ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.966, 4-7-2012

12
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Τετάρτη 4 Ιούλη 2012 Αριθμός Φύλλου 966 Τιμή 1 € κωδικός 3573 σελίδα 2 σελίδα 2 σελίδα 7 σελίδα 6 σελίδα 3 ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Η Κυριακή Αργία είναι κατακτημένο αναφαίρετο δικαίωμα και δεν το διαπραγματευόμαστε Σταύρος Σκοπελίτης ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ Απαράδεκτη η καθυστέρηση έναρξη της ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Απλησίαστο «δικαίωμα» για τη λαϊκή οικογένεια

description

ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, βδομαδιάτικη εφημερίδα των εργαζομένων Ν. Λέσβου

Transcript of ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.966, 4-7-2012

Page 1: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.966, 4-7-2012

ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥΤετάρτη 4 Ιούλη 2012Αριθμός Φύλλου 966 Τιμή 1 €

κωδικός 3573

www.neo-empros.net

σελίδα 2

σελίδα 2

σελίδα 7 σελίδα 6

σελίδα 3

ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Η Κυριακή Αργία είναι κατακτημένο

αναφαίρετο δικαίωμα και δεν το

διαπραγματευόμαστε

Σταύρος Σκοπελίτης

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

Απαράδεκτη η καθυστέρηση

έναρξη της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Απλησίαστο «δικαίωμα» για τη λαϊκή οικογένεια

Page 2: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.966, 4-7-2012

2/ Τετάρτη 4 Ιούλη 2012

ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση: Αρχιπελάγους 21, 3ος όροφος, 81100 Μυτιλήνη. Τηλ.: 2251029239, φαξ: 2251042492, e-mail: [email protected] web: www.neo-empros.netΕΚΤΥΠΩΣΗ: Δημ. Δούκας & Σια ΟΒΕΕ, Βενιαμίν Λεσβίου 6, Μυτιλήνη. Τηλ.: 2251024904 Fax: 2251027454ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ετήσια 35,00 ευρώ, Τραπεζών - ΟΤΑ - Εταιριών - Υπηρεσιών 100,00 ευρώ. Αυστραλία: 200$, Καναδάς: 190$, Ευρώπη: 105,00 ευρώ. ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Αθανασία Καλαϊτζόγλου Εθνική Τράπεζα, Αρ.Λογαριασμού: 415/950150-94.Τετάρτη 4 Ιούλη 2012, Αριθμός φύλλου: 966, Τιμή φύλλου: 1 ευρώ.Ιδιοκτήτης: ΝΕ Λέσβου ΚΚΕ Εκδότης: Παρασκευάς Γεωργούλας

Διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή.

Πολιτική

Διατίθεται στα γραφεία της ΝΕ Λέσβου του ΚΚΕ

Αρχιπελάγους 21, Μυτιλήνη

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΕ ΤΟ

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Λέσβου του ΚΚΕ, σε ανακοίνωση της σχε-τικά με την κατάργηση της Κυριακής Αργίας,

καλεί τους εργαζόμενους να μην επιτρέψουν στα μονοπώλια και στις πολυεθνικές να τους «ξεζουμίσουν» για τα συμφέροντα τους, αλλά να πάρουν στα χέρια τους και να κά-νουν δική τους υπόθεση την υπερά-σπιση των δικαιωμάτων τους.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμε-νοι, νέοι μην τους εμπιστεύεστε. Η κατάργηση της Κυριακής Αργίας για τη δήθεν εξυπηρέτηση των του-ριστών και της καλοκαιρινής περι-όδου γίνεται για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων, των συμφερόντων των πολυεθνικών. Είναι το πρόσχημα για την περαι-τέρω απελευθέρωση του ωραρίου,

τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, την καθιέρωση του ανενεργού χρόνου εργασίας και όλων των αντεργατι-κών - αντιλαϊκών μέτρων που προ-στάζουν οι επιταγές της Ε.Ε.

Η οδηγία της Ευ-ρωπαϊκής Ενω-σης για εργάσιμη εβδομάδα 7 ημε-ρών / 65 ωρών είναι στα πλαί-σια της λογικής 24/7 (24 ώρες την ημέρα - 7 ημέρες την εβδο-μάδα) που έχει καθιερωθεί σε μια σειρά καπι-ταλιστικών χωρών, όπως στις ΗΠΑ. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι ξεπουλημένες ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος και του επιμελητηρίου Λέσβου που εξυπη-

ρετούν τα συμφέροντα κάθε άλλο παρά της εργατικής τάξης και των αυτοαπασχολούμενων. Στολίζουν το αντεργατικό και αντιλαϊκό και το παρουσιάζουν προς όφελος του λαού.

Μην εμπιστεύ-εσαι τις αυ-ταπάτες που δημ ι ο υρ γ ο ύν. Π ρ ο β ά λ ο υ ν έντεχνα το ότι έχεις ευκαιρία εν μέσω κρίσης και ανεργίας να έχεις «μεροκά-ματο» αρκεί να θυσιάσεις την

Κυριακή αργία, ότι θα δημιουργη-θούν ευκαιρίες και νέες θέσεις ερ-γασίας, ευκαιρία στους εργαζόμε-νους άλλων κλάδων να κάνουν τις αγορές τους, ευκαιρία… ευκαιρία…

ευκαιρία… ΑΛΗΘΕΙΑ, για τα δικαιώματα των εργαζόμενωνγιατί δεν γίνεται κουβέντα;; Για τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης και του λαού , που πάνω από έναν αιώνα έχει υπερασπιστεί ο λαός με αγώνες και θέλουν να τις καταργή-σουν για την εξυπηρέτηση των συμ-φερόντων του μεγάλου κεφαλαίου γιατί δεν λένε τίποτα;;- Να μην πληρώσουν οι εργαζόμε-νοι τα βάρη της κρίσης - Να πληρώσουν τα μονοπώλια, το μεγάλο κεφάλαιο - Να πάρουν οι εργαζόμενοι στα χέ-ρια τους και να το κάνουν δική τους υπόθεση την υπεράσπιση των δι-καιωμάτων τους - Απόκρουση της παραπέρα επέκτα-σης του ωραρίου λειτουργία των καταστημάτων και κατάργησης της Κυριακής Αργίας».

Την αντίθεση της εκ-φράζει η Διοίκηση της Ενωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου, απέναντι στο Περιφε-ρειακό Συμβούλιο Βο-

ρείου Αιγαίου, για την καταστρα-τήγηση της Κυριακάτικης Αργίας, τονίζοντας πως δεν πρόκειται να παραδώσουν και να διαπραγμα-τευτούν γι’ αυτό το κατεκτημένο δικαίωμα.

Σε ανακοίνωση που έβγαλε, ανα-φέρει: «Την καταστρατήγηση της Κυρια-κάτικης Αργίας και την υιοθέτηση εξαντλητικών ωραρίων σε βάρος των μικρομεσαίων επαγγελματιών και υπαλλήλων που εργάζονται σε εμπορικά καταστήματα της Σάμου, αποφάσισε η πλειοψηφία του Πε-ριφερειακού Συμβουλίου Περιφέ-ρειας Β. Αιγαίου, αλλά και με τη συναίνεση των παρατάξεων Βογια-τζή και Τεντόμα, που υπερψήφισαν την πρόταση για λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές στο Βαθύ Σάμου, με πρόσχημα τον ελ-λιμενισμό κρουαζιερόπλοιων και

την «ανάγκη εξυπηρέτησης των τουριστών».Ουσιαστικά η Περιφέρεια Β. Αιγαί-ου αναλαμβάνει να υλοποιήσει την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊ-κής Ενωσης και των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ. που πιστά την υπηρέ-τησαν εδώ και δεκαετίες. Εξαπο-λύοντας άγρια επίθεση που επι-διώκει το παραπέρα ξεζούμισμα των εργαζομένων, το πετσόκομμα των δικαιωμάτων τους με άθλιες, ελαστικές εργασιακές σχέσεις και κακοπληρωμένους εργαζόμενους, χωρίς συλλογικές συμβάσεις ερ-γασίας, για την παραπέρα κερδο-φορία των μεγάλων πολυκατα-στημάτων και τον εκτοπισμό των μικρομεσαίων εμπόρων. Αλλωστε μόνιμο αίτημα των πολυκαταστη-μάτων ήταν η απελευθέρωση του ωραρίου της αγοράς και αυτή η απόφαση της Περιφέρειας Β. Αι-γαίου έρχεται να δώσει «χώρο» στις ορέξεις των μεγαλοεργοδο-τών, για την παραπέρα εδραίωσή τους, που εδώ και χρόνια επιδίω-καν. Πολιτική που πλήττει και τους μι-κρομεσαίους αυτοαπασχολού-

μενους επαγελματοβιοτέχνες, οι οποίοι χρεοκοπούν ο ένας μετά τον άλλον σε όλη την Ελλάδα, εξαι-τίας της πτώσης του τζίρου από τη γιγάντωση των πολυκαταστημά-των, από την άγρια φορολογική επίθεση και από την πολιτική του ευρωμονόδρομου και των μνημο-νίων.

Σ’ αυτή την προκλητική απόφαση, η οποία ανοίγει δρόμο για να μπει «ταφόπλακα» στην Κυριακάτικη Αργία, ξεκαθαρίζουμε ότι: «Οι ερ-γαζόμενοι έχουν πληγεί σκληρά απ'

τα βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα. Μας τα έχουν πάρει όλα... Δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραδώσουμε την Κυριακή Αργία. Είναι κατεκτη-μένο αναφαίρετο δικαίωμα και δεν το διαπραγματευόμαστε».

Θα επιδιώξουμε σε συντονισμό, με τα Σωματεία Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων, καθώς και με τα Εργατικά Κέντρα Αιγαίου και με δεδομένη τη κατάσταση που δι-αμορφώνεται, να δοθεί απάντηση από τα συνδικάτα».

Page 3: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.966, 4-7-2012

/3Τετάρτη 4 Ιούλη 2012 Πολιτική

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τα φάρμακα

Ασ φ υ κ τ ι κ ά μεγαλώνουν για τις λαϊκές οικογένειες τα αδιέξοδα που γεννά η π α ρ ά δ ο σ η

της Υγείας και του Φαρμάκου στην επιχειρηματική δράση. Τα δημόσια νοσοκομεία καρκι-νοβατούν, ο ΕΟΠΥΥ επιβεβαι-ώνει την ίδρυσή του ως εργα-λείο διαρκών περικοπών των παροχών, καθημερινά πληθαί-νουν οι περιπτώσεις ασθενών, χρονίως πασχόντων, ΑμΕΑ που διακόπτουν ή δεν ξεκινούν καν τη θεραπεία που χρειάζονται, επειδή δεν το αντέχουν οικο-νομικά.

Σε ανακοίνωση για την κατά-σταση που έχει δημιουργηθεί με τα φάρμακα, το Γραφείο Τύ-που της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Η επικίνδυνη κατάστα-ση που έχει δημιουργηθεί στη φαρμακευτική περίθαλψη εί-ναι αποτέλεσμα των αντιλαϊ-κών μέτρων που πάρθηκαν με πρόσχημα την περιστολή της «σπατάλης» και στόχο να μειω-θεί η κρατική και ασφαλιστική φαρμακευτική δαπάνη. Οι κυ-βερνήσεις και τα κόμματα του «ευρωμονόδρομου» ρίχνουν τα βάρη της κρίσης αποκλειστι-κά στο λαό. Ο αντιλαϊκός στόχος επιτεύχθηκε. Η δαπάνη του κράτους για φάρμακα μειώθη-κε τόσο, που έφθασαν τα δημό-σια νοσοκομεία να μην έχουν αναλώσιμα υγειονομικά υλικά και φάρμακα, πολλές φορές ούτε για τους νοσηλευόμενους αλλά ούτε και αντικαρκινικά και άλλα ακριβά φάρμακα για τους εξωτερικούς ασθενείς με χρόνιες ειδικές παθήσεις.

Γι’ αυτές τις κατηγορίες ασθενών τα ελάχιστα φαρμα-κεία του ΕΟΠΥΥ, δίνουν τα φάρ-μακα με το σταγονόμετρο.

Οι φαρμακοποιοί των ιδιωτικών φαρμακείων έχουν

μείνει απλήρωτοι από τον ΕΟ-ΠΥΥ και από άλλα ασφαλιστι-κά ταμεία και το κράτος για φάρμακα που έχουν πληρώσει στους φαρμακοβιομήχανους και φαρμακέμπορους και τώρα έρχεται το κράτος και τους ζη-τάει να πληρώσουν φόρους και ΦΠΑ για λεφτά που το ίδιο τους χρωστάει.

Επειδή όμως το φάρμα-κο για τον ασθενή είναι ύψιστη ανάγκη και όχι πολυτέλεια,

το μάρμαρο της μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης το πληρώνουν οι λαϊκές οικογέ-νειες.

Η δραματική κατάστα-ση όπως εξελίσσεται στα φάρ-μακα, στον ΕΟΠΥΥ και στα δη-μόσια νοσοκομεία, απαιτεί το εργατικό - λαϊκό κίνημα και οι οργανώσεις του στους συντα-ξιούχους, στις γυναίκες, κάθε λαϊκή συσπείρωση, χωρίς κα-θυστέρηση, χωρίς αναμονή, να διεκδικήσουν κρατική χρημα-τοδότηση για να έχουν όλοι, χωρίς εξαίρεση, ιδιαίτερα τώρα σε περίοδο βαθέματος της οι-κονομικής κρίσης, δωρεάν τα απαραίτητα φάρμακα, υγειο-νομικό και αναλώσιμο υλικό, ιατρικές εξετάσεις και θεραπεί-ες. Οι εξελίξεις αναδεικνύ-

ουν την αναγκαιότητα για ια-τροφαρμακευτική περίθαλψη, πρόληψη, θεραπεία και απο-κατάσταση, από ένα ενιαίο, καθολικό, σύγχρονο και απο-κλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, που θα χρημα-τοδοτείται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και θα παρέχει όλες τις υπη-ρεσίες σε όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης και την κοινωνικοποίηση όλων

των ιδιωτικών μονάδων υγείας, της βιομηχανίας φαρμάκων, ια-τρομηχανολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμου υλικού. Το ΚΚΕ καλεί σε λαϊκή συστράτευση με στόχους πά-λης που έχουν επείγοντα χαρα-κτήρα:

• Αμεση και επαρκής χρηματο-δότηση του ΕΟΠΥΥ, των ασφαλι-στικών ταμείων, των δημόσιων νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας από το κράτος.

• Κρατική χρηματοδότηση για να παρέχονται δωρεάν όλα τα φάρμακα σε όλο το λαό με προτεραιότητα στους άνερ-γους, ανασφάλιστους Ελληνες και μετανάστες, στους χαμηλο-συνταξιούχους, στους φτωχούς αγρότες και τους αυτοαπασχο-λούμενους που έχουν κλείσει

τα μαγαζιά τους.

• Δωρεάν διάθεση των ειδικών φαρμάκων και των φαρμάκων για τις συνοδούς νόσους, τα συμπληρώματα διατροφής, το υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό στους χρόνιους πάσχο-ντες και στα ΑμΕΑ.

• Να δοθούν πίσω τα χρήμα-τα των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων και των δημόσιων νοσοκομείων που «κουρεύτηκαν» με τη δανειακή σύμβαση.

• Αμεση αποπληρωμή από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών που πλή-ρωσαν οι ασφαλισμένοι, τα ΑμΕΑ για φάρμακα και άλλο υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό την περίοδο της άρσης της πίστωσης των φαρμακοποι-ών προς τον ΕΟΠΥΥ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

• Η κυβέρνηση να εξασφαλί-σει, αναλαμβάνοντας η ίδια τη διαπραγμάτευση με τους προ-μηθευτές των δημόσιων νοσο-κομείων, την έγκαιρη και επαρ-κή τροφοδοσία τους με όλα τα φάρμακα, υγειονομικό και ανα-λώσιμο υλικό, αντιδραστήρια για τις εργαστηριακές εξετά-σεις, υλικά για τα χειρουργεία και τρόφιμα.

• Αποπληρωμή όλων των χρω-στούμενων από το κράτος ή συμψηφισμό των χρεών του για φάρμακα, ιατρικές και ερ-γαστηριακές εξετάσεις, υγει-ονομικά υλικά, τρόφιμα στα νοσοκομεία και άλλα ιδρύμα-τα, στους φαρμακοποιούς και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς.

• Η πληρωμή των φαρμάκων από τους φαρμακοποιούς στους προμηθευτές να γίνεται μετά την εξόφλησή τους από τον ΕΟ-ΠΥΥ. Η πληρωμή στους προμη-θευτές και η απόδοση του ΦΠΑ να γίνεται στο ύψος του ποσο-στού που αποζημιώνονται αντί-στοιχα από τον ΕΟΠΥΥ».

Page 4: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.966, 4-7-2012

4/ Τετάρτη 4 Ιούλη 2012Πολιτική

Το χωριό του Κάσπακα, οι κάτοικοι του οποίου ενισχύουν το ΚΚΕ με την ψήφο τους ανα-

δεικνύοντάς το πρώτο κόμμα κάθε φορά που γίνονται εκλο-γές, έχει γίνει πολλές φορές μάρτυρας βεβήλωσης των γρα-φείων του ΚΚΕ στο χωριό, από αντιδραστικούς κύκλους.Φαίνεται ότι κάποιοι δεν μπο-ρούν να χωνέψουν πως οι κά-τοικοι του χωριού, εκτιμώντας τη δράση των κομμουνιστών, ενισχύουν με την ψήφο τους σταθερά το Κομμουνιστικό Κόμμα.Αυτή τη φορά τα γραφεία του κόμ-ματος έγιναν στόχος των φασιστο-ειδών της Χρυσής Αυγής που τα βεβήλωσαν με χυδαία συνθήματα,

(επισυνάπτεται φωτογραφία), πα-ραμονή των εκλογών της 17ης Ιού-νη.Ομως οι κομμουνιστές με τέτοιες ενέργειες ατσαλώνονται περισσότε-ρο στη δράση τους. Το ΚΚΕ ήταν και

Αλλος ένας ναυτεργάτης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο πλοίο. Πρόκει-ται για έναν 22χρονο

ναυτικό, ο οποίος τραυματίστηκε την περασμένη εβδομάδα, στο λι-μάνι της Μύρινας, κατά την εκτέλε-ση πρυμνοδέτησης του επιβατηγού - οχηματαγωγού πλοίου «ΘΕΟΦΙ-ΛΟΣ» και πιο συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία πόντισης της άγκυρας. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γε-νικό Νοσοκομείο Λήμνου. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρο-μολόγιο (Βαθύ - Χίος - Μυτιλήνη - Λήμνος - Θεσσαλονίκη).

Αυτό το εργατικό ατύχημα, είναι ο προάγγελος κατά κάποιο τρόπο της έντασης της επίθεσης σε βάρος των εναπομείναντων εργασιακών τους δικαιωμάτων που θα υποστούν άμεσα οι ναυτεργάτες, καθώς από τις πρώτες προτεραιότητες της συ-γκυβέρνησης ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ,

όπως αυτές διατυπώθηκαν από τον υπουργό Ναυτιλίας Κ. Μουσουρού-λη, στην πρώτη του συνάντηση με τους ναυτιλιακούς συντάκτες, είναι τα «ζητήματα που άπτονται των πληρωμάτων» στην ακτοπλοΐα, τα οποία «ζητήματα των πληρωμά-των», σύμφωνα με τον υπουργό συ-μπεριλαμβάνονται στα «προβλήμα-τα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει η ελληνική ακτοπλοΐα», όπως είναι «τα καύσιμα», το «κόστος» λειτουρ-γίας των ακτοπλοϊκών πλοίων. Πιο απλά, ο υπουργός προδιέγραψε την ικανοποίηση των αξιώσεων των εφοπλιστών της ακτοπλοΐας για την απελευθέρωση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Κάτι που συνδέεται κατά προτεραιότητα με την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού 3577/92 της Ευρωπαϊκής Ενωσης που προ-βλέπει ανασφάλιστα και χαμηλό-μισθα πληρώματα όπως έγινε στα κρουαζιερόπλοια, με ό,τι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια της ανθρώ-πινης ζωής στη θάλασσα.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥΣυνεχίζεται η καταγραφή των δικαιούχων των κοινωνικών

και προνοιακών επιδομάτων

Το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε συνεργασία με το Υπουρ-γείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, πραγμα-τοποίησε το έργο καταγραφής των δικαιούχων των κοινωνικών και προνοια-κών επιδομάτων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), συστήνοντας το Ενιαίο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Παροχών.Η απογραφή κάθε δικαιούχου επιδόματος αποτελεί ατομική του υποχρέω-ση. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν απογραφεί, δεν θα λαμβάνει το επί-δομα το οποίο ελάμβανε έως σήμερα. Γι’ αυτό το λόγο όσοι δεν απογράφη-καν στα ΚΕΠ το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο έως Μάρτιο 2012, πρέπει να προσέλθουν στο Τμήμα Πρόνοιας Δήμου Λέσβου (Ιμβρου 2 Μυτιλήνη), μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να πραγματοποι-ήσουν άμεσα την απογραφή τους. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο: 2251353914 - 5.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝΑναρτήθηκε πρόγραμμα ημερήσιων εκδρομών

Η ομάδα γενικών ενδιαφερόντων του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιω-μένων (ΚΑΠΗ) Μυτιλήνης ενημερώνει τα μέλη του κέντρου ότι έχει αναρτή-σει στους πίνακες ανακοινώσεων του κεντρικού ΚΑΠΗ και του παραρτήματος πρόγραμμα ημερήσιων εκδρομών, απ’ όπου μπορούν να ενημερώνονται για τις λεπτομέρειες.

πάλι πρώτο κόμμα στον Κάσπακα σε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση που το κόμμα χτυπήθηκε όσο καμιά άλλη φορά από τρομοκρατικά δι-λήμματα και αυταπάτες.Οι κομμουνιστές του χωριού θα εί-

ναι και πάλι στην πρώτη γραμμή των αγώνων του ταξικού κινήματος και τέτοιου είδους αθλιότητες, όπως αυτή της Χρυσής Αυγής, δεν θα πε-ράσουν, αλλά θα αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο τρόπο.

Page 5: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.966, 4-7-2012

/5Τετάρτη 4 Ιούλη 2012

Δέκα μέρες πριν τις εκλο-γές ο Α. Κοτσακάς, στέ-λεχος του ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης του Α. Τσοχατζόπουλου, με ανακοίνωση κατήγγειλε

τη στοχοποίησή του ώστε να πληγεί «εξ αντανακλάσεως ο ΣΥΡΙΖΑ». Οπως δή-λωνε, τον στηρίζει εκλογικά και τίποτα άλλο πέραν αυτού και πως όσα γράφο-νται περί «οργανωτικού νου» κ.ά. δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, αφού έχει αποσυρθεί στη Χίο και συ-νεπώς η συμμετοχή του στα κοινά είναι μικρή.Χτες στο «Κανάλι 1» δήλωσε: «Πριν από 1,5 χρόνο, τώρα πια μπορώ να λέω κάποια πράγματα, εγώ και πολλά άλλα στελέχη αποχωρήσαμε από το ΠΑΣΟΚ (...) Υπήρξαν συζητήσεις (...) και υπήρχε πρόταση να κατεβούμε

ως πασοκογενές κόμμα. Η άποψη μου ήταν ότι κάτι τέτοιο (...) όχι μόνο δε θα συνέβαλλε θετικά, αλλά θα συνέβαλ-λε στην περαιτέρω πολυδιάσπαση της Αριστεράς στη χώρα μας (...) Είπαμε ότι δεν κατεβαίνουνε σαν κόμμα στις εκλογές αλλά αντίθετα θα επιδιώξουμε να υπάρξει στη χώρα μια κυβερνητική Αριστερά. Μια μεγάλη Αριστερά που θα έχει δυναμική. Δεν πίστευα σε αυτά τα ποσοστά για να είμαι ειλικρινής. Κά-ναμε όμως προσπάθεια, κάναμε μια διακήρυξη, συζητήσαμε με όλα τα κόμ-ματα και τις συλλογικότητες (...) Φιλο-δοξούμε να αποτελέσουμε έναν χώρο υποδοχής αλλά και έκφρασης των πα-σοκογενών δυνάμεων που έχουν ήδη αποδεσμευτεί ή θα αποδεσμευτούν στο μέλλον».Στην ερώτηση αν «στη χάραξη πολιτι-κής παίζει ρόλο η δική τους άποψη»

1Ομολογίες...

απαντά: «Προφανώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 4.5% είχε μια άλλη απεύθυνση στο κοι-νωνικό σύνολο. Ο ΣΥΡΙΖΑ του 28% έχει μια εντελώς διαφορετική απεύθυνση (...) θα ασκήσει υπεύθυνη αντιπολί-τευση, είμαι βέβαιος για αυτό». Ο Αντ. Κοτσακάς διαψεύδει τον εαυτό του και τα όσα ισχυριζόταν δέκα μέρες πριν τις εκλογές. Επιβεβαιώνει όμως την οργα-νωμένη αιμοδοσία του ΣΥΡΙΖΑ από δυ-νάμεις του ΠΑΣΟΚ και την προσπάθεια ανασύστασης της σοσιαλδημοκρατίας ως προϋπόθεση για να σταθεροποι-ηθεί το αστικό πολιτικό σύστημα στο σύνολό του.

ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑ-ΤΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

2ΝΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ…..

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ, Η ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΑ ΤΟΥ ΣΙΛΟΑΜ

Τελειώνουν τα ψέματα...

Το όλο εγχείρημα της συγκυβέρ-νησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ πε-ριβλήθηκε από τα Μέσα Ενημέ-ρωσης με μια δήθεν φιλολαϊκή προοπτική - της δήθεν επαναδι-

απραγμάτευσης των μνημονίων στα πλαί-σια της ΕΕ. Πριν όμως «αλέκτορα φωνήσαι» κατέρρευσε και αυτό το επιχείρημα. Η ίδια η προγραμματική συμφωνία των τριών κομ-μάτων ξεκαθαρίζει ότι θα προχωρήσει στον ίδιο στόχο: Μείωση δημόσιων ελλειμμάτων, παραμονή με κάθε κόστος στο ευρώ και την ΕΕ. Δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερ-μηνείας. Μοιραία, όχι μόνο τα μέτρα του μνημονίου θα εφαρμοστούν, αλλά αν χρει-αστεί θα έρθουν και άλλα.Την ίδια στιγμή, και καθώς η «επαναδια-πραγμάτευση» είναι δεδομένο ότι θα ολο-κληρωθεί μέσα σε συνθήκες άγριου και εντεινόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων μερίδων του κεφαλαίου, είναι σίγουρο ότι θα δυναμώσουν οι προσπάθει-ες αποπροσανατολισμού του λαού, με στό-χο να αποσιωπηθεί η αρμονική αντιλαϊκή συνεργασία των επιτελείων της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων όλων των κρατών - μελών της.Η ίδια η συγκυβέρνηση με την προγραμμα-τική της συμφωνία φροντίζει εκ των προτέ-ρων να βεβαιώσει την τρόικα ότι το έργο της θα συμμορφωθεί στις ανάγκες του ευρωε-νωσιακού κεφαλαίου. Δεν έχει άλλο δρόμο παρά να συνεχίσει στην ίδια ρότα, αυτή του μνημονίου, της λιτότητας, του πετσοκόμμα-τος των μισθών, των απολύσεων, της αύξη-σης της φορολογίας.

... με τις διαπραγματεύσεις

Πολλά τα προβλήματα με τον ΕΟΠΠΥ

ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ!!!!!ΚΟΤΣΑΚΑΣ- ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΧΙΟ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΚΕ ΛΕΕΙ:

ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΕΣΤΕ! ΕΙΝΑΙ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΙ!!!ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΗ ΝΔ ΑΦΗΝΟΥΝ ΑΝΕΠΑΦΗ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ, ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΕΦΟΠΛΙΣ-

ΤΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΜΑΥΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ!ΜΑΣ ΑΛΥΣΟΔΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΛΥΚΟΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕ!

ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΚΕ ΛΕΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΓΕΛΑΣΤΕΙ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ!ΟΙ ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΔ , ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΥΠΗ-

ΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.ΟΙ ΚΕΝΤΡΟΑΑΡΙΣΤΕΡΕΣ-ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ

ΞΕΛΑΣΠΩΝΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ , ΞΕΓΕΛΟΥΝ ΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΠΟΥΛΑΝΕ ΦΥΚΙΑ

ΓΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ.ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΞΑΝΑΔΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 80, ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ!

Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή τόνιζε και τονίζει κατ' επανάληψη ότι «δι-απραγμάτευση» των μνημονίων στα πλαίσια της ΕΕ δεν μπορεί να γίνει κι αν γίνει δε θα είναι φιλολα-

ϊκή. ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ κοροϊδεύουν όταν λένε ότι θα επαναδιαπραγματευτούν το μνη-μόνιο. Στην πραγματικότητα, το μνημόνιο, όπως ξεκαθαρίζει η τρόικα, πρέπει να εφαρ-μοστεί ως έχει - και ασφαλώς η τρικομματική κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο να το αμ-φισβητήσει, αφού στρατηγική της είναι η με κάθε κόστος παραμονή στο ευρώ. Αντίστοιχα κοροϊδεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ, που επίσης επιδιώ-κει αναδιαπραγμάτευση του μνημονίου.Στην πράξη, η κατάργηση των μνημονίων περνάει μέσα από το δρόμο της αποδέσμευ-σης από τη λυκοσυμμαχία της ΕΕ, τη μονομε-ρή διαγραφή του χρέους, με το λαό να γίνεται κυρίαρχος του τόπου και του πλούτου που παράγει. Καθετί άλλο είναι ψέμα και κοροϊ-δία...

Αρκετές φορές έχουμε ανα-φερθεί στο θέμα του ΕΟΠ-ΠΥ και για τα προβλήματα που θα δημιουργούσε. Αυτά ήδη υπάρχουν και

απ’ ότι φαίνεται θα συνεχιστούν με ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα για τους ασθενείς. Τα ραντεβού που παίρνουν οι ασθε-νείς για να κλείσουν με γιατρό στο ΙΚΑ, πάνε πολύ μακριά την βαλίτσα, και όπως αναφέρουν πως δεν μπορούν να περιμένουν πάνω από ένα μήνα για έρθει η σειρά τους. Μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται με το Μικροβιολογικό εργαστήριο στο ΙΚΑ, το οποίο αδυνατεί να εξυπηρετήσει τους ασθενείς, οι οποίοι αναγκάζονται να πηγαίνουν σε εξωτερικό ιατρείο και να πληρώνουν μια μικρή συμμετοχή για την εξέταση τους.Από τη μια τους κόβουν τους μισθούς, τις συντάξεις, τα επιδόματα ανεργίας και από την άλλη οι κυβερνήσεις τους αναγκάζουν να ξαναπληρώνουν για την υγεία τους.

Να σημειώσουμε πως ο ΕΟΠΥΥ αυτή τη στιγμή καλύπτει το 92% των ασφαλι-σμένων του ελληνικού λαού, περίπου 10 εκατομμύρια άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους. Η κρατική επιχορή-γηση έχει μειωθεί για τους διπλάσιους αυτούς ασφαλισμένους τουλάχιστον τρεισήμισι φορές. Πιθανόν και παρα-πάνω, αν πάρουμε υπόψη τους τελευ-ταίους μήνες της ύφεσης. Η κρατική επιχορήγηση αρχικά είχε προσδιοριστεί στο 0,6% του ΑΕΠ και με τον πρόσφατο εφαρμοστικό νόμο που ακολούθησε βεβαίως το μνημό-νιο, μειώθηκε στο 0,4 του ΑΕΠ. Είναι ενδεικτικό ότι πριν τον ΕΟΠΥΥ και μόνο για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, που ανέρχονταν σε 5,5 εκατομμύρια, διατί-θενταν το 1,4% του ΑΕΠ. Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ σήμερα φτάνουν στα 4,16 δις και τα ταμειακά διαθέσιμα είναι 5 εκα-τομμύρια. Επομένως ο όρος χρεοκοπία αιτιολογείται αμέσως.

Η συγκυβέρνηση της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, είναι υποχρεωμένη να χρημα-τοδοτήσει τον ΕΟΠΠΥ, προκειμένου να

καλύψει τα χρέη και τις ανάγκες των ασφαλισμένων. Να δώσει πίσω τα χρή-ματα των αποθεματικών των ασφαλι-στικών ταμείων που κουρεύτηκαν και να χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων στον κλάδο της Υγείας και να καλύψει υγειονομι-κά όσους έχουν χάσει το δικαίωμα της ασφάλισης. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και επαρκής διάθεση όλων των ειδικών φαρμάκων, για τους καρκι-νοπαθείς και για τους χρονίως πάσχο-ντες από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Φυσικά δεν έχουμε στο νου μας ότι τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν. Ξέ-ρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Με αυτούς που έκλεψαν τα ταμεία, που έπαιξαν με τα λεφτά του ελληνι-κού λαού στο Χρηματιστήριο, που μας έχουν φέρει στην εξαθλίωση. Οπως λέει όμως και ο κόσμος: «Θα έρ-θει όμως και η ώρα τους…».

Page 6: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.966, 4-7-2012

6/ Τετάρτη 4 Ιούλη 2012Αγροτικά

Με σύνθη-μα «Αγώ-νας - Ρήξη - Ανατροπή. Η Ιστορία

γράφεται με πάλη ταξική», πραγματοποιείται στις 7 και 8 Ιούλη, το 21ο Αντιιμπεριαλι-στικό Διήμερο της ΚΝΕ. Πρό-κειται για ένα πανελλαδικό αντάμωμα νέων από όλη την Ελλάδα που φέτος για τέταρτη φορά θα γίνει στο Νεστόριο της Καστοριάς.Tο Διήμερο της ΚΝΕ αποτε-λεί ακόμα μια ευκαιρία για τα μέλη και τους φίλους της Οργάνωσης ώστε να γνωρί-σουν την Ιστορία του επα-ναστατικού κινήματος στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη γνωριμία και τη διαμονή σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της χώρας. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ στα πλαίσια του αστικού σχο-λείου και της αστικής εκπαί-δευσης. Αυτή η γνωριμία, ωστόσο, υπερβαίνει μια απλή γνώση ιστορικών γε-γονότων και προσώπων. Είναι πηγή έμπνευσης, πηγή άντλη-σης διαχρονικών διδαγμάτων, μελέτης των νομοτελειών της ταξικής πάλης. Μέσα από την επαφή με την Ιστορία του ΚΚΕ

και του εργατικού - λαϊκού κι-νήματος, αντλούμε δύναμη και αισιοδοξία, πίστη για την πάλη μας στο σήμερα.

Στον ορεινό όγκο του ΓράμμουΤο 21ο Διήμερο πραγματοποι-είται στην περιοχή που έχει

συνδεθεί με τις κορυφαίες στιγμές της δράσης του ΚΚΕ και της ταξικής πάλης στην Ελ-λάδα, στο Γράμμο. Η σπάνια αυτή ομορφιά φέρνει πάνω της τα «σημάδια» από την τρί-χρονη εποποιία των μαχητών

και μαχητριών του ΔΣΕ. Η κο-ρύφωση της δράσης του, που αγκάλιασε όλη την Ελλάδα και η τελική αναμέτρηση δό-θηκαν σε αυτά τα μέρη. Κάθε κορφή, κάθε πέτρα και κάθε δέντρο του Γράμμου είναι ένα κομμάτι της χρυσής ιστορίας και του ηρωισμού του ΔΣΕ.Το μέρος αυτό που σε μαγεύει με την ομορφιά του, είναι το ίδιο με αυτό που υπεράσπι-σαν σκληρά οι μαχητές του Γράμμου για 70 μέρες, όσο κράτησε η μεγάλη μάχη του Γράμμου, το καλοκαίρι του ‘48. Στον τομέα Νεστορίου, ο κυβερνητικός στρατός συ-γκέντρωσε συνολική δύναμη πάνω από 55.000 φαντάρους ενώ οι μαχητές του ΔΣΕ δεν ξεπέρασαν τους 1.500. Το σχέδιο του αστικού στρατού προέβλεπε πως 2 μεραρχίες του, η μία από βορρά και η άλλη από το νότο, θα σχημά-τιζαν λαβίδα κατά μήκος των συνόρων για να εγκλωβίσουν τις δυνάμεις του ΔΣΕ. Οι επι-τελείς του αστικού στρατού υπολόγιζαν πως σε μια εβδο-μάδα θα τα έχουν καταφέρει. Η αποφασιστική αντίσταση

των μαχητών του ΔΣΕ στον τομέα Νεστορίου σμπαρά-λιασε τα σχέδιά τους. Στις 15 Ιούνη του ‘48 ο αστικός στρα-τός άρχισε να σφυροκοπά τις θέσεις του ΔΣΕ στον τομέα με μαζική χρήση πυροβόλων και αεροπορίας. Στις 16 χτυπά σε όλο το μήκος του μετώπου: Στη Φτεριά, στο Ακόντιο, στο Νικολέρι και σε άλλα σημεία. Στην Κοπάνκα τα βράχια έλιω-σαν από τα περίπου 2.000 βλήματα που ρίχτηκαν εκεί, αλλά το ύψωμα κρατήθηκε από τον ΔΣΕ. Ο σχεδιασμός του αστικού στρατού προέ-βλεπε ότι από τις πρώτες μέ-ρες θα είχε καταληφθεί όλη η περιοχή μέχρι την Αλεβίτσα. Το σχέδιο έμεινε στα χαρτιά. Η 15η μεραρχία του αστικού στρατού αποσύρθηκε για επα-νεκπαίδευση, ενώ η 3η ορεινή ταξιαρχία της αποσύρθηκε ύστερα από σοβαρές απώ-λειες. Δεκαπέντε μέρες μετά την έναρξη των επιχειρήσεων ο αντιστράτηγος Κιτριλάκης γράφει πως οι δυνάμεις του αστικού στρατού δεν είχαν προχωρήσει «ούτε κατά εν σχεδόν βήμα».

Πωλείται κτήμα με ελιές 9 στρεμμάτων, στην περιοχή «Πατουμένη» (από Βουναράκι προς Αλυφαντά).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-2928760 και 6934423987.

Είχαμε ζητήσει σαν ΠΑΣΥ να παρθούν όλα τα μέτρα έτσι που η εργασία για την καταπολέμηση του δάκου να είναι αποτελε-

σματική ώστε να προστατευτεί η φετινή καλή παραγωγή. Συγκεκριμένα είχαμε ζητήσει και έγκαιρα, να αρχίσει η εργασία αυτή και να γίνει από τα ανάλογα συνερ-

γεία που θα είναι επαρκώς στελε-χωμένα από επιστημονικό και εργα-τικό προσωπικό.

Ομως ούτε το ένα ούτε το άλλο έγι-νε. Και αυτό γιατί αφενός η δακο-κτονία δεν άρχισε ακόμα έτσι που να υπάρχουν βιώσιμοι λόγοι ότι η καταπολέμηση του εντόμου και μά-λιστα της πρώτης γενιάς του, κάθε

άλλο παρά αποτελεσματική θα εί-ναι, και αφετέρου γιατί τα συνερ-γεία που θα κάνουν αυτή την δου-λειά θα είναι λειψά και σε αριθμό και σε στελέχωση. Συγκεκριμένα ο αριθμός των εργα-ζομένων που θα τα πλαισιώσουν είναι μειωμένος κατά το ήμισυ σε σχέση με τον περσυνό που όπως είναι γνωστό κι αυτός ήταν μειω-μένος σε σχέση με τον προηγού-μενο χρόνο. Το ίδιο μικρότερο θα είναι ο αριθμός των επιστημόνων, που θα παρακολουθούσαν και θα έλεγχαν την όλη δουλειά.

Βάσιμοι λοιπόν οι φόβοι που εκ-φράζουν οι αγρότες μας και με τους οποίους συμφωνούμε και εμείς, ότι η καθυστέρηση έναρξης της δακοκτονίας και τ’ άλλα προβλή-ματα που αφορούν την επάρκεια των συνεργείων και την στελέχωση

τους θα έχουν τις αρνητικές επιπτώ-σεις και στην ποσότητα αλλά κύρια στην ποιότητα του ελαιολάδου που

θα παραχθεί. Και βέβαια κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη γι’ αυτό. Κι αυτός δεν είναι άλλος από το κράτος, από την κυβέρνηση, από την περιφέρεια.

Και επειδή οι κυβερνήσεις όλες εκείνο που ξέρουν είναι να δημι-

ουργούν προβλήματα και να φορ-τώνουν σε άλλους και μάλιστα σε εκείνους που δεν φταίνε γι’ αυτά, όπως γίνεται και με την καπιταλι-στική κρίση, γι’ αυτό και πρέπει οι ελαιοπαραγωγοί να είναι σε εγρή-γορση για να το απαιτήσουν και να το επιβάλλουν. Δηλαδή να αποζημιωθούν για τις τυχόν απώλειες που θα έχει η πα-ραγωγή τους και όσο αφορά τον όγκο της και την ποιότητα της. Τώρα σε σχέση με την ανάθεση σε ιδιώτες αυτής της εργασίας, θα θέ-

λαμε να τονίσουμε την κάθετη αντί-θεση μας. Πρέπει και επιβάλλεται η εργασία αυτή να γίνεται από το κρότος. Κι αυτό να είναι υπεύθυνο για την έγκαιρη και καλή διεξαγωγή της απέναντι στους παραγωγούς.

του Σταύρου Σκοπελίτη

Page 7: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.966, 4-7-2012

/7Τετάρτη 4 Ιούλη 2012

Οσοι εργαζόμενοι πή-ραν το εκκαθαρι-στικό της εφορίας αντιμετωπίζουν έναν εφιάλτη. Ανεργοι με

μηδενικό εισόδημα το 2011, επειδή κάποτε μπόρεσαν να αγοράσουν ένα ΙΧ πρέπει να πληρώσουν ακό-μα και 300 ευρώ φόρο. Σε χιλιάδες νέα ζευγάρια κόπηκε το επίδομα παιδικού σταθμού και δεν μπορούν να πάνε εκεί τα παιδιά τους για να βγουν στο μεροκάματο. Καρκινο-παθείς δεν μπορούν να κάνουν θε-ραπεία και κινδυνεύει η ζωή τους. Υπάρχουν οικογένειες που δεν κά-νουν εμβόλια στα παιδιά τους γιατί δεν έχουν ούτε ευρώ στην τσέπη. Θερίζει η ανεργία και οι μισθοί πέ-φτουν κατακόρυφα. Για όλα αυτά, το ΚΚΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμ-μή του αγώνα. Σε ό,τι αφορά στην κοινοβουλευτική του δράση έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταθέσει πρό-ταση νόμου για την κατάργηση του μνημονίου, της δανειακής σύμβα-σης και όσων νόμων σχετίζονται με αυτά. Ταυτόχρονα, τονίζει ότι ορ-γανωμένα, μέσα από τα συνδικάτα, τους μαζικούς φορείς, τις Λαϊκές Επιτροπές, πρέπει να υπάρξει αντί-δραση και σχέδιο απόκρουσης της άγριας αντιλαϊκής επίθεσης. Με πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, στήριξη και αλληλεγγύη προς εκείνους που αντιμετωπίζουν άμεσα πρόβλημα επιβίωσης.Ολα τα παραπάνω αφορούν ακόμα

και στη ζωή πολύ άμεσα. Το να πά-ρει ένας ασθενής, ένας χρονίως πά-σχων το φάρμακό του μία μέρα, το να πιει ένα βρέφος γάλα το βράδυ πριν κοιμηθεί, το να έχει ένα καρ-βέλι ψωμί στο τραπέζι ένα νέο ζευ-γάρι, να πάρουν το επίδομά τους και να έχουν φάρμακα τα Ατομα με Αναπηρία, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Γι' αυτό το ΚΚΕ καλεί όλο το λαό σε δράση. Οι δυνάμεις του στα συνδικάτα και στους άλλους φορείς του λαϊκού κινήματος πρω-τοστατούν για την οργάνωση της δράσης για όλα αυτά τα ζητήματα, όπως και για το εργατικό εισόδημα, το επίδομα του ανέργου, γενικά να μπει φρένο στην αντιλαϊκή πολιτι-κή.

***Δεν αρκείται όμως μόνο σε αυτό. Λίγο - πολύ προεκλογικά ακόμα και η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ μιλούσαν - έστω και κάλπικα - για τέτοια ζητήματα, λέγοντας ότι μπορούν να αντιμε-τωπιστούν με την επιμήκυνση του χρόνου εφαρμογής του μνημονίου με επαναδιαπραγμάτευση στην ΕΕ. Δημαγωγούσαν ακριβώς γιατί ήθε-λαν να περιορίσουν τις εκλογικές τους απώλειες. Δημαγωγούσαν και άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθούσε και προσπαθεί να εξηγήσει ότι αρκεί η τροποποίηση του μνημονίου με επαναδιαπραγ-μάτευση στο πλαίσιο της ΕΕ για να λυθούν τέτοια προβλήματα και κα-

λούσε στην ανάδειξη μιας τέτοιας κυβέρνησης.Αυτή η πολιτική προπαγανδίστηκε ως πολιτική που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης και των συνεπειών της για τα λαϊκά στρώ-ματα, αλλά γι' αυτό ακριβώς είναι κάλπικη. Γιατί εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση αλλά σε όφελος του κεφαλαίου. Χτυπάνε το λαϊκό εισόδημα, κάνουν περικοπές στην ικανοποίηση των λαϊκών ανα-γκών (Υγεία, φάρμακα, Πρόνοια, επιδόματα ανεργίας κ.λπ.), γιατί αυτό βοηθά το κεφάλαιο να έχει λι-γότερες απώλειες από τη χασούρα του λόγω κρίσης, λιγότερες ή και καθόλου απώλειες κερδών.

***Η αιτία για όλα τα δεινά του λαού έχει μία συγκεκριμένη πηγή. Το κα-πιταλιστικό σύστημα. Οσο υπάρχει αυτό θα φέρνει οικονομικές κρί-σεις που θα θερίζουν την κοινωνία. Μέσα από τον αναγκαίο αγώνα για τα άμεσα ζητήματα που καίνε, όσο υπάρχει πάνω απ' το κεφάλι των λαϊκών στρωμάτων ο καπιτα-λιστής, η καπιταλιστική Ευρωπαϊ-κή Ενωση θα τους καταστρέφει τη ζωή και αυτό σημαίνει: Πεινασμένα παιδιά που λιποθυμούν, φτώχεια, ανεργία, δουλειά χωρίς ασφάλιση, χρέη στις τράπεζες, αδυναμία να πληρώσουν φάρμακα και να πάνε στο γιατρό, να ζητιανεύουν ψίχου-

λα για να φάνε, ιμπεριαλιστικούς πολέμους κ.λπ. Είναι δυνατόν οι ερ-γάτες να ανεχτούν να περνά έτσι η ζωή τους;Να γιατί η πάλη γι' αυτά τα άμεσα λαϊκά προβλήματα πρέπει να ενα-ντιώνεται στην αιτία που τα προ-καλεί. Την πολιτική του κεφαλαίου, τους καπιταλιστές και τις κυβερ-νήσεις τους στην ΕΕ. Που συνδέει αυτό τον αγώνα με την πάλη για την εξουσία. Γιατί διαφορετικά εί-ναι αδύνατον να απαντήσουμε πώς ο λαός θα βγει απ' την κρίση, πώς θα κερδίσει όλα όσα έχασε, πώς θα ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες του στις οποίες κάνει όλο και περισσό-τερες εκπτώσεις. Αυτό δε σημαίνει ότι κάτω από προϋποθέσεις δεν μπορεί να έχει κάποιες κατακτή-σεις. Αλλά αν μένει σ' αυτό μόνο θα τις ξαναχάσει όπως τις χάνει και τώρα. Αν δε βγει ο λαός στην επίθεση, τα προβλήματα θα εμφα-νίζονται σαν τη Λερναία Υδρα. Θα κόβεις 1 κεφάλι, θα φυτρώνουν 10. Και θα κυλά η βάρβαρη ιστορία του καπιταλισμού αναπαράγοντας τη ζοφερή πραγματικότητα της ανερ-γίας, της φτώχειας, των υποσιτι-σμένων παιδιών, των θυμάτων από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και τόσα άλλα. Και όσο περισσό-τερο θα σαπίζει τόσο περισσότερο θα παρασέρνει εκατομμύρια εργα-ζόμενους και τις οικογένειές τους στον όλεθρο.

Καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η περί-οδος των καλο-καιρινών αδειών, α ναδει κ νύε ται

περίτρανα ότι το λαϊκό δικαί-ωμα στην αναψυχή μετατρέ-πεται σε ... άπιαστο όνειρο για τις λαϊκές οικογένειες, τα ζευγάρια, τους νέους. Ο τουρισμός, η αναψυχή, η ξε-κούραση μετατρέπονται από δικαίωμα σε πολυτέλεια, καθώς έστω και λίγες μέρες διακοπών απαιτούν ένα τε-ράστιο χρηματικό κεφάλαιο που όλο και λιγότεροι - ελά-χιστοι πλέον - μπορούν να διαθέσουν.Την ώρα που η πραγματική ανεργία έχει ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο, οι μισθοί δέχονται συντριπτικό χτύπη-μα, το κατώτερο μεροκάμα-το βρίσκεται πλέον στα 21,99 ευρώ (καθαρά) και στα 19,17 ευρώ (κάτω των 25 ετών), η φορολογία έχει εκτιναχθεί

στα ύψη και οι ερ-γαζόμενοι βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για την Παιδεία, την Υγεία και την Πρόνοια, καθίστα-ται προφανές ότι οι διακοπές απο-τελούν ... σπατάλη για την εργατική και λαϊκή οικογέ-νεια. Ο κατώτατος μισθός διαμορφώ-νεται στα 492 (κα-θαρά) για όσους είναι πάνω από 25 ετών και 429 ευρώ για όσους είναι μι-κρότεροι.Την ίδια στιγμή, οι μεγαλοεπιχειρη-ματίες του κλάδου παρεμβαί-νουν πολύμορφα ζητώντας νέα προνόμια (επιδοτήσεις κ.τ.λ.) όχι γιατί θέλουν να προστατεύσουν το δικαίωμα του λαού στην αναψυχή και

τις διακοπές, αλλά για να συ-νεχίσουν να το ακριβοπου-λάνε ως εμπόρευμα. Σ' αυτό το πλαίσιο συκοφαντούν με κάθε τρόπο τους αγώνες των εργαζομένων του κλάδου, ισχυριζόμενοι ότι οι κινητο-

ποιήσεις τους είναι που κλεί-νουν τις επιχειρήσεις. Αυτό το ψέμα επιστράτευσαν και την περασμένη Τετάρτη, με αφορμή την πανελλαδική απεργία που έκαναν οι ερ-γαζόμενοι διεκδικώντας ΣΣΕ

χωρίς μειώσεις μισθών και δικαιωμάτων...Το δικαίωμα του λαού στις δι-ακοπές δέχεται επίθεση: Πρώ-τον, απ' την άγρια αντιλαϊκή, ληστρική πολιτική που λεη-λατεί το λαϊκό εισόδημα, δυ-σκολεύοντας την ικανοποίηση βασικών αναγκών της λαϊκής οικογένειας. Και δεύτερον, απ' την ίδια την επιχειρηματική δράση στον τουρισμό που κα-θιστά ακόμη και ένα μπάνιο στην παραλία ως αφόρητο έξοδο για μια οικογένεια. Η συ-κοφάντηση των εργαζομένων του κλάδου και των αγώνων τους γίνεται από εκείνους που τσακίζουν το λαϊκό δικαίωμα στις διακοπές. Να γιατί η πάλη των εργαζομένων στον κλάδο για εργασία με πλήρη δικαι-ώματα συνδέεται άρρηκτα με το δικαίωμα κάθε λαϊκής οικογένειας στον τουρισμό, στην υπεράσπιση του οποίου πρέπει να μπουν μπροστά οι εργαζόμενοι του χώρου.

Page 8: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.966, 4-7-2012

8/ Τετάρτη 4 Ιούλη 2012

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ

Στη μνήμη της αγαπημένης μου γειτόνισσας Αργυρώ Στεφανή, που έφυγε πρόσφατα από την γειτονιά μας για την γειτονιά των αγγέλων, προσφέρω στη ΚΟΒ Αγιάσου του ΚΚΕ 15 αντί για στεφάνι.

Καμπιρέλλη Ταξιαρχούλα

Πέθανε και κηδεύτηκε στη Μυτιλήνη ο Γιάννης Ανδίκος, στη μνήμη του η Αφροδίτη Κουζέλλη προσφέρει στο ΚΚΕ 20 ευρώ.

Εισπράκτορες του

στην περιοχή Αττικής

Οι συνδρομητές περιοχής Αθήνας και Πειραιά, μπορούν να δίνουν τις συνδρομές τους, στους παρακάτω συμπατριώτες μας που εισπράτ-τουν για λογαριασμό του “Νεο Εμπρος”. - Παναγιώτης Ελευθεριάδης Ιππολύτου 11, τηλ. 210-2235158. - Χρήστος Κυμιατζής Ψάχου 17, Νέα Σμύρνη,, τηλ. 210-9318781. - Γιώργος Λεβεντός Κοραλίων 20, Περιστέρι, τηλ. 210-5013433.- Παναγιώτης Σταυράκης Νικ. Αρώνη 30-32 Βύρωνας, τηλ. 210-7650921.

μικρές ΑΓΓΕΛΙΕΣ--- Πωλείται γωνιακή οικία στον Συνοικισμό (Κυδωνιών 65).Διαθέτει, 2 υπνοδωμάτια, χολ, μπά-νιο, κουζίνα, κλιματισμό και μικρή αυλή.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 697-7692735 και 22510-23392.

ΟΧΙ ΔΑΝΕΙΟ

--- Ο Αβαγιανός Μιχάλης, εργολά-βος οικοδομών, αναλαμβάνει στην Αθήνα ανακαινίσεις και αναπαλαιώ-σεις οικοδομών. Τηλ: 210-9715631 και 6947709536.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΟ--- Ενοικιάζεται καινούργια γκαρσονιέρα 2χωρη (σαλονο-τραπεζαρία-υπνοδωμάτιο) 45τμ σε 1ο όροφο στην Χρυσομαλ-λούσα. Αυτόνομη θέρμανση, κλιματι-στικό, μεγάλη βεράντα με τέ-ντες, ντουλάπα, καναπέ, κρεβά-τι, τηλεόραση, ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο.

Τηλέφωνο: 6937277315

Πωλείται ή ενοικιάζεται καινούργιος άριστης κατασκευής μεγάλος αυτό-νομος χώρος 166 τ.μ., με εξωτερικό χώρο προς εκμετάλλευση 1.200 τ.μ. με θέα στο Ακρωτήρι. Τηλ. 6937277315.

Άμεση Δράση__________________________100Τροχαία_______________________22510-22030Τουριστική αστυνομία___________22510-22776Πυροσβεστική_________________________199Δασική Υπηρεσία_______________________191Λιμεναρχείο Μυτιλήνης_108/22510-40827/24115Στρατολογικό Γραφείο___________22510-28452Εισαγγελία____________________22510-22522Πρωτοδικείο___________________22510-22518Υπουργείο Αιγαίου________22510-38200/28296Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου______22510-27601Νομαρχία Λέσβου______________22510-46777ΚΕΠ (Νομαρχία)_______________22510-37181Δήμος Μυτιλήνης_________22510-41504/28501Αεροδρόμιο______________22510-38700/38702Ολυμπιακή Αεροπορία___________22510-61590Aegean Airlines________________22510-61120Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου_____22510-42239ΝΕΛ Κεντρ. Πρακτ. _______22510-37775/37768ΚΤΕΟ________________________22513-54100Αστικά ΚΤΕΛ__________________22510-46436Υπεραστικά ΚΤΕΛ______________22510-28873ΤΑΞΙ______________22510-25900/23500/22064ΟΤΕ Βλάβες__________________________121ΔΕΗ Βλάβες______________1050/22510-28860ΔΕΥΑΜ Βλάβες__________22510-23843/24444ΟΤΕ Πληροφορίες____________________18888Μετεωρολογικό Δελτίο__________________149Εφημερεύοντα Φαρμακεία______________1434Νοσοκομείο Μυτιλήνης__________22510-57700ΕΚΑΒ_______________________________166ΙΚΑ Μυτιλήνης________________22510-28498

Κέντρα Υγείας Άντισσας_____________________22530-56440Καλλονής____________________22530-22222Πλωμαρίου____________________22520-32151Πολιχνίτου____________________22520-41111

Χρήσιμα Τηλέφωνα ΛήμνουΔημαρχείο Λήμνου_______________22540-22996Νοσοκομείο Μύρινας______22540-23333/22222Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας______22540-22200Αστυνομ. Σταθμός Μούδρου______22540-71201Πυροσβεστική Υπηρεσία________22540-22199Λιμεναρχείο Μύρινας____________22540-22225Λιμεν. Σταθμός Μούδρου________22540-71240Στρατιωτική Διοίκηση___________22540-22516Αερολιμένας Λήμνου____________22540-31204Βλάβες ΟΤΕ___________________22540-22121Βλάβες ΔΕΗ___________________22540-22448Βλάβες Ύδρευσης______________22540-25088

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΧειρούργου οφθαλμιάτρου

τ. Επιμελήτρια του Ε.Σ.Υ.

ΚΑΒΕΤΣΟΥ 11(πλησίον καταστημάτων με τα στρώματα)

ΔΕΧΕΤΑΙΠρωί: 9π.μ. - 1μ.μ. Καθημερινά με ή χωρίς ραντεβού Απόγευμα: Κατόπιν ραντεβού (Σάββατο πρωί)

Το ιατρείο δύναται να συνταγογραφεί απευθείας γυαλιά με βάση το Α.Π. 536(23-1-12), φάρμακα και λοιπές παροχές

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΤΗΛΕΦΩΝΑ

Ιατρείο: 22510-42312 /// Οικίας: 22510-41487

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑΗ ΚΟΒ Αγιάσου του ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήρια για το θά-νατο της Ευστρατία Καλέλλη στα παιδιά, στα εγγόνια και τους λοιπούς συγγενείς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΠΑ.Σ Μυτιλήνη 25-06-2012 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 135ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ *ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ* Ταχ.Δ/νση: Ε. Βοστάνη 31 & Καμπά Τηλ: 22510-48083Fax: 22510-48083

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓια την εγγραφή μαθητών-τριών στην ΕΠΑ.Σ (Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών) του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Η ΕΠΑ.Σ (Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών) του Γενικού Νοσοκομεί-ου Μυτιλήνης προκειμένου να προβεί στην εγγραφή 25 (είκο-σι-πέντε) εξωτερικών μαθητών για διετή φοίτηση για το σχο-λικό έτος 2012-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων: α) άρθρο 10 του Ν. 3475/06 (ΦΕΚ 146/Α/06) β) άρθρα 6,7,8,9, και 10 Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 148096/Γ2/07 (ΦΕΚ 2511/07) γ) και των παρ. 4 και 5 της αριθμ. 56647/Γ2/07 (ΦΕΚ 947/Α/07) Υπουργικής Απόφασης

καλεί

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιο-λογητικά από 28-06-2012 έως και 27-07-2012 στην Γραμμα-τεία της σχολής και ώρες από 9 π.μ. έως 1 μ.μ. Οι αιτήσεις με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον κηδεμόνα του μαθητή ή από τον ίδιο αν είναι ενήλικος ή στέλ-νονται ταχυδρομικά μέχρι 27-7-2012 της αποστολής αποδει-κνυόμενης με την σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου με πλήρη στοιχεία. 2.Απολυτήριο Λυκείου (φωτοτυπία επικυρωμένη) ή τουλάχι-στον αποδεικτικό Α ή Β τάξης Λυκείου (φωτοτυπία επικυρω-μένη). 3.Πιστοποιητικό γέννησης.

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ‘ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ

Page 9: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.966, 4-7-2012

/9Τετάρτη 4 Ιούλη 2012

Πωλείται Seat Cordoba, χρώματος άσπρο, μοντέλο του 1999, σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979411811.

Αυτό το «υπέροχο αξιοθέατο», «προ-νόμιο» των ντόπιων αλλά και των τουρι-

στών βρίσκεται στην δεύτερη είσοδο της Ανεμώτιας στη το-ποθεσία «Ζωαγορά» στο δρό-μο προς την Καλλονή.Μια τοποθεσία αρκετά γνώρι-μη μιας και η μετατροπή της σε χωματερή μας έχει απα-σχολήσει και στο παρελθόν και έχουμε αναφερθεί με φω-τογραφίες και γραπτούς σχο-λιασμούς. Οπως διακρίνεται από τον τίτλο και την ημερομηνία της εφημερίδας οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου. Για όσους καλοπροαίρετα δι-

ερωτηθούν «πως δημιουργή-θηκε αυτό το πρόβλημα;» ας προσέξουν στις φωτογραφίες τις πινακίδες που τοποθέτη-σαν οι αρμόδιοι και προτρέ-πουν το κόσμο να τα πετάει στη συγκεκριμένη τοποθεσία τα απορρίμματα και για όσους βιαστούνε να μιλήσουν για κάτι προσωρινό για να απο-ποιηθούν των ευθυνών τους παρουσιάζουμε και φωτογρα-φίες από τον μήνα Απρίλιο όπου "ο λόφος" ήταν εκεί.

ΥΓ: Θα επανέλθουμε σύντομα με νέες αναφορές και γενικό-τερα στο πρόβλημα με την κα-θαριότητα που αντιμετωπίζει το νησί μας.

Η Διοίκηση του ΣΕΜ-ΜΕΛ με ανακοί-νωση της στέκεται δίπλα στον αγώνα που δίνουν οι συ-

νάδελφοι τους, τονίζοντας πως ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων των εργαζομένων όχι μόνο στα ΜΜΕ αλλά σε κάθε τόπο δουλειάς.

Πιο συγκεκριμένα: «Την ώρα που η κρίση πλήττει όλους τους εργασιακούς χώ-ρους και αφήνει είτε ανέργους είτε επισφαλώς εργαζομένους, ο κλάδος των Μ.Μ.Ε. πανελλα-δικώς δεν έχει μείνει αλώβητος. Εντυπα Μέσα και σταθμοί, τηλε-οπτικοί και ραδιοφωνικοί, υπά-γονται συλλήβδην στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, προ-βαίνουν σε απολύσεις, υπογρά-φουν ατομικές ή και επιχειρησι-ακές συμβάσεις, σφίγγοντας τον κλοιό για κάθε εργαζόμενο.Και ενώ με τη λήξη της μετενέρ-γειας οι χώροι εργασίας μοιά-ζουν με νάρκη έτοιμη να σκά-σει, περιμένοντας τον εκλογικό κονιορτό να πέσει, κάποιοι στη Λέσβο αναρωτιούνται τι καθι-στά κάποιον επαγγελματία και τι ερασιτέχνη - δημοσιογράφο,

εικονολήπτη, σελιδοποιητή.- Οταν καλούμαστε να υπερα-σπιστούμε με νύχια και με δό-ντια τα αυτονόητα, ασφάλιση και βιώσιμους μισθούς, σύμφω-νους με τις συλλογικές συμβά-σεις.- Οταν στα κανάλια, τα ραδιό-φωνα, τις εφημερίδες εργάζο-νται υπάλληλοι χωρίς συγκεκρι-μένο αντικείμενο, που «κάνουν τα πάντα και συμφέρουν».- Οταν στο χώρο των Μ.Μ.Ε. κυ-κλοφορούν κάποιοι που εργά-ζονται από την πίσω πόρτα, με δεύτερα και τρίτα εισοδήματα, καταλαμβάνοντας θέσεις εργα-σίας ενώ η ανεργία έχει χτυπή-σει ήδη την πόρτα σε πολλούς.- Οταν χρησιμοποιείται σαν άλ-λοθι το χόμπι, τη στιγμή που η νομοθεσία απαγορεύει την «εθε-λοντική εργασία» στα Μ.Μ.Ε. και αναγνωρίζει ως επαγγελ-ματίες δημοσιογράφους όσους με απλά λόγια δουλεύουν στα Μ.Μ.Ε. με δημοσιογραφικά έν-σημα και μισθό που αντιστοιχεί στη σύμβασή τουςΓια την τήρηση και την προά-σπιση των εργασιακών δικαιω-μάτων ΟΛΩΝ των Εργαζομένων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Λέσβου, συμπαραστεκόμαστε

στον αγώνα της Ενωσης Συντα-κτών Ημερησίων Εφημερίδων Ηπείρου, Πελοποννήσου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) ενάντια στο φαινόμενο της παραδημοσιο-γραφίας.Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, μέλη της ΕΣΗΕΠΗΝ δίνουν ένα δίκαιο αγώνα και έχουν κατα-συκοφαντηθεί, επειδή υπερα-σπίζονται και προσπαθούν να προστατεύσουν το αυτονόητο: την εργασία τους! Η μάχη είναι κοινή για όλους τους εργαζόμε-νους και τις εργαζόμενες των ΜΜΕ και το ΣΕΜΜΕΛ θα δίνει το παρών σε κάθε αγώνα που προσδοκά να αποτελέσει ανά-χωμα στην επίθεση που δέχεται ο ευρύτερος κλάδος με αφορμή την οικονομική κρίση.

ΚΑΛΟΥΜΕ:τους κρατικούς ελεγκτικούς μη-χανισμούς να επιτελέσουν τον εντεταλμένο ρόλο τους και να προβούν στους απαραίτητους ελέγχους, διασφαλίζοντας την τή-ρηση της εργατικής νομοθεσίας, η οποία έχει κατακτηθεί με αγώνες και αίμα και σήμερα επιχειρείται να υπονομευθεί και να αντικατα-σταθεί με πρακτικές και νομοθε-τικές ρυθμίσεις ζούγκλας».

Τα σύννεφα πολέ-μου πάνω από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατο-λής πυκνώνουν. Γίνεται φανερό

ότι οι ίδιες ισχυρές ιμπεριαλι-στικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ που σκόρπισαν την αστάθεια σε μια σειρά χώρες της περιοχής από Βόρεια Αφρική έβαλαν στο στόχαστρο τη Συρία. Εντο-να δυσαρεστημένα τμήματα αυτών των λαών πάντα υπάρ-χουν υπό τη βία ανελεύθερων κυβερνήσεων και καθεστώ-των. Αρκεί οι ιμπεριαλιστικές δυτικές δυνάμεις να τις ενερ-γοποιήσουν με χίλιους δυο τρόπους. Από τους εξοπλι-σμούς μέχρι τη χρηματοδότη-ση χαφιεδισμού, τρομοκρατί-ας και προβοκάτσιας. Είναι η μέθοδος που κρατά από τον καιρό της ανοιχτής αποικιο-κρατίας. Στη Συρία έγιναν δια-δηλώσεις εναντίον της κυβέρ-νησης. Ομως δεν είχαν εύκολο κι επιτυχές αποτέλεσμα, όπως π.χ. στη Λιβύη. Το πρόβλημα δυσκόλεψε Αγγλο-Γάλλους κι Αμερικάνους με τις ευρωπα-ϊκές ουρές τους στο ΝΑΤΟ κι όχι μόνο. Αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ανοιχτής στρατι-ωτικής παρέμβασης γνωρίζο-ντας ότι αυτό θα περιπλέξει εντελώς επικίνδυνα την κατά-σταση.

Ο ρωσικός ιμπεριαλισμός βρί-σκεται πάντα σε ετοιμότητα να υπερασπιστεί τις επιρροές του στην περιοχή. Η Συρία εί-ναι μια από αυτές και φαίνε-ται ως η ισχυρότερη. Το μέχρι στιγμής επεισόδιο πολεμικής προβοκάτσιας υλοποιείται από το πολιτικο-στρατιωτικό καθεστώς της Τουρκίας. Οι ανατολίτες της Τουρκίας βλέ-πουν ότι μια πολεμική ενερ-γοποίηση του ΝΑΤΟ κατά της Συρίας θα λειτουργήσει πολ-λαπλά υπέρ τους, οικονομικά, πολιτικά κι ίσως κι εδαφικά. Η ενεργοποίηση του τουρκικού στρατού προσδοκούν ότι θα ισοπέδωνε κάθε διαφορετική φωνή στην περιοχή μέχρι και το κουρδικό πρόβλημα. Μόνο που οι Τούρκοι μιλιταριστές αποτολμούν μια ανοιχτή πα-ρέμβαση μόνο υπό την προ-στατευτική κάλυψη του ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει πριν απ' όλα την ενίσχυσή τους που τους γείτονες «συμμάχους», δηλ. την Ελλάδα. Εδώ οφείλεται το ξαναζέσταμα διμερών συ-ναντήσεων Ελλάδας - Τουρκί-ας υπό το σύνηθες πρόσχημα της μεγαλύτερης εξομάλυν-σης των σχέσεων των δυο χω-ρών. Να, πώς αξιοποιείται το μόνιμο πρόβλημα των ελλη-νο-τουρκικών σχέσεων. Ενα πρόβλημα που θα παραμένει εσαεί εφόσον οι δύο χώρες

δεσμεύονται από τις ιμπερια-λιστικές εξαρτήσεις τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Η μεγαλο-αστική τους τάξη γνωρίζει να χειρίζεται τη συμπεριφορά τους ως πιστή σύμμαχος του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Το πρόβλημα επομένως της Συρίας δεν είναι ένα μεμονω-μένο πρόβλημα, αλλά συν-δέεται και θέτει σε δοκιμα-σία πίστης κι αφοσίωσης στα εταιρικά ΝΑΤΟικά κελεύσμα-τα, που άλλωστε αποτελούν τμήμα τους.Ολα δείχνουν ότι αυτή τη φορά η ελληνική αστική τάξη σκέπτεται να ενδώσει πιο ενεργητικά απ' ό,τι στην πε-ρίπτωση της Λιβύης. Το πώς, δεν είναι ακόμη έτοιμο. Ομως στα κυβερνητικά διπλωματικά συρτάρια βρίσκονται πιθανά σενάρια που συμφωνούν σ' ένα τραγικότερο. Στη βύθιση της Ελλάδας στο τέλμα ιμπερι-αλιστικής ανοιχτής πολεμικής παρέμβασης. Οι δικαιολογίες και υπάρχουν και εφευρίσκο-νται. Θα είναι ιδιαίτερα ανα-κουφιστική μια τέτοια εξέλιξη στη δίνη της οικονομικής και γενικότερης κρίσης για την ελ-ληνική αστική τάξη. Στο χέρι του οργανωμένου λαού είναι να αποτρέψει μια τέτοια εξέ-λιξη εμπλοκής σε ιμπεριαλι-στική επέμβαση.

Page 10: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.966, 4-7-2012

10/ Τετάρτη 4 Ιούλη 2012

Μικρή αγγελίαΠωλείται μισή άδεια ταξί (50%) στην περιοχή της Μυτιλήνης. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 693-2434452.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το καλοκαίρι τόσο στη πόλη της Μυτιλήνης όσο και στα χωριά του νησιού

στο Αρχοντικό Γεωργιάδη-Εκθεση ζωγραφικής Blanca Galvez έως τις 13 Ιουλί-ου -Εκθεση ζωγραφικής Δημήτρης Βαριά έως τις 13 Ιου-λίου -Προβολή της ταινίας «Τα μήλα του Αδάμ» την Πέ-μπτη 2 Ιουλίου-Προβολή της ταινίας «ο Γατόπαρδος» την Δευτέρα 9 Ιουλίου

Εκδηλώσεις στη Μυτιλήνη και τα χωριά του νησιού

3 Ιουλίου και κάθε Τρίτη έως 28 Αυγούστου

Μαθήματα ζωγραφικής σε παιδιά από 6-14 ετών από την Πολιτιστική Αναζήτηση Λέσβου «Πολιάνα», στον αύλειο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης «Χαλίμ Μπέη».Εγγραφές για συμμετοχή και πληροφορίες. Κα. Ανίκ Ντουνιά τηλ. 6951547746 & 22510-28424Κα. Kαίτη Καράκοντη.Ωρες Μαθημάτων 10:00-12:00

Τετάρτη 4 ΙουλίουΤο θέατρο ΑΡΜΑ παρουσιάζει την παράσταση «Τρις εξαμαρτείν», μια κωμωδία του Αλέκου Σακελάριου, στο Κάστρο Μυτιλήνης. Ωρα έναρξης 21:00

Τετάρτη 4 ΙουλίουΜουσικοχορευτική εκδήλωση «Αιγαιοπελαγίτικες μελωδίες στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου» με το μουσικό σχήμα των Γιώργου Αδαμπατά, Απόστολου Μυρογιάννη, Λευτέρη Παπαμακαρίου και το χορευ-τικό του Δήμου με τον Κώστα Αγκοπιάν, στον αύλειο χώρο Πολυκέντρου Πολιχνίτου. Είσοδος ελεύθερηΩρα έναρξης 21:00

Πέμπτη 5 ΙουλίουΤο θέατρο ΑΡΜΑ παρουσιάζει την παράσταση «Ο γά-μος του Καραγκιόζη» με την συμμετοχή του Αγάθω-να και της ορχήστρας του, στο Κάστρο Μυτιλήνης. Μια κωμωδία του Αντώνη Μόλα Ωρα έναρξης 21:00

Σάββατο 7 ΙουλίουΚουκλοθέατρο «Η νεράιδα και το σαλιγκάρι» από το θέατρο Κουκλοπαραμυθάδων «Λαχταρού», στο Πο-λύκεντρο Σκοπέλου.Ωρα έναρξης 20:00

Κυριακή 8 ΙουλίουΕνα ταξίδι Μικρασιατικών και Λεσβιακών γεύσεων στην Καλλονή με έκθεση εδεσμάτων φιλοτεχνημένα με γούστο και φαντασία από τις γυναίκες των αγρο-τουριστικών συνεταιρισμών του νησιού. Χορευτικό πρόγραμμα από την Αγρα.Επίσημοι προσκεκλημένοι ο Ηλίας Μαμαλάκης και ο Δημήτρης Σκαρμούτσος. Στο Ξενοδοχείο «KALLONI VILLAGE». Ωρα έναρξης 18:00

Τετάρτη 11 ΙουλίουΜουσικοχορευτική εκδήλωση «Αιγαιοπελαγίτικες μελωδίες στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου» με το μουσικό σχήμα των Γιώργου Αδαμπατά, Απόστολου Μυρογιάννη, Λευτέρη Παπαμακαρίου, την χορωδία του Δήμου Λέσβου με μαέστρο τη Λία Κεφαλά και το χορευτικό του Δήμου με τον Κώστα Αγκοπιάν, στο Κάστρο Μυτιλήνης. Ωρα έναρξης 21:00Είσοδος ελεύθερη

Πολιτιστικό Καλοκαίρι στη καφετέρια «Ιανό» στη παραλία Λ. Θερμής

Η ομάδα "ΘΕΑΤΡΟ Η ΖΩΗ ΜΟΥ" κάνει Θέατρο, Τρα-γούδι, Ποίηση, Χορό, Αφιερώματα, Εκθέσεις κ.α. κάθε Τετάρτη από Ιούνη μέχρι και Σεπτέμβρη

στις 21:30 στην καφετέρια Ιανός (παραλία Λ. Θερμής). Ολες οι εκδηλώσεις γίνονται με ελεύθερη είσο-δο.

Τον καλλιτεχνικό συντονισμό της ομάδας έχει ο Μιχαήλ Δουκάκης, του οποίου παραθέτουμε ένα περιληπτικό βιογραφικό:Μιχαήλ Δουκάκης, ηθοποιός του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν.Πτυχιούχος της Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κατευ-θύνσεως εικαστικών.Διετέλεσε πρόεδρος της Θεατρικής Συντροφιάς του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΘΕ.Σ.Π.Ι) επί σειρά ετών.Επίσης διετέλεσε πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενω-σης Φοιτητικού Θεάτρου και διοργάνωσε με τη ΘΕ.Σ.Π.Ι το 7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Φοιτητικού Θεάτρου.Συγγραφέας του θεατρικού έργου "Να σ' αγαπώ με μέτρο".Παίζει συστηματικά στο θέατρο τα τελευταία 12 χρόνια.

Η ομάδα "ΘΕΑΤΡΟ Η ΖΩΗ ΜΟΥ" στην προσπά-θειά της να αναδείξει ότι αξιόλογο, ότι δημιουρ-γικό έχει ο τόπος μας, η Λέσβος, η χώρα μας, η Ελλάδα, κάνει ανοιχτό κάλεσμα σε ντόπιους και επισκέπτες στο νησί που θα ήθελαν να παρουσι-άσουν τη δουλειά τους στο πολιτιστικό μας στέκι ή να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις... Καλό Πολιτιστικό Καλοκαίρι.

Τα Νέα των ΣκαλοχωριτώνΤριμηνιαία έκδοση του Συλλόγου Σκαλο-

χωριτών Στα 33 χρόνια μπήκε η εφημερίδα του Σκλα-οχωρίου αναδυκνείοντας πέρα από την ιστο-ρία του τόπου και τα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Μερικά από τα περιεχόμενα: -Τα λύματα της τυροκομικής μονάδας ΑΦΟΙ ΣΚΟΡΔΟΥ… βγή-καν σεργιάνι. -Σεργιάνι στις Σκαλοχωρίτικες Αναμνήσεις -Το κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Σκαλο-χωρίου, «στοιχειωμένο» εδώ και μια 24ετία.

ΑΓΙΑΣΟΣΔιμηνιαία έκδοση του «Φιλοπρόοδου

Συλλόγου Αγιασωτών» Με μια ανθισμένη αμυγδαλιά καλωσορίζουν και αποχαιρετούν οι Αγιασώτες την άνοιξη. Και σε αυτό το περιο-δικό υπάρχουν οι ιστο-ρικές αναμνήσεις του χωριού ενώ συνδυάζο-νται όμορφα με τις νέες «δύσκολες» ημέρες. Μερικά από τα περιεχό-μενα:

-Απριλομαγιάτικες νοσταλγικές θύμησες. Περιδιάβαση στο μαγευτικό Μπουρό της Αγιάσου. -Από τις ασχολίες τη αγροτικής ζωής. Το κλάδεμα της μυ-τιληνιάς ελιάς. -Αγιασώτικες εύθυμες ιστορίες κ.α.

ΠΑΛΜΟΙ ΤΗΣ ΒΑΤΟΥΣΑΣΤριμηνιαία έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου

των Απανταχού Βατουσαίων ΛέσβουΟπως κάθε φορά έτσι και σε αυτή την έκδοση το περιοδικό έχει πολύ όμορφες φωτογραφίες που άλλοτε μας πηγαίνουν χρόνια πίσω και άλλοτε μας ανοίγουν τις καρδιές μας. Ετσι είναι και η φω-τογραφία που έχει στο εξώφυλλο. Μια πανέμορφη φωτογραφία από τον κάμπο της Βατούσας. Μερικά από τα περιεχόμενα: -Ιστορικά σύμμεικτα -Το Λεσβιακό βιβλίο και έντυπο -Η Βατούσα χιονισμένη κ.α.

Η ΑΓΡΑ χθες-σήμερα-αύριοΤρίμηνο περιοδικό του Συλλόγου Αγριτών Λέσβου

Μ’ ένα εικαστικό της μικρής Χρύσας Ιντζιρτζή, αφήνει την άνοιξη ο Σύλλογος, μπαίνοντας και αυτό το περιοδικό στα 32 του χρόνια. Μερικά από τα περιεχόμενα: -Αφιέρωμα στην Δόμνα Σαμίου -Υγεία και διατροφή κ.α.

Page 11: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.966, 4-7-2012

/11Τετάρτη 4 Ιούλη 2012

του ψαχτήρ΄

• στη χώρα του γελοίου επιτρέπεται να έχεις off-shore για να φοροαποφεύγεις αλλά δε μπορείς να είσαι υπουργός ή βουλευτής όταν το κάνεις • στη χώρα του γελοίου μπορείς να είσαι ο υπουργός οικονομικών της πιο φορομπηχτικής κυβέρνησης για τα λαϊκά στρώματα και να επαίρεσαι για τους δεσμούς σου με το βιομηχανικό προλεταριάτο !!! • στη χώρα του γελοίου μπορείς να είσαι αριστερός και να θεωρείς το εφοπλιστικό κεφάλαιο εθνικούς ευεργέτες • στη χώρα του γελοίου μπορεί να ζητάς να πάρεις διερευνητική εντολή στις 6/5 έστω και σαν τρίτο κόμμα αλλά να δηλώνεις ότι θα την επιστρέψεις αν σου δοθεί στις 17/6 όντας δεύτερο κόμμα • στη χώρα του γελοίου μπορεί ο εμπνευστής και δημιουργός της “Πετρούλας” να έχει αριστερό προφίλ και να ηθικολογεί για την κατάπτωση των αξιών.• στη χώρα του γελοίου μπορεί ένας ηθοποιός -μάλλον θεατρίνος- να λέει “ηθοποιός σημαίνει φως” για να διαφημίσει αντιπυτιριδικό σαμπουάν • στη χώρα του γελοίου οι τράπεζες διαφημίζονται λέγοντας “τα λεφτά σου έχουν προσωπική αξία”- είναι δηλαδή τα λεφτουδάκια σου . . . • στη χώρα του γελοίου είναι πρότυπο γυναίκας η παρουσιάστρια της κοινωνικού περιεχομένου εκπομπής “η στιγμή της αλήθειας” • στη χώρα του γελοίου είναι φυσιολογικό να ψηφίζεις κάποιον γιατί δε πιστεύεις ότι θα κάνει αυτά που λέει !!! • στη χώρα του γελοίου μπορείς να είσαι υπουργός του Σημίτη και να “αγωνίζεσαι για το σοσιαλισμό”.

• στη χώρα του γελοίου μπορείς να είσαι “αριστερό” κόμμα και να σε στηρίζει η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου που υπέγραψε το μνημόνιο. • στη χώρα του γελοίου μπορεί να είσαι “αριστερό” κόμμα και να έχεις το ίδιο πρόγραμμα με το δεξιό σου “αντίπαλο” • στη χώρα του γελοίου μπορείς να εξαγγέλλεις ότι θα ανοίξεις τα επαγγέλματα αλλά να τα κρατάς κλειστά για να εξυπηρετήσεις τη μικροαστική σου πελατεία • στη χώρα του γελοίου μπορεί να βοά η κοινωνία για τα σκάνδαλα και “ο πιο επιτυχημένος πρωθυπουργός” να λέει “όποιος έχει στοιχεία να πάει στον εισαγγελέα” • στη χώρα του γελοίου μπορεί να ομολογείς το 2004(;) ότι πήρες 1 εκατομμύριο μάρκα από τη Ζήμενς και τα παρέδωσες στο κόμμα σου χωρίς να έχεις δικαστεί μέχρι το 2012 • στη χώρα του γελοίου γίνεται πρόεδρος της δημοκρατίας κάποιος που δάνεισε μαζί με ένα Λιβανέζο έμπορο (όπλων;) τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης του για να χτίσει τη βίλλα του στην Εκάλη • στη χώρα του γελοίου μπορεί κάποιος να λέει “θέλουμε και σοσιαλισμό” αλλά να επικαλείται και την κοινωνική συνοχή!!! • στη χώρα του γελοίου μπορείς να εξαγγέλλεις μείωση του κράτους χωρίς απολύσεις!! • στη χώρα του γελοίου μπορείς να είσαι αριστερός και να έχεις στο πρόγραμμα σου τη “διάλυση του

ΝΑΤΟ” αλλά να δηλώνεις ότι αν γίνεις κυβέρνηση δε θα βγάλεις τη χώρα από τη συμμαχία!!! • στη χώρα του γελοίου μπορεί για τα δεινά που περνάς να σου φταίνε αυτοί

που αγωνίζονται να αλλάξει η εξουσία που στα δημιούργησε!! • στη χώρα του γελοίου αυτοί που απεργούν υπερασπιζόμενοι τη ζωή τους είναι “κομματικά υποκινούμενοι” και δεν καταλαβαίνουν το καλό της επιχειρήσεως . . . • στη χώρα του γελοίου μπορεί να κερδίζεις ψήφους χαστουκίζοντας γυναίκες • στη χώρα του γελοίου μπορεί να είσαι αριστερός και να διαδηλώνεις μαζί με ακροδεξιούς χωρίς κομματικές ταυτότητες!!! • στη χώρα του γελοίου μπορεί να κάνεις αριστερή κριτική στο ΚΚΕ καθοδόν για το Σύριζα!!! • στη χώρα του γελοίου ένας υπουργός που έχει καταδικαστεί για παρέμβαση στη δικαιοσύνη υπέρ χασισοκαλλιεργητή κηδεύεται δημοσία δαπάνη • στη χώρα του γελοίου για την κρίση φταίει το μνημόνιο και όχι ο καπιταλισμός • στη χώρα του γελοίου τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε εμβολιασμό αν οι γονείς τους είναι άνεργοι, αλλά υπάρχουν και οι γιατροί χωρίς σύνορα βρε αδελφέ . . . • στη χώρα του γελοίου για την πτώση του τουρισμού φταίνε οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων και όχι η γενικευμένη φτώχεια • στη χώρα του γελοίου είναι απαράδεκτο να γίνονται κινητοποιήσεις εργαζομένων στην Ακρόπολη αλλά πολύ λογικό να δίνεται για διαφημίσεις • στη χώρα του γελοίου οι “φιλόσοφοι” επιμένουν στις μεταφυσικές εξηγήσεις των κοινωνικών φαινομένων εν έτη 2012 (http://www.youtube.com/watch?v=-c3XF6ehReU) • στη χώρα του γελοίου οι δημιουργοί της φραπελιάς κάνουν κοινωνικές κρίσεις και αναλύσεις • στη χώρα του γελοίου μπορείς να είσαι χριστιανός να “κηρύττεις το λόγο του Θεού” και να είσαι και ακροδεξιός

• στη χώρα του γελοίου πρέπει να μάθεις να αφήνεις του άλλους να βγάλουν το φίδι από τη τρύπα . . . • στη χώρα του γελοίου “ο Θεός μας φύλαξε και δε γίναμε κομμουνιστές” ...

από το fandomduck

Page 12: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.966, 4-7-2012

12/ Τετάρτη 4 Ιούλη 2012

Νέο αντικομμουνι-στικό νομοσχέδιο που προβλέπει τη μετονομασία δρό-

μων, ινστιτούτων, κοινωνικών οργανώσεων, εταιρειών και οτιδήποτε θυμίζει τη σοσια-λιστική περίοδο προωθείται στην Ουγγαρία.

Ο χριστιανοδημοκρά-της βουλευτής Μπενς Στάγκελ, κόμματος το οποίο συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπι-σμό με τη φιλελεύθε-ρη «Ενωση Πολιτών» (Fidesz), υποστήριξε πρόσφατα πως το νο-μοσχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί και να τε-θεί σε ισχύ από τις αρ-χές του 2013, καθώς υπάρχει αυξανόμενη απαίτηση εκ μέρους των πολιτών να αλλά-ξουν οι ονομασίες δρό-μων, ιδρυμάτων που φέρουν τα ονόματα προσώπων που συνδέ-θηκαν με την «κομμου-νιστική δικτατορία». Εσκεμμένα ωστόσο... ξέχασε να αναφέρει το αποτέλεσμα του δημο-ψηφίσματος που έγινε στην 3η περιφέρεια (Obuda) της Βουδαπέστης, όπου η με-γάλη πλειοψηφία των κατοί-κων τάχθηκαν κατά της μετο-νομασίας 11 προτεινόμενων δρόμων.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως η ολοκληρωτική ρήξη με την πολιτική πρακτική του «αυ-ταρχισμού» απαιτεί την επι-βολή περιορισμών στη χρήση τέτοιων ονομασιών που συν-δέονται με τέτοιες ιδεολογίες, κόμματα, σύμβολα. Μάλιστα, για να μην είναι πολυδάπανη η προτεινόμενη αλλαγή που θα γίνεται με βάση αποφά-σεις της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, προ-τείνεται οι αρχές να απαλλάσ-σονται και από τα απαιτούμε-να δικαστικά έξοδα. Εξάλλου, και στο παρελθόν είχαν συζη-τηθεί παρόμοιες ...προτάσεις, ωστόσο, το όλο ζήτημα «σκά-λωνε» στα αυξανόμενα έξοδα που θα βάραιναν τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις.

Στα ίδια αντικομμουνιστικά

πλαίσια μπαίνει ολοένα και πιο έντονα από τις κυρίαρ-χες δυνάμεις και η αποκα-θήλωση του μοναδικού σο-βιετικού μνημείου που έχει απομείνει από την πλατεία Ελευθερίας και η μεταφο-ρά του στο λεγόμενο «Πάρ-κο Αγαλμάτων» όπου στην

ιστοσελίδα αναγράφεται πως υπάρχουν «γιγάντια αγάλματα και φαντάσμα-τα της κομμουνιστικής δι-κτατορίας». Πρόκειται για ένα αντικομμουνιστικό «πάρκο» με αγάλματα των Μαρξ, Ενγκελς, Λένιν, Ντι-μιτρόφ, καθώς και της ουγ-γρο-σοβιετικής φιλίας κλπ, που έχουν αφαιρεθεί από διάφορα σημεία της χώρας.

Αμεση ήταν η αντίδραση του Κομμουνιστικού Εργα-τικού Κόμματος Ουγγαρίας που με ανάρτηση στην ιστο-σελίδα του σημειώνει ότι οι υπηρέτες της εξουσίας συ-νεχίζουν το έργο της τρομο-κράτησης. Αφού καθόρισαν με νόμο ότι τα σύμβολα του εργατικού κινήματος και του Σοσιαλιστικού Κόμμα-τος έχουν εγκληματικό χα-ρακτήρα, τώρα λένε ότι το παραμικρό που σχετίζεται με το σοσιαλισμό πρέπει να απαγορευτεί...

Στο μεταξύ, στα μέσα του Ιούνη (13/6) οι βουλευτές

του «Fidesz» και του εθνι-κιστικού «Κινήματος για μια καλύτερη Ουγγαρία» (Jobbik) πρότειναν νομο-σχέδιο που προβλέπει την κατάργηση των συντάξεων σε όσους «οι ενέργειες προ 1990 δεν ήταν συμβατές με τις δημοκρατικές αξίες». Το

σχέδιο νόμου προβλέπει την κατάργηση των παρο-χών αυτών για ανθρώπους που... «συμμετείχαν στη αποδόμηση της Δημοκρατί-ας την περίοδο 1945-1949, σε πράξεις αντιποίνων μετά την επανάσταση του 1956, που εργάστηκαν στις μυστι-κές υπηρεσίας την περίοδο 1948-1989 ή ήταν «ανάξιοι για τις ηγετικές τους θέσεις» στη δημόσια διοίκηση, στο κομμουνιστικό κόμμα, ή στη νεολαία».

Συνέχεια του αντικομμου-νισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων ιμπερι-αλιστικών οργανισμών

Ολες οι προαναφερόμενες ενέργειες και επιδιώξεις αποτελούν συνέχεια της αντικομμουνιστικής υστε-ρίας που προωθεί κάθε κυ-βέρνηση στη χώρα, εκπρο-σωπώντας τα συμφέροντα της ουγγρικής πλουτοκρα-τίας, ενθαρρυμένη από ανάλογες αντικομμουνιστι-κές εκστρατείες της ΕΕ, του

Συμβουλίου της Ευρώπης και των άλλων ιμπεριαλι-στικών οργανισμών. Ηδη στην Ουγγαρία, μετά την απαγόρευση των κομμουνι-στικών συμβόλων, έχει προ-χωρήσει η εξομοίωση των εγκλημάτων των Γερμανών φασιστών και το ολοκαύ-

τωμα των Εβραί-ων με τα δήθεν «εγκλήματα του κομμουνισμού», όπου ποινικοποι-είται η διαφορετι-κή εκτίμηση για τα ιστορικά γεγονό-τα, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης από 1 έως και 3 χρόνια σε όποιον τολμήσει δημόσια να αρνηθεί τα δή-θεν «εγκλήματα» του κομμουνι-σμού.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί πραγ-ματική πρόκληση για την ίδια την ιστορική αλήθεια, αφού ταυτίζεται ο σοσιαλισμός με το ολοκαύτωμα των Εβραίων, όταν εί-

ναι γνωστό ότι με μπροστά-ρηδες τους κομμουνιστές νικήθηκε ο φασισμός, ενώ χάρη στις ανυπολόγιστες θυσίες του Κόκκινου Στρα-τού και της ΕΣΣΔ απελευ-θερώθηκαν και γλίτωσαν από βέβαιη φυσική εξό-ντωση εκατοντάδες χιλιά-

δες Εβραίοι, που απελευθε-ρώθηκαν από τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Από κοντά τα αντιλαϊκά μέ-τραΚαι φυσικά, μαζί με την όξυνση του αντικομμουνι-σμού, «χέρι χέρι» πηγαίνει και η πολιτική λιτότητας. Υπενθυμίζεται πως η Ουγ-γαρία αποτέλεσε την πρώ-τη χώρα - μέλος της ΕΕ που απευθύνθηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την ΕΕ και την Κεντρική Τράπε-ζα για δάνειο 20 δισεκα-τομμυρίων δολαρίων τον Οκτώβρη του 2008, προς όφελος του κεφαλαίου. Από τότε μέχρι και σήμερα, ο ουγγρικός λαός πληρώνει ακριβά το «μάρμαρο» της καπιταλιστικής κρίσης, με κατάργηση συγκεκριμένων κατακτήσεων στους χώρους δουλειάς, περιορισμό των δικαιωμάτων και ελευθε-ριών, με «πάγωμα» των μι-σθών του Δημοσίου, περι-κοπή του 13ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων, απο-λύσεις χιλιάδων δημοτικών υπαλλήλων, αύξηση της ηλι-κίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 65 χρόνια (όταν το προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες είναι μόλις τα 69,27 χρόνια και για τις γυναίκες τα 77,87 χρόνια), μείωση κατά 10% των επιδομάτων ασθενείας και αναπηρίας, αύξηση των φόρων και δρα-στική επιδείνωση του βιοτι-κού επιπέδου του λαού.

Και ενώ οι αρχές αποκαθηλώνουν αγάλματα και μνημεία της σοσιαλιστικής περιόδου, έχουν ήδη αναρτήσει άγαλμα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ρ. Ρί-γκαν, που πρωτοστάτησε στην ανατροπή της σοσιαλιστικής εξουσίας, τόσο στην Ουγγαρία, όσο και στις άλλες σοσιαλιστικές χώρες