Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick

200

description

Ο Πητ Γκάρντεν ήταν ένας Κληρούχος. Ένας από τους καλύτερους παίκτες απ' αυτή την πλευρά του Τιτάνα. Χάρις στη δεξιοτεχνία του είχε κιόλας κερδίσει στο παιχνίδι τη μισή Καλιφόρνια και δεκαοχτώ γυναίκες. Αλλά ήταν αρκετά καλός για να νικήσει τους φανατικούς παίκτες του Τιτάνα. Οι Τιτάνιοι τηλεπαθητικοί Βαγκ είχαν ήδη νικήσει στον διαπλανητικό πόλεμο που άφησε τα διάσπαρτα υπολείμματα της ανθρωπότητας στείρους ιδιοκτήτες μιας άχρηστης γης. Και στο σπουδαιότερο παιχνίδι απ' όλα το στοίχημα ήταν η ίδια... η Γη.

Transcript of Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick

Page 1: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 2: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 3: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 4: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 5: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 6: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 7: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 8: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 9: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 10: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 11: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 12: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 13: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 14: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 15: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 16: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 17: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 18: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 19: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 20: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 21: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 22: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 23: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 24: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 25: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 26: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 27: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 28: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 29: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 30: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 31: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 32: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 33: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 34: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 35: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 36: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 37: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 38: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 39: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 40: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 41: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 42: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 43: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 44: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 45: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 46: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 47: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 48: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 49: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 50: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 51: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 52: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 53: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 54: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 55: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 56: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 57: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 58: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 59: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 60: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 61: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 62: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 63: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 64: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 65: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 66: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 67: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 68: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 69: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 70: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 71: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 72: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 73: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 74: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 75: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 76: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 77: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 78: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 79: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 80: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 81: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 82: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 83: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 84: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 85: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 86: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 87: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 88: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 89: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 90: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 91: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 92: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 93: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 94: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 95: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 96: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 97: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 98: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 99: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 100: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 101: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 102: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 103: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 104: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 105: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 106: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 107: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 108: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 109: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 110: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 111: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 112: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 113: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 114: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 115: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 116: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 117: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 118: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 119: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 120: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 121: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 122: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 123: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 124: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 125: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 126: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 127: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 128: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 129: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 130: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 131: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 132: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 133: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 134: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 135: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 136: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 137: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 138: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 139: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 140: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 141: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 142: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 143: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 144: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 145: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 146: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 147: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 148: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 149: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 150: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 151: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 152: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 153: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 154: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 155: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 156: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 157: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 158: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 159: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 160: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 161: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 162: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 163: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 164: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 165: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 166: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 167: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 168: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 169: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 170: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 171: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 172: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 173: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 174: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 175: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 176: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 177: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 178: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 179: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 180: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 181: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 182: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 183: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 184: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 185: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 186: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 187: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 188: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 189: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 190: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 191: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 192: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 193: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 194: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 195: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 196: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 197: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 198: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 199: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick
Page 200: Οι παίκτες του Τιτάνα - Philip K. Dick