πασχα 2015 14ο θεανω

of 15 /15
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑ 14 14 ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΘΕΑΝΩ ΖΕΙΜΠΕΚΗ ΘΕΑΝΩ ΖΕΙΜΠΕΚΗ ΤΑΞΗ Β΄2 ΤΑΞΗ Β΄2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΒΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΒΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Embed Size (px)

Transcript of πασχα 2015 14ο θεανω

Page 1: πασχα 2015 14ο θεανω

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑΛΑΓΟΥΔΑΚΙΑ

1414οο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών Δημοτικό Σχολείο ΑχαρνώνΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΘΕΑΝΩ ΖΕΙΜΠΕΚΗΘΕΑΝΩ ΖΕΙΜΠΕΚΗΤΑΞΗ Β΄2ΤΑΞΗ Β΄2

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΒΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΙΒΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Page 2: πασχα 2015 14ο θεανω
Page 3: πασχα 2015 14ο θεανω
Page 4: πασχα 2015 14ο θεανω
Page 5: πασχα 2015 14ο θεανω
Page 6: πασχα 2015 14ο θεανω
Page 7: πασχα 2015 14ο θεανω
Page 8: πασχα 2015 14ο θεανω
Page 9: πασχα 2015 14ο θεανω
Page 10: πασχα 2015 14ο θεανω
Page 11: πασχα 2015 14ο θεανω
Page 12: πασχα 2015 14ο θεανω
Page 13: πασχα 2015 14ο θεανω
Page 14: πασχα 2015 14ο θεανω
Page 15: πασχα 2015 14ο θεανω