131879463 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

download 131879463 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

of 29

Transcript of 131879463 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 • (+1998)

  1

 • ............................................................3 ..................... 3

  ................................................................................................................. 3 ...................................................................................................4 ...................................................................................... 4 ...................................................................................................5 .......................................................................................5 ................................................................................................... 6 ................................................................................................. 7

  , . ................................................................................................................7 ............................................................................................ 8..................................................................................................... 8 ...................................................................................................9

  ..................... ...................... 10 ............................................................................. 11 ......................................................................................... 13 ........................................................................................... 15 ................................................................... 15 .............................................................................................16 ....................................................................................... 17 ................................................................................................ 17 .......................................................................................20

  .............................................................................................. 23 .....................................................................................24

  , ................................................ 24 ................................................................................................... 25 .....................................................................................26-.................................................................................... 26

 • (+1998)

  , . , ..

  . , ..

  .

  , . , . , , . , . , . ... , , , . , , . , , , . , , , , , .

  ., . , . , , . , , . , . ... , , , . , , . , , . , ,

  3

 • , , , ., , , , . , , , , , , ., .

  , , . , , , . , , , . , , , , , . , .

  , , , , , . , , ..

  , , , , . , , , ..

  . , , . . ... . ...

  , , . , ., , . ... . ... .

  4

 • . . . ... , ., ., , , , ., . , , , , , , ., .

  . . ...

  ., . , , , ., . , , , , , . , .

  , . , , ..

  , . , , , . , . ...

  , , . , , .

  .

  , , , . , , , . , ,

  5

 • , , , . ... . . . , , , , , , , , .

  , ., ., , , , .

  , . , , , , , ., .

  , , , .

  . ... , ( ) . ... , . . , , , , . ., . , , ., . , , , , . , .

  , , , , , .

  6

 • , ..

  , , , ..

  , .

  , . . ., . , , , . , , , . .

  , , . , . .! ! . , , , .

  .

  .

  , .

  , . . ., . , , , . , , , , . ., . . .! ., . , , , .

  .

  .

  7

 • , . , , , , , . , , ..

  , . , , , , , , , , . , , , ..

  , , .

  , , .

  !.. . !

  .

  ., , .

  !... . !

  .

  ., , .

  8

 • . , , . , , . , , , , . .. ! . . .!

  .

  . , .

  . , (), , . , , . , , , . .. ! . .

  . !

  .

  . , .

  ., , , . , , , . , , , . .

  , ., , , . , , , . , , , . .

  9

 • ... , . , , , , , , , , , , . , . , , , .

  , , , . , , , .

  .

  ... , . , , , , , , , , , . , , , . , , , . , , , , . , , , , ..

  .

  , .

  ., . .

  10

 • . . . . ., , , . , . , , , , , , , . , , .

  . , , , . .

  . . . ., , , , . , .

  , , , , , , , . , , .. , . .

  , ., , , , . ., . ,

  , . , , , . ., .

  11

 • , . , , , , , , . , , .

  . , ., ., , , , .

  , .! , , , . , , ,

  , , , . , , , , , , , , . , , , .. , ., . , , , ., .! , , , , , . , , ,

  12

 • . , , , .

  . , , , , . .

  , . , , , . , , , , , . , , , .

  . , , , , .. , , , , . .

  , , . . , , , . , , , , , , . , , , , , . ,

  13

 • , , . , , , , . . , , , . , , , , . , , ., . , . , , , , , , , , . , , . .

  , . , , , . ., . . , . , , , , . , , ( ) ., . , . , , , , , , . , , , . , , . .

  14

 • , , .. , .

  .

  , .., , ..

  .

  , . , .

  , , . , , , ., , , , . , , , .

  , . , , , . , . , .

  ., . , , . , , . , , , . , , , . , , , . , . , . . . .

  15

 • . , , , , , . , , , , , . .

  , , , . , , . , , , .. . . , ., , . , !

  , , . , , , , . , .

  , , . , , . , , .

  . . . , . , , . ! !

  16

 • .

  , , , , . , , . , , , , . . . . . , . , , , , , . , , . . . . .

  .

  , , , , . , , . , , , , . . . . . , . , , , , , . , , . . . . .

  . , .

  ,

  . , . ,

  17

 • , , . . .

  .

  . . , , , , . , , , , . . , , . , , , , , , , . , , , .

  , , . . .

  , . . . . . . , , , . , , , , , . , . , , , , , . , , , , , , ,, , . , . , .

  18

 • , , , . , , , . , , , , , , , , , , , , .. , , , .. , , , , , , , , .

  , , , , , . ,

  , , , , , , , . , , , , , , , , , , .. , , , .. , , , , , , , . , , , , ( ) . .

  19

 • . . . . , , . , , , , , . , , , , , , , , , . , , , .

  , , . , , , .

  . . , , . . . . . . , , , , . , , , , , , , , , , , . , , , . , , . , , , .

  , , , ... , , , . ... , , . , , , , , . ,

  , , , ..., , , , . , ... , , . , , , , . , ,

  20

 • , . , , , , , , . , , ... , , , .

  , . ., , , . , , , , , , . , , , . , , , , .

  . . . , , .

  , , . , , , , , , . , , ... , , , , . , . ., , ( ) . , , , , , , . , , , , . , , .. . . , , .

  21

 • , . , ., . , , , , . , , , ., , , , , . , , , , ., . , , , . , . , . , . , , , , , . , , ., .

  , . , , ., . , , , , . , , , . , , , . , , , . . , . . . . , , . , . , . , ,

  22

 • , , , , , , , , . , , , , .

  , , . , , . , , .. . . ., . , , , . , ,

  , . , , , , , , . , , , , .

  , , . , , . , , .. . . . , . , , . , , ,

  23

 • , . , , , .

  , , , .

  .

  , . , , , , , . , , , ..

  , , , , , .

  ! . , , , . .

  ,

  , , . , , , .

  , , , , , . ! . , , . .

  ,

  , , . , , , .

  24

 • , , . . ., , . , . . , . .

  , , . , . ., , . , , . . , . .

  , . ... , ., . . , , , . ... ... ... , ., .

  , , , .

  ...

  , , . ... , ., ., , . , , , . ... ... ... , ., . , , , . ...

  25

 • , . . , , .

  , . . .

  , . , .

  , , . , , , ., . , , ., . , ..

  , . , ., , . , , , ., . , , ., . , ..

  -

  . , , , , , , ., , , , ., .

  -

  . , , , , , , . , , , ., .

  26

 • , , , , .

  , . , , , . , , , . , , .. . ., . , , , . . , . , , , , , , , .

  , , , . , . , , , . , , , . , , .. . ., ., , . . , . , , , , , , ,

  27

 • . . , , , , , . .

  ., . , , .. , , .

  , . . , (). , . , , ... ... , , . , ,

  .. . , ( ), , . . ., . , , .. , , . , , . . , (). , . , , , , , , , , ... ... . ,

  28

 • ..

  , ..

  29