Βικτωρία Τσουκαλά , PhD

of 12 /12
ePublishing 6/2013 1 Βικτωρία Τσουκαλά, PhD Ιούνιος 2013 Η Πράξη “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες” (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. ePublishing@EKT: Οι Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Embed Size (px)

description

Ιούνιος 2013. ePublishing@EKT: Οι Ηλεκτρονικές Εκδόσεις. Βικτωρία Τσουκαλά , PhD. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Βικτωρία Τσουκαλά , PhD

Page 1: Βικτωρία Τσουκαλά , PhD

ePublishing 6/2013

1

Βικτωρία Τσουκαλά, PhD

Ιούνιος 2013

Η Πράξη “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες” (Κωδικός ΟΠΣ 296115) υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ePublishing@EKT:

Οι Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

Page 2: Βικτωρία Τσουκαλά , PhD

ePublishing 6/2013

2

Βασικές πληροφορίες

Ουσιαστική συμβολή για την υιοθέτηση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης

Ουσιαστική συμβολή για την μετάβαση εκδοτών και ερευνητών σε δικτυακή έρευνα και επιστημονική επικοινωνία (e-science)

Συνεργατική δραστηριότητα με φορείς έκδοσης Ανάδειξη έγκριτου ελληνικού επιστημονικού περιεχομένου στην

Ελλάδα και το εξωτερικό Επέκταση δράσης που ξεκίνησε το 2008

Page 3: Βικτωρία Τσουκαλά , PhD

ePublishing 6/2013

Το ιστορικό των ηλεκτρονικών εκδόσεων

• Ξεκίνησε ως δράση του έργου «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Αποθετήρια και Επιστημονικά Ηλεκτρονικά Περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης» (2007-2009)

– 5 επιστημονικά περιοδικά

• Συνεχίζει στο έργο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Κοινωνικά Δίκτυα και Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (2011-παρόν)

– Αύξηση συνεργασιών, αύξηση αριθμού περιοδικών, διεύρυνση επιστημονικών πεδίων, διεύρυνση περιεχομένου (12 περιοδικά, 14 βιβλία, 39 πρακτικά συνεδρίων)

– Τυποποίηση και διεύρυνση παρεχομένων υπηρεσιών (συστηματοποίηση workflow, νέες υπηρεσίες, λ.χ. DOI)

– Ενιαίο περιβάλλον πρόσβασης σε εκδόσεις και υπηρεσίες (epublishing.ekt.gr)

Page 4: Βικτωρία Τσουκαλά , PhD

ePublishing 6/2013

Στόχοι δράσης στο ΕΠΣΕΤ ΚΔ

• Ενίσχυση εκδόσεων ανοικτής πρόσβασης και αύξηση ανοικτού περιεχομένου ελληνικής προέλευσης

• Διεύρυνση ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων, ενίσχυση δικτυακής έρευνας

• Διεθνοποίηση ελληνικής επιστημονικής παραγωγής και έρευνας• Διεύρυνση συνεργασιών• Υιοθέτηση προηγμένης τεχνολογίας ανοικτού λογισμικού• Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τους χρήστες • Συστηματοποίηση σχετικών διαδικασιών και υπηρεσιών του φορέα• Ενίσχυση θεσμικού ρόλου φορέα

4

Page 5: Βικτωρία Τσουκαλά , PhD

ePublishing 6/2013

Υπηρεσίες ePublishing του ΕΚΤ• Λογισμικό ανοικτού κώδικα για την διαχείριση της εκδοτικής διαδικασίας (open journal

systems) και φιλοξενία του περιεχομένου σε servers του ΕΚΤ• Συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση στη διαμόρφωση ή αναπροσαρμογή της

εκδοτικής πολιτικής και επιχειρησιακής οργάνωσης επιστημονικών περιοδικών, καθώς και στην οργάνωση και καταγραφή του περιεχομένου

• Εκπαίδευση των εκδοτών στην δικτυακή διαχείριση της έκδοσης• Tεχνική υποστήριξη της ηλεκτρονικής έκδοσης• Εξειδικευμένη ψηφιοποίηση και ψηφιακή επεξεργασία τεκμηρίων • Υπηρεσίες σχεδιασμού δικτυακού τόπου, γραφιστικής και συντακτικής επιμέλειας της

δικτυακής έκδοσης.• Υπηρεσίες ευρετηριασμού των εκδόσεων σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (π.χ. Scopus,

DOAJ, ISI)• Παροχή μόνιμων προσδιοριστών (DOI) για τα ψηφιακά τεκμήρια• Οργάνωση περιεχομένου και μεταδεδομένων• Υπηρεσίες Λογισμικού για την βελτίωση της παρουσίασης και προβολής του ψηφιακού

υλικού στο διαδίκτυο• Υπηρεσίες δημοσιότητας και προβολής των εκδόσεων, πρακτικών συνεδρίων και

βιβλίων, μέσα από σειρά επικοινωνιακών δράσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Page 6: Βικτωρία Τσουκαλά , PhD

ePublishing 6/2013

68

ePublishing

Page 7: Βικτωρία Τσουκαλά , PhD

ePublishing 6/2013

Το δικτυακό περιβάλλον ePublishing (http://epublishing.ekt.gr)

• Ξεκίνησε 1/2013• Ενιαία πρόσβαση και

αναζήτηση από ένα μοναδικό σημείο

• Φιλοξενία και ανάδειξη επιστημονικού περιεχομένου ανοικτής πρόσβασης από Έλληνες εκδότες

• Προβολή δραστηριότητας και εκδοτών

• Νέο περιεχόμενο: βιβλία και περιοδικά

• Ενισχυμένες δυνατότητες πλοήγησης και αναζήτησης

• Βάση για προσθήκη υπηρεσιών προς εκδότες και χρήστες

Page 8: Βικτωρία Τσουκαλά , PhD

ePublishing 6/2013

Περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων στο ePublishing

Page 9: Βικτωρία Τσουκαλά , PhD

ePublishing 6/2013

ePublishing σε αριθμούς

Περιεχόμενο • 12 περιοδικά• 14 Βιβλία• 39 Πρακτικά Συνεδρίων• 2408 Άρθρα με ανοικτή

πρόσβασης

Συνεργάτες και συγγραφείς • 10 Εκδότες• 1946 Συγγραφείς

Page 10: Βικτωρία Τσουκαλά , PhD

ePublishing 6/2013

ePublishing σε αριθμούςΧρήση: (1/2013-6/2013)

• 12.230 επισκέψεις• 4,63 σελίδες ανά επίσκεψη• 5,22 λεπτά παραμονής • 64,34% νέοι επισκέπτες• 74 χώρες• 86,9% επισκεπτών από Ελλάδα

Page 11: Βικτωρία Τσουκαλά , PhD

ePublishing 6/2013

Περιοδικά σε αριθμούς

• 12 περιοδικά• 2974 άρθρα και τεκμήρια• 2737 άρθρα και τεκμήρια ανοικτής πρόσβασης• 2.216 εγγεγραμμένοι χρήστες• 3918 μοναδικοί επισκέπτες μηνιαίως κατά μέσον όρο

Page 12: Βικτωρία Τσουκαλά , PhD

ePublishing 6/2013

Επόμενες ενέργειες

• Αύξηση αριθμού εκδόσεων-συνεργασιών• Συστηματοποίηση υπηρεσιών• Λειτουργία helpdesk• Πρόσθετες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω της

πλατφόρμας