ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΧΑΡΤΗΣ 6 FYROM Ανάγκες για τη · ΑΛΒΑΝΙΑ...

1
! . ! . ! . ! . ! . ! . ! . ! . ! . ! . ! . ! . ! . ΠΑΤΡΑ ΑΘΗΝΑ ΛΑΜΙΑ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ FYROM ΑΛΒΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 20°0' 20°0' 21°0' 21°0' 22°0' 22°0' 23°0' 23°0' 24°0' 24°0' 25°0' 25°0' 26°0' 26°0' 27°0' 27°0' 28°0' 28°0' 29°0' 29°0' 30°0' 35°0' 35°0' 36°0' 36°0' 37°0' 37°0' 38°0' 38°0' 39°0' 39°0' 40°0' 40°0' 41°0' 41°0' 30°0' 42°0' ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗΣ 6 Ανάγκες σε νερό για τη γεωργία ΑΘΗΝΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 3 (κατά νομό, 1991) Ανάγκες σε νερό (hm ) < 100 101 - 200 201- 500 > 500 Όρια υδατικών διαμερισμάτων ! . Έδρες υδατικών διαμερισμάτων Όρια νομών

Transcript of ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΧΑΡΤΗΣ 6 FYROM Ανάγκες για τη · ΑΛΒΑΝΙΑ...

Page 1: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΧΑΡΤΗΣ 6 FYROM Ανάγκες για τη · ΑΛΒΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 20°0' 20°0' 21°0' 21°0' 22°0' 22°0' 23°0' 23°0' 24°0' 24°0' 25°0'

!.

!.

!.

!.!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

!.

ΠΑΤΡΑΑΘΗΝΑ

ΛΑΜΙΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΟΖΑΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΡΚΙΑ

FYROM

ΑΛΒΑΝΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

20°0'

20°0'

21°0'

21°0'

22°0'

22°0'

23°0'

23°0'

24°0'

24°0' 25°0'

25°0'

26°0'

26°0'

27°0'

27°0'

28°0'

28°0'

29°0'

29°0'

30°0'

35°0'35°0'

36°0'36°0'

37°0'37°0'

38°0'38°0'

39°0'39°0'

40°0'40°0'

41°0'41°0'

30°0'

42°0'

ΣΧΕ∆ΙΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ∆/ΝΣΗ Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ 6Ανάγκες σε νερόγια τη γεωργία

ΑΘΗΝΑ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΙΟΝΙΟ

ΠΕΛΑΓΟΣ

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

3

(κατά νοµό, 1991)

Ανάγκες σε νερό (hm )

< 100

101 - 200

201- 500

> 500

Όρια υδατικών διαµερισµάτων

!. Έδρες υδατικών διαµερισµάτων

Όρια νοµών