MH 197 RKS - MZ 2097 RKS - 204S - 104S - oleo-italy.com.ua fileMH 197 RKS - MZ 2097 RKS - 204S -...

Click here to load reader

 • date post

  10-Apr-2019
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MH 197 RKS - MZ 2097 RKS - 204S - 104S - oleo-italy.com.ua fileMH 197 RKS - MZ 2097 RKS - 204S -...

MH 197 RKS - MZ 2097 RKS - 204S - 104S

English is original instructions, other language is translation of original instructions

Pubbl. 68580009 - Set/2016

P

CZ

TR

GR

PL

MANUAL DE INSTRUES

NVOD K POUIT

MOTORLU APA KULLANIM KILAVUZU

INSTRUKCJA OBSUGI I KONSERWACJI

RUSUK

58

ATENO!!! POZOR!!!

RISCO DE PREJUZO AUDITIVONAS NORMAIS CONDIES DE UTILIZAO,

ESTA MQUINA PODE COMPORTAR PARA O OPERADOR ENCARREGADO UM NVEL

DE EXPOSIO PESSOAL DARIA AO RUIDO IGUAL OU SUPERIOR A

85 dB(A)

NEBEZPE POKOZEN SLUCHU

PI NORMLNM POUVN SE OBSLUHA TOHOTO PSTROJE VYSTAVUJE

DENN HLADIN HLUKU ROVNAJCSE NEBO VT NE

85 dB(A)

!!! OCOOO!!!

,

,

.

85 dB(A)

C O CA

OA AO CO OOA O A O

OAC OC O A, AO A

85 (A)

DKKAT!!! UWAGA!!!

TME KAYBI RSK

NORMAL fiARTLARDA BU MOTORUN KULLANIMI SIRASINDA KULLANICI, GNLK

85 dB(A)VE STNDE BR GRLTYE MARUZ KALABLR

ZAGROENIE USZKODZENIA SUCHU

W ZWYKYCH WARUNKACH UYTKOWANIA URZDZENIE TO POWODUJE

NARAENIE OPERATORA NA DZIENNY POZIOMHAASU RWNY LUB WYSZY NI

85 dB(A)

P INTRODUOTRADUO DAS INSTRUES ORIGINAIS Para um emprego correto da motoenxada e para evitar acidentes, no iniciar o trabalho sem ter lido este manual com a mxima ateno. Neste manual encontram-se as descries de funcionamento dos diversos componentes e as instrues para o necessrio controle e para a manuteno.N.B. As descries e as ilustraes contidas neste manual no se consideram rigorosamente obrigatrias. A Empresa reserva-se o direito de realizar modificaes sem ter que atualizar cada vez este manual.

GR fi , fi . fi fi .: fi fi . fi .

TR GRORJNAL TALMATLARIN EVRS Motorlu apa doru olarak kullanmak ve kazalar nlemek iin, ncelikle bu klavuz kitap dikkatlice okumadan nce alflmaya bafllamaynz. Bu kitapta, eflitli aksamlarn alflmas ile ilgili aklamalar ve ayrca gerekli kontroller ve ilgili bakmla ilgili talimatlar bulacaksnz.NOT Bu klavuzda hangi izimlerin ve teknik zelliklerin bulunmas gerektii her lkenin kanunlarna gre deiiklik gsterebilir. malat firma tarafndan gerekli grlebilecek deiiklikler kullancya bildirilmeden yaplabilir.

CZ VOD

PEKLAD PVODNHO NVODU K POUIT Ped prvnm pouitm motorov kultivtor vrtku si pozorn pette tento nvod, abyste mohli vrtk sprvn pouvat a zabrnili tak monm razm. V tomto nvod najdete vysvtlen chodu rznch sti motorovho vrtku a pokyny k nutnm kontrolm a drb.Pozn.: Ilustrace a popisy uveden v tomto nvodu nejsou psn zvazn. Vrobce si vyhrazuje prvo na provdn ppadnch zmn bez povinnosti aktualizace tohoto nvodu.

RUS UK aoo ooa m eoae ea ae ee aao ao oe aeo oe aoe ooo. e a oe o aoe a o a, a ae o ee oea eoa.ea: Oa a, eee ao ooe, e a oo oa. a-ooe oae a oo ao o ee o oe e oo oaea ooe oo ooa.

PL WPROWADZENIETUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNYCH Przed przystpieniem do pracy zapozna si z treci niniejszej instrukcji obsugi a w szczeglnoci z zasadami bezpieczestwa. W niniejszej instrukcji podano wyjanienia dotyczce funkcjonowania rnych komponentw i wskazwki dotyczce koniecznych przegldw i konserwacji.UWAGA Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie zawsze dokadnie odzwierciedlaj stan faktyczny. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania ewentualnych zmian i nie zobowizuje si do kadorazowej aktualizacji instrukcji.

59

P INDICE CZ OBSAH

INTRODUO ____________________ 58

COMPONENTES DO MOTOENXADA ___ 60

DECLARAO DE CONFORMIDADE ___ 61

EXPLICAO DOS SMBOLOS E ADVERTNCIAS DE SEGURANA _____ 62

NORMAS DE SEGURANA _________ 64

MONTAGEM _____________________ 70

PARA DAR PARTIDA _______________ 76

FUNCIONAMENTO E SEGURANA ____ 86

PARAGEM DO MOTOR _____________ 90

MANUTENO ___________________ 92

DADOS TECNICO _________________ 100

TABELA DE MANUTENO __________ 102

RESOLUO DE PROBLEMAS ________ 105

CERTIFICADO DE GARANTIA _______ 109

VOD __________________________ 58

STI MOTOROV KULTIVTOR _______ 60

ES PROHLEN O SHOD __________ 61

VYSVTLEN SYMBOL A BEZPENOSTNCH UPOZORNN ____ 62

BEZPENOSTN PEDPISY __________ 67

MONT ________________________ 71

SPOUTN ______________________ 77

POUIT A BEZPENOST ____________ 87

VYPNUT MOTORU ________________ 91

DRBA ________________________ 93

TECHNICK DAJE ________________ 100

TABULKA DRBY ________________ 103

EEN PROBLM ________________ 106

ZRUN PODMNKY ______________ 110

GR RUS UK

_______________________ 58

__ 60

______________ 61

_____________ 62

________ 65

________________ 70

______________________ 76

_________ 86

____________________ 90

____________________ 92

________________ 100

____________ 102

____ 105

_________ 109

EEE _______________________ 58

M ______________ 60

_____ 61

A COO AA OACOC _________________ 62

E E ______ 68

________________________ 71

EE _____________________ 77

_________________ 87

E __________ 91

E _________________ 93

EEE E ___ 100

_____ 104

_______________ 107

E ______ 110

TR NDEKLER PL SPIS TRECI

GR ___________________________ 58

PARALARI MOTORLU APA _________ 60

UYGUNLUK BEYANI ________________ 61

SEMBOLLER VE KAZ ARETLERNN AIKLAMALARI ______ 62

GVENLIK NLEMLERI _____________ 66

MONTAJ ________________________ 70

ALITIRMAYA GE ______________ 76

LETIM VE GVENLIK ______________ 86

MOTOR DURDURULMASI ___________ 90

BAKIM __________________________ 92

TEKNK ZELLIKLER _______________ 100

BAKIM TABLOSU __________________ 103

PROBLEM GDERME _______________ 106

GARANTI SERTIFIKASI ______________ 109

WPROWADZENIE _________________ 58

BUDOWA GLEBOGRYZARKI __________ 60

DEKLARACJA ZGODNOCI __________ 61

ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEE PRZED ZAGROENIAMI ____________ 62

NORMY BEZPIECZESTWA__________ 69

MONTA ________________________ 71

URUCHAMIANIE __________________ 77

EKSPLOATACJA I BEZPIECZESTWO __ 87

ZATRZYMANIE SILNIKA _____________ 91

KONSERWACJA ___________________ 93

DANE TECHNICZNE ________________ 100

TABELA KONSERWACJI _____________ 104

ROZWIZYWANIE PROBLEMW _____ 107

CERTYFIKAT GWARANCYJNY ________ 110

60

P - CONSULTE O MANUAL DO MOTORGR - TR - MOTOR KULLANIM KILAVUZUNU OKUYUNCZ - VIZ NVOD K POUIT MOTORURUS-UK - PL - PATRZ INSTRUKCJA OBSUGI SILNIKA

P COMPONENTES DO MOTOENXADA 1 - Interruptor de massa

2 - Punho

3 - Alavanca de comando do sentido de marcha

4 - Timo

5 - Caixa de proteco das fresas

6 - Rodas para o transporte

7 - Ferramentas de trabalho

8 - Avalanca de comando start

9 - Alavanca de comando da caixa de velocidades

10 - Regulao vertical do punho (guiador)

11 - Pega de arranque

12 - Avalanca de acelerador

13 - Torneira da gasolina

14 - Alavancas de bloqueio dos comandos

GR 1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

()

11 -

12 -

13 -

14 -

TR PARALARI MOTORLU APA 1 - Ama/kapama dmesi

2 - Sap

3 - Vites kumanda kolu

4 - Dmen

5 - Kesici koruma karteri

6 - Tama tekerlekleri

7 - alma aletleri

8 - Durdurma kolu

9 - anzman kumanda kolu

10 - Kolun (gidon) dikey ekilde ayarlanmas

11 - Startr kolu

12 - Manivela tetikleyici

13 - Benzin musluu

14 - Kumanda durdurma kollar

CZ STI MOTOROV KULTIVTOR 1 - Vypna

2 - idtka

3 - Ovldac pka pojezdu

4 - Vodc oj

5 - Kryt na ochranu frz

6 - Pepravn koleka

7 - Kypc noe

8 - Pka sytie

9 - adic pka pevodovky

10 - Vertikln sezen dtek (rukojet)

11 - Aretace plynu

12 - Pka plynu

13 - Benznov kohout

14 - Pky pro zastaven ovldn

RUS UK M 1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 - a aea

9 -

10 -

11 -

12 -

13 -

14 -

PL BUDOWA GLEBOGRYZARKI 1 - Wycznik prdu

2 - Uchwyt

3 - Dwignia jazdy 4 - Ogranicznik gbokoci

5 - Osona narzdzi roboczych

6 - Kka transportowe

7 - Narzdzia robocze

8 - Dwignia ssania

9 - Dwignia zmiany biegu

10 - Regulacja pionowa

uchwytu (kierownica)

11 - Uchwyt linki rozrusznika

12 - Dwignia przyspieszenia

13 - Zawr benzyny

14 - Dwignie blokujce

elementy sterownicze

61Fausto Bellamico - President

s.p.a.

EMAK spa via Fermi, 4 - 42011 Bagnolo in Piano (RE) ITALY

Oleo-Mac MH 197 RKS - MH 197 RKS 35 - Efco MZ 2097 RKS - Bertolini 204S - Nibbi 104S

B57 XXX 0001 B57 XXX 9999

2006/42/EC - 2014/30/EU - 97/68/EC - 2010/26/EC

EN 709: 1997 + A4: 2009 - EN ISO 149