Κατάλογος Κουζίνες - Alfa Constructions

of 35 /35
Java (σελ. 8-9 105 x 51,5 120 x 51 3150 ένθετος 4210 ένθετος 150 υποκαθήμενος Ερμάριο Nεροχύτες από ορυκτό Γρανίτη - Πυρίμαχοι (300 ο C) - Ανθεκτικοί στα κτυπήματα & οξέα Made in ENGLAND 45 Fiji (σελ. 10-13) 42,5 x 52 5040 ένθετος 40 x 46 5040U υποκαθήμενος 78 x 50 5100 ένθετος Cygnus (σελ. 17) Ø 44,4 102 ένθετος 82 x 50 2284 ένθετος 60 Fiji (σελ. 10-13) 58,5 x 52 5050 ένθετος 55 x 45 5050U υποκαθήμενος 97 x 50 5105 ένθετος ZX (σελ. 6-7) Java (σελ. 8-9) 100 x 51,5 3100 ένθετος 3100 υποκαθήμενος 100 x 51 4100 ένθετος 100 x 51 4150 ένθετος Coral (σελ. 14-15) 97 x 51 1100 ένθετος 97 x 51 1150 ένθετος (Διαθέσιμος μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων) 80 Fiji (σελ. 10-13) 80 x 52 5075 ένθετος 80 x 52 5200 ένθετος 116 x 50 5210 ένθετος ZX (σελ. 6-7) ) 86 x 50 3286 ένθετος 3

Embed Size (px)

description

Κατάλογος Κουζινών 2011 από την Alfa Constructions

Transcript of Κατάλογος Κουζίνες - Alfa Constructions

Made in ENGLAND N - (300C) - &

45

Fiji (. 10-13)

42,5 x 525040

40 x 465040U

78 x 505100

Cygnus (. 17)

44,4102

82 x 502284

60

Fiji (. 10-13)

58,5 x 525050

55 x 455050U

97 x 505105

ZX (. 6-7)

Java (. 8-9)

100 x 51,53100 3100

100 x 514100

100 x 514150

Coral (. 14-15)

97 x 511100

97 x 511150 ( )

80

Fiji (. 10-13)

80 x 525075

80 x 525200

116 x 505210

ZX (. 6-7)

Java (. 8-9 )

86 x 503286

105 x 51,53150 3150

120 x 514210

Made in ENGLAND N - (300C) - &

80

Summit (. 16)

Coral (. 14-15)

Cygnus (. 17)

78,4 x 51200

83,5 x 511050

80 x 502200

90

Fiji (. 10-13)

Java (. 8-9)

80 x 465075U

80 x 465200U

86 x 514205

ZX (. 6-7)

86 x 503286 3286

94 x 51,53200 3200 flush

120 x 51,53210

Summit (. 16)

90 x 51205

Coral (. 14-15)

93,5 x 511290

120 x 511210

145 x 511220 ( )

100

ZX (. 6-7)

Summit (. 16)

Coral (. 14-15)

94 x 51,53200 3200 3200 flush

97 x 51250

97 x 511200

90x90

Summit (. 16)84,6 x 84,6 x 51,6888

M a d e i n ENGLAND

ISO 9000

NEO GRANITE smoother

01/2010

. .. .

5

(300C) - & M a d e i n ENGLANDISO 9000

White

Sugar Metallic

Beige

Cappuccino

Havana Metallic

Platinum Metallic

Silver Stone Metallic

Graphite Metallic

3286

86 x 50 .

E

E

80

& 90 860

460

500

( 90.)

White

Sugar

Beige

20Capp Platinum avana

325

30

465210

Stone

Graph

800

84 x 48 . : .

K W3286 W3200 Inox

rivet T3200 InoxE

C3286 E

1 o R1001

2 o R1002

Dispenser 5900

/ V3500 Inox

3200

94 x 51,5 .

90

&

100 940mm

White Sugar Beige Capp 370mmPlatinum avana Stone

( 100.)Graph

30

500mm

FlushSugar Capp

avana

Graph

900

92 x 49,5 . : .

W3210 W3200 Inox

rivet T3200 Inox

C3200

1 o R1001

2 o R1002

D ispense r 5900

/ V3500 Inox

6

....

01/2010

3100

100 x 51,5 .

E

60 1000mm

( 120.)

White

Sugar

Beige

475mm

515mm

Capp Platinum avana

500mm

460mm 210mm

Stone

Graph

98 x 49,5 . : . W3200 Inox rivet T3200 Inox C3200 1 R1001

Dispenser 5900

Mo / V2000 Inox

2 R1002

3150

105 x 51,5 .

E

80

( 120.)

White

Sugar

Beige

Capp Platinum avana

Stone

Graph

103 x 49,5 . : . W3150 Inox rivet T3200 Inox 1 R1001 2 R1002 Dispenser 5900 / V3500 Inox

C C3200

M S3150 Inox

3210

120 x 51,5 .

E

90

1200mm

White

Sugar

Beige 515mm

390mm

475mm

Capp Platinum avana

340mm

340mm

450mm 210mm

Stone

Graph

118 x 49,5 . : . W3210 W3200 Inox

rivet T3200 Inox

C3200 C

1 R1001

Dispenser 5900

/ V3500 Inox

2 R1002

Flush

:

:

, , .

01/2010

. .. .

7

(300C) - & M a d e i n ENGLANDISO 9000

JAVA

White

Sugar Metallic

Beige

Cappuccino

Havana Metallic

Platinum Metallic

Silver Stone Metallic

Graphite Metallic

4205

E

86 x 51 .

90 860

454White Sugar Beige

291

510 425 382,5 R25

Capp

avana Platinum

Stone

Graph

210

84,0 x 49,0 . (R20)

W4205 W4100 Inox

C4000

Dispenser 5900

/ V3500 Inox

4100

100 x 51 .

E

60 1000

454White Sugar Beige

510

425 R25 500

Capp

avana Platinum

Stone

Graph

210

98,0 x 49,0 . (R20)

W4100 Inox

C4000

/ V2000 Inox

8

....

01/2010

4150

100 x 51 .

E

60 1000

160White Sugar Beige

340

510 340 425 R25

Capp

avana Platinum

420 120 210

Stone

Graph

98,0 x 49,0 . (R20)

W4210 Inox

C4000

S4150 Inox

/ V3500 Inox

4210

120 x 51 .

E

80

1200

350White Sugar Beige

350

510 425 425

Capp

avana Platinum

420Stone Graph

210

118,0 x 49,0 . (R20)

? W4210 Inox C4000 / V3500 Inox

:

:

, , .

01/2010

. .. .

9

(300C) - & M a d e i n ENGLAND9000 ISO

FIJI

White

Sugar Metallic

Beige

Cappuccino

Havana Metallic

Silver Stone Metallic

Graphite Metallic

5040

42,5 x 52 .

E

45 215.23101.60

425,05101.60

520

Capp avana

40

345,05 10 203,50

Stone Graph450

40 x 50,4 .(R20) W5210 Inox C5000 M S5000 Inox Dispenser 5900 M / V2000 Inox

5050

58,5 x 52 .

E

60 584,20 524,20

White Sugar Beige520 410390 504,20 R20

Capp avana

Stone Graph

203,5

56,8 x 50,4 .(R20) W5050 Inox C5000 M S5000 Inox Dispenser 5900 M / V2000 Inox

5075

E

80 x 52 .

80 801,60 741,60

520 410

White Sugar Beige

390 721,60

39040

White Sugar Beige

Capp avana

R20

203,50

Stone Gr aph

78,6 x 50,4 .(R20) 5075 C5000 M S5000 I nox D ispense r 5900 M / V2000 I nox

10

....

01/2010

5200

E

80 x 52 .

80 801,60 741,60

520 410

White Sugar Beige

390 435

390 255,10R20

Capp avana

203,50

177,50

Stone Graph

78,6 x 50,4 .(R20) W5200/1 W5200 Inox C5000 M S5000 Inox Dispenser 5900 / V3500 Inox

5100

78 x 50 .

E

45 390 780

250 500

265 390

White Sugar Beige

Capp avana

340

10 190

40

Stone Graph

450

76 x 48 . W5210 Inox C5000 M S5000 Inox M / V2000 Inox

5105

97 x 50 .

E

60 470 970

250 500

385 390

White Sugar Beige

Capp avana 10 Stone Graph 190

460

40

600

95 x 48 . W5200 Inox C5000 M S5000 Inox M / V2000 Inox

5210

116 x 50 .

80 580 1160

E

250

535

275 390

500

White Sugar Beige

Capp avana390

350

30

350

40

10 190

Stone Graph 800

114 x 48 . W5210 Inox C5000 M S5000 I nox / V3500 I nox

:

:

, , .

01/2010

. .. .

11

(300C) - & M a d e i n ENGLANDISO 9000

12

. .. .

01/2010

5040U

. . 40 . .

x 46. 36,5 x 41 .

E

45

fiji 200 400 365

Capp avana10 203,50

460

Stone Graph450

36,5 x 41 . C5000 M S5000 Inox

W5210 Inox. . . .

5050U

55 x 45 . 52,2 x 41,2 .

E

60 550 522

450 412

White Sugar Beige

390 504,20

Capp avana

10 203,5

Stone Graph

52,5 x 41,0 .(R20)

W5050 Inox

C5000

M S5000 Inox

5075U

80 x 46 . . . 74,5 x 41,2 .. .

E

90 800 745

460 412

White Sugar Beige

390 721,60

Capp avana

10

Stone Graph

74,2 x 41,0 .(R20)

- 5075

C5000

M S5000 Inox

5200U

. . . .

80 x 46 . 74 x 41 .

E

90 800 740

White Sugar Beige460 410390 435 390 255,10 10 203,50 177,50

Capp avana

Stone Graph

74,2 x 41,0 .(R20)

W5200/1 W5200 Inox

C5000

M S5000 I nox

:

, , .

41040

White Sugar Beige

01/2010

. .. .

13

(300C) - & M a d e i n ENGLAND9000 ISO

CORAL

White

Sugar Metallic

Beige

Cappuccino

Havana Metallic

Platinum Metallic

Graphite MetallicE

1050

83,5 x 51 .

80 835mm

White

Sugar

Beige

510 mm

425 mm

Capp

avana Platinum

755 mm 220 mm

Graph

W1210 Inox

S1050 A crylE

CS1050

C1200

1 R1001

2 R1002

Dispenser 5900

1290

93,5 x 51 .

90

White

Sugar

Beige

Capp

avana Platinum

Graph

W1290 InoxE

C1200

Dispenser 5900

/ V3500 Inox

1200

97 x 51 .

100

White

Sugar

Beige

Capp

avana Platinum

Gr aph

W1210 W1200 Inox

C1200

1 R1001

2 R1002

D ispenser 5900

/ V3500 Inox

14

....

01/2010

1100

97 x 51 .

E

60 970 mm

510 mmWhite Sugar Beige

411mm

470Capp avana

460 mm 220 mm

W1200 Inox

rivet T3200 Inox

C1200

1 R1001

Dispenser 5900

Mo / V2000 Inox

2 R1002

1150

97 x 51 .

E

60 970

510

( )

White

Beige

412

343

390 345 220 165 120

W1210 Inox

C1200

1 R1001

2 R1002

Dispenser 5900

S1150 nox

/ V3500 Inox

1210

120 x 51 .

E

90

White

Sugar

Beige

Capp

avana

W1210 Inox

C1200

1 R1001

2 R1002

Dispenser 5900

/ V3500 Inox

1220

E

145 x 51 .

90 1450

( )

510White Sugar

425

420

400Platinum Graph

340

220

W1290 Inox

C1200

1 R1001

2 R1002

Dispenser 5900

/ V3500 Inox

:

:

, , .

01/2010

. .. .

15

(300C) - & M a d e i n ENGLAND9000 ISO

SUMMITWhiteE

Sugar Metallic

Beige

Cappuccino

Graphite Metallic

200

78,4 x 51 .

80

Sugar

Beige

Capp

W200 Inox

C200

/ V3500 Inox

77 x 49,6 .

205

E

90 x 51 .

90

Sugar

Beige

Capp

W205/1 W205 InoxE

C205

Dispenser 5900

88,6 x 49,6 .

250

97 x 51 .

100

Sugar

Beige

Capp

Graph

95,6 x 49,6 .

W4210 Inox

C250 E

S250 Inox

/ V3500 Inox

888

84,6 x 84,6 x 51,6 .

90x90

846

516

436

310 846

White

Sugar

Beige 330 330 339 210 516 268 139

Capp

G aph r

W4210 Inox

rivet T3200 Inox

C250

D ispense r 5900

16

....

01/2010

(300C) - & M a d e i n ENGLAND9000 ISO

CYGNUS

White

Beige

Cappuccino

E

102

44,4 .

45

444White Beige

400 185

2200

E

80 x 50 .

80

Beige

Capp

W1210 Inox

C2200

/ V3500 Inox

2284

82 x 50 .

E

45

Beige

Capp

W1210 Inox

C22 00

/ V2000 Inox

:

:

, , .

01/2010

. .. .

17

18

....

01/2010

M a d e i n ENGLANDISO 9000

ISIS

01/2010

. .. .

19

(18/10) - M a d e i n ENGLAND9000 ISO

ISIS

Satin( )

Microdecor( )

7050

E

50 x 49 .

45 30

4-R20

35

420

C7001 500

48,4 x 47,4 .(R20)

7200

E

E

86 x 50 .

80

& 90 860

500

420 360

420 360

W7200 Inox 34,00 E

C7001

200

800

84,4 x 48,4 .(R20)

7205

94 x 51 .

90 450

420

351

. Dispenser940

W205/1 W244 Inox

C 7000

i r D spense 5900 .

2242 00

, , .( ) 92 4 x 49 4 R20

20

....

01/2010

341

. Di spenser

450 490

89

380

200

7207

E

103 x 51 .

100 1030

510420 450 420 450

W244 Inox

C7001

101,4 x 49,4 . (R20)

7250

E

103 x 51 .

100

421 421 510361 171 103 361

200

224

W7200 Inox

200

130

200

S250 Inox

C7000

101,4 x 49,4 . (R20)

7100 L/RL : R :

E

103 x 51 .

60

421

451

540 1030

W244 InoxE

C7000

101,4 x 49,4 . (R20)

7150 L/RL : R :

103 x 51 .

60 430

420360 321

170

990 1003

W7200 InoxE

S250 C7000 Inox

7175 L/RL : R :

120 x 51 .

80 430

. Di spenser . Dispenser510361 341 1200

224 200

130

101,4 x 49,4 . (R20)

42 0

W205/1 W7200 Inox

C7000

Dispenser 5900 .

351

118,4 x 49,4 . (R20) mic ro fibra I nox

224

:

:

, , .

200

510

224 200

510

01/2010

. .. .

21

(18/10) - M a d e i n L ISO 9001

kALEIDOS

E

9490

89,7 x 51 .

90

Kaleidos & .

100 68

Kaleidos 9490 White Silver Black Inox

. .

360

410

30 58.5 780

.9

85 x 48

210

Accessories

White

Silver ....

B l ack

Inox

I nox

22

01/2010

E

9420

89,7 x 51 .

90

Kaleidos & .100 68

Kaleidos 9420 360 410

White Silver Black 2

. .49 30 375 49 375

9

85 x 48

210

Accessories

White

Silver

Black

2 Inox

I nox

mic ro fibra Inox

, & .

01/2010

. .. .

23

M a d e i n L ISO 9001 (18/10) -

Com 1974, Compasso DOro . Sinphonia, , 2008.

SINPHONIA

9520

E

86 x 50 .

90

SINPHONIA & .100

375

White Silver Black Inox 2

. . 84 x 48 24540 360 60 360

.

108

Accessories

White

Silver ....

Black

Inox

2 Inox

24

01/2010

309

400

Sinphonia 9520

70

IRIS

E

9320

89,7 x 51 .

90 1

68

Iris 9320 340 410

White

.30 400 33,5 30 400

Iris 9320 Silver Black

.

9

85 x 48

220

Accessories

White

Silver

B lack

I nox

mic ro fibra Inox

, & .

01/2010

. .. .

25

M a d e i n L ISO 9001 (18/10) -

AMALTHEA

AMALTHEA (..)

9640

E

46,6 x 49,8 .

45

LTHEA ( . .)

C7620

S7620/20 Inox

S7620/40 Inox

45 x 48 .E

9660

56,7 x 50 .

60

C7620 E

S7620/20 Inox

S7620/40 Inox

55,2 x 48 .

9672

78,6 x 49,8 .

80

3

T9672 Inox

C7620

S7620/ 20 I nox

S7620 /40 Inox

77,8 x 48 .

26

....

01/2010

9625

E

86 x 51,3 .

90

860

75

395

30 40 40 450 300

C7620

S7620/20 Inox

S7620/40 Inox

40

84 x 48 .

9620

E

86 x 50 .

80 430 860 70 500

400

30 50 350 60 350 50 6

C7620

S7620/20 Inox

S7620/40 Inox

226

84 x 48 .

9610 L\R

E

86 x 50 .

45 410

L : / R :

860 70

400

500 30 350 30 450 480 6

C7620

S7620/20 Inox

S7620/40 Inox

226

84 x 48 .

9116 L\R

E

116 x 50 .

80 410 1160 370 70

L : / R :

400

513500 30 340 30 6

30 226

350

60

350

C7620

S7620/20 Inox

S7620/40 Inox

114 x 48 .

, , .

I nox

m c o b a i r fi r nox I

01/2010

. .. .

27

M a d e i n L ISO 9001 (18/10) -

AMALTHEA

7440

. . . .

42x41,8 . 40x39,8 .

E

45

C7620

S7620/20 Inox

S7620/40 Inox

: .

7460

. . . .

52x41,8 . 50x39,8 .

E

60

398

500

C7620

S7620/20 Inox

S7620 /40 Inox

: .

28

....

01/2010

7472

. . 74x41,8 . . . 72x39,8 .

E

80

- T9672 Inox

C7620

S7620/20 Inox

S7620/40 Inox

: .

7420

. . 78x42 . . . 76x40 .

E

90 780 420

Inox 400 760

C7620

S7620/20 Inox

S7620/40 Inox

/ Inox

: .

7425

. . 80x41,8 . . . 78x39,8 .

E

90

C7620

S7620/20 Inox

S7620/40 Inox

: .

, , .

I nox

m c o b a i r fi r nox I

01/2010

. .. .

29

M a d e i n L ISO 9001 (18/10) -

8680

E

79 x 50 .

80 790 710

500 400

W212 Inox

C8820

340 40 30

340 40

77 x 48 .

8630

E

86 x 50 .

80 860

500 400

W212 Inox

C8820

340 70 40

340 70

84 x 48 .

8620

86 x 50 .

E

90

50 0 40 0

860

W212 M W244 InoxE

C8620 C8820

/ V3500 Inox

450 40 30

300 40

84 x 48 .

8640

100 x 50 .

100

450 1000

450

W244 Inox

C8820

98 x 48 .

30

....

01/2010

400 500

8600

86 x 50 .

E

45

50 0 4 00

860 405

W212 Inox

C8820

/ V2000 Inox

40

340

480

84 x 48 .

8610

86 x 50 .

E

60

500 400

860

40 W244 Inox C8820 / V2000 Inox

450

370

84 x 48 .

8116

116 x 50 .

E

90

500 400

1160

W212 W244 Inox

C8620 C8820 / V3500 Inox

45

450

300 30 825 335

114 x 48 .

8920

E

90 x 60/66 .

90 900

400450 300830 340

( )

: W212, W244 InoxE

: C8620, C8820

8820

83 x 83 x 50 .

90X90

83 0

660 600

400

W212 InoxE

C8820

8825

83 x 83 x 50 .

90X90

830 65 1 340

W212 Inox

C8820

, , .

I nox

:

:

83 0

m c o fb a i r i r I nox

01/2010

. .. .

30 0 4 00 5 00

31

500

M a d e i n L ISO 9001 (18/10) -

8400

. . 43,0 . . 37,5

. .

E

45

375 430

: .

8430

. . 32 x 42 . . . 30 x 40 .

E

40

W212 Inox

: .

8434

. . 36 x 42 . . . 34 x 40 .

E

40 360 340

W212 Inox. . 47 . . 45

: .

8445

x 42 . x 40 .

E

50

W244 Inox

: .

32

....

01/2010

420 400

8425

. . 76 . . 71

x 45 . x 40 .

E

80

450 400

340 760

340

W212 Inox

: .

8435

. . 84 x 46 . . . 78 x 40 .

E

90

460 400

450 840

300

W212 W244 Inox

: .

8455

. . 86,4 x 51/40 . . . 83 x 45/34 .

E

90 442,5 421,5

510 450

340400 864 400 17

17

W212 W244 Inox

30

: .

, .. : Apell 8445 + Apell 8434

, , .

I nox

m c o b a i r fi r I nox

01/2010

. .. .

33

400

( )

110

M a d e i n S P A I N ISO 9001 (18/10) -

ARENA

3615

E

86 x 50 .

80

ARENA Dispenser (..)

500

217

. Di spenser . Di spenser

760

860

84 x 48

W212 Inox

W3615 Inox

S3615

C3615

Dispenser 5900 .

:

:

ARENA, , .

34

....

01/2010

E

3915

60 x 50 .

60

REGIA600 310 210

REGIA (..)

500

70 360

520

211/ 58 x 48

200

120mx

3616

E

80 x 45 .

80

DISENO 5 .370 450

.

:

3 3

W3416

211/3 40 4 800 340

3617

80 x 45 .

E

40

5 .160

W3416

211/340 4 800 340

1415

E

46 .

45

180

W1415

211/460

1415/5

E

51 .

45

182

W1415

211/509

:

:

, .

I nox

m c o fi a i r b r nox I

3

01/2010

. .. .

35

160

3

370 450

M a d e i n S P A I N ISO 9001 (18/10) -

EMPOTRR

: . E

3415

45 x 43,5 .

45

43,5 .

340

435 400 370400 450

W3416 5 .

211/

3416

E

80 x 43,5 .

80

340

W3416 5 .E

211/160 33

40 800

160340

370 435

3417

80 x 43,5 .

40 340 410

370 435

W3416 5 .

211/160

765 800

3419

120 x 43,5 .

E

80 410

435

W3416 5 .

211/ 160

36

....

01/2010

3515

E

45 x 51 .

45

: .

510 370

160

W3416 5 .

211/340 450

3515/60

E

60 x 51 .

60

211/ 5 .160

3516

E

80 x 51 .

80

400 510

3 W3416 5 .

400340 340

510

211/160

40 800

340

3517

80 x 51 .

E

45 410

3800

510

400340

5 .

160

W3416

211/

= =

120

3519

120 x 51 .

E

80 410

W3416 5 .

211/

160

:

: , .

01/2010

. .. .

37