ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.969, 25-7-2012

of 12 /12
ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Τετάρτη 25 Ιούλη 2012 Αριθμός Φύλλου 969 Τιμή 1 € κωδικός 3573 σελίδα 3 ΝΕ Λέσβου του ΚΚΕ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ Εγκλημα εκ προμελέτης σε βάρος της παραγωγής η καθυστέρηση έναρξής της σελίδα 11 σελίδα 11 Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ Ερώτηση για το ζήτημα της δακοκτονίας στο νησί μας σελίδα 2 Σταύρος Σκοπελίτης «… Να αναπτύξουμε τον αγώνα μας και να απαιτήσουμε να μην πάει χαμένη η αναμενόμενη καλή ελαιοπαραγωγή…» Προς τους αναγνώστες του Νέο Εμπρός Η εφημερίδα μας θα μείνει κλειστεί για ένα μήνα. Θα είμαστε πάλι μαζί την Τετάρτη 29 Αυγούστου. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.

description

ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, βδομαδιάτικη εφημερίδα των εργαζομένων Ν. Λέσβου

Transcript of ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.969, 25-7-2012

Page 1: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.969, 25-7-2012

ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥΤετάρτη 25 Ιούλη 2012Αριθμός Φύλλου 969 Τιμή 1 €

κωδικός 3573

www.neo-empros.net

σελίδα 3

ΝΕ Λέσβου του ΚΚΕΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ

Εγκλημα εκ προμελέτης σε βάρος της παραγωγής η

καθυστέρηση έναρξής της

σελίδα 11

σελίδα 11

Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ

Ερώτηση για το ζήτημα της δακοκτονίας

στο νησί μας

σελίδα 2

Σταύρος Σκοπελίτης«… Να αναπτύξουμε τον αγώνα μας και να απαιτήσουμε να μην πάει χαμένη η αναμενόμενη καλή ελαιοπαραγωγή…»

Προς τους αναγνώστες του Νέο Εμπρός

Η εφημερίδα μας θα μείνει κλειστεί

για ένα μήνα.

Θα είμαστε πάλι μαζί την Τετάρτη

29 Αυγούστου.

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.

Page 2: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.969, 25-7-2012

2/ Τετάρτη 25 Ιούλη 2012

ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση: Αρχιπελάγους 21, 3ος όροφος, 81100 Μυτιλήνη. Τηλ.: 2251029239, φαξ: 2251042492, e-mail: [email protected] web: www.neo-empros.netΕΚΤΥΠΩΣΗ: Δημ. Δούκας & Σια ΟΒΕΕ, Βενιαμίν Λεσβίου 6, Μυτιλήνη. Τηλ.: 2251024904 Fax: 2251027454ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ετήσια 35,00 ευρώ, Τραπεζών - ΟΤΑ - Εταιριών - Υπηρεσιών 100,00 ευρώ. Αυστραλία: 200$, Καναδάς: 190$, Ευρώπη: 105,00 ευρώ. ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: Αθανασία Καλαϊτζόγλου Εθνική Τράπεζα, Αρ.Λογαριασμού: 415/950150-94.Τετάρτη 25 Ιούλη 2012, Αριθμός φύλλου: 969 , Τιμή φύλλου: 1 ευρώ.Ιδιοκτήτης: ΝΕ Λέσβου ΚΚΕ Εκδότης: Παρασκευάς Γεωργούλας

Διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή.

Πολιτική

Τα παραπάνω τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Νέο Εμπρός» και την οποία δημοσιεύουμε στη συ-νέχεια.

Νέο Εμπρός: Ολες οι πληροφορίες που έχουμε λένε ότι η νέα ελαιοπα-ραγωγή, αν όλα πάνε καλά, θα είναι πολύ καλή. Εσείς τι λέτε γι’ αυτό;

Στ. Σκοπελίτης: Εχετε δίκιο. Ο Λεσβι-ακός ελαιώνας κάρπισε καλά στη με-γαλύτερη έκταση του και αν, όπως είπατε και εσείς, όλα πάνε καλά, θα έχουμε μια πολύ καλή ελαιοπαραγω-γή. Και το αν θα πάνε όλα καλά έχει να κάνει και με τα μέσα της προστασί-ας της παραγωγής και με τις καιρικές συνθήκες βέβαια.

Νέο Εμπρός: Αυτό με τις καιρικές συν-θήκες το καταλαβαίνουμε. Εννοείται π.χ. να βρέξει έγκαιρα για να θραφεί ο καρπός. Το άλλο με την προστασία του, σίγουρα θα εννοείται με τις ασθέ-νειες και κύρια τη δακοπροσβολή.

Στ. Σκοπελίτης: Ναι αυτό εννοώ και συνάμα ανησυχώ. Κι αυτό γιατί η εργασία για την καταπολέμηση του εντόμου για μια ακόμα χρονιά άρ-χισε με μεγάλη καθυστέρηση και με σοβαρά προβλήματα, όσο αφορά τη στελέχωση των συνεργείων όπου θα κάνουν αυτή τη σοβαρή δουλειά.

Νέο Εμπρός: Ποια είναι η δική σας άποψη και για την καθυστέρηση και για τα συνεργεία της δακοκτονίας; Οπως φαίνεται κάθε χρόνο υπάρχει όλο και μεγαλύτερη μείωση επιστη-μονικού και εργατικού δυναμικού σε σχέση με τον αρχικό αριθμό και σε σχέση με τις σημερινές απαιτήσεις αυτής της σοβαρής δουλειάς;

Στ. Σκοπελίτης: Αλλη απάντηση απ’ αυτήν που σχετίζεται με την γενικότε-ρη αντιμετώπιση αυτής της καλλιέρ-γειας από τις Ελληνικές Κυβερνήσεις και την ΕΕ, όσο κι αν το ψάξει κανείς, δε μπορεί να βρει. Εχουν μια πολιτική που επιδιώκει την καταστροφή των μικρομεσαίων αγροτικών νοικοκυ-ριών και τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια. Κι αυτή την πολιτική υπηρετούν με όλα τα μέ-τρα που παίρνουν είτε αυτά αφορούν τη στήριξη των τιμών παραγωγού είτε την προστασία της παραγωγής του. Και βέβαια γι’ αυτή δε δίνουν καμιά αναφορά στους παραγωγούς, ακόμα κι αν αυτοί, όπως γίνεται με την δακο-κτονία, πληρώνουν για τη διεξαγωγή της.

Νέο Εμπρός: Ας πούμε ότι όλα θα πάνε καλά και έχουμε μια καλή και μεγάλη παραγωγή λαδιού. Αλλοτε μια τέτοια παραγωγή θα θεωρούνταν «ευλογία θεού» από τους ελαιοπαρα-γωγούς, αλλά και από το σύνολο των κατοίκων του νησιού. Τώρα όμως τα πράγματα άλλαξαν…

Στ. Σκοπελίτης: Ναι άλλαξαν. Το γιατί το έχουμε τονίσει και αναλύσει πολ-λές φορές. Αλλαξαν όχι γιατί το λάδι «έφαγε τα ψωμιά του» σα βασικό εί-δος διατροφής του ανθρώπου. Αντί-θετα που στις μέρες μας έχει μπει και σε νέες αγορές και στις πιο απόμα-κρες γωνιές του κόσμου, αλλά γιατί όπως είπα και προηγούμενα έχει μπει κι αυτό το αγροτικό προϊόν στο στόχα-στρο της αντιαγροτικής πολιτικής της ΕΕ και των Ελληνικών Κυβερνήσεων. Αυτό βέβαια όσο βρίσκεται στα χέρια των παραγωγών, γιατί όταν περάσει στα χέρια των μεγαλεμπόρων και των βιομηχάνων τότε γίνεται πάλι χρυσός, όπως ήταν και παλιά.

Νέο Εμπρός: Λέτε ότι μπήκε το ελαι-όλαδο στο στόχαστρο της αντιαγροτι-κής πολιτικής της ΕΕ και των Ελληνι-κών Κυβερνήσεων. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα γύρω απ’ αυτό.

Στ. Σκοπελίτης: Είπαμε και πριν λίγο ότι η ΕΕ ακολουθεί μια ξεκάθαρη αντιαγροτική πολιτική. Στόχος αυ-τής της πολιτικής είναι ο έλεγχος της αγροτικής παραγωγής από τα μονο-πώλια και τους μεγαλοαγρότες. Και για να το πετύχει αυτό πήρε και παίρ-νει με τις Κοινές Αγροτικές Πολιτικές (ΚΑΠ) αποφάσεις που διευκολύνουν και επιταχύνουν την επίτευξη αυτού του στόχου. Να αναφέρω μερικές απ’ αυτές τις αποφάσεις: - Κατάργησε τη συγκέντρωση που γι-νόταν στο ελαιόλαδο από το κράτος, που αποτελούσε αποκούμπι για το μικρομεσαίο παραγωγό. - Κατάργησε τις τιμές ασφαλείας που καθορίζονταν στις αρχές κάθε πα-ραγωγικής περιόδου και που να δι-ασφαλίζουν ένα μίνιμουμ εισόδημα για τους παραγωγούς. - Κατάργησε τις επιδοτήσεις σε διά-φορα είδη και μέσα καλλιέργειας (λιπάσματα, ελαιόδιχτα, κ.λ.π.) που αύξησε κατακόρυφα το κόστος πα-ραγωγής. - Εβαλε πλαφόν στην παραγωγή που στάθηκε εμπόδιο στη βελτίωση και αύξησή της. - Αποδέσμευσε την επιδότηση από την παραγωγή με αποτέλεσμα και σε

συνδυασμό με τις εξευτελιστικές τι-μές του λαδιού να κάνει ασύμφορη την ενασχόληση με την ελαιοκαλλι-έργεια. - Ανοιξε την αγορά της χώρα μας στις εισαγωγές λαδιού από άλλες χώρες της ΕΕ και από τρίτες χώρες κύρια της Αφρικής και έκλεισε τα μάτια στις παράνομες ελληνοποιήσεις. Τώρα με την καινούργια αναθεώρηση της ΚΑΠ που προωθεί και η οποία θα ισχύσει από το 2014 έως το 2020 θα δώσει νέο χτύπημα στα αγροτικά μικρο-μεσαία νοικοκυριά αφού πολλά απ’ αυτά με το εφεύρημα του «ενεργού» και «μη ενεργού» αγρότη θα πετα-χτούν από το σύστημα των επιδοτή-σεων και ενισχύσεων. Αυτά κι άλλα πολλά είναι τα καλά της ΕΕ και σ’ αυτά οφείλονται τα προ-βλήματα και της ελαιοκαλλιέργειας. Και να αναλογιστεί κανείς ότι οι θια-σώτες της ένταξης σ’ αυτήν, πρώιμοι και όψιμοι, μας μίλαγαν για τα χρυσά κουτάλια της. Κλείνω αυτήν την αναφορά στην πο-λιτική της ΕΕ λέγοντας δύο κουβέντες για τις επιδοτήσεις της ΕΕ. Κι αυτό που θέλω να πω είναι τούτο: ότι για να πιάσεις το ποντίκι πρέπει να βά-λεις δόλωμα στη φάκα. Ετσι για να πιάσει τους αγρότες η ΕΕ στη φάκα τους έβαλε σαν δόλωμα τις επιδοτή-σεις και να μην ξεχνάμε ότι τις επι-δοτήσεις δεν τις ανακάλυψε η τότε ΕΟΚ-σημερινή ΕΕ, υπήρχαν και πριν την ένταξη και λέγονταν εθνικές επι-δοτήσεις.

Νέο Εμπρός: Να επανέλθουμε στα σημερινά. Σε κείμενο σας που δη-μοσιεύτηκε στο «Νέο Εμπρός» λέτε ότι θα μπορούσε η παραγωγή αυτή να δώσει ανάσα στην οικονομία του νησιού που ασφυκτιά εξαιτίας της πολιτικής που εφαρμόζεται και η ση-μερινή…

Στ. Σκοπελίτης: Ναι θα μπορούσε, υπό μία προϋπόθεση. Οτι αυτό θα γι-νόταν υπόθεση των παραγωγών. Να αναπτύξουμε τον αγώνα μας και να απαιτήσουμε μέτρα σ’ αυτήν την κα-τεύθυνση. Μέτρα που έχουν σχέση:- Με τον καθορισμό κατώτερης εγ-γυημένης, ανά το κράτος, τιμής στο λάδι, που θα καλύπτει το κόστος πα-ραγωγής και θα αφήνει ένα εισόδημα στον παραγωγό, έτσι που να μπορεί να επιβιώσει αυτός και η οικογένεια του και να συνεχίσει τις καλλιεργητι-κές του προσπάθειες. Είναι έγκλημα αυτό που γίνεται στην αγορά του λαδιού, με θύματα τους μικρομεσαίους ελαιοπαραγωγούς

και τους λαϊκούς καταναλωτές. Και βέβαια όπως σε κάθε έγκλημα υπάρ-χουν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί. Ετσι υπάρχουν και στην προκειμένη περίπτωση. Φυσικοί αυτουργοί είναι οι μεγαλέμποροι που άρπαξαν τσά-μπα το λάδι από τους παραγωγούς και το πουλούν μετά σε πολλαπλά-σια τιμή στον καταναλωτή και ηθικοί οι κυβερνήσεις που με την πολιτική τους όχι μόνο επιτρέπουν αλλά και ενισχύουν αυτή τη διπλή κλοπή. - Επανασύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή πράγμα που σε συν-δυασμό με τις τιμές που αναφέραμε προηγούμενα θα τονώσει το ενδια-φέρον για την καλλιέργεια αυτή. - Κλείσιμο της αγοράς της χώρας μας στις εισαγωγές ελαιολάδου. Είναι «εγκληματικό» να είμαστε υποχρεω-μένοι σαν χώρα να εισάγουμε ελαι-όλαδα από τρίτες χώρες λόγω των προτιμησιακών συμφωνιών που έχει υπογράψει η ΕΕ με αυτές.

Τα παραπάνω μέτρα δε χρειάζεται να γίνουν επαναστατικές αλλαγές στη χώρα μας για να παρθούν, αφού παρόμοια μέτρα, όπως τιμές ασφα-λείας, επιδοτήσεις, συγκέντρωση λαδιού, προϋπήρχαν. Αν δεν παίρνο-νται αυτό έχει να κάνει, επαναλαμ-βάνω με την πολιτική που προωθούν η ΕΕ και οι Ελληνικές Κυβερνήσεις.

Νέο Εμπρός: Κλείνοντας την συνέ-ντευξη αυτή, θα ήθελα να κάνουμε καθαρό το αν υπάρχει αύριο γι’ αυ-τήν την καλλιέργεια.

Στ. Σκοπελίτης: Σίγουρα υπάρχει. Και υπάρχει γιατί το ελαιόλαδο εί-ναι βασικό προϊόν για τη διατροφή του ανθρώπου και μάλιστα για την υγιεινή διατροφή. Ομως αυτό το «αύριο» δένεται με την εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής. Μιας πολιτικής που θα νοιάζεται για τον μικρομε-σαίο αγρότη και όχι για τα κέρδη των μεγαλεμπόρων και βιομηχάνων. Κι αυτή η πολιτική δε θα πέσει από τον ουρανό. Θα έρθει σαν αποτέλεσμα του αγώνα και των αγροτών μας. Γι’ αυτό και χρειάζεται αυτοί να συγκρο-τήσουν μαζί με τους εργαζόμενους τη δική τους Λαϊκή Συμμαχία, να συ-μπορευτούν με το ΚΚΕ στον αγώνα, για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης της Ελληνικής Κοινωνίας, έξω από την ΕΕ, όπου τα μέσα παραγωγής θα εί-ναι κοινωνική ιδιοκτησία, για να μπο-ρεί το κράτος να σχεδιάζει κεντρικά, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και την πείρα των ελλήνων αγροτών.

Page 3: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.969, 25-7-2012

/3Τετάρτη 25 Ιούλη 2012 Ιστορία

Σύντροφε, όπου πας και περπατείςτη γη μας να πατείς σεμνά και

ν’ αλαφροδιαβαίνεις. Τι είναι ο τόπος μαςόλο νεκρούς σπαρμένος, κάθε πέτρα μας

αιματοβαφτισμένη, κάθε μέτρο γηςκι από ’νας σκοτωμένος, ένας σύντροφος

που ’πεσε πολεμώντας για τη λευτεριάγια του λαού το δίκιο.

(Βασίλης Ρώτας)

Μετά το δημοψήφισμα της 1ης Σε-πτεμβρίου 1946 για την επαναφο-ρά της μοναρχίας στην Ελλάδα και την υπερψήφιση του «ΟΧΙ» από

το δημοκρατικό λεσβιακό λαό, το σκηνικό στο νησί μας αλλά-ζει. Ιδρύεται το Εκτακτο Στρατο-δικείο Μυτιλήνης με πρόεδρο τον Ηρακλή Σγουρό, μονάδες Μάϋ-δων οργανώνο-νται, μπαίνουν σε ημερήσια δι-άταξη οι έλεγ-χοι στα λιμάνια και στα λεωφο-ρεία, τα μπλόκα στους δρόμους, η απαγόρευση της κυκλοφο-ρίας ορισμένες ώρες της νύχτας. Στρατιωτικές μο-νάδες που σταθ-μεύουν στο νησί αναπτύσσονται σ’ όλη την ύπαι-θρο, στήνουν φυ-λάκια, χτενίζουν περιοχές μαζί με τμήματα χωροφυλακής και Μάϋδων, προσπαθώ-ντας να εξοντώσουν τους ένοπλους λαϊκούς αγω-νιστές που έχουν καταφύγει στα βουνά.Το Νοέμβρη του 1946 στην περιοχή «Αγριομέλισ-σα» περιφέρειας Μεσαγρού Γέρας δυο αντάρτες, ο Μανώλης Τσόνγκας και ο Βαγγέλης Καρωμένος από τη Γέρα, κυκλώνονται από μεγάλες κυβερνη-τικές δυνάμεις και εξοντώνονται ύστερα από άνι-ση μάχη. Παραθέτουμε δυο σχετικά δημοσιεύμα-τα της εφημερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» Μυτιλήνης.

1) «Δημοκράτης» 21-11-46, αρ. φύλλου 113.ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ

ΕΙΣ ΓΕΡΑΣ.Εφονεύθησαν 3 συμμορίται. Η μάχη συνεχίζεται. Κατά τηλεγραφικάς πληροφορίας εκ Γέρας προς την ενταύθα Δ/σιν Χωρ/κής ισχυρά δύναμις Χωρ/κής συνεπλάκη σήμερον με συμμορίαν ανταρτών έξωθι των χωρίων της Γέρας. Κατά την συναφθεί-σαν μάχην ήτις και συνεχίζεται μέχρι στιγμής εφονεύθησαν 3 εκ των συμμοριτών.

2) «Δημοκράτης» 23-11-46, αρ. φύλλου 114.ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΓΕΡΑΣ

Αι νεώτεραι πληροφορίαι.Παρά της αρμοδίας Αστ/κής Αρχής μας παρεσχέ-

θησαν αι κάτωθι πληροφορίαι σχετικώς με τα διαδραματισθέντα προχθές εν Γέρα αιματηρά γεγονότα.Τας πρωινάς ώρας προχθές απόσπασμα Χωρ/κής συνεπλάκη παρά την Αγροτικήν θέσιν «Παλιόκα-στρο» περιφερείας Γέρας με τμήμα της συμμορί-ας Σκοπελίτη – Καραβατάκη. Μεταξύ συμμορι-τών και Χωρ/κής συνήφθη πολύωρος μάχη, κατά την οποίαν εφονεύθησαν οι εκ των συμμοριτών Ευάγγ. Καρωμένος εκ Παλαιοκήπου και Α. Τζό-γκας εκ Παπάδου. Επίσης θεωρείται βέβαιος και ο τραυματισμός ετέρου συμμορίτου όστις όμως κατόρθωσε να διαφύγη. Επί του τόπου της συ-μπλοκής εγκατελήφθησαν υπό των συμμοριτών ποσότητες πυρομαχικών. Ο φονευθείς Ευάγγε-

λος Καρωμένος είχε προ καιρού χαρακτηριστή ως επικίνδυνος εις την δημοσίαν ασφάλειαν και είχε διαταχθή να προ-σέρχεται εις την Αστ/κήν Αρχήν Γέρας και να δίδη παρών. Τούτο και εγένετο. Προ δεκαημέρου όμως τούτος εξηφανίσθη και συνηντήθη προφανώς με την δρώσαν εις περιφέρειαν Γέρας συμμορίαν Σκοπελίτη – Καραβατάκη.Η δίωξις των ανταρτών συνεχίζεται.

Το Παράρτημα Λέσβου της Πανελλήνιας Ενωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ) και η Νομαρχιακή Επιτροπή Λέσβου του ΚΚΕ καλούν όλους τους αντιστασιακούς, τα μέλη και τους φίλους του Κόμματος και όλους τους δημοκρα-τικούς πολίτες της Λέσβου να παραβρεθούν την Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012, και ώρα 11 π.μ. στην αγροτική περιοχή «Πετρένιος Στύλος» (στα διοι-κητικά όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Αγιάσου, Γέρας, Πλωμαρίου) όπου θα πραγματοποιηθεί πολιτική εκδήλωση στη μνήμη των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Λέσβου Καρουμένου Βαγ-γέλη και Τσόνγκα Μανώλη, που σκοτώθηκαν στη μάχη που έγινε εκεί στις 21 Νοεμβρίου 1946.Πρόκειται για μια ακόμα εκδήλωση τιμής και μνή-μης που συνιστά «ταξίδι στην Ιστορία», όπως αυ-τές που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στο Ντάμι της Μπέρδας, στα Αμπριά, στο Περίτο-

νο, στον Αετό, στα Μελάδια Ερεσού και στο νε-κροταφείο του Ιππειους.

Το δρομολόγιο της μετάβασης στον τόπο της θυ-σίας, που θα αποτελέσει ένα ακόμα ιερό προσκυ-νητάρι, θα ακολουθηθεί από φίλους του Κόμμα-τος, θα είναι προσβάσιμο με Ι. Χ αυτοκίνητο και θα έχει δύο σημεία έναρξης.

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ- 10:00π.μ. από την Αγιάσο στη θέση «Σταυρί», θα περάσει από τα σημεία Σανατόριο, Αντρια, Καλά Περβόλια και θα καταλήξει στον Πετρένιο Στύλο.

- 10:00 π.μ. από τη δε-ξιά είσοδο του Μεσα-γρού και θα περάσει από τα σημεία Σιρόκο (Αγ. Προκόπιος) και θα καταλήξει στον Πετρέ-νιο Στύλο.Η διαδρομή θα είναι σηματοδοτημένη με μόνιμη και προσωρινή σηματοδότηση για να μπορεί ο κάθε ενδια-φερόμενος να φτάσει με ευκολία στο σημείο της εκδήλωσης μνήμης με το Ι.Χ αυτοκίνητο του. Το πολιτιστικό κομμάτι της εκδήλωσης θα περι-λαμβάνει: Τραγούδια, σύντομο θεατρικό από το θέατρο του βουνού, απαγγελία ποιημάτων. Θα ακολουθήσει ομιλία από το Γιώργο Ντου-νούση γραμματέα της Νότιας Αχτιδικής Επι-

τροπής Λέσβου του ΚΚΕ.

Τσόνγκας Εμμανουήλ του Νικήτα και της Πανα-γιώτας. Γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικούσε στον Παππάδο Γέρας. Ηταν παντρεμένος με τη Γεωργία το γένος Ιωάννη Κοκκώνη. Πολέμησε στο Αλβανικό Μέτωπο. Στην Κατοχή οργανώθηκε από τους πρώτους στο ΕΑΜ και πρόσφερε πολλά στον Αγώνα. Διώχθηκε από τη Δεξιά και το Σεπτέμβρη του 1946 βγήκε στο βουνό στις τάξεις του Δημο-κρατικού Στρατού Λέσβου. Σκοτώθηκε στη θέση «Αγριομέλισσα» στις 21-11-1946 σε ηλικία 33 ετών.Καρωμένος Ευάγγελος του Παναγιώτη και της Μαρίας. Γεννήθηκε το 1909 στον Παλαιόκηπο Γέρας. Ηταν παντρεμένος με την Ευγενία το γέ-νος Πλούκου. Διώχθηκε από τη βασιλομεταξική δικτατορία και εκτοπίστηκε στην Ακροναυπλία μαζί με άλλους παλιούς Λέσβιους κομουνιστές. Στην Κατοχή ήταν από τους πρώτους που οργα-νώθηκαν στην Εαμική Οργάνωση του χωριού του. Εντάχθηκε στο μάχιμο ΕΛΑΣ Γέρας που συγκρο-τήθηκε στις αρχές του 1944 και στη συνέχεια στο ΔΣΛ. Σκοτώθηκε στη θέση «Αγριομέλισσα» στις 21-11-1946.

Παναγιώτης Μ. Κουτσκουδής

Page 4: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.969, 25-7-2012

4/ Τετάρτη 25 Ιούλη 2012

Με αφορμή την εκ-δήλωση που πραγ-ματοποιεί η ΝΕ Λέσβου του ΚΚΕ

στον «Πετρένιο Στύλο» στη μνήμη των μαχητών του ΔΣΛ Βαγγέλη Κα-ρωμένου και Μανώλη Τσόνγκα, μπορεί κανείς να θυμηθεί χιλιάδες ανάλογες ιστορίες συντρόφων μας, αλύγιστων και ανυπότακτων Κομ-μουνιστών, που υπερασπιζόμενοι την τιμή και την αξιοπρέπεια της εργατικής τάξης και του λαού, τα ιδανικά και τις αξίες που πρεσβεύ-ει το Κόμμα μας, έγραψαν την ιστο-ρία αυτού του τόπου, όχι με γράμ-ματα αλλά με το ίδιο τους το αίμα. Μια ξεχωριστή σελίδα αυτής της ιστορίας έγραψε ο Νίκος Αγριτέλ-λης, ένας αντάρτης από την Πηγή, ο οποίος περικυκλωμένος από τα αποσπάσματα στη μάχη του Αετού στις 9 Απρίλη του 1947, αφού έριξε και την τελευταία σφαίρα που είχε, έσπασε το όπλο του πάνω σε ένα βράχο για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού και παραδόθηκε. Λίγες μέρες αργότερα στο έκτακτο στρα-

τοδικείο Μυτιλήνης, ο πρόεδρος του στρατοδικείου, διοικητής της χωροφυλακής Τζαβέλας, έχοντας μπροστά του το σπασμένο όπλο ρωτάει, ποιανού είναι το όπλο. - Αγριτέλλης: Δικό μου. - Τζαβέλας: Γιατί το έσπασες;

- Αγριτέλλης: Γιατί μου τέλειωσαν οι σφαίρες. - Τζαβέλας: Αν είχε θα έριχνες; - Αγριτέλλης: Ναι. - Τζαβέλας: Αποκηρύσσεις το ΚΚΕ; - Αγριτέλλης: Ζήτω το ΚΚΕ.

Στις 29 Απρίλη του 1947 ο Νίκος Αγριτέλλης εκτελέστηκε στην Κρά-

τηγο μαζί με άλλους έξι συντρό-φους του, αφού πρώτα τους ανά-γκασαν να σκάψουν μόνοι τους, τους τάφους τους. Αν ο Νίκος Αγριτέλλης δεν είχε κρατήσει αυτή την αλύγιστη και ανυποχώρητη στάση στο στρατο-

δικείο, αν είχε συνεργαστεί με τους δυνάστες του λαού και είχε αποκη-ρύξει το ΚΚΕ, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα τον είχε χαριστεί η ζωή. Θα είχε προδώσει όμως την εργατι-κή τάξη και το λαό, θα είχε προδώ-σει το Κόμμα του, θα είχε προδώσει τον ίδιο του τον εαυτό και το σκο-πό για τον οποίο πήρε το όπλο και

βγήκε στο βουνό. Αν ο Νίκος Αγρι-τέλλης είχε αποκηρύξει το ΚΚΕ δε θα μιλάγαμε σήμερα γι’ αυτόν, δε θα ενέπνεε και δε θα καθοδηγούσε με τη στάση του σήμερα χιλιάδες νέους Κουμουνιστές.

Και εδώ μπαίνει το εξής ερώτημα: Μπορεί ένα Κόμμα όπως το ΚΚΕ που στην 94χρονη ιστορία του, έχει αναδείξει χιλιάδες Αγριτέλλι-δες, να κάνει βήμα πίσω από την υπεράσπιση των συμφερόντων της εργατικής τάξης και του λαού; Μπορεί μπροστά σε οποιοδήπο-τε εκλογικό κόστος να πει ναι σε μια κυβέρνηση της αριστεράς στα πλαίσια της διαχείρισης του σά-πιου καπιταλιστικού συστήματος, τη στιγμή μάλιστα που καλεί τον λαό να το ανατρέψει; Μπορεί να συνεργαστεί με τους δυνάστες του λαού, την ΕΕ, τα μο-νοπώλια, το ΝΑΤΟ και τους άλλους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και να παίρνει αντιλαϊκά μέτρα; Να κόβει μισθούς και συντάξεις; Να ξεκληρίζει τη μικρομεσαία αγροτιά; Να βάζει χαράτσια; Να συμμετέχει σε ιμπεριαλιστι-κούς πολέμους;

Αν το ΚΚΕ είχε πει ναι σε μια τέτοια κυβέρνηση, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είχε σήμερα υπερδιπλάσια εκλογικά ποσοστά. Κάποιοι από τους βουλευτές του θα ήταν υπουρ-γοί, θα μπορούσε ακόμα να είχαμε και πρωθυπουργό την Παπαρήγα, όπως κάποιοι πρότειναν. Θα είχε όμως αποκηρύξει την ιστο-ρία του, θα είχε αποκηρύξει τους χιλιάδες Αγριτέλλιδες, θα είχε απο-κηρύξει τον στρατηγικό του στόχο, την ιστορική του αποστολή, την πάλη για να κατακτήσει ο λαός τη δική του εξουσία. Αρα λοιπόν η απάντηση σε αυτό το ερώτημα για μια ακόμη φορά:

Ζήτω το ΚΚΕ.

Δημήτρης Καραγιάννης

Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του «Οδηγητή» φέτος συμπληρώνει 38 χρό-νια ζωής και παραμένει η μεγαλύτε-ρη γιορτή της

νεολαίας, των παιδιών της εργατικής τάξης και των άλ-λων λαϊκών στρωμάτων.«Δίνε το χέρι σου σ' όποιον σηκώνεται... Εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία», είναι το σύνθημα του Φετινού Φεστιβάλ που παντρεύει μια ρήση του Μ. Γκόρκι μ' ένα στίχο του Μπ. Μπρεχτ.Το Φεστιβάλ της ΝΟ Λέσβου της ΚΝΕ θα πραγματοποιη-θεί τις ημέρες Παρασκευή 31 Αυγούστου και Σάββατο 1 Σεπτέμβρη στον ίδιο χώρο που έγινε και πέρυσι, στο πάρκο του

ΙΚΑ στην Επάνω Σκάλα. Επίσης, στα πλαίσια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν και προφε-στιβαλικές εκδηλώσεις σε χωριά του

νησιού. Στην Καλλονή θα πραγμα-τοποιηθεί το Σάββατο 4 Αυγούστου

στην Σκάλα Καλλονής, στην Αγιάσο, στην Γέρα και στον Μανταμάδο.

Οπως είναι γνωστό, η μοναδικότητα του Φεστιβάλ της ΚΝΕ έγκειται εκτός των άλ-λων και στο γεγονός ότι φτιάχνεται αποκλειστι-κά και μόνο με το μερά-κι των μελών και φίλων της ΚΝΕ, με τη συλλογι-κότητα, την αυτοθυσία και την ανιδιοτέλεια, με το δικό τους μόχθο, χωρίς σπόνσορες και χορηγούς, χωρίς εται-ρείες κλπ. Γι' αυτό κι έχει ιδιαίτερη σημασία η οικονομική ενίσχυ-ση του Φεστιβάλ μέσα από τα κουπόνια ενί-

σχυσης της ΚΝΕ.

Page 5: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.969, 25-7-2012

/5Τετάρτη 25 Ιούλη 2012

Η εισβολή των επιχειρήσεων και στα δημόσια σχολεία της Λήμνου άρχισε

Η ευθύνη στην κυβέρνηση

Η απεργία στη «Χα-λυβουργία» και η εξέλιξή της δεν είναι απλώς ένας

αγώνας ανάμεσα στους χα-λυβουργούς και τον εργοδότη τους, αλλά μια γενικευμένη ταξική αντιπαράθεση ενά-ντια στους συνασπισμένους καπιταλιστές μαζί με τις κυ-βερνήσεις τους προκειμένου να στείλουν μήνυμα στην εργατική τάξη ότι ο πόλεμός τους για την επιβολή των αντεργατικών μεταρρυθμί-σεων για να βγουν από την κρίση τσακίζοντας τους εργά-τες, θα περάσει διά πυρός και σιδήρου. Η κυβέρνηση με τα ΜΑΤ και την καταστολή δίνει εξετάσεις στο κεφάλαιο ότι μαζί με τα αντεργατικά μέτρα είναι αποφασισμένη να δη-μιουργήσει και τις συνθήκες που θα μπορούν να υπερεκ-μεταλλεύονται τους εργαζό-μενους εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα της «άκρας του τάφου σιωπής» των εργα-τών, τσακίζοντας το κίνημα και τους αγώνες τους. Επομέ-νως τους εξασφαλίζει ιδανικό περιβάλλον για επενδύσεις με μεγάλη κερδοφορία, χω-ρίς εργατικές διεκδικήσεις. Η κυβέρνηση έχει απόλυτη την ευθύνη γιατί θέλει τους χαλυβουργούς ως «πρόβατα επί σφαγή» στις ορέξεις του Μάνεση. Οχι μόνο γιατί έχει θέσει στη διάθεσή του τον κρατικό κατασταλτικό μηχα-νισμό, αλλά και γιατί εμπαί-ζει με την τακτική της τους χαλυβουργούς. Τώρα ακόμη πιο αποφασιστικά ένταση της ταξικής αλληλεγγύης. Εί-ναι μονόδρομος το «όλοι για έναν και ένας για όλους». Η νίκη των χαλυβουργών θα εί-ναι νίκη όλης της εργατικής τάξης.

Με δεδομένη την υποχρηματοδότη-ση των σχολείων από τις κυβερνή-

σεις της πλουτοκρατίας, αλλά και την πολιτική της εισβολής των επι-χειρήσεων στα σχολεία με τη μορ-φή των χορηγών «με το αζημίωτο» βέβαια, είχαμε τον ελαιοχρωματι-σμό του Γυμνασίου της Μύρινας με τη χορηγία γνωστής πολυεθνικής εταιρείας χρωμάτων.Μετά την περάτωση του ελαιοχρω-ματισμού, η εταιρεία πραγματο-ποίησε μίνι φιέστα στο χώρο του Γυμνασίου της Μύρινας, με στόχο βέβαια τη διαφημιστική προβολή της με τη χρησιμοποίηση ενός δη-μόσιου κτηρίου, ενώ δεν παρέλει-ψαν να προωθήσουν και γνωστό τηλεπαρουσιαστή που προβάλει τη συγκεκριμένη πολυεθνική.Η εισβολή των επιχειρήσεων και

Εάν δεν υπάρχουν παιδιά πώς θα υπάρχουν Παιδικοί Σταθμοί;

Στη Λήμνο οι γονείς των παι-διών που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδι-κούς Σταθμούς πληρώνουν

40 ευρώ το μήνα (εκτός από αυτούς που αποδεδειγμένα δεν έχουν εισό-δημα).Στο γειτονικό νησί, τα παιδιά τρώνε

ψάρι έως και δύο φορές την εβδομά-δα. Τα δικά μας παιδιά το ψάρι από το 2010 το βλέπουνε στις φωτογραφίες των εκπαιδευτικών βιβλίων.

Στο Δήμο Λέσβου όπου μέχρι και αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να υπάρχει το <<ταπεράκι>> σε μερικούς παιδικούς

σταθμούς, από τη νέα χρονιά θα έχου-με τροφεία που φτάνουν έως και το πενταπλάσιο ποσό.

Εάν λοιπόν οι γονείς αδυνατούν να πληρώσουν τα τροφεία πως θα υπάρ-χουν Παιδικοί Σταθμοί;

σχολεία της Λήμνου άρχισε. Το θέμα είναι κατά πόσο θα αντισταθούν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι μαθητές

και η τοπική κοινωνία του νησιού, διεκδικώντας πραγματικά δωρεάν δημόσια παιδεία.

Οι γνωστοί εκβιασμοί για το χαράτσι

Νέες σκληρές μάχες αναμένονται στο μέτωπο του χαρα-τσιού της ΔΕΗ, που οι κυβερνητικές διαρ-

ροές το θέλουν να συνοδεύει και πάλι τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αυτή τη φορά, η απειλή - εκβι-ασμός εάν δεν πληρωθεί, δε θα είναι η διακοπή της ηλεκτροδότη-

σης- που κρίθηκε παράνομη- αλλά οι κατασχέσεις μισθών ή περιουσι-ακών στοιχείων. Την ίδια ώρα, δε διαψεύδεται ότι δεν πληρώθηκε το χαράτσι για μισό εκατομμύριο ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα!

Οι εξελίξεις και οι τελικές αποφά-σεις της κυβέρνησης δεν αλλάζουν την ουσία του χαρατσιού. Είναι ένας άδικος, απαράδεκτος, αυ-θαίρετος φόρος που στόχο έχει να πριμοδοτήσει το «ταμείο» που παίρνει από τους πολλούς και δίνει στους λίγους, στους κεφαλαιοκρά-τες που υπόσχονται ...«ανάπτυξη» και οι οποίοι «θερίζουν» εργασιακά δικαιώματα, μισθούς, συντάξεις, τους αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες, και βεβαίως στους δανειστές, δηλαδή στους τραπεζίτες.

Οι εργαζόμενοι, κάθε φτωχός άνθρωπος, τα λαϊκά νοικοκυριά πρέπει και πάλι να ορθώσουν ανάστημα, να οργανωθούν στα συνδικάτα, να συσπειρωθούν σε ενιαίο αγώνα για να μεγαλώσουν τη δύναμή τους, να σταθούν αλλη-λέγγυοι απέναντι σε κάθε προσπά-θεια μεγαλύτερης εξαθλίωσης. Η πολιτική αυτή πρέπει να ακυρωθεί στην πράξη.

Πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα οι πληροφορί-ες που θέλουν την κυβέρ-νηση να επαναφέρει από το «παράθυρο» τις δια-

τάξεις του νομοσχεδίου Ραγκούση για την απελευθέρωση των ταξί, οι οποίες ξεσήκωσαν ολόκληρο τον κλάδο των αυτοκινητιστών αναγκάζοντας στη συνέχεια την κυβέρνηση Παπαδήμου και τον υπουργό Μεταφορών Μ. Βο-ρίδη να τις αποσύρει, σε μία προφανή προσπάθεια αναδίπλωσης. Πηγές από το χώρο των συνδικαλιστών, αλλά και από τα συναρμόδια υπουργεία αναφέ-ρουν ότι η κυβέρνηση μελετά σχέδιο έκδοσης αδειών σε επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου με σκοπό την εξυ-πηρέτηση μεταφορικών αναγκών των δικών τους πελατών.Υπενθυμίζουμε ότι λίγο πριν τις εκλογές της 6ης Μάη και ενώ το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση των ταξί βρισκόταν στην Ολομέλεια της Βουλής, ο τότε υπουργός Μ. Βορίδης για να «καθη-συχάσει» τους συναδέλφους του στη

Αδειες ταξί θέλουν οι επιχειρηματίες του τουρισμού

συγκυβέρνηση, οι οποίοι υποστήρι-ζαν το σχέδιο Ραγκούση και επέμεναν ότι η τελική μορφή του νομοσχεδίου, μόνο κατ' όνομα είναι απελευθέρωση, άφησε εμμέσως πλην σαφώς να εννο-ηθεί, ότι το ζήτημα δεν είχε κλείσει. Είχε προσθέσει ακόμη, ότι με το παρόν νομοσχέδιο επιλύονται ζητήματα που αφορούν την έκδοση αδειών ταξί και όχι άλλα θέματα όπως αυτό που προ-αναφέραμε, τις μεταφορικές ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων.Οι πληροφορίες των τελευταίων ημε-ρών αναφέρουν συγκεκριμένα ότι υπάρχει σχέδιο για τη χορήγηση πλή-θους αδειών «μίνι μπας» σε ξενο-δόχους και άλλους επιχειρηματίες, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές, αποδεικνύοντας ότι το σχέδιο για την παράδοση του φιλέτου των επιβατι-κών οδικών μεταφορών στους μεγαλο-επιχειρηματίες παραμένει σε ισχύ και η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ απλώς αναμένει την κατάλληλη στιγ-μή για την εφαρμογή του.

Page 6: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.969, 25-7-2012

6/ Τετάρτη 25 Ιούλη 2012

Το ΚΚΕ τηρώντας την προεκλογι-κή του δέσμευση κατέθεσε στη Βουλή πρόταση νόμου για την «Κατάργηση των Μνημονίων,

του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-σιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015 και των Εφαρμοστικών τους νόμων - καταγ-γελία των Δανειακών Συμβάσεων που έχουν ως προαπαιτούμενο την εφαρμο-γή των Μνημονίων».

Με την πράξη αυτή απέδειξε για άλλη μια φορά:

Οτι σέβεται το λαό και τηρεί το λόγο που έδωσε προεκλογικά.

Οτι καθορίζει την πολιτική του στάση με κριτήριο το συμφέρον της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων και με αυτό το κριτήριο συγκρούεται με την κυβέρνηση και το συνολικό πλαίσιο των πολιτικών, των μέτρων που έχουν οδηγήσει σε πτώχευση τις εργατικές-λαϊκές οικογένειες.

Οτι πιστεύει βαθιά πως ο λαός δεν έχει καμία δέσμευση απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο και στην ιμπεριαλιστική Ευ-ρωπαϊκή Ενωση και επιβάλλεται να δι-εκδικήσει την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής.

Η πρόταση νόμου του ΚΚΕ, η πολιτική της κατεύθυνση, οι θέσεις που περιέ-χει για την κατάργηση των αντιλαϊκών μέτρων που χτυπάνε τους μισθούς, τις συντάξεις, τις Συλλογικές Συμβάσεις, τα εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά δικαιώματα κ.ά., αλλά και το πλαίσιο στόχων πάλης που θέτει για διεκδίκη-ση είναι σε αντιστοιχία με τις λαϊκές ανάγκες, μπορούν να γίνουν όπλο στα χέρια του εργατικού, λαϊκού κινήματος, να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της πάλης του.

Κι αυτό είναι πολλαπλά χρήσιμο σήμερα, στις συνθήκες που η τρικομματική κυ-βέρνηση και η ΕΕ κλιμακώνουν την επί-θεση κατά των εργαζομένων πατώντας στις δανειακές συμβάσεις, στα μνημόνια και στους εφαρμοστικούς νόμους.

Είναι φανερό ότι ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΔΗΜΑΡ έχουν τοποθετηθεί με τις πολιτικές επι-λογές τους ενάντια στην πρόταση νόμου του ΚΚΕ. Αυτό ήταν εξ αρχής γνωστό.

Ετσι, αξίζει να εξεταστεί προσεκτικά η θέση του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να διασκεδάσει τις ανησυχίες του για την απήχηση της πρωτοβουλίας του ΚΚΕ και να αποκρύψει τις πολιτικές του ευθύνες επιχειρώντας να θολώσει τα νερά και να παραπλανήσει τους εργα-ζόμενους.

Η πραγματικότητα είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά «πιάστηκε στα πρά-σα». Γιατί αποδείχθηκε στην πράξη ότι προεκλογικά κορόιδεψε συνειδητά το λαό φουσκώνοντας τη ρηχή αντιμνημο-νιακή ρητορεία, καλλιεργώντας μέσα από καιροσκοπικούς ελιγμούς ψεύτικες προσδοκίες εκμεταλλευόμενος την αγω-νία του λαού.

Στην πράξη, για να δικαιολογήσει την υποχώρησή του ακόμα και από αυτά που έλεγε προεκλογικά, και να απο-

κρύψει την ένταξή του στο στρατόπεδο των υποστηρικτών της άνευ ουσίας δι-απραγμάτευσης με την ΕΕ, προχώρησε στην κατάθεση μιας πολύ περιορισμέ-νης πρότασης νόμου για την κατάργηση ορισμένων αντιλαϊκών μέτρων αποκρύ-πτοντας ότι αυτά εκπορεύονται από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τις δανειακές συμβάσεις, τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους που αρνεί-ται να ακουμπήσει.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της οπορτου-νιστικής στάσης του ΣΥΡΙΖΑ κι αυτή τη φορά είναι οι ελιγμοί, η δημιουργία εντυπώσεων για να ξεφύγει από τη δύ-

σκολη θέση που έχει περιέλθει.

Σ’αυτή την κατεύθυνση ανοίγει μέτωπο στις θέσεις του ΚΚΕ παραβιάζοντας ακό-μα και κανόνες της απλής λογικής.

Ετσι, σε σχετική ανακοίνωση του υπεύ-θυνου του γραφείου Τύπου αυτού του κόμματος αναφέρεται: «Οταν εμείς απευθυνόμενοι προς την ελληνική κοι-νωνία εδώ και δύο χρόνια, και προς την αριστερά ιδιαίτερα λέγαμε ότι η βασική διαχωριστική γραμμή είναι το μνημόνιο και το πώς τοποθετείται κανείς απέναντί του, από την πλευρά του ΚΚΕ συχνά ει-σπράτταμε την κριτική ότι είναι ένα πλα-στό δίλημμα κάτι τέτοιο. Το γεγονός ότι σήμερα έστω μετά τις εκλογές, καταθέ-τει μια πρόταση η οποία θέτει στο επί-κεντρό της το θέμα της κατάργησης των εφαρμοστικών νόμων και του μνημονί-ου, είναι μια θετική μετατόπιση, έστω και καθυστερημένα».

Είναι φανερό ότι επιχειρείται ο βιασμός της πραγματικότητας και χρησιμοποιεί-ται το ψέμα για να διαστρεβλώσουν την πολιτική του ΚΚΕ.

Βασική θέση του ΚΚΕ τόσο προεκλογι-κά όσο και τώρα είναι ότι η βάση της όξυνσης των λαϊκών προβλημάτων και της πτώχευσης του λαού είναι η καπι-ταλιστική κρίση που αποδεικνύει τα αδιέξοδα του συστήματος, η πολιτική της ΕΕ, η επίθεση του κεφαλαίου και

των κομμάτων του.

Η αλήθεια είναι ότι η κρίση επιδείνωσε το δημόσιο χρέος και οδήγησε στις δα-νειακές συμβάσεις, στα μνημόνια και στους εφαρμοστικούς νόμους που χρη-σιμοποιούνται ως εργαλεία του κεφα-λαίου για να φορτωθούν τα βάρη της κρίσης στις πλάτες του λαού.

Το ΚΚΕ δεν υποτίμησε τα μνημόνια. Ανέ-δειξε τον αντιλαϊκό τους χαρακτήρα και τα πολέμησε μέσα και έξω από τη Βουλή με όλες του τις δυνάμεις. Αποκαλύπτο-ντας ταυτόχρονα ότι είναι ανυπόστατη η θέση του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι τα μνη-

μόνια αποτελούν τη βασική διαχωριστι-κή γραμμή κι αυτή η θέση του ΚΚΕ έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί είναι προκλητι-κός, αβάσιμος ο ισχυρισμός που λέει ότι μπορεί να είναι διαχωριστική γραμμή το αποτέλεσμα (τα μνημόνια) και όχι η αι-τία, η πηγή που το προκαλεί, η καπιταλι-στική ανάπτυξη, κρίση, η στρατηγική της ΕΕ, η στρατηγική του κεφαλαίου.

Πόσο αξία έχει για το λαό π.χ. η πολιτι-κή του κόμματος των «Ανεξάρτητων Ελ-λήνων» ή της «Χρυσής Αυγής» που κα-ταγγέλλουν φραστικά τα μνημόνια αλλά στηρίζουν τις αιτίες που τα γεννάνε, τις αιτίες που βασανίζουν το λαό μας;

Το ίδιο ισχύει και για τη ΔΗΜΑΡ. Η αντι-μνημονιακή της φρασεολογία έγινε «φτερά και πούπουλα». Η στήριξη των αιτιών που γεννάνε τα μνημόνια την οδήγησαν στην αγκαλιά της τρικομματι-κής αντιλαϊκής κυβέρνησης.

Αυτά είναι ζητήματα που επιβάλλεται να προβληματίσουν περισσότερο τους εργαζόμενους.

Ο εξωπραγματικός, επικίνδυνος χαρα-κτήρας της τοποθέτησης που καθορί-ζει ως βασική διαχωριστική γραμμή τα μνημόνια αποδεικνύεται και από την πείρα των άλλων κρατών μελών της ΕΕ στις οποίες εφαρμόστηκαν πολύ σκλη-ρά αντιλαϊκά μέτρα χωρίς μνημόνια. Κι αυτό τονίζει τη γενική τάση της επιθετι-

κότητας του κεφαλαίου και των κομμά-των του στις συνθήκες της κρίσης.

Θα θέσουμε όμως ακόμα ένα ερώτημα. Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει τα μνη-μόνια ως διαχωριστική γραμμή γιατί δεν κατέθεσε πρόταση νόμου για την κατάργησή τους και περιορίστηκε στην καταγγελία ορισμένων μόνο μέτρων που προκύπτουν από τις δανειακές συμβάσεις και τα μνημόνια; Η απάντη-ση δίνεται από το χαρακτήρα της πολι-τικής του που είναι διαχειριστική και αναξιόπιστη.

Στην τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρε-ται επίσης:

«Βεβαίως θα αναρωτηθεί κανείς εάν είχε ανταποκριθεί (το ΚΚΕ) στο ενωτικό κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Σας λέω λοιπόν ότι θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να είχαμε ενδεχομένως μια κυβέρνηση της αριστεράς. Εάν δηλαδή είχε υπάρξει ένα ενιαίο κοινό μέτωπο στις εκλογές και είχε δημιουργηθεί μια αντίστοιχη δυναμική.

Αυτά για την ιστορία. Από εκεί και έπειτα για τη συγκεκριμένη πρόταση, στο βαθ-μό που αφορά συγκεκριμένους εφαρμο-στικούς νόμους τους οποίους ούτως ή άλλως -έχετε δει- κι εμείς έχουμε κατα-θέσει μια αντίστοιχη πρόταση νόμου για τα ζητήματα της μετενέργειας και του κατώτατου μισθού, προφανώς και θα τα υποστηρίξουμε. Δεν συμμεριζόμαστε προφανώς τη συνολική τοποθέτηση του ΚΚΕ απέναντι στα ζητήματα της κρίσης, γιατί συνδέει την απάντηση στη σημε-ρινή οικονομική κρίση με ζητήματα που είναι έξω από το δικό μας στρατηγικό προσανατολισμό, όπως αυτό της απο-μάκρυνσης από την ΕΕ».

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι «όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια» αφού είναι αποδεδειγμένο στην πράξη ότι το ΚΚΕ δεν έχει καμία ιδεολογική, πολιτική συγγένεια με το ΣΥΡΙΖΑ που έχει σοσιαλδημοκρατική στρατηγική και επιχειρεί να δημιουργήσει μαζί με φθαρμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ένα νέο σοσιαλδημοκρατικό σχήμα για να χει-ραγωγήσει το λαό, να τον εγκλωβίσει σε νέες διαχειριστικές αυταπάτες.

Ομως, έχει σημασία να αναφερθεί ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία με το ΚΚΕ είναι και υποκριτική, καιροσκοπική. Στην ανακοίνωσή του αυτοδιαψεύδεται αφού αναγκάζεται να αναφερθεί στις προγραμματικές και γενικότερες αγεφύ-ρωτες διαφορές με το ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο χαρακτήρας και οι αιτίες της καπιταλιστικής κρίσης, η στάση απέναντι στη λυκοσυμμαχία της ΕΕ την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει, ενώ

Page 7: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.969, 25-7-2012

/7Τετάρτη 25 Ιούλη 2012

Ταυτόχρονα με την ανάγκη κα-τάργησης των μνημονίων, των δανειακών συμβάσεων και των εφαρμοστικών νόμων, το ΚΚΕ

υποστηρίζει ένα συνεκτικό πλαίσιο με σημαντικούς στόχους πάλης που υπη-ρετούν τα άμεσα λαϊκά συμφέροντα και δίνουν ανακούφιση στο λαό. Σχετι-κά με τους στόχους πάλης ενδεικτικά αναφέρουμε:1. Μισθοί, συντάξεις, εργασιακά δι-καιώματαΕπαναφορά του κατώτερου μισθού της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Ερ-γασίας στα 751 ευρώ μεικτά για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, ως βάση για την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλ-λογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) με ουσιαστική αύξηση του απαράδεκτα χαμηλού κατώτερου μισθού.• Υποχρεωτική εφαρμογή των ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους.• Εφαρμογή της μετενέργειας μέχρι την υπογραφή νέας ΣΣΕ χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό.• Πλήρης δυνατότητα μονομερούς προσφυγής των εργαζομένων στον ΟΜΕΔ.• Κατάργηση της δυνατότητας που κα-θιερώθηκε για υπογραφή επιχειρησια-κών συμβάσεων με μισθούς χαμηλότε-ρους από τις κλαδικές συμβάσεις.• Κατάργηση όλων των ρυθμίσεων που προβλέπουν την αύξηση του ορίου απολύσεων καθώς και τη μείωση των αποζημιώσεων.• Επαναφορά του 13ου και 14ου μι-σθού. Ανάκληση όλων των μειώσεων που επιβλήθηκαν στο δημόσιο τομέα, τις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες, με προτεραι-ότητα στους χαμηλόμισθους.• Αμεση ανάκληση όλων των μειώσε-ων που επιβλήθηκαν στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις τα τελευταία 2,5 χρόνια. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης για όλα τα Ταμεία.• Κατάργηση του Προεδρικού Διατάγ-ματος που εξαίρεσε από τη λίστα των ΒΑΕ μεγάλο αριθμό εργαζομένων.• Κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας.• Οχι στις απολύσεις στο δημόσιο το-μέα, όχι στις ιδιωτικοποιήσεις.

2. Φορολογία• Κατάργηση των αντιλαϊκών φορολο-γικών μέτρων.• Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για

το ζευγάρι 40.000 ευρώ το χρόνο και 5.000 για κάθε παιδί για όλους τους μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους, αγρότες.• Αναδρομική κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύ-ματος στο εισόδημα μέχρι 40.000 για το ζευγάρι και 5.000 για κάθε παιδί, καθώς και του ΕΕΤΗΔΕ για την κύρια και την πρώτη εξοχική κατοικία.• Αναγνώριση των λογιστικών βιβλί-ων ως μοναδική πηγή προσδιορισμού εισοδήματος των επαγγελματοβιοτε-χνών. Κατάργηση περαίωσης και κάθε είδους αντικειμενικών κριτηρίων. Αύ-ξηση του ορίου προσωποκράτησης για χρέη στο Δημόσιο και ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους που έχουν κλείσει την επιχείρησή τους και δεν έχουν άλλα εισοδήματα. Πάγωμα των χρεών χωρίς προσαυξήσεις.• Κατάργηση των έμμεσων φόρων, ΦΠΑ και ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης και αγροτικής κίνησης, στα αγροτικά εφό-δια, στα είδη διατροφής, εκπαίδευσης, Υγείας και στα οικιακά τιμολόγια ενέρ-γειας, ύδρευσης και τηλεπικοινωνίας.• Κατάργηση των φόρων και τελών για Δήμο και ΕΡΤ. Απαγόρευση διά νόμου κάθε πλειστηριασμού κύριας και δευ-τερεύουσας κατοικίας και αγροτικής εκμετάλλευσης με σημερινά αντικει-μενικά κριτήρια αξίας 300.000 ευρώ και μέχρι 150 τ.μ. για τη λαϊκή τετρα-μελή οικογένεια.• Φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαί-ου με συντελεστή 45% σε διανεμόμε-να και αδιανέμητα κέρδη. Κατάργηση του ειδικού φορολογικού καθεστώτος που ισχύει για τους εφοπλιστές.

3. Προστασία των ανέργων• Χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε όλους τους ανέργους για όλη τη διάρ-κεια της ανεργίας.• Κατάργηση του νόμου που μειώνει το επίδομα ανεργίας και ουσιαστική αύξησή του.• Υπολογισμός του χρόνου ανεργίας ως συντάξιμου χρόνου.• Χορήγηση δωρεάν κάρτας απεριορί-στων διαδρομών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.• Μείωση των τιμολογίων των ΔΕΚΟ

για τους ανέργους κατά 50%.• Απαγόρευση της διακοπής παροχής νερού, ρεύματος και σταθερού τηλε-φώνου.

4. Ασφαλιστικά Ταμεία• Επαρκής χρηματοδότηση των ασφα-λιστικών ταμείων και εξασφάλιση της χορήγησης των συντάξεων και παρο-χών.• Κάλυψη, με κρατική χρηματοδότηση, του συνόλου των απωλειών των απο-θεματικών των ασφαλιστικών ταμείων που λεηλατήθηκαν από το λεγόμενο κούρεμα ομολόγων, που είναι περίπου 14 δισ. ευρώ.

5. Υγεία - Πρόνοια• Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας - Πρόνοιας για όλους, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης.• Πλήρης, επαρκής χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, των ασφαλιστικών ταμεί-ων, των δημόσιων νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, των ιδρυμάτων Πρόνοιας από τον κρατικό προϋπολο-γισμό.• Επιστροφή από το κράτος των απο-θεματικών που χάθηκαν από το πρό-σφατο "κούρεμα".• Αποπληρωμή όλων των οφειλών από το κράτος για φάρμακα, ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις, υγειονομι-κά υλικά, τρόφιμα για νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα, των φαρμακοποιών και των γιατρών.• Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όλων των ειδικοτήτων στα δημόσια νο-σοκομεία, Κέντρα Υγείας και ιδρύματα Πρόνοιας. Στελέχωση με μόνιμο προ-σωπικό και εξοπλισμός των δημοτικών ιατρείων για τη δωρεάν παροχή υπηρε-σιών σε όλους, ιδιαίτερα των απόρων κατοίκων και των μεταναστών.• Κατάργηση των πληρωμών εισιτη-ρίων, συμμετοχών για ιατρικές, εργα-στηριακές εξετάσεις και θεραπείες, της παρακράτησης των συντάξεων των χρονίως πασχόντων για πληρωμή των ιδρυμάτων που νοσηλεύονται.• Εξασφάλιση από το κράτος της πλή-ρους και επαρκούς τροφοδοσίας των δημόσιων μονάδων Υγείας - Πρόνοιας

σε φάρμακα, υγειονομικό και αναλώ-σιμο υλικό, αντιδραστήρια, υλικά χει-ρουργείου και τρόφιμα.• Κατάργηση της πληρωμής του 15% από τους ασθενείς για τις εργαστηρι-ακές και διαγνωστικές εξετάσεις στο συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ πρωτο-βάθμιο ιδιωτικό τομέα και το ίδιο να γίνει (κατάργηση του 15%) και για τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα ιδιωτικά νοσοκομεία και μαιευτήρια.• Εξασφάλιση με ευθύνη του κράτους της έγκαιρης και επαρκούς τροφοδοσί-ας σε όλα τα φάρμακα. Κρατική χρημα-τοδότηση για δωρεάν διάθεση των ειδι-κών φαρμάκων και των φαρμάκων για τις συνοδούς νόσους, τα συμπληρώμα-τα διατροφής, το υγειονομικό και ανα-λώσιμο υλικό από τα δημόσια νοσοκο-μεία, τα Κέντρα Υγείας και τις μονάδες του ΕΟΠΥΥ, στους χρονίως πάσχοντες και στα ΑμΕΑ. Κρατική χρηματοδότηση για δωρεάν διάθεση των φαρμάκων με προτεραιότητα στους ανέργους, ανα-σφάλιστους Ελληνες και μετανάστες, στους χαμηλοσυνταξιούχους, στους φτωχούς αγρότες και στους αυτοαπα-σχολούμενους που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους.• Κρατική χρηματοδότηση για τη λει-τουργία όλων των ειδικών σχολείων, με πλήρη και ποιοτική παροχή τροφής.• Αμεση καταβολή όλων των επιδομά-των σε ΑμΕΑ και χρονίως πάσχοντες χωρίς περικοπές και καθυστερήσεις.• Καμία περικοπή αλλά αύξηση των επιδομάτων στις πολύτεκνες και μονο-γονεϊκές οικογένειες και της κοινωνικής σύνταξης της πολύτεκνης μητέρας.

6. Κοινωνικά δικαιώματα• Επανασύσταση του Οργανισμού Ερ-γατικής Κατοικίας και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας με επαναφορά και δι-εύρυνση όλων των παροχών.• Να μην κλείσει κανένας παιδικός σταθμός, να αξιοποιηθούν κατάλληλα δημόσια και δημοτικά κτίρια, να προ-σληφθεί μόνιμο προσωπικό για την κά-λυψη όλων των αναγκών.• Εγγραφή όλων των παιδιών στους παι-δικούς σταθμούς, χωρίς περιορισμούς, κατάργηση των τροφείων και παροχή επαρκούς και ποιοτικής τροφής».

το ΚΚΕ την πολεμάει γιατί σαν διακρα-τική ιμπεριαλιστική ένωση, σαν ένωση του κεφαλαίου είναι κατά των λαών.

Η πρωτοβουλία του ΚΚΕ αποδεικνύει την υπεροχή της στρατηγικής του και τονίζει ότι το κόμμα μας παρεμβαίνει αποφασιστικά για κάθε λαϊκό πρό-βλημα και πρωταγωνιστεί στην ταξική πάλη γιατί έχει καθαρό το βασικό ζή-τημα που αναφέρεται και στην εισηγη-τική έκθεση της πρότασης νόμου που κατέθεσε στη Βουλή.

Οτι η διέξοδος για το λαό βρίσκεται στη γραμμή κατάργησης των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, της μο-νομερούς διαγραφής του χρέους, της αποδέσμευσης από την ΕΕ, με εργατι-

κή, λαϊκή εξουσία, με το λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει, για να αξιο-ποιηθούν σχεδιασμένα οι μεγάλες ανα-πτυξιακές δυνατότητες της χώρας μας, να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες.

Η πρόταση νόμου του ΚΚΕ άνοιξε μια συζήτηση που μπορεί να είναι πολύ χρή-σιμη και να συμβάλει να βγούνε ουσια-στικά συμπεράσματα από τους εργαζό-μενους που στενάζουν από την καπιτα-λιστική βαρβαρότητα και την αντιλαϊκή πολιτική.

Να βγούνε συμπεράσματα για τη στά-ση των πολιτικών δυνάμεων, να επα-νεξεταστούν και να επαναξιολογηθούν οι πολιτικές προτάσεις και η πρακτική

του κάθε κόμματος με κριτήριο ποια πολιτική αντιστοιχεί στα συμφέροντα και στην κοινωνική θέση της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, της νε-ολαίας που προέρχεται από τις εργατι-κές - λαϊκές οικογένειες.

Αυτό είναι το βασικό ζήτημα που δεν πρέπει να επισκιαστεί από τα κόλπα που χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ και το γαϊτανάκι για το αν ή όχι θα ψηφίσει την πρόταση νόμου του ΚΚΕ. Γιατί έτσι ή αλλιώς έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Είπε συνειδητά ψέματα στους εργαζόμενους προεκλογι-κά. Χρησιμοποίησε την αντιμνημονιακή παγίδα για να υφαρπάξει την ψήφο και μετεκλογικά προσαρμόζεται συνεχώς στις ανάγκες της διαχείρισης της κρίσης

κατά του λαού, στη λογική της διαπραγ-μάτευσης με την ΕΕ και το Διεθνές Νομι-σματικό Ταμείο.

Η πράξη, μέσα σε λίγο χρόνο μετά τις εκλογές, θέτει ένα σοβαρό ζήτημα. Θέ-τει τη μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και στα συμ-φέροντα των εργαζομένων.

Αποδεικνύει επίσης τη σταθερότητα του ΚΚΕ, τον αναντικατάστατο ρόλο του στη στήριξη των λαϊκών συμφερόντων, την αναγκαιότητα της ισχυροποίησής του.

Του Γιώργου ΜΑΡΙΝΟΥ Μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

Page 8: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.969, 25-7-2012

8/ Τετάρτη 25 Ιούλη 2012

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ

Ο Ηλίας Καράβολας και η Αθανασία Μα-τζάρη στη μνήμη της φίλης τους Σπυρι-δούλας Κωνσταντάρα-Ψάνη, που πρόωρα χάθηκε, προσφέρουν στο ΚΚΕ 50 ευρώ.

Η οικογένεια Ηλία και Αθανασίας Καράβολα στη μνήμη της μητέρας τους Μαρίκας Ματζάρη που πρόσφατα πέθα-νε προσφέρει στο ΚΚΕ 100 ευρώ.

Ο Φώτης Ζεϊμπέκης στη μνήμη των γονιών του Νίκου και Ουρανίας Ζεϊμπέκη προσφέρει στην ΚΟΒ Θερμής 65 ευρώ.

Εισπράκτορες του

στην περιοχή Αττικής

Οι συνδρομητές περιοχής Αθήνας και Πειραιά, μπορούν να δίνουν τις συνδρομές τους, στους παρακάτω συμπατριώτες μας που εισπράτ-τουν για λογαριασμό του “Νεο Εμπρος”. - Παναγιώτης Ελευθεριάδης Ιππολύτου 11, τηλ. 210-2235158. - Χρήστος Κυμιατζής Ψάχου 17, Νέα Σμύρνη,, τηλ. 210-9318781. - Γιώργος Λεβεντός Κοραλίων 20, Περιστέρι, τηλ. 210-5013433.- Παναγιώτης Σταυράκης Νικ. Αρώνη 30-32 Βύρωνας, τηλ. 210-7650921.

μικρές ΑΓΓΕΛΙΕΣ--- Πωλείται γωνιακή οικία στον Συνοικισμό (Κυδωνιών 65).Διαθέτει, 2 υπνοδωμάτια, χολ, μπά-νιο, κουζίνα, κλιματισμό και μικρή αυλή.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 697-7692735 και 22510-23392.

ΟΧΙ ΔΑΝΕΙΟ

--- Ο Αβαγιανός Μιχάλης, εργολά-βος οικοδομών, αναλαμβάνει στην Αθήνα ανακαινίσεις και αναπαλαιώ-σεις οικοδομών. Τηλ: 210-9715631 και 6947709536.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΡΙΟ--- Ενοικιάζεται καινούργια γκαρσονιέρα 2χωρη (σαλονο-τραπεζαρία-υπνοδωμάτιο) 45τμ σε 1ο όροφο στην Χρυσομαλ-λούσα. Αυτόνομη θέρμανση, κλιματι-στικό, μεγάλη βεράντα με τέ-ντες, ντουλάπα, καναπέ, κρεβά-τι, τηλεόραση, ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο.

Τηλέφωνο: 6937277315

Πωλείται ή ενοικιάζεται καινούργιος άριστης κατασκευής μεγάλος αυτό-νομος χώρος 166 τ.μ., με εξωτερικό χώρο προς εκμετάλλευση 1.200 τ.μ. με θέα στο Ακρωτήρι. Τηλ. 6937277315.

Άμεση Δράση__________________________100Τροχαία_______________________22510-22030Τουριστική αστυνομία___________22510-22776Πυροσβεστική_________________________199Δασική Υπηρεσία_______________________191Λιμεναρχείο Μυτιλήνης_108/22510-40827/24115Στρατολογικό Γραφείο___________22510-28452Εισαγγελία____________________22510-22522Πρωτοδικείο___________________22510-22518Υπουργείο Αιγαίου________22510-38200/28296Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου______22510-27601Νομαρχία Λέσβου______________22510-46777ΚΕΠ (Νομαρχία)_______________22510-37181Δήμος Μυτιλήνης_________22510-41504/28501Αεροδρόμιο______________22510-38700/38702Ολυμπιακή Αεροπορία___________22510-61590Aegean Airlines________________22510-61120Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου_____22510-42239ΝΕΛ Κεντρ. Πρακτ. _______22510-37775/37768ΚΤΕΟ________________________22513-54100Αστικά ΚΤΕΛ__________________22510-46436Υπεραστικά ΚΤΕΛ______________22510-28873ΤΑΞΙ______________22510-25900/23500/22064ΟΤΕ Βλάβες__________________________121ΔΕΗ Βλάβες______________1050/22510-28860ΔΕΥΑΜ Βλάβες__________22510-23843/24444ΟΤΕ Πληροφορίες____________________18888Μετεωρολογικό Δελτίο__________________149Εφημερεύοντα Φαρμακεία______________1434Νοσοκομείο Μυτιλήνης__________22510-57700ΕΚΑΒ_______________________________166ΙΚΑ Μυτιλήνης________________22510-28498

Κέντρα Υγείας Άντισσας_____________________22530-56440Καλλονής____________________22530-22222Πλωμαρίου____________________22520-32151Πολιχνίτου____________________22520-41111

Χρήσιμα Τηλέφωνα ΛήμνουΔημαρχείο Λήμνου_______________22540-22996Νοσοκομείο Μύρινας______22540-23333/22222Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας______22540-22200Αστυνομ. Σταθμός Μούδρου______22540-71201Πυροσβεστική Υπηρεσία________22540-22199Λιμεναρχείο Μύρινας____________22540-22225Λιμεν. Σταθμός Μούδρου________22540-71240Στρατιωτική Διοίκηση___________22540-22516Αερολιμένας Λήμνου____________22540-31204Βλάβες ΟΤΕ___________________22540-22121Βλάβες ΔΕΗ___________________22540-22448Βλάβες Ύδρευσης______________22540-25088

ΕΛΕΝΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΧειρούργος οφθαλμίατρος

τ. Επιμελήτρια του Ε.Σ.Υ.

ΚΑΒΕΤΣΟΥ 11(πλησίον καταστημάτων με τα στρώματα)Πρωί: 9π.μ. - 1μ.μ. Καθημερινά χωρίς ραντεβού Απογεύματα και Σάββατο πρωί με ραντεβούΤο ιατρείο δύναται να συνταγογραφεί απευθείας γυαλιά

με βάση το Α.Π. 536(23-1-12), φάρμακα και λοιπές παροχές ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑΙατρείο: 22510-42312 /// Οικίας: 22510-41487

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ Η ΚΟΒ Αγιάσου του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπη-τήρια στα παιδιά, εγγόνια, αδέλφια και λοιπούς συγγε-νείς, για το θάνατο της Ελένης Χατζηαργυρίου.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΟι τοπικές ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών του Νησιού διοργανώ-νουν σε συνεργασία με το Σταθμό Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης πενθήμερο Εθελοντικών Αιμοδοσιών Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012 στο Ιατρείο Βρίσας , απόγευμα, Σάββατο 28 Ιουλί-ου 2012 στο Ιατρείο Βασιλικών, πρωί , Κυριακή 29 Ιουλίου 2012 στο Ιατρείο Χυδήρων, πρωί και Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 στην εκ-κλησία Σκάλας Καλλονής , πρωί.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματο-ποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Γονέων που έχουν υποβάλλει αίτη-ση εγγραφής των παιδιών τους για τον Παιδικό Σταθμό Αγιάσου. Τη

Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012, στις 17:30 , στο προαύλιο της Ζωοδόχου Πηγής Αγιάσου 25 γονείς συζήτησαν τα προβλήματά τους και ανανέωσαν το ραντεβού τους και με τους υπόλοιπους γονείς του χωριού για την Τετάρτη, με στόχο να καταγραφούν τα προβλή-ματα που αντιμετωπίζουν το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Αγιάσου ώστε να διεκδικήσουν συνολικά απ’ τους υπεύθυνους φορείς την επίλυσή τους.

Εμφαση δόθηκε στη μη παροχή σίτισης τη σχολι-κή χρονιά που μας πέρασε (δεν υπάρχει μάγειρας/μαγείρισσα) και στην ανάγκη ενίσχυσης του εκ-παιδευτικού προσωπικού με ένα ακόμα άτομο το Σεπτέμβριο , ώστε να μπορέσει να ικανοποιηθεί το σύνολο των 33 αιτήσεων φιλοξενίας που έχουν υποβληθεί για φέτος.

Την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2012, στις 19:30 , στο Δημο-τικό Θέατρο Καλλονής θα γίνει αντίστοιχη Γενική Συνέλευση για τους γονείς της Αγίας Παρασκευής – Πέτρας – Σκουτάρου- Υψηλομέτωπου- Μολύ-βου – Καλλονής.

Page 9: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.969, 25-7-2012

/9Τετάρτη 25 Ιούλη 2012

Πωλείται Seat Cordoba, χρώματος άσπρο, μοντέλο του 1999, σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979411811.

Τη συμπαράστασή τους στους απεργούς της Ελληνικής Χαλυ-βουργίας δήλωσαν οι εργαζόμενοι των

ταξικών σωματείων του νησιού μας που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου τη Δευτέρα 23 Ιούλη σε συγκέ-ντρωση – διαμαρτυρία στην πλατεία Σαπφούς.«H μεγαλύτερη απεργία διαρ-κείας στην ιστορία του ελληνι-κού εργατικού κινήματος κλείνει σήμερα 267 μέρες και συνεχίζε-ται! Ενώ η κυβέρνηση, υποτίθεται συζητούσε για την «άρση του αδιεξόδου», τελικά προετοίμαζε την έφοδο των ΜΑΤ και το κτύ-πημα των χαλυβουργών.H επίθεση των δυνάμεων κα-ταστολής της κυβέρνησης ΠΑ-ΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ-ΝΔ ξεμπρόστιασε τη «δημοκρατία» των καπιταλι-στών που «σταματάει στις πύ-λες των εργοστασίων στα γκέτο της εργοδοσίας. Εκεί που στε-νάζουν οι εργαζόμενοι»» τόνισε στην ομιλία του ο Γραμματέας Διονύσης Καράτσαλος.Παραθέτουμε αποσπάσματα από την ομιλία:« «Ναι» στο διάλογο με τους απεργούς της Χαλυβουργίας είπε σήμερα ο υπουργός Εργα-σίας Γιάννης Βρούτσης(την ίδια ώρα που τα ΜΑΤ χτυπούσαν άλλη μια φορά τους απεργούς, κάνοντας προφανώς «διάλο-γο»…), υπό την προϋπόθεση -όπως διευκρίνισε- ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ το εργοστάσιο.Ομολόγησε δηλαδή ότι το εργο-στάσιο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟ!Το εργοστάσιο είναι ΚΛΕΙΣΤΟ από τα ΜΑΤ. Το Χαλυβουργείο για να λειτουργήσει θέλει τους Χαλυβουργούς. Δεν μπορεί να βγάλει ούτε ένα κιλό σίδερο, ούτε μία μπετόβεργα, με τους διευθυντές, τις τηλεφωνήτριες, τους γραφιάδες των γραφείων της Κηφισιάς, τα ΜΑΤ, και τον Γεωργιάδη να γαβγίζει από τις τηλεοράσεις. Μέσα είναι μια χούφτα απεργο-

σπάστες. Είναι αυτοί που προ-δίδουν την τάξη τους σήμερα και τα παιδιά τους. Είναι αυτοί ακόμα που δεν σέβονται τα κό-καλα των πατεράδων τους. Εφτά νεκρούς «μετράει» η Ελληνική Χαλυβουργία και εκατοντάδες σακαταμένους.Αποδεικνύεται ότι χωρίς τους εργάτες γρανάζι δε γυρνά!Το εργοστάσιο θα ανοίξει και θα δουλέψει από τους εργάτες που το δουλεύουν από 20 μέχρι 33 χρόνια. Που έχουν αφήσει τα κομμάτια τους, και φυσικά θα δουλέψουν με δικαιώματα, με συλλογικές συμβάσεις, με αξιο-πρεπείς μισθούς και με ψηλά το κεφάλι, με αξιοπρέπεια πάνω από όλα. Οργιάζει αυτές τις μέ-ρες η προπαγάνδα των ΜΜΕ των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών με αφορμή την επίθεση στους χα-λυβουργούς. Μας λένε:

1ο ΨΕΜΑ: Το δικαίωμα στη δουλειά είναι ιερό. Μιλάνε για το δικαίω-μα στη δουλειά οι θε-ματοφύλακες ενός συ-στήματος άναρχου και σάπιου, που πετάει εκατομμύρια αν-θρώπους εκτός παραγωγής. Ηδη οι άνεργοι είναι 1.500.000 στην Ελλάδα, οι νέοι αναγκάζονται να φύγουν μετανάστες, οι αγρό-τες ξεκληρίζονται και εγκαταλεί-πουν τον τόπο τους, τα μικρομά-γαζα κλείνουν το ένα πίσω από το άλλο προς όφελος των μονο-πωλίων. Ποια κυβέρνηση νοιά-στηκε για το δικαίωμά τους στη δουλειά; Η ίδια η κυβέρνηση και τα κόμματά της υπερασπίζονται τον Μάνεση, ο οποίος έχει ήδη απολύσει 120 εργαζόμενους και κατά τα λεγόμενά του ήθελε να κλείσει το εργοστάσιο και να αφήσει χωρίς ψωμί εκατοντά-δες οικογένειες…

2ο ΨΕΜΑ: Πρέπει να εφαρμο-στεί ο νόμος. Ποιος νόμος; Αυ-τός που βγάζει 9 στις 10 απεργίες παράνομες. Αυτός που επιτρέπει

στον εργοδότη να επιβάλλει με το έτσι θέλω στον εργάτη εκ πε-ριτροπής εργασία, με μισθό που ισοδυναμεί με φιλοδώρημα. Αυτός που καταργεί τα Βαρέα και Ανθυγιεινά για κατηγορίες εργαζομένων που με βεβαιότη-τα θα πεθάνουν πάνω στο με-ροκάματο, πριν προλάβουν να βγουν σε σύνταξη. Αυτός που αφήνει ατιμώρητο τον εργοδό-τη, όταν ο εργάτης σκοτώνεται στα κολαστήριά του. Αυτός που στερεί από την οικογένεια τού εργαζόμενου την πρόσβαση σε στοιχειώδεις υπηρεσίες Υγείας και Παιδείας.

3ο ΨΕΜΑ: Η αδιαλλαξία, λένε, δεν ωφελεί, χρειάζεται διά-λογος. Θέλουν συνδικαλιστές και κίνημα συνοδοιπόρους και όχι ταξικούς αντιπάλους. Θέ-λουν ταξική συνεργασία, για να περπατάνε ανεμπόδιστα τα βάρβαρα μέτρα και όχι συνδι-κάτα μαχητές για το δίκιο των εργαζομένων. Θέλουν σωματεία με διοικήσεις όπως αυτή των χαλυβουργών στο Βόλο, επει-δή δέχτηκε να αλυσοδέσει τους εργαζόμενους και συναίνεσε σε συνθήκες δουλειάς, που έχουν συντελέσει ώστε δυο εργάτες να έχουν ήδη δει το χάρο με τα μάτια τους σε ισάριθμα «ατυ-χήματα». Που σιωπά μαζί με τα ΜΜΕ για το επικίνδυνο ρα-διενεργό φορτίο με Καίσιο-137 που δουλεύεται στο εργοστάσιο ρισκάροντας την υγεία των ερ-γαζομένων και των κατοίκων της περιοχής…

4ο ΨΕΜΑ: Οι εργατικοί αγώνες, λένε, κλείνουν τα εργοστάσια. Ας απαντήσουν: Στη ΣΙΔΕΝΟΡ, που έκλεισε πρόσφατα, πόσες εργατικές κινητοποιήσεις είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα; Στις 600 επιχειρήσεις που έκλει-σαν την τελευταία χρονιά στη Β. Ελλάδα, πόσα ταξικά σωματεία υπήρχαν και πόσες απεργίες έκαναν οι εργαζόμενοι σε αυτές;

Από τους 1,5 εκατ. των σημερι-νών ανέργων, πόσοι δούλευαν σε επιχειρήσεις που έκλεισαν «λόγω» αγώνων; Η κρίση κλεί-νει τα εργοστάσια και άλλα τα κάνει πιο ισχυρά. Ακόμα και σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης κλείνουν εργοστά-σια (βλέπε «Τρικολάν») όταν ο καπιταλιστής ιδιοκτήτης είτε δε βγάζει το κέρδος που προσ-δοκά, είτε συνθλίβεται από τον ανταγωνισμό, είτε μεταφέρει τα κεφάλαια σε άλλους, πιο κερ-δοφόρους κλάδους. Αυτοί που λένε πως οι αγώνες κλείνουν τα εργοστάσια, είναι οι ίδιοι που τη δεκαετία του ‘90, στο όνομα της

«ανασυγκρότησης των Βαλκανί-ων» επιδοτούσαν μέχρι και την αγορά fax στις επιχειρήσεις που έκλειναν στην Ελλάδα για να με-ταναστεύσουν στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Αλβανία και στη Ρουμανία, όπου τα μεροκά-ματα ήταν μικρότερα από αυτά της Ελλάδας, άρα και μεγαλύτε-ρα τα κέρδη.

Και ένα τελευταίο: Προσπα-θούν να συκοφαντήσουν το δί-καιο αγώνα των χαλυβουργών, δίνοντας πόντους στα μαντρό-σκυλα της «Χρυσής Αυγής» που οι ίδιοι και το σύστημα εκπαι-δεύουν, για να χτυπήσουν τους εργαζόμενους. Γιατί η «Χρυσή Αυγή» έβαλε τώρα την προβιά του φιλεργατισμού, όταν οι ερ-γαζόμενοι της «Χαλυβουργίας» στον Ασπρόπυργο ξέρουν ότι στην κρίσιμη φάση που αναζη-τούσαν στήριξη από τους συνα-δέλφους τους στη Μαγνησία, οι Χρυσαυγίτες, μαζί με την πλει-οψηφία στο εκεί σωματείο, με τους τοπικούς παράγοντες της σημερινής συγκυβέρνησης και τα συνδικαλιστικά τους στελέ-χη, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να εμποδίσουν την απεργία στα εργοστάσια του Μάνεση, δρώ-ντας ως μηχανισμός του.Εμείς, είμαστε περήφανοι που είμαστε συνάδελφοι, ταξικά

αδέλφια των χαλυβουργών.Αντίθετα, είναι ντροπή για τον εργάτη να έχει ή να ανέχεται μια κυβέρνηση, ένα κράτος που σπάει τα κεφάλια των συναδέλ-φων του, για να βάλει μυαλό, για να φοβίσει τον ίδιο, να τον κάνει να σκύψει περισσότερο το κεφάλι για να μη πάθει τα ίδια.Τώρα είναι η ώρα. Τώρα πρέπει να σηκώσει ο καθένας το κεφά-λι.Τώρα χρειάζεται πιο μαζικά, πιο δραστήρια, πιο μαχητικά να κά-νουμε κάθε χώρο δουλειάς μια Χαλυβουργία, με αγώνα και αλληλεγγύη. Μάχη σε όλη τη γραμμή για συμβάσεις, δικαιώ-ματα, ενάντια στους φόρους και στη φτώχεια, για να σωθεί, να επιβιώσει η εργατική τάξη και τα παιδιά της.

ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΙΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ Η ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ!

ΖΗΤΩ Ο ΗΡΩΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΩΝ!

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ!».

Ανακοινώσεις συμπαράστασης έστειλαν:Το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Λέ-σβουΗ Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου

Οπως επίσης πήραμε ένα γράμ-μα αλληλεγγύης φαντάρων από μονάδες της Λέσβου το οποίο ανάμεσα στα άλλα αναφέρει:«Η επίθεση της αστικής τάξης και των κυβερνήσεών της απέ-ναντι στην εργατική τάξη και τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα που φουντώνει σε κάθε χώρο δουλειάς, σε όλες τις λαϊκές γει-τονιές περνάει και μέσα από τις πύλες των στρατοπέδων με τους φαντάρους να ζουν καθημερι-νά με τεράστιες ελλείψεις, που ακόμα και η έξοδος έχει γίνει πολυτέλεια για τους περισσότε-ρους, με το πενιχρό μισθό των 8,62, με το κομμένο χαρτζιλίκι από το σπίτι.Ο αγώνας των απεργών χαλυ-βουργών είναι και δική μας υπό-θεση, είναι αγώνας που βρίσκει αλληλέγγυους τους φαντάρους των λαϊκών οικογενειών που υπηρετούν στο νησί! Είναι αγώ-νας που δείχνει ότι μόνο μέσα από την ανυπόταχτη στάση ζωής όπου κι αν βρίσκεσαι, είτε μέσα στο στρατόπεδο είτε στο χώρο δουλειάς, μπορείς με αξιοπρέπεια να παλέψεις για αυτά που σου ανήκουν.Η τρομοκρατία κατά του λαού μας δεν πρέπει να περάσει!!

Φαντάροι από μονάδες της Λέσβου».

Page 10: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.969, 25-7-2012

10/ Τετάρτη 25 Ιούλη 2012

Παράσταση στο Δήμαρχο Λήμνου

Συνάντηση με το Δήμαρχο Λήμνου είχε το Σωματείο Οικοδόμων του

νησιού την εβδομάδα που πέρασε.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματεί-ου, πρόβαλε τα σοβαρά προβλήματα που αντι-μετωπίζει ο κλάδος των οικοδόμων λόγω ανεργίας και πρότεινε λύσεις που θα μπορούν να προωθη-θούν με τη συμπαράστα-ση του Δήμου.Συγκεκριμένα, όπως ανέ-φεραν στο Δήμαρχο,«Σας είναι γνωστό ότι ο Κλάδος των οικοδόμων και στο νησί μας, είναι από τους πρώτους που δέχτηκε τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα τη μεγάλη ανεργία. Το 75% των οικο-δόμων της Λήμνου, είναι άνεργοι, όπως υπολογί-ζουμε.Οι άνεργοι οικοδόμοι, πέρα από τη δυσκολία επιβίωσης, αντιμετωπί-ζουν και άλλες επιπτώσεις όπως να μην έχουν ασφα-λιστική κάλυψη υγείας.Το ταξικό κίνημα των οικο-δόμων ξέρει τα αίτια της κρίσης, ξέρει και πώς θα δοθεί οριστική λύση.Ομως, σήμερα, τώρα και

στα πλαίσια των αρμοδι-οτήτων της τοπικής αυ-τοδιοίκησης μπορούν να διεκδικηθούν λύσεις που θα ανακουφίσουν από το πρόβλημα της ανεργίας, αλλά ταυτόχρονα να δο-θούν λύσεις και σε λαϊκές ανάγκες της τοπικής κοι-νωνίας της Λήμνου, όπως:1. Εργα υποδομής (δρόμοι – ύδρευση – αποχέτευση – φράγματα, για ανάπτυ-ξη της αγροτικής οικονο-μίας).2. Σύγχρονη υποδομή στους τομείς της εκπαί-δευσης, όπως σχολεία – νηπιαγωγεία – παιδικοί σταθμοί – πανεπιστημι-ακή σχολή – φοιτητική εστία και σίτιση – στέγα-ση φοιτητών και άλλα.3. Δημιουργία Κέντρου Υγείας στο Μούδρο.4. Μέτρα αντισεισμικής – οικοδομικής θωράκισης σε δημόσια, δημοτικά ή άλλα κοινόχρηστα κτή-ρια (π.χ. κτήριο Ενωσης – Παπουτσίδειο – Χριστο-δουλίδειο – Παντελίδειο – εκκοκκιστήριο).Ξέρουμε ότι όποια έργα έγιναν ή προγραμματί-ζονται να γίνουν, πρώτον είναι πίσω και κάτω από τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και δεύτερον, τα έργα που έγι-ναν, δεν έδωσαν έστω και προσωρινά λύση στο πρό-βλημα της ανεργίας στους

Λημνιούς οικοδόμους, αφού οι εταιρείες – εργο-λάβοι των έργων κερδο-σκοπούν, απασχολώντας αλλοδαπούς εργαζόμε-νους με χαμηλά μεροκά-ματα και ανασφάλιστους. Γι’ αυτό ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο, στα έργα που έχετε στην ευθύνη σας, να πιέσετε για δέσμευση εγγράφως των εταιρειών – εργολά-βων, για απασχόληση και Λημνιών οικοδόμων».Ο Δήμαρχος Λήμνου εξέφρασε την κατανόησή του για τα προβλήματα των οικοδόμων, επί του πρακτέου όμως, δήλωσε αναρμόδιος. Αντίθετη η κοινωνία της Λήμνου στην επένδυση

της ΡΟΚΑΣ με τις ανεμογεννήτριες

Την αντίθεσή τους με την επένδυση της πολυεθνι-κής ΡΟΚΑΣ – Iberdrola για την εγκατάσταση εκατο-ντάδων ανεμογεννητριών στο νησί, εξέφρασαν η συντριπτική πλειοψηφία των μαζικών φορέων της Λήμνου κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής ημερί-δας που πραγματοποίη-σαν στο Μούδρο η Περι-φέρεια Βορείου Αιγαίου και ο Δήμος Λήμνου.Χαρακτηριστικό είναι ότι εμφανίστηκαν ως αντίθε-τοι προς τη συγκεκριμένη

επένδυση και περιφερεια-κοί σύμβουλοι του πλειο-ψηφούντος συνδυασμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Εκ μέρους της Νομαρχια-κής Επιτροπής Λήμνου του ΚΚΕ, παρέμβαση έκανε ο Γραμματέας Βαγγέλης Αγάς, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι,«Ξεκαθαρίζοντας την θέση μας σχετικά με τη σχεδι-αζόμενη επένδυση της εταιρείας ΡΟΚΑ, τονίζου-με πως είμαστε κάθετα αντίθετοι στο ενδεχόμενο να υλοποιηθεί, γιατί :

1. Κανένα οικονομικό όφελος δεν προβλέπεται για τους κατοίκους του νησιού μας, εκτός του «ανταποδοτικού» τέλους προς τους ΟΤΑ, που και αυτό είναι επισφαλές. Αλλά αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί «επιχείρημα» προκειμένου να χρησι-μοποιηθεί ο τόπος μας -αφού καταστραφεί- σε πεδίο ατελείωτης κερδο-φορίας των όποιων επι-χειρηματικών ομίλων, με τα έξοδα και τα κέρδη της κάθε εταιρείας, πληρω-μένα από τις τσέπες μας.

2. Σημαντικό μέρος της Λήμνου θα μετατραπεί σε ένα απέραντο αιολικό

πάρκο, με καταστροφικές συνέπειες στην χλωρίδα-πανίδα του νησιού, και μη αναστρέψιμες περι-βαλλοντικές. Τονίζουμε πως σε καμία περίπτωση δε συναινού-με στην υποθήκευση των ζωών των δικών μας και των παιδιών μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας ώστε να εμποδίσουμε την πραγ-ματοποίηση αυτής της καταστροφικής (κατά την άποψη μας) «επένδυ-σης», συμπορευόμενοι με το ταξικό μαζικό κίνη-μα του λημνιακού λαού».

Σχετικά με τις θέσεις του ΚΚΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είπε ότι,«Στηρίζουμε εκείνες τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-γειας (Φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτριες, ή γεω-θερμία), που μπορούν να αναπτυχθούν προς όφε-λος του λαού μας και των δημοτών μας μόνο μέσα στα πλαίσια ενός Δημόσι-ου Φορέα Ενέργειας, με κεντρικό σχεδιασμό, με κοινωνικό και εργατικό έλεγχο, που θα υπηρετεί το λαό και όχι τα κέρδη των ολίγων.Γνώμονας θα είναι το μέ-τρο στη φύση, στο τοπίο, στη φέρουσα ικανότητα του νησιού, σε συνάρτη-ση με τις ενεργειακές του ανάγκες και κάτω από το πρίσμα όχι της υπερκατα-νάλωσης αλλά της εξοι-κονόμησης ενέργειας, με φτηνούς λογαριασμούς πληρωμής ηλεκτρικού ρεύματος».

Πωλείται κτήμα με ελιές 9 στρεμμάτων, στην

περιοχή «Πατουμένη» (από Βουναράκι προς

Αλυφαντά). Τηλέφωνα επικοινω-

νίας: 210-2928760 και 6934423987.

Page 11: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.969, 25-7-2012

/11Τετάρτη 25 Ιούλη 2012

Ξεκίνησε η Ιστοσελίδα του βιβλι-οπωλείου "Σύγχρονη Εποχή". Σημειώνεται ότι παρέχεται η

δυνατότητα παραγγελίας (e-shop)www.sep.gr

Οικογενειακά επιδόματα έτους 2012

Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ η έναρξη καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων του έτους 2012. Η διαδικασία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων, έχει οριστεί στις εξής ημερομηνίες:1. Από την 25η Ιουλίου 2012 για τους δικαιούχους με τρία παιδιά και άνω.2. Από την 3η Σεπτεμβρίου 2012 για τους δικαιούχους με δύο παιδιά.3. Από την 1η Οκτωβρίου 2012 για τους δικαιούχους με ένα παιδί.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις καθώς και τα δικαιολογητικά των δικαιούχων του οικογενειακού επιδό-ματος που υποβάλλονται μέσω εργοδότη ή ΚΕΠ ή ταχυδρομείου και παραλαμβάνονται από τις Υπηρε-σίες, ανεξάρτητα από τον αριθμό παιδιών.Τελευταία ημερομηνία λήξης του οικογενειακού επιδόματος έτους 2012 είναι η 31-1-2013.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα οι-κογενειακά επιδόματα παρέχονται μέσα από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύ-θυνση www.oaed.gr.

Σε λίγες μέρες θα μπει ο Αύγουστος και η δακοκτονία δεν έχει αρχίσει ακόμα.Πρόκειται για ένα έγκλημα και μάλι-στα εκ προμελέτης

σε βάρος της ελαιοπαραγωγής που υπηρετεί το στόχο της παρα-πέρα απαξίωσης αυτής της άλλο-τε δυναμικής καλλιέργειας για το νησί μας.Είναι γνωστό ότι η έγκαιρη και σωστή διεξαγω-γή αυτής της εργασίας έχει άμεση αναφορά στην

ποσότητα της παραγωγής και κυρί-ως στην ποιότητα του λαδιού που θα παραχθεί και αυτό με τη σειρά του στο εισόδημα του παραγωγού, που σήμερα δοκιμάζεται σκληρά εξ αιτίας της πολιτικής που εφάρμοσαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και εφαρμόζει και η σημερινή κυβέρ-νηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.Το ΚΚΕ εκφράζοντας και την οργή και την αγανάκτηση των ελαιοπαραγω-γών έφερε με επίκαιρη ερώτηση του

το θέμα στη βουλή.Με την Επίκαιρη αυτή Ερώτηση του αφού καταγ-

γέλλει την κυβέρνηση σαν κύρια υπεύθυνη - ευθύνη έχουν και οι τοπικοί φορείς – για την καθυστέρηση καθώς και τη μείωση του προ-σωπικού που θα ασχοληθεί με αυτήν, απαι-τεί την άμεση έναρξή της και την κάλυψη των επιπτώσεων που αυτή θα έχει στο εισόδημα του παραγωγού.

Κλείνοντας θα θέλαμε σαν ΝΕ Λέσβου του ΚΚΕ να δηλώσουμε για άλλη μια φορά την κά-θετη αντίθεσή μας με την ανάθεση αυτής της σοβαρής δουλειάς στους ιδιώτες.

Μυτιλήνη 24 Ιούλη 2012

ΝΕ ΛΕΣΒΟΥ

ΕυχαριστήριοΗ ΝΕ Λέσβου του ΚΚΕ ευχαριστεί το συναγωνι-στή Γιάννη Μυρογιάννη για την προσφορά του των απάντων Λένιν και άλλων 6 βιβλίων για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης.

Επίσης ερώτηση για το ζήτημα της δακοκτονίας στο νησί μας κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Η Ερώτηση έχει ως εξής:

«Σε απόγνωση βρίσκο-νται οι ελαιοπαραγωγοί της Λέσβου διότι, κοντά στα άλλα δεινά που προ-καλεί η γνωστή αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, είναι άμεσος ο κίνδυνος καταστροφής της φετι-νής σοδειάς, αφού δεν ξεκίνησε ακόμη η δακο-κτονία.Πράγματι:- Ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη ο πρώτος ψεκα-σμός το πρώτο 15θήμερο του Ιούνη (!!!) δεν έχει γίνει ακόμη κανένας και δεν ξέρουν καν πότε θα γίνει και αν η δακοκτονία θα είναι πλέον επαρ-κής και αποτελεσματική.-Επί πλέον έχουμε τραγική μείωση του προσω-πικού (κατά 63% σε σχέση με το 2009) και δεν έχει ακόμη πληρωθεί για τα δεδουλευμένα του 2011, διότι, κατά τα λεγόμενα του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη, δεν εγκρίνει την καταβολή της πληρωμής τους η υπηρεσία εντελλομένων της Περιφέρειας.-Για το 2012, με εντολή του αρμόδιου Υπουργεί-ου , ανατέθηκε, κακώς ένα μέρος της δακοκτο-

νίας σε εργολάβο και το υπόλοιπο στις υπηρε-σίες της Περιφέρειας. Ομως ενώ βρισκόμαστε μια εβδομάδα πριν το τέλος του Ιούλη δεν έχει

γίνει ακόμη κανένας ψεκασμός. Αυτό οφεί-λεται, κατά τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας , στην καθυστέρηση έγκρισης της δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.Μέσα σ’αυτές τις συν-θήκες είναι σχεδόν βέ-βαιο ότι θα καταστρα-φεί η φετινή σοδειά που αναμενόταν πολύ καλή.Ερωτάται ο κ. Υπουργός ποια μέτρα θα πάρει ώστε:- Να ξεκινήσει άμεσα η δακοκτονία με επαρκή

εφόδια και προσωπικό- Να πληρωθούν οι εργαζόμενοι για τα δεδου-λευμένα του 2011- Να αποζημιωθούν οι ελαιοπαραγωγοί, αν τελικά καταστραφεί η σοδειά τους, αφού κα-ταβάλλουν κανονικά και την εισφορά για τη δακοκτονία και φυσικά δεν έχουν καμιά ευθύνη γι αυτήν την κατάσταση , ενώ υφίστανται ήδη τις ολέθριες συνέπειες της ΚΑΠ και την κάθετη μείωση της τιμής του ελαιολάδου που έφθασε στο 50% του 2002».

Page 12: ΝΕΟ ΕΜΠΡΟΣ, φ.969, 25-7-2012

12/ Τετάρτη 25 Ιούλη 2012

Δε φτάνει που οι κα-λοκαιρινές διακοπές αποτελούν Ονειρο θερινής νυχτός για

την πλειοψηφία των εργαζο-μένων, της νεολαίας, καθώς με μισθούς πείνας, ανεργία και αυξήσεις «φωτιά», το κό-στος είναι απλησίαστο. Δεν φτάνει που όλο και πε-ρισσότερα λαϊκά νοικοκυριά δεν μπορούν να κάνουν κα-θόλου διακοπές, όλο και μει-ώνονται οι μέρες ξεκούρα-σης για όποιον ξεφύγει έστω για λίγο. Δε φτάνει η κατάργηση και αυτού του φτηνού όπως λει-τουργούσε «κοινωνικού του-ρισμού», που υπονομεύει παραπέρα το δικαίωμα στην αναψυχή, θυσιάζοντάς το στο βωμό κερδοφορίας της μεγαλοεργοδοσίας.Συγκεκριμένα: Aν πέρυσι εστιάζαμε στα όρια εισο-δήματος που έθετε η τότε κυβέρνηση προς χορήγηση «δελτίων κοινωνικού τουρι-σμού», αν καταγγέλλαμε το πώς πέταγε χιλιάδες εργα-ζόμενους εκτός, αν κατακρί-ναμε ότι και όσοι έπαιρναν δελτίο επιβαρύνονταν με οικονομική συμμετοχή, τι να πούμε φέτος που Οργανι-σμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) δεν υπάρχει...;Τέλη Φλεβάρη η τότε συ-γκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ/ΝΔ (πρόδρομος της σημερινής), προκειμένου να μειώσει το λεγόμενο «μη μισθολογικό κόστος», να απαλλάξει τη μεγαλοεργοδοσία από τις

εισφορές σε ΟΕΕ κ.ά. τον κατάργησε. Αποτέλεσμα, πάνω από 500.000 δικαιού-χοι στερούνται το 7ήμερο διακοπών που επιχορηγού-σε ο ΟΕΕ.Ταυτόχρονα, οι ίδιες πολι-τικές δυνάμεις και τα μεγα-λοεπιχερηματικά συμφέ-ροντα που εκφράζουν, όλοι αυτοί που κόπτονται για την «ανάπτυξη της κ ρ ο υ α ζ ι έ ρ α ς », το «να μην κλεί-νει το ΠΑΜΕ τα λιμάνια», δεν εί-χαν πρόβλημα να αποδεχτούν την υπολογι ζόμ ενη μείωση (από την κατάργηση του ΟΕΕ) στο λεγό-μενο εσωτερικό τουρισμό κατά 4.000.000 διανυ-κτερεύσεις μέσα στη χρονιά, το σο-βαρό πλήγμα που δέχονται περίπου 2.700 μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σε αυτές, συν χιλιάδες εξαρτώμενες από τα προγράμματα του ΟΕΕ αυτοαπασχολούμενοι σε επισιτισμό, μεταφορές κ.ά.Και αν ακόμα μικρομεσαίοι του κλάδου έριξαν τις τιμές (όπως διατυμπανίζεται) πιε-σμένοι από δάνεια, φόρους, υποχρεώσεις, τον «ανταγω-νισμό» των μεγαθηρίων του κλάδου, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες και να μην τους μείνουν τα δω-

μάτια άδεια, η άγρια φορο-μπηξία, οι μειώσεις μισθών, η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών, συνολικά η καθί-ζηση του εισοδήματος και η γενικευμένη ανασφάλεια για το μέλλον, δεν αφήνουν πολ-λά περιθώρια στον όποιον λαϊκό άνθρωπο να πληρώσει τα πενήντα, σαράντα, ακόμα και τα τριάντα ή είκοσι ευρώ

που του ζητούνται για μια δι-ανυκτέρευση στο νησί μας.Δεν φτάνει που ακόμα και οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνί-ες, που κάποτε ήταν το με-ταφορικό μέσο της λαϊκής οικογένειας, τώρα πια δεν πλησιάζονται. Ενδεικτικά, ζευγάρι που σχεδιάζει να ταξι-δέψει από Πειραιά στη Λέσβο, έντεκα ώρες στο κατάστρωμα με ένα από τα πλοία που έχει «ξεχαστεί» το έτος ναυπήγη-σής του, παίρνοντας μαζί ΙΧ, θα πληρώσει 271,6 ευρώ μετ’ επιστροφής, συμπεριλαμβα-νομένης «έκπτωσης» (επειδή έκλεισε και ξόφλησε τα εισιτή-

ρια «εγκαίρως»).Δεν φτάνουν λοιπόν όλα τα παραπάνω έρχεται να προστε-θεί και το χαράτσι – είσοδος των δύο (2) ευρώ που επιβάλ-λει ο Δήμος Λέσβου σε όποιον μπορέσει να φτάσει μέχρι την πλαζ στα τσαμάκια. Ετσι για μια τετραμελή οικογένεια χρειάζεται το ποσό των οχτώ ευρώ μόνο για την είσοδο!!!

Οχι μόνο τουρισμό δεν μπορεί να κάνει πια η λαϊκή οικογέ-νεια αλλά ούτε και ένα απλό μπάνιο στη θάλασσα!

Αδιαπραγμάτευτο δι-καίωμα

Χρόνια ολόκληρα ΚΚΕ και ΚΝΕ τονίζουν ότι είναι αδιαπραγ-μάτευτο το δικαίωμα των ερ-γαζομένων, των νέων και των οικογενειών τους για τουρι-σμό, διακοπές, ανάπαυση, προαγωγή της υγείας τους, αναψυχή. Με βάση τις σύγ-χρονες δυνατότητες (πολύ με-γαλύτερες από άλλες εποχές),

σε αναγκαία ρήξη με τα μονο-πώλια και την εξουσία τους προκειμένου να γίνουν (και) οι διακοπές κοινωνικό αγαθό για όλους, παλεύουν για:• Δικαίωμα στις διακοπές για όλους τους εργαζόμενους μέσα από εξασφάλιση της μηνιάτικης άδειας και του 14ου μισθού για τις διακοπές. Φθηνές διακοπές για όλα τα παιδιά των εργαζο-μένων. Ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές. Δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα μνημεία, μουσεία, τους φυσικούς και πολιτιστι-κούς χώρους της χώρας μας.• Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού στους ανέργους και για όλους τους εργαζόμενους με οποιαδήποτε μορφή απα-σχόλησης (μερική απασχόληση, συμβάσεις ορισμένου χρόνου κλπ.), τους φτωχούς και μεσαί-ους αγρότες χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Δημόσιες δωρε-άν παιδικές κατασκηνώσεις για τα παιδιά όλων των εργαζομέ-νων και ανέργων, που θα λει-τουργούν όλο το καλοκαίρι.• Δωρεάν οργανωμένους χώ-ρους αναψυχής (κάμπινγκ) για όλους τους νέους, με προσιτές τιμές ή και δωρεάν για τα νέα ζευγάρια, τους άνεργους. Δη-μόσιους δωρεάν οργανωμέ-νους χώρους αναψυχής με ει-δικό εξοπλισμό, υποδομές και εκπαιδευμένο προσωπικό για τα ΑμεΑ. Μαθητικές εκδρομές ενταγμένες στο σχολικό πρό-γραμμα, δημόσιες και δωρεάν, δαπάνη του κράτους. Δωρεάν διακοπές για τους συνταξιού-χους και τους φτωχούς αγρότες.

Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή

Να αρθεί η διάταξη που τιμωρεί όσους εκπαιδευτικούς δεν αποδέχτηκαν πέρσι την πρόσληψή τους

ως αναπληρωτές μην επιτρέπο-ντάς τους να καταθέσουν φέτος αίτηση πρόσληψης ζητά το ΚΚΕ. Για το θέμα που αφορά εκατοντάδες εκπαιδευτικούς κατέθεσαν Ερώ-τηση στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Σπύρος Χαλβατζής, Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη, Νίκος Καραθανασόπουλος, Γιώργος Λα-μπρούλης, Νίκος ΜωραΪτης και Θεοδόσης Κωνσταντινίδης.Το κείμενο της Ερώτησης του ΚΚΕ έχει ως εξής:«Αυτές τις μέρες καλούνται οι αδι-όριστοι εκπαιδευτικοί να υποβά-λουν τα δικαιολογητικά τους για μια θέση αναπληρωτή ή ωρομί-σθιου.Οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο βιώνουν την αβεβαιότητα και την αγωνία για το αν θα δουλέ-ψουν, πού θα δουλέψουν, αν θα τα βγάλουν πέρα.Οι δυσκολίες αυτές τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα πέρυσι έγιναν ακόμα μεγαλύτερες γιατί και οι

αναπληρωτές εκπαιδευτικοί είδαν το μισθό τους να κατρακυλάει από 1.200 περίπου ευρώ σε 853 ευρώ!Πολλοί απ' αυτούς, κάτω από την αδυναμία να αντεπεξέλθουν στα αυξημένα έξοδα της διαμονής μακριά από τον τόπο κατοικίας τους (νοίκι, θέρμανση, μεταφορές κλπ...) αναγκάστηκαν να αρνη-θούν το διορισμό τους ως αναπλη-ρωτές.Ωστόσο, και στη φετινή εγκύκλιο για τις προσλήψεις αναπληρωτών - ωρομισθίων αναφέρεται ότι: "Εκ-παιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβά-νονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-καίου ορισμένου χρόνου διαγρά-φονται από τους πίνακες αναπλη-ρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση

της πρόσληψης και για το επόμε-νο ακαδημαϊκό έτος, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήπο-τε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβά-νουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους".Δηλαδή, σαν να μην έφτανε το γεγονός ότι ένας εκπαιδευτικός αδυνατεί με τους σημερινούς μι-σθούς πείνας να τα "βγάλει πέρα", τιμωρείται και από πάνω, αφού το ΥΠΔΒΜΘ του στερεί τη δυνατότη-τα να αναζητήσει εργασία στην εκ-παίδευση έστω και για λίγες ώρες! Ακόμα και αν κληθεί να αναλάβει υπηρεσία μέσα στο Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο, οπότε είναι λογικό να έχει αναζητήσει και να έχει βρει αλλού εργασία!

Η διάταξη αυτή είναι άδικη και πρέπει να αρθεί.Την ίδια στιγμή, οι ανάγκες για μόνιμους διορισμούς ανέρχονται σε χιλιάδες προκειμένου να κα-λυφθούν τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία. Μόνο την περσινή χρονιά προσλήφθηκαν 24 χιλιά-δες συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί. Πολλοί από αυτούς έχουν μάλι-στα προϋπηρεσία πολλών χρόνων, αρκετών δεκάδων μηνών (30, 40 μήνες, κλπ...). Αυτό αποδεικνύει ότι παρά τη χρόνια ύπαρξη κενών, οι κυβερνήσεις δεν προχωρούν σε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτι-κών.Παρά ταύτα, εξαιτίας της αντι-λαϊκής πολιτικής κυβέρνησης - πλουτοκρατίας - τρόικας - ΕΕ οι διορισμοί και τη φετινή χρονιά αναμένονται να είναι ελάχιστοι».

Οι βουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν τον υπουργό:

-- Τι μέτρα θα πάρει ώστε να δο-θεί η δυνατότητα σε όλους τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αί-τηση με βάση τη φετινή εγκύκλιο για προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων.-- Τι μέτρα θα πάρει, ώστε να εξα-σφαλίζεται και στους αναπλη-ρωτές εκπαιδευτικούς που είναι παντρεμένοι το δικαίωμα της συ-νυπηρέτησης.-- Τι μέτρα θα πάρει για τη μονιμο-ποίηση όλων των συμβασιούχων εκπαιδευτικών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ώστε να εξασφα-λιστεί τόσο η κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικούς, όσο και το δι-καίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία.