ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ...

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ...

1

2014 : .

, , /

1

() : 2002 A.Y. Hoekstra , : m3/ton

green , , blue , ( ) grey

YA = green + blue + grey

2

: : . :

: Blaney-CriddleHargreavesPenman-Monteith ( CROPWAT)

BA BD FA FD

4

:

: , ,

5

CWUg () (m3/.)

ug (mm/month)k , months

Peff , mm ETc , mm

CWUb () (m3/.)

ub (mm/month)k , months

Peff , mm ETc , mm

6

ETc=Kcf

Kc T , oCP

Pt , mm/monthETc=KcET0

Kc RA , mm/dTmax , oCTmin , oC

ETc = f (Kc, U, T, u, n, z)

Kc T , oCU , %u , m/sn, h/dz, m

Penman-Monteith equationHargreaves equationBlaney-Criddle equation

7

CROPWAT ( ) : : 19

,

:

:

( CROPWAT)blue = min( , ) =

10

CROPWAT -

11

WFgrey = ( AR)/(cmax cnat)/Y

AR , kg/. cmax , mg/L, cnat , mg/LY , ton/.

grey

12

13

(m3/ton) (m3)

(ton)

, ~ 2.5% ,

15

, ,

16

, . , , . CROPWAT , -

18

:

19

20

Charchousi D., Tsoukala V.K., Papadopoulou M.P., Benchmarking Methodologies for Water Footprint Calculation in Agriculture, International Conference WIN4Life, 19-21 September 2013, Tinos, GreeceCharchousi D., Tsoukala V.K., Papadopoulou M.P., How evapotranspiration process may affect the estimation of water footprint indicator in agriculture?, Desalination and Water Treatment, 2014 Papadopoulou M.P., Charchousi D., Tsoukala V.K., Giannakopoulos C., and Petrakis M., Water Footprint assessment of applied agricultural policies based on climate change scenarios, International Conference ADAPTtoCLIMATE, 27-28 March 2014, Nicosia, CyprusPapadopoulou M.P., Charchousi D., Tsoukala V.K., Giannakopoulos C., and Petrakis M., Water footprint assessment considering climate change effects on future agricultural production in Mediterranean region, Desalination and Water Treatment, 2015 , () (: . .. )