Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας_A_2006_11

Click here to load reader

 • date post

  17-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  105
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. ΤΕΥΧΟΣ Α' ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Transcript of Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας_A_2006_11

 • 2006

 • 5151 25

  : 210 6819231

  :

  : .......210 6183500: ............................210 6183593: .......................................... 210 6183594: ............................... 210 6183595: .............................210 6183596 : ..................210 6183597 : ....210 6183598 : ................210 6183599

  - : ()

  () 18 2006

  5 Pandanassis Str.GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

  TELEFAX: 210 6819231

  TELEPHONS:

  GENERAL INFORMATION: ........ 003 210 6183500RECEIVING OFFICE: .................... 003 210 6183593FEES: ............................................... 003 210 6183594EXAMINERS: ................................. 003 210 6183595ACCOUNTS OFFICE: .................... 003 210 6183596LEGAL METTERS: ........................ 003 210 6183597TECHNICAL INFORMATION: .... 003 210 6183598PUBLIC RELATIONS: .................. 003 210 6183599

  Editor - Publisher:Vassiliou ChristosIndustrial Property Organisation ()

  Industrial Property Organisation () December 18, 2006

 • 1

  - (...) 4 1733/1987( 171,) :

  : (..) (...)

  (.....)

  (....) -

  -

  - .

  .

 • 2

 • 3

  2006 : 18/12/2006

  .

  ....................................................... 5 ............................................................................... 5

  1 :

  1.1 ...................................... 9 1.2 .. -

  ........................................................................ 22 1.3 .. -

  ..................................................... 24 1.4 -

  .......................................................................................... 26 1.5 ... -

  ................................................................... 29 1.6 ... -

  ................................................ 30 1.7 -

  ............................................................. 31 1.8 -

  - ............................................................ 32

  1.9 - - ...................................................... 33

  1.10 - ........................... 34

  1.11 - ............................... 35

  1.12 - ..................... 36

  2

  2.1 ...................................................... 37 2.2 .. -

  ..................................................................................... 49 2.3 ..

  ...................................................................... 51 2.4 ....................... 53 2.5 ... -

  ..................................................................................... 54 2.6 ...

  ...................................................................... 55 2.7 ................................................................................ 56

  NOVEMBER 2006Publication date: 18/12/2006

  CONTENTSPage

  INID Codes..............................................................................5Abbreviations ..........................................................................5

  PART NATIONAL PROTECTION TITLES

  CHAPTER 1APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES

  1.1 Patent Applications..................................................................9 1.2 Patent Application Index by filing date ................................22

  1.3 Patent Application Index in alphabetical order of the patentee .................................................................................24

  1.4 Utility Model Applications ...................................................26

  1.5 Utility Model Application Index by filing date ....................29

  1.6 Utility Model Application Index in alphabetical orderof the applicants ....................................................................30

  1.7 Applications for Supplementary Protection Certifica-tes for plant protection medicines ........................................31

  1.8 Applications Index for Supplementary Protection Certi-ficates for plant protection medicines by filing date .............32

  1.9 Applications Index for Supplementary Protection Certi-ficates for plant protection medicines in alphabeticalorder of the applicants ...........................................................33

  1.10 Applications for Supplementary Protection Certifica-tes for plant protection products............................................34

  1.11 Applications Index forSupplementary Protection Certi-ficates for plant protection products by filing date................35

  1.12 Applications Index for Supplementary Protection Certi-ficates for plant protection products in alphabeticalorder of the applicants ...........................................................36

  CHAPTER 2PATENTS AND UTILITY MODELS

  2.1 Patents ...................................................................................37 2.2 Patent Index by filing date ....................................................49

  2.3 Patent Index in alphabetical order of the patentee ...............51

  2.4 Utility Models .......................................................................53 2.5 Utility Model Index by filing date ........................................54

  2.6 Utility Model Index in alphabetical order of the pate-ntee .......................................................................................55

  2.7 Supplementary Protection Certificates for medicines products ................................................................................56

 • 4

  2.8 - ............................................................................... 57

  2.9 - ............................................................. 58

  2.10 - ....................................................... 59

  2.11 - - .......................................... 60

  2.12 - - .............................. 61

  BY

  1

  1.1 .. .................................. 65

  1.2 ....................................................... 67

  1.3 ................................. 68

  2

  2.1 .. .................................................. 69

  2.2 ................. 262 2.3

  .. ................................................................ 280

  3

  3.1 .. ................... 299

  3.2 .. ................................................................ 302

  3.3 .. .................................... 303

  4 ................ 304

  - - ..................................................... 307 - ............................ 313

  ............................................... 325

  ....................................................... 326

  2.8 Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date .........................................57

  2.9 Intex to Supplementary Protection Certificates for me-dicines products in alphabetical order of the owner .............58

  2.10 Supplementary Protection Certificates for plant protection products ................................................................59

  2.11 Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date.................................60

  2.12 Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner .....................................................................................61

  PART BEUROPEAN PROTECTION TITLES

  CHAPTER 1TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS

  1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims....................................65

  1.2 Index by publication number of the Europeanapplications patents ..............................................................67

  1.3 Index in alphabetical order of the patentee ..........................68

  CHAPTER 2EUROPEAN PATENTS

  2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents .........................................................69

  2.2 Index by publication number of the European patents translated into Greek ...............................................262

  2.3 Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek...............................280

  CHAPTER 3AMENDED EUROPEAN PATENTS

  3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents.......................................299

  3.2 Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek...............................302

  3.3 Index in alphabetical order of the patentee of theAmended European patents translated into Greek ..............303

  CHAPTER 4REVOCATION OF GRANDENT EUROPEAN PATENTS BY EPO .................................................304

  PART CMODIFICATIONS - ANNULMENTSMODIFICATIONS - CORRECTIONS .........................................307ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS ............313

  PART DSPECIAL COMMUNICATIONS ...........................................325

  Subscription of the Industrial Property Bulletin .................326

 • 5

  (11) ..(11) ...(21) ..(21) ...(22) (30) (47) (51) (54) (57) (61) ..(71) (72) (73) (74) (74)

  (11) ..(21) (22) (30) (54) (57) (71) (72) (73) (74) (74) (86) ./. (87) ./. (68) ./. ..(92) ./. (93) ./. 1 ..(95)

  INID CODESPART

  NATIONAL PROTECTION TITLES

  (11) Patent No(11) Utility Model No(21) Patent application No(21) Utility Model application No(22) Filing date(30) Priority(47) Date of grant(51) International Patent Classification(54) Invention title(57) Abstract(61) Addition to the patent(71) Applicant(72) Inventor(73) Patentee(74) Attorney(74) Representative

  PART EUROPEAN PATENTS

  (11) European Patent No(21) Greek application No(22) Greek application filing date(30) Priority(54) Invention title(57) Abstract(71) Applicant(72) Inventor(73) Patentee(74) Attorney(74) Representative(86) European application No/European application filing date(87) EP Publication No/Date(68) Number/publication number of the basic patent(92) Number/date of the first marketing authorization in Greece(93) Number/date of the first marketing authorization in the EU(95) Name of the product

  : : : ..: : ..: ./.... (87): / ... (21): ...: : : European Patent Office: :

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

  1 ,

  1.1

  .. (21):20050100192 (51): IPC8: G06Q 40/00 (71):1)

  4, 15125 (),

  . (22):14/04/2005. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  4,15125 () (54): -

  " - - "

  (57) , . ( , , , ) ' , ' .

  ( ). " ". . , , , . .

  .. (21):20050100215 (51):IPC8: G08B 25/00

  IPC8: G08B 25/10 (71):1)

  4, 14561 (),

  . (22):03/05/2005. (30):. .. (61): (72):1)

  (74): (74):

  . 9,11473 (54): -

  (57) , . ,, , - - , . , , .

 • 10

  .. (21):20050100216 (51):IPC8: G06F 17/30 (71):i-sieve :

  ... , , 153 10 . (),

  . (22):04/05/2005. (30):. .. (61): (72):1)

  2) 3) 4) 5)

  (74): 41, 54623 ()

  (74): 41,54623 ()

  (54): - ,

  (57) . .. , , ., , .. / /

  /. , , .. -, . , ( , , ), (..intranets), / . , , , , .

  .. (21):20050100222 (51):IPC8: A47K 10/16 (71):1)

  , , 58100 (),

  . (22):09/05/2005. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54): -

  - -

  (57) ( 1) ( 2) : (1) (2) . , , .

 • 11

  .. (21):20050100223 (51):IPC8: A47K 10/16 (71):1)

  , , 58100 (),

  . (22):09/05/2005. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54): -

  - -

  (57) ( 1), : (1) (2) . , , .

  .. (21):20050100225 (51):IPC8: A47K 10/16 (71):1)

  , , 58100 (),

  . (22):09/05/2005. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54): -

  - -

  (57) ( 1) ( 2) , : (1) (2) . , , .

 • 12

  .. (21):20050100229 (51):IPC8: H03F 5/00 (71):1)

  28, 16345 (),

  . (22):12/05/2005. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54): SINGLE END-

  ED (57) (11), (12) MOSFET (14). - (7,26,27) , MOSFET . (10). (13). , . , . , , (single ended).

  .. (21):20050100230 (51):IPC8: E04H 15/32

  IPC8: E04H 15/34IPC8: E04H 6/02

  (71):1) 2, , 34100 (),

  . (22):12/05/2005. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54): -

  (57) ( ), () , . / .

 • 13

  .. (21):20050100239 (51):IPC8: C12N 5/06

  IPC8: G01N 21/55IPC8: G01N 21/75IPC8: G01N 21/79IPC8: G01N 31/22IPC8: G01N 33/50

  (71):1) "" .. 60228, 15310 (), 2) . . 40, 15234 (),

  . (22):17/05/2005. (30):. .. (61): (72):1) .

  2) (74): -

  52, 10672 (74): -

  52,10672 (54): -

  INVITRO

  (57) - / /, - , HVTs-SM1 ROS (Reactive Oxygen Species / ).

  .. (21):20050100241 (51):IPC8: E04B 2/26

  IPC8: E04B 2/86IPC8: E04C 2/26

  (71):1) 77, 71201 (),

  . (22):18/05/2005. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54): -

  (57) , ' . . (1), (4) (3) (5) (6). (8) (2). (15). . (18) .

 • 14

  .. (21):20050100244 (51):IPC8: G09F 19/00

  IPC8: E04H 15/00 (71):1)

  1, 13677 (),

  . (22):19/05/2005. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  31, 10682 (74):

  31,10682 (54): --

  - (-)

  (57) -- (). - , () ,

  (P.V.C.), , , -- , .

  .. (21):20050100247 (51):IPC8: G01C 22/00 (71):1) -

  35, 15351 (),

  . (22):19/05/2005. (30):. .. (61): (72):1) - (74): (74): (54): -

  (57) (6). : - (1), (2), , (3), (4) (5). , , , . , , .

 • 15

  .. (21):20050100248 (51):IPC8: C04B 14/02 (71):1)

  (.. .....) , 74052 (),

  . (22):19/05/2005. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  18,74100 ()

  (54):

  (57) (air entraining agents) 0 - 1 0 - 3 . ( ). : - - .- ( ).

  .. (21):20050100250 (51):IPC8: E05B 65/00

  IPC8: E05B 63/00 (71):1) DOMUS AEBE

  . 208, 18233 (),

  . (22):20/05/2005. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  68,10680 (54): -

  (57) (2) ( 1) , , . (2) (3) (3) (3b) , (3), (13). (3) (7) (7) (4) (7) (7c) (3b) (3) (3) (3). (13) (14) (7) (14b) (3).

 • 16

  .. (21):20050100251 (51):IPC8: E05B 65/08 (71):1) DOMUS AEBE

  . 208, 18233 (),

  . (22):20/05/2005. (30):. .. (61): (72):1)

  (74): (74):

  68,10680 (54):

  / -

  (57) ( 1) (5), (4) (4) . (9) (20) (23-24) (1) (8) ' (3) (41) . (5) (21) (19) (3) (24) (5) (21) (4) (43) (5) (4).

  .. (21):20050100253 (51):IPC8: D04B 21/00 (71):1)

  .. .. 1490, , . , 71110 ,

  . (22):20/05/2005. (30):. .. (61): (72):1)

  2) (74): (74): (54): -

  - -,

  (57) , . . TD, MD, , . ' , . , .

 • 17

  .. (21):20050100254 (51):IPC8: G01S 1/00 (71):1) (43%)

  9, 15773 (), 2) (33%) 9, 15773 (), 3) (13%) 9, 15773 (), 4) (3%) 9, 15773 (), 5) (3%) 9, 15773 (), 6) (2,5%) 9, 15773 (), 7) (2,5%) 9, 15773 (),

  . (22):23/05/2005. (30):. .. (61): (72):1)

  2) 3) 4) 5) 6) 7)

  (74): (74): (54):

  (UHF)

  (57)

  (1), (10), (2) , (8) (3). (1) . (2) . , doppler (cul-ture), -- (: TOF - timd of flight) doppler . () , , (3) (track management) (.. ). . .

  .. (21):20050100256 (51):IPC8: D06G 1/00

  IPC8: D06F 31/00 (71):1)

  9, 14231 (),

  . (22):25/05/2005. (30):. .. (61): (72):1)

  (74): (74): (54): -

  (57) (1), , () ' , (2) (3), , () (4), (2) (6) (5) (6), (7), (8) (9). , , , , .

 • 18

  .. (21):20050100260 (51):IPC8: A61K 8/92

  IPC8: A61K 8/97IPC8: A61K 31/201IPC8: A61K 36/22IPC8: A61Q 11/00

  (71):1) . 67, 14231 (),

  . (22):27/05/2005. (30):. .. (61): (72):1)

  (74): (74): (54):

  - , - ()

  (57) , . , ,, , sprays , gels, ,

  , / , , , , , ,sticks (crayons) , . , , , () (), , , , .

  .. (21):20050100264 (51):IPC8: C07K 14/775

  IPC8: A61K 38/17 (71):1)

  12, , 11522 , 2)- , , 45110 , 3) , , 45110 , 4) , , 45110 ,

  . (22):27/05/2005. (30):. .. (61): (72):1)

  2)- 3) 4)

  (74): (74): (54):

  , - (LDL) - PAF (PAF-AH)

  (57) , - ( ) , (LDL) (RAF-AH) in vitro . , , - LDL, RAF-AH, . ' , .

 • 19

  .. (21):20050100268 (51):IPC8: B01D 21/00

  IPC8: C02F 3/00 (71):1)

  10, 26332 (), 2) 21, 26441 (), 3) 2, , 11257 ,

  . (22):31/05/2005. (30):. .. (61): (72):1)

  2) 3)

  (74): 14, 10672

  (74): 14,10672

  (54): -

  (57) (Sequencing Batch Reactor SBR) . SBR (

  ) , . , . , .

  .. (21):20050100361 (51):IPC8: E05B 65/08

  IPC8: E05C 1/06IPC8: E05C 9/02

  (71):1) DOMUS A.E.B.E. 208, . . , 182 33 ,

  . (22):20/05/2005. (30):. .. (61):1003063 (72):1) (74): (74):

  68,10680 (54):

  / - ,

  (57) (6) ( 1), (5) (24) , (27) (14). (3) (34) (19) (5), (4) (5) (4) (5) .

  (4, 4) (24) (5) (21) (4) (43) (5) (4).

 • 20

  .. (21):20060100265 (51):IPC8: B62M 7/02

  IPC8: B62K 11/04IPC8: B62J 1/12

  (71):1)HONDA MOTOR CO., Ltd. 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 107-8556 TOKYO,

  . (22):04/05/2006. (30):2005-139148-11/05/2005-JP

  2005-196638-05/07/2005-JP. .. (61): (72):1)YAMAGUCHI MASAAKI

  2)IKEDA HIDEKI (74): -

  70, 10556 (74): -

  70,10556 (54):(57) (12) (11), (21, 22) , (23) (24) . (126) .

  .. (21):20060100266 (51):IPC8: B62M 7/02

  IPC8: B62K 11/04IPC8: B62J 1/12

  (71):1)HONDA MOTOR CO., Ltd. 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 107-8556 TOKYO,

  . (22):04/05/2006. (30):2005-139151-11/05/2005-JP

  2005-196696-05/07/2005-JP. .. (61): (72):1)YAMAGUCHI MASAAKI

  2)IKEDA HIDEKI (74): -

  70, 10556 (74): -

  70,10556 (54):(57) (10) (18) (12) (11). (47) (13) , (46) . (63) , (68)

 • 21

  .. (21):20060100267 (51):IPC8: B62M 7/00

  IPC8: B62L 3/00IPC8: B62J 37/00

  (71):1)HONDA MOTOR CO., Ltd. 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, 107-8556 TOKYO,

  . (22):04/05/2006. (30):2005-139151-11/05/2005-JP

  2005-196677-05/07/2005-JP. .. (61): (72):1)YAMAGUCHI MASAAKI

  2)IKEDA HIDEKI (74): -

  70, 10556 (74): -

  70,10556 (54):(57) (10) (18) (12) (11). (47) (13, 14) , (46) . (63) (13). (67) (14) (18) (101).

 • 22

  1.2 ..

  (22)

  (71)

  (54)

  . . (21)

  14/04/2005 " "

  20050100192

  03/05/2005 20050100215

  04/05/2005 i-sieve : - ...

  , -

  20050100216

  09/05/2005 -

  20050100223

  09/05/2005 -

  20050100225

  09/05/2005 - -

  20050100222

  12/05/2005 SINGLE ENDED 20050100229

  12/05/2005 20050100230

  17/05/2005 ""

  - IN VITRO -

  20050100239

  18/05/2005 -

  20050100241

  19/05/2005 -- - ()

  20050100244

  19/05/2005 (.. .....)

  20050100248

  19/05/2005 -

  20050100247

  20/05/2005 - ..

  ,

  20050100253

  20/05/2005 DOMUS AEBE /

  20050100251

  20/05/2005 DOMUS A.E.B.E. / ,

  20050100361

  20/05/2005 DOMUS AEBE 20050100250

  23/05/2005

  - (UHF)

  20050100254

  25/05/2005 20050100256

 • 23

  27/05/2005 -

  , - (LDL) - PAF (PAF-AH)

  20050100264

  27/05/2005 , ()

  20050100260

  31/05/2005

  20050100268

  04/05/2006 HONDA MOTOR CO., Ltd. 20060100265

  04/05/2006 HONDA MOTOR CO., Ltd. 20060100266

  04/05/2006 HONDA MOTOR CO., Ltd. 20060100267

  (22)

  (71)

  (54)

  . . (21)

 • 24

  1.3 ..

  (71)

  (54)

  (22)

  . . (21)

  HONDA MOTOR CO., Ltd. 04/05/2006 20060100265

  HONDA MOTOR CO., Ltd. 04/05/2006 20060100266

  HONDA MOTOR CO., Ltd. 04/05/2006 20060100267

  i-sieve : ...

  , -

  04/05/2005 20050100216

  (.. .....)

  19/05/2005 20050100248

  , (LDL) PAF - (PAF-AH)

  27/05/2005 20050100264

  - (UHF) -

  23/05/2005 20050100254

  - (UHF) -

  23/05/2005 20050100254

  - (UHF) -

  23/05/2005 20050100254

  -- - ()

  19/05/2005 20050100244

  ""

  IN VITRO

  17/05/2005 20050100239

  ..

  , -

  20/05/2005 20050100253

  -

  31/05/2005 20050100268

  DOMUS A.E.B.E. / , -

  20/05/2005 20050100361

  DOMUS AEBE -

  20/05/2005 20050100250

  DOMUS AEBE /

  20/05/2005 20050100251

  IN VITRO -

  17/05/2005 20050100239

  -

  31/05/2005 20050100268

  25/05/2005 20050100256

  12/05/2005 20050100230

 • 25

  -

  31/05/2005 20050100268

  18/05/2005 20050100241

  SINGLE ENDED 12/05/2005 20050100229

  " "

  14/04/2005 20050100192

  - (UHF)

  23/05/2005 20050100254

  , ()

  27/05/2005 20050100260

  - (UHF)

  23/05/2005 20050100254

  - (UHF)

  23/05/2005 20050100254

  , (LDL) PAF - (PAF-AH)

  27/05/2005 20050100264

  - , (LDL) PAF - (PAF-AH)

  27/05/2005 20050100264

  -

  19/05/2005 20050100247

  - (UHF)

  23/05/2005 20050100254

  , (LDL) PAF - (PAF-AH)

  27/05/2005 20050100264

  - -

  09/05/2005 20050100222

  -

  09/05/2005 20050100223

  -

  09/05/2005 20050100225

  03/05/2005 20050100215

  (71)

  (54)

  (22)

  . . (21)

 • 26

  1.4

  ...(21):20050200041 (71):1)

  , 26500 (), 2) 13, 26441 (),

  . (22):10/05/2005. (30): (72):1) (74):

  27, 10671 (74):

  27,10671 (54): -

  -

  (57) expert , . (LAN)., (Hardware) (USB Security De-vice). USB Security Device () .

  USB Device Controller( ).

  ...(21):20050200065 (71):1)

  7, 55337 (),

  . (22):20/05/2005. (30): (72):1) (74): (74):

  7,55337 ()

  (54):

  (57) , . , , . , (. 2, ) ( 1, ) . ( 1, ) .

 • 27

  ...(21):20050200142 (71):1)

  22, 18345 ,

  . (22):05/05/2005. (30): (72):1) (74): (74):

  22,11141 (54):

  (57) , , , , (), .

  ...(21):20050200147 (71):1)

  A 207-209, 18535 (),

  . (22):18/05/2005. (30): (72):1) (74): (74): (54):

  (57) . , . . , , (, ).

 • 28

  ...(21):20050200149 (71):1)

  65, . , 16344 (),

  . (22):30/05/2005. (30): (72):1)

  (74): (74): (54):

  (57) . . .

 • 29

  1.5 ...

  (22)

  (71)

  (54)

  . . (21)

  05/05/2005 - -

  20050200142

  10/05/2005

  20050200041

  18/05/2005

  20050200147

  20/05/2005 -

  20050200065

  30/05/2005 20050200149

 • 30

  1.6 ...

  (71)

  (54)

  (22)

  . . (21)

  -

  20/05/2005 20050200065

  18/05/2005 20050200147

  10/05/2005 20050200041

  30/05/2005 20050200149

  - -

  05/05/2005 20050200142

  10/05/2005 20050200041

 • 31

  1.7

 • 32

  1.8 ....

 • 33

  1.9 ....

 • 34

  1.10

 • 35

  1.11 .....

 • 36

  1.12 .....

 • 37

  2 ,

  2.1

  .. (11):1005345 .. (21):20050100630 (51):IPC8: B32B 9/02

  IPC8: B44C 1/10IPC8: B44C 5/06

  (73):1) 28 42,15235 (),

  . (22):11/07/2005. (47):02/11/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  96, 18536 ()

  (74): 96,18536 ()

  (54): , , -

  (57) , , , , ,

  , , , PVC , , , , . , , , ,, PVC , , , , .

  .. (11):1005346 .. (21):20050100621 (51):IPC8: G01N 21/47

  IPC8: A61B 5/00 (73):1)

  ,71110 , 2)RIPOLL LORENZO JORGE ,70100 (), 3) 14,41223 (),

  . (22):20/12/2005. (47):02/11/2006. (30):. .. (61): (72):1)RIPOLL JORGE LORENZO

  2) (74): (74):. (54): -

  (57) , '

  . , . Green . .

 • 38

  .. (11):1005347 .. (21):20050100242 (51):IPC8: A01B 33/02 (73):1)

  ,29100 (),

  . (22):18/05/2005. (47):02/11/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  ,29100 ()

  (54): - - - -

  (57) 7' 4 ( ) . 12 36 (3 ) ( 80 ). 2. ( -

  ) . . 3 . . 2 2,5 . 80cm. 95cm. ( ) 2,30cm.

  .. (11):1005348 .. (21):20060100052 (51):IPC8: F03B 13/06

  IPC8: F03B 17/04 (73):1)

  52,17124 (),

  . (22):31/01/2006. (47):02/11/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  52,17124 ()

  (54):

  (57) (1) () - () - (C) - (D) - () - (F) - (G) - () - () - () (D). (), () , () (D) (F) (), . . : 1. , ,

  . 2. .

 • 39

  .. (11):1005349 .. (21):20050100330 (51):IPC8: B65D 81/32

  IPC8: B65D 25/08 (73):1)

  2,10020 ,

  . (22):29/06/2005. (47):10/11/2006. (30):. .. (61): (72):1)

  (74): (74): (54):

  .

  (57) . (1,7) . (4) (3) . (5). . . (1,7) . .

  .. (11):1005350 .. (21):20050100562 (51):IPC8: F41B 11/06

  IPC8: F41B 9/00IPC8: F41H 9/10

  (73):1) 28,17563 (),

  . (22):11/11/2005. (47):10/11/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54): (57) , ,. : ) ,, ) , ) (4) . : , , (2) (3) (2) (3) (14) .

 • 40

  .. (11):1005351 .. (21):20050100464 (51):IPC8: A01D 46/26

  IPC8: A01D 46/24 (73):1)

  .. ,71408 ,

  . (22):13/09/2005. (47):10/11/2006. (30):. .. (61): (72):2) (74): (74):

  7,55337 ()

  (54): - /-

  (57) . --. . -- , . 2 . 1 (1), (2), (4)

  . (1), (2) (8). (8) (3) (4) (12), .

  .. (11):1005352 .. (21):20050100391 (51):IPC8: A24F 19/10

  IPC8: A24F 19/00IPC8: A24F 19/02

  (73):1) ,74100 (),

  . (22):27/07/2005. (47):10/11/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  53, 10432 (74):

  53,10432 (54): ,

  .(57) , (1), (2), (3) (4). (5), ,

  , , ' , . (6) (5).

 • 41

  .. (11):1005353 .. (21):20050100403 (51):IPC8: F16H 48/12 (73):1)

  22,10447 , . (22):28/07/2005. (47):10/11/2006. (30):. .. (61):1002420 (72):1) (74): (74):

  67,11363 (54): -

  (57) , , , .

  .. (11):1005354 .. (21):20050100082 (51):IPC8: B65D 25/56 (73):1). &

  " " ,70014 (),

  . (22):21/02/2005. (47):10/11/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74):

  94,71306 ()

  (54): -

  (57) (1), (2) (2). "" . . .

 • 42

  .. (11):1005355 .. (21):20050100346 (51):IPC8: A21D 13/00

  IPC8: A21D 8/06 (73):1)

  10,85105 (),

  . (22):30/06/2005. (47):10/11/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  56, 11526 (74):

  56,11526 (54): (57) ( ) 50 70 , 50 - , 500 , 1 1/2 , 50-55 , , (), . , - - . ,

  (2) . , .

  .. (11):1005356 .. (21):20050100150 (51):IPC8: F01K 25/06 (73):1)

  8,26442 (),

  . (22):23/03/2005. (47):10/11/2006. (30):. .. (61): (72):1)

  (74): (74): (54): -

  - (57) () ( ) . . .

 • 43

  .. (11):1005357 .. (21):20050100037 (51):IPC8: H05B 41/285 (73):1)RISTIC NEBOJSA

  47,55236 (),

  . (22):27/01/2005. (47):10/11/2006. (30):. .. (61): (72):1)RISTIC NEBOJSA (74): (74):

  . 19,54625 ()

  (54): - PL -

  (57) PL (2) C1, C2 L1, L2, "" ICI (3) , C3 (4) "" R1 (5) , C4, C5 (6) IC2(7). To (7) (8) R4 transistor (9)

  C6 transistor (9). transistor 5 (15) 6 (16). 1, , 1 S1 & S2. 1 S1 (1) (11) . (10) (11) (12). S2 (14) (10).

  .. (11):1005358 .. (21):20050100036 (51):IPC8: H05B 41/285 (73):1)RISTIC NEBOJSA

  47,55236 (),

  . (22):27/01/2005. (47):10/11/2006. (30):. .. (61): (72):1)RISTIC NEBOJSA (74): (74):

  . 19,54625 ()

  (54): -

  (57) (2) C1, C2, L1, L2, ""ICI (3) , C3 (4) "" R1 (5) , C4, C5 (6) IC2 (7).To (7) (8) R4 transistor (9) C6 transistor (9). transistor R5 (15) R6 (16).

  1, , 1 S1 & S2. 1 S1 (10) (11) . (10) (11) (12). S2 (14) (10).

 • 44

  .. (11):1005359 .. (21):20060100482 (51):IPC8: F03B 13/18 (73):1)

  22,15669 (),

  . (22):08/05/2006. (47):13/11/2006. (30):. .. (61): (72):1)

  (74): (74): (54): -

  (57) - . , . (1/1), , , - (1/2) (1/31) . , , (1/3) (1/5) (1/6) () (1/7) (3/20),

  , . ' (1/8) (3/8) . . , . ' , . (1/21) (4/24) ' , , .

  .. (11):1005360 .. (21):20050100411 (51):IPC8: C02F 1/72

  IPC8: A61L 11/00 (73):1)

  . 46,55131 (), 2) 4, ,67100 (), 3) 12,67100 (),

  . (22):22/07/2005. (47):21/11/2006. (30):. .. (61): (72):1)

  2) 3)

  (74): (74): (54): -

  / , - -

  (57) / (

  .. ) . (NH4NO3) (Ca(NO3)2) . () . , , , . , , , . / 1mg/lt . 0,02 - 0,06 kg / m3 25 .

 • 45

  .. (11):1005361 .. (21):20050100610 (51):IPC8: G08B 13/194

  IPC8: G08B 25/10IPC8: G08B 15/00IPC8: H04N 7/18

  (73):1) 85,73136 (), 2) . 75,73136 (),

  . (22):06/12/2005. (47):21/11/2006. (30):. .. (61): (72):1)

  2) (74): (74): (54): -

  (57) PIR , , , gsm modem, . .

  .

  .. (11):1005362 .. (21):20050100511 (51):IPC8: A63H 17/00

  IPC8: B65D 81/36IPC8: G09B 1/00IPC8: B09B 3/00

  (73):1) 6,16673 (),

  . (22):10/10/2005. (47):21/11/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54): -

  , -

  (57) , , , . , , . , , (3)

  (13), (1), (5), (7), (8), (19), (22) (29), , , , , (12), (17), (28) (30), (21), (23) (26), (15) (24), (4), (9), (20) (32), (10) (2), (11) (33).

 • 46

  .. (11):1005363 .. (21):20050100168 (51):IPC8: A61B 17/32

  IPC8: A61F 2/10 (73):1)

  15,16343 (),

  . (22):01/04/2005. (47):21/11/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  5, 17456 () (74):

  5,17456 () (54):

  -

  (57) , . , 0,40 1,00 , . (. 1) , , . (. 2) , , . (. 3) ,

  . , . , , . .

  .. (11):1005364 .. (21):20060100038 (51):IPC8: B60R 25/08

  IPC8: B60R 25/04IPC8: B60R 25/10

  (73):1) . 59,18648 (),

  . (22):20/01/2006. (47):21/11/2006. (30):. .. (61):1004723 (72):1) (74): (74): (54): -

  -

  (57) , Led. (touch memory) . , Led . , , . . , '

  . , 1cm, . .

 • 47

  .. (11):1005365 .. (21):20050100261 (51):IPC8: A61B 17/32

  IPC8: A61F 2/10 (73):1)

  15,16343 (),

  . (22):27/05/2005. (47):21/11/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  5, 17456 () (74):

  5,17456 () (54): 1 2

  (57) , , , . , , (1) (2) (. 1,2,3). , , , , , , . ,

  , .

  .. (11):1005366 .. (21):20050100228 (51):IPC8: A61F 2/10

  IPC8: A61B 17/34 (73):1)

  15,16343 (),

  . (22):12/05/2005. (47):21/11/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74):

  5, 17456 () (74):

  5,17456 () (54):

  (57) (, ), . (1) : (2),

  (3), (4) (2), (5) (4), (6) (7), (8) , (11), (9) , (10). , , . , .

 • 48

  .. (11):1005367 .. (21):20050100373 (51):IPC8: B65D 6/34

  IPC8: B32B 21/04IPC8: B27M 3/34

  (73):1) 102-104,16673 (),

  . (22):19/07/2005. (47):21/11/2006. (30):. .. (61): (72):1) (74): (74): (54):

  (57) , , : , ( ), , (MDF ) -. , , . , , . .

 • 49

  2.2 ..

  (22)

  (73)

  (54)

  . .. (11)

  27/01/2005 RISTIC NEBOJSA PL -

  1005357

  27/01/2005 RISTIC NEBOJSA

  1005358

  21/02/2005 . & " "

  1005354

  23/03/2005 - 1005356

  01/04/2005

  1005363

  12/05/2005

  1005366

  18/05/2005

  1005347

  27/05/2005 1 2 -

  1005365

  29/06/2005 .

  1005349

  30/06/2005 1005355

  11/07/2005 , - ,

  1005345

  19/07/2005 1005367

  22/07/2005

  - / ,

  1005360

  27/07/2005 , -.

  1005352

  28/07/2005

  1005353

  13/09/2005 -/

  1005351

  10/10/2005 ,

  1005362

  11/11/2005 1005350

  06/12/2005

  1005361

  20/12/2005 RIPOLL LORENZO JORGE

  1005346

  20/01/2006

  1005364

 • 50

  31/01/2006 -

  1005348

  08/05/2006 -

  1005359

  (22)

  (73)

  (54)

  . .. (11)

 • 51

  2.3 ..

  (73)

  (54)

  (22)

  . .. (21)

  RIPOLL LORENZO JORGE 20/12/2005 1005346

  RISTIC NEBOJSA PL -

  27/01/2005 1005357

  - / ,

  22/07/2005 1005360

  18/05/2005 1005347

  30/06/2005 1005355

  19/07/2005 1005367

  28/07/2005 1005353

  -

  31/01/2006 1005348

  01/04/2005 1005363

  1 2 -

  27/05/2005 1005365

  12/05/2005 1005366

  . & " "

  -

  21/02/2005 1005354

  20/12/2005 1005346

  20/01/2006 1005364

  , - , -

  11/07/2005 1005345

  /

  13/09/2005 1005351

  06/12/2005 1005361

  - / ,

  22/07/2005 1005360

  ,

  10/10/2005 1005362

  20/12/2005 1005346

  .

  29/06/2005 1005349

 • 52

  - / ,

  22/07/2005 1005360

  - 23/03/2005 1005356

  , -.

  27/07/2005 1005352

  -

  08/05/2006 1005359

  06/12/2005 1005361

  11/11/2005 1005350

  (73)

  (54)

  (22)

  . .. (21)

 • 53

  2.4

  ... (11):2002662 ... (21):20040200057 (73):1)

  ,67062 (), 2) , .. 218,67100 (),

  . (22):08/01/2004. (47):21/11/2006. (30): (72):1)

  2) (74): (74):

  , .. 218,67100 ()

  (54): (57) , , . , , , , , , , . .

  . , . , () , .

  ... (11):2002663 ... (21):20060200095 (73):1)

  61,14564 (),

  . (22):18/05/2006. (47):21/11/2006. (30): (72):1) (74): (74): (54):

  (57) / . ( 1) (2) controllers (4, 5, 6, 7, 8), FPGA ( 2) controllers chip (9). server Ethernet (Wi-Fi) USB. , , IR .

 • 54

  2.5 ...

  (22)

  (73)

  (54)

  . ... (11)

  08/01/2004

  2002662

  18/05/2006 -

  2002663

 • 55

  2.6 ...

  (73)

  (54)

  (22)

  . ... (21)

  08/01/2004 2002662

  -

  18/05/2006 2002663

  08/01/2004 2002662

 • 56

  2.7

 • 57

  2.8 ....

 • 58

  2.9 ....

 • 59

  2.10

 • 60

  2.11 .....

 • 61

  2.12 .....

 • 62

 • 63

 • 64

 • 65

  1

  1.1 ..

  . . (21):20060300021. . (22):18/12/2006./. (87):1690547 - 16/08/2006./. (86):06075704.4--30/11/1998 (71):1)NEURALAB LIMITED

  FL04 FLATTS, SMITHS, . (30):67740 P-02/12/1997-US

  80970 P-07/04/1998-US (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  .

  . . (21):20060300022. . (22):18/12/2006./. (87):1679080 - 12/07/2006./. (86):06075479.3--30/11/1998 .. (21):1)NEURALAB LIMITED

  FL04 FLATTS, SMITHS, . (30):67740 P-02/12/1997-US

  80970 P-07/04/1998-US (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  .

  . . (21):20060300023. . (22):18/12/2006./. (87):1690853 - 16/08/2006./. (86):05028442.1--12/01/2000 (71):1)Bayer Pharmaceuticals Corporation

  400 Morgan Lane, West Haven, CT 06516,

  . (30):115877 P-13/01/1999-US257266-25/02/1999-US425228-22/10/1999-US

  (74): . 1, 10674

  (74): . 1,10674

  (54): W-- - RAF .

  . . (21):20060300024. . (22):18/12/2006./. (87):1385819 - 14/11/2002./. (86):02769230.0--07/05/2002 (71):1)YONSUNG FINE CHEMICAL CO LTD.

  51-301, Science Technology Park, Sungky-unkwan University, 300, Chonchon-Dong,Changan-Gu, Suwon, Changan-Gu, Suwon,440-746 KYUNGGI-DO, ( )

  . (30):20010025011-08/05/2001-KR (74):

  2,, 10675 (74):

  2,,10675 (54): -

  - -.

  . . (21):20060300025. . (22):18/12/2006./. (87):1716114 - 02/11/2006./. (86):05810535.4--18/10/2005 (71):1)TEVA PHARMACEUTICAL INDUS-

  TRIES LTD 5 Basel Street , P.O. Box 3190, PETAH TIQ-VA 49131,

  . (30):620022 P-18/10/2004-US (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  - - -, - / -

 • 66

  . . (21):20060300026. . (22):18/12/2006./. (87):1698906 - 06/09/2006./. (86):06114132.1--22/07/1996 (71):1)SCHLUMBERGER INDUSTRIES, INC.

  4960 Peachtree Industrial Blvd, Suite 250,Norcross, GA 30071,

  . (30):509367-31/07/1995-US (74):

  X 7, 11528 (74):

  7,11528 (54): -

  - .

  . . (21):20060300027. . (22):18/12/2006./. (87):1641668 - 05/04/2006./. (86):04748765.7--25/06/2004 (71):1)Stokke AS

  Hahjem, 6260 Skodje, . (30):20030003052-03/07/2003-NO (74): -

  70, 10556 (74): -

  70,10556 (54):

  .

  . . (21):20060300028. . (22):18/12/2006./. (87):1381352 - 21/01/2004./. (86):02715112.5--15/03/2002 (71):1)ALZA CORPORATION

  1900 Charleston Road, Building M10-3 P.O.BOX 7210, 94039-7210 MOUNTAIN VIEWCA,

  . (30):20010276837 P-16/03/2001-US (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

 • 67

  1.2

  ./.... (87)

  (71)

  (54)

  ... (21)

  1381352 - 21/01/2004 ALZA CORPORATION 20060300028

  1385819 - 14/11/2002 YONSUNG FINE CHEMICAL CO LTD. - .

  20060300024

  1641668 - 05/04/2006 STOKKE AS - .

  20060300027

  1679080 - 12/07/2006 NEURALAB LIMITED -.

  20060300022

  1690547 - 16/08/2006 NEURALAB LIMITED -.

  20060300021

  1690853 - 16/08/2006 BAYER PHARMACEUTICALS CORPORA-TION

  W- - RAF .

  20060300023

  1698906 - 06/09/2006 SCHLUMBERGER INDUSTRIES, INC. - .

  20060300026

  1716114 - 02/11/2006 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIESLTD

  -- , /

  20060300025

 • 68

  1.3

  (71)

  (54)

  ./.... (87)

  ... (21)

  ALZA CORPORATION 1381352 - 21/01/2004 20060300028

  BAYER PHARMACEUTICALS CORPO-RATION

  W- - RAF .

  1690853 - 16/08/2006 20060300023

  NEURALAB LIMITED -.

  1690547 - 16/08/2006 20060300021

  NEURALAB LIMITED -.

  1679080 - 12/07/2006 20060300022

  SCHLUMBERGER INDUSTRIES, INC. .

  1698906 - 06/09/2006 20060300026

  STOKKE AS - .

  1641668 - 05/04/2006 20060300027

  TEVA PHARMACEUTICAL INDUS-TRIES LTD

  -- , /

  1716114 - 02/11/2006 20060300025

  YONSUNG FINE CHEMICAL CO LTD. - .

  1385819 - 14/11/2002 20060300024

 • 69

  2

  2.1 ..

  . .. (11):3059722. . (21):20060403811. . (22):02/11/2006./. (87):1339294 - 23/08/2006./. (86):01996314.9--14/11/2001 (73):1)Societe des Produits Nestle S.A.

  P.O.Box 353, 1800 Vevey, . (30):0027761-14/11/2000-GB (72):1)SPIVEY-KROBATH, Evelyn

  2)CAVADINI, Claude 3)HASCHKE, Ferdinand 4)JAUSSAN, Veronique 5)SCHIFFRIN, Eduardo

  (74): 1, 10679

  (74): 1,10679

  (54): - -.

  (57) . , C, 6, , 12, , ,, -,

  . , 300 g : 150IU , 120 IU C, 2mg 6, 400 ug , 3,8 ug 12, 1,5 mg , 15 mg , 100 ug , 3g - / , 1010cfu ST11. , , .

  . .. (11):3059723. . (21):20060403812. . (22):02/11/2006./. (87):1431394 - 02/08/2006./. (86):02028536.7--20/12/2002 (73):1)greenovation Biotech GmbH

  Botzinger Strasse 29b, 79111 Freiburg i.Br,

  . (30): (72):1)Lienhart, Otmar

  2)Koprivova, Anna, Dr. 3)Decker, Eva, Dr. 4)Reski, Ralf, Prof. Dr. 5)Gorr, Gilbert, Dr. 6)Stemmer, Christian, Dr.

  (74): 122, 11257

  (74): 122,11257

  (54): - - .

  (57) fucT xylT , , .

 • 70

  . .. (11):3059724. . (21):20060403813. . (22):02/11/2006./. (87):1216956 - 02/08/2006./. (86):01125293.9--25/10/2001 (73):1)Degussa AG

  Bennigsenplatz 1, 40474 Dusseldorf,

  . (30):10065028-23/12/2000-DE (72):1)Mangold, Helmut, Dr.

  2)Lortz, Wolfgang, Dr. 3)Golchert, Rainer 4)Roth, Helmut

  (74): 122, 11257

  (74): 122,11257

  (54): .

  (57) , , 0,000001 20 .., 1 20.000 ppm , - 1 1000 m2/g 0,7. (CMP-).

  . .. (11):3059725. . (21):20060403814. . (22):02/11/2006./. (87):1576899 - 23/08/2006./. (86):03785962.6--17/12/2003 (73):1)Bastus Cortes, Pedro

  Sot de la Coma 4, 2o3a, 08395 San Pol de Mar,

  . (30):200300027 U-23/12/2002-ES (72):1)Bastus Cortes, Pedro (74): -

  70, 10556 (74): -

  70,10556 (54): -

  .(57) (1) , (2) (3) (1) (4) (1).

 • 71

  . .. (11):3059726. . (21):20060403815. . (22):02/11/2006./. (87):1349993 - 02/08/2006./. (86):01994959.3--27/12/2001 (73):1)Networking Business Company di Frascari

  Massimiliano Via San Martino, 11, 42100 Reggio Emilia,

  . (30):RE20000043 U-28/12/2000-IT (72):1)FRASCARI, Massimiliano (74): -

  70, 10556 (74): -

  70,10556 (54):

  / .

  (57) (1) , (3) / (2). (1) (3) (9) (8) , , (21)

  / (2), (10).

  . .. (11):3059727. . (21):20060403816. . (22):02/11/2006./. (87):0737208 - 02/08/2006./. (86):95903798.7--14/12/1994 (73):1)Innogenetics N.V.

  Industriepark Zwijnaarde 7 Box 4, 9710 Gent,

  . (30):93403133-21/12/1993-EP (72):1)VANDERMEEREN, Marc

  2)VANMECHELEN, Eugeen 3)VAN DE VOORDE, Andre

  (74): 122, 11257

  (74): 122,11257

  (54): - PHF-TAU, - , - - .

  (57) tau (PHF-tau) (143-254), tau (PHF-tau) (CSF).

 • 72

  . .. (11):3059728. . (21):20060403817. . (22):02/11/2006./. (87):1326617 - 02/08/2006./. (86):01987669.7--17/10/2001 (73):1)Schering Aktiengesellschaft

  Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, . (30):00250342-18/10/2000-EP

  240991 P-18/10/2000-US (72):1)HOFFMANN, Jens

  2)LICHTNER, Rosemarie 3)SIEMEISTER, Gerd 4)SCHNEIDER, Martin 5)FUHRMANN, Ulrike

  (74): 122, 11257

  (74): 122,11257

  (54): 11-(-4--)-17--17(1,1,2,2-)-4,9--3- - , -, .

  (57) , , , 11-(4-)-17--17-(1,1,2,2,2-)--4,9--3- . S , , 11-(4-)-17--17-(1,1,2,2,2-)--4,9--3- .

  . .. (11):3059729. . (21):20060403818. . (22):02/11/2006./. (87):1180161 - 13/09/2006./. (86):00935137.0--29/05/2000 (73):1)INDENA S.p.A.

  Viale Ortles, 12, 20139 Milano, . (30):MI991222-01/06/1999-IT (72):1)PONZONE, Cesare

  2)DE ROSA, Mario 3)MORANA, Alessandra 4)DI LAZZARO, Antonella

  (74):- 44, 10679

  (74):- 44,10679

  (54): - RUSCUS ACULEATUS - .

  (57) Ruscus aceleatus() Aspergillus niger.

 • 73

  . .. (11):3059730. . (21):20060403819. . (22):02/11/2006./. (87):1493707 - 02/08/2006./. (86):04017482.3--10/05/2001 (73):1)Sors, Carlos Alberto

  Avenida Pedro Zanni 1507, 3100 Parana, Pro-vincia de Entre Rios,

  . (30):0102412-19/05/2000-AR0101063-07/03/2001-AR

  (72):1)Sors, Carlos Alberto (74): -

  70, 10556 (74): -

  70,10556 (54):

  - - - .

  (57) (6) (3) (1), (4) (5), , . , (6) -, (7) , ,

  (38) (3), , (41).

  . .. (11):3059731. . (21):20060403820. . (22):01/11/2006./. (87):1220094 - 06/09/2006./. (86):00128773.9--30/12/2000 (73):1)Siemens Schweiz AG

  Albisriederstrasse 245, Postfach, 8047 Zurich,

  . (30): (72):1)Brunner, Leo

  2)Halbritter, Jean-Pierre 3)Giugni, Andrea

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54): - - .

  (57)

  . (ZDS) (ZR1, ZR2).

 • 74

  . .. (11):3059732. . (21):20060403821. . (22):01/11/2006./. (87):1084214 - 30/08/2006./. (86):99926436.9--27/05/1999 (73):1)Merck Patent GmbH

  Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt,

  . (30):98110244-05/06/1998-EP (72):1)CRAVEN, Charles Wyatt

  2)MORRISON, Tommy (74):

  37, 10682 (74):

  37,10682 (54):

  .(57) , , . , 0,05 - 6 (ng TEQ / kg ) .

  . .. (11):3059733. . (21):20060403822. . (22):01/11/2006./. (87):1148881 - 09/08/2006./. (86):00900637.0--21/01/2000 (73):1)Sanofi-Aventis

  174, Avenue de France, 75013 Paris, . (30):9900806-26/01/1999-FR (72):1)FERZAZ, Badia

  2)BENAVIDES, Jesus 3)MARGUET, Frank 4)FROISSANT, Jacques 5)MARABOUT, Benoit 6)EVANNO, Yannick 7)SEVRIN, Mireille 8)JANIAK, Philip

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54): [4,5-(b)]--1- - .

  (57) () X , Y , , ,

  , , R1 (C1-C4), R2 R3 (C1-C4), R2 R3 , , , , .

 • 75

  . .. (11):3059734. . (21):20060403823. . (22):01/11/2006./. (87):1134275 - 30/08/2006./. (86):01104848.5--28/02/2001 (73):1)Clariant Produkte (Deutschland) GmbH

  Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main,

  . (30):10012269-14/03/2000-DE (72):1)Krull, Matthias, Dr.

  2)Volkmer, Thomas, Dr. 3)Reimann, Werner, Dr.

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54): .

  (57) . , 10 95 .. A), 5 90 .. B) , 0 70 .. ), : ) , 1) 85 97 mol- (A1), R1 R2 , , 2) 3mol- (2), R3 , C6-C16-, , R3

  , ) , 1) 40 60 mol- (1 a) (1 b), X = O N - R4, a,b = 0 1 a + b = 1, 2) 60 40 mol- (B2) , 3) 0 20 mol- , , 3 5 , ) R4 10 40 1 100 - 1 30 , ) R5 OCOR12 COOR12, R12 C1- C3-, ) B3) 35 350, ) R11 , ) , ) ) , .

  . .. (11):3059735. . (21):20060403824. . (22):01/11/2006./. (87):1476296 - 02/08/2006./. (86):03708736.8--21/02/2003 (73):1)HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V.

  BURGEMEESTER SMEETSWEG 1,2382 PH ZOETERWOUDE,

  . (30):1020046-22/02/2002-NL (72):1)VAN DER KLAAUW, Guido, Petrus, Jo-

  hannes 2)BLOM, Harold, Marcel 3)BAX, Bart, Jan

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54): - .

  (57) . (9) (6)

  (5). (9) .

 • 76

  . .. (11):3059736. . (21):20060403825. . (22):01/11/2006./. (87):0781329 - 02/08/2006./. (86):95931798.3--08/09/1995 (73):1)THE GENERAL HOSPITAL CORPORA-

  TION 55 Fruit Street, Boston, MA 02114,

  . (30):324243-19/09/1994-US (72):1)SEED, Brian (74):

  37, 10682 (74):

  37,10682 (54): -

  .(57) .

  . .. (11):3059737. . (21):20060403826. . (22):01/11/2006./. (87):1066042 - 30/08/2006./. (86):99913453.9--26/03/1999 (73):1)PHYTOPHARM PLC

  Corpus Christi House, 9 West Street, Godman-chester, Cambridgeshire PE18 8HG,

  . (30):9806513-26/03/1998-GB9905275-08/03/1999-GB

  (72):1)XIA, Zongqin 2)HU, Yaer 3)RUBIN, Ian 4)BROSTOFF, Jonathan 5)WHITTLE, Brian 6)WANG, Weijun 7)GUNNING, Phil

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54): ALZHEIMER.

  (57) , , . , .

 • 77

  . .. (11):3059738. . (21):20060403827. . (22):01/11/2006./. (87):1410800 - 23/08/2006./. (86):04001441.7--16/05/2000 (73):1)Merck Patent GmbH

  Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt,

  . (30):99109295-27/05/1999-EP (72):1)Bartoszyk, Gerd

  2)Seyfried, Christoph 3)Van Amsterdam, Christoph 4)Boettcher, Henning 5)Sedman, Ewen

  (74): 37, 10682

  (74): 37,10682

  (54): 1-4-(5--3-)-4-(2---5-) .

  (57) 1-[4-(5--3-)]-4-(2---5-) ,

  , , , , , , , , , , ,, . 1-[4-(5--3-)]-4-(2---5-)-.

  . .. (11):3059739. . (21):20060403828. . (22):01/11/2006./. (87):1453527 - 13/09/2006./. (86):02787839.6--27/11/2002 (73):1)Solvay Pharmaceuticals GmbH

  Hans-Bockler-Allee 20, 30173 Hannover,

  . (30):10159161-01/12/2001-DE (72):1)RASCHE, Heinz-Helmer

  2)RUPP, Olaf (74):

  37, 10682 (74):

  37,10682 (54):

  .

  (57) (PMU). , . PMU .

 • 78

  . .. (11):3059740. . (21):20060403829. . (22):01/11/2006./. (87):1467707 - 16/08/2006./. (86):03722326.0--21/01/2003 (73):1)HCB Happy Child Birth Holding AG

  c/o BPP AG Dufourstrasse 5, 4052 Basel,

  . (30):121022002-22/01/2002-CH (72):1)SCHAUB, Andreas, F. (74):

  . 1, 10674 (74):

  . 1,10674 (54):

  .(57) . . .

  . .. (11):3059741. . (21):20060403830. . (22):01/11/2006./. (87):1438912 - 23/08/2006./. (86):03012985.2--07/06/2003 (73):1)ALDI EINKAUF GMBH & CO.OHG

  45476 MUHLHEIM-RUHR, . (30):20220141 U-27/12/2002-DE (72):1)

  (74):

  . 1, 10674 (74):

  . 1,10674 (54): .(57) , (1) (2), (2) / (1) 5(11) (11) . (11) .

 • 79

  . .. (11):3059742. . (21):20060403831. . (22):01/11/2006./. (87):1373094 - 09/08/2006./. (86):02732491.2--15/03/2002 (73):1)Peter Kwasny GmbH

  Heilbronner Strasse 96, 74831 Gundelsheim,

  . (30):10114624-23/03/2001-DE (72):1)KWASNY, Peter

  2)MARAS, Christian (74):

  . 1, 10674 (74):

  . 1,10674 (54):

  - .

  (57) (2), (3) (4), (5), (7), (6) (9), (7), (7) (6). , (7) (6) (11) (11) (12), (9). (9) (8), (7) (8) . (15) (9)

  (12) (7) , (1).

  . .. (11):3059743. . (21):20060403832. . (22):01/11/2006./. (87):1491867 - 09/08/2006./. (86):03425426.8--27/06/2003 (73):1)CPS Color Equipment S.p.A. con unico so-

  cio Via dell'Agricoltura 103, 41038 San Felice sul Panaro, MO,

  . (30): (72):1)Meschiari, Maurizio (74):

  . 1, 10674 (74):

  . 1,10674 (54): -

  - - .

  (57) , , (12), (16) (18), (16)

  . (28) (12) . (24) (18) (28).

 • 80

  . .. (11):3059744. . (21):20060403833. . (22):01/11/2006./. (87):1253964 - 30/08/2006./. (86):02712803.2--05/01/2002 (73):1)Pajunk, Heinrich

  Am Holzplatz 5 - 7, 78187 Geisingen, 2)Pajunk, Horst Am Holzplatz 5 - 7, 78187 Geisingen,

  . (30):10100975-11/01/2001-DE (72):1)Pajunk, Heinrich

  2)Pajunk, Horst (74):

  . 1, 10674 (74):

  . 1,10674 (54):

  .(57) , . (26) . (26) (24) ,

  (24). (24) .

  . .. (11):3059745. . (21):20060403834. . (22):01/11/2006./. (87):0977577 - 16/08/2006./. (86):98910670.3--14/02/1998 (73):1)ALTANA Pharma AG

  Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz,

  . (30):19705924-17/02/1997-DE97102639-19/02/1997-EP

  (72):1)GERMANN, Paul-Georg 2)KILIAN, Ulrich 3)BEUME, Rolf 4)AMSCHLER, Hermann 5)KRUGER, Uwe 6)HAFNER, Dietrich 7)EISTETTER, Klaus

  (74): . 1, 10674

  (74): . 1,10674

  (54): ARDS IRDS 3-()--(3,5--4-)-4--) - .

  (57) ARDS IRDS , N-(3,5--4-)-3--4--- / .

 • 81

  . .. (11):3059746. . (21):20060403835. . (22):01/11/2006./. (87):1189844 - 27/09/2006./. (86):00918133.0--16/03/2000 (73):1)LIBBEY GLASS Inc.

  940 Ash Street, Toledo, Ohio 43611,

  . (30):291747-14/04/1999-US (72):1)HARTMAN, Terry, E.

  2)KROH, Herbert, C. 3)CROTS, David, E.

  (74): . 1, 10674

  (74): . 1,10674

  (54): .

  (57) (10) (12) (14), (16) (18). (S) . (14), (16) (18), (S).

  . .. (11):3059747. . (21):20060403836. . (22):01/11/2006./. (87):1299389 - 04/10/2006./. (86):01932366.6--18/05/2001 (73):1)Dong A Pharmaceutical Co. Ltd.

  252, Yongdoodong, Dongdaemoon-ku, Seoul 130-070, ( )

  . (30):2000034966-23/06/2000-KR (72):1)YOO, Moo-Hi

  2)KIM, Won-Bae 3)CHANG, Min-Sun 4)KIM, Soon-Hoe 5)KIM, Dong-Sung 6)BAE, Chul-Jun 7)KIM, Yong-Duck 8)KIM, Eun-Ha

  (74): . 1, 10674

  (74): . 1,10674

  (54): - .

  (57) , . , . .

 • 82

  . .. (11):3059748. . (21):20060403837. . (22):01/11/2006./. (87):1054897 - 02/08/2006./. (86):99903764.1--16/02/1999 (73):1)COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOM-

  IQUE 31-33, rue de la Federation, 75015 Paris,

  . (30):9801823-16/02/1998-FR (72):1)DESLYS, Jean-Philippe (74):

  . 1, 10674 (74):

  . 1,10674 (54):

  PrPres .

  (57) PrPres / PrPres . : (1), 30 2 , 80

  S1, (2) S1 (1) , rPres 10 25, (3) S2 (2), (4) C / 100 .

  . .. (11):3059749. . (21):20060403838. . (22):01/11/2006./. (87):1477063 - 04/10/2006./. (86):04019639.6--12/09/1996 (73):1)Basf AG

  67056 Ludwigshafen, . (30):19534910-20/09/1995-DE (72):1)Landes, Max, Dr.

  2)Sievernich, Bernd 3)Kibler, Elmar, Dr. 4)Nuyken, Wessel, Dr. 5)Walter, Helmut, Dr. 6)Westphalen, Karl-Otto, Dr. 7)Mayer, Horst, Dr. 8)Haden, Egon, Dr. 9)Mulder, Christiaan, Dr. 10)Schonhammer, Alfons, Dr. 11)Hamprecht, Gerhard, Dr.

  (74): . 1, 10674

  (74): . 1,10674

  (54): - DICAMBA.

  (57) , ) () : R1 C1-C6-, 1 5 : ,, SO2CH3, , , , SCH3,S(O)CH3, , ER6, , S NR7, COOR8,

  NO2, S(O)oR9, SO2NR10R11, CONR10R11, R2 , C1-C4-, C2-C4-, C2-C4-, , C1-C4-,C1-C4-, C1-C4-, C1-C2- ,, C1-C4-, R3 F, CF3, CF2Cl, CF2H, OCF3,OCF2Cl R1 CO2CH3 R2 , Cl, R1 CH2CF3 CF2CF3, , R4 OCF3 OCF2Cl, OCF2H OCF2Br, R4 C1-C2-, C1-C2-, C1-C2-, C1-C2-, -C1-C2-,, C1-C2-, C1-C2-, R5 ,C1-C2-, C1-C4-, R6 C1-C4-, C2-C4-,C2-C4- C3-C6-, 1 5 , , , 2-, S, R6 , NR7, , ,, , , R7 , , R8 C1-C6- , 3 : , C1-C4-, C1-C4-, C1-C4-, C1-C4--C1-C2-, C3-C7- / , C5-C7- , 3 C1-C4- ,C3-C6- C3-C6-, R9 C1-C6- , 1 3 : , C1-C4-,C1-C4-, C1-C4-, C1-C4--C1-C2-,

 • 83

  . .. (11):3059750. . (21):20060403839. . (22):01/11/2006./. (87):1441901 - 06/09/2006./. (86):02751226.8--12/07/2002 (73):1)Stora Enso Oyj

  Kanavaranta 1, 00160 Helsinki, . (30):20011539-13/07/2001-FI (72):1)PENTTINEN, Tapani

  2)NEVALAINEN, Kimmo 3)JARVINEN, Jalliina

  (74): X 7, 11528

  (74): 7,11528

  (54): , .

  (57) , , . , (5), , (2,9) , (HDPE), (1,10) , ,

  (LDPE). , (7) , , , --(EVOH) (PA). HDPE, , . , .

  . .. (11):3059751. . (21):20060403840. . (22):01/11/2006./. (87):1165126 - 13/09/2006./. (86):00918248.6--22/03/2000 (73):1)Merck & Co., Inc.

  126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jer-sey 07065-0907,

  . (30):126528 P-26/03/1999-US524624-13/03/2000-US

  (72):1)VOLKIN, David, B. 2)MACH, Henryk 3)SHI, Li

  (74): X 7, 11528

  (74): 7,11528

  (54): - - .

  (57) (VLPs) - VLPs . VLPs.

 • 84

  . .. (11):3059752. . (21):20060403841. . (22):01/11/2006./. (87):1219632 - 25/10/2006./. (86):00956034.3--31/08/2000 (73):1)Shanghai Zhongxi Pharmaceutical Co. Ltd.

  1515 Jiaotong Road, Shanghai 200065, 2)Xianju Pharmaceutical Co., Ltd 1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang 317300, 3)Siniwest Holdings, Inc. 6540 Lusk Blvd., Suite C132, San Diego, CA 92121,

  . (30):99116829-02/09/1999-CN (72):1)CHEN, Lianzhi

  2)ZUO, Lin 3)WANG, Mingwei 4)YE, Zhengyu 5)CHEN, Wenliang

  (74): 2,, 10675

  (74): 2,,10675

  (54):, , - .

  (57) () R1 , R2 C1-C6 , R3 , C1-C6 , R4 , . , , .. .

  . .. (11):3059753. . (21):20060403842. . (22):01/11/2006./. (87):1082155 - 13/09/2006./. (86):99924396.7--19/05/1999 (73):1)Nektar Therapeutics

  150 Industrial Road, San Carlos, CA 94070,

  . (30):87929 P-04/06/1998-US312434-14/05/1999-US

  (72):1)BURR, John, D. 2)SMITH, Adrian, E. 3)HALL, Randy, K. 4)SNYDER, Herm 5)SCHULER, Carlos 6)AXFORD, George, S. 7)RAY, Charles

  (74): X 7, 11528

  (74): 7,11528

  (54): .

  (57) . , , . . ,

  . . . . .

 • 85

  . .. (11):3059754. . (21):20060403843. . (22):01/11/2006./. (87):1068595 - 02/08/2006./. (86):99917285.1--30/03/1999 (73):1)MODUL-SYSTEM SWEDEN AB

  Veddestavagen 17, 175 62 Jarfalla, . (30):9801135-31/03/1998-SE (72):1)HJELMVIK, Torbernt (74):

  X 7, 11528 (74):

  7,11528 (54): -

  - .

  (57) , (smart card) , , , , , (1) (4)

  (3) , (2) , (3) (2) (4) , (3) , (3) (2) .

  . .. (11):3059755. . (21):20060403844. . (22):01/11/2006./. (87):1554094 - 27/09/2006./. (86):03793739.8--20/08/2003 (73):1)Surochem S.L.

  4, Calle Grober, 17001 Girona, . (30):200202035-06/09/2002-ES (72):1)BARDAJI RODRIGUEZ, Eduard,

  2)ALBESA GALTES, Gemma (74):

  X 7, 11528 (74):

  7,11528 (54): , -

  - .

  (57) , , . , , .

 • 86

  . .. (11):3059756. . (21):20060403845. . (22):01/11/2006./. (87):1354032 - 09/08/2006./. (86):01992721.9--01/11/2001 (73):1)Broyles, Robert H.

  212 North West 20th Street, Oklahoma City, OK 73103, 2)Floyd, Robert A. 6201 Harden Drive, Oklahoma City, OK 73118,

  . (30):245003 P-01/11/2000-US (72):1)Broyles, Robert H.

  2)Floyd, Robert A. (74):

  X 7, 11528 (74):

  7,11528 (54):

  .(57) , , , Friedrich , .

  -1, , -, . - , ' ( ), -, -, , .

  . .. (11):3059757. . (21):20060403846. . (22):01/11/2006./. (87):1352614 - 30/08/2006./. (86):03007247.4--31/03/2003 (73):1)Rex Medical, L.P.

  555 North Lane, Suite 6101, Conshohocken, Pennsylvania 19428,

  . (30):369953 P-04/04/2002-US390416-17/03/2003-US

  (72):1)Cooke, David 2)George, Suzanne W.

  (74): X 7, 11528

  (74): 7,11528

  (54): .(57) (10) , (30) (20). (30) . (30) (60) . (30) (31) (33) . (37) (33)

  .

 • 87

  . .. (11):3059758. . (21):20060403847. . (22):01/11/2006./. (87):1511273 - 30/08/2006./. (86):04020538.7--30/08/2004 (73):1)LG ELECTRONICS INC.

  20, Yoido-Dong, Yongdungpo-Gu, Seoul, ( )

  . (30):2003060593-30/08/2003-KR (72):1)Kang, Jong-Kook (74):

  X 7, 11528 (74):

  7,11528 (54):

  .(57) , TCP (S1) PS ( ) , UI ( ) (S2). ' . , PS, (S3). O

  ' . , UI PS , .

  . .. (11):3059759. . (21):20060403848. . (22):01/11/2006./. (87):1297013 - 16/08/2006./. (86):01927474.5--27/04/2001 (73):1)Biogen Idec MA Inc.

  14 Cambridge Center, Cambridge, Massachu-setts 02142, 2)Apoxis SA 22, chemin des Croisettes, 1066 Epalinges,

  . (30):199946 P-27/04/2000-US (72):1)AMBROSE, Christine

  2)THOMPSON, Jeffrey 3)SCHNEIDER, Pascal 4)RENNERT, Paul

  (74):- 30, 15125 ()

  (74):- 30,151 25

  (54): TACI .

  (57) TACI 10 TACI.

 • 88

  . .. (11):3059760. . (21):20060403849. . (22):01/11/2006./. (87):0956118 - 02/08/2006./. (86):96936267.2--08/10/1996 (73):1)Molnick, Melvin

  280 Via Contata, Henderson, NV 89014,

  . (30):546355-20/10/1995-US (72):1)Molnick, Melvin (74):-

  30, 15125 () (74):-

  30,15125 () (54):

  .

  (57) . () . , . "" , , .

  . , , , .

  . .. (11):3059761. . (21):20060403850. . (22):01/11/2006./. (87):1248852 - 09/08/2006./. (86):01901270.7--19/01/2001 (73):1)THE UNIVERSITY OF YORK

  Heslington Hall, Heslington, York Y01 5DD,

  . (30):0001270-19/01/2000-GB0015699-28/06/2000-GB

  (72):1)LEESE, Henry John, 2)HOUGHTON, Francesca Dawn, 3)HUMPHERSON, Peter Gordon

  (74):- 30, 15125 ()

  (74):- 30,15125 ()

  (54): .

  (57) . .

 • 89

  . .. (11):3059762. . (21):20060403851. . (22):01/11/2006./. (87):1032621 - 02/08/2006./. (86):98958050.1--17/11/1998 (73):1)QUADRANT MANAGEMENT, INC.

  Fifth Avenue, 9th Floor, NEW YORK 10019,

  . (30):971873-19/11/1997-US (72):1)ONSOL, Ernest, O.

  2)PINKERTON, John, W. 3)GILLESPIE, Thomas, E.

  (74):- 30, 15125 ()

  (74):- 30,15125 ()

  (54): - .

  (57) , , , ,

  0.92. , .

  . .. (11):3059763. . (21):20060403852. . (22):02/11/2006./. (87):1420815 - 02/08/2006./. (86):02758181.8--20/08/2002 (73):1)Pharmexa A/S

  Kogle Alle 6, 2970 Horsholm, . (30):200101231-20/08/2001-DK

  337543 P-22/10/2001-US200200558-16/04/2002-DK373027 P-16/04/2002-US

  (72):1)RASMUSSEN, Peter Birk 2)JENSEN, Martin Roland 3)NIELSEN, Klaus Gregorius 4)KOEFOED, Peter 5)DEGAN, Florence Dal

  (74): 23, 15235 ()

  (74): 23,15235 ()

  (54): -AMY-LOID --.

  (57) amyloid. amyloid (APP) amyloid (). APP , amyloid.

  T-. (nucleic acid) APP . (nucleic acid), , , .

 • 90

  . .. (11):3059764. . (21):20060403853. . (22):02/11/2006./. (87):1476588 - 20/09/2006./. (86):03735758.9--19/02/2003 (73):1)ARCELOR France

  1 a 5, rue Luigi Cherubini, 93200 Saint Denis,

  . (30):0202047-19/02/2002-FR (72):1)CHALEIX, Daniel

  2)CHOQUET, Patrick 3)BARAVIAN, Gerard 4)LACOUR, Bernard 5)PUECH, Vincent

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): , .

  (57) (2) . , : (2)

  , (2), (2) (3) , (2). , U+ Ua U- Ua. .

  . .. (11):3059765. . (21):20060403854. . (22):02/11/2006./. (87):1483450 - 09/08/2006./. (86):03747917.7--20/08/2003 (73):1)Naumburger Bauunion GmbH & Co. Bau-

  unternehmung KG Gewerbegebiet Sud, 06618 Gorschen,

  . (30):10303279-28/01/2003-DE10310754-12/03/2003-DE

  (72):1)KURBS, Rudiger 2)PIETSCHMANN, Dieter

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): - -.

  (57) (7), (5) (1) (4). (1) (2), (3). (3) (5) (4)

  (3). , (5) (4), (6) (4) (3). (7) , , (7), (1) (7).

 • 91

  . .. (11):3059766. . (21):20060403855. . (22):02/11/2006./. (87):0796104 - 30/08/2006./. (86):95943781.5--15/12/1995 (73):1)THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY

  OF PENNSYLVANIA Center for Technology Transfer, 3700 Market Street, Suite 300, Philadelphia, Pennsylvania 19104-3147,

  . (30):357398-16/12/1994-US (72):1)WEINER, David B.

  2)WANG, Bin 3)UGEN, Kenneth E.

  (74): . 16, 18120 ()

  (74): - 52,10672

  (54): .

  (57) . . ,

  , , , , , , , . , , , . , , , , , , , .

  . .. (11):3059767. . (21):20060403856. . (22):02/11/2006./. (87):1068528 - 02/08/2006./. (86):99909585.4--24/02/1999 (73):1)THE UNITED STATES GOVERNMENT

  as represented by THE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Office of Technology Transfer, Suite 325, 6011 Executive Boulevard, Rockville, MD 20852-3804,

  . (30):75979 P-25/02/1998-US (72):1)LEIGHTON, Stephen, B.

  2)KONONEN, Juha 3)KALLIONIEMI, Olli

  (74): . 16, 18120 ()

  (74): - 52,10672

  (54): - .

  (57) . ( 0,6 mm) . in situ DNA, RNA . , (mybL2, erbB2, Cyclin-

  D1, myc, 17q23 20ql3) in situ 372 . p53 - . .

 • 92

  . .. (11):3059768. . (21):20060403857. . (22):02/11/2006./. (87):1319147 - 30/08/2006./. (86):01955434.4--17/07/2001 (73):1)SAINT-GOBAIN PAM

  91, Avenue de la Liberation, 54000 Nancy,

  . (30):0010964-25/08/2000-FR (72):1)VITEL, Jean-Pierre

  2)FAVIER, Noel 3)LESCOT, Didier 4)RENARD, Philippe

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): - ' .

  (57) (10) (18) (14), , (16) (12) (18), (26, 28) (16) (12). (70)

  (14), (70) ' (14) .

  . .. (11):3059769. . (21):20060403858. . (22):02/11/2006./. (87):1452323 - 16/08/2006./. (86):04011374.8--11/11/1999 (73):1)SEIKO EPSON CORPORATION

  4-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo,

  . (30):32011398-11/11/1998-JP5667699-04/03/1999-JP22843099-12/08/1999-JP

  (72):1)Shinada, Satoshi 2)Seino, Takeo

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): .(57) (2) (102) (104) , : (4) , (6) , (14), (8) , , , (10, 12, 64, 70 80)

  , , , (10) : (40) . (42) .

 • 93

  . .. (11):3059770. . (21):20060403859. . (22):02/11/2006./. (87):1140828 - 09/08/2006./. (86):99954290.5--19/11/1999 (73):2)PFIZER INC.

  235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017,

  . (30):9828485-23/12/1998-GB9912425-27/05/1999-GB

  (72):1)BANKS, Bernard Joseph 2)CROOK, Robert, James 3)GIBSON, Stephen, Paul 4)LUNN, Graham 5)PETTMAN, Alan, John

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): 3--[3.1.0] - .

  (57) (), , , , . .

  . .. (11):3059771. . (21):20060403860. . (22):02/11/2006./. (87):1347712 - 02/08/2006./. (86):01272998.4--27/12/2001 (73):1)Nobel Biocare AB (publ)

  Box 5190, 402 26 Goteborg, . (30):0004886-29/12/2000-SE (72):1)BRAJNOVIC, Izidor (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  .(57) , (6) (1) (13) . (7) (4). ' .

 • 94

  . .. (11):3059772. . (21):20060403862. . (22):02/11/2006./. (87):1306078 - 06/09/2006./. (86):02292627.3--23/10/2002 (73):1)L'OREAL

  14, rue Royale, 75008 Paris, . (30):0113904-26/10/2001-FR (72):1)Pataut, Francoise

  2)Gringore, Charles (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54): -

  - - - - - , .

  (57) , , - - , . , .

  . .. (11):3059773. . (21):20060403863. . (22):02/11/2006./. (87):1487271 - 30/08/2006./. (86):03722362.5--21/03/2003 (73):1)ISAGRO S.p.A.

  Via Felice Casati, 20, 20124 Milano, . (30):MI20020624-26/03/2002-IT (72):1)BONFIGLIOLI, Mauro

  2)FILIPPINI, Lucio (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  .(57) -4-, - -4- / .

 • 95

  . .. (11):3059774. . (21):20060403864. . (22):02/11/2006./. (87):1555175 - 02/08/2006./. (86):04386034.5--21/12/2004 (73):1)Kalaitzakis, Stylianos

  Ag. Fanouriou 59, 186 48 Drapetsona, Pireas,

  . (30):20040100014-16/01/2004-GR (72):1)Kalaitzakis, Stylianos (74):

  2, 18531 () (74):

  2,18531 () (54): -

  - .

  (57) ( ) ( ). ( ). , , () (). () . , , (.). . , LED .

  . .. (11):3059775. . (21):20060403865. . (22):02/11/2006./. (87):1378491 - 23/08/2006./. (86):03358007.7--18/06/2003 (73):1)CENTRE DE COOPERATION INTER-

  NATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPE-MENT-CIRAD 42 rue Scheffer, 75016 Paris,

  . (30):0208181-01/07/2002-FR (72):1)Pina, Michel

  2)Guyot, Bernard 3)Graille, Jean 4)Figueroa-Espinoza, Maria-Cruz 5)Barea, Bruno

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): - - .

  (57) , - , : ) -

  (PS), , ) , (ES) , , -, , . , - , .

 • 96

  . .. (11):3059776. . (21):20060403866. . (22):03/11/2006./. (87):1116922 - 13/09/2006./. (86):00944343.3--10/07/2000 (73):1)DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

  Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8323,

  . (30):21208999-27/07/1999-JP (72):1)KIZAWA, Toshihiro

  2)TOKUI, Takashi 3)MATSUMOTO, Takayuki

  (74): X 7, 11528

  (74): 7,11528

  (54): -.

  (57) (2) (3), (1). (2) (5) (6) (2) . (4) (2) (3)

  (2) (1a) (1) (1a) (1) (3). , .

  . .. (11):3059777. . (21):20060403867. . (22):02/11/2006./. (87):1171398 - 02/08/2006./. (86):00918186.8--21/03/2000 (73):1)Kunbargi, Hassan

  4791 Hermanson Circle, Huntington Beach, CA 92649,

  . (30):301370-16/04/1999-US (72):1)Kunbargi, Hassan (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54): -

  , , .

  (57) {(C,K,N,M)4(A,F,Mn,P,T,S)3Cl, )} ( X) {C2)3 (CS)3 C(f,Cl)} C10S33(f, cl) ( Y)/ {C5S2) ( Z). CaO, MgO, Al2O3,Fe2O3, TiO2, Mn2O5, SiO2, SO3, Na2O, K2O, P2O5 F, C, M, A, F, T, Mn, S, , N, K, P f, 900 1200 . X 5

  35 , Y 5 40 / Z 5 40 , .

 • 97

  . .. (11):3059778. . (21):20060403868. . (22):02/11/2006./. (87):1403195 - 09/08/2006./. (86):02705112.7--13/03/2002 (73):1)KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI

  KAISHA 1-1 Higashikawasaki-cho, 3-chome, Chuo-ku, Kobe shi, Hyogo 650-8670,

  . (30):2001074040-15/03/2001-JP (72):1)KOTAKI, Takashi

  2)GOTO, Tsunetoshi 3)NISHIDA, Yoshiki

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): - .

  (57) , (5), (5) , (12) (5) , (14)

  (12), (16) (12) (20) (16) .

  . .. (11):3059779. . (21):20060403869. . (22):02/11/2006./. (87):1240337 - 23/08/2006./. (86):00988373.7--22/12/2000 (73):1)GENENTECH, INC.

  1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990,

  . (30):173048 P-24/12/1999-US (72):1)DELANO, Warren, L.

  2)DENNIS, Mark, S. 3)LOWMAN, Henry, B.

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): - .

  (57) IgG . . . , , .

  . . , , .

 • 98

  . .. (11):3059780. . (21):20060403870. . (22):02/11/2006./. (87):1090985 - 09/08/2006./. (86):00111079.0--23/08/1996 (73):1)University of Florida Research Foundation,

  Inc. 223 Grinter Hall, Gainesville, FL 32611, 2)REGENTS OF THE UNIVERSITY OFA CALIFORNIA 1111 FRANKLIN STREET 12TH FLOOR, OAKLAND, CA 94607-5200,

  . (30):519386-25/08/1995-US (72):1)Yamamoto, Janet K. (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54): IL-1

  .(57) FIV FIV. FIV .

  . FIV FIV. FIV .

  . .. (11):3059781. . (21):20060403871. . (22):02/11/2006./. (87):1603770 - 23/08/2006./. (86):04718894.1--10/03/2004 (73):1)Tuvim, Dory

  4333 Fleetwood Rd, Duncan, British Columbia V9L 6N3,

  . (30):2421446-10/03/2003-CA (72):1)Tuvim, Dory (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  .(57) . U, , U , . , , , . .

  .

 • 99

  . .. (11):3059782. . (21):20060403872. . (22):02/11/2006./. (87):1037650 - 09/08/2006./. (86):98964810.0--18/12/1998 (73):1)BALABAN NAOMI

  36 WALCOTT VALLEY DRIVE HOPKIN-TON, MA 01748,

  . (30):68094 P-19/12/1997-US54331-02/04/1998-US

  (72):1)BALABAN, Naomi 2)LARRICK, James, W. 3)WRIGHT, Susan, C.

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): STAPHYLOCOCCUS AU-REUS.

  (57) .

  . .. (11):3059783. . (21):20060403873. . (22):02/11/2006./. (87):1529041 - 11/10/2006./. (86):03784088.1--28/07/2003 (73):1)Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.

  KG 55216 Ingelheim am Rhein,

  . (30):10235639-02/08/2002-DE (72):1)HAUEL, Norbert

  2)BUSCH, Ulrich 3)COLBATZKY, Florian

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): - 1--2-(4--)--5-- -(-2---2-)-, - .

  (57) (1), R' R 1, , / / , , .

 • 100

  . .. (11):3059784. . (21):20060403874. . (22):02/11/2006./. (87):1566173 - 16/08/2006./. (86):04003906.7--20/02/2004 (73):1)Mattern, Udo

  Obere Spichermatt 47, 6370 Stans, . (30): (72):1)Mattern, Claudia, Dr.

  2)Pieper, Wilfried (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  .

  (57) : i) ii) 500 1500 m2/g 5000 m2/g, .

  . .. (11):3059785. . (21):20060403875. . (22):02/11/2006./. (87):1440908 - 16/08/2006./. (86):04250365.6--23/01/2004 (73):1)Kraft Foods R, Inc.

  (a Delaware corporation) Bayerwaldstrasse 8, 81737 Munich,

  . (30):0301702-24/01/2003-GB (72):1)Halliday, Andrew

  2)Ballard, Colin 3)Panesar, Satwinder 4)Rendle, Geoff 5)Gomez, Maria

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): .

  (57) (1) , (200) , (121) (122) , .

 • 101

  . .. (11):3059786. . (21):20060403876. . (22):02/11/2006./. (87):0686196 - 23/08/2006./. (86):94908380.2--25/02/1994 (73):1)Gene Shears Pty Limited

  Administration Building CNR Barry Drive-Clunies Ross Street GPO Box 1600, Canberra, ACT 2601,

  . (30):9302269-26/02/1993-FR (72):1)LENEE, Philippe

  2)PEREZ, Pascual 3)GRUBER, Veronique 4)BAUDOT, Gaelle 5)OLLIVO, Catherine

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): -, , - .

  (57) , "", , : i)

  , ii) iii) , () .

  . .. (11):3059787. . (21):20060403877. . (22):02/11/2006./. (87):1528998 - 09/08/2006./. (86):03735142.6--16/06/2003 (73):1)VAE EISENBAHNSYSTEME GMBH

  Alpinestrasse 1, 8740 Zeltweg, 2)VAE GmbH Rotenturmstrasse 5-9, 1010 Wien,

  . (30):12282002-13/08/2002-AT (72):1)SCHNEDL, Karl (74):

  2, 10674 (74):

  2,10674 (54):

  - .

  (57) , . - (5), , . , - (5) (6), , , (1). (1)

  - (5), (9), .

 • 102

  . .. (11):3059788. . (21):20060403878. . (22):02/11/2006./. (87):1210411 - 18/10/2006./. (86):00959455.7--25/08/2000 (73):1)IMMUNEX CORPORATION

  ne Amgen Center Drive, Thousand Oaks,91320-1799 CALIFORNIA,

  . (30):150645 P-25/08/1999-US168948 P-03/12/1999-US171949 P-23/12/1999-US

  (72):1)MORRIS, Arvia, E. 2)REDDY, Pranhitha

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): - -.

  (57) . , IGF-1 .

  . .. (11):3059789. . (21):20060403879. . (22):02/11/2006./. (87):1442030 - 30/08/2006./. (86):02802117.8--15/10/2002 (73):1)ELI LILLY AND COMPANY

  Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285,

  . (30):352012 P-25/10/2001-US (72):1)DE DIOS, Alfonso, Lilly, S. A.

  2)GROSSMAN, Cora, Sue 3)HIPSKIND, Philip, Arthur 4)LIN, Ho-Shen 5)LOBB, Karen, Lynn 6)LOPEZ DE URALDE GARMENDIA, Be-atriz, Lilly, S. A. 7)LOPEZ, Jose, Eduardo 8)MADER, Mary, Margaret 9)RICHETT, Michael, Enrico 10)SHIH, Chaun

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54):- - - .

  (57) - ().

 • 103

  . .. (11):3059790. . (21):20060403880. . (22):02/11/2006./. (87):1156981 - 11/10/2006./. (86):99943772.6--18/08/1999 (73):1)Pharmacia & Upjohn Company LLC

  301 Henrietta Street, Kalamazoo, MI 49001,

  . (30):97403 P-21/08/1998-US (72):1)BROTSPIES, Herbert V.

  2)CULLEN, John B. 3)SMITH, Warren J.

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): .(57) (38) (48) . (58) (48) (30) . (24) () (32).

  . .. (11):3059791. . (21):20060403881. . (22):02/11/2006./. (87):1374923 - 30/08/2006./. (86):03011967.1--28/05/2003 (73):1)Heraeus Kulzer GmbH

  Gruner Weg 11, 63450 Hanau, . (30):10227935-21/06/2002-DE (72):1)Vogt, Sebastian, Dr.

  2)Schnabelrauch, Matthias, Dr. 3)Kuhn, Klaus-Dieter, Dr.

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): , .

  (57) . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  , - -. .

 • 104

  . .. (11):3059792. . (21):20060403882. . (22):02/11/2006./. (87):1461567 - 09/08/2006./. (86):02789026.8--19/12/2002 (73):1)Gemeente Amsterdam, Gemeentelijke Di-

  enst Afvalverwerking Australiehavenweg 21, 1045 BA Amsterdam,

  . (30):1019612-19/12/2001-NL (72):1)VAN BERLO, Marcellus, Antonius, Jozef

  (74): 2, 10674

  (74): 2,10674

  (54): - .

  (57) , . (8) . , , .

  . , VonKarman.

  . .. (11):3059793. . (21):20060403883. . (22):02/11/2006./. (87):0724642 - 09/08/2006./. (86):94914452.1--27/04/1994 (73):1)INSTITUT PASTEUR

  28, rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15, 2)INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (IN-SERM) 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, 3)UNIVERSITE D'OTTAWA/UNIVERSITY OF OTTAWA 115 Seraphin Marion, Ottawa, Ontario,

  .