ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ. 968, 19-7-2012

of 12 /12
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Τετάρτη 18 Ιούλη 2012 Αριθμός Φύλλου 968 Τιμή 1 € κωδικός 3573 σελίδα 6 Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012 και ώρα 11 π.μ. Στην αγροτική περιοχή «Πετρένιος Στύλος» (στα διοι- κητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Αγιάσου, Γέρας, Πλωμαρίου) όπου θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκ- δήλωση στη μνήμη των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Λέσβου Καρωμένου Βαγγέλη και Τσόνγκα Μανώλη, που σκοτώθηκαν στη μάχη που έγινε εκεί στις 21 Νοεμβρίου 1946. Στο Δημοτικό Συμβού- λιο της 11ης Ιουλίου 2012 παρευρέθησαν τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης των γονέ- ων & κηδεμόνων των Παιδικών Σταθμών Δή- μου Λέσβου, όπου και κατέθεσαν όχι μόνον την αγωνία τους για την αόριστη παράτα- ση λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του νησιού μας, αλλά και την αντίρρηση τους στο να πληρώσουν οι ίδιοι τις συνέπειες της κακοδιαχείρισης του παρελθόντος, την οποία επικαλείται ο κύριος Δήμαρχος και η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστα- σίας & Αλληλεγγύης» σελίδα 7 σελίδες 2,3,4

description

ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ βδομαδιάτικη εφημερίδα των εργαζομένων Ν. Λέσβου

Transcript of ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ. 968, 19-7-2012

Page 1: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ. 968, 19-7-2012

ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥΤετάρτη 18 Ιούλη 2012Αριθμός Φύλλου 968 Τιμή 1 €

κωδικός 3573

www.neo-empros.net

σελίδα 6

Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012και ώρα 11 π.μ.

Στην αγροτική περιοχή «Πετρένιος Στύλος» (στα διοι-κητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Αγιάσου, Γέρας, Πλωμαρίου) όπου θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκ-δήλωση στη μνήμη των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Λέσβου Καρωμένου Βαγγέλη και Τσόνγκα Μανώλη, που σκοτώθηκαν στη μάχη που έγινε εκεί στις 21 Νοεμβρίου 1946.

Στο Δημοτικό Συμβού-λιο της 11ης Ιουλίου 2012 παρευρέθησαν τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης των γονέ-ων & κηδεμόνων των Παιδικών Σταθμών Δή-μου Λέσβου, όπου και κατέθεσαν όχι μόνον την αγωνία τους για την αόριστη παράτα-ση λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του νησιού μας, αλλά και την αντίρρηση τους στο να πληρώσουν οι ίδιοι τις συνέπειες της κακοδιαχείρισης του παρελθόντος, την οποία επικαλείται ο κύριος Δήμαρχος και η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστα-σίας & Αλληλεγγύης» σελίδα 7

σελίδες 2,3,4

Page 2: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ. 968, 19-7-2012

2/ Τετάρτη 18 Ιούλη 2012

ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση: Αρχιπελάγους 21, 3ος όροφος, 81100 Μυτιλήνη. Τηλ.: 2251029239, φαξ: 2251042492, e-mail: [email protected] web: www.neo-empros.netΕΚΤΥΠΩΣΗ: Δημ. Δούκας & Σια ΟΒΕΕ, Βενιαμίν Λεσβίου 6, Μυτιλήνη. Τηλ.: 2251024904 Fax: 2251027454ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ετήσια 35,00 ευρώ, Τραπεζών - ΟΤΑ - Εταιριών - Υπηρεσιών 100,00 ευρώ. Αυστραλία: 200$, Καναδάς: 190$, Ευρώπη: 105,00 ευρώ. ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Αθανασία Καλαϊτζόγλου Εθνική Τράπεζα, Αρ.Λογαριασμού: 415/950150-94.Τετάρτη 18 Ιούλη 2012, Αριθμός φύλλου: 968, Τιμή φύλλου: 1 ευρώ.Ιδιοκτήτης: ΝΕ Λέσβου ΚΚΕ Εκδότης: Παρασκευάς Γεωργούλας

Διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή.

Πολιτική

Συνεδρίασε η ΚΕ του ΚΚΕ στις 9 Ιούλη 2012 με θέμα τα συ-μπεράσματα από τις εκλο-γικές αναμετρήσεις και τα άμεσα καθήκοντα του Κόμ-

ματος. Η ΚΕ πήρε υπόψη τη συζήτηση που προηγήθηκε στα όργανα και στις ΚΟΒ, σε συσκέψεις οπαδών και φίλων του Κόμματος, τις παρατηρήσεις, υπο-δείξεις και προτάσεις, καθώς και τα συμπεράσματα από τις συνεδριάσεις των οργάνων και των ΟΒ της ΚΝΕ. Τα συμπεράσματα της ΚΕ θα τεθούν για συζήτηση και έγκριση στις ΚΟΒ του Κόμματος και στις Οργανώσεις της ΚΝΕ. Η συζήτηση στο Κόμμα και την ΚΝΕ, όπως και με φίλους και οπαδούς, έδειξε ότι παρά τις απώλειες και τον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων, υπάρ-χει και πείσμα και αποφασιστικότητα στην παρέμβαση στο κίνημα και στις εξελίξεις, στις σύνθετες απαιτήσεις και ανάγκες του λαού που αυξάνονται, στην ισχυροποίηση των Οργανώσεων του Κόμματος και της ΚΝΕ. Η ΚΕ δίνει στη δημοσιότητα τις παρακάτω εκτι-μήσεις:1. Οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με από-σταση μεταξύ τους μόλις ενάμιση μήνα (6 Μάη και 17 Ιούνη) έχουν και ενιαία στοιχεία, αλλά και ορισμένες διαφορές που καθόρισαν το κριτήριο ψήφου, στην καθεμία, ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη. Οι δύο εκλογι-κές αναμετρήσεις διεξήχθησαν σε συν-θήκες παρατεταμένης καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης που έφερε όξυνση του δημόσιου χρέους. Η διαχείριση του δημόσιου χρέους είχε ως συνέπεια το Μνημόνιο 1 με στόχο την εσωτερι-κή υποτίμηση της αξίας της εργατικής δύναμης. Ακολούθησε το Μνημόνιο 2 ως συνοδευτικό της Δανειακής Σύμ-βασης, που επέφερε νέο «κούρεμα» χρέους και ένα νέο κύμα απαξίωσης της εργατικής δύναμης. Ταυτόχρονα από επίσημες πηγές προβαλλόταν το ενδεχόμενο είτε νέας ελεγχόμενης είτε ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας σε συνθήκες νέας εκδήλωσης της οικονομικής κρί-σης στην Ευρωζώνη. Ολα αυτά καθώς και η μεγάλη επιθετικότητα του κεφα-λαίου για την ανατροπή του συνόλου των εργασιακών σχέσεων, η διόγκω-ση της ανεργίας επέδρασαν και στην εκλογική συμπεριφορά. Οι εργατικοί λαϊκοί αγώνες που ξέσπασαν και κλι-μακώθηκαν στη διάρκεια της κρίσης καλλιέργησαν κύμα λαϊκής οργής και δυσαρέσκειας σε βάρος τόσο του ΠΑ-ΣΟΚ όσο και της ΝΔ, αλλά ταυτόχρο-να παρέμβαινε το σύστημα με στόχο την κάμψη της λαϊκής αντίστασης, την εκτροπή από ριζοσπαστικούς στόχους, με την προβοκάτσια και τη σύγχυση.Στις εκλογές του Μαΐου σημειώθηκε

πρωτόγνωρη και ταυτόχρονη καθίζηση της εκλογικής δύναμης τόσο του ΠΑ-ΣΟΚ όσο και της ΝΔ, ενώ ο τρίτος εταί-ρος - ΛΑ.Ο.Σ. - της προηγούμενης τρι-κομματικής κυβέρνησης έμεινε εκτός Βουλής. Το Κόμμα είχε μικρή άνοδο, αλλά με εμφανείς διαρροές προς τον ΣΥΡΙΖΑ στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ταυτόχρονα απέσπασε ψήφους από άλλα κόμματα, κυρίως από ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφο-φόρων των δύο αστικών κομμάτων δι-ασκορπίστηκαν κυρίως σε ιδεολογικά συγγενείς πολιτι-κούς χώρους που είχαν κοινό τόπο την καταδίκη του Μνημονίου, το οποίο αναγόρευαν ως αιτία της κρίσης και της όξυνσής της. Ενα μεγάλο μέρος της δυσα-ρέσκειας κατά του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ καρπώνεται ο ΣΥ-ΡΙΖΑ, ο οποίος θέ-τει το ζήτημα της αριστερής κυβέρ-νησης, καθώς και τα νέα κόμματα που σχηματίστη-καν από αποσκιρ-τήσεις βουλευτών της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ και η ΔΗΜΑΡ, ενώ για πρώτη φορά με σημαντικό εκλογικό ποσοστό μπαίνει στη Βουλή η φασιστική αντικομμουνιστική ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.Στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ενι-σχύεται η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΚΚΕ έχει μεγάλες απώλειες, το 48,3% των ψήφων της 6ης Μάη, με κύρια τάση δι-αρροών περίπου 55% προς τον ΣΥΡΙΖΑ και 38% προς την αποχή, σύμφωνα, με τις διάφορες μετρήσεις. Ολα τα άλλα κόμματα είχαν επίσης απώλειες, πλην ΔΗΜΑΡ και ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση βασικό κριτήριο ψήφου γίνεται η αναγκαιότητα σχημα-τισμού κυβέρνησης με πυρήνα τη ΝΔ ή τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σημειώνεται σημαντι-κή υποχώρηση στο κριτήριο ψήφου με βάση την κατάργηση του Μνημονίου. Στη θέση της κατάργησης προωθείται η αναδιαπραγμάτευση σε συνδυασμό με τη διαβεβαίωση για πάση θυσία παρα-μονή της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, στην ΕΕ. Ενώ στις εκλογές του Μάη εκ-δηλώθηκε ως ένα βαθμό η θετική τάση καταδίκης της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, με σαφή αντίθεση στο Μνημόνιο και τις επιλογές της ΕΕ, στη δεύτερη αναμέ-τρηση σημειώνεται υποχώρηση, κάτω από τον καταιγισμό τρομοκρατικών

διλημμάτων και προσμονής άμεσης ανακούφισης από μια αριστερή ή κε-ντροαριστερή κυβέρνηση.Τα πιο έκδηλα αρνητικά χαρακτηριστι-κά είναι η μεγάλη μείωση της εκλογι-κής δύναμης του ΚΚΕ, η ενδυνάμωση της ΝΔ, η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ, η αντο-χή της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ. Η ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ συντελέσθηκε και ενώ απο-καλύφθηκε η διαχειριστική του λογική. Το κυβερνητικό πρόγραμμα που παρου-σίασε, απέβαλε τα όποια φραστικά ρι-ζοσπαστικά συνθήματα είχε αναδείξει

πριν τις εκλογές της 6ης Μάη. Μέσα σ' αυτές τις συνθήκες, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έγινε συστηματική και μελετημένη ιδεολογική - πολιτική επίθεση στο Κόμμα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του συστήματος για την αναμόρφωση του αστικού πολιτικού συστήματος, εγκλωβισμού της λαϊκής δυσαρέσκειας σε ανώδυνες για το σύ-στημα επιλογές, την αναχαίτιση της δυναμικής που φέρνει η ταξική πάλη, το οργανωμένο εργατικό κίνημα.Η ΚΕ εκτιμά ότι υπάρχει σοβαρή έλλει-ψη στη δουλειά του Κόμματος με τον περίγυρό του, τους φίλους και οπα-δούς για την ανάδειξη των θέσεών μας σχετικά με το χαρακτήρα των εκλογών για το αστικό Κοινοβούλιο και την ανά-δειξη κυβέρνησης στα πλαίσια του συ-στήματος ευρύτερα. Αυτό δεν έρχεται καθόλου σε αντίθεση με την ανάγκη να ισχυροποιείται το ΚΚΕ και στο αστι-κό Κοινοβούλιο, ως δύναμη εργατικής - λαϊκής αντιπολίτευσης, όμως δεν πρέπει να θεωρούνται οι εκλογές ως η μάχη των μαχών, αποσπασμένη από το επίπεδο ανάπτυξης της ταξικής πάλης.2. Οι αγώνες που αναπτύχθηκαν με το ξέσπασμα και την όξυνση της κρί-σης, παρά την άνοδο της μαζικότητάς τους, το δυναμισμό των μορφών πά-

λης (πάνω από τριάντα απεργιακές κινητοποιήσεις, μαζικές διαδηλώσεις, καταλήψεις, άρνηση πληρωμών σε χα-ράτσια και διόδια κ.λπ.), δεν οδήγησαν στη συνειδητοποίηση του χαρακτήρα της κρίσης, στην αποδοχή της πολιτι-κής εξόδου από αυτή, με σύγκρουση με την ΕΕ - μονομερή διαγραφή του χρέους - κοινωνικοποίηση των συγκε-ντρωμένων μέσων παραγωγής. Ηταν αγώνες που δεν αναχαίτισαν τα μέ-τρα. Δεν συνοδεύτηκαν από άνοδο της μαζικότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργατοϋπαλλήλων, των αυτοαπασχολούμενων, στην πόλη και την ύπαιθρο, ουσιαστικές αλλαγές στο συσχετισμό δυνάμεων, άνοδο του κινήματος της νεολαίας, μαζικοποίη-ση των ιδιαίτερων μορφών οργάνω-σης των γυναικών. Η μαζική καταδίκη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, η εγκατάλειψή τους από εργαζόμενους, από νεότερες ηλικίες, περισσότερο αφορούσε ζητή-ματα διαχείρισης και λιγότερο τον ίδιο τον ταξικό χαρακτήρα των κομμάτων αυτών, τη δράση των μονοπωλίων, τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα της ΕΕ. Συ-νοδεύτηκε από μείωση απαιτήσεων και έκπτωση αιτημάτων.Είναι ιστορικά γνωστό από ανάλογες περιστάσεις, και γι' αυτό υπενθυμί-σαμε από τις αρχές του 2010, ότι σε συνθήκες κρίσης συνυπάρχουν και οι δύο εκδοχές: το κίνημα να δεχθεί χτύ-πημα, να υποχωρήσει ή να κάνει ένα σοβαρό βήμα στην κατεύθυνση της αντεπίθεσης, της πολιτικής ρήξης και σύγκρουσης με τα μονοπώλια και τα αστικά κόμματα. Στη μαζικοποίηση των αγώνων συνέβαλε η είσοδος νέων τμημάτων της εργατικής τάξης και των μεσαίων στρωμάτων, που δεν είχαν αποκτήσει την απαιτούμενη πολιτική πείρα, κυρίως διακατέχονταν από τη θέληση για μια άλλη διαχείριση που τάχα θα σταματήσει τον κατήφορο, θα δώσει εδώ και τώρα λύση στα οξυμέ-να προβλήματά τους. Η αντίθεση προς τις επιλογές της ΕΕ, των μνημονίων, δεν συμβάδιζε με τη συνειδητοποίη-ση ότι αυτές εκφράζουν τα συμφέρο-ντα της αστικής τάξης της χώρας. Η καπιταλιστική κρίση και τα Μνημόνια αναγορεύτηκαν σε ζήτημα ιδιοτελούς, ανίκανης και υποτελούς διαχείρισης - διαπραγμάτευσης από το αστικό πολι-τικό προσωπικό. Αυτή ήταν η βάση της ρηχής αντιμνημονιακής λογικής που πρόβαλαν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, αλλά και η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.Ειδικό αρνητικό ρόλο διαδραμάτισε το ρεφορμιστικό - οπορτουνιστικό ρεύ-μα που είναι σχετικά δυνατότερο στα τμήματα των εργατοϋπαλλήλων με διασφαλισμένη ως τώρα μονιμότητα στη δουλειά, σχετικά καλύτερους μι-σθούς και παροχές. Η αυταπάτη για

Page 3: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ. 968, 19-7-2012

/3Τετάρτη 18 Ιούλη 2012 Πολιτική

εδώ και τώρα άμεση λύση, χωρίς σύ-γκρουση και ρήξη με το κεφάλαιο, την ΕΕ, δυνάμωνε και στην εργατική τάξη στον ιδιωτικό τομέα, που απότομα πέ-ρασε σε συνθήκες σχετικής ή απόλυ-της εξαθλίωσης και μεγάλης ανεργίας, ανασφάλειας. Η περίοδος αυτή χρειά-ζεται ιδιαίτερη μελέτη ώστε να βγουν πιο ολοκληρωμένα συμπεράσματα για την ιδεολογικοπολιτική πάλη, τους δε-σμούς που δημιουργήθηκαν ανάμεσα στο Κόμμα και την εργατική τάξη, στα λαϊκά στρώματα, μελέτη που συνδυά-ζεται με την επεξεργασία των Θέσεων προς το 19ο Συνέδριο.Τα διάφορα τμήματα της αστικής τάξης με τη βοήθεια θυλάκων της ιδιαίτερης επιρροής τους στους κόλπους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και των μηχανι-σμών του κράτους, ξεκίνησαν την προ-σπάθεια για αναμόρφωση του αστικού πολιτικού σκηνικού, καθώς διέβλεψαν ότι τα δύο αστικά κόμματα δεν μπορούσαν να ελέγξουν τη λαϊκή οργή και αγανάκτηση, και επομέ-νως υπήρχε κίνδυνος να διαμορ-φωθεί ένα ασταθές αστικό πολι-τικό σύστημα σε συνθήκες που βαθαίνει η κρίση. Στα πλαίσια αυτά και βεβαίως κάτω από την πίεση των αγώνων, της γενικευμέ-νης λαϊκής οργής, εμφανίζονται νέα φαινόμενα (σε σχέση με όλη την περίοδο της μεταπολίτευσης), όπως οι διαρροές 60 βουλευτών, η ανατροπή του Γ. Παπανδρέου, η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ - ΝΔ με πρωθυπουργό τον Λ. Παπαδήμο, αρχικά και με τη συμμετοχή του ΛΑ.Ο.Σ. Και ενώ η Βουλή του 2009 ξεκίνησε με 5 κόμματα, τέλειωσε τη θητεία της με 9 κόμματα και πολιτικούς σχηματισμούς. Στο έδαφος αυτό σχηματίσθηκαν, στις 6 Μάη δύο πόλοι: Ο ένας με βάση τη ΝΔ ως κεντροδεξιό τόξο, και ο άλλος με βάση τον ΣΥΡΙΖΑ ως κεντροαριστερό, που προκάλεσαν και το εκλογικό αποτέλεσμα της 17ης Ιού-νη. Ο πόλος του ΣΥΡΙΖΑ ενισχύθηκε με οργανωμένη μαζική μετακόμιση ορ-γανώσεων του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής μεγάλο μέρος του στελεχικού δυναμι-κού ιδιαίτερα από το δημόσιο τομέα, τις πρώην ΔΕΚΟ, το τραπεζικό σύστη-μα, αλλά και τον κρατικό μηχανισμό. Η οργανωμένη μετακίνηση αγκάλιασε και ένα μέρος τοπικών οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ. Η μετακόμιση βεβαίως δι-ευκολύνθηκε λόγω της απογοήτευσης και δυσαρέσκειας, της απήχησης των θέσεων του οπορτουνισμού στα παρα-πάνω τμήματα των εργατοϋπαλλήλων. Η αστική τάξη της χώρας έριξε βάρος στην ανασύνταξη της σοσιαλδημοκρα-τίας που είναι το κύριο εργαλείο της για την κυριαρχία του ρεφορμισμού στο εργατικό κίνημα. Διαμορφώθηκε έτσι το έδαφος για ανάδειξη μιας νέας Βουλής και κυβέρνησης χωρίς την κοι-νοβουλευτική αυτοδυναμία των δύο παραδοσιακών αστικών κομμάτων.Στη διάρκεια της δεύτερης προεκλο-γικής περιόδου υπήρξε μια απροκά-

λυπτη επέμβαση της Κομισιόν, των ΗΠΑ, του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ, των διεθνών μέσων ενημέρωσης στο να αποτρα-πεί η αμφισβήτηση του Μνημονίου/ Δανειακής Σύμβασης σε μια περίοδο που ξέσπασε πιο δυνατή η κρίση στην Ισπανία και αναμενόταν τόσο αυτή η χώρα, όσο και άλλες, π.χ. Ιταλία και Κύπρος, να ζητήσουν να ενταχθούν σε καθεστώς δανειοδότησης από ΕΕ - ΔΝΤ. Η επέμβαση αυτή έγινε σε συν-θήκες όξυνσης των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών ανάμεσα στις ηγετικές δυνάμεις στο εσωτερικό της ΕΕ αλλά και στις γενικότερες αντιθέσεις τους με τις ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία και τις άλλες ανερχόμενες δυνάμεις στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία. Εμπλέκονται το ελληνικό κράτος και τα πολιτικά κόμματα του ευρωμονόδρομου στις διάφορες εκδοχές εξέλιξης της Ευρω-ζώνης, της ΕΕ, των διάφορων εκδοχών

λιτότητας, ενώ είναι σαφής η επιδίωξη να ανακοπεί κάθε τάση λαϊκής χειρα-φέτησης, να συγκροτηθεί το νέο δίπο-λο με βάση τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές του Ιούνη χρησιμοποιήθηκαν ως πείραμα και εργαλείο στις ενδοϊ-μπεριαλιστικές διαφορές: πώς θα κα-τανεμηθεί η ζημιά από την όξυνση και εμβάθυνση της κρίσης, ποια η πορεία της Ευρωζώνης. Η αντιμερκελική ρητο-ρική του ΣΥΡΙΖΑ αξιοποιήθηκε και από δυνάμεις στις ΗΠΑ - Βρετανία και από ένα μέρος Ευρωπαίων ανταγωνιστών προς τη Γερμανία που επιδιώκουν να περιορίσουν τη δύναμή της μέσα στην Ευρωζώνη. Παράλληλα βόλευε και τις δυνάμεις ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ που εκφόβιζαν με τον κίνδυνο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Η παρέμ-βαση αυτή εξελίχθηκε σε πρωτοφανή χειραγώγηση ψήφου, με επιχειρήμα-τα περί κινδύνων έξωσης της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, τον κίνδυνο της ακυβερνησίας.3. Η ΚΕ εκτιμά το κάθε φορά εκλογι-κό αποτέλεσμα, είτε είναι θετικό είτε αρνητικό, όπως αυτό της 17ης Ιούνη, παίρνοντας υπόψη τις αντικειμενικές συνθήκες διεξαγωγής των εκλογών σε

συσχέτιση με τη δράση και τους χειρι-σμούς του υποκειμενικού παράγοντα. Η συσχέτιση αντικειμενικών και υπο-κειμενικών παραγόντων είναι ανα-γκαία, γιατί μόνο έτσι μπορεί το Κόμμα μας να δει συγκεκριμένα τις υποκειμε-νικές αδυναμίες και τα λάθη του, ώστε να κατακτά την ικανότητα να προωθεί τη στρατηγική του σε οποιεσδήποτε συνθήκες, λιγότερο ή περισσότερο ευ-νοϊκές.Το εύρος και η αντοχή της εκλογικής δύναμης του Κόμματος καθορίζεται από το επίπεδο της ταξικής πάλης και αποτελεί δείκτη της. Το επίπεδο της ταξικής πάλης προκύπτει από την αλ-ληλεπίδραση της δράσης του υποκει-μενικού παράγοντα με τους αντικει-μενικούς, καθοριστικούς παράγοντες που είναι οι εξελίξεις στην καπιταλι-στική οικονομία, στην ταξική διάρθρω-ση κ.ά.

Με βάση τα παραπάνω κριτήριο της αυτοκριτικής προσέγγισης της ΚΕ για τη δράση του Κόμματος γενικά, και στην εκλογική περίοδο, είναι:Πρώτον, αν η δράση μας αξιοποίησε όλες τις δυνατότητες που έδωσαν οι αντικειμενικές συνθήκες τα προηγού-μενα χρόνια για να οξυνθεί η ταξική πάλη, να διευρυνθεί ο περίγυρος του Κόμματος και να βαθύνει η συμφωνία του με τη στρατηγική του, η αποφασι-στικότητά του να την υποστηρίξει σε όλες τις συνθήκες, και εκλογικά, χωρίς διακυμάνσεις.Δεύτερον, αν κατά την εκλογική ανα-μέτρηση οι χειρισμοί και η δράση μας συμβάλλανε ώστε να ενισχύονται οι θετικές και να αποδυναμώνονται οι αρνητικές εκλογικές τάσεις που γενικά καθορίζονται από το επίπεδο της ταξι-κής πάλης.Πιο συγκεκριμένα:• Η εκλογική αναμέτρηση ανέδειξε τις μακροχρόνιες αδυναμίες και κα-θυστερήσεις στη δουλειά μας για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, την ενίσχυση της κοινωνικής συμμα-χίας, την κομματική οικοδόμηση σε συνθήκες που υπάρχουν δυσκολίες

στην οργάνωση των μαζών, ώστε να εξαντλούνται όλες οι δυνατότητες που απορρέουν από τις αντικειμενικές εξελίξεις. Αυτά τα καθήκοντα βεβαίως απαιτούν χρόνο, επίμονη προσπάθεια, σταθερό και επεξεργασμένο προσα-νατολισμό. Σε τελευταία ανάλυση η ΚΕ έχει την πρώτη ευθύνη, επίσης όλα τα καθοδηγητικά όργανα, η κάθε ΚΟΒ, πώς τελικά δρούμε στις μάζες με τις θέσεις μας, με μαχητικότητα και ικα-νότητα συσπείρωσης δυνάμεων που έχουν διαφορετικές αντιλήψεις και διαφορετικό επίπεδο πείρας και θέλη-σης για δράση.Η ΚΕ πρέπει να αποτιμήσει τη δουλειά της αναλυτικά και πιο συγκεκριμένα πώς δούλεψε από το 18ο Συνέδριο και μετά, με βάση τα παραπάνω καθήκο-ντα και να εντάξει τα συμπεράσματα στην ουσιαστική αυτοκριτική εξέταση της δουλειάς της ΚΕ ενόψει του 19ου

Συνεδρίου.• Η ΚΕ δεν μπόρεσε, επίσης, με βάση το ύψος των αναγκών και των δικών της κατά καιρούς δι-απιστώσεων, να προσανατολί-σει πρακτικά όλο το Κόμμα να απευθύνεται κυρίως στις νεότε-ρες ηλικίες με κοινωνικο-ταξικά βέβαια κριτήρια. Αυτές οι ηλικί-ες διαμορφώθηκαν σε συνθήκες παγκόσμιας ήττας του εργατι-κού κινήματος, βαθιάς κρίσης του κομμουνιστικού κινήματος, προσπάθειας να υποκαταστα-θεί το κομμουνιστικό κίνημα με ένα σοσιαλδημοκρατικό - οπορ-τουνιστικό αριστερό κίνημα που διεκδικεί συμμετοχή στην αστική διαχείριση. Δεν μπόρεσε να συντονίσει τη δουλειά όλου του Κόμματος με τη στήριξη και βοήθεια της ΚΝΕ, ιδιαίτερα σε χώρους της μάθησης στους

οποίους η ιδεολογική επίθεση είναι επεξεργασμένη καλά και ασκεί σοβα-ρή επίδραση.• Αυτοί, επίσης, οι παράγοντες και άλλοι που θα αναδειχθούν και από τη συζήτηση, θα αποτελέσουν και την αποτίμηση της δουλειάς της ΚΕ στην προσυνεδριακή περίοδο.Αποδείχθηκε ότι απαιτείται να οικο-δομούνται πιο στενοί ιδεολογικοπολι-τικοί δεσμοί με τους φίλους και οπα-δούς, ως μόνιμο στοιχείο στη δουλειά μας και όχι μόνο σε περιόδους έξαρσης των αγώνων και των εξελίξεων. Δεν αρ-κεί η ιδεολογικοπολιτική συζήτηση σε θέματα της επικαιρότητας. Ενα σημα-ντικό μέρος των οπαδών δεν γνωρίζει τις θέσεις του Κόμματος - π.χ. για κυ-βερνήσεις στα πλαίσια του καπιταλι-στικού συστήματος, για εξελίξεις στην ΕΕ, για θέματα σχέσης οικονομίας και πολιτικής, το χαρακτήρα της οικονομι-κής καπιταλιστικής κρίσης, για το πε-ριεχόμενο της λαϊκής εξουσίας. Αυτό προϋποθέτει το κομματικό δυναμικό να βοηθιέται και να προσανατολίζεται

συνέχεια στη σελίδα 4

Page 4: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ. 968, 19-7-2012

4/ Τετάρτη 18 Ιούλη 2012Πολιτική

στην ανάπτυξη μεγαλύτερης ικανότη-τας στην εκλαΐκευση των θέσεων του Κόμματος, της στρατηγικής του.• Η ΚΕ και ιδιαίτερα το ΠΓ, αδύνατα και πίσω από τις απαιτήσεις αντιμετώπισε τις ανάγκες της προπαγάνδας με συνε-χείς επεξεργασίες ώστε η ταξική συνεί-δηση να μην εκτρέπεται σε ανώδυνους δρόμους, σε συνθήκες που οι μηχανι-σμοί χειραγώγησης και επηρεασμού είναι πολλοί, πολυπλόκαμοι. Η προπα-γάνδα του Κόμματος δεν είναι ζωντανή και εμπλουτισμένη με παραδείγματα και στοιχεία που βγαίνουν μέσα από τις εξελίξεις στο κίνημα, αλλά και τον κάθε κλάδο, δεν έχει αποκτήσει η προ-παγάνδα μας ζωντανό εκλαϊκευτικό χαρακτήρα. Το θέμα της προπαγάνδας δεν είναι ζήτημα γενικά «επικοινωνια-κής πολιτικής» και μάλιστα με κριτή-ριο το πώς διεξάγεται ο τηλεοπτικός διάλογος. Η αυτοκριτική της ΚΕ στο επίπεδο της προπαγάνδας αναφέρεται στις μορφές ζωντανής προπαγάνδας, που διευκολύνει το διάλογο, τη συμ-μετοχή, και όχι την παθητική παρακο-λούθηση των λεγόμενων τηλεοπτικών εκπομπών που δεν μπορούν να δώ-σουν τον πλούτο των θέσεών μας, την τεκμηρίωση, τα κριτήρια. Υποτιμήθηκε επίσης ο ρόλος του Διαδικτύου στην πληροφόρηση της νεολαίας, αλλά και ως όργανο επίθεσης στο Κόμμα.4. Η ΚΕ εκτιμά ότι η γενική πολιτική γραμμή που δόθηκε η εκλογική μάχη ανταποκρινόταν στο χαρακτήρα της κρίσης, της διεξόδου που είχε ανά-γκη ο λαός, σε συνθήκες που προοι-ωνίζονταν νέα αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα, ανεξάρτητα των όποιων χειρι-σμών θα γίνονταν από τη νέα κυβέρνη-ση, η οποία θα πρόκυπτε. Το πρόβλη-μα είναι ότι η ΚΕ δεν εντόπισε έγκαιρα το βάθος της συνολικής μείωσης των δύο κομμάτων και ιδιαίτερα την κα-τάρρευση του ΠΑΣΟΚ, καθώς και την ισχυροποίηση - στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, το σχέδιο επίθεσης στο Κόμμα. Αρχικά είχε εντοπισθεί η μείωση της επιρροής του ΠΑΣΟΚ υπέρ της ΔΗΜΑΡ, που όμως δεν ασκούσε επίδραση στο χώρο των ψηφοφόρων του ΚΚΕ, πράγμα που επι-βεβαιωνόταν από τις δημοσκοπήσεις. Δεκαπέντε μέρες πριν την εκλογική αναμέτρηση εντοπίστηκε η απότομη στροφή προς τον ΣΥΡΙΖΑ σε συνδυα-σμό με την αποδυνάμωση του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ, αλλά και του Κόμμα-τος. Παρά τις προσπάθειες που τότε έγιναν για να εντοπιστούν οι απώλει-ες, δεν επιβεβαιωνόταν η έκτασή τους από τις εκτιμήσεις τοπικά των Κομμα-

τικών Οργανώσεων.Η ουσία είναι ότι η ΚΕ δεν συγκέντρω-σε την προσοχή της στο γεγονός ότι για πρώτη φορά, σε σχέση με όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρή-σεις, μπροστά στο δοκιμαζόμενο λαό έμπαινε ζήτημα να επιλέξει ανάμεσα σε μια κυβέρνηση στη βάση της ΝΔ ή του ΠΑΣΟΚ από τη μια, ή μια κυβέρ-νηση της λεγόμενης «αριστερής συ-νεργασίας» με ΚΚΕ και ΔΗΜΑΡ και μάλιστα με το ψεύτικο επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ για το πλεονέκτημα των 50 εδρών. Η ΚΕ εντόπισε την ιδιαίτε-ρη σκληρότητα και συνθετότητα της εκλογικής μάχης κυρίως μετά τις 6 του Μάη και όχι πριν, και γι' αυτό διατύ-πωσε τη θέση ότι πρόκειται για τη δυ-σκολότερη αναμέτρηση των τελευταί-ων 40 χρόνων.Το συμπέρασμα είναι ότι η ΚΕ έπρεπε να καθορίσει το πλαίσιο της πρώτης εκλογικής μάχης στο ίδιο πνεύμα που το επεξεργάσθηκε αμέσως μετά τις εκλογές της 6 Μάη. Δηλαδή να προ-τάξει το μέτωπο στην αυταπάτη της «αριστερής κυβέρνησης» με επεξερ-γασία και κωδικοποίηση κατάλληλων συνθημάτων. Δεν ανέδειξε έγκαιρα τον ΣΥΡΙΖΑ ως νέο πολιτικό φορέα της σοσιαλδημοκρατίας με συστηματική προσπάθεια διείσδυσης στον εκλογικό μας περίγυρο. Η ΚΕ δεν έδωσε έγκαιρα απάντηση πώς βλέπει το ΚΚΕ το ζήτημα της κυβέρνησης της λαϊκής εξουσίας, πώς θα φθάσει ο πολιτικός αγώνας σε μια τέτοια έκβαση και με ποιες προϋ-ποθέσεις, ώστε να κατανοηθεί γιατί το ΚΚΕ δεν μετέχει σε κυβέρνηση αστικής διαχείρισης της κρίσης, σε κυβέρνη-ση που πολιτεύεται στα πλαίσια του συστήματος, στο έδαφος δηλαδή του καπιταλισμού. Η θέση του ΚΚΕ για κυ-βέρνηση της λαϊκής εξουσίας θα προ-παγανδιζόταν έγκαιρα και ευρύτερα, θα αποκτούσε τη δέουσα επιθετικότη-τα, δεν θα άφηνε χωρίς απάντηση το παραπλανητικό και ύπουλο επιχείρημα που καλλιεργήθηκε συστηματικά, ότι το ΚΚΕ δεν θέλει να αναλάβει κυβερνη-τικές ευθύνες. Δεν σήμανε συναγερμό στην πρώτη προεκλογική περίοδο για τον κίνδυνο απωλειών του Κόμματος, τη συστηματική προσπάθεια να προ-ωθηθεί σχεδιασμένα η αποδυνάμωση του Κόμματος από τις δυνάμεις του συ-στήματος. Δεν καλλιέργησε, στον απαι-

τούμενο βαθμό, πνεύμα επαγρύπνησης και ανησυχίας στα μέλη του Κόμματος, στον περίγυρό του. Δεν σημαίνει βεβαί-ως ότι αν στην πρώτη προεκλογική πε-ρίοδο είχε χαραχθεί εύστοχη εκλογική τακτική θα ήταν δυνατό να ανατραπεί το ρεφορμιστικό ρεύμα υπέρ κυβέρνη-σης διαχείρισης της κρίσης, η ανάπτυ-ξη του οποίου έχει αντικειμενική βάση, πατά στις ανάγκες της αστικής εξουσί-ας. Ομως είναι πολύ πιθανό το Κόμμα να είχε λιγότερες απώλειες, κυρίως να αποτρεπόταν ένα πνεύμα απογοήτευ-σης ιδιαίτερα στο χώρο των οπαδών και φίλων του Κόμματος, που δικαίως προκάλεσε το εκλογικό αποτέλεσμα.Ορισμένοι φίλοι και οπαδοί του Κόμ-ματος, αλλά και ένα μικρό μέρος των κομματικών μελών, έκανε την παρα-τήρηση ότι το Κόμμα θα μπορούσε να θέσει κατά τη διερευνητική εντολή μια κυβερνητική πρόταση που βεβαίως θα απορριπτόταν από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θα έθετε το ζήτημα της αποδέσμευσης, της μονομερούς διαγραφής του χρέους, της ρήξης με τις επιλογές της ΕΕ και των μονοπωλίων. Υποστηρίζουν ότι με αυ-τόν τον τρόπο θα αφαιρούνταν η πρω-τοβουλία κινήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ.Η ΚΕ εκτιμά ότι σωστά δεν μπήκε το Κόμμα στη λογική συζήτησης με τον ΣΥ-ΡΙΖΑ στη διερευνητική εντολή. Το Κόμ-μα δεν μπορεί και δεν πρέπει να κάνει κινήσεις που επιτείνουν τη σύγχυση γύρω από το χαρακτήρα αυτού του φορέα, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τη γραμμή σύγκρουσης και ρήξης με τα μονοπώλια, τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις. Η εκλογική δύναμη του ΣΥΡΙ-ΖΑ επιβεβαιώνει ότι το αστικό πολιτικό σύστημα έχει εναλλακτικά σχέδια δια-χείρισης.5. Η ΚΕ εκτιμά ότι η διπλή εκλογική αναμέτρηση, ανεξάρτητα από τις γενι-κότερες αδυναμίες που αναδείχθηκαν και τις απώλειες, αποτελεί παρακατα-θήκη καθώς έγινε σημαντική δουλειά για την ανάδειξη των δύο δρόμων ανά-πτυξης, το χαρακτήρα της καπιταλιστι-κής κρίσης, το ζήτημα της εργατικής λαϊκής εξουσίας, την ανάδειξη της θέ-σης του Κόμματος για τη συμμετοχή σε κυβέρνηση αστικής διαχείρισης. Το ΚΚΕ έδωσε μια μάχη κόντρα στο ρεύμα, σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες και πε-ρίπλοκες. Βρέθηκε αντιμέτωπο και με αδυναμίες, ελλείψεις και καθυστερή-

σεις, τις οποίες οφείλει να αντιμετωπί-σει και μπορεί να αντιπαλέψει, καθώς οι απαιτήσεις του αγώνα θα αυξηθούν απότομα το επόμενο χρονικό διάστη-μα.Η ΚΕ επεξεργάστηκε πρόγραμμα δρά-σης του Κόμματος για το επόμενο δι-άστημα, που θα εξειδικευθεί στις Κομ-ματικές Οργανώσεις. Καλεί τα μέλη του Κόμματος και της ΚΝΕ να πρωτοστατή-σουν μαζί με τους φίλους, οπαδούς, συναγωνιστές και συναγωνίστριες στη συσπείρωση και αντεπίθεση με επίκε-ντρο τον τόπο δουλειάς, τον κλάδο σε τοπικό, ομοσπονδιακό και πανελλαδι-κό επίπεδο, με βάση το βασικό καθήκον της ανασύνταξης του εργατικού κινή-ματος. Να ανεβάσουμε την ικανότητά μας να εξειδικεύουμε και να εκλαϊκεύ-ουμε τη στρατηγική μας καθοδηγώ-ντας τους αγώνες με βάση την όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων γενικά και κατά πρόβλημα, με κύρια κατεύθυνση τις θέσεις κατά κλάδο, από τη σκοπιά μας, τα κοινωνικά προβλήματα, την ανεργία, τα ζητήματα της υγείας και των φαρμάκων, τη φοροληστεία των πενιχρών λαϊκών εισοδημάτων, των αποκρατικοποιήσεων, της Παιδείας και τα άλλα σοβαρά οξυμένα προβλήματα της εργατικής τάξης, των αυτοαπασχο-λουμένων, της φτωχής αγροτιάς, κατά κλάδο, περιοχή, στον τόπο δουλειάς. Θα πρωτοστατήσει σε ανάλογες πα-ρεμβάσεις και έξω και μέσα στη Βουλή, με την αναβάθμιση της δράσης της κοι-νοβουλευτικής ομάδας.Να δουλέψουμε για την επιτυχία όλων των εκδηλώσεων του 38ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του ΟΔΗΓΗΤΗ με κεντρικό σύνθημα «Δίνε το χέρι σου σε όποιον σηκώνεται... Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία...!». Η επιτυχία του θα εξαρτη-θεί από το κατά πόσο θα προσανατο-λιστούν καθοδηγητικά όλες οι ΚΟΒ και οι ΟΒ στην ενημέρωση - συζήτηση και διακίνηση του κουπονιού με πολιτικά κριτήρια, να κάνουν δουλειά συσπεί-ρωσης δυνάμεων, να επικοινωνήσουν με νέες ηλικίες, νέους και νέες εργά-τες και εργάτριες, ανέργους, μαθητές, μαθήτριες, σπουδαστές, φοιτητές, άλ-λους εργαζόμενους.

ΑΘΗΝΑ 10/7/2012Η ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

συνέχεια απο σελίδα 3

Page 5: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ. 968, 19-7-2012

/5Τετάρτη 18 Ιούλη 2012

ΗΝομαρχιακή Επιτρο-πή Λέσβου του ΚΚΕ και το Παράρτημα Λέσβου της Πα-νελλήνιας Ενωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ)

καλούν όλους τους αντιστασιακούς, τα μέλη και τους φίλους του Κόμματος και όλους τους δημοκρατικούς πολίτες της Λέσβου να παραβρεθούν την Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012, και ώρα 11 π.μ. στην αγροτική περιοχή «Πετρένιος Στύλος» (στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Αγιάσου, Γέρας, Πλωμαρίου) όπου θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκ-δήλωση στη μνήμη των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Λέσβου Καρω-μένου Βαγγέλη και Τσόνγκα Μανώλη, που σκοτώθηκαν στη μάχη που έγινε εκεί στις 21 Νοεμβρίου 1946.Πρόκειται για μια ακόμα εκδήλωση τι-μής και μνήμης που συνιστά «ταξίδι στην Ιστορία», όπως αυτές που πραγ-ματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο Ντάμι της Μπέρδας, στα Αμπριά, στο Περίτονο, στον Αετό, στα Μελάδια Ερεσού και στο νεκροταφείο του Ιππει-ους.Με νεότερη ανακοίνωσή μας θα σας γνωρίσουμε το πρόγραμμα της εκδήλωσης και το δρομολόγιο της μετάβασης στον τόπο της θυσίας, που θα αποτελέσει ένα ακόμα ιερό προσκυνητάρι.

Με μπλόφες συνεχίζει να κοροϊδεύει το λαό

Ποιος δε θυμάται τις μπλόφες του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζητούσε προ-εκλογικά από το ΚΚΕ συνεργασία, για να πά-

ρουν τάχα μαζί το μπόνους των 50 εδρών, όταν ήταν γνωστό ότι -ανε-ξάρτητα από τη δεδομένη άρνηση του ΚΚΕ- αυτές δίνονταν μόνο στο πρώτο κόμμα και όχι σε συνασπισμούς κομ-μάτων. ‘Η, ποιος να ξεχάσει το πυρο-τέχνημα με τις μονοεδρικές, όπου και εκεί ζήτησε συνεργασία ο ΣΥΡΙ-ΖΑ, κοροϊδεύοντας το λαό ότι αυτές, ακόμα και αν κερδίζονταν από μια ενδεχόμενη συνεργασία κομμάτων, θα αφαιρούνταν υπέρ του πρώτου κόμματος από άλλες περιφέρειες.Φαίνεται πως ο κομπογιαννιτισμός του ΣΥΡΙΖΑ είναι «δευτέρα φύση» του, στην προσπάθεια να ξεγελάσει το λαό, αφού επιμένει να του λέει ψέματα για να δημιουργήσει εντυ-πώσεις. Το πιο πρόσφατο κρούσμα:

Στην προσπάθειά του να καταγραφεί σαν καλύτερος διαπραγματευτής με την τρόικα, από τους τρεις της συ-γκυβέρνησης, ο Αλ. Τσίπρας είπε ότι στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής θα ασκούσε βέτο, αν ήταν στην κυβέρ-νηση. Το μετάνιωσε όμως γρήγορα, προσθέτοντας το ένα ψέμα πάνω στο άλλο.Είπε συγκεκριμένα: «Σε μια Σύνοδο Κορυφής, τυπικά και θεσμικά, είναι όλοι ισότιμοι και δικαίωμα «βέτο» έχει από τη μικρότερη ως τη μεγα-λύτερη χώρα. Είναι δύσκολο να θέσει μια χώρα και μάλιστα μικρή μόνη της «βέτο», όταν όμως βάζει «βέτο» η Ιταλία και η Ισπανία, είναι αδιανό-ητο η μικρότερη χώρα που λέγεται Ελλάδα, αλλά με το μεγαλύτερο δη-μοσιονομικό πρόβλημα, η πιο υπερ-χρεωμένη χώρα της Ευρώπης, αυτή που γονατίζει δυόμισι χρόνια να μην πει μια λέξη. Είναι αδιανόητο».Οταν ρωτήθηκε ευθέως «έπρεπε

να ασκήσουμε «βέτο»;», η απάντη-ση του Αλ. Τσίπρα ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε: «Προσέξτε... Είναι προφανές ότι υπάρχουν αρνητικοί συσχετισμοί στην Ευρώπη. Δεν είμα-στε τρελοί. Είναι αρνητικοί οι συσχε-τισμοί. Παρ’ όλα αυτά, για να μπορέ-σει κανείς να διαπραγματευτεί, είναι τελείως λάθος να απομονώνει ένα θέμα...».Το βέτο βέβαια, με βάση τις αποφά-σεις της Συνόδου, θα αφορούσε το συμφέρον της ντόπιας αστικής τά-ξης, αλλά ο Τσίπρας το ταυτίζει σκό-πιμα με το συμφέρον του λαού. Μι-κρή λεπτομέρεια: Το δικαίωμα του «βέτο» έχει καταργηθεί από τη Συν-θήκη της Λισαβόνας και ισχύει μόνο στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας (ΚΕΠΠΑ). Οι αποφάσεις πλέ-ον στα όργανα της λυκοσυμμαχίας λαμβάνονται με βάση την αρχή της ειδικής πλειοψηφίας. Το χούι όμως δεν κόβεται...

Απορυθμισμένο εργατικό δίκαιο!

Με αφορμή την κα-τάργηση του «Ορ-γανισμού Εργατι-κής Εστίας (ΟΕΕ)» και του «Οργανι-

σμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)» ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση Νόμου για την επανασύστασή του…Στην αιτιολογική του έκθεση αναφέ-ρει μεταξύ άλλων «…στα πλαίσια της υλοποίησης του 2ου μνημονίου επήλθαν εξαιρετικά δυσμενείς ανα-τροπές στο ήδη απορυθμισμένο ερ-γατικό δίκαιο της χώρας μας…».Απλώς απορυθμισμένο θεωρεί το εργατικό δίκαιο της χώρας μας! Καμία αναφορά στην κατάργηση εργατικών δικαιωμάτων . Εδώ έχει καταργηθεί η μόνιμη σταθερή δου-λειά, το οχτάωρο, ασφαλιστικά δικαιώματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η ανεργία έχει ξεπερά-σει κάθε όριο αντοχής. Και ο ΣΥΡΙΖΑ καμιά αναφορά.

Μήπως γιατί όλα αυτά είναι η συ-νέπεια της πολιτικής του ευρωμο-νόδρομου που πιστά υπηρετεί; Μή-πως γιατί όλα αυτά είναι η συνέπεια της συνθήκης του Μααστριχτ που φαρδιά πλατειά έβαλε την υπογρα-φή του πριν πολλά χρόνια και πριν την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης; Μήπως γιατί δίνει εξετάσεις υπεράσπισης συμφερόντων που καμιά σχέση δεν έχουν με τα συμ-φέροντα της εργατιάς;

Το θέμα με τα τροφεία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λέσβου, ήρθε στη προηγούμενη συνεδρί-αση του δημοτικού συμ-

βουλίου. Κι ενώ οι γονείς περίμεναν ως τις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα ο πρόε-δρος του δημοτικού συμβουλίου είχε την άποψη ότι δεν έπρεπε να πάρουν και το λόγο!!!

Τελικά με την παρέμβαση της αντι-πολίτευσης, πήρε το λόγο η κ. Σαντή και απαντώντας στην κ. Αντωνέλλη

είπε ότι «είναι αδιανόητο να λέγε-ται από την πρόεδρο του νομικού προσώπου ότι δεν εγγυάται ότι δε θα κλείσουν οι παιδικοί σταθμοί και να πετά τη μπάλα σ’ αυτούς που κακοδιαχειρίστηκαν τα προηγούμε-να χρόνια δημόσιο χρήμα. Αυτό κ. Αντωνέλλη δεν αφορά τις εργαζό-μενες μητέρες που αγωνιούν τι θα κάνουν με τα παιδιά τους το Σεπτέμ-βριο». Ακόμη τόνισε ότι οι γονείς δε δέχονται να αυξηθούν τα τροφεία και «για τα όποια χρέη που λέγονται δεν αφορούν βέβαια τους γονείς. Η δημοτική αρχή έχει ευθύνη να αντι-μετωπίσει το πρόβλημα σοβαρά και να δώσει λύσεις, όχι να κάνει διαπι-στώσεις». Στο ψήφισμα που μοιρά-στηκε από τους γονείς συμφώνησαν όλοι εκτός από τη συμπολίτευση η οποία μέσω της κ. Αντωνέλλη είπε ότι δε γίνεται να μην έχουμε αύ-ξηση των τροφείων επικαλούμενη δημοσίευμα του Ριζοσπάστη για να πει τι; Οτι σε άλλους δήμους η αύξηση είναι μεγαλύτερη. Αυτό εί-ναι το ζητούμενο κ. Αντωνέλλη ή να βρείτε πόρους να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί χωρίς τροφεία και ταπεράκια μέσα στην κρίση που δημιουργήθηκε όχι βέβαια απ’ τους γονείς και τα παιδιά.

Δεν εγγυάται ότι δε θα κλείσουν οι παιδικοί σταθμοί!

Page 6: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ. 968, 19-7-2012

6/ Τετάρτη 18 Ιούλη 2012

Πωλείται κτήμα με ελιές 9 στρεμμάτων, στην περιοχή «Πατουμένη» (από Βουναράκι προς Αλυφαντά).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-2928760 και 6934423987.

Σε μια αγωνιώδη προσπά-θεια αποπροσανατολισμού εξελίχθηκε τελικά η <<Ενη-μερωτική Ημερίδα>> που

πραγματοποιήθηκε στις 12/7 με πρωτοβουλία του Δήμου Λέσβου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Β. Αιγαίου, να εμφανιστεί ως ανα-πτυξιακό, σε όφελος του λαού, έργο η πρόθεση της πολυεθνικής IBERDROLA και του θυγατρικού της ομίλου ROCAS, να εγκαταστήσουν 353 γιγάντιες ανεμογεννήτριες (A/Γ) στην Λήμνο (125), Χίο (75) και Λέσβο (153) ισχύος 706 MW.

«Στην πραγματικότητα, όπως φάνη-κε από την εκδήλωση, πρόκειται για ένα έργο με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για το λαό και το περι-βάλλον και εξαιρετικά κερδοφόρο για την πολυεθνική», τόνισαν οι εκ-πρόσωποι της Λαϊκής Συσπείρωσης του Δήμου και της Περιφέρειας.Η απόπειρα αυτή επιχειρήθηκε με εκτεταμένες εισηγήσεις του διευ-θύνοντα συμβούλου της εταιρείας "ROCAS", της Δημόσιας Ρυθμιστι-κής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και του εκπροσώπου κάποιου μελετητικού γραφείου για ζητήματα περιβάλλο-ντος που προσλήφθηκε από την πο-λυεθνική εταιρεία για να συντάξει τη μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσε-ων (ΜΠΕ).

Προκλητική ήταν η στάση των εκπρο-σώπων της ΡΑΕ που ούτε <<για τα μάτια>> δε βρήκαν ένα αρνητικό να αναφέρουν για την επένδυση αυτή.Από τις παραπάνω εισηγήσεις και τις τοποθετήσεις ορισμένων φορέων βγήκε ότι:1. Το ηλεκτρικό ρεύμα, ένα κοινωνικό αγαθό, μετατρέπεται σε υπερκερδο-φόρο εμπόρευμα για το κεφάλαιο που θα μοσχοπληρώνει ο λαός, αντί να ανήκει σε ένα δημόσιο φορέα που θα το διαθέτει σε χαμηλές τιμές και να καλύπτει με Α/Γ, συμβατές στο περιβάλλον τις ανάγκες των νησιών.2. Μετατρέπονται τα νησιά μας σε τεράστια εργοστάσια παραγωγής ρεύματος για νααυγατίσει τα κέρδη της η ΙBERDROLA-ROCAS, ενώ εκ των πραγμάτων θα συνεχίσει να υπάρχει και να λειτουργεί το σημερινό εργο-στάσιο της ΔΕΗ (αφού οι Α/Γ θα πα-ράγουν ρεύμα μόνο όταν φυσάει δυ-νατός άνεμος πάνω από 4 μπωφόρ).3. Η ΙBERDROLA θα πουλάει το ρεύ-μα στη ΔΕΗ σε τριπλάσια τιμή από ότι στοιχίζει στην ηπειρωτική Ελλά-δα (130 EURO/MWωρα έναντι 45),4. Σήμερα στοιχίζει η ηλεκτροδότηση των νησιών (Λήμνος, Λέσβος, Χίος) 50 εκ. και ο ΡΟΚΑΣ θα εισπράττει 250 εκ.! 5. Για τα τρία νησιά θα δοθούν αντι-σταθμιστικά, για τις ζημιές που θα υποστούν από το έργο, συνολικά 7,4 εκ. ευρώ που θυμίζουν τις χάντρες

ΠΑΛΛΕΣΒΙΑΚΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΚ Α Λ Ε Σ Μ Α

Η διοίκηση του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου καλεί τα σωματεία, τους εργαζομένους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, να πάρουν μέ-ρος στην εκδήλωση που οργανώνει ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ Μυτιλή-νης, την ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΗ και ώρα 9 μ.μ. στο Αρχαίο Κάστρο Μυτιλήνης. «Με την παρουσία σας δυναμώνετε τον αγώνα ενάντια στις εξαρτήσεις.

Το πρόβλημα των ναρκωτικώνδεν είναι της διπλανής πόρτας».

και τα καθρεφτάκια που έδιναν οι αποικιοκράτες στους ιθαγενείς για να αρπάξουν τη γή και τα διαμάντια τους.6. Η καταστροφή του περιβάλλοντος θα είναι βάναυση και ανεπανόρθω-τη,αφού για την κάθε Α/Γ που ζυγίζει 230 τ. και έχει 107 μ. ύψος και 80 μ. διάμετρο, θα χρειαστεί βάση μπε-τόν αρμέ 15,5Χ15,5Χ2,5μ δηλ.600

κ.μ (!) και περιβάλλουσα πλατφόρμα 45Χ30μ. Με άλλα λόγια παίρνονταςυπόψηότι η απόσταση ανάμεσα στον κάθε πυλώνα πρέπει να είναι 280 μ., ένα Αιολικό Πάρκο με 15 Α/Γ θα κα-ταλάβει πάνω από 800 στρέμματα που θα εξασφαλιστούν καρατομώ-ντας το βουνό σε μεγάλο βάθος. Επί πλέον πρέπει να προστεθο[υν 100δες στρέματα που θα καταληφθούν από τους δρόμους που θα διανοιχτολυν για την κάθε Α/Γ, Ζημιά δηλαδή ανε-πανόρθωτη, που θα αλλοιώσει πα-ντελώς το τοπίο.

7. Οπως βγήκε από τις απαντήσεις των εκπροσώπων της εταιρίας αλλά και της RAE δεν πρόκειται να σταμα-τήσουν στις 353 A/Γ: <<Τρώγοντας έρχεται η όρεξη>> λέει ο λαός μας.8. Ανεξάρτητα από τις υποσχέσεις και <<δεσμεύσεις>> της εταιρίας σήμερα, ώσπου να μας <<βάλει στο χέρι>> φεύγοντας μετά από 20 χρό-νια λειτουργίας θα αφήσει το τοπίο διαλυμένο με τεράστιους όγκους μπετόν αρμέ και παλιοσίδερα.

Οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Συσπεί-ρωσης Β. Παλαιολόγος και Σ. Κόρα-κας στο Δήμο και την Περιφέρεια με καίρια ερωτήματα και παρεμβάσεις ξεσκέπασαν τη δημαγωγία και τόνι-σαν ότι είναι φυσικά υπέρ των Ανα-νεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά για την κάλυψη των αναγκών των νησιών μας, με πηγές ηλεκτρικής ενέργειας στα χέρια του δημοσίου (κοινωνική ιδιοκτησία) και με εγκα-ταστάσεις συμβατές με το περιβάλ-

λον. Και καλούν το λαό σε αγώνα για να μη πραγματοποιηθεί αυτή η επένδυση, που δεν έχει καμιά σχέση με ανάπτυξη σε όφελος του λαού και για να βρίσκονται οι πηγές ενέργειας στα χέρια του δημοσίου παρέχοντας ηλ. ενέργεια σε χαμηλές τιμές και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Επίσης σχετική ανακοίνωση έβγαλε η Διοίκηση του Παλλεσβιακού Ερ-

γατοϋπαλληλικού Κέντρου η οποία ανάμεσα στα άλλα επισημαίνει:

« Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοι-νωνικό αγαθό και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να το παραχωρεί στους ιδιώτες για εκμετάλλευση και μάλι-στα σε έργα που είναι πληρωμένα από τον ίδιο το λαό.

Το ηλεκτρικό ρεύμα σαν κοινωνικό αγαθό πρέπει να είναι υπόθεση του κράτους. Η κατασκευή υποδομών, η διάθεση του και η συντήρηση των δικτύων, χωρίς καμιά παρέμβαση των ιδιωτών…

…Οσο αναφορά για τις θέσεις ερ-γασίας που εξαγγέλλει η Περιφέ-ρεια Β. Αιγαίου, πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με μελέτη που είδε το φως της δημοσιότητας και δεν έχει διαψεύσει είναι ό,τι σε κάθε τέτοια επένδυση ύψους 2,3 δις αντιστοιχεί 1 θέση εργασίας. Οσο για τις θέσεις εργασίας που προαναγγέλλονται κατά την κατασκευή του έργου, η εμπειρία από Αιολικά Πάρκα που δημιουργούνται είναι ό,τι υπάρχουν μεταφερόμενα συνεργεία διαφό-ρων εργολάβων με άθλιες συνθήκες

εργασίας, αμοιβών, και ατέλειωτα ωράρια……Τέλος, οι προτείνοντες το συγκε-κριμένο έργο μιλούν για ανάπτυξη. Ανάπτυξη για ποιόν;

Τι ανάπτυξη χρειάζεται σήμερα ο τόπος μας;

Εχουμε δύο δυναμικές πηγές ανά-πτυξης του τόπου: α)την κτηνοτρο-φία, β)την ελαιοκαλλιέργεια. Εδώ έχουμε να πούμε ό,τι δεν υπάρχουν καλύτεροι φίλοι προς το περιβάλ-λον και όχι μόνο, από τον κτηνοτρό-φο και τον ελαιοκαλλιεργητή, αυτοί είναι που προστατεύουν και έχουν συμφέρον από την προστασία της φύσης, γιατί αυτή είναι η ζωή τους. Αυτοί οι δυο κλάδοι της αγροτικής παραγωγής έχουν όχι μόνο εγκα-ταλειφτεί από την πολιτεία, αλλά δέχονται επίθεση από παντού και αυτοί που ακόμα ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα, ψάχνουν τρό-πο να απεγκλωβιστούν, βλέποντας μπροστά τους την χρεοκοπία, αν δεν έχουν ήδη χρεοκοπήσει. Η ελαιοκαλλιέργεια με τις τιμές στο λάδι, από πηγή πλούτου για τους κατοίκους, έχει γίνει βάσανο η όποια καλή σοδιά. Η δε κτηνοτρο-φία πάει από το κακό στο χειρότερο. Οι τιμές των προϊόντων κάθε χρόνο και χειρότερα, τα διάφορα αγροτικά εφόδια έχουν πάρει την ανηφόρα. Αν λοιπόν αναπτύξουμε την αγρο-τική παραγωγή, προστατέψουμε το αγροτικό προϊόν με τιμές ασφα-λείας, απαγορέψουμε την είσοδο παρεμφερών προϊόντων που παρά-γονται στο τόπο μας, αναπτύξουμε την μεταποίηση γύρω από τα προϊ-όντα μας, χωρίς να αποκλείουμε και την παραγωγή ενέργειας σε μικρή κλίμακα που χρειάζεται ο τόπος, αναπτύξουμε τον τουρισμό, «χωρίς βραχιολάκια», όπως ονομάζονται οι τουρίστες του κατευθυνόμενου τουρισμού και τις άλλες πλουτοπα-ραγωγικές δυνατότητες του τόπου, τότε αυτή η ανάπτυξη, είναι για το συμφέρον του λαού των νησιών μας. Είναι η ανάπτυξη που έχει ανάγκη ο τόπος.

Η ανάπτυξη που σήμερα μας προ-τείνουν, δεν είναι τίποτα άλλο, από μια χοντρή μπίζνα των μεγαλοεται-ρειών, που δρουν στον τομέα της ενέργειας, με παραπέρα επιδείνωση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των νησιών μας και της παραπέρα ερήμωσης».

Page 7: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ. 968, 19-7-2012

/7Τετάρτη 18 Ιούλη 2012

του Δημήτρη Καραγιάννη

Το περιβόητο και πολυδιαφη-μισμένο κίνημα της πατάτας που εμφανίστηκε πριν λίγους μήνες στα χωριά μας, συνεχί-ζει μέχρι και σήμερα.

Αν και σε ορισμένες περιπτώσεις έφε-ρε κάποια πρόσκαιρη ανακούφιση, δεν

μπόρεσε να λύσει κανένα πρόβλημα ούτε των φτωχών και εξαθλιωμένων κατανα-λωτών και πολύ περισσότερο των πατα-τοπαραγωγών. Αφού φέτος η τιμή της πατάτας διαμορφώνεται στα πιο χαμηλά επίπεδα των τελευταίων 20 χρόνων, και δεν ξεπερνάει τα 15 λεπτά το κιλό, όταν πέρυσι ήταν γύρω στα 20-25 λεπτά και πρόπερσι γύρω στα 35 λεπτά.

Την ίδια στιγμή το 2011 οι εισαγωγές πα-τάτας αυξήθηκαν κατά 30% σε σχέση με το 2010, αφού εισήχθηκαν 174.353 τόνοι από 133.429 τόνους. Παράλληλα οι πα-τατοπαραγωγοί εγκαταλείπουν μαζικά

την καλλιέργεια πατάτας, αφού σύμφω-να με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το 1980 τα καλ-λιεργούμενα στρέμματα με πατάτα στην Ελλάδα ήταν 553.400 και τριάντα χρόνια μετά το 2010 ήταν 305.300 στρέμματα.

Οι μόνοι κερδισμένοι φυσικά για μια ακόμη φορά παραμένουν οι εμπορομε-σάζοντες που πουλούν πανάκριβα (4-5 φορές πάνω από την τιμή που αγορά-ζουν), θησαυρίζοντας, καταληστεύοντας τον λαϊκό καταναλωτή της πατάτας στο λιανικό εμπόριο. Αρα με τέτοιες πρωτοβουλίες όπως το κίνημα της πατάτας, δεν πρόκειται να φύγουν από τη μέση τα μονοπώλια, οι εμποροβιομήχανοι, οι μεσάζοντες. - Δε θα λυθεί το πρόβλημα του αυξημέ-νου κόστους παραγωγής για τους αγρό-τες. - Δε θα εμποδιστούν οι μαζικές εισαγω-γές αγροτικών προϊόντων. - Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα της φτώχειας, της εξαθλίωσης του λαού- Δε θα ικανοποιηθούν οι διατροφικές

ανάγκες του λαού με εγχώρια, φτηνά και υγιεινά προϊόντα.

Συνεπώς η προοπτική της επιβίωσης των αγροτών και της ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων μπορεί να επιτευ-χθεί μόνο με τη σύγκρουση με την ΕΕ, τα μονοπώλια, τις ΚΑΠ, τον ΠΟΕ και τις κυβερνήσεις που τα υπηρετούν και τα κόμματα του ευρωμονόδρομου. Μόνο με τη ρήξη και τη σύγκρουση με όλους τους παραπάνω ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς μπορούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της ΠΑΣΥ, για θεσμοθέτηση κατώτερων, εγγυημένων, ικανοποιητι-κών τιμών που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα αφήνουν ένα ικανο-ποιητικό εισόδημα στους αγρότες. Αλλά και η προστασία των καταναλωτών από τα υπερκέρδη των εμποροβιομηχάνων και μεσαζόντων.

Και φυσικά μόνο με τη συνολική ανα-τροπή της εξουσίας των μονοπωλίων και με διαφορετική οργάνωση της αγροτικής οικονομίας που δεν θα έχει

στόχο το κέρδος, αλλά την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του λαού, μπο-ρεί να λυθεί το πρόβλημα της αγροτι-κής παραγωγής.

Ετσι ώστε και οι καταναλωτές να μπο-ρούν να αγοράζουν φτηνά και υγιεινά τρόφιμα και οι μικρομεσαίοι αγρότες να μπορούν να παράγουν χωρίς τους εκβιασμούς και την κερδοσκοπία σε βάρος τους. Προϋπόθεση για όλα αυτά όμως είναι, η κοινωνικοποίηση των μέ-σων παραγωγής όλων των μονοπωλίων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, και της μεγάλης καπιταλιστικής γης.

Ανάπτυξη της παραγωγικής συνεται-ριστικής δραστηριότητας στηριζόμενη στον κεντρικό σχεδιασμό. Ενα σχεδι-ασμό που θα προστατεύει και θα ανα-πτύσσει την εγχώρια παραγωγή, θα εξα-σφαλίζει φτηνό κόστος παραγωγής, σε όφελος των παραγωγών και σε όφελος των λαϊκών στρωμάτων.

Παρακάτω επισυνάπτουμε ολόκληρο το κείμενο που στάλθηκε από την Οργανω-τική Επιτροπή των γονέων των Παιδικών Σταθμών με

το ψήφισμα που κατέθεσαν στο Δημοτι-κό Συμβούλιο του Δήμου Λέσβου:«Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 11ης Ιου-λίου 2012 παρευρέθησαν τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης των γονέων & κηδε-μόνων των Παιδικών Σταθμών Δήμου Λέ-σβου, όπου και κατέθεσαν όχι μόνον την αγωνία τους για την αόριστη παράταση λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του νησιού μας, αλλά και την αντίρρηση τους στο να πληρώσουν οι ίδιοι τις συνέπειες της κακοδιαχείρισης του παρελθόντος, την οποία επικαλείται ο κύριος Δήμαρχος και η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνι-κής Προστασίας & Αλληλεγγύης», κυρία Αντωνέλλη Αναστασία. Παραμένοντας υπομονετικά στην αίθου-σα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ-βουλίου μέχρι τις 01:25 μετά τα μεσάνυ-χτα και παρακολουθώντας με προσοχή τον τρόπο με τον οποίο συνεδριάζανε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, τους δόθηκε η ευ-καιρία να καταλάβουν ξεκάθαρα τους λό-γους για τους οποίους έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ως κράτος σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο δε ως τοπική κοινω-νία. Δυστυχώς για μία ακόμη φορά η Κυρία Αντωνέλλη και ο κύριος Δήμαρχος υπε-ραμύνθηκαν της θέσεως την οποία είχαν καταθέσει και στη Γενική Συνέλευση των Γονέων που είχε πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2012 στο Ενιαίο Πειραματικό Λύκειο Μυτιλήνης και βάση της οποίας οι γονείς πρέπει να αποδεχθούν τις πρωτο-φανείς Πανελλαδικώς ποσοστιαίως αυ-ξήσεις, διότι διαφορετικά θα κλείσουν Παιδικοί Σταθμοί. Είναι όμως, απορίας άξιο, πώς ο θεσμός των παιδικών σταθμών, μετά την ένταξή του στην τοπική αυτοδιοίκηση, και την συστηματική κρατική του επιχορήγηση, σήμερα για να επιβιώσει απαιτεί από τους πολίτες ενίσχυση αντίστοιχη με τα

δίδακτρα των ιδιωτικών παιδικών σταθ-μών.Είναι εύλογο, συνεπώς οι πολίτες να μην πρέπει να αποδεχθούν την μετακύλιση των ευθυνών της κακής ή άμετρης ή επι-κίνδυνης διαχείρισης.Είναι προφανές πως το γεγονός του ότι μία ελληνική τετραμελής οικογένεια με ετήσιο εισόδημα 28.000 ευρώ, ουσιαστι-κά θεωρείτε πως ζει κάτω από τα όρια της φτώχιας δεν το έχει λάβει υπ’ όψιν του το Δ.Σ. του Ν.Π. Είναι προφανές πως το γεγονός ότι τα αυξημένα κατά 600% (εξακόσια τοις εκα-τό) τροφεία για τις οικογένειες των χω-ριών των γονέων δεν το έχει λάβει υπ’ όψιν του το Δ.Σ. του Ν.Π. Είναι προφανές πως το Δ.Σ. του Ν.Π. δεν έχει λάβει υπ’ όψιν του το γεγονός του ότι το εισόδημα το οποίο εμφανίζεται στις φορολογικές δηλώσεις των γονέων για το 2011, (το οποίο αποτελεί κριτήριο υπο-λογισμού των τροφείων για την επόμενη σχολική χρονιά), δεν ανταποκρίνεται στο φετινό λεηλατημένο εισόδημά του.Είναι προφανές πως ο «Τροϊκανός» τρό-πος αντιμετώπισης των οικονομικών προ-βλημάτων, έχει μολύνει τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νησιού μας.Η κυρία Αντωνέλλη παραδέχθηκε πως η προτεινόμενη από μέρους της αύξηση των τροφείων δε θα λύσει το πρόβλημα λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών. Είναι προφανές λοιπόν πως ο λόγος που το Δ.Σ. του Ν.Π. ενέκρινε τις παράλογες αυτές αυ-ξήσεις είναι να εξωθήσει τους γονείς των μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων να εγ-γράψουν τα παιδιά τους στους ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς, με απώτερο στόχο το βραχυπρόθεσμο κλείσιμο Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, απαλλάσσοντας το Δήμο από τα λειτουργικά έξοδα αυτών. Αν αυτό όμως συμβεί, τότε τα έσοδα από τα τροφεία θα μειωθούν θεαματικά μιας και στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθ-

μούς θα φιλοξενηθούν παιδιά των πολύ χαμηλών εισοδημάτων, οι γονείς των οποίων καταβάλουν μηδενικά ή χαμηλά τροφεία…. Ετσι η δημιουργία Παιδικών Σταθμών δύο ταχυτήτων θα είναι πραγ-ματικότητα για το Δήμο Λέσβου. Ολοι οι δημοτικοί σύμβουλοι που πήραν το λόγο και κυρίως ο κύριος Πατέστος, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το γεγονός του ότι η κυρία Αντωνέλλη έχει ζητήσει την παρέμβαση των κυρίων Ρα-κιντζή και Πεπόνη για την κατά τη δική της άποψη ύπαρξη κακοδιαχείρισης του παρελθόντος, αλλά για ακόμα μία φορά η κυρία Αντωνέλλη αρνήθηκε να δώσει αντίγραφα των στοιχειοθετημένων κα-ταγγελιών της προς αυτούς…. Ισως διότι οι καταγγελίες αυτές δεν είναι επαρκώς στοιχειοθετημένες και έχουν γίνει μόνον για επικοινωνιακούς λόγους ή λόγους εντυπωσιασμού. Το ψήφισμα της Γενικής Συνελεύσεως υιοθετήθηκε αυτούσιο από όλες τις πα-ρατάξεις της Αντιπολίτευσης και από τους παρευρισκόμενους στην αίθουσα ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους. Ο δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λέ-σβου κύριος Ζαφειρίου, αλλά και η ίδια η πρόεδρος κυρία Αντωνέλλη, τάχθηκαν υπέρ του ψηφίσματος πλην της κάτωθι παραγράφου: • Τη μείωση των τροφείων (σε σχέση με την περσινή χρονιά 2011-2012), τα οποία καταβάλλονται από εμάς για τη σίτιση των παιδιών μας, λόγω της μεγάλης οικο-νομικής δυσπραγίας που έχει επέλθει με την εφαρμογή των μνημονιακών δημοσι-ονομικών μέτρων και με ένα στοχευμένο σχεδιασμό, ώστε να καταργηθούν βρα-χυπρόθεσμα, προς εκπλήρωση του κοι-νωνικού σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκαν και λειτουργούν οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρά το γεγονός του ότι στην ημερήσια διάταξη του συγκεκριμένου Δημοτικού Συμβουλίου υπήρχε πληθώρα άλλων ψη-φισμάτων προς υιοθέτηση από τους συμ-βούλους, αρνήθηκε να ικανοποιήσει το αίτημα των γονέων για ονομαστική ψη-φοφορία του ψηφίσματος από το σώμα, φοβούμενος προφανώς τυχόν διαρροές από τους συμβούλους της συμπολίτευ-σης.Η κυρία Αντωνέλλη δεσμεύτηκε πως εφό-σον παραιτηθεί ένα από τα πέντε μέλη πολίτες του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού προσώπου , τότε τη θέση του θα καταλάβει εκπρόσωπος του υπό σύ-σταση «Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Βρεφών και Παιδιών Λέσβου»….. διαφο-ρετικά θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ-σώπου, κάτι το οποίο θα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο.

Αναμένοντας την απόφαση του Γ.Γ. Απο-κεντρωμένης Διοίκησης Β. Αιγαίου επί της προσφυγής μας, κατά της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-γύης» για την αύξηση των τροφείων οι ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί είναι οι εξής:

- Σύσταση συλλόγου με σκοπό την μέρι-μνα και τον έλεγχο λειτουργίας όλων των δομών που αφορούν βρέφη και παιδιά, ήτοι παιδικούς σταθμούς, παιδικές χαρές και ό,τι σχετίζεται με την εύρυθμη λει-τουργία δομών και χώρων που φιλοξε-νούν και ψυχαγωγούν βρέφη και παιδιά - Αμεση ανάδειξη προσωρινής διοίκησης του υπό σύσταση συλλόγου με σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων. Για το λόγο αυτό θα συγκληθεί πρώτη Γ.Σ στην Καλλονή με στόχο την εκπροσώπηση των γονέων της επαρχίας».

Page 8: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ. 968, 19-7-2012

8/ Τετάρτη 18 Ιούλη 2012

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ

Η Μαριάνθη Αϊβαλιώτου από την Αγιάσο, προ-σφέρει στη ΚΟΒ Αγιάσου του ΚΚΕ 20 ευρώ στη μνήμη του αδερφού της Παναγιώτη Αϊβαλιώτη, που στις 20 Ιουλίου συμπληρώνονται 13 χρόνια από το θάνατο του.

Ο Γιώργος Σαλταμάρας προσφέρει στη Νομαρχιακή Οργάνωση Λέσβου του ΚΚΕ 500 ευρώ για οικονομική ενίσχυση.

Στη μνήμη της μητέρας μου Παρασκευής Κουβδή προσφέρω στην ΚΟΒ Μανταμάδου 20 ευρώ.

Δημήτριος Κουβδής

Εισπράκτορες του

στην περιοχή Αττικής

Οι συνδρομητές περιοχής Αθήνας και Πειραιά, μπορούν να δίνουν τις συνδρομές τους, στους παρακάτω συμπατριώτες μας που εισπράτ-τουν για λογαριασμό του “Νεο Εμπρος”. - Παναγιώτης Ελευθεριάδης Ιππολύτου 11, τηλ. 210-2235158. - Χρήστος Κυμιατζής Ψάχου 17, Νέα Σμύρνη,, τηλ. 210-9318781. - Γιώργος Λεβεντός Κοραλίων 20, Περιστέρι, τηλ. 210-5013433.- Παναγιώτης Σταυράκης Νικ. Αρώνη 30-32 Βύρωνας, τηλ. 210-7650921.

μικρές ΑΓΓΕΛΙΕΣ--- Πωλείται γωνιακή οικία στον Συνοικισμό (Κυδωνιών 65).Διαθέτει, 2 υπνοδωμάτια, χολ, μπά-νιο, κουζίνα, κλιματισμό και μικρή αυλή.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 697-7692735 και 22510-23392.

ΟΧΙ ΔΑΝΕΙΟ

--- Ο Αβαγιανός Μιχάλης, εργολά-βος οικοδομών, αναλαμβάνει στην Αθήνα ανακαινίσεις και αναπαλαιώ-σεις οικοδομών. Τηλ: 210-9715631 και 6947709536.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΟ--- Ενοικιάζεται καινούργια γκαρσονιέρα 2χωρη (σαλονο-τραπεζαρία-υπνοδωμάτιο) 45τμ σε 1ο όροφο στην Χρυσομαλ-λούσα. Αυτόνομη θέρμανση, κλιματι-στικό, μεγάλη βεράντα με τέ-ντες, ντουλάπα, καναπέ, κρεβά-τι, τηλεόραση, ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο.

Τηλέφωνο: 6937277315

Πωλείται ή ενοικιάζεται καινούργιος άριστης κατασκευής μεγάλος αυτό-νομος χώρος 166 τ.μ., με εξωτερικό χώρο προς εκμετάλλευση 1.200 τ.μ. με θέα στο Ακρωτήρι. Τηλ. 6937277315.

Άμεση Δράση__________________________100Τροχαία_______________________22510-22030Τουριστική αστυνομία___________22510-22776Πυροσβεστική_________________________199Δασική Υπηρεσία_______________________191Λιμεναρχείο Μυτιλήνης_108/22510-40827/24115Στρατολογικό Γραφείο___________22510-28452Εισαγγελία____________________22510-22522Πρωτοδικείο___________________22510-22518Υπουργείο Αιγαίου________22510-38200/28296Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου______22510-27601Νομαρχία Λέσβου______________22510-46777ΚΕΠ (Νομαρχία)_______________22510-37181Δήμος Μυτιλήνης_________22510-41504/28501Αεροδρόμιο______________22510-38700/38702Ολυμπιακή Αεροπορία___________22510-61590Aegean Airlines________________22510-61120Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου_____22510-42239ΝΕΛ Κεντρ. Πρακτ. _______22510-37775/37768ΚΤΕΟ________________________22513-54100Αστικά ΚΤΕΛ__________________22510-46436Υπεραστικά ΚΤΕΛ______________22510-28873ΤΑΞΙ______________22510-25900/23500/22064ΟΤΕ Βλάβες__________________________121ΔΕΗ Βλάβες______________1050/22510-28860ΔΕΥΑΜ Βλάβες__________22510-23843/24444ΟΤΕ Πληροφορίες____________________18888Μετεωρολογικό Δελτίο__________________149Εφημερεύοντα Φαρμακεία______________1434Νοσοκομείο Μυτιλήνης__________22510-57700ΕΚΑΒ_______________________________166ΙΚΑ Μυτιλήνης________________22510-28498

Κέντρα Υγείας Άντισσας_____________________22530-56440Καλλονής____________________22530-22222Πλωμαρίου____________________22520-32151Πολιχνίτου____________________22520-41111

Χρήσιμα Τηλέφωνα ΛήμνουΔημαρχείο Λήμνου_______________22540-22996Νοσοκομείο Μύρινας______22540-23333/22222Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας______22540-22200Αστυνομ. Σταθμός Μούδρου______22540-71201Πυροσβεστική Υπηρεσία________22540-22199Λιμεναρχείο Μύρινας____________22540-22225Λιμεν. Σταθμός Μούδρου________22540-71240Στρατιωτική Διοίκηση___________22540-22516Αερολιμένας Λήμνου____________22540-31204Βλάβες ΟΤΕ___________________22540-22121Βλάβες ΔΕΗ___________________22540-22448Βλάβες Ύδρευσης______________22540-25088

ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΧειρούργος οφθαλμίατρος

τ. Επιμελήτρια του Ε.Σ.Υ.

ΚΑΒΕΤΣΟΥ 11(πλησίον καταστημάτων με τα στρώματα)Πρωί: 9π.μ. - 1μ.μ. Καθημερινά χωρίς ραντεβού Απογεύματα και Σάββατο πρωί με ραντεβούΤο ιατρείο δύναται να συνταγογραφεί απευθείας γυαλιά

με βάση το Α.Π. 536(23-1-12), φάρμακα και λοιπές παροχές ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑΙατρείο: 22510-42312 /// Οικίας: 22510-41487

Προσφορές στο Νέο ΕμπρόςΗ οικογένεια Δημήτρη Πατίλα στη μνήμη της Μαρίκας Ματζά-ρη αντί για στεφάνι, προσφέρει στο Νέο Εμπρός 50 ευρώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β41ΕΟΡ1Ι-5ΗΙΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ & Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ

Ανακοίνωση-περίληψηΗ Δ/νση Δασών Ν. Λέσβου ανακοινώνει ότι: Με την αρ. 30418/2009/10-07-2012 Πράξη Χαρακτηρι-σμού του Δ/ντή δασών Ν. Λέσβου, που στάλθηκε για να αναρτηθεί στη Δημοτική Ενότητα Πολιχνίτου, χαρα-κτηρίσθηκε, μετά από αίτηση της Μαρίας Τουρβαλή έκταση συνολικού εμβαδού Ε=1.723,55 τ.μ. η οποία βρίσκεται στη θέση «Κουφόβουνο» περιοχής Δημοτι-κής Νεότητας Πολιχνίτου, Δήμου Λέσβου ως εξής: 1. Ως ΧΟΡΤOΛΙΒΑΔΙΚΗ έκταση συνολικού εμβαδού Ε=1.060,09 τ.μ. κατά την έννοια της παρ. 6β’ του άρ-θρου 3 του Ν. 998/79, που τελεί υπό την διοίκηση και διαχείριση της Δασικής Υπηρεσίας, ως υπαγομένη στο άρθρο 3 παρ. 7 του ίδιου Νόμου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 2. Ως ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ έκταση συνολικού εμβαδού Ε=663,46 τ.μ. κατά την έννοια της παρ. 6 α’ του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Κατά της έννοιας αυτής και εντός δύο μηνών από την τελευταία δημοσίευση μπορούν να εκφέρουν αντιρ-ρήσεις ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθώς και κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Α’/θμίας Ε.Ε.Δ.Α. Ν. Λέσβου.

Μυτιλήνη 10-07-2012 Ο Δ/της Δασών Ν. Λέσβου

Φώτιος Κράλης Δασολόγος, MSc

Page 9: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ. 968, 19-7-2012

/9Τετάρτη 18 Ιούλη 2012

Πωλείται Seat Cordoba, χρώματος άσπρο, μοντέλο του 1999, σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979411811.

Ο Δήμος Λήμνου κάλεσε τους φορείς του νησιού την Τρίτη 17 Ιουλίου, σε

ενημερωτική συνάντηση σχε-τικά με την επένδυση της πο-λυεθνικής «Ρόκας-Iberdrola» για την εγκατάσταση ανεμο-γεννητριών στο νησί. Η Ν.Ε. Λήμνου του ΚΚΕ έχει πάρει θέση για το ζήτημα αυτό έγκαιρα, πολλούς μήνες πριν τη συνάντηση αυτή, με σχετική ανακοίνωση που έχει ως εξής:«Την ίδια ώρα που οι κυβερ-νώντες που καταστρέφουν τη ζωή των εργαζομένων, των αγροτών και μικρομεσαίων επαγγελματοβιοτεχνών, είτε σε κεντρικό επίπεδο είτε σε επίπεδο τοπικής διοίκη-σης, μέσα από ημερίδες και φανφαρονισμούς ορκίζονται στην προώθηση των συγκρι-τικών πλεονεκτημάτων της φυσιογνωμίας του νησιού για αγροτική, κτηνοτροφική και τουριστική ανάπτυξη, την ίδια ώρα κάνουν πλάτες

στους επενδυτές της «Ρόκας-Iberdrola» προκειμένου να προωθήσουν την επένδυσή της, σε αντίθεση με αυτά που υπόσχονται και σε βάρος απ’ ό, τι έχει απομείνει απ’ την αγροτική οικονομία και τον τουρισμό.Αποδεδειγμένα μια τέτοια επένδυση, θα πλήξει ανεπα-νόρθωτα τις περιοχές που θα αναπτυχθεί, αλλοιώνοντας και την ιστορική, αρχαιολογι-κή, οικολογική φυσιογνωμία της Λήμνου, με το χτύπημα του τουρισμού, διώχνοντας τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, αλλάζοντας τη χρήση γης και δημιουργώντας ένα δαιδαλώδες πλέγμα δρόμων και δικτύων που θα προξενή-σει ανεπανόρθωτη ζημιά.Είναι προφανές ότι η συγκε-κριμένη «επένδυση» καμία σχέση δεν έχει με τις ενερ-γειακές ανάγκες του νησιού, αφού η Λήμνος είναι πλήρως καλυμμένη από τα υφιστά-μενα δίκτυα είτε του θερμο-ηλεκτρικού σταθμού είτε των λεγόμενων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που στην ουσία είναι εναλλακτική ενέρ-γεια και όχι ανανεώσιμη, από

τη στιγμή που είναι αναγκαία και η ύπαρξη του εργοστασίου της ΔΕΗ. Η σκοπιμότητα του έργου είναι απλή: Εκμετάλ-λευση του αιολικού δυναμι-κού των νησιών της Λήμνου, της Λέσβου και της Χίου και εγγυημένη πώληση – μέσω της διασύνδεσης από τη ΔΕΗ – της παραγόμενης ενέργει-ας στο ηπειρωτικό σύστημα της χώρας, σε υψηλότατες τιμές, που θα μετακυλήσουν στους καταναλωτές και στους λογαριασμούς της ΔΕΗ μέσω του τέλους ΑΠΕ, για σίγουρα υπερκέρδη.Η ονομαζόμενη «Αιγαία Ζεύ-ξη», με προϋπολογισμό 1,850 δις. ευρώ, προβλέπει την ανά-πτυξη 125 ανεμογεννητριών ύψους μεγαλύτερου των 100 μέτρων στη Λήμνο, συνολικής ισχύος 250 MWΗ στήριξη - με την αδειοδό-τηση και την κρατική χρημα-τοδότηση - που παρέχει η κυ-βέρνηση, στους «επενδυτές» για την κατασκευή τεράστιων Αιολικών Πάρκων ανεμογεν-νητριών ή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αποτελεί μια ακόμα πρόκληση με το πρό-σχημα της «πράσινης ανάπτυ-

ξης» που δεν είναι τίποτε άλλο παρά «πράσινες μπίζνες» σε βάρος του λαού και των πραγ-ματικών αναγκών του!Στηρίζουμε εκείνες τις Ανα-νεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά ή ανεμογεν-νήτριες, ή γεωθερμία), που μπορούν να αναπτυχθούν προς όφελος του λαού μας και των δημοτών μας μόνο μέσα στα πλαίσια ενός Δημόσιου Φορέα Ενέργειας, με κεντρικό σχεδιασμό, με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο, που θα υπη-ρετεί το λαό και όχι τα κέρδη των ολίγων.Γνώμονας θα είναι το μέτρο στη φύση, στο τοπίο, στη φέ-ρουσα ικανότητα του νησιού, σε συνάρτηση με τις ενεργεια-κές του ανάγκες και κάτω από το πρίσμα όχι της υπερκατα-νάλωσης αλλά της εξοικονό-μησης ενέργειας, με φτηνούς λογαριασμούς πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος. Ξεκαθαρίζοντας την θέση μας σχετικά με την σχεδιαζόμενη επένδυση της εταιρείας ΡΟΚΑ, τονίζουμε πως είμαστε κάθετα αντίθετοι στο ενδεχόμενο να υλοποιηθεί, γιατί :1. Κανένα οικονομικό όφελος

δεν προβλέπεται για τους κατοίκους του νησιού μας, εκτός του «ανταποδοτικού» τέλους προς τους ΟΤΑ, που και αυτό είναι επισφαλές. Αλλά αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί «επιχείρημα» προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο τόπος μας -αφού καταστραφεί- σε πεδίο ατελείωτης κερδοφορίας των όποιων επιχειρηματικών ομί-λων, με τα έξοδα και τα κέρδη της κάθε εταιρείας, πληρωμέ-να από τις τσέπες μας.2. Σημαντικό μέρος της Λή-μνου θα μετατραπεί σε ένα απέραντο αιολικό πάρκο, με καταστροφικές συνέπειες στην χλωρίδα-πανίδα του νησιού, και μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές. Τονίζουμε πως σε καμία πε-ρίπτωση δε συναινούμε στην υποθήκευση των ζωών των δι-κών μας και των παιδιών μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας ώστε να εμποδίσουμε την πραγματοποίηση αυτής της καταστροφικής (κατά την άποψη μας) «επένδυσης», συμπορευόμενοι με το ταξικό μαζικό κίνημα του λημνιακού λαού».

20 Ιουλίου 2012 – Παρα-σκευή «Χάρτινο το φεγγαρά-κι» Θεατρική παράσταση.ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΓΕΛ ΜΥΡΙ-ΝΑΣ. Γυμνάσιο Μύρινας. Ωρα 21.00

21 Ιουλίου 2012 - Σάββατο Και πολεμούσαν και τραγου-δούσαν... Χορευτική παρά-σταση.ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ.Ε.ΛΗΜΝΟΥ. Γυμνάσιο Μύρινας.Ωρα 21.00

21 Ιουλίου 2012 - Σάββατο Μουσικοχορευτική εκδήλωση. Τ.Κ. ΚΑΡΠΑΣΙΟΥ. Καρπάσι.Ωρα 22.00

22 Ιουλίου 2012 - Κυριακή. Παρουσίαση εθνικών τοπικών ενδυμασιών από την συλλογήτου κεντρικού Λυκείου Ελλη-νίδων. ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΛΗΜΝΟΥ. ΛΑΦ Μύρινας. Ωρα20.00*

23 Ιουλίου 2012-Δευτέρα. Ιστορικές Χορευτικές Διαδρο-μές. Ανοιχτή χορευτικήεκδήλωση. Λ. ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗ-

ΠΙΑΓΩΓΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ– ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΝΤΙ-ΩΝ. Μούδρος. Ωρα 21.00

24 Ιουλίου 2012 – Τρίτη «Χάρ-τινο το φεγγαράκι» Θεατρική παράσταση. ΘΕΑΤΡΙΚΗΟΜΑΔΑ ΓΕΛ ΜΥΡΙΝΑΣ. Μού-δρος. Ωρα 21.00

25 Ιουλίου 2012 – Τετάρτη «Ερμολάια 2012» Αγώνας ανώμαλου δρόμου, πανηγύρι στηνπλατεία Ατσικής και παραδο-σιακοί χοροί. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΣΙ-ΚΙΩΤΩΝ ΛΗΜΝΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣΕΡΜΟΛΑΟΣ. Ατσική. Ωρα 22.0026 Ιουλίου 2012 – Πέμπτη Πανηγύρι στον Αγιο Παντε-λεήμονα. Αναβίωση πανηγυ-ριού.Α.Σ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ. Ανδρώνι Μύ-ρινας. Ωρα 22.00

28 Ιουλίου 2012 – Σάββατο «Ιμάμ Μπαϊλντί» Συναυλία. Γυμνάσιο Μύρινας. Ωρα 21.00

29 Ιουλίου 2012 – Κυριακή «Ξενιτεμένο μου πουλί» Παράσταση παραδοσιακών χορών.

ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝ-ΔΡΩΝΙΟΥ. Πολιτιστικό Κέντρο Πορτιανού. Ωρα 21.00

30 Ιουλίου 2012 – Δευτέρα «Ξενιτεμένο μου πουλί» Παράσταση παραδοσιακών χορών.ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝ-ΔΡΩΝΙΟΥ. Γυμνάσιο Μύρινος. Ωρα 21.00

1 Αυγούστου 2012 - Τετάρτη «Λήμνος-Εκκλησιαστική, Ιστο-ρική και Πολιτιστικήκληρονομιά». Παρουσίαση δίτομου έργου του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΗ. Συντονιστής:ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΛΩΤΗΣ. Ομι-λητές: ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΛΑΜΗΔΑ – ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ & ΜΑΝΩΛΗΣΡΟΚΚΟΣ. Γυμνάσιο Μύρινας. Ωρα 21.00

2 Αυγούστου 2012 - Πέμπτη Με την Πανσέληνο στην Πολι-όχη. ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΜΟΥΔΡΟΥ. Πολιόχνη. Ωρα 21.00

3 Αυγούστου 2012 - Παρα-σκευή Οι μουσικοί ξανά στα γραφικά χωριά μας. Μουσικήβραδιά. Π.Πεδινό .Ωρα 22.00

4 Αυγούστου 2012 - Σαββάτο «Τι το νεώτερον…» Διάλεξη για την Λημνία Γη. ΓυμνάσιοΜύρινας. Ωρα 21.00

4 Αυγούστου 2012 - Σαββάτο «Δεκαπενταύγουστος…» Πα-ραδοσιακοί χοροί και γλέντιστις Σαρδές. Π.Α.Π.Ο. ΔΙΑΓΟ-ΡΑΣ ΣΑΡΔΩΝ. Σαρδές. Ωρα 22.00

5 Αυγούστου 2012 - Κυριακή Γκράφιτι και ρόκ. Γκράφιτι στον Ρωμέικο, Συναυλία ΡόκΣυγκροτημάτων της Λήμνου. Γυμνάσιο Μύρινας. Ωρα 21.00

5 Αυγούστου 2012 - Κυριακή Λήμνος-Κέρασμα. Παρουσία-ση τοπικών προϊόντων.ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΗ-ΜΝΟΥ. Λιμάνι Μύρινας. Ωρα 20.00

6 Αυγούστου 2012 - Δευτέρα Καραγκιόζης ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ. Πλάκα. Ωρα 21.00

6 Αυγούστου 2012 - Δευτέρα Σωκράτης Μάλαμας. Συναυ-λία. Γυμν. Μύρινας. *Ωρα 21.00

Page 10: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ. 968, 19-7-2012

10/ Τετάρτη 18 Ιούλη 2012

Μικρή αγγελίαΠωλείται μισή άδεια ταξί (50%) στην περιοχή της Μυτιλήνης. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 693-2434452.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι τόσο στη πόλη της Μυτιλήνης όσο και στα χωριά του νησιού

Εκδηλώσεις στη Μυτιλήνη και τα χωριά του νησιού

Τετάρτη 18 ΙουλίουΜουσικοχορευτική εκδήλωση «Αιγαιοπελαγίτικες μελωδίες στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου» με το μουσικό σχήμα των Γιώργου Αδαμπατά, Απόστολου Μυρογιάννη, Λευτέρη Παπαμακαρίου, τη χορωδία του Δήμου Λέσβου με μαέστρο τη Λία Κεφαλά και το χορευτικό του Δήμου με τον Κώστα Αγκοπιάν.Στον αύλειο χώρο του Πολυκέντρου Μανταμάδου.Ωρα έναρξης 21:00. Είσοδος ελεύθερη

Τετάρτη 18 Ιουλίου Δυο μονόπρακτα του Ντάριο Φο «Η μαμά φρικιό» και «Ελεύθερο ζευγάρι» από τη Θεατρική ομάδα Αγίας Παρασκευής «οι Παράλογοι».Διάρκειας 90 λεπτών. Στο Πολύκεντρο Πολιχνίτου.Ωρα έναρξης 21:00 Είσοδος ελεύθερη

Τετάρτη 18 Ιουλίου Συναυλία-Αφιέρωμα στα 90 χρόνια Μικρασιατικής Καταστροφής με τη συμμετοχή του Γεράσιμου Αν-δρεάτου, της Γιώτας Νέγκα, της Σοφίας Μάνου και της Μαρίας Χαλουλάκου.Διοργάνωση: Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατό-μων (ΚΕΘΕΑ)Στο Κάστρο Μυτιλήνης.Ωρα έναρξης 21:00

Παρασκευή 20 Ιουλίου Νησιώτικα και λαϊκά τραγούδια από τον Βαγγέλη Κο-νιτόπουλο.Στην Καντίνα Χαραμίδας.Ωρα έναρξης 21:00 Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο 21 Ιουλίου Δυο μονόπρακτα του Ντάριο Φο «Η μαμά φρικιό» και «Ελεύθερο ζευγάρι» από τη Θεατρική Ομάδα Αγίας Παρασκευής «οι Παράλογοι».Στο Κάστρο Μυτιλήνης. Ωρα έναρξης 21:00 Είσοδος ελεύθερη

Σάββατο 21 Ιουλίου Νεανική μουσική συναυλία. Μετέχουν: ο Μηδενι-στής, η Demy, ο DJ Kas και ο ράπερ OGE.Στο Makara club της Σκάλας Καλλονής.Ωρα έναρξης 21:00

Σάββατο 21 Ιουλίου Κουκλοθέατρο «Η νεραΐδα και το σαλιγκάρι».Από το θέατρο Κουκλοπαραμυθάδων «Λαχταρού».Στο Πολύκεντρο Μανταμάδου.Ωρα έναρξης 20:00

Κυριακή 22 Ιουλίου Μουσικοχορευτική εκδήλωση «Αιγαιοπελαγίτικες μελωδίες στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου» με το μουσικό σχήμα των Γιώργου Αδαμπατά, Απόστολου Μυρογιάννη, Λευτέρη Παπαμακαρίου, τη χορωδία του Δήμου Λέσβου με μαέστρο τη Λία Κεφαλά και το χορευτικό του Δήμου με τον Κώστα Αγκοπιάν. Στο Πέραμα της Γέρας. Ωρα έναρξης 21:00 Είσοδος ελεύθερη

Δευτέρα 23 Ιουλίου Η Ορχήστρα του Δήμου Λέσβου υπό την Διεύθυνση του μαέστρου Νίκου Τσιριγώτη παρουσιάζει αφιέ-ρωμα στον ΔΗΜΟ ΜΟΥΤΣΗ.Στο Ταβάρι Μεσοτόπου.

Ωρα έναρξης 21:00 Είσοδος ελεύθερη

Τρίτη 24 Ιουλίου έως 31 ΙουλίουΕκθεση ζωγραφικής με έργα Ναϊφ του Χαράλα-μπου Καπτσή.Στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης.Εγκαίνια 24 Ιουλίου στις 20:30 Ωρες έκθεσης: Πρωί 10:00-13:00 και Απόγευμα 19:00-22:00Είσοδος ελεύθερη

Τρίτη 24 Ιουλίου Θεατρική παράσταση «Ονειρο Καλοκαιρινής Νύ-χτας» του Σαίξπηρ από την παιδική σκηνή «Μαγι-κές Σβούρες».Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης.Στο Κάστρο Μυτιλήνης.Ωρα έναρξης 21:00

Τετάρτη 25 ΙουλίουΜουσικοχορευτική εκδήλωση «Αιγαιοπελαγίτικες μελωδίες στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου» με το μουσικό σχήμα των Γιώργου Αδαμπατά, Από-στολου Μυρογιάννη, Λευτέρη Παπαμακαρίου και το χορευτικό του Δήμου με τον Κώστα Αγκοπιάν.Στην Ερεσσό.Ωρα έναρξης 21:00

Πέρυσι τον Αύγουστο, διοργανώθηκε το 1ο Ερασιτεχνικό Τουρνουά Ποδο-σφαίρου στην Ανεμώτια, με μοναδικό σκοπό να μπορέσουν οι νέοι να δια-σκεδάσουν παίζοντας μπάλα.

Φέτος, υπάρχει διάθεση από όσους συμμετείχαν, να συνεχιστεί το τουρ-νουά και σε αυτό θα συμβάλουν

οργανωτικά ο ΑΓΡΟΤΙ-ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΕΜΩ-ΤΙΑΣ και το ίντερνετ καφέ “BATTLEGROUNDS ΚΑΛΛΟ-ΝΗΣ”. «Αναλαμβάνουμε την ευθύ-νη της φετινής διοργάνωσης και ευελπιστούμε να αντα-ποκριθούμε, όσο το δυνα-τόν καλύτερα γίνεται, στις προσδοκίες των συμμετε-χόντων» μας είπε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.

«Το 2ο Ερασιτεχνικό Τουρ-νουά Ποδοσφαίρου διευρύνεται. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στα γήπεδα της Ανεμώτιας και της Σκάλας Καλλονής, έτσι ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε ακό-μα περισσότερους νέους να γνωρίσουν τα οφέλη του ερασιτεχνικού αθλητισμού, που δεν έχουν καμιά σχέση με την εμπο-ρευματοποίηση του ποδοσφαίρου και τα συνεπακόλουθα του (βία, ντόπινγκ, στη-μένοι αγώνες) που δυστυχώς κυριαρχούν σήμερα.

Οι ακριβής ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων θα ανακοινωθούν μετά τις 29 Ιουλίου όπου λή-γουν οι αιτήσεις συμμετοχής και θα εξαρτηθούν από τη συμμετοχή. Ενδεικτικά για το γήπεδο της Σκάλας Καλλονής 1-3 Αυγούστου και της Ανεμώτι-

ας 12-13.

Σκοπός του τουρνουά όμως, δεν είναι μόνο να διασκεδά-σουμε παίζοντας το αγαπη-μένο μας άθλημα. Θέλουμε και μείς με τις μικρές δυνά-μεις που διαθέτουμε, να βο-ηθήσουμε στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος το οποίο αναδεικνύεται σε ένα από τα σημαντικότερα θέματα για το νησί μας. Θέλουμε να φωνά-ξουμε ένα μεγάλο ΟΧΙ σε ΟΛΑ τα ναρκωτικά. Αυτός είναι άλ-λωστε ο λόγος, για τον οποίο αποφασίσαμε να ΔΩΡΙΣΟΥΜΕ μέρος τα χρήματα από τις συμμετοχές του τουρνουά στο

ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Τα υπόλοιπα θα διατεθούν για τις εμφανίσεις.

Το ΚΕΘΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ είναι μια Μονάδα υπό εξέ-λιξη του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). Η Μονάδα απευθύνεται σε χρήστες ου-σιών και στις οικογένειές τους. Οι υπηρεσίες πα-ρέχονται ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς διακρίσεις και χωρίς τη χορήγηση φαρμάκων ή υποκατάστατων ουσιών. Η παρακολούθηση είναι οικειοθελής».

Page 11: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ. 968, 19-7-2012

/11Τετάρτη 18 Ιούλη 2012

του ψαχτήρ΄

Για παράδειγμα η Ισπανία. Αφού με τη σθεναρή του στάση ο Ραχόι του λαού κατάφερε να κερδίσει πακέτο στήριξης των τραπεζών (του λαού... των τραπεζών..., λεπτομέρειες, τέλος

πάντων) τώρα συνεχίζει τις νίκες.

Το ακούσαμε πριν λίγες μέρες. Κέρδισε και δημοσιονομική επιμήκυνση (στο θέμα του ελλείμματος) για έναν ολόκληρο χρόνο!

Αυτά μας λένε εδώ και κάτι μέρες στα διάφορα δελτία και μας σηκώνεται η τρίχα. Άλλοι βέβαια, που είναι και η τεράστια πλειοψηφία, τα ακούν ευχάριστα και σκέφτονται: “Να μην έχουμε κι εμείς ένα Ραχόι, έναν Μόντι..., να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι ρε παιδί μου. Θέμα ηγετών είναι όλα”.

Μόνο που αυτές οι μειοψηφίες που δεν τους δίνουν και πολλή σημασία... ήξεραν πριν έρθουν οι ανακοινώσεις πως χτυπάνε οι Ραχόι το χέρι στο τραπέζι.Γιατί και ο Ραχόι χτύπησε το χέρι και του ‘ρθε στο κεφάλι όλο το τραπέζι. Για την ακρίβεια, όχι στο δικό του κεφάλι, αλλά στο κεφάλι του Ισπανικού λαού.Όλοι βλέπουν πια ότι οι “κατακτήσεις του”, το “κεκτημένο” όπως το είπε κάποιος εδώ, δεν ήταν καθόλου δωρεάν.

Στοίχιζε 65 δις μέτρα παρακαλώ! 65 ολόκληρα δις. Κανονικό ξεκλήρισμα δικαιωμάτων.

Και κάπως ανάλογα είναι ή θα είναι λίαν συντόμως τα πράγματα και στην Ιταλία και αλλού. (Η όπως υπέροχα με μια φράση ο

Αριστοφάνης μας, ο Θύμιος Καρακατσάνης, “όταν τρώω ένα γλειφιτζούρι δεν μου αρέσει κι ένα αγγούρι στον κ@λ@ μου”).

Να πως περιγράφει το θρίαμβο Ραχόι ο

Ελεύθερος τύπος και όχι ο Ριζοσπάστης:

“Σκληρό «πακέτο» μέτρων ύψους 65 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο Ισπανός πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι, σε αντάλλαγμα για τη δημοσιονομική επιμήκυνση 1 χρόνου από τις Βρυξέλλες.

Το «πακέτο» περιλαμβάνει:-Αύξηση του ΦΠΑ από 1η Αυγούστου σε βασικά είδη από 18% σε 21%.-Κατάργηση για φέτος (τουλάχιστον) του δώρου των Χριστουγέννων των δημοσίων υπαλλήλων.-Περικοπές 3,5 δισ. στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και μείωση δημοτικών συμβούλων κατά 305 ανά περιοχή.

-Μείωση του επιδόματος ανεργίας από τον 6ο μήνα και μετά κατά 50%-60% και σύντμηση του διαστήματος χορήγησής του.-Μείωση των επιχορηγήσεων στις επιχειρήσεις για νέες προσλήψεις.-Αύξηση του ορίου ηλικίας

συνταξιοδότησης και δραστικός περιορισμός της πρόωρης εξόδου από την εργασία.-Περιορισμός δαπανών της κυβέρνησης κατά 600 εκατ. ευρώ.-Κατάργηση από το 2013 των φοροαπαλλαγών

για την αγορά κατοικίας.-Μείωση των κοινωνικών επιδομάτων ύστερα από εξέταση.-Ιδιωτικοποίηση αεροδρομίων, λιμενικών και του σιδηροδρομικού δικτύου.”

Υ.Γ.: Η φωτογραφία από τους δρόμους της Ισπανίας που πλημμύρισαν από οργή και όχι από ενθουσιασμό για το... “κεκτημένο” Ραχόι - Μόντι. Αχάριστοι...

από το blog του Γιώργου Σαρρή

Να λοιπόν που παρά τα λόγια των κομμουνιστών, ΝΑΙ... διαπραγματευτές υπάρχουν!

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προε-τοιμασίας κατάρτισης του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευ-τικών πρωτο-βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013,

κ α λ ε ί

α) εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν προϋπη-ρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομί-σθιου εκπαι-δευτικού μέχρι 30.6.2010

β) εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν μόρια πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο και τον προτελευταίο διαγωνι-σμό του ΑΣΕΠ εκάστου κλάδου,

γ) εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο συμπληρωματικό πί-νακα με μηδενι-κά μόρια, βάσει της ημεροχρονολο-γίας κτήσης του πτυχίου τους,να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολο-γητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρω-τών και ωρομισθίων σχολ. έτους 2012-2013 από 16/07/2012 μέχρι 27/07/2012.

Page 12: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ. 968, 19-7-2012

12/ Τετάρτη 18 Ιούλη 2012

Παράσταση δι-α μ α ρ τ υρ ί ας στη μονάδα

του ΕΟΠΠΥ στο ΙΚΑ πραγματοποίησε το Παλλεσβιακό Εργα-τοϋπαλληλικό Κέ-ντρο, την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012, ενάντια στην κατάσταση του τομέα του δημόσιου συστήματος υγείας-πρόνοιας, που επι-δεινώνεται δραματι-κά, ως αποτέλεσμα των μέτρων για να αντιμετωπιστεί η καπιταλιστική οικονομική κρίση υπέρ του κεφαλαίου και σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Τα μέτρα που βρίσκονται σε φάση υλοποίησης στην υγεία και εντάσσονται στον εφαρμοστικό νόμο του μνημονίου είναι.

Τα παράσιτα του τραπεζικού κεφαλαίου ορέγονται τα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης και του συνόλου του αγροτοκτηνοτροφικού κεφαλαίου

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣΟχι στην πώληση της ΑΤΕ

Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ το-νίζει για την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας:«Η προώθηση άμεσα και γρήγορα της ιδιωτικοποίησης της ΑΤΕ από την κυβέρνηση, σε συνδυασμό με την πώληση - χάρισμα των κρατικοσυνεταιρι-στικών επιχειρήσεων ΕΒΖ - ΣΕ-ΚΑΠ - ΔΩΔΩΝΗ θα έχει τραγικές επιπτώσεις, αφού θα ενισχύσει την ανεργία και θα υποβαθμίσει και καταδικάσει παραπέρα τον αγροτικό τομέα και την αγροτιά.Το σχέδιο σπασίματος - διαχωρι-σμού της ΑΤΕ σε καλό - κακό και πώληση του υγιούς τμήματος σε ιδιώτες σημαίνει:• Απολύσεις και νέες χειρότερες εργασιακές σχέσεις σε όσους απομείνουν, προκειμένου ο ιδιώτης να μειώσει το μισθολογικό κόστος και να διασφα-λίσει την κερδοφορία του.• Εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίοι αγρότες και συνε-ταιριστικές οργανώσεις θα κινδυνεύσουν άμεσα και μα-ζικά να χάσουν τις υποθηκευμένες περιουσίες τους στην ΑΤΕ, να καταστραφούν άμεσα από τις μαζικές κατασχέ-σεις. Αλυσιδωτές θα είναι οι επιπτώσεις, αυξάνοντας την ανεργία και επηρεάζοντας την αγροτική παραγωγή και όλη την αλυσίδα στο διατροφικό τομέα και τη μεταποίηση.Καμία αναμονή και αυταπάτη δεν πρέπει να υπάρχει, ότι οι εξελίξεις αυτές είναι θέμα καλής ή κακής διαπραγμά-τευσης. Η πολιτική πυρός και σιδήρου του μνημονίου από κυβέρνηση - ΔΝΤ - ΕΕ θα συνεχίσει με θύματα τους εργα-ζόμενους και την αγροτιά.Καλούμε τους τραπεζοϋπάλληλους, τους εργαζόμενους στις κρατικοσυνεταιριστικές επιχειρήσεις, τους φτωχούς - μεσαίους αγρότες, το λαό να δώσει συντονισμένα τον αγώνα του για να μην περάσουν τα χειρότερα. Αυτή η συμ-μαχία μπορεί να αποτελέσει το μόνο ισχυρό εμπόδιο που θα καθυστερήσει και θα ανατρέψει αυτήν την πολιτική.Διεκδικώντας:• Να μην πουληθούν Αγροτική Τράπεζα και κρατικοσυνε-ταιριστικές επιχειρήσεις.• Συνέχιση της λειτουργίας των αγροτικών μεταποιητικών μονάδων.• Πάγωμα κάθε πλειστηριασμού και κατάσχεσης μικρομε-σαίων εκμεταλλεύσεων, επαρκή χαμηλότοκη χρηματοδό-τηση για τους μικρομεσαίους αγρότες.Η οριστική όμως λύση βρίσκεται στη γραμμή κατάργησης μνημονίων και δανειακών συμβάσεων, στη μονομερή δια-γραφή του χρέους, την αποδέσμευση από την ΕΕ, με εργα-τική λαϊκή εξουσία και το λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει».

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣΔιορία μέχρι 31 Ιούλη

Την «τελευταία παράταση», μέχρι και τις 31 Ιούλη, έδωσε το υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, οι οποίες υποβάλλονται μόνο μέσω διαδικτύου.Επίσης, μέχρι 31 Ιούλη παρατείνεται η προθεσμία για την ένταξη στην ισχύουσα ρύθμιση για τα «ληξιπρόθεσμα χρέη» προς την ΕφορίαΤετράμηνη παράταση μέχρι τις 30 Νοέμβρη δόθηκε και για την υποβολή του εντύπου Ε9, που αφορά τους φορολογού-μενους που την περασμένη χρονιά είχαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους.

«Χέρι» στο σύνολο σχεδόν της καλλι-εργήσιμης γης στη χώρα μας σκοπεύει να βάλει το ιδιωτι-

κό τραπεζικό κεφάλαιο καθώς και στις παραγωγικές συνεται-ριστικές επιχειρήσεις της Ελ-ληνικής Βιομηχανίας Ζά-χαρης, της ΣΕΚΑΠ και της «ΔΩΔΩΝΗΣ», μέσω του ξε-πουλήματος της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας που επιχειρεί η συγκυβέρνηση ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ καθ' υπόδειξη της τρόικας. Ηδη η Τράπεζα Πειραιώς επι-βεβαίωσε επίσημα το εν-διαφέρον της, χωρίς άλλο σχολιασμό, λόγω της δή-λωσης εμπιστευτικότητας που έχει υπογράψει, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της.Στο όνομα της «αναδιάτα-ξης» του τραπεζικού κλά-δου, όπου από τις εφτά μεγάλες εμπορικές τράπε-ζες που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα στόχος είναι να απομείνουν οι τέσσε-ρις, η συγκυβέρνηση αποποι-είται των περιουσιακών στοι-χείων του Δημοσίου και στην ουσία αφήνει στο έλεος του τραπεζικού κεφαλαίου τους εκατοντάδες χιλιάδες αγρο-τοκτηνοτρόφους που έχουν υποθηκευμένα τα περιουσι-ακά τους στοιχεία στην ΑΤΕ. Ιδιαίτερα αρνητικές αναμένο-νται και οι εξελίξεις για τους εργαζόμενους της Αγροτικής Τράπεζας οι οποίοι ήδη έχουν υποστεί μεγάλες περικοπές

σε μισθούς και εντατικοποίη-ση της εργασίας τους.Πρέπει να σημειώσουμε ότι εκτός του αγροτοκτηνοτρο-φικού κεφαλαίου που διαθέ-τει η ΑΤΕ στο χαρτοφυλάκιό της, είναι ταυτόχρονα και ο διαχειριστής όλων των κοι-

νοτικών επιδοτήσεων που δι-ατίθενται κάθε χρόνο στους παραγωγούς καθώς και των ποσών που καταβάλλει κάθε χρόνο ο ΕΛΓΑ ως ασφαλιστική κάλυψη έναντι φυσικών κα-ταστροφών της παραγωγής. Αξίζει να σημειώσουμε ότι μόνο για την επταετία 2014-2020 οι (κουτσουρεμένες βά-σει της νέας ΚΑΠ) κοινοτικές επιδοτήσεις για τη χώρα μας ανέρχονται σε 15 δισ. ευρώ, ποσό διόλου αξιοκαταφρόνη-το στους «χαλεπούς» καιρούς που βρίσκονται τα τραπεζικά ιδρύματα...Το τελευταίο «σενάριο» θέ-

λει το «σπάσιμο» της ΑΤΕ σε μια «καλή» και μια «κακή» τράπεζα». Η πρώτη θα περι-λαμβάνει καταθέσεις, υπο-θήκες αγροτοκτηνοτροφικού κεφαλαίου, υγιείς συνεταιρι-στικές επιχειρήσεις, διαχεί-ριση κονδυλίων για επιδοτή-

σεις και αποζημιώσεις - και θα εκχωρηθεί στα παράσιτα του τραπεζικού κεφαλαίου. Τη δεύτερη θα τη φορτωθούν οι φορολογούμενοι μαζί με όλα τα αρνητικά στοιχεία του ενεργητικού της.• Την Δευτέρα 16 Ιούλη, η Αγροτική ανακοίνωσε ότι υποβλήθηκαν 5 προσφορές για τις μετοχές της γαλακτο-βιομηχανίας «ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ», μεταξύ των οποίων και της κοινοπραξίας των μετόχων μειοψηφίας (ΕΑΣ Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Αρτας - Φι-λιππιάδας).