Kerosun Dc 90

of 22 /22
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ κατανοήσουν τις οδηγίες ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ HEATER. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ............................. 1 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .............. 6 ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ............................. 3 Φροντίδα και συντήρηση ............... 11 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ... 4 αντικατάσταση εξαρτημάτων. . .. .. .. . . . . .. . . 12 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ......................... 5 Αποθήκη. . .. .. . ... . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . 16 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ..................... 5 Αντιμετώπιση προβλημάτων ..................... 17 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καύσιμα εκτός από το νερό καθαρό κηροζίνη (ASTM Όχι, 1-Κ κηροζίνη) Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βενζίνη .. Χρήση της βενζίνης μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη φλόγες με αποτέλεσμα καταστροφική πυρκαγιά. Ακόμη κηροζίνη μολυνθεί με μικρές ποσότητες της βενζίνης, ή similarbl πτητικά υλικά, μπορεί να είναι επικίνδυνα .. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ένα δοχείο για την κηροζίνη που έχει προηγουμένως είχε χρησιμοποιηθεί για βενζίνη, αραιωτικά χρωμάτων, ή διαλύτες, 2 Ποτέ θερμάστρα ξαναγέμισμα δεξαμενή καυσίμων θέρμανσης όταν βρίσκεται σε λειτουργία ή ακόμα καυτός Για να γίνει αυτό μπορεί να να προκαλέσει μια "πίσω φλας" της φλόγας στη δεξαμενή καυσίμου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό στον εαυτό σας και την περιουσία σας., 3. Ποτέ, χρησιμοποιούμε τη θέρμανση σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια ή ατμοί μπορεί να υπάρχουν, Ιδιαίτερα αποφεύγεται η χρήση του θερμαντήρα όπου βενζίνη, νάφθα, ακετόνη ή άλλες πτητικές διαλύτες είναι στον αέρα, orwhose δοχεία είναι ανοικτά "Τέτοιες ατμοί μπορούσαν να αναφλεγούν

Embed Size (px)

Transcript of Kerosun Dc 90

Page 1: Kerosun Dc 90

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ κατανοήσουν τις οδηγίες ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ HEATER.ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ............................. 1ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .............. 6ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ............................. 3Φροντίδα και συντήρηση ............... 11ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ... 4αντικατάσταση εξαρτημάτων. . .. .. .. . . . . .. . . 12ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ......................... 5Αποθήκη. . .. .. . ... . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . 16ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ..................... 5Αντιμετώπιση προβλημάτων ..................... 17

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣΠοτέ μη χρησιμοποιείτε καύσιμα εκτός από το νερό καθαρό κηροζίνη (ASTM Όχι, 1-Κ κηροζίνη)Ποτέ μην χρησιμοποιείτε βενζίνη .. Χρήση της βενζίνης μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη φλόγες με αποτέλεσμακαταστροφική πυρκαγιά. Ακόμη κηροζίνη μολυνθεί με μικρές ποσότητες της βενζίνης, ήsimilarbl πτητικά υλικά, μπορεί να είναι επικίνδυνα .. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ένα δοχείο για την κηροζίνη που έχειπροηγουμένως είχε χρησιμοποιηθεί για βενζίνη, αραιωτικά χρωμάτων, ή διαλύτες,2 Ποτέ θερμάστρα ξαναγέμισμα δεξαμενή καυσίμων θέρμανσης όταν βρίσκεται σε λειτουργία ή ακόμα καυτός Για να γίνει αυτό μπορεί νανα προκαλέσει μια "πίσω φλας" της φλόγας στη δεξαμενή καυσίμου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό στον εαυτό σαςκαι την περιουσία σας.,3. Ποτέ, χρησιμοποιούμε τη θέρμανση σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια ή ατμοί μπορεί να υπάρχουν,Ιδιαίτερα αποφεύγεται η χρήση του θερμαντήρα όπου βενζίνη, νάφθα, ακετόνη ή άλλες πτητικέςδιαλύτες είναι στον αέρα, orwhose δοχεία είναι ανοικτά "Τέτοιες ατμοί μπορούσαν να αναφλεγούναπό τον θερμαντήρα, καταλήγοντας σε πυρκαγιά και / ή έκρηξης,4. Μην γεμίζετε ποτέ θερμαντήρα δεξαμενής καυσίμων σε ζωτικό χώρο., Γεμίστε το ρεζερβουάρ θέρμανσης σε εξωτερικούς χώρους "Ποτέ υπερπλήρωσηςθερμάστρα σας., αντικαταστήστε Πάντα θερμάστρα τάπα του ρεζερβουάρ με ασφάλεια μετά τον ανεφοδιασμό "διαρροές τηςκηροζίνης παράγει ισχυρή μυρωδιά που είναι δύσκολο να αρθούν,. Διαρροή στο χαλί μπορεί να είναιαναφλεγεί εάν αγώνα ή κάποιες άλλες επαφές πηγή ανάφλεξης,5. Ποτέ, κατάστημα ή κηροζίνη μεταφορών, εκτός από ένα μεταλλικό ή πλαστικό δοχείο που είναι(1) αποδεκτή για κηροζίνη, (2) μη-κόκκινο χρώμα, και (3) επισημαίνονται σαφώς,"Κηροζίνη"., Μην αποθηκεύετε κηροζίνη στο χώρο,. Μαζεύοντας μια βενζίνη μπορεί να

Page 2: Kerosun Dc 90

κατά λάθος όταν τροφοδοτώντας είναι μια σημαντική αιτία των πυρκαγιών θέρμανσης "

ΚΙΝΔΥΝΟΣ εγκαύματα ή πυρκαγιά1.Παρατηρήστε προσεκτικά τη θερμάστρα για 15-20 λεπτά μετά την εκκίνηση "Προβλήματαακατάλληλη ρύθμιση του ύψους φυτίλι ή σε ακατάλληλη θέση θάλαμο θέρμανσης πρέπει ναγίνει εμφανής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μέχρι ζεστή,ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για το φωτισμό και τη ρύθμιση της φλόγας "2. "Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών επιφάνειας, να κρατήσει μακριά από τα παιδιά, τα έπιπλα και τα είδη ένδυσης,3 .. Μην λειτουργείτε θέρμανσης χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώματα πλήρως συνδεδεμένη,ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΑΘΟΣ4. Μην χρησιμοποιείτε καλοριφέρ για τη θέρμανση ή νερό βράζει ή ως μαγειρικό συσκευή .. Μην τοποθετείτεμαγειρικά σκεύη, βραστήρες τσάι ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στην κορυφή του θερμαντήρα ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.5. Για να αποφευχθεί πιθανή orfire εγκαύματα, δεν κινούνται, εφοδιάζονται με καύσιμα ή επιχειρήσετε να επισκευάσετε θερμάστρα σαςενώ καίει ή ακόμα ζεστό Αν η θερμάστρα πέσει ενώ καίει, διαρροή καυσίμωνκαι φλόγες έξω από το θερμαντήρα μπορεί να συμβεί6 .. Μην λειτουργείτε θερμάστρα λιγότερο από τρία (3) μέτρα από τους τοίχους, κουρτίνες, ρούχα, ήέπιπλα .. Η λειτουργία οποιουδήποτε συσκευή θέρμανσης πάρα πολύ κοντά σε τέτοια υλικά θα μπορούσαν νανα τους αναγκάσει να ανάψει, ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρή πυρκαγιά7 .. Για να αποφευχθεί η καύση ασταθής, δεν λειτουργούν θερμάστρα σας σε περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε ισχυρόσχέδια .. Μην λειτουργείτε θέρμανσης σε περιοχές υψηλής κυκλοφορίας, όπως πόρτες ή διαδρόμουςόπου μπορεί να αγγίξει, βάζα ή αιχμή κατά λάθος ..8 .. Μην λειτουργείτε θέρμανσης σε άμεσο ηλιακό φως για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, η οποία μπορεί να προκαλέσειανώμαλη φλόγα behaivor .. Μην αφήνετε σε θερμοκρασία δωματίου για να πάει πάνω από 80 ° -85 ° FΕάν η θερμοκρασία του δωματίου υπερβαίνει τους 80 ° -85 ° Ρ η φλόγα μπορεί να αυξηθεί, έτσιπαραγωγή καπνού.9 .. Πριν βγείτε έξω, ή κατά την κατάκλιση, γυρίστε το θερμαντήρα, φροντίζοντας το φυτίλι είναι τηςχαμηλότερη θέση (δείτε το σβήσιμο της φλόγας στη σελίδα 10) και φλόγα είναι εντελώςσβήσει.ΚΙΝΔΥΝΟΣ της ρύπανσης του αέραΧρησιμοποιήστε θέρμανσης μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο .. Οι άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να

Page 3: Kerosun Dc 90

συμβουλευτείτε ένα γιατρό πριν από τη χρήση του θερμοσίφωνα .."Σε ένα σπίτι τυπική κατασκευή, δηλαδή, αυτό που δεν είναι ασυνήθιστα σφιχτόκατασκευή οφείλεται σε βαριά μόνωση και σφιχτό σφραγίδες κατά irlfiltration αέρα, μιαεπαρκής παροχή αέρα για την καύση και εξαερισμός παρέχεται μέσω διείσδυσης.Ωστόσο, αν ο θερμαντήρας χρησιμοποιείται σε ένα μικρό δωμάτιο όπου λιγότερο από 200 κυβικά πόδια (5.7 m3)του εναέριου χώρου προβλέπεται για κάθε 1000 Btu ανά ώρα βαθμολογία θέρμανσης (λαμβάνοντας υπόψη τομέγιστη ρύθμιση του καυστήρα), η πόρτα (ες) σε παρακείμενο δωμάτιο (-ες) θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά ή έναπαραθύρου προς τα έξω θα πρέπει να ανοιχθεί τουλάχιστον 1 ίντσα (25,4 mm) για την προστασία έναντιδυνατότητες συσσώρευση της ρύπανσης του αέρα Μη χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ στο μπάνιο ή σε οποιαδήποτεάλλες μικρό δωμάτιο με την πόρτα κλειστή "

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝΗ KERO-SUN DOUBLE CLEAN 90 είναι σχεδιασμένο για χρήση με υψηλής ποιότητας κηροζίνη μόνο. Χρήση χαμηλής ποιότητας κηροζίνη θα προκαλέσει την απόδοση φυτίλι για να πέσει, οδηγώντας σε "χαμηλή φλόγα" και "οσμή πρόβλημα" συνθήκες.Αγοράστε μόνο κηροζίνη lK σε μη-κόκκινα κουτιά που προορίζονται αποκλειστικά για την κηροζίνη και φέρουν την κατάλληλη σήμανση με τη λέξη "κηροζίνη" .. Πάντα να αποθηκεύετε κηροζίνη σας σε ένα ξεχωριστό χώρο από όπου μπορείτε να αποθηκεύετε, βενζίνη για τον εξοπλισμό σας δύναμη, για να αποφευχθεί η κατά λάθος χρήση της βενζίνης σε θερμάστρα σας.Τι να αγοράσετε .. ΠΑΝΤΑ: Crystal διαυγές, άχρωμο, υψηλής ποιότητας κηροζίνη, ASTM Όχι. l-Κ ..ΠΑΝΤΑ: Κηροζίνη χωρίς προσμείξεις, ή θολερότητα του νερού ..ΠΟΤΕ: Βενζίνη, αλκοόλ, λευκό αέριο, στρατόπεδο καυσίμων σόμπα ή πρόσθετα.ΠΟΤΕ: Κίτρινο ή ξινή μυρωδιά-καύσιμα.Πώς να το χρησιμοποιήσετε ..ΠΑΝΤΑ: Γεμίστε θερμάστρα μακριά από κατοικημένους χώρους όταν θερμάστρα είναι δροσερό? Σιφόνι χρήση.ΠΑΝΤΑ: Έλεγχος φυτίλι συχνά για την πίσσα συσσώρευση .. (Rapid, βαριά συσσώρευση μπορεί να είναι ένδειξη κακής ποιότητας ή φθαρμένα καυσίμων)ΠΑΝΤΑ: Παρακολουθήστε μετρητή καυσίμων για την αποφυγή της υπερβολικής πλήρωσης θερμοσίφωνα ..Πώς να το αποθηκεύσετε ..ΠΑΝΤΑ: Σε ένα καθαρό δοχείο, επισημαίνονται σαφώς κηροζίνη.ΠΑΝΤΑ: μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, πηγές θερμότητας ή ακραίες αλλαγές της θερμοκρασίας ..ΠΟΤΕ: Σε ένα γυάλινο δοχείο, ή ένα που έχει χρησιμοποιηθεί για άλλα καύσιμα ..ΠΟΤΕ: Για περισσότερο από 6 μήνες .. (Αρχίστε κάθε περίοδο θέρμανσης με φρέσκο κηροζίνη? Απορρίψει στο τέλος της σεζόν.)Γιατί είναι σημαντικό. Αγνό, καθαρό κηροζίνη είναι απαραίτητη για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία θέρμανσης. ποιότητα ή μολυσμένο κηροζίνη μπορεί να προκαλέσει: Κακή

Page 4: Kerosun Dc 90

• Χαμηλή φλόγα • Περίσσεια καταθέσεις πίσσα τη θρυαλλίδα • Μειωμένη ζωή φυτίλι• Οσμή, καπνού • Δυσκολία στην ανάφλεξη ή σβήσιμο της φλόγαςΧρήση ενός εξαιρετικά πτητικού εύφλεκτο καύσιμο όπως βενζίνη μπορεί να παράγει φλόγες ανεξέλεγκτες, δημιουργώντας μια σοβαρή κίνδυνο πυρκαγιάς.

ΠΡΟΣΟΧΗΦλόγες που παρατηρήθηκαν τις αναδυόμενες από το σώμα καλοριφέρ είναι μια σαφής ένδειξη ότι τα καύσιμα είναι επικίνδυνα μολυσμένομε βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υλικά υψηλής Εάν συμβεί κάτι τέτοιο,8 .. Ποτέ μην προσπαθήσετε να μετακινήσετε το θερμοσίφωναβ .. Καλέστε την πυροσβεστική.γ .. Χρησιμοποιείτε μόνο μια κατηγορία "Β" πυροσβεστήρα ..δ. Ποτέ μην πετάτε το νερό άμεσα σε καύση θέρμανσης ..

Page 5: Kerosun Dc 90

OPERATING CONTROLS AND FEATURES 9. Heat Chamber Handle 8. Manual Shutoff 7. Fuel Gauge 6. Igniter Lever 1.. Dual Heat,Chamber: 2. Safety Guard: 3.. Wick Adjuster Knob: 4. Wick Life Extender: 5.. Fuel Tank Cap: 6.. Igniter Lever: 7. Fuel Gauge: 8.. Manual Shutoff: 9.. Heat Chamber Handle: 10. Unique Wick Design: 2. Safety Guard 1. Dual Heat Chamber 3.. Wick Adjuster Knob 4. Wick Life Extender 5. Fuel Tank Cap Permits adjustment of heat output over a wide range without increasing unwanted combustion materials or reducing combustion efficiency .. This feature increases comfort and convenience while maximizing fuel savings .. Extensive grillework covers the hot surfaces of the heater, greatly reducing the possibility of accidental contact burns.. Used to raise and lower wick for heat output adjustment Includes wick stop mechanism that indicates effective wick height range.. To extinguish flame, press red button and turn knob counterclockwise .. Helps maintain good wick performance.. Covers filling port of fuel tank.. Cap is secured to heater by chain .. NOTE: Wipe away any spilled kerosene from tank after filling. Battery-powered electrical igniter is brought in contact with wick to ignite fuel at start-up.. NOTE: Lever should be pushed down gently.. Indicates fuel level in tank. NOTE: Never fill beyond black line .. Used to rapidly retract wick and extinguish flame.. NOTE: To avoid odor and smoke, do not use routinely to turn heater off.. This manual shutoff is not effective when gasoline, gasolinecontaminated kerosene, or other highly flammable fuels are used in the heater.. Used to check and insure proper seating of the heat chamber after ignition.. Improper seating of the heat chamber will cause erratic flame and smoke. Triple wick construction combines specially-woven fibers for uniform shape, strength and controlled kerosene absorption; chemically-treated cotton fiber for water resistance; and a vapor barrier for smooth wick retraction..

Page 6: Kerosun Dc 90

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ9. Θερμότητας λαβή Επιμελητήριο8. Εγχειρίδιο διακοπής παροχής7. Μετρητής καυσίμου6. Igniter Μοχλός1 .. Διπλή Heat, Επιμελητήριο:2. Ασφάλεια Φρουράς:3 .. Wick κουμπί ρύθμισης:4. Wick Extender ζωής:5 .. Τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου:6 .. Igniter Μοχλός:7. Μετρητής καυσίμου:8 .. Εγχειρίδιο διακοπής παροχής:9 .. Χειριστείτε Επιμελητήριο θερμότητας:10. Μοναδικός σχεδιασμός Wick:2. Ασφάλεια Φρουράς1. Διπλή Επιμελητήριο θερμότητας3 .. Wick κουμπί ρύθμισης4. Wick Extender Ζωής5. Τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμουΕπιτρέπει τη ρύθμιση της θερμικής ισχύος σε μία ευρεία περιοχή, χωρίς να αυξάνεταιανεπιθύμητα υλικά καύσης ή μείωση της απόδοσης καύσης .. αυτόχαρακτηριστικό αυξάνει την άνεση και ευκολία, ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιούν την εξοικονόμηση καυσίμου ..Εκτεταμένες grillework καλύπτει τις θερμές επιφάνειες του θερμαντήρα, μειώνοντας σημαντικάη πιθανότητα τυχαίας επαφής εγκαύματα ..Χρησιμοποιείται για την αύξηση και μείωση φυτίλι για την προσαρμογή παραγωγή θερμότητας Περιλαμβάνει φυτίλινα σταματήσει ο μηχανισμός που δείχνει αποτελεσματική σειρά ύψος φυτίλι .. Για να σβήσουνφλόγα, πατήστε το κουμπί και κόκκινο κουμπί αριστερόστροφα τη σειρά ..Βοηθά στη διατήρηση της καλής απόδοσης φυτίλι ..Καλύπτει την πλήρωση λιμάνι της δεξαμενής καυσίμου .. Πώμα στερεώνεται στο θερμαντήρα από αλυσίδα ..ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σκουπίστε τυχόν χυμένο κηροζίνη από τη δεξαμενή μετά την πλήρωση.Μπαταρία-powered ηλεκτρική ανάφλεξη έρχεται σε επαφή με το φυτίλι για να ανάψεικαυσίμου κατά την εκκίνηση ..ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μοχλός θα πρέπει να πιέζεται προς τα κάτω απαλά ..Δείχνει το επίπεδο καυσίμων στο ρεζερβουάρ.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην γεμίζετε ποτέ πέρα από μαύρη γραμμή ..

Page 7: Kerosun Dc 90

Χρησιμοποιείται για να αποσύρει γρήγορα φυτίλι και κατάσβεση της φλόγας ..ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αποφυγή οσμών και καπνού, δεν χρησιμοποιούν συστηματικά για να ενεργοποιήσετε θερμαντήρα ..Αυτό το εγχειρίδιο διακοπής δεν είναι αποτελεσματική όταν βενζίνη, gasolinecontaminatedκηροζίνη, ή άλλα πολύ εύφλεκτα καύσιμα χρησιμοποιούνταιστο θερμαντήρα ..Χρησιμοποιείται για να ελέγξει και να διασφαλιστεί η ορθή καθίσματα του θαλάμου θέρμανσης μετά την ανάφλεξη ..Ακατάλληλη καθίσματα του θαλάμου θέρμανσης θα προκαλέσει ακανόνιστη φλόγα και καπνό.Κατασκευή τριπλού θρυαλλίδας συνδυάζει ειδικά υφασμένων ινών για την ομοιόμορφησχήμα, η αντοχή και η ελεγχόμενη απορρόφηση κηροζίνη? χημικώς κατεργασμέναίνες βαμβακιού για αντοχή στο νερό? και ένα φράγμα ατμού για ομαλή θρυαλλίδαανάκληση ..

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣKERO-SUN Φορητή θερμάστρα κηροζίνης Μοντέλο DOUBLE CLEAN 90Θερμαντήρας βαθμολογία 17.500 BTU / hΧωρητικότητα ρεζερβουάρ 1 .. 95 γαλόνιαΤαφή του χρόνου / δεξαμενή * 15-23 ώρεςΔιαστάσεις (Π x Υ x Β) 18-5/8 "x 18-5/8" x 24-3/8 "Βάρος 269 λίβρες ..Wick ρυθμιστής ζωή Wick Μηχανισμός ExtenderIgniter Αυτόματο, που τροφοδοτείται από δύο (2) "0" μπαταρίες μεγέθους

Ανάλογα με τη ρύθμιση φυτίλι, την κατάσταση και την ποιότητα των καυσίμων ..

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΨΕΤΕLOCATE θερμάστρα σας μακριά από τοίχους και ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ1.Αφήστε τουλάχιστον τρεις (3) από τα πόδια απόσταση μεταξύ της εστίας και τους τοίχους, κουρτίνες, ράφια ή άλλεςεύφλεκτα υλικά, μην λειτουργούν θερμάστρα σας σε drafty περιοχές ή περιοχές όπου μπορούν να ανοίγουν τις πόρτεςδημιουργούν ριπές αέρα Πρόχειρα ή ισχυρά ρεύματα αέρα μπορεί να κάνει ασταθή φλόγα και να επηρεάσουν την απόδοση θέρμανσης2., Το επίπεδο του θερμαντήραΟ θερμαντήρας θα πρέπει να λειτουργεί σε μια σταθερή, στο επίπεδο του δαπέδουΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η θερμάστρα σας δεν είναι επίπεδο, να αλλάξει θέσεις .. Μην επιχειρήσετε να το στηρίξουνμε τα βιβλία ή άλλα αντικείμενα .. Μια διατάραξη θερμάστρα μπορεί να καεί με την άνισηφλόγα "3., ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΖΩΗ EXTENDER WICKΌταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά νέα θερμάστρα σας μετά την αντικατάσταση του φυτίλι, ελέγξτε ifthe WICK

Page 8: Kerosun Dc 90

EXTENDER LIFE είναι σε θέση CD Αν όχι, αναπροσαρμόζει την προέκταση της ζωής φυτίλιμηχανισμό CD θέση, ακολουθώντας τις οδηγίες στη σελίδα 9, ΡΥΘΜΙΣΗΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΕ WICK EXTENDER LIFE WICK4. Βάλτε το αυτόματο πυροσβεστήρα στρέφοντας το εγχειρίδιο σβήσει τη φορά του ρολογιού σεκατακόρυφη θέση

ΠΩΣ ΑΝΑΒΕΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά νέα θερμάστρα σας, να ανάψει από το σαλόνι του σπιτιού σας, είτε σε ένα γκαράζ ή έναέξω από την περιοχή προστατεύεται από ισχυρά ρεύματα αέρα. Burn itfor περίπου 15 λεπτά για να απομακρυνθεί όλο το προστατευτικό λάδιπαρουσιάζουν τα μέρη του καυστήρα .. Αν αυτό το 15 λεπτά "burn-in" γίνεται μέσα, κάποια δυσάρεστη οσμή θα είναιπαρατηρηθεί. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη μόνο την πρώτη φορά που αναφλέγονται θερμάστρα σας ..ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε τροφοδοτείται θερμάστρα σας για πρώτη φορά, ή αν αυτό ανεφοδιασμό αφού υπήρξε από τα καύσιμα για έναμεγάλο χρονικό διάστημα, θα χρειαστεί να περιμένετε περίπου τριάντα (30) λεπτά για το φυτίλι για να γίνει πλήρως κορεσμένο πρινφωτισμός .. Η αποτυχία να δοθεί επαρκής χρόνος για το φυτίλι για να γίνει πλήρως κορεσμένο μπορεί να προκαλέσει μόνιμηζημιά στο φυτίλι, όταν φωτίζεται.Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης φυτίλι δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει .. Αυτό εγείρει το φυτίλι για να τουΩς μέγιστο ύψος της θρυαλλίδας ανεβαίνει μέσα στο θερμαντήρα, το κουμπί ρύθμισης θρυαλλίδαςστροφές με κάποια αντίσταση και κάνει έναν ήχο σαν το τύλιγμα του ένα ρολόι .. Μια φοράη θρυαλλίδα έχει φθάσει κατάλληλο ύψος του, η αυτόματη πυροσβεστήρας είναι πλήρωςασχολούνται .. Το κουμπί ρύθμισης φυτίλι τώρα θα κυκλοφορούν ελεύθερα τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε τοφλόγας ..2 .. Αυτόματο φωτισμόΣπρώξτε το μοχλό ανάφλεξη απαλά προς τα δεξιά και προς τα κάτω .. (Αν πιέσετε το βίαιαανάφλεξη μοχλό που μπορεί να προκαλέσει ο θάλαμος θερμότητας να κάθονται σωστά) Ηπηνίου ανάφλεξης θα πρέπει να λάμψη και την αφή το φυτίλι .. Όταν η φλόγα φαίνεται, αφήστε τοανάφλεξη μοχλό ..ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε δυσκολία στην ανάφλεξη φυτίλι, ας επάνω στο μοχλό ανάφλεξη πολύ λίγογια την απομάκρυνση του πηνίου αναφλεκτήρα από άμεση επαφή με την θρυαλλίδα ..3 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΓΩΝΑ

Page 9: Kerosun Dc 90

Μπορείτε δεν θα πρέπει να ανάψει το θερμοσίφωνα με έναν αγώνα, αλλά θα πρέπει να γίνειείναι απαραίτητο, πιέστε το μοχλό ανάφλεξη και να αγγίξει τον αγώνα στην κορυφή του φυτιλιού .. Κάνωδεν επιτρέπουν καμένα τμήματα του αγώνα να πέσει ή να παραμείνουν στο φυτίλι.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επαναφέρετε το αυτόματο σύστημα ανάφλεξης για τη σωστή λειτουργία, αντικαταστήστεφθαρμένες μπαταρίες? ή αν το πηνίο ανάφλεξης είναι ελαττωματική, αντικαταστήστε.4 .. Να είστε βέβαιος ότι η θερμότητα του θαλάμου είναι σωστά τοποθετημένη με την κίνηση του θαλάμου θερμότητα σύρμαχειρίζονται αριστερά και δεξιάΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια ακατάλληλη θέση θάλαμο θερμότητα μπορεί να προκαλέσει μεγάλη φλόγα, καπνό, καιπιθανή ζημία στο θερμαντήρα ίδια. Η σωστή θάλαμο θέσεων OFTHE θερμότηταείναι απαραίτητη για την καλή απόδοση. Μην αφήνετε τον θερμαντήρα μέχρι να έχετεπροσδιορίζεται ότι η φλόγα καίει κανονικά, όπως περιγράφεται στηνσύμφωνα με το τμήμα ..

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ1. Μετά φωτισμού, περιμένετε για το θάλαμο θέρμανσης να φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας .. Αυτό θα διαρκέσει 10-15 λεπτά,μετά την οποία η φλόγα θα είναι ορατή μέσα από το γυάλινο κύλινδρο ..2 Ελέγξτε το μήκος φλόγαςΚοιτάξτε την φλόγα και ελέγξτε το μήκος του. Μήκος φλόγας δεν είναι κατ 'ανάγκην ενιαία ή ακόμη και γύρω από τοπεριφέρεια του δίσκου κέντρου. Ορισμένες περιοχές μπορεί να είναι χαμηλότερη από ό, τι άλλοι, αλλά για το μέγιστο ύψος φυτίλι, φλόγαμήκος πρέπει κατά μέσο όρο μεταξύ 3/8 ίντσα σε 1 ίντσα ..

Εάν είναι απαραίτητο, να αυξήσει ή να μειώσει το φυτίλι γυρνώντας το διακόπτη ρύθμισης φυτίλι για να παράγουν τη σωστή κατάσταση της φλόγας .. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην λειτουργείτε θερμάστρα σας με φυτίλι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή Κάτι τέτοιο θα μειώσει την αποτελεσματικότητα καύσης και την αύξηση της παραγωγής των ανεπιθύμητων εκπομπών .. Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, να είναι σίγουρος φυτίλι είναι αρκετά υψηλή για να κρατήσει το κύριο θάλαμο θερμότητας θερμαίνεται σε μία ομοιόμορφη ερυθρό λάμψη από πάνω προς τα κάτω .. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φυτίλι-stop εξυπηρετεί ένα σημαντικό σκοπό .. Το φυτίλι-stop δείχνει το χαμηλότερο επίπεδο στο οποίο το φυτίλι θα πρέπει να χρησιμοποιείται. AWARNING: Κίνδυνος ρύπανσης του αέρα και της φωτιάς .. ΜΗΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HEATER WICK ΡΥΘΜΙΣΗ χαμηλότερη από την ελάχιστη ΘΕΣΗ WICK-STOP. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα να παρατηρούν στενά τη θερμάστρα για τα πρώτα 15-20 λεπτά μετά την φωτίζεται για να βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί σωστά3 .. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ WICK ΜΕ WICK EXTENDER ΖΩΗΣ Η κανονική χρήση του φυτιλιού και του θαλάμου θερμότητος επί ένα χρονικό διάστημα μπορεί να καταστήσει αδύνατη την επίτευξη ικανοποιητικά υψηλό επίπεδο φλόγας Συνήθως

Page 10: Kerosun Dc 90

αυτό συμβαίνει επειδή η θρυαλλίδα αναπτύσσει καταθέσεις σε αυτό που επιβραδύνουν τη ροή του καυσίμου και την εξάτμιση Όταν αυτό συμβαίνει, το φυτίλι θα πρέπει να καθαρίζονται από το "κάψιμο ξηρά», όπως περιγράφεται στο σημείο 2, σελίδα 11 "ΕΛΕΓΧΟΣ κΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ WICK" Όταν το "κάψιμο στεγνό" διαδικασία καθαρισμού δεν είναι πλέον αποτελεσματική για την αποκατάσταση κατάλληλο ύψος της φλόγας, να προσαρμόσει τη ζωή φυτίλι μηχανισμό επέκτασης στην επόμενη υψηλότερη θέση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην μετακινείτε την προέκταση της ζωής φυτίλι σε μια υψηλότερη θέση, εκτός εάν το φυτίλι έχει καθαριστεί από το "κάψιμο ξηρών" Για να ρυθμίσετε το ύψος φυτίλι αύξηση της αραίωσης ζωή φυτίλι, κυκλοφορήσει το πρώτο του αυτόματου πυροσβεστήρα στρέφοντας το MANUAL διακοπής αριστερόστροφα. -. "---- \Στη συνέχεια, τραβήξτε το κουμπί ρύθμισης φυτίλι από τον άξονα της, τραβώντας προς τα έξω.

Όταν το κουμπί ρύθμισης φυτίλι απομακρύνεται, η ζωή φυτίλι ελέγχου αραίωσης μπορεί να φανείνα περιέχουν 3 διαδοχικές τρύπες markedCD, Wand @ Με το τράβηγμα έξω και γυρίζοντας τοτον έλεγχο κλήση προς τα αριστερά, η καρφίτσα στέλεχος του ρυθμιστή μπορεί να μετακινηθεί από το CD για να@ Wand για τη θέση, όπως απαιτείται. Κάθε βήμα προς τα πάνω από ένα χαμηλότερο σε έναν υψηλότεροαριθμός αυξάνει το μέγιστο εύρος ρύθμισης φυτίλι από 2 mm (περίπου. 1/13in).Μετά την κλήση της επέκτασης της ζωής φυτίλι έχει οριστεί, είναι ότι το MANUAL διακοπήςεπιλογέα στη θέση "OFF" .. Αντικαταστήστε το κουμπί ρύθμισης φυτίλι, φροντίζοντας να είναιπου ασχολούνται με ασφάλεια στον άξονα ρύθμισης φυτίλιΕπαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3, ανάλογα με τις ανάγκες, στην ενότητα με τίτλο "Ρύθμιση τηςΦΛΟΓΑ "Όταν κατάλληλο μήκος φλόγας δεν μπορεί πλέον να επιτευχθεί ακόμη και στην καρφίτσα@ θέση, η θρυαλλίδα θα πρέπει να αντικατασταθείΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην μετακινείτε ρυθμιστή σε υψηλότερη θέση μέχρι χαμηλότερη θέση δεν δίνειεπαρκές μήκος φλόγας, ακόμη και μετά το "κάψιμο ξηρών" ..Πριν replaceing φυτίλι, να είστε βέβαιος να μετακινήσετε τη ζωή φυτίλι κλήσης προέκταση πίσω στο CD τουθέση.Μετά την αντικατάσταση του WICK, ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ λειτουργία του αυτόματουΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ πριν τεθούν σε λειτουργία θερμάστρα σας

Το σβήσιμο της φλόγας1 .. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης φυτίλι αριστερόστροφα μέχρι να σταματήσει (περίπου 1/8 στροφής) .. Πατήστε το κουμπί για το κουμπί ρύθμισης φυτίλι και συνεχίστε να περιστρέφετε αριστερόστροφα μέχρι να σταματήσει και πάλι (περίπου μισή στροφή). Μέσα σε λίγα λεπτά, η φλόγα θα σβήσει τελείως και η θέρμανση θα είναι μακριά ..

Page 11: Kerosun Dc 90

2 .. Βεβαιωθείτε ότι η φλόγα είναι εντελώς έξω.3 .. Μην προσπαθήσετε να ξανανάψει τη θερμάστρα για τουλάχιστον τρία (3) λεπτά μετά την απενεργοποίησή του, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει καπνό και μυρωδιά ..

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΌπως και με κάθε καλή συσκευή, τόσο προληπτικά όσο και διορθωτική συντήρηση που απαιτείται είναι περιστασιακά,Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την ακόλουθη ενότητα, προκειμένου να απολαύσουν τα μεγαλύτερα οφέλη από θερμάστρα σαςINSPECITON WICK ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ (μία φορά την εβδομάδα)ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα από το πιο απλό αλλά και τα πιο σημαντικά συστατικά της θέρμανσης σας είναι το φυτίλι "Με την κατάλληλη προσοχή, η θρυαλλίδα θα διαρκέσει τουλάχιστον μία εποχή θέρμανση και, ανάλογα με την ποιότητα τουκαύσιμο που χρησιμοποιείται, ενδεχομένως, πλέον, βοηθά να εκτελέσετε τις συνήθεις εργασίες συντήρησης στο φυτίλι "1, είναι ενδείξεις ότι το φυτίλι μπορεί να χρειάζονται προσοχή:• lowflame• κατάθεση πίσσας στο άνω άκρο της θρυαλλίδας• δυσκολία στην περιστροφή του διακόπτη ρύθμισης φυτίλι• ένα τρεμοπαίζει ή πεθαίνουν φλόγα2, Καθαρίστε το φυτίλι από την καύση dryas εξής:1) Όταν ο δείκτης καυσίμου δείχνει άδειο, αλλά η θερμάστρα καίει ακόμα, να αυξήσει το φυτίλι στην υψηλότερη θέση τηςκαι επιτρέπουν τη φλόγα να καταναλώσει το υπόλοιπο του καυσίμου στο ρεζερβουάρ.,ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Burning το φυτίλι ξηρό μπορεί κατά καιρούς δημιουργούν οσμές, Για την καύση ξηρών διαδικασία, αφαιρέστε θερμάστρα σαςαπό το σαλόνι του σπιτιού σας σε ένα καλά αεριζόμενο χώρο, όπως ένα γκαράζ ή ακόμα και προστατευμένοπεριοχή έξω "Αν καεί το φυτίλι ξηρό έξω, να είστε βέβαιος ότι η θερμάστρα δεν είναι εκτεθειμένη σε ισχυρά ρεύματα αέρακατά τη διάρκεια της διαδικασίας "2) Μετά την θερμάστρα έχει κρυώσει εντελώς, αφαιρέστε το κάλυμμα θέρμανσης, όπως περιγράφεται στα σημεία 1 και 2 του επόμενουενότητα "3) Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από το φυτίλι με ένα μικρό πινέλο όπως μια παλιά οδοντόβουρτσα, Cinders ή αιθάλης στοκαυστήρα γύρω από το φυτίλι μπορεί να εκκενώνεται μακριά "Να είστε προσεκτικοί όταν αφαιρείτε το εν λόγω υλικό από το φυτίλιμε μια βούρτσα, να το πράξουν απαλά έτσι ώστε να μην σχίζεται την άνω επιφάνεια της θρυαλλίδας ..4) Αφαιρέστε τυχόν αποθέσεις πίσσας στην κορυφή του φυτιλιού και ρυθμιστή πρωτογενής σωλήνας αέρα χρησιμοποιώντας μια ξύστρα "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οταν καλή απόδοση φυτίλι δεν είναι πλέον επιτυγχάνεται με την καύση ξηρά διαδικασία, μπορεί να είναι αναγκαίογια να αντικαταστήσει την καμένη φυτίλι με ένα νέο "

Page 12: Kerosun Dc 90

5) Πριν από την επανασυναρμολόγηση του θερμοσίφωνα, αφιερώστε λίγα λεπτά για να σκουπίσει τα μέρη με ένα μαλακό βαμβακερό πανί ή χαρτίπετσέτες "6) Επανατοποθετήστε το θερμαντήρα, ακολουθώντας τις οδηγίες στο σημείο 11 της επόμενης ενότητας.,ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η φλόγα εξακολουθεί να είναι χαμηλή μετά τον καθαρισμό το φυτίλι, το φυτίλι μπορεί να περιέχει λίγο νερό "Είναι τότε απαραίτητονα αντικαταστήσει το φυτίλι και αδειάστε όλα τα κηροζίνη από τη δεξαμενή καυσίμου "Στεγνώστε καλά το δοχείο και γεμίστε μεφρέσκο, καθαρό Όχι "1-Κ κηροζίνη"

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ του πολλαπλασιαστή (κάθε φορά)Αν το φυτίλι δεν ανάψει, ή είναι δύσκολο να αναφλεγεί, ελέγξτε αν το νήμα έχει σπάσει ανάφλεξηΑν το πηνίο ανάφλεξης βρίσκεται για να είναι ελαττωματικό, αντικαταστήστε όπως περιγράφεται στη σελίδα 15,

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣΜια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από τον καθαρισμό καλοριφέρ σας, αφήστε το να κρυώσει εντελώς ..1. Ελέγξτε για διαρροή κηροζίνης (τακτικά)Το κάνετε μια συνήθεια για να ελέγξετε για οποιαδήποτε ένδειξη διαρροής κηροζίνης στο ρεζερβουάρ καυσίμου και το δίσκο περισυλλογής .. πετρέλαιοδιαρροές μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο πυρκαγιάς ..2. Καθαρισμός της φρουράς και το ρεζερβουάρ καυσίμου (μία φορά την εβδομάδα)Σκουπίστε την επιφάνεια της δεξαμενής καυσίμου και τον προφυλακτήρα με ένα μαλακό πανί.Λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν με ένα πανί και ένα ήπιο σαπούνι λύσηΜην χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά ή λειαντικά.3 .. Θερμότητας του θαλάμου (μία φορά την εβδομάδα)Χαλαρά τέφρα αιθάλης ή στο θάλαμο θερμότητα μπορεί να βουρτσιστεί μακριά ..Καθαρίστε το γυάλινο κύλινδρο με ένα μαλακό πανί. Για να καθαρίσετε το εσωτερικό του γυάλινου κυλίνδρου, η disasseembleθερμάστρα, όπως περιγράφεται στα σημεία 1 έως 2 στην ενότητα "Αντικατάσταση του γυάλινου κυλίνδρου". (Δείτε τη σελίδα 14.)

Έλεγχος της αυτόματης ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ (μία φορά την εβδομάδα) Ελέγξτε τη λειτουργία του αυτόματου πυροσβεστήρα εβδομαδιαία .. Μια καλή στιγμή για να ελέγξετε είναι πριν τεθούν σε λειτουργία το σύστημα θέρμανσης ..1 .. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης φυτίλι δεξιόστροφα μέχρι να σταματήσει (με τον ίδιο τρόπο όπως στο φως το θερμαντήρα) ..2 .. Turnlhe εγχειρίδιο διακοπής αριστερόστροφα και βεβαιωθείτε ότι το φυτίλι έχει πέσει.

Page 13: Kerosun Dc 90

3 .. Επαναλάβετε το βήμα 1 και στη συνέχεια, ανακινήστε το θερμοσίφωνα και να βεβαιωθείτε ότι ο αυτόματος πυροσβεστήρας εργασίας.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ WICKΧρησιμοποιείτε μόνο γνήσια KERO-SUN "DOUBLE CLEAN 90" ΜΕΡΟΣ WICK ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ # 20450113 .. WICKS υποκατάστατο μπορεί να μειώσουν σημαντικά επιδόσεις και την ασφάλεια, και ακυρώνουν την εγγύηση (βλ. δήλωση εγγύησης στο πίσω εξώφυλλο).Μια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από την αποσυναρμολόγηση θερμάστρα σας, αφήστε το να κρυώσει εντελώς .. Αφήστε το αυτόματο πυροσβεστήρα στρέφοντας το εγχειρίδιο διακοπής αριστερόστροφα.2 .. Αφαιρέστε τις τρεις (3) βίδες που συγκρατούν το κάλυμμα θερμάστρα, και ανασηκώστε κάλυμμα .. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη θήκη της μπαταρίας ..

3. Αφαιρέστε τις τέσσερις (4) πεταλούδες γύρω από το ρυθμιστή φυτίλι., Σηκώστε το ρυθμιστή φυτίλι μακριάο θερμαντήρας ενώ κινείται ελαφρώς εμπρός και πίσω,4., Slide δύο δάχτυλα μεταξύ του πορτοκαλί ζώνη στο φυτίλι και το ασημί περίβλημα φυτίλιπου συνδέονται με το ρυθμιστή φυτίλι., Σηκώστε τις καρφίτσες στο φυτίλι από τις υποδοχές στο φυτίλιχιτωνίου. Μετά την άρση και τα τρία (3) από τις πινέζες υποδοχές, διπλώστε το φυτίλι και να το αφαιρέσετε,Αφήστε το μανίκι φυτίλι στη θέση του "5, Τοποθετήστε το ρυθμιστή φυτίλι από την πλευρά του "Next, line up των τριών (3) ανοίγματα στοφυτίλι ρυθμιστή: 1) οι οπές στο περίβλημα, 2) οι διαγώνιες σχισμές στο σταθερό τμήμα τηςο ρυθμιστής φυτίλι, και 3) οι σχισμές στο κινούμενο μέρος του ρυθμιστή θρυαλλίδαςελέγχεται από το κουμπί ρύθμισης θρυαλλίδας.,6., Διπλώστε το νέο φυτίλι σε τέταρτα και τοποθετήστε το στο ρυθμιστή φυτίλι από το φυτίλικάτω μέρος του ρυθμιστή., Τόπος μία από τις ακίδες σε μία από τις παρατάσσονται-up ανοίγματα "Αναντιμετωπίζουν δυσκολίες, απαλά γυρίστε το κουμπί ρύθμισης προς τα δεξιά φυτίλι., Στη συνέχεια, τοποθετήστεοι δύο άλλες καρφίτσες, γυρίζοντας το κουμπί ρύθμισης φυτίλι εάν είναι απαραίτητο Μην λυγίζετε τοχιτώνιο "7 Τέλος, πατήστε απαλά το φυτίλι, σε όλο το μήκος της περιφέρειάς του, κατά το ρυθμιστήγια να διασφαλίσετε ότι είναι σταθερά στη θέση του "8, Χαμηλώστε το ρυθμιστή φυτίλι στη δεξαμενή καυσίμου, οδηγώντας την ουρά του φυτιλιού έτσι ώστε να ταιριάζειπάνω από την πρωτογενή σωλήνα αέρα και ομοιόμορφα στη θέση "

Page 14: Kerosun Dc 90

Στρέψτε το κουμπί ρύθμισης φυτίλι στο μπροστινό μέρος του θερμαντήρα »Διασφαλίστε ότι η θρυαλλίδαρυθμιστής είναι κεντραρισμένη πάνω στο στηρίγματα επί της δεξαμενής καυσίμου "ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χώρος μεταξύ του ρυθμιστή και του φυτιλιού πρωτογενούς σωλήνα αέρα θα πρέπεινα είναι ακόμη και όλα γύρω,ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το πάνω μέρος του ρυθμιστή φυτίλι και το πάνω μέρος του πρωτογενούς σωλήνα αέραείναι το ίδιο ύψος, Αν είναι άνιση, οι φλόγες έχουν την τάση να είναι άνιση,πάρα πολύ.

9 .. Σφίξτε τις τέσσερις (4) πεταλούδες γύρω από το ρυθμιστή φυτίλι.10 .. Βάλτε το αυτόματο πυροσβεστήρα περιστρέφοντας το δεξιόστροφα εγχειρίδιο διακοπήςσε κατακόρυφη θέση .. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης φυτίλι για να βεβαιωθείτε ότι το φυτίλι κινείταιομαλά πάνω και κάτω ..Μετά την αντικατάσταση του WICK, ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ λειτουργία του αυτόματουΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ γυρνώντας το διακόπτη AOJUSTER WICK στην πλήρη του ONΘΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ διακοπής αριστερόστροφαWISEWick ύψος στο CD θέση της αραίωσης ζωής θρυαλλίδας πρέπει να είναι 8 mm (5/16 in)όταν φυτίλι κουμπί ρυθμιστής έχει περιστραφεί εντελώς προς τα δεξιά. Να είστε βέβαιος να ελέγξειΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να θυμάστε πάντα να ξεκινήσετε ένα νέο CD φυτίλι για τη θέση του ζωή φυτίλιαραίωσηςΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το φυτίλι δεν κινείται ομαλά και εύκολα, ή φυτίλι ύψος για τη θέσηCD του επεκτατικού ζωής φυτιλιού δεν είναι στην περιοχή από 7-8 mm (9/32-5/16ίντσες) ~ δεν χρησιμοποιούμε τη θέρμανση .. Αποσυναρμολογήστε και επαναλάβετε τα σημεία 5 έως 10.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οποιαδήποτε οδοντωτές άκρες εμφανίζονται στην κορυφή του φυτιλιού, τα τελειώματα με έναψαλίδι προσεκτικά ΜΗΝ κόψετε το σώμα του φυτιλιού.11. Αντικαταστήστε το κάλυμμα του καλοριφέρ για τη δεξαμενή καυσίμου και ασφαλίστε το στη θέση του με τρία(3) βίδες .. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες στη θήκη της μπαταρίας ..12. Για άλλη μια φορά, ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του αυτόματου πυροσβεστήρα ..ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ανάψετε ένα νέο φυτίλι για πρώτη φορά, γυρίστε το φυτίλι στο χαμηλότερο τουθέση και επιτρέπουν το φιτίλι μπορεί να κορεστεί με κηροζίνη για περίπου τριάντα(30) λεπτά ..

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ γυάλινο κύλινδρο

8 χιλιοστά ~(5/16 της ίντσας) Ι ΙΙ

Page 15: Kerosun Dc 90

ρυθμιστής Wick(Cutaway θέα), _ ------------------. __ .. _-_._._._-Μια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην λειτουργείτε θερμάστρα με γυαλί σπάσει ή αφαιρεθεί. Πριν από την αντικατάσταση του γυαλιούκύλινδρο, αφήστε το θερμαντήρα να κρυώσει εντελώς ..1. ΑΝΩ γυάλινο κύλινδροα) Ξεβιδώστε τις τρεις (3)βίδες και αφαιρέστε τοκορυφή φρουρά ..β) Απομακρύνεται το επάνω πλάκα μεπεριστρέφοντάς την αριστερόστροφαγ) Αφαιρέστε το παλιό πάνωγυάλινο κύλινδρο και τον τόποτο νέο ..2 .. ΚΑΤΩ γυάλινο κύλινδροα) Αφαιρέστε το επάνω προστατευτικόκαι η άνω πλάκα, ακολουθώνταςκατευθύνσεις στοπροηγούμενο τμήμα.β) Αφαιρέστε το θάλαμο θέρμανσης ..γ) Αφαιρέστε το δύο (2) σπρώξτεδαχτυλίδια από τα πινέζες σταυρόμε ένα μικρό κατσαβίδιΚαι αφαιρέστε τις δύο (2)διασχίζουν τις πινέζες ..ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χάσετε τοωθήσει δαχτυλίδια ..δ) Βγάλτε το εσωτερικό καιη μέση καμινάδα ..δ) Αντικαταστήστε την πλάκα πάνω σεη κορυφή υποστηρικτής πλάκαστρέφοντάς το δεξιόστροφα,και στη συνέχεια συνδέστε την κορυφήφρουρά με την εξασφάλιση μετρεις (3) βίδες.ε) Αφαιρέστε το παλιό κάτωγυάλινο κύλινδρο και να εγκαταστήσετετο νέο ..στ) Τοποθετήστε το εσωτερικόκαι η μέση καμινάδα ..Τοποθετήστε τα δύο (2) σταυρόπινέζες ..ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οι συνδέσεις τουεσωτερικό και το μεσαίο καμινάδαπρέπει να τοποθετηθείαπέναντι από την θερμότητα σύρμαθάλαμο χειρισμού. κάνωότι το κατώτερο άκρο του

Page 16: Kerosun Dc 90

η εσωτερική καμινάδα θα πρέπει νανα είναι ακόμη και με το κατώτεροτέλος της μεσαίας καμινάδα ..ζ) Επανατοποθετήστε τις δύο (2)ωθήσει δαχτυλίδια ..

Αντικαθιστάτε το πηνίο ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΧρησιμοποιείτε μόνο γνήσια KERO-SUN ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ COIL # 20450018 .. SUBSTITUTE ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΠηνία μπορεί να μειώσουν σημαντικά επιδόσεις και την ασφάλεια.Μια ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από την αντικατάσταση της σπείρας ανάφλεξη, αφήστε το θερμαντήρα να κρυώσει εντελώς.1 .. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BATIERIESΌταν το πηνίο ανάφλεξης δεν είναι πλέον αρκετά λάμπει στο φως το φυτίλι, αντικαταστήστε τοΑν μπαταρίες σωστή λάμψη δεν έχει αποκατασταθεί, το πηνίο ανάφλεξης μπορεί να είναι ελαττωματική ..2 .. ΑΛΛΑΓΗ COIL ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑα) Βγάλτε τις μπαταρίες από τη θήκη της μπαταρίας ..β) Αφαιρέστε τον θερμαντήρα όπως περιγράφεται στα σημεία 1 και 2 του προηγούμενουτμήμαγ) Αφαιρέστε το μικρό κλιπ με ελατήριο πάνω κάλυμμα ανάφλεξη OFTHE και σηκώστε το κάλυμμα απόο τρόπος,δ) Σπρώξτε το μοχλό ανάφλεξη να αυξήσει το πηνίο ανάφλεξης σε θέα,ε) Για να αφαιρέσετε το πηνίο ανάφλεξης, σπρώξτε το στρίψιμο και προς τις δύο κατευθύνσεις, ενώ κρατάτεοι πλευρές της υποδοχής με το άλλο χέρι σας "Εγκαταστήστε το νέο πηνίο ανάφλεξης μεπατώντας το στην πρίζα και τη στροφή,στ) Αντικαταστήστε το κάλυμμα του αναφλεκτήρα και μικρό κλιπ με ελατήριο "Επανατοποθετήστε το θερμαντήρα ωςπεριγράφεται στο σημείο 11 του προηγούμενου εδαφίου "

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣτο τέλος της κάθε περιόδου θέρμανσης, ή όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε θερμοσίφωνα σας για μια εκτεταμένη χρονική περίοδο,συνιστάται t οι ακόλουθες διαδικασίες:1, CLEAN WICK ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΑκολουθήστε τις οδηγίες στο σημείο 2, υπό τον τίτλο "ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ WICK" "2 "ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ DRAINΑφού έχετε καεί στεγνό θερμάστρα σας, μια μικρή ποσότητα της κηροζίνης που θα παραμείνει στη δεξαμενή καυσίμου "Θα πρέπει να είναι

Page 17: Kerosun Dc 90

αρθούν ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση, όταν ο θερμαντήρας ανεφοδιάζονται σε μεταγενέστερη ημερομηνία "Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε τοτάπα του ρεζερβουάρ, η θερμάστρα άκρη προς το μέρος σας και τοποθετήστε μια μικρή σύριγγα στο κατώτατο τμήμα της δεξαμενής καυσίμων "Αδειάστε το δοχείο τελείως πριν την αποθήκευση "3 "Βγάλτε τις μπαταρίες από τη μπαταρία ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ4 "ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤο αρχικό κουτί αποστολής είναι το καλύτερο μέρος για να αποθηκεύουν θερμάστρα σας "Αν δεν έχετε την αρχική συσκευασίαυλικά, σκεπάζετε την συσκευή με μια μεγάλη πλαστική σακούλα και φυλάξτε σε ξηρό μέρος ..