παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

of 39 /39
ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΟΥ IΝΧΙΜΠΙΝΗΣ Β ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΟΥ IΝΧΙΜΠΙΝΗΣ Β ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΧΑΤΖΗΔΑΡΕΛΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΧΑΤΖΗΔΑΡΕΛΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ -FEBU -FEBU

Embed Size (px)

Transcript of παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Page 1: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΟΥ IΝΧΙΜΠΙΝΗΣ Β ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΟΥ IΝΧΙΜΠΙΝΗΣ Β ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ

ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΧΑΤΖΗΔΑΡΕΛΛΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΧΑΤΖΗΔΑΡΕΛΛΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ -FEBU -FEBU

Page 2: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Comprehensive Geriatric Oncology 1998:533-543

Παράμετροι εκτίμησης θεραπείας καρκίνου

Αποτελέσματα Κλινικές ΠαράμετροιΚλινικές Παράμετροι ΟικονομικέςΟικονομικές

ΠοσοτικέςΠοσοτικές ΠοιοτικέςΠοιοτικές

ΕνδιάμεσαΕνδιάμεσα ΑνταπόκρισηΑνταπόκριση ΤοξικότηταΤοξικότητα ΚόστοςΚόστος

ΤελικάΤελικά ΕπιβίωσηΕπιβίωση Ποιότητα ζωήςΠοιότητα ζωής ΆμεσοΆμεσο

Προσδόκιμο Προσδόκιμο ΕπιβίωσηςΕπιβίωσης

QALY*QALY* ΈμμεσοΈμμεσο

ΣυνδυασμέναΣυνδυασμένα Κόστος-Κόστος-αποτελεσματικότητααποτελεσματικότητα

Κόστος-Κόστος-χρησιμότηταχρησιμότητα

Κόστος-ωφέλειαΚόστος-ωφέλεια

Page 3: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Τοξικότητα και Ποιότητα ζωήςΤοξικότητα και Ποιότητα ζωής

Η ποιότητα ζωής ενός ασθενούς που λαμβάνει ΧΜΘ μπορεί να Η ποιότητα ζωής ενός ασθενούς που λαμβάνει ΧΜΘ μπορεί να

επηρεαστεί τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας όσο και επηρεαστεί τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας όσο και

απώτερα.απώτερα.

Ιδανική ΧημειοθεραπείαΙδανική Χημειοθεραπεία : :

● ● μη-τοξικήμη-τοξική

● ● υψηλή αποτελεσματικότηταυψηλή αποτελεσματικότητα

Page 4: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Κριτήρια ΤοξικότηταςΚριτήρια Τοξικότητας

National Cancer Common Toxicity Criteria (NCIC)

South –Western Oncology Group Toxicity Criteria (SWOG)

Radiation Therapy Oncology Group Toxicity Criteria (RTOG)

World Health Organization Toxicity Criteria (WHO)

Page 5: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Κατηγοριοποίηση κριτηρίων Κατηγοριοποίηση κριτηρίων NCI-CTC (Version 2.0)NCI-CTC (Version 2.0)

ΑλλεργίαΑλλεργία//ΑνοσολογικέςΑνοσολογικές ΩΡΛΩΡΛ Αιματολογικές/μυελού οστώνΑιματολογικές/μυελού οστών ΚαρδιαγγειακέςΚαρδιαγγειακές ΠηκτικότηταςΠηκτικότητας Συμπτώματα ΓρίππηςΣυμπτώματα Γρίππης ΔερματολογικέςΔερματολογικές ΕνδοκρινολογικέςΕνδοκρινολογικές ΓαστρεντερικέςΓαστρεντερικές ΑιμορραγικέςΑιμορραγικές ΗπατικέςΗπατικές Λοίμωξη/Εμπύρετος Λοίμωξη/Εμπύρετος

ΟυδετεροπενίαΟυδετεροπενία

ΛεμφαγγειακούΛεμφαγγειακού ΜεταβολικέςΜεταβολικές ΜυοσκελετικέςΜυοσκελετικές ΝευρολογικέςΝευρολογικές ΟφθαλμολογικέςΟφθαλμολογικές ΠόνουΠόνου ΠνευμονικέςΠνευμονικές ΟυροποιογεννητικόΟυροποιογεννητικό Δευτεροπαθούς κακοήθειαςΔευτεροπαθούς κακοήθειας Σεξουαλικές/Σεξουαλικές/Αναπαραγωγικής Αναπαραγωγικής

λειτουργίαςλειτουργίας ΣύνδρομαΣύνδρομα

Page 6: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Παράγοντες που καθορίζουν τη χημειοευαισθησία των Παράγοντες που καθορίζουν τη χημειοευαισθησία των ασθενών ασθενών

Κατηγορία αντινεοπλασματικών παραγόντωνΚατηγορία αντινεοπλασματικών παραγόντων

Αριθμός χρησιμοποιούμενων χημειοθεραπευτικών ουσιώνΑριθμός χρησιμοποιούμενων χημειοθεραπευτικών ουσιών

Συνολικές δόσειςΣυνολικές δόσεις

Διάρκεια θεραπείαςΔιάρκεια θεραπείας

Ηλικία ασθενούςΗλικία ασθενούς

Ατομική ευαισθησίαΑτομική ευαισθησία

European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 113S (2004) S2–S6

Page 7: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

ΤαξάνεςΤαξάνες

ΚατηγοριοποίησηΚατηγοριοποίηση::

Κυταροτοξικά φάρμακαΚυταροτοξικά φάρμακα--Αντιμικροσωληναριακοί παράγοντεςΑντιμικροσωληναριακοί παράγοντες

Φαρμακολογικές Ουσίες-Φαρμακολογικές Ουσίες-ΣκευάσματαΣκευάσματα:: Ντοσεταξέλη Ντοσεταξέλη (Taxotere®)(Taxotere®)Πακλιταξέλη Πακλιταξέλη (Taxol®)(Taxol®)

Αντινεοπλασματική δράσηΑντινεοπλασματική δράση::

ΠνεύμοναΠνεύμονα(NSCLC), (NSCLC), Τραχήλου&ΠροσώπουΤραχήλου&Προσώπου,,ΜαστούΜαστού, , ΩοθηκώνΩοθηκών, , ΌρχεωνΌρχεων,,Ουροδόχου κύστεωςΟυροδόχου κύστεως, , ΠροστάτηΠροστάτη

ΠροέλευσηΠροέλευση:: Απομόνωση από το φλοιό δένδρου Απομόνωση από το φλοιό δένδρου

Σμίλακας του Ειρηνικού (Σμίλακας του Ειρηνικού (Taxus Taxus BrevifoliaBrevifolia) )

ΗμισυνθετικάΗμισυνθετικά

Page 8: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Γοναδοτοξικότητα και ΤαξάνεςΓοναδοτοξικότητα και Ταξάνες ; ;

«Οι τοξικές επιδράσεις των Ταξανών στη λειτουργία των γονάδων δεν «Οι τοξικές επιδράσεις των Ταξανών στη λειτουργία των γονάδων δεν

έχουν προσδιοριστεί ακόμη...»έχουν προσδιοριστεί ακόμη...»

Bines et al.1996;Klein 1996)Cancer Treatment Reviws(2004) 30, 173–180

Page 9: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Η επίπτωση της Ακτινοθεραπείας και των Η επίπτωση της Ακτινοθεραπείας και των Συστηματικών Χημειοθεραπευτικών παραγόντων στη Συστηματικών Χημειοθεραπευτικών παραγόντων στη

σπερματογένεση ασθενών με νεοπλασματικά νοσήματασπερματογένεση ασθενών με νεοπλασματικά νοσήματα

Cancer Treatment Reviws(2004) 30, 173–180

Page 10: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Πειραματικές μελέτες της τοξικής επίδρασης των Πειραματικές μελέτες της τοξικής επίδρασης των Ταξανών σε αναπαραγωγικό και αναπτυξιακό επίπεδοΤαξανών σε αναπαραγωγικό και αναπτυξιακό επίπεδο

Reproductive and developmental toxicity studies of a novel

anticancer, Docetaxel Teratology 1995 Jun;51(6):21A

Significant endocrinological parameters for the assessment of male

reproductive toxicity induced by 1,3-dinitrobenzene or Τaxol

Toxicol Sci 2001 Oct;26(4):241

Page 11: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Στάδια εξέλιξης κυττάρων γεννητικού επιθηλίουΣτάδια εξέλιξης κυττάρων γεννητικού επιθηλίου

Page 12: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Αναπαραγωγικός άξονας άρρενοςΑναπαραγωγικός άξονας άρρενος

Page 13: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Ινχιμπίνη ΒΙνχιμπίνη Β--ΠροέλευσηΠροέλευση

Οικογένεια γλυκοπρωτεϊνών Οικογένεια γλυκοπρωτεϊνών TGFTGF-β-β

Υδρόφοβο μόριοΥδρόφοβο μόριο

Ετεροδιμερές (α+βв)Ετεροδιμερές (α+βв)

Μ.ΒΜ.Β: : 32– 32–kDkD. .

Κύτταρα Κύτταρα SertoliSertoli των όρχεων των όρχεων

Page 14: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Ινχιμπίνη-ΡόλοςΙνχιμπίνη-Ρόλος

Η κύρια λειτουργία της ινχιμπίνης Β είναι η αρνητική παλίνδρομη Η κύρια λειτουργία της ινχιμπίνης Β είναι η αρνητική παλίνδρομη ρύθμιση της έκκρισης της ρύθμιση της έκκρισης της FSHFSH από τα γοναδοτρόπα κύτταρα του από τα γοναδοτρόπα κύτταρα του αδένα της υπόφυσης. αδένα της υπόφυσης.

φυσιολογικά επίπεδα ορού ινχμπίνης Β αρρένων αποδεδειγμένης φυσιολογικά επίπεδα ορού ινχμπίνης Β αρρένων αποδεδειγμένης πατρότητας προσδιορίστηκαν σε πατρότητας προσδιορίστηκαν σε 6060--120120 pgpg//mlml..

J Clin Endocrinol Metab 1999, 84: 2496–2501.

Page 15: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Ινχιμπίνη Β – Κλινική σημασίαΙνχιμπίνη Β – Κλινική σημασία

Τα επίπεδα ινχιμπίνης Β σε μικρό αριθμό υπογόνιμων ασθενών με Τα επίπεδα ινχιμπίνης Β σε μικρό αριθμό υπογόνιμων ασθενών με αζωοσπερμία ή διαταραχές των όρχεων, εμφανίζονται ελαττωμένα αζωοσπερμία ή διαταραχές των όρχεων, εμφανίζονται ελαττωμένα συγκριτικά με γόνιμους μάρτυρες.συγκριτικά με γόνιμους μάρτυρες.

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 1996, 81: Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 1996, 81:

13211321--1325.1325.Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 1996, 81: 3341-3345Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 1996, 81: 3341-3345 ..

Ινχιμπίνη Β εμφάνισε, στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με τη Ινχιμπίνη Β εμφάνισε, στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με τη συγκέντρωση σπέρματος.συγκέντρωση σπέρματος.

Hum Repr 1997, 12: 2376-2378. Hum Repr 1997, 12: 2376-2378. J Clin Endocrinol Metab 1997, 82: 4059–J Clin Endocrinol Metab 1997, 82: 4059–

4063.4063.

Page 16: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Ινχιμπίνη Β – Κλινική σημασίαΙνχιμπίνη Β – Κλινική σημασία

Θετική συσχέτιση της ινχιμπίνης Β με τον αριθμό των Θετική συσχέτιση της ινχιμπίνης Β με τον αριθμό των σπερματοζωαρίων και τον όγκου των όρχεων. σπερματοζωαρίων και τον όγκου των όρχεων.

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 1998, 83: 3110-3114.Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 1998, 83: 3110-3114.

Θετική συσχέτιση μεταξύ χαμηλών επιπέδων ινχιμπίνης Β και Θετική συσχέτιση μεταξύ χαμηλών επιπέδων ινχιμπίνης Β και ανεπιτυχούς ανάκτησης σπέρματος με ανεπιτυχούς ανάκτησης σπέρματος με TESETESE. .

Hum Reprod 2000, 15: 1734–1738.Hum Reprod 2000, 15: 1734–1738. Fertil Steril 2001, 76:1124-1129.Fertil Steril 2001, 76:1124-1129.

Fertil Steril 2003, 79: 905–908.Fertil Steril 2003, 79: 905–908.

Page 17: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Ινχιμπίνη Β και παθολογοανατομικά ευρήματα ορχικού Ινχιμπίνη Β και παθολογοανατομικά ευρήματα ορχικού ιστού ιστού

Τα επίπεδα της ελαττώνονται σε ασθενείς με σημαντική βλάβη της Τα επίπεδα της ελαττώνονται σε ασθενείς με σημαντική βλάβη της σπερματογένεσης, σε πρώιμο στάδιο π.χ στο επίπεδο των σπερματογένεσης, σε πρώιμο στάδιο π.χ στο επίπεδο των σπερματογονίωνσπερματογονίων

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 1996, 81: 3341-3345.Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 1996, 81: 3341-3345.J Clin EndJ Clin Endοοrcrinol Metab1999, 84: 213–215.rcrinol Metab1999, 84: 213–215.

Balliere Best Pract Res Clin Endocrinol Metab2000, 14: 389–397.Balliere Best Pract Res Clin Endocrinol Metab2000, 14: 389–397.

HH ινχιμπίνη Β σχετίζεται γενικότερα με απώτερα στάδια ινχιμπίνη Β σχετίζεται γενικότερα με απώτερα στάδια σπερματογένεσης.σπερματογένεσης.

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 1998, 83: 4451-4458.Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 1998, 83: 4451-4458.Mol Cell Endocrinol 1990, 72: 13–22.Mol Cell Endocrinol 1990, 72: 13–22.

J Clin Endocrinol Metab 2002, 87: 5618-5624.J Clin Endocrinol Metab 2002, 87: 5618-5624.Clin Endocrinol (Oxf) 1999, 50: 695–701.Clin Endocrinol (Oxf) 1999, 50: 695–701.

Page 18: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Ινχιμπίνη Β και τοξική επίδραση Ινχιμπίνη Β και τοξική επίδραση RT RT ή ΧΜΘή ΧΜΘ

Η Ινχιμπίνη Β αποτελεί αξιόπιστο και κλινικά χρήσιμο βιοδείκτη της Η Ινχιμπίνη Β αποτελεί αξιόπιστο και κλινικά χρήσιμο βιοδείκτη της σπερματογένεσης σπερματογένεσης

Μείωση της σπερματογένεσης αντιστοιχεί σε μείωση της ινχιμπίνης Μείωση της σπερματογένεσης αντιστοιχεί σε μείωση της ινχιμπίνης Β και αύξηση της Β και αύξηση της FSHFSH. .

J Clin EndJ Clin Endοοrcrinol Metab1999, 84: 213–215.rcrinol Metab1999, 84: 213–215.European Journal of Nuclear Medicine 2000, 27: 503European Journal of Nuclear Medicine 2000, 27: 503--507.507.

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 1997, 82: 3111-3115.Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 1997, 82: 3111-3115.Bone Marrow Transplantation 2000, 26: 1089-1095.Bone Marrow Transplantation 2000, 26: 1089-1095.

Page 19: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

The physiology The physiology of reproduction. New York, Raven Press, 1988, pp: 753-836of reproduction. New York, Raven Press, 1988, pp: 753-836

Ο όγκος των όρχεων θεωρείται έμμεσος δείκτης σπερματογένεσης Ο όγκος των όρχεων θεωρείται έμμεσος δείκτης σπερματογένεσης και εκτίμησης της ορχικής λειτουργίας και εκτίμησης της ορχικής λειτουργίας

Τα σπερματικά σωληνάρια αποτελούν το 70 έως 80% της μάζας Τα σπερματικά σωληνάρια αποτελούν το 70 έως 80% της μάζας των όρχεων.των όρχεων.

Όγκος όρχεων και σπερματογένεσηΌγκος όρχεων και σπερματογένεση

Page 20: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

J UrolJ Urol 1987, 137: 416-9 1987, 137: 416-9

Ο διάμεσος όγκος των όρχεων εμφάνισε ισχυρή θετική συσχέτιση με Ο διάμεσος όγκος των όρχεων εμφάνισε ισχυρή θετική συσχέτιση με ::-- το συνολικό αριθμό και τη συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων το συνολικό αριθμό και τη συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων - - με τα επίπεδα ορού της με τα επίπεδα ορού της FSH FSH

Όγκος των όρχεων και χαρακτηριστικά σπέρματοςΌγκος των όρχεων και χαρακτηριστικά σπέρματος : : - - τα ποσοτικά εμφάνιζαν ισχυρότερη συσχέτιση σε σύγκριση με τα τα ποσοτικά εμφάνιζαν ισχυρότερη συσχέτιση σε σύγκριση με τα ποιοτικά ποιοτικά- επηρεασμένα σε όγκους μικρότερους από 14- επηρεασμένα σε όγκους μικρότερους από 14mlml. .

Όγκος όρχεων και ορχική λειτουργίαΌγκος όρχεων και ορχική λειτουργία

Page 21: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

U/S vs PraderU/S vs Prader

Το Το U/S U/S αποτελεί ακριβέστερη μέθοδο μετά από σύγκριση των αποτελεί ακριβέστερη μέθοδο μετά από σύγκριση των μετρήσεων με τον πραγματικό όγκο εγχειρητικών μετρήσεων με τον πραγματικό όγκο εγχειρητικών παρασκευασμάτων όρχεωνπαρασκευασμάτων όρχεων

Eur Urol 1993, 24:231-238.Eur Urol 1993, 24:231-238.J Urol 2000, 164: 1111-1114.J Urol 2000, 164: 1111-1114.

Radiology 2002, 222: 114-119.Radiology 2002, 222: 114-119.J Pediatr 1987, 110: 914-917.J Pediatr 1987, 110: 914-917.

Int J Androl 1989, 12: 395-403.Int J Androl 1989, 12: 395-403.

Page 22: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Μαθηματική φόρμουλα για τον υπολογισμό του όγκου Μαθηματική φόρμουλα για τον υπολογισμό του όγκου των όρχεωντων όρχεων

Για επίμηκες ελλειψοειδές σχήμα Για επίμηκες ελλειψοειδές σχήμα :: ύψος (Υ) Χ βάθος (Β) Χ μήκος (Μ) Χ 0,52ύψος (Υ) Χ βάθος (Β) Χ μήκος (Μ) Χ 0,52

Eur Urol 1993, 24:231-238.Eur Urol 1993, 24:231-238.J Urol 2000, 164: 1111-1114.J Urol 2000, 164: 1111-1114.

Radiology 2002, 222: 114-119.Radiology 2002, 222: 114-119.

Για επίμηκες σφαιροειδές σχήμα Για επίμηκες σφαιροειδές σχήμα :: ύψος (Υ) Χ βάθος2 (Β2) Χ 0,52 ύψος (Υ) Χ βάθος2 (Β2) Χ 0,52

Eur Urol 1993, 24:231-238Eur Urol 1993, 24:231-238 J Pediatr 1987, 110: 914-917.J Pediatr 1987, 110: 914-917.

Int J Androl 1989, 12: 395-403.Int J Androl 1989, 12: 395-403.

EEμπειρική φόρμουλα του μπειρική φόρμουλα του LambertLambert :: ύψος (Υ) Χ βάθος (Β) Χ μήκος (Μ) Χ 0,71.ύψος (Υ) Χ βάθος (Β) Χ μήκος (Μ) Χ 0,71.

J Urol 1996, 155: 930-933. J Urol 1996, 155: 930-933. Acta Genet Stat Med 1951, 2 (suppl 1): 1-166.Acta Genet Stat Med 1951, 2 (suppl 1): 1-166.

Page 23: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Σκοπός της μελέτηςΣκοπός της μελέτης

Να εκτιμηθεί η τοξική επίδραση της χημειοθεραπείας βασισμένης Να εκτιμηθεί η τοξική επίδραση της χημειοθεραπείας βασισμένης στις Ταξάνες στον αναπαραγωγικό άξονα του άρρενοςστις Ταξάνες στον αναπαραγωγικό άξονα του άρρενος

Page 24: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Ασθενείς-Υλικό της ΜελέτηςΑσθενείς-Υλικό της Μελέτης

Κριτήρια επιλογήςΚριτήρια επιλογής:: Ογκολογικοί ασθενείς Ογκολογικοί ασθενείς ΦύλοΦύλο: ♂: ♂ ΗλικίαΗλικία : 20-60y : 20-60y Χημειοθεραπεία βασισμένη σε ΤαξάνεςΧημειοθεραπεία βασισμένη σε Ταξάνες

Κριτήρια αποκλεισμούΚριτήρια αποκλεισμού:: Ca Ca όρχεωςόρχεως Προηγούμενες θεραπείες για κακοήθεια (Προηγούμενες θεραπείες για κακοήθεια (RTRT, ΧΜΘ, ΧΜΘ)) Ατομικό αναμνηστικό συγγενούς ανωμαλίας ή λοίμωξης γενητικού Ατομικό αναμνηστικό συγγενούς ανωμαλίας ή λοίμωξης γενητικού

συστήματος ή υπογονιμότηταςσυστήματος ή υπογονιμότητας

Page 25: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Χαρακτηριστικά ασθενώνΧαρακτηριστικά ασθενών

Αριθμός ασθενών 40

Ηλικία σε έτη (μέση -εύρος) 53.05±1.24 (28-60)

Tύπος κακοήθειας

NSCLC 37/40 (=92.5%)

ΆδενοCa αγνώστου α´παθούς εστίας 2/40 (=5%)

Ca Kεφαλής-Τραχήλου 1/40 (=2.5%)

Page 26: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Χημειοθεραπεία 1Χημειοθεραπεία 1ηςης γραμμής-Συνδυασμοί γραμμής-Συνδυασμοί

Taxotere 75-80mg/m²

Carboplatin 400mg/m Gemcitabine 1g/m²

Taxol 130-200mg/m²

Carboplatin 400mg/m Gemcitabine 1g/m²

Page 27: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Χημειοθεραπεία -ΧαρακτηριστικάΧημειοθεραπεία -Χαρακτηριστικά

Χημειοθεραπεία

Πακλιταξέλη-Γεμσιταβίνη 14/40 (=35%)

Πακλιταξέλη-Καρμποπλατίνη 2/40 (=5%)

Δοσεταξέλη-Γεμσιταβίνη 11/40 (=27.5%)

Δοσεταξέλη-Καρμποπλατίνη 13/40 (=32.5%)

Αριθμός κύκλων ΧΜΘ (μέσος-εύρος) 3 (2-6)

Συνολική δόση Ταξάνης (mg) (μέση–εύρος)

Δοσεταξέλη 695 (252-1440)

Πακλιταξέλη 940 (680-1950)

Page 28: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

MMεθοδολογία 1εθοδολογία 1

Παράμετροι αναπαραγωγικού άξονα άρρενοςΠαράμετροι αναπαραγωγικού άξονα άρρενος::

Ινχιμπίνη Β Ινχιμπίνη Β ((DSLDSL-10-84100 -10-84100 ActiveActive® ® Inhibin B ElisaInhibin B Elisa))

Γοναδοτροπίνες Γοναδοτροπίνες (FSH.LH) IU/L(FSH.LH) IU/L ραδιοανοσολογικές εξετάσειςραδιοανοσολογικές εξετάσεις

Όγκος όρχεωνΌγκος όρχεων (ml) (ml) υπερηχοτομογραφίαυπερηχοτομογραφία7.5-7.5-MHz MHz ((ACUSON SEQUOIAACUSON SEQUOIA 512 - 512 -LINEARLINEAR 8 8LL5). 5).

Page 29: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

MMεθοδολογία 2εθοδολογία 2

Στατιστική ανάλυσηΣτατιστική ανάλυση::

Paired Paired tt--testtest / Mann/ Mann--Whitney testWhitney test

Spearman correlation coefficientSpearman correlation coefficient((στατιστικήςσημαντικότητα στατιστικήςσημαντικότητα pp<0.05<0.05))

ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία::

Έκδοση 15.0 (Έκδοση 15.0 (SPSSSPSS IncInc.,.,ChicagoChicago, , ILIL).).

Page 30: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

ΑποτελέσματαΑποτελέσματα 1 1

Μέση τιμή (εύρος) Πριν XMΘ Μετά ΧΜΘ P

Ινχιμπίνη B (pg/ml) 97.7 (1.04-1753) 40.1 (0-668) <0.01

FSH (IU/L) 6.65 (0.5-26.2) 10.3 ( 2.6-32.3) ≤0.001

LH (IU/L) 4.80 (0.9-13.6 ) 5.04 (2-13.7) >0.05

BTV (ml) 27.6 (13.8-37.3) 23.5 (9.2-32.8) ≤0.001

Iνχιμπίνη B/ FSH 15.6 (0.04 -541) 4.72 (0-101) ≤0.001

Page 31: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

ΑποτελέσματαΑποτελέσματα 22

Δοσεταξέλη Πακλιταξέλη

Μέση τιμή Πριν ΧΜΘ

Μετά ΧΜΘ P Πριν ΧΜΘ Μετά ΧΜΘ P

Iνχιμπίνη B (pg/ml) 201 103 0.004 43.1 15.9 0.001

FSH (IU/L) 5.4 9.9 0.000 7.8 12.7 0.000

LH (IU/L) 5.12 4.41 0.851 4.1 6.12 0.169

BTV (ml) 26.3 22.8 0.001 33.4 29.6 0.045

Iνχιμπίνη B/ FSH 48.7 12.7 0.005 4.99 1.46 0.014

Page 32: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

INXIMΠINH B

0

500

1000

1500

2000

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40

Αριθμός ασθενών

Ινχι

μπίν

η Β

(pg/

ml)

προ-χημειοθεραπείας

μετά χημειοθεραπεία

ΑποτελέσματαΑποτελέσματα

Ινχιμπίνη Β: Μείωση στατιστικά σημαντική σε όλους τους ασθενείς (p<0.01)

Page 33: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

ΑποτελέσματαΑποτελέσματα

FSH : Αύξηση στατιστικά σημαντική σε όλους τους ασθενείς (p≤0.001)

ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ

0

5

10

15

20

25

30

35

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40Αριθμός ασθενών

FSH

(IU

/L)

προ-χημειοθεραπείαςμετά χημειθεραπεία

Page 34: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

ΑποτελέσματαΑποτελέσματα

ΙΝΧΙΜΠΙΝΗ Β / ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ OΡΜΟΝΗ

0

100

200

300

400

500

600

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

Αριθμός ασθενών

Ινχι

μπίν

η/FS

H

προ- χημειοθεραπείας

μετά χημειοθεραπεία

Iνχιμπίνη Β/FSH : Μείωση στατιστικά σημαντικά σε όλους τους ασθενείς (p≤0.001)

Page 35: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

ΑποτελέσματαΑποτελέσματα

LH : Aυξήση σε 27/40 (67.5%) Μείωση σε 13/40 (33.5%).

ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ ΟΡΜΟΝΗ

0

5

10

15

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40

Αριθμός ασθενών

LH (I

U/L)

προ-χημειοθεραπείας

μετά χημειοθεραπεία

Page 36: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

ΑποτελέσματαΑποτελέσματα

BTV : Μείωση στατιστικά σημαντική σε19/20 ασθενείς (95%)

ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΡΧΕΩΝ

01020

3040

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Αριθμός ασθενών

BTV

(ml) προ-

χημειοθεραπείας

μετάχημειοθεραπεία

Page 37: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

ΑποτελέσματαΑποτελέσματα

Ινχιμπίνη Β -Ινχιμπίνη Β -FSH : FSH : στατιστικά σημαντική αρνητικήστατιστικά σημαντική αρνητική παλίνδρομη συσχέτιση παλίνδρομη συσχέτιση ((r r = -0.4827,= -0.4827, pp≤0.001) ≤0.001)

FSH- BTV : FSH- BTV : στατιστικά σημαντική αρνητική παλίνδρομη συσχέτισηστατιστικά σημαντική αρνητική παλίνδρομη συσχέτιση ((r r = -0.3166,= -0.3166, pp<0.05<0.05))

Ινχιμπίνης Β Ινχιμπίνης Β – LH– LH Ινχιμπίνη ΒΙνχιμπίνη Β- BTV- BTV :: δεν εμφάνισαν συσχέτιση δεν εμφάνισαν συσχέτιση BTV-BTV- LHLH. .

Page 38: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι Ταξάνες μειώνουν την ινχιμπίνη Β και τον αμφοτερόπλευρο όγκο Οι Ταξάνες μειώνουν την ινχιμπίνη Β και τον αμφοτερόπλευρο όγκο

των όρχεων ενώ αυξάνουν τηντων όρχεων ενώ αυξάνουν την FSH. FSH.

Οι Ταξάνες σχετίζονται με πρώϊμη γοναδοτοξικότηταΟι Ταξάνες σχετίζονται με πρώϊμη γοναδοτοξικότητα

Ασθενείς αναπαραγωγικής ηλικίας που υποβάλλονται σε ΧΜΘ με Ασθενείς αναπαραγωγικής ηλικίας που υποβάλλονται σε ΧΜΘ με

Ταξάνες πρέπει να ενημερώνονται για τη δυνατότητα Ταξάνες πρέπει να ενημερώνονται για τη δυνατότητα

κρυοσυντήρησης του σπέρματος.κρυοσυντήρησης του σπέρματος.

Page 39: παρουσιαση Phd χατζηδαρελλης, ουρολόγος χαλάνδρι

Fertil Steril. 2010 Jul;94(2):558-63. Epub 2009 Fertil Steril. 2010 Jul;94(2):558-63. Epub 2009

Sep 17.Sep 17.