Σχεδιασμός...

Click here to load reader

 • date post

  04-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Σχεδιασμός...

 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Κώστας Κιτσάκης

  Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ MSc Διασφάλιση ποιότητας

  Επιστημονικός Συνεργάτης

  Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

  Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

  Τμήμα Μηχανολογίας

 • • Συγκρότηση δομών λειτουργίας

  • Ολική λειτουργία - Επιμέρους λειτουργίες

  • Οδηγίες για τη συγκρότηση δομών λειτουργίας

  • Αναζήτηση λύσεων

  • Συμβατικά βοηθητικά μέσα

  • Διαισθητικές μέθοδοι

  • Συμπερασματικές μέθοδοι

  Στάδιο Σύλληψης της Ιδέας

  ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ

  ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

  ΣΤΑΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟΜΕΛΕΤΗΣ

  ΣΤΑΔΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Ολική λειτουργία - επιμέρους λειτουργίες

  Διατύπωση του προβλήματος > ολική λειτουργία

  • Σχέση μεταξύ των μεγεθών εισόδου και εξόδου

  • Μετατροπή ενέργειας, ύλης ή σήματος

  Συγκρότηση δομών λειτουργίας

  Παράδειγμα: όργανο μέτρησης περιεχομένου δοχείου καυσίμων

  Ποσότητες υγρού προσάγονται σε ένα δοχείο και λαμβάνονται από αυτό, η

  ποσότητα πρέπει να μετρηθεί και να δηλωθεί

  Σύστημα υγρών (ροή ύλης) > λειτουργία: "αποθήκευση υγρού"

  Σύστημα μέτρησης (ροή σήματος) > λειτουργία: "μέτρηση και ένδειξη

  ποσότητας υγρού".

 • Ολική λειτουργία ανάλυση πιο απλές και περισσότερο εποπτικές επιμέρους λειτουργίες > δομή λειτουργίας

  Αντικειμενικός σκοπός:

  • Ανάλυση της ολικής λειτουργίας σε επιμέρους λειτουργίες > διευκολύνει τη μετέπειτα εύρεση λύσεων

  • Σύνδεση των επιμέρους λειτουργιών σε μια απλή και μονοσήμαντη δομή λειτουργίας

  • Νέες κατασκευές:

  Άγνωστες οι επιμέρους λειτουργίες και η σύνδεσή τους > σημαντικά βήματα για «τη σύλληψη της ιδέας» η αναζήτηση και διαμόρφωση βέλτιστης δομής λειτουργίας

  • Κατασκευές προσαρμογής:

  Οι επιμέρους ομάδες στοιχείων και η σύνδεσή τους είναι γνωστή > δομή λειτουργίας από την ανάλυση του προς επιπλέον ανάπτυξη προϊόντος (ειδικές απαιτήσεις πίνακα προδιαγραφών: παραλλαγή, πρόσθεση ή αφαίρεση λειτουργιών, μεταβολή της σύνδεσης τους)

  Συγκρότηση δομών λειτουργίας

 • 1. Κύρια ροή, ακολουθούν οι δευτερεύουσες ροές

  2. Μια απλή δομή λειτουργίας με σημαντικότερες συνδέσεις

  3. Συμπληρωματικές ροές με επιμέρους λειτουργίες

  4. Επιπλέον υποδιαίρεση πολύπλοκων επιμέρους λειτουργιών

  Συγκρότηση δομών λειτουργίας

  α. ολική λειτουργία

  β. επιμέρους λειτουργίες (κύριες λειτουργίες)

 • Παράδειγμα ολοκληρωμένης δομής λειτουργίας για την ολική λειτουργία της μηχανής ελέγχου δοκιμίων

  Συγκρότηση δομών λειτουργίας

  Δευτερεύουσες

  λειτουργίες

 • Παράδειγμα ολικής λειτουργίας μιας μηχανής διαμόρφωσης ζύμης για

  την παραγωγή μπισκότων και παραλλαγές της δομής λειτουργίας ΜΟΝΟ για τη μετατροπή της ύλης

  Συγκρότηση δομών λειτουργίας

 • Παράδειγμα δομής λειτουργίας ενός αυτόματου μηχανήματος τοποθέτησης κουμπιών πίεσης (σούστες) σε ρούχο (μόνο κύρια ροή δεν αρκεί)

  Συγκρότηση δομών λειτουργίας

 • Παράδειγμα δομής λειτουργίας για μια μηχανή συλλογής πατατών

  Συγκρότηση δομών λειτουργίας

  • Ολική λειτουργία

  • Δομή λειτουργίας:

  • Μετατροπή ύλης ως κύρια ροή

  • Μετατροπή ενέργειας και σήματος ως δευτερεύουσες ροές

 • Ανάλυση ενός διακόπτη ροής (κρουνού) όσον αφορά τη δομή λειτουργίας του

  Βελτίωση υπάρχουσας κατασκευής (υπάρχει τουλάχιστον μια λύση με δομή λειτουργίας) > αναζητούνται βελτιωμένες λύσεις

  Συγκρότηση δομών λειτουργίας

  Καταγραφή των

  επιμέρους στοιχείων

  Σκοπό που εξυπηρετεί το

  καθένα

  Επιμέρους λειτουργίες

  Υπάρχουσα δομή

  λειτουργίας

  Μεταβολή ΔΛ για

  βελτίωση

 • Διαχωρισμός μεταξύ

  • Νέων κατασκευών: βάση ο πίνακας προδιαγραφών η αφηρημένη διατύπωση του προβλήματος. Από τις απαιτήσεις και επιθυμίες διαφαίνονται οι λειτουργικές σχέσεις ή οι επιμέρους λειτουργίες στην είσοδο και την έξοδο της δομής λειτουργίας

  Οι λειτουργικές σχέσεις γράφονται με μορφή φράσεων με τη σειρά της λογικής ή της προβλεπόμενης σημασίας τους

  • Κατασκευών προσαρμογής: δομή λειτουργίας από τη γνωστή ήδη λύση, με ανάλυση των δομικών στοιχείων. Εναλλακτικές δομές λειτουργίες με διαφορετικές λύσεις, βελτιστοποίηση, ανάπτυξη κατασκευαστικών συνιστωσών

  Αναγνώριση λειτουργικών σχέσεων μέσω ερωτήσεων

  Οδηγίες για τη συγκρότηση δομών λειτουργίας

 • Οδηγίες για τη συγκρότηση δομών λειτουργίας (1)

  1. Από λειτουργικές σχέσεις > αρχικά μια χονδρική δομή με λίγες επιμέρους λειτουργίες (πίνακα προδιαγραφών) και ανάπτυξη σε σύνθετες επιμέρους λειτουργίες • Εύρεση μιας πρώτης αρχής λύσης για τη χονδρική δομή λειτουργίας

  από την οποία θα προ έκυπταν σημαντικές επιμέρους λειτουργίες

  • Έναρξη με γνωστή επιμέρους λειτουργία στην είσοδο ή έξοδο, έξω από όρια του συστήματος

  2. Εάν δεν μπορούν να διαφανούν σαφείς συνδέσεις μεταξύ επιμέρους λειτουργιών απαρίθμηση σημαντικών επιμέρους λειτουργιών χωρίς λογική ή φυσική σύνδεση ανάλογα με βαθμό πολυπλοκότητας

  3. Λογικές σχέσεις σε δομές λειτουργίας που προβλέπουν τη χρήση διαφόρων φυσικών αρχών

  4. Ροή ενέργειας, ύλης και σήματος. Η πλήρης δομή λειτουργίας προκύπτει με αναζήτηση μιας δομής για την κύρια ροή, και συμπληρώνεται με τις συνοδευτικές ροές

  5. Δομές λειτουργίας και μετατροπή ενέργειας, ύλης και σήματος μερικές φορές επαναλαμβάνονται συχνά στις περισσότερες δομές χρησιμοποιούνται για αναζήτηση λειτουργιών πιο εξειδικευμένων στο υπό εξέταση θέμα