εργα υγε α - Democritus University of...

Click here to load reader

 • date post

  03-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of εργα υγε α - Democritus University of...

 • εργασiαυγεία

  ΤΕΥΧΟΣ 167 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.) χχχ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΨΨΨΨΨΨΨΨΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΕ ΠΟΣΟ 200.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΜΙΑΝΤΩΣΗ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

  ΣΚΑΕΙ Η ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

  Σύμφωνα με τηλεγράφημα του Αθηναϊκού

  και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων

  (Α.Μ.Π.Ε.), που μεταδόθηκε από τον ρα-

  διοφωνικό σταθμό Σκάϊ, το Συμβούλιο της

  Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) επιδίκασε το ποσό

  των 200.000 ευρώ, ως αποζημίωση σε

  συγγενείς δημοτικού υπαλλήλου με

  αμιάντωση. Ο δημοτικός υπάλληλος συμ-

  μετείχε μαζί με συναδέλφους του στην

  κατασκευή του ξυλουργείου και σιδη-

  ρουργείου του Δήμου Δραπετσώνας - Κε-

  ρατσινίου. Η κατασκευή της σκεπής του

  ξυλουργείου έγινε από πλάκες αμιαντο-

  τσιμέντου, τις οποίες έκοβαν και τοποθε-

  τούσαν, χωρίς τη λήψη κανενός προστα-

  τευτικού μέτρου. Με απόφασή του το

  Συμβούλιο της Επικρατείας υποχρεώνει

  τον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας να

  καταβάλει το ποσό των 200.000 ευρώ ως

  χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής

  βλάβης, σε συγγενείς δημοτικού υπαλλή-

  λου που προσβλήθηκε από αμιάντωση το

  διάστημα κατά το οποίο εργαζόταν σε

  χώρο που είχε σκεπή από αμίαντο και δεν

  είχε ληφθεί κανένα μέτρο ασφαλείας από

  την πλευρά του Δήμου. Ειδικότερα, σύμ-

  φωνα με τη σxετική ανάρτηση στην ιστο-

  σελίδα Σκάι.gr, ο δημοτικός υπάλληλος

  προσλήφθηκε κατά το 1979 ως εργάτης

  του συνεργείου καθαριότητας και το 1984

  μεταπήδησε στη θέση τεχνίτη ξυλουργού.

  Ομως κρίθηκε ανίκανος προς εργασία σε

  ποσοστό 67% λόγω στεφανιαίος νόσου,

  πνευμονικής ίνωσης (αμιάντωσης) και

  σακχαρώδους διαβήτη. Το 2002 απολύ-

  θηκε από τον Δήμο λόγω της νόσου,

  κατόπιν σύμφωνης γνωμοδότησης του

  Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο εν λόγω ερ-

  γαζόμενος συμμετείχε μαζί με συναδέλ-

  φους του στην κατασκευή του ξυλουρ-

  γείου και σιδηρουργείου του Δήμου. Η

  κατασκευή της σκεπής του ξυλουργείου

  έγινε από πλάκες αμιάντου το όποιο το

  έκοβαν και τοποθετούσαν, χωρίς τη λήψη

  κανενός προστατευτικού μέτρου (στολές,

  μάσκες κ.λ.π.). Ο εργαζόμενος μετά την

  ολοκλήρωση της κατασκευής του ξυ-

  λουργείου το 1981 εργαζόταν μέσα σε

  αυτό, χωρίς ο Δήμος να ενημερώσει για

  την προστασία των εργαζομένων από τον

  αμίαντο. Η αντικατάσταση της σκεπής

  από αμίαντο είχε ζητηθεί από το 1990,

  αλλά ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώ-

  νας δεν ανταποκρίθηκε. Σύμφωνα πάντα

  με τη σχετική δικαστική απόφαση του

  Συμβουλίου της Επικρατείας (η οποία

  εκδόθηκε στις 27 Οκτωβρίου), το 2000,

  παρά το γεγονός ότι για τον επίμαχο

  εργαζόμενο υπήρχε η διάγνωση της

  αμιάντωσης, αλλά και η γνωμοδότηση

  του Ιατρού Εργασίας για αλλαγή θέσης

  εργασίας, αυτό δεν έγινε. Αντίθετα ερ-

  γάσθηκε πλέον των 20 ετών κάτω από

  συνθήκες επιβλαβείς για την υγεία του.

  Όταν, το 2000, ο εργαζόμενος προσβλή-

  θηκε από φυματίωση, όλοι οι συνάδελφοί

  του υποβλήθηκαν σε δοκιμασία φυματί-

  νης (mantoux), καθώς και ακτινολογική

  εξέταση θώρακα. Οι εξετάσεις για τον

  άτυχο εργαζόμενο έδειξαν ότι είχε πρό-

  βλημα με τους πνεύμονες και εισήχθη σε

  νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ότι

  έπασχε από αμιάντωση. Κατά την ίδια

  περίοδο ένας ακόμη εργαζόμενος στον

  ίδιο Δήμο απεβίωσε από έντονα ανα-

  πνευστικά προβλήματα, χωρίς ποτέ να

  γίνουν γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

  Κατόπιν αυτών, ο άτυχος εργαζόμενος

  άσκησε αγωγή διεκδικώντας αποζημίωση

  λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη από τον

  εν λόγω Δήμο.

  Τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας

  ερμηνεύοντας την ευρωπαϊκή και ελληνική

  νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία απα-

  γορεύεται η εμπορία και χρήση αμιάντου

  σε κάθε μορφή του, δικαίωσε τον εργάτη

  και επιδίκασε το ποσό των 200.000 ευρώ

  στους συγγενείς του, καθώς απεβίωσε,

  ενώ η υπόθεσή του εκκρεμούσε ενώπιον

  των δικαστηρίων.

  ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 50% Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ UNICEF ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩΩΩΩΩΩΩΩΩΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

  Επιπλέον 2,6 εκατομμύρια παιδιά στις

  χώρες του αναπτυγμένου κατά το

  βιομηχανικό πρότυπο κόσμου έχει

  οδηγήσει στη φτώχεια η οικονομική

  κρίση από το 2008. Σύμφωνα με

  μελέτη της Unicef βάσει συγκριτικών

  στοιχείων από το 2008, ιδιαίτερο

  αισθητό είναι το πλήγμα στην Ελλάδα

  και τις υπόλοιπες χώρες του λε-

  γόμενου ευρωπαϊκού Νότου, όπου η

  κρίση κτύπησε ισχυρότερα. Μάλιστα,

  όπως υπογραμμίζεται, στη χώρα μας

  το μέσο οικογενειακό εισόδημα γύ-

  ρισε 14 χρόνια πίσω. Σύμφωνα με

  τη μελέτη, η οποία παρουσιάσθηκε

  πρόσφατα στη Ρώμη, ο αριθμός των

  παιδιών στον αναπτυγμένο κόσμο

  που ζουν σήμερα σε οικογένειες με

  εισόδημα κάτω από το όριο της

  φ