FOLLOWTHELIGHT, ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ...

of 4 /4
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ / RENOVATIONS ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ / RENOVATIONS "FOLLOW THE LIGHT", ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ / RELOCATION OF A MULTINATIONAL COMPANY Το έργο αφορούσε στη μετεγκατάσταση της πολυεθνικής εταιρείας Millward Brown (διεθνείς έρευνες αγοράς) σε νέο χώρο στην οδό Μιχαλακοπούλου στην περιοχή των Αμπελοκήπων στην Αθήνα. Ο νέος χώρος 400 m 2 , αναπτυγμένος σε 2 ορόφους, αν και με περίπου το μισό εμβαδόν από τον προηγούμενο, έπρεπε να στεγάσει τις ίδιες λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας. Η απόφαση της εταιρείας για διαφοροποίηση στον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων της με αμεσότερη και δυναμικότερη συνεργασία μεταξύ τους, με εκσυγχρονισμό των συστημάτων επικοινωνίας στα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά πρότυπα, με χωρική ευελιξία της ατομικής εργασίας και το σημαντικότερο, με δημιουργία ευχάριστου και οικείου περιβάλλοντος, αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού. Για την κατανόηση της λειτουργίας της εταιρείας σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο αλλά και για τη μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών του προσωπικού πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με όλους τους υπαλλήλους πριν και κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού. Με αυτόν τον τρόπο συλλέχθηκαν σημαντικές πληροφορίες και δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην τελική μορφή του χώρου, βοηθώντας τους να τον οικειοποιηθούν και να διευκολύνουν τη μετάβασή τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον. Η προσέγγιση της διαμόρφωσης των χώρων έγινε με τη λογική του αστικού σχεδιασμού σε μικρή κλίμακα. Στόχος των αρχιτεκτόνων ήταν να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον, στο οποίο μια μικρή κοινωνία ανθρώπων θα μπορούσε να εργαστεί με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές θέσεις, να συνεργαστεί, να μπορεί να ξεκουραστεί, να απομονωθεί, να ανακαλύψει και να δημιουργήσει. H διάταξη των γραφείων επιλέχτηκε να είναι ανοικτού τύπου (open plan) ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση χώρου, καλύτερη επικοινωνία - συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων αλλά και ευελιξία ως προς τη χωροθέτηση της ατομικής θέσης εργασίας. Τη ροή των περιμετρικών πάγκων εργασίας, που συμβολίζει - διευκολύνει τη συνεργασία και την ομαδικότητα, διακόπτουν διαχωριστικά διαφορετικών τύπων και μορφών από ξύλο, γυαλί, τουβλάκι. Με αυτόν τον τρόπο και σε συνδυασμό με την κεντρική τοποθέτηση των δωματίων συνεδριάσεων (meeting rooms) δημιουργήθηκαν χώροι που δίνουν τη δυνατότητα για περισσότερη ιδιωτικότητα. Οι χώροι εστίασης σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να παραπέμπουν σε αντίστοιχους χώρους κατοικίας ή καταστημάτων καφέ και εξοπλίστηκαν για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικοί χώρος εργασίας και συγκεντρώσεων. Σε όλους τους εξώστες περιμετρικά του κτιρίου έγινε φύτευση που περιλαμβάνει χαμηλούς θάμνους, αναρριχόμενα φυτά της ελληνικής χλωρίδας και οπωροφόρα δεντρύλλια για τη δημιουργία ευχάριστων οπτικών φυγών στο κέντρο της πόλης, σκίασης αλλά και την εποχιακή αλλαγή του τοπίου. Με αναφορά στα μαθηματικά σχεδιαγράμματα που εκπονεί η εταιρεία για τους πελάτες της, ώστε να τους οδηγήσει σε δρόμους ανάπτυξης και στα γραμμικά φωτιστικά των δρόμων της πόλης που καθοδηγούν και κατευθύνουν, σχεδιάστηκε ο κεντρικός φωτισμός των χώρων. The project involved the relocation of the multinational company Millward Brown in Ambelokipi Athens. The new 400 m2 space is developed in two floors. The configura- tion of the spaces was approached with the logic of urban planning on a small scale. The goal was to create an environ- ment where a small human society could work with various ways in different places, to cooperate, to be able to rest, to iso- lated, discover and create. The layout of the office was chosen to be open plan to achieve space savings, better communication - cooperation between employees and also flexibility in the loca- tion of the individual workstation. The flow of the perimetric work benches is in- terrupted by partitions of different types and forms made of wood, glass, brick. The dining rooms are designed in such a way as to refer to respective spaces of residen- tial or of coffee shops and are equipped to be used as alternative work and gath- ering place. The central lighting was designed with ref- erence to both the mathematical diagrams prepared by the company and the lights of the city streets that guide and direct. APXITEKTONIKH MEΛETH: Whitebox architects H/M MEΛETH: CONAP - Αντρέας Ψαρουδάκης EΠIBΛEΨH: Whitebox architects TEXNIKH ETAIPΕΙA KATAΣKEYHΣ: CONAP - Whitebox architects IΔIOKTHTHΣ: MILLWARD BROWN TOΠOΘEΣIA: Αμπελόκηποι, Αθήνα ΣYNOΛIKO EMBAΔO KTIPIOY: 400 m XPONOΣ MEΛETHΣ: 015 XPONOΣ KATAΣKEYHΣ: 015 ΦΩTOΓPAΦIEΣ: George Fakaros Οι θέσεις εργασίας κατανέμονται περιμετρικά, ενώ κεντρικά χωροθετείται χώρος συνεργασίας για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα.

Embed Size (px)

Transcript of FOLLOWTHELIGHT, ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ...

 • ���

  Α Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ / R E N O V A T I O N SΑ Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ / R E N O V A T I O N S

  "FOLLOW THE LIGHT", ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ / RELOCATION OF A MULTINATIONAL COMPANY

  Το έργο αφορούσε στη μετεγκατάσταση της πολυεθνικής εταιρείας Millward Brown (διεθνείς έρευνεςαγοράς) σε νέο χώρο στην οδό Μιχαλακοπούλου στην περιοχή των Αμπελοκήπων στην Αθήνα.Ο νέος χώρος 400 m2, αναπτυγμένος σε 2 ορόφους, αν και με περίπου το μισό εμβαδόν από τονπροηγούμενο, έπρεπε να στεγάσει τις ίδιες λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας. Η απόφαση της εταιρείας για διαφοροποίηση στον τρόπο λειτουργίας των τμημάτων της με αμεσότερηκαι δυναμικότερη συνεργασία μεταξύ τους, με εκσυγχρονισμό των συστημάτων επικοινωνίας στα πιοεξελιγμένα τεχνολογικά πρότυπα, με χωρική ευελιξία της ατομικής εργασίας και το σημαντικότερο, μεδημιουργία ευχάριστου και οικείου περιβάλλοντος, αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού.Για την κατανόηση της λειτουργίας της εταιρείας σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο αλλά και για τη μέγιστηικανοποίηση των αναγκών του προσωπικού πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με όλους τους υπαλλήλουςπριν και κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού. Με αυτόν τον τρόπο συλλέχθηκαν σημαντικές πληροφορίεςκαι δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην τελική μορφή του χώρου, βοηθώνταςτους να τον οικειοποιηθούν και να διευκολύνουν τη μετάβασή τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον. Η προσέγγιση της διαμόρφωσης των χώρων έγινε με τη λογική του αστικού σχεδιασμού σε μικρή κλίμακα.Στόχος των αρχιτεκτόνων ήταν να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον, στο οποίο μια μικρή κοινωνίαανθρώπων θα μπορούσε να εργαστεί με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές θέσεις, να συνεργαστεί,να μπορεί να ξεκουραστεί, να απομονωθεί, να ανακαλύψει και να δημιουργήσει. H διάταξη των γραφείων επιλέχτηκε να είναι ανοικτού τύπου (open plan) ώστε να επιτευχθείεξοικονόμηση χώρου, καλύτερη επικοινωνία - συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων αλλά και ευελιξίαως προς τη χωροθέτηση της ατομικής θέσης εργασίας. Τη ροή των περιμετρικών πάγκων εργασίας, πουσυμβολίζει - διευκολύνει τη συνεργασία και την ομαδικότητα, διακόπτουν διαχωριστικά διαφορετικώντύπων και μορφών από ξύλο, γυαλί, τουβλάκι. Με αυτόν τον τρόπο και σε συνδυασμό με την κεντρικήτοποθέτηση των δωματίων συνεδριάσεων (meeting rooms) δημιουργήθηκαν χώροι που δίνουν τηδυνατότητα για περισσότερη ιδιωτικότητα. Οι χώροι εστίασης σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε ναπαραπέμπουν σε αντίστοιχους χώρους κατοικίας ή καταστημάτων καφέ και εξοπλίστηκαν για να μπορούννα χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικοί χώρος εργασίας και συγκεντρώσεων. Σε όλους τους εξώστεςπεριμετρικά του κτιρίου έγινε φύτευση που περιλαμβάνει χαμηλούς θάμνους, αναρριχόμενα φυτά τηςελληνικής χλωρίδας και οπωροφόρα δεντρύλλια για τη δημιουργία ευχάριστων οπτικών φυγών στοκέντρο της πόλης, σκίασης αλλά και την εποχιακή αλλαγή του τοπίου. Με αναφορά στα μαθηματικά σχεδιαγράμματα που εκπονεί η εταιρεία για τους πελάτες της, ώστε νατους οδηγήσει σε δρόμους ανάπτυξης και στα γραμμικά φωτιστικά των δρόμων της πόλης πουκαθοδηγούν και κατευθύνουν, σχεδιάστηκε ο κεντρικός φωτισμός των χώρων.

  The project involved the relocation of themultinational company Millward Brown inAmbelokipi Athens. The new 400 m2 spaceis developed in two floors. The configura-tion of the spaces was approached withthe logic of urban planning on a smallscale. The goal was to create an environ-ment where a small human society couldwork with various ways in different places,to cooperate, to be able to rest, to iso-lated, discover and create.The layout of the office was chosen to beopen plan to achieve space savings, bettercommunication - cooperation betweenemployees and also flexibility in the loca-tion of the individual workstation. Theflow of the perimetric work benches is in-terrupted by partitions of different typesand forms made of wood, glass, brick. Thedining rooms are designed in such a wayas to refer to respective spaces of residen-tial or of coffee shops and are equippedto be used as alternative work and gath-ering place. The central lighting was designed with ref-erence to both the mathematical diagramsprepared by the company and the lightsof the city streets that guide and direct.

  APXITEKTONIKH MEΛETH: Whitebox architects

  H/M MEΛETH: CONAP - Αντρέας Ψαρουδάκης

  EΠIBΛEΨH: Whitebox architects

  TEXNIKH ETAIPΕΙA KATAΣKEYHΣ: CONAP - Whitebox architects

  IΔIOKTHTHΣ: MILLWARD BROWN

  TOΠOΘEΣIA: Αμπελόκηποι, Αθήνα

  ΣYNOΛIKO EMBAΔO KTIPIOY: 400 m�

  XPONOΣ MEΛETHΣ: �015

  XPONOΣ KATAΣKEYHΣ: �015

  ΦΩTOΓPAΦIEΣ: George Fakaros

  ���

  Οι θέσειςεργασίας

  κατανέμονταιπεριμετρικά,

  ενώ κεντρικάχωροθετείται

  χώροςσυνεργασίας για

  μεγαλύτερηιδιωτικότητα.

 • Περιμετρικοίπάγκοιεργασίας σεεπαφή με τοαστικό τοπίο.

  Διαχωριστικόαπό τουβλάκι

  κατά τηνείσοδο στον

  Α' όροφο.

  ���

  Α Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ / R E N O V A T I O N SΑ Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ / R E N O V A T I O N S

  ���

  ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ

 • Η διαφορετικήτοποθέτησητων κινητών

  διάτρητωνπετασμάτων

  της αίθουσαςσυνεδριάσεων

  παρέχουνδιαφορετικό

  βαθμόιδιωτικότητας.

  Άποψηγραφείουδιοίκησης.

  �41

  Α Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ / R E N O V A T I O N SΑ Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ / R E N O V A T I O N S

  �40

  ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ

 • Διαμόρφωσηεξώστη μεχαμηλούς

  θάμνους σεάμεση επαφή

  με το χώροεστίασης

  Ο χώροςεστίασηςαποπνέει τηζεστασιάκατοικίας.

  Οι χώροιεστίασης είναιεξοπλισμένοι μετρόπο που ναμπορούν ναχρησιμοποιηθούνκαι ως χώροιεργασίας καισυναντήσεων.

  Α Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ / R E N O V A T I O N S

  �4� �4�

  Α Ν Α Κ Α Ι Ν Ι Σ Ε Ι Σ / R E N O V A T I O N S