22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας...

of 26 /26

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας...

Page 1: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

Ίδρυση και

ιστορική

εξέλιξη της

Θείας

Ευχαριστίας

Page 2: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

Η Θεία Ευχαριστία και ο Μυστικός Δείπνος

• Εγώ αυτό παρέλαβα από τον ίδιο τον Κύριο, κι αυτό σας παρέδωσα: ο Κύριος Ιησούς, τη νύχτα που ήταν να παραδοθεί στους σταυρωτές του, πήρε ψωμί και, αφού έκανε ευχαριστήρια προσευχή, το τεμάχισε και είπε: «Λάβετε και φάγετε- αυτό είναι το σώμα μου, που τεμαχίζεται για χάρη σας. Αυτό να κάνετε στην ανάμνησή μου». Παρόμοια, όταν τελείωσε το δείπνο, πήρε το ποτήρι και είπε: «Αυτό το ποτήριο είναι η νέα διαθήκη που επικυρώνεται με το αίμα μου...

• Όποτε πίνετε από αυτό το ποτήριο, να το κάνετε στην ανάμνησή μου. Γιατί ωσότου να έρθει ο Κύριος, πάντοτε, όποτε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύττετε το θάνατο του Κυρίου. (Α'Κορ. 11, 23-26).

Page 3: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

Α. Η Θεία Ευχαριστία

και ο Μυστικός Δείπνος• Η Θεία Ευχαριστία είναι το

κέντρο της χριστιανικής

λατρείας

• Όλες οι ακολουθίες και τα

μυστήρια προετοιμάζουν

τους πιστούς για τη

συμμετοχή τους στη Θεία

Ευχαριστία αλλά και

συνδέονται μ’ αυτήν κατά

τρόπο οργανικό

Page 4: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

• Ο ίδιος ο Ιησούς συνέστησε την Θεία Ευχαριστία κατά το Μυστικό Δείπνο

• Ο Χριστός και οι μαθητές του ακολούθησαν όλες τις προβλεπόμενες λεπτομέρειες του εβραϊκού πασχαλινού δείπνου

• Μέσα σε όλη την τελετή, ο Ιησούς παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, προσφέροντας το Σώμα του και το Αίμα του παραγγέλνοντας τους μαθητές να κάνουν το ίδιο

Page 5: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

Λάβετε φάγετε τοῦτό μου ἐστι τὸ σῶμα μου. .Τοῦτό

ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ

πολλῶν ἐκχυνόμενον.

Page 6: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

• Η τέλεση της πρώτης Θείας Ευχαριστίας από το Χριστό σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής και την αρχή μιας καινούργιας

• Το ιουδαϊκό πάσχα αποτελεί πλέον παρελθόν και ο Χριστός εγκαινιάζει το νέο και αληθινό Πάσχα

• Σε κάθε Θεία Λειτουργία η Εκκλησία βιώνει (μέσα από την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος) την παρουσία του Χριστού

Page 7: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

Β. Η Θεία Ευχαριστία κατά την αποστολική και

μεταποστολική εποχή

• Οι απόστολοι, μαζί με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, παρέδιδαν και τον τρόπο τέλεσης της Θείας Ευχαριστίας, που ήταν μια επανάληψη των πράξεων του Ιησού στο Μυστικό Δείπνο:

προσευχή-ψαλμωδία-διδασκαλία-τέλεση της Ευχαριστίας (ευλογία του άρτου και οίνου και μετάδοση στους παριστάμενους πιστούς)

Page 8: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

• Κατά την αποστολική εποχή, πριν από τη

Θεία Ευχαριστία γινόταν το δείπνο της

αγάπης (κατά τις βραδινές ώρες)

Page 9: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

• Κατά τον 2ο αι. μ.Χ. άρχισε να τελείται τις

πρωινές ώρες πάνω στους τάφους των

μαρτύρων

• Η δομή της ήταν:

1. Ανάγνωση επιστολής των αποστόλων

2. Ασπασμός της ειρήνης

3. Ευλογία των πιστών

4. Αγιασμός των Δώρων

5. Μετάδοσή τους στους πιστούς

Page 10: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

Γ. Η σύνθεση των ευχών και η διαμόρφωση των

πρώτων Λειτουργιών

• Μέχρι τον 4ο αιώνα δεν υπήρχε σταθερό κείμενο για τις ευχές της Θείας Ευχαριστίας

• Το περιεχόμενο των ευχών προερχόταν από την ελεύθερη έμπνευση του δημιουργού

• Όπως ήταν φυσικό δημιουργήθηκαν προφορικές τοπικές παραδόσεις για τις ευχές της Θείας Ευχαριστίας

Page 11: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

• Από τον 4ο αιώνα και

εξής οι διάφορες

προφορικές

παραδόσεις

καταγράφηκαν και

δημιουργήθηκαν τα

πρώτα κείμενα

Λειτουργιών

Page 12: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

• Διαμορφώθηκαν καινούργιες Λειτουργίες

με το όνομά τους (Λειτουργία Μ.

Βασιλείου, Αγ. Γρηγορίου Θεολόγου, Αγ.

Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αγ. Επιφανίου

Κύπρου κ.ά.).Τα κείμενα αυτά εξελίχθηκαν

δια μέσου των αιώνων και δέχτηκαν

προσθήκες ή αφαιρέσεις φθάνοντας μέχρι

σήμερα. Ο πυρήνας τους, όμως,

παραμένει ο ίδιος έτσι όπως

διαμορφώθηκε κατά τον 4ο και 5ο αιώνα.

Page 13: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

• Με την εμφάνιση των αιρέσεων εμπλουτίστηκε η Θεία Ευχαριστία με ευχές που είχαν δογματικό περιεχόμενο

• Πατέρες της Εκκλησίας όπως ο Ιωάννης

ο Χρυσόστομος,

ο Γρηγόριος ο Θεολόγος,

ο Άγιος Βασίλειος συμπλήρωσαν με νέες ευχές τις Λειτουργίες

Page 14: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

• Η ανάπτυξη των λειτουργικών κειμένων ολοκληρώνεται μέχρι τον 9ο αιώνα και έκτοτε οι λειτουργίες παραμένουν οι ίδιες

• Η Λειτουργία του Ιωάννη του Χρυσοστόμου είναι αυτή που τελείται πιο συχνά στη διάρκεια του έτους, στην περιοχή ευθύνης του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, μέρος του οποίου είναι η Ελλάδα

Page 15: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

Η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία

• Αντικατέστησε τον

άρτο από άζυμο άρτο,

αποκαλούμενο Όστια,

συνάμα καταργώντας

τη μετάληψη οίνου

στους πιστούς.

Δικαίωμα στον οίνο

έχουν μόνο οι

κληρικοί.

Page 16: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

"Πίετε εξ αυτού πάντες"

• Ο Κύριος όμως ζήτησε χωρίς

εξαιρέσεις τη συμμετοχή στην πόση

οίνου. Είναι χαρακτηριστικό δε πως

μέχρι το 12ο αιώνα, ουδέποτε είχε

θεσμοθετηθεί μία τέτοια πρακτική

από τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία.

Page 17: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

• Το μυστήριο της θείας

Ευχαριστίας ιδρύθηκε από:

• α. τον Ιησού Χριστό

• β. το Μέγα Βασίλειο

• γ. τους 12 αποστόλους

• δ. τους αγίους Μάρτυρες

Page 18: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

Ο Ιησούς κατά το Μυστικό Δείπνο ζήτησε από

τους μαθητές να τελούν εκείνες τις ίδιες πράξεις:

• α. "για να σωθούν”

• β. "για να μην ξεχνούν τη λύτρωση από την Αίγυπτο”

• γ. "για να ευχαριστούν τον Κύριο”

• δ. "για να Τον θυμούνται"

Page 19: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

Το μυστήριο της θείας

Ευχαριστίας ιδρύθηκε κατά:

• α. τους μεγάλους διωγμούς των

χριστιανών

• β. το Μυστικό Δείπνο

• γ. την αποστολική Σύνοδο

• δ. τις Αγάπες

Page 20: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

Στις μέρες μας τελείται μόνο μια θεία

Ευχαριστία, αυτή του αγίου Ιωάννου του

Χρυσοστόμου.

• ΣΩΣΤΟ

• ΛΑΘΟΣ

Page 21: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

Κατά την αποστολική εποχή οι χριστιανοί

τελούσαν τη θεία Ευχαριστία:

• α. Βράδυ

• β. Μεσημέρι

• γ. δεν είχαν κάποια σταθερή ώρα της

ημέρας

• δ. Πρωί

Page 22: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

Ποια είναι η σχέση της θείας Ευχαριστίας

και των υπόλοιπων Μυστηρίων;

• α. Όλα τα Μυστήρια τελούνταν μαζί με τη θ.

Ευχαριστία (παλιότερα).

• β. Όλα τα Μυστήρια προετοιμάζουν τους

πιστούς για τη θ. Ευχαριστία.

• γ. Η θεία Ευχαριστία είναι το κέντρο της

χριστιανικής λατρείας και όλων των Μυστηρίων

της.

• δ. Όλες οι υπόλοιπες 3 απαντήσεις.

Page 23: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

Κατά την περίοδο των μεγάλων διωγμών η

θεία Ευχαριστία τελείται:

• α. Βράδυ.

• β. Πρωί.

• γ. Απόγευμα.

• δ. όλες οι

υπόλοιπες 3

απαντήσεις.

Page 24: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

Μέχρι τον 4ο μ.Χ. αιώνα η Θεία

Ευχαριστία:

• α. είχε συγκεκριμένο τόπο τελέσεως.

• β. δεν είχε σταθερό κείμενο.

• γ. ετελείτο μόνο από τους επισκόπους.

• δ. όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις.

Page 25: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

Ποια από τις παρακάτω φράσεις αναφέρεται

στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας;

• α. Θεία Μετάληψη

• β. Θεία Κοινωνία

• γ. Όλες οι παραπάνω

απαντήσεις

Page 26: 22. Ίδρυση και ιστορική εξέλιξη της Θείας Ευχαριστίας ΙΙ

Η θεία Ευχαριστία ιδρύθηκε με τα

εξής λόγια:

• α. "Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του αγίου Πνεύματος..."

• β. "Λάβετε φάγετε..." και "Πίετε εξ αυτού πάντες..."

• γ. "αμήν, αμήν λέγω υμίν: εάν μη φάγητετην σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίητεαυτού το αίμα, ουκ έχειτε ζωήν εν εαυτοίς"

• δ. "...τον άρτον ημών τον επιούσιον δοςημίν σήμερον..."