22-01-2019.ppt - Compatibility Mode · 2019. 2. 21. · ï + ÿ þ ÿ þ þ 6lqjhu 0 hw do -$0$...

36
Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 2018-2019 Μάθημα 4 ο 22 Ιανουαρίου 2019 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Κωτσάκη Αντιγόνη Παθολόγος, Ακαδημαïκή Υπότροφος, Δ’ Παθολογική Κλινική-ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ Καρακικέ Ελένη Δ΄ Παθολογική Κλινική ΠΓΝ Αττικόν Κυριαζοπούλου Ευδοξία Παθολόγος-Επιστημονική Συνεργάτης, Δ΄Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ Αντωνάκος Νικόλαος Παθόλογος – Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Δ΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ Διοργάνωση: Focus on Health Ευγενική Χορηγία της Εταιρείας

Transcript of 22-01-2019.ppt - Compatibility Mode · 2019. 2. 21. · ï + ÿ þ ÿ þ þ 6lqjhu 0 hw do -$0$...

 • Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων

  ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  ΣΤΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ2018-2019

  Μάθημα 4ο

  22 Ιανουαρίου 2019

  ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

  Κωτσάκη ΑντιγόνηΠαθολόγος, Ακαδημαïκή Υπότροφος, Δ’ Παθολογική Κλινική-ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

  Καρακικέ ΕλένηΔ΄ Παθολογική Κλινική ΠΓΝ Αττικόν

  Κυριαζοπούλου ΕυδοξίαΠαθολόγος-Επιστημονική Συνεργάτης, Δ΄Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

  Αντωνάκος ΝικόλαοςΠαθόλογος – Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Δ΄ Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

  Διοργάνωση: Focus on Health

  Ευγενική Χορηγία της Εταιρείας

 • 1

  ΣΗΨΗ 2018: ΝΕΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

  Αντιγόνη ΚωτσάκηΠαθολόγος, Ακαδημαïκή Υπότροφος

  Δ’ Παθολογική Κλινική-ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

  SEPSIS 1

  1992

  SEPSIS 2

  2001

  SEPSIS 3

  2016

  Επέκταση σημείων και συμπτωμάτων οργανικής ανεπάρκειας Τι άλλαξε;

  Bone RC, et al. Crit Care Med, 1992, 20:864Levy et al. 2001 SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS Intensive Care Med 2003, 29:530Singer M et al. JAMA 2016, 315:801

  Χρονοδιάγραμμα ορισμών σήψης

  2001-2016: ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ;

  ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΗΨΗΣ

  ΣΗΨΗ ΑΜΙΓΩΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΚΑΙ

  ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΟΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝΣΥΝΕΧΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

  ΣΗΨΗΣ ΣΕ H ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ ΣΗΨΗ ΩΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ

  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΗΨΗΣ

  ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΗΨΗΣ

  ΑΛΗΘΗΣ ΑΥΞΗΣΗ Η’ ΥΠΕΡΔΙΑΓΝΩΣΗ;

  ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΗΨΗΣ

  Cohen J, et al., The Lancet Infect Dis 2015, 15:581Singer M et al. JAMA 2016, 315:801

  1

  2

  3

 • 2

  Φαινότυπος σήψης και εγγενής ανοσία(Cohen J, et al. Lancet Infect Dis 2015, 15: 581)

  Infectious products LPSCpGDNADouble-stranded DNALipids

  Sterile (host) products HMGB1Uric AcidmtDNA

  Innate immunity products

  TLRs, NODS, NLRs, RIGs

  Mediators

  TNF, Interleukin 1, Interleukin 6, HMGB1

  SEPSIS

  disrupted endothelium

  decreased cytokine production

  increased antigen presentation

  increased proinflammatory Th1,T17

  decreased antinflammatory Th2,Treg

  HYPERINFLAMMATION

  increased cytokine production

  DIC

  decreased antigen presentation

  decreased proinflammatory Th1,T17

  increased antinflammatory Th2,Treg

  IMMUNOPARALYSIS

  Aνοσοπαθογένεση στη σήψη(Kotsaki & Giamarellos-Bourboulis. Exp Opin Emerg Drugs 2012, 17: 379)

  Sepsis-3(Singer M et al. JAMA 2016, 315:801)

  ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ

  • Βαθμολογία SOFA 2 επί αγνώστου ασθενούς

  • Αύξηση βαθμολογίας SOFA 2 επί γνωστού ασθενούς

  Σήψη είναι μια απειλητική για τη ζωή οργανική ανεπάρκεια που προκαλείται από την μη ρυθμισμένη απάντηση του ξενιστή στη λοίμωξη

  Eπίπεδα γαλακτικού οξέος ≥2mmol/l απουσία υποογκαιμίας

  +Ανάγκη για ινότροπα ώστε μέση αρτηριακή πίεση ≥65mmΗg

  Σηπτική καταπληξία: υποκατηγορία σήψης με εκσεσημασμένες κυκλοφορικές, κυτταρικές και μεταβολικές δυλειτουργίες που σχετίζονται με μεγαλύτερη θνητότητα σε σχέση με τη σήψη

  4

  5

  6

 • 3

  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΩΝ ΣΗΨΗΣ(Singer M et al. JAMA 2016, 315:801)

  SEPSIS I-II SIRS

  ΥΠΟΨΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

  ΥΠΟΨΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

  SOFA+qSOFASEPSIS III

  ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑΣ

  Γιατί SOFA/qSOFA;

  Verdnok et al. Curr Opin Anesth 2017, 30: 200Seymour CW et al, JAMA 2016, 315: 762

  Σύνολο ασθενών στην καταγραφή=5143

  Αποκλεισμός=430Πλημμελή δεδομένα=345Ουδετεροπενία=52Απώλεια παρακολούθησης=33

  Λοιμώξεις εντός ΜΕΘ=1317

  Λοιμώξεις κατά την εισαγωγή στα ΤΕΠ και νοσηλεία στην πτέρυγα /Νοσοκομειακές λοιμώξεις στη γενική πτέρυγα=3.859

  ΑΝΑΛΥΣΗ 1058Πνευμονία αναπνευστήρα=624Πρωτοπαθής βακτηριαιμία=237Ενδοκοιλιακές=20ABSSSIs=17

  Αποκλεισμός=259Πλημμελή δεδομένα=216Ουδετεροπενία=20Απώλεια παρακολούθησης=21

  ΑΝΑΛΥΣΗ 3.429Οξεία πυελονεφρίτιδα=1346Πνευμονία κοινότητας=938Ενδοκοιλιακές=667Πρωτοπαθής βακτηριαιμία=232Νοσοκομειακή πνευμονία=169ABSSSIs=68Λοιμώξεις KNS=9

  Αξιολόγηση νέων ορισμών από την Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης(Giamarellos-Bourboulis EJ, et al. Clin Microbiol Infect 2017, 23: 14)

  7

  8

  9

 • 4

  Αξιολόγηση νέων ορισμών από την Ελληνική Ομάδα Μελέτης της Σήψης(Giamarellos-Bourboulis EJ, et al. Clin Microbiol Infect 2017, 23: 14)

  Ευαισθησία qSOFA

  60,8 % (57,5-61,1%)

  ≥2 SIRS vs qSOFA ≥2 Θνητότητα 25.3% και 41.2% (p

 • 5

  Προοπτική μελέτη αξιολόγησης qSOFA στην πρόγνωση θνητότητας(Finkelsztein EJ, et al. Crit Care 2017, 21: 73)

  157 ασθενείς εισάγονται με υποψία λοίμωξης υπολογισμος qSOFA 8 ώρες πριν την εισαγωγή

  qSOFA (AUC, 0.74; 95% CI, 0.66–0.81) SIRS (AUC, 0.59; 95% CI, 0.51–0.67; )

  Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%)

  qSOFA≥2 90 (73-98) 42 (33-52)

  SIRS≥2 93 (77-99) 12 (7-19)

  Sensitivity

  p = 0.03

  Νέοι ορισμοί για τη σήψη: προσδοκίες(Peach BC. J Crit Care 2017, 38: 259)

  • Αρχικά περίοδος προσαρμογής στους νέους ορισμούς

  • Σε βάθος χρόνου βελτίωση επιδημιολογικών μελετών

  • Βελτίωση της έκβασης των ασθενών από την έγκαιρη διάγνωση και βέλτιστη διαστρωμάτωση ασθενών

  • Νέες κλινικές μελέτες, νέες θεραπείες;

  Sepsis-3 προβληματισμοί(Sartelli M. et al. World J Emerg Surg 2018, 13: 6)

  • SOFA σκορ είναι περισσότερο διαδεδομένο στη ΜΕΘ

  • Ο συνεχής υπολογισμός του σε ασθενή εκτός ΜΕΘ πιθανά δύσχρηστος και πολύπλοκος

  • Το σκορ SOFA δεν περιέχει την μέτρηση γαλακτικού οξέως

  • Ασθενείς με σοβαρή λοίμωξη που δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει ανεπάρκεια ενός οργάνου;

  • Διαχωρισμός του SIRS ως εργαλείο διαλογής και του qSOFA ως εργαλείο διαστρωμάτωσης κινδύνου;

  13

  14

  15

 • 6

  Συμπεράσματα

  • Υπήρχε απόλυτη ανάγκη για τη δημιουργία νέων ορισμών • Σημαντικό βήμα στη γρηγορότερη και πιο αξιόπιστη

  διάγνωση και διαχείρισή του σηπτικού ασθενή • Είναι περισσότερο κοντά στον παθοφυσιολογικό

  μηχανισμό της σήψης• SOFA/qSOFA εργαλεία διαστρωμάτωσης κινδύνου• qSOFA υψηλή ειδικότητα αλλά χαμηλή ευαισθησία• H χρήση του qSOFA περισσότερο χρήσιμη στην

  πρωτοβάθμια περίθαλψη, σε αναπτυσσόμενες χώρες ;• Βαθμολογία έστω και 1 qSOFA δεν αποκλείει τη σήψη/δεν

  επιτρέπει εφησυχασμό

  16

  17

 • 7

  Ενεργοποίηση Μακροφάγων: νέος μηχανισμός παθογένειας

  στη σήψη4ο Μάθημα: Σήψη 2018

  Ετήσιο Πανελλαδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στις Λοιμώξεις 2018-2019

  Ελένη ΚαρακικέΔ΄ Παθολογική Κλινική ΠΓΝ Αττικόν

  EΝΕΡΓΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΗΨΗ

  TLR2

  TLR9

  Ανοσοκύτταρο

  MyD88

  TLR4

  MalIRAK4

  IRAK1

  TRAF6

  JNK, p38 MAPK

  IκΒNFκΒ

  TNFα, IL-6, IL-8, IL-12, IFNγ, IL-1β, IL-10

  Gram (-) Βακτήρια

  Gram (+) Κόκκοι

  Μφ

  ΔΚ

  ΠΜΝTH0

  Μφ: Μακροφάγο, ΔΚ: Δενδριτικό Κύτταρο, ΠΜΝ: Πολυμορφοπύρηνο Ουδετερόφιλο, TH0: Αδιαφοροποίητο CD4 λεμφοκύτταρο

  19

  20

  21

 • 8

  Η ΕΛΛΕΙΨΗ TLR4 & MyD88 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ GRAM (-) ΣΗΨΗ

  (Roger T, et al. PNAS 2009, 106: 2348)

  TNF

  IL-6

  ΑΝΟΣΟΠΑΡΑΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΗΨΗ(Cheng SC, et al. Nat Immunol 2016, 17: 406)

  ΑΝΟΣΟΠΑΡΑΛΥΣΗ ΣΤΗ ΣΗΨΗ ΜΕ ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

  (Boomer J, et al. JAMA 2011, 306: 2594)

  22

  23

  24

 • 9

  ΑΝΟΣΟΠΑΡΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ

  (Lanelle C, et al. Intensive Care Med 2010, 36: 1859)

  0

  0,1

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  0,7

  0,8

  0,9

  1

  Cu

  mu

  lati

  ve

  Inc

  ide

  nc

  e o

  f N

  os

  oc

  om

  ial

  Infe

  cti

  on

  s

  Days after onset of septic shock

  OR για θνητότητα στις 28 ημέρες: 6.48 (95% CI 1.62-25.93)

  YΠΕΡΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΠΑΡΑΛΥΣΗΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΗΨΗ

  (Hotchkiss R, et al. Nat Rev Immunol 2013, 13: 862)

  ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΝΟΣΙΑΚΟΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ(Hotchkiss R, et al. Lancet Infect Dis 2013, 13: 260)

  25

  26

  27

 • 10

  ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ (ΣΕΜ): ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ

  ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΗΨΗ;

  Λοίμωξη

  Σήψη

  ΣηπτικόΣοκ

  ΣΕΜ

  Θνητότητα 40%

  Θνητότητα 20%

  Θνητότητα 50%

  Ramos-Casals M, et al. Lancet 2014, 383: 1503Lachman G, et al. Shock 2018, 50: 149Lai W, et al. Hematology 2018, 23: 810Singer M, et al. JAMA 2016, 315: 801

  • «Καταρράκτης κυτταροκινών»

  • Δευτεροπαθές σε Νεοπλασία, Λοιμώξεις, Αυτοάνοσες παθήσεις (συνήθως μετά από εκλυτικό παράγοντα)

  Κλινικά χαρακτηριστικά ν= 7751 ν= 682 ν= 1333

  Πυρετός 96% 96% 91%

  Σπηνομεγαλία 69% 73% 89%

  Ηπατομεγαλία 67% 38% 35%

  Ηπατική Δυσπραγία 85% 80%

  Κυτταροπενίες 69-78% 96% 93%

  Διαταραχές πήξης 59% 86% 85%

  1Ramos-Casals M, et al. Lancet 2014, 383: 1503, 2Schram AM, et al. Br J Hematol 2016, 172: 4123Lai W, et al. Hematology 2018, 23: 810

  ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ (ΣΕΜ)

  ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΣΤΟ ΣΕΜ(Carter SJ, et al. Rheumatology 2019, 58: 5)

  + Ferritin+ sCD25+sCD163

  28

  29

  30

 • 11

  Γενετικοί παράγοντεςΓενετικοί παράγοντες

  • Συννοσηρότητες με χρόνια φλεγμονώδη συνιστώσα

  Εμμένουσα (χαμηλού;) βαθμού φλεγμονήΕμμένουσα (χαμηλού;) βαθμού φλεγμονή

  • Ρόλος των Damage-Associated Molecular Paterns (DAMPS);

  Λοιμώδης Εκλυτικός ΠαράγονταςΛοιμώδης Εκλυτικός Παράγοντας

  ΣΕΜ ΣΤΗ ΣΗΨΗ

  ΕΠΙΠΤΩΣΗ Σ(ΟΜΟΙΑΖΟΝΤΟΣ)ΕΜ ΣΤΗ ΣΗΨΗ(Kyriazopoulou E, et al. BMC Med 2017, 15: 172)

  Σηπτικοί κατά Sepsis-3 = 3417

  ΣΕΜ=128

  ΚΟΟΡΤΗ Α ΚΟΟΡΤΗ Β

  HS=67ΔΕΠ+ΗΚΔ=128 ΟΛΑ=21

  Σηπτικοί κατά Sepsis-3 = 1704

  ΣΕΜ=73

  HS=44ΔΕΠ+ΗΚΔ=19 ΟΛΑ=10

  3,9%

  Θνητότητα στις 10 ημέρες: 48.9%

  • N= 5121 ασθενείς της Ελληνικής Ομάδας μελέτης της σήψης

  • Ανεξάρτητη κοορτή N= 109 ασθενών σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή

  Τιμή ≤4420 ng/ml

  σχετίζεται με 97,4%

  ειδικότητα και 97,8%

  ΑΠΑ για ΣοΕΜ

  ΚΟΟΡΤΗ Α

  ΚΟΟΡΤΗ Β

  67,1

  33,3

  log-rank: 62,00p: 3,4 x 10-15

  65,8

  34,0

  log-rank: 34,25p: 4,8 x 10-9

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  Φερριτίνη ≤4420 ng/ml

  Φερριτίνη >4420 ng/ml

  pg

  /ml

  (μέσ

  η ±

  SE

  )

  IFNγ

  p: 6.2 x 10-7

  Η ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ ΣΤΟ ΣοΕΜ(Kyriazopoulou E, et al. BMC Med 2017, 15: 172)

  31

  32

  33

 • 12

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  IFN

  -γ l

  evel

  s (p

  g/m

  l)

  Early peak Late peak

  B

  p=0.002

  IFN-γ

  0

  250

  500

  750

  1000

  1250

  1500

  Fer

  riti

  nle

  vels

  (n

  g/m

  l)

  Early peak Late peak

  A

  p=0.035

  FERRITIN

  Η HMGB1 ως πιθανός διαμεσολαβητής ΣΕΜ σε ασθενείς με σήψη

  Karakike E, et al. Shock2018: 10.197/ SHK0000000000001265

  No risk factor DM2 Late peak Both0

  20

  40

  60

  80

  100

  Mo

  rta

  lity

  (%)

  ΣΔ τύπου 2

  No risk factor CRD Late peak Both0

  20

  40

  60

  80

  100

  Mo

  rta

  lity

  (%)

  Χρόνια Νεφρική ΝόσοςNo risk factor CHF Late peak Both

  0

  20

  40

  60

  80

  100

  Mo

  rtal

  ity

  (%)

  Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια

  p=0.001

  p=0.007

  p=0.053

  OR=1

  OR=1.61(0.39-6.72)

  OR=1.17(0.33-4.20)

  OR=9.13(2.55-32.72)

  p=0.001

  p=0.002

  p=0.031

  OR=1OR=0.46

  (0.09-2.31)

  OR=5.80(1.75-19.20)

  OR=1.17(0.33-4.20)

  ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΗΠΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

  (Karakike E, et al. Shock 2018: 10.197/ SHK0000000000001265)

  p=0.056

  p=0.280

  p=0.110

  OR=1

  OR=1.14(0.22-5.88)OR=1.17

  (0.33-4.20)

  OR=5.47(1.09-27.30)

  No risk factor COPD Late peak Both0

  20

  40

  60

  80

  100

  Mo

  rta

  lity

  (%)

  ΧΑΠ

  OR=1

  OR=0.76(0.09-6.64)OR=1.17

  (0.33-4.20)

  OR= 6.08(0.88-42.01)

  p=0.010

  p=0.171

  p=0.154

  IL1R

  TL

  R4

  IL-1βIL-18

  IL-1β

  Ferritin/HMGB1

  Mφ NF-κΒ

  TNFαIL-6, IL-18

  NK cell

  (+)

  Shedding into sCD163

  CD

  163

  HEMOPHAGOCYTOSIS

  TLR9

  IFNγLIVER

  LCMV/CMV/CpG

  perforin

  Excess cytokines

  perforin

  CD8-cell

  LCMV/CMV/CpG

  HEMOPHAGOCYTOSIS

  IFNγActivated

  Activated

  ferritinfibrinogen

  Heavy inflammation

  Giamarellos-Bourboulis EJ, Karakike E. Accepted manuscript, Front Immunol 2019

  IL-1β

  IL-1β

  34

  35

  36

 • 13

  ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ: «ΣΗΨΗ 2019»

  ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ

  Ευδοξία ΚυριαζοπούλουΠαθολόγος-Επιστημονική ΣυνεργάτηςΔ΄Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

  Βιοδείκτης = Χαρακτηριστικό που αντικειμενικά μετράται ως δείκτης μιας βιολογικής διαδικασίας ή φαρμακολογικής απάντησης σε θεραπευτικό χειρισμό.

  Sankar V, et al. J Anesth 2013; 27: 269

  ΕIΣΑΓΩΓΗ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ

  Κυτταροκίνες HMGB, IL1b, IL-6,-8,-10,-18, MIF, TNF

  Κυτταρικοί δείκτες CD48, CD64, CD163 soluble, mHLA-DR

  Υποδοχείς CCR3, TLR-2,-4, GPI30, TREM-1, suPAR

  Πήξη PAI, Thrombomodulin, PF-4, Antithrombin

  Ενδοθηλιακή βλάβη Angiopoietin, Endocan, ADAMTS-13

  Αγγειοδιαστολή proADM, CNP, NO, Neuropeptide Y

  Οργανική ανεπάρκεια ANP, BNP, surfactant, NSE, troponin

  Πρωτεῒνες οξείας φάσης Serum amyloid A, CRP, PCT, Ferritin

  Pierrakos C, Vincent JL. Crit Care 2010; 14:

  3370 μελέτες 178 βιοδείκτες

  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ

  ΧΡΟΝΟΣ

  ΕΠΙΒΙΩΣΗ

  37

  38

  39

 • 14

  AUC 0,57

  Ο ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ CRP ΣΤΗ ΣΗΨΗΠρωτεΐνη οξείας φάσης από το ήπαρΧαμηλή ειδικότηταΔε συσχετίζεται με Θνητότητα, SOFA, APACHE II

  050

  100150200

  CRP ορούΜέσ

  η +

  95%

  CI

  Λοίμωξη (-) Λοίμωξη (+)

  P : 0,77

  Nierhaus A, et al. BMC Immunol 2013; 14:8Lee CC, et al. Am J Emerg Med 2012; 30: 562

  70 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘANIΧΝΕΥΣΗ ΣΗΨΗΣ ΕΝΤΟΣ 48 ΩΡΩΝ

  454 ΕΜΠΥΡΕΤΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣΤΕΠ

  ANIΧΝΕΥΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑΣ

  ΓΑΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΗΨΗΔείκτης ιστικής υποξίας λόγω αναερόβιας γλυκόλυσηςΜειωμένη κάθαρση γαλακτικού στη σήψηMέρος του νέου ορισμού της σηπτικής καταπληξίας (>2mmol/l)

  ΣΑΠ>100μμΗg ΣΑΠ≤100mHg

  Γαλακτικά(mmol/l)

  N OR N OR

 • 15

  PCT KAI ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  Brunkhorst FM, et al. Intens Care Med 1998; 24: 888Μueller B, et al. JCEM 2001; 86:396

  Brunkhorst FM, et al. Intens Care Med 1998; 24: 888Reinhart K, et al. Crit Care Clin 2006; 22:503Gendrel D, et al. Clin Infect Dis 1997; 24: 1240Eberhard ΟΚ, et al. Clin Transplant 1998; 12: 206Koivula I, et al. Scand J Infect Dis 2011; 43: 471Thomas-Rüddel DO, et al. Crit Care 2018; 22: 128

  PCT KAI ΔΙΑΓΝΩΣΗ• Βακτηριακή vs ιογενής

  λοίμωξη

  • Συστηματική λοίμωξη vs απόρριψη μοσχεύματος

  • Nεκρωτική παγκρεατίτιδα

  • Nοσήματα του συνδετικού,ουδετεροπενικοί

  • Βακτηριακή vs ιογενής λοίμωξη

  • Συστηματική λοίμωξη vs απόρριψη μοσχεύματος

  • Nεκρωτική παγκρεατίτιδα

  • Nοσήματα του συνδετικού,ουδετεροπενικοί

  PCT και βακτηριαιμία-δεδομένα από 4858 ασθενείς:• ↑↑ gram (–) βακτηριαμία• ↑↑ Ε.coli, Enterobacteriaceae,

  Streptococci• ↑↑ λοιμώξεις ουροποιητικού

  και ενδοκοιλιακές

  ΕΜΠΥΡΕΤΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ± ΣΗΜΕΙΑ ΣΗΨΗΣ

  PCT (-) CRP (-) PCT (-) CRP (+) PCT >0.5 2ng/ml

  AΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  ΜΗΚΥΤΙΑΣΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ

  ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ

  GRAM (-)ΛΟΙΜΩΞΗ

  ΕΣΤΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ?

  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΒ-D-glucanΝΕΑ PCT

  GRAM (-) KAI (+) ΚΑΛΥΨΗ

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ MRSA?

  GRAM (-) ΚΑΛΥΨΗ

  ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ

  FOLLOW-UP PCT↓>80% AΡΧΙΚΗΣ Ή

 • 16

  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΗΜΕΡΑ 1 ΠΡΟΣ 3

  289 ασθενείς, (33.4%) με βακτηριαιμία

  PCT KAI ΠΡΟΓΝΩΣΗ(Georgopoulou AP, et al. J Crit Care 2011; 26: 331)

  >30% ή παραμένει 0.25 ng/ml (n= 212)

  ΣΚακατάλληλης αντιμικροβιακή αγωγής: 2.52(1.49-4.15, p: 0.003)log-rank: 13.68

  p< 0.0001

  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

  (Schuetz P, et al. JAMA 2009; 302:1059)

 • 17

  PCT KAI ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ(Schuetz P, et al. Lancet Infect Dis 2018; 18: 95)

  Χωρίς διαφορά σε: αποτυχία αγωγής διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο διάρκεια νοσηλείας στη ΜΕΘ

  SOC (3372)

  PCT (3336)

  p

  ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ 10,0% (336)

  8,6% (286)

  0,037

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ)

  8,1 5,7

 • 18

  PCT KAI ΒΡΑΧΥΝΣΗ ΑΓΩΓΗΣΠΛΑΙΣΙΟ Ν

  ΑΣΘΕΝΩΝΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

  ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ %

  PCT SOC PCT SOC

  Christ-Crain et al (2004) LRTI/ΤΕΠ 124 119 0,49 (0,44-0,55) 3,2 3,4

  Christ-Crain et al (2006) CAP/ΤΕΠ 151 151 0,52 (0,48-0,55) 11,9 13,2

  Stolz et al (2007) AECOPD/ΤΕΠ 102 106 0,76 (0,64-0,92) 4,9 8,5

  Briel et al (2008) LTRI/Α’ΒΑΘΜΙΑ 232 226 72% (66-78) 0 0,5

  Schuetz et al (2009) LTRI/ΤΕΠ 671 688 5,7 vs 8,7 5,1 4,8

  Nobre et al (2008) ΣΗΨΗ/ΜΕΘ 31 37 17,4 vs 13,6 16,1 16,2

  Hochreiter et al (2009) ΣΗΨΗ/ΧΕΙΡOYΡΓ.ΜΕΘ

  57 53 5,9 vs 7,9 26,3 26,4

  Stolz et al (2009) VAP/ΜΕΘ 51 59 10 vs 15 20 28

  Corti et al (2017) AECOPD/ΤΕΠ 62 58 6,1 vs 9 2 3

  Townsend et al (2018) LRTI/ΤΕΠ 196 200 5 vs 6 7 9

  ΠΡOΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠO Bouadma L, et al. Lancet 2010; 375: 453

  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΘ(Bouadma L, et al. Lancet 2010, 375: 463)

  80% αρχικής ή

 • 19

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  Θνητότητα 28 ημερών Θνητότητα 1 έτος

  %

  SOC PCT

  p: 0.0122

  p: 0.0158

  H ΜΕΛΕΤΗ SAPSΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ

  (de Jong E, et al. Lancet Infect Dis 2016; 16: 819)

  PCT KAI ΣΗΨΗ(Wirz Y, et al. Crit Care 2018; 22: 191)

  SOC (2230)

  PCT (2252)

  p

  ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ 23,7% 21,1% 0,03

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ (ΗΜΕΡΕΣ)

  10,4 9,3

 • 20

  Η ΜΕΛΕΤΗ PROGRESS:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  Διαλογή Ένταξη

  ΠΡ

  ΩΤ

  ΟΓΕ

  ΝΕ

  Σ

  ΚΑ

  ΤΑΛ

  ΗΚ

  ΤΙΚ

  Ο Σ

  ΗΜ

  ΕΙΟPCT

  SOC

  PCT: procalcitoninSOC: standard of care

  H1 H2 H3 H4 H5 H28 M6

  140 ασθενείς

  140 ασθενείς

  Η ΜΕΛΕΤΗ PROGRESS: ΣΚΟΠΟΣ-ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

  Πρωτογενές καταληκτικό σημείο:Διαφορά επίπτωσης εντός 6 μηνών: Κάθε λοίμωξης από C. difficile Κάθε λοίμωξης από MDRO Κάθε θανάτου που σχετίζεται με τα

  παραπάνω

  Πρωτογενές καταληκτικό σημείο:Διαφορά επίπτωσης εντός 6 μηνών: Κάθε λοίμωξης από C. difficile Κάθε λοίμωξης από MDRO Κάθε θανάτου που σχετίζεται με τα

  παραπάνω

  Δευτερογενή:Χρόνος ως πρώτη λοίμωξηΣυχνότητα λοίμωξης από C.difficile και MDROΘνητότητα - 28 ημέρες Θνητότητα - 6 μήνεςΣυχνότητα αποικισμού από C.difficile και MDRΟΣύνθεση και αλλαγές του μικροβιώματος μεταξύ ημερών 1 και 28Κατανάλωση αντιμικροβιακών ως εξιτήριοΚόστος ως εξιτήριο

  Μελέτη πραγματικού κόσμου

  Σε παθολογικές πτέρυγες

  Διαδοχικά δεδομένα αποικισμού

  MDRO: multi-drug resistant organisms

  soluble urokinase-type plasminogen activator receptor

  (suPAR)suPAR

 • 21

  ΣΥMΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

  Πολλοί βιοδείκτες υπό μελέτη,

  κλινική χρησιμότητα μόνο ορισμένοι

  CRP μέτριας χρησιμότητας

  Κάθαρση γαλακτικών για καθοδήγηση επιτυχούς

  ανάταξης της σηπτικής καταπληξίας

  PCT καλά μελετημένος βιοδείκτης σε σήψη και

  λοιμώξεις αναπνευστικού

  PCT για κατευθυνόμενη αντιμικροβιακή αγωγή

  PCT για ορθολογική χρήση αντιμικροβιακών με

  πιθανή μείωση επιπλοκών

  61

 • 22

  ΣΗΨΗ 2019:

  ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  Νικόλαος Ι. ΑντωνάκοςΠαθόλογος – Πανεπιστημιακός Υπότροφος

  Δ΄Παθολογική ΚλινικήΠανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ

  ΣΗΠΤΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

  Rhodes A, et al. Crit Care Med 2017 Mar,45:486

  • Χορήγηση οξυγόνου

  • IV χορήγηση υγρών (κρυσταλλοειδή)

  • Λήψη καλλιεργειών αίματος (και απαραίτητων λοιπών δειγμάτων)

  • Διόρθωση ηλεκτρολυτικών διαταραχών

  • Χρήση ινοτρόπων φαρμάκων αν απαραίτητο

  • ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ

  64

  65

  66

 • 23

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  0-0.99 1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99

  ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ %ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ

  Kumar A, et al. Crit Care Med 2006, 34: 1589

  ΧΡΟΝΟΣ (ΩΡΕΣ) ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΤΑΣΗΣ

  ΠΟ

  ΣΟ

  ΣΤ

  Ο %

  ΑΣ

  ΘΕ

  ΝΩ

  Ν

  ΕΣΤΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

  Συχνά η εστία λοίμωξης δεν είναι κλινικά εμφανής από την πρώτη επαφή με τον ασθενή...

  • Πνευμονία – εμπύημα

  • Πυελονεφρίτιδα

  • Ενδοκοιλιακή λοίμωξη

  • Βακτηριαιμία

  • Μηνιγγίτιδα

  • Λοίμωξη μαλακών μορίων

  • Λοίμωξη χειρουργικού τραύματος

  • Σηπτική αρθρίτιδα –οστεομυελίτιδα

  • Λοίμωξη σχετιζόμενη με ΚΦΚ

  • Ενδοκαρδίτιδα

  • Λοίμωξη σχετιζόμενη με μοσχεύματα – ξένα σώματα

  ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ...Rhodes A, et al. Crit Care Med 2017 Mar,45:486

  Πιθανό παθογόνο...

  • Θέση λοίμωξης –φαρμακοκινητική σε αυτή

  • Λοίμωξη κοινότητας ή νοσοκομειακή

  • Προηγηθείσες νοσηλείες ή ιδρυματισμός

  • Επιδημιολογικά δεδομένα πιθανών παθογόνων

  • Πρότυπα αντοχής πιθανών παθογόνων

  Ξενιστής...

  • Ηλικία• Συννοσηρότητες• Χρόνιες ανεπάρκειες

  οργάνων• Λαμβανόμενα φάρμακα• Προηγηθείσα λήψη

  αντιμικροβιακών• Πιθανές αλλεργίες ή

  δυσανεξίες• Πιθανή ανοσοκαταστολή• Ξένα σώματα ή χειρισμοί

  67

  68

  69

 • 24

  *στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο περιόδων καταγραφής

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  E.coli K.pneumoniae P.mirabilis S.aureus Enterococcus

  2010-2013 (v=888) 2014-2017 (v=544)

  %*

  *

  ΠΑΘΟΓΟΝΑ (%) ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

  ΣΗΨΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΕΚΤΟΣ ΜΕΘ

  ΑΝΤΟΧΗ (%) ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ

  ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΗΨΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΕΚΤΟΣ ΜΕΘ

  0 20 40 60 80 100

  Αμικασίνη

  Σιπροφλοξασίνη

  Καρβαπενέμες

  Πιπερ/ταζομπα

  Κεφ. 3ης γενεάς

  Κεφ. 2ης γενεάς

  Αμπικ/σουλμπα

  Escherichia coli

  2014-2017

  2010-2013

  %

  Δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο περιόδων καταγραφής

  70

  71

  72

 • 25

  ΑΝΤΟΧΗ (%) ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ

  ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΗΨΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΕΚΤΟΣ ΜΕΘ

  Δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο περιόδων καταγραφής

  0 20 40 60 80 100

  Αμικασίνη

  Σιπροφλοξασίνη

  Καρβαπενέμες

  Πιπερ/ταζομπα

  Κεφ. 3ης γενεάς

  Κεφ. 2ης γενεάς

  Αμπικ/σουλμπα

  Klebsiella pneumoniae

  2014-2017

  2010-2013

  %

  ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

  • Χρόνια αιμοκάθαρση

  • Ιστορικό λήψης αντιμικροβιακών κατά τους τελευταίους 3 μήνες

  • Διαμονή σε οίκο/ίδρυμα χρόνιας φροντίδας

  • Παρουσία καθετήρων τύπου pig-tail

  Δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο περιόδων καταγραφής

  ΠΑΘΟΓΟΝΑ (%) ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΥΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

  ΣΗΨΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΕΚΤΟΣ ΜΕΘ

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  E.coli K.pneumoniae P.mirabilis P.aeruginosa

  2010-2013 (v=761) 2014-2017 (v=488)

  %

  73

  74

  75

 • 26

  ΑΝΤΟΧΗ (%) ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΥΡΩΝ ΣΕ

  ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΗΨΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΕΚΤΟΣ ΜΕΘ

  0 20 40 60 80 100

  Αμικασίνη

  Σιπροφλοξασίνη

  Καρβαπενέμες

  Πιπερ/ταζομπα

  Κεφ. 3ης γενεάς

  Κεφ. 2ης γενεάς

  Αμπικ/σουλμπα

  Escherichia coli

  2014-2017

  2010-2013

  %

  *

  *

  *

  *στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο περιόδων καταγραφής

  ΑΝΤΟΧΗ (%) ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΥΡΩΝ ΣΕ

  ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΗΨΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΕΚΤΟΣ ΜΕΘ

  Δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο περιόδων καταγραφής

  0 20 40 60 80 100

  Αμικασίνη

  Σιπροφλοξασίνη

  Καρβαπενέμες

  Πιπερ/ταζομπα

  Κεφ. 3ης γενεάς

  Κεφ. 2ης γενεάς

  Αμπικ/σουλμπα

  Klebsiella pneumoniae

  2014-2017

  2010-2013

  %

  ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ:ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  Rhodes A, et al. Crit Care Med 2017 Mar,45:486

  • Ευρέως φάσματος (έναντι ΟΛΩΝ πιθανών παθογόνων)

  • Βέλτιστο φαρμακοδυναμικό αποτέλεσμα

  • 1Η δόση: Μέγιστη επιτρεπτή

  • ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ! (Βάσει αποτελεσμάτων καλλιεργειών ή νεότερων μεθόδων)

  76

  77

  78

 • 27

  ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΕΥΡΕΟΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Η ΦΑΡΕΤΡΑ...

  Rhodes A, et al. Crit Care Med 2017 Mar,45:486

  • Κεφαλοσπορίνες γ’ και δ’ γενεάς

  • Κινολόνες

  • Αμινογλυκοσίδες (Αμικασίνη)

  • Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη

  • Καρβαπενέμες

  • Κολιστίνη

  • Φωσφομυκίνη

  • Αζτρεονάμη

  • Κλαριθρομυκίνη

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑPoulakou G, et al. Ann Transl Med 2018 Nov, 6:423

  • Κεφταρολίνη

  • Κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμη

  • Κεφταζιδίμη/αβιμπακτάμη

  • Μεροπενέμη/βαμπορβακτάμη

  • Πλαζομικίνη

  ΚΕΦΤΟΛΟΖΑΝΗ/ΤΑΖΟΜΠΑΚΤΑΜΗSolomkin J, et al. Clin Infect Dis 2015,60:1462

  Wagenlehner F, et al. Lancet 2015,385,1949Poulakou G, et al. Ann Transl Med 2018 Nov, 6:423

  • Η κεφαλοσπορίνη με την ισχυρότερη δράση έναντι Pseudomonas spp

  • Δράση και έναντι: ESBL Enterobacteriaceae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Burkholderia spp, Stenotrophomonas maltophilia

  • Ενδείξεις: Επιπλεγμένες λοιμώξεις ουροποιητικού & επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις (FDA & EMA)

  • Προσαρμογή δόσης στη νεφρική λειτουργία

  79

  80

  81

 • 28

  ΚΕΦΤΑΖΙΔΙΜΗ/ΑΒΙΜΠΑΚΤΑΜΗZasowski EJ, et al. Pharmacotherapy 2015 Aug,35:755-70

  Sader HS, et al. Antimicrob Agents Chemother 2017 Mar 24,61:e02083-16

  • Δράση: β-λακταμάσες τάξης A & C κατά Ambler (ESBL, AmpC, KPC), ορισμένες τάξης D (OXA-48)

  • ΟΧΙ δράση σε β-λακταμάσες τάξης B (MBLs)

  • Φάσμα: Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa -ΟΧΙ δράση: Gram (+), Αναερόβια, Acinetobacter spp, Stenotrophomonas maltophilia

  • Ενδείξεις: Επιπλεγμένες λοιμώξεις ουροποιητικού, επιπλεγμένες ενδοκοιλιακές λοιμώξεις & νοσοκομειακέςλοιμώξεις αναπνευστικού (HAP/VAP)

  • Ανάγκη διαφύλαξης δραστικότητας...!

  ΚΕΦΤΑΡΟΛΙΝΗScott LJ. Drugs 2016 Nov,76:1659

  • Δράση Gram (+): Staphylococcus aureus (και MRSA), Streptococcus spp

  • Δράση Gram (-): Escherichia coli, Klebsiella spp, Haemophilus spp, Morganella morganii

  • ΟΧΙ δράση: ESBL-producers, Pseudomonas aeruginosa

  • Ενδείξεις: Επιπλεγμένες λοιμώξεις δέρματος & μαλακών μορίων (ABSSSI), πνευμονία κοινότητας (μέτριας βαρύτητας)

  • Προσαρμογή δόσης στη νεφρική λειτουργία

  ΠΛΑΖΟΜΙΚΙΝΗPoulakou G, et al. Ann Transl Med 2018 Nov, 6:423

  • Νεότερης γενιάς ημισυνθετική αμινογλυκοσίδη

  • Δράση: Enterobacteriaceae (ESBL, CRE) & Gram (+)Staphylococcus aureus MRSA

  • ΟΧΙ δράση: NDM-1-producers

  • Acinetobacter baumannii: ενδεχόμενη ευαισθησία (παραγωγή OXA)

  • Ενδείξεις: Επιπλεγμένες λοιμώξεις ουροποιητικού

  • Πιθανή θεραπευτική επιλογή σε πνευμονία σχετιζόμενη με μηχανικό αερισμό (VAP)

  82

  83

  84

 • 29

  ΜΕΡΟΠΕΝΕΜΗ/ΒΑΜΠΟΡΒΑΚΤΑΜΗWunderink RG, et al. Infect Dis Ther 2018 Dec,7:439

  Poulakou G, et al. Ann Transl Med 2018 Nov,6:423

  • Βάμπορβακτάμη: Νέος κυκλικός βορονικός αναστολέας β-λακταμασών – ΟΧΙ αντιμικροβιακή δράση μόνη της

  • Σταθερός συνδυασμός 1:1 με Μεροπενέμη – ίδια φαρμακοκινητική

  • Δράση: β-λακταμάσες τάξης A & C κατά Ambler (ESBL, AmpC, KPC) – Αύξηση δραστικότητας έως 64 φορές

  • ΟΧΙ δράση σε β-λακταμάσες τάξης B (MBLs) & τάξης D (OXA-48)

  • Φάσμα: Gram (-) MDR, ιδίως Enterobacteriaceae

  • Ενδείξεις: Επιπλεγμένες λοιμώξεις ουροποιητικού (FDA)

  ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  Ενημερωτικό δελτίο για τη σήψη 2017, Ελληνική ομάδα μελέτης της σήψης

  • Κεφαλοσπορίνη γ’ γενεάς ± μετρονιδαζόλη

  • Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη

  • Καρβαπενέμη

  85

  86

  87

 • 30

  ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  Ενημερωτικό δελτίο για τη σήψη 2017, Ελληνική ομάδα μελέτης της σήψης

  • Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη ± κολιστίνη ±γλυκοπεπτίδιο

  • Καρβαπενέμη ± κολιστίνη ± γλυκοπεπτίδιο

  ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ – ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ: ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΤΑΝ...

  Rhodes A, et al. Crit Care Med 2017 Mar,45:486

  • Κλινική ανταπόκριση και σταθεροποίηση του ασθενούς

  – Αντιμετώπιση καταπληξίας – Επίτευξη και διατήρηση ΜΑΠ ≥ 65

  – Μείωση δόσης ινοτρόπων φαρμάκων – Διακοπή αυτών αν εφικτό

  • ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΗ χρήση βιοδεικτών (ιδίως ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗΣ)

  • Επιτυχής αντιμετώπιση εστίας λοίμωξης

  88

  89

  90

 • 31

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ...Rhodes A, et al. Crit Care Med 2017 Mar,45:486

  • ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ!

  • 7 έως 10 ημέρες στη πλειοψηφία λοιμώξεων υπέυθυνων για σήψη και σηπτική καταπληξία

  • Μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας αν:

  – Βραδεία κλινική ανταπόκριση

  – Περιχαρακωμένη εστία λοίμωξης με δυσχέρεια παρέμβασης

  – Βακτηριαμία από Staphylococcus aureus

  – Μυκητιακές ή ιογενείς (συν-)λοιμώξεις

  – ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ! (Ιδίως ουδετεροπενία)

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ... ΧΡΗΣΗ ΒΗΜΑΤΩΝ!

  Depuydt PO, et al. Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2016, Springer

  ΗΜΕΡΑ 0: ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΓΗΣ Εξατομικευμένη εμπειρική αγωγή Προσεκτική αναζήτηση & τεκμηρίωση εστίας λοίμωξης

  ΗΜΕΡΑ 1: ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ Εκτίμηση κλινικής ανταπόκρισης Αξιολόγηση εκ νέου της εστίας λοίμωξης - αποτελεσμάτων

  ΗΜΕΡΑ 3: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Επικύρωση ευαισθησίας παθογόνων στην αγωγή ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΑΝ ΕΦΙΚΤΟ

  ΗΜΕΡΑ 5 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΓΗΣ Περιορισμός διάρκειας αγωγής στις 5 έως 10 ημέρες ΕΠΙΒΟΗΘΗΤΙΚΗ χρήση βιοδεικτών

  91

  92

  93

 • Ευγενική Χορηγία της Εταιρείας