Υγιεινά τρόφιμα ...και με τη βούλα!!!

download Υγιεινά τρόφιμα ...και με τη βούλα!!!

If you can't read please download the document

Transcript of Υγιεινά τρόφιμα ...και με τη βούλα!!!

 • !

  1, 2, 3

  1 70- .... , 2 70-. 3. ,

  3 / / /

  25, 26, 27 2016

 • - , ( &-, 2009) .

  (projects) .

  / / (Kagan, 1994).

  / : (). , (Kordaki, 2009).

 • Erasmus+ "Let's make it better!Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in schooleducation" .

  : 6

  - 13 / (3 )

  , : , , , .

  : video projector , , Movie Maker, , , .

  : .

 • / :1) .2) .3) .4) .5) .

  ( & )

  -

  -

  ( & , 2013)

 • - (https://www.youtube.com/watch?v=f9ynR1q_JDA).

  - , .: ; ;()

  (:10)

  - Erasmus +(http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=gr;t=t9).

  - (Guided-reciprocal peerquestioning, Palincsar & Brown, 1984; Martin, & Blanc 1984; .. , 2001) 1 (Brainstorming, Osborn, .. , 2001) .

  ( 10)

  https://www.youtube.com/watch?v=f9ynR1q_JDAhttp://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=gr;t=t9

 • 1

  ! / , . .;

  ;

  ;

 • - -- (Think-Pair-Share Kagan, 1994; .. , 2001) 1.

  ( 1, 15)

 • ,

  ;

  /

  / / ;1.

  2.

  3.

  ;1.

  2.

  3.

  1

 • - 2 > .

  - http://www.eufic.org/index/el/.

  - .

  - -

  ( 1,2,3, 30)

  http://www.eufic.org/index/el/

 • .

  ;

  ...

  2

 • - 3.

  ( EduForHealth) .

  , , . , .

  , (Roundtable, Kagan,1994;.. , 2001).

  ( 2,3, : 45)

 • - ( ),, , .

  ( 4, 10)

  !

  , , , , . , . / / . !!!

 • --

  - : ( 4).

  ( 5, 60)

  (Three-step Interview, Kagan, 1994; .. ,2001).

 • , / . , , . . , , ! // . !

  1: / / ; ;

  2: / / .

  3: . !

  4

 • / :

  , Movie Maker(http://windows-movie-maker-vista.el.softonic.com/), .

  ( 1, 2, 3, 4, 5, 90)

  : , .

  http://windows-movie-maker-vista.el.softonic.com/

 • , .

  , .

  .

 • ! ! . . . . !

 • , . . & - , . (2009). . : ., ., . & , ., . (.).(2013). . . : Gotsis, M. (2001). : . , . 69-76. . . 19/03/2016 :http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=gr;t=t9 . . 19/03/2016 :https://www.youtube.com/watch?v=f9ynR1q_JDA.European Food Information Council. www.eufic.org. 17/09/2016.Kagan, S. (1994). Cooperative learning. SanClemente/California: Kagan Publishing.Kordaki, M. (2009). MULTIPLES: a challenging learning framework for the generation ofmultiple perspectives within e-collaboration settings. In T. Daradoumis, S. Caballe, J.-M.Marques and F. Xhafa (Eds) Intelligent Collaborative e-Learning Systems andApplications, Studies in Computational Intelligence Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag,Volume 246/2009, pp. 37-51.Martin, D.C., & Blanc, R. (1984). Improving Reading Comprehension through ReciprocalQuestioning. Techniques, 7, 29-31.

  http://eduforhealth.ssai.valahia.ro/main/tmodules?lang=gr;t=t9https://www.youtube.com/watch?v=f9ynR1q_JDAhttp://www.eufic.org/http://www.kaganonline.com/Catalog/index.html