ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - culture.upatras.gr · 3 ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Ο...

of 24 /24
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΙΣΤΟΡΙΚΗΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ Καινούργιον ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ ∆ημοτική Κοινότητα ∆ήμου Αγρινίου Ι Ε Θ Ν Ε Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Ι Ο ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΧΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 9-10-11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ακρόπολη Θεστίας (Βλοχός) – Θέρμον - Ναύπακτος [ Καινούργιον (Δημ. Κοινότητα Δήμου Αγρινίου) ] ======================================================================================================================== =========================================================================================================== Επιστημονικός Συνδιοργανωτής τού Συνεδρίου Πανεπιστήμιο ∆υτικής Ελλάδας Τμήμα ∆ιαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών Αγρίνιον ====================================================================================================================== ========================================================================== ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ============================================================ ============================================ ======================

Embed Size (px)

Transcript of ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - culture.upatras.gr · 3 ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Ο...

 • ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ–ΙΣΤΟΡΙΚΗ–ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ Καινούργιον ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ ∆ημοτική Κοινότητα ∆ήμου Αγρινίου

  ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Ο

  ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  ΤΡΙΧΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

  9-10-11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

  Ακρόπολη Θεστίας (Βλοχός) – Θέρμον - Ναύπακτος

  [ Καινούργιον (Δημ. Κοινότητα Δήμου Αγρινίου) ]

  ======================================================================================================================== ===========================================================================================================

  – Επιστημονικός Συνδιοργανωτής τού Συνεδρίου – Πανεπιστήμιο ∆υτικής Ελλάδας

  Τμήμα ∆ιαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

  – Αγρίνιον –

  ====================================================================================================================== ==========================================================================

  ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ============================================================ ============================================

  ======================

 • 2

  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

  (I) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  (ΙΙ) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  (ΙΙΙ) ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΤΩΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΩΝ

  (ΙV) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  (V) ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  (VI) ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  (VI.1) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  (VΙΙ) ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  (VΙΙ.1) ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  (VΙΙ.2) ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  (VII.3) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  (VIII) ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  (ΙΧ) ΛΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  (Χ) ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  (ΧΙ) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 • 3

  ∆ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι Ο

  ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  ΤΡΙΧΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

  9-10-11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

  Ακρόπολη Θεστίας (Βλοχός) – Θέρμον - Ναύπακτος

  [ Καινούργιον (Δημ. Κοινότητα Δήμου Αγρινίου) ]

  ======================================================================================================================== ===========================================================================================================

  – Επιστημονικός Συνδιοργανωτής τού Συνεδρίου – Πανεπιστήμιο ∆υτικής Ελλάδας

  Τμήμα ∆ιαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

  – Αγρίνιον –

  ====================================================================================================================== ==========================================================================

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

  ============================================================ ============================================

  ======================

 • 4

  ========================================================================== =======================================================================================================

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

  ========================================================================================================

  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 9-6-2012 :

  Συνεδρίες σε διαφορετικούς ∆ήμους :

  Πρωινή Συνεδρία στο Καινούργιον

  ( ∆ημ. Κοινότ. ∆ήμου Αγρινίου ) [ Βλοχός – Ακρόπολη Θεστίας ]

  και

  Απογευματινή Συνεδρία στη Ναύπακτο

  [ ∆ήμου Ναυπακτίων ]

  ======================================================================================================

  ΚΥΡΙΑΚΗ 10-6-2012 :

  Παράλληλες Συνεδρίες σε διαφορετικούς ∆ήμους :

  αφενός στο

  Καινούργιον (Βλοχός-Ακρόπολη Θεστίας) [ ∆ημοτική Κοινότητα ∆ήμου Αγρινίου ]

  (Συνεδρίες πρωινές και απογευματινές)

  αφετέρου στο

  Θέρμον [ ∆ήμου Θερμίων ]

  (Συνεδρίες πρωινές και απογευματινές)

  ======================================================================================================

  ∆ΕΥΤΕΡΑ 11-6-2012 :

  Συνεδρία στο

  Καινούργιον (Βλοχός-Ακρόπολη Θεστίας) [ ∆ημοτική Κοινότητα ∆ήμου Αγρινίου ]

  ===

  - Λήξη Εργασιών Συνεδρίου -

  ====================================================================================================== ===================================================================

  =======================================================================================

 • 5

  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 9-6-2012 : =======================================================

  Συνεδρίες σε διαφορετικούς ∆ήμους :

  Πρωινή Συνεδρία

  στο Καινούργιον

  (∆ημοτική Κοινότητα ∆ήμου Αγρινίου) [ Βλοχός – Ακρόπολη Θεστίας ]

  και

  Απογευματινή Συνεδρία στη

  Ναύπακτο [ ∆ήμου Ναυπακτίων ]

 • 6

  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 9-6-2012 =================================================

  Συνεδρία στο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΝ

  (∆ημ. Κοινότ. ∆ήμου Αγρινίου) [ Βλοχός - Ακρόπολη Θεστίας ]

  ===================================================================================================

  – Επιστημονικός Συνδιοργανωτής του Συνεδρίου –

  Πανεπιστήμιο ∆υτικής Ελλάδας Τμήμα ∆ιαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος

  και Νέων Τεχνολογιών – με έδρα το Αγρίνιον –

  ==================================================================================================

  Προεδρείον κήρυξης Συνεδρίου :

  - Φουντούλης Βασ. ([τ. ∆ήμαρχος Θεστιέων], Πρόεδρος της Αρχαιολογική, Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Θεστιέων με έδρα το Καινούργιον). - Τραπεζιώτης ∆ημήτρ. (τ. ∆ήμαρχος Θεστιέων [∆ικηγ.]), Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής). - Νεραντζής Ιωάν. (∆ιδάκτωρ Ιστορικής Γεωγραφίας), Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής). - Μονιούδη-Γαβαλά ∆ώρα (Επίκ. Καθηγήτρια Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής Παν/μίου ∆υτ. Ελλάδας, -Στυλιαράς Γ. (Επίκ. Καθηγητής ‘‘Συστημάτων Πολυμέσων’’ Παν/μίου ∆υτικής Ελλάδας)

  ============ Τμήμα ∆ιαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών - με έδρα το Αγρίνιον – – Επιστημονικός Συνδιοργανωτής του Συνεδρίου –

 • 7

  ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΤΙΕΩΝ (ΒΛΟΧΟΣ)

  ================================================= ΣΑΒΒΑΤΟΝ 9-6-2012

  =================================================

  ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΝ

  [ ∆ημοτική Κοινότητα ∆ήμου Αγρινίου ]

  ===========================================================================================

  ==================================================================================================

  Προεδρείον : -Νεραντζής Ιωάν. (∆ιδάκτωρ Ιστορικής Γεωγραφίας, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής). -Μονιούδη-Γαβαλά ∆ώρα (Επίκ. Καθηγ. Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής Παν/μίου ∆υτ. Ελλάδας. -Στυλιαράς Γ. (Επ. Καθηγητ. ‘‘Συστημάτων Πολυμέσων’’ Παν/μίου ∆υτικής Ελλάδας).

  ====================================================================================================================================

  8:30 – 9:00 Προσέλευση Συνέδρων – εγγραφές 9:00 – 10:00 Χαιρετισμοί: Συνδιοργανωτών, Χορηγών, Υπηρεσιών, Φορέων =====================================================================================================================================

  Επιστημονικές Ανακοινώσεις : 10:00 – 10:15 : ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝ. (Διδάκτωρ Παν/μίου Κρήτης) : «Τα σήματα του τόπου: ονοματοδοσία τοπωνυμίων στη λατινοκρατούμενη και ακολούθως στην οθωμανοκρατούμενη Αιτωλία και Ακαρνανία». 10:15 – 10:30 : ANTONETTI CLAUDIA (Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας και Επιγραφικής, Universitά Ca’Foscari Venezia): «Πρόσφατες έρευνες του Τομέα Επιγραφικής Πανεπιστημίου Βενετίας, στην Επιγραφική και Ιστορία της Αιτωλίας και της Δυτικής Ελλάδος». 10:30 – 10:45 : CAVALLI EDOARDO (Υποψ. Διδάκτωρ του Παν/μίου Βενετίας στην Επιγραφική και Ιστορία της Αιτωλίας και της Δυτικής Ελλάδας): «The Aetolian League in the 3rd century BC: the perspective of some recent contributions». 10:45 – 11:00 : ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝ. ([ιατρός] – ερευνητής): «Η περιοχή Τριχωνίδος στις επιστολές του Αναστασίου Γορδίου». 11:00 – 11:30 : ∆ιάλειμμα

 • 8

  Βλοχού συνεδρία δεύτερη [στο Καινούργιον] – [ΣΑΒΒΑΤΟΝ 9-6-2012]

  Προεδρείον : -Antonetti Claudia (Καθηγ. Αρχαίας Ιστορίας και Επιγραφικής, Universitά Ca’Foscari Venezia). -Κατσαρός Βασ. (Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης). -Πορτελάνος Αναστ. (∆ρ Αρχιτέκτων Μηχ. Ε.Μ.Π.). Επιστημονικές Ανακοινώσεις : 11:30 – 11:45 : ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Καθηγητής Βυζαντ. Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης): «Μεσαιωνικές Γραμματειακές Πηγές και η συμβολή τους στην Ιστορική Γεωγραφία του χώρου της Αιτωλίας και Ακαρνανίας». 11:45 – 12:00 : ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΑ (τελειόφοιτη στο ΔΠΜΣ ‘‘ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ’’ Παν/μίου Αθηνών): «Διαχείρηση Μνημείων: Διαχείρηση της αρχαίας Στράτου Ακαρνανίας». 12:00 – 12:15 : ΒΑΜΒΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΧΡΥΣΑΝΘΗ) (Master Ιστορίας – Σ. Σύμβ. Φιλολ.): «Η μικροϊστορία της επαρχίας Τριχωνίας στο γύρισμα του 20ού αιώνα: Κοινωνικές & οικονομικές εξελίξεις, όπως παρουσιάζονται στον ‘‘Τύπο’’». 12:15 – 12:30 : ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤ. (Δρ Αρχιτέκτων & Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π.): «Οι αρχαίες οχυρώσεις της Αιτωλίας γύρω από την λίμνη Τριχωνίδα». 12:30 – 13:00 : Ερωτήσεις – τοποθετήσεις – παρεμβάσεις

 • 9

  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ =============

  ============================================= ΣΑΒΒΑΤΟΝ 9-6-2012 ==============================================

  Συνεδρία ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Απογευματινή [Παπαχαραλάμπειος Αίθουσα]

  Συνδιοργάνωση μετά του ∆ήμου Ναυπακτίων ===================================================================================================

  – Επιστημονικός Συνδιοργανωτής του Συνεδρίου – Πανεπιστήμιο ∆υτικής Ελλάδας

  Τμήμα ∆ιαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών – με έδρα το Αγρίνιον –

  ==================================================================================================

  Συντονίστρια Συνεδρίας :

  Μονιούδη-Γαβαλά ∆ώρα (Επίκ. Καθηγήτρια Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου ∆υτικής Ελλάδας, Τμήμα ∆ιαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος &

  Νέων Τεχνολογιών, με έδρα το Αγρίνιον).

  ==================================================================================================

  ========================================================================================================

 • 10

  ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ============

  ============================================= ΣΑΒΒΑΤΟΝ 9-6-2012 ==============================================

  Συνεδρία ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Απογευματινή [Παπαχαραλάμπειος Αίθουσα]

  ==============================================================================================================================================

  16:00 – 17:00 - Προσέλευση Συνέδρων – - Χαιρετισμοί: Συνδιοργανωτών, Χορηγών, Υπηρεσιών, Φορέων. ==============================================================================================================================================

  Συνεδρία πρώτη (απογευματινή)

  Προεδρείον : -Μονιούδη-Γαβαλά ∆ώρας (Επίκ. Καθηγήτρια Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου ∆υτικής Ελλάδας). -Ζιαμπάρα Μαρία (Master στη ∆ιοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, – Αντιδήμαρχος ∆ήμου Ναυπακτίων). -Σμάνη Παρασκευή (Φιλόλογος - Master Ειδικής Αγωγής). Επιστημονικές Ανακοινώσεις : 17:00 – 17:15 : ΚΩΣΤΗ ΙΩΑΝΝΑ (Master Αρχαιολογίας): «Ανασκαφή Βυζαντινού Λουτρού στη Ναύπακτο». 17:15 – 17:30 : ΣΜΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Φιλόλογος - Master Ειδικής Αγωγής): «Ιστορικά ίχνη περιόδου Ύστερης Τουρκοκρατίας και Επανάστασης του ’21, όπως περάσανε στη Συλλογική Μνήμη στο κραβαρίτικο χωριό Ζηλίστα (Κυδωνιά)». 17:30 – 17:45 : ΠΙΑ΄ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (Ιδρύτρια Λαογραφικού Μουσείου Ελατόβρυσης): «Ιστορική Διαδρομή των Κραβαριτών». 17:45 – 18:00 : ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ. (καθηγητής Πληροφορικής): «Νομισματικοί Θησαυροί που βρέθηκαν στην Αιτωλία και Ακαρνανία». 18:00 – 18:15 : ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Καθ. Φυσ. Αγωγής – Δ/ντής Σχολής Παραδ. Χορών): «Χορευτικά μοτίβα σε παραδοσιακά τραγούδια στον ελλαδικό χώρο». 18:15 – 18:30 : ΣΙΩΡΗ ΙΛΕΑΝΑ (Αρχαιολόγος): «Πήλινο ειδώλιο άρματος από τον ‘‘μυκηναϊκό θολωτό τάφο Σερεμέτι’’ στον ΄Αγιο Ηλία (= αρχαία Ιθωρία;), (στην Παραχελωίτιδα): Αρχαιολογική τυπολογική μελέτη τού ειδωλίου». 18:30 – 19:00 : ∆ιάλειμμα

 • 11

  Ναυπάκτου συνεδρία δεύτερη (βραδυνή)

  [ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 9-6-2012 ]

  Προεδρείον : -Παπάζογλου Ευρυδίκη (∆ρ. Ιστορίας). -Κολόμβας Νικ. ([στρατηγός ε.α.] - ερευνητής). -Πιά Σπυριδούλα (Ιδρύτρια-∆ιευθύντρια του Λαογραφικού Μουσείου Ελατόβρυσης Ναυπακτίας, [Εκπ/κός]). Επιστημονικές Ανακοινώσεις : 19:00 – 19:15 : ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ (Φιλόλογος) και ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ (Ερευνητής): «Διαχρονική προσέγγιση της Τοπικής Ιστορίας του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας: Έρευνα, καινοτομία και διδασκαλία». 19:15 – 19:30 : ΚΑΣΒΙΚΗ ΣΟΦΙΑ (Φιλόλ.) και ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ (Δρ. Ιστορίας): «Η Αιτωλία Ακαρνανία κατά την αντι-Οθωνική Επανάσταση του 1836 - Έρευνα στα Γ.Α.Κ. – αιτήματα αγωνιστών για ‘‘Αριστείον’’ ». 19:30 – 19:45 : ΚΟΛΟΜΒΑΣ ΝΙΚ. (στρατηγός ε.α. - ερευνητής): «Η επιβίωση των αμάχων της Αιτωλίας & Ακαρνανίας κατά την Εθνεγερσία: Καταφυγή στα Ιόνια Νησιά, στις βαλτονησίδες και στις ‘‘αποκλείστρες’’». 19:45 – 20:00 : ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣ. (D.E.A. Εκκλησιαστικής Ιστορίας Α.Π.Θ.): «Η θέση του Ευγενίου Γιαννούλη του Αιτωλού στη θεολογική σκέψη τού 17ου αιώνα. Θεολογικές σταθερές στις Επιστολές του». 20:00 – 20:15 : ΣΑΓΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Master Πληροφορικής): «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Περιβάλλοντος της Αιτωλίας και Ακαρνανίας». 20:15 – 20:30 : KΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ( M.Sc. - Πολιτική Μηχανικός) : «Μελέτη αποκατάστασης & στερέωσης του καθολικού της Ιεράς Μονής Αποστόλων Πέτρου & Παύλου Νερομάνας Αιτωλίας». 20:30 – 20:45 : ΖΙΑΜΠΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (Master Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων – Αντιδήμαρχος Ναυπάκτου): «Μορφές πολιτισμικής διαχείρισης και αξιοποίησης πολιτιστικών θεσμών της Αιτωλίας». 20:45 – 21:30 : Ερωτήσεις – τοποθετήσεις – παρεμβάσεις

 • 12

  ===========================================

  ΚΥΡΙΑΚΗ 10-6-2012 ===========================================

  Παράλληλες Συνεδρίες

  στο :

  Καινούργιον (∆ημ. Κοινότ. ∆. Αγρινίου)

  [ Βλοχός - Ακρόπολη Θεστίας ]

  και στο :

  Θέρμον

  [ ∆ήμου Θερμίων ]

  ==============================================================

  ===========================================================================================

  – Επιστημονικός Συνδιοργανωτής του Συνεδρίου –

  Πανεπιστήμιο ∆υτικής Ελλάδας Τμήμα ∆ιαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος

  και Νέων Τεχνολογιών – με έδρα το Αγρίνιον –

  ==================================================================================================

  ============================================================================================

 • 13

  =======================================

  ΚΥΡΙΑΚΗ 10-6-2012 =======================================

  Συνεδρία (παράλληλη) στο

  Καινούργιον (∆ημ. Κοινότ. ∆. Αγρινίου) [ Βλοχός - Ακρόπολη Θεστίας ]

  ================================================================================================== Συντονιστής Συνεδριών :

  Νεραντζής Ιωάν. (∆ρ Ιστορικής Γεωγραφίας)

  ==================================================================================================

  Βλοχού συνεδρία πρώτη (πρωινή) Προεδρείον : -Συγκέλλου Ευστρατία (∆ρ. Βυζαντινής Ιστορίας, ∆ιδάσκουσα Ιονίου Πανεπιστημίου). -Φουντούλης Βασ. (Πρόεδρος ‘‘Αρχαιολογικής - -Ιστορικ. -Λαογραφ. Εταιρείας Θεστιέων’’). -Πιστικός ∆ημ. (ποιητής - δοκιμιογράφος) Επιστημονικές Ανακοινώσεις : 9:15 – 9:30 : ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ([Συμβολαιογράφος] – Ερευνητής-συγγραφέας): «Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός και το Σχολείο της Μονής Βλοχού». 9:30 – 9:45 : ΠΙΠΕΡΙΓΚΟΥ-ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ (Ιστορικός): «Κοινωνική και οικονομική κατάσταση των κατοίκων της Αιτωλίας και της Ναυπακτίας στην περίοδο της τουρκοκρατίας, όπως αυτή προκύπτει από τον χειρόγραφο κώδικα Κτηματολογίου (αρθμ. 42), καθώς και από το λοιπό αρχειακό υλικό (αφιερώσεις, δωρεές, κλπ.), της Ι. Μονής Προυσού». 9:45 – 10:00 : ΔΙΑΜΑΝΤΗ΄ ΜΟΝΙΚΑ (Aρχαιολόγος-Mουσειολόγος): «Μύθοι Αιτωλών στην Ιστορική Μνήμη και τη Λαϊκή Παράδοση». 10:00 – 10:15 : ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Αρχιτέκτων - Master Αναστηλώσεων): «Βλοχός: Προτάσεις για την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού και περιβάλλοντος χώρου. - Περιβαντολλογική μελέτη». 10:15 – 10:30 : ΚΑΡΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Δρ. Παντείου Πανεπιστημίου): «Πρόταση ανάπτυξης πολιτιστικού-θρησκευτικού & ιαματικού- θερμαλιστικού τουρισμού στη λίμνη Τριχωνίδα τού Ν. Αιτωλο-Ακαρνανίας». 10:30 – 11:00 : ∆ιάλειμμα

 • 14

  Βλοχού συνεδρία δεύτερη (πρωινή)

  [στο Καινούργιον ] – [ΚΥΡΙΑΚΗ 10-6-2012]

  Προεδρείον : -Antonetti Claudia (Καθηγ. Αρχαίας Ιστορίας και Επιγραφικής, Universitά Ca’Foscari Venezia). -Κατσιμπίνης Χρήστος (Master Αναστηλώσεων). -Παπασαλούρος Φώτιος (Φιλόλογος & Θεολόγος). Επιστημονικές Ανακοινώσεις : 11:00 – 11:15 : ΚΑΡΑΚΟΪΔΑΣ ΚΩΝ. (Σ.Σύμβ. Π/μιας Εκπ/σης, – Πρόεδρος Δημ. Συμβ. Θέρμου): «Το μονοπάτι προς την ελευθερία των διασωθέντων ‘‘Εξοδιτών’’, μετά την ηρωική τους έξοδο εκ του Μεσολογγίου τον Απρίλη του 1826». 11:15 – 11:30 : ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣ. (Καθηγ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων): «Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Χριστιανικά Αρχιτεκτονήματα της επαρχίας Τριχωνίας: αισθητικός σχολιασμός». 11:30 – 11:45 : ΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Δρ. Βυζ. Ιστορίας, Διδάσκουσα εις το Ιόνιον Πανεπιστήμιον): « ‘‘Κλεψία’’: μια εναλλακτική στρατιωτική επιχείρηση στην Αιτωλία και Ακαρνανία κατά τον όψιμο Μεσαίωνα ». 11:45 – 12:00 : ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (Mr Βυζαντινής Αρχαιολογίας): «Μνημειακή ζωγραφική από το 14ο έως το 16ο αι., στην περιοχή της Τριχωνίας Αιτωλίας». 12:00 – 12:15 : ΔΑΜΠΟΛΙΑ ΑΝΝΕΖΙΝΑ, και ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΔΑΝΑΗ, και ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, (Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Ε.Μ.Π.): «Αναβίωση του εγκαταλελειμμένου οικισμού τής Παλαιοχώρας [= Ντέμη], τέως Δήμου Θεστιέων». 12:15 – 12:30 : ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ (Msc Mαθηματικός – Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας): «Άγραφα-Βάλτος-Τζουμέρκα: χωροχρονική ανίχνευση της μετακίνησης των Σαρακατσαναίων στους Μεσαιωνικούς και Νεώτερους χρόνους». 12:30 – 13:30 : Ερωτήσεις – τοποθετήσεις – παρεμβάσεις

 • 15

  Βλοχού συνεδρία τρίτη (απογευματινή)

  [ στο Καινούργιον ] – [ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-6-2012 ] Προεδρείον : -Παλιούρας Αθαν. (ομ. Καθηγ. Βυζαντιν. Αρχαιολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων). -Παναγοπούλου Αγγελική (Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Παν/μίου Ιωαννίνων). -Σκαβάρα Μαρία (∆ιδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας). Επιστημονικές Ανακοινώσεις : 17:00 – 17:15 : ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (Φιλόλογος ειδικευμένος στην Παλαιογραφία): «Ανωνύμου χειρόγραφο, (terminus ante quem 1790), αναφερόμενο στο τουρκοκρατούμενο Βραχώρι». 17:15 – 17:30 : ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Ερευνητής) «Βουνό Βλοχός. Η άλλη άποψη: πρόκειται για φυσικό γεωλογικό έξαρμα, ή για ένα τεχνητό μεγαλιθικό κτίσμα ασύλληπτα μεγάλων διαστάσεων, δημιούργημα ανθρωπίνων χεριών;». 17:30 – 17:45 : ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ([ιατρός] - ερευνήτρια): «Η Μονή Βλοχού και η προσφορά της στην Παιδεία και στον πολιτισμό, κατά την εποχή του Ευγενίου Γιαννούλη του Αιτωλού (1597-1682)». 17:45 – 18:00 : ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜ. (Αρχιτέκτων M.Sc.U.C.L. I.CO.MOS), και ΤΑΦΙΛΗΣ ΔΗΜ. (Εκπαιδευτικός) : «Πέτρινες οδικές γέφυρες Περιόδου Τρικούπη στη λεκάνη της Τριχωνίδας». 18:00 – 18:15 : ΜΠΕΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΦΟΙΒΟΣ (Διαχειριστής Πολιτισμικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος): «Πολιτιστική Κληρονομιά Τριχωνίδας: πόλος έλξης για Πολιτιστικό Τουρισμό». 18:15 – 18:30 : ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Διδάκτωρ Βυζ. Ιστορίας): ««Πολεοδομική και Δημογραφική συγκρότηση της κωμόπολης τού Αστακού Ακαρνανίας τον 19ον αιώνα (1832-1876)». 18:30 – 19:00 : ∆ιάλειμμα

 • 16

  Βλοχού συνεδρία τετάρτη (βραδυνή)

  [στο Καινούργιον]–[ΚΥΡΙΑΚΗ 10-6-2012] Προεδρείον : -Μπενάτσης Αποστόλης. (Επίκ. Καθηγητής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων). -Πυλαρινός Θεοδόσης (Καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου). -Καρυδάς Ιωάν. (∆ρ. Παντείου Παν/μίου, Ειδικός Συνεργάτης Παν/μίου ∆υτ. Ελλάδας). Επιστημονικές Ανακοινώσεις : 19:00 – 19:15 : ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ ΔΩΡΑ (Επίκ. Καθηγήτρια Ιστορίας Αρχιτεκτονικής Παν/μίου Δυτ. Ελλάδας): «Πολεοδομικός μετασχηματισμός του Αγρινίου στα χρόνια της προσφυγικής εγκατάστασης, 1922-1930». 19:15 – 19:30 : ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας): «Το δεσποτάτο της Ηπείρου και οι Σικελοί βασιλείς τον 13ον αιώνα: σύμμαχοι με στόχο την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, ή προς όφελος των εδαφών τους;» 19:30 – 19:45 : ΤΣΙΑΜΑΛΛΟΣ ΔΗΜ., (Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου - Φιλόλογος): «Η διαμάχη του Αλεξάκη Βλαχόπουλου με τον Γιαννάκη Στάϊκο στον Βλοχό και ο ρόλος του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου». 19:45 – 20:00 : ΠΙΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ποιητής - δοκιμιογράφος): «Η Τριχωνίδα στην Ποίηση». 20:00 – 20:15 : ΜΠΕΝΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Επίκ. Καθηγητής Θεωρίας και Ερμηνείας της Λογοτεχνίας Παν/μιου Ιωαννίνων): «Ο λογοτέχνης Πέτρος Δήμας: Μια ερμηνευτική ανάγνωση του έργου του». 20:15 – 20:30 : ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ (Master Λαογραφίας - Εκπαιδευτικός): «Ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια: Οι πολιτιστικοί Σύλλογοι τής επαρχίας Τριχωνίας στην Αθήνα». 20:30 – 21:30 : Ερωτήσεις – τοποθετήσεις – παρεμβάσεις.

 • 17

  Θέρμον

  [ ∆ήμου Θερμίων ]

  ===========================================

  ΚΥΡΙΑΚΗ 10-6-2012 ===========================================

  Παράλληλη Συνεδρία στο

  Συνεδριακό Κέντρο ∆ήμου Θερμίων

  ===================================================================================================

  Συνδιοργάνωση μετά του ∆ήμου Θέρμου =======================================================================================

  – Επιστημονικός Συνδιοργανωτής του Συνεδρίου – Πανεπιστήμιο ∆υτικής Ελλάδας

  Τμήμα ∆ιαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών – με έδρα το Αγρίνιον –

  ================================================================================================== ==================================================================================================

  Συντονιστής Συνεδριών :

  Στυλιαράς Γεώργ. (Επίκ. Καθηγητής ‘‘Συστημάτων Πολυμέσων’’ Πανεπιστημίου ∆υτικής Ελλάδας [Αγρίνιον]).

  ================================================================================================== ==================================================================================================

 • 18

  Θέρμον

  [ Συνεδριακό Κέντρο ∆ήμου Θερμίων ]

  ===========================================

  ΚΥΡΙΑΚΗ 10-6-2012 ===========================================

  ==================================================================================================

  Θέρμου συνεδρία πρώτη (πρωινή)

  ============================================================================================================================================== ==============================================================================================================================================

  8:30 – 9:00 Προσέλευση Συνέδρων – εγγραφές 9:00 – 9:30 Χαιρετισμοί: Συνδιοργανωτών, Χορηγών, Υπηρεσιών, Φορέων

  ============================================================================================================================================== ==============================================================================================================================================

  Προεδρείον : -Στυλιαράς Γ. (Επ. Καθηγητ. ‘‘Συστημάτων Πολυμέσων’’ Παν/μίου ∆υτικής Ελλάδας - Αγρίνιον). -Παπαποστόλου Ι., (καθηγ. Αρχαιολογίας Παν/μίου Ιωαννίνων). -Πορφύρης Θεόδωρος (∆ήμαρχος Θέρμου).

  Επιστημονικές Ανακοινώσεις : 09:30 – 9:45 : ΚΑΤΕΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.): «Ιστορικές πηγές, σχεδιαγράμματα και χάρτες της μάχης των Βενετών κατά των Οθωμανών ‘‘STONASPRO’’[= Αχελώο], στη θέση ‘‘STURMYLUS’’ [=‘‘στους Μύλους’’] Ακαρνανίας, το 1684». 9:45 – 10:00 : ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Master Πολιτισμικής Τεχνολογίας – Υποψ. Διδάκτωρ Παν/μίου Δυτ. Ελλάδας), και ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Επίκ. Καθηγητής ‘‘Συστημάτων Πολυμέσων’’ Παν/μίου Δυτικής Ελλάδας): «Δημιουργία Πολιτιστικού Χάρτη Νομού Αιτωλίας&Ακαρνανίας, με χρήση των Νέων Τεχνολογιών». 10:00 – 10:15 : ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (καθηγητής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – ανασκαφέας Ιερού Θερμίου Απόλλωνος): «Οι νέες ανασκαφές του Θέρμου (1992-2003)». 10:15 – 10:30 : ΣΚΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ (Διδάκτωρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας): «Ο εικονογραφικός κύκλος του ‘‘Ακαθίστου Ύμνου’’ στον νάρθηκα της Μονής Μυρτιάς Τριχωνίας». 10:30 – 10:45 : PERRIER AMELIE (doctorant a l'Universite de Paris IV Sorbonne): «Les representations geographiques de l'Etolie dans les sources litteraires antiques». 10:45 – 11:00 : ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΚΩΝ. (Επίκ. Καθηγ. Λαογραφίας Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας): «Το λαογραφικό έργο του Βασίλη Λαμνάτου». 11:00 – 11:15 : ΚΑΡΥΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ερευνητής-Συγγραφέας): «ΘΕΡΜΟ: Η δημογραφική και κοινωνική του ανέλιξη» 11:15 – 11:30 : ∆ιάλειμμα

 • 19

  Θέρμου συνεδρία δεύτερη (πρωινή)

  [ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-6-2012 - Συνεδριακό Κέντρο Θερμίων] Προεδρείον : -Καραλή-Γιαννακοπούλου Ιουλία, (καθηγήτρια Προϊστορ. Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. -Γλαβίνας Απόστολος, (ομ. Καθηγητής Θεολογίας Παν/μίου Θεσσαλονίκης. - Καρακόϊδας Κων., (Πρόεδρος ∆ημοτ. Συμβ. Θέρμου), (τ. Σχολ.Σύμβουλος Πρ/μιας Εκπ/σης), (τ. ∆ιευθυντής Ειδικής Αγωγής Υπ. Παιδ.). Επιστημονικές Ανακοινώσεις : 11:30 – 11:45 : ΚΑΡΑΛΗ ΙΟΥΛΙΑ (Καθηγήτρια Αρχαιολογ. Παν/μίου Αθηνών), και ΤΣΩΤΑ ΕΥΗ (Αρχαιολόγος Θ΄ ΕΠΚΑ), και ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (Νομικός LLM [UCL]), και ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ (Διεθνολόγος ΜΑ [Maastricht Univ.]): «Φυσικό και ανθρωπογενές τοπίο Αιτωλο-Ακαρνανίας: μορφές προστασίας και επιστημονικής τεκμηρίωσης». 11:45 – 12:00 : ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (Διδάκτωρ Φιλολογίας, Ειδ. Επιστημονική Συνεργάτις Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης): «Ο τόπος και οι άνθρωποι της περιοχής Τριχωνίδας μέσα από τις επιστολές του Ευγενίου του Αιτωλού και του Αναστασίου Γορδίου». 12:00 – 12:15 : ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ (Βιβλιοθηκάριος Σκήτης Καυσοκαλυβίων Αγίου Όρους - Mr Θεολογίας): «Ιερομόναχος Ιωνάς Καυσοκαλυβίτης (+1765). Ένας Αγιορείτης λόγιος από τήν Καστανιά της Αιτωλίας». 12:15 – 12:30 : ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ([αρχιμ.] Θεολόγος-Συγγραφέας): «Βυζαντινός ναός Παναγίας, του 8ου αιώνα, στην Επισκοπή: Η περιπέτεια ενός μνημείου». 12:30 – 13:00 : Ερωτήσεις – τοποθετήσεις – παρεμβάσεις.

 • 20

  Θέρμου συνεδρία τρίτη (απογευματινή) [ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-6-2012 - Συνεδριακό Κέντρο Θερμίων]

  Προεδρείον : -Κονταξής Κων/νος (Επίκ. Καθηγητής Λαογραφίας Πανεπιστημίου ∆υτικής Μακεδονίας). -Μπαλατσός Κων/νος (Αντιστράτηγος ε.α., - Πρόεδρος Πολιτιστικής Επιχείρησης ∆ήμου Θέρμου. -Κωνσταντάρας Σπύρος, (∆ικηγόρος – Προεξάρχων της Αξιωματικής Αντιπολ/σης ∆ήμου Θέρμου. Επιστημονικές Ανακοινώσεις : 17:00 – 17:15 : ΞΥΓΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (ΝΕΡΟΜΑΝΙΩΤΗΣ): «Ο Κίτσος Πλάκας (‘‘Κιτσοπλάκας’’) ο Πρωτοκλέφτης του Σομπονίκου (Νερομάνας) και η μάνα του Ευγενή (κυρά Βγένα) στην προφορική λαϊκή παράδοση». 17:15 – 17:30 : ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΑΜΑΛΙΑ (Μεταπτυχ. φοιτήτ. Λαογραφίας Παν/μίου Αθηνών): «Η λειτουργία του μύθου μέσα από τις προφορικές παραδόσεις του λαού στο νομό Αιτωλίας&Ακαρνανίας». 17:30 – 17:45 : ΜΑΜΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ (Διδάκτωρ Παιδαγωγικής): «Οι ιδέες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού και η κοινωνική ψυχολογία των αγροτικών πληθυσμών της Τριχωνίας». 17:45 – 18:00 : ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Εκπαιδευτικός, τ. Δήμαρχος Θεστιέων): «Ο αυτοδιοικητικός θεσμός στον Δήμο Θεστιέων μέσα από τις αρχειακές πηγές». 18:00 – 18:15 : ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ (Πρόεδρος Λαογραφικού Μουσείου Αγρινίου): «Η άϋλη πολιτιστική κληρονομιά: χωρατά, αστεία, φάρσες, σε χωριά και πόλεις της Αιτωλίας και Ακαρνανίας». 18:15 – 18:30 : ΒΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Aρχαιολόγος): «Σχέσεις των μοναστηριών Μυρτιάς και Βλοχού με το μοναστήρι τής Παναγίας τής Προυσιώτισσας». 18:30 – 19:00 : ∆ιάλειμμα

 • 21

  Θέρμου συνεδρία τετάρτη (βραδυνή) [ ΚΥΡΙΑΚΗ 10-6-2012 - Συνεδριακό Κέντρο Θερμίων ]

  Προεδρείον : -Μαμασούλα Μαρία, (∆ιδάκτ. Παιδαγωγικής) -Αγρέβη Μαρία (Αρχαιολόγος) -Καρύτσας Ιωάννης (Ερευνητής - συγγραφέας). Επιστημονικές Ανακοινώσεις : 18:30 – 19:00 : ΔΟΣΙΘΕΟΣ ΚΑΝΕΛΟΣ (αρχιμ.-ηγούμενος Ι. Μονής Τατάρνας): «Το εν Βραχωρίω Μετόχιον της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης». 19:00 – 19:15 : ΤΣΩΝΟΣ ΑΚΗΣ (Υποψήφιος Διδάκτωρ Παν/μίου Ιωαννίνων): «Η περιοχή της Τριχωνίας κατά την Εποχή του Χαλκού και οι πολιτιστικές σχέσεις της με τον δυτικό ελλαδικό χώρο και τις όμορες περιοχές». 19:15 – 19:30 : ΑΓΡΕΒΗ ΜΑΡΙΑ (Aρχαιολόγος): «Παρατηρήσεις στις σκηνές του Θεομητορικού και του Χριστολογικού κύκλου του Ξένου Διγενή στη Μονή Μυρτιάς Αιτωλίας (1491)». 19:30 – 19:45 : ΓΛΑΒΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ομότ. Καθηγητής Τμήμ. Θεολογίας Αριστοτελείου Παν/μίου Θες/νίκης): «Ο νεομάρτυρας Ιάκωβος (+ 1 Νοεμβρίου 1519), διατελέσας μοναχός και εις Δερβέκιστα Αιτωλίας, και οι μαθητές του διάκονος Ιάκωβος και μοναχός Διονύσιος». 19:45 – 21:00 : Ερωτήσεις – τοποθετήσεις – παρεμβάσεις.

 • 22

  =======================================

  ∆ΕΥΤΕΡΑ 11-6-2012 =========================================

  Συνεδρία καταληκτήρια στο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΝ

  (∆ημοτική Κοινότητα ∆ήμου Αγρινίου)

  [ Βλοχός - Ακρόπολη Θεστίας ]

  ===================================================================================

  – Επιστημονικός Συνδιοργανωτής του Συνεδρίου – Πανεπιστήμιο ∆υτικής Ελλάδας

  Τμήμα ∆ιαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών – με έδρα το Αγρίνιον –

  =====================================================================================

  Προεδρείον καταληκτήριας συνεδρίας :

  - Φουντούλης Βασίλειος (τ. ∆ήμαρχος Θεστιέων), Πρόεδρος της Αρχαιολογικής, Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Θεστιέων). - Τραπεζιώτης ∆ημήτριος (τ. ∆ήμαρχος Θεστιέων, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής). - Νεραντζής Ιωάν. (∆ιδάκτωρ Ιστορικής Γεωγραφίας, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής). - Μονιούδη-Γαβαλά ∆ώρα (Επίκ. Καθηγήτρια Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής Παν/μίου ∆υτικής Ελλάδας, - Στυλιαράς Γ. (Επίκ. Καθηγ. ‘‘Συστημάτων Πολυμέσων’’).

  ==== Πανεπιστήμιο ∆υτικής Ελλάδας

  Τμήμα ∆ιαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών - με έδρα το Αγρίνιον –

  – Επιστημονικού Συνδιοργανωτή του Συνεδρίου – ===

  ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΤΙΕΩΝ (ΒΛΟΧΟΣ)

 • 23

  =========================================

  ∆ΕΥΤΕΡΑ 11-6-2012 ==========================================

  Συνεδρία καταληκτήρια

  στο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΝ

  (∆ημοτική Κοινότητα ∆ήμου Αγρινίου)

  ====================================================

  ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΤΙΕΩΝ (ΒΛΟΧΟΣ)

  Επιστημονικές Ανακοινώσεις : 9:00 – 9:15 : ΠΑΠΑΣΑΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ (Πτυχιούχος Φιλολογίας και Θεολογίας): «Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου στον Βλοχό ως αφετηρία τής μεγάλης πνευματικής πορείας τού οσίου Ευγενίου τού Αιτωλού». 9:15 – 9:30 : ΤΕΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ (ερευνητής - συγγραφέας): « Οι προσπάθειες του ηγουμένου Ανθίμου διά την επαναλειτουργία της διαλυθείσης επί Βαυαρών Μονής Βλοχού επαρχίας Τριχωνίας». 9:30 – 9:45 : ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ (Υποψ. Διδάκτωρ Παν/μίου Ιωαννίνων): «Ληστές – Ατομικοί Επαναστάτες: οι αρνητές της έννομης τάξης στην παραδοσιακή αργοεξελικτική κοινωνία της επαρχίας Τριχωνίας». 9:45 – 10:00 : ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ (Δρ Κοινων. Λαογραφίας) «Ο καπνός και ο κόσμος του καπνού στον τ. Δήμο Θεστιέων». 10:00 – 10:15 : ΤΣΟΥΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (Βιολόγος - συγγραφέας): «Οικολογία λίμνης Τριχωνίδας: Προβλήματα και προστασία». 10:15 – 10:30 : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ., (Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης – -Μεταπτυχιακός φοιτητής Παν/μίου Πατρών): «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ασύδοτη σύγχρονη εκμετάλλευση του οικοσυστήματος λίμνης Τριχωνίδας». 10:30 – 10:45 : ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (Καθηγητής Λογοτεχνίας Ιονίου Πανεπιστημίου): « Η ποίηση του Σωτήρη Σαράκη ». 10:45 – 11:15 : ∆ιάλειμμα

 • 24

  11:15 – 11:30 : ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ., (επίτ. Σχολ. Σύμβουλος Πρωτ/μιας Εκπ/σης):

  «Οι εφαρμογές του εκπαιδευτικού συστήματος στα Σχολεία Τριχωνίας, 1840-1900, όπως προκύπτουν από την έρευνα των Αρχειακών πηγών».

  11:30 – 11:45 : ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ., (Msc Μαθηματικός – Σχολ.Σύμβ. – πτυχ. Κοινων. Οικονομίας): «Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κοινότητος Καινούργιου: Ιστορικές καταγραφές και καταχωρήσεις εις το ‘‘Μαθητολόγιο του Δημοτικού Σχολείου Καινούργιου’’, κατά την δεκαετία 1940 – 1950». 11:45 – 12:00 : ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ (Δρ. Παν/μίου Paris I – Προϊστάμενος Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Καρδίτσας): «Το εκλογικό σώμα του Δήμου Μακρυνείας το 1867». 12:00 – 12:15 : ΑΛΠΕΝΤΖΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, τ. Επιθεωρητής Εκπ/σης): « Παπαδάται(ες) [χωρίον περιοχής Μακρυνείας]: νέα αρχαιολογικά ευρήματα. – Πρόταση ταύτισης με την αρχαία πόλη Άκραι ». 12:15 – 12:30 : ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. (Καθηγητής Παν/μίου Πατρών), και ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ (Ερευνήτρια Παν/μίου Πατρών) : «Ο πολιτισμός της ελιάς και του λαδιού στον τ. δήμο Θεστιέων». 12:30 – 13:00 : Ερωτήσεις – τοποθετήσεις – παρεμβάσεις. 13:00 – 14:00 : Επισκόπηση Πορισμάτων ∆ιεθνούς Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας Τριχωνίας και Ναυπακτίας : - δρ. Νεραντζής Ι. (Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίου). - δρ. Μονιούδη-Γαβαλά Δώρα (Επίκ. Καθηγήτρια Παν/μίου). - δρ. Στυλιαράς Γ. (Επίκ. Καθηγητής Παν/μίου).

  – Λήξη Εργασιών Συνεδρίου –