2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών

of 18 /18
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 14 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΤΑΞΗ Ε΄ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΥΗ ΖΑΡΑΛΙΚΟΥ

Transcript of 2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών

Page 1: 2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ

ΤΑΞΗ Ε΄

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΥΗ ΖΑΡΑΛΙΚΟΥ

Page 2: 2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 3: 2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 4: 2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 5: 2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 6: 2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 7: 2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 8: 2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 9: 2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 10: 2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 11: 2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 12: 2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 13: 2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 14: 2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 15: 2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 16: 2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 17: 2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 18: 2017 Μακέτα, Μαρία Καραντουμάνη, 14ο δημοτικό Αχαρνών