Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... ·...

of 85 /85
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Τέχνη του Μεσαίωνα Η ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ. ΤΟ ΙΣΛΑΜ Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Αρετή Αδαμοπούλου

Embed Size (px)

Transcript of Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... ·...

Page 1: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η Τέχνη του Μεσαίωνα

Η ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ. ΤΟ ΙΣΛΑΜ

Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Αρετή Αδαμοπούλου

Page 2: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Άδειες Χρήσης

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Page 3: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 4: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Η Ανατολή

Βυζάντιο και Ισλάμ 9ος-12ος αιώνας

Page 5: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Μεσοβυζαντινή ή κυρίως Βυζαντινή περίοδος: 843-1204 μ.Χ. 843-1025: Δυναστεία Αμορίου (842-867) και Μακεδονική (867-1025).

Περίοδος μεγάλης ακμής για το Βυζάντιο.

- Παγιώνεται η βυζαντινή κυριαρχία στα Βαλκάνια και τη Μ. Ασία.

Εξάπλωση σε Αραβία και Κ. Ιταλία

- Ανάκαμψη της οικονομίας. Έλεγχος των «δυνατών»

-Ίδρυση Σχολής Μαγναύρας (830) και τόνωση της πνευματικής

δραστηριότητας. Αναβίωση των κλασικών γραμμάτων.

- Εκχριστιανισμός Σλάβων (862-3), Βουλγάρων (864) και Ρώσων (989).

1025-1204: Δυναστεία Κομνηνών (1081-1181) και Αγγέλων (1181-1204)

Περίοδος κρίσης για την αυτοκρατορία, που καταλήγουν στην κατάλυση του

κράτους από τους Σταυροφόρους της Δ’ Σταυροφορίας.

Page 6: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων

726-787: Α’ φάση της εικονομαχίας

787: Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος, με πρωτοβουλία της

αυτοκράτειρας (και αργότερα Αγίας) Ειρήνης της Αθηναίας. Η

Σύνοδος αποκατέστησε τις εικόνες.

815-843: Β’ φάση της εικονομαχίας

843: Οικουμενική Σύνοδος, με πρωτοβουλία της

αυτοκράτειρας Θεοδώρας (μητέρας του Μιχαήλ Γ’), που

αναστήλωσε τις εικόνες.

Page 7: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Δέηση Λέοντα ΣΤ’ Σοφού, Αγ. Σοφία, Κωνσταντινούπολη. Ψηφιδωτό πάνω από την κεντρική είσοδο του ναού, 9ος αι.

Page 8: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 9: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Αγ. Σοφία, Βρεφοκρατούσα, c. 867

Page 10: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Ιώβ και Γεδεών, Χειρόγραφο Ιώβ, Ρώμη, 10ος αιώνας. Ύψ.:32,4 cm

Page 11: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

O Δαυίδ παίζει την άρπα του, Ψαλτήριο Παρισιού, Κωνσταντινούπολη, 10ος

αιώνας. 35,9 χ 26 cm

Page 12: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 13: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Οδηγήτρια, 10ος–11ος αι., Πιθανόν από εργαστήριο της

Κωνσταντινούπολης. Ελεφαντόδοντο, 23,4 x 7 x 1,3 cm

Page 14: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Παναγία Οδηγήτρια, 11ος αι. Εργαστήριο Κωνσταντινούπολης.

Ελεφαντόδοντο, υψ: 32,4 cm

Page 15: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Λιτανικός σταυρός, πρώτο μισό 11ου αιώνα. Ασήμι και χρυσός, 59,5 x 43 x 2,2 cm

Page 16: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Μεταξωτό ύφασμα. Ανατολική Μεσόγειος, 11ος-12ος αιώνας

Page 17: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Το Σχίσμα (1054)

Πάπας Λέων IX - Οικουμενικός Πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος

1274: Οι εκκλησίες επανενώθηκαν με τη Σύνοδο της Λυών (στα

έγγραφα και όχι ουσιαστικά).

1439: Επιχείρηση επανένωση με το Σύνοδο της Φλωρεντίας

(στα έγγραφα και όχι ουσιαστικά)

1484: Η Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης αποκήρυξε τη

Σύνοδο της Φλωρεντίας και οδήγησε στο οριστικό σχίσμα.

1965: Ο Πάπας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήραν το

ανάθεμα του 1054.

Page 18: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Α) Σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο (ή Κωνσταντινουπολίτικος): έχει τετράγωνη περίπου κάτοψη, με τέσσερα στηρίγματα για τον κεντρικό τρούλο, ο οποίος εδράζεται στη συνέχεια σε

τέσσερα τόξα, με τη βοήθεια τεσσάρων σφαιρικών τριγώνων στις γωνίες. Τα τόξα αποτελούν τα μέτωπα των τεσσάρων καμαρών οι οποίες καλύπτουν τις κεραίες του εγγεγραμμένου σταυρού.

Page 19: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Καπνικαρέα ), Αθήνα, 1050 και εξωνάρθηκας περ.1060.

Page 20: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 21: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 22: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Μονή Καισαριανής, Υμηττός, β’ μισό 11ου αιώνα Ημισύνθετος σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο

Page 23: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 24: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Καθολικό Οσίου Λουκά, Φωκίδα, 1021 σύνθετος οκταγωνικός

Β) οκταγωνικός τύπος: Ο τρούλος εδράζεται σε οκτάγωνο και καλύπτει ολόκληρο το χώρο του κυρίως ναού.

Page 25: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Μονή Οσίου Λουκά, Φωκίδα, 1021

Page 26: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 27: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 28: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Μονή Δαφνίου, 1100

Page 29: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 30: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 31: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Ναός Αγ. Μάρκου, Βενετία, 1063

Page 32: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 33: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 34: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 35: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Собор Святой Софии (Αγ. Σοφία Κιέβου), 11ος αιώνας

Page 36: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 37: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 38: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 39: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Владимирская Богоматерь (Θεοτόκος Βλαντίμιρ), 12ος αιώνας. Τέμπερα σε ξύλο,

78 x 54,6 cm

Page 40: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Ισλάμ Muhammad (c. 570-632):Θεμελίωσε μια νέα θρησκεία: Ισλάμ (salam = ειρήνη διαμέσου του Θεού). «Ένας είναι ο Θεός και προφήτης του είναι ο Μωάμεθ». κατέλαβε τη:(Χαλίφης Omar, 581-644) عمر بن الخطابΔαμασκό (635) και την Ιερουσαλήμ (638). Στο θάνατό του το Ισλάμ είχε εξαπλωθεί από το Ιράν μέχρι την Αίγυπτο. Ίδρυσε τη δυναστεία Umayyad. Abd al-Rahman, το Γεράκι της) عبد الرحمن الداخلΑνδαλουσίας, 731-788). To 750 διωγμένος από τους Abbasids έφυγε δυτικά. Το 756 ίδρυσε κράτος στην Ισπανία με πρωτεύουσα την Córdoba και διοίκησε ως εμίρης. Το 929 (Abd al-Rahman ΙΙΙ, 889-961) عبد الرحمن الثالثίδρυσε το Χαλιφάτο της Córdoba.

Page 41: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 42: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Μέχρι το 10ο αιώνα: Ανεξάρτητα χαλιφάτα ιδρύθηκαν στο Μαρόκο, την Τυνησία και την Αίγυπτο. 827: Οι μωαμεθανοί κατέλαβαν τη Σικελία και έκαναν το Παλέρμο πρωτεύουσα. 956: Οι Σελτζούκοι τούρκοι δέχονται το Ισλάμ. Μέχρι τον 11ο αιώνα εδραιώνουν μια ασιατική αυτοκρατορία.

Page 43: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 44: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Χαλιφάτο Κόρδοβας, περ. 10ος αιώνας. Δυναστεία: Umayad, 711-1031

Page 45: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

La mezquita de Córdoba, 9ος-10ος αιώνας

Page 46: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

La mezquita de Córdoba, 9ος-10ος αιώνας

Page 47: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 48: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 49: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 50: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 51: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 52: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Oudaia Πύλη, Almohad, Rabat, Μαρόκο

Page 53: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Capella Palatina, Palermo, 12ος αιώνας

Page 54: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

muqarnas

Page 55: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Κουφική γραφή: η παλιότερη καλλιγραφική γραφή χειρογράφων στην αραβική

Page 56: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Folio από Κοράνι, 8ος-9ος αιώνας. Abbasid dynasty

Page 57: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 58: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Πυξίδα, Συρία, δεύτερο μισό 11ου αιώνα. Ύψος: 20, 3 cm.

Υπομονή σημαίνει δύναμη. Όποιος είναι υπομονετικός είναι δυνατός. Εμπιστοσύνη [στο Θεό] είναι το μόνο που χρειάζεται κανείς.

Page 59: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Κανάτα, Μπρούντζος με ένθεση ασημιού, Συρία,

1232.

Page 60: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 61: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Al-Idrisi, Tabula Rogeriana, 1154. Σχεδιάστηκε για τον Roger II της Σικελίας

Page 62: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 63: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 64: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Καθεδρικός Cefalù, Σικελία, 12ος αιώνας

Page 65: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Καθεδρικός Cefalù, Σικελία, 12ος αιώνας

Page 66: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Καθεδρικός Cefalù, εσωτερικό με ψηφιδωτά κεντρικής κόγχης

Page 67: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 68: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 69: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Cappella Palatina, Palazzo dei Normanni (Palazzo Reale), Palermo, 1140

Page 70: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 71: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 72: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 73: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

The Cathedral of Monreale, 1174-1182, Σικελία

Page 74: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 75: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 76: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Palazzo dei Normanni, 11Ος αιώνας

Page 77: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 78: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 79: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ
Page 80: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Τέλος Ενότητας

Page 81: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Χρηματοδότηση

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του

εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο

Ιωαννίνων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του

εκπαιδευτικού υλικού.

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς

πόρους.

Page 82: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Σημειώματα

Page 83: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.

Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:

• Έκδοση 1.0 διαθέσιμη εδώ.http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1093.

Page 84: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διδάσκουσα: Επίκ. Καθηγήτρια Αρετή Αδαμοπούλου. «Η Τέχνη του Μεσαίωνα. Η ΜΕΣΟΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ. ΤΟ ΙΣΛΑΜ». Έκδοση: 1.0. Ιωάννινα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1093.

Page 85: Η Τέχνη νοξ @ xσαίφναecourse.uoi.gr/pluginfile.php/85704/mod_resource/content/... · 2015-11-26 · Η Τέχνη νοξ @ x ... Βυζάντιο και Ισλάμ

Σημείωμα Αδειοδότησης

• Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού -Παρόμοια Διανομή, Διεθνής Έκδοση 4.0 [1] ή μεταγενέστερη.

• [1] https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.