ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΤΑΤΖΗ

30

description

AKOΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ , ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΤΑΤΖΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΛΗΘΕΝΤΟΣ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ.ΣΥΝΕΤΕΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

Transcript of ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΤΑΤΖΗ