Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό...

24
Αυξήστε τους πελάτες σας μέσα από τον ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ο έντυπος ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ στηρίζει δραστηριότητες, επαγγελ- ματίες και επιχειρήσεις του νομού, βάζοντας ένα λιθαράκι ενάντια στην κρίση. Μαζί χαμογελάμε στην αγορά και επιχειρούμε να παρουσιάσουμε μέσα από τις σελίδες της έντυπης έκδοση ιδιωτικές πρωτοβουλίες από κάθε γωνιά του νομού. Σελ. 5 Eβδομαδιαία εφημερίδα Πέμπτη 08.3.2018 www.anagnostis.org [email protected] Έτος 21ο Αρ. φύλλου 980 ΕΥΡΩ 0,70 Όλα τα λεφτά στα Ίρια με την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη ΠΓΕ του αγροτικού προϊόντος Τεράστια οφέλη αναμένουν οι καλλιερ- γητές αγκινάρας στα Ίρια με την καταχώ- ρηση στο Κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ. Άλλωστε η οικονομία της περιοχής στη- ρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγω- γή αυτού του προϊόντος. Σελ. 3 Χωρίς τράπεζα μένει το Λυγουριό Λουκέτο βάζει η Τράπεζα Πειραιώς στο Λυγουριό, το μονα- δικό υποκατάστημα τράπεζας που έχει απομείνει στο δήμο Επιδαύρου. Η είδηση, φούντωσε αντιδράσεις και προκάλε- σε τη σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου. Σελ 22 Ναύπλιο: Τόσο ήρεμο μα τόσο άγριο, η πόλη του «άστο για αύριο», σάπιο στον πυρήνα στην όψη άρτιο… Συνέντευξη του ράπερ που τα βάζει με το κατεστημένο της πόλης Σελ 9 Φίρμα με βούλα η αγκινάρα Τιμάται η Ά. Παπαδημητρίου για την προσφορά της Για το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα- σμό της στην ιστορία του τόπου, για την προσφορά της στον πολιτισμό τιμάται η Άλκηστις Παπαδημητρίου, από το δήμο Ναυπλιέων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Σελ 14 Βαρύτητα στο δίπολο Άργος – Ναύπλιο Στους τομείς, του τουρισμού, πολιτιστικής κληρονομιάς, Ανα- βάλου και υγείας επικεντρώθηκαν οι προτάσεις του 10 περιφε- ρειακού αναπτυξιακού συνεδρίου. Αναμένεται μόνο να δούμε αν θα μείνει στις προτάσεις ή αν θα χαραχτεί επιτέλους μια αναπτυξιακή πολιτική Σελ 4

Transcript of Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό...

Page 1: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

Αυξήστε τους πελάτες σας μέσα από τον ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΟ έντυπος ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ στηρίζει δραστηριότητες, επαγγελ-

ματίες και επιχειρήσεις του νομού, βάζοντας ένα λιθαράκι ενάντια στην κρίση.

Μαζί χαμογελάμε στην αγορά και επιχειρούμε να παρουσιάσουμε μέσα από τις

σελίδες της έντυπης έκδοση ιδιωτικές πρωτοβουλίες από κάθε γωνιά του νομού.

Σελ. 5

Eβδομαδιαία εφημερίδαΠέμπτη [email protected]

Έτος 21ο Αρ. φύλλου 980 ΕΥΡΩ 0,70

Όλα τα λεφτά στα Ίρια με την Προστατευόμενη

Γεωγραφική Ένδειξη ΠΓΕ του αγροτικού

προϊόντοςΤεράστια οφέλη αναμένουν οι καλλιερ-γητές αγκινάρας στα Ίρια με την καταχώ-ρηση στο Κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ. Άλλωστε η οικονομία της περιοχής στη-ρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγω-γή αυτού του προϊόντος.

Σελ. 3

Χωρίς τράπεζα μένει το Λυγουριό

Λουκέτο βάζει η Τράπεζα Πειραιώς στο Λυγουριό, το μονα-δικό υποκατάστημα τράπεζας που έχει απομείνει στο δήμο Επιδαύρου. Η είδηση, φούντωσε αντιδράσεις και προκάλε-σε τη σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου.

Σελ 22

Ναύπλιο: Τόσο ήρεμο μα τόσο άγριο, η πόλη του «άστο για αύριο»,

σάπιο στον πυρήνα στην όψη άρτιο…Συνέντευξη του ράπερ που τα βάζει

με το κατεστημένο της πόλης

Σελ 9

Φίρμα με βούλαη αγκινάρα Τιμάται η Ά. Παπαδημητρίου

για την προσφορά της

Για το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-

σμό της στην ιστορία του τόπου, για την προσφορά της στον

πολιτισμό τιμάται η Άλκηστις Παπαδημητρίου, από το δήμο

Ναυπλιέων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Σελ 14

Βαρύτητα στο δίπολο Άργος – Ναύπλιο

Στους τομείς, του τουρισμού, πολιτιστικής κληρονομιάς, Ανα-βάλου και υγείας επικεντρώθηκαν οι προτάσεις του 10 περιφε-ρειακού αναπτυξιακού συνεδρίου.Αναμένεται μόνο να δούμε αν θα μείνει στις προτάσεις ή αν θα χαραχτεί επιτέλους μια αναπτυξιακή πολιτική

Σελ 4

Page 2: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

Όλο και πιο δυνατά ηχούν τα τύμπανα του θανάτου για την «Τιμή της Ενέργειας»

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 20182

Page 3: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ2018 3

Φίρμα με βούλα η Αγκινάρα ΙρίωνΗ περιοχή αναμένει ακόμα μεγαλύτερα οφέλη από την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη ΠΓΕ που απέκτησε το αγροτικό προϊόν

συνέχεια στη σελ. 4

Πώς γεννιέται η γεωγραφική προέλευση Όταν ένα προϊόν μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής πε-ριοχής παρουσιάζει ορισμένα ιδιαίτερα ποιοτικά χα-ρακτηριστικά που εκτιμούνται σαν ανώτερα από τους καταναλωτές και περνώντας τα χρόνια ανακαλύπτουν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά παρουσιάζονται, με υψηλό βαθμό σταθερότητας, μόνο σ’ αυτό τότε η ονομασία του συγκεκριμένου προϊόντος καταλήγει να συνοδεύεται με ένα επώνυμο, την γεωγραφική του προέλευσή. Η γε-ωγραφική περιοχή προέλευσης μπορεί να έχει μεγάλες διαστάσεις αλλά πιο συνήθως περιορισμένες.Οι ποιοτικές ιδιαιτερότητες όσον αφορά τα προϊόντα που έρχονται από καλλιέργειες και έχουν υποστεί πε-ραιτέρω επεξεργασίες έχουν λοιπόν τις ρίζες τους στις περιβαλλοντικές συνθήκες και στην παράδοση μέσω της οποίας ο άνθρωπος με βάση την πείρα του και την κουλτούρα του ανέπλασε τις ποιοτικές ιδιομορφίες του εκάστοτε προϊόντος.Με αυτό τον τρόπο γεννιόνται τα λεγόμενα παραδοσι-ακά προϊόντα που οδηγούν στην διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής, διαφοροποίηση που υπάρχει και μέσα στο ίδιο το προϊόν. Η παρτίδα του κάθε γεωργού μπορεί να διαφέρει από εκείνη του γείτονά του παρόλο που παραμένουν και οι δύο στα πλαίσια της ποιοτικής ομοιότητας του. Κι αυτό δεν είναι αρνητικό είναι πλού-τος.Η βιομηχανία τουναντίον τείνει προς την ομογενοποί-ηση. Ένα βιομηχανικό προϊόν πρέπει ποιοτικά να είναι όμοιο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο κομμάτι. Αν η πρώτη ύλη είναι ποικιλότροπη επεμβαίνει να την ομοι-οποιήσει. Ποιοτικά όμως ο μέσος όρος τείνει προς τα κάτω. Κι όχι μόνο, η βιομηχανία προσαρμόζει την ποιό-τητα στην αρέσκεια της πλειοψηφίας των καταναλωτών Έτσι γίνεται και η μεταβολή η αποδοχή νέων γεύσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι στις ανεπτυγμένες κοινωνίες οι γεύ-σεις και τα αρώματα των τροφίμων τείνουν προς το απα-λό προς το ουδέτερο.Σήμερα (στις κοινωνίες μας, γενικεύοντας) αφού ξεπερά-στηκε η φάση της διατροφής για την επίζηση και μπή-καμε από καιρό στη φάση της διατροφής για την ικανο-ποίηση και των αισθήσεων, της ζευγαρωμένης με τον ηδονισμό διατροφής, μεγαλώνει σταθερά ο αριθμός των καταναλωτών που δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα παρά στην ποσότητα.Στην διαφοροποιημένη ποιότητα! Γίνεται μ’ άλλα λόγια μια επανάσταση ενάντια στην πανσέ γιουνίκ, στην ενιαία σκέψη. Η πιο καθαρά ενάντια στην προβατοποίηση του καταναλωτή!.Βρίσκεται εδώ η πηγή της συνεχούς αναζήτησης ιδιότυ-πων προϊόντων μεταξύ των οποίων υπερέχουν τα προϊό-ντα γεωγραφικής προέλευσης.

ΠΗΓΗ: agrocert

Τεράστια οφέλη αναμένουν οι καλλιεργητές αγκινάρας στα Ίρια με την καταχώρηση στο

Κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ. Άλλω-στε η οικονομία της περιοχής στηρί-ζεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγω-γή αυτού του προϊόντος.Η προσπάθεια για την Αγκινάρα Ιρίων που ξεκίνησε χρόνια πριν ολοκληρώνε-ται σε λίγο καιρό. Ήδη από το Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ -ΕΠΙΠ & άλλων Συστημά-των Ποιότητας του Υπουργείου Αγρο-τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις 13.02.2018 δημοσιεύτηκε το ενιαίο έγγραφο για την ονομασία «ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΙΡΙΩΝ» ως Προστατευόμενη Γεωγρα-φική Ένδειξη στην Επίσημη Εφημερί-δα της ΕΕ.Η αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «ΑΓΚΙΝΑΡΑ ΙΡΙΩΝ» ως ΠΓΕ στο τεύ-χος C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παραμείνει δημοσιευμένη για τρεις μήνες, προ-κειμένου να υποβληθούν ενστάσεις σε διεθνές επίπεδο.Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένω-ση δεν παραλάβει καμία παραδεκτή ένσταση για την παραπάνω ονομασία, αυτή θα καταχωρηθεί στο Ενωσιακό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ. Η Αγκινάρα Ιρίων είναι ένα από τα προϊόντα της Αργολίδας, όπως το ελαι-όλαδο Λυγουριού - Ασκληπιείου, το ελαιόλαδο Κρανιδίου, τους οίνους Αρ-γολίδας που καταχωρείται στο Κοινοτι-κό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ.Σήμερα, καλλιεργείται σε έκταση πε-

ρίπου 2.500 στρ. στα Ίρια Αργολίδας και καλύπτει το 80% της εγχώριας αγο-ράς. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη πρω-ιμότητα. Η πρώτη συγκομιδή στα μέσα φθινοπώρου της επιτρέπει να είναι η μόνη διαθέσιμη στην αγορά. Επιπρό-σθετα, οι μεγάλες ποσότητες του προϊ-όντος που διατίθενται κατά τους χειμε-ρινούς μήνες, τροφοδοτούν την αγορά σχεδόν μονοπωλιακά, καθιστώντας την ευρύτατα γνωστή.Επιπλέον, η «Αγκινάρα Ιρίων» ξεχωρί-

ζει για τη γευστικότητα και τη γλυκύ-τητά της. Αυτό οφείλεται στη σύνθεση και τη μεγάλη απόθεση υδατανθράκων, δηλαδή πολυσακχαριτών, όπως δεί-χνουν πλήθος δια-θρεπτικών αναλύσε-ων που έχουν γίνει στο προϊόν. Οι δια-θρεπτικές αναλύσεις έχουν δείξει ότι η θρεπτική αξία της «Αγκινάρα Ιρίων» είναι υψηλή, καθώς αποτελεί εξαιρε-τική πηγή μαγνησίου (Mg), καλίου (Κ), ασβεστίου (Ca) και διαιτητικών ινών. Έχει χαμηλά λιπαρά και χαμηλή θερμι-δική αξία, στοιχεία που την καθιστούν ιδιαίτερα διαιτητική. Είναι πλούσια σε ολικούς υδατάνθρακες και σε πρωτεΐ-νες. Πολύ συχνές αναφορές στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, σε βιβλία, περι-οδικά και εκπομπές μαγειρικής, καθώς και σε εξειδικευμένα περιοδικά γεωρ-γικού ενδιαφέροντος γίνονται στα ποι-οτικά χαρακτηριστικά της «Αγκινάρας Ιρίων»,.Τελευταία, η Αγκινάρα Ιρίων έγινε το θέμα ενός ταξιδιωτικού και γαστρο-νομικού ντοκιμαντέρ της ελληνικής τηλεόρασης, μεταξύ 12 συνολικά δια-φορετικών, μοναδικών προϊόντων της ελληνικής γης. Ο στόχος αυτής της πολύχρονης δια-δικασίας αναγνώρισης είναι το εκλε-κτό αυτό προϊόν της αργολικής γης να εξασφαλίσει καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και να γίνει γνωστό, κυρίως στον καταναλωτή, που προτιμά τοπι-κά, επώνυμα προϊόντα και δίνει βάρος στην ποιότητα της διατροφής του.

ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΎΟΎΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ ΚΑI ΠΓΕ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ξέρει τι παίρνει!ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ: ένα ισχυρό εργαλείο για την αξιοποίηση του προϊόντος του. Αρκεί να σταματήσει να το πουλάει σαν πρώτη ύλη. Κι αυτό ζητάει αυστηρές προδιαγραφές για την βελτίωση της ποιότητας, υποχρεωτική συσκευασία στην ζώνη παραγωγής, κοινή εμπορική πολιτική βασισμένη στην χρήση της ονομασίας προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης σαν να ήταν το σήμα μιας μάρκας, αυστηρούς ελέγχους για την εφαρμογή των προδιαγραφών.

Page 4: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 20184

Ενίσχυση του δίπτυχου Αρχαιολογία-ΤουρισμόςΒαρύτητα στα έργα του Αναβάλου και της αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείαςΟλοκληρώθηκαν με επιτυχία στην Τρίπολη οι εργασίες του 10ου Συνεδρίου Παραγωγι-κής Ανασυγκρότησης με επίκεντρο τη Περι-φέρεια της Πελοποννήσου.Πάνω από 35 φορείς της Αργολίδας (Επι-μελητήριο, ΕΒΕ, Δήμοι, Αγροτικοί Συνεται-ρισμοί, Εργατικά Κέντρα, Επαγγελματικοί Σύλλογοι, Μητρόπολη και μια σειρά άλλων φορέων) κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Η δι-αδικασία άνοιξε τη βεντάλια όλων των προ-βλημάτων που σχετίζονται με τη παραγωγι-κή ανασυγκρότηση του Νομού, δίνοντας μια χαρτογράφηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας που πρέπει να αντιμετωπιστούν από ένα «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυ-ξης». Σύμφωνα με την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας, «το πρώτο ακριβώς βήμα για τη συμμετοχική διαμόρφωση αυ-τού του Εθνικού Σχεδίου έγινε στο Συνέδριο της Τρίπολης.Σε αυτό έγινε και μια πρώτη ιεράρχηση προ-τεραιοτήτων - δεδομένης της δημοσιονομι-κής κατάστασης της χώρας - πράγμα αρκετά δύσκολο και σε επίπεδο Περιφέρειας και σε επίπεδο Νομού. Ειδικά για το Νομό μας, η αξιολόγηση των προτάσεων ανέδειξε τις παρακάτω προτε-ραιότητες σε πρώτη φάση :Α) Τη σπουδαιότητα του Πρωτογενούς Το-μέα, με τη στόχευση στην επέκταση του

αρδευτικού δικτύου του Αναβάλου σε όλη την Αργολίδα (ξεκινώντας με την άμεση δη-μοπράτηση του τομέα Φίχτια-Μοναστηράκι, τη προώθηση του έργου προς την Επιδαυρία και τη μελέτη της επέκτασής του προς την Ερμιονίδα ) ως αποφασιστικού μοχλού ανά-πτυξης της Αγροτικής-Διατροφικής παραγω-γής.Β) Τη σημασία για την ανάπτυξη του Νομού της ενίσχυσης του δίπτυχου Αρχαιολογία-Τουρισμός με επίκεντρο, 1) τη σύνδεση του

Εθνικού Οδικού Δικτύου με το οδικό δίκτυο της Αργολίδας ( αρχίζοντας από τα Δερβενά-κια, με τις αναγκαίες παρακάμψεις) εν’ όψει και του σχεδιασμού του δρόμου Μυκηνών-Ολυμπίας, 2) τη χρηματοδότηση έργων ( 8,4 εκατ ) για την αξιοποίηση της Ιστορικής και Πολιτιστικής κληρονομιάς των Δήμων Ναυπλίου και Άργους-Μυκηνών, 3) την ολο-κλήρωση έργων που έχουν δρομολογηθεί (στερέωση-αποκατάσταση στο Μπούρτζι, Πνευματικό Κέντρο στο Λυγουριό ).

Γ) Τη κρισιμότητα της συνολικής και σχεδια-σμένης αναβάθμισης των Υπηρεσιών Υγείας στο Νομό, ξεκινώντας, 1) από την ενίσχυση του εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας ( 1 εκατ ), και 2) την αναμόρφω-ση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με τη δημιουργία της 1ης ΤΟΜΥ στο Ναύπλιο ( σαν πρώτα βήματα σε αυτή τη βασική για τη ποιότητα ζωής των πολιτών κατεύθυνση ) Η πορεία της υλοποίησης αυτών των προ-τάσεων θα είναι υπό στενή παρακολούθηση, και θα γίνεται απολογισμός σε τακτά χρονικά διαστήματα προς τους πολίτες του Νομού μας. Το 10ο Συνέδριο είναι μόνο η αρχή για τη πορεία συγκρότησης του «Εθνικού Αναπτυ-ξιακού Σχεδίου», που τελικά θα κατατεθεί στη Βουλή για να γίνει νόμος του Κράτους. Η φιλοδοξία είναι τα Περιφερειακά Συνέδρια να γίνουν τακτικός θεσμός, και στη πορεία τους σταδιακά να βγούν από τα πλαίσια του παραδοσιακού παραγωγικού μοντέλου (που η κρίση έδειξε ότι εξάντλησε τα όριά του), και να χαράξουν το δρόμο για ένα νέο παραγω-γικό πρότυπο βασισμένο στις τεχνολογικές καινοτομίες στην υπηρεσία των ανθρώπινων αναγκών».

Page 5: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

Ο «α» στηρίζει δραστηριότητες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις της Αργολίδας

Κερδίζουν την εμπιστοσύνη μας …

Ο «Αναγνώστης Πελοποννήσου» στηρίζει και προβάλλει την τοπική αγορά, τις ντόπιες επιχειρήσεις, τους αξιόλογους επαγγελματίες, που κέρδισαν την εμπιστοσύνη μας…Μαζί προσπερνάμε την κρίση και επιχειρούμε

μέσα από αυτή τη σελίδα να παρουσιάσουμε

τις δραστηριότητες και ιδιωτικές πρωτοβουλί-ες από κάθε γωνιά του νομού.Αν επιθυμείτε κι σεις να φιλοξενήσουμε δωρεάν σε αυτή την θεματική ενότητα της εφημερίδας τη δική σας δραστηριότητα ή επιχείρηση, δεν έχετε παρά να μας καλέσετε

στο 27520 22257 και να στείλετε μια καλή φωτογραφία (χώρος εργασίας, βιτρίνα, εκδή-λωση κλπ) καθώς και μια μικρή περιγραφή της δραστηριότητας, μαζί με τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και το όνομα του ιδιοκτήτη, στο [email protected]

*Τηρείται σειρά προτεραιότητας για τις επιχειρήσεις – δραστηριότητες που μας στέλνετε. Το κείμενο και η φωτογραφία μπορεί να μην γίνουν αποδεκτά, αν δεν ανταποκρίνονται στο πνεύμα και τη φιλοσοφία του εγχειρήματος. Η φωτογραφία πρέπει να είναι καθαρή και σε μεγάλη ανάλυση. Το αφιέρωμα δεν αποτελεί διαφήμιση αλλά παρουσίαση τοπικών δραστηριοτήτων και δεν θα γίνεται όταν η ύλη της εφημερίδας και η επικαιρότητα δεν το επιτρέπουν.

D.V TRAVEL ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΡΛΑΣ. Το τουριστικό γραφείο που έχει αγαπη-θεί για τις πρωτότυπες και ενδιαφέρουσες εκδρομές που διοργανώνει τακτικά σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Βρίσκεται στην οδό Άργους 15, στο Ναύ-πλιο. Τηλ.: 2752 022437

ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. Πρότυπο κέντρο μελέτης για μαθητές Δημοτικού. Προετοιμασία μαθημάτων για την επόμενη μέρα στο σχολείο, λύνουν τις απο-ρίες, βελτιώνουν την ορθογραφία και τα γράμματα. Εξάσκηση σε όλα τα γραμ-ματικά και μαθηματικά φαινόμενα και διαχείριση του χρόνου για μια εποικοδο-μητική μελέτη με μοναδικό σκοπό τη γνώση. Βρίσκεται στην οδό Βυζαντίου 13, στο Ναύπλιο. Τηλ.: 2752 400105

ΕΠΙΠΛΟΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΚΗΣ. Με μακρά παράδοση στο ποιοτικό έπιπλο. Η οι-κογενειακή επιχείρηση πλέον έχει περάσει στα χέρια της δεύτερης γενιάς και συνεχίζει να προσφέρει την ίδια ποιότητα όπως παλιά. Θα βρείτε έπιπλα και συνθέσεις επώνυμων και αξιόπιστων Ελληνικών και διεθνών εταιριών. Βρίσκε-ται στο 2ο χιλ Άργους-Τριπόλεως, στο Άργος. Τηλ.: 2751 025189

PALLADION BOUTIQUE HOTEL. Το Ξενοδοχείο που αναβιώνει μνήμες αρ-χοντιάς, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτισμική του κληρονομιά. Ριζικά ανα-καινισμένο, συνδυάζει αρμονικά την πολυτέλεια με την ποιότητα κατασκευής, προσφέροντας στον επισκέπτη την απλότητα του χθες με τις σύγχρονες απαι-τήσεις του σήμερα. Βρίσκεται στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας 5, στο Άργος. Τηλ.: 27510 22968

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ2018 5

Page 6: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

Δυο χρόνια έκανε να βγάλει νερά το Κεφαλάρι κι ω του θαύματος είναι ξανά χάρ-μα ίδεστε. Το έχουμε πει επανηλημένα πως οι πηγές του Ερασίνου θα μπορού-σαν ξανα να αποτελέσουν τουριστικό προορισμό όπως πριν 20-30 χρόνια. Το μένω που πρέπει είναι το αντλιοστάσιο του Αναβά-λου να μεταφερθεί χαμη-λότερα από την λιμνούλα

του Κεφαλαριού και κατά την περίοδο της ανομβρίας να πέφτουν τα νερά του Αναβάλου μέσα στην πηγή. Φυσι-κά χρειάζεται και μια μελέτη επανασχεδια-σμού του χώρου γιατί αυτή που έγινε επί Κο-λιγλιάτη, ενδεχομένως όπως πολλές άλλες να χάθηκαν.

Υ.Ζ.

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 20186

Στο πλαίσιο των επισκέψεών του σε σχολεία της περιοχής ο σεβασμιότα-τος μητροπολίτης Αργολίδος κ. Νεκτάριος επισκέφτηκε τα εκπαιδευτή-ρια αυτενεργώ. Οι μαθητές του Γυμνασίου αυτενεργώ υποδέχτηκαν τον μητροπολίτη και είχαν μια ουσιαστική επαφή μαζί του. Κατά την ανέπτυ-ξε το θέμα: “Αναζητώντας άνθρωπο” και ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με την υλικό-πνευματική οντότητα του ανθρώπου και τα σύγχρονα πρότυπα. Στο τέλος ο μητροπολίτης προσέφερε σε κάθε μαθητή το βιβλίο του “Τα παιδία θέλουν λιακάδα” των εκδόσεων Επιστροφή, ενώ συναντήθηκε και με τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου, στους οποίους μοίρασε ένα μικρό βιβλίο με κείμενα, φωτογραφίες και εικόνες, που συνθέτουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με θέμα τον κόσμο της λατρείας και της θείας λειτουργίας.

Τα παιδιά μας θέλουν λιακάδα

Προστιθέμενη αξία της Πελοποννήσου και προβλήματα

Μικρομεσαίων ΕπιχειρήσεωνΤα τελευταία 8 χρόνια δημοσιονομικής προσαρμογής, της κα-τακρήμνισης της ενεργού ζήτησης, της οικονομικής αδυνα-μίας, της ανασφάλειας, ο ίδιος ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων αποτελεί πρόκληση. Καίριο ερώτημα όλων των μικρομεσαίων επαγγελματιών βιοτεχνών εμπόρων αυτοαπα-σχολούμενων είναι πως θα επιβιώσουν, πως θα καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και πως τελικά θα αποφύγουν το λουκέτο και θα καταφέρουν να διατηρήσουν την επιχείρηση τους. Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις οφείλουν στα ασφαλιστικά ταμεία και μια στις 3 οφείλουν στις τράπεζες, όλα αυτά μαζί σε συνδυασμό με την σκληρή φορολόγηση δημιουργούν ένα εκρηκτικό συνδυασμό που ουσιαστικά θέτουν τους επαγγελ-ματίες βιοτέχνες έμπορους ανήμπορους να ανταπεξέλθουν και να πρέπει ρισκάρουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία τους για να έχουν την επιχείρηση τους ανοιχτή. Τα καίρια προβλήματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αφορούν τα παρακάτω: - Φορολογικό - Ασφαλιστικό - Τραπεζικό Σύστημα- Ακατάσχετος λογαριασμός -POSΗ φορολογική πολιτική προσθέτει ασήκωτα βάρη στην μι-κρομεσαία επιχείρηση και αναστέλλει κάθε ίχνος ανάπτυξης. Η αύξηση της φορολογίας στο 29% από το πρώτο ευρώ, η προκαταβολή στο 100% οδηγεί τους συντελεστές φορολό-γησης σε δυσθεώρητα ύψη σε συνδυασμό δε με τους υπό-λοιπους φόρους και την επικείμενη μείωση του αφορολογή-του ορίου , δημιουργείται ένας εκρηκτικός μηχανισμός που οδηγεί την ελληνική κοινωνία σε αδιέξοδο.Η κατάσταση για τις μικρές επιχειρήσεις επιδεινώνεται συ-νεχώς και σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας, την καθήλωση της απασχόλησης και την ανυπαρξία κάθε ιδιω-τικής και δημόσιας πρωτοβουλίας θα αναστέλλεται συνεχώς η πορεία της χώρας προς την ανάκαμψη και θα οδηγούμαστε συνεχώς πιο βαθιά στη ύφεση. Άμεση είναι η ανάγκη για ευνοϊκές ρυθμίσεις για όσους επαγγελματίες αποκλείονται από τον εξωδικαστικό συμβι-βασμό ώστε η διαδικασία να έχει αποτέλεσμα και να απα-γκιστρώσει τους επαγγελματίες βιοτέχνες εμπόρους από την συνεχόμενη συσσώρευση χρεών καθώς και η δημιουργία ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων.

* Ο Παναγιώτης Μακρής πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγ-γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Αργολίδας

του Παναγιώτη Μακρή*

μονολογώντας

Μένει η αξιοποίηση

Page 7: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΕβδομαδιαία Εφημερίδα

Αρ. Σήματος: 159481Δικαιούχος Σήματος:

Α. Γκάτζιος, Μ. Κ. Ντάνος,Ο.Ε.

Μέλος Ε.Ι.Ε.Τ. Κωδ. Εντύπου: 4126

Αριθμός φύλλου: 980 Ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 08.3.2018

Ιδιοκτησία: ΕΝΘΕSIS Α. Γκάτζιος – Μ. Κ. Ντάνος Ο.Ε.

Εκδότης – Δ/ντής:Άκης Γκάτζιος

Αρχισυντάκτης: Άκης Ντάνος

Συντάκτες: Άκης Γκάτζιος, Άκης Ντάνος

Σχεδιασμός: ΕΝΘΕSISΕκτύπωση:

«ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» ΚΙΑΤΟΔιανομή: ΕΛΤΑ, Πρακτορείο ΑΡΓΟΣ

ΕΔΡΑ: ΝAYΠΛΙΟ, Βελλίνη 5 Τηλ. 2752 0 22257 Fax. 2752 1 10728

κιν. 697 6511108, 693 [email protected]

www.anagnostis.org

Τιμή: 0,70 ευρώΣυνδρομές (με ΦΠΑ): Ετήσια ιδιωτών 45,00 ευρώ, Ετήσια Οργανισμών, ΟΤΑ,

ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ 300,00 ευρώ.

Ετήσια Τραπεζών, φορέων επιχειρήσε-ων: 150,00 ευρώ

Τα ενυπόγραφα άρθρα που δημοσιεύ-ονται στον «Αναγνώστη Πελοποννή-σου» δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις απόψεις της εφημερίδας. Απαγορεύε-ται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή

κειμένων και φωτογραφιών, ολική ή μερική ή περιληπτική, χωρίς την γρα-πτή άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993).

Ευχαριστούμε πολύ τους αρθρογράφους που προσφέρουν αφιλοκερδώς τις

εργασίες τους

Tαυτότητα

παρ

ασκή

νιο

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ2018 7

Δήθεν«Δήθεν απαντούν για τις ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα στην Αργολίδα», δηλώνει ο Γιάννης Μα-νιάτης για τη θέση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με το θέμα των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα σε καλλιέργειες του νομού.Κάποιοι πάντως λένε ότι η απάντηση Αποστόλου ήταν εμπεριστατωμένη και ότι η ανταπάντηση Μανιάτη εί-ναι δήθεν.Όπως και νάχει πάντως, οι αγρότες πληρώνουν τη νύφη…

Υ.Ζ.

Θα πείσει τους Ρώσους ο Καποδίστριας;

Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού MITT 2018 στη Μόσχα

στέλνει ο δήμος Ναυπλιέων. Μετά τις ΗΠΑ θα πάνε

αυτή τη φορά άλλοι πέντε Ναυπλιώτες στη Μόσχα για

να φέρουν Ρώσους τουρίστες.

Το tip που θα χρησιμοποιήσουν για να πείσουν τους

τουρίστες είναι ο Καποδίστριας και οι δράσεις του

ομώνυμου Ιδρύματος.

Το αν θα πεισθούν ή όχι οι σύγχρονοι Ρώσοι λεφτάδες

είναι μια άλλη ιστορία, τα αποτελέσματα της οποίας

θα φανούν στην επόμενη τουριστική σεζόν.

Υ.Ζ.

Από χωρίον εις χωρίονΤις πόλεις και τα χωριά έχει πάρει ο δήμαρχος Άργους Μυκηνών Δ. Καμπόσος προκειμένου να «αφυπνίσει» τους κατοίκους για τους κιν-δύνους που προέρχονται από την ονοματο-δοσία της ΦΥΡΟΜ. Αυτή την φορά θα είναι κεντρικός ομιλητής στο συλλαλητήριο του Πύργου για το όνομα των Σκοπίων. Έχοντας αφήσει τον Δήμο σε στιβαρά χέρια, έχει την πολυτέλεια να απουσιάζει χωρίς να παραμε-λούνται οι δημοτικές υποθέσεις. Απ την άλλη, όσο κι αν ο ίδιος το διαψεύδει φουντώνουν κάθε φορά οι φήμες για να ηγηθεί κόμματος.

Μέρα της ΓυναίκαςΓια γέλια ήταν στο παρελθόν οι ανακοινώσεις κομμάτων και φορέων για την ημέρα της γυναίκας. Όλα τα κείμενα στην πλειοψηφία τους γραμμένα από άντρες! Ναι υπήρχε κάπου μέσα σ αυτά κι αυτό της ΕΓΕ που πριν κλείσει το μαγαζάκι της είχε εκφυλιστεί και μόνο η αναφορά στην Μελίνα και στην Μαργα-ρίτα θύμιζαν κάτι από παρελ-θόν. Σήμερα πρόκειται για μια εκφυλισμένη ημέρα που θυμίζει αρκετά την γυναικοκρατία τις απόκριες. Σκυλάδικο, χορός της κοιλιάς, οινοποσία, ξενύχτι, σεξισμός και οτιδήποτε άσχετο με τους γυναικείους αγώνες. Αν ήξεραν οι σουφραζέτες και οι άλλες αγωνίστριες μέχρι τα τέλη σχεδόν του προηγούμενου αιώνα που θα κατέληγαν οι αγώ-νες τους μάλλον θα παρέμεναν στα οικιακά τους καθήκοντα, αφου με όσες αντιπαραθέσεις με το κατεστημένο η σημερινή γυναίκα μάλλον απρόθυμη είναι να διεκδικήσει εκ νέου τον ρόλο της στην κοινωνία. Άντε καλό ξεφάντωμα

ΟΦ

Ωχ, μας κλέψαν το λιοντάρι!Καμιά ανησυχία. Ο λέων των βαυαρών κοιμάται ακόμα στο λοφίσκο έμπροσθεν του αγγουρό-ου. Δημιουργημένο για να θυμάται πάνω από 700 Ελβετούς στρατιώτες που σφαγιάστηκαν κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, το Λιοντάρι της Λουκέρνης σμιλεύτηκε το 1820. Το Ναυπλιώτικο λιοντάρι το κατασκεύασε το 1840-41 ο Γερμανός Kρίστιαν Zίγκελ, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος καθηγητής γλυπτικής στο Πολυτεχνείο της Aθήνας. Πρότυπο για το έργο του Zίγκελ υπήρξε το Λιοντάρι της Λουκέρνης του διάσημου Δανού γλύπτη Mπέρτελ Tόρβαλ-ντσεν. Μια ευκαιρία λοιπόν για αδελφοποίηση με την Λουκέρνη μέσω των δύο λιονταριών.

ΑΝ

ιχνηλασίες

Page 8: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

Μερικές σκέψεις για την 8 ΜάρτηΤου Άκη Ντάνου Γύρισε σχεδόν δύο αιώνες ο τρο-χός του χρόνου από τότε που τα πρώτα φεμινιστικά κινήματα,

8 Μαρτίου του 1848 άρχισαν να γράφουν την δική τους ιστορία. Η σύγκρουση Τάξης ενάντια στην Τάξη συμπληρώθηκε με τον «Πόλεμο» κατά της πατριαρ-χίας, των εξαντλητικών ωραρίων, της εντατικοποίη-σης της γυναικείας εργασίας, του δικαιώματος ψή-φου και μόρφωσης.Βλέποντας το γυναικείο κίνημα να φουντώνει ο καπιταλισμός εφάρμοσε την γνωστή μέθοδο, του ότι χέρι που δεν μπορείς να δαγκώσεις φίλησέ το. Αγκάλιασε το γυναικείο κίνημα, το αφομοίωσε στο σύστημά του και το μετάλλαξε σε οικονομικό και εμπορικό. Το πολιτικό κομμάτι των κινητοποιήσεων χάθηκε με την αύξηση του μισθού των γυναικών, την μόρφωσή τους και την φαινομενική ισονομία τους με τους άντρες. Μέσα από τις νέες συνθήκες εργασίας της γυναίκας διαμόρφωσε νέα καταναλωτικά πρότυπα αυξάνο-ντας κατακόρυφα τα κέρδη του. Ένα πράγμα δεν άλλαξε: Την ιεραρχία.Όσο ωφελημένος κι αν βγήκε ο καπιταλισμός από την αφομοίωση του φεμινισμού, δεν κατάφερε να εξαλείψει τελείως τις αντιθέσεις μεταξύ των δύο φύλων. Εξ άλλου δεν είχε και λόγο να το κάνει αφού στην ουσία τον εξυπηρετούν και καθορίζουν και τις σχέση καταπιεστή - καταπιεζόμενου.Στην χώρα μας, το φαινόμενο της πατριαρχίας λόγω των ιδιαίτερων δομικών σχέσεων της κοινωνίας μας κυρίως με την θρησκεία, διαιωνίζεται και εκφράζεται ακόμα και ως λανθάνουσα μορφή και από τις ίδιες της γυναίκες. Η πρωτόδικη καταδίκη στο Ναύπλιο, χωρίς κανένα ελαφρυντικό μιας νεαρής Κορίνθιας που στην προσπάθειά της να αποφύγει τον βιασμό μαχαίρωσε και σκότωσε τον ενδεχόμενο βιαστή της, δείχνει πως ακόμα και η αυτοάμυνα των γυναικών σε περιπτώσεις βιασμού δεν αναγνωρίζεται.Αυτό φανερώνει πως ο βιασμός ή η βία κατά των γυ-ναικών αντιμετωπίζεται διαφορετικά απ ότι σε έναν άντρα. Ακριβώς εκεί θα πρέπει να αναζητηθεί και η ουσία των αγώνων. Στην επιβολή του ισχυρότερου στον αδύναμο και η πάλη αυτή θα ελευθέρωση και τον ίδιο τον άντρα μου υποχρεώνεται να παίξει τον ρόλο του δυνάστη και του καταπιεστή, στην οικογέ-νεια, στο σχολείο, στην δουλειά.Η απελευθέρωση της γυναίκας δεν θα επιτευχθεί ποτέ πραγματικά όσο υπάρχουν σχέσεις εξουσίας μεταξύ των δύο φύλων. Μόνο παλεύοντας μαζί γυ-ναίκες και άντρες θα καταφέρουν πραγματικά την αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων Γυναίκας- Άντρα, διαφορετικά η μονομερής «απελευθέρωση» θα εί-ναι ληξιπρόθεσμη και ημιτελής.

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 20188 ρεπορτάζ

Vita Civilis Οι οδηγοί αντί να έρθουν Ναύπλιο οδηγούνται στην Πάτρα

Τι παθαίνει το Ναύπλιο από μια ταμπέλαΤην άμεση αποκατάσταση της κυκλο-φοριακής σήμανσης «προς Ναύπλιο», στο ύψος του αυτοκινητοδρόμου, Αθή-να-Πάτρα στο ύψος του κόμβου της αρχ. Κορίνθου και προς τις δύο κατευ-θύνσεις, ζητά με επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Ολυμπία Οδός Α.Ε., ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος βα-σιζόμενος τόσο σε παλαιότερη έκθεση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, όσο και σε πρόσφατη επιστολή 250 Ναυπλιέων σχετική με το πρόβλημα αυτό.Η ελλιπής σήμανση «προς Ναύπλιο» οδηγεί σε απίστευτη ταλαιπωρία εκα-τοντάδες οδηγούς που αγνοούν που θα πρέπει να στρίψουν με προορισμό το Ναύπλιο και την ευρύτερη της αρ-γολικής πρωτεύουσας περιοχή. Συγκε-κριμένα ο Δήμαρχος Ναυπλιέων στην επιστολή του Αναφέρει: «Αξιότιμοι κύριοι, Στο πρόσφατο κεί-μενο διαμαρτυρίας των διακοσίων πε-νήντα (250) συμπολιτών μου, αλλά και σε παλιότερη αυτοψία της υπηρεσίας του Δήμου Ναυπλιέων, διαπιστώθηκε η έλλειψη πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης στην εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου- Πατρών με αναφορά στην πόλη του Ναυπλίου, τόσο για την κα-τεύθυνση όσο και για την χιλιομετρι-κή απόσταση, παρότι μετά τον Ισθμό υπάρχουν πινακίδες για τις περισσότε-ρες πόλεις της Πελοποννήσου, για αρ-κετές κωμοπόλεις, αλλά και για τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Οι οδηγοί ερχόμενοι από την Αθήνα και άλλες πόλεις δεν βρίσκουν πινακίδα για το Ναύπλιο στη διασταύρωση της Κο-ρίνθου- Πατρών με την Κορίνθου- Τρι-πόλεως με αποτέλεσμα πολλοί να παίρ-νουν την δεξιά λωρίδα και να φτάνουν στο Κιάτο, ακόμη και στο Ξυλόκαστρο.

Είναι κρίμα γιατί διανύουν πενήντα (50) χιλιόμετρα επιπλέον και μάλιστα πλη-ρώνοντας παραπάνω διόδια.Ο αποκλεισμός του Δήμου Ναυπλιέων από την σήμανση στο εθνικό οδικό δίκτυο, το οποίο εποπτεύεται από την εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ, οδηγεί στην υποβάθμιση της πρώτης πρωτεύουσας της Ελλάδας, του δεύτερου πιο δημοφι-λούς τουριστικού προορισμού της Ελ-λάδας, αλλά και ολόκληρου του Δήμου Ναυπλιέων και αυτό μας βρίσκει κατη-γορηματικά αντίθετους.Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται αναγκαία η άμεση τοποθέτηση πληρο-φοριακών πινακίδων κατεύθυνσης, με την αναγραφή «Ναύπλιο» στα σημεία σήμανσης της εθνικής οδού Κορίν-θου- Τριπόλεως και Κορίνθου- Πατρών προκειμένου να διορθωθεί η δυσμενής κατάσταση, η οποία έχει αρνητικές συ-νέπειες για την αναβάθμιση της πόλης του Ναυπλίου που επιδιώκουν εδώ και δεκαετίες σύσσωμοι οι τοπικοί φορείς, θεωρώντας την πρωτεύουσα του νο-μού ως μοχλό ανάπτυξης της Αργολί-δας.Συγκεκριμένα, παρακαλούμε όπως τοποθετηθεί πινακίδα στην προανα-

φερόμενη διασταύρωση με την λέξη «Ναύπλιο» (παρεμπιπτόντως στο ίδιο περίπου σημείο υπήρχε πινακίδα με την ένδειξη Ναύπλιο- Τρίπολη μέχρι το 2011) για την εξυπηρέτηση των οδη-γών από την Αθήνα προς την Ναυπλία γενικότερα, περιοχή με πληθυσμό σα-ράντα δύο χιλιάδων (42.000) κατοίκων, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Ναύπλιο, το Τολό, την Νέα Τίρυνθα, το Δρέπανο, την Κάντια τα Ίρια, την Ασίνη, το Λυγουριό, την Επίδαυρο κ.α.Εάν για κάποιο λόγο δεν μπορεί να το-ποθετηθεί η πινακίδα που αναγράφει το Ναύπλιο στην συγκεκριμένη δια-σταύρωση, τουλάχιστον να τοποθετη-θεί μετά από τρία έως τέσσερα (3- 4) χιλιόμετρα, εκεί που ήδη υπάρχει μία πράσινη πινακίδα δεξιά του δρόμου με την ένδειξη Άργος- Κόρινθος και εν μέ-ρει λύνεται το πρόβλημα. Τέλος, πολλοί οδηγοί ερχόμενοι από την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα, στο ύψος της διασταύρωσης της Πατρών- Κορίνθου με την Κορίνθου- Τριπόλεως επειδή επίσης δεν υπάρχει σε πινακίδα η λέξη Ναύπλιο οδηγούνται σε λάθος κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρξει και εκεί ανάλογη σήμανση».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Π.Ε.) ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ναύπλιο, 05/03/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙθ. 392/2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ανακοινώνεται ότι η Π.Ε. Αργολί-δας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη

τιμή, για την υλοποίηση της υπη-ρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής κατα-πολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2018 στην Π.Ε. Αργολίδας», προϋπολογισμού 65.696,50 €, χωρίς Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-ηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλε-κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται σε

έξι (6) Τμήματα και κάθε συμμε-τέχοντας μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα ή όλα τα Τμήματα. Κάθε προσφο-ρά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% επί του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) του Τμήματος ή των Τμημάτων για τα οποία δίδεται προσφορά. Καταλη-κτική ημερομηνία υποβολής προ-σφορών ορίζεται η 27/03/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρ-χει η δυνατότητα υποβολής προ-σφοράς στο Σύστημα.Η διακήρυξη και όλα τα τυχόν

συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή για πλή-ρη, ελεύθερη και άμεση πρόσβα-ση προς τους ενδιαφερομένους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr, για οποιαδήπο-τε διευκρίνιση τα σημεία επαφής είναι τα εξής : κος Χατζάρας Αρι-στείδης και κα Μάντζαρη Ελένη τηλ. 2752360402 και 398, Παρ. οδός Ναυπλίου-Ν.Κίου, Ναύπλιο.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κων/να Νικολάκου

Page 9: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ2018 9

Συνέντευξη στον Άκη Γκάτζιο

Πικρές αλήθειες για το Ναύπλιο ξεστομίζει μέσα από το στίχο του ο 19χρονος ράπερ ή απλά εκφρά-ζει υποκειμενικά την όποια δυσαρέσκειά του; Όπως και να το δει κανείς οι στίχοι του ράπερ είναι ένα χα-στούκι για τα κατεστημένα του Ναυπλίου:Αντιθέσεις του στυλ «Άνθρωποι σάπιοι, πανέμορ-φα στενά», χαμόγελα αληθινά και ψεύτικα …για να εμβαθύνει ακόμα πιο πολύ: «2-3 λεφτάδες παίζουν ολόκληρη την πόλη monopoly», «οι ρουφιάνοι είναι ακόμα κι απ τα πορτοκάλια πιο πολλοί».Ο στίχος όμως τσούζει ακόμα πιο πολύ όταν δια-πιστώνει ο ράπερ: «Για τους αθηναίους πολυαγα-πημένο, για μένα εκτός από χιλιογυρισμένο είναι και διεφθαρμένο, κατάλαβα πως είναι ταυτισμένο σχεδόν ό,τι έχω κάνει, με τούτο το χωριό το γαμημέ-νο». Και καταλήγει: «Ναύπλιο, τόσο ήρεμο μα τόσο άγριο, Ναύπλιο, είναι η πόλη του «άστο για αύριο» Ναύπλιο, σάπιο στον πυρήνα στην όψη άρτιο, Ναύ-πλιο, represent κι ας είμαστε ναυάγιο».Ο Ιούλιος Παπασταθόπουλος, μεγαλωμένος στο Ναύπλιο και πλέον κάτοικος Αθήνας, λάτρης της hip hop μουσικής και κουλτούρας από πολύ μικρή ηλι-κία, εξηγεί μιλώντας στον Άκη Γκάτζιο, τι είναι αυτό που τον οδήγησε να γράψει και να τραγουδήσει αυ-τούς τους στίχους: • Λοιπόν.. Αρχικά αυτό που μέσα από βαθειά συνει-

δητοποίηση συνηθίζω να λέω ως πρόφαση για το Ναύπλιο, είναι το γεγονός ότι αυτή η πόλη είναι εν γένει αντιφατική σε υπερβολικό βαθμό.• Αυτό που θέλω να πω είναι πως, από τη μία την επιφανειακή ή καλύτερα από την αισθητική της πλευρά είναι εκθαμβωτικά όμορφη πόλη. Από κάθε οπτική γωνία. Σε αντίθεση φυσικά από την καρδιά όπως λένε μερικοί της πόλης, δηλαδή τους κατοί-κους της. Ομολογώ πως μετά από το εντός Ναυπλί-ου πέρασμα όλων των παιδικών και εφηβικών μου χρόνων καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αντιπαθώ την πλειοψηφία αυτών. Όχι από ξεροκεφαλιά, και οι λόγοι που το λέω μάλιστα είναι τόσοι πολλοί, που για να τους παραθέσω όλους χρειάζομαι αρκετές σελίδες Α4...• Ας τονίσω λοιπόν μερικούς απ’ αυτούς: 1.Κλειστόμυαλοι σε βαθμό που εν έτη 2018 αρνού-νται να εντάξουν οποιασδήποτε φύσης μειονότητα μες στην κοινωνία που ζουν (κοινώς βλάχοι)2. Δεν θα χρησιμοποιούσα τον όρο βλάχος με αρ-νητικότητα αν αποδέχονταν τη βλαχιά τους, αλλά όχι! Το Ναύπλιο για αυτούς θα είναι πάντα η πρώ-τη πρωτεύουσα της Ελλάδας, με γνωρίσματα απ’ τον δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό και η βαλχάλα των αγωνιστών της επανάστασης. ΟΥΣΤ! Δεν είναι απλά βλάχοι, τυριά είναι.• Και τέλος, Ναύπλιο, το άνδρο του βύσματος, του κονέ, του λαδώματος και του ρουσφετιού.

Οι στίχοι του τραγουδιούJAUL - Ναύπλιο

1ο κουπλέΆνθρωποι σάπιοι, πανέμορφα στενά

που τα ασχημαίνουνε οι μπάτσοι, πολί-

τες με attitude ίδρυμα Λάτση, απ' τα 5

μου είχα θέμα μες στην τάξη κι όσον

αφορά την τάξη, εντάξει τι κάνω ήμουν

άτακτος. Όσο μεγάλωνα, σιγά - σιγά

άρχιζα καταλάβαινα, ότι το μέρος που

ζω είναι για άλλονα, όχι για μένα με τα

πάντα σκάλωνα, ανταποκρίθηκα στο

κάλεσμα κι οδηγήθηκα στα παράνομα.

Παραξενεύτηκα, στην αρχή μπερδεύτη-

κα ποια ήταν τα αληθινά χαμόγελα και

ποια τα ψεύτικα, κάθισα και το σκέφτη-

κα, μετά ο δικός μου έπαιξε μπαμπέσικα

και μίσησα την πόλη μου ασυναίσθητα.

Βγαίνω στον δρόμο, παππούδια με κοι-

τάν σα δολοφόνο, ο γέρος με ζαλίζει

που δεν έχω λίγο χρόνο, να απολογηθώ

που μαστουρώνω και που αυτό το κω-

λοχώρι με κάνει να ξενερώνω

ΡεφρένΝαύπλιο, τόσο ήρεμο μα τόσο άγριο,

Ναύπλιο, είναι η πόλη του «άστο για αύ-

ριο» Ναύπλιο, σάπιο στον πυρήνα στην

όψη άρτιο, Ναύπλιο, represent κι ας εί-

μαστε ναυάγιο

2ο κουπλέΟι γείτονες τόσο κρυόκωλοι, 2-3 λε-

φτάδες παίζουν ολόκληρη την πόλη

monopoly κάτι φορές ξενερώνω τόσο

πολύ, αφού οι ρουφιάνοι είναι ακόμα

κι απ τα πορτοκάλια πιο πολλοί. Σχο-

λείο-σπίτι-καβάτζα και πάλι σπίτι έχω

τόσα στο κεφάλι μου έχω κι από πίσω

τον ασφαλίτη, χρονιά δέκατη τρίτη, μα-

νάδες κράζουνε τους γιους τους γιατί

κάνουνε παρέα με τέτοιον αλήτη. Για

τους αθηναίους πολυαγαπημένο, για

μένα εκτός από χιλιογυρισμένο είναι και

διεφθαρμένο, κατάλαβα πως είναι ταυ-

τισμένο σχεδόν ό,τι έχω κάνει, με τούτο

το χωριό το γαμημένο.

Το κατεστημένο του Ναυπλίου με τα μάτια του Jaul : «2-3 λεφτάδες παί-ζουν ολόκληρη την πόλη monopoly», «οι ρουφιάνοι είναι ακόμα κι απ’ τα πορ-τοκάλια πιο πολλοί»

Ναύπλιο, τόσο ήρεμο μα τόσο

άγριο, Ναύπλιο, είναι η πόλη

του «άστο για αύριο» Ναύπλιο,

σάπιο στον πυρήνα στην όψη

άρτιο, Ναύπλιο, represent κι ας

είμαστε ναυάγιο

Τα …σπάει ο 19χρονος που τα βάζει με το κατεστημένο του Ναυπλίου

Ο ράπερ αποκαλύπτει τα κρυμμένα «μυστικά» του Ναυπλίου

Page 10: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

του Βασίλη Καπετάνιου

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 201810

Η απέναντι όχθη

Συμπτωματικά σήμερα 8 Μάρτη

είναι «η ημέρα της γυναίκας»

και οι δυο αδελφές με την

δυναμική πορεία τους και τις

επιλογές τους έχουν τιμήσει το ταξίδι τους στην

ζωη ως γυναίκες μέχρι σήμερα…

Τις «Αναγνωστικές» γραπτές ευχές

μας και στην μάνα και στην

θεία…

Το σημείωμα του «Νοικοκυρούλα» Η Μίμα έκλεισε τα μάτια και άνοιξε τα χέρια, δυο άσπρα φτερά έτοιμα να πετά-ξουν. Η Έφη η ξαδέλφη, της περνούσε το λευκό νυφικό, τελευταία πρόβα πριν την εκκλησία. -Κούκλα είσαι Μίμα μου!Με κλειστά τα μάτια η νεαρή γυναίκα δεν έβλεπε το είδωλο της στον καθρέφτη. Τα κλειστά βλέφαρα και το μεγάλο γυαλί έγι-ναν μια μια μαγική πύλη του χωρόχρονου.Στον μέσα καθρέφτη του μυαλού της αντανακλούσαν βιωματικές εικόνες από την Κρύα Βρύση, το χωριό που γεννήθηκε.Σχεδόν όλη η οικογένειας της ζούσε εκεί ακόμα. Αυτή μόνη στο Σικάγο συνέ-χιζε τον δρόμο των επιλογών της. Από το χωριό νοσοκόμα σε ιδιωτική κλινική στην Τρίπολη, μετά πάλι σε ιδιωτική κλινική στο Άργος. Το 1967 η Ελλάδα μπήκε στον εφτάχρονο γύψο των συνταγματαρχών. Ένοιωθε ότι η ζωή της θα έμενε εγκλω-βισμένη στα στενά όρια μιας επαρχίας χωρίς μέλλον και προοπτική. Έψαχνε για διέξοδο για μια καλύτερη ζωή. Ήθελε να δοκιμάσει τις δυνάμεις της για κάτι καλύ-τερο, να μην μαραθεί σε ένα μικροαστικό βάλτο. -Μάνα θα φύγω! ( Η Ματίνα έκοβε ένα καρβέλι ψωμί. Η κόρη της είχε έρθει επί-σκεψη στο χωριό, της έβαλε κάτι να φάει. Ήταν πολύ κουραστικά εκείνα τα χρόνια τα μόλις είκοσι χιλιόμετρα απόσταση από το Άργος.) -Καλά ακόμα δεν ήρθες θα φύγεις; Που θα πας; -Στην Αμερική, έφτιαξα τα χαρτιά μου! -Τι είπες; ( Ένα άλλο μαχαίρι, αυτό της μελλούμενης ξενιτιάς έσφαζε την καρδιά της μάνας.)-Το έχω πάρει απόφαση θα φύγω!Ένα καυτό δάκρυ άνοιξε τα κλειστά της βλέφαρα. Τώρα έβλεπε το λαμπερό εί-δωλο της στον καθρέφτη του σπιτιού της ξαδέλφης. Η Έφη ένοιωσε την συγκίνηση της. -Μίμα μου, γάμος δίχως κλάματα και κη-δεία δίχως γέλια δεν γίνεται, όπως λένε και στην πατρίδα.Τον Σταύρο τον μέλλοντα σύζυγο της σε λίγες μέρες, τον γνώρισε μέσω του Χρή-στου,τον άντρα της ξαδέλφης της. Δεκα-ετία του 60 και ο Σταύρος σαν την μέλου-σα γυναίκα του κυνηγάει το όνειρο για μια καλύτερη ζωή. Ξέγνοιαστος καβαλάρης και ακούραστος δουλευτής αναζήτησε την τύχη του και στην Αυστραλία και στον Καναδά αλλά τελικά ρίζωσε στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το μέλλον του όμως το ήθελε με ελληνικό χρώμα και οικογένεια. Η Μίμα από την πρώτη στιγμή που την γνώ-ρισε του έδωσε την σιγουριά της ελληνι-κής συνέχειας μέσα στον ξένο τόπο. Η διαίσθηση του αποδείχτηκε σωστή, η γυ-ναίκα αυτή στάθηκε κοντά του σε όλη την διάρκεια της κοινής ζωής μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Βγάζοντας το νυφικό, χάνοντας το είδωλο της νύφης η νέα γυναίκα κατάλαβε ότι

την Κυριακή έκανε μια μεγάλη στροφή στην ζωή της. Άλλη μια επιλογή ζωής η οποία είχε το ρίσκο της και δεν ήξερε που θα την οδηγούσε. Μοναχική και μόνη αφέθηκε στην εμπι-στοσύνη που της ξύπνησε αυτός ο νέος άντρας.Τώρα χωρίς την πανοπλία του νυφικού, χωρίς την εικόνα της νύφης και νοιώθο-ντας όσο ποτέ την ξενιτειά μακριά από τους δικούς της δείλιασε για μια στιγμή. -Και αν δεν ήταν αυτός που έδειχνε ο άντρας της , τι θα έκανε; Ο Σταύρος από φύση σπάνια εξέφραζε τα βαθιά του συναισθήματα. Κάνοντας αυτή την ενοχική και φοβική σκέψη άκου-σε την πόρτα να ανοίγει και τους άντρες να μπαίνουν. Είχαν πιεί τα μπυρόνια τους και μπήκαν τραγουδώντας την «ιτιά».-Για μια στιγ-μή περιμένετε στο καθιστικό (τους έκοψε την φόρα η Έφη) ο γα-μπρός δεν πρέπει να δει ούτε την νύφη ντυμένη , ούτε το νυφικό πριν την εκκλησία. Η Μίμα τα-ραγμένη κάτι έψαχνε στην τσάντα της. -Μίμα είσαι καλά, χρειάζεσαι κάτι; -Μια χαρά είμαι, το σημείωμα του «Νοικο-κυρούλα» ψάχνω.-Τι πράγμα; -Μια εβδομάδα πριν φύγω για την Αμερι-κή, ο «Νοικοκυρούλας» πρωτοξάδελφος του πατέρα, μας έκανε το τραπέζι στο Άργος, για να με αποχαιρετήσει.-Ποιος είναι αυτός; -Ο θείος ο Χρήστος που έχει το μπακάλικο στην γωνία στο Σιταροπάζαρο στο Άργος. Όταν πήγε στον Αχλαδόκαμπο, στο χωριό των αγοριών μας, πήγε εκεί σχολείο ήταν τόσο οργανωμένος, καθαρός και νοικο-κύρης αν και τόσο μικρός , του βγήκε το παρατσούκλι, «ο νοικοκυρούλας» ,έτσι τον ξέρουν μέχρι σήμερα. -Ναι, ναι κατάλαβα ποιόν λές. Τον θυμή-θηκα. -Η μάνα μου το είχε πάρει πολύ βαριά που έφευγα για τα ξένα. -Αχ Χρήστο, δεν της έλεγες μια κουβέντα, δεν την εμπόδιζες, να μην φύγει. -Ήταν τα πρώτα λόγια της, πριν βάλουμε μια μπουκιά στο στόμα μας. -Ματίνα! Ματίνα τον άνθρωπο που θέλει να προοδεύσει να μην τον εμποδίζεις. -Της είπε κοφτά. Από την μέσα τσέπη του

γιλέκου του πήρε ένα χαρτί και το μολύβι του, γράφει κάτι βιαστικά και μου το δίνει. Το διάβασα και το κράτησα σαν ευχή για το ταξίδι μου. «Αφού θες να φύγεις, φύγε και προχώρα.Και μάθε σε αυτή τη χώρα να πατάς σταθερά. Αν δεις ότι παραπα-τάς σταμάτα», έγραφε.Τούτο το μικρό σημείωμα το πήρα σαν φυλαχτό από την πατρίδα. Το ανοίγω και το διαβάζω κάθε φορά που βρίσκομαι σε σταυροδρόμι στην ζωή μου και πρέπει να διαλέξω δρόμο. Σα να είμαι πάνω σε μια στενή γέφυρα χωρίς κάγκελα, κλείνω τα μάτια, απλώνω τα χέ-ρια και αφήνω τα πόδια μου να πάρουν το δρόμο που νοιώθουν σταθερά. -Το ίδιο έκανες λίγο πριν σου περάσω το

νυφικό!!!-Ακριβως το ίδιο. Έκλεισα τα μάτια, διά-βασα νοερά το σημείωμα και αφέθηκα στο ένστικτο να με οδηγήσει στο σταθερό μονο-πάτι. -Και σου έδει-ξε τον δρόμο του Σταύρου. -Έτσι φαίνε-ται!!!-Τελικά εσύ τον εμπιστεύ-εσαι καλύτερα με κλειστά τα μάτια!!!-Κορίτσια να περάσουμε ; (Ρώτησε ο Χρη-

στος μπαίνονοντας από την μισάνοιχτη πόρτα, πίσω ακολουθούσε ο Σταύρος.)- Ήπιαμε μισό μέτρο μπύρες και μας άνοι-ξε η όρεξη. ( Είπε ο Σταύρος, από τότε είχε την συνήθεια να μετρά την ποσότη-τα που έπινε ανάλογα με το μήκος που έπιαναν τα όρθια γυάλινα μπουκάλια η τα αλουμινένια κουτάκια. ) -Θα μας ετοιμάσετε κάτι να φάμε; -Όλα είναι έτοιμα Χρήστο. Εκείνη την στιγμή ο Σταύρος με την χα-ρακτηριστική διερευνητική λοξή ματιά του είδε το σημείωμα του «Νοικοκυρούλα» πάνω στο έπιπλο του καθρέφτη. Το μισό ήταν χωμένο κάτω από την μικρή άσπρη τσάντα της Μίμας. Αλλά μπορούσε να δια-βάσει μόνο τις πρώτες λέξεις. -«Αφού θες να φύγεις, φύγε…»Ένοιωθε μεγάλη έλξη για τούτη την όμορ-φη γυναίκα από το τόπο του. Αλλά είχε ξηγηθεί μαζί της για το παρελθόν, παρόν και το μέλλον. Είχαν πει ότι δεν θα είχαν κρυφά μεταξύ τους. -Ποιος ήταν αυτός που της έστελνε αυτό το μήνυμα; (Μονολόγησε.)-Κορίτσια θα πάμε στην κουζίνα; ( Ο Χρή-στος πεινούσε και δεν κρατιόταν.) -Μια στιγμή Χρήστο. ( Είπε με πολύ σοβα-ρό ύφος ο Σταύρος.)

-Γιατί εσύ δεν πεινάς; -Πεινάω αλλά κάτι άλλο με τρώει τώρα και μάλιστα μου τρώει τα σωθικά!!! -Καλα ρε τι έπαθες; Μια χαρά ήμασταν μέχρι τώρα. -Μίμα τι σημείωμα είναι αυτό κάτω από την τσάντα σου; -Μπιλιετάκι από τον φίλο μου! ( Του είπε καθώς έκλεινε προσεχτικά την τσάντα με το νυφικό. Όταν σήκωσε τα μάτια της στο βλέμμα του, τρόμαξε. Οι κόρες των ματιών του Σταύρου κατακκόκινες πετού-σαν μεγάλους ηφαιστειακούς πήδακες γεμάτες λάβα από ζήλεια και θυμό. Είδε ότι κρατούσε το σημεώμα που δεν πρόλα-βε να βάλει μέσα στο τσαντάκι. Το χάρη-κε που τον έκανε να θυμώσει και ζηλέψει, πρώτη φορά της έβγαζε τόσο έντονα συ-ναισθήματα. ) -Μίμα μίλα! Τι είναι αυτό; -Σου είπα! ( Του απάντησε με νάζι και σι-γουριά.)-Σταυράκο να σου εξηγήσω !!!-Δεν χρειάζεται δικηγόρο η Μίμα , ξα-δέλφη. (Ευτυχώς τα ευφυή μάτια του θυ-μωμένου υποψήφιου γαμπρού διάβασαν ταχύτατα όλο το σημείωμα, αλλά ο φουρ-τουνιασμένος εγκέφαλος του άργησε λίγο να το καταλάβει. Το γύρισε ανάποδα και διάβασε και το όνομα του «παρα λίγο εραστή» της γυναίκας του, Χρήστος Νοι-κοκυρούλας. Τον ήξερε. Πήρε το χαμό-γελο γλυκοκούταβου που το συνέβαλαν σε αταξία) Ε… ε …. Τέτοιους φίλους να έχεις πάντα!Η Μίμα δεν του απάντησε. Άνοιξε τα χέρια της και έκλεισε τα μάτια της. Η ξαδέλφη της τρόμαξε. Ήξερε ότι αυτή η δυναμικη γυναίκα μπορεί να άλλα-ζε γνώμη αυτή την στιγμή και να ακύρω-νε τον γάμο. Η Μίμα ανοίγει τα μάτια και παίρνει απότομα το σημείωμα από τα χέ-ρια του Σταύρου. Το σκίζει σε μικρά κομ-μμάτια. Στο βλέμα της Εφης ο πανικός και ο φόβος. Ο Χρήστος χαιδέυει την κοιλιά του και τους κοιτά με απορία. -Μίμα τι κάνεις; ( Ρωτά ο Σταύρος.)-Τώρα πια δεν το χρειάζομαι. Από δω και μπρός μαζί σου, σε όλα !!!-Παιδιά δεν λέμε τα υπόλοιπα στην κουζί-να και πεινάω και θέλω μια μπυρίτσα ακό-μα . ( Είπε ο Χρήστος και πήραν γελώντας τον διάδρομο για την κουζίνα.)

*H ιστορία διαθέτει στοιχεία φανταστι-κά, αλλά στηρίχθηκε σε πληροφορίες που μας έδωσε η γιαγιά Μαρία για το σημείωμα του «Νοικοκυρούλα» και για την ζωή της αδελφής της Μίμας. Η φωτογραφία επισης είναι από το προσωπικό της αρχείο.Συμπτωματικά σήμερα 8 Μάρτη είναι «η ημέρα της γυναίκας» και οι δυο αδελφές με την δυναμική πορεία τους και τις επιλογές τους έχουν τιμήσει το ταξίδι τους στην ζωη ως γυναίκες μέχρι σήμερα…. Τις «Αναγνωστικές»γραπτές ευχές μας και στην μάνα και στην θεία.…

Page 11: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του
Page 12: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 201812

Ροζάριο με πολύχρωμους κόμπους

Στον αγώνα ενωμένοιΣτο τσιγάρο χωριστά;

Χρόνης Μίσσιος, ’’...καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς’’

Σε μιά χώρα με τόσο φωτεινό ήλιο, η πολιτική να κυριαρχείται από βα-θιές σκιές, σε μιά χώρα μ’ έναστρο ουρανό, οι πολίτες να περπατάνε στα τυφλά μέσα στο πυκνό σκοτά-δι, σε μιά χώρα όπου τραγουδάνε ακόμα και τα πουλιά ,να σιωπούν οι [αυτοαποκαλούμενοι] άνθρω-ποι του πνεύματος, σε μιά χώρα της ποίησης και των ποιητών, να διαβάζονται και να προβάλλονται δηλώσεις μιάς χρήσης, ενός άχρη-στου ή κάποιων αχάριστων, φαίνε-ται να είναι απορίας άξιον, όμως

τελικά δεν είναι.Επειδή στην Ελλάδα ‘’οι αλεπούδες είναι γραφτό να κα-ταβροχθίσουν τα κοκόρια’’ [Βασ.Καραποστόλης, Η ζωή σαν τιμολόγιο], οι πολλοί αρχόμενοι αποφάσισαν, εκό-ντες/άκοντες, να ζήσουν σαν [εκ-πεπτω-] κότες και ν’ αφήσουν στους εκάστοτε λίγους άρχοντες ‘να κάνουν παιχνίδι’. Ν’αλληλοσυγχαίρονται,ν’αλληλοβραβεύο-νται,ν’αλληλοαθωώνονται,ν’αλληλοδικαιώνονται.Επειδή ορισμένοι, ίσως ελάχιστοι, αρνούνται την πολιτι-κή/κοινωνική/ψυχική ερήμωση και την υποταγή στο ‘αό-ρατο χέρι’ ή την αναμονή της ά’υ’λης λύτρωσης κι επειδή θέλουν να ονειρεύονται ακόμα και μετά το θάνατο[ μάλ-λον, τη δολοφονία] του ονείρου, είναι αναγκαίος ένας νέος Οδικός Χάρτης Δικαίου και Ηθικής [όχι ως αφηρη-μένων/ασαφών κατευθύνσεων αλλά ως προ’υ’ποθέσε-ων / εγγυήσεων για ηθικό πολιτικό βίο].Με βάση τα παραπάνω ,θα συμβούλευα τα παιδιά μου και κάθε νέο αυτής της πατρίδας:-να φοβούνται πολιτικούς που ούτε γνωρίζουν τί ποιούν, ούτε πιστεύουν σε κάτι πλήν της εξουσίας, που επινοούν και κατασκευάζουν έννοιες και λέξεις κατά το δοκούν και κατά περίσταση, που ό,τι πράττουν αυτοί [επειδή το πράττουν αυτοί] είναι εξαρχής ορθό και δίκαιο, ενώ ό,τι πράττουν οι άλλοι [επειδή το πράττουν οι άλλοι] είναι εξαρχής λάθος κι άδικο, που είναι αιχμάλωτοι/όμηροι των προ-φάσεων και προ-καταλήψεών τους-να μην εμπιστεύονται τους ηγέτες που ζητάνε να θυσι-αστούν οι πολίτες για να σωθούν αυτοί, τους δογματικά [αυτο] υπνωτισμένους που επικαλούνται τη δημιουργία του ’’Νέου Ανθρώπου’’ [sic] ενώ ξαναγενάνε τον Προάν-θρωπο, τους φιλοσόφους που αυτοαναγορεύονται κρι-τές των πάντων ενώ οι ίδιοι δεν ευθύνονται για τίποτα-να μην παρασύρονται από τον κομπασμό και το φαν-φαρονισμό των τυχοδιωκτών, την αφελή[;] υπακοή των εθελόδουλων, τους εμπόρους των ελπίδων και των ψευ-δαισθήσεων, τους εμπαθείς και απαθείς-να ξεχωρίζουν την αδιάντροπη πορνεία [της ψυχής]από την αδέξια ντροπή [των λόγων], την ακάθαρτη σκέψη από την ιδεοληπτική συνείδηση, τη βία της απελπισίας από τη λύσσα του φθόνου, την πτωχοαλαζονεία από την αμυντική λειτουργία της ανημποριάς, το ‘ξυπόλητο τάγμα’ από τους ένοχους αβράκωτους ,τους συμφερο-ντολόγους ‘καταναλωτές της ήττας’ από τους ιδιοτελείς αγωνιστές ,τους εξεγερμένους από τους μονομάχους-ν’ ακολουθούν τους αταξινόμητους κι όχι τους ταξινο-μημένους, τους κριτικούς κι όχι τους εθελοτυφλούντες, τους ρισκάροντες κι όχι τους βολεμένους, τους προμη-θείς κι όχι τους επιμηθείς.Δεν γνωρίζω τί απόλα αυτά θα γίνει πυξίδα ζωής. Σί-γουρα όμως δεν θα γίνουν χάντρες στο κομπολό’ι’ κάθε εξουσίας που ξέρει μόνο ν’ απειλεί και να δια-τάζει.ΥΓ. ’’Λιγοτέψαμε. Γίναμε τόσοι δα.Κομμάτια’’ [Στ. Σταυρό-πουλος, Πιό νύχτα δεν γίνεται]

Του Γιάννη Πανούση, καθηγητή Εγκληματολογί-ας στο Πανεπι-στήμιο Αθηνών

Ναι στα Καύσιμα, όχι στις αποσπάσεις

Έντονο προβληματισμό αλλά και αγανά-κτηση προκάλεσε στο σύνολο του προσω-πικού της Αστυνομικής Δ/νσής Αργολίδας σχετική Διαταγή του Αρχηγείου, η οποία κοινοποιήθηκε στις Δ/νσεις Αξ/κών την 27-02-2018, σύμφωνα με την οποία αστυ-νομικοί και της Διευθύνσεως Αργολίδας αποσπώνται τρία άτομα για δύο μήνες για ενίσχυση με Αστυνομικό Προσωπικό των Διευθύνσεων Αστυνομίας του Ανατολικού Αιγαίου.Συμφώνα με ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος της Ένω-σης Γεώργιος Παπαθεοφάνης και ο αντι-πρόεδρος Αναστάσιος Βενετσιάνος μετα-ξύ άλλων ερωτούνται οι αρμόδιοι:-Τι εμπόδισε τους αρμοδίους να ενεργή-σουν τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα, με δεδομένο ότι είχαν πλήρη γνώση της ανά-γκης ενίσχυσης των εν λόγω υπηρεσιών και ότι αυτή δεν προέκυψε την τελευταία στιγμή;-Πόσο χρόνο έχουν στη διάθεσή τους οι συνάδελφοι να τακτοποιήσουν τις υπο-χρεώσεις τους και να ενημερώσουν ή να λάβουν μέριμνα για τυχόν ανήμπορους και ηλικιωμένους γονείς ή άλλους συγγενείς, όταν η Δ/γή απόσπασής τους κοινοποιεί-ται την 28-2-2018 και πρέπει να πάρουν φύλλο πορείας την επομένη (1-3-2018) για αναχώρηση;-Η συμπεριφορά της Διοίκησης προς το έμψυχο δυναμικό της ΕΛ.ΑΣ. είναι η ενδε-δειγμένη ή αυτή συνεχίζει πορεία που πι-θανόν να έχει χαραχτεί δεκαετίες πριν;-Μέχρι πότε άραγε οι συνάδελφοι θα υφί-στανται το μαρτύριο του ξεσπιτωμού;- Για ποιο λόγο αλήθεια εν έτει 2018, πε-νήντα (50) έτη μετά τη μεταπολίτευση ο Αστυνομικός αντιμετωπίζεται ως «πράγ-μα» ;-Υπάρχει προοπτική ώστε να βρεθεί μια μόνιμη και οριστική λύση στο εν λόγο ζή-τημα η οποία θα διαφαλίσει την καλύτερη διαχείριση του ζητήματος χωρίς να χρει-άζεται να μετακινούνται αστυνομικοί από όλη την χώρα;-Έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η συνε-χιζόμενη ανωτέρω περιγραφήσα κατάστα-ση, αφενός επιβαρύνει τόσο τον κρατικό προϋπολογισμό, όσο και την παραπαίου-σα οικογενειακή οικονομία των ίδιων των μετακινουμένων, πέραν τις τεράστιας τα-λαιπωρίας, με δεδομένο ότι η εκτός έδρας αποζημίωση που λαμβάνουν, δεν αρκεί καλά καλά για την στέγαση και την σίτιση τους;-Πόσο ισομερή και δίκαιη είναι η κατανο-μή των βαρών και των υποχρεώσεων που

αναλογούν σε κάθε Αστυνομική Διεύθυν-ση της χώρας όταν η Διαταγή του Αρχη-γείου της ΕΛ.ΑΣ. ορίζει ότι η Διεύθυνση μας πρέπει να συμμετέχει σε συγκεκριμέ-νη δράση με δύο αστυνομικούς, για την οποία η διαταγή της Γ.Π.Α.Δ.ΠΕΛ/ΣΟΥ αυ-ξάνει τον αριθμό κατά έναν;

Εφοδιασμός υπηρεσιακών οχημάτων με καύσιμα από την ελεύθερη αγοράΗ Ένωσή Αστυνομικών Υπαλλήλων Αρ-γολίδας αναφέρει ότι, τίθεται ζήτημα ως προς τον εφοδιασμό των υπηρεσιακών οχημάτων με καύσιμα από το ελεύθερο εμπόριο. Ο λόγος είναι ότι παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 1450/550 από 3-3-1982 (ΦΕΚ Β93) απόφαση κ. Υπουργού Προε-δρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία τα καύσιμα που δικαιούται κάθε υπηρεσιακό αυτοκίνητο για κάθε μήνα, υπολογίζονται για διαδρομή χιλίων διακο-σίων χιλιομέτρων (1200 χιλ.) κατά προσέγγιση.Το ως άνω ζήτημα αφο-ρά άμεσα την Αργολίδα, αφού αφενός το Αστυ-νομικό Τμήμα Ερμιονί-δας λόγω της μεγάλης απόστασης του από το κέντρο του Νομού (ογδόντα -80- χιλιόμε-τρα), δεν εφοδιάζεται με καύσιμα από το στρα-τόπεδο του Ναυπλίου

(ΚΕΜΧ) αλλά από την ελεύθερη αγορά και αφετέρου και αφετέρου γιατι ενδέχεται να απασχολήσει και τις λοιπές αστυνομικές υπηρεσίες του Νομού, μετά και την προ-αναγγελθείσα διακοπή λειτουργίας του εν λόγω στρατοπέδου στο τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους.Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι με απόφαση κ. Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εξαιρέθηκαν των περιορισμών κατανάλω-σης καυσίμων τα οχήματα του Λιμενικού Σώματος, ενώ παράλληλα αυξήθηκε κατά πενήντα τοις εκατό -50%- το ανώτατο όριο καυσίμων και για τα οχήματα των Δασικών Υπηρεσιών, ζητούν να ληφθεί με τον ίδιο τρόπο μέριμνα, ώστε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα για την κίνηση των υπηρε-σιακών οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ. καύσιμα, καθ’ όσον αυτά που δικαιολογούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επαρκούν ούτε στο ελάχιστο.

Δεν θέλουν την ξαφνική απόσπαση στις Διευθύνσεων του Ανατολικού Αιγαίου

Page 13: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 13

Ομιλία του κ. Γιάννη Στουρνάρα, Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην 85η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΟΛΟΚΛΗ-ΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣ-ΤΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣΗ επιτυχής ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος τον Αύ-γουστο του 2018 θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας μακράς πε-ριόδου οικονομικής προσαρμογής, θα επιτρέψει την επάνοδο στην κανονικότητα και μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αποδει-χθεί αφετηρία ταχείας και διατηρήσιμης ανάπτυξης.Τα κρίσιμα ζητήματα που θα επιδράσουν καθοριστικά στην πορεία της οικονομίας από τώρα και στο εξής είναι τέσσερα:

(α) Η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέουςΤο μεγάλο ύψος του δημόσιου χρέους τροφοδοτεί την αβε-βαιότητα, υποσκάπτει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της οικονομίας, επηρεάζει δυσμενώς την πιστοληπτική αξιολό-γηση της χώρας και δυσχεραίνει την ομαλή έξοδο από το πρόγραμμα. Η έκθεση βιωσιμότητας του χρέους από τους θεσμούς και η λήψη των μεσοπρόθεσμων μέτρων αναδιάρθρωσής του από το Eurogroup πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν συντομότερα και με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, ώστε να ενισχυθεί πε-ραιτέρω η εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών αγορών και να δρομολογηθεί η ομαλή έξοδος από το πρόγραμμα.

(β) Η εμπέδωση της εμπιστοσύνηςΓια να επιτύχει η Ελλάδα την έξοδο στις αγορές με ευνοϊκούς όρους, πρέπει να εμπεδώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και να διαβεβαιώσει ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν θα διολισθήσει εκ νέου σε λά-θος κατεύθυνση. Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί πρέπει να τηρηθούν και να γίνουν αποφασιστικά βήματα για τη συνέ-χιση των μεταρρυθμίσεων και των αποκρατικοποιήσεων, με πρώτο βήμα την άρση των προσκομμάτων σε μεγάλες επεν-δύσεις που έχουν ήδη αποφασιστεί, αλλά καθυστερούν. Στον τομέα αυτό, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η νομοθεσία για τις χρήσεις γης.Η διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής, στην οποία θα εντάσσονται οι στόχοι, δημοσιονομικοί και διαρθρωτικοί, που έχουν ήδη αποφασιστεί για την περίοδο μετά τη λήξη του προγράμματος, θα δώσει ισχυρή ώθηση στην εμπιστοσύνη. Θα επηρεάσει θετικά τους όρους εξόδου στις αγορές, θα βελ-τιώσει το επενδυτικό κλίμα και θα ενισχύσει την προσέλκυση επενδύσεων. Επιπλέον, θα διευκολύνει την επιστροφή καταθέ-σεων στις τράπεζες και θα ενδυναμώσει την πιστοδοτική τους ικανότητα. Τα παραπάνω θα θέσουν σε κίνηση έναν ενάρετο κύκλο στην οικονομία και στο τραπεζικό σύστημα και θα δια-μορφώσουν τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν την πλήρη άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

(γ) Ομαλή έξοδος στις αγορέςΜετά τη λήξη του προγράμματος, η Ελλάδα θα πρέπει να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την κάλυψη των χρηματοδοτικών της αναγκών προσφεύγοντας στις διεθνείς χρηματαγορές με διατηρήσιμους όρους. Όπως αναφέρθηκε ήδη, η εμπέδωση της εμπιστοσύνης είναι η κύρια και ουσια-στική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό. Παράλληλα όμως, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό δίχτυ ασφαλείας που θα πείθει ότι η χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει ενδεχόμε-νες συγκυριακές αντιξοότητες που καθιστούν το κόστος χρη-ματοδότησης μη ανεκτό.

Μία τέτοια δικλίδα ασφαλείας είναι το προβλεπόμενο “απόθε-μα ρευστότητας”, που δίνει τη δυνατότητα να αποφεύγεται η προσφυγή στις αγορές σε περιόδους αστάθειας και αυξημέ-νου κόστους αναχρηματοδότησης. Το απόθεμα ρευστότητας δημιουργείται με τις δοκιμαστικές εκδόσεις ομολόγων πριν από τη λήξη του προγράμματος και με τη συμβολή του Ευ-ρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM). Στην παρούσα φάση, η πρώτη δοκιμαστική έξοδος στις αγορές πραγματο-ποιήθηκε τον Ιούλιο του 2017 με την έκδοση πενταετούς ομο-λόγου, ενώ το Νοέμβριο του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή ομολόγων ύψους 25,8 δισεκ. ευρώ. Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, δρομολογήθηκε μία ακόμη έξοδος με την έκδοση επταετούς ομολόγου, εντασ-σόμενη στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για επάνοδο της χώ-ρας στις διεθνείς αγορές πριν από τη λήξη του προγράμματος. Η έκδοση αυτή, που πραγματοποιήθηκε εν μέσω αναταράξε-ων στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, ήταν επιτυχής.Οι αναταραχές, όπως οι πρόσφατες, φαίνεται όμως ότι επη-ρεάζουν περισσότερο τις χώρες με αδύναμη πιστοληπτική διαβάθμιση και λιγότερο ισχυρή οικονομία, οι οποίες είδαν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων τους να αυξάνονται σημαντικά. Κατά συνέπεια, υπό τις παρούσες αβέβαιες συν-θήκες, η έξοδος του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές, αν και είναι επιβεβλημένη προκειμένου η χώρα να επανέλθει στην κανονικότητα, πρέπει να γίνεται με προσεκτικά βήματα.Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η δοκιμαστική έξοδος στις αγορές για τη δημιουργία ενός ασφαλούς αποθέματος ρευ-στότητας πριν από τη λήξη του προγράμματος δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και προετοιμάζει το έδαφος για την έξο-δο της χώρας από το πρόγραμμα. Ωστόσο, συμπληρωματικά θα πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο ενός προληπτικού προγράμματος στήριξης. Το ενδεχόμενο προσφυγής σε προ-ληπτικό πρόγραμμα στήριξης, ιδιαίτερα μάλιστα εάν οι συν-θήκες στις χρηματοπιστωτικές αγορές συνηγορούν, δεν θα πρέπει να δραματοποιείται, καθώς οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί δημιουργήθηκαν για να χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει ανά-γκη. Η ύπαρξη ενός τέτοιου προληπτικού πλαισίου στήριξης εκτιμάται ότι μπορεί να δράσει υποστηρικτικά για την ελλη-νική οικονομία, μειώνοντας το κόστος δανεισμού, καθώς θα παρέχει ασφάλεια σχετικά με την πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου και των τραπεζών σε χρηματοδότηση μετά τη λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Η προληπτική πι-στοληπτική γραμμή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερό-τητας (ESM) θα καθιστούσε αυτούς τους πόρους διαθέσιμους, χωρίς να είναι απαραίτητη εκ προοιμίου η άντλησή τους. Αντίθετα, η συσσώρευση ταμειακών διαθεσίμων συνεπάγεται άμεσα πρόσθετο δανεισμό, ο οποίος επιβαρύνει το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους. Επιπλέον, αυτό το πλαίσιο προληπτικής στήριξης εξασφαλίζει τη διατήρηση της “παρέκ-κλισης” (waiver) για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα προκειμέ-νου αυτά να χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος μέχρις ότου η Ελλάδα αποκτήσει επενδυτική πιστοληπτική διαβάθμιση. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση αυτή, το απόθεμα ασφαλείας για τις συστημικές τράπεζες εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμο και πέραν του Αυγούστου του 2018. Τέλος, η διατήρηση της παρέκκλισης (waiver) σε συνδυασμό με τα μέτρα για τη βιωσι-μότητα του χρέους θα επιτρέψουν την αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς κρατικών τίτλων είτε στην κανονική του διάρκεια είτε κατά την περίοδο επανεπέν-δυσης, επηρεάζοντας πτωτικά το κόστος δανεισμού του Ελ-ληνικού Δημοσίου.

(δ) Το πλαίσιο εποπτείας μετά το πρόγραμμαΣύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, προκύπτει ότι η λήξη του ελληνικού προγράμματος τον Αύγουστο του 2018 δεν συνε-πάγεται αποδέσμευση της χώρας από υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι των δανειστών της. Αυτό που αλλάζει είναι η μορφή του πλαισίου εποπτείας της χώρας, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στους γενικούς όρους και κανονισμούς επο-πτείας που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Ο Κανονισμός 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προβλέπει αυτόματη άσκηση εποπτείας μετά το πρόγραμμα μέχρις ότου η χώρα αποπληρώσει το 75% των δανείων που έχει λάβει από άλλα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-τας. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει ενισχυμένη εποπτεία, αν κρίνει ότι συντρέχουν οι συνθήκες.Πέραν των διατάξεων που είναι ήδη σε ισχύ, έχουν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλαγές στην οικονομική δια-κυβέρνηση της ζώνης του ευρώ, οι οποίες αφορούν ζητήμα-τα που μπορούν να επηρεάσουν τη φύση της εποπτείας της ελληνικής οικονομίας μετά το πρόγραμμα και θα συζητηθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα ζητήματα αυτά αφορούν τον αυξημένο ρόλο του ESM και τη δυνατότητα χρηματοδότησης για την υλοποίηση διαρθρωτι-κών μεταρρυθμίσεων.Γίνεται επομένως φανερό ότι η ομαλή έξοδος της Ελλάδος από το πρόγραμμα και η επιτυχής πορεία της στη νέα, μετά την κρίση, ευρωπαϊκή κανονικότητα συνεπάγονται δεσμεύ-σεις για τη διασφάλιση των μέχρι σήμερα επιτευγμάτων, την άσκηση συνετής οικονομικής πολιτικής μετά το πρόγραμμα και τη συνέχιση της εφαρμογής των διαρθρωτικών μεταρρυθ-μίσεων μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009-2017Οι θετικές ενδείξεις για βιώσιμη επιστροφή στην ανάπτυξη είναι το αποτέλεσμα της μακρόχρονης και εξαιρετικά επώδυ-νης προσπάθειας οικονομικής προσαρμογής. Η πρόοδος που έχει συντελεστεί από την έναρξη της κρίσης δημόσιου χρέους το 2009 έως σήμερα είναι εντυπωσιακή και πρωτοφανής στα ιστορικά χρονικά διεθνώς. Συγκεκριμένα, η χώρα πέτυχε: Την πλήρη εξάλειψη των δίδυμων ελλειμμάτων, δηλαδή του υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος και του μεγάλου ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Την πλήρη αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας σε όρους κόστους εργασίας και τη σημαντική βελτίωση σε όρους τιμών. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό επιτεύχθηκε μέσω μιας επώδυ-νης διαδικασίας εσωτερικής υποτίμησης που έλαβε χώρα μέσω της σημαντικής μείωσης των ονομαστικών μισθών κυ-ρίως στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, εφαρμόζεται ένα τολμηρό πρόγραμμα μεταρ-ρυθμίσεων, ιδιωτικοποιήσεων και εκσυγχρονισμού της οικο-νομίας σε τομείς όπως οι αγορές εργασίας και προϊόντων, το σύστημα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, το δημοσιονομικό πλαίσιο, το φορολογικό σύστημα και η δημόσια διοίκηση. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των πολύ σημαντικών αλλαγών που συντελέστηκαν στην οκταετία της κρίσης, αυξήθηκε η εξωστρέφεια της οικονομίας και έχει ξεκινήσει η αναδιάρθρω-ση του παραγωγικού υποδείγματος υπέρ κλάδων με εξαγωγι-κό προσανατολισμό.Τέλος, η αναδιάρθρωση και η ανάταξη του τραπεζικού συ-

στήματος, με κύριο χαρακτηριστικό τη σημαντική ανακεφα-λαιοποίηση μετά από αυστηρές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και τον έλεγχο ποιότητας στοιχείων του ενεργητικού τους, διασφαλίζουν υψηλούς δείκτες κεφα-λαιακής επάρκειας (CET1), υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που, σε συνδυασμό με τον ικανοποιητικό δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέ-ψεις, επιτρέπουν στις ελληνικές τράπεζες την αποτελεσματική διαχείριση του πολύ υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρε-τούμενων ανοιγμάτων. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι, παρά την πρόοδο που συ-ντελέστηκε, η κρίση επέφερε σημαντικό κόστος σε όρους απώλειας προϊόντος και απασχόλησης και σημαντική μείωση του πλούτου των νοικοκυριών. Μεταξύ 2008 και 2016, η χώρα απώλεσε περισσότερο από το ¼ του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές και η ανεργία αυξήθηκε σχεδόν κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες. Επιπλέον, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοδύναμα αγοραστικής δύναμης διαμορφώθηκε το 2016 σε μόλις 68% του κοινοτικού μέσου όρου, από 93% το 2008. Παράλληλα, έλαβε χώρα ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης Ελλήνων με υψηλά προσόντα, στερώντας την ελληνική κοινωνία και οικονομία από ένα πα-ραγωγικό τμήμα της, με ανυπολόγιστες δημογραφικές, οικο-νομικές και κοινωνικές συνέπειες.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2018Το 2017 ήταν έτος επιστροφής της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη μετά από πολυετή περίοδο ύφεσης, με εξαίρεση το 2014. Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφω-θεί σε 1,6% το 2017 και προβλέπεται να ενισχυθεί σε 2,4% και 2,5% το 2018 και το 2019 αντίστοιχα. Υπάρχουν επομένως βά-σιμες ενδείξεις ότι, μετά από μια μακρόχρονη και εξαιρετικά επώδυνη οικονομική προσαρμογή, εμπεδώνεται μια αναπτυ-ξιακή δυναμική, που προσδιορίστηκε τόσο από τις ευνοϊκές εγχώριες εξελίξεις όσο και από την καλή ευρωπαϊκή συγκυρία. Οι βελτιωμένες προοπτικές για την εγχώρια οικονομία ενί-σχυσαν το οικονομικό κλίμα και οδήγησαν σε αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων, σε αναβάθμιση της διεθνούς πι-στοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού Δημοσίου και σε δι-αδοχικές μειώσεις της εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από το μηχανισμό έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA). Μείωσαν τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στα επίπεδα του Ιανουαρίου του 2006, γεγονός που επέτρεψε την επιστρο-φή του Ελληνικού Δημοσίου τον Ιούλιο του 2017 στις διεθνείς αγορές μετά από μία τριετία αποκλεισμού. Μείωσαν επίσης τις αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων και οι ελληνικές τράπεζες επέστρεψαν στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές εκδίδο-ντας καλυμμένα ομόλογα.Με αυτά τα δεδομένα, είναι βάσιμο να προβλεφθεί ότι το 2018 η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί και ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί σε 2,4%. Παράγοντες ώθησης θα είναι: α) η ισχυ-ρή ανοδική πορεία του τουρισμού, β) η μεγάλη ενίσχυση της μεταποιητικής παραγωγής, που αντανακλά τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων και προεξοφλεί την αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, γ) η αύξηση των εξαγωγών και δ) η ευνοϊκή διεθνής οικονομική συγκυρία.Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός επανήλθε το 2017 σε θετι-κό έδαφος, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό 1,1%, έναντι μηδενικού ρυθμού το 2016. Η εξασθένηση των αποπληθω-ριστικών πιέσεων οφείλεται κυρίως στην έντονα ανοδική πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου ιδίως στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, αλλά και στην πληθωριστική επίδραση των νέων έμμεσων φόρων που τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του

ΣΥΝΕΧ. ΣΤΗ ΣΕΛ. 16

Page 14: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 201814

ανθρώπων έργα

Η «Λυρική» Αντιγόνη του Σοφοκλή στο Άργος

Τιμάται για το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβασμό της στην ιστορία του τόπου, για την προσφορά της στον πολιτισμό

Το Ναύπλιο τιμά την ημέρα της γυναίκας, στο πρόσωπο της αρχαιολόγου Άλκηστης Παπαδημητρίου

Η Αρχαία Ελληνική Λύρα που σιώ-πησε για 1600 χρόνια με τον μαγικό αλλά και τόσο οικείο ήχο στα χέρια του Νίκου Ξανθούλη θα αποτελέσει το μουσικό τοπίο για τον λόγο του Σοφοκλή. Αρχικά έχουν προγραμ-ματιστεί δύο παραστάσεις. Η πρώτη στην Αθήνα και η δεύτερη στο Άρ-γος, πράγμα που αποτελεί επιτυχία για όσους μεσολάβησαν να ανέβει στην αίθουσα τέχνης και πολιτισμού “Μέγας Αλέξανδρος”. Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άργους Μυκηνών έχει κάθε λόγο να αισθάνεται χαρούμενη που θα

παρουσιάσει τη «Λυρική» Αντιγόνη του Σοφοκλή στην αίθουσα τέχνης και πολιτισμού ¨Μέγας Αλέξαν-δρος¨ το Σάββατο 10 Μαρτίου στις 8.30μμ.Πρόκειται για μια παράσταση της Αντιγόνης σε μορφή αναλογίου όπου ο μουσικός που ανεβίωσε την τεχνική της αρχαίας λύρας (Νίκος Ξανθούλης), η χορεύτρια που ειδικεύθηκε στον αρχαίο χορό (Θάλεια – Μαρί Παπαδοπούλου), ο σκηνοθέτης που έχει ασχοληθεί με την ερμηνευτική και ερευνητι-κή προσέγγιση του αρχαίου δρά-

ματος (Νικόλας Ταρατόρης) και η ηθοποιός που βραβεύτηκε για την ερμηνεία της στο ρόλο της Αντιγό-νης στη Μόσχα (Δώρα Γιαννίτση) ερμηνεύουν το έργο του Σοφοκλή σε μια διαφορετική προσέγγιση και αναδεικνύουν τη σχέση του λόγου με τη μουσική. Η μετάφραση είναι του Ανδρέα Χ. Ζούλα.Ο ρόλος της μουσικής στα ανεβά-σματα των αρχαίων δραμάτων ήταν πολύ σημαντικότερος από αυτόν των σύγχρονων παραστάσεων. Και όταν μιλάμε για Μουσική στην αρχαία Ελλάδα εννοούμε την ενό-

τητα μουσικής, (ποιητικού) λόγου και χορού. Με αυτήν τη λογική η παράστασή μας, καίτοι αναλόγιο, αναδεικνύει την «λυρική» διάσταση του έργου με ανακατασκευασμένη αρχαία λύρα, χορό και τον αξεπέ-ραστο λόγο του Σοφοκλή.Φωτισμοί, video και slides από προ-βολέα συμπληρώνουν την εικαστική προσέγγιση σε μια παράσταση που είναι τόσο κλασική όσο και μοντέρ-να.Η τιμή του εισιτηρίου είναι 10 ευρώ.

Τ ην Δρ. Άλκηστη Παπαδημητρίου, θα τιμήσει ο δήμος Ναυπλιέων, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγμα-

τοποιηθεί στην αίθουσα του Βουλευτικού, σήμερα Πέμπτη, στις 19.00 το βράδυ.Ο Δήμος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας κάθε χρόνο τιμά την γυναίκα στο πρόσωπο συμπολιτισσών μας που έχουν διακριθεί στην δουλειά τους ή στην προσφο-ρά τους στην πόλη.Με την ευκαιρία του φετινού εορτασμού, θα τιμηθεί η κα Παπαδημητρίου, Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας, για το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβασμό της στην ιστορία του τόπου, για την προσφορά της στον πολιτισμό αλλά και την αμέριστη βοήθειά και συμπαράσταση στην προσπάθεια για ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.Η δρ. Άλκηστις Παπαδημητρίου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Ιστορία και Αρχαι-ολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-νεπιστήμιο Αθηνών. Πραγματοποίησε μετα-πτυχιακές σπουδές Κλασικής Αρχαιολογίας, Προϊστορικής Αρχαιολογίας και Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Albert-Ludwig του Freiburg της Γερμανίας, όπου εκπό-νησε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο: «Die früheisenzeitliche bemalte Keramik aus Tiryns» (Η γραπτή κεραμεική της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου από την Τίρυνθα).Υπήρξε υπότροφος της Γερμανικής Υπηρε-σίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) και του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου.

Ως φοιτήτρια συμμετείχε σε πανεπιστημι-ακές ανασκαφές στη Βασιλική Ιεράπετρας στην Κρήτη, στη Γρόττα Νάξου και στο ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα στην Επίδαυρο. Μετά την απόκτηση του διδακτορικού της τίτλου διετέλεσε επί σειρά ετών (1987-1991) επιστημονική συνεργάτης στις ανασκαφές του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Τίρυνθα υπό τη διεύθυνση του καθηγη-τή Klaus Kilian.Από το 1991 έως σήμερα υπηρετεί στη Δ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαι-οτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-τισμού∙ το 2010 ορίστηκε προϊσταμένη της εν λόγω Εφορείας. Ως «μάχιμη αρχαιολόγος»

έχει διενεργήσει μεγάλο αριθμό σωστικών ανασκαφών στο Άργος, την Τίρυνθα και την Ερμιόνη (ο αριθμός των ανασκαφών ανέρχε-ται στις 320 και συνεχώς αυξάνεται). Πέρα από το πλούσιο ανασκαφικό της έργο, η δρ. Άλκηστις Παπαδημητρίου έχει να επι-δείξει έντονη δραστηριότητα στο χώρο της Μουσειολογίας και της ανάδειξης της πολι-τιστικής μας κληρονομιάς.Συγκεκριμένα:Υλοποίησε το πρόγραμμα απογραφής και τα-ξινόμησης των αποθηκών του Αρχαιολογικού Μουσείου του Άργους.Συμμετείχε στην ομάδα εργασίας για την έκθεση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου

Μυκηνών.Ήταν υπεύθυνη για την υποβολή φακέλου ένταξης των Μυκηνών και της Τίρυνθας στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco. Επί-σης, υπήρξε επικεφαλής του προγράμματος αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαιο-λογικού χώρου της Τίρυνθας που χρηματο-δοτήθηκε από το Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ.Κατά τα έτη 2003-2004 ήταν επιβλέπουσα του έργου «στερέωση - αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Άργους», ενώ από το 2004 έως το 2009 ήταν υπεύθυνη για τις καλλιτε-χνικές εκδηλώσεις που διοργανώνονταν στο συγκεκριμένο θέατρο σε συνεργασία με το Δήμο του Άργους.Για τη σημαντική προσφορά και το πολυε-τές έργο της στον τομέα της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρο-νομιάς, η δρ. Α. Παπαδημητρίου τιμήθηκε με βραβείο από το Δήμο Άργους και τη Νο-μαρχία Αργολίδας κατά τα έτη 2003 και 2004 αντίστοιχα. Η δρ. Α. Παπαδημητρίου είναι αντεπιστέλ-λον μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και τακτικό μέλος της Επιστη-μονικής Επιτροπής Μυκηνών, του Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων Πελοποννήσου, του Εθνικού Συμβουλίου Μουσείων, καθώς και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Στο διάστημα 2005-2011 διετέλεσε ταμίας, αντιπρόεδρος και γενική γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.

Page 15: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

Στείλτε τις φωτογραφίες για να δημοσιευτούνΣτείλτε από τις φωτογραφίες σας, αυτές που θεωρείτε σημαντικές και ενδιαφέρουσες, μαζί ένα δικό σας σχόλιο

στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], γράφοντας στο θέμα του μηνύματος: «Η φωτογραφία μου». Οι καλύτερες θα δημοσιεύονται στην έντυπη και στην ηλεκτρονική έκδοση.

Grand Canyon Αργολίδας

Ονειρέψου και εσύ Αν θες να βρεις το δρόμο σουπρέπει να ανέβεις στην ψηλότερη κορφήνα φωνάξεις είμαι ελεύθεροςνα πετάξεις με τον αετό σε μακρινά μέρηδίχως να φοβηθείς,Αν θες να βρεις το δρόμο σουπρέπει να κάνεις παρέα με άστεγουςνα τραγουδήσεις μαζί τουςτραγούδια που μιλούν για ανεκπλήρωτα όνειρα.Αν θες να βρεις το δρόμο σουπρέπει να δεις τον ήλιο χωρίς φόβονα τον ρωτήσεις γιατί λάμπεις?θα σου απαντήσειονειρεύομαιονειρέψου και εσύ

Γιώργος Μώρος

15ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ2018 πολιτισμός

Άνθρωπος, άλλα ζώα και πράγματα Κυκλοφορεί η ποιητική συλ-λογή του Πέτρου Λυγίζου με τίτλο «Άνθρωπος, άλλα ζώα και πράγματα» από τις εκδό-σεις το ανώνυμο βιβλίο.Ο ράφτης αγαπά τις γυναίκες. / Τις τυλίγει με τα λεπτά του χέρια,/ φαντάζεται πως τις αγκαλιάζει, / ακουμπά τους τρυφερούς τους ώμους,/ φαντάζεται πως τους φιλά, / τίποτα./ Καμία. Πουθενά. / Μόνο η βροχή στο στενό δρομάκι/ μόνο η νυχτερινή επίσκεψη ενός χελιδονιού στο κρεβάτι του / κι ίσως κά-ποιες δισταχτικές ανάσες μιας όμορφης / όταν δοκιμάζει

φόρεμα αταίριαστο με τη ζωή της…Στη συλλογή αυτή θα μπορέ-σει κάποιος να δει τον εαυτό του και να έρθει σε επαφή με όλες τις πτυχές της ανθρώ-πινης ύπαρξης. Το ποιητικό υποκείμενο μετατοπίζεται για να φωτίσει το πρόσωπο, το ζώο, το αντικείμενο που ενυ-πάρχει στην ανθρώπινη υπό-σταση. Οι λέξεις αποπνέουν συμπόνια και κατανόηση, με-λαγχολία και φόβο, και απο-καλύπτουν ένα ειλικρινές και οδυνηρό ταξίδι αυτογνωσίας.«Η κατανοητή έκφραση, ο λυρισμός που δεν χάνεται σε

αοριστίες και η καθαρότητα των σχημάτων είναι τα πλε-ονεκτήματα της ποίησης του Πέτρου Λυγίζου. Συγκρατώ την έλξη που ασκούν τα πράγ-ματα καθαυτά…» Γεώργιος Βέης, ποιητής, κριτικός λογο-τεχνίας, μόνιμος πρέσβης της Ελλάδος στην UNESCO

Ο Πέτρος Λυγίζος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Κατάγεται από την Ικαρία. Είναι καθηγη-τής αρχαίας και νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ζει και εργάζεται στο Ναύπλιο. Μεγάλος αριθ-μός ποιητικών συλλογών και πεζών του έχει ήδη εκδοθεί. Κά-

ποια από τα έργα του έχουν με-ταφραστεί στα αγγλικά. Πηγές έμπνευσής του είναι η αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου, οι κρυφές σκέψεις και τα απαγο-ρευμένα όνειρά του.

Παραδοσιακό γλέντι με το Χορόσημο

Το Πολιτιστικό λαογραφικό σωματείο Χορόσημο με κέφι σας προσκαλεί την Κυριακή στις 13.00 στο Pantazis Royal (Δαλαμανάρα Άργους), σε ένα παρα-δοσιακό γλέντι εφ’ όλης της ύλης, υπό τους ήχους παραδοσιακής ορχήστρας με τους : Γιάννη Παυλό-πουλο (Βιολί, τραγούδι), Θοδωρή Τασούλα (Κλαρί-νο), Σταυρούλα Δαλιάνη (Τραγούδι), Θοδωρή Γιαν-νόπουλο (Λαούτο), Περικλή Κατσώτη (κρουστά), Μιχάλη Βογιατζιδάκη (Κρητική λύρα), Φάνη Μπαρ-μπούνη (Κρητικό λαούτο), Λιάνα Χαραλαμπίδου (Τραγούδι), Γιάννη Φωτιάδη (Ποντιακή λύρα).

Παραμύθια για μεγάλουςΗ Αλληλεγγύη σας προσκαλεί σήμερα Πέμπτη, στις 6:00μ.μ., στα γραφεία του συλλόγου του επί της οδού Γούναρη 47 στο Άργος, σ’ ένα αφιέρω-μα στις δυνατές διαδρομές των γυναικών, που γιορτάζουν στις 8 του Μάρτη. Παραμυθούδες οι: Ασλανίδου Σοφία, Βασιλείου Φωτεινή, Βασι-λείου Ιωάννα, Ηλιοπούλου Ερασμία.

Ημερίδα για την αντιμετώπιση σεισμού σε σχολική μονάδα

Ημερίδα με θέμα «Διαχείριση μαζικών κατα-στροφών –Αντιμετώπιση σεισμού σε σχολική μονάδα» διοργανώνει ο Δήμος Ναυπλιέων σε συνεργασία με το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελ-ματικής Κατάρτισης Ναυπλίου, αυτό το Σάββατο από τις 10.00 το πρωί έως τις 18.00 το απόγευμα, στο ΕΠΑΛ, στην Άρια.Η Ημερίδα απευθύνεται σε ενήλικους εθελοντές, σε εκπαιδευτικούς και σπουδαστές των ΙΕΚ και θα περιλαμβάνει ένα θεωρητικό τμήμα και μια άσκηση προσομοίωσης σε κατάσταση σεισμού.

Πρωτιές για τους Ιπτάμενους στους κολυμβητικούς αγώνες στην Τρίπολη

Η Ιπτάμενη κολυμβήτρια του Αθλητικού Συλλόγου Αργο-λίδας ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ Ευφρο-σύνη Σκούμπη συμμετείχε στους Χειμερινούς αγώνες Προαγωνιστικών Κατηγορι-ών στην Τρίπολη το Σάβ-βατο 3 Μαρτίου. Με την ειδικευμένη και άρ-

τια καθοδήγηση της προ-πονήτριας κολύμβησης των Ιπτάμενων Κατερίνας Δημα-κοπούλου η κολυμβήτρια Ευφροσύνη Σκούμπη συνέχι-σε τις εξαιρετικές εμφανίσεις που μας έχει συνηθίσει και κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία της στα 100

μέτρα ύπτιο καθώς και στα 200 μέτρα ελεύθερο κάνο-ντας παράλληλα ατομικά ρεκόρ και στα 2 αγωνίσματα. Θερμά συγχαρητήρια στην κολυμβήτρια Ευφροσύνη Σκούμπη και στην προπονή-τρια του συλλόγου Κατερίνα Δημακοπούλου που μας έφε-

ραν και αυτές τις επιτυχίες. Οι Ιπτάμενοι συνεχίζουν να μας αποδεικνύουν το υψηλό κολυμβητικό τους επίπεδο καθώς και το ότι είναι στα-θερά και αναμφισβήτητα τα τελευταία 5 χρόνια η μεγά-λη κολυμβητική δύναμη στο Νομό Αργολίδας.

Page 16: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 201816

2017. Για το 2018, η εξέλιξη του εγχώριου πληθωρισμού ανα-μένεται να προσδιοριστεί σε μεγάλο βαθμό από τις επιδράσεις βάσης (base effects), οι οποίες θα συγκρατήσουν τον πληθωρι-σμό σε θετικό έδαφος, αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2017.Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι ευοίωνες προβλέψεις βα-σίζονται κυρίως στην υπόθεση ότι η τέταρτη και τελευταία αξι-ολόγηση του τρέχοντος προγράμματος οικονομικής προσαρ-μογής θα ολοκληρωθεί ομαλά και βάσει του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, χωρίς καθυστερήσεις και παλινδρομή-σεις, και ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση και στη μεταμνημονιακή εποχή.ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΚατά το 2016 υπήρξε υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέ-σματος της γενικής κυβέρνησης (βάσει του ορισμού του προ-γράμματος), για δεύτερο συνεχές έτος, σε σχέση με το στόχο του προγράμματος. Συγκεκριμένα, το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης για το 2016, σύμφωνα με τον ορισμό του προγράμματος, διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 3,8% του ΑΕΠ, έναντι στόχου 0,5% του ΑΕΠ. Στην υπέρβαση του στόχου συνετέλεσαν η καλύτερη πορεία των εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους καθώς και η συγκράτηση τόσο των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας όσο και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια του 2017 και στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος θεσμοθετήθηκε μια σειρά από δημοσιονομικές ρυθμίσεις με σκοπό την αύξηση των φορολογικών εσόδων, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αναδιάταξη μεσοπρόθεσμα του τρέχοντος μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής. Η νομοθέτηση δημοσιονομικών ρυθμίσεων συνεχίστηκε και το 2018 με την ψήφιση του ν. 4512/2018 τον Ιανουάριο στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος.Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού του 2018, προβλέπεται η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2017 ύψους 2,44% του ΑΕΠ, έναντι στόχου 1,75%. Με βάση όμως τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δημοσιονομικά στοιχεία εκτι-μάται ότι το πρωτογενές δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2017 θα υπερβεί την εν λόγω πρόβλεψη. Εντούτοις, όπως δείχνουν τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου για το 2017 προέρχεται κυρίως από την αύξηση των εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών (κατασχέσεις, πρόσθετοι φόροι από οικειοθελή αποκάλυψη ει-σοδημάτων, ρυθμίσεις οφειλών) που συνδέεται πρωτίστως με συγκυριακούς λόγους, αλλά και από τη μείωση των δημόσιων δαπανών. Αντίθετα, η αύξηση των εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους είναι οριακή, παρά την αύξηση των φορολο-γικών συντελεστών και την επιβολή νέων φόρων. Αυτό επιβε-βαιώνει την άποψη για φορολογική κόπωση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας και υποδηλώνει την αναγκαιότητα αλλα-γής του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣ-ΦΑΛΙΣΗΣΚύρια χαρακτηριστικά της εξέλιξης του εγχώριου τραπεζικού τομέα το 2017 ήταν η σταδιακή ανάκαμψη της οργανικής κερδοφορίας, η διατήρηση της κεφαλαιακής επάρκειας σε ικανοποιητικό επίπεδο, η διαφοροποίηση των πηγών χρημα-τοδότησης των τραπεζών και η μικρή υποχώρηση του αποθέ-ματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους, με το απόθεμα ωστόσο να παραμένει υψη-λό (100,4 δισεκ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2017). Σημειώνεται πάντως ότι, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία Δεκεμβρίου 2017, παρατηρείται σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού μεί-ωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά το τέταρτο τρίμηνο του έτους (το απόθεμα διαμορφώνεται σε περίπου 95 δισεκ. ευρώ). Το 2017 παρατηρήθηκε αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ως αποτέλεσμα της ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας και της σταδιακής ανάκτησης της εμπιστοσύνης του κοινού προς το τραπεζικό σύστημα. Περαι-τέρω, η επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης κατά τα χρόνια της κρίσης φαίνεται να μην είναι τόσο έντονη πλέον. Τα τραπε-ζικά επιτόκια καταθέσεων εξακολούθησαν να μειώνονται, με χαμηλότερο όμως ρυθμό, και τα επιτόκια τραπεζικού δανει-σμού για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις συνέχισαν να αποκλιμακώνονται.

Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματαΗ αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγ-

μάτων αποτελεί το κρισιμότερο πρόβλημα που η κρίση κληρο-δότησε στις τράπεζες και που αυτές καλούνται σήμερα να αντι-μετωπίσουν, προκειμένου να εξυγιανθεί πλήρως το δανειακό χαρτοφυλάκιό τους και να καταστεί έτσι δυνατή η αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης. Για το σκοπό αυτό, το θεσμικό πλαίσιο έχει εμπλουτιστεί και οι τράπεζες έχουν αναλάβει σημα-ντικές δράσεις. Συγκεκριμένα, τέθηκαν σε λειτουργία ηλεκτρο-νικές πλατφόρμες για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και για πλειστηριασμούς ακινήτων, απλουστεύθηκε το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης εταιριών διαχείρισης πιστωτι-κών απαιτήσεων και πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες πωλήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων. Επίσης, διαμορφώθηκε το πλαίσιο προστασίας των τραπεζικών στελεχών από ποινικές διώξεις και ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εκείνων των πιστωτών οι οποίοι κατέχουν εξασφαλίσεις. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί ως προς την απομάκρυνση των εμποδίων για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ειδικότερα η επίπτωση από την έναρξη των πρώτων ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στη συμπεριφορά των στρατηγικών κακοπληρωτών αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες για τη θετική εικόνα του τέταρτου τριμήνου. Οι τράπεζες ακολουθούν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον προοδευτικό περιορισμό του αποθέματος των μη εξυπη-ρετούμενων ανοιγμάτων, με στόχο τη μείωση του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεταξύ Ιουνίου 2017 και Δε-κεμβρίου 2019 περίπου κατά 37%. Εξάλλου, η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με συσσωρευμένες προβλέψεις είναι ικανοποιητική και η τιμή του δείκτη κεφαλαίου κοινών με-τοχών της κατηγορίας 1 (CET1) ήταν το Σεπτέμβριο του 2017 17,1%, υψηλότερη του μέσου όρου της ΕΕ (15%).Στο αμέσως προσεχές διάστημα οι τράπεζες πρέπει να εντεί-νουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των επιχειρησι-ακών τους στόχων για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, οι οποίοι για τα επόμενα δύο έτη είναι υψηλοί και φιλόδοξοι, αλλά εφικτοί, ιδίως τώρα που η οικονομία έχει επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι τράπεζες επιβάλλεται να διευ-ρύνουν το ταχύτερο δυνατόν τις λύσεις που προτείνουν στους δανειολήπτες και να προχωρήσουν στη λήψη πιο δραστικών αποφάσεων, ιδίως όσον αφορά τις ενέργειες αναδιάρθρωσης βιώσιμων επιχειρήσεων, τη συντονισμένη αντιμετώπιση των οφειλετών με πολλαπλούς πιστωτές, τον εντοπισμό των στρα-τηγικών κακοπληρωτών και την εφαρμογή οριστικής λύσης για τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις. Μετά τη δημοσίευση σχετικών κατευθύνσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο μεταβίβασης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε έναν ή περισσότερους κεντρικούς φορείς που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό. Επίσης, οι τράπεζες θα πρέπει να αναθεωρήσουν το επιχειρησιακό τους σχέδιο δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη νέων εργασιών και στην περαιτέρω περιστολή του λειτουργικού τους κόστους.Ωστόσο, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει ευάλωτο σε μακρο-οικονομικές και χρηματοπιστωτικές διαταραχές. Το 2018 οι τράπεζες καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες προκλήσεις, με κυριότερες την εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Χρημα-τοοικονομικής Αναφοράς 9 (IFRS 9), την αυστηροποίηση του χειρισμού των προβλέψεων για τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, αλλά και τη διενέργεια της πανευρωπαϊκής άσκη-σης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων από την ΕΚΤ. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι θετικό το ότι προβλέφθηκε και υπάρ-χει ένα απόθεμα ασφαλείας, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του τρίτου προγράμματος, με σκοπό τη διασφάλιση της χρημα-τοπιστωτικής σταθερότητας για την ενδεχόμενη στήριξη του τραπεζικού τομέα, εάν αυτή καταστεί αναγκαία.

Ασφαλιστικές επιχειρήσειςΣύμφωνα με το νέο εποπτικό πλαίσιο για την ενίσχυση της φερεγγυότητας του παρόχου ασφαλιστικών υπηρεσιών και τη διαφάνεια στην πληροφόρηση με σκοπό την προστασία του καταναλωτή, οι ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις από το 2017 δημοσιεύουν ετήσια έκθεση αναφορικά με τη χρηματοοι-κονομική τους κατάσταση και την κατάσταση φερεγγυότητας. Τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη για το 2017 παρέμειναν σταθερά και οι δείκτες φερεγγυότητας αναμένεται να βελτιω-θούν. Για το μετριασμό όμως των συνεπειών του κινδύνου που σχετίζεται με το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και την αναζή-τηση υψηλών αποδόσεων, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις προ-χώρησαν σε αναπροσαρμογή της επενδυτικής τους στρατηγι-κής και τροποποίηση των προϊόντων που διαθέτουν με μείωση της απόδοσης που εγγυώνται και προώθηση ασφαλίσεων με

επενδύσεις τον κίνδυνο των οποίων φέρουν οι ασφαλισμένοι.ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣΠαρά τη θετική πρόοδο που έχει συντελεστεί και καταγράφεται σε σημαντικά οικονομικά μεγέθη, οι κίνδυνοι, εγχώριοι και εξω-τερικοί, που ενδέχεται να απειλήσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας παραμένουν.Βραχυπρόθεσμα, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι είναι η καθυ-στέρηση στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων μέτρων στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης, που θα οδηγούσε σε καθυ-στέρηση της ολοκλήρωσης της τέταρτης και τελευταίας αξιο-λόγησης του τρέχοντος προγράμματος, και η τυχόν απόκλιση από την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Επιπλέον, η μη έγκαιρη αποσαφήνιση των μέτρων ελάφρυνσης του χρέ-ους είναι αιτία που μπορεί να αναζωπυρώσει αβεβαιότητες.Εξίσου σημαντικός είναι ο κίνδυνος από την αντιστροφή της μέχρι σήμερα θετικής πορείας των αποδόσεων των ελληνι-κών κρατικών ομολόγων. Η πρόσφατη αναβάθμιση της πι-στοληπτικής ικανότητας της χώρας αποτελεί θετική εξέλιξη στην πορεία προς την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τα ελληνικά ομόλογα, ενώ το 2017 οι υψηλές αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων σημείωσαν σημαντική πτώ-ση. Ωστόσο, το γεγονός ότι η Ελλάδα διατηρεί ακόμα τη χαμη-λότερη πιστοληπτική διαβάθμιση στην ευρωζώνη, απέχοντας 5 βαθμίδες από την επενδυτική βαθμίδα, σημαίνει ότι, με τη χώρα εκτός προγράμματος, τα ελληνικά ομόλογα θα παύσουν να γίνονται αποδεκτά ως εξασφαλίσεις για την πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στη φθηνή χρηματοδότηση που προ-σφέρει η ΕΚΤ. Με δεδομένο ότι η απόδοση του δεκαετούς ελ-ληνικού κρατικού ομολόγου υπερβαίνει σήμερα το 4%, έναντι περίπου 2% για την Πορτογαλία και την Ιταλία, γίνεται πιθανός ο κίνδυνος δυσμενών επιπτώσεων στη δυναμική του χρέους. Το πρόβλημα ενδέχεται να οξυνθεί, καθώς οι παράγοντες που διαμόρφωσαν ευνοϊκές συνθήκες κατά το περασμένο έτος φαίνεται ότι αντιστρέφονται.Ελλοχεύουν ωστόσο και εξωτερικοί κίνδυνοι, που δημιουρ-γούν ανησυχίες για τη διατήρηση της εξαιρετικά ευνοϊκής διεθνούς οικονομικής συγκυρίας και της παγκόσμιας στα-θερότητας. Ειδικότερα, σε επίπεδο ΕΕ, εκκρεμότητες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην καλή οικο-νομική πορεία της ΕΕ είναι: η προετοιμασία του Brexit μετά τη συμφωνία της 15ης Δεκεμβρίου 2017 για συντεταγμένη έξο-δο, και η ανάγκη για εξεύρεση κοινά αποδεκτής συμφωνίας ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης στο πλαίσιο της προσεχούς αναθεώρησης του κανονισμού του Δουβλίνου τον Ιούνιο του 2018. Επιπρόσθετα, σε επίπεδο ευρωζώνης, σημαντικές αλλαγές που αφορούν την αρχιτε-κτονική της αναμένεται να δρομολογηθούν εφέτος, όπως η σύσταση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου και η ολο-κλήρωση της τραπεζικής ένωσης. Καθυστερήσεις των προσ-δοκώμενων αλλαγών ενδέχεται να ενισχύσουν τις αβεβαιότη-τες. Σε διεθνές επίπεδο, αναταράξεις προκαλούνται από την επιδείνωση των σχέσεων των ΗΠΑ με τη Β. Κορέα και το Ιράν. Τέλος, σε πολλές χώρες του κόσμου η έξαρση του λαϊκισμού μειώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και στο κράτος δικαίου.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΤΟ ΝΕΟ ΠΑ-ΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟΗ Ελλάδα βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια ιστορική πρό-κληση: να επανέλθει στην κανονικότητα και να βρεθεί ξανά σε πορεία σύγκλισης με τους Ευρωπαίους εταίρους. Η επιστρο-φή σε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη απαιτεί τη διατήρηση και εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη νομοθετηθεί, καθώς και ουσιαστικές αλλαγές σε τομείς που εξακολουθούν και σήμερα να υστερούν, όπως είναι το φορολογικό σύστημα, η δημόσια διοίκηση, το δικαστικό σύ-στημα και οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Για να συμβούν όμως τα παραπάνω και να καταστεί η Ελλάδα και πάλι φιλι-κός προορισμός του επιχειρείν και των παραγωγικών επεν-δύσεων, θα πρέπει το τέλος του τρέχοντος προγράμματος προσαρμογής να γίνει αφετηρία ενός ολοκληρωμένου εθνι-κού σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης, του οποίου την πατρότητα των ιδεών και την ευθύνη θα αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη ημέρα της εξόδου της Ελλάδος από τα προγράμ-ματα οικονομικής προσαρμογής θα πρέπει να επικεντρωθεί όχι μόνο στη λήψη μέτρων εξισορρόπησης των διαταραχών του οικονομικού κύκλου, αλλά πρωτίστως στην άσκηση με-σομακροπρόθεσμης αναπτυξιακής πολιτικής με διττό στόχο την πλήρη αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της

οικονομίας και ταυτόχρονα τη διασφάλιση δημοσιονομικής σταθερότητας.Το σχέδιο πρέπει να στοχεύει σε υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης μέσω της ενίσχυσης της ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, του εξωστρεφούς προσανατολισμού της παραγωγικής δομής και της ευρύτερης κοινωνικής συμμετοχής. Προϋπόθεση επιτυχίας είναι η υλο-ποίηση μεγάλων τομών στον ιστό της οικονομίας. Η εφαρμο-γή αυτών των τομών απαιτεί την ουσιαστική και ευρεία συ-ναίνεση και συνεννόηση όλων των κοινωνικών ομάδων αλλά και των πολιτικών δυνάμεων της χώρας με ευρωπαϊκό προ-σανατολισμό. Σήμερα, σε αυτή την κρίσιμη χρονική συγκυρία για την ελληνική οικονομία, δεν πρέπει να σταματήσει η θε-τική πορεία προς το μέλλον, ή, ακόμα χειρότερα, να τεθούν σε κίνδυνο αυτά που έχουν επιτευχθεί με μεγάλες θυσίες τα τελευταία εννέα χρόνια, λόγω έλλειψης κοινωνικής συναίνε-σης ή λόγω πόλωσης του πολιτικού κλίματος. Συγκεκριμένα, απαιτούνται:Πρώτον, ριζική αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης με σαφή οριοθέτηση της κρατικής παρέμβασης στην ιδιω-τική πρωτοβουλία. Το κράτος θα πρέπει να αναλάβει ρόλο ρυθμιστή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ιδιωτικής οικονομίας και να αναπτύξει ελεγκτικούς μηχανισμούς και όχι το ρόλο του παραγωγού-επιχειρηματία. Επιπλέον, με την αξιοποίηση των συστημάτων σύμπραξης ιδιωτικού-δημόσι-ου τομέα σε ένα μεγάλο φάσμα διοικητικών διαδικασιών και παρεχόμενων υπηρεσιών, μεταφέρεται το κόστος από τον φορολογούμενο στον χρήστη, με παράλληλη όμως μέριμνα για τη στήριξη των κοινωνικά αδύναμων.Δεύτερον, επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποί-ησης της δημόσιας περιουσίας. Καθώς στο νέο παραγωγικό πρότυπο η παρέμβαση του κράτους περιορίζεται στο ρόλο του ελεγκτή-ρυθμιστή, οι αποκρατικοποιήσεις όχι μόνο θα αυξήσουν τα δημόσια έσοδα, αλλά κυρίως θα ενισχύσουν τον ανταγωνισμό προς όφελος του καταναλωτή. Τρίτον, αλλαγές στο φορολογικό σύστημα με γνώμονα τη δημιουργία ενός απλού και σταθερού φορολογικού πλαισίου με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.Τέταρτον, επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε όλες τις μορφές της οικονομικής δραστηριότητας, ώστε να περιο-ριστεί αποτελεσματικά το μέγεθος της άτυπης οικονομίας και να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα με δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών. Για την επιτυχία του εγχειρήματος απαι-τείται όχι μόνο η εξοικείωση του πολίτη με τις εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά και η καλλιέργεια της φορολογι-κής συνείδησης.Πέμπτον, έμφαση στο «τρίγωνο της γνώσης» (παιδεία-έρευ-να-καινοτομία) με αξιολόγηση της πανεπιστημιακής εκπαί-δευσης και σύνδεση της έρευνας με τη χρηματοδότηση και την παραγωγική διαδικασία. Και τούτο διότι η σύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας με την παραγωγι-κή διαδικασία προωθεί την καινοτομία και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας.Έκτον, και σημαντικότερο, ισχυροποίηση της ανεξάρτητης λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου. Για να κα-ταστεί αυτό εφικτό, πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις στο σύνολό τους να αποδεχθούν ότι μόνο κοινωνικά αποδεκτοί και με υψηλό κύρος και ανεξαρτησία θεσμοί, που δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων εις βάρος άλλων, προάγουν την ευημερία της κοινωνίας ως συνόλου. Για να επιτύχει η επανεκκίνηση της οικονομίας πρέπει το κύρος των θεσμών, που είναι συνώνυμο με την εμπιστοσύνη στο μέλλον, να εξυψωθεί. Αδύναμοι και κλειστοί θεσμοί παράγουν αβεβαι-ότητα και απώλεια προσανατολισμού, ενώ αντίθετα ισχυροί, ανεξάρτητοι, ανοικτοί και κοινωνικά αποδεκτοί θεσμοί είναι απαραίτητοι για την επιστροφή στην ομαλότητα.

***Σήμερα, η ελληνική οικονομία βρίσκεται κοντά στην έξοδο από την κρίση και την επιστροφή στην ομαλότητα. Οι αντι-κειμενικές συνθήκες, όπως καταγράφονται από τη μέχρι τώρα εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών, είναι ενθαρρυντικές. Για να αξιοποιηθούν όμως, απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο για το μέλλον μέσα σε κλίμα κοινωνικής συναίνεσης και πολιτικής ομαλότητας, που θα πείθει τις παραγωγικές δυνάμεις και τις διεθνείς αγορές ότι η Ελλάδα έχει οριστικά απομακρυνθεί από πρακτικές του παρελθόντος και βρίσκεται πάλι σε τροχιά σύ-γκλισης με την Ευρώπη.

ΣΥΝΕΧ. AΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 13

Page 17: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ2018 17

L@B

Πως γέμισε ο κόσμος ποντίκια;

Σήμερα το θεωρούμε δεδομένο στην καθημερινότητά μας, η δημιουρ-γία του όμως άλλαξε ριζικά τη χρήση του υπολογιστή. Μιλάμε φυσικά για το ποντίκι του υπολογιστή, το οποίο μετρά πια σχεδόν 50 χρόνια ζωής.

Το ποντίκι είναι μία συσκευή που συνδέεται στον υπολογιστή και ελέγχει την κίνηση ενός δείκτη (κέρσορα) σε δύο διαστάσεις σε μία οθόνη προβολής. Μετατρέπει τις κινήσεις του χεριού σε ηλεκτρονικά σήματα, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται

για να κινηθεί ο δείκτης στην οθόνη. Το συνηθισμένο ποντίκι διαθέτει δύο κουμπιά (αριστερό & δεξί) και μία ροδέλα κύλισης. Με την χρήση των πλήκτρων του ποντικιού μπορεί ο χρήστης να εργαστεί σε έναν υπολογιστή ανοίγοντας με ευ-κολία αρχεία και εκτελώντας προγράμματα. Πότε δημιουργήθηκε το ποντίκι;Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ο Douglas Engelbart και ο μηχανικός Bill English δημιούργησαν το πρώτο ποντίκι κατασκεύα-σαν μία συσκευή με ορθογώνιο σχήμα που στο κάτω μέρος της είχε 2 τροχούς, έναν για κίνηση πάνω – κάτω και έναν για κίνηση δεξιά – αριστερά, καθώς και τρία κουμπιά λειτουργιών. Οι κινήσεις μπορού-σαν να γίνουν μόνο ξεχωριστά και όχι ταυτόχρονα.

Αρχικά το ποντίκι είχε το κάπως πολύπλοκο όνομα «Ενδείκτης θέσης Χ-Υ για σύστημα οθόνης», κάποιος όμως από το εργαστήριο όπου αναπτύχθηκε είδε το σχήμα της συσκευής και το καλώδιο που τότε έβγαινε από το πίσω μέρος της και την παρομοίασε με ένα ποντίκι. Από τότε το όνομα κόλλησε και χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Η παρουσίαση της πρωτοποριακής αυτής συσκευής έγινε στις 9 Δε-κεμβρίου του 1968, σε ένα συνέδριο υπολογιστών στο Σαν Φρανσί-σκο.

Λίγα χρόνια αργότερα στις αρχές της δεκαετίας του 1970 εμφανί-στηκε το γνωστό σε όλους μας ποντίκι με την μπίλια στο κάτω μέρος του, θα έπρεπε όμως να πε-ράσει σχεδόν μία δεκαετία ακόμα

πριν γίνει το ποντίκι ένα είδος ευρείας κατανάλωσης. Εκτός από το γεγονός ότι έπεσε πολύ το κόστος παραγωγής του άρα και το κόστος αγοράς του, στη διάδοση της χρήσης του ποντικιού συνέβαλε και η αλλαγή των λειτουργικών προγραμμάτων των υπολογιστών. Αντί για γραμμές εντολών, η καινούρια μορφή χρησιμοποιούσε παράθυρα και εικονίδια, τα οποία αντιπροσώπευαν προγράμματα, αρχεία και λειτουργίες, οπότε μπορούσε ο χρήστης με τη χρήση του ποντικιού εύκολα και γρήγορα να τα εκτελέσει. Οι μεγάλες εταιρείες ξεκίνησαν να τοποθετούν στους υπολογιστές ειδική θύρα για τη σύνδεση του ποντικιού, ενώ κάποιες το διέθεταν ως αναπόσπαστο κομμάτι της συσκευής. Τα Windows 3.0 που κυκλοφόρησαν το 1990 απαιτούσαν ποντίκι για την ομαλή λειτουργία τους, οπότε η χρήση του άρχισε πια να γίνεται απαραίτητη. Από τη στιγμή που άρχισε να χρησιμοποιείται ευρέως, το ποντίκι δέ-χτηκε πολλές αναβαθμίσεις. Το 1996 επικρατεί στην αγορά το ποντίκι με τη ροδέλα κύλισης στο πάνω μέρος, ενώ το 1999 κυκλοφορεί το πρώτο gaming ποντίκι. Εδώ και αρκετά χρόνια φυσικά το αγαπημένο των χρηστών φαίνεται να είναι το ασύρματο ποντίκι, το οποίο υπάρχει ήδη από το 1991. Τύποι ποντικιούΜηχανικά. Έτσι ονομάζονται τα ποντίκια που διαθέτουν στο κάτω μέρος τους μία μικρή σφαίρα που βρίσκεται σε επαφή με δύο ράβδους

στα άκρα των οποίων είναι ενσω-ματωμένοι δύο διάτρητοι δίσκοι . Η κίνηση των δίσκων αυτών δια-κόπτει κατά την κίνηση μία δέσμη φωτός. Από τη συχνότητα των δι-ακοπών παράγεται ένα ψηφιακό

σήμα που υποδεικνύει την διανυσματική ταχύτητα (κατεύθυνση και τιμή) του ποντικιού. Το σήμα αυτό μεταφέρεται μέσω του καλωδίου στον υπολογιστή και αυτός μετακινεί τον κέρσορα στην οθόνη ανά-λογα με το σήμα αυτό. Τα ποντίκια αυτά επικράτησαν στις δεκαετίες του 1980 και 1990.Οπτικά. Τα ποντίκια αυτά χρησιμοποιούν ψηφιακή τεχνολογία επε-ξεργασίας εικόνας. Στο κάτω μέρος τους αντί για μπάλα κύλισης, υπάρχει ένα φως LED. Μέσω μίας μικροκάμερας το ποντίκι τραβά πολλές φωτογραφίες κάθε δευτερόλεπτο της επιφάνειας που φωτίζει το LED, ένας μικροεπεξεργαστής συγκρίνει αυτές τις φωτογραφίες και έτσι εντοπίζει τις διαφορές στη θέση του ποντικιού. Το οπτικό ποντίκι είχε δημιουργηθεί από τη δεκαετία του 1980, τότε όμως λει-τουργούσε μόνο σε ειδικές επιφάνειες. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 το ποντίκι μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πάνω σε κάθε επιφά-νεια, αλλά λόγω της ακριβής τιμής του δεν έγινε δημοφιλές παρά μόνο από το 1999. Λέιζερ. Το ποντίκι λέιζερ λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με το οπτι-κό, όμως αντί για LED φως υπάρχει μία υπέρυθρη δίοδος λέιζερ. Έτσι, η μικροκάμερα διαβάζει την κηλίδα που αφήνει το λέιζερ στην επιφάνεια και επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια. Το ποντίκι λέιζερ κυκλοφόρησε ευρέως στην αγορά το 2004 από τη Logitech.Η χρηστικότητα και η απλότητά του έχουν εξασφαλίσει ότι το ποντί-κι θα συνεχίσει να αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για τη χρήση ενός υπολογιστή. Σήμερα κυκλοφορούν στην αγορά ποντίκια διαφόρων τύπων για όλες τις χρήσεις και για όλα τα γούστα, οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι νε επιλέξετε εκείνο που ταιριάζει σε εσάς. Και να θυμάστε: εργονομικό, για gaming, με ειδικά πλήκτρα λειτουρ-γίας, RGB, ασύρματο ή με καλώδιο, στο κατάστημα L@B θα βρείτε σίγουρα το ποντίκι εκείνο που θα καλύψει τις ανάγκες σας.

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝΔιεύθυνση: Φωτομάρα 2Τηλέφωνο:2752025626 Πληρ.: Δημ. Σαρίφας

ΝΑΥΠΛΙΟ 05-03-2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, του άρθρου 38 του ν. 4497/2017(ΦΕΚ 171/13-11-2017 τ. Α’), την με αριθμ. 10/2018 από-φαση του συμβουλίου της Δ.Κ. Ναυπλίου του Δήμου Ναυπλιέων, την με αριθμ. 3/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την με αριθμ. 28/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες εγκρίθηκαν με την αριθμ. 74/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Ναυπλιέων

ανακοινώνει στους ενδιαφερόμε-νους τους όρους «περί εκμίσθω-σης δημοτικού χώρου, κατά την τέλεση της θρησκευτικής πανή-γυρης της 25ης Μαρτίου 2018».

1. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο Κ.Ε.Π. Ν. Τί-ρυνθας του Δ. Ναυπλιέων τις ερ-γάσιμες ημέρες από Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 μέχρι και Δευτέ-ρα 12 Μαρτίου 2018 . (FAX: 2752036135-36518 –ΤΗΛ:2752361305-306).

2. Η υποβολή της αίτησης πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολο-γητικά της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4497/2017: α) άδεια υπαί-θριου εμπορίου (λαϊκής ή πλα-νοδίου ή στασίμου) ή βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας και β) Πιστοποιητικό υγείας για επι-χείρηση παρασκευής και προ-σφοράς τροφίμων και ποτών

3.Η διάθεση των θέσεων θα γί-νει κατόπιν κλήρωσης, που θα

πραγματοποιηθεί στο Κ.Ε.Π. Ν. Τί-ρυνθας την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 και ώρα 09.00 από τριμελή επιτροπή και παρουσία των αι-τούντων.

4. Οι θέσεις θα είναι διαστάσεως 8, 00 τ.μ. η καθεμία.(4, 00 μ. μήκος Χ 2, 00 μ. πλάτος).

5. Η τιμή της κάθε θέσης ορίζεται ως εξής: α) Επί της οδού 25ης Μαρτίου 300, 00 € β) Επί της οδού Κύπρου 220, 00 € γ) Επί των οδών Αχ. Παράσχου & Μιχ. Ιατρού 150, 00 €. δ)Καταστήματα που επιθυμούν να κάνουν επιπλέον και χρήση του οδoστρώματος, για προσω-πική τους εκμετάλλευση και πά-ντα με προϊόντα που επιτρέπει η άδειά τους, τότε θα υποχρεούνται στην καταβολή επιπλέον τιμήμα-τος ποσού 100, 00 €.

6. Τα είδη προς πώληση θα είναι βιομηχανικά προϊόντα, λευκά είδη - νεωτερισμοί, βιβλία, ζαχαρώδη-

ξηροί καρποί, λουλούδια, ψιλικά, είδη παντοπωλείου, έργα λαϊκής τέχνης και χειροτεχνημάτων.

7. Η κατάθεση του ποσού θα πραγματοποιείται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου για τους κατοίκους του από 15/03/2018 έως και Πέμπτη 22/3/2018 αλλά και στον υπ’ αριθμ. λογαριασμό του Δήμου 540002001000270 που τηρείται στην ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ. Η κατάθεση του ποσού για τους εκτός του Δήμου ενδια-φερομένους θα πραγματοποι-είται από 15/03/2018 έως και Τετάρτη 21/3/2018 στον υπ’ αριθμ.λογαριασμό του Δήμου 540002001000270 που τηρείται στην ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ.

Τυχόν αδιάθετες θέσεις θα εί-ναι δυνατόν να χορηγηθούν την Παρασκευή 23/3/2018 για επι-λαχόντες και έκτακτους ενδιαφε-ρόμενους, με την κατάθεση του προβλεπόμενου ποσού μόνον απευθείας στην Ταμειακή Υπη-ρεσία του Δήμου .

Σε κάθε περίπτωση μέχρι την Παρασκευή 23/03/2018 θα πρέ-πει να εμφανιστεί το κατατεθέν ποσό με το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου και το ΑΦΜ του στον ως άνω τραπεζικό λογα-ριασμό του Δήμου . Η άδεια θα χορηγείται μετά την ανωτέρω έν-δειξη ή την προσκόμιση αποδει-κτικού κατάθεσης του ποσού.

8. Η εγκατάσταση των μικροπω-λητών θα γίνεται με την επίδειξη στους επόπτες της άδειας και του διπλότυπου είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπλίου, στην οποία θα ανα-φέρεται ο αριθμός της θέσης και θα αρχίσει από την Παρασκευή 23ης Μαρτίου 2018 και ώρα 18:00. Το πανηγύρι διαρκεί από Παρα-σκευή 23 Μαρτίου και ώρα 18:00 έως την Κυριακή 25 Μαρτίου και ώρα 24:00.

Η Διευθύντρια Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης &

Κοινωνικής Προστασίας

Αλεξάνδρα Γιαννακοπούλου

Μιλώντας τη γλώσσα της Μη Βίαιης ΕπικοινωνίαςΜικρής διάρκειας βιωματικό εργαστήρι σχετικό με την εφαρμογή της Μη βίαιης Επικοινωνίας (17.00 μ.μ έως 18.45 μ.μ) και παρουσία-ση του βιβλίου «Μη Βίαιη Επικοινωνία, Η γλώσσα της καρδιάς» εκδ.Κοντύλι (19.00 μ.μ έως 21.00 μ.μ) Η παρουσίαση περιλαμβάνει επεξήγηση της διαδικασίας της Μη Βίαιης Επικοινωνίας με πρακτικά παραδείγματα και βιωματικά στοιχεία.Εισηγητής: Γιώργος Τσιτσιρί-γκος, εκπαιδευτής επικοι-νωνίας &ι μεταφραστής του βιβλίου.

Page 18: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

Η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας

Της Αθηνάς Νάσσου, Ψυχολόγος–Ψυχοθεραπεύτρια Η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας είναι καθοριστική για να έχουμε μια ευτυχισμένη ζωή και να αισθανόμαστε δυνατοί. Τι μας προσφέρει και γιατί τη χρειαζόμαστε;

1. Οι γύρω σου πιστεύουν σε σέναΌταν πιστεύεις στον εαυτό σου, δείχνεις στους γύρω σου ότι μπορείς να δι-αχειριστείς ό,τι κι αν σου φέρει η ζωή. Εμπνέεις τα μέλη της οικογένειάς σου, τους φίλους, το αφεντικό και τους συναδέλφους σου να πιστέψουν στη δύνα-μή σου. Το να πιστεύεις στον εαυτό σου σε κάνει επίσης πολύ αρεστό και σε βοηθά να κερδίσεις τον σεβασμό των ανθρώπων γύρω σου.2. Κρίνεις λιγότεροΜε την κριτική έρχεται ο αρνητισμός, και με τον αρνητισμό έρχεται η έλλει-ψη πίστης στον εαυτό σου. Όταν πιστεύεις πραγματικά σε σένα, πιστεύεις και στους άλλους. Δεν θέλεις να περνάς την ώρα σου, κρίνοντάς τους για τις πρά-ξεις και τα λάθη τους, γιατί συνειδητοποιείς ότι τα λάθη αποτελούν σημαντικό κομμάτι της εξέλιξης και τα ψεγάδια κάνουν τον κάθε άνθρωπο μοναδικό.3. Έχεις καλύτερες συνήθειεςΤο να πιστεύεις στον εαυτό σου σημαίνει ότι τον αγαπάς. Το να αγαπάς τον εαυτό σου σημαίνει ότι έχεις καλύτερες συνήθειεςΠιστεύεις ότι έχεις αρκετή υπομονή και δύναμη να υιοθετήσεις όποια συνήθεια μπορεί να βελτιώσει όλη σου τη ζωή.4. Χειρίζεσαι πιο εύκολα τις δύσκολες στιγμέςΤο να καταφέρεις να τα βγάλεις πέρα τις δύσκολες στιγμές είναι πιο εύκολο όταν έχεις πίστη στον εαυτό σου. Είσαι σίγουρος ότι μπορείς να διαχειριστείς κάθε απαιτητική κατάσταση και να λύσεις και το πιο δύσκολο πρόβλημα. Δεν αφήνεις να σου καταστρέψουν την αυτοπεποίθηση. Το μόνο που κάνεις είναι να προχωράς μπροστά ό,τι κι αν γίνει.5. Γίνεσαι περισσότερο παραγωγικόςΗ έλλειψη πίστης προωθεί τον φόβο. Φυσικά και αν πιστεύεις ότι δεν μπορείς να πετύχεις τον στόχο σου, θα καταλήξεις να μην κάνεις τίποτα για να αλλάξεις την κατάσταση. Ψάχνεις να βρεις δικαιολογίες, όπως «Δεν μπορώ να το κάνω, δεν είμαι αρκετά έξυπνος» ή «Δεν έχω αρκετό χρόνο». Αν όμως πιστεύεις στον εαυτό σου, παραμένεις παραγωγικός όλη την ημέρα και δεν προβάλεις διακαι-ολογίες.6. Αντέχεις την αρνητική κριτικήΗ δυνατή πίστη στον εαυτό σου δεν επιτρέπει σε καμία αρνητική κριτική να καταστρέψει τη μέρα και τη διάθεσή σου. Μαθαίνεις το μάθημά σου και προ-χωράς. Οι άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση τείνουν να φοβούνται την κριτι-κή καθώς και το τι λένε οι γύρω τους. Είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζε-σαι σε καθημερινή βάση.7. Μειώνεται το άγχοςΌταν πιστεύεις στον εαυτό σου, έχεις χαμηλά επίπεδα άγχους, που σημαίνει ότι ανησυχείς λιγότερο για το τι θα φέρει η ζωή. Το στρες προκαλεί πολλά προ-βλήματα – από την οικογένεια, την καριέρα και το οικονομικό κομμάτι μέχρι προβλήματα ψυχικά και σωματικά. Η δυνατή πίστη στον εαυτό σου περιορίζει τις πηγές άγχους στη ζωή σου, κάτι που ευνοεί την καλή σου υγεία.

Εύκολα ο Διομήδης επικράτησε της ΧΑΝΘ με 31-19 και ανέβηκε στους 26 βαθμούς ξεπερνώντας τον Δού-κα. Οι «λύκοι» ήθελαν από την αρχή του αγώνα να επιβάλουν τον ρυθμό τους και να καθαρίσουν την υπόθε-ση νίκη. Στο ημίχρονο ο Διομήδης ήταν μπροστά στο σκορ με 15-7 και στην ουσία τα πάντα είχαν κριθεί αφού η ΧΑΝΘ δεν έδειχνε ικανή να αντιδράσει. Με το ξεκίνημα της επα-νάληψης η διαφορά εδραιώθηκε στα 10 γκολ (18-8 στο 35΄, 22-12 στο 45΄ και 25-15 στο 50΄) και στο τελευ-

ταίο δεκάλεπτο αυξήθηκε ακόμα περισσότερο φτάνοντας στην τελι-κή τιμή των 12 γκολ. Πρώτος σκό-ρερ για τον Διομήδη ήταν ο Κρεμα-στιώτης με 6 γκολ ενώ για την ΧΑΝΘ ο Μπαϊρλής σκόραρε 5 φορές.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 18 αγώνες) Ολυμπιακός 34 ΠΑΟΚ 31 ΑΕΚ 29 Διομήδης Άργους 26 Δούκας 25 Αερωπός Έδεσσας 19

Φίλιππος Βέροιας 16 ΧΑΝΘ 13 Φοίβος Συκεών 11 Καματερό 8 Δράμα 4 Πανελλήνιος 0Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (19η)Σάββατο 17/03Πανελλήνιος-ΚαματερόΔούκας-Διομήδης ΆργουςΟλυμπιακός-Αερωπός ΈδεσσαςΠΑΟΚ-ΑΕΚΧΑΝΘ-ΔράμαΦοίβος Συκεών-Φίλιππος Βέροιας

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΧΑΝΘ 31-19

18 ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

19ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Γου Σου Κουνγκ φου (WUSHU KUNG FU)

Με μεγάλη επιτυχία τελείωσε το 19 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Β’ και Γ’ κατηγορίας της Ελληνικής Ομο-σπονδίας Γου Σου Κουνγκ φου, που πραγματοποιήθηκε στο κλει-στό γήπεδο βαρέων αθλημάτων των Άνω Λιοσίων, το διήμερο 3 και 4 Μαρτίου, για τις σχολές Choy Lee Fut Ναυπλίου, Κρανιδίου, Άργους και Αθηνών.Με δυναμική και αξιοπρεπή εμ-φάνιση, οι αθλητές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό ακόμη και οι πρωτοεμφανιζόμενοι αθλητές σε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση, κατακτώντας υψηλές θέσεις και προκρίσεις για την Α’ κατηγορία.Αναλυτικά οι θέσεις και οι συμμε-τοχές:Η σχολή Ναυπλίου του κ.Λαμπά-δα Θεόδωρου, συμμετείχε με 5 αθλητές (σε 10 κατηγορίες). Απέ-σπασε 2 χρυσά, 2 ασημένια και 2 χάλκινα Μπρούσαλη Αγγελική 1η και 3η θέσηΜπρούσαλης Παναγιώτης 2η θέσηΤουρούτσικας Παναγιώτης 1η θέση Μακρης Θάνος 2η και 3η θέσηΜακρής Παναγιώτης συμμετοχή Η σχολή Κρανιδίου του κ.Δέδε Ιωάννη, συμμετείχε με 13 αθλη-τές (σε 30 κατηγορίες), 3 κριτές και με γραμματειακή υποστήριξη. Απέσπασε συνολικά 10 μετάλλια

(4 χρυσά, 3 αργυρά και 3 χάλκινα μετάλλια)Μπινιάρη Αντριάνα: 1η – 2η και 3η θέσηΡόζου Ζωή: 1η και 3η θέσηΓαλανόπουλος Γιώργος: 1η και 3η θέσηΜόρογλου Μαρίνα: 1η θέση (στην κατηγορία Ται τσι) και 2η θέση (CLF) Φλωρής Μανώλης: 2η θέσηΔερματά Μαρία: 4η & 6η θέσηΚουμανάκου Νικόλας: 4η και 6η θέσηΣαλιαγκοπούλου Νικολέτα: 5η θέσηΣιωράς Γιάννης/Μάριος: 5η θέσηΜατθαίου Έλλη: 6η θέσηΔερματάς Βασίλης: Μετάλλιο συμ-μετοχήςΚαραγιάννης Θανάσης: Μετάλλιο συμμετοχήςΝταουλιάρης Μανώλης: Συμμετο-χήΚριτές: Μπελέσης Αθανάσιος, Πε-τροπούλου Λυδία και Μαρτζινεάν Πέτρος. Γραμματειακή υποστήριξη: Δέδε Αντέλα Η σχολή Άργους της κ.Κοκκινάκη Άννας, συμμετείχε με 4 αθλήτριες σε 7 κατηγορίες και 3 κριτές . Απέ-σπασε 2 χάλκινα μετάλλια και ένα μετάλλιο συμμετοχής1. Οικονόμου Νικολέτα 3η θέση2. Κόκκινοπούλου Παναγιώτα 3η

3. Μίχου Δέσποινα μετάλλιο συμ-μετοχής 4. Κιντή Διονύσια συμμετοχήΚριτές: Ασημίνα Φλώρου, Λα-μπάδα Δήμητρα Η σχολή Αθηνών του κ.Παναγιω-τάκη Δημήτρη, συμμετείχε με 5 αθλητές (σε 3 κατηγορίες). Απέ-σπασε 2 θέσεις (2 αργυρά μετάλ-λια στην κατηγορία Ται τσι). Μυλωνά Βαρβάρα: 2η θέση στην κατηγορία Ται τσιΟμαδικό Ται τσι με τους: Μυλωνά Βαρβάρα, Πετρόπουλο Χρήστο, Γιαννακόπουλο Βαγγέλη και Πα-ντελέων Νίκο την 2η θέσηΖαρβαλιάς Θωμάς: συμμετοχή. Επίσης πολλά συγχαρητήρια αξί-ζει η διοργάνωση για την άρτια και επιτυχημένη διοργάνωση του πρωταθλήματος και ιδιαίτερα στην τεχνική επιτροπή (κ.Λαμπά-δα Θεόδωρο, κ.Κοκκινάκη Άννα από τις σχολές Choy Lee Fut, κα-θώς και τον πρόεδρο κ.Ελευθερί-ου Κυριάκο), καθώς οργάνωναν και επίλυαν άμεσα τα τυχόν προ-βλήματα που προέκυπταν, βοη-θώντας έτσι να συγκαταλλεγεί το 19ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Γου σου Κουνγκ φου ως ένα από τα κα-λύτερα πρωταθλήματα που έχουν διεξαχθεί.Ραντεβού τον Μάιο με την διεξα-γωγή της Α’ κατηγορίας.

Page 19: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

Του Άγγελου Τρά-κα, Επιστημονικός Συνεργάτης του Κέντρου Ειδικών Θεραπειών Βασί-λης Ν. Καπετάνιος και Συνεργάτες

Οι αναπτυξιακές ικανότητες κάθε

παιδιού, στην κίνηση, στην αντίληψη, στο λόγο, στην κοινωνικοποίηση, περνά-νε από παρόμοια στάδια όμως σε καμία περίπτωση η κάθε πρόοδος στους πα-ραπάνω τομείς δεν γίνεται με τους ίδιους ρυθμούς. Γνωρίζουμε ότι κάθε παιδί εί-ναι μια διαφορετική περίπτωση προσω-πικότητας, ιδιοσυγκρασίας με αποτέλε-σμα άλλα να εξελίσσονται πιο γρήγορα και άλλα πιο αργά. Το ίδιο συμβαίνει και στην εξέλιξη του ήχου της ομιλίας. Δηλα-δή κάποια παιδιά θα μιλήσουν νωρίτερα και κάποια αργότερα, μερικά θα προφέ-ρουν τους φθόγγους καθαρά και νωρίτε-ρα και κάποια παιδιά θα καθαρίσουν το λόγο τους αργότερα. Παρόλα αυτά, όσον αφορά την εξέλιξη του ήχου της ομιλίας μπορούμε κατά προσέγγιση να πούμε ποιοι ήχοι εμφανίζονται και πρωτοχρη-σιμοποιούνται στην αρχή της εξέλιξης και ποιοι μετά.Οι ήχοι που εμφανίζονται στην αρχή της εξέλιξης είναι : π , μπ , τ, ν , μ .Οι περισσότεροι ήχοι πρωτοχρησιμοποι-ούνται όταν βρίσκονται στην αρχή των λέξεων , αλλά μπορεί να παραληφθούν στο τέλος ή στην μέση της λέξης . Στην

ηλικία των 3 χρόνων τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν τους ήχους σε όλα τα μέρη της πρότασης, αρχή, μέση, τέλος.Στην ηλικία των 3 χρόνων η ομιλία του παιδιού πρέπει να είναι κατανοητή από τους περισσότερους ανθρώπους. Βέβαια δεν θα προφέρονται όλα τα γράμματα σωστά αλλά το μεγαλύτερο μέρος τους.Οι ήχοι που αργούν να προφερθούν εί-ναι : σ , τς , λ , ρ , β , θ . Συχνά αυτοί είναι οι ήχοι που δεν προφέρονται σωστά μέχρι την ηλικία τουλάχιστον των 5 χρόνων , και αποτελούν μεγάλη ανησυχία για τους γονείς.Αυτά τα σύμφωνα που αναπτύσσονται αργότερα συχνά αποκαθίστανται από άλλους ήχους κατά τη διάρκεια των πρώτων σταδίων ανάπτυξης. Π.χ. «μπά-ζο» για «βάζο», «φέλω» για «θέλω» και «ντάλα» για σκάλα».Τα παιδιά αδυνατούν να συνδυάσουν ήχους συμφώνων όπως «φλ», «κρ» ή «στρ» μέχρι να εμπεδωθούν οι μονοί (απλοί) ήχοι . Συχνά τα παιδιά θα λένε «λόγα» αντί για «φλόγα», «κεβάτι» αντί για «κρεβάτι», «τόμα» αντί για «στόμα» ή «πάκα» αντί για «πλάκα».Τα περισσότερα παιδιά μέχρι 4 ή 5 χρο-νών έχουν δυσκολίες με τις πολυσύλλα-βες λέξεις π.χ. σπανάκι . Απλώς υπάρχουν πολλοί ήχοι που πρέπει να αντιμετωπίσει το παιδί σε μια προσπάθεια (με τη μία), έτσι η λέξη συνήθως συγκόπτεται και το σπανάκι γίνεται «νάκι» ή «σπάκι».Στην ομιλία των 6 ή 7 χρόνων, ένα παιδί πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί σω-στά ΌΛΟΥΣ τους ήχους στην ομιλία του.

Εξέλιξη του ήχου της ομιλίας

Τρώω επειδή είμαι θυμωμένοςΤης Δήμητρας Τούντα, Διαιτολόγος, Διατροφολόγος, www.tountadiet.gr

Τρώμε μόνο όταν πεινάμε; Όχι πάντα φυσικά. Μερι-

κές φορές τρώμε γιατί δεν μπορούμε να αντισταθούμε στο αγαπημένο μας φαγητό, άλλες φορές πάλι γιατί ντρεπόμαστε να πούμε όχι σε ένα κέρασμα, ενώ πολλές φορές για συναισθηματικούς λόγους. Όταν τρώμε συ-ναισθηματικά, τρώμε όχι για να καλύψουμε την πείνα μας, αλλά για να αισθανθούμε καλύτερα και να καλύψουμε μια συναισθηματική ανάγκη.Με λίγα λόγια δεν είναι η πείνα που μας παρα-κινεί να φάμε, αλλά ένα αίσθημα, συνήθως αρ-νητικό. Τρώγοντας τα αγαπημένα μας φαγητά, ελπίζουμε να ξεπεραστούν οι αρνητικές σκέ-ψεις. Η τροφή λοιπόν γίνεται ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση δυσκολιών και αρνητικών καταστάσεων. Έτσι όταν αισθανόμαστε μοναξιά, το φαΐ μπορεί να γίνει φίλος, όταν έχουμε στενο-χώρια, προσφέρει παρηγοριά, ενώ όταν έχουμε θυμό μπορεί να φέρει ηρεμία. Η τροφή βασικά χρησιμοποιείται σαν “φάρμακο”. Αν αυτό γίνετε αρκετά συχνά και τακτικά μπορεί να οδηγήσει στην παχυσαρκία.Έρευνα του Κέντρου Ερευνών Παχυσαρκίας της Νέας Υόρκης και του Πανεπιστήμιου της Κολού-μπια έδειξε ότι τα παχύσαρκα άτομα τρώνε πε-ρισσότερο όταν έχουν αρνητικά συναισθήματα σε σχέση με άτομα που έχουν φυσιολογικό βά-ρος. Δεν είναι ξεκάθαρο αν η παχυσαρκία οφεί-λεται στον αρνητικό τρόπο σκέψης ή το αντί-θετο, αν δηλαδή τα παχύσαρκα άτομα έχουν αρνητικό τρόπο σκέψης εξαιτίας της παχυσαρ-κίας τους. Αυτό ωστόσο που δείχνουν οι έρευνες είναι ότι η κατάθλιψη είναι πολύ διαδεδομένο φαινόμενο σε παχύσαρκα άτομα και προσδιορί-ζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία μιας δίαιτας. Ένα είναι σίγουρο, ότι το συναισθηματικό «φα-γοπότι» είναι πηγή πολλών θερμίδων, που συμ-

βάλλουν στο υψηλό βάρος. Επιπλέον μπορεί να είναι ένα σημαντικό εμπόδιο στις προσπάθειες για απώλεια βάρους.

Αναγνωρίζοντας τους λόγους για τους οποί-ους τρώμε, μπορούμε να βρούμε εναλλακτι-κούς τρόπους και λύσεις για να αντιμετωπί-σουμε τα συναισθήματα μας.• Σημειώστε σε ένα ημερολόγιο τι τρώτε, πότε το τρώτε, τον βαθμό πείνας σας, και τι συναισθήμα-τα είχατε (π.χ. θυμό, πλήξη, νευρικότητα). Έτσι θα αναγνωρίσετε τι είδους συναισθήματα σας παρακινούν να φάτε.• Δοκιμάστε να κάνετε αλλά πράγματα όταν σας έρθει η τάση να φάτε για να καλύψετε κά-ποιο κενό ή πρόβλημα. Μπορείτε να κάνετε ένα περίπατο, να τηλεφωνήσετε σε έναν φίλο, να πλύνετε τα πιάτα, να τακτοποιήστε το σπίτι, να κάνετε ένα μπάνιο, να διαβάσετε ένα περιοδικό ή βιβλίο, να βγείτε για καφέ, ακόμα και να δείτε τηλεόραση.• Αλλάξτε τον τρόπο αντίδρασης σας σε αρ-νητικές καταστάσεις και γεγονότα. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Consulting and Clinical Psychology, άτομα που αντιδρούσαν θετικά σε ένα αρνητικό γεγονός, απέφευγαν να τρώνε συναισθηματικά στο 85% των περιπτώσεων, ενώ άτομα που είχαν κάποιο σχέδιο ή στρατηγική για να αντιμετωπίσουν δύ-σκολες καταστάσεις μπόρεσαν να αποφύγουν τους πειρασμούς κατά 50-60%. Η θετική αντί-δραση για ένα πρόβλημα μπορεί να περιλαμβά-νει διάφορες σκέψεις όπως: μπορώ να το αντι-μετωπίσω, δεν είναι τόσο σοβαρό όσο φαίνεται, είναι προσωρινό θα περάσει.• Αν έχετε κάποιο αγαπημένο φαγητό που τρώτε όταν είστε συναισθηματικά φορτισμένη/φορτι-σμένος (π.χ. σοκολάτα, ξηροί καρποί) αντικατα-στήστε το με κάτι πιο υγιεινό όπως ένα φρούτο, η μερικά κράκερ.

Τέλος, μην ξεχνάτε ότι όλοι κάποια στιγμή της ζωής μας θα φάμε για συναισθηματικούς λό-γους, το μυστικό, όμως, είναι να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΔΑΓΡΕ 13 ΑΡΓΟΣ ΤΗΛ 2751026336 ΚΙΝ 6945875777 WWW:kapetanios-therapy.gr email:[email protected]

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ M.Sc.NEUROPSYCHOLOGY

και Συνεργάτες

29 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

22 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ

Νέα διεύθυνση :Άργους & Ικονίου 1 Ναύπλιο

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 19υγεία

Page 20: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

Έτρεξαν 5.500 δρομείς, ενώ στις 81 έφτασαν οι συμμετοχές μαραθωνοδρόμων, από 33 διαφορετικές χώρες

Το Ναύπλιο γιόρτασε τον πρώτο Μαραθώνιο της ΆνοιξηςΧ ιλιάδες δρομείς συμμετείχαν και φέτος στον 5ο Μαραθώνιο και τον ημιμαραθώνιο Ναυ-

πλίου, που για πέμπτη χρονιά, συνέχισε την επιτυχημένη αγωνιστική και οργανωτική του πορεία. Ένα ποτάμι από αθλήτριες και αθλητές όλων των ηλικιών ξεχύθηκε στους δρό-

μους της Αργολικής πρωτεύουσας, εκπέμποντας σφρίγος και παλμό στο πέρασμά του.Με το πλήθος των συμμετοχών να ξεπερνά τους 5.500 εγγεγραμμένους δρομείς και με ιδιαίτερη αύξηση των εγγεγραμμένων στον Μαραθώνιο και Ημιμαραθώνιο, πραγματοποιήθηκε την προη-γούμενη Κυριακή, με μεγάλη επιτυχία ο 5ος Μαραθώνιος του Ναυπλίου.Αναλυτικά στον Μαραθώνιο οι εγγεγραμμένοι δρομείς ήταν 330, στον Ημιμαραθώνιο 902, στα 5 χλμ. 2.142 και στα 2,5 χλμ. 2.210. Σε αυτά τα νούμερα θα πρέπει να υπολογίσουμε και δεκάδες πολίτες και επισκέπτες ιδιαίτερα στις μικρές κατηγορίες των αγώνων που αγωνίστηκαν χωρίς αριθμό και εγγραφή και που φαίνονται στα βίντεο του αγώνα. Πλήθος δρομέων έτρεξαν την Μαραθώνια και Ημιμαραθώνια διαδρομή αλλά εξαιρετικά μεγάλη ήταν και η συμμετοχή στα 5χλμ, όπου οι συμμετοχές ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, με κάθε είδους

δρομέων να απογειώνουν το κλίμα της πόλης! Μικροί, μεγάλοι αλλά και τα παιδιά όλων των σχο-λείων. Πλήθος παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης καθώς και του Συλλόγου ΑμεΑ Αργολίδας και των Special Olympics Hellas έδωσαν δυναμικά το παρών στα 2,5 χλμ.Ρεκόρ συμμετοχών σημειώθηκε στον 5ο Μαραθώνιο Ναυπλίου και από ξένους δρομείς .Στις 81 έφτασαν οι συμμετοχές μαραθωνοδρόμων, από 33 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι ταξίδεψαν και διαφημίζουν το Ναύπλιο σε διάφορες γωνιές της γης. Γεγονός που δείχνει ότι ο Μαραθώνιος Ναυπλίου αυξάνει διαρκώς την δυναμική του και ταξιδεύει πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής στην φετινή διοργάνωση από το εξωτερικό συμμετείχαν δρο-μείς από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ρωσία, Κύπρο και άλλες.Η εξωστρέφεια του Μαραθωνίου Ναυπλίου και η διαφήμιση που έλαβε μέσω της πολυπληθούς και διεθνούς συμμετοχής αθλητών εκπληρώνει το στόχο της Δημοτικής Αρχής που βλέπει ότι ο προ-γραμματισμός και οι προσπάθειες της στον αθλητικό τουρισμό αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς.

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 201820

Μαραθώνιος

Ο Σάκης Ρουβάς τράβηκε τα βλέμματα στον ελευταίο Μαραθώνιο του Ναυπλίου

Page 21: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 21

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΠαγκόσμια ημέρα της γυναίκας, από

αγωνιστικό πρόταγμα σε αστική γιορτούλα Οι γυναίκες που καθιέρωσαν τον εορτασμό και την αργία στις 8 Μάρτη

Η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας (δι-εθνής ημέρα των δικαιωμάτων των γυναικών) εορτάζεται στις 8 Μαρτίου κάθε έτους. Έχει τις ρίζες της στις δι-αμαρτυρίες των γυναικών στις αρχές του εικοστού αιώνα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, που ζητούσαν ίσα δικαιώ-ματα, καλύτερες συνθήκες εργασίας καθώς και δικαίωμα ψήφου. Θεσμο-θετήθηκε το 1977 από τον ΟΗΕ, ο οποίος κάλεσε όλες τις χώρες του κό-σμου να γιορτάσουν την ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών.Είναι μια μέρα κινητοποιήσεων σε όλο τον κόσμο για την υποστήριξη της ισότητας, και την αξιολόγηση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία. Παραδοσιακά, ενώσεις για τα δικαι-ώματα των γυναικών και ακτιβιστές διαδηλώνουν σε όλο τον κόσμο για να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους για βελτίωση της θέσης των γυναικών, καθώς και να εορτάσουν τις νίκες και τα επιτεύγματα του κινήματος.Η παγκόσμια ημέρα των γυναικών ξε-κίνησε ως ένας εορτασμός στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της Ρωσί-ας, καθώς και του πρώην σοβιετικού μπλοκ. Σήμερα, σε πολλές περιοχές, η ημέ-ρα έχει χάσει το πολιτικό της νόημα, και έχει γίνει απλώς μια ευκαιρία για τους άνδρες να εκφράσουν την αγάπη τους για τις γυναίκες όπως συμβαί-νει και με τη γιορτή της μητέρας και την ημέρα του αγίου Βαλεντίνου. Σε άλλες περιοχές, ωστόσο, παραμένει ισχυρή η αρχική πολιτική σημασία της ημέρας για την υποστήριξη της ενδυνάμωσης και της ισότητας των γυναικών.

Ο εορτασμός, ύστερα από πολύχρονη καθυστέρηση καθιερώθηκε το 1910 με πρόταση της Γερμανίδας σοσιαλί-στριας Clara Zetkin κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Διεθνούς ενώ εορτά-σθηκε για πρώτη φορά το 1911.

Η Κλάρα Γιοζεφίνε Τσέτκιν, το γένος Άισνερ, (γερμαν.: Clara Josephine Zetkin-Eißner, 5 Ιουλίου 1857 Βί-ντεραου, Βασίλειο της Σαξονίας - 20 Ιουνίου 1933 Αρχαγγέλσκοε, Περι-φέρεια Μόσχας, Σοβιετική Ένωση) ήταν Γερμανίδα σοσιαλίστρια πολι-τικός, ακτιβίστρια και υπέρμαχη των δικαιωμάτων των γυναικών. Μέχρι

το 1917 ήταν μέλος στο Σοσιαλδη-μοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας και σημαντική εκπρόσωπος της επανα-στατικής Μαρξιστικής φράξιας του. Το 1917 εντάχθηκε στο Ανεξάρτητο Σοσιαλδημοκρατικό Kόμμα της Γερ-μανίας (USPD) . Στο USPD ανήκε στην αριστερή του πτέρυγα, τους Σπαρτακιστές. Στη συνέχεια ήταν ένα από τα σημαίνοντα μέλη του Κομ-μουνιστικού κόμματος Γερμανίας (KPD). Στα χρόνια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης ήταν αντιπρόσωπος στο Ράιχσταγκ[8] για το KPD από το

1920 έως το 1933 και το 1932 προ-εδρεύων του Κοινοβουλίου ως η αρ-χαιότερη βουλευτής.

Σε διεθνές επίπεδο ανήκε ως μέλος του Διεθνούς Εργατικού Συνεδρίου του 1889 στο Παρίσι, στους ιδρυτές της Δεύτερης Διεθνούς του σοσια-λιστικού εργατικού κινήματος. Στον τομέα του διεθνισμού θεωρείται ως μία από τους εμπνευστές της παγκό-σμιας ημέρας της γυναίκας. Ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του KPD ήταν από το 1921 έως το 1933 μέ-λος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς, όπου ήταν ανάμεσα στη μειονότητα των επικρι-τών της θέσης του Στάλιν περί σοσι-αλφασισμούΜετά την επικράτηση της Οκτωβρια-νής Επανάστασης στη Ρωσία, η φεμι-νίστρια Αλεξάνδρα Κολοντάι έπεισε τον Λένιν να καθιερώσει την 8η Μαρ-τίου ως επίσημη αργία. Η Αλεξάνδρα Μιχάιλοβνα Κολλο-ντάι (Алекса́ндра Миха́йловна Коллонта́й, γεννημένη ως Ντομοντό-βιτς, Домонто́вич, 31 Μαρτίου/19 Μαρτίου 1872 – 9 Μαρτίου 1952) ήταν Ρωσίδα κομμουνίστρια επανα-στάτρια, αρχικά ως μέλος των Μεν-σεβίκων, και μετά το 1914 ως Μπολ-

σεβίκος. Εξορίστηκε από τον Στάλιν ο οποίος την έστειλε στο εξωτερικό ως διπλωμάτη, και έτσι ήταν μία από τους πολύ λίγους «Παλιούς Μπολσε-βίκους» που απέφυγαν το θάνατο στη διάρκεια των Μεγάλων Εκκαθαρίσε-ων της δεκαετίας του ’30.Κατά τη διάσπαση του Ρωσικού Σο-σιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμ-ματος στους Μενσεβίκους υπό τον Γιούλιους Μάρτοβ και τους Μπολ-σεβίκους υπό τον Βλαντιμίρ Λένιν το 1903, η Κολλοντάι δεν υποστήριξε καμία πλευρά. Ωστόσο, άρχισε να αποστρέφεται όψεις του Μπολσεβικι-σμού και επέλεξε τους Μενσεβίκους.Το 1914 η Κολλοντάι προσχώρησε στους Μπολσεβίκους και επέστρεψε στη Ρωσία, μετά από μια περίoδο εξορίας για τις πρότερες πολιτικές της δραστηριότητες. Μετά την Μπολσε-βίκικη επανάσταση τον Οκτώβριο του 1917, έγινε Λαϊκός Κομισάριος για την Κοινωνική Πρόνοια. Ήταν η πιο εξέχουσα γυναίκα στην Σοβιετική διοίκηση και ήταν περισσότερο γνω-στή για την ίδρυση του Ζενοτντέλ ή «Τμήμα Γυναικών» το 1919. Η οργά-νωση αυτή δούλευε για την βελτίωση των συνθηκών της ζωής των γυναι-κών στη Σοβιετική Ένωση, για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού

και την εκπαίδευση των γυναικών για τους νέους νόμους περί γάμου, εκ-παίδευσης και εργασίας που τέθηκαν σε εφαρμογή από την Επανάσταση. Αργότερα αναγνωρίστηκε για σοσι-αλιστικό φεμινισμό. Το Ζενοτντέλ έκλεισε τελικά το 1930.Στην κυβέρνηση, η Κολλοντάι έκανε διαρκώς όλο και περισσότερο εσω-τερική κριτική του Κομμουνιστικού Κόμματος, και μαζί με τον φίλο της, Αλεξάντερ Σλυαπνίκοβ, σχημάτισαν μια αριστερή ομάδα εντός του κόμ-ματος που έγινε γνωστή ως Εργατι-κή Αντιπολίτευση. Ωστόσο, ο Λένιν κατάφερε να διαλύσει την Εργατική Αντιπολίτευση, και μετά από αυτό η Κολλοντάι λίγο ή πολύ βγήκε ολο-κληρωτικά εκτός πολιτικής δράσης.Η Κολλοντάι δεν είχε πολιτική επιρ-ροή και διορίστηκε από το Κόμμα σε διάφορες διπλωματικές θέσεις από τις αρχές της δεκαετίας του ’20, που την κράτησαν μακρυά από την ενεργο-ποίηση σε καθοδηγητικό ρόλο στην πολιτική για τις γυναίκες της ΕΣΣΔ. Το 1923 διορίστηκε Πρέσβειρα της Σοβιετικής Ένωσης στη Νορβηγία, και έγινε έτσι η πρώτη παγκοσμίως γυναίκα Πρέσβυς. Αργότερα υπηρέ-τησε ως Πρέσβειρα στο Μεξικό και τη Σουηδία. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξαν κά-ποιες συζητήσεις των Ναζί για το πώς η πρεσβεία της στη Στοκχόλμη θα μπορούσε δυνητικά να γίνει κανάλι Γερμανο-Σοβιετικών διαπραγματεύ-σεων, αν και ποτέ δεν έγιναν πράξη. Ήταν επίσης μέλος της Σοβιετικής αντιπροσωπείας στην Κοινωνία των Εθνών. Πέθανε το 1952.Η Αλεξάνδρα Κολλοντάι ήταν μια ασυνήθιστη μορφή στην ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς ήταν μια «Παλιά Μπολσεβίκα» και μείζων δη-μόσια κριτικός του Κομμουνιστικού Κόμματος, όμως δεν εκκαθαρίστηκε ή εκτελέστηκε από το σταλινικό κα-θεστώς - ίσως επειδή ως διπλωμάτης που υπηρετούσε στο εξωτερικό, είχε μικρή ή καθόλου επιρροή στην κυ-βερνητική πολιτική ή επιχειρήσεις, κι έτσι ήταν ουσιαστικά εξόριστη.

«Η απελευθέρωση του γυναικείου φύλου,

καθώς και ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής, θα είναι το αποτέλεσμα

της απελευθέρωσης της εργασίας από το κεφάλαιο. Μόνο στη

σοσιαλιστική κοινωνία θα έχουν οι γυναίκες

και οι εργάτες την πλήρη κατοχή των

δικαιωμάτων τους.»

Η Κλάρα Γιοζεφίνε

Τσέτκιν

Η Αλεξάνδρα Μιχάιλοβνα

Κολλοντάι

Page 22: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

money

Το αίτημα της ιατροφαρμακευ-τικής περίθαλψης λύνεται με νομοθετική ρύθμιση και αφο-

ρά χιλιάδες επαγγελματίες.Το Υπουργείο Εργασίας, θα προωθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, νομοθε-τική ρύθμιση με την οποία θα δίνεται η δυνατότητα να εξασφαλίσουν ιατροφαρ-μακευτική περίθαλψη και ασφαλιστική ενημερότητα οι οφειλέτες που κατα-

βάλλουν τις τρέχουσες εισφορές από 1/1/2017.Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Τάσος Πετρόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη βουλή του ανεξάρτητου βουλευτή κ. Νί-κου Νικολόπουλου.Στη δευτερολογία του ο Υφυπουργός έδωσε στοιχεία σχετικά με τις ασφαλι-

στικές οφειλές των αγροτών και των ελεύθερων επαγγελματιών. Συγκεκριμέ-να: 28.000 είναι οι οφειλέτες που συνε-χίσουν και τηρούν τη ρύθμιση των 100 δόσεων και 4.400 έχουν πληρώσει όλες τις δόσεις και έχουν εξοφλήσει. Από τους ενεργούς επαγγελματίες οφειλέτες περί-που 306.000 χρωστούν 10.300.000.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι που δεν είναι ενερ-γοί οφείλουν 2.000.000.000 ευρώ.

μικράοικονομικά

• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΣΟΖΎΓΙΟΎ ΣΎΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΓΡΑ-ΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Τη συνεχιζόμενη ανά-καμψη της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνουν τα απολογιστικά στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) σχετικά με τις συστάσεις και διαγραφές επιχειρήσεων στο σύνολο της επικρά-τειας το 2017.Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, ο αριθμός των συστάσεων νέων επιχειρήσεων έχει αυξηθεί αι-σθητά. Συγκεκριμένα, το 2017 ιδρύθηκαν 30.103 επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια άνοδο της τάξεως του 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντιθέ-τως, οι διαγραφές εταιρειών από το Γ.Ε.ΜΗ. κατά το ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκαν κατά 22%.Την πιο αξιοσημείωτη άνοδο σημείωσαν οι συστάσεις Ετερόρρυθμων Εταιρειών (αύξηση κατά 43%) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (αύξηση κατά 42%).

• ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 15.000 ΑΝΕΡΓΩΝ: Το συγκεκριμένο πρό-γραμμα, εγκρίθηκε στο τελευταίο Διοικητι-κό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ και αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόσληψη 15.000 άνεργων νέων ηλικίας 18-29 ετών σε νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης του ιδιω-τικού και κοινωνικού τομέα της οικονομίας και η απασχόλησή τους για διάστημα τουλάχιστον 15 μη-νών. Οι περισσότερες θέσεις του προγράμματος προορίζονται για άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθ-μιας εκπαίδευσης έως 29 ετών.

• ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ: Σε Υπηρεσί-ες Μίας Στάσης και Σημεία Μίας Επαφής για τις εταιρείες, κάθε νομικής μορφής, θα ανα-βαθμιστούν μέχρι το τέλος του 2019 τα υπό σύσταση Κέντρα Υποστήριξης Επιχειρήσεων (Κ.Υ.ΕΠΙΧ.) των επιμελητηρίων όλης της χώρας. Το σχετικό έργο που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 2.980.024 ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσα σε ένα χρόνο από τη Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), αφορά στην αναβάθ-μιση των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων των επιμελητηρίων «στο πλαίσιο του ρόλου τους για την παροχή πληροφοριών και την υποστήριξη των εταιρειών κάθε νομικής μορφής, στη διεκπεραίω-ση διαδικασιών δημοσίου δικαίου, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης» όπως αναφέρει η απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

• ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Ο ΟΑΕΔ, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, δίδει για πρώτη φορά τη δυνατό-τητα εγγραφής στο Μητρώο ανέργων του Οργανι-σμού σε ομάδες του πληθυσμού που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να εγγραφούν, λόγω αδυναμίας απόδειξης μόνιμου τόπου κατοικίας, ενώ πληρού-νταν οι λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής.Με την ανωτέρω απόφαση, δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο ανέργων έχουν:- άστεγοι, που διαβιούν στο δρόμο ή σε ξενώνες ή φιλοξενούνται προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα- μετανάστες, που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής- πρόσφυγες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ή αιτούντες διεθνή προστασία ή κάτοχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας- κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά, που φιλοξε-νούνται σε ξενώνες προστασίας θυμάτων βίας.

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

22

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε οφειλέτεςΙατροφαρμακευτική περίθαλψη σε οφειλέτες

Νέα νομοθετική ρύθμιση έρχεται για να δώσει λύση σε χιλιάδες επαγγελματίες

Κλείνει η Πειραιώς στο Λυγουριό και ετοιμάζονται αντιδράσειςΛουκέτο βάζει η Τράπεζα Πειραιώς στο Λυγουριό, σύμφωνα με πληροφορίες που έφτασαν στο δήμο Επιδαύρου. Είναι το μοναδι-κό εναπομείναν υποκατάστημα τράπεζας που έχει απομείνει στο δήμο Επιδαύρου.Η πληροφορία, φούντωσε αντιδράσεις στην περιοχή και προκά-λεσε τη σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο συνενδρί-ασε εκτάκτως με θέμα «Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επικείμενη παύση λειτουργίας της Τράπεζας Πειραιώς στο Λυγουριό και σχεδιασμός δράσεων για την ακύρωση της απόφα-σης».Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα έκρινε σοβα-ρότατο το θέμα παύσης λειτουργίας του μονα-δικού Τραπεζικού Ιδρύ-ματος που λειτουργεί στον Δήμο Επιδαύρου και αποφάσισε τις πε-ραιτέρω ενέργειες στις οποίες θα προβεί προ-κειμένου να ακυρωθεί η απόφαση αυτή, από την οποία πλήττεται ανεπα-

νόρθωτα, κοινωνικά και οικονομικά η περιοχή μας. Στην συνεδρίαση μάλιστα παρευρέθησαν οι Βουλευτές Αργολίδας Γ. Γκιόλας και Γ. Ανδριανός, αλλά και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Γ. Σαρρής και Τ. Τζανής οι οποίοι δήλωσαν ότι στέκονται αρωγοί στις προσπάθειες του Δήμου για την ακύρωση της απόφασης αυ-τής.«Η Τράπεζα Πειραιώς θα πρέπει να επανεξετάσει τους σχεδι-ασμούς της, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και να κινηθεί στο πλαίσιο της κοινωνική ευθύνης που θα πρέπει να

διακατέχει ένα μεγάλο τραπεζικό ίδρυμα. Θα είμαστε παρόντες σε κάθε κάλεσμα της το-πικής κοινωνίας, για να αποτρέψουμε μία οικο-νομική και κοινωνική υποβάθμιση του Δήμου Επιδαύρου», τονίζει και ο Περιφερειακός Σύμ-βουλος - Αντιπρόεδρος ΠεΣυ Γιώργος Γαβρή-λος.

Page 23: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

23

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ενοικίαση μονοκατοικία εκτός Άργους με αυλή ή κ χωράφι ως 300€. Τηλ. 6970940257 ΚΩΔ. 1076

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 110τμ, Α όροφος, Άργους και Αγαπητού γωνία (πρώην Ευρω-παϊκή Πίστη). Τηλ: 6944330742 ΚΩΔ 1074

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στην οδό Κύπρου 2 στο Ναύπλιο, δύο καταστήματα 43 και 44τμ, χωριστά ή και ενωμένα. Τηλ 6944 610 460 ΚΩΔ. 1075

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 ΤΜ επιπλωμένη στη Ν. Τί-ρυνθα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.: 698 299 9147. ΚΩΔ. 1068

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΥΑΡΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50 τμ επιπλωμένο πλήρες ,κατασκευής 2008,αυ-τόνομης θέρμανσης [αέριο]. Περιοχή Πα-νόραμα Γαλάτσι Τηλέφωνο 6932364893,κα Δήμητρα ΚΩΔ. 1066

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος 110 τμ στην οδό Κρήτης 90 [Νέος Κόσμος] στο Άργος. τηλ 6946 650 390 ΚΩΔ. 1062

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 120 τμ στην οδό Κρή-της 90 [Νέος Κόσμος] στο Άργος. τηλ 6946 650390 ΚΩΔ. 1063

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο Άργος, Τσώκρη 68, κοντά στη λαϊκή αγορά της πόλης, ισόγειος επαγ-γελματικός χώρος εμβαδού 35 τ.μ. Ενιαίος χώρος σε καλή κατάσταση. Πληροφορίες: 6948940860. ΚΩΔ. 1052

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι, διαμπερές με μεγά-λες βεράντες χωρίς κοινόχρηστα, στην οδό Βλάσση στο Άργος. Τηλ. 27510 61710 και 6979029561 ΚΩΔ. 1051

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 70 τ.μ., στο 2ο όροφο, στη Θεσσαλονίκη, Βασ. Όλγας 231 (κοντά στην Περιφ. Ενότητα Θεσ/ κης), πλή-ρως ανακαινισμένο, με πολύ λίγα κοινόχρη-στα, δίπλα στη στάση αστικής συγκοινωνίας ιδανικό για φοιτητές. Πληρ: 6944-729712 & 6973-999508 ΚΩΔ. 1033

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος (κα-τάστημα) στο Ναύπλιο, οδός Καλαμάτας 4. Τηλ. 27520 28467, 697 457 7970 ΚΩΔ. 1030

Ενοικιάζονται χώροι από 100 έως 1000 τμ με τριφασικό ρεύμα και χώροι πάρκινγκ φορτηγών, Οδός Ήρας - Κουρτακίου. Τηλ. 694 424 3424 ΚΩΔ 1029

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τμ, ισόγειο, γωνιακό, 3 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, κα-θιστικό, αυτόνομη θέρμανση. Οδός Παπα-λεξοπούλου (Αη Γιάννης), Άργος. Τηλ: 697 399 9508,2751 026032 ΚΩΔ.1026

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 100 τ.μ., δια-μπερές στο Άργος, οδός Περρούκα & Ηρα-κλέους γωνία - Άργος. Τηλ. 27510 66188 -2751068 609 ΚΩΔ. 1024

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Αρτοποιείο πλήρως εξοπλι-σμένο στο Ναύπλιο τηλ. 6982803610 ΚΩΔ. 1021

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 55τ.μ, 1ου προ-σόψεως φωτεινό με θέα στο πάρκο, 1 υ/δ, σαλόνι, χωλ, μπάνιο, κουζίνα (καινούργια ντουλάπια), φυσικό αέριο, τέντες, σε πολύ καλή κατάσταση στο ΒΥΡΩΝΑ, πλ. Αναλή-ψεως. Τηλ. 6977126634 ΚΩΔ. 1013

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματικός χώρος -γραφείο 50 τ.μ 2ος όροφος Ασκληπιού και Πότη στο Ναύπλιο. ΚΩΔ. 1004 Πληροφορί-ες 6974434306

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα γκαρσονιέρα, στην οδό Άργους 58, στο Ναύπλιο. ΚΩΔ. Ε 1001, Τηλ. 27520 28467

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Κατάστημα στο Ναύπλιο, επί της οδού Άργους 115, γωνιακό, 170 τ.μ. ισόγειο και 170 τ.μ. υπόγειο, με χώρο στάθ-μευσης και πρόσβαση ΑμΕΑ. Πληροφορί-ες: 6973-999508, 27510-26032

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα στο Ναύπλιο επι της 25ης Μαρτίου 57 τ.μ. Τηλ 26910 95086 και 6978884508

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ισόγειο 70τμ. στο Άργος, Δαναού 32, φρεσκοβαμμέ-νο, καινούργια κουζίνα, αυτόνομη θέρ-μανση, τέντα, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ 6976015480, 6974298144

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο στο κεντρικό-τερο σημείο του Άργους. Ώρες 11.00π.μ-13.00μ.μ. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλέφωνο: 6973554355

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Γκαρσονιέρα 35τμ. με αυτό-νομη θέρμανση, Μ. Αλεξάνδρου 5 στο Άρ-γος. Τηλ.: 2751029701

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σπίτι 100 τ.μ. στο Σκαφι-δάκι, με αυτόνομη θέρμανση, μεγάλη αυλή, δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο. Τηλ. 6944317903

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα 44 και 50 τ.μ. χωρίς κοινόχρηστα επί της οδού Βας. Παύλου 11 και Μπουμπουλίνας γωνία, πλη-σίον ΔΕΗ και έναντι Σ/Μ ΑΒ. Τηλ. 6974490 262 και 697 47 06 895.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο α' ορόφου στην οδό Καποδιστρίου 28 στο Άργος, 40 τ.μ. Τηλ. 27510 62007, 27510 208886.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαμέρισμα, 3ου ορόφου, 120 τ.μ., στην πλατεία Αγίας Αικα-τερίνης στο Άργος, με τέντες, πόρτα ασφα-λείας, ηλιακό θερμοσίφωνα, αυτόνομη θέρμανση Πληροφορίες στα τηλ. 27510-20806 και 6977318153.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 50 τετραγωνι-κών διαμπερές ανακαινισμένο και πλήρως επιπλωμένο με δύο aircoditions. Περιοχή Εξάρχεια Αθήνα, οδός Τηλεμάχου 13-15. Ιδανικό για φοιτητές και ζευγάρια. Τηλ. 6974407539

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο επαγγελματικοί χώ-ροι 65τμ και 72τμ με βοηθητικούς χώρους αντιστοίχως. Και οι δύο έχουν πρόσοψη σε δημοτικό δρόμο στην θέση Ζωοδόχος Πηγή στην Δαλαμανάρα. Τιμές λογικές. Τηλ.: 27510-61124, -67142 και 6974876572

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα ισόγειο 3άρι, με κλιματιστικά και ηλιακό καθώς και 3αρι με κλιματιστικά αλλά χωρίς ηλι-ακό στον 1ο όροφο 2όροφης κατοι-κίας στην Νέα Κίο. Τηλ: 6944707640

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στην περιοχή Κρόι Μύλων, 516 τετραγωνικά μέτρα, άρτιο, οι-κοδομήσιμο, 80 μέτρα από τον παραλιακό δρόμο. Τηλ. 697 222 7721, 27520 27708 ΚΩΔ. 1081

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 30ετιας απέναντι από Γενικό Νοσοκομείο Άργους. Τιμή συζητήσιμη. Τηλέφωνο επι-κοινωνίας 6940543723, 6947440334. ΚΩΔ. 1067

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Άργος, Τσώκρη 68, κοντά στη λαϊκή αγορά της πόλης, ισόγειος επαγ-γελματικός χώρος εμβαδού 35 τ.μ. Ενιαίος χώρος σε καλή κατάσταση. Πληροφορίες: 6948940860. ΚΩΔ. 1053

ΠΩΛΕΙΤΑΙ, το 35% της επιχείρησης του εστιατορίου ΕΛΛΑΣ, στο Ναύπλιο. Τιμή: 170,000 ευρώ. Δεκτές μόνο σοβαρές προ-

τάσεις. Πληροφορίες κος Μιχάλης. Τηλ. 694 412 2442

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑ 13 στρέμματα, στο νέο δρόμο Μυκηνών - Ναυπλίου, με πρόσοψη επί του δρόμου 80 μέτρα, με οικοδομική άδεια μεταλλικού κτηρίου 2.400 τμ. Τηλ.: 6977 000 497 ΚΩΔ. 1040

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σχεδόν καινουργή: Λάτρα, Τυροπιτιέρα, Πάγκος 5m X 80, ζυγιστική μηχανή, Φραπιέρα. Τηλ. 697 662 8189 ΚΩΔ. 1034

ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραθαλάσσιο οικόπεδο 2 στρεμμάτων στην παραλία Ιρίων, εφαπτό-μενο δυτικά με θάλασσα, και ανατολικά με δημοτικό δρόμο, εντός οικισμού. Πληροφο-ρίες 210 3229161 ΚΩΔ 1029

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Άνοιξη Αττικής, λεοφόρος Μαραθώνα και Αγρίνιου 2, με όψη σε 3 δρόμους, περιοχή Αρσακίου Εκάλης, κτή-μα 1400 τμ, με οικία 149 τμ με 4 λουτρά, 5 υπνοδωμάτια, άνετους βοηθητικούς χώρους, στεγασμένο γκαράζ για 4 IX, προ-σφέρεται στο Vi αντικειμενικής. Πληροφο-ρίες κος Βασίλης 6977444040

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Ερμιόνη, περιοχή Κουβέρ-τα -Λένα Μαρί, κτήμα ελαιόφυτο, περίπου 7,5 στρέμματα, εφαπτόμενο σε 2 δρόμους με θέα Ύδρα Κάπαρι, Μουζάκι και θάλασσα Κουβέρτας. Τιμή λογική. Πληροφορίες κος Βασίλης 6977444040

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αγία Τριάδα, κοντά στον περιφερειακό δρόμο δύο μεταλλικές αί-θουσες 600 τμ και 320 τμ ύψους 6,5 μέτρων σε οικόπεδο 5.000 τμ. Κατάλληλες για όλες τις χρήσεις. Τιμή 210.000€. Τηλ.: 6947443 173

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μεζονέτα 100τμ, σε οικόπεδο 200τμ με γκαράζ δύο αυτοκινήτων στην θέση Ζωοδόχος Πηγή στην Δαλαμανάρα. Τηλ.: 27510-61124, -67142 και 6974876572

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα με 3 υπνοδωμάτια, 2 τουαλέτες, διαμπερές 3ος όροφος, τέντες εμπρός - πίσω, ηλιακό, θεάτρου 26 Δαναού στο Άργος, τηλ. 27510 66000, 6945155597.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 110 τ.μ. πάροδος Νι-κηταρά, Άργος. Τηλ. 6947124763 (Κα Μαρία).

Χ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑ-ΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΩ-ΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΔΜΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗ-ΜΑ 38 τ.μ. ΝΑΥΠΛΙΟ (οδός Αργοναυτών 11 - Ν. Βυζάντιο). ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: τηλ. (27520) 29396 - κινητό 6944842844 ΔΙ-ΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 13 - ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ζητείται Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπόνος για την εξαγωγική εταιρεία ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ ΑΕ που εδρεύει στο Ανυφί. Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών. Προϋπηρεσία στον χώρο θα συνεκτιμηθεί . Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιογραφικό στο email. [email protected] ή [email protected] ΚΩΔ. 1080

Ξενοδοχείο στο Ναύπλιο ζητά δεσποινίδα/κυρία νεαρής ηλικίας για εργασία σε μπου-φέ/service με βασικές γνώσεις μαγειρικής/ζαχαροπλαστικής κ αγγλική γλώσσα για μόνιμη απασχόληση επιθυμητό πτυχίο του-ριστικής σχολής αποστολή βιογραφικών: [email protected] ΚΩΔ. 1079

Το κομμωτήριο Angie Kokkoni στο Ναύ-πλιο ζητά βοηθό κομμωτή με εμπειρία. Τηλ 27520 - 24324 ΚΩΔ. 1077

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΑΣ γνώστης παραδοσι-ακής ελληνικής κουζίνας για εργασία σε εστιατόριο στο Λυγουριό. Τηλ 27530 22507

ΚΩΔ 1065

Έμπειρη κυρία babysitter με πολλές συστά-σεις αναλαμβάνει φύλαξη, απασχόληση παιδιών περιοχή Ναύπλιο – Τολό – Δρέ-πανο. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 690 721 1576 ΚΩΔ. 1064

Ελληνίδα αναλαμβάνει την καθαριότητα γραφείων και ιατρείων στην περιοχή Ναυ-πλίου. Τηλ:6945991677 ΚΩΔ. 1064

Εξαγωγική εταιρεία ζητά υπάλληλο για το Εμπορικό Τμήμα. Απαραίτητη προϋπόθε-ση άριστη γνώση Αγγλικών. Παρακαλού-νται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν βιο-γραφικό στο email : [email protected] ΚΩΔ. 1060

ΑΓΓΛΙΚΑ Ιδιαίτερα από Ελληνοαμερικανίδα καθηγήτρια με άδεια διδασκαλίας ,μεγά-λη φροντιστηριακή πείρα, όλα τα πτυχία = Παιδικό, Μαθητικό, Φοιτητικό, Ενήλικες Βελτίωση ομιλίας. Περιοχές Αργοναυπλίας Τηλ. 6949 619535 ΚΩΔ 1058

Ζητείται έμπειρο προσωπικό για κουζίνα σε ταβέρνα στο παλιό Ναύπλιο. Τηλ: 694 543 0269 και 2752 021581 ΚΩΔ 1056

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα β η' γ (προ-αιρετικά) με εμπειρία και ικανότητα στις πωλήσεις από 25 έως 35 ετών. Τηλ: 694 618 0862 / 694 465 4656 ΚΩΔ. 1055

Το Μεσιτικό γραφείο Skouras real estate με έδρα στο Ναύπλιο αναζητά νέο συνεργάτη για δημιουργία καριέρας στο Real Estate ως Σύμβουλος ακινήτων. Προσφέρεται πλήρης απασχόληση, καθοδήγηση, εκπαί-δευση, ελκυστικοί όροι συνεργασίας και αμοιβής με μεγάλη προοπτική εξέλιξης. Προτιμώμενες ηλικίες 20 έως 35 ετών, απα-ραίτητες οι γνώσεις ξένων γλωσσών, κατά προτίμηση γερμανικής. Αποστολή βιογρα-φικών: [email protected] κωδ 1054

Η Εταιρεία Δ ΦΛΕΣΣΑΣ ΑΕ ζητάει Μηχανικό Αυτοκινήτων. Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία στο χώρο και να έχει εκπλη-ρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Αποστολή mail στο logistirio@ flessas.gr ΚΩΔ. 1045

Ζητείται νέα κυρία για εργασία με προϋ-πηρεσία στο Ψητοπωλείο «Το Σμυρναίικο» του Φάνη στη Νέα Κίο. Τηλ. 27510 52444 ΚΩΔ 1041

Ζητείται από τουριστικό γραφείο συνεργά-της ημιαπασχόλησης για συνοδός τουρι-σμού υπαίθρου στην περιοχή Ναυπλίου και Αθήνας. Απαραίτητα προσόντα μέτρια φυ-σική κατάσταση για ποδήλατο ή πεζοπορία καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, επικοινωνι-ακός. Τηλ.επικ.: 69330 51333 ώρες επικοινω-νίας 10-2 και 18-21:00

Ζητείται από το 'ΠΑΝΤΑ ΡΕΙ’ στο παλιό Ναύπλιο, τεχνίτρια νυχιών, με προϋπηρε-σία και γνώσεις: Μανικιούρ-Πεντικιούρ, ονυχοπλαστική-ακρυλικό. Πληροφορίες στο:6973407817

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-ματα σε μαθητές Δημοτικού- Γυμνασί-ου- Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλέφωνο 6943210851 ΚΩΔ 1035

Η επιχείρηση Atlantis (Πλακάκια - Είδη Υγιει-νής) ζητά να προσλάβει αποθηκάριο για πλή-ρη απασχόληση. Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης είναι απαραίτητο. Πληροφορίες στο 27520/24191. ΚΩΔ. 1036

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ με εμπειρία για λογιστικό γραφείο. Τηλ.: 697 741 1198 ΚΩΔ. 1032

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εμφανίσιμη κοπέλα για σέρβις, με εμπειρία στο σερβίρισμα φαγητού. Τηλ.

697 412 8786 ΚΩΔ. 1025

Φιλόλογος, με πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές του δημοτικού, γυμνασίου και λυ-κείου. Τιμές προσιτές. Τηλ.6977367655.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Kariera@rgos ζη-τάει: Καθηγητή Καθηγήτρια Πληροφορικής για Μαθήματα Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Β. Σοφίας 15 Άργος Τηλ. 27510-21111 ΚΩΔ 1019

Έφη Τριανταφύλλου - πτυχίούχος Γερμανι-κής Φιλολογίας. Παραδίδονται μαθήματα Γερμανικών όλων των επίπεδων. Τηλ. 2751 0 20647 - 2751 0 22221 - ΚΩΔ. 1009

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πτυχιούχος Νοση-λευτικής παρέχει υπηρεσίες νοσηλείας κατ' οίκον (ενέσεις, εμβολιασμοί, αλλαγές τραυμάτων, καθετήρων, οροί). ΚΩΔ. 1003 Τηλ.6942984407

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος έως 30 ετών για εργασία σε καφέ στο κέντρο της πόλης του Άρ-γους. Τηλ. 27510 22843

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΣΚΑΦΗ

Πωλείται Nissan Νavara, μοντ. 2006, 2488c.c., 194000χλμ, μαύρο μεταλλι-κό, 4x4, 4πορτο, a/b, a/c, abs, diesel, immobilizer, mp3, άριστη κατάσταση, ατρακάριστο, δεκτός έλεγχος, ζάντες, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, ιδιώτης, κτεο, πληρωμένα τέλη, προβολείς ομίχλης,τιμή συζητήσιμη.τιμή 11000euro. Τηλ: 6973280691

Πωλείται τρεχαντήρι 7,50 μ, πλαστικοποι-ημένο μέσα - έξω, με μηχανή 36 HP αερό-ψυκτη 2 κόρων, με βίντζι επαγγελματικό και επαγγελματική άδεια 2 κόρων. Τηλ.: 2752059141 & 6949065081. ΚΩΔ.1042 Πω-λείται ALFA ROMEO Α33, μοντέλο 1992 τιμή 600 ευρώ. Τηλέφωνο 694 22 33 953. ΚΩΔ. 1012

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Mersedes Benz Conpresor 200 με όλα τα βιβλία service, 108000 Km, σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6977939435 ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN TIDA ΜΑΥΡΟ 1600 κυβικά του 2008. τηλ.27510 24185

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LAPTOP SAMSUNG RV515L, Οθό-νη 15.6», επεξεργαστής AMD E-350 Dual Core 1.6 GHz, 4GB DDR3 RAM, 320GB HDD σκληρός δίσκος, DVD-RW, θύρα HDMI, Windows 7 + Office. Άριστη κατάστα-ση. Τιμή 120 ευρώ, Πόλη: Ναύπλιο, Τηλ. 6944840715 ΚΩΔ. 1071

ΠΩΛΕΙΤΑΙ LAPTOP LENOVO V110, Οθόνη 15.6», επεξεργαστής Intel Ν3350 Dual Core (up to 2.4 GHz), 4GB DDR3 RAM 1600MHz, Intel HD Graphics, 500GB HDD σκληρός δί-σκος, USB 3.0, HDMI, Windows 10 + Office. Το Laptop είναι καινούριο, αγορασμένο πρόσφατα με ελάχιστη χρήση. Τιμή 210 ευρώ, Πόλη: Ναύπλιο, Τηλ. 6944840715 ΚΩΔ. 1072

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μελισσοκομικό υλικό, μηχανή μελισσοκομική και είδη κιγκαλερίας. Τηλ. 27510 67198, 27510 69204, 6946 810252

Πωλείται κράνος ανδρικό Τύπος: Full Face 20 ευρώ. Τηλ.: 697 324 8494 κωδ. 1047

Πωλείται Ελλειπτικό Επαγγελματικό σχε-δόν καινούριο σύγχρονο τελευταίας τεχνο-λογίας με πολλά ηλεκτρονικά προγράμμα-τα 600 ευρώ. Τηλ.: 697 324 8494 κωδ. 1048

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Οι δωρεάν μικρές αγγελίες αποστέλλονται στο email: [email protected] και αναγράφονται πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν χρειαστεί. Δωρεάν είναι μόνο για ιδιώτες (εξαιρούνται μεσιτικά γραφεία και επιχει-ρήσεις). Κάθε ιδιώτης δεν μπορεί να δημοσιεύει περισσότερες από μία μικρή αγγελία ταυτόχρονα. Η κάθε δωρεάν αγγελία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 λέξεις. Δημοσιεύονται και στον έντυπο Αναγνώστη Πελοποννήσου και στο site anagnostis.org

• ΕΡΓΑΣΙΑ • ΑΚΙΝΗΤΑ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ • ΣΚΑΦΗ • ΕΡΓΑΣΙΑ • ΑΚΙΝΗΤΑ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ • ΣΚΑΦΗ

ΑγγελίεςΜΙΚΡΕΣ

Page 24: Φίρμα με βούλα 980.pdfΓια το αρχαιολογικό και ανασκαφικό της έργο, για το σεβα-σμό της στην ιστορία του

Ένας μηχανικός στην κόλαση κατά λάθος…Πεθαίνει ένας μηχανικός και τον στέλνουν στην κόλαση

κατά λάθος. Για λόγους πολιτικής όλοι οι μηχανικοί πή-

γαιναν στον παράδεισο

αλλά σε αυτήν την περί-

πτωση έγινε μπέρδεμα.

Κατεβαίνει στην κόλαση

και τι να δει: γκρεμισμέ-

νες γέφυρες, χαλασμένα

τα πυροσβεστικά, αρχαία

κλιματιστικά, σπίτια ενερ-

γειακής κλάσης 0, αυτοκί-

νητα που δεν είχαν περά-

σει από ΚΤΕΟ…. ζέστη,

φωτιές, μια κατάσταση

δράμα.

Βρίσκει τον διάβολο και

του λέει:

«Βρε διάβολε, τι κατάστα-

ση είναι αυτή, πως ζείτε

έτσι εδώ πέρα, μέσα στις φωτιές, τα ερείπια και το καυ-

σαέριο;»

«Δεν φταίω εγώ…» του λέει ο διάβολος «…ο θεός δεν

μου στέλνει μηχανικούς και κανένας δεν ξέρει να φτιάξει

τίποτα»

«Μην ανησυχείς…» του λέει ο μηχανικός «…δώσε μου

εμένα 5-6 διαβολάκια για βοηθούς και σε λίγο καιρό δεν

θα αναγνωρίζεις το μέρος…»

Πιάνει λοιπόν ο μηχανικός τη δουλειά: παίρνει μολύβι,

χαρτί, κατσαβίδια, τανάλιες, πένσες, σφυριά και αρχίζει

και φτιάχνει την κόλαση να μοιάζει παράδεισος. Πα-

ντού ντιζαϊνάτα κτήρια,

τακτοποιημένα πάρκινκ,

οδοποιία, πάρκα, τεχνη-

τές λίμνες, κλιματιστικά,

πισίνες, υδρομασάζ, κυλι-

όμενες σκάλες. Οι φωτιές

έσβησαν, το καυσαέριο

εξαφανίστηκε και όλοι

ήταν ευχαριστημένοι.

Όταν κατάλαβαν από τον

παράδεισο το λάθος, ο

Θεός παίρνει τηλέφωνο

τον Διάβολο και του λέει:

«Βρήκαμε ένα λάθος, σας

έχουμε στείλει εκεί κάτω

έναν μηχανικό».

«Ναι..»του λέει ο διάβολος

«…πολύ προκομμένο παιδί. Τα έχει φτιάξει όλα καινού-

ρια εδώ πέρα. Καλύτερα και από τον παράδεισο είναι.»

«Να μου τον στείλεις αμέσως πίσω» του λέει ο Θεός.

«Δεν πας καλά…» του λέει ο διάβολος «…αυτόν τον και-

ρό κατασκευάζει το Μετρό και θα είναι ένα έργο πνοής..»

«Να τον στείλεις αμέσως γιατί θα σου κάνω μήνυση» του

λέει ο Θεός.

Και του απαντάει ο διάβολος:

«Ναι ε; και που θα βρεις Δικηγόρο;»

απροσάρμοστααπροσάρμοστα

Cassandra Peterson aka Elvira (1975) Mistress of the Dark.

Να ταν έτσι η Κόλαση τύφλα να χε ο Παράδεισος

Βρείτε μίαΠάει κάποιος στην αστυνομία και λέει:

– «Η γυναίκα μου αγνοείται. Είναι ψηλή, όμορφη,

αδύνατη και ξανθιά».

Ο αστυνόμος ζητάει την φωτογραφία της, την

κοιτάζει και λέει:

– «Μα κύριε, αυτή είναι κοντή, χοντρή και άσχη-

μη!».

– «Το ξέρω», απαντάει ο σύζυγος. «Σκέφτηκα μή-

πως μου βρίσκατε καμία καλύτερη…»

ΠΕΜΠΤΗ8 ΜΑΡΤΙΟΥ 201824