ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ...

Click here to load reader

 • date post

  06-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ...

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  GREEK COMMITTEE OF BYZANTINE STUDIES

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

  NEWSLETTER

  ΕπιμέλειαΕπιμέλεια Μαρία Αλυσανδράτου

  2015/1

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS

  Μήνυμα Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών .............................................................................3 Message from the Greek Committee for Byzantine Studies 1. Δημοσιεύσεις - Εκδόσεις ............................................................................................................................5

  Publications – Editions

  α. Μονογραφίες ............................................................................................................................................5

  Monographs

  β. Άρθρα .........................................................................................................................................................7

  Articles

  γ. Βιβλιοκρισίες ........................................................................................................................................ 40

  Book Reviews

  δ. Συλλογικοί τόμοι - Πρακτικά συνεδρίων ....................................................................................... 43

  Εdited Volumes - Conference Proceedings

  ε. Μελέτες υπό εκτύπωση ....................................................................................................................... 45

  Forthcoming Publications

  στ. Φιλολογικές πηγές υπό έκδοση ....................................................................................................... 51

  Source Editions in Progress

  2. Ερευνητικά προγράμματα ....................................................................................................................... 52

  Research Projects 3. Ανασκαφές - Αναστηλώσεις μνημείων .............................................................................................. 64

  Excavations – Monument Restorations 4. Βάσεις δεδομένων - Ηλεκτρονικές πηγές ........................................................................................... 67

  Database - Electronic Resources 5. Συνέδρια - Ημερίδες - Επιστημονικές συναντήσεις ......................................................................... 69

  Conferences – Colloquia - Workshops 6. Ανακοινώσεις σε Συνέδρια, Ημερίδες, Επιστημονικές συναντήσεις ............................................ 73

  Papers in Conferences, Colloquia, Workshops

 • 7. Συνέδρια - Ημερίδες - Επιστημονικές συναντήσεις (προσεχώς) .................................................. 122 Conferences – Colloquia - Workshops (forthcoming)

  8. Διδακτορικές διατριβές ......................................................................................................................... 123 PHD Theses

  α. Ολοκληρωθείσες................................................................................................................................. 123

  Completed

  β. Υπό εκπόνηση ..................................................................................................................................... 125

  In Preparation

  9. Σεμινάρια .................................................................................................................................................. 135 Seminars

  10. Διαλέξεις ................................................................................................................................................. 151 Lectures

  11. Εκθέσεις ................................................................................................................................................... 157 Exhibitions

  12. Εκδηλώσεις ............................................................................................................................................ 159 Events

 • 3

  ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Η Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας

  για την προβολή του έργου των Ελλήνων βυζαντινολόγων, εγκαινιάζει το τακτικό

  Ενημερωτικό Δελτίο. Ήδη, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Επιτροπής φιλοξενείται μια

  πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης μέσω της οποίας οι συνάδελφοι έχουν την

  δυνατότητα να αναρτούν τις πρόσφατες ή υπό εξέλιξη δημοσιεύσεις τους και ευρύτερα τις

  επιστημονικές δραστηριότητές τους. Σήμερα, τα Ενημερωτικά Δελτία των εθνικών

  Επιτροπών Βυζαντινών Σπουδών έχουν αντικαταστήσει ουσιαστικά το Bulletin d'Information

  et de Coordination. H Ελληνική Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στις τάσεις της εποχής, θα

  πληροφορεί μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου, δύο φορές τον χρόνο, τους συναδέλφους στην

  Ελλάδα και στο εξωτερικό για τα τρέχοντα επιστημονικά προγράμματα και τις πρόσφατες

  δημοσιεύσεις, καθώς και για τις εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις σχετικά με την Ιστορία και

  τον Πολιτισμό του Βυζαντίου.

  Το πρώτο τεύχος περιλαμβάνει κατ’ εξαίρεση δημοσιεύσεις και δραστηριότητες του

  προηγούμενου έτους (2014). Τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου ανέλαβε και έφερε εις

  πέρας η Μαρία Αλυσανδράτου, η οποία συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε τις πληροφορίες

  που εστάλησαν από τους συναδέλφους στην η-διεύθυνση: deltio@byzantinestudies.gr, αλλά

  και αναζήτησε επιπλέον υλικό, ακολουθώντας τις θεματικές κατηγορίες που

  περιλαμβάνονται στο ειδικό Έντυπο Καταγραφής. Στην χρονοβόρο και κοπιώδη αυτή

  διαδικασία είχε την καθοδήγηση και υποστήριξη του Νικολάου Λιβανού. Βασιζόμαστε στη

  στήριξη των μελών της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, αλλά και όλων των

  συναδέλφων στην Ελλάδα, ώστε να αποτελέσει το Ενημερωτικό Δελτίο ένα χρήσιμο μέσο για

  την προβολή του σημαντικότατου έργου που επιτελείται στον χώρο των Βυζαντινών

  Σπουδών στη χώρα μας.

  Ταξιάρχης Γ. Κόλιας

  Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών

 • 4

  MESSAGE FROM THE GREEK COMMITTEE FOR BYZANTINE STUDIES

  The Greek Committee of Byzantine Studies, within the framework of its wider effort to

  inform about the work of Greek Byzantinists, has initiated a bi-annual Newsletter. Currently,

  the website of the Greek Committee already hosts a cutting-edge digital platform through

  which colleagues have the opportunity to post recent or under publication work, as well as

  their wider activities. Today the various newsletters of the national Committees of

  Byzantine Studies have de facto replaced the Bulletin d'Information et de Coordination, and

  thus, the Greek Committee, responding to modern demands, will inform twice a year all

  colleagues in Greece and abroad on the current research programmes and recent

  publications, together with the exhibitions and any other event related to History and

  Culture of Byzantium via its own Newsletter.

  The first issue will exceptionally include publications and activities of the previous

  year (2014). The Newsletter is compiled by Maria Alysandratou, based on the feedback

  provided to the email address deltio@byzantinestudies.gr, as well as on material collected

  independently during the past six months, following the thematic categories of the Entry

  Form. This time-consuming and laborious process had the guidance and support of Nikolaos

  Livanos. We rely on the support of all the membe