σκάκι τέχνη

28
ΣΚΑΚΙ, τέχνη ΣΚΑΚΙ, τέχνη (κοιτώντας έργα τέχνης) (κοιτώντας έργα τέχνης) Έργα τέχνης και φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν Έργα τέχνης και φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια του προγράμματος στα πλαίσια του προγράμματος «Παίζω, παίζεις, παίζει» σκάκι «Παίζω, παίζεις, παίζει» σκάκι Στο 2ο κλασικό τμήμα του νηπιαγωγείου Στο 2ο κλασικό τμήμα του νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου, Ασβεστοχωρίου, Γενάρη και Φλεβάρη-Μάρτη 2015 Γενάρη και Φλεβάρη-Μάρτη 2015 Μουσιάδου Ειρήνη, ΠΕ 60 Μουσιάδου Ειρήνη, ΠΕ 60 http://blogs.sch.gr/irinim/ http://blogs.sch.gr/irinim/

Transcript of σκάκι τέχνη

Page 1: σκάκι τέχνη

ΣΚΑΚΙ, τέχνηΣΚΑΚΙ, τέχνη(κοιτώντας έργα τέχνης)(κοιτώντας έργα τέχνης)

Έργα τέχνης και φωτογραφίες που παρουσιάστηκανΈργα τέχνης και φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν

στα πλαίσια του προγράμματοςστα πλαίσια του προγράμματος

«Παίζω, παίζεις, παίζει» σκάκι«Παίζω, παίζεις, παίζει» σκάκι

Στο 2ο κλασικό τμήμα του νηπιαγωγείου Στο 2ο κλασικό τμήμα του νηπιαγωγείου Ασβεστοχωρίου,Ασβεστοχωρίου,

Γενάρη και Φλεβάρη-Μάρτη 2015Γενάρη και Φλεβάρη-Μάρτη 2015

Μουσιάδου Ειρήνη, ΠΕ 60Μουσιάδου Ειρήνη, ΠΕ 60http://blogs.sch.gr/irinim/http://blogs.sch.gr/irinim/

Page 2: σκάκι τέχνη
Page 3: σκάκι τέχνη
Page 4: σκάκι τέχνη
Page 5: σκάκι τέχνη
Page 6: σκάκι τέχνη
Page 7: σκάκι τέχνη
Page 8: σκάκι τέχνη
Page 9: σκάκι τέχνη
Page 10: σκάκι τέχνη
Page 11: σκάκι τέχνη
Page 12: σκάκι τέχνη
Page 13: σκάκι τέχνη
Page 14: σκάκι τέχνη
Page 15: σκάκι τέχνη
Page 16: σκάκι τέχνη
Page 17: σκάκι τέχνη
Page 18: σκάκι τέχνη
Page 19: σκάκι τέχνη
Page 20: σκάκι τέχνη
Page 21: σκάκι τέχνη
Page 22: σκάκι τέχνη
Page 23: σκάκι τέχνη
Page 24: σκάκι τέχνη
Page 25: σκάκι τέχνη
Page 26: σκάκι τέχνη
Page 27: σκάκι τέχνη
Page 28: σκάκι τέχνη