Χριστούγεννα στο Α΄1 2016-2017, 14ο δημοτικό Αχαρνών

12
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝ ΝΑ ΣΤΟ Α΄1 14 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΩΡΑ ΝΙΚΗΤΙΔΟΥ ΤΑΞΗ Α΄1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΥΗ ΖΑΡΑΛΙΚΟΥ

Transcript of Χριστούγεννα στο Α΄1 2016-2017, 14ο δημοτικό Αχαρνών

Page 1: Χριστούγεννα στο Α΄1 2016-2017, 14ο δημοτικό Αχαρνών

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΣΤΟ Α΄114οΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟΑΧΑΡΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΔΩΡΑ ΝΙΚΗΤΙΔΟΥΤΑΞΗ Α΄1

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΝΤΟΥΜΑΝΗΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΥΗ ΖΑΡΑΛΙΚΟΥ

Page 2: Χριστούγεννα στο Α΄1 2016-2017, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 3: Χριστούγεννα στο Α΄1 2016-2017, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 4: Χριστούγεννα στο Α΄1 2016-2017, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 5: Χριστούγεννα στο Α΄1 2016-2017, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 6: Χριστούγεννα στο Α΄1 2016-2017, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 7: Χριστούγεννα στο Α΄1 2016-2017, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 8: Χριστούγεννα στο Α΄1 2016-2017, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 9: Χριστούγεννα στο Α΄1 2016-2017, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 10: Χριστούγεννα στο Α΄1 2016-2017, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 11: Χριστούγεννα στο Α΄1 2016-2017, 14ο δημοτικό Αχαρνών
Page 12: Χριστούγεννα στο Α΄1 2016-2017, 14ο δημοτικό Αχαρνών