4 Distribuci£³ dels estad£­stics ... Concepte intuitiu de mostra...

download 4 Distribuci£³ dels estad£­stics ... Concepte intuitiu de mostra aleat£²ria simple (m a s ) Distribuci£³

of 21

 • date post

  26-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 4 Distribuci£³ dels estad£­stics ... Concepte intuitiu de mostra...

 • 4 Distribució dels estadístics mostrals

  4.1. Distribució de la mitjana mostral 4.2. La distribució t-Student 4.3. Intèrval de confiança 1-α per la µ 4.4. La llei de Chi-Quadrat 4.5. Distribució de la variança mostral 4.6. Intèrval de confiança 1-α per la σ2

  En acabar aquest tema seràs capaç de:

  1. Deduir la distribució de la mitjana mostral i de la variança mostral i saber identificar les seves implicacions.

  2. Calcular probabilitats sobre la mitjana o la variança mostral. 3. Estimar puntualment i per interval de confiança la mitjana i la

  variança de la població a partir de les dades d'una mostra. 4. Enumerar les característiques de les distribucions t-student,

  Chi-quadrat i F-Snedecor. 5. Demostrar com es distribueix la diferència de dos mitjanes o el

  quocient de dues variances.

 •  

 • Concepte intuitiu de mostra aleatòria simple (m a s )

  Distribució d’estadístics mostrals en m.a.s na

  Concepte intuitiu de mostra aleatòria simple (m.a.s.)

  st ria

  l d e

  B ar

  ce lo

  n

  Població Mostra

  En gi

  ny er

  ia In

  du s

  st ic

  a de

  l’ ET

  S d’

  E

  m.a.s.: Tot element de la població té la mateixa probabilitat de ser escollit per formar part de la mostra

  fe ss

  or s

  d’ es

  ta dí

  s

  Y1, Y2, ..., Yn són INDEPENDENTS

  © P

  ro f

  Mètodes estadístics de l’enginyeria I / Estadística. Distribució d’estadístics mostrals 2

  Distribució de mitjanes i variances

  � �yf

  na

  Població

  y

  Mostres aleatòries �

  st ria

  l d e

  B ar

  ce lo

  n y�

  1n1211 Y...,,Y,Y

  2n2221 Y...,,Y,Y

  2 1S 2 2S

  1Y�

  2Y�

  En gi

  ny er

  ia In

  du s 2n2221 ,,, 22

  st ic

  a de

  l’ ET

  S d’

  E

  KnK2K1 Y...,,Y,Y

  ?

  2 KS

  ?

  KY�

  fe ss

  or s

  d’ es

  ta dí

  s

  0 ?�?� 22 SS

  ?

  ?�?�

  ?

  © P

  ro f

  Mètodes estadístics de l’enginyeria I / Estadística. Distribució d’estadístics mostrals 3

  � 22 SS?�?� yy

  _______________________________________________________________________Mètodes estadístics de l'enginyeria I / Estadística_______________________________________________________

  121

 • Exemple introductori: distribució de l’alçada de persones

  M t 1 M t 2 M di t l

  na

  Muestra 1 Muestra 2 Medias muestrales 183,7 171,9 170,9 178,5 188,5 172,8 160,0 168,3 169,5 171,9 176,4 168,8 176,6 173,0 171,1 160 0 171 0 171 1

  st ria

  l d e

  B ar

  ce lo

  n 160,0 171,0 171,1 174,3 161,8 172,5 160,0 169,2 170,4 170,1 169,0 170,5 170,1 177,6 170,7 160,3 165,5 172,4 165 5 171 7 169 6

  En gi

  ny er

  ia In

  du s 165,5 171,7 169,6

  172,3 181,9 ... 169,7 176,5 173,7 166,7 175,5 185,5 170,6 173,8 169,1 169,8 181,1 184,0 171,2 166,7 163,0 169,4

  st ic

  a de

  l’ ET

  S d’

  E , , , 166,3 153,8 170,4 174,0 186,5 168,7 173,4 167,9 170,7 171,6 176,0 173,6 174,0 171,0 168,2 173,2 177,5 171,5

  fe ss

  or s

  d’ es

  ta dí

  s

  162,2 165,7 170,7

  Mitjana = 170,9 Mitjana = 172,8

  © P

  ro f

  Mètodes estadístics de l’enginyeria I / Estadística. Distribució d’estadístics mostrals 4

  Exemple introductori: distribució de l’alçada de persones

  na

  Les mitjanes de mostres de 25 individus

  st ria

  l d e

  B ar

  ce lo

  n En

  gi ny

  er ia

  In du

  s

  160 170 180

  Els 25 valors d’una de les mostres

  st ic

  a de

  l’ ET

  S d’

  E Els 25 valors d una de les mostres

  Hi ha més dispersió en els valors individuals que en

  fe ss

  or s

  d’ es

  ta dí

  s Hi ha més dispersió en els valors individuals que en les mitjanes mostrals

  © P

  ro f

  Mètodes estadístics de l’enginyeria I / Estadística. Distribució d’estadístics mostrals 5

  _______________________________________________________________________Mètodes estadístics de l'enginyeria I / Estadística_______________________________________________________

  122

  lrodero Texto escrito a máquina 4.1 Distribució de la mitjana mostral

 • Exemple introductori: distribució de l’alçada de persones na

  Distribució de l’alçada mitjana de mostres de tamany 25

  st ria

  l d e

  B ar

  ce lo

  n

  25

  Y25 ~ N(170; 1,6)

  En gi

  ny er

  ia In

  du s 20

  15

  Distribució d’alçades individuals

  Y ~ N(170; 8)

  st ic

  a de

  l’ ET

  S d’

  E

  10

  5

  fe ss

  or s

  d’ es

  ta dí

  s

  2.01.91.81.71.61.51.4

  0

  Altura

  © P

  ro f

  Mètodes estadístics de l’enginyeria I / Estadística. Distribució d’estadístics mostrals 6

  Si i (Y Y Y Y ) d

  Distribució de la mitjana mostral

  � ��;�N~Y

  na

  Sigui (Y1, Y2, Y3, ..., Yn) una m.a.s. de

  Com que sóc una c.l. de v.a. que segueixen una normal també� �i Y++Y+Y1=Y=Y �

  � ��;�N ~ Y

  st ria

  l d e

  B ar

  ce lo

  n segueixen una normal, també sóc normal

  � �n21i Y+...+Y+Yn = n = Y �

  En gi

  ny er

  ia In

  du s

  Esperança matematica de Y

  ��������� )...( n 1)Y(E

  n cops

  st ic

  a de

  l’ ET

  S d’

  E n

  Variança de Y n cops

  fe ss

  or s

  d’ es

  ta dí

  s

  nn )...(

  n 1)Y(V Y

  2 222

  2

  � �� � �

  © P

  ro f

  Mètodes estadístics de l’enginyeria I / Estadística. Distribució d’estadístics mostrals 7

  _______________________________________________________________________Mètodes estadístics de l'enginyeria I / Estadística_______________________________________________________

  123

 • Distribució de mitjanes i variances

  � �yf

  na

  Poblacióm.a.s. (tamany n)

  Fins i tot si

  � �yf

  st ria

  l d e

  B ar

  ce lo

  n Fins i tot si les dades

  originals no 11n1211 YY...,,Y,Y � YYYY �

  En gi

  ny er

  ia In

  du s segueixen

  una normal, les mitjanes

  22n2221 YY...,,Y,Y �

  st ic

  a de

  l’ ET

  S d’

  E

  sí (a partir d’un cert

  valor de n),

  KKnK2K1 YY...,,Y,Y � � �

  � � �

  n �;�N ~ Y

  fe ss

  or s

  d’ es

  ta dí

  s valor de n), pel teorema

  central del límit

  n

  © P

  ro f

  Mètodes estadístics de l’enginyeria I / Estadística. Distribució d’estadístics mostrals 8

  límit�

  _______________________________________________________________________Mètodes estadístics de l'enginyeria I / Estadística_______________________________________________________

  124

 • Activitat: Cas Mercamona (1ª part)

  Mercamona produeix sacs de terra per a gats amb un pes que es distribueix segons una llei N(10kg; 0.25kg) on els sacs passen un estricte control de qualitat. El control consisteix en prendre una mostra de 4 sacs a l’atzar de cada lot produït i pesar-los. Es produeix un lot cada hora, així es van recollint mostres de 4 sacs cada hora.

  Quina és la probabilitat de que el pes promig dels quatre sacs estigui per sobre de 10.38 kg.?

  I la probabilitat de que més d’una mitjana del pes dels quatre sacs de 5 mostres consecutives estigui per sota de 9.755 Kg o per sobre de 10.245 Kg?

  _______________________________________________________________________Mètodes estadístics de l'enginyeria I / Estadística_______________________________________________________

  125

 • Distribució de la mitjana mostral

  na

  és el millor estimador puntual de Y �

  El barret indica que

  � �

  � � �

  n �;�N ~ Y

  Y=�̂

  st ria

  l d e

  B ar

  ce lo

  n és un estimador

  Per què?

  Y=�

  En gi

  ny er

  ia In

  du s Per què?

  1. És no esbiaixat. � � � = YE

  st ic

  a de

  l’ ET

  S d’

  E

  2. És consistent � � 0 = n

  �lim = YVlim 2

  nn ����

  fe ss

  or s

  d’ es

  ta dí

  s ©

  P ro

  f

  Mètodes estadístics de l’enginyeria I / Estadística. Distribució d’estadístics mostrals 12

  La distribució t-Student

  Jo em vaig

  na

  Jo em vaig inventar la distribució t-Student

  � � � �

  �Y�

  1;0N ~ �

  �-Y = Z �;�N~Y