ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ...

Click here to load reader

 • date post

  30-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ...

 • ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΣΑΜΟΥ κ ΣΕΛΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ * ΕΤΟΣ ΚΕ * ΤΕΥΧΟΣ 9 * ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

 • Διμηνιαῖο Περιοδικό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

  Κισάμου & Σελίνου

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄ ΕΤΟΣ ΚΕ ΤΕΥΧΟΣ 9

  ΜΑΊΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

  ΙΔΡΥΤΗΣ: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης

  πρ. Κισάμου & Σελίνου κ.κ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

  ΕΚΔΟΤΗΣ: Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου & Σελίνου κ.κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ

  *** Ταχυδρομική Διεύθυνσις:

  Ἱερά Μητρόπολις Κισάμου & Σελίνου Κίσαμος Χανίων Τ.Κ. 734 00 Τηλ.: 28220 22128 - 22018

  Fax: 28220 83037 Ἠλεκτρονική Διεύθυνσις:

  www.imks.gr Ε-mail: info@imks.gr

  ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 2492

  Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ Συνδρομές προαιρετικές

  Ἀριθμ. Λογαριασμοῦ Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος:

  ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕΝΑ

  ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ: Ἡ ἥμερη Γραμποῦσα. Διακρίνεται τό φρού- ριό της καί κάτω ἀριστερά ὁ Ἱ.Ν. τῶν Ἁγίων

  Ἀποστόλων (29 Ἰουνίου)

  ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Πέτρος & Παῦλος.

  Φορητές εἰκόνες. Ἐνορία Ροδωποῦ Κισάμου

  “Ἡ ὑπέρβαση τῆς Βαβέλ”. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κισά- μου & Σελίνου κ.κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ ....................... σελ. 67-68 “Ψυχοσάββατο Πεντηκοστῆς. Μνημόσυνα συζύγων”. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρ. Κισάμου & Σελίνου κ.κ. ΕΙΡΗ- ΝΑΙΟΥ .................................................................. σελ. 69-70 “Στή μάχη τῆς Κρήτης. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ μνήμην ἐπιτελοῦμεν...”. Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου Χατζηνικολάου. Ἱεροκήρυκος-Θεολόγου-τ. Λυκειάρχου .... ............................................................................. σελ. 71-72 Ἡ Βίαιη πνοή τοῦ Παρακλήτου”. Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρω- τοπρεσβυτέρου π. Ἐμμανουήλ Μπαριωτάκη. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Δυτ. Κισάμου ................................... σελ. 73-74 “Ἅγιος Λουκᾶς. Ἀρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας”. Τοῦ Ὁσιολογ. Ἱερομονάχου π. Εἰρηναίου Μπα- τσάκη. Ἐφημερίου Βλάτους Κισάμου ................ σελ. 75-77 “Τῶν ψυχῶν”. Τῆς κ. Εὐτυχίας Δεσποτάκη-Πευκιανάκη. Φιλολόγου-Γυμνασιάρχου .................................. σελ. 78-79 “Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας. Ἐνορία Ἁγ. Γεωργίου Ροδωποῦ Κισάμου”. Τοῦ Αἰδεσιμολ. ἱερέως π. Ἀντωνίου Πατεράκη. Ἐφημερίου τῆς Ἐνορίας Ροδωποῦ. σελ. 80-81 “Οὔτε ἄγγελος οὔτε κτῆνος”. Τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρε- σβυτέρου π. Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη. Ἀρχιερ. Ἐπιτρόπου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας. ............................. σελ.82-83 “‘Ἰατρικά Θέματα. Ἔγκαιρη διάγνωση τοῦ σακχαρώδη διαβήτη”. Τοῦ κ. Ἠλία Ε. Μαζοκοπάκη Δ/ρος Ἰατρικῆς - Στρατ. Ἰατροῦ - Εἰδ. Παθολόγου - Πτυχ. Θεολογίας .......... ............................................................................. σελ. 84-85 “Γραμπουσιανοί τόποι & θρύλοι. Ὁ Σπήλιος τῆς ἥμερης Γραμπούσας”. Τοῦ κ. Ἀθανασίου Δεικτάκη. Λογοτέχνη - Ποιητοῦ .....................................................................σελ. 86 “Τό κρεμαστῆρι”. Τοῦ κ. Ἰωάννου Σκουλούδη. Λαογρά- φου ............................................................................σελ. 87 “Ἡ Ἐκκλησία σᾶς ἀπαντᾶ”. (Ἀπαντήσεις σέ ἀπορίες πού θέτουν οἱ ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας) ...........σελ. 88 “Τό Χρονικό τῆς Μητροπόλεώς μας” (Μάϊος-Ἰούνιος 2007) ................................................................... σελ. 89-93 Δωρεές ὑπέρ τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Μητροπόλεώς μας .... ...................................................................................σελ. 94

  ΧΡΙΣΤΟΣ & ΚΟΣΜΟΣ

 • ὑπόσχεσις τοῦ Χριστοῦ γιά τήν ἀποστολή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκπληρώνεται στό ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήμ, ὅπου «ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδόν ἐπί τό αὐτό» συ-

  νηγμένοι οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι (Πράξ. 2,1). Ὁ ἐρχομός τοῦ Παρακλήτου ἦταν κάτι σάν «ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος, ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας» καί ἡ ὁρατή παρουσία Του ἦταν «γλῶσσαι ὡσεί πυρός», τό Ὁποῖον «ἐκάθισέ τε ἐφ’ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν (τῶν μαθητῶν)» (Πράξ. 2,3-4), μεταμοφρώ- νοντας κυριολεκτικά τούς ἀγράμματους μαθητές μέ πρῶτο ὁρατό σημεῖο τό φαινόμενο τοῦ «λαλεῖν ἑτέραις γλῶσσαις καθώς τό Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι» (Πράξ. 2,4).

  Ποικιλότροπα ἐκδηλώνεται ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο: μέ «διαιρέ- σεις χαρισμάτων», μέ «διαιρέσεις διακονιῶν», μέ «διαιρέσεις ἐνεργημάτων» (Α΄ Κορινθ. 12,4- 6), μέ καρποφορία πνευματικῶν καρπῶν (Γαλ. 5,22). Κάθε ἀγαθό καί δωρεά πού δίνεται στούς ἀνθρώπους εἶναι δικό Του προϊόν καί τοῦτο διότι τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀπό τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς ἐνεργεῖ σάν πρόσωπο μέσα στόν κόσμο καί τήν ἱστορία. Καρποφορεῖ στίς καρδιές τῶν πιστῶν ὑπέροχους καί σπάνιους πνευματικούς καρπούς, ὡς ἀποτέλεσμα ἐπίπονης καλλιέργειας. Ἡ πα- ρουσία Του λοιπόν στήν Ἐκκλησία εἶναι τόσο σημαντική, ὥστε «Εἰ μή Πνεῦμα παρῆν, οὐκ ἄν συνέστη ἡ Ἐκκλησία», ὅπως τονίζει καί ὁ ἱερός

  Ἡ ὑπ έρβα σ η τ ῆς Βα βέλ

  Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κισάμου & Σελίνου κ.κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ

  «Ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος Ἁγίου καί ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις

  καθώς τό Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι» (Πράξ. 2, 4).

 • Χρυσόστομος (Ε.Π. 50,459). Συγκροτεῖ ὅλον τόν θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας (Λουκ. 24,49) καί παραμένει εἰς τόν αἰῶνα μέσα στήν Ἐκκλησία, μέσα στά μυστήρια. Ἡ Ἐκκλησία βιώνει μέσα ἀπό τό λειτουργικό χρόνο τήν ἑορτή τῆς πρώ- της Πεντηκοστῆς, ἀφοῦ κάθε Θεία Λειτουργία εἶναι καί μία Πεντηκοστή.

  Ἐνῶ τό ἀνακαινιστικό θαῦμα τῆς μεταβολῆς συνεχίζεται, ὁ κόσμος μας βρίσκε- ται ἔξω ἀπ’ αὐτό, τρέφεται κινδυνεύοντας μέ τίς μεταλλαγμένες τροφές τῆς καταναλωτικῆς του βουλιμίας. Ζεῖ τήν ἀγωνία ἑνός τρόπου ζωῆς πού ἀσθμαίνει σέ προσπάθειες νά ἐπεκτείνει τή δράση του καί νά γεύεται χαρά σέ περιοχές πού πιστεύει ὅτι θά τή βρεῖ. Καί βρίσκοντάς την πολύ γρήγορα διαπιστώνει τό κίβδηλο φευγιό της, γιατί δέν εἶναι ἡ πραγματική χαρά ἀλλά ἡ ψευδαίσθηση τῆς χαρᾶς. Αὐτό ἐπιβεβαιώνεται κάθε στιγμή, ὅταν αὐτή σάν χάρτινος πύργος καταρρέει στό στιγμιαῖο πού διαρκεῖ. Ἡ παγκο- σμιοποίηση δέν λειτουργεῖ