ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ine-notebooks.org · Legge, Charles 63-64 Lindsay, Charlotte 71-74 Lowndes, Ι...

5
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Transcript of ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ine-notebooks.org · Legge, Charles 63-64 Lindsay, Charlotte 71-74 Lowndes, Ι...

Page 1: ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ine-notebooks.org · Legge, Charles 63-64 Lindsay, Charlotte 71-74 Lowndes, Ι (άγγλος προτεστάντης ... 84,93 Robinson, Fred. (Viscount of Goderich)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Page 2: ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ine-notebooks.org · Legge, Charles 63-64 Lindsay, Charlotte 71-74 Lowndes, Ι (άγγλος προτεστάντης ... 84,93 Robinson, Fred. (Viscount of Goderich)

Άλή Πασάς 25

'Αδάμ, Φριδερίχος βλ. Adam

"Ανταμ βλ. Adam

'Αρχιεπίσκοπος τοϋ Canterbury 63

Άσώπιος, Κωνσταντίνος 23, 30, 51-

52,61,64, 70, 77,87

Βάμβας, Νεόφυτος 62

Βελφοΰρ / Βέλφωρ, Φραγκίσκος 42, 68

Βογορίδης, 'Αθανάσιος 20

Βούλγαρης, Πέτρος (ιερέας) 25

Βύρωνας (λόρδος) 57

Γεννάδιος, Ι. 35, 88-89

Γεώργιος Γ (βασιλιάς) 25, 26

Γιουβενάλης 45

Γρασσέτης 61

Δαμόδος, Βικέντιος 79

Δανιήλ 68

'Ερρίκος Γ 35

Ζαΐμης 57

Ζωσιμάδες 49-50

Θισελθουαίτος, Βαλιέλμος βλ. Thistle-

thwaite, William

Ιγνάτιος, Ούγγροβλαχίας 22-23, 37, 68

Ίώς (Joss Leopold) 43

Κάλβος, 'Ανδρέας 44-45, 47, 50-51,

69,71,82-83,93

Καλλιγάς Μαρίνος 59

Καλοσγοΰρος/ Καλλισγοΰρος, Ίω. 59

Καμπούρογλους, Δημήτριος 28

Καποδίστριας, 'Ιωάννης 22, 39

Καραβιάς, Νότης 37

Καραϊσκάκης, Γεώργιος 57

Καρανδινός, Ί. / Καραντηνός/ Ca-

randino 23, 31, 34, 44, 52-54, 56,

59-60, 64, 67, 69, 77, 81, 83, 87

Καταρέλλος, Π. 79

Κατσιώτης / Κατξιώτης, Γιάννης 64, 72

Κατσώνης, Λάμπρος 26

Κλάρκος (νομοδιδάσκαλος) 20

Κόμησσα του Shieffield βλ. Shieffield,

Anne

Κοραής, 'Αδαμάντιος 24

Κοραής (βιβλιοθήκη) 49-50

Κόμης, Κώστας 25

Κονδάρης, "Αγγελος 62, 87

Κρώφορτ, Γκιόν βλ. Craufurd, John

Κυριακή, Δάφνη 32, 52

Λαπάλλας (Λασσάλλας / JJ3. Lassale)

25

Λαυρέντιος ό Μεγαλοπρεπής 88

Λεοπάλδος Β' 26

Λογοθέτης Χωματιανός, Α. 22, 27

Λουσινιάν Τξαίημς βλ. Lusignan,

James

Λουσιγνιάν, 'Ιάκωβος βλ. Lusignan,

Saviour

Μαίτλαντ 29-30

Μακιαβέλλι, Νικόλαος βλ. Macchia velli

Μαμώνη, Κυριακή 24

Μανιακής, Νικόλαος 20, 61

Page 3: ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ine-notebooks.org · Legge, Charles 63-64 Lindsay, Charlotte 71-74 Lowndes, Ι (άγγλος προτεστάντης ... 84,93 Robinson, Fred. (Viscount of Goderich)

126 Β. ΜΠΟΜΠΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΗ

Μαρία βλ. Maria

Μαρκίωνοςτοΰ Βιοϋτε βλ. Bute, John

Μαρκιώνισσα του Βιοΰτε βλ. Maria

Μαυρομιχάλη 57

Μάτων 65

Μέττερνιχ 34

Μιονέτ 42, 62

Μοτσενίγο, Γεώργιος (κόμπε) 46

Μπετράντ 40

Νοταράς 57

Ξιαβέρης, Νατάλης 59

"Ομηρος 35

Οίκονομίδης, Νικόλαος 43

Παπαδόπουλος-Βρετός 'Ανδρέας /

Papadopulos-Vretos, Andreas 23,

25, 29-30, 37, 39, 41, 42-43, 45-46,

48-50, 52-54, 56-57, 59, 62-63, 72,

74-83, 86-89, 93-94, 96-101

Παραμυθιώτης, Α. 43, 53-54

Παραμυθιώτης, Στέφανος 99

Παρίγγης, Βικέντιος (άββάς) 95

Πίκκολος, Νικόλαος 42, 68

Πλαϋτος40

Πολέμης, Δ. Ι. 50

Πολίτης, 'Αθανάσιος 31, 50

Πουλημένος, Γ. 52

Προσαλέντης, Γ. 26

Προσαλέντης, Παύλος (1784-1837)

58-59

Πυλαρινός, Ρόκκος 52, 54, 64-65, 69,

72,76

Ρωσσέτος / Ροσσέτης, Κωνσταντίνος

21,99

Σακελλαρόπουλος, Κωνσταντίνος /

Sachellaropulos, Κ. 22, 52-53, 56,

61,75

Σαλμπάχερ βλ. Schalbacher

Σέφιελδ (κόμης) βλ. Shleffield (λόρδος)

Σιεβελίν 50

Σκόλας, Γάσπαρης/ Scola 80-81, 100

Σολωμός, Διονύσιος 32

Σπάθης, Στυλιανός 42

Στερογιάννης, Ν. 59

Σχινάς, Δημήτριος 36

Ταμάρας 26

Τρικούπης, Σπυρίδωνας 32, 35, 57, 92

Τυπάλδος-Ίακωβάτος, Γ. 46, 59, 61,

68, 80, 86

Τυπάλδος, Κ. 87

Φαλεραίος 43

Φαληρέας, Γεώργιος 99

Φαρμακίδης, Θεόκλητος 30, 38, 42,

57, 66-68

Φιλητάς, Χριστόφορος 31-32, 43, 61

Φιλητάς, Γ. Χρ. 38

Φινόπουλος, Στάθης 37,83

Φλαγγίνης 34

Φορέστης, Γεώργιος 46, 69, 76

Φραγκίσκος (βασιλιάς διάδοχος του

Λεοπόλδου Β') 26

Φρειδερίκος, βασιλιάς της Δανίας 33-34

Φωκάς 69, 77

Page 4: ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ine-notebooks.org · Legge, Charles 63-64 Lindsay, Charlotte 71-74 Lowndes, Ι (άγγλος προτεστάντης ... 84,93 Robinson, Fred. (Viscount of Goderich)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 127

Adam (αρμοστής)/ "Ανταμ/ Αδάμ,

Φριδερίχος 44, 59-61, 66, 76, 78, 83

Anne/ Legge Noro, Anne Frederica

Catherine/ Holroyd, Anne Frederica

Catherine 63-64, 71-73

Armstrog, John 65, 71

Augustus, George (1757-1802) 47, 82

Astell, Williams 39

Baker, George 25

Bateman, Henry 69-71, 74

Bathurst (λόρδος) 23, 30, 40-41, 48,

51,57,79

Baumeister 26

Baynes, E. S. 76, 87

Boyd, William 71

Brondster, Chevalier 34

Brown, David 60

Brunei 96

Bute (κόμης)/ Μαρκίων τοϋ Βιοϋτε βλ.

Bute, John

Bute (κόμισσα)/ Μαρκιώνισσα του

Βιοΰτε βλ. Maria

Bute, John/ Bute (κόμης)/ Μαρκίων

τοϋ Βιοϋτε 46-47, 82

Butti 88

Carandino βλ. Καρανδινός, Ι

Carey, Colonel 76

Catherine-Anne (1760-1817) 29

Ciampi, Sebastiano (ιππότης) 78, 88

Cochran 84

Countesse of Dune 36

Craufurd, John/ Κρώφορτ, Γκιόν 62,76-

77, 80, 86, 94, 99

Daly, Frederic 71

Dullaei, Johannis (North Umbriae) 80

Evans (οίκος) 83, 88- 89, 91, 98, 101

Falconeri 91

Ferriman, Z. D. 88-89

Forest 101

Foss (84

Glenbervie (λόρδος) 29

Guibert, François 71

Hartshorne, Charles Henry 46, 69, 76

Herbert, George Augustus 63

Holland Henry 28, 65, 72

Krauss, H. P. 85, 92

Krauss, Hani (σύζυγος τοϋ Krauss,

H. P.) 91-92

Legge, Charles 63-64

Lindsay, Charlotte 71-74

Lowndes, Ι (άγγλος προτεστάντης

μισσιονάριος) 34

Lusignan, James/ Λουσινιάν Τξαίημς

33, 38-40, 42, 46, 63-64, 69-72, 77,

100-101

Lusignan, Saviour/ Λουσινιάν, 'Ιάκω­

βος 38-39

Lusignan, Michael Willian 71

Macchiavelli / Μακιαβέλλι Νικόλαος 88

Maidestone (αρχείο) 32

Page 5: ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ine-notebooks.org · Legge, Charles 63-64 Lindsay, Charlotte 71-74 Lowndes, Ι (άγγλος προτεστάντης ... 84,93 Robinson, Fred. (Viscount of Goderich)

128 Β. ΜΠΟΜΠΟΥ - ΣΤΑΜΆΤΗ

Maria/ Μαρία (1793-1802)/ Bute

(κόμισσα)/ Μαρκιώνισσα τοΰ

Βιοΰτε 46-47, 82

Marshall, F. Η. 75, 89

Marcellus (κόμπε) 41

Mattei (βιβλιοθήκη) 89, 91

Marefosci 91

Marini 91

Martin 98

Mehemet Ali 79

Milne, Alexander 70-71

Munter (επίσκοπος) 34

Nani (αρχείο) 85

Napier, James 75

Nesselrode (Κόμης) 37

North, Francis (1761-1817) 29

North, Francis (1637-1685) 36

North 70

Osborne, Sidney 65

Papadopulos-Vretos, Andreas βλ.

Παπαδόπουλος-Βρετός, Ανδρέας

Payne 84

Pennington, John 71

Phillipps, Thomas 84-85, 89, 92

Phillippe (βιβλιοθήκη) 91

Pieri, Mario 28, 78, 87, 88

Pope, Francis 36

Robertson, Richard J. 36-37, 48, 72,

84,93

Robinson, Fred. (Viscount of

Goderich) 32, 65

Rodd, Thomas 84, 86, 94-95

Rosenkrantz 34

Sachellaropulos, Κ. / βλ. Σακελλαρό-

πουλος, Κωνσταντίνος

Schalbacher / Σαλμπάχερ 38, 40

Sciavoni, Natal 59

Scola βλ. Σκόλας, Γάσπαρης

Sheridan 57

Shieffield (λόρδος)/ Σέφιελδ (κόμης)/

George Augustus Frederic Charles 60,

62-63, 71, 73-74, 76-79, 81, 98-100

Shieffield (λόρδος) 71

Shieffield, Anne/ κόμησσα τοϋ Shieffield

/ Ann Countess Dowager of Shieffield

(1764-1832)63-64,71-72

Simpson, Robert 71

Smith, Porteus 71

Smith, Sidney 75, 79

Spencer, Robert 75

Thistlethwaite, William/ Θισελθου-

αίτος, Βαλιέλμος 62, 87, 98, 102

Thorpe, Thomas (1791-1851) 84

Turner 28

Walpole 28

Woodford (Major General) 76