Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό...

of 24 /24
Αυξήστε τους πελάτες σας μέσα από τον ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ο έντυπος ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ στηρίζει δραστηριότητες, επαγγελ- ματίες και επιχειρήσεις του νομού, βάζοντας ένα λιθαράκι ενάντια στην κρίση. Μαζί χαμογελάμε στην αγορά και επιχειρούμε να παρουσιάσουμε μέσα από τις σελίδες της έντυπης έκδοση ιδιωτικές πρωτοβουλίες από κάθε γωνιά του νομού. Σελ. 5 Eβδομαδιαία εφημερίδα Πέμπτη 08.3.2018 www.anagnostis.org [email protected] Έτος 21ο Αρ. φύλλου 980 ΕΥΡΩ 0,70 Όλα τα λεφτά στα Ίρια με την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη ΠΓΕ του αγροτικού προϊόντος Τεράστια οφέλη αναμένουν οι καλλιερ- γητές αγκινάρας στα Ίρια με την καταχώ- ρηση στο Κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ. Άλλωστε η οικονομία της περιοχής στη- ρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγω- γή αυτού του προϊόντος. Σελ. 3 Χωρίς τράπεζα μένει το Λυγουριό Λουκέτο βάζει η Τράπεζα Πειραιώς στο Λυγουριό, το μονα- δικό υποκατάστημα τράπεζας που έχει απομείνει στο δήμο Επιδαύρου. Η είδηση, φούντωσε αντιδράσεις και προκάλε- σε τη σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου. Σελ 22 Ναύπλιο: Τόσο ήρεμο μα τόσο άγριο, η πόλη του «άστο για αύριο», σάπιο στον πυρήνα στην όψη άρτιο… Συνέντευξη του ράπερ που τα βάζει με το κατεστημένο της πόλης Σελ 9 Φίρμα με βούλα η αγκινάρα Τιμάται η Ά. Παπαδημητρίου για την προσφορά της Για το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα- σμό της στην ιστορία του τόπου, για την προσφορά της στον πολιτισμό τιμάται η Άλκηστις Παπαδημητρίου, από το δήμο Ναυπλιέων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Σελ 14 Βαρύτητα στο δίπολο Άργος – Ναύπλιο Στους τομείς, του τουρισμού, πολιτιστικής κληρονομιάς, Ανα- βάλου και υγείας επικεντρώθηκαν οι προτάσεις του 10 περιφε- ρειακού αναπτυξιακού συνεδρίου. Αναμένεται μόνο να δούμε αν θα μείνει στις προτάσεις ή αν θα χαραχτεί επιτέλους μια αναπτυξιακή πολιτική Σελ 4

Embed Size (px)

Transcript of Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό...

 • Αυξήστε τους πελάτες σας μέσα από τον ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΟ έντυπος ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ στηρίζει δραστηριότητες, επαγγελ-

  ματίες και επιχειρήσεις του νομού, βάζοντας ένα λιθαράκι ενάντια στην κρίση.

  Μαζί χαμογελάμε στην αγορά και επιχειρούμε να παρουσιάσουμε μέσα από τις

  σελίδες της έντυπης έκδοση ιδιωτικές πρωτοβουλίες από κάθε γωνιά του νομού.

  Σελ. 5

  Eβδομαδιαία εφημερίδαΠέμπτη [email protected]

  Έτος 21ο Αρ. φύλλου 980 ΕΥΡΩ 0,70

  Όλα τα λεφτά στα Ίρια με την Προστατευόμενη

  Γεωγραφική Ένδειξη ΠΓΕ του αγροτικού

  προϊόντοςΤεράστια οφέλη αναμένουν οι καλλιερ-γητές αγκινάρας στα Ίρια με την καταχώ-ρηση στο Κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ. Άλλωστε η οικονομία της περιοχής στη-ρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγω-γή αυτού του προϊόντος.

  Σελ. 3

  Χωρίς τράπεζα μένει το Λυγουριό

  Λουκέτο βάζει η Τράπεζα Πειραιώς στο Λυγουριό, το μονα-δικό υποκατάστημα τράπεζας που έχει απομείνει στο δήμο Επιδαύρου. Η είδηση, φούντωσε αντιδράσεις και προκάλε-σε τη σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου.

  Σελ 22

  Ναύπλιο: Τόσο ήρεμο μα τόσο άγριο, η πόλη του «άστο για αύριο»,

  σάπιο στον πυρήνα στην όψη άρτιο…Συνέντευξη του ράπερ που τα βάζει

  με το κατεστημένο της πόλης

  Σελ 9

  Φίρμα με βούλαη αγκινάρα Τιμάται η Ά. Παπαδημητρίου

  για την προσφορά της

  Για το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-

  σμό της στην ιστορία του τόπου, για την προσφορά της στον

  πολιτισμό τιμάται η Άλκηστις Παπαδημητρίου, από το δήμο

  Ναυπλιέων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

  Σελ 14

  Βαρύτητα στο δίπολο Άργος – Ναύπλιο

  Στους τομείς, του τουρισμού, πολιτιστικής κληρονομιάς, Ανα-βάλου και υγείας επικεντρώθηκαν οι προτάσεις του 10 περιφε-ρειακού αναπτυξιακού συνεδρίου.Αναμένεται μόνο να δούμε αν θα μείνει στις προτάσεις ή αν θα χαραχτεί επιτέλους μια αναπτυξιακή πολιτική

  Σελ 4

 • Όλο και πιο δυνατά ηχούν τα τύμπανα του θανάτου για την «Τιμή της Ενέργειας»

  ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 20182

 • ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ2018 3

  Φίρμα με βούλα η Αγκινάρα ΙρίωνΗ περιοχή αναμένει ακόμα μεγαλύτερα οφέλη από την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη ΠΓΕ που απέκτησε το αγροτικό προϊόν

  συνέχεια στη σελ. 4

  Πώς γεννιέται η γεωγραφική προέλευση Όταν ένα προϊόν μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής πε-ριοχής παρουσιάζει ορισμένα ιδιαίτερα ποιοτικά χα-ρακτηριστικά που εκτιμούνται σαν ανώτερα από τους καταναλωτές και περνώντας τα χρόνια ανακαλύπτουν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά παρουσιάζονται, με υψηλό βαθμό σταθερότητας, μόνο σ’ αυτό τότε η ονομασία του συγκεκριμένου προϊόντος καταλήγει να συνοδεύεται με ένα επώνυμο, την γεωγραφική του προέλευσή. Η γε-ωγραφική περιοχή προέλευσης μπορεί να έχει μεγάλες διαστάσεις αλλά πιο συνήθως περιορισμένες.Οι ποιοτικές ιδιαιτερότητες όσον αφορά τα προϊόντα που έρχονται από καλλιέργειες και έχουν υποστεί πε-ραιτέρω επεξεργασίες έχουν λοιπόν τις ρίζες τους στις περιβαλλοντικές συνθήκες και στην παράδοση μέσω της οποίας ο άνθρωπος με βάση την πείρα του και την κουλτούρα του ανέπλασε τις ποιοτικές ιδιομορφίες του εκάστοτε προϊόντος.Με αυτό τον τρόπο γεννιόνται τα λεγόμενα παραδοσι-ακά προϊόντα που οδηγούν στην διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής, διαφοροποίηση που υπάρχει και μέσα στο ίδιο το προϊόν. Η παρτίδα του κάθε γεωργού μπορεί να διαφέρει από εκείνη του γείτονά του παρόλο που παραμένουν και οι δύο στα πλαίσια της ποιοτικής ομοιότητας του. Κι αυτό δεν είναι αρνητικό είναι πλού-τος.Η βιομηχανία τουναντίον τείνει προς την ομογενοποί-ηση. Ένα βιομηχανικό προϊόν πρέπει ποιοτικά να είναι όμοιο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο κομμάτι. Αν η πρώτη ύλη είναι ποικιλότροπη επεμβαίνει να την ομοι-οποιήσει. Ποιοτικά όμως ο μέσος όρος τείνει προς τα κάτω. Κι όχι μόνο, η βιομηχανία προσαρμόζει την ποιό-τητα στην αρέσκεια της πλειοψηφίας των καταναλωτών Έτσι γίνεται και η μεταβολή η αποδοχή νέων γεύσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι στις ανεπτυγμένες κοινωνίες οι γεύ-σεις και τα αρώματα των τροφίμων τείνουν προς το απα-λό προς το ουδέτερο.Σήμερα (στις κοινωνίες μας, γενικεύοντας) αφού ξεπερά-στηκε η φάση της διατροφής για την επίζηση και μπή-καμε από καιρό στη φάση της διατροφής για την ικανο-ποίηση και των αισθήσεων, της ζευγαρωμένης με τον ηδονισμό διατροφής, μεγαλώνει σταθερά ο αριθμός των καταναλωτών που δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα παρά στην ποσότητα.Στην διαφοροποιημένη ποιότητα! Γίνεται μ’ άλλα λόγια μια επανάσταση ενάντια στην πανσέ γιουνίκ, στην ενιαία σκέψη. Η πιο καθαρά ενάντια στην προβατοποίηση του καταναλωτή!.Βρίσκεται εδώ η πηγή της συνεχούς αναζήτησης ιδιότυ-πων προϊόντων μεταξύ των οποίων υπερέχουν τα προϊό-ντα γεωγραφικής προέλευσης.

  ΠΗΓΗ: agrocert

  Τεράστια οφέλη αναμένουν οι καλλιεργητές αγκινάρας στα Ίρια με την καταχώρηση στο Κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ. Άλλω-στε η οικονομία της περιοχής στηρί-ζεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγω-γή αυτού του προϊόντος.Η προσπάθεια για την Αγκινάρα Ιρίων που ξεκίνησε χρόνια πριν ολοκληρώνε-ται σε λίγο καιρό. Ήδη από το Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ -ΕΠΙΠ & άλλων Συστημά-των Ποιότητας του Υπουργείου Αγρο-τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 13.02.2018 δημοσιεύτηκε το ενιαίο έγγραφο για την ονομασία «ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΙΡΙΩΝ» ως Προστατευόμενη Γεωγρα-φική Ένδειξη στην Επίσημη Εφημερί-δα της ΕΕ.Η αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΙΡΙΩΝ» ως ΠΓΕ στο τεύ-χος C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραμείνει δημοσιευμένη για τρεις μήνες, προ-κειμένου να υποβληθούν ενστάσεις σε διεθνές επίπεδο.Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένω-ση δεν παραλάβει καμία παραδεκτή ένσταση για την παραπάνω ονομασία, αυτή θα καταχωρηθεί στο Ενωσιακό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ. Η Αγκινάρα Ιρίων είναι ένα από τα προϊόντα της Αργολίδας, όπως το ελαι-όλαδο Λυγουριού - Ασκληπιείου, το ελαιόλαδο Κρανιδίου, τους οίνους Αρ-γολίδας που καταχωρείται στο Κοινοτι-κό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ.Σήμερα, καλλιεργείται σε έκταση πε-

  ρίπου 2.500 στρ. στα Ίρια Αργολίδας και καλύπτει το 80% της εγχώριας αγο-ράς. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη πρω-ιμότητα. Η πρώτη συγκομιδή στα μέσα φθινοπώρου της επιτρέπει να είναι η μόνη διαθέσιμη στην αγορά. Επιπρό-σθετα, οι μεγάλες ποσότητες του προϊ-όντος που διατίθενται κατά τους χειμε-ρινούς μήνες, τροφοδοτούν την αγορά σχεδόν μονοπωλιακά, καθιστώντας την ευρύτατα γνωστή.Επιπλέον, η «Αγκινάρα Ιρίων» ξεχωρί-

  ζει για τη γευστικότητα και τη γλυκύ-τητά της. Αυτό οφείλεται στη σύνθεση και τη μεγάλη απόθεση υδατανθράκων, δηλαδή πολυσακχαριτών, όπως δεί-χνουν πλήθος δια-θρεπτικών αναλύσε-ων που έχουν γίνει στο προϊόν. Οι δια-θρεπτικές αναλύσεις έχουν δείξει ότι η θρεπτική αξία της «Αγκινάρα Ιρίων» είναι υψηλή, καθώς αποτελεί εξαιρε-τική πηγή μαγνησίου (Mg), καλίου (Κ), ασβεστίου (Ca) και διαιτητικών ινών. Έχει χαμηλά λιπαρά και χαμηλή θερμι-δική αξία, στοιχεία που την καθιστούν ιδιαίτερα διαιτητική. Είναι πλούσια σε ολικούς υδατάνθρακες και σε πρωτεΐ-νες. Πολύ συχνές αναφορές στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, σε βιβλία, περι-οδικά και εκπομπές μαγειρικής, καθώς και σε εξειδικευμένα περιοδικά γεωρ-γικού ενδιαφέροντος γίνονται στα ποι-οτικά χαρακτηριστικά της «Αγκινάρας Ιρίων»,.Τελευταία, η Αγκινάρα Ιρίων έγινε το θέμα ενός ταξιδιωτικού και γαστρο-νομικού ντοκιμαντέρ της ελληνικής τηλεόρασης, μεταξύ 12 συνολικά δια-φορετικών, μοναδικών προϊόντων της ελληνικής γης. Ο στόχος αυτής της πολύχρονης δια-δικασίας αναγνώρισης είναι το εκλε-κτό αυτό προϊόν της αργολικής γης να εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και να γίνει γνωστό, κυρίως στον καταναλωτή, που προτιμά τοπι-κά, επώνυμα προϊόντα και δίνει βάρος στην ποιότητα της διατροφής του.

  ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΎΟΎΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ ΚΑI ΠΓΕ

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ξέρει τι παίρνει!ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ: ένα ισχυρό εργαλείο για την αξιοποίηση του προϊόντος του. Αρκεί να σταματήσει να το πουλάει σαν πρώτη ύλη. Κι αυτό ζητάει αυστηρές προδιαγραφές για την βελτίωση της ποιότητας, υποχρεωτική συσκευασία στην ζώνη παραγωγής, κοινή εμπορική πολιτική βασισμένη στην χρήση της ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης σαν να ήταν το σήμα μιας μάρκας, αυστηρούς ελέγχους για την εφαρμογή των προδιαγραφών.

 • ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 20184

  Ενίσχυση του δίπτυχου Αρχαιολογία-ΤουρισμόςΒαρύτητα στα έργα του Αναβάλου και της αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείαςΟλοκληρώθηκαν με επιτυχία στην Τρίπολη οι εργασίες του 10ου Συνεδρίου Παραγωγι-κής Ανασυγκρότησης με επίκεντρο τη Περι-φέρεια της Πελοποννήσου.Πάνω από 35 φορείς της Αργολίδας (Επι-μελητήριο, ΕΒΕ, Δήμοι, Αγροτικοί Συνεται-ρισμοί, Εργατικά Κέντρα, Επαγγελματικοί Σύλλογοι, Μητρόπολη και μια σειρά άλλων φορέων) κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Η δι-αδικασία άνοιξε τη βεντάλια όλων των προ-βλημάτων που σχετίζονται με τη παραγωγι-κή ανασυγκρότηση του Νομού, δίνοντας μια χαρτογράφηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας που πρέπει να αντιμετωπιστούν από ένα «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυ-ξης». Σύμφωνα με την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας, «το πρώτο ακριβώς βήμα για τη συμμετοχική διαμόρφωση αυ-τού του Εθνικού Σχεδίου έγινε στο Συνέδριο της Τρίπολης.Σε αυτό έγινε και μια πρώτη ιεράρχηση προ-τεραιοτήτων - δεδομένης της δημοσιονομι-κής κατάστασης της χώρας - πράγμα αρκετά δύσκολο και σε επίπεδο Περιφέρειας και σε επίπεδο Νομού. Ειδικά για το Νομό μας, η αξιολόγηση των προτάσεων ανέδειξε τις παρακάτω προτε-ραιότητες σε πρώτη φάση :Α) Τη σπουδαιότητα του Πρωτογενούς Το-μέα, με τη στόχευση στην επέκταση του

  αρδευτικού δικτύου του Αναβάλου σε όλη την Αργολίδα (ξεκινώντας με την άμεση δη-μοπράτηση του τομέα Φίχτια-Μοναστηράκι, τη προώθηση του έργου προς την Επιδαυρία και τη μελέτη της επέκτασής του προς την Ερμιονίδα ) ως αποφασιστικού μοχλού ανά-πτυξης της Αγροτικής-Διατροφικής παραγω-γής.Β) Τη σημασία για την ανάπτυξη του Νομού της ενίσχυσης του δίπτυχου Αρχαιολογία-Τουρισμός με επίκεντρο, 1) τη σύνδεση του

  Εθνικού Οδικού Δικτύου με το οδικό δίκτυο της Αργολίδας ( αρχίζοντας από τα Δερβενά-κια, με τις αναγκαίες παρακάμψεις) εν’ όψει και του σχεδιασμού του δρόμου Μυκηνών-Ολυμπίας, 2) τη χρηματοδότηση έργων ( 8,4 εκατ ) για την αξιοποίηση της Ιστορικής και Πολιτιστικής κληρονομιάς των Δήμων Ναυπλίου και Άργους-Μυκηνών, 3) την ολο-κλήρωση έργων που έχουν δρομολογηθεί (στερέωση-αποκατάσταση στο Μπούρτζι, Πνευματικό Κέντρο στο Λυγουριό ).

  Γ) Τη κρισιμότητα της συνολικής και σχεδια-σμένης αναβάθμισης των Υπηρεσιών Υγείας στο Νομό, ξεκινώντας, 1) από την ενίσχυση του εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας ( 1 εκατ ), και 2) την αναμόρφω-ση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τη δημιουργία της 1ης ΤΟΜΥ στο Ναύπλιο ( σαν πρώτα βήματα σε αυτή τη βασική για τη ποιότητα ζωής των πολιτών κατεύθυνση ) Η πορεία της υλοποίησης αυτών των προ-τάσεων θα είναι υπό στενή παρακολούθηση, και θα γίνεται απολογισμός σε τακτά χρονικά διαστήματα προς τους πολίτες του Νομού μας. Το 10ο Συνέδριο είναι μόνο η αρχή για τη πορεία συγκρότησης του «Εθνικού Αναπτυ-ξιακού Σχεδίου», που τελικά θα κατατεθεί στη Βουλή για να γίνει νόμος του Κράτους. Η φιλοδοξία είναι τα Περιφερειακά Συνέδρια να γίνουν τακτικός θεσμός, και στη πορεία τους σταδιακά να βγούν από τα πλαίσια του παραδοσιακού παραγωγικού μοντέλου (που η κρίση έδειξε ότι εξάντλησε τα όριά του), και να χαράξουν το δρόμο για ένα νέο παραγω-γικό πρότυπο βασισμένο στις τεχνολογικές καινοτομίες στην υπηρεσία των ανθρώπινων αναγκών».

 • Ο «α» στηρίζει δραστηριότητες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις της Αργολίδας

  Κερδίζουν την εμπιστοσύνη μας …

  Ο «Αναγνώστης Πελοποννήσου» στηρίζει και προβάλλει την τοπική αγορά, τις ντόπιες επιχειρήσεις, τους αξιόλογους επαγγελματίες, που κέρδισαν την εμπιστοσύνη μας…Μαζί προσπερνάμε την κρίση και επιχειρούμε

  μέσα από αυτή τη σελίδα να παρουσιάσουμε

  τις δραστηριότητες και ιδιωτικές πρωτοβουλί-ες από κάθε γωνιά του νομού.Αν επιθυμείτε κι σεις να φιλοξενήσουμε δωρεάν σε αυτή την θεματική ενότητα της εφημερίδας τη δική σας δραστηριότητα ή επιχείρηση, δεν έχετε παρά να μας καλέσετε

  στο 27520 22257 και να στείλετε μια καλή φωτογραφία (χώρος εργασίας, βιτρίνα, εκδή-λωση κλπ) καθώς και μια μικρή περιγραφή της δραστηριότητας, μαζί με τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και το όνομα του ιδιοκτήτη, στο [email protected]

  *Τηρείται σειρά προτεραιότητας για τις επιχειρήσεις – δραστηριότητες που μας στέλνετε. Το κείμενο και η φωτογραφία μπορεί να μην γίνουν αποδεκτά, αν δεν ανταποκρίνονται στο πνεύμα και τη φιλοσοφία του εγχειρήματος. Η φωτογραφία πρέπει να είναι καθαρή και σε μεγάλη ανάλυση. Το αφιέρωμα δεν αποτελεί διαφήμιση αλλά παρουσίαση τοπικών δραστηριοτήτων και δεν θα γίνεται όταν η ύλη της εφημερίδας και η επικαιρότητα δεν το επιτρέπουν.

  D.V TRAVEL ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΡΛΑΣ. Το τουριστικό γραφείο που έχει αγαπη-θεί για τις πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες εκδρομές που διοργανώνει τακτικά σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Βρίσκεται στην οδό Άργους 15, στο Ναύ-πλιο. Τηλ.: 2752 022437

  ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. Πρότυπο κέντρο μελέτης για μαθητές Δημοτικού. Προετοιμασία μαθημάτων για την επόμενη μέρα στο σχολείο, λύνουν τις απο-ρίες, βελτιώνουν την ορθογραφία και τα γράμματα. Εξάσκηση σε όλα τα γραμ-ματικά και μαθηματικά φαινόμενα και διαχείριση του χρόνου για μια εποικοδο-μητική μελέτη με μοναδικό σκοπό τη γνώση. Βρίσκεται στην οδό Βυζαντίου 13, στο Ναύπλιο. Τηλ.: 2752 400105

  ΕΠΙΠΛΟΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΚΗΣ. Με μακρά παράδοση στο ποιοτικό έπιπλο. Η οι-κογενειακή επιχείρηση πλέον έχει περάσει στα χέρια της δεύτερης γενιάς και συνεχίζει να προσφέρει την ίδια ποιότητα όπως παλιά. Θα βρείτε έπιπλα και συνθέσεις επώνυμων και αξιόπιστων Ελληνικών και διεθνών εταιριών. Βρίσκε-ται στο 2ο χιλ Άργους-Τριπόλεως, στο Άργος. Τηλ.: 2751 025189

  PALLADION BOUTIQUE HOTEL. Το Ξενοδοχείο που αναβιώνει μνήμες αρ-χοντιάς, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτισμική του κληρονομιά. Ριζικά ανα-καινισμένο, συνδυάζει αρμονικά την πολυτέλεια με την ποιότητα κατασκευής, προσφέροντας στον επισκέπτη την απλότητα του χθες με τις σύγχρονες απαι-τήσεις του σήμερα. Βρίσκεται στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 5, στο Άργος. Τηλ.: 27510 22968

  ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ2018 5

 • Δυο χρόνια έκανε να βγάλει νερά το Κεφαλάρι κι ω του θαύματος είναι ξανά χάρ-μα ίδεστε. Το έχουμε πει επανηλημένα πως οι πηγές του Ερασίνου θα μπορού-σαν ξανα να αποτελέσουν τουριστικό προορισμό όπως πριν 20-30 χρόνια. Το μένω που πρέπει είναι το αντλιοστάσιο του Αναβά-λου να μεταφερθεί χαμη-λότερα από την λιμνούλα

  του Κεφαλαριού και κατά την περίοδο της ανομβρίας να πέφτουν τα νερά του Αναβάλου μέσα στην πηγή. Φυσι-κά χρειάζεται και μια μελέτη επανασχεδια-σμού του χώρου γιατί αυτή που έγινε επί Κο-λιγλιάτη, ενδεχομένως όπως πολλές άλλες να χάθηκαν.

  Υ.Ζ.

  ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 20186

  Στο πλαίσιο των επισκέψεών του σε σχολεία της περιοχής ο σεβασμιότα-τος μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος επισκέφτηκε τα εκπαιδευτή-ρια αυτενεργώ. Οι μαθητές του Γυμνασίου αυτενεργώ υποδέχτηκαν τον μητροπολίτη και είχαν μια ουσιαστική επαφή μαζί του. Κατά την ανέπτυ-ξε το θέμα: “Αναζητώντας άνθρωπο” και ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με την υλικό-πνευματική οντότητα του ανθρώπου και τα σύγχρονα πρότυπα. Στο τέλος ο μητροπολίτης προσέφερε σε κάθε μαθητή το βιβλίο του “Τα παιδία θέλουν λιακάδα” των εκδόσεων Επιστροφή, ενώ συναντήθηκε και με τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου, στους οποίους μοίρασε ένα μικρό βιβλίο με κείμενα, φωτογραφίες και εικόνες, που συνθέτουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με θέμα τον κόσμο της λατρείας και της θείας λειτουργίας.

  Τα παιδιά μας θέλουν λιακάδα

  Προστιθέμενη αξία της Πελοποννήσου και προβλήματα

  Μικρομεσαίων ΕπιχειρήσεωνΤα τελευταία 8 χρόνια δημοσιονομικής προσαρμογής, της κα-τακρήμνισης της ενεργού ζήτησης, της οικονομικής αδυνα-μίας, της ανασφάλειας, ο ίδιος ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων αποτελεί πρόκληση. Καίριο ερώτημα όλων των μικρομεσαίων επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων αυτοαπα-σχολούμενων είναι πως θα επιβιώσουν, πως θα καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και πως τελικά θα αποφύγουν το λουκέτο και θα καταφέρουν να διατηρήσουν την επιχείρηση τους. Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις οφείλουν στα ασφαλιστικά ταμεία και μια στις 3 οφείλουν στις τράπεζες, όλα αυτά μαζί σε συνδυασμό με την σκληρή φορολόγηση δημιουργούν ένα εκρηκτικό συνδυασμό που ουσιαστικά θέτουν τους επαγγελ-ματίες βιοτέχνες έμπορους ανήμπορους να ανταπεξέλθουν και να πρέπει ρισκάρουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία τους για να έχουν την επιχείρηση τους ανοιχτή. Τα καίρια προβλήματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αφορούν τα παρακάτω: - Φορολογικό - Ασφαλιστικό - Τραπεζικό Σύστημα- Ακατάσχετος λογαριασμός -POSΗ φορολογική πολιτική προσθέτει ασήκωτα βάρη στην μι-κρομεσαία επιχείρηση και αναστέλλει κάθε ίχνος ανάπτυξης. Η αύξηση της φορολογίας στο 29% από το πρώτο ευρώ, η προκαταβολή στο 100% οδηγεί τους συντελεστές φορολό-γησης σε δυσθεώρητα ύψη σε συνδυασμό δε με τους υπό-λοιπους φόρους και την επικείμενη μείωση του αφορολογή-του ορίου , δημιουργείται ένας εκρηκτικός μηχανισμός που οδηγεί την ελληνική κοινωνία σε αδιέξοδο.Η κατάσταση για τις μικρές επιχειρήσεις επιδεινώνεται συ-νεχώς και σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας, την καθήλωση της απασχόλησης και την ανυπαρξία κάθε ιδιω-τικής και δημόσιας πρωτοβουλίας θα αναστέλλεται συνεχώς η πορεία της χώρας προς την ανάκαμψη και θα οδηγούμαστε συνεχώς πιο βαθιά στη ύφεση. Άμεση είναι η ανάγκη για ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσους επαγγελματίες αποκλείονται από τον εξωδικαστικό συμβι-βασμό ώστε η διαδικασία να έχει αποτέλεσμα και να απα-γκιστρώσει τους επαγγελματίες βιοτέχνες εμπόρους από την συνεχόμενη συσσώρευση χρεών καθώς και η δημιουργία ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων.

  * Ο Παναγιώτης Μακρής πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγ-γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Αργολίδας

  του Παναγιώτη Μακρή*

  μονολογώντας

  Μένει η αξιοποίηση

 • ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΕβδομαδιαία Εφημερίδα

  Αρ. Σήματος: 159481Δικαιούχος Σήματος:

  Α. Γκάτζιος, Μ. Κ. Ντάνος,Ο.Ε.

  Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. Κωδ. Εντύπου: 4126

  Αριθμός φύλλου: 980 Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 08.3.2018

  Ιδιοκτησία: ΕΝΘΕSIS Α. Γκάτζιος – Μ. Κ. Ντάνος Ο.Ε.

  Εκδότης – Δ/ντής:Άκης Γκάτζιος

  Αρχισυντάκτης: Άκης Ντάνος

  Συντάκτες: Άκης Γκάτζιος, Άκης Ντάνος

  Σχεδιασμός: ΕΝΘΕSISΕκτύπωση:

  «ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟΔιανομή: ΕΛΤΑ, Πρακτορείο ΑΡΓΟΣ

  ΕΔΡΑ: ΝAYΠΛΙΟ, Βελλίνη 5 Τηλ. 2752 0 22257 Fax. 2752 1 10728

  κιν. 697 6511108, 693 [email protected]

  www.anagnostis.org

  Τιμή: 0,70 ευρώΣυνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 45,00 ευρώ, Ετήσια Οργανισμών, ΟΤΑ,

  ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.

  Ετήσια Τραπεζών, φορέων επιχειρήσε-ων: 150,00 ευρώ

  Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή

  κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή μερική ή περιληπτική, χωρίς την γρα-πτή άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

  Ευχαριστούμε πολύ τους αρθρογράφους που προσφέρουν αφιλοκερδώς τις

  εργασίες τους

  Tαυτότητα

  παρ

  ασκή

  νιο

  ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ2018 7

  Δήθεν«Δήθεν απαντούν για τις ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Αργολίδα», δηλώνει ο Γιάννης Μα-νιάτης για τη θέση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με το θέμα των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα σε καλλιέργειες του νομού.Κάποιοι πάντως λένε ότι η απάντηση Αποστόλου ήταν εμπεριστατωμένη και ότι η ανταπάντηση Μανιάτη εί-ναι δήθεν.Όπως και νάχει πάντως, οι αγρότες πληρώνουν τη νύφη…

  Υ.Ζ.

  Θα πείσει τους Ρώσους ο Καποδίστριας;

  Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού MITT 2018 στη Μόσχα

  στέλνει ο δήμος Ναυπλιέων. Μετά τις ΗΠΑ θα πάνε

  αυτή τη φορά άλλοι πέντε Ναυπλιώτες στη Μόσχα για

  να φέρουν Ρώσους τουρίστες.

  Το tip που θα χρησιμοποιήσουν για να πείσουν τους

  τουρίστες είναι ο Καποδίστριας και οι δράσεις του

  ομώνυμου Ιδρύματος.

  Το αν θα πεισθούν ή όχι οι σύγχρονοι Ρώσοι λεφτάδες

  είναι μια άλλη ιστορία, τα αποτελέσματα της οποίας

  θα φανούν στην επόμενη τουριστική σεζόν.

  Υ.Ζ.

  Από χωρίον εις χωρίονΤις πόλεις και τα χωριά έχει πάρει ο δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δ. Καμπόσος προκειμένου να «αφυπνίσει» τους κατοίκους για τους κιν-δύνους που προέρχονται από την ονοματο-δοσία της ΦΥΡΟΜ. Αυτή την φορά θα είναι κεντρικός ομιλητής στο συλλαλητήριο του Πύργου για το όνομα των Σκοπίων. Έχοντας αφήσει τον Δήμο σε στιβαρά χέρια, έχει την πολυτέλεια να απουσιάζει χωρίς να παραμε-λούνται οι δημοτικές υποθέσεις. Απ την άλλη, όσο κι αν ο ίδιος το διαψεύδει φουντώνουν κάθε φορά οι φήμες για να ηγηθεί κόμματος.

  Μέρα της ΓυναίκαςΓια γέλια ήταν στο παρελθόν οι ανακοινώσεις κομμάτων και φορέων για την ημέρα της γυναίκας. Όλα τα κείμενα στην πλειοψηφία τους γραμμένα από άντρες! Ναι υπήρχε κάπου μέσα σ αυτά κι αυτό της ΕΓΕ που πριν κλείσει το μαγαζάκι της είχε εκφυλιστεί και μόνο η αναφορά στην Μελίνα και στην Μαργα-ρίτα θύμιζαν κάτι από παρελ-θόν. Σήμερα πρόκειται για μια εκφυλισμένη ημέρα που θυμίζει αρκετά την γυναικοκρατία τις απόκριες. Σκυλάδικο, χορός της κοιλιάς, οινοποσία, ξενύχτι, σεξισμός και οτιδήποτε άσχετο με τους γυναικείους αγώνες. Αν ήξεραν οι σουφραζέτες και οι άλλες αγωνίστριες μέχρι τα τέλη σχεδόν του προηγούμενου αιώνα που θα κατέληγαν οι αγώ-νες τους μάλλον θα παρέμεναν στα οικιακά τους καθήκοντα, αφου με όσες αντιπαραθέσεις με το κατεστημένο η σημερινή γυναίκα μάλλον απρόθυμη είναι να διεκδικήσει εκ νέου τον ρόλο της στην κοινωνία. Άντε καλό ξεφάντωμα

  ΟΦ

  Ωχ, μας κλέψαν το λιοντάρι!Καμιά ανησυχία. Ο λέων των βαυαρών κοιμάται ακόμα στο λοφίσκο έμπροσθεν του αγγουρό-ου. Δημιουργημένο για να θυμάται πάνω από 700 Ελβετούς στρατιώτες που σφαγιάστηκαν κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, το Λιοντάρι της Λουκέρνης σμιλεύτηκε το 1820. Το Ναυπλιώτικο λιοντάρι το κατασκεύασε το 1840-41 ο Γερμανός Kρίστιαν Zίγκελ, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος καθηγητής γλυπτικής στο Πολυτεχνείο της Aθήνας. Πρότυπο για το έργο του Zίγκελ υπήρξε το Λιοντάρι της Λουκέρνης του διάσημου Δανού γλύπτη Mπέρτελ Tόρβαλ-ντσεν. Μια ευκαιρία λοιπόν για αδελφοποίηση με την Λουκέρνη μέσω των δύο λιονταριών.

  ΑΝ

  ιχνηλασίες

 • Μερικές σκέψεις για την 8 ΜάρτηΤου Άκη Ντάνου Γύρισε σχεδόν δύο αιώνες ο τρο-χός του χρόνου από τότε που τα πρώτα φεμινιστικά κινήματα,

  8 Μαρτίου του 1848 άρχισαν να γράφουν την δική τους ιστορία. Η σύγκρουση Τάξης ενάντια στην Τάξη συμπληρώθηκε με τον «Πόλεμο» κατά της πατριαρ-χίας, των εξαντλητικών ωραρίων, της εντατικοποίη-σης της γυναικείας εργασίας, του δικαιώματος ψή-φου και μόρφωσης.Βλέποντας το γυναικείο κίνημα να φουντώνει ο καπιταλισμός εφάρμοσε την γνωστή μέθοδο, του ότι χέρι που δεν μπορείς να δαγκώσεις φίλησέ το. Αγκάλιασε το γυναικείο κίνημα, το αφομοίωσε στο σύστημά του και το μετάλλαξε σε οικονομικό και εμπορικό. Το πολιτικό κομμάτι των κινητοποιήσεων χάθηκε με την αύξηση του μισθού των γυναικών, την μόρφωσή τους και την φαινομενική ισονομία τους με τους άντρες. Μέσα από τις νέες συνθήκες εργασίας της γυναίκας διαμόρφωσε νέα καταναλωτικά πρότυπα αυξάνο-ντας κατακόρυφα τα κέρδη του. Ένα πράγμα δεν άλλαξε: Την ιεραρχία.Όσο ωφελημένος κι αν βγήκε ο καπιταλισμός από την αφομοίωση του φεμινισμού, δεν κατάφερε να εξαλείψει τελείως τις αντιθέσεις μεταξύ των δύο φύλων. Εξ άλλου δεν είχε και λόγο να το κάνει αφού στην ουσία τον εξυπηρετούν και καθορίζουν και τις σχέση καταπιεστή - καταπιεζόμενου.Στην χώρα μας, το φαινόμενο της πατριαρχίας λόγω των ιδιαίτερων δομικών σχέσεων της κοινωνίας μας κυρίως με την θρησκεία, διαιωνίζεται και εκφράζεται ακόμα και ως λανθάνουσα μορφή και από τις ίδιες της γυναίκες. Η πρωτόδικη καταδίκη στο Ναύπλιο, χωρίς κανένα ελαφρυντικό μιας νεαρής Κορίνθιας που στην προσπάθειά της να αποφύγει τον βιασμό μαχαίρωσε και σκότωσε τον ενδεχόμενο βιαστή της, δείχνει πως ακόμα και η αυτοάμυνα των γυναικών σε περιπτώσεις βιασμού δεν αναγνωρίζεται.Αυτό φανερώνει πως ο βιασμός ή η βία κατά των γυ-ναικών αντιμετωπίζεται διαφορετικά απ ότι σε έναν άντρα. Ακριβώς εκεί θα πρέπει να αναζητηθεί και η ουσία των αγώνων. Στην επιβολή του ισχυρότερου στον αδύναμο και η πάλη αυτή θα ελευθέρωση και τον ίδιο τον άντρα μου υποχρεώνεται να παίξει τον ρόλο του δυνάστη και του καταπιεστή, στην οικογέ-νεια, στο σχολείο, στην δουλειά.Η απελευθέρωση της γυναίκας δεν θα επιτευχθεί ποτέ πραγματικά όσο υπάρχουν σχέσεις εξουσίας μεταξύ των δύο φύλων. Μόνο παλεύοντας μαζί γυ-ναίκες και άντρες θα καταφέρουν πραγματικά την αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων Γυναίκας- Άντρα, διαφορετικά η μονομερής «απελευθέρωση» θα εί-ναι ληξιπρόθεσμη και ημιτελής.

  ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 20188 ρεπορτάζ

  Vita Civilis Οι οδηγοί αντί να έρθουν Ναύπλιο οδηγούνται στην Πάτρα

  Τι παθαίνει το Ναύπλιο από μια ταμπέλαΤην άμεση αποκατάσταση της κυκλο-φοριακής σήμανσης «προς Ναύπλιο», στο ύψος του αυτοκινητοδρόμου, Αθή-να-Πάτρα στο ύψος του κόμβου της αρχ. Κορίνθου και προς τις δύο κατευ-θύνσεις, ζητά με επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Ολυμπία Οδός Α.Ε., ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος βα-σιζόμενος τόσο σε παλαιότερη έκθεση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, όσο και σε πρόσφατη επιστολή 250 Ναυπλιέων σχετική με το πρόβλημα αυτό.Η ελλιπής σήμανση «προς Ναύπλιο» οδηγεί σε απίστευτη ταλαιπωρία εκα-τοντάδες οδηγούς που αγνοούν που θα πρέπει να στρίψουν με προορισμό το Ναύπλιο και την ευρύτερη της αρ-γολικής πρωτεύουσας περιοχή. Συγκε-κριμένα ο Δήμαρχος Ναυπλιέων στην επιστολή του Αναφέρει: «Αξιότιμοι κύριοι, Στο πρόσφατο κεί-μενο διαμαρτυρίας των διακοσίων πε-νήντα (250) συμπολιτών μου, αλλά και σε παλιότερη αυτοψία της υπηρεσίας του Δήμου Ναυπλιέων, διαπιστώθηκε η έλλειψη πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης στην εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου- Πατρών με αναφορά στην πόλη του Ναυπλίου, τόσο για την κα-τεύθυνση όσο και για την χιλιομετρι-κή απόσταση, παρότι μετά τον Ισθμό υπάρχουν πινακίδες για τις περισσότε-ρες πόλεις της Πελοποννήσου, για αρ-κετές κωμοπόλεις, αλλά και για τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Οι οδηγοί ερχόμενοι από την Αθήνα και άλλες πόλεις δεν βρίσκουν πινακίδα για το Ναύπλιο στη διασταύρωση της Κο-ρίνθου- Πατρών με την Κορίνθου- Τρι-πόλεως με αποτέλεσμα πολλοί να παίρ-νουν την δεξιά λωρίδα και να φτάνουν στο Κιάτο, ακόμη και στο Ξυλόκαστρο.

  Είναι κρίμα γιατί διανύουν πενήντα (50) χιλιόμετρα επιπλέον και μάλιστα πλη-ρώνοντας παραπάνω διόδια.Ο αποκλεισμός του Δήμου Ναυπλιέων από την σήμανση στο εθνικό οδικό δίκτυο, το οποίο εποπτεύεται από την εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, οδηγεί στην υποβάθμιση της πρώτης πρωτεύουσας της Ελλάδας, του δεύτερου πιο δημοφι-λούς τουριστικού προορισμού της Ελ-λάδας, αλλά και ολόκληρου του Δήμου Ναυπλιέων και αυτό μας βρίσκει κατη-γορηματικά αντίθετους.Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται αναγκαία η άμεση τοποθέτηση πληρο-φοριακών πινακίδων κατεύθυνσης, με την αναγραφή «Ναύπλιο» στα σημεία σήμανσης της εθνικής οδού Κορίν-θου- Τριπόλεως και Κορίνθου- Πατρών προκειμένου να διορθωθεί η δυσμενής κατάσταση, η οποία έχει αρνητικές συ-νέπειες για την αναβάθμιση της πόλης του Ναυπλίου που επιδιώκουν εδώ και δεκαετίες σύσσωμοι οι τοπικοί φορείς, θεωρώντας την πρωτεύουσα του νο-μού ως μοχλό ανάπτυξης της Αργολί-δας.Συγκεκριμένα, παρακαλούμε όπως τοποθετηθεί πινακίδα στην προανα-

  φερόμενη διασταύρωση με την λέξη «Ναύπλιο» (παρεμπιπτόντως στο ίδιο περίπου σημείο υπήρχε πινακίδα με την ένδειξη Ναύπλιο- Τρίπολη μέχρι το 2011) για την εξυπηρέτηση των οδη-γών από την Αθήνα προς την Ναυπλία γενικότερα, περιοχή με πληθυσμό σα-ράντα δύο χιλιάδων (42.000) κατοίκων, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Ναύπλιο, το Τολό, την Νέα Τίρυνθα, το Δρέπανο, την Κάντια τα Ίρια, την Ασίνη, το Λυγουριό, την Επίδαυρο κ.α.Εάν για κάποιο λόγο δεν μπορεί να το-ποθετηθεί η πινακίδα που αναγράφει το Ναύπλιο στην συγκεκριμένη δια-σταύρωση, τουλάχιστον να τοποθετη-θεί μετά από τρία έως τέσσερα (3- 4) χιλιόμετρα, εκεί που ήδη υπάρχει μία πράσινη πινακίδα δεξιά του δρόμου με την ένδειξη Άργος- Κόρινθος και εν μέ-ρει λύνεται το πρόβλημα. Τέλος, πολλοί οδηγοί ερχόμενοι από την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα, στο ύψος της διασταύρωσης της Πατρών- Κορίνθου με την Κορίνθου- Τριπόλεως επειδή επίσης δεν υπάρχει σε πινακίδα η λέξη Ναύπλιο οδηγούνται σε λάθος κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρξει και εκεί ανάλογη σήμανση».

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Π.Ε.) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

  Ναύπλιο, 05/03/2018

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙθ. 392/2018

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

  Ανακοινώνεται ότι η Π.Ε. Αργολί-δας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη

  τιμή, για την υλοποίηση της υπη-ρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής κατα-πολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018 στην Π.Ε. Αργολίδας», προϋπολογισμού 65.696,50 €, χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-ηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται σε

  έξι (6) Τμήματα και κάθε συμμε-τέχοντας μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα ή όλα τα Τμήματα. Κάθε προσφο-ρά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% επί του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) του Τμήματος ή των Τμημάτων για τα οποία δίδεται προσφορά. Καταλη-κτική ημερομηνία υποβολής προ-σφορών ορίζεται η 27/03/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρ-χει η δυνατότητα υποβολής προ-σφοράς στο Σύστημα.Η διακήρυξη και όλα τα τυχόν

  συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή για πλή-ρη, ελεύθερη και άμεση πρόσβα-ση προς τους ενδιαφερομένους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr, για οποιαδήπο-τε διευκρίνιση τα σημεία επαφής είναι τα εξής : κος Χατζάρας Αρι-στείδης και κα Μάντζαρη Ελένη τηλ. 2752360402 και 398, Παρ. οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου, Ναύπλιο.

  Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  Κων/να Νικολάκου

 • ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ2018 9

  Συνέντευξη στον Άκη Γκάτζιο

  Πικρές αλήθειες για το Ναύπλιο ξεστομίζει μέσα από το στίχο του ο 19χρονος ράπερ ή απλά εκφρά-ζει υποκειμενικά την όποια δυσαρέσκειά του; Όπως και να το δει κανείς οι στίχοι του ράπερ είναι ένα χα-στούκι για τα κατεστημένα του Ναυπλίου:Αντιθέσεις του στυλ «Άνθρωποι σάπιοι, πανέμορ-φα στενά», χαμόγελα αληθινά και ψεύτικα …για να εμβαθύνει ακόμα πιο πολύ: «2-3 λεφτάδες παίζουν ολόκληρη την πόλη monopoly», «οι ρουφιάνοι είναι ακόμα κι απ τα πορτοκάλια πιο πολλοί».Ο στίχος όμως τσούζει ακόμα πιο πολύ όταν δια-πιστώνει ο ράπερ: «Για τους αθηναίους πολυαγα-πημένο, για μένα εκτός από χιλιογυρισμένο είναι και διεφθαρμένο, κατάλαβα πως είναι ταυτισμένο σχεδόν ό,τι έχω κάνει, με τούτο το χωριό το γαμημέ-νο». Και καταλήγει: «Ναύπλιο, τόσο ήρεμο μα τόσο άγριο, Ναύπλιο, είναι η πόλη του «άστο για αύριο» Ναύπλιο, σάπιο στον πυρήνα στην όψη άρτιο, Ναύ-πλιο, represent κι ας είμαστε ναυάγιο».Ο Ιούλιος Παπασταθόπουλος, μεγαλωμένος στο Ναύπλιο και πλέον κάτοικος Αθήνας, λάτρης της hip hop μουσικής και κουλτούρας από πολύ μικρή ηλι-κία, εξηγεί μιλώντας στον Άκη Γκάτζιο, τι είναι αυτό που τον οδήγησε να γράψει και να τραγουδήσει αυ-τούς τους στίχους: • Λοιπόν.. Αρχικά αυτό που μέσα από βαθειά συνει-

  δητοποίηση συνηθίζω να λέω ως πρόφαση για το Ναύπλιο, είναι το γεγονός ότι αυτή η πόλη είναι εν γένει αντιφατική σε υπερβολικό βαθμό.• Αυτό που θέλω να πω είναι πως, από τη μία την επιφανειακή ή καλύτερα από την αισθητική της πλευρά είναι εκθαμβωτικά όμορφη πόλη. Από κάθε οπτική γωνία. Σε αντίθεση φυσικά από την καρδιά όπως λένε μερικοί της πόλης, δηλαδή τους κατοί-κους της. Ομολογώ πως μετά από το εντός Ναυπλί-ου πέρασμα όλων των παιδικών και εφηβικών μου χρόνων καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αντιπαθώ την πλειοψηφία αυτών. Όχι από ξεροκεφαλιά, και οι λόγοι που το λέω μάλιστα είναι τόσοι πολλοί, που για να τους παραθέσω όλους χρειάζομαι αρκετές σελίδες Α4...• Ας τονίσω λοιπόν μερικούς απ’ αυτούς: 1.Κλειστόμυαλοι σε βαθμό που εν έτη 2018 αρνού-νται να εντάξουν οποιασδήποτε φύσης μειονότητα μες στην κοινωνία που ζουν (κοινώς βλάχοι)2. Δεν θα χρησιμοποιούσα τον όρο βλάχος με αρ-νητικότητα αν αποδέχονταν τη βλαχιά τους, αλλά όχι! Το Ναύπλιο για αυτούς θα είναι πάντα η πρώ-τη πρωτεύουσα της Ελλάδας, με γνωρίσματα απ’ τον δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό και η βαλχάλα των αγωνιστών της επανάστασης. ΟΥΣΤ! Δεν είναι απλά βλάχοι, τυριά είναι.• Και τέλος, Ναύπλιο, το άνδρο του βύσματος, του κονέ, του λαδώματος και του ρουσφετιού.

  Οι στίχοι του τραγουδιούJAUL - Ναύπλιο

  1ο κουπλέΆνθρωποι σάπιοι, πανέμορφα στενά

  που τα ασχημαίνουνε οι μπάτσοι, πολί-

  τες με attitude ίδρυμα Λάτση, απ' τα 5

  μου είχα θέμα μες στην τάξη κι όσον

  αφορά την τάξη, εντάξει τι κάνω ήμουν

  άτακτος. Όσο μεγάλωνα, σιγά - σιγά

  άρχιζα καταλάβαινα, ότι το μέρος που

  ζω είναι για άλλονα, όχι για μένα με τα

  πάντα σκάλωνα, ανταποκρίθηκα στο

  κάλεσμα κι οδηγήθηκα στα παράνομα.

  Παραξενεύτηκα, στην αρχή μπερδεύτη-

  κα ποια ήταν τα αληθινά χαμόγελα και

  ποια τα ψεύτικα, κάθισα και το σκέφτη-

  κα, μετά ο δικός μου έπαιξε μπαμπέσικα

  και μίσησα την πόλη μου ασυναίσθητα.

  Βγαίνω στον δρόμο, παππούδια με κοι-

  τάν σα δολοφόνο, ο γέρος με ζαλίζει

  που δεν έχω λίγο χρόνο, να απολογηθώ

  που μαστουρώνω και που αυτό το κω-

  λοχώρι με κάνει να ξενερώνω

  ΡεφρένΝαύπλιο, τόσο ήρεμο μα τόσο άγριο,

  Ναύπλιο, είναι η πόλη του «άστο για αύ-

  ριο» Ναύπλιο, σάπιο στον πυρήνα στην

  όψη άρτιο, Ναύπλιο, represent κι ας εί-

  μαστε ναυάγιο

  2ο κουπλέΟι γείτονες τόσο κρυόκωλοι, 2-3 λε-

  φτάδες παίζουν ολόκληρη την πόλη

  monopoly κάτι φορές ξενερώνω τόσο

  πολύ, αφού οι ρουφιάνοι είναι ακόμα

  κι απ τα πορτοκάλια πιο πολλοί. Σχο-

  λείο-σπίτι-καβάτζα και πάλι σπίτι έχω

  τόσα στο κεφάλι μου έχω κι από πίσω

  τον ασφαλίτη, χρονιά δέκατη τρίτη, μα-

  νάδες κράζουνε τους γιους τους γιατί

  κάνουνε παρέα με τέτοιον αλήτη. Για

  τους αθηναίους πολυαγαπημένο, για

  μένα εκτός από χιλιογυρισμένο είναι και

  διεφθαρμένο, κατάλαβα πως είναι ταυ-

  τισμένο σχεδόν ό,τι έχω κάνει, με τούτο

  το χωριό το γαμημένο.

  Το κατεστημένο του Ναυπλίου με τα μάτια του Jaul : «2-3 λεφτάδες παί-ζουν ολόκληρη την πόλη monopoly», «οι ρουφιάνοι είναι ακόμα κι απ’ τα πορ-τοκάλια πιο πολλοί»

  Ναύπλιο, τόσο ήρεμο μα τόσο

  άγριο, Ναύπλιο, είναι η πόλη

  του «άστο για αύριο» Ναύπλιο,

  σάπιο στον πυρήνα στην όψη

  άρτιο, Ναύπλιο, represent κι ας

  είμαστε ναυάγιο

  Τα …σπάει ο 19χρονος που τα βάζει με το κατεστημένο του Ναυπλίου

  Ο ράπερ αποκαλύπτει τα κρυμμένα «μυστικά» του Ναυπλίου

 • του Βασίλη Καπετάνιου

  ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 201810

  Η απέναντι όχθη

  Συμπτωματικά σήμερα 8 Μάρτη

  είναι «η ημέρα της γυναίκας»

  και οι δυο αδελφές με την

  δυναμική πορεία τους και τις

  επιλογές τους έχουν τιμήσει το ταξίδι τους στην

  ζωη ως γυναίκες μέχρι σήμερα…

  Τις «Αναγνωστικές» γραπτές ευχές

  μας και στην μάνα και στην

  θεία…

  Το σημείωμα του «Νοικοκυρούλα» Η Μίμα έκλεισε τα μάτια και άνοιξε τα χέρια, δυο άσπρα φτερά έτοιμα να πετά-ξουν. Η Έφη η ξαδέλφη, της περνούσε το λευκό νυφικό, τελευταία πρόβα πριν την εκκλησία. -Κούκλα είσαι Μίμα μου!Με κλειστά τα μάτια η νεαρή γυναίκα δεν έβλεπε το είδωλο της στον καθρέφτη. Τα κλειστά βλέφαρα και το μεγάλο γυαλί έγι-ναν μια μια μαγική πύλη του χωρόχρονου.Στον μέσα καθρέφτη του μυαλού της αντανακλούσαν βιωματικές εικόνες από την Κρύα Βρύση, το χωριό που γεννήθηκε.Σχεδόν όλη η οικογένειας της ζούσε εκεί ακόμα. Αυτή μόνη στο Σικάγο συνέ-χιζε τον δρόμο των επιλογών της. Από το χωριό νοσοκόμα σε ιδιωτική κλινική στην Τρίπολη, μετά πάλι σε ιδιωτική κλινική στο Άργος. Το 1967 η Ελλάδα μπήκε στον εφτάχρονο γύψο των συνταγματαρχών. Ένοιωθε ότι η ζωή της θα έμενε εγκλω-βισμένη στα στενά όρια μιας επαρχίας χωρίς μέλλον και προοπτική. Έψαχνε για διέξοδο για μια καλύτερη ζωή. Ήθελε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της για κάτι καλύ-τερο, να μην μαραθεί σε ένα μικροαστικό βάλτο. -Μάνα θα φύγω! ( Η Ματίνα έκοβε ένα καρβέλι ψωμί. Η κόρη της είχε έρθει επί-σκεψη στο χωριό, της έβαλε κάτι να φάει. Ήταν πολύ κουραστικά εκείνα τα χρόνια τα μόλις είκοσι χιλιόμετρα απόσταση από το Άργος.) -Καλά ακόμα δεν ήρθες θα φύγεις; Που θα πας; -Στην Αμερική, έφτιαξα τα χαρτιά μου! -Τι είπες; ( Ένα άλλο μαχαίρι, αυτό της μελλούμενης ξενιτιάς έσφαζε την καρδιά της μάνας.)-Το έχω πάρει απόφαση θα φύγω!Ένα καυτό δάκρυ άνοιξε τα κλειστά της βλέφαρα. Τώρα έβλεπε το λαμπερό εί-δωλο της στον καθρέφτη του σπιτιού της ξαδέλφης. Η Έφη ένοιωσε την συγκίνηση της. -Μίμα μου, γάμος δίχως κλάματα και κη-δεία δίχως γέλια δεν γίνεται, όπως λένε και στην πατρίδα.Τον Σταύρο τον μέλλοντα σύζυγο της σε λίγες μέρες, τον γνώρισε μέσω του Χρή-στου,τον άντρα της ξαδέλφης της. Δεκα-ετία του 60 και ο Σταύρος σαν την μέλου-σα γυναίκα του κυνηγάει το όνειρο για μια καλύτερη ζωή. Ξέγνοιαστος καβαλάρης και ακούραστος δουλευτής αναζήτησε την τύχη του και στην Αυστραλία και στον Καναδά αλλά τελικά ρίζωσε στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το μέλλον του όμως το ήθελε με ελληνικό χρώμα και οικογένεια. Η Μίμα από την πρώτη στιγμή που την γνώ-ρισε του έδωσε την σιγουριά της ελληνι-κής συνέχειας μέσα στον ξένο τόπο. Η διαίσθηση του αποδείχτηκε σωστή, η γυ-ναίκα αυτή στάθηκε κοντά του σε όλη την διάρκεια της κοινής ζωής μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Βγάζοντας το νυφικό, χάνοντας το είδωλο της νύφης η νέα γυναίκα κατάλαβε ότι

  την Κυριακή έκανε μια μεγάλη στροφή στην ζωή της. Άλλη μια επιλογή ζωής η οποία είχε το ρίσκο της και δεν ήξερε που θα την οδηγούσε. Μοναχική και μόνη αφέθηκε στην εμπι-στοσύνη που της ξύπνησε αυτός ο νέος άντρας.Τώρα χωρίς την πανοπλία του νυφικού, χωρίς την εικόνα της νύφης και νοιώθο-ντας όσο ποτέ την ξενιτειά μακριά από τους δικούς της δείλιασε για μια στιγμή. -Και αν δεν ήταν αυτός που έδειχνε ο άντρας της , τι θα έκανε; Ο Σταύρος από φύση σπάνια εξέφραζε τα βαθιά του συναισθήματα. Κάνοντας αυτή την ενοχική και φοβική σκέψη άκου-σε την πόρτα να ανοίγει και τους άντρες να μπαίνουν. Είχαν πιεί τα μπυρόνια τους και μπήκαν τραγουδώντας την «ιτιά».-Για μια στιγ-μή περιμένετε στο καθιστικό (τους έκοψε την φόρα η Έφη) ο γα-μπρός δεν πρέπει να δει ούτε την νύφη ντυμένη , ούτε το νυφικό πριν την εκκλησία. Η Μίμα τα-ραγμένη κάτι έψαχνε στην τσάντα της. -Μίμα είσαι καλά, χρειάζεσαι κάτι; -Μια χαρά είμαι, το σημείωμα του «Νοικο-κυρούλα» ψάχνω.-Τι πράγμα; -Μια εβδομάδα πριν φύγω για την Αμερι-κή, ο «Νοικοκυρούλας» πρωτοξάδελφος του πατέρα, μας έκανε το τραπέζι στο Άργος, για να με αποχαιρετήσει.-Ποιος είναι αυτός; -Ο θείος ο Χρήστος που έχει το μπακάλικο στην γωνία στο Σιταροπάζαρο στο Άργος. Όταν πήγε στον Αχλαδόκαμπο, στο χωριό των αγοριών μας, πήγε εκεί σχολείο ήταν τόσο οργανωμένος, καθαρός και νοικο-κύρης αν και τόσο μικρός , του βγήκε το παρατσούκλι, «ο νοικοκυρούλας» ,έτσι τον ξέρουν μέχρι σήμερα. -Ναι, ναι κατάλαβα ποιόν λές. Τον θυμή-θηκα. -Η μάνα μου το είχε πάρει πολύ βαριά που έφευγα για τα ξένα. -Αχ Χρήστο, δεν της έλεγες μια κουβέντα, δεν την εμπόδιζες, να μην φύγει. -Ήταν τα πρώτα λόγια της, πριν βάλουμε μια μπουκιά στο στόμα μας. -Ματίνα! Ματίνα τον άνθρωπο που θέλει να προοδεύσει να μην τον εμποδίζεις. -Της είπε κοφτά. Από την μέσα τσέπη του

  γιλέκου του πήρε ένα χαρτί και το μολύβι του, γράφει κάτι βιαστικά και μου το δίνει. Το διάβασα και το κράτησα σαν ευχή για το ταξίδι μου. «Αφού θες να φύγεις, φύγε και προχώρα.Και μάθε σε αυτή τη χώρα να πατάς σταθερά. Αν δεις ότι παραπα-τάς σταμάτα», έγραφε.Τούτο το μικρό σημείωμα το πήρα σαν φυλαχτό από την πατρίδα. Το ανοίγω και το διαβάζω κάθε φορά που βρίσκομαι σε σταυροδρόμι στην ζωή μου και πρέπει να διαλέξω δρόμο. Σα να είμαι πάνω σε μια στενή γέφυρα χωρίς κάγκελα, κλείνω τα μάτια, απλώνω τα χέ-ρια και αφήνω τα πόδια μου να πάρουν το δρόμο που νοιώθουν σταθερά. -Το ίδιο έκανες λίγο πριν σου περάσω το

  νυφικό!!!-Ακριβως το ίδιο. Έκλεισα τα μάτια, διά-βασα νοερά το σημείωμα και αφέθηκα στο ένστικτο να με οδηγήσει στο σταθερό μονο-πάτι. -Και σου έδει-ξε τον δρόμο του Σταύρου. -Έτσι φαίνε-ται!!!-Τελικά εσύ τον εμπιστεύ-εσαι καλύτερα με κλειστά τα μάτια!!!-Κορίτσια να περάσουμε ; (Ρώτησε ο Χρη-

  στος μπαίνονοντας από την μισάνοιχτη πόρτα, πίσω ακολουθούσε ο Σταύρος.)- Ήπιαμε μισό μέτρο μπύρες και μας άνοι-ξε η όρεξη. ( Είπε ο Σταύρος, από τότε είχε την συνήθεια να μετρά την ποσότη-τα που έπινε ανάλογα με το μήκος που έπιαναν τα όρθια γυάλινα μπουκάλια η τα αλουμινένια κουτάκια. ) -Θα μας ετοιμάσετε κάτι να φάμε; -Όλα είναι έτοιμα Χρήστο. Εκείνη την στιγμή ο Σταύρος με την χα-ρακτηριστική διερευνητική λοξή ματιά του είδε το σημείωμα του «Νοικοκυρούλα» πάνω στο έπιπλο του καθρέφτη. Το μισό ήταν χωμένο κάτω από την μικρή άσπρη τσάντα της Μίμας. Αλλά μπορούσε να δια-βάσει μόνο τις πρώτες λέξεις. -«Αφού θες να φύγεις, φύγε…»Ένοιωθε μεγάλη έλξη για τούτη την όμορ-φη γυναίκα από το τόπο του. Αλλά είχε ξηγηθεί μαζί της για το παρελθόν, παρόν και το μέλλον. Είχαν πει ότι δεν θα είχαν κρυφά μεταξύ τους. -Ποιος ήταν αυτός που της έστελνε αυτό το μήνυμα; (Μονολόγησε.)-Κορίτσια θα πάμε στην κουζίνα; ( Ο Χρή-στος πεινούσε και δεν κρατιόταν.) -Μια στιγμή Χρήστο. ( Είπε με πολύ σοβα-ρό ύφος ο Σταύρος.)

  -Γιατί εσύ δεν πεινάς; -Πεινάω αλλά κάτι άλλο με τρώει τώρα και μάλιστα μου τρώει τα σωθικά!!! -Καλα ρε τι έπαθες; Μια χαρά ήμασταν μέχρι τώρα. -Μίμα τι σημείωμα είναι αυτό κάτω από την τσάντα σου; -Μπιλιετάκι από τον φίλο μου! ( Του είπε καθώς έκλεινε προσεχτικά την τσάντα με το νυφικό. Όταν σήκωσε τα μάτια της στο βλέμμα του, τρόμαξε. Οι κόρες των ματιών του Σταύρου κατακκόκινες πετού-σαν μεγάλους ηφαιστειακούς πήδακες γεμάτες λάβα από ζήλεια και θυμό. Είδε ότι κρατούσε το σημεώμα που δεν πρόλα-βε να βάλει μέσα στο τσαντάκι. Το χάρη-κε που τον έκανε να θυμώσει και ζηλέψει, πρώτη φορά της έβγαζε τόσο έντονα συ-ναισθήματα. ) -Μίμα μίλα! Τι είναι αυτό; -Σου είπα! ( Του απάντησε με νάζι και σι-γουριά.)-Σταυράκο να σου εξηγήσω !!!-Δεν χρειάζεται δικηγόρο η Μίμα , ξα-δέλφη. (Ευτυχώς τα ευφυή μάτια του θυ-μωμένου υποψήφιου γαμπρού διάβασαν ταχύτατα όλο το σημείωμα, αλλά ο φουρ-τουνιασμένος εγκέφαλος του άργησε λίγο να το καταλάβει. Το γύρισε ανάποδα και διάβασε και το όνομα του «παρα λίγο εραστή» της γυναίκας του, Χρήστος Νοι-κοκυρούλας. Τον ήξερε. Πήρε το χαμό-γελο γλυκοκούταβου που το συνέβαλαν σε αταξία) Ε… ε …. Τέτοιους φίλους να έχεις πάντα!Η Μίμα δεν του απάντησε. Άνοιξε τα χέρια της και έκλεισε τα μάτια της. Η ξαδέλφη της τρόμαξε. Ήξερε ότι αυτή η δυναμικη γυναίκα μπορεί να άλλα-ζε γνώμη αυτή την στιγμή και να ακύρω-νε τον γάμο. Η Μίμα ανοίγει τα μάτια και παίρνει απότομα το σημείωμα από τα χέ-ρια του Σταύρου. Το σκίζει σε μικρά κομ-μμάτια. Στο βλέμα της Εφης ο πανικός και ο φόβος. Ο Χρήστος χαιδέυει την κοιλιά του και τους κοιτά με απορία. -Μίμα τι κάνεις; ( Ρωτά ο Σταύρος.)-Τώρα πια δεν το χρειάζομαι. Από δω και μπρός μαζί σου, σε όλα !!!-Παιδιά δεν λέμε τα υπόλοιπα στην κουζί-να και πεινάω και θέλω μια μπυρίτσα ακό-μα . ( Είπε ο Χρήστος και πήραν γελώντας τον διάδρομο για την κουζίνα.)

  *H ιστορία διαθέτει στοιχεία φανταστι-κά, αλλά στηρίχθηκε σε πληροφορίες που μας έδωσε η γιαγιά Μαρία για το σημείωμα του «Νοικοκυρούλα» και για την ζωή της αδελφής της Μίμας. Η φωτογραφία επισης είναι από το προσωπικό της αρχείο.Συμπτωματικά σήμερα 8 Μάρτη είναι «η ημέρα της γυναίκας» και οι δυο αδελφές με την δυναμική πορεία τους και τις επιλογές τους έχουν τιμήσει το ταξίδι τους στην ζωη ως γυναίκες μέχρι σήμερα…. Τις «Αναγνωστικές»γραπτές ευχές μας και στην μάνα και στην θεία.…

 • ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 201812

  Ροζάριο με πολύχρωμους κόμπους

  Στον αγώνα ενωμένοιΣτο τσιγάρο χωριστά;

  Χρόνης Μίσσιος, ’’...καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς’’

  Σε μιά χώρα με τόσο φωτεινό ήλιο, η πολιτική να κυριαρχείται από βα-θιές σκιές, σε μιά χώρα μ’ έναστρο ουρανό, οι πολίτες να περπατάνε στα τυφλά μέσα στο πυκνό σκοτά-δι, σε μιά χώρα όπου τραγουδάνε ακόμα και τα πουλιά ,να σιωπούν οι [αυτοαποκαλούμενοι] άνθρω-ποι του πνεύματος, σε μιά χώρα της ποίησης και των ποιητών, να διαβάζονται και να προβάλλονται δηλώσεις μιάς χρήσης, ενός άχρη-στου ή κάποιων αχάριστων, φαίνε-ται να είναι απορίας άξιον, όμως

  τελικά δεν είναι.Επειδή στην Ελλάδα ‘’οι αλεπούδες είναι γραφτό να κα-ταβροχθίσουν τα κοκόρια’’ [Βασ.Καραποστόλης, Η ζωή σαν τιμολόγιο], οι πολλοί αρχόμενοι αποφάσισαν, εκό-ντες/άκοντες, να ζήσουν σαν [εκ-πεπτω-] κότες και ν’ αφήσουν στους εκάστοτε λίγους άρχοντες ‘να κάνουν παιχνίδι’. Ν’αλληλοσυγχαίρονται,ν’αλληλοβραβεύο-νται,ν’αλληλοαθωώνονται,ν’αλληλοδικαιώνονται.Επειδή ορισμένοι, ίσως ελάχιστοι, αρνούνται την πολιτι-κή/κοινωνική/ψυχική ερήμωση και την υποταγή στο ‘αό-ρατο χέρι’ ή την αναμονή της ά’υ’λης λύτρωσης κι επειδή θέλουν να ονειρεύονται ακόμα και μετά το θάνατο[ μάλ-λον, τη δολοφονία] του ονείρου, είναι αναγκαίος ένας νέος Οδικός Χάρτης Δικαίου και Ηθικής [όχι ως αφηρη-μένων/ασαφών κατευθύνσεων αλλά ως προ’υ’ποθέσε-ων / εγγυήσεων για ηθικό πολιτικό βίο].Με βάση τα παραπάνω ,θα συμβούλευα τα παιδιά μου και κάθε νέο αυτής της πατρίδας:-να φοβούνται πολιτικούς που ούτε γνωρίζουν τί ποιούν, ούτε πιστεύουν σε κάτι πλήν της εξουσίας, που επινοούν και κατασκευάζουν έννοιες και λέξεις κατά το δοκούν και κατά περίσταση, που ό,τι πράττουν αυτοί [επειδή το πράττουν αυτοί] είναι εξαρχής ορθό και δίκαιο, ενώ ό,τι πράττουν οι άλλοι [επειδή το πράττουν οι άλλοι] είναι εξαρχής λάθος κι άδικο, που είναι αιχμάλωτοι/όμηροι των προ-φάσεων και προ-καταλήψεών τους-να μην εμπιστεύονται τους ηγέτες που ζητάνε να θυσι-αστούν οι πολίτες για να σωθούν αυτοί, τους δογματικά [αυτο] υπνωτισμένους που επικαλούνται τη δημιουργία του ’’Νέου Ανθρώπου’’ [sic] ενώ ξαναγενάνε τον Προάν-θρωπο, τους φιλοσόφους που αυτοαναγορεύονται κρι-τές των πάντων ενώ οι ίδιοι δεν ευθύνονται για τίποτα-να μην παρασύρονται από τον κομπασμό και το φαν-φαρονισμό των τυχοδιωκτών, την αφελή[;] υπακοή των εθελόδουλων, τους εμπόρους των ελπίδων και των ψευ-δαισθήσεων, τους εμπαθείς και απαθείς-να ξεχωρίζουν την αδιάντροπη πορνεία [της ψυχής]από την αδέξια ντροπή [των λόγων], την ακάθαρτη σκέψη από την ιδεοληπτική συνείδηση, τη βία της απελπισίας από τη λύσσα του φθόνου, την πτωχοαλαζονεία από την αμυντική λειτουργία της ανημποριάς, το ‘ξυπόλητο τάγμα’ από τους ένοχους αβράκωτους ,τους συμφερο-ντολόγους ‘καταναλωτές της ήττας’ από τους ιδιοτελείς αγωνιστές ,τους εξεγερμένους από τους μονομάχους-ν’ ακολουθούν τους αταξινόμητους κι όχι τους ταξινο-μημένους, τους κριτικούς κι όχι τους εθελοτυφλούντες, τους ρισκάροντες κι όχι τους βολεμένους, τους προμη-θείς κι όχι τους επιμηθείς.Δεν γνωρίζω τί απόλα αυτά θα γίνει πυξίδα ζωής. Σί-γουρα όμως δεν θα γίνουν χάντρες στο κομπολό’ι’ κάθε εξουσίας που ξέρει μόνο ν’ απειλεί και να δια-τάζει.ΥΓ. ’’Λιγοτέψαμε. Γίναμε τόσοι δα.Κομμάτια’’ [Στ. Σταυρό-πουλος, Πιό νύχτα δεν γίνεται]

  Του Γιάννη Πανούση, καθηγητή Εγκληματολογί-ας στο Πανεπι-στήμιο Αθηνών

  Ναι στα Καύσιμα, όχι στις αποσπάσεις

  Έντονο προβληματισμό αλλά και αγανά-κτηση προκάλεσε στο σύνολο του προσω-πικού της Αστυνομικής Δ/νσής Αργολίδας σχετική Διαταγή του Αρχηγείου, η οποία κοινοποιήθηκε στις Δ/νσεις Αξ/κών την 27-02-2018, σύμφωνα με την οποία αστυ-νομικοί και της Διευθύνσεως Αργολίδας αποσπώνται τρία άτομα για δύο μήνες για ενίσχυση με Αστυνομικό Προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομίας του Ανατολικού Αιγαίου.Συμφώνα με ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος της Ένω-σης Γεώργιος Παπαθεοφάνης και ο αντι-πρόεδρος Αναστάσιος Βενετσιάνος μετα-ξύ άλλων ερωτούνται οι αρμόδιοι:-Τι εμπόδισε τους αρμοδίους να ενεργή-σουν τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα, με δεδομένο ότι είχαν πλήρη γνώση της ανά-γκης ενίσχυσης των εν λόγω υπηρεσιών και ότι αυτή δεν προέκυψε την τελευταία στιγμή;-Πόσο χρόνο έχουν στη διάθεσή τους οι συνάδελφοι να τακτοποιήσουν τις υπο-χρεώσεις τους και να ενημερώσουν ή να λάβουν μέριμνα για τυχόν ανήμπορους και ηλικιωμένους γονείς ή άλλους συγγενείς, όταν η Δ/γή απόσπασής τους κοινοποιεί-ται την 28-2-2018 και πρέπει να πάρουν φύλλο πορείας την επομένη (1-3-2018) για αναχώρηση;-Η συμπεριφορά της Διοίκησης προς το έμψυχο δυναμικό της ΕΛ.ΑΣ. είναι η ενδε-δειγμένη ή αυτή συνεχίζει πορεία που πι-θανόν να έχει χαραχτεί δεκαετίες πριν;-Μέχρι πότε άραγε οι συνάδελφοι θα υφί-στανται το μαρτύριο του ξεσπιτωμού;- Για ποιο λόγο αλήθεια εν έτει 2018, πε-νήντα (50) έτη μετά τη μεταπολίτευση ο Αστυνομικός αντιμετωπίζεται ως «πράγ-μα» ;-Υπάρχει προοπτική ώστε να βρεθεί μια μόνιμη και οριστική λύση στο εν λόγο ζή-τημα η οποία θα διαφαλίσει την καλύτερη διαχείριση του ζητήματος χωρίς να χρει-άζεται να μετακινούνται αστυνομικοί από όλη την χώρα;-Έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η συνε-χιζόμενη ανωτέρω περιγραφήσα κατάστα-ση, αφενός επιβαρύνει τόσο τον κρατικό προϋπολογισμό, όσο και την παραπαίου-σα οικογενειακή οικονομία των ίδιων των μετακινουμένων, πέραν τις τεράστιας τα-λαιπωρίας, με δεδομένο ότι η εκτός έδρας αποζημίωση που λαμβάνουν, δεν αρκεί καλά καλά για την στέγαση και την σίτιση τους;-Πόσο ισομερή και δίκαιη είναι η κατανο-μή των βαρών και των υποχρεώσεων που

  αναλογούν σε κάθε Αστυνομική Διεύθυν-ση της χώρας όταν η Διαταγή του Αρχη-γείου της ΕΛ.ΑΣ. ορίζει ότι η Διεύθυνση μας πρέπει να συμμετέχει σε συγκεκριμέ-νη δράση με δύο αστυνομικούς, για την οποία η διαταγή της Γ.Π.Α.Δ.ΠΕΛ/ΣΟΥ αυ-ξάνει τον αριθμό κατά έναν;

  Εφοδιασμός υπηρεσιακών οχημάτων με καύσιμα από την ελεύθερη αγοράΗ Ένωσή Αστυνομικών Υπαλλήλων Αρ-γολίδας αναφέρει ότι, τίθεται ζήτημα ως προς τον εφοδιασμό των υπηρεσιακών οχημάτων με καύσιμα από το ελεύθερο εμπόριο. Ο λόγος είναι ότι παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 1450/550 από 3-3-1982 (ΦΕΚ Β93) απόφαση κ. Υπουργού Προε-δρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία τα καύσιμα που δικαιούται κάθε υπηρεσιακό αυτοκίνητο για κάθε μήνα, υπολογίζονται για διαδρομή χιλίων διακο-σίων χιλιομέτρων (1200 χιλ.) κατά προσέγγιση.Το ως άνω ζήτημα αφο-ρά άμεσα την Αργολίδα, αφού αφενός το Αστυ-νομικό Τμήμα Ερμιονί-δας λόγω της μεγάλης απόστασης του από το κέντρο του Νομού (ογδόντα -80- χιλιόμε-τρα), δεν εφοδιάζεται με καύσιμα από το στρα-τόπεδο του Ναυπλίου

  (ΚΕΜΧ) αλλά από την ελεύθερη αγορά και αφετέρου και αφετέρου γιατι ενδέχεται να απασχολήσει και τις λοιπές αστυνομικές υπηρεσίες του Νομού, μετά και την προ-αναγγελθείσα διακοπή λειτουργίας του εν λόγω στρατοπέδου στο τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους.Κατό