Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής ΙδιοκτησίαςI_A_2006_07

Click here to load reader

 • date post

  17-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  501
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. ΤΕΥΧΟΣ Α' ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2006

Transcript of Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής ΙδιοκτησίαςI_A_2006_07

 • 2006

 • 5151 25

  : 210 6819231

  :

  : .......210 6183500: ............................210 6183593: .......................................... 210 6183594: ............................... 210 6183595: .............................210 6183596 : ..................210 6183597 : ....210 6183598 : ................210 6183599

  - : ()

  () 21 2006

  5 Pandanassis Str.GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

  TELEFAX: 210 6819231

  TELEPHONS:

  GENERAL INFORMATION: ........ 003 210 6183500RECEIVING OFFICE: .................... 003 210 6183593FEES: ............................................... 003 210 6183594EXAMINERS: ................................. 003 210 6183595ACCOUNTS OFFICE: .................... 003 210 6183596LEGAL METTERS: ........................ 003 210 6183597TECHNICAL INFORMATION: .... 003 210 6183598PUBLIC RELATIONS: .................. 003 210 6183599

  Editor - Publisher:Vassiliou ChristosIndustrial Property Organisation ()

  Industrial Property Organisation () September 21, 2006

 • 1

  - (...) 4 1733/1987( 171,) :

  : (..) (...)

  (.....)

  (....) -

  -

  - .

  .

 • 2

 • 3

  2006 : 21/09/2006

  .

  ....................................................... 5 ............................................................................... 5

  1 :

  1.1 ...................................... 9 1.2 .. -

  ........................................................................ 25 1.3 .. -

  ..................................................... 27 1.4 -

  .......................................................................................... 29 1.5 ... -

  ................................................................... 37 1.6 ... -

  ................................................ 38 1.7 -

  ............................................................. 39 1.8 -

  - ............................................................ 41

  1.9 - - ...................................................... 42

  1.10 - ........................... 43

  1.11 - ............................... 44

  1.12 - ..................... 45

  2

  2.1 ...................................................... 46 2.2 .. -

  ..................................................................................... 56 2.3 ..

  ...................................................................... 57 2.4 ....................... 58 2.5 ... -

  ..................................................................................... 59 2.6 ...

  ...................................................................... 60 2.7 ................................................................................ 61

  JULY 2006Publication date: 21/09/2006

  CONTENTSPage

  INID Codes..............................................................................5Abbreviations ..........................................................................5

  PART NATIONAL PROTECTION TITLES

  CHAPTER 1APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES

  1.1 Patent Applications..................................................................9 1.2 Patent Application Index by filing date ................................25

  1.3 Patent Application Index in alphabetical order of the patentee .................................................................................27

  1.4 Utility Model Applications ...................................................29

  1.5 Utility Model Application Index by filing date ....................37

  1.6 Utility Model Application Index in alphabetical orderof the applicants ....................................................................38

  1.7 Applications for Supplementary Protection Certifica-tes for plant protection medicines ........................................39

  1.8 Applications Index for Supplementary Protection Certi-ficates for plant protection medicines by filing date .............41

  1.9 Applications Index for Supplementary Protection Certi-ficates for plant protection medicines in alphabeticalorder of the applicants ...........................................................42

  1.10 Applications for Supplementary Protection Certifica-tes for plant protection products............................................43

  1.11 Applications Index forSupplementary Protection Certi-ficates for plant protection products by filing date................44

  1.12 Applications Index for Supplementary Protection Certi-ficates for plant protection products in alphabeticalorder of the applicants ...........................................................45

  CHAPTER 2PATENTS AND UTILITY MODELS

  2.1 Patents ...................................................................................46 2.2 Patent Index by filing date ....................................................56

  2.3 Patent Index in alphabetical order of the patentee ...............57

  2.4 Utility Models .......................................................................58 2.5 Utility Model Index by filing date ........................................59

  2.6 Utility Model Index in alphabetical order of the pate-ntee .......................................................................................60

  2.7 Supplementary Protection Certificates for medicines products ................................................................................61

 • 4

  2.8 - ............................................................................... 62

  2.9 - ............................................................. 63

  2.10 - ....................................................... 64

  2.11 - - .......................................... 65

  2.12 - - .............................. 66

  BY

  1

  1.1 .. .................................. 69

  1.2 ....................................................... 70

  1.3 ................................. 71

  2

  2.1 .. .................................................. 72

  2.2 ................. 258 2.3

  .. ................................................................ 275

  3

  3.1 .. ................... 293

  3.2 .. ................................................................ 295

  3.3 .. .................................... 296

  4 ................ 297

  - - ..................................................... 301 - ............................ 319

  ............................................... 331

  ....................................................... 332

  2.8 Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date .........................................62

  2.9 Intex to Supplementary Protection Certificates for me-dicines products in alphabetical order of the owner .............63

  2.10 Supplementary Protection Certificates for plant protection products ................................................................64

  2.11 Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date.................................65

  2.12 Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner .....................................................................................66

  PART BEUROPEAN PROTECTION TITLES

  CHAPTER 1TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS

  1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims....................................69

  1.2 Index by publication number of the Europeanapplications patents ..............................................................70

  1.3 Index in alphabetical order of the patentee ..........................71

  CHAPTER 2EUROPEAN PATENTS

  2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents .........................................................72

  2.2 Index by publication number of the European patents translated into Greek ...............................................258

  2.3 Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek...............................275

  CHAPTER 3AMENDED EUROPEAN PATENTS

  3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents.......................................293

  3.2 Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek...............................295

  3.3 Index in alphabetical order of the patentee of theAmended European patents translated into Greek ..............296

  CHAPTER 4REVOCATION OF GRANDENT EUROPEAN PATENTS BY EPO .................................................297

  PART CMODIFICATIONS - ANNULMENTSMODIFICATIONS - CORRECTIONS .........................................301ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS ............319

  PART DSPECIAL COMMUNICATIONS ...........................................331

  Subscription of the Industrial Property Bulletin .................332

 • 5

  (11) ..(11) ...(21) ..(21) ...(22) (30) (47) (51) (54) (57) (61) ..(71) (72) (73) (74) (74)

  (11) ..(21) (22) (30) (54) (57) (71) (72) (73) (74) (74) (86) ./. (87) ./. (68) ./. ..(92) ./. (93) ./. 1 ..(95)

  INID CODESPART

  NATIONAL PROTECTION TITLES

  (11) Patent No(11) Utility Model No(21) Patent application No(21) Utility Model application No(22) Filing date(30) Priority(47) Date of grant(51) International Patent Classification(54) Invention title(57) Abstract(61) Addition to the patent(71) Applicant(72) Inventor(73) Patentee(74) Attorney(74) Representative

  PART EUROPEAN PATENTS

  (11) European Patent No(21) Greek application No(22) Greek application filing date(30) Priority(54) Invention title(57) Abstract(71) Applicant(72) Inventor(73) Patentee(74) Attorney(74) Representative(86) European application No/European application filing date(87) EP Publication No/Date(68) Number/publication number of the basic patent(92) Number/date of the first marketing authorization in Greece(93) Number/date of the first marketing authorization in the EU(95) Name of the product

  : : : ..: : ..: ./.... (87): / ... (21): ...: : : European Patent Office: :

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

  1 ,

  1.1

  .. (21):20040100458 (51):IPC8: H04H 9/00 (71):1)

  8, 18533 (), 2) 18, 15126 (), 3) 1, 15121 (),

  . (22):01/12/2004. (30):. .. (61): (72):1)

  2) 3)

  (74): 38, 10681

  (74): 38,10681

  (54): -

  (57) - , . , - ,

  . (.. - (FM AM), (RDS), , GPS. - , , ...

  .. (21):20040100464 (51):IPC8: E04F 21/00

  IPC8: E04F 21/18IPC8: E04F 21/20

  (71):1) . 22, , 13671 (),

  . (22):03/12/2004. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54):

  , , , -

  (57) , , , . , , . , .

  , . , , , , . .

 • 10

  .. (21):20040100466 (51):IPC8: G08B 13/04

  IPC8: G08B 13/22 (71):1)

  "" .. 60228, 15310 (), 2) ., "", .. 60228, 15310 (),

  . (22):03/12/2004. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  "", . .. 60228,15310 ()

  (54): -

  (57) , 1, ,

  . (. 2). .

  .. (21):20040100467 (51):IPC8: C23C 16/448

  IPC8: C23C 16/52IPC8: C30B 25/14

  (71):1) "" .. 60228, 15310 (), 2) ., "", .. 60228, 15310 (),

  . (22):03/12/2004. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  "", . .. 60228,15310 ()

  (54): - -

  (57) (3), (6) (7) (5). (8) (2) "" (3). (4), (12), (PPM) (1) ()(10), (9) (1) . .

  , , . , . "" "" , . ,, " ".

 • 11

  .. (21):20040100472 (51):IPC8: F15D 1/00

  IPC8: F24F 13/08IPC8: F28C 1/00

  (71):1)- . 5, 15451 (),

  . (22):07/12/2004. (30):. .. (61): (72):1)-

  (74): (74): (54): (57) . . . , .

  (11), (12) (13) . (15) (16) (14) , (14) (17) ' . / , (25) . . , .

  .. (21):20040100475 (51):IPC8: G01S 7/38 (71):1)

  8, 11634 , 2) 15-17, 11255 ,

  . (22):08/12/2004. (30):. .. (61): (72):1)

  2)

  (74): (74):-

  15-17,11255 (54): -

  -

  (57) - , . , "", . , , , . . , ,

  , . - (RADAR ...), ' , , , , . ,

 • 12

  .. (21):20040100477 (51):IPC8: A01K 39/02 (71):1)

  . 2, 56334 (),

  . (22):09/12/2004. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  . 72, 10680 (74): (54): -

  (57) millilitre (ml) . . , , , , .

  .. (21):20040100479 (51):IPC8: A47J 37/07 (71):1)

  138, 19100 (),

  . (22):10/12/2004. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  53,18531 () (54):

  (57) - (1), (2), - (3), (4) - (5). (3), - (5), , (4), , , (2). , (3),

 • 13

  .. (21):20040100481 (51):IPC8: A24F 19/14 (71):1)

  Rue Des Chevaliers 14,, 1050 BRUXELLES,

  . (22):16/12/2004. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  . 109,19009 ()

  (54): .(57) .

  .. (21):20040100488 (51):IPC8: G11B 33/02

  IPC8: G11B 33/12IPC8: G06F 1/18

  (71):1) 15-17, 11255 ,

  . (22):21/12/2004. (30):. .. (61): (72):1)

  (74): (74):-

  15-17,11255 (54): -

  -

  (57) , , , ( ), ( ) , , ( boot) ( ) , , , , , , , . , (

  ) . (stand alone pc's) (network-ing computers) ( ) ,

 • 14

  .. (21):20040100492 (51):IPC8: C04B 18/24

  IPC8: E04C 1/00 (71):1)

  24, 54645 (),

  . (22):22/12/2004. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54): -

  (57) (1), (2), (3) (4) (6) (5) (5), (5).

  .. (21):20040100496 (51):IPC8: F24D 19/00

  IPC8: G05D 23/19 (71):1)

  . 66, 13231 (),

  . (22):23/12/2004. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54): -

  (57) , /, , , , . .

 • 15

  .. (21):20040100500 (51):IPC8: B41M 1/38

  IPC8: B44C 1/16 (71):1)

  49, 11144 , . (22):27/12/2004. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54):

  (57) , , , , , , , , , . .

  .. (21):20040100504 (51):IPC8: A61G 5/14

  IPC8: A61G 5/08 (71):1)

  7, 84600 (),

  . (22):28/12/2004. (30):. .. (61): (72):1)

  (74): (74): (54): -

  (57) . ( 2) (1) (1a,1b,1c), , (7) , , (2,3,4) , (8) (1) (4) , (2,3,4) , (1).

 • 16

  .. (21):20040100510 (51):IPC8: H04Q 7/22

  IPC8: H04Q 7/38IPC8: H04L 9/00

  (71):1) 88, 15126 (), 2) 6, 11523 ,

  . (22):29/12/2004. (30):. .. (61): (72):1)

  3) (74): (74): (54): -

  - - .

  (57) blutooth (....) bluetooth , . , . . SMS text . .... . .... . .... pairing,

  "" password. . .... "", .... (....), ...., .... .... .... .... bluetooth .... ( ...) . text ..., .... ...,

  .. (21):20040100511 (51):IPC8: A47J 37/07

  (71):1) / 85, 13231 (),

  . (22):30/12/2004. (30):. .. (61): (72):1) / (74): (74): (54):

  (57) ( ) (. 1). (') (') (') ('). (.3) , . , ., . , , , . ( ) (.4).

  . , . , () . .

 • 17

  .. (21):20050100001 (51):IPC8: A01D 46/00 (71):1)

  10, 71201 (),

  . (22):03/01/2005. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  . 10,71201 ()

  (54): -

  (57) . , , , , . . .

  .. (21):20050100002 (51):IPC8: F03G 6/06

  IPC8: F01K 3/00IPC8: F01K 25/00IPC8: F01K 27/00

  (71):1) 9, 112 53 ,

  . (22):07/01/2005. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  9,112 53 (54): -

  - -

  (57) (8), (generator) (1) - ( ) (2) ( ) (9), (3), (4) (5) .

 • 18

  .. (21):20050100004 (51):IPC8: A01G 1/00

  IPC8: A01G 31/00 (71):1)

  35, 54249 (),

  . (22):07/01/2005. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54):

  (57) , , ., , , . : , , . , . ( ), , ( )

  . , . .

  .. (21):20050100005 (51):IPC8: B66B 5/16

  IPC8: B66B 5/26IPC8: B66B 5/14IPC8: B66B 5/04

  (71):1)KLEEMAN .. , 61100 (),

  . (22):07/01/2005. (30):. .. (61): (72):1)

  2) (74): (74):

  .. ,61100 () (54): -

  (57) , (2), (3) (5), (6) (1), (8), , (7,7) . (11) (9) , (3) , ' , 500 kg/m2., , (7,7) ,

  , (3), .

 • 19

  .. (21):20050100012 (51):IPC8: G07F 19/00

  IPC8: H04M 17/00 (71):1)

  . 294, 17673 (),

  . (22):13/01/2005. (30):. .. (61): (72):1)

  2) (74): (74):

  5,10673 (54): -

  - , / - ( )

  (57), : (PrePaid) , - (.. , , - la Carte, Befree, CU, Cosmocarta, SMS, , ). (PostPaid) , , -( , ). - PrePaid , PostPaid .

  .. (21):20050100013 (51):IPC8: C07D 311/04

  IPC8: A61K 31/353 (71):1)BIONATURE E.A. LIMITED

  1, , 2406 ,

  . (22):14/01/2005. (30):. .. (61): (72):1)

  2) -3)VERCAUTEREN JOSEPH4)CASTAGNINO CHANTAL

  (74): 122, 11257

  (74): 122,11257

  (54): , -, -

  (57) , ( ) ,

  , . , .

 • 20

  .. (21):20050100015 (51):IPC8: C04B 33/13 (71):1)

  28, 12461 (),

  . (22):14/01/2005. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  28,12461 () (54):

  (57) , . () (PFA) ,, . PFA , . , , . , ,

  .. (21):20050100016 (51):IPC8: G06F 19/00 (71):1)

  8, 15235 (),

  . (22):14/01/2005. (30):. .. (61): (72):1) (74): -

  52, 10672 (74): -

  52,10672 (54): -

  (57) , , .

 • 21

  .. (21):20050100017 (51):IPC8: G07C 13/02

  IPC8: B65D 6/16IPC8: B65D 6/24

  (71):1) 27, 18233 (),

  . (22):17/01/2005. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  9,18543 () (54):

  (57) , (2). ' . ("") (3), (5) . (1) , (3) (4) . , , .

  .. (21):20050100018 (51):IPC8: F21V 33/00

  IPC8: F21S 8/00IPC8: A47B 97/00

  (71):1) 4,, 26222 (),

  . (22):18/01/2005. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  . 10,26226 ()

  (54): -.

  (57) (1) ( ) () (10) . (3) . . , (1) (10) , , . .

 • 22

  .. (21):20050100026 (51):IPC8: G09F 23/06

  IPC8: A47B 13/12 (71):1)

  3, 14564 (),

  . (22):24/01/2005. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  31, 10682 (74):

  31,10682 (54): -

  (57) . , . , , , ... ( ) . , , .

  .. (21):20050100028 (51):IPC8: A61F 9/00

  IPC8: A61F 7/10 (71):1)

  . 1, 54636 (), 2) 95, 15562 (),

  . (22):21/01/2005. (30):. .. (61): (72):1)

  2)

  (74): (74): (54):

  (57) . () .. .

 • 23

  .. (21):20050100036 (51):IPC8: H05B 41/285 (71):1). ..

  127, 54646 (),

  . (22):27/01/2005. (30):. .. (61): (72):1)RICTITS NEBOJSA (74): (74):

  . 19,54625 ()

  (54): - -

  (57) (2) C1, C2, L1, L2, ""ICI (3) , C3 (4) "" R1 (5) , C4, C5 (6) IC2 (7).To (7) (8) R4 transistor (9) C6 transistor (9).

  transistor R5 (15) R6 (16). 1, , 1 S1 & S2. 1 S1 (10) (11) . (10) (11) (12). S2 (14) (10).

  .. (21):20050100037 (51):IPC8: H05B 41/285 (71):1). ..

  127, 54646 (),

  . (22):27/01/2005. (30):. .. (61): (72):1)RICTITS NEBOJSA (74): (74):

  . 19,54625 ()

  (54): - - PL -

  (57) PL (2) C1, C2 L1, L2, "" ICI (3) , C3 (4) "" R1 (5) , C4, C5 (6) IC2(7). To (7) (8) R4 transistor (9) C6 transistor (9). transistor 5 (15) 6 (16). 1, , 1

  S1 & S2. 1 S1 (1) (11) . (10) (11) (12). S2 (14) (10).

 • 24

  .. (21):20050100041 (51):IPC8: A21D 13/08

  IPC8: A23G 3/00IPC8: A23G 9/00IPC8: A23L 1/00

  (71):1) 102, 14576 (),

  . (22):28/01/2005. (30):. .. (61): (72):1)

  (74): (74):

  8-10,10678 (54): , -

  -

  (57) ' , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , , , ., . , , , , , ., , ,, , ' , .

  .. (21):20060100233 (51):IPC8: C04B 33/132 (71):1)

  28, 12461 (),

  . (22):14/01/2005. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  28,12461 () (54):

  (57) , . (PFA) ,, . , , .

 • 25

  1.2 ..

  (22)

  (71)

  (54)

  . . (21)

  01/12/2004

  20040100458

  03/12/2004 ""

  20040100467

  03/12/2004 , , , -

  20040100464

  03/12/2004 ""

  -

  20040100466

  07/12/2004 -

  20040100472

  08/12/2004

  20040100475

  09/12/2004 20040100477

  10/12/2004 20040100479

  16/12/2004 . 20040100481

  21/12/2004

  20040100488

  22/12/2004 .

  20040100492

  23/12/2004 .

  20040100496

  27/12/2004 20040100500

  28/12/2004 20040100504

  29/12/2004

  .

  20040100510

  30/12/2004 / 20040100511

  03/01/2005

  20050100001

  07/01/2005 KLEEMAN 20050100005

  07/01/2005 -

  20050100004

  07/01/2005 -

  20050100002

  13/01/2005 - - , / - ( )

  20050100012

  14/01/2005 20060100233

  14/01/2005 20050100015

  14/01/2005 20050100016

 • 26

  14/01/2005 BIONATURE E.A. LIMITED , ,

  20050100013

  17/01/2005 20050100017

  18/01/2005 . 20050100018

  21/01/2005

  -

  20050100028

  24/01/2005 20050100026

  27/01/2005 . ..

  20050100036

  27/01/2005 . .. PL -

  20050100037

  28/01/2005 ,

  20050100041

  (22)

  (71)

  (54)

  . . (21)

 • 27

  1.3 ..

  (71)

  (54)

  (22)

  . . (21)

  BIONATURE E.A. LIMITED , ,

  14/01/2005 20050100013

  KLEEMAN 07/01/2005 20050100005

  22/12/2004 20040100492

  28/12/2004 20040100504

  . .. -

  27/01/2005 20050100036

  . .. PL -

  27/01/2005 20050100037

  , , , -

  03/12/2004 20040100464

  -

  07/01/2005 20050100004

  -

  03/12/2004 20040100466

  03/12/2004 20040100467

  08/12/2004 20040100475

  / 30/12/2004 20040100511

  ""

  -

  03/12/2004 20040100466

  ""

  03/12/2004 20040100467

  10/12/2004 20040100479

  . 16/12/2004 20040100481

  . 18/01/2005 20050100018

  -

  01/12/2004 20040100458

  -

  01/12/2004 20040100458

  -

  07/12/2004 20040100472

  -

  07/01/2005 20050100002

  03/01/2005 20050100001

  -

  01/12/2004 20040100458

 • 28

  ,

  28/01/2005 20050100041

  .

  29/12/2004 20040100510

  14/01/2005 20050100015

  14/01/2005 20060100233

  -

  21/01/2005 20050100028

  - - , / - ( -)

  13/01/2005 20050100012

  09/12/2004 20040100477

  23/12/2004 20040100496

  27/12/2004 20040100500

  14/01/2005 20050100016

  08/12/2004 20040100475

  21/12/2004 20040100488

  17/01/2005 20050100017

  -

  21/01/2005 20050100028

  .

  29/12/2004 20040100510

  24/01/2005 20050100026

  (71)

  (54)

  (22)

  . . (21)

 • 29

  1.4 ...(21):20040200103 (71):1)

  6, 54636 (), 2) . 28, 55535 (),

  . (22):06/12/2004. (30): (72):1)

  2) (74): (74): (54): -

  (57) 1 4 , 2 PVC 3 1 4 6 7, . 9.

  ...(21):20040200104 (71):1)

  6, 54636 (), 2) . 28, 55535 (),

  . (22):06/12/2004. (30): (72):1)

  2) (74): (74): (54): -

  --

  (57) - 1 12, 6, 8 , 7 , skimmer 4, 3 11.

 • 30

  ...(21):20040200106 (71):1)

  7, 115 24 , . (22):10/12/2004. (30): (72):1) (74): (74):

  8-10,10678 () (54): -

  (57) . (1) -, (1) (4) (5) (3), 10 , 33 , , .

  ...(21):20050200016 (71):1)

  , , 58100 (),

  . (22):28/01/2005. (30): (72):1) (74): (74): (54): -

  - -

  (57) ( 1) ( 2) , : (1) (2) . , , .

 • 31

  ...(21):20050200017 (71):1)

  , , 58100 (),

  . (22):28/01/2005. (30): (72):1) (74): (74): (54): -

  -

  (57) ( 1) ( 2) : (1) (2) . , , .

  ...(21):20050200018 (71):1)

  , , 58100 (),

  . (22):28/01/2005. (30): (72):1) (74): (74): (54): -

  - -

  (57) ( 1), : (1) (2) . , , .

 • 32

  ...(21):20050200049 (71):1)

  1, 15124 (), 2) 3, 16231 (),

  . (22):02/12/2004. (30): (72):1)

  2) (74): (74): (54): -

  (57) (1) (2) (4) (3) . (4) , . ..

  ...(21):20050200050 (71):1)

  , , 24100 (),

  . (22):07/12/2004. (30): (72):1) (74): (74):

  7,55337 ()

  (54): (57) . . - ( 1 C) . ( 1, ) ( 2 F). 1 () . . () ( 1 ) ( 1 D) . ( 1, ). .

 • 33

  ...(21):20050200051 (71):1)

  1-3 & , 18539 (),

  . (22):27/12/2004. (30): (72):1) (74): (74): (54): -

  (57) [ ] () ( ) . , . , SOx NOx , . , (SOx NOx) . SOx NOx. .

  ...(21):20050200055 (71):1)

  12-13-15, 19200 (),

  . (22):01/12/2004. (30): (72):1)

  (74): (74): (54): -

  -

  (57) (7) (4), (1) (1). (16) (18) (14) (1). (26) (30) (33). .

 • 34

  ...(21):20050200056

  (71):1) , , 70012 (),

  . (22):22/12/2004

  . (30):

  (72):1)

  (74):

  (74):

  (54): , ""

  (57)

  ' , . (i,ii,iii) , (i) . , . . . , . . , .

  ...(21):20050200074 (71):1)

  , , 71500 ( ),

  . (22):06/12/2004. (30): (72):1) (74): (74):

  7,55337 ()

  (54):

  (57) . . ( 2) . . (3)( ) (4) (5) (7). (2) (6) (8) . ( 2) .

  .

 • 35

  ...(21):20050200075 (71):1)

  , 71409 (), 2) 8, . , 71409 (),

  . (22):27/12/2004. (30): (72):1)

  2) (74): (74):

  & ,71001 ()

  (54): - GSM

  (57) GSM . 200 600 .

  ...(21):20050200076 (71):1)

  . 29, 55131 (),

  . (22):18/01/2005. (30): (72):1)

  (74): (74): (54): -

  .(57) (1), (2) (3) (4,5,6). (7). ( 9,10) . (11) ( ). (9,1)) . .

 • 36

  ...(21):20050200090 (71):1)

  57-59, 18532 (),

  . (22):26/01/2005. (30): (72):1) (74): (74): (54):

  (57) (1) (2) , (1) , (2) , , (1) .

 • 37

  1.5 ...

  (22)

  (71)

  (54)

  . . (21)

  01/12/2004 -

  20050200055

  02/12/2004

  20050200049

  06/12/2004

  20040200103

  06/12/2004

  -

  20040200104

  06/12/2004 20050200074

  07/12/2004 20050200050

  10/12/2004

  20040200106

  22/12/2004 -, " "

  20050200056

  27/12/2004 -

  20050200051

  27/12/2004

  - GSM

  20050200075

  18/01/2005 . 20050200076

  26/01/2005 20050200090

  28/01/2005 -

  20050200016

  28/01/2005 -

  20050200018

  28/01/2005 - -

  20050200017

 • 38

  1.6 ...

  (71)

  (54)

  (22)

  . . (21)

  07/12/2004 20050200050

  26/01/2005 20050200090

  06/12/2004 20040200103

  -

  06/12/2004 20040200104

  06/12/2004 20040200103

  -

  06/12/2004 20040200104

  02/12/2004 20050200049

  06/12/2004 20050200074

  -

  01/12/2004 20050200055

  - GSM

  27/12/2004 20050200075

  . 18/01/2005 20050200076

  -, " "

  22/12/2004 20050200056

  10/12/2004 20040200106

  -

  27/12/2004 20050200051

  02/12/2004 20050200049

  - GSM

  27/12/2004 20050200075

  -

  28/01/2005 20050200016

  -

  28/01/2005 20050200017

  -

  28/01/2005 20050200018

 • 39

  1.7

  (21):20060800001. (22):03/01/2006 (71):1)PHARMACIA & UPJOHN COMPANY

  301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan 49001, (54): -

  . ../... (68):3044630 (95):APTIVUS-tipranavir ../. (92):.E,(C)(2005)4254/25-10-2005./. (93):57330/25-08-2005/CH (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674

  (21):20060800004. (22):27/01/2006 (71):1)CHIRON CORPORATION

  4560 Horton Street, Emeryville, California 94608, (54): (KGF)

  . ../... (68):3051699 (95):Kepivance (Palifermin)../. (92):E.E.(C)(2005)4262/25-10-2005./. (93): (74):

  X 7, 11528 (74):

  7,11528

  (21):20060800005. (22):06/02/2006 (71):1)GENENTECH, INC.

  460 Point San Bruno Boulevard, South San Francisco California 94080, (54): FC ../... (68):3044168 (95):XOLAIR-omalizumab ( -IgE )./. (92):E.E.(C)(2005)4255/25-10-2005./. (93): (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674

 • 40

  (21):20060800007. (22):23/02/2006 (71):1)SCHERING CORPORATION

  2000 Galloping Hill Road, KENILWORTH, 07033 NEW JERSEY, (54): ../... (68):3037175 (95):XAFIL- Posaconazole, Posaconazole SP-Posaconazole Posaconazole../. (92):E.E.(C)(2005)4251/25-10-2005./. (93): (74):

  5, 106 78 (74):

  . 45,11743

  (21):20060800008. (22):23/02/2006 (71):1)LES LABORATOIRES SERVIER

  22 Rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, (54):3- - -

  -- , .

  ../... (68):3014879 (95):Procoralan-ivabradine ivabradine../. (92):E.E.(C)(2005)4268/25-10-2005./. (93): (74):

  . 45, 11743 (74):

  . 45,11743

 • 41

  1.8 ....

  (22)

  (71)

  (54)

  . . (21)

  03/01/2006 PHARMACIA & UPJOHN COMPANY .

  20060800001

  27/01/2006 CHIRON CORPORATION - (KGF) -.

  20060800004

  06/02/2006 GENENTECH, INC. FC

  20060800005

  23/02/2006 LES LABORATOIRES SERVIER 3- - - --- -, .

  20060800008

  23/02/2006 SCHERING CORPORATION 20060800007

 • 42

  1.9 ....

  (71)

  (54)

  (22)

  . . (21)

  CHIRON CORPORATION - (KGF) -.

  27/01/2006 20060800004

  GENENTECH, INC. FC

  06/02/2006 20060800005

  LES LABORATOIRES SERVIER 3- - - --- -, .

  23/02/2006 20060800008

  PHARMACIA & UPJOHN COMPANY .

  03/01/2006 20060800001

  SCHERING CORPORATION 23/02/2006 20060800007

 • 43

  1.10

 • 44

  1.11 .....

 • 45

  1.12 .....

 • 46

  2 ,

  2.1

  .. (11):1005242 .. (21):20050100149 (51):IPC8: C09D 117/00

  IPC8: C09D 121/00 (73):1)

  10, ,17456 (),

  . (22):22/03/2005. (47):10/07/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54): --

  -

  (57) - . . .

  .. (11):1005243 .. (21):20050100289 (51):IPC8: A01K 55/00

  IPC8: A41D 13/00 (73):1)

  ,57500 (),

  . (22):09/06/2005. (47):10/07/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  68, 13123 () (74):

  68,13123 () (54): (57) ( ) . (2 3), (1) (7) (8) (9) , (4) (6), (5) , . , , , , . ,

  , , .

 • 47

  .. (11):1005244 .. (21):20050100064 (51):IPC8: A01N 25/28

  IPC8: A01N 43/40 (73):1)SUMITOMO CHEMICAL COMPANY,

  LIMITED 27-1, Shinkawa 2-chome,104-8260 CHUO-KU TOKYO,

  . (22):14/02/2005. (47):10/07/2006. (30):2004-055835-01/03/2004-JP. .. (61): (72):1)OTSUBO TOSHIRO

  2)MARUYAMA SHOJI3)TAKEBAYASHI YOSHIHIRO4)KURODA KOUSEI

  (74): X 7, 11528

  (74): 7,11528

  (54):

  (57) , 1 40 mm, 0.0005 0.5 mm, / 0.0003 0.003, 50 mm 20 '

  , , .

  .. (11):1005245 .. (21):20060100013 (51):IPC8: F03D 9/00

  IPC8: F03D 9/02 (73):1)

  2,16672 (),

  . (22):09/01/2006. (47):10/07/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54): -

  (57) , , , , . , , , , .

  .

 • 48

  .. (11):1005246 .. (21):20050100460 (51):IPC8: A01D 46/26 (73):1)

  . 57,29100 (),

  . (22):12/09/2005. (47):10/07/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54): -

  .(57) (11) , (1) ( ) . (10) (11) , (20) (9) (19). .

  .. (11):1005247 .. (21):20050100422 (51):IPC8: F03B 17/04

  IPC8: F03B 17/00 (73):1)

  150, ,18758 (),

  . (22):11/08/2005. (47):10/07/2006. (30):. .. (61):1004657 (72):1) (74): -

  70, 10556 (74): -

  70,10556 (54):

  (57) 1 4 - 2, 1 11. 2, , 3. 3, 6 7 8, 9 10. 180 4 2 3 , 2 6, 7 8, ' 9 10 .

 • 49

  .. (11):1005248 .. (21):20050100522 (51):IPC8: B63B 1/12

  IPC8: B63B 1/34IPC8: B63B 43/04IPC8: B63B 39/00

  (73):1) 35,26223 (),

  . (22):17/10/2005. (47):10/07/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  6, 10680 (74):

  6,10680 (54): -

  , , -

  (57) ( ), (3) (1) (2) , (4) , /

  (5 5) (10) .

  .. (11):1005249 .. (21):20050100509 (51):IPC8: B21D 39/08

  IPC8: B23K 11/00IPC8: F28F 9/00IPC8: B23K 11/22

  (73):1) 47,55337 (),

  . (22):07/10/2005. (47):10/07/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54):

  -

  (57) (1) (2), (3), (4), (5), (6), (9) (10) . (7) (8). (3), (2), (4), (7) (8) , .

 • 50

  .. (11):1005250 .. (21):20050100094 (51):IPC8: G09F 15/00

  IPC8: G09F 7/20IPC8: E04H 15/32

  (73):1) ,45500 (),

  . (22):24/02/2005. (47):10/07/2006. (30):. .. (61): (72):1)

  (74): -

  70, 10556 (74): -

  70,10556 (54):

  - -

  (57) , , - 1 , , . - 1 8 9. 2 ,

  3 , 5, 6 2, 7, 1.

  .. (11):1005251 .. (21):20050100336 (51):IPC8: C09J 7/02

  IPC8: B44C 1/10IPC8: B60S 5/00

  (73):1) . 34 ,16233 (),

  . (22):01/07/2005. (47):10/07/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  167 & 2, 11525

  (74): 167 & 2,11525

  (54): -

  (57) , , . , () , , , , , . , ,

  , , . , ' .

 • 51

  .. (11):1005252 .. (21):20050100288 (51):IPC8: E06B 3/26

  IPC8: E06B 3/263 (73):1)ALCO HELLAS .... &

  ,19300 (),

  . (22):09/06/2005. (47):10/07/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  8, 19200 () (74): (54): -

  P.V.C - - -

  (57) PVC . (3) (4) (1) . , .

  .. (11):1005253 .. (21):20040100364 (51):IPC8: A23B 7/14 (73):1)

  4,,60300 (),

  . (22):14/09/2004. (47):10/07/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  4,,60300 () (54):

  .(57) , . . C2 C2-2, ' . .

 • 52

  .. (11):1005254 .. (21):20050100181 (51):IPC8: A23L 1/48

  IPC8: A21D 10/00IPC8: A21D 13/00

  (73):1) 60,17122 (),

  . (22):07/04/2005. (47):12/07/2006. (30):. .. (61): (72):1)

  (74): (74): (54): (57) : 1) , , , , (finger food) 2) , / , "" 3) , : . "" , , , . ,. , , , , (fast

  food) , . , ( , , , .).

  .. (11):1005255 .. (21):20050100279 (51):IPC8: E04F 13/08

  IPC8: E04F 13/14IPC8: E04F 21/18

  (73):1) 48 ,17342 (),

  . (22):06/06/2005. (47):12/07/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): -

  70, 10556 (74): -

  70,10556 (54):-

  - -

  (57) - 1 , , 3, 6 () 2 4 3 (), 5 1 , 2 12.

 • 53

  .. (11):1005256 .. (21):20050100143 (51):IPC8: A01D 46/26 (73):1)

  87,18452 (),

  . (22):22/03/2005. (47):12/07/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54): -

  -

  (57) 12V (1), (2), () (3), (4), (5), (8), (9) (6), (7), (11), (10), V (14) (13), (15) (11), (16) (10).

  .. (11):1005257 .. (21):20050100286 (51):IPC8: B05B 11/06

  IPC8: A01C 15/04 (73):1)

  .. , ,29092 (),

  . (22):08/06/2005. (47):12/07/2006. (30):. .. (61): (72):1)

  (74): (74): (54): -

  (57) ( ) (1), (2) (3), . , () . , .

 • 54

  .. (11):1005258 .. (21):20050100273 (51):IPC8: G01B 9/02 (73):1)

  ,61100 (),

  . (22):02/06/2005. (47):12/07/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  41, 54623 ()

  (74): 41,54623 ()

  (54): LASER -

  (57) Laser Laser . . Laser .

  Laser. Laser Abbe Laser . , Laser .

  .. (11):1005259 .. (21):20050100439 (51):IPC8: G01S 13/78 (73):1)

  26,11522 ,

  . (22):19/08/2005. (47):12/07/2006. (30):. .. (61): (72):1)

  (74):

  6, 10680 (74):

  6,10680 (54):

  (57) , , - .

 • 55

  .. (11):1005260 .. (21):20050100443 (51):IPC8: A01K 59/04 (73):1)

  3,15354 (), 2) 3,15354 (),

  . (22):24/08/2005. (47):12/07/2006. (30):. .. (61): (72):1)

  2) (74): (74): (54): --

  ( )

  (57) - () , , . ) ) .

 • 56

  2.2 ..

  (22)

  (73)

  (54)

  . .. (11)

  14/09/2004 . 1005253

  14/02/2005 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIM-ITED

  1005244

  24/02/2005 -

  1005250

  22/03/2005 -

  1005242

  22/03/2005

  1005256

  07/04/2005 1005254

  02/06/2005 LASER -

  1005258

  06/06/2005 -

  1005255

  08/06/2005 1005257

  09/06/2005 1005243

  09/06/2005 ALCO HELLAS .... &

  P.V.C -

  1005252

  01/07/2005

  1005251

  11/08/2005

  1005247

  19/08/2005

  1005259

  24/08/2005

  - - ( )

  1005260

  12/09/2005 . 1005246

  07/10/2005

  1005249

  17/10/2005 , - ,

  1005248

  09/01/2006

  1005245

 • 57

  2.3 ..

  (73)

  (54)

  (22)

  . .. (21)

  ALCO HELLAS .... &

  P.V.C -

  09/06/2005 1005252

  SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMIT-ED

  14/02/2005 1005244

  22/03/2005 1005256

  . 14/09/2004 1005253

  - -

  22/03/2005 1005242

  19/08/2005 1005259

  11/08/2005 1005247

  08/06/2005 1005257

  07/04/2005 1005254

  07/10/2005 1005249

  , , -

  17/10/2005 1005248

  -

  01/07/2005 1005251

  - - ( )

  24/08/2005 1005260

  - - ( )

  24/08/2005 1005260

  -

  24/02/2005 1005250

  09/06/2005 1005243

  - -

  06/06/2005 1005255

  . 12/09/2005 1005246

  -

  09/01/2006 1005245

  LASER -

  02/06/2005 1005258

 • 58

  2.4 ... (11):2002648 ... (21):20050200096 (73):1)

  . 12,15451 (),

  . (22):21/02/2005. (47):10/07/2006. (30): (72):1) (74): (74): (54): -

  .(57) (1) - (2) , (SiO2) 5/1 -(3), - - , (HFC-125) (HCFC-22) 10-15 bar. 10 microns. - - (2) (13) (12) (9), - (3) (5) (6), - - (2), (8).

  ... (11):2002649 ... (21):20050200162 (73):1)

  . 5,50100 (),

  . (22):01/12/2005. (47):10/07/2006. (30): (72):1) (74):

  41, 10672 () (74): (54): -

  (57) , . (2) (6), (7) (8) , , (4) (5) .

 • 59

  2.5 ...

  (22)

  (73)

  (54)

  . ... (11)

  21/02/2005 . 2002648

  01/12/2005 2002649

 • 60

  2.6 ...

  (73)

  (54)

  (22)

  . ... (21)

  01/12/2005 2002649

  . 21/02/2005 2002648

 • 61

  2.7

  (11): 8000189 (21): 20040800012. (22): 08/09/2004/ (47): 10/07/2006 (71): 1)GENZYME CORPORATION

  One Kendall Square, CAMBRIDGE,02139-1562 MASSACHUSETTS,

  (54): - '

  ./. ... (68): 3031702 (95): CHOLESTAGEL-colesevelam hydrochloride./. (92): E.E. (C)(2004)856/10-03-2004./. (93): (94): 11-3-2019 (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674

 • 62

  2.8 ....

  (22)

  (73)

  (54)

  . .... (11)

  08/09/2004 GENZYME CORPORATION '

  8000189

 • 63

  2.9 ....

  (73)

  (54)

  (22)

  . .... (11)

  GENZYME CORPORATION '

  08/09/2004 8000189

 • 64

  2.10

 • 65

  2.11 .....

 • 66

  2.12 .....

 • 67

 • 68

 • 69

  1

  1.1 ..

  . . (21):20050300027. . (22):21/09/2006./. (87):1613189 - 11/01/2006./. (86):04750247.1--15/04/2004 (71):1)KELSYUS, LLC

  5816 Ward Court Virginia Beach, 23 455 VIR-GINIA,

  . (30):0414496-16/04/2003-US (74):

  . 16, 18120 ()

  (74): - 52,10672

  (54): -.

  . . (21):20060300014. . (22):21/09/2006./. (87):1667787 - 14/06/2006./. (86):04787460.7--27/09/2004 (71):DEGREMONT S.A.

  183, AVENUE DU 18 JUIN 1940, 92500RUEIL-MAL MAISON CEDEX,

  . (30):20030011452-30/09/2003-FR (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  .

  . . (21):20060300015. . (22):21/09/2006./. (87):1502587 - 02/02/2005./. (86):03386019.8--30/07/2003 (71):1)PHARMATHEN S.A.

  6 DERVENAKION STR., 15351 (),

  . (30): (74): (74): (54): -

  -.

  . . (21):20060300016. . (22):21/09/2006./. (87):1574450 - 14/09/2005./. (86):03815431.6--02/12/2003 (71):1)INOSTRANNOYE UNITARNOYE

  PROIZVODSTVENNOYE PREDPRIYATI-YE "BELKEPS" ul. Khutoryanskogo 35a, 246028 GOMEL,

  . (30):20030101273-17/01/2003-RU (74):

  X 7, 11528 (74):

  7,11528 (54): .

 • 70

  1.2

  ./.... (87)

  (71)

  (54)

  ... (21)

  1502587 - 02/02/2005 PHARMATHEN S.A. - .

  20060300015

  1574450 - 14/09/2005 INOSTRANNOYE UNITARNOYE PROIZ-VODSTVENNOYE PREDPRIYATIYE"BELKEPS"

  . 20060300016

  1613189 - 11/01/2006 KELSYUS, LLC . 20050300027

  1667787 - 14/06/2006 DEGREMONT S.A. - .

  20060300014

 • 71

  1.3

  (71)

  (54)

  ./.... (87)

  ... (21)

  DEGREMONT S.A. - .

  1667787 - 14/06/2006 20060300014

  INOSTRANNOYE UNITARNOYE PROIZ-VODSTVENNOYE PREDPRIYATIYE "BELKEPS"

  . 1574450 - 14/09/2005 20060300016

  KELSYUS, LLC . 1613189 - 11/01/2006 20050300027

  PHARMATHEN S.A. - .

  1502587 - 02/02/2005 20060300015

 • 72

  2

  2.1 ..

  . .. (11):3058191. . (21):20060402259. . (22):29/06/2006./. (87):1421851 - 29/03/2006./. (86):03025891.7--12/11/2003 (73):1)Globachem n.v.

  Leeuwerweg 138, 3803 Sint-Truiden,

  . (30):10254269-21/11/2002-DE (72):1)Quaghebeur, Koen (74):

  37, 10682 (74):

  37,10682 (54): -

  T - -.

  (57) , , .

  . .. (11):3058192. . (21):20060402260. . (22):29/06/2006./. (87):1401876 - 05/04/2006./. (86):02738141.7--03/06/2002 (73):1)EURAND PHARMACEUTICALS LTD.

  The Yard House, Kilruddery Estate, Southern Cross Road, Bray Wicklow,

  . (30):TS20010013-04/06/2001-IT (72):1)MARIOTTI, Paolo

  2)NAVARINI, Luciano 3)STUCCHI, Luca 4)VINKOVIC, Vladimir 5)SUNJIC, Vitomir

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54): -.

  (57) 0,01 100 .

 • 73

  . .. (11):3058193. . (21):20060402261. . (22):29/06/2006./. (87):1575824 - 03/05/2006./. (86):03782997.5--24/12/2003 (73):1)Novatug, B.V.

  Van Vollenhovenstraat 35, 3016 BG Rotter-dam,

  . (30):1022266-24/12/2002-NL (72):1)VAN DER LAAN, Markus (74):

  37, 10682 (74):

  37,10682 (54): -

  -.

  (57) (10) 360 , (1). (14) (11, 12), (10) (150 . ,

  .

  . .. (11):3058194. . (21):20060402262. . (22):29/06/2006./. (87):1339629 - 31/05/2006./. (86):01999217.1--07/12/2001 (73):1)Kone Oyj (Kone Corporation)

  Kartanontie 1, 00330 Helsinki, . (30):20002701-08/12/2000-FI (72):1)AULANKO, Esko

  2)MUSTALAHTI, Jorma 3)RANTANEN, Pekka 4)MAKIMATTILA, Simo

  (74): X 7, 11528

  (74): 7,11528

  (54): .

  (57) . , . , , 100 share A 60share A. .

 • 74

  . .. (11):3058195. . (21):20060402263. . (22):29/06/2006./. (87):0971899 - 03/05/2006./. (86):98905970.4--30/01/1998 (73):1)RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE

  Office of Research Contracs, 3040 Cornwallis Road, Research Triangle Park, NC 27709,

  . (30):792611-31/01/1997-US (72):1)COOK, C., Edgar

  2)JUMP, Joseph, M. 3)ZHANG, Pingsheng 4)STEPHENS, John, R. 5)FAIL, Patricia, A. 6)LEE, Yue-Wei 7)WANI, Mansukh, C.

  (74): X 7, 11528

  (74): 7,11528

  (54): - - .

  (57) () R1 C1-6 , R2 C1-6 , R3 ,

  , R4 , .

  . .. (11):3058196. . (21):20060402264. . (22):30/06/2006./. (87):0936417 - 17/05/2006./. (86):99102908.3--12/02/1999 (73):1)MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRI-

  AL CO., LTD. 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501,

  . (30):4901698-13/02/1998-JP (72):1)Tachigori, Riko

  2)Fujitaka, Akira 3)Watanabe, Yukio 4)Kobayashi, Yoshinori 5)HANEDA KANJI

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): .

  (57) () , , , , (1) , . , , , .

 • 75

  . .. (11):3058197. . (21):20060402265. . (22):30/06/2006./. (87):1399144 - 26/04/2006./. (86):02759750.9--21/02/2002 (73):1)Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.

  U.S. Route No.202, Raritan, NJ 08869-0602,

  . (30):271689 P-27/02/2001-US (72):1)Plata-Salaman, Carlos R.

  2)Zhao, Boyu 3)Twyman, Roy E.

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): .

  (57) (I) (II), X , , ? R1,R2, R3, R4, R5 R6 C1-C4? C1-C4

  ( , C1-C4, C1-C4, , ).

  . .. (11):3058198. . (21):20060402266. . (22):29/06/2006./. (87):0716610 - 17/05/2006./. (86):94929728.7--19/08/1994 (73):1)Genetics Institute, LLC

  87 Cambridge Park Drive, Cambridge, MA 02140, 2)THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA,61801 ILLINOIS,

  . (30):112492-26/08/1993-US (72):1)WANG, Elizabeth, A.

  2)D'ALESSANDRO, Josephine, S. 3)TORIUMI, Dean

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): .

  (57) , . , , , , , .

  , , .

 • 76

  . .. (11):3058199. . (21):20060402267. . (22):29/06/2006./. (87):0918797 - 29/03/2006./. (86):97937148.1--06/08/1997 (73):1)MILLENNIUM PHARMACEUTICALS,

  INC. 75 Sidney Street, Cambridge, Massachusetts 02139,

  . (30):700737-15/08/1996-US (72):1)PONATH, Paul, D.

  2)RINGLER, Douglas, J. 3)JONES, S., Tarran 4)NEWMAN, Walter 5)SALDANHA, Jose 6)BENDIG, Mary, M.

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): - 47 .

  (57) 47 , (.. ) (..,

  , ). , Act-1 47 . , Act-1 . , (.., ), , . , ( / ) .

  . .. (11):3058200. . (21):20060402268. . (22):29/06/2006./. (87):1338536 - 10/05/2006./. (86):03003293.2--24/02/2003 (73):1)OMA S.r.l.

  Viale del Lavoro,17, 37069 Villafranca di Ve-rona,

  . (30):TO20020157-25/02/2002-IT (72):1)Baldi, Giampietro (74): -

  70, 10556 (74): -

  70,10556 (54): .(57) (1) (2) (3), (1) (4) (2) , (6) (4), (10) (6) (4), (11) (10), (7, 12) (11).

 • 77

  . .. (11):3058201. . (21):20060402269. . (22):30/06/2006./. (87):0837677 - 29/03/2006./. (86):96921528.4--07/06/1996 (73):1)UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA

  AT CHAPEL HILL 308 Bynum Hall, Campus Box 4105, Chapel Hill, NC 27599-4105, 2)PANACOS PHARMACEUTICALS , INC. ., GAITHERSBURG , MD 20877,

  . (30):477939-07/06/1995-US (72):1)LEE, Kuo-Hsiung

  2)KASHIWADA, Yoshiki 3)XIE, Lan 4)COSENTINO, Louis, Mark 5)MANAK, Mark 6)XIE, Jing-Xi 7)CHENG, Yung-Chi 8)KILKUSKIE, Robert, E.

  (74): . 16, 18120 ()

  (74): - 52,10672

  (54): -.

  (57)

  4,4'--5,6,5',6'--2,2'- (DDB) HIV. , 3,3'--DDB 3--DDB ' HIV.

  . .. (11):3058202. . (21):20060402270. . (22):30/06/2006./. (87):1218749 - 05/04/2006./. (86):00966291.7--09/10/2000 (73):1)Joken Limited

  1 Des Roches Square, Witan Way, Witney, Oxon OX8 6BE,

  . (30):9923599-07/10/1999-GB0012869-27/05/2000-GB

  (72):1)Griffiths, Keith 2)Turkes, Atilla T.

  (74): . 16, 18120 ()

  (74): - 52,10672

  (54): - PSA/IGF.

  (57) , : , IFG-I PSA, , . . PSA IGF-1. .

 • 78

  . .. (11):3058203. . (21):20060402271. . (22):30/06/2006./. (87):1347765 - 29/03/2006./. (86):01998353.5--28/11/2001 (73):1)Strakan International Limited

  The Penthouse, Washington Mall 1, Church Street, Hamilton HM11, 2)ACCESS PHARMACEUTICALS,INC. SUITE 176, 2600 N. STEMMONS FREE-WAY, DALLAS , TX 75207-2107,

  . (30):0029018-28/11/2000-GB (72):1)MCDONAGH, Emma L.

  2)KANIS, Rebecca, L. (74):

  . 16, 18120 ()

  (74): - 52,10672

  (54): .

  (57) , .

  . .. (11):3058204. . (21):20060402272. . (22):29/06/2006./. (87):1396572 - 03/05/2006./. (86):02020025.9--06/09/2002 (73):1)Teijin Twaron GmbH

  Kasinostrasse 19-21, 42103 Wuppertal,

  . (30): (72):1)Bottger, Christian Kurt

  2)Hartert, Rudiger 3)Stolze, Kurt Rainer 4)Jager, Jan 5)Ven van De, Henk 6)Akker, Peter Gerard

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54): - .

  (57) , : ) , ) , ) ), ) ),) . v50

  .

 • 79

  . .. (11):3058205. . (21):20060402273. . (22):30/06/2006./. (87):1567320 - 19/04/2006./. (86):03782106.3--25/11/2003 (73):1)GAPLAST GmbH

  Wurmansauerstrasse 22, D-82442 Altenau,

  . (30):10256015-30/11/2002-DE (72):1)KNEER, Roland (74):-

  44, 10679

  (74):- 44,10679

  (54): - - .

  (57) ' , . , .

  , , .

  . .. (11):3058206. . (21):20060402274. . (22):30/06/2006./. (87):1359979 - 26/04/2006./. (86):02714140.7--01/02/2002 (73):1)F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, . (30):267874-09/02/2001-US (72):1)BREIMER, Lars, Holger

  2)DHINGRA, Kapil 3)DHINGRA, Urvashi, Hooda 4)RITLAND, Steve

  (74): 64,, 106 77

  (74): 64,,106 77

  (54): .

  (57) . , 15 , . () . (paclitaxel). . , 3 4 , .

 • 80

  . .. (11):3058207. . (21):20060402275. . (22):30/06/2006./. (87):1305319 - 05/04/2006./. (86):01960529.4--20/07/2001 (73):1)F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, . (30):00115846-24/07/2000-EP (72):1)HOFFMANN, Torsten

  2)SCHNIDER, Patrick 3)STADLER, Heinz

  (74): 14, 10672

  (74): 14,10672

  (54): 4-- -1.

  (57) () () R1 (a), (b), (c), (d) -NH(CH2)2OH, -NR3C(O)CH3 -NR3C(O)-, R2 , R3 , R -(CH2)2OH n 1 2 . -1- .

  . .. (11):3058208. . (21):20060402276. . (22):30/06/2006./. (87):0873355 - 19/04/2006./. (86):96944416.5--20/12/1996 (73):1)TELIK, INC.

  3165 Porter Dr., Palo Alto, CA 94304,

  . (30):582966-04/01/1996-US (72):1)LYTTLE, Matthew, H.

  2)KAUVAR, Lawrence, M. (74):

  64,, 106 77 (74):

  64,,106 77 (54): -

  .

  (57) (1) , , / MRP. (1), Sx S=O, O=S=O, S=NH, HN=S=O, Se=O,O=Se=O, Se=NH, HN=Se=O, S+R' R' (1-6C) Sx O-C=O HN-C=O, YCO -Gly,-Asp, Glu, Asp, -GluGly, -AspGly, GluGly AspGly, Ac (1), R , (conj) , m 0 1, C*, C+, , "" () .

 • 81

  . .. (11):3058209. . (21):20060402277. . (22):29/06/2006./. (87):1117890 - 29/03/2006./. (86):99969766.7--28/09/1999 (73):1)Brochez, Alain

  Achiel van Eechautestraat 4, 9800 Deinze,

  . (30):9800695-29/09/1998-BE9900041-21/01/1999-BE

  (72):1)Brochez, Alain (74): -

  70, 10556 (74): -

  70,10556 (54): -

  .

  (57) , (1) (2-3), (1) (4) (5-6) (2-3) , (1) .

  . .. (11):3058210. . (21):20060402278. . (22):03/07/2006./. (87):1000151 - 31/05/2006./. (86):98936595.2--31/07/1998 (73):1)Serono Genetics Institute S.A.

  Route Nationale 7, 91030 Evry Cedex,

  . (30):905051-01/08/1997-US (72):1)DUMAS MILNE EDWARDS, Jean-Bap-

  tiste 2)DUCLERT, Aymeric 3)LACROIX, Bruno

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54):5' ESTs .

  (57) 5 ESTs mRNAs . 5 ESTs cDNAs DNAs 5 ESTs. 5 ESTs , , . 5ESTs. 5 ESTs .

 • 82

  . .. (11):3058211. . (21):20060402279. . (22):29/06/2006./. (87):1005356 - 12/04/2006./. (86):99928455.7--07/06/1999 (73):1)Theravance, Inc.

  901 Gateway Boulevard, South San Francisco, CA 94080,

  . (30):88448 P-08/06/1998-US93072 P-16/07/1998-US

  (72):1)GRIFFIN, John, H. 2)MORAN, Edmund, J. 3)CHRISTENSEN, Burton, G. 4)JUDICE, J. Kevin 5)MU, Yongqi 6)PACE, John

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54): .(57) () . - 2-10 , (. )

  . / , ' . , 2-10 , , , , -, , , . , - .

  . .. (11):3058212. . (21):20060402280. . (22):29/06/2006./. (87):1389213 - 12/04/2006./. (86):02761972.5--12/04/2002 (73):1)AstraZeneca AB

  151 85 Sodertalje, . (30):0101327-12/04/2001-SE (72):1)BARNWELL, Neil

  2)BJORE, Annika 3)CHEEMA, Lal 4)CLADINGBOEL, David 5)HERRING, Adam 6)LOVQVIST, Karin

  (74): 122, 11257

  (74): 122,11257

  (54): 3,7-[3.3.1] .

  (57) 4-({3-[7-(3,3--2-)-9--3,7-[3.3.1]-3-]})--, - 2-{7-[3-(4-)]-9--3,7--[3.3.1]-3-} , - 2-{7-[4-(4-)]-9--3,7-[3.3.1]--3-} , - 2-{7-[(2S)-3-(4-)-2-]-9--3,7--[3.3.1]-3-} , .

 • 83

  . .. (11):3058213. . (21):20060402281. . (22):29/06/2006./. (87):0737085 - 29/03/2006./. (86):94930490.1--27/09/1994 (73):1)THE RESEARCH FOUNDATION OF

  STATE UNIVERSITY OF NEW YORK STOR Intellectual Property Division, UB Technology Incubator, Suite 111, 1576 Sweet Home Road, Amherst, NY 14228-2567,

  . (30):129719-29/09/1993-US306871-20/09/1994-US

  (72):1)MURPHY, Timothy, F. (74): -

  70, 10556 (74): -

  70,10556 (54): BRANHAMELLA CA-

  TARRHALIS.(57) "CD" , Branhamella catarrhalis., , . , .

  . , . , . CD / B. Catarrhalis.

  . .. (11):3058214. . (21):20060402282. . (22):29/06/2006./. (87):1285637 - 29/03/2006./. (86):02016717.7--26/07/2002 (73):1)WIK Far East Ltd.

  Unit B, 23 F Manulife Tower, 169, Electric Road, North Point, Hong Kong,

  . (30):20113895 U-22/08/2001-DE (72):1)Hafemann, Klaus (74): -

  70, 10556 (74): -

  70,10556 (54): .(57) 7 DV, 2, 2 17 2, 7, 17 7, 6 17 6, D,DV 6 6 8, 6

  D , 8 DV 7.

 • 84

  . .. (11):3058215. . (21):20060402283. . (22):29/06/2006./. (87):1156065 - 26/04/2006./. (86):01103583.9--21/02/2001 (73):1)National Starch and Chemical Investment

  Holding Corporation P.O. Box 7663, Wilmington, Delaware 19803-7663,

  . (30):575303-19/05/2000-US (72):1)Cimecioglu, A. Levent

  2)Thomaides, John S. 3)Luczak, Kraig A. 4)Harkins, Danielle E.

  (74): 122, 11257

  (74): 122,11257

  (54): - .

  (57) , . ,

  , . , , , , , .

  . .. (11):3058216. . (21):20060402284. . (22):29/06/2006./. (87):1541454 - 10/05/2006./. (86):04027029.0--13/11/2004 (73):1)Schmitz Gotha Fahrzeugwerke GmbH

  Kindleber Strasse 99, 99867 Gotha,

  . (30):10358152-10/12/2003-DE (72):1)Koch, Josef (74):

  122, 11257 (74):

  122,11257 (54): ,

  .

  (57) , , (LTR, LTL) (FB) ' (). .

 • 85

  . .. (11):3058217. . (21):20060402285. . (22):29/06/2006./. (87):1290381 - 29/03/2006./. (86):01945250.7--05/06/2001 (73):1)THERMOWATT S.p.A.

  21, Via San Giovanni Battista, 60011 Arcevia (Ancona),

  . (30):MO000122-08/06/2000-IT (72):1)FIORONI, Fausto (74):

  122, 11257 (74):

  122,11257 (54): -

  .(57) . (4, 4.1) (3) , , , . (1, 1.1) .

  . .. (11):3058218. . (21):20060402286. . (22):29/06/2006./. (87):1162201 - 29/03/2006./. (86):01202750.4--16/10/1996 (73):1)JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

  Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, . (30):95203427-08/12/1995-EP (72):1)Venet, Marc Gaston

  2)Angibaud, Patrick Rene 3)Muller, Philippe 4)Sanz, Gerard Charles

  (74): 122, 11257

  (74): 122,11257

  (54): (-5-)-2- - - .

  (57) (), , , R1 , C1-12, Ar1, Ar2C1-6, C1-6,C1-6, C1-6, C1-6C1-6, - (C1-6)C1-6, C1-6, -Alk1-C(=O)-R9, -Alk1-S(O)-R9 -Alk1-S(O)2-R9, R2, R3 R16 , , , , C1-6, C1-6, C1-6, C1-6C1-6, C1-6, - (C1-6)C1-6, Ar1, Ar2C1-6, Ar2, Ar2C1-6,, C1-6, , , C2-6, R4 R5 , , Ar1, C1-6, C1-6, C1-6C1-6, C1-6, C1-

  6, , , C1-6, C1-6S(O)C1-6 , C1-6S(O)2C1-6, R6 R7 , , , C1-6, 4,4--, C1-6 Ar2, R8 , C1-6, , ,C1-6, C1-6C1-6, C1-6, C1-6C1-6, C1-6, C1-6, C1-6, - (C1-6)C1-6, , C1-6, C1-6C1-6, C1-6, -O-R10,-S-R10, -N-R11R12, R17 , , , C1-6, C1-6, Ar1, R18 , C1-6, C1-6 , R19 C1-6, , , .

 • 86

  . .. (11):3058219. . (21):20060402287. . (22):03/07/2006./. (87):1289383 - 03/05/2006./. (86):01945214.3--29/05/2001 (73):1)SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

  Case postale 353, 1800 Vevey, . (30):00111542-30/05/2000-EP (72):1)BORTLIK, Karlheinz

  2)SAUCY, Francoise 3)DURUZ, Eliane 4)RICHELLE, Myriam 5)LAMBELET, Pierre 6)BAUR, Markus 7)PFEIFER, Andrea, M., A.

  (74): 1, 10679

  (74): 1,10679

  (54): - .

  (57) . , ,

  , .

  . .. (11):3058220. . (21):20060402288. . (22):03/07/2006./. (87):1475377 - 21/06/2006./. (86):04018391.5--24/04/1999 (73):1)elbion AG

  Meissner Strasse 191, 01445 Radebeul,

  . (30):19818964-28/04/1998-DE19917504-17/04/1999-DE

  (72):1)Hofgen, Norbert, Dr. 2)Egerland, Ute 3)Kuss, Hildegard, Dr. 4)Marx, Degenhard, Dr. 5)Szelenyi, Stefan, Prof. 6)Kronbach, Thomas, Dr. 7)Polymeropoulos, Emmanuel, Dr. 8)Heer, Sabine

  (74): . 1, 10674

  (74): . 1,10674

  (54): - 4.

  (57) 1, , , , 4, , 4 (.. ) .

 • 87

  . .. (11):3058221. . (21):20060402289. . (22):03/07/2006./. (87):1128152 - 17/05/2006./. (86):01103145.7--10/02/2001 (73):1)Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG

  August-Bode-Strasse 1, 34127 Kassel,

  . (30):10008198-23/02/2000-DE (72):1)Grunewald, Jens, Dipl.Ing. (74):

  . 1, 10674 (74):

  . 1,10674 (54):

  - .

  (57) , . (17) , (12.1) (11.1), (11.1), . (11.1) (13.1), (11.1) (17). (19),

  (13.1) .

  . .. (11):3058222. . (21):20060402290. . (22):03/07/2006./. (87):1187777 - 05/04/2006./. (86):00938951.1--17/06/2000 (73):1)Eucan Urban Equipment of Canada Inc.

  East 50B Caldari Road, Vaughan, Ontario L4K AN8,

  . (30):2275486-18/06/1999-CA (72):1)OLIVETTI, Salvatore (74):

  . 1, 10674 (74):

  . 1,10674 (54): .(57) (10) , (40), (30), (38), (32, 32) (36), (56) , (64, 76, 78) , (84, 85, 87) (50) . .

 • 88

  . .. (11):3058223. . (21):20060402291. . (22):03/07/2006./. (87):1451030 - 10/05/2006./. (86):02787654.9--12/11/2002 (73):1)Bombardier Transportation GmbH

  Saatwinkler Damm 43, 13627 Berlin,

  . (30):10157368-23/11/2001-DE (72):1)STREITER, Ralph (74):

  . 1, 10674 (74):

  . 1,10674 (54):

  .(57) (1) , , (5) , (1) (1) (5). (1) (1) .

  . .. (11):3058224. . (21):20060402292. . (22):04/07/2006./. (87):1149901 - 05/04/2006./. (86):01201388.4--17/04/2001 (73):1)Akzo Nobel N.V.

  Velperweg 76, 6824 BM Arnhem,

  . (30):00201421-21/04/2000-EP (72):1)Thiel, Heinz-Jurgen

  2)Becher, Paul 3)Orlich, Michaela

  (74):- 11, 10680

  (74): 11,10680

  (54): PESTIVIRUS .

  (57) pestivirus, . 5' . , border disease .

 • 89

  . .. (11):3058225. . (21):20060402293. . (22):04/07/2006./. (87):1181941 - 05/04/2006./. (86):01120215.7--23/08/2001 (73):1)PolyMedics Innovations GmbH

  Echterdingerstrasse 47, 70794 Filderstadt,

  . (30):10041684-24/08/2000-DE (72):1)Hierlemann, Helmut, Dr.

  2)Planck, Heinrich, Prof. Dr. (74):-

  11, 10680

  (74): 11,10680

  (54): - - .

  (57) , , , , -, 85 , 5 20 - 5 20 , ( ).

  . .. (11):3058226. . (21):20060402294. . (22):04/07/2006./. (87):1543748 - 26/04/2006./. (86):03425813.7--19/12/2003 (73):1)Beretta, Giovanni

  Via Italia, 13, 20050 Lesmo MI, . (30): (72):1)Beretta, Giovanni (74):

  41, 10672 (74):

  15,17121 ()

  (54): .

  (57) (1) () (2) (3) (4) (12) (A, B, C, D) , (4) (14) (15) (18) (12) (19), (15) (14) / (18) (20) (3).

 • 90

  . .. (11):3058227. . (21):20060402295. . (22):06/07/2006./. (87):1236728 - 05/07/2006./. (86):02006610.6--27/10/1997 (73):1)TANABE SEIYAKU CO., LTD.

  2-10, Dosho-machi 3-chome, Chuo-ku Osaka,

  . (30):28807496-30/10/1996-JP (72):1)Kawaguchi, Takayuki

  2)Nomura, Sumihiro 3)Tsujihara, Kenji

  (74): X 7, 11528

  (74): 7,11528

  (54):2-Y -2- S - .

  (57) S, 4-- (V), Ro , 'R' ( ),

  , , , .

  . .. (11):3058228. . (21):20060402296. . (22):06/07/2006./. (87):1327825 - 05/04/2006./. (86):03000019.4--03/01/2003 (73):1)Gruppo Piazzetta S.p.A.

  22, Via Montello, 31010 Casella d'Asolo (Tre-viso),

  . (30):VR20020001 U-10/01/2002-IT (72):1)Piazzetta, Domenico (74):

  . 16, 18120 ()

  (74): - 52,10672

  (54): - .

  (57) (2), (10), (12) (14) (10), (16, 21), (17) (2), (12) (25, 26, 27, 30), (25, 26, 27, 30)

  (2) (28, 31).

 • 91

  . .. (11):3058229. . (21):20060402297. . (22):13/07/2006./. (87):1278565 - 12/07/2006./. (86):01919574.2--27/03/2001 (73):1)Crossject

  12, Quai Henri IV, 75181 Paris Cedex 04,

  . (30):0005031-19/04/2000-FR (72):1)ALEXANDRE PATRICK

  2)COGNOT PATRICK3)LAFFORGUE JOEL4)ROLLER DENIS

  (74): X 7, 11528

  (74): 7,11528

  (54): - .

  (57) , , , . (1) (6) . , , (3), (4), , (4) . ' ,

  , (4).

  . .. (11):3058230. . (21):20060402298. . (22):20/07/2006./. (87):0957176 - 19/07/2006./. (86):99101714.6--10/02/1999 (73):1)METASYSTEMS HARD & SOFTWARE

  GMBH Robert-Bosch-Strasse 6,68804 ALTLUSSHE-IM,

  . (30):19806303-16/02/1998-DE19806303-16/02/1998-DE

  (72):1)CHUDOBA ILSE DR.2)LOERSCH THOMAS DR.3)PLESCH ANDREAS DR.4)SENGER GABRIELE DR.

  (74): X 7, 11528

  (74): 7,11528

  (54): - .

  (57) , DNA, .

 • 92

  . .. (11):3058231. . (21):20060402299. . (22):04/07/2006./. (87):1438983 - 03/05/2006./. (86):04008955.9--03/02/1998 (73):1)Plant Bioscience Limited

  Norwich Research Park, Colney Lane, Nor-wich, Norfolk NR4 7UH,

  . (30):9702277-04/02/1997-GB (72):1)Pickett, Christopher John

  2)Ibrahim, Saad Khalil (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  .(57) -, , - . - , , , -

  . - .

  . .. (11):3058232. . (21):20060402300. . (22):04/07/2006./. (87):0927469 - 26/04/2006./. (86):98905109.9--19/02/1998 (73):1)Townshend, Brent

  156 University Drive, Menlo Park, CA 94025,

  . (30):802509-20/02/1997-US803088-20/02/1997-US804784-20/02/1997-US

  (72):1)Townshend, Brent (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  - .

  (57) ' , . , . , . .

  , . 64.000 -- , ,, , .

 • 93

  . .. (11):3058233. . (21):20060402301. . (22):04/07/2006./. (87):0947222 - 12/04/2006./. (86):99201064.5--17/11/1993 (73):1)THE UNIVERSITY OF BRITISH CO-

  LUMBIA 2194 Health Sciences Mall, Vancouver, British Columbia V6T 1Z3,

  . (30):979546-20/11/1992-US (72):1)Richter, Anna M.

  2)Levy, Julia G. 3)Waterfield, Elizabeth

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): - .

  (57) . , , .

  . .. (11):3058234. . (21):20060402302. . (22):04/07/2006./. (87):1003868 - 12/04/2006./. (86):98938763.4--07/08/1998 (73):1)PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL,

  INC. 7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1000, Johnston, Iowa 50131-1000,

  . (30):9717192-13/08/1997-GB (72):1)HARBERD, Nicholas, Paul

  2)RICHARDS, Donald, Ernest 3)PENG, Jinrong

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54):RHT .

  (57)To Rht ( D8 ), / . .

 • 94

  . .. (11):3058235. . (21):20060402303. . (22):04/07/2006./. (87):1237847 - 17/05/2006./. (86):00980881.7--30/11/2000 (73):1)Warner-Lambert Company LLC

  201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950,

  . (30):169602 P-08/12/1999-US (72):1)BRYANS, Justin, Stephen

  2)BLAKEMORE, David, Clive 3)WILLIAMS, Sophie, Caroline

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): -.

  (57) 3- (A). , , , , , , , , , , (IBS), , , .

  (Neurontin) (I), (II), (III) (IV) R C1-C10 C3-C10 .

  . .. (11):3058236. . (21):20060402304. . (22):04/07/2006./. (87):0933993 - 05/04/2006./. (86):97931014.1--13/06/1997 (73):1)BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC.

  2190 Parkway Lake Drive, Birmingham, Ala-bama 35244,

  . (30):19930 P-14/06/1996-US44010 P-02/05/1997-US

  (72):1)BABU, Yarlagadda, S. 2)CHAND, Pooran 3)MONTGOMERY, John, A.

  (74): 41, 10672

  (74): 15,17121 ()

  (54): - - .

  (57) (), , . .

 • 95

  . .. (11):3058237. . (21):20060402305. . (22):04/07/2006./. (87):1398322 - 19/04/2006./. (86):03020423.4--11/09/2003 (73):1)Fresenius Kabi Deutschland GmbH

  Kabi Strategic Business Center, 61346 Bad Homburg v.d.H.,

  . (30):409781 P-11/09/2002-US02020425-11/09/2002-EPPCT/EP03/08858-08/08/2003-WO

  (72):1)Conradt, Harald S. 2)Grabenhorst, Eckart 3)Nimtz, Manfred 4)Zander, Norbert 5)Frank, Ronald 6)Eichner, Wolfram

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54):HAS , HAS -.

  (57) (HAS)- (HAS-) HAS, HAS

  . , ().

  . .. (11):3058238. . (21):20060402306. . (22):05/07/2006./. (87):1007685 - 12/04/2006./. (86):98928179.5--19/06/1998 (73):1)Loke Diagnostics ApS

  Sindalsvej 17, 8240 Risskov, . (30):74497-23/06/1997-DK (72):1)BIRKELUND, Svend

  2)CHRISTIANSEN, Gunna 3)KNUDSEN, Katrine 4)HEBSGAARD PEDERSEN, Anna-Sofie 5)MYGIND, Per

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): CHLAMYDIA PNEU-MONIAE.

  (57) Chlamydia pneumoniae, 89-101kDa 56-57 kDa, 89,6-100,3 kDa 56,1kDa. DNA, DNA C.pneumoniae, , , .

 • 96

  . .. (11):3058239. . (21):20060402307. . (22):04/07/2006./. (87):1455583 - 05/04/2006./. (86):02804836.1--05/12/2002 (73):1)Konig Maschinen Gesellschaft mbH

  Statteggerstrasse 80, 8045 Graz, . (30):19762001-17/12/2001-AT (72):1)LAMBAUER, Peter

  2)SCHMOLLI, Gerhard (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  .(57) (6), , (5) , - (8, 9) , . (15) , - (8, 9) (16) (17) . - (8, 9) , (20) -

  (8, 9). (20) (15) (5).

  . .. (11):3058240. . (21):20060402308. . (22):04/07/2006./. (87):1334105 - 05/04/2006./. (86):01980805.4--05/11/2001 (73):1)RANBAXY LABORATORIES LIMITED

  PLOT No. 20 SECTOR 18 UYDOG VIHAR INDUSTRIAL COMPLEX,122001 GUR-AGON,

  . (30):DE098300-03/11/2000-IN (72):1)KUMAR, Yatendra

  2)TEWARI, Neera 3)ARYAN, Ram, Chander 4)RAI, Bishwa, Prakash 5)AHUJA, Seema

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): - () ).

  (57) - ( ) .

 • 97

  . .. (11):3058241. . (21):20060402309. . (22):04/07/2006./. (87):1560602 - 12/04/2006./. (86):03788988.8--31/10/2003 (73):1)BRACCO IMAGING S.p.A.

  Via E. Folli, 50, 20134 Milano, . (30):02024803-07/11/2002-EP (72):1)TISATO, Francesco

  2)BOLZATI, Cristina 3)PORCHIA, Marina 4)REFOSCO, Fiorenzo

  (74): 12, 14562 ()

  (74): 12,14562 ()

  (54): - -I , - .

  (57) ():[(Me=N-R) L1L2] +Z- (I), Me, R, L1 L2 Z-

  . , - -, L1, [(Me=N-R)L1]. [(Me=N-R)Y2L1)]+, cis, . L2, [(Me=N-R)L1L2]+Z-. : , , L2 R.

  . .. (11):3058242. . (21):20060402310. . (22):04/07/2006./. (87):1453429 - 05/04/2006./. (86):02788326.3--12/12/2002 (73):1)LDR Medical

  4, rue Marie Curie Hotel d'enterprise, 10430 Rosieres pres Troyes,

  . (30):0116122-12/12/2001-FR (72):1)BEAURAIN, Jacques

  2)DELECRIN, Joel 3)CHATAIGNER, Herve

  (74): 12, 14562 ()

  (74): 12,14562 ()

  (54): - .

  (57) , , , , (1) (10) (11) , (12) (2), (4) , (32), (1) (4) (32) , , (d3) , , (120), (420) (4) (42) (4)

  (12) (120) (11), (124) (4), (120) (i) .

 • 98

  . .. (11):3058243. . (21):20060402311. . (22):12/07/2006./. (87):1163817 - 12/04/2006./. (86):00915854.4--24/02/2000 (73):1)Verizon Corporate Services Group Inc.

  1255 Corporate Drive, Irving, TX 75038,

  . (30):261302-02/03/1999-US (72):1)RAMANATHAN, Subramanian (74):

  . 16, 18120 ()

  (74): - 52,10672

  (54): - .

  (57) (100) , . () (105, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 115, 116) (108, 109, 113, ) ? . (105, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 115, 116)

  (108, 109, 113, ) (108,109, 113) . (108, 109, 113) . ' , (103), (104) (102).

  . .. (11):3058244. . (21):20060402312. . (22):04/07/2006./. (87):1238255 - 03/05/2006./. (86):00993441.5--12/12/2000 (73):1)Bio-Rad Pasteur

  3, boulevard Raymond Poincare, 92430 Marnes-la-Coquette,

  . (30):9916018-17/12/1999-FR (72):1)RASTORGOUEFF, Michel

  2)DESLYS, Jean-Philippe 3)COMOY, Emmanuel

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): .

  (57) , . , (10), (10A, 10B), , , (12), ' (14) - (10), (10) (10) (10) .

 • 99

  . .. (11):3058245. . (21):20060402313. . (22):04/07/2006./. (87):0979251 - 26/04/2006./. (86):99908302.5--19/02/1999 (73):1)Allegiance Corporation

  1430 Waukegan Road, McGaw Park, Illinois 60085-6787,

  . (30):32632-27/02/1998-US (72):1)BOURNE, George

  2)MOCERI, Theresa, A. 3)YEH, Yun-Siung, Tony

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): - .

  (57) . /, , 500 . ,

  ( ) .

  . .. (11):3058246. . (21):20060402314. . (22):04/07/2006./. (87):1353991 - 21/06/2006./. (86):01991091.8--13/11/2001 (73):1)E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COM-

  PANY 1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, 2)Orient Chemical Industries Ltd 8-1 Sanrahigashi-machi, Neyagawa, Osaka 572-8581,

  . (30):247647 P-13/11/2000-US (72):1)KOSHIDA, Reiko

  2)HATASE, Yoshiteru 3)HAYASHI, Ryuichi 4)SUMI, Hiroyuki

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54):E - , , - '.

  (57) (11),

  700 nm (11) 800 nm 1200 nm .

 • 100

  . .. (11):3058247. . (21):20060402315. . (22):05/07/2006./. (87):1562954 - 03/05/2006./. (86):03768852.0--12/11/2003 (73):1)MILLENNIUM PHARMACEUTICALS,

  INC. 40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139,

  . (30):425947 P-13/11/2002-US (72):1)CARSON, Kenneth, G.

  2)HARRIMAN, Geraldine, C., B. 3)GHOSH,Shomir

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54):CCRI - - .

  (57) (): R1 . , . CCR1 .

  . .. (11):3058248. . (21):20060402316. . (22):05/07/2006./. (87):1284102 - 03/05/2006./. (86):01932104.1--17/05/2001 (73):1)KABUSHIKI KAISHA UENO SEIYAKU

  OYO KENKYUSHO 4-8, Koraibashi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0043,

  . (30):2000150343-22/05/2000-JP (72):1)UENO, Ryuzo

  2)TABATA, Akihiko 3)HONDA, Junya 4)FURUKAWA, Yojiro 5)ARAI, Sho

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): .

  (57) -D--1,1- (GPM), -D--1,6-(GPS-6) -D--1,1- (GPS-1) . 50 80 wt GPM, 1 50 wt GPS-6 0,01 20 wt GPS-1, , .

 • 101

  . .. (11):3058249. . (21):20060402317. . (22):05/07/2006./. (87):1310595 - 03/05/2006./. (86):02292778.4--07/11/2002 (73):1)Alstom

  3 Avenue Andre Malraux, 92300 Levallois-Perret,

  . (30):0114652-13/11/2001-FR (72):1)Rada, Nicolas (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54): .(57) (1), (2), (2) (1), (1) ' (3), , .

  . .. (11):3058250. . (21):20060402318. . (22):05/07/2006./. (87):1592565 - 19/04/2006./. (86):04742102.9--10/06/2004 (73):1)Setec Oy

  Suometsankaari 2, 01740 Vantaa,

  . (30):20030903-16/06/2003-FI (72):1)HOLMBERG, Mika

  2)KORHONEN, Maila 3)HERLIN, Jari 4)SYRJANEN, Taru

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): , .

  (57) (1) , (3) (4) (1) , (2) (1) . , , (3) , (2)

  , (2) (3) (10) , (3) (2) , (4) .

 • 102

  . .. (11):3058251. . (21):20060402319. . (22):13/07/2006./. (87):1427732 - 12/07/2006./. (86):02799017.5--20/09/2002 (73):1)THE PROCTER D GAMBLE COMPA-

  NY One Procter & Gamble Plaza, CINCINNA-TI,45202 OHIO,

  . (30):323625-20/09/2001-US (72):1)LAUFERSWEILER, Matthew, John

  2)CLARK MICHAEL PHILLIP3)DJUNG, Jane, Far-Jine 4)GOLEBIOWSKI ADAM5)BISWANATH DE6)BRUGEL TODD ANDREW

  (74): X 7, 11528

  (74): 7,11528

  (54): -6,7--5 - -[1,2-] -1- - .

  (57) , , , : R

  , R1 ) , ) , R2 4 7 , R2 : ) , ) -O(CH2)jR8, ) -(CH2)jNR9aR9b, ) -(CH2)jCO2R10, ) OCO2R10, ) -(CH2)jCON(R10)2, ) R2 , R8, R9a R10 , C1-C4 , , R9a R9b 3 7 , R2 3 7 , j 0 5, n 3 5.

  . .. (11):3058252. . (21):20060402320. . (22):05/07/2006./. (87):0933628 - 05/04/2006./. (86):99200249.3--01/02/1999 (73):1)De Zeven Son B.V.

  Keizersmantellaan 27, 5691 RH Son en Breugel,

  . (30):1008187-03/02/1998-NL (72):1)Belgers, Johannes Antonius Wouter (74):

  23, 15235 ()

  (74): 23,15235 ()

  (54): - , , - .

  (57) (200) (20) (20). , , (22) , (10) (20).

  . , (200) , (24), , .

 • 103

  . .. (11):3058253. . (21):20060402321. . (22):05/07/2006./. (87):1563720 - 05/04/2006./. (86):03775811.7--31/10/2003 (73):1)New System S.R.L.

  Via III Armata, 131, 34170 Gorizia, . (30):UD20020238-11/11/2002-IT (72):1)FUMO, Cesare

  2)VODOPIVEC, Jozef (74):

  23, 15235 ()

  (74): 23,15235 ()

  (54): - ("ink-jet") - / - -.

  (57) / , : - //- , /

  (1) - / (2).

  . .. (11):3058254. . (21):20060402322. . (22):05/07/2006./. (87):0893140 - 19/04/2006./. (86):98500165.0--15/07/1998 (73):1)INDIBA, S.A.

  Enamorados, 17-19, E-08013 Barcelona,

  . (30):9701641-24/07/1997-ES (72):1)Calbet Benach, Jose (74):

  23, 15235 ()

  (74): 23,15235 ()

  (54): .(57) (HF) , , . , , , .

 • 104

  . .. (11):3058255. . (21):20060402323. . (22):05/07/2006./. (87):1033305 - 03/05/2006./. (86):00301569.0--28/02/2000 (73):1)ILLINOIS TOOL WORKS INC.

  3600 West Lake Avenue, Glenview, Cook County, Illinois 60025,

  . (30):262117-04/03/1999-US (72):1)Turfan, Faruk M. (74):

  23, 15235 ()

  (74): 23,15235 ()

  (54): - .

  (57) (16) , ' , , (50, 52, 54, 56), (42, 44, 46, 48) , .

  . (16) , , (16).

  . .. (11):3058256. . (21):20060402324. . (22):05/07/2006./. (87):0946151 - 10/05/2006./. (86):97947642.1--12/11/1997 (73):1)ALZA CORPORATION

  950 Page Mill Road P.O. Box 10950, Palo Alto California 94303-0802,

  . (30):31741 P-25/11/1996-US967606-10/11/1997-US

  (72):1)HAMEL, Lawrence, G. 2)AYER, Atul, Devdatt 3)WRIGHT, Jeri, D. 4)LAM, Andrew 5)SHIVANAND, Padmaja

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): -.

  (57) - - , .

 • 105

  . .. (11):3058257. . (21):20060402325. . (22):05/07/2006./. (87):1509938 - 03/05/2006./. (86):03736713.3--23/05/2003 (73):1)Digit Wireless, Llc

  1770 Massachusetts Avenue, Suite 177, Cam-bridge, MA 02140,

  . (30):382906 P-23/05/2002-