παρουσίαση1 χριστουγενναα

36
Ο Θεός έγινε άνθρωπος, ώστε ο άνθρωπος να γίνει Θεός

Transcript of παρουσίαση1 χριστουγενναα

Page 1: παρουσίαση1 χριστουγενναα

Ο Θεός έγινε άνθρωπος, ώστε ο άνθρωπος να γίνει Θεός

(Μ. Αθανάσιος)

Page 2: παρουσίαση1 χριστουγενναα

Ειρήνη κατέβηκε σε όλη τη γη, πού θα Τον βρούμε;Η Εκλεκτή και το Βρέφος της κατά τρόπο

μυστηριώδηεξαφανίστηκαν, μα χωρίς άλλο υπάρχουν.Το Άστρο του ακόμα μετεωρίζεται απάνω από την

πολιτεία,στραφτοκοπάει με αχόρταγη λάμψη,φωτίζοντας τους λαβύρινθους του μυαλού,

σκορπίζονταςτα πέπλα της πλάνης, φανερώνοντας το καλό,ξεσκεπάζοντας το κακό.Αφουγκραστείτε τη μουσική των άστρων,ξανά το σύμπαν περιστρέφεται με ρυθμική ακρίβεια.Είναι παντού γύρω μας, πώς θα Τον βρούμε;

Page 3: παρουσίαση1 χριστουγενναα
Page 4: παρουσίαση1 χριστουγενναα

«Εις και αυτός Χριστός εν δύο φύσεσιν ασυγχύτως,

ατρέπτως , αδιαιρέτως και εις έν πρόσωπο

και μια υπόσταση, ένα και τον αυτόν και μονογενή , τον

Θεόν Λόγον»

(Δ΄Οικ. Σύνοδος)

Page 5: παρουσίαση1 χριστουγενναα
Page 6: παρουσίαση1 χριστουγενναα
Page 7: παρουσίαση1 χριστουγενναα
Page 8: παρουσίαση1 χριστουγενναα
Page 9: παρουσίαση1 χριστουγενναα
Page 10: παρουσίαση1 χριστουγενναα
Page 11: παρουσίαση1 χριστουγενναα
Page 12: παρουσίαση1 χριστουγενναα
Page 13: παρουσίαση1 χριστουγενναα
Page 14: παρουσίαση1 χριστουγενναα

`

Page 15: παρουσίαση1 χριστουγενναα

6ος αι. Εγκαυστική.

Μονή Αγ. Αικατερίνης Σινά.

Page 16: παρουσίαση1 χριστουγενναα

Ψηφιδωτό, 11ος αι.Μονή Δαφνίου.

Page 17: παρουσίαση1 χριστουγενναα

Ψηφιδωτό 13ος αι.

Μονή Χώρας, Κωνσταντινούπολη.

Page 18: παρουσίαση1 χριστουγενναα

16ος αι.Βενετία.

Page 19: παρουσίαση1 χριστουγενναα

15ος αι.Μετέωρα, Μονή Βαρλαάμ.

Page 20: παρουσίαση1 χριστουγενναα

• 9ος αι. Αγία Αικατερίνη, Σινά.

Page 21: παρουσίαση1 χριστουγενναα

Ψηφιδωτό, 11ος αι.Μονή οσίου Λουκά Βοιωτίας.

Page 22: παρουσίαση1 χριστουγενναα

14ος αι.

Περίβλεπτος, Μυστράς.

Page 23: παρουσίαση1 χριστουγενναα
Page 24: παρουσίαση1 χριστουγενναα
Page 25: παρουσίαση1 χριστουγενναα
Page 26: παρουσίαση1 χριστουγενναα
Page 27: παρουσίαση1 χριστουγενναα
Page 28: παρουσίαση1 χριστουγενναα

Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ότι ώφθης επί γης ως άνθρωπος δι’ ημάς; Έκαστον γαρ των υπό σου γενομένων κτισμάτων, την ευχαριστίαν σοι προσάγει οι Άγγελοι τον ύμνον, οι ουρανοί τον αστέρα, οι Μάγοι τα δώρα, οι Ποιμένες το θαύμα, η γή το σπήλαιον, η έρημος την φάτνην, ημείς δε Μητέρα Παρθένον. Ο προ αιώνων Θεός ελέησον ημάς.

Page 29: παρουσίαση1 χριστουγενναα
Page 30: παρουσίαση1 χριστουγενναα

Τι σημασία έχει

ο θεός να γίνεται άνθρωπος

και κανένας άνθρωποςνα μην αλλάζει;

Page 31: παρουσίαση1 χριστουγενναα

Είδα όνειρο.

Eγώ: «Κοίταξε θεέ μου, τήρησα το νόμο σου

δεν έκανα τίποτε κακό, αισχρό ή αντίθρησκο.

Κύριε τα χέρια μου είναι καθαρά.

Θεός : «Ναι, ναι είναι καθαρά.

Αλλά είναι άδεια…»

Page 32: παρουσίαση1 χριστουγενναα

Ο νέος κόσμος του ΧριστούΟ νέος κόσμος του Χριστούείναι είναι τρόπος ζωήςτρόπος ζωής ή μάλλον ή μάλλον

δυνατότητα νέας ζωήςδυνατότητα νέας ζωήςαπαλλαγμένης από τον πνευματικόαπαλλαγμένης από τον πνευματικό

θάνατο.θάνατο.

Προσφέρει συμφιλίωση Προσφέρει συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό,του ανθρώπου με τον Θεό,

με τον συνάνθρωπο, με τη φύση.με τον συνάνθρωπο, με τη φύση.

Χαρακτηριστικά του είναι:Χαρακτηριστικά του είναι:η αγάπη-η δικαιοσύνη-η αλήθειαη αγάπη-η δικαιοσύνη-η αλήθειαη ειρήνη-η ισότητα-η ταπείνωσηη ειρήνη-η ισότητα-η ταπείνωση

η τιμιότητα-η διακονία-η ελευθερία.η τιμιότητα-η διακονία-η ελευθερία.

Αυτή την δυνατότητα του Νέου κόσμου Αυτή την δυνατότητα του Νέου κόσμου καλούμαστε όλοι να ζήσουμε.καλούμαστε όλοι να ζήσουμε.

Page 33: παρουσίαση1 χριστουγενναα

Ήρθε για όλους:για τους απλοϊκούς κ΄ τους σοφούς,για κάθε ηλικία , κάθε φυλή , κάθε

λαό.Στη γέννηση του συμμετέχουν και

ουράνιες δυνάμεις.

Όλη η φύση κ΄ η δημιουργία χαίρεταικαι συμμετέχει στη Γέννηση του

Χριστού.Το σπήλαιο της Βηθλεέμ μας καλεί: « Ελάτε ! γεννήθηκε ο Χριστός,ανοίξτε την καρδιά σας να μπει μέσα αγαπήστε τον αγαπώντας κάθε συνάνθρωπό σας , δηλαδή κάθε

αδερφό σας.»

Page 34: παρουσίαση1 χριστουγενναα

Αναζητούσα τον Θεό και μου ξέφυγε. Αναζητούσα τον εαυτό μου και δεν τον έβρισκα.

Αναζήτησα τον αδερφό μου και τότε βρήκα και τους τρεις.

Page 35: παρουσίαση1 χριστουγενναα
Page 36: παρουσίαση1 χριστουγενναα