ΚΟΝΤΗ Βούλα Ιστορική Γεωγραφία Αρκαδίας

download ΚΟΝΤΗ Βούλα Ιστορική Γεωγραφία Αρκαδίας

of 34

 • date post

  30-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  41
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Κ

Transcript of ΚΟΝΤΗ Βούλα Ιστορική Γεωγραφία Αρκαδίας

 • (395-1209)

  ', , , 1. ' , , , .

  , ' .

  396-397 .. ',

  . , , 397 ' "

  2.

  , ' 13 .

  1. , , ', , .

  . . , ', . 179 - 180 . 1 - 2 . 144. ' '. . . . - . . , ' 1836 -1939 , . ', ' 1939, . 28, 73 - 80, 118 - 122, 1G4 - 1G6. . , , ' 1821 - 1971, . ', 1, 1973, . 84, 98, 107 - 108.

  2. , , 6 - 7 (Mendelssohn). , , . 3 5 . , ', . 69 - 70. t . ' , . 230 -231. ' , , . 49 - 50. B o n , Ploponnse, . 14. . . , '// ' 392 - 7204, ' 1965, . 23. , , . 5. . . , (39G - 7 ..), ' , . ', 1981 - 1982, . 1 8 1 - 1 9 ) .

 • 92 K O N T I I

  ,

  , , ' . ' 1. , > ", . . ' . ", '; 451 2. ' !> /]

  3. , ,

  ; : 3 453 '

  4.

  , /) '

  5.

  8 . , ,

  ' . 5 - 6 ., (=) ' , ,

  6 . , ', , ". " (, .. ) ', " , -

  1. B o n , Ploponnse, . 165. 2. n i g m a n n, Lists, 58 . 375. B o n , Ploponnse, . 8. -

  , Despotat, ', . 151. 3. I G V2, . 6, 1 4 5 . - G . M e n d e l , Fouilles de Tege, BCII 25 (1901), .

  281 . 3 3 . ' , , . 53. , Note, . 381 . 3 . ' , , . 9, 1 0 7 - 1 0 9 .

  4. L. Duchesne (. B o n , Ploponnse, . 9 . 1. , Despotat, ', . 151).

  5. , G476,e,7 (Tlonigmann). B o n , Ploponnse, . 23. ' , , . 1 2 9 - 1 3 0 . 0 , Despotat, ' , . 148.

  6. n, Ploponnse, . 2. 0 , Despotat, ', . 148, 151.

 • 93

  , , , . '

  Paris, gr. 1555 , ,

  1.

  6 2, '.

  . ' , : '

  3. ' '

  577 .. 10 .4

  , 5.

  , 783, ',

  , 9 . " 9 . 6.

  ' 9 . 10 -

  1. B o n , Ploponnse, . 2 2 - 2 4 . , Despotat, ', . 149 . 1. D a r r o u z s , Notitiae episeopatuum, . 3 2 - 3 3 , 245.

  2. , . 1 2 - 1 6 (Dujcev) . T ' , ,

  - (. 18). . , , . 69 - 87, .

  3. F o u g r e s , Mantine, . 598. ' , , . 5 0 - 5 1 . B o n , Ploponnse, . 57, 61. , Despotat, ', . 152 - 154.

  4. 6 7 . . ' , , . 49 - 90.

  5. " Vasmer 94 ', 24, ' 18, " 95, 34, 42, 41 81 ( n, Ploponnse, . 62 . 3). . - , ' , . 230. . , , 10 (1981), . 381 - 444.

  6. , . 456 - 457 (de Boor) . , . 18 - 20 (Dujcev) . , , . 90 . 6, 172 - 174 . 6 (Per tus i ) . n, Ploponnse, . 46, 75.

 • 94

  , .

  1.

  ' ,

  10 . . ', '

  2.

  10 . 964 966 ', ' 3. ', ,

  4 ,

  10 .5 , ' ,

  ( ). ', 11 . . ' /j , ' 11 .6

  " , '

  , . 1082/1083 , ', 7. -

  1. B o n , Ploponnse, . 138, 179. 2. * % , Saint Christophe, . 33 - 36. 3. G r u m e l , Regestes, 1, . 225-226 . 791. M M , 5, . 250-252. n,

  Ploponnse, . 69 . 4, 203 . 62. , , ' 1960, . 65 - 103.

  4. . , . 112. 5. n, Ploponnse, . 146. , , . 1 4 9 , 1 6 1 . 6. , Ploponnse, . 110. 7. , . 22 (Dujev) . G. P a r t h e y , Hieroclis Synecdemus

  et notiliae graecae episcopatuum, acceda Nili Doxapatrii notitia patriarchatuum et locorum nomina immutata, 1866, . 216-217 (Notit ia 10), 259 (Notitia 13) . D 1 g e r, Regesten, . 1086. G r u m e 1, Regestes, 3, . 36 - 37 . 928, 40 - 42 . 938. MM, 1, . 216 - 221. , Ploponnse, . 110. V. L a u r e n t ,

 • 95

  1. ,

  2.

  1204 , '

  . ", , ",

  3.

  , de Champlitte -

  . 1209, ,

  4.

  12

  5 - ' 4 . ,

  " Mategriffon 24 Rogires Gaut ier 6 . ,

  La date de l'rection des mtropoles de Patras et de Lacedmone, RBB 21 (1963), . 1 3 6 - 1 3 9 . J . D a r r o u z s , Notitiae episcopatuum, . 124, 369 (Notitia 13).

  1. , ', . 108 - 109. I I . . , ' ai , , , ' 1921, . 3 - 6. , ' , . 230, 247, 251, 253. ' , ' , ' 7 (1934), . 322 . 2. . . , ' , 2 (1963), . 397-398. , , . 132-133. . . ,

  ' (: , ' ), 23 (1978) . 237. D a r r o u z s , Notitiae episcopatuum, . 326 (Notit ia 10), 362 (Notitia 13).

  2. , .., . 22 - 23. . . , , 8 (1966), . 599. , '// - , 6 (1968), . 131 - 132. - 1372 * . . . , " ' .

 • 96

  , .

  22 de Brie! 1. , , 4 de M o n s 2 , , 6 , de Morlay 3 . -

  '

  5.

  . ", ', ,

  , 4 . 1209, , Flavigny en Auxois 6 .

  '

  395 - 1209, ? ' .

  1. , . 1917 - 1924. Cronaca di Morea, . 428. L i b r o de los ferhos, 118. Livre de la conqueste, 128. B o n , More, . 105, 367.

  2. , . 1929 - 1932. Cronaca di Morea, . 428. Livre de la conqueste, 128. , .., . 24. , , . 186 - 188. n, More, . 110 - 111, 518 - 519.

  3. , . 1 9 3 3 - 1 9 3 4 . Cronaca di Morea, . 428. Livre de la conquesto, 128. n, More, . I l l - 112, 522 - 523. S , , . 133.

  4. , . 1753. 5. . , . 2022 - 2026. .

  . , , 45 (1981 - 82 ), . 239 -252. - (.., . 2027 - 2050) (.., . 4 2 9 - 4 3 0 ) . - , ', . 83 - 84. , ' , . 259 - 261. ' , , . 8 1 - 8 3 . B o n , More, . 5 2 2 -523. &, , . 133 - 134.

  6. , . 1 9 6 0 - 1961. Cronaca di Morea, . 429. Libro de los fechos, 130. Livre de la conqueste, 128. , .., . 6. . . , " , 10 (1933), . 405, 407 - 408. n, More, . 70 . 5, 93, 497, 523. , , . 135. -

  . (.., 128) (.., 130). . , .., . 24. n, More, . 98.

 • 97

  ,

  1. ,

  . ( ). '

  , , ', , . ,

  .

  1. , . . -, ' ' "

  ' . . .

 • 98

  7

  e

  ? f

  .1

  { !

  J -

  <

  < .

  <

  S I

 • 99

  " '

  . ' ' ', , . ' , . . '

  , .

  , 18 (1963), , 89. D a u x, BCII87 (1963), 759. - , , 302-303 . 1.

  "

  ". , .

  , VIII, 26, 1-2. . , ' '///, 14 (1931 - 32), 57.

  , . ' , . ' .

  , .., 58.

  4 . ' .

  , .., 60 - 61.

  ". ', ( -;) ' . ' ' .

  W. . L e a k e, Peloponnesiaca, 1846, 231 - 232. , .., 70. 11 , ', 289-290 . 1.

  " (. )

  . 8 8 : ' ' (539/ 4 0 ) , ' (565/6 575/6) 84 ( m i n i m i )

 • 100

  5 6 . .. " 1935 .

  " , , 64 . 27.

  "

  '. , , , 4 . ". ' 2 .. . ' ' . 5 .. . , .

  L e a k e, Travels, ', 486 - 92. . . , , 18 (1906), 438 - 454. , 139 - 155, 483 - 487 ( . ). , Die Antiken vom Kloster Luku in der Thyreatis, Rmische Mitteilungen 76 (1969), 253-265.

  . . ' , 5 . Sodini , Spi ro . 1924, ' 12 - 13 . ' . " ' . . .

  ' , , 1924, 419 - 433. n, Ploponnse, 7 . 7, 146-147, 149. , Brche, 326. . . - , , 6 (1963-68), 129-190. J . - P . S d i n i, Mosaques palochrtiennes de Grce: Complments, BCII 95 (1971), 581 - 5 8 2 . , Despotat, B', 303. , , 93. II , Monuments, 180 . 88. S p i r o , Corpus, 149. - - , ', 287 - 299. , 230 - 239 ( . ). . , , ', ' 1982, 132, 1 3 6 -142. . , .., 257 - 258 . 11. . , ' " (1453-1821), ' 3 (1969), 166. . , (1453-1700) , ' ", . , ' ' 1974, 418.

 • 101

  '

  . , , , . ' . , . " . ' . 12 ., . ' .

  , , 69. , ', 148 -154' . . , 2 (1957), 448 3 - 4 (1958 - 59), 419- 420.

  -

  '. , . P a r i s . gr. 1555. ( ; ) .

  , VIII, 25. 6470 (Honigmann). - L e a li e, Travels, ', 98. , , 30. , . 36. , ', 6, 9. . , ', 26 (1973), 255 - 270. , Despo