15914/1/05 REV 1 EL - ypes.gr

of 24/24
15914/1/05 REV 1 EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2006 (31.01) (OR. en) 15914/1/05 REV 1 CONCL 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : τις Αντιπροσωπίες Θέμα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ 15/16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα αναθεωρημένα Συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών (15/16 Δεκεμβρίου 2005). __________________________
 • date post

  16-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 15914/1/05 REV 1 EL - ypes.gr

GEN15914/1/05 REV 1
15/16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
Ευρωπακο Συμβουλου των Βρυξελλν (15/16 Δεκεμβρου 2005).
__________________________
15914/1/05 REV 1 1
EL
1. Πριν απ την ναρξη της συνδου του Ευρωπακο Συμβουλου λαβε το λγο ο κ. Josep
Borrell, Πρεδρος του Ευρωπακο Κοινοβουλου. Ακολοθησε ανταλλαγ απψεων.
2. Το Ευρωπακ Συμβολιο υπενθυμζει τις σημαντικς κοινς ευρωπακς αξες της
αλληλεγγης, της κοινωνικς δικαιοσνης και της αειφορας, στις οποες βασζεται η
ανπτυξη των πολιτικν της νωσης. Οι αξες αυτς συνιστον το πλασιο εντς του οποου
πρπει να προωθηθε η υλοποηση των κατευθυντριων γραμμν που εκτθενται στα αν
χερας συμπερσματα.
3. Το Ευρωπακ Συμβολιο υπενθυμζει τι η ΕΕ υποστηρζει να αποτελεσματικ πολυμερς
σστημα βασιζμενο στο κρτος δικαου, καθς και τι τα Ηνωμνα θνη πρπει να εναι
καλτερα εξοπλισμνα για να αντιμετωπσουν τις προκλσεις του 21ου αινα. Το Ευρωπακ
Συμβολιο υπογραμμζει τη δσμευσ του για ταχεα και πλρη υλοποηση των
μεταρρυθμσεων και των δεσμεσεων που συμφωνθηκαν κατ την Παγκσμια Σνοδο
Κορυφς των ΗΕ του 2005.
Ι. ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
4. Μετ την τυπη σνοδο των Αρχηγν Κρατν και Κυβερνσεων στο Hampton Court, το
Ευρωπακ Συμβολιο σημεινει τις εκθσεις του Προδρου της Επιτροπς και του Γενικο
Γραμματα/πατου Εκπροσπου και συμφωνε να επανεξετσει τα θματα αυτ κατ τη
διρκεια της αυστριακς Προεδρας.
5. Το Ευρωπακ Συμβολιο σημεινει την κοιν ενδιμεση κθεση του Ηνωμνου Βασιλεου
και της Αυστρας σχετικ με τις εθνικς συζητσεις που διεξγονται σε λα τα κρτη μλη
για το μλλον της Ευρπης, μετ τη σχετικ Δλωση στην οποα προβησαν οι Αρχηγο
Κρατν και Κυβερνσεων κατ το Ευρωπακ Συμβολιο του Ιουνου του 2005. Το
Ευρωπακ Συμβολιο θα επανλθει στο ζτημα αυτ κατ το πρτο εξμηνο του 2006 υπ
την αυστριακ Προεδρα βσει των προπαρασκευαστικν εργασιν του Συμβουλου
Γενικν Υποθσεων και Εξωτερικν Σχσεων. Το Ευρωπακ Συμβολιο σημεινει επσης
τις συζητσεις που πραγματοποιθηκαν κατ τη δισκεψη «Καταμερισμς της εξουσας στην
Ευρπη», η οποα διοργανθηκε απ κοινο απ την Προεδρα και τις Κτω Χρες στη
Χγη, στις 17 Νοεμβρου 2005, και σημεινει τι η αυστριακ Προεδρα σκοπεει να
επανλθει στο θμα αυτ.
15914/1/05 REV 1 2
ΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
6. Το Ευρωπακ Συμβολιο κατληξε σε συμφωνα για τις δημοσιονομικς προοπτικς 2007- 2013 πως περιλαμβνονται στο γγραφο 15915/05.
ΙΙΙ. ΑΦΡΙΚΗ
7. Το Ευρωπακ Συμβολιο εγκρνει την ενωσιακ στρατηγικ «Η ΕΕ και η Αφρικ : Προς μια στρατηγικ εταιρικ σχση», την κατστρωση της οποας εχε ζητσει κατ τη σνοδο του Ιουνου του 2005 (γγρ. 15702/1/05 REV 1). χοντας ως βση τη σνοδο κορυφς του Καρου, υπογραμμζει τη σημασα της ενσχυσης του πολιτικο διαλγου ΕΕ-Αφρικς, μεταξ λλων με την πραγματοποηση δετερης συνδου κορυφς ΕΕ/Αφρικς στη Λισσαβνα το συντομτερο δυνατν, συμφωνε δε να αξιολογε τακτικ την πορεα της εφαρμογς της στρατηγικς αυτς, αρχζοντας απ το 2006 και λαμβνοντας υπψη τα συμπερσματα που ενκρινε το Συμβολιο στις 21 Νοεμβρου 2005.
IV. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
8. Το Ευρωπακ Συμβολιο σημεινει την αυξανμενη σημασα που παρουσιζουν τα θματα μετανστευσης για την ΕΕ και τα κρτη μλη της, και το γεγονς τι πρσφατες εξελξεις προκαλον την λο και μεγαλτερη ανησυχα του κοινο σε ορισμνα κρτη μλη. Το Ευρωπακ Συμβολιο τονζει τι απαιτεται ισρροπη, παγκσμια και συνεκτικ προσγγιση του θματος η οποα να καλπτει πολιτικς που να καταπολεμον τη λαθρομετανστευση και, σε συνεργασα με τρτες χρες, να αξιοποιον τα οφλη της νμιμης μετανστευσης. Το Ευρωπακ Συμβολιο υπενθυμζει τι τα θματα μετανστευσης αποτελον κεντρικ στοιχεο των σχσεων της ΕΕ με πολλς τρτες χρες, συμπεριλαμβανομνων, ιδως, των περιοχν που γειτνιζουν με την νωση, και συγκεκριμνα των ανατολικν, των νοτιοανατολικν περιοχν και της περιοχς της Μεσογεου, και σημεινει τι εναι σημαντικ να εξασφαλιστε η χοργηση του κατλληλου επιπδου χρηματοδοτικν πρων στις πολιτικς αυτς. Η νωση θα ενισχσει το διλογο και τη συνεργασα της για θματα μετανστευσης, συμπεριλαμβανομνης της διαχερισης των επιστροφν, με λες αυτς τις χρες με πνεμα εταιρικς σχσης και λαμβνοντας υπψη τις ιδιαιτερτητες της κθε ενδιαφερμενης χρας.
Συμπερσματα της Προεδρας - Βρυξλλες, 15/16 Δεκεμβρου 2005
15914/1/05 REV 1 3
EL
9. Το Ευρωπακ Συμβολιο τονζει τι η δσμευση της Ευρωπακς νωσης να στηρξει τις αναπτυξιακς προσπθειες των χωρν καταγωγς και διλευσης αποτελε μρος μιας μακροχρνιας διαδικασας για την αντιμετπιση των ευκαιριν και των προκλσεων που παρουσιζει η μετανστευση, πως περιγρφονται στο Πργραμμα της Χγης. Εν προκειμνω, το Ευρωπακ Συμβολιο αναγνωρζει τι εναι σημαντικ να αντιμετωπιστον τα γενεσιουργ ατια της μετανστευσης, π.χ. με τη δημιουργα δυνατοττων εξασφλισης μσων διαβωσης και την εξλειψη της φτχειας στις χρες και περιοχς καταγωγς, το νοιγμα των αγορν και την προαγωγ της οικονομικς μεγθυνσης, της χρηστς διαχερισης και της προστασας των ανθρπινων δικαιωμτων.
10. Στο πλασιο της γενικς αυτς διαδικασας, το Ευρωπακ Συμβολιο εκφρζει την ικανοποησ του για την ανακονωση της Επιτροπς, της 30ς Νοεμβρου 2005, με ττλο «Δρσεις προτεραιτητας για την αντιμετπιση των προκλσεων της μετανστευσης» και εγκρνει την «Παγκσμια προσγγιση της μετανστευσης: Δρσεις προτεραιτητας εστιαζμενες στη Αφρικ και τη Μεσγειο» που προσαρτται στα παρντα συμπερσματα και καλπτει τους εξς τομες:
· ενσχυση της συνεργασας και των δρσεων μεταξ κρατν μελν, · εντατικοποηση του διαλγου και της συνεργασας με κρτη της Αφρικς, · εντατικοποηση του διαλγου και της συνεργασας με τις γειτονικς χρες ολκληρης
της περιοχς της Μεσογεου, · καθς και τα θματα χρηματοδτησης και εφαρμογς.
Το Ευρωπακ Συμβολιο καλε την Επιτροπ να του υποβλει κθεση σχετικ με την
επιτευχθεσα προδο στα τλη του 2006.
V. ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
11. Το Ευρωπακ Συμβολιο τονζει τι απαιτεται σφαιρικ και αναλογικ αντιμετπιση της τρομοκρατικς απειλς. Το Ευρωπακ Συμβολιο εγκρνει την Αντιτρομοκρατικ Στρατηγικ της ΕΕ (γγρ. 14469/4/05 REV 4) στην οποα εκτθεται πλασιο εργασιν για την πρληψη της ριζοσπαστικοποησης και της στρατολγησης τρομοκρατν, την προστασα των πολιτν και των υποδομν, τη διενργεια ερευνν και τη δωξη τρομοκρατν και τη βελτωση της αντιμετπισης των συνεπειν τρομοκρατικν επιθσεων. Το Ευρωπακ Συμβολιο σημεινει τι το ενωσιακ Πργραμμα Αντιτρομοκρατικς Δρσης, δηλαδ το μσο με το οποο παρακολουθεται η εφαρμογ, αναθεωρεται δη προκειμνου να εξασφαλιστε πλρης συνοχ με τη να στρατηγικ.
Συμπερσματα της Προεδρας - Βρυξλλες, 15/16 Δεκεμβρου 2005
15914/1/05 REV 1 4
EL
12. Το Ευρωπακ Συμβολιο εκφρζει επσης την ικανοποησ του για την προδο που χει επιτευχθε σον αφορ τους φακλους προτεραιτητας, η οποα εκτθεται στην εξαμηνιαα κθεση του Συντονιστ Αντιτρομοκρατικς Δρσης, και ζητ να διατηρηθε η δυναμικ αυτ. Το Ευρωπακ Συμβολιο θα προβε σε ανασκπηση της πορεας εφαρμογς της Αντιτρομοκρατικς Στρατηγικς κατ τη σνοδο του Ιουνου του 2006.
VI. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
13. Το Ευρωπακ Συμβολιο σημεινει την παρουσαση της ανακονωσης της Επιτροπς για μια ανανεωμνη ενωσιακ Στρατηγικ Αειφρου Ανπτυξης για την επμενη πενταετα. Το Ευρωπακ Συμβολιο προσβλπει στην γκριση, τον Ιονιο του 2006, μιας φιλδοξης και ευρεας στρατηγικς, η οποα θα περιλαμβνει στχους, δεκτες και αποτελεσματικ διαδικασα παρακολοθησης. Η στρατηγικ αυτ θα πρπει να ενσωματνει την εσωτερικ και την εξωτερικ δισταση και να βασζεται σε θετικ μακροπρθεσμη θερηση, χρησιμοποιντας τις κοινοτικς προτεραιτητες και τους κοινοτικος στχους αειφρου ανπτυξης στο πλασιο μιας σαφος και συγκροτημνης στρατηγικς που θα εναι κατανοητ με απλ και αποτελεσματικ τρπο απ τους πολτες.
VII. ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
14. Το Ευρωπακ Συμβολιο εκφρζει την ικανοποησ του για την προδο που επιτεχθηκε το 2005 σον αφορ την εκπνηση μεσοπρθεσμης και μακροπρθεσμης ενωσιακς στρατηγικς και την αναζωογνηση των διεθνν διαπραγματεσεων για την αλλαγ του κλματος, υπενθυμζοντας τα συμπερσματα του Μαρτου του 2005. Εν προκειμνω, το Ευρωπακ Συμβολιο εκφρζει την ικανοποησ του για τη θετικ κβαση της Δισκεψης των ΗΕ για την αλλαγ του κλματος στο Μντρεαλ, η οποα προγει τις εργασες που διεξγονται στο πλασιο της Σμβασης-Πλαισου των Ηνωμνων Εθνν για τις κλιματικς μεταβολς, συμπεριλαμβανομνης της εφαρμογς του πρωτοκλλου του Κιτο και των ευλικτων μηχανισμν του, και δνει το ναυσμα για συζητσεις σχετικ με τη μακροπρθεσμη συνεργασα για την αντιμετπιση της αλλαγς του κλματος, η οποα θα συμβλει στο να εξασφαλιστε η ευρτερη δυνατ συνεργασα λων των χωρν και η συμμετοχ τους σε μια ουσιαστικ και κατλληλη διεθν ανταπκριση. Το Ευρωπακ Συμβολιο προτθεται να αναπτξει τη μεσοπρθεσμη και τη μακροπρθεσμη στρατηγικ της ΕΕ προκειμνου να συμβλουν στις συζητσεις αυτς και στην εξταση της στρατηγικς αυτς το δετερο εξμηνο του 2006.
Συμπερσματα της Προεδρας - Βρυξλλες, 15/16 Δεκεμβρου 2005
15914/1/05 REV 1 5
EL
15. Το Ευρωπακ Συμβολιο υποστηρζει τις εργασες αυτς και τονζει τι εναι σημαντικ να εφαρμοστε το Πργραμμα Δρσης του Gleneagles, το οποο δδει ιδιατερη μφαση στη μεταφορ τεχνολογας και τη διαχεριση των επιπτσεων της αλλαγς του κλματος, καθς και να προωθηθον ο διλογος και η τεχνολογικ συνεργασα με την Ινδα, την Κνα και τη Ρωσα, μεταξ λλων σε μελλοντικς συνδους κορυφς. Παρλληλα, θα πρπει να διεξγονται εργασες για την ανπτυξη εταιρικν σχσεων με λες τις χρες που εναι μεζονες καταναλωτς ενργειας.
16. Το Ευρωπακ Συμβολιο χαιρετζει εξλλου την ανακονωση της Επιτροπς με ττλο «Περιορισμς του αντκτυπου των αεροπορικν μεταφορν στην αλλαγ του κλματος», αναγνωρζει τι η υπαγωγ του τομα των αεροπορικν μεταφορν στο ενωσιακ Σστημα Εμπορας Εκπομπν φανεται να αποτελε την καλτερη λση και εκφρζει την ικανοποησ του για την πρθεση της Επιτροπς να υποβλει, πριν απ τα τλη του 2006, νομοθετικ πρταση συνοδευομνη απ αξιολγηση των επιπτσεων η οποα θα περιλαμβνει τη συγκεκριμνη ανλυση που εχε ζητσει με τα συμπερσματ του το Συμβολιο της 2ας Δεκεμβρου 2005.
17. Το Ευρωπακ Συμβολιο τονζει τι απαιτεται ολοκληρωμνη προσγγιση του πλγματος στχων στους τομες της αλλαγς του κλματος, της ενργειας και της ανταγωνιστικτητας, καθς και τι οι στρατηγικς για την επνδυση σε καθαρτερες και πλον βισιμες μορφς ενργειας, τσο εντς της ΕΕ σο και σε ευρτερο πλασιο, μπορον να υποστηρξουν διαφρους στχους πολιτικς, μεταξ λλων την ασφλεια του ενεργειακο εφοδιασμο, την ανταγωνιστικτητα, την απασχληση, την ποιτητα του αρα και τη μεωση των εκπομπν θερμοκηπιακν αερων. Στη συνρτηση αυτ, το Ευρωπακ Συμβολιο χαιρετζει την ναρξη της δετερης φσης του Ευρωπακο Προγρμματος για την Αλλαγ του Κλματος καθς και την πρθεση της Επιτροπς να εκπονσει πργραμμα δρσης για την ενεργειακ αποδοτικτητα.
VIII. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
18. Υπενθυμζοντας τα συμπερσματα του Συμβουλου (ECOFIN) στις 6 Δεκεμβρου 2005, το Ευρωπακ Συμβολιο σημεινει τι η παγκσμια οικονομα διρχεται περοδο ταχεας και σημαντικς οικονομικς μεταβολς και συμφωνε τι η Ευρπη χρειζεται οικονομικς μεταρρυθμσεις, κοινωνικ εκσυγχρονισμ και αειφρους περιβαλλοντικς πολιτικς για να διασφαλσει τις αξες της και να ανταποκριθε ουσιαστικ στις προκλσεις και τις ευκαιρες της παγκοσμιοποησης και των δημογραφικν αλλαγν. Το Ευρωπακ Συμβολιο τονζει τι η καινοτομα, η τεχνολογα πληροφοριν και επικοινωνιν, η ρευνα και το ανθρπινο δυναμικ εναι σημαντικο παργοντες, ιδως σον αφορ τις ΜΜΕ, για την επτευξη υψηλτερης απασχλησης, παραγωγικτητας και σταθερς οικονομικς μεγθυνσης σε ολκληρη την Ευρωπακ νωση, στο πλασιο υγιν μακροοικονομικν πολιτικν.
Συμπερσματα της Προεδρας - Βρυξλλες, 15/16 Δεκεμβρου 2005
15914/1/05 REV 1 6
EL
19. Το Ευρωπακ Συμβολιο εκφρζει την ικανοποησ του για τα Εθνικ Προγρμματα Μεταρρυθμσεων των κρατν μελν και για το Κοινοτικ Πργραμμα της Λισσαβνας της Επιτροπς και προσβλπει στην κθεση προδου που θα υποβλει η Επιτροπ τον Ιανουριο. Το Ευρωπακ Συμβολιο τονζει τι τα Εθνικ Προγρμματα Μεταρρυθμσεων εναι σημαντικ για την ενσχυση της λης διαχερισης της Στρατηγικς της Λισσαβνας, και καλε τα κρτη μλη, την Επιτροπ και το Συμβολιο να παρακολουθον και να αξιολογον την εφαρμογ τους σμφωνα με τα συμπερσματα του Ευρωπακο Συμβουλου του Μαρτου 2005.
20. Λαμβνοντας δεντως υπψη τις αρχς της επικουρικτητας και της αναλογικτητας και τη σπουδαιτητα του σεβασμο του κοινοτικο κεκτημνου, το Ευρωπακ Συμβολιο τονζει τι να βελτιωμνο κανονιστικ πλασιο στην Ευρωπακ νωση, τσο σε κοινοτικ εππεδο σο και σε εππεδο κρατν μελν, εναι ζωτικς σημασας για την επτευξη οικονομικς μεγθυνσης και τη δημιουργα θσεων απασχλησης. Θα πρπει να δοθε μφαση στην τρηση των δεσμεσεων που χουν δη αναλβει λα τα θεσμικ ργανα, μεταξ λλων των διατξεων της Διοργανικς Συμφωνας για τη βελτωση της νομοθεσας της 16ης Δεκεμβρου 2003. Στη συνρτηση αυτ, το Ευρωπακ Συμβολιο εκφρζει την ικανοποησ του για την προδο που χει επιτευχθε απ την τελευταα σνοδ του και μετ και συμφωνε τι εναι σημαντικ να γνουν και λλες εργασες, πως ορζεται στο επισυναπτμενο παρρτημα, οι οποες να καλπτουν i) τη μεωση του φρτου των επιχειρσεων και των πολιτν μσω απλοστευσης της νομοθεσας και κριτικς των εκκρεμν προτσεων, ii) το αναθεωρημνο σστημα αξιολγησης του αντκτυπου, και iii) την κοιν ενωσιακ μθοδο για την αξιολγηση των διοικητικν δαπανν που επιβλλονται απ τη νομοθεσα.
21. Το Ευρωπακ Συμβολιο τονζει τι εναι σημαντικ να διασφαλισθε, σμφωνα με τα συμπερσματα του Μαρτου 2005, η ερυθμη λειτουργα της εσωτερικς αγορς, συμπεριλαμβανομνων των υπηρεσιν. Το Ευρωπακ Συμβολιο σημεινει την επιτευχθεσα προδο σχετικ με την οδηγα για τις υπηρεσες και αναμνει, προκειμνου να διατηρηθε ο παρν ρυθμς, την τροποποιημνη πρταση της Επιτροπς.
ΙΧ. ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ
22. Το Ευρωπακ Συμβολιο καλε το Συμβολιο ECOFIN να εξετσει το ζτημα των μειωμνων συντελεστν ΦΠΑ κατ τη σνοδο του Ιανουαρου του 2005 προκειμνου να καταλξει σε οριστικ συμφωνα σχετικ με το θμα αυτ.
Συμπερσματα της Προεδρας - Βρυξλλες, 15/16 Δεκεμβρου 2005
15914/1/05 REV 1 7
Χ. ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
23. Tο Ευρωπακ Συμβολιο υποδχεται με ικανοποηση τη γνμη της Επιτροπς σχετικ με την ατηση της Πρην Γιουγκοσλαβικς Δημοκρατας της Μακεδονας να προσχωρσει στην ΕΕ. Το Ευρωπακ Συμβολιο εκφρζει την ικανοποησ του για τη σημαντικ προδο που χει επιτελσει η Πρην Γιουγκοσλαβικ Δημοκρατα της Μακεδονας ως προς την εκπλρωση των πολιτικν κριτηρων που ρισε το Ευρωπακ Συμβολιο της Κοπεγχγης το 1993 και των απαιτσεων της Διαδικασας Σταθεροποησης και Σνδεσης που καθρισε το Συμβολιο το 1997.
24. Υπ το πρσμα της ανλυσης στην οποα προβη η Επιτροπ, το Ευρωπακ Συμβολιο αποφασζει να χορηγσει καθεστς υποψφιας χρας στην Πρην Γιουγκοσλαβικ Δημοκρατα της Μακεδονας λαμβνοντας ειδικτερα υπψη την ουσιαστικ προδο που επιτλεσε στην ολοκλρωση του νομοθετικο πλαισου που συνδεται με τη συμφωνα- πλασιο της Οχρδας καθς και τις επιδσεις της σον αφορ την εφαρμογ της Συμφωνας Σταθεροποησης και Σνδεσης (καθς και των εμπορικν της διατξεων) απ το 2001.
25. Tο Ευρωπακ Συμβολιο καθιστ σαφς τι περαιτρω βματα θα πρπει να μελετηθον υπ το φως της συζτησης για τη στρατηγικ της διερυνσης, πως προβλπεται απ τα συμπερσματα του Συμβουλου της 12ης Δεκεμβρου 2005, τη συμμρφωση της Πρην Γιουγκοσλαβικς Δημοκρατας της Μακεδονας με τα πολιτικ κριτρια της Κοπεγχγης, των προαπαιτουμνων της Διαδικασας Σταθεροποησης και Σνδεσης και της αποτελεσματικς εφαρμογς της Συμφωνας Σταθεροποησης και Σνδεσης, της ανγκης περαιτρω σημαντικς προδου να ανταποκριθε στα λλα ζητματα και κριτρια προσχρησης που περιλαμβνονται στη γνμη της Επιτροπς, καθς και στην υλοποηση των προτεραιοττων της Ευρωπακς Εταιρικς Σχσης, με βση συγκεκριμνα ορσημα. Θα πρπει επσης να ληφθε υπψη η απορροφητικ ικαντητα της νωσης. Tο Ευρωπακ Συμβολιο καλε την Επιτροπ να το ενημερνει για τις εξελξεις με μελλοντικς εκθσεις προδου.
ΧΙ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ
26. Το Ευρωπακ Συμβολιο σημεινει το σημαντικ ργο που χει επιτελσει το Διεθνς Ταμεο για την Ιρλανδα σον αφορ την προαγωγ της ειρνης και της συμφιλωσης, ζητ δε απ την Επιτροπ να λβει τα αναγκαα μτρα για τη συνχιση της στριξης που παρχει η ΕΕ στο Ταμεο καθς εισρχεται στην κρσιμη τελικ φση των εργασιν του μχρι το 2010.
Συμπερσματα της Προεδρας - Βρυξλλες, 15/16 Δεκεμβρου 2005
15914/1/05 REV 1 8
XII. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
27. Το Ευρωπακ Συμβολιο εκδδει δλωση σχετικ με τη Μεσγειο και τη Μση Ανατολ, η
οποα επισυνπτεται στα παρντα συμπερσματα.
28. Το Ευρωπακ Συμβολιο προσυπογρφει την κθεση της Προεδρας για την ΕΠΑΑ
(γγρ. 15891/05), στην οποα περιλαμβνεται και η εντολ της επμενης Προεδρας.
29. Το Ευρωπακ Συμβολιο εγκρνει τη στρατηγικ της ΕΕ για την καταπολμηση της
παρνομης συσσρευσης και διακνησης φορητν πλων και ελαφρο οπλισμο και των
πυρομαχικν τους (γγρ. 13066/05).
30. Το Ευρωπακ Συμβολιο χαιρετζει την κδοση, απ το Συμβολιο, τα κρτη μλη, την
Επιτροπ και το Ευρωπακ Κοινοβολιο, της «Ευρωπακς συνανεσης για την ανπτυξη»,
η οποα παρχει στην νωση να κοιν ραμα αξιν, στχων, αρχν και μσων για την
ανπτυξη (γγρ. 14820/05). Το Ευρωπακ Συμβολιο επικροτε το γεγονς τι το
Συμβολιο θα προβανει, βσει κθεσης παρακολοθησης που θα υποβλλει η Επιτροπ, σε
τακτικ αξιολγηση των στχων για το μγεθος της βοθειας που συμφωνθηκαν στα
συμπερσματα του Συμβουλου του Μαου 2005.
________________________
15914/1/05 REV 1 9
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ