b ΧριΚστούαγλεάν να · ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 7 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο...

32
ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 35 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 X j b Καλά Χριστούγεννα κωδικός 7109

Transcript of b ΧριΚστούαγλεάν να · ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 7 Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο...

 • ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 35 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

  X

  j

  ✴✴ ✴

  b ✴ Καλά Χριστούγεννακωδικός 7109

 • ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  τ. 35, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ

  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. - fax 26340 - 44.391e-mail: [email protected]: www.agiosnektarios-monastery.gr

  ΕΚΔΟΤΡΙΑ:ΜΟΝΑΧΗ ΝΙΚΟΔΗΜΗΚΑΛΛΙΤΕΧ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

  ΕΚΤΥΠΩΣΗ:Lettra, ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Ἡλιούπολη

  ΚΩΔΙΚΟΣ: 7109

  ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ330 56 ΕΥΠΑΛΙΟτηλ. 26340-44.391 (9-2 πρωΐ & 6-9 ἀπόγ.)

  Τό περιοδικό αὐτό ξεκίνησε τήν πορεία μέ στόχοτήν κατά Θεόν βοήθεια ὅλων μας.Κρατᾶτε στά χέρια σας τό 35ο τεῦχος. Θέλουμε ταπεινά νά σᾶς ἐνημερώσουμε ὅτι:

  ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.

  Ὅσοι προαιρετικά ἐπιθυμεῖτε νά βοηθήσετε στάἔργα τῆς Μονῆς, καθώς καί στήν ἔκδοση αὐτοῦτοῦ περιοδικοῦ, μπορεῖτε νά μᾶς ἀποστέλλετετήν βοήθειά σας μέ τήν ταχυπληρωμή πού ἐσω-κλείουμε ἤ μέ κατάθεση στήν Ἐθνική Τράπεζαστόν λογαριασμό 426/440265-04.

  (γιά τό ἐξωτερικό στό No GR 5201104260000042644026504SWIFT:ETHNGRAA) δίνοντας καί τό ὄνομά σας.Κατόπιν ἐνημερῶστε μας τηλεφωνικά γιά νά λά-βετε τήν σχετική ἀπόδειξη.

  Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμά

  Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου

  ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  2ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Στό προηγούμενο τεῦχος στή σελ. 21, ἐκ παραδρομῆς,τό σκήνωμα πού εἰκονίζεται δέν ἀνήκει στό Γέροντα Βησσαρίωνα.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  ΑΦΙΕΡΩΜΑ:ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ

  ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ

  4

  ΟΥΡΑΝΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ:

  ΤΑ ΑΓΙΑ ΝΗΠΙΑΥΠΟ ΗΡΩΔΟΥ

  ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΩΝ15

  ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ:ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ

  18

  ΕΠΙΛΟΓΕΣ:Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣΕΥΤΥΧΙΑΣ26

  ΓΝΩΡΙΣΟΝ ΜΟΙ:ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΝΤΙΟΥΜΠῶς ἐπηρεάζουν τήν ψυχή μας9

  ΜΕ ΛΟΓΙΑΑΠΛΑ:

  ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ23

  j

 • Γέροντάς μας, σάν στοργικός πατέρας πού μεριμνᾶ πρωτίστως γιά τήν πνευματική μας ὠφέ-λεια καί κατ᾽ ἐπέκταση τήν σωτηρία μας ἀγωνίζεται καί προσπαθεῖ νά μᾶς νουθετήσει καί νάμᾶς ὁδηγήσει στό δρόμο τῆς ἁγιότητος. Πρόσφατα σέ μία ἀπό τίς Συνάξεις πού τακτικότατα

  μᾶς κάνει, μᾶς ἔθεσε ἕνα δίλημμα, τό ὁποῖο μέ τή σειρά μου θά ἤθελα νά τό μοιραστῶ κι ἐγώ μαζί σας,γιατί μέσα ἀπό τίς σελίδες αὐτοῦ τοῦ περιοδικοῦ καί ἰδιαίτερα μέ τά λίγα αὐτά λόγια πού σέ κάθε τεῦχοςμέ πολύ ἀγάπη σᾶς ἀπευθύνω, θέλουμε ὅλοι μαζί νά βοηθηθοῦμε πνευματικά, νά γνωρίσουμε περισσό-τερο τόν ἑαυτό μας κι ὅλα αὐτά πού μᾶς χωρίζουν ἀπό τόν Θεό γιά ν᾽ ἀγωνιστοῦμε περισσότερο, γιά νάδρασκελίσουμε αὐτά τά ἐμπόδια πού μᾶς κρατοῦν μακρυά Του καί νά ἑνωθοῦμε μαζί Του.

  Ἔθεσε λοιπόν ὁ Γέροντας στήν τελευταῖα μας σύναξη τό ἐρώτημα “ποιός εἶναι ὁ κύριος τῆς καρ-διᾶς μου, ὁ Χριστός ἤ ὁ ἐαυτός μου;”. Εἶναι πολύ εὔκολο νά ποῦμε ὅτι κύριος τῆς καρδιᾶς μου εἶναι ὁΧριστός καί πολύ δύσκολο νά τό ἀποδείξουμε αὐτό μέ τίς πράξεις μας. Γιά παράδειγμα, στήν καθη-μερινή μας ζωή πόσες φορές ὑποχωροῦμε στή σκέψη, στά θέλω, στό λόγο μας, στίς πράξεις μας καί κά-νουμε αὐτό πού θέλει ὁ Χριστός καί ὄχι αὐτό πού θέλουμε ἐμεῖς; Ὁ Γέροντας ἔφερε γιά παράδειγμα δύοοἰκογένειες πού τόν ἐπισκέφθηκαν μέ τό αἴτημα νά προσεύχεται γιά νά παντρευτοῦν τά παιδιά τους. Κιἐκεῖνος, δείχνοντάς τους τόν Χριστό στό τέμπλο τοῦ Ναοῦ τούς ρώτησε ἄν ἀναρωτήθηκαν τί θέλει ὁΧριστός γιά τά παιδιά τους. Ὅπως γιά παράδειγμα, γιά ἐμᾶς τούς μοναχούς, ὁ Χριστός ἤθελε νά μεί-νουμε ἀνύπαντροι καί ν᾽ ἀφιερωθοῦμε σέ Ἐκεῖνον. Στήν ὁμιλία του ἔφερε πολλά παραδείγματα. Χτυ-πάει ἡ καμπάνα τήν Κυριακή. Ἐμεῖς ἄραγε τί κάνουμε; Εἶναι κοινή διαπίστωση ὅτι στίς ἐνορίες, ἡἐκκλησία γεμίζει τήν ὥρα πού βγαίνουν τά Ἅγια καί ὄχι τήν ὥρα πού ξεκινάει τό πρωί ἡ Ἀκολουθία. ὉΧριστός μᾶς φωνάζει, ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ τήν ὥρα πού χτυπάει ἡ καμπάνα. Ἐμεῖς στήν πράξη πᾶμετήν ὥρα πού θέλουμε ἐμεῖς. Εἶναι Τετάρτη ἤ Παρασκευή καί ὁ Χριστός μᾶς καλεῖ νά νηστέψουμε ἀκόμηκαί τό λάδι. Ἐμεῖς τί κάνουμε στήν πράξη, αὐτό πού θέλει ὁ Χριστός ἤ αυτό πού θέλουμε ἐμεῖς; Ἴσωςκάποιος πεῖ ὅτι εἶμαι ἀσθενής, ἀλλά ὁ Χριστός γνωρίζει πόσο ἀσθενεῖς εἴμαστε καί πόση νηστεία μπο-ροῦμε νά κάνουμε. Γίνεται ἕνας καβγάς στό σπίτι ἤ στό γραφεῖο καί ὁ Χριστός θέλει νά φερθῶ καί νά μι-λήσω μέ ἀγάπη καί εἰρήνη. Ἐγώ τί κάνω στήν πράξη; Αὐτό πού μοῦ ὑπαγορεύει ὁ Χριστός ἤ αὐτό πούμοῦ ὑπαγορεύει ὁ ἐγωϊσμός; Ὁ καθένας μας ἔχει τό νοῦ καί τή γνώση καί προπαντός τή συνείδηση, πούεἶναι ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ μέσα μας, γιά νά κρίνει τόν ἑαυτό του ὅταν πράττει κάτι, ὅταν ἀποφασίζει κάτι,ὅταν σκέφτεται ἤ ὅταν μιλᾶ, σέ κάθε περίπτωση, ἄν αὐτό εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ τί θέλει ὁ Θεός νά πρά-ξουμε, νά σκεφτοῦμε ἤ νά ποῦμε ἤ ἄν ὅλα αὐτά τά ὑποκινεῖ τό δικό μας θέλω. Ἄν οἱ ἀπαντήσεις ὅτι κι-νούμαστε βάσει τοῦ θέλω μας εἶναι περισσότερες ἀπό αὐτές πού εἶναι βάσει τί θέλει ὁ Θεός ἀπό ἐμᾶς, τότεεὔκολα βγαίνει τό συμπέρασμα, ὅτι ναί μέ τά χείλη λέμε ὅτι εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ, λέμε ὅτι κάνουμετό θέλημά Του, ἀλλά ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι κάνουμε τελικά αὐτό πού θέλουμε ἐμεῖς, καί ἄρα κύριος τῆςκαρδιᾶς μας εἶναι τό ἐγώ μας, τό θέλω μας, ὁ ἀχαλίνωτος ἐγωϊσμός μας. Τό ἐρώτημα εἶναι καίριο, δένπρέπει νά τό παραγνωρίσουμε, οὔτε πρέπει νά ἀδιαφορήσουμε στήν ἔρευνά μας αὐτή. Ἐμπρός, λοιπόν,νῦν καιρός εὐπρόσδεκτος. Ἄς ἀπαντήσει ὁ καθένας στόν ἑαυτό του: Ποιός εἶναι ὁ κύριος τῆς καρδιᾶς μου;Ποιός μοῦ λέει τί νά κάνω, πῶς νά φερθῶ, τί νά σκεφτῶ; Ὁ Χριστός ἤ ὁ ἑαυτός μου; Ἡ ἀπάντηση ἄςεἶναι καί ἡ ἀπαρχή γιά μία πραγματικά Χριστοῦ Γέννα στήν ψυχή μας... Τό εὐχόμαστε γιά ὅλους μας.

  Γερόντισσα Μόνικακαί αἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῶ ἀδελφαί

  Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί, ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ μας “Μοναχική Ἔκφραση”

  Πρός αναγνώστεσ επιστολή... j

  O

 • ιορτάζουν τὰ πάντα ὁλόγυρα. Γί ’αὐτὸ κι ἐγὼ νὰ γιορτάσω θέλω.Θέλω νὰ εὐφρανθεῖ ἡ ψυχή μου, νὰπανηγυρίσει ἀπὸ τὰ κατάβαθάμου. Εὐφραίνομαι βέβαια ὄχι

  κρούοντας τὴν κιθάρα ἡ παίζονταςτὸ ραβδὶ τῶν σατύρων, οὔτε χρη-σιμοποιώντας αὐλοὺς ἡ ἀνάβονταςδάδες. Εὐφραίνομαι βλέπονταςἀντὶ γιὰ τὰ μουσικὰ ὄργανα τὰ

  ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  4

  z

  Αφιέρωμα...j

  Ὁμιλία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου γιά τήν

  Γέννηση

  Γ

  Ἰησοῦ Χριστοῦτοῦ Κυρίου μας

 • σπάργανα τοῦ Χριστοῦ. Αὐτὰ εἶναι ἡἐλπίδα μου, αὐτὰ εἶναι ἡ ζωή μου. Αὐτὰφέρνω μαζί μου, καὶ μὲ τὴν ἐνίσχυση ποὺπαίρνω, τραγουδῶ μαζὶ μὲ τοὺς Ἀγγέλους,Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῶ, καὶ μαζὶ μὲ τοὺς ποι-μένες, Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδο-κία. Σήμερα γεννιέται γιὰ χάρη μου ἀπὸΠαρθένο. Αὐτὸς ποὺ γεννήθηκε μὲ τρόποἀπερίγραπτο ἀπ’ τὸν Πατέρα. Τότε, προ-αιώνια, γεννήθηκε ἀπὸ τὸν Πατέρα μὲτρόπο ποὺ ταιριάζει στὴ Θεία φύση, τρόποποὺ μόνο ὁ Γεννήτορας γνωρίζει. Σήμεραπάλι ξαναγεννήθηκε μὲ ἀταίριαστο στὴΘεία φύση τρόπο. Μὲ τρόπο ποὺ ἡ Χάρητοῦ Ἁγίου Πνεύματος τώρα καλὰ γνωρίζει.Ἀληθινὴ κι ἡ οὐράνια γέννησή Του, ἀλη-θινὴ κι ἡ ἐπίγεια. Ἀληθινὸς Θεὸς ἀπ’ τὸ Θεὸγεννήθηκε, κι ἀληθινὸς ἄνθρωπος ὁ Ἴδιοςἀπ’ τὴν Παρθένο γεννήθηκε πάλι. Στὸν

  οὐρανὸ μόνος Υἱὸς τοῦ μόνου Θεοῦ, Μονο-γενής. Στὴ γῆ μόνος Υἱὸς ἄγαμης παρθένουὁ Ἴδιος, πάλι Μονογενής. Γιατί καθὼς εἶναιἀσέβεια νὰ ὑποθέσουμε τὴν ὕπαρξη μητέραςστὴν οὐράνια γέννησή Του, ἔτσι εἶναι βλα-στήμια νὰ ὑποθέσουμε τὴν ὕπαρξη πατέραστὴν ἐπίγειά Του γέννηση. Ὁ Θεός - Πατέ-ρας Τὸν γέννησε χωρὶς νὰ χάσει κάτι ἀπὸτὴν Θεότητά Του. Ἡ παρθένος Τὸν γέννησεχωρὶς νὰ χάσει τὴν παρθενία της. Οὔτε πάλιὁ Θεὸς ἔχασε τὴν Θεϊκή Του ὑπόστασηὅταν Τὸν γέννησε, γιατί Τὸν γέννησε ὅπωςἁρμόζει σὲ Θεό. Ἀλλὰ κι οὔτε ἡ Παρθένοςφθάρθηκε. Ὁ τοκετὸς Του ἦταν γεγονὸςπνευματικό. Λοιπόν, οὔτε ἡ οὐράνιά Τουγέννηση μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ, οὔτε ἡ ἐπίγειασάρκωσή Του ἐπιδέχεται ἑρμηνεῖες. Ἐκεῖνοποὺ ξέρω μὲ σιγουριὰ σήμερα εἶναι ὅτι Τὸνγέννησε ἡ Παρθένος. Πιστεύω ὅτι Τὸν γέν-

  5ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

 • ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  6

  Αφιέρωμα...j

  νησε ὁ Πατέρας, προαιώνια. Σχετικὰ μὲ τὸντρόπο τῆς γέννησης ὅμως ἔμαθα νὰ σιωπῶ.Δὲν μοῦ ὑπόδειξαν οἱ παλιοὶ νὰ δοκιμάζω λο-γικὲς ἑρμηνεῖες. Γιατί ὅταν πρόκειται γιὰ τὸΘεὸ δὲν πρέπει κανεὶς νὰ ἀναλύει τὰ γεγο-νότα, ἀλλὰ νὰ πιστεύει στὴ δύναμη Αὐτοῦποὺ τὰ πραγματοποιεῖ. Ἀναμφίβολα εἶναιφυσικὸς νόμος νὰ γεννᾶ ἡ γυναίκα μόνο ὅτανσυνευρεθεῖ μὲ ἄντρα. Ὅταν ὅμως μία παρθέ-νος ποὺ δὲν γνώρισε ἄντρα γεννήσει καὶ μετὰτὸν τοκετὸ παραμείνει πάλι παρθένος, αὐτὸξεπερνᾶ τοὺς φυσικοὺς νόμους. Ὅ,τι ἔχεισχέση μὲ τοὺς φυσικοὺς νόμους ἀξίζει νὰἐρευνιέται, ὅ,τι ὅμως τοὺς ξεπερνᾶ πρέπει νὰπεριβάλλεται μὲ τιμητικὴ σιωπή. Κι αὐτὸ βέ-βαια ὄχι ἐπειδὴ τοῦ πρέπει ἀποσιώπηση,ἄλλ’ ἐπειδὴ ἀξίζει νὰ μένει μυστήριο καὶ νὰ

  τιμᾶται χωρὶς πολυλογίες. Συγχωρέστε μέ,σᾶς παρακαλῶ, ποὺ νιώθω ἀδύναμος νὰ συ-νεχίσω τὸ λόγο πέρα ἀπ’ τὸν πρόλογο. Φο-βοῦμαι νὰ προχωρήσω στὴν ἔρευνα τῶν πιὸσημαντικῶν. Δὲν κατέχω τὸν τρόπο. Δὲνξέρω ποῦ νὰ στρέψω τὸ λόγο. Τί νὰ πῶ; γιὰποιὸ νὰ μιλήσω; Βλέπω τὴ μητέρα, ἀντι-κρύζω τὸ παιδί, ὅμως τὸν τρόπο τῆς γέννη-σης δὲν τὸν καταλαβαίνω. Ὅπου ὁ Θεὸς ἔχειἄλλη βουλή, ἐκεῖ νικιέται ὁ φυσικὸς νόμος, νι-κιέται κι ἡ τάξη τοῦ κόσμου. Δὲν γεννήθηκεσύμφωνα μὲ τοὺς νόμους τῆς φύσης. Θαυμα-τούργησε πάνω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φύσης. Ἡφύση ἀδράνησε. Ἐνήργησε ἡ βούληση τοῦΔεσπότη. Τί ἀπερίγραπτο δῶρο!

  Ὁ Μονογενὴς ποὺ ὑπάρχει προαιώνια,αὐτὸς ποὺ δὲν ἐμπίπτει στὶς ἀνθρώπινες

 • 7ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  αἰσθήσεις, ὁ Ἀσύνθετος, ὁ Ἀσώματος, περι-βλήθηκε τὸ σῶμα μου. Τὸ σῶμα ποὺ ὑπόκει-ται στὴ φθορά, ποὺ συλλαμβάνεται ἀπὸ τὶςαἰσθήσεις. Γιατί; Γιὰ νὰ μπορέσει νὰ μᾶς δι-δάξει καθὼς θὰ Τὸν βλέπουμε ἀνάμεσά μας κιἔτσι νὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ ἐκεῖνα ποὺ τὰ χοϊκὰμάτια μας ἀδυνατοῦν νὰ δοῦνε. Οἱ ἄνθρωποιἔχουν μεγαλύτερη ἐμπιστοσύνη στὰ μάτιατους παρὰ στ’ αὐτιά τους κι ἔτσι ἀμφιβάλ-λουν γιὰ ὅ,τι δὲν βλέπουν. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶςὁ Θεὸς ἀνέχθηκε νὰ παρουσιαστεῖ μὲ σῶμαμπρὸς στὰ μάτια μας γιὰ νὰ διαλύσει τὶςἀμφιβολίες ποὺ εἴχαμε, ἀκούγοντας μόνο τὰλόγια Του. Καὶ γεννιέται ἀπὸ παρθένο ποὺἀγνοεῖ τὴν ὑπόθεση καὶ ποὺ δὲν πῆρε ἐνεργὸμέρος στὸ γεγονός, οὔτε συννενοήθηκε γιὰτὴν πραγματοποίησή του. Ἡ Παρθένος

  ἦταν ἁπλὸ ὄργανο τῆςἀπόρρητης δύναμης τοῦΘεοῦ. Ἕνα μόνο πρᾶγμαγνώριζε, ἐκεῖνο ποὺ ρώτησεκι ἔμαθε ἀπὸ τὸν Γαβριήλ.Ὅταν δηλαδὴ ρώτησε,«πῶς ἔσται μοι τοῦτο ἐπείἄνδρα οὐ γιγνώσκω»ἐκεῖνος τῆς εἶπε: Αὐτὸ θέλειςνὰ μάθεις; «Πνεῦμα Ἅγιονἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύ-ναμις Ὑψίστου ἐπισκιάσεισοι». Καὶ πῶς, ἐνῶ ἦταν«μέτ’ αὐτῆς», σὲ λίγο γεννή-θηκε «ἐξ αὐτῆς»; Ὅπως ὁ τε-χνίτης ὅταν βρεῖ εὔπλαστηὕλη, κατασκευάζει πιὸὄμορφο τὸ ἀγγεῖο, ἔτσι καὶὁ Χριστός. Ἐπειδὴ βρῆκεἅγιο καὶ τὸ σῶμα καὶ τὴνψυχὴ τῆς Παρθένου, φιλοτέ-χνησε ἔμψυχο Ναὸ δικό Του.Καὶ ἀφοῦ κεῖ μέσα, μὲ τὸν

  τρόπο ποὺ θέλησε, ἔπλασε τὸν καινούργιοἄνθρωπο, καὶ ἀφοῦ τὸν περιβλήθηκε, γεννή-θηκε σὰν σήμερα, χωρὶς καθόλου νὰ ἀπεχθά-

  Τί νὰ πῶ; γιὰ ποιὸ νὰ μιλήσω;Βλέπω τὴ μητέρα, ἀντικρύζω τὸπαιδί, ὅμως τὸν τρόπο τῆς γέν-νησης δὲν τὸν καταλαβαίνω.Ὅπου ὁ Θεὸς ἔχει ἄλλη βουλή,ἐκεῖ νικιέται ὁ φυσικὸς νόμος,νικιέται κι ἡ τάξη τοῦ κόσμου.

 • νεται τὴν κακόμοιρη ἀνθρώπινη πεσμένηφύση. Καὶ φυσικὰ δὲν θεώρησε προσβλητικὸνὰ περιβληθεῖ τὸ δικό Του ἔργο. Ἀλλὰ καὶ τὸδημιούργημά Του ἀπολάμβανε τὴν πιὸ με-γάλη δόξα μὲ τὸ νὰ γίνει ἔνδυμα τοῦ Δημι-ουργοῦ Του. Ὅπως στὴν ἀρχικὴ δημιουργίαδὲν ἦταν δυνατὸ νὰ ὑπάρξει ὁ ἄνθρωποςπρὶν πάρει ὁ Θεὸς στὰ χέρια Του τὸν πηλό,ἔτσι καὶ τὸ φθαρμένο ἀνθρώπινο σῶμα δὲνἦταν δυνατὸ νὰ ἀνακαινιστεῖ, ἂν δὲν γινότανἔνδυμα τοῦ δημιουργοῦ Του. Ἀλλὰ τί νὰ πῶ;Γιὰ ποιὸ πρᾶγμα νὰ μιλήσω; Μένω ἔκπλη-κτος μπροστὰ στὸ θαῦμα. Ὁ «Παλαιὸς τῶνἡμερῶν» ἔχει γίνει παιδάκι. Ὁ καθισμένος σὲθρόνο ψηλὸ κι ὑπερυψωμένο τοποθετεῖται σὲφάτνη. Ὁ ἀψηλάφητος κι ἀσύνθετος καὶ

  ἀσύμμικτος καὶ ἀσώματος ἀγκαλιάζεταιἀπὸ ἀνθρώπινα χέρια. Αὐτὸς ποὺ ἔσπασετὰ δεσμὰ τῆς ἁμαρτίας τυλίγεται μὲ σπάρ-γανα, ἐπειδὴ αὐτὴ εἶναι ἡ θέλησή Του. Γιατίθέλει νὰ μετατρέψει τὴν ἀτιμία σὲ τιμή, νὰντύσει τὴν ἀδοξία μὲ δόξα. Νὰ προβάλει ὡςἐνάρετο ἦθος ἐκεῖνο ποὺ ἀποτελοῦσε ὑπέρ-τατη προσβολή. Ἔτσι, λοιπόν, ἀναλαμβά-νει τὸ δικό μου σῶμα γιὰ νὰ μπορέσω ἐγὼ νὰὑποδεχτῶ τὸ Λόγο Του. Καὶ παίρνοντας τὴσάρκα μου μοῦ χαρίζει τὸ Πνεῦμα Του, ὥστεμὲ τὴ δοσοληψία αὐτὴ νὰ μοῦ προμηθεύσειτὸ θησαυρὸ τῆς ζωῆς. Παίρνει τὴ σάρκα μουγιὰ νὰ μὲ ἁγιάσει. Μοῦ δίνει τὸ Πνεῦμα Τουγιὰ νὰ μὲ ἀπελευθερώσει...

  (πηγή: www.arhontariki.net)

  Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου

  ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν Σου...

  Φτιάχνουμε μοναστηριακό θυμίαμα μέ τά ἑξῆςἀρώματα: ΧΕΡΟΥΒΙΚΟ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ, ΓΑΡΔΕΝΙΑ, ΜΥΡΟ, ΒΗΘΛΕΕΜ, ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ,ΜΥΡΟ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ, ΝΥΧΤΟΛΟΥΛΟΥΔΟ,

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ, ΑΓΓΕΛΙΚΟ, ΑΘΩΣ, ΑΝΘΟΣΕΡΗΜΟΥ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ, ΣΤΑΥΡΟΛΟΥΛΟΥΔΟ,ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ ΜΕ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ, ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ, ΣΥΠΕΡ, ΦΟΥΛΙ

  γνήσιο θυμίαμα

  Αφιέρωμα...j

  ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  8ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  8

 • Τί εἶναι ἡ Ἀστρολογία;Ἀστρολογία εἶναι ἡ ἐνασχόληση μέ τά

  ἄστρα γιά τήν πρόγνωση τοῦ μέλλοντος. Ἀνα-πτύχθηκε στούς ἀρχαίους λαούς, οἱ ὁποῖοι λά-τρευαν τόν ἥλιο, τήν σελήνη καί κάποια ἀστέριαὡς θεούς. Ὑπῆρχαν καλά καί κακά ἀστέρια. Ἡσελήνη ἦταν κακός θεός, γι᾿ αὐτό ὅταν κάποιοςπάθαινε δαιμονοληψία, ἔλεγαν ὅτι ἔπαθε σελη-

  νιασμό, ὅτι δηλαδή τόν ἐπηρέασε ἡ κακή σελήνη.Οἱ ἀστρολόγοι ἔχουν ὡς κεντρική θέση τῆς

  διδασκαλίας τους τά ἑξῆς: Οἱ συσχετισμοί καί ἡθέση τῶν ἄστρων κατά τήν ὥρα τῆς γέννησηςἐπηρεάζουν τό χαρακτῆρα καί ὅλη τή ζωή τοῦκάθε ἀνθρώπου. Τά ζώδια, δηλαδή ὁ ἀστερισμόςπού προηγεῖται τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου κατάτήν ἡμέρα τῆς γέννησης, προσδορίζει ἀπόλυτα

  ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΜΕΝΤΙΟΥΜ,

  ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ:

  πῶς ἐπηρεάζουν τήν ψυχή μας...

  9ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  Γνώρισόν μοι...j

 • Γνώρισόν μοι...j

  ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  10

  τόν ἄνθρωπο. Στούς δώδεκα μηνιαίους ἀστερισμούς οἱ ἀρχαίοι ἔδωσαν ὀνόματα ὡς ἐπί τό πλεῖστονζώων (Κριός, Λέων, Ταῦρος, Ἰχθεῖς, Αἰγόκερως, Καρκίνος, Σκορπιός) καί γι᾿ αὐτό λέγονται ζώδια.Σήμερα οἱ ἀστρονόμοι ἰσχυρίζονται πώς ὑπάρχει καί 13ος ἀστερισμός.Ἄρα καταρρίπτεται ἡ θεωρία τῶν ζωδίων, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει στόἔτος 13ος μῆνας.

  Ἀνάλογα μέ τό ζώδιο τοῦ καθενός, τή θέση τοῦ ἥλιου,τῆς σελήνης καί τῶν πλανητῶν, σχηματίζουν τό ὡρο-σκόπιο τῆς γέννησής του, δηλαδή τά ἀστρολογικάστοιχεῖα καί μ᾿ αὐτά “διαβάζουν” τό μέλλον. Ὡροσκό-πιο σημαίνει βλέπω (σκοπῶ) τό χρόνο (τήν ὥρα). Μόνοὁ ἀστρολόγος μπορεῖ νά “ἐξηγήσει” τό ὡροσκόπιο.

  Οἱ ἀρχαῖοι Σπαρτιάτες καθυστέρησαν νά ξεκι-νήσουν γιά τή μάχη τοῦ Μαραθῶνα, ἐπειδή δέν τόἐπέτρεπαν τά ἀστρολογικά δεδομένα. Ὅταν ἔφθα-σαν, εἶχε ἤδη τελειώσει ἡ μάχη καί τό στεφάνι τῆςνίκης τό πῆραν μόνον οἱ Ἀθηναῖοι.

  Πολλοί ἄνθρωποι σήμερα, στήν ἐποχή τῆς ἐπι-στήμης ἀγοράζουν ἐφημερίδες καί περιοδικά καί ἀνα-ζητοῦν τό ὡροσκόπιό τους, γιά νά καθορίσουν τήδράση τῆς ἡμέρας ἤ τῆς ἑβδομάδας. Κάποιοι πολιτι-κοί καί ἐπιχειρηματίες δέν παίρνουν καμία ἀπόφαση ἄνδέν ρωτήσουν τόν ἀστρολόγο τους. Στήν οὐσία γί-νονται θύματα στά χέρια τοῦ σατανᾶ. Ὁ πονηρός μέμεθοδευμένο τρόπο τούς ὁδηγεῖ στήν καταστροφή.

  Μήπως οἱ μελλοντολόγοι συγκροτοῦν κι αὐτοί ἕνα ἐπάγγελμα;

  Οἱ “μελλοντολόγοι”, (ἀστρολόγοι, μάντεις, χαρ-τομάντεις, καφεμάντεις, χαρτορίχτρες) προσπαθοῦννά βροῦν τό μέλλον μέσω τῆς ἀποκάλυψής τουἀπό κάποια ἀνώτερη δύναμη ἤ τῆς ἐπικοινωνίαςδῆθεν μέ τόν Θεό. Ὅλοι αὐτοί, θά λέγαμε, εἶναιδιάφορες κατηγορίες μέντιουμ. Οἱ μάντειςτῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων στήν ἔκσταση πί-στευαν ὅτι εἶχαν ἐπικοινωνία μέ κάποιοθεό, τόν Δία ἤ τόν Ἀπόλλωνα ἤ τόνΔιόνυσο.

  Ἐκτός ἀπό ἐκείνους πούεἶναι τσαρλατάνοι, ὑπάχουνκαί ἐκεῖνοι πού εἶναι ὄργανατοῦ σατανᾶ. Αὐτός γνωρί-ζει μόνο τό παρελθόν. Αὐτήτή γνώση τοῦ παρελθόντοςτή χρησιμοποιοῦν οἱ “μελ-λοντολόγοι”, γιά νά ἐντυπω-

 • 11ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  σιάσουν τά θύματά τους, νά τά ἑλκύσουν κοντάτους καί νά τούς πάρουν χρήματα. Τό μέλλον ὁσατανᾶς ἄλλοτε τό ὑποθέτει ἀπό τήν πολυχι-λιετῆ πεῖρα του καί ἄλλοτε τό προσχεδιάζειβάσει τῆς κακίας του καί προσπαθεῖ νά τόπραγματοποιήσει σύμφωνα μέ τήν πρόγνωσηπού ἔδωσε στά ὄργανά του.

  Ὅλοι αὐτοί βρίσκουν “δουλειά”, γιατί οἱἄνθρωποι θέλουν νά μάθουν τό μέλλον τους καίἄν εἶναι δυνατόν νά τό προσδιορίσουν. Ἄν τόμέλλον τό προγνωρίζεις, σημαίνει ὅτι εἶναι σί-γουρο καί ἑπομένως δέν μπορεῖς νά τό ἀλλάξειςκατά τίς ἐπιθυμίες σου. Συνήθως οἱ “μελλοντο-λόγοι” πουλᾶνε ἐλπίδες καί “προβλέπουν” γε-νικῶς εὐνοϊκές ἐξελίξεις. Ἄν γνωρίζουν καίκανένα πρόβλημα, λένε ὅτι θά ἔρθει κάποια λύσητου. Ὅλες οἱ “προφητεῖες” τους, στή συντρι-πτική πλειοψηφία τους “βγαίνουν” ἀπραγμα-τοποίητες. Μόνον ἡ εἴσπραξη ἐσόδων στόπορτοφόλι τους πραγματοποιεῖται!

  Τί εἶναι ὁ πνευματισμός;Εἶναι ἡ ἐπικοινωνία μέσω ἐνδιάμεσων (μέντι-

  ουμ) μέ ἄγνωστα πνεύματα ἤ πνεύματα δῆθεννεκρῶν.

  Οἱ πνευματιστές στήν Ἁγία Γραφή ὀνομά-ζονται νεκρομάντεις. Ὁ βασιλιάς Σαούλ, ἐνῶ εἶχεδιώξει κάθε μάντη καί νεκρομάντη ἀπό τή χώρατου (Α΄ Βασιλ. 28,3), πῆγε σέ μιά νεκρομάντισσα(Α΄ Βασιλ. 28, 4-25). Ὁ Θεός ἐπέτρεψε ἐδῶ νάἔρθει ἡ ψυχή τοῦ Σαμουήλ καί νά τοῦ πεῖ ὅ,τι τοῦἔλεγε ὡς ζωντανός: ὁ Θεός τόν καθαιρεῖ ἀπό τήβασιλεία, γιατί ἦταν ἀνυπάκουος. Ἄν ἦταν ὁδιάβολος, πού συνήθως πηγαίνει στούς νεκρο-μάντεις, θά τοῦ ἔλεγε: “καλά ἔκανες καί ἀνυπά-κουσες στό Θεό, νά συνεχίσεις”. Ἕνα ἄλλοστοιχεῖο γιά τήν παρουσία τοῦ Σαμουήλ εἶναιὅτι ἡ προφητεία του, ὅτι ὁ Σαούλ τήν ἑπομένημέρα θά σκοτωθεῖ, ἐκπληρώθηκε. Ἡ ἀρχή καί τότέλος τῆς ζωῆς ἀνήκουν μόνο στόν Θεό.

  Οἱ νεκρομάντεις καλοῦν πνεύματα νεκρῶν.Στήν οὐσία ἔρχεται ὁ σατανᾶς καί μέ τέχνη πα-ραπλανᾶ τά θύματά του. Ὁ Θεός, τίς ψυχές τῶννεκρῶν τίς μεταφέρει στόν πνευματικό κόσμο,

  ὅπου ἀναμένουν τήν κοινή ἀνάσταση γιά τήνκρίση. Ἡ παραδοχή φαντασμάτων εἶναι ἀπομει-νάρι τῆς εἰδωλολατρείας καί ἐξυπηρετεῖ τά σχέ-δια τοῦ πονηροῦ γιά παραπλάνηση τῶνἀνθρώπων.

  Ἐκτός ἀπό τούς νεκρομάντεις πνευματι-στές, ὑπάρχουν καί αὐτοί πού ἐπικαλοῦνταιπνεύματα, δῆθεν ἀγαθά. Ἡ παρουσία τῶν πνευ-μάτων γίνεται αἰσθητή μέ τήν κίνηση ἀντικειμέ-νων. Στό ἐξωτερικό ὑπάρχει στά παιδικάκαταστήματα τό παιχνίδι τῆς μάγισσας. Τόπαιχνίδι αὐτό ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα δίσκοστρογγυλό μέ γραμμένα γύρω-γύρω τά γράμ-ματα τοῦ ἀλφαβήτου καί ἀπό ἕνα βέλος στήμέση περιστρεφόμενο. Ἀφοῦ συγκεντρωθοῦν τήνύχτα καί σέ κατάλληλη ἀστρολογική ἡμερομη-νία, κάνουν ὅσοι βρίσκονται γύρω μία ὑβριστική“προσευχή” στό Θεό καί διαπιστώνουν μέ τήν κί-νηση τοῦ βέλους τήν παρουσία πνεύματος.Μετά θέτουν ἐρωτήσεις στό πνεῦμα, κι αὐτό δεί-χνει ἕνα-ἕνα τά γράμματα τῶν λέξεων τῆς ἀπάν-τησης. Στή Ρόδο τό τόλμησαν μερικοί μαθητέςΓυμνασίου καί τρομοκρατήθηκαν, γιατί μέ τίςἀπαντήσεις του, τούς ὁδηγοῦσε στό μῖσος πρόςἄλλα ἄτομα, πρᾶγμα ἀντίθετο πρός τό θέληματοῦ Θεοῦ. Τρεῖς ἄλλοι μεσήλικες, ἐπειδή ἔκανανστήν ἐφηβεία τους ἐπίκληση πνεύματος ἀπο-τύγχαναν ἐπανειλλημένα γιά πολλά χρόνια νάἀνοίξουν κάποια ἐπιχείρηση καί νά δημιουργή-σουν οἰκογένεια.

  Γιατί δέν πρέπει νά καταφεύγουμε σέἀστρολόγους, μέντιουμ, φλυτζανοῦδες

  καί χαρτορίχτρες;Ἡ καταφυγή μας σέ “μελλοντολόγους”

  ἀποτελεῖ δεῖγμα ἀπιστίας στό Θεό. Ὁ πιστόςἐμπιστεύεται ὅλη τή ζωή του στά χέρια τοῦΘεοῦ καί καταφεύγει πάντοτε σ᾿ Αὐτόνζητῶντας τή Θεία Πρόνοια. Αὐτή ἡ πίστη τοῦδίνει κουράγιο στίς δυσκολίες καί τίς περισσό-τερες φορές ἑλκύει τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

  Σέ πολλούς ἀνθρώπους ἡ ἐνασχόληση μέ τάἀστέρια λειτουργεῖ ὡς μετάθεση τῶν λαθῶν τῆςζωῆς τους στά ἀστέρια. Λένε: “τό ὅτι ἐγώ ἔχω

 • ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  12

  Γνώρισόν μοι...jνεῦρα ἤ ἐπικίνδυνο αὐθορμητισμό ἤ ὁτιδήποτεἄλλο ἀρνητικό, αὐτό ὀφείλεται στό ζώδιό μου”.Ἀντί νά παλαίψουν νά διώξουν τό πάθος ἀπόμέσα τους, τό ἀποδέχονται ὡς δημιουργία συμ-παντικῆς κοσμικῆς δύναμης. Αὐτή ἡ νοοτροπίαὀφείλεται στήν ψυχολογική ἀνάγκη νά μή ρί-χνουμε τήν εὐθύνη τῶν λαθῶν πάνω μας, ἀλλάκάπου ἀλλοῦ. Ἀπό ἐδῶ δημιουργήθηκε τό πα-σχαλιάτικο κάψιμο τοῦ Ἰούδα, σάν νά φταῖνεμόνο οἱ Ἑβραῖοι γιά τό θάνατο τοῦ Χριστοῦ, κιὄχι καί οἱ δικές μας ἁμαρτίες.

  Στό ἴδιο πλαίσιο, πολλοί ἀνώριμοι καί ἄβου-λοι ἀποφασίζουν γιά τό μέλλον τους στηριζόμε-νοι ὄχι στή λογική, ἀλλά στά ζώδια. Αὐτοίνομίζουν ὅτι ὁ ἀστρολόγος διαβάζει τό μέλλοντους καί τούς κατευθύνει σωστά. Συνήθως πα-θαίνουν μεγάλες ἀποτυχίες. Κι ἄν δέν ἀποτύ-χουν, προσπαθοῦν (αὐθυποβαλλόμενοι) μέ κάθετρόπο νά στηρίξουν τή λάθος συμβουλή. Αὐτοίπροσαρμόζουν τό χαρακτῆρα τους καί τή ζωήτους στίς ἀστρολογικές κατευθύνσεις. Ἕνας“λέων” π.χ. λένε οἱ ἀστρολόγοι, ἔχει ἐπιθετική νο-οτροπία. Ἀπ᾿ αὐτό τό αὐθαίρετο θέσφατο κάθεἀφελής “λέων” ἐκφράζεται μέ ἐπιθετικότητα.

  Πολλοί ἀπό τούς γνήσιους ἀστρολόγουςκαί τά γνήσια μέντιουμ, ἤ βρίσκονται στήν κα-τοχή κάποιου πονηροῦ πνεύματος ἤ καταφεύ-γουν σέ μαγικά τεχνάσματα, γιά νάπροβλέψουν. Κανείς δέν πρέπει νά δέχεται νά τοῦποῦν ἄγνωστοι ἤ γνωστοί τό μέλλον του μέ κα-νένα τρόπο. Ὑπάρχει κίνδυνος νά μπλέξει. Εἰδικάδέν εἶναι σωστό νά ἐπικοινωνεῖ μέ γύφτισσεςμάντισσες. Κατακλέβουν τούς ἀφελεῖς καί τούςμπλέκουν στά πλοκάμια τοῦ σατανᾶ μέ τίς ἐπι-κλήσεις τους. Κανείς νά μή τούς δίνει ροῦχα ἤἄλλα προσωπικά εἴδη γιατί κάνουν μαγείασ᾿αὐτά. Οἱ περισσότεροι “μελλοντολόγοι” γιάνά καλυφθοῦν, ἐσκεμμένα βάζουν στό χῶρο“ἐργασίας” τους εἰκόνες. Εἶναι οἱ λύκοι, πού ντύ-νονται μέ προβιά προβάτου, ὅπως εἶπε ὁ Χρι-στός (Ματθ. 7,15).

  Ὁ Θεός στήν Παλαιά Διαθήκη ἀπαγορεύεινά ὑπάρχει ἀνάμεσα στό λαό του μάντης, οἰωνο-σκόπος, μάγος καί νεκρομάντης (Δευτ. 18, 10-

  13 καί Λευϊτ. 19, 26). Οἱ μάντεις πρέπει νά θανα-τώνονται μέ λιθοβολισμό (Λευϊτ. 20, 27). Ὁ Βα-σιλιάς Ἰωσίας ἔδιωξε τούς ἱερεῖς τῶν εἰδώλων,γιατί πρόσφεραν θυσίες στόν ἥλιο, στή σελήνη,στά ζώδια καί στ᾿ ἀστέρια (Βασιλ. Δ΄ 23, 5). Οἱπροφῆτες ἐξ᾿ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἀπαγο-ρεύουν τούς ψευδοπροφῆτες πού εἶναι οἱ οἰωνο-σκόποι καί οἱ ἀστρολόγοι.

  Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Γαλ. 5, 20) ἀπαγο-ρεύει τή μαγεία, τήν ὁποία ὀνομάζει φαρμακεία.

  Μόνο ἄνθρωπος ἅγιος, φωτισμένος ἀπό τόνΘεό, μπορεῖ νά φωτίζεται καί νά ἀποκαλύπτει τόμέλλον. Οἱ ἅγιοι τοῦ Θεοῦ δέν παίρνουν χρήματαὅταν προφητεύουν. Αὐτοί μέ τίς προοράσειςτους βοηθοῦν τούς ἀνθρώπους νά βροῦν τόδρόμο τῆς σωτηρίας.

  Οἱ ἀστρολόγοι, τά μέντιουμ, οἱ καφεμάντεις,οἱ χαρτομάντεις καί οἱ χρῆστες ταρό, ἐργάζον-ται μέ τήν ἔμπνευση πονηρῶν πνευμάτων. ὉΘεός δέν εἶναι τόσο μικρός πού στόν καφέ ἤ στάχαρτιά νά φανερώνει τό θέλημά Του. Οὔτε ἐξα-ναγκάζεται νά φανερώσει τό θέλημά Του, ὅποτετό θέλει ὁ καθένας.

  Στό Δευτερονόμιο (13, 2-6) χαρακτηριστικάὁ Θεός ἀπαγορεύει μέ τόν ψευδοπροφήτη καίτόν ἑρμηνευτῆ ὀνείρων (ὀνειροκρίτη). Λέει ἐκεῖ:“μήν τόν ἀκούσετε ἐκεῖνον τόν προφήτη ἤ τόνὀνειροκρίτη, γιατί ὁ Κύριος ὁ Θεός σας θέλει νάσᾶς δοκιμάσει γιά νά δεῖ ἄν τόν ἀγαπᾶτε μέ ὅλητήν καρδιά σας καί μέ ὅλη τήν ψυχή σας”. (Δευ-τερ. 13,4). Μήπως καί σήμερα ὁ Θεός ἀνέχεται τήδράση τῶν σημερινῶν ψευδοπροφητῶν-μάντεων,γιά νά δοκιμάσει τήν ἀγάπη μας σ᾿ Αὐτόν;

  Δέ θά ἦταν ὠφέλιμο νά γνωρίζαμε τό μέλλον μας;

  Ὁ Θεός ἀποκρύπτει τό μέλλον μας, γιατί ἡγνώση του θά μᾶς ἔβλαπτε. Δέ μᾶς συμφέρει νάγνωρίζουμε ἐκ τῶν προτέρων τό μέλλον μας. Ἄνδέν εἴχαμε καλό χαρακτῆρα καί γνωρίζαμε ὅτι τόμέλλον μας θά εἶναι καλό, πιθανόν νά γινόμα-σταν ἐγωϊστές, νά τεμπελιάζαμε στήν ἐργασίακαί νά ξεχνούσαμε τόν Θεό. Ἄν π.χ. κάποιοςὀκνηρός γνώριζε ὅτι θά πλούτιζε στό μέλλον, πι-

 • 13ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  θανόν ἀπό τώρα νά γινόταν τεμπέλης. Ἀντί-θετα, ἄν γνώριζε ὅτι τό μέλλον θά εἶναι κακό, θάὑπῆρχε ὁ πειρασμός νά τόν κυρίευε ἡ ἀπογοή-τευση, ἡ ὀλιγοψυχία καί ἡ μελαγχολία, πρίνἔρθουν οἱ δυσκολίες (ἀρρώστιες, ἀποτυχίες), καίἔτσι θά χαλοῦσε τήν ψυχή καί τή ζωή του. Ἴσως,ὅταν ἀργότερα ἔλθουν οἱ δυσκολίες, οἱ συνθῆκεςνά εἶναι διαφορετικές καί ὁ χαρακτῆρας του πιόὥριμος καί δυνατός, γιά νά ἀντέξει σ᾿ αὐτές καίνά μήν καταβληθεῖ ἀπό τήν ταλαιπωρία.

  Οἱ ἐπιτυχίες καί οἱ ἀποτυχίες συνήθως στήζωή ἐναλλάσσονται. Κανένας δέν ἔχει πάντοτεἐπιτυχίες, οὔτε τό ἀντίθετο. Καί οἱ ἐπιτυχίες καίοἱ ἀποτυχίες παίζουν θετικό ἤ ἀρνητικό ρόλοστή ζωή μας ἀνάλογα μέ τόν χαρακτῆρα μας: οἱἀποτυχίες τόν καλό τόν ταπεινώνουν, ἐνῶ τόνκακό τόν ἀποθαρρύνουν ἀπό τή συνέχιση τοῦκακοῦ· οἱ ἐπιτυχίες τόν καλό τόν ἐνθαρρύνουνστή δράση, ἐνῶ τόν κακό τόν ὁδηγοῦν στόνἐγωϊσμό.

  Καί στίς δύο περιπτώσεις τῆς πρόγνωσηςτοῦ μέλλοντος πολλοί ὑβριστικά θά παραπονι-ούνταν, θά κρίναν καί θά κατηγοροῦσαν τόν Θεόγιά τίς ἐπιλογές Του. Κάτι δέν θά τούς ἄρεσε,κάτι θά τούς ἦταν ἐλλιπές. Θά ἀσεβοῦσαν λέ-γοντας στό Θεό: “ἐδῶ μέ ἀδικεῖς, ἐκεῖ μέ ὑπο-τιμᾶς”, “δέ μοῦ φτάνει αὐτό τό καλό, θέλωπερισσότερα”, “θέλω τήν ἄλλη εὐνοϊκή λύση”,“γιατί θά μέ ταλαιπωρήσεις ἐμένα τόσο πολύκαί ὄχι τόν ἄλλο;”, “εἶσαι πολύ σκληρός, πού θάἐπιτρέψεις νά ταλαιπωρηθῶ τόσο πολύ...”.

  Τό μέλλον μας δέν ἐξαρτᾶται μόνον ἀπό τόνΘεό, ἀλλά καί ἀπό τή δική μας ἐλευθερία. Ἡ μελ-λοντική θέλησή μας εἶναι ἄγνωστη. Κάθε φοράἀποφασίζουμε ἐπηρεασμένοι ἀπό πολλούςἀστάθμητους παράγοντες. Ὁ Θεός βοηθᾶ, ἀφοῦἐμεῖς ἀποφασίζουμε. Γνωρίζοντας ἐκ τῶν προτέ-ρων τό μέλλον μας, θά περιοριζόταν ἡ ἐλευθερίαμας καί ἡ δυνατότητα πολλαπλῶν ἐπιλογῶνκαί ἔτσι θά χάνονταν ἡ νοστιμιά τῆς ζωῆς. Τότεθά ὑποτασσόμασταν στή μοίρα μας καί θά εἴμα-σταν ἀδρανεῖς περιμένοντας βαριεστημένα τάἀναμενόμενα ἤ θά ἐνεργούσαμε παθητικά βάσειτῶν μελλοντικῶν προοπτικῶν. Τότε τό μέλλονθά προσδιόριζε τό παρόν καί ὄχι τό παρόν τό

  μέλλον, ὅπως γίνεται σήμερα. Ἠ ἐλευθερία τοῦἀνθρώπου πολλές φορές ἀναιρεῖ καί τό θέληματοῦ Θεοῦ. Ἐνῶ ὁ Θεός δέν θέλει πολέμους, οἱἄνθρωποι ἀλληλοσκοτώνονται. Ἐνῶ ὁ Θεός δη-μιουργεῖ ψυχή μέ τή σύλληψη τοῦ ἐμβρύου, οἱγονεῖς σταματοῦν τή ζωή του, μέ τήν ἔκτρωση.

  Ὁ Θεός στά θέματα τῆς ζωῆς μας, τά ὁποῖασχετίζονται μέ τήν ἐλευθερία μας, ἀκολουθεῖ τόθέλημα τό δικό μας. Ἄν ὁ Θεός προσδιόριζε ἀπό-λυτα τή ζωή μας, τότε δέ θά ἔπρεπε νά κριθοῦμε,γιατί Αὐτός θά ἔφταιγε καί γιά τίς ἁμαρτίες μας.Ὁ Θεός προσδιορίζει τίς γενικότερες συνθῆκεςτῆς ζωῆς μας μέ τό θέλημά Του καί ὄχι μέ τίςἀστρικές δυνάμεις.

  Τό ὅτι δέν γνωρίζουμε τό μέλλον μας, κάνειτή ζωή μας πιό εὐχάριστη, πιό ἀγωνιώδη καί πε-ριπετειώδη. Ἡ ἀγωνία καί τό ἀβέβαιο τοῦ μέλ-λοντος, γεμίζουν μέ ἐλπίδα καί προσμονή τήζωή. Τό ἄγνωστο μέλλον, μᾶς κάνει πιό προσε-κτικούς στίς σχέσεις μας μέ τούς συνανθρώπους(πάντοτε χρειαζόμαστε φίλους), πιό προσεκτι-κούς στή διαχείρηση τῶν χρημάτων (πιθανές δυ-σκολίες καί ἀσθένειες στό μέλλον), πιό ταπεινούςστά ἀξιώματα (κάποτε τά χάνουμε πρόωρα) καίπιό πιστούς στό Θεό (τόν χρειαζόμαστε πάν-τοτε).

  Πῶς μποροῦμε νά δοῦμε τήν ἀστρολογία μέ τήν ἁπλή λογική;

  1. Εἶναι ἀνεξήγητη ἡ παραδοχή τῶν ἀστρο-λόγων, ὅτι τά ἀστέρια ἐπηρεάζουν τόν ἄνθρωπομόνο τή στιγμή τῆς γέννησης. Κατά τούς ἐννέαμῆνες τῆς ἐνδομήτριας ζωῆς καί μετά τή γέν-νηση, ἀδρανοποιεῖται ἡ ἀστρική ἐπίδραση;

  2. Πῶς ἡ ἀστρική ἐπίδραση μεταφέρεταιστή γῆ ἀπό τήν περιοχή τῶν ἀστέρων, πού ἀπέ-χουν τεράστιες ἀποστάσεις ἀπό τή γῆ; Ὁ φω-τισμός τῶν ἄστρων αὐτῶν, ὁ ὁποῖος φθάνει στήγῆ, ξεκίνησε πρίν ἀπό χιλιάδες καί ἑκατομμύριαχρόνια. Οἱ μακρινοί ἀστερισμοί μέ τί εἴδους δύ-ναμη ἐπηρεάζουν τήν ἀνθρώπινη ζωή καί προσ-δορίζουν τό μέλλον της;

  Προφανῶς ἐδῶ ἔχουμε τά παραμύθια τῶνἀρχαίων μέ τίς μοῖρες καί τήν εἱμαρμένη.

  3. Οἱ ἀστρολόγοι, κανένα μεγάλο γεγονός

 • δέν προέβλεψαν. Ἄν προέβλεπαν τό μέλλον,ἔπρεπε νά εἰδοποιοῦν τίς χῶρες γιά τούς σει-σμούς καί νά προλάβαιναν τούς θανάτους τῶνσεισμοπαθῶν. Ἄν προέβλεπαν τό μέλλον, ἔπρεπενά εἰδοποιοῦσαν τούς λαούς γιά τή μελλοντικήπαρουσία παρανοϊκοῦ ἡγέτη, οὕτως ὥστε νάπρολάβουν τό κακό πού θά κάνει.

  Καί τό δικό τους μέλλον δέν προβλέπουν. Ἄνἐπισκεπτόμενος τό χῶρο τους ἀρχίσεις καί τούςβρίζεις, ποτέ δέν τό περιμένουν. Ἀφοῦ προγνω-ρίζουν τό μέλλον, γιατί δέν βρίσκουν κάποιο τυ-χερό λαχεῖο καί νά λύσουν τό οἰκονομικόπρόβλημα τῆς ζωῆς τους; Ἀντί γι᾿ αὐτό ὅμωςπεριμένουν κάθε μέρα τά ἀφελῆ θύματά τους καίπουλᾶνε τό δῆθεν φωτισμό τους ἀπό τόν Θεό;Ἄν ἦταν ἀπό τόν Θεό, δέν θά ἔπρεπε νά παίρνουνχρήματα.

  4. Αὐτοί πού πηγαίνουν νά μάθουν τό μέλ-λον τους στόν καφέ εἶναι τουλάχιστον ἀφελεῖς.Εἶναι δυνατόν ὁ Θεός τό ἄγνωστο μέλλον, πούτό ξέρει μόνον Αὐτός νά το ἀποκαλύπτει στάὑπολείμματα τοῦ καφέ; Ὁ καθένας μπορεῖ νάκάνει ἕνα πείραμα, πού δείχνει τό ἀνόητο τῶνἰσχυρισμῶν αὐτῶν πού καταφεύγουν στόν καφέ.Ἄν φτιάξει καφέ γιά δύο φλυτζάνια καί μέ τά δύοτου χέρια πίνει ταυτόχρονα καί μέ τά δύο φλυ-τζάνια, θά παρατηρήσει στό τέλος, ὅταν τά γυ-ρίσει ἀνάποδα, νά ἔχουν δημιουργηθεῖ ἐντελῶς

  διαφορετικά σχέδια.5. Ὅσοι ἀνατρέχουν στά ὡροσκόπια, ἄς

  πάρουν τήν ἴδια ἡμέρα πολλές ἐφημερίδες. Θάδοῦν ὅτι κάθε ἀστρολόγος γράφει διαφορετικά.Βέβαια, ὅλοι ἔχουν γενικότητες ὑπεκφυγῆς,ὅπως σέ μία τοπική ἐφημερίδα: “Μήν κινηθεῖτεβιαστικά, πρίν πράξετε νά σκεφθεῖτε ἀρκετά,πρέπει νά βάλετε προτεραιότητες, θά ἔχετε πολ-λές δυνατότητες, ἀρχίζετε νά καταλαβαίνετε τόνπερίγυρό σας, πρέπει νά ἔχετε τά μάτια σαςἀνοιχτά, συμπεριφερθεῖτε λογικά καί μήν ἀγχω-θεῖτε, καλύψτε τά κενά τοῦ παρελθόντος,ἀκοῦστε τή γνώμη τῶν δικῶν σας, μήν ἀπομο-νώνεσθε, νά εἶσθε ἕτοιμοι γιά κάθε ἐνδεχόμενο”.

  6. Ἡ σελήνη καί ὁ ἥλιος ἐπηρεάζουν τή γῆμέ τίς ἀκτινοβολίες καί τόν μαγνητισμό τους καίπροκαλοῦν διάφορα φυσικά φαινόμενα, ὅπωςπαλίρροιες, τροποποίηση καιροῦ κλπ., δέν ἐπη-ρεάζουν τήν ψυχολογία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ψυ-χολογία τοῦ ἀνθρώπου ἐλάχιστα ἐπηρεάζεταιἀπό τό φυσικό περιβάλλον. Ἔχουμε παιδιά τήνἴδια μέρα καί ὥρα γεννημένα μέ διαφορετικά ψυ-χικά γνωρίσματα καί διαφορετική πορεία ζωῆς.Τί ρόλο ἔπαιξαν τά κοινά ἀστρολογικά στοιχεῖα;Κανέναν.

  Ἀποσπάσματα ἐρωτήσεων-ἀπαντήσεων ἀπό τό βι-βλίο Νεανικές ἀναζητήσεις Α΄ τόμος: Ζητήματα πίστεως.

  Ἀρχιμ. Μάξιμος Παναγιώτου.

  Γνώρισόν μοι...j

  Ἡ βιογραφία ἑνός νεοφανοῦς καί θαυματουργοῦ Ἁγίου τῶν καιρῶν μας & τό βιβλίο μέ τήν Ἱερή Ἀκολουθία του. (Ἑσπερινός, Ὄρθρος, Παρακλητικός Κανών)

  ὁ θαυματουργός

  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μαξίμοβιτς

  Παραγγελίες στό τηλ. τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 26340-44391 (9-2 τό πρωΐ καί 6-9 τό ἀπόγευμα)

  S S S S SS S S S SS S S

  ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  14

 • 15ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  Παραγγελίες στό τηλ. τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 26340-44391 (9-2 τό πρωΐ καί 6-9 τό ἀπόγευμα)

  ό διάστημα αὐτότοῦ Δωδεκαημέρουἔχουμε συνεχῶςἑορτές. Στίς 25 Δε-

  κεμβρίου ἑορτάζουμε τά Χρι-στούγεννα, στίς 26 τή Σύναξητῆς Θεοτόκου, στίς 27 τήμνήμη τοῦ πρωτομάρτυροςΣτεφάνου. Στίς 29 Δεκεμβρίου,ἑορτάζουμε τή μνήμη τῶν14.000 νηπίων πού σφαγίασεὁ Ἡρώδης. Γιά τό γεγονόςαὐτό θέλω νά σᾶς μιλήσω.

  Ὁ Κύριός μας, ὡς Θεόςπού ἦταν, μποροῦσε νά ἔρθεικαί νά ἐμφανισθεῖ στόν κόσμοσέ ἡλικία ὥριμη. Μή σᾶς φαίνε-ται αὐτό παράξενο· ἄν ὁπρῶτος ἄνθρωπος, ὁ Ἀδάμ,ἐμφανίσθηκε σέ μεγάλη ἡλικία,πολύ περισσότερο ὁ Χριστός,πού ἔπλασε τόν Ἀδάμ, μπο-ροῦσε νά ἐμφανισθεῖ σέ ὅποιαἡλικία ἤθελε. Ἐν τούτοις, γεν-νήθηκε ὡς βρέφος. Γεννήθηκε ὡςβρέφος, γιά νά τιμήσει τά

  Ουράνιοι άνθρωποι...j

  Νήπιαὑπό Ἡρώδου σφαγιασθέντων

  Τά ἅγια

  Ὁμιλία πρ. Μητροπολίτου ΦλωρίνηςΑὐγουστίνου Καντιώτη

  Τ

  καί οἱ Νεώτεροι Ἡρῶδες

 • ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  16

  βρέφη. Ποιός φανταζόνταν ὅτι Ἐκεῖνο τό βρέ-φος εἶναι ὁ παγκόσμιος βασιλεύς!

  Ἀφανής ἦταν ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦστούς μεγάλους. Σέ λίγη ἀπόσταση ἀπό τήΒηθλεέμ ἦταν τά ἀνάκτορα τοῦ Ἡρώδη. Τί θάἔκαναν ἄραγε ἐκείνη τή νύχτα στό παλάτι; Θάγλεντοῦσαν, θά διασκέδαζαν καμιά ἰδέα τοῦ με-γάλου μυστηρίου δέν εἶχαν. Ἀνάξιος ὁ Ἡρώδηςνά μάθει τήν εἴδηση, ἔκανε τότε τό πρῶτο... ρε-βεγιόν (ὅπως πολλοί σήμερα κάνουν Χριστού-γεννα χωρίς Χριστό). Ὁ Χριστός δένεἰδοποίησε τόν Ἡρώδη καί τούς ἄλλους μεγά-λους· εἰδοποίησε τούς βοσκούς, τούς μικρούςκαί καταφρονεμένους. Κι ἐνῶ δέν ἀντελήφθη τήΘεία Γέννηση ὁ Ἡρώδης πού ἦταν τόσο κοντά,τό γεγονός ἀποκαλύφθηκε σέ ἄλλες ἐκλεκτέςψυχές πού κατοικοῦσαν πολύ μακριά ἀπό τήνἉγία Γῆ. Γνώρισε τό μυστήριο στούς μάγουςτῆς Περσίας, πού ἦταν ἐπιστήμονες ἀστρονό-μοι, μεγάλες διάνοιες. Αὐτοί εἶδαν στόν οὐρανότό λαμπρό ἀστέρι, φόρτωσαν τίς καμῆλεςδῶρα, περπάτησαν μέρες καί νύχτες, καί τέλοςἦρθαν καί προσκύνησαν τόν Κύριο στή Βη-θλεέμ.

  Πονηρός ὅμως ὁ Ἡρώδης. Ὅταν προηγου-μένως ἔμαθε πώς ἦρθαν στά Ἱεροσόλυμα οἱμάγοι, τούς κάλεσε καί κρύβοντας τό σκοπότου, τούς εἶπε, μόλις βροῦν τόν νέο βασιλέα νάτόν εἰδοποιήσουν νά πάει κι αὐτός νά τόν προ-σκυνήσει. Ἀλλά οἱ μάγοι εἰδοποιήθηκαν νά φύ-γουν χωρίς νά περάσουν ἀπό τόν Ἡρώδη. Κιαὐτός, ὅταν κατάλαβε πώς τόν γέλασαν “ἐθυ-μώθη λίαν”, θύμωσε πολύ (Ματθ. 2, 16).

  Ἦταν ἀνόητος. Φοβήθηκε πώς θά χάσει τήβασιλεία; Ἦταν ὅμως ἤδη τότε γέρος· μέχρι νάμεγαλώσει ὁ νεογέννητος Χριστός, νά γίνειεἴκοσι χρονῶν, αὐτός θά πέθαινε, θά ἔλιωναν καίτά κόκκαλά του. Ἀνόητος ἐπίσης, γιατί ἡ βα-σιλεία τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ὅπως οἱ ἄλλες πούστηρίζονται στή βία καί τά ὅπλα. Ἡ Βασιλείατοῦ Χριστοῦ δέν ἔχει βία. Ὁ θρόνος της εἶναιστίς καρδιές, εἶναι βασιλεία αἰώνιος τῆς ὁποίας“οὐκ ἔσται τέλος” (Λουκᾶ 1,33· Σύμβ. πίστεως).

  Ὁ Ἡρώδης, μοχθηρά ψυχή, ἔπνιξε μέ τά

  χέρια του τήν πρώτη του γυναίκα, σκότωσετόν κουνιάδο του καί πολλούς ἄλλους, σκό-τωσε ἀκόμη καί τά παιδιά του, γιά νά μήν τοῦπάρουν τήν ἐξουσία. Γι᾿ αὐτό ἦταν λαομίση-τος.

  Ἀλλά τώρα ἔφθασε στό μεγαλύτεροἔγκλημα. Ἔγινε σφαγεύς 14.000 νηπίων, πι-στεύοντας ὅτι μέσα σ᾿ αὐτά θά εἶναι καί ὁ Υἱόςτῆς Παρθένου. Ἀπέτυχε ὅμως τό σχέδιό του.Ἕνας ἄγγελος εἰδοποίησε τούς μάγους νά φύ-γουν ἀπό ἄλλο δρόμο στήν πατρίδα τους, κιἕνας ἄλλος τόν δίκαιο Ἰωσήφ νά φύγει στήνΑἴγυπτο. Ἔτσι, ὁ Χριστός ἔγινε ὁ πρῶτοςπρόσφυγας.

  Θυμωμένος ὁ Ἡρώδης διέταξε στρατιωτικάἀποσπάσματα νά θερίσουν τήν περιοχή τῆςΒηθλεέμ. Ὅπως ἡ ἀλεπού μπαίνει στά κοτέ-τσια, ὅπως τό τσακάλι ἀνοίγει τούς τάφους,ὅπως ὁ λύκος ὁρμᾶ στά μαντριά, ἔτσι οἱ στρα-τιῶτες ἔμπαιναν στά σπίτια. Ἅρπαζαν τάβρέφη ἀπό τίς ἀγκάλες τῶν μανάδων πού θρη-νοῦσαν καί τά ἔσφαζαν μπροστά τους.

  Ἄδικος ὁ Θεός! θά πεῖ κάποιος αὐθάδης.Δέν ἔστελνε ἕνα ἀστροπελέκι νά κάψει τόνἩρώδη καί τό στρατό του;...

  Ἀπαντῶ. Τά παιδιά αὐτά εἶναι μακάρια. Κιὅσοι γονεῖς εἴχατε παιδάκια καί πέθαναν μικρά,μήν τά κλαῖτε. Νά κλαῖτε ἐκεῖνο τόν γέρο, πούἔφαγε τήν ἁμαρτία μέ τήν κουτάλα ἀμετανόη-τος καί θά κάνει βουτιά στήν κόλαση.

  - Μά τά 14.000 νήπια ἦταν ἀβάπτιστα...Ὄχι, βαπτίστηκαν. Πῶς; Ὑπάρχουν δύο

  εἴδη βαπτίσματος- τό ἕνα στό νερό καί τό ἄλλοστό αἷμα. Τά νήπια τῆς Βηθλεέμ βαπτίστηκανστήν κολυμβήθρα τοῦ αἵματος κι εἶναι τώραἄγγελοι. Μακάριοι νά ἤμασταν κι ἐμεῖς ἀνάμεσασ᾿ αὐτά. Ἐγώ, ἁμαρτωλός ὅπως εἶμαι, ἐπιθυ-μοῦσα νά εἶμαι ἕνα ἀπό ἐκεῖνα τά νήπια, ἀθῶοςν᾿ ἀνεβῶ στόν οὐρανό. Τώρα, τί κάνουμε; Περ-νοῦν τά χρόνια καί φορτωνόμαστε νέα ἁμαρτή-ματα. Μακάρια λοιπόν αὐτά τά παιδιά, οἱμάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, πού μαζί μέ τόν πρω-τομάρτυρα Στέφανο βρίσκονται στούς οὐρα-νούς.

  Ουράνιοι άνθρωποι...j

 • 17ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  Ὁ Ἡρώδης σκότωσε 14.000 παιδιά. Στα-μάτησε ἄραγε τό ἔγκλημα τῆς παιδοκτονίας;Ὄχι δυστυχῶς. Καί σήμερα ὑπάρχουν Ἡρῶδες.

  Ἀπό Κυπρίους πρόσφυγες τοῦ Ἀττίλα μά-θαμε, ὅτι ὅταν οἱ Τοῦρκοι μπῆκαν στήν Κύπροσκότωσαν γέροντες, ἀτίμασαν γυναῖκες, ἔσφα-ξαν καί παιδιά. Σ᾿ ἕνα χωριό σκότωσαν μέ ὁπλο-πολυβόλο ὁλόκληρη οἰκογένεια. Ὕστερα ἀπότρεῖς μέρες ἄνοιξαν τό σπίτι καί βρῆκαν ζων-τανό ἕνα μικρό παιδάκι. Πῶς ἔζησε;

  Τό ἔνστικτο τό ὤθησε νά πλησιάσει τήμάνα του καί ἔγλειφε τό αἷμα πού ἔτρεχε ἀπότήν πληγή της. Οἱ Τοῦρκοι εἶναι νέοι Ἡρῶδες.

  Ἄλλα πόσα παιδιά σκότωσαν αὐτοί; 50;100; 200; 300; ... Ἀκοῦστε τώρα ἕνα ἄλλοἀριθμό καί θά φρίξετε. Κάθε χρόνο στήν Ἑλλάδασκοτώνουν 300.000 μικρά παιδιά! Ποιοί εἶναι οἱφονιάδες τους; Εἶναι γιατροί, μέ ἄσπρεςμπλοῦζες, ἐλεεινοί ἐκμεταλλευτές. Εἶναι ὅμωςκαί γονεῖς ἄσπλαχνοι πού ὁδηγοῦν ἐκεῖ τάβρέφη τους. Δύο εἶναι τά μεγάλα ἁμαρτήματάμας· ἡ βλασφημία καί οἱ ἐκτρώσεις.

  -Ἐσύ ὅμως δέν ξέρεις. Τί στοιχίζει ἕνα παιδί.Ποῦ νά βροῦμε λεφτά νά τό μεγαλώσουμε;...

  Ψεῦτες! Ἔχετε χρήματα γιά τσιγάρα,ποτά, πολυτέλειες, αὐτοκίνητα, ρεβεγιόν, θεά-ματα, δηλαδή γιά τό διάβολο· γιά τά παιδιάδέν ἔχετε. Μέ ὅλα αὐτά πού ξοδεύονται γιά πε-ριττά πράγματα, θά μπορούσαν νά συντηρη-θοῦν πλῆθος παιδιά. Καί τώρα ἡ Ἑλλάδαπαιδιά δέν ἔχει, γηροκομεῖο κατήντησε. Ἦρθεπρίν δύο μῆνες στό γραφεῖο μου ἕνας στρατη-γός καί τό ρώτησα πόσα παιδιά ἔχει. -Δύο, μοῦἀπαντᾶ. -Βρέ στρατηγέ, τοῦ λέω, μέ τόσομισθό, μόνο δύο;... Ἦταν ταπεινός. -Μοῦ θυμί-ζεις τήν ἁμαρτία μου, λέει καί ἄρχισε νά κλαίει.-Γιατί κλαῖς στρατηγέ; τοῦ λέω. -Θυμήθηκατόν πατέρα μου, ἀπαντᾶ. Εἶμαι ἀπό ἕνα χωριότῆς Μάνης. Ὁ πατέρας μου φτωχός, σκάλιζε τήγῆ, κλάδευε ἀμπέλια, μάζευε ἐλιές καί ἔριχνε τάδίκτυα στόν Εὐρώτα νά πιάσει κανένα ψαράκινά φᾶμε τήν Κυριακή. Πόσα παιδιά λέτε γέν-νησε; Δεκαπέντε· κι ἐγώ εἶμαι ὁ τελευταῖος! -Πῶς ἔγινε αὐτό; -Πίστευε στό Μεγαλοδύναμο,

  μοῦ ἀπαντᾶ. Ὦ, μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ! Ποιός πε-ρίμενε ὅτι τό τελευταῖο παιδί τοῦ πάμπτωχουΜανιάτη θά γινόταν στρατηγός; Βγῆκε κι ἕναβιβλίο στό Παρίσι πού ὑποστηρίζει μέ ἐπιχει-ρήματα ὅτι τά τελευταῖα παιδιά διακρίνονται,γίνονται ἐπιστήμονες, ἐφευρέτες, στρατηγοί,ναύαρχοι...

  Μέσα στά πολλά παιδιά εἶναι ἡ εὐλογία.Ποῦ εἶναι τώρα οἱ πολύτεκνοι; Ἐξαφανίσθη-καν...

  Θά μοῦ πεῖ κάποιος· Ποιός σ᾿ ἀκούει; δένπά νά φωνάζεις... Κι ἐσύ πού λές ἔτσι, δέν ἀπο-κλείεται νά εἶσαι ἔνοχος. Ἄν κανείς εἶναι ἔνοχος,νά πάει νά βρεῖ πνευματικό, νά πεῖ τό κρίμα τουκαί ὅ,τι τοῦ πεῖ ὁ πνευματικός νά τό κάνει.Ἀλλιῶς θά χαθεῖ, θά κολαστεῖ. Δέν τόν σώζει τί-ποτα, ἄν δέν μετανοήσει, κλαύσει καί πονέσειγιά νά βρεῖ σωτηρία.

  Ἀγαπητοί μου· ὅσοι δέν ἀκοῦνε τά λόγιατοῦ Χριστοῦ τά σωτήρια, θά ἔχουν τό τέλοςτοῦ Ἡρώδου. Ὁ Ἡρώδης ὕστερα ἀπό τόν φόνοτῶν νηπίων ἔζησε μερικά χρόνια καί μετά ἀρρώ-στησε, ἔπεσε στό κρεββάτι. Κάλεσε γιατρούς,πῆρε φάρμακα, μά δέν πέτυχε τίποτα. Σκουλή-κιασε, βρώμισε, κανείς δέν τόν πλησίαζε καί πέ-θανε μέσα στήν ἀκαθαρσία. Τέτοιο ἦταν τότέλος τοῦ Ἡρώδου. Ἀλλά τέτοιο εἶναι καί τότέλος ὅλων ὅσοι πᾶνε κόντρα στό θέλημα τοῦΘεοῦ, θά γίνουν στάχτη. Καί κόντρα μέ τόν Θεόπᾶνε ὅσοι σκοτώνουν τά ἀθῶα νήπια.

  Τά ἀνδρόγυνα αὐτά ἄς μετανοήσουν καίθά βροῦν ἔλεος. Γιατί ὅλους τούς συγχωρεῖ ὁΘεός. Ἀλλά καί ὅλοι, ἀδελφοί μου, νά μετανοή-σουμε. Καί νά σκοτώσουμε τόν Ἡρώδη! Ὅλοιτόν ἔχουμε μέσα μας. Ἡρώδης αἱμοβόρος καίἀκάθαρτος πού τόν ἔχουμε μέσα στήν καρδιάμας, εἶναι ὁ παλαιός ἄνθρωπος. Ἄς τόν φονεύ-σουμε λοιπόν, γιά νά γεννηθεῖ ὁ νέος ἄνθρωπος,ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός· ὅν παῖδεςἙλλήνων ὑμνεῖτε καί ὑπερυψοῦτε εἰς πάνταςτούς αἰῶνας· ἀμήν.

  Ἐπίσκοπος ΑὐγουστίνοςἈπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία ἡ ὁποία ἔγινε στόν Ἱ.

  Ναό Ἁγ. Τριάδος Πτολεμαΐδος τήν 29-12-1974. Καταγραφή καί σύντμηση 29-12-2004

 • Αρσένιος

  ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  18

  Μοναδικέσ εμπειρίεσ...j

  jὁ Σπηλαιώτης

  Γέροντας

  Συνασκητής τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ

  τοῦ Ἡσυχαστῆ

 • 19ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  έσα σέ λίγες σελίδες δέν εἶναιεὔκολο νά σκιαγραφήσεις τόνβίο καί τήν πολιτεία ἑνός με-γάλου ἀσκητοῦ τοῦ μεγέ-θους τοῦ ἀειμνήστου

  Γέροντος Ἀρσενίου. Στήν καταγωγή ἦτανΠόντιος. Σέ νεαρά ἡλικία πυρομένος ἀπό θεῖοζῆλο, ἀναχωρεῖ μέ τά πόδια ἀπό τή Ρωσίαμέχρι τή Βασιλεύουσα καί ἀπό ἐκεῖ μέ πλοῖοκαταφθάνει στούς Ἁγίους Τόπους, ὅπουἀόκνως ὑπηρέτησε σχεδόν μία δεκαετία στόνΠανάγιο Τάφο καί σέ ἄλλα προσκυνήματα.Ἐκεῖ, κατά θεία οἰκονομία γνωρίστηκε μέ τόν

  γνωστό μεγάλο ἀσκητῆ τῆς Αἰγίνης Ἱερώ-νυμο, ἀπό τόν ὁποῖο διδάχθηκε καί τά πρῶταἀνώτερα μαθήματα τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς.Ἀλλά ἡ διψασμένη ἐκείνη ψυχή, πυρομένη ἀπότόν ἔνθεο ἔρωτα λέγοντας μετά τοῦ Δαυΐδ:“ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου ἐν γῆ ἐρήμῳ καί ἀβάτῳκαί ἀνύδρῳ”, ἄφησε τούς θορύβους τοῦ κό-

  σμου καί μετέβη στό Ἄθωνα, στό Ἁγιώνυμοπεριβόλι τῆς Θεοτόκου, ἀναζητώντας ἀνώτε-ρους ἀσκητές ὅπου μέ τή διδαχή καί τό πα-ράδειγμά τους ὁδηγοῦν εἰς τήν τελειότητα.Παραδομένος στό Πανάγιο Πνεῦμα, σάν σέπρῶτο σταθμό ἔμεινε λίγα χρόνια στήν ἹεράΜονή Σταυρονικήτα ὅπου καί ἔλαβε τό Ἅγιοσχῆμα μετονομασθείς σέ Ἀρσένιον ἀπό Ἀνα-τόλιος ὅπου ὀνομάσθη μέ ρασοευχή στά Ἱερο-σόλυμα. Βλέποντας ὁ Κύριος τόν εἰλικρινήπόθο του δέν ἄργησε νά τοῦ φανερώσει τό πο-θούμενο. Καί τό ποθούμενο, ἦταν ἕνας ἄλλοςνέος, ὁ μεγάλος μετέπειτα νηπτικός ἀσκητής

  ΑρσένιοςὉ μακάριος Γέρων Ἀρσένιος ὁΣπηλαιώτης (1886-1983), ἦταν συ-νασκητής γιά σαράντα χρόνια περί-που χρόνια τοῦ ὁσίου Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστῆ (1897-1959).

  Γέροντας

  M

 • ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  20

  τοῦ 20ου αἰῶνος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής, ὁὁποῖος ἔψαχνε ἀκριβῶς γιά τόν ἴδιο σκοπό καίμέ τόν ἴδιο πόθο. Οἱ δύο αὐτοί νέοι, γιά πρώτηφορά συναντήθηκαν ψηλά ἐκεῖ πάνω στήνἉγία κορυφή τοῦ Ἄθω. Καί ὅπως ὁ μαγνήτηςἕλκει καί ἑνώνεται μέ τό σίδηρο, κατ᾿ αὐτόντόν τρόπο τό Πανάγιο Πνεῦμα εἵλκυσε τόν ἕναπρός τόν ἄλλο. Ἕκτοτε, ἑνωμένοι τῷ Πνεύ-ματι, παρέμειναν οἱ δύο νέοι ἀχώριστοι κατάτήν ὑπόσχεση πού ἔδωκαν μεταξύ τους μέχριςὅτου τούς ἐχώρησε ὁ θάνατος. Οἱ μακάριοιαὐτοί Γέροντες, Ἀρσένιος καί Ἰωσήφ οἱ Σπη-λαιῶτες καί Ἡσυχαστές, ὡσάν μέλισσες μάζε-

  ψαν ὅτι τό πιό ἐκλεκτό εἶχετότε ἡ ἔρημος τοῦ ἉγίουὌρους προκειμένου νάτρυγήσουν τούς γλυκυ-τάτους καρπούς τοῦἉγίου Πνεύματος. Ἔτσι λοιπόν ψάχνονταςβρῆκαν καί τό ἐκλεκτώ-τερο ρόδο τῆς ἐρήμου τόνπαπά Δανιήλ τόν Ἡσυχα-στή ἐκεῖ ψηλά στή σπηλιάτοῦ Ἁγίου Πέτρου. Ὁἀσκητής αὐτός λειτουρ-γοῦσε κάθε βράδυ μεσάνυ-χτα καί ἡ λειτουργίακρατοῦσε 3-4 ὥρες, διότιἀπό τήν πολλή κατάνυξηκαί αἴσθηση τοῦ μυστη-ρίου ἡ λειτουργία γινότανμέ πολλές διακοπές καίπάντοτε τό ἔδαφος γινό-ταν λάσπη ἀπό τά πολλάδάκρυα. Ὁ Γέρονταςαὐτός ἦταν προικισμένοςμέ πολλά χαρίσματα με-ταξύ τῶν ὁποίων καί τόπροορατικό χάρισμα.Ζοῦσε μέ συνεχῆ ξηροφα-γία καί μονοφαγία ὅλο τόἔτος. Ἀπ᾿ αὐτόν οἱ δύο ἀσκητές

  Ἰωσήφ καί Ἀρσένιος παρέλαβαν τήν τάξιν τῆςμονοφαγίας καί ξηροφαγίας, ἀλλά καί τήντάξιν τῆς παντοτινῆς ἀγρυπνίας. Στό διάστημα τῆς ἀγρυπνίας ὁ Γέρων Ἀρσέ-νιος καθώς ὁ ἴδιος μοῦ ὁμολόγησε ἔβγαζε ἐπίπολλά χρόνια 3000 γονυκλισίες κάθε βράδυκαί ἡ ὑπόλοιπη ἀγρυπνία γινόταν μέ ὀρθο-στασία. Ὅσο γιά τήν ἀνάπαυση γιά πολλάχρόνια κρεββάτι δέν φιλοξένησε τούς δύοἀσκητές. Μετά τήν ὁλονύκτια κοπιαστικήἀγρυπνία ἐπρόσφεραν λίγο φόρο στό σαρκίονκαθήμενοι σέ σκαμνάκι. Ὅσο γιά φαγητό; Καθημερινά μονοφαγία, τό

  Μοναδικέσ εμπειρίεσ...j

 • 21ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  δέ κυριότερο γεῦμα, παξιμάδι, μάλιστα πολ-λές φορές μουχλιασμένο καί σκουλικιασμένο.Τό Σαββατοκύριακο, ἄν ἔβρισκαν, ἔτρωγανκαί ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτός κρέατος, ἀλλά καίπάλιν ἅπαξ (μονοφαγία).Πέραν αὐτῶν ὁ Γερο-Ἀρσένιος ἐπεμελεῖτο καίτίς χειρωνακτικές ἐργασίες. Ζῶντας τάπρῶτα χρόνια ἐκεῖ ψηλά στά βράχια τοῦἉγίου Βασιλείου, ἀνεβοκατέβαινε 1-2 ὥρεςἀπότομο ἀνήφορο ἀνεβάζοντας προμήθειεςὄχι μόνο γιά τούς ἑαυτούς τους, ἀλλά καί γιάὅλους τούς ἀσκητές. Κουβαλοῦσε στούςὤμους πέτρες καί διάφορα ὑλικά γιά τήν συν-τήρηση καί ἐπισκευή τῶν λιθόκτιστων καλύ-βων καί πεζουλιῶν.Ἐπειδή τά ἔργα αὐτά εἶναι ἀνώτερα τῶνἀνθρωπίνων δυνάμεων, ρωτώντας κάποτε τόνπαππού, μοῦ ὁμολόγησε ὅτι μόλις ἔβαζεμπροστά τήν εὐχή τοῦ Γέροντα, τό φορτίο ξε-λάφρωνε καί μιά ἀνώτερη δύναμη τόν ἔσπρω-

  χνε ὥστε μέ μεγάλη εὐκολία ἀνέβαινε ἐκεῖνοτόν ἀνήφορο καί μάλιστα μέσα στό λιοπύριτοῦ καλοκαιριοῦ, μέ τήν εὐχή ἀδιάλειπτη στάχείλη.Ὅσο γιά περιβολή; Γιά πολλά χρόνια οἱ δύοἀσκητές, χειμῶνα καλοκαίρι, ζοῦσαν ρακένδυ-τοι καί ξυπόλυτοι σέ βαθμό πού πολλοί τούςθεωροῦσαν “σαλούς”. Δέν ἦταν σαλοί κατάκόσμον, ἀλλά διά Χριστόν.Γι᾿ αὐτούς ἅρμοζε ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου:“περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγεῖοις δέρμασι,ὑστερούμενοι, κακουχούμενοι, ὦν οὐκ ἦν ἄξιοςὁ κόσμος· ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καί ὄρεσι καίσπηλαίοις καί ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς” (Ἑβρ.ια΄37-38).Οἱ δύο μεγάλοι αὐτοί ἀσκητές, ἀφοῦ ἔζησανσχεδόν εἴκοσι χρόνια ἐκεῖ ψηλά στή σκήτη τοῦἉγίου Βασιλείου, τό 1938 ἀποφάσισαν νά κα-τέβουν χαμηλώτερα στή Μικρά Ἁγία Ἄνναμαζί μέ τή μικρή συνοδεία πού ἤδη προσκολ-

 • ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  22

  Μοναδικέσ εμπειρίεσ...jλήθηκε κοντά τους. Ἐκεῖ παρέμειναν μέχρι τό1953. Μετά τό ᾿53 μετέβησαν ἀκόμα πιό χα-μηλά στή Νέα Σκήτη. Ὁ μεγάλος ἀσκητήςἸωσήφ ἤδη ἀπῆλθε πρός τά οὐράνια τό 1959.Δέν ἀξιώθηκα νά τόν γνωρίσω. Ἀξιώθηκαὅμως τό 1964 νά πρωτογνωρίσω τόν ΓέρονταἈρσένιο. Ἡ ἀρετή τοῦ ἀειμνήστου Γέροντάμου παπα-Χαραλάμπους, ὑποτακτικοῦ τότετοῦ Γέροντος Ἀρσενίου, ἀλλά καί θείου καίἀναδόχου του κατά σάρκα, θεία χάριτι μέ σα-γήνεψαν ὥστε ἕκτοτε νά παραμείνω μαζί τουςμέχρι τῆς ὁσίας τελευτῆς τους. Μέ τόν Γέροντα Ἀρσένιο ἔζησα δεκαοκτώ συ-ναπτά ἔτη. Ἐγνώρισα τήν ἀρετή του· τούςπλούσιους καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη κλπ., ἀλλά πρό πάντωντήν μακαρία ἁπλότητα καί ἀκακία, τήν εὐθύ-τητα, τήν εἰλικρίνεια καί τήν μεγάλη ταπεί-νωση, τό μεγάλο ἀγωνιστικό φρόνημα κἄ. “Ἐπιλήψει με ὁ χρόνος διηγούμενον” περί τῆςθαυμαστῆς ζωῆς τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἀσκη-τοῦ. Ὅμως ὁ χρόνος δέν ἐπιτρέπει.Ἐν κατακλείδι παραθέτω σπαράγματα ἀπότόν πρόλογο τοῦ βιβλίου “Γέρων ἈρσένιοςΣπηλαιώτης”, ἀπό ἕνα ἄλλο ἐκλεκτό μέλοςτῆς συνοδείας του, τόν ἀείμνηστο ΓέρονταἸωσήφ Βατοπαιδινόν:“Γιά τόν Γέρο Ἀρσένιο, ἰσχύει τό εὐαγγελικό:“δε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης ἐν ᾦ δόλος οὐκ ἔστι”.Ἦτο ἐκ φύσεως εὐθύς, ἁπλός, ἄκακος, πράος,

  ὑπήκοος καί κατ᾿ ἐξοχήν σπάνιος ἀγωνιστήςκαί ἀκτήμων.Ὅταν ἀγρυπνοῦσε, ἀπό βραδύς ξεκινοῦσε μέχιλιάδες γονυκλυσίες καί ὁλονύκτιον ὀρθο-στασίαν μέχρι νά ξημερώσει. Πολλές φορές ὁπαππούς αὐτός δέν ἐννοοῦσε νά ξεκολλήσειἀπό τήν εὐχή. Πλησιάζαμε στό παράθυρο.Ἦταν μεταρσιωμένος.-Γέροντα, ἦρθε ἡ ὥρα τῆς δουλειᾶς καί ὁ παπ-πούς ἀφοῦ συνερχόταν ἀπαντοῦσε μέ ἁπλό-τητα.-Ξημέρωσε κιόλας;”Μέ τόν ἅγιο αὐτό παππού ἔζησα τρία χρόνιαστή Νέα Σκήτη· δώδεκα στό Χιλανδρινό κελλί“Μπουραζέρι” καί τά τελευταῖα τρία τῆς ζωῆςτου στήν εὐαγῆ Ἱερά Μονή Διονυσίου, ὅπουλόγω λειψανδρίας προσκολήθηκε ὁ ἀείμνη-στος Γέροντάς μου παπα-Χαράλαμπος νά τήστελεχώσει ἀναλαμβάνοντας καί τά σκῆπτρατῆς ἡγουμενίας. Ἡ Μονή αὐτή τιμᾶται ἐπ᾿ὀνόματι τοῦ Τιμίου Προδρόμου.Σ᾿ ὅλα του τά χρόνια ὁ Γέρων Ἀρσένιος εἶχεπροστάτιν τόν Μέγα Πρόδρομον. Ἐκεῖ λοιπόνστή Μονή πλήρης ἡμερῶν μέ ὁσιακό τέλοςἀφῆκε τήν τελευταῖα του ἀναπνοή στίς 2-15Σεπτεμβρίου τοῦ 1983 στά χέρια τοῦ Βαπτι-στοῦ Ἰωάννου. Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.Ἄς ἔχουμε τήν εὐχήν του.

  Ἰωσήφ Μ.Δ.

  Ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΣΤΡΑΦΗ ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΙΣΩ

  8ήμερη ἐκδρομή ἀεροπορικῶς ἀπό Ἀθήνα ἀπό 17 ἕως 24 Ἰανουαρίου τοῦ

  2010, γιά νά δοῦμε τά Ἱεροσόλυμα καί νά ζήσουμε ἕνα μοναδικό θαῦμα. Τήν ὥρα

  τῶν Θεοφανείων (παλαιό ἡμερολόγιο) τά νερά τοῦ Ἰορδάνη ξαφνικά γυρίζουν πίσω.

  Μοναδικό θαῦμα!

  Τιμή εἰσιτηρίου: 1140 ε. Σέ πολυτελές ξενοδοχεῖο καί ὅλα πληρωμένα.

  Πληροφορίες στό τηλέφωνο: 26340-44282 & 26340-44381 (10-2 πρωΐ & 6-8 ἀπόγ.)

  ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ

  A

  Τήν ἐκδρομή διοργανώνει τό Πρακτορεῖο ΕΞΑΝΤΑΣ tours

  καί θά συνοδεύσει ὁ Γέροντάς μας π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης.

 • 23ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ

  ΝΟ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  - Δ

  ΕΚ

  ΕΜ

  ΒΡ

  ΙΟΣ

  2009

  Ἀποκτήσαμε κι ἐμεῖςπαιδί.

  εβαστοί Πατέρες τῆς Ἱερᾶς ΜονῆςἉγίων Αὐγουστίνου καί ΣεραφείμΣαρώφ εὐλογεῖτε. Σᾶς στέλνουμετήν ἱστορία μας γιά τό θαῦμα τοῦ

  Θεοῦ πού βιώνουμε καί στό ὁποῖο συνέβαλεκατά πολύ ὁ Γέροντάς σας. Μέχρι τό καλο-καίρι τοῦ 2008 προσπαθούσαμε ν᾽ ἀποκτή-σουμε παιδί, ἀλλά τό μόνο ἀποτέλεσμα ἦτανἀποβολές, πόνος καί στεναχώρια 5 ἐτῶν. Ὁγιατρός μας δέν μποροῦσε νά βρεῖ λύση καίμᾶς εἶχε σχεδόν ἀποθαρρύνει, ἐνῶ ἐμεῖς ἤμα-σταν ἕτοιμοι νά ἐγκαταλείψουμε κάθε προ-σπάθεια. Σέ μία ἀπό τίς ἐπισκέψεις μας στόμοναστήρι σας διαβάσαμε σ᾽ ἕνα φυλλάδιο μέτόν τίτλο “Ἀληθινές ἱστορίες” γιά ζευγάριαπού ἀντιμετώπιζαν τό ἴδιο πρόβλημα ἀτε-κνίας μέ ἐμᾶς καί πού ζήτησαν τήν βοήθεια τοῦΓέροντα Νεκταρίου καί τοῦ Σταυροῦ μέ τόΤίμιο Ξύλο καί ἀπέκτησαν παιδάκι.

  Στίς 8 Ἰουνίου 2008 ζητήσαμε τήν εὐλο-γία καί τίς προσευχές τοῦ Γέροντα, ἀφοῦ τοῦἐκμυστηρευτήκαμε πρῶτα τό πρόβλημά μας.Ἐκεῖνος τότε μᾶς πῆρε ἰδιαιτέρως καί μᾶςσταύρωσε μέ τό σταυρό μέ τό Τίμιο Ξύλο καίμᾶς εἶπε: “Ἄν ἀποκτήσετε τέκνο, νά γνωρίζετεὅτι ὁ Ἅγιος Δημήτριος θά σᾶς τό χαρίσει.Αὐτός θά ἔχει μεσολαβήσει. Καί θά δώσετε στόπαιδί τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου. (Πρίν τό συλλά-βουμε γνώριζε ὁ Γέροντας ὅτι ἄν μᾶς ἔδινε ὁΘεός παιδί θά ἦταν ἀγόρι καί γιά τό θαῦμα θάεἶχε πρεσβεύεσει ὁ Ἅγιος Δημήτριος).

  Γυρίζοντας στήν Ἀθήνα ὁ γιατρός μαςξαφνικά εἶχε τή φώτιση νά ὑποβληθοῦμε σέ

  πολύ ἐξειδικευμένες ἐξετάσεις, κάτι πού τόσαχρόνια δέν μᾶς τό εἶχε συστήσει. Πράγματι,μᾶς δόθηκε κάποια ἐλπίδα. Ἀνακαλύψαμε κά-ποιους παράγοντες, πού ὅπως μᾶς εἶπε ὁ για-τρός, ἄν τούς ρυθμίζαμε ἴσως νά ἦταν δυνατήπλέον ἡ ἐπίτευξη ἐγκυμοσύνης. Ἐνημερώσαμεἀμέσως τό γέροντα γιά τήν ἐξέλιξη καί γιάὅσα μᾶς εἶπε ξαφνικά ὁ γ