ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,...

374
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: ANR1/1-5440

Transcript of ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,...

Page 1: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ο Α Ρ Χ Ε Ι Ο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ:

ANR1/1-5440

Page 2: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1 1959 Apr- Jul

Minor State Forest Land: Disposal of for grazing purposes

1/1959

2 1959 May- 1961 Nov

Morphou Bay Scheme for Nicosia Water Supply

2/59

3 1956 May- 1958 May

F.A.O. United Nations Expanded Programme of Technical Assistance (SA1:1238/56/1)

3/59

4 1958 May- 1959 Jan

Ditto(SA: 1238/56/11)

3/59/2

5 1959 Mar-1960 Sep

F.A.O. United Nations Technical Assistance

3/59/3

6 1960 Oct- 1962 Apr

United Nations Technical Assistance. Progress Reports by Dr Gunter Steger, Veterinarian, on Animal Disease Control

3/59/A

7 1961 Mar- 1966 Nov

Fishery Development Possibilities in Cyprus: Reports by Dr Vito Fodera

3/59/B

8 1962 Mar-1963 Jan

United Nations. Technical Assistance: 3/59/C Reports by Bertil Lofquist, Dam Designing Expert

9 1962 Aug- 1968 Jan

Ditto: Progress Reports by J. Ian Stewart, F.A.O. Technical Officer on Land and Water Use

3/59/D

10 1963 Feb- Dee

Agricultural Extension Service. Report by Dr H.S. Johnson, Agricultural Extension Consultant

3/59/E

11 1963 Mar- 1969 May

United Nations Technical Assistance. Reports by S.W.Hsu, F.A.O. Dam Expert

3/59/F

12 1969 Sep-1970 Aug

Ditto 3/59/F/2

13 1963 May- 1967 Mar

U.N. Technical Assistance: Reports by Didrik Reider Pettersen, F.A.O. Expert on cheese

3/59/G

Page 3: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Refcrcnce

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

14 1963 Jul- 1966 Aug

United Nations Technical Assistance: Reports by Η. B. Richardson, F.A.O. Marketing Expert

3/1 959/H

15 1964 Dec- 1966 Aug

Ditto: Report by Dr P. Muntjewery on Farm Management

3/59/I

16 1965 Mar- Nov

U.N. Technical Report by Dr Charles A. Simkins, Soils Experts

3/5 9/J

17 1965 Mar-1966 Jun

U.N. Technical Assistance Report by Dr A. Taylor, F.A.O. Nematologist

3/59/K

18 1965 Nov- 1969 Dec

Technical Reports issued by U.N. expert Dr M.M. Obradovic

3/59/L

19 1966 Feb- Nov

Technical Reports by Branko M. Milinusic, F.A.O. Senior Irrigation Engineer

3/59/M

20 1968 Feb- 1971 Apr

Technical Reports by: Branko M. Milinusic, F.A.O. Senior Irrigation Engineer

3/59/M.2

21 1966 Feb-1967 Feb

Ditto: Mr K. Marelius, Associate Expert

3/59/M

22 1966 Feb-1967 Apr

Ditto: S. Eresund, Associate Expert 3/59/0

23 1966 Aug-1967 Nov

Ditto: P. Mechin, Planning Engineer 3/59/P

24 1966 Sep- Oct

Ditto: H. Arnott, Farm Manager [Athalassa Experimental Farm]

3/59/Q

25 1969 Nov United Nations Technical Assistance Report by Mr T.K.E. Meijer, Associate Expert (Civil Engineer)

3/59/R

26 1966 Nov- 1968 Jun

Technical Reports issued by: Dr Harald P.W. Kunert, F.A.O. Farm Management Expert

3/59/S

Page 4: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

27 1967 Apr- May

Technical Reports issued by:Dr Herman J. Finkel, F.A.O. Water Use Consultant (Irrigation Specialist)

3/1959/T

28 1967 May- Jul

Ditto: Mr A. B. Webster, F.A.O. Horticulturist

3/59/U

29 1951 Jul- 1959 Jul

Irrigation Division of “Koutchouk Dere’’ (Famagusta District) (SA1:1556/1951)

4/59/A

30 1959 Jun- 1963 Jan

Irrigation Division of Yenagra “Kouchouk Dere” (Famagusta District)

4/59/A2

31 1959 May- 1963 Jun

Irrigation Division of Androlikou 4/59/B

32 1941 Jan Terra Irrigation Division (SA1:420/41)

4/59/K

33 1945 Oct-1946 Oct

Irrigation Division of Upper Quarters “Terra” (Paphos) (SA1:1104/45)

4/59/K2

34 1958 Dec- 1963 Nov

Terra Upper Quarter Irrigation Division, Paphos District (SA1:1312/1958)

4/59/K3

35 1949 Jul- 1958 Jun

Palekhori (Orinis) Irrigation Division, Nicosia District (SA1:1421/1949)

4/59/5

36 1947 Nov- 1954 May

Geunyeli Irrigation Division (SA1:827/1948)

4/59/6

37 1959 Jul- 1963 Feb

Ditto: No.2 4/59/6C

38 1963 Mar- 1970 Nov

Ditto: No.2 4/59/6C2

39 1959 May- 1967 May

Supplies and Services (Transitional Powers) Legislation

12/59

40 1972 Jun-1973 Apr

Natural Calamities 16/59/21

Page 5: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

40A 1973 Apr- 1976 Oct

Natural Calamities 16/1959/22

40B 1976 Oct- 1990 May

Ditto 16/59/23

40C 1980 Jun-1981 Aug

Ditto 16/59/24

40D 1981 May- Nov

Ditto 16/59/26

41 1981 May-1982 May

Ditto 16/59/27

42 1982 May Ditto 16/59/28

42A 1969 Feb- Mar

Ditto: List of Damages, Limassol District (1968-1969)

16/59/A

43 1959 May- 1965 Sep

Advisory Committees 17/59

44 1959 Jul- 1963 Feb

Game Committee 17/59/2

45 1963 Feb- 1967 Mar

Ditto 17/59/2A

46 1967 Aug- 1979 Mar

Ditto 17/59/2B

47 1956 Apr- 1958 May

Water Development Committee of Kythrea: Minutes of Meetings (SA1:1259/1956)

17/59/3

48 1959 Jul- Aug

Ditto 17/59/3A

49 1959 Jul- 1962 Sep

Trade & Industry. Advisory Board Sub-Committee on Produce Inspection

17/59/5

50 1960 Jan- 1966 Aug

Paphos Chiftliks Committee 17/59/6

Page 6: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

51 1966 Sep- 1968 Feb

Paphos Chiftliks Committee 17/1959/6A

52 1968 Jan- 1981 Jan

Ditto 17/59/6 B

53 1959 Aug- 1962 May

Mediterranean Citricultural Committee (C.L.A.M.)

17/59/8

54 1960 Oct- 1969 Nov

Grazing Legislation Committee 17/59/10

55 1970 Jan Ditto 17/59/10/2

56 1961 Feb- 1963 Feb

Committee on Goat Grazing in the Forests

17/59/11

57 1963 Apr- 1966 Sep

Ditto 17/59/11/2

58 1966 Sep- 1977 Jan

Ditto 17/59/3

59 1961 Nov- 1963 Jan

Ad Hoc Committee to Consider the Ways of Promotion and Development of Cottage Industry

17/59/13

60 1963 May-1964 Apr

Ditto 17/59/13/2

61 1963 Jun- 1968 May

Coordinating Committee of the Technical Departments of the Ministry of Agriculture & Natural Resources for Land and Water Use Projects and the drawing up of Integrated Lands for Water Sheds and other Natural Areas

17/59/21

62 1963 Jun- 1970 Jul

Committee to Study the question of Hali and other State Land in Connection with Agricultural Development in General

17/59/2

63 1951 Jun- 1964 Dec

Land Utilization Co-Ordination Committee

17/59/F

Page 7: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

64 1959 May-1960 Jul

Public Administration in Cyprus during the Transitional Period

20/1959

65 1959 Dec-1960 Mar

Free Ranging Goats 22/59

66 1959 May- 1963 Feb

Ditto 22/59

67 1959 May- 1961 Mar

Fishing Industry 24/59

68 1961 Feb- Nov

Ditto 24/59/2

69 1961 Nov-1962 Mar

Ditto 24/59/3

70 1962 Feb- Jul

Ditto 24/59/4

71 1962 Jun-1963 Jan

Ditto 24/59/5

72 1962 Nov-1963 Aug

Ditto 24/59/6

73 1963 Sep- 1965 Jun

Ditto 24/59/7

74 1965 Jan-1966 May

Ditto 24/59/8

75 1966 May- 1968 May

Ditto 24/59/9

76 1968 May- 1970 Jan

Fishing Industry 24/59/10

77 1970 Jan-1971 Dec

Ditto 24/59/11

78 1972 Jan- 1977 May

Ditto 24/59/12

Page 8: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

79 1977 Jun- 1979 Oct

Fishing Industry 24/1959/13

79 A 1979 Oct- 1986 Nov

Ditto 24/59/14

79B 1986 Jun- 1988 Dec

Ditto 24/59/15

79C 1986 Nov- 1989 Apr

Ditto 24/59/16

80 1959 May- 1962 Mar

Lands acquired by Government from Turkish owners - Request for their return to the Turkish Community

27/59

81 1959 May- 1962 Feb

Meteorological Services 29/59

82 1962 Mar- 1971 May

Ditto 29/59/2

83 1952 May- 1959 Sep

Soil Conservation Division: (SA1:1443/52)

32/59

83A 1959 Jul- 1987 Sep

Ditto 32/59/2

84 1955 Jan- 1959 Oct

Minor Forests: Policy Regarding their Use and Administration:(SA1:1397/55 (8114/55))

33/59

85 1959 May- 1965 Dec

Minor Forests Policy Regarding their Use and Administration

33/59/2

86 1966 Jan-1967 Feb

Ditto 33/59/3

87 1967 Feb- Jun

Ditto 33/59/4

88 1968 May- 1972 Feb

Ditto 33/59/5

89 1972 Feb-1973 Mar

Ditto 33/59/6

Page 9: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

90 1973 Feb- 1976 Dec

Minor Forests Policy Regarding their Use and Administration

33/1959/7

90A 1977 Jan- 1984 Apr

Ditto 33/59/8

90B 1959 May- 1986 Sep

Goat Grazing in State Forests 37/59

91 1959 May- 1971 Mar

F.A.O. Near East Animal Health Institute: Cairo

38/59

92 1971 Dec-1972 Feb

Ditto 38/59/2

93 1959 Jun-1960 Nov

Security and Registry procedure in Ministries

40/59

94 1959 May-1960 Dec

Applications for permits to sink wells 42/59

95 1961 Jan- 1963 Jun

Ditto 42/59/2

96 1959 May- 1965 Aug

Nicosia Water Supply 47/59

97 1946 Jul- 1959 Feb

Proposed establishment of an Agricultural Sub-Station at Evdhimou Agricultural Station (SA1:846/1946)

49/59

98 1959 May- 1963 Feb

Evdhimou Agricultural Station 49/59/2

99 1963 Feb- 1976 Nov

Ditto 49/59/3

100 1959 May- 1962 Jan

Ditto 50/59

101 1962 Jan- Aug

Ditto 50/59/II

102 1962 Jul-1963 Mar

Ditto 50/59/111

Page 10: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

103 1963 Feb- Jan

Evdhimou Agricultural Station 50/1959/4

104 1963 Mar- Apr

Ditto: Order, 1963 50/59/5

105 1963 May- 1965 May

Ditto 50/59/6

106 1965 Apr-1966 Apr

Ditto 50/59/7

107 1966 Apr- 1971 Sep

Ditto 50/59/8

108 1971 Oct- 1980 Dec

Ditto 50/59/9

108A 1980 Jan- 1989 Mar

Ditto 50/59/10

109 1959 Jun- 1967 Mar

Measures for the Protection of the Forests

51/59

110 1959 May-1960 Sep

Vine Industry: Policy Paper 54/59

111 1960 Aug-1961 Oct

Ditto 54/59/2

112 1960 Dec- 1962 Jul

Ditto 54/59/3

113 1962 Aug- 1966 May

Vine Industry (Vine Products Scheme) 54/59/4

114 1966 Apr- 1969 Sep

Ditto 54/59/5

115 1969 Oct- 1971 Feb

Ditto 54/59/6

116 1971 Feb-1972 Aug

Ditto 54/59/7

Page 11: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

117 1972 Jan- 1975 Oct

Vine Industry (Vine Products Scheme) 54/1959/8

118 1975 Dec- 1977 Jul

Ditto 54/59/9

119 1977 Jul- 1980 Sep

Ditto 54/59/10

120 1980 Sep-1981 Jul

Ditto 54/59/11

120A 1981 Jul- 1984 Jan

Ditto 54/59/12

120B 1984 Jan- 1986 Jan

Ditto 54/59/13

120C 1986 Jun-1987 Nov

Ditto 54/59/14

120D 1987 Dec- 1989 Sep

Ditto 54/59/15

120E 1989 Aug- Oct

Ditto 54/59/16

121 1950 Dec- 1959 Jun

Ploushia Land Use Scheme, Famagusta District (SA1:1461 /1951)

55/59

122 1959 May- 1966 Jul

Ploushia Project 55/59/2

123 1966 Jul- 1968 Jul

Ditto 55/59/3

124 1949 Jan- 1954 Oct

Agricultural Advisory Committee (SA1:60/1949)

56/59

125 1959 Jun- 1963 Jun

Ditto 56/59/2

126 1945 Apr- 1951 Feb

The Wells Law 60/59/1

Page 12: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

127 1951 Feb- 1954 Feb

The Wells Law 60/1959/2

128 1958 Oct-1959 May

Ditto(SA1:1237/58)

60/59/3

129 1958 Jun-1959 Sep

The Wells Law (SA1:1237/58)

60/59/4

130 1959 Jun- 1961 Jun

Ditto 60/59/5

131 1961 Apr- 1972 Nov

Ditto 60/59/6

132 1972 Nov 1984 Dec

Ditto 60/59/7

133 1955 Jun- 1959 Aug

F.A.O. Near East Forestry Commission: Teheran, September 1955

62/59

134 1959 Aug- 1970 Aug

Ditto 62/59/2

135 1959 May- 1962 Apr

Animal Husbandry 63/59

136 1962 May- 1964 May

Ditto 63/59/2

137 1964 May- 1966 Jul

Ditto 63/59/3

138 1966 Jul- 1969 Feb

Ditto 63/59/4

139 1969 Mar- 1981 Jun

Ditto 63/59/5

140 1959 Jun- 1980 Oct

Rural Central School Morphou - Agricultural Gymnasium

64/59

140A 1959 Dec- 1989 Apr

Translation of Documents 66/59

Page 13: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

141 1959 May-1960 Apr

Nicosia Water Board 67/1959

142 1959 Dec- 1961 Mar

Ditto 67/59/2

143 1960 Dec- 1967 Sep

Ditto 67/59/3

144 1967 Oct- 1974 Jan

Nicosia Water Board 67/59/4

145 1974 Jan- 1976 Sep

Ditto 67/59/5

146 1976 Sep- 1978 Aug

Ditto 67/59/6

147 1978 Aug- 1980 Apr

Ditto 67/59/7

148 1980 Apr- 1982 Jan

Ditto 67/59/8

148A 1981 May- 1989 Sep

Ditto 67/59/9

149 1958 Apr- 1960 Nov

Staff Relations Sub-Committee of the Nicosia Water Board

67/59/A

150 1959 Jun- Dec

Sub-Committee on the Proposal to take over the Greater Nicosia Scheme

67/59/B

151 1948 Oct- 1953 Jul

Kouklia Reservoir Eastern Mesaoria Irrigation Works (SA1:784/49/l)

68/59/2

152 1953 Dec-1954 May

Ditto(SA1:784/49/2)

68/59/3

153 1955 Feb- 1959 Jun

Ditto(SA1:784/49/3)

68/59/4

154 1959 Jun- 1969 Aug

Ditto 68/59/5

Page 14: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

155 1969 May- 1974 May

Kouklia Reservoir Eastern Mesaoria Irrigation Works

68/1959/6

156 1959 Jun- 1962 Jul

Visits from Abroad 70/59

157 1962 Aug- 1966 Dec

Ditto 70/59/2

158 1966 Dec- 1969 May

Visits from Abroad and Local 70/59/3

159 1969 May- Sep

Ditto 70/59/4

160 1969 Sep- 1971 Dec

Ditto 70/59/5

161 1972 Jan- 1977 Mar

Ditto 70/59/6

162 1976 Dec- 1980 Apr

Ditto 70/59/7

163 1980 Apr- 1982 May

Visits from Abroad and Local 70/59/8

164 1982 Jun- 1985 Apr

Ditto 70/59/9

165 1985 May- 1989 Sep

Ditto 70/59/10

166 1959 Jan- 1966 May

Petitions from Vine Growers 71/59

167 1966 May- 1968 Aug

Ditto 71/59/2

168 1968 Aug- 1971 Jan

Ditto 71/59/3

169 1971 Jan- 1972 Jul

Ditto 71/59/4

Page 15: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

170 1972 Jul- 1974 Jun

Ditto 71/1959/5

171 1974 Jun- 1976 Oct

Ditto 71/59/6

172 1976 Oct- 1978 Dec

Ditto 71/59/7

173 1979 Feb- Jun

Petitions from Vine Growers 71/59/8

174 1979 Apr- 1981 Jun

Ditto 71/59/9

174A 1981 Jun- 1986 Dec

Ditto 71/59/10

174B 1986 Feb- 1989 Oct

Ditto 71/59/11

175 1959 Jun- 1963 May

Cereal prices 74/59

176 1963 Jul- 1966 Jun

Ditto 74/59/II

177 1966 May- 1968 Oct

Ditto 74/59/3

178 1968 Nov- 1970 May

Ditto 74/79/4

179 1970 Jun-1971 May

Ditto 74/79/5

180 1971 May- Aug

Ditto 74/79/6

181 1971 Jul- Sep

Ditto 74/59/7

182 1971 Sep-1972 Jan

Ditto 74/59/8

Page 16: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

183 1972 Jan- Feb

Cereal prices 74/1959/9

184 1972 Feb- Dee

Ditto 74/59/10

185 1973 Jan-1974 Jun

Ditto 74/59/11

186 1974 Jun- 1980 Aug

Cereal prices 74/59/2

186A 1981 May- 1988 Oct

Ditto 74/59/13

186B 1988 Oct-1989 Nov

Ditto 74/59/14

187 1959 May- 1961 Oct

Proposed Troodos Mountains Irrigation and Hydro-Electric Scheme

75/59

188 1959 Jun- 1961 Jul

Ditto 81/59

189 1959 Jun- Dec

Proposed New Makedonitissa Water Conservation Area

84/59

190 1959 Mar- 1965 Dec

Ayia Varvara Lands - Proposed Sale to Argaka Villagers

85/59

191 1965 Dec- 1986 Sep

Ditto 85/59/2

192 1951 Jul- 1954 Nov

Timber and Fuel supplied by Forest Department

88/59

193 1954 Nov- 1957 Jun

Ditto 88/59/2

194 1959 Jul- 1985 Oct

Military Camps and Stores 89/59

195 1952 May- 1958 Mar

Agricultural Machinery (SA1:1376/52)

91/59

Page 17: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

196 1959 Jun- 1963 Oct

Agricultural Department - Nurseries 92/1959

197 1963 Oct- 1969 Sep

Ditto 92/59/2

197A 1969 Sep- 1989 May

Ditto 92/59/3

198 1959 Jul- 1962 Aug

Anti-Flood Works 93/59

199 1962 Aug- 1966 Jun

Ditto 93/59/II

200 1966 Jun- 1970 Apr

Ditto 93/59/3

201 1970 Apr- 1982 Nov

Anti-Flood Works 93/59/4

202 1982 Nov- 1985 Sep

Ditto 93/59/5

203 1985 Sep- 1989 Feb

Ditto 93/59/6

204 1959 Jul- 1961 Mar

Claims for compensation for damages caused to private property

94/59

205 1961 Aug-1962 Jan

Ditto 94/59/2

206 1960 Oct- 1963 Apr

Ditto 94/59/3

207 1963 Mar- 1967 Mar

Ditto 94/59/4

208 1967 Feb-1968 Nov

Ditto 94/59/5

209 1968 Oct- 1970 Feb

Ditto 94/59/6

Page 18: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

210 1970 Jan-1971 Feb

Claims for compensation for damages caused to private property

94/1959/7

211 1971 Feb- 1973 Dec

Ditto 94/59/8

212 1973 Dec- 1976 Nov

Ditto 94/59/9

213 1976 Nov- 1979 Nov

Claims for compensation for damages caused to private property

94/59/10

214 1979 Nov- 1982 Feb

Ditto 94/59/11

215 1981 Oct- 1983 Dec

Claims for compensation for damages caused to private property

94/59/12

216 1983 Dec- 1987 Jan

Ditto 94/59/13

217 1986 Dec- 1989 Jan

Ditto 94/59/14

218 1988 Dec-1989 Dec

Ditto 94/59/14

218A 1988 Sep- 1990 Apr

Ditto 94/59/A

219 1959 Jul- 1961 Aug

Limniti Soil Conservation Works 96/59

220 1959 Jul-1960 Nov

Paphos Chiftliks 97/59

221 1960 Oct-1961 Jul

Ditto 97/59/2

222 1961 Mar- Nov

Ditto 97/59/3

223 1962 Nov- 1966 May

Ditto 97/59/4

Page 19: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

224 1961 Oct- 1966 Jan

Paphos Chiftliks 97/1959/4A

225 1966 May- 1968 Oct

Ditto 97/59/5

226 1968 Sep- 1970 Sep

Ditto 97/59/6

227 1970 Sep- 1974 Nov

Paphos Chiftliks 97/59/7

228 1961 Dec- 1989 Dec

Lease of State Forest Land to the Cyprus Asbestos Mines Ltd. of Amiantos

97/59/8

229 1959 Jul- 1972 Nov

Kelokedhara Lands 101/59

230 1959 Jul- 1961 Dec

Leases of Land and Stores G.P. 102/59

231 1961 Nov- 1963 Dec

Ditto 102/59/A

232 1958 Nov- 1966 Jun

Ditto 102/59/B

233 1966 Jun- 1979 May

Ditto 102/59/C

234 1961 Feb- 1967 Feb

Lease of State Forest Land to Cyprus Chrome Co Ltd of Ayios Nikolaos (Kakopetria), now assigned to the Hellenic Mining Corporation

102/59/2

235 1961 Mar-1962 Feb

Lease of State Forest Land to Terra Santa College of Nicosia

102/59/3

236 1961 May- 1969 Dec

Lease of Land to Kouklia Cooperative Farming Society Ltd, Famagusta District

102/59/4

237 1961 Sep- Oct

Lease of Government Land to Prastio Villagers, Famagusta District

102/59/5

Page 20: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

238 1961 May- 1974 Mar

Lease of State Forest - Land to the School Committee of Kormakitis

102/1959/6

239 1961 Nov-1962 Mar

Lease of Forest Land to Prodromos Improvement Board

102/59/7

240 1961 Dec- 1989 Dec

Lease of State Forest Land to the Cyprus Asbestos of Amiantos

102/59/8

241 1962 Apr- 1968 Apr

Lease of State Forest Land (camping sites) to the Director of the Greek Education of Nicosia

102/1959/9

242 1960 Oct- 1963 Feb

Lease of Mylos Forest Plantation, Bellapais, as a Game Area

102/59/10

243 1962 Jun- Aug

Orphani and Latchi Lakes at Meneou. Lease of by Μ. M. Houry and Co, on behalf of their client J. Wilks, Esq, U.S.A. the the establishment of a Fishery

102/59/11

244 1962 Jun- Aug

Marsh Land at Meneou: Lease of by Messrs Μ. M. Houry and Co, on behalf of their client J. Wilks, Esq, U.S.A. for the establishment of Wild Animals Reserve Station

102/59/12

245 1962 Jul-1963 Sep

Lease of Land at the Kalamo Section of the Mamonia Chiftlik to the Villagers of Souskiou

102/59/13

246 1962 Dec- 1978 Dec

Lease of State Forest Land at Troodos and Kantara to the Cyprus Broadcasting Corporation

102/59/14

247 1963 Oct- Dec

Lease of Forest Land to Turkish Communal 102/59/15 Chamber for the establishment of a Children’s Camp

248 1963 Oct- Dec

Lease of Forest Land to Evcaf for Touristic Development

102/59/16

249 1963 Dec- 1967 Dec

Lease of Forest and Crown land to the KEAN SOFT DRINKS LTD and Turkish Spirits and Wines Industry Limassol

102/59/17

Page 21: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

250 1965 Feb- 1970 Feb

Lease of Land to Apostolos Andreas Monastery

102/1959/18

251 1969 Mar- Jun

Lease of Forest Land to Mr Savvas Taliadoros of Nicosia for Touristic Development

102/59/19

252 1959 Jul- 1961 May

Composition of the Public Service Proportion of Greek and Turkish Officials Employed in Various Departments

104/59

253 1955 Apr- 1985 Sep

Water Boards - Establishment of under the Water Supply (Municipal and Other Areas) Law, 1951. (SA1:1400/1951/2)

108/59

253A 1985 Sep- 1988 Jan

Lands Government Own - Requests for their Disposal Hali Land

110/59/11

254 1959 Jun- 1963 Sep

Lease of Government Boreholes 111/59

255 1964 Jan- 1973 Apr

Lease and Sales of Government Boreholes

111/59/2

256 1973 Apr- 1976 Nov

Ditto 111/59/3

257 1976 Dec- 1979 Nov

Ditto 111/59/4

258 1979 Dec- 1985 May

Ditto 111/59/5

259 1985 May- 1990 Mar

Ditto 111/59/6

260 1959 Aug- 1988 Nov

Agricultural produce Export Regulations 114/59

261 1959 Jul- 1967 Sep

Akhna Nursery 117/59

262 1959 Aug- Nov

Chattos Soil Conservation Division 121/59

Page 22: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

263 1957 Feb- 1970 Apr

Solea Valley - Department of: (SA1:1093/1957)

122/1959

264 1970 Apr- 1974 Nov

Solea Valley - Department of 122/59/2

265 1974 Nov- 1980 Oct

Ditto 122/59/3

266 1980 Oct- 1985 Apr

Ditto 122/59/4

267 1985 May- 1990 Mar

Solea Valley - Department of 122/59/5

268 1959 Aug- 1976 Oct

Marketing of Agricultural Produce 123/59

269 1976 Sep- 1980 Jun

Ditto 123/59/2

270 1980 Jun- 1988 Sep

Ditto 123/59/3

271 1988 Oct 1990 Jan

Ditto 123/59/4

272 1956 Apr- 1962 Nov

Forest Roads (SA1:1214/56)

124/59

273 1955 Jul- 1958 Jul

Ay. Theodoros Soil Conservation Division Famagusta District

125/59

274 1959 Jul- 1961 Jul

Ditto 125/59/2

275 1955 May- 1973 Nov

Kamila Soil Conservation Division, Lefkonico Area, Famagusta District

126/59

276 1955 Jul- 1974 Dec

Platanisso Soil Conservation Division, Famagusta District (SA1:1279/55)

127/59

277 1956 Jul- 1982 May

Moniatis Soil Conservation Scheme, Limassol District (SA1:1386/56)

128/59

Page 23: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

278 1955 Aug- 1976 Dec

Galinoporni Soil Conservation Division, Famagusta District

129/1959

279 1959 Jul- 1982 Mar

Transfer of Unclassified files to the Ministries

133/59

280 1954 Dec- 1957 Jan

Proposed Land Drainage Law: (SA1:1705/1954)

134/59

281 1957 Feb- 1965 Sep

Ditto: (SA1:1705/54/2) 134/59/2

[282]

Wanting

135/59

283 1950 Feb- 1959 Sep

Irrigation Association of Lefka (Marathasa Water)

136/59

284 1959 Sep- 1961 Nov

Ditto 136/59/2

285 1961 Aug- 1968 Jul

Lefka Irrigation Association (Marathasa Water)

136/59/3

286 1959 Aug- 1983 Mar

Petitions from Tobacco Growers 137/59

287 1983 Apr-1984 May

Ditto 137/59/2

288 1959 Aug Establishment of a Nursery Garden within the vicinity of Nicosia

139/59

289 1959 Sep- 1977 Sep

Kyrenia Town Water Supply 140/59

290 1959 Aug- 1986 Sep

Platres Festivals 141/59

291 1955 Nov- 1961 Aug

Olive Oil Industry: (SA1:1585/1955)

142/59

292 1960 Nov- 1963 Mar

Ditto 142/59/2

Page 24: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ANRI

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

Date Description

1962 Mar-1963 May

1963 May-1968 Jun

1968 Jun- 1971 Jul

1971 Jul- 1974 May

1974 Jun- 1976 May

1976 May- 1979 Sep

1979 Nov- 1982 Jan

1981 Dec-1982 Nov

1982 Nov- 1984 May

1984 Jul- 1988 Jan

1988 Jan-1989 Apr

1989 Apr-1990 Jan

1949 Jun-1983 Nov

1958 Aug-1969 Mar

1958 Jul- 1963 Apr

Olive Oil Industry

Ditto

Ditto

Ditto

Olive Oil Industry

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

World Forestry Congresses

Water Conservation Area - Kyrenia Coast (SA1:1233/1958)

Removal of the Turkish Community of Vroisha

ANRI

Former Reference

142/1959/3

142/59/4

142/59/5

142/59/6

142/59/7

142/59/8

142/59/9

142/59/10

142/59/11

142/59/12

142/59/13

142/1959/14

143/59

144/59

146/59

Page 25: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

308 1963 Mar- Νον

Removal of the Turkish Community of Vroisha

146/1959/2

[309] Resettlement of Vroisha Village Wanting

147/59

310 1945 Jun- 1949 Aug

Purchase of Kykko Monastery Lands at Kelokedhara

149/59/A

311 1950 Jan- 1963 Jan

1. Diseases of Plant Protection Law, Cap.80

2. Importation of seeds, plants, fruits, etc

151/59

312 1962 Oct- 1968 Apr

Fruit Importation (Law Cap.49 Diseases of Plants etc)

151/59/2

313 1973 Nov- 1975 Nov

Ditto 151/59/3

314 1950 Feb- 1962 Mar

Grants of Forest Lands for Cultivation Purposes: (SA1:1402/1950)

152/59

315 1962 Feb- 1971 Aug

Ditto 152/59/2

316 1971 Aug- 1976 Sep

Ditto 152/59/3

317 1976 Nov- 1980 Mar

Grants of Forest Lands for Cultivation Purposes

152/59/4

318 1980 Apr- 1988 Oct

Ditto 152/59/5

319 1988 Oct-1989 Mar

Ditto 152/59/6

320 1949 Dec- 1956 Jan

Exclusion of Lands from Delimited Forests - Orders of the Governor (SA1:632/49/1)

153/59/1

321 1954 Aug- 1958 Aug

Grants and Deposal of Landfrom Delimited Forests: (SA1:632/49/2)

153/59/2

Page 26: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

322 1958 May- 1962 Apr

Grants and Deposal of Landfrom Delimited Forests: (SA1:632/49/3)

153/1959/3

323 1962 Apr- 1966 Jun

Ditto 153/59/4

324 1966 Jun- 1968 Oct

Grants and Disposal of Lands from Delimited Forests

153/59/5

325 1968 Oct-1969 Oct

Grants and Disposal of Lands from Delimited Forests

153/59/6

326 1969 Oct-1970 Aug

Ditto 153/59/7

327 1970 Jul-1971 Feb

Ditto 153/59/8

328 1971 Jan- Jul

Ditto 153/59/9

329 1971 May- 1973 Apr

Ditto 153/59/10

330 1973 Feb- 1987 May

Grants and Disposal of Lands from Delimited Forests

153/59/11

331 1951 Feb- 1968 Jul

Irrigation Association of Polis (Polis Chiftlik Water) (SA1:1186/1951)

156/59

332 1943 Oct- 1949 Dec

Proposed Establishment of a Vivarium by Mr C.F. Mantilaris and others (SA1:548/1943/1)

157/59/A

333 1947 Mar- 1954 Mar

Ditto: (SA1:548/1943/2) 157/59/B

334 1954 Apr- 1973 Dec

Proposed Establishment of a Vivarium by Mr C. F. Mantilaris and others, Boghaz and Gastria

157/59/C

335 1957 Feb- 1962 Apr

Land required in connection with the Morphou Bay Scheme

158/59

336 1962 Mar-1963 May

Ditto: Feeder Pipeline 158/59/11

Page 27: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

337 1953 Jan- 1966 Dec

Carob Industry (SA1:1094/1953)

159/1959

338 1966 Dec- 1978 Mar

Ditto 159/59/2

339 1979 May- 1989 Aug

Ditto 159/59/3

340 1989 Sep-1990 Mar

Carob Industry 159/59/4

341 1954 Nov- 1963 Oct

Control of Mediterranean Fruit Fly 160/59/2

342 1954 Dec- Water Supply Scheme for Greater Nicosia: (SA1:1359/55/1)

343 1956 Jun- 1960 Jan

Ditto: (SA1:1359/55/2) 161/59

344 1958 Apr- 1961 Jul

Water Supply Scheme for Greater Nicosia: (SA1:1359/55/3)

161/59/2

345 1959 Sep- 1984 Jan

Oil Exploration 162/59

346 1984 Feb- Nov

Ditto 162/59/2

347 1984 Dec- 1989 Feb

Ditto 162/59/3

348 1954 Oct- 1970 Feb

Forestry College - Application for Admission to (SA1:1611/51/3)

163/59/4

349 1949 Aug- 1963 Jul

Agricultural Shows (SA1:1500/49)

165/59

349A 1959 Sep- 1967 Feb

Agricultural Shows and Fairs 165/59/2

350 1958 Oct- 1963 Jan

F.A.O. 4th Regional Conference for the Near East to be held in Damascus on the 10th - 12th Dec 1958

169/59

Page 28: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

351 1959 Aug- 1963 Jan

Proposed Yialias River Water Conservation Area

170/1959

352 1954 Nov Commonwealth Agricultural Bureau: Reports from

173//59

353 1959 Oct- 1971 Feb

Visits to Villages by the Hon. Minister 175/59

354 1971 Mar- 1976 Apr

Ditto 175/59/2

355 1976 Apr-1977 Jul

Visits to Villages by the Hon. Minister 175/59/3

356 1977 Jun- 1981 Apr

Ditto 175/59/4

357 1981 May- 1983 Jan

Ditto 175/59/5

358 1983 Jan-1984 Jan

Ditto 175/59/6

359 1984 Jan-1985 Mar

Ditto 175/59/7

360 1985 Mar- May

Ditto 175/59/8

361 1985 May- Jun

Ditto 175/59/9

362 1985 Jun- Aug

Ditto 175/59/10

363 1985 Aug-1986 Feb

Ditto 175/59/11

364 1986 Feb- Jun

Ditto 175/59/12

365 1986 Jun-1987 Jan

Ditto 175/59/13

Page 29: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

366 1987 Jan- Apr

Visits to Villages by the Hon. Minister 175/1959/14

367 1987 Apr- Sep

Ditto 175/59/14/11

368 1987 Sep-1988 Jan

Ditto 175/59/15

369 1987 Dec-1988 May

Ditto 175/59/16

370 1988 May-1989 Jul

Visits to Villages by the Hon. Minister 175/59/17

371 1989 Jul-1990 Mar

Ditto 175/59/18

372 1959 Aug- 1977 Apr

Pistachio Nut Production Improvement 177/1959

373 1977 May- 1986 Oct

Ditto 177/59/2

374 1989 Sep- Oct

Ditto 177/59/3

375 1951 Aug- 1969 Oct

Forest Research (SA1:1599/1951)

178/59

376 1959 Sep- 1972 Nov

Experimental and Demonstrational 181/59

377 1958 Jan- 1960 Dec

Minor State Forests and Crown Land Situated in or near Urban Areas: Survey of

183/59

378 1959 Jun- 1972 Apr

Animals on Loan 184/59

379 1950 Nov- 1965 Sep

Application from Messrs Chrysaphinis and Polyviou, on behalf of Apostolos Andreas Monastery, for permission to bring an action against Government

188/59

Page 30: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΑΑΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

[380] Exclusion of Goats from the Villages under the Goats Law: Famagusta District. Transferred to Ministry of Interior in 1960

Wanting

189/1959

[381] Ditto: Kyrenia District.Transferred to Ministry of Interior in 1960

Wanting

190/59

382 1959 Apr- 1970 Oct

Petitions from Villagers for the Revocation of the order excluding free ranging of goats from their village area (SA1:1146/59)

191/59

383 1970 Nov- 1987 Jul

Petitions from Villagers for the Revocation of the order excluding free ranging of goats from their village area

191/59

384 1958 May- 1981 Apr

Publications on Fisheries (SA1:1551/1953)

193/59/2

385 , 1950 Feb- 1989 Sep

Almond Regulations - Almond Cultivation

194/59

386 1949 Jan- 1954 Jul

Private Properties Placed under Control of Government under Sec.12 of the Forest Law, Cap.93: (SA1:581/1949)

195/59

387 1954 Oct- 1965 Dec

Ditto: (SA1:581/49/2) 195/59/2

388 1951 Aug- 1956 Oct

Birds of Cyprus - Publication of by Dr Bannerman, MBE: (SA1:1584/51)

196/59

389 1956 Sep- 1958 May

Ditto: (SA1:1584/51/2) 196/59/2

390 1958 Aug- 1980 Dec

Ditto: (SA1:1584/51/3) 196/59/3

391 1949 Nov- 1954 Aug

Main and Minor Forests Re-Delimitation by 198/59/2 two Orders in Council under the Forest Law:(SA1:1438/50)

392 1954 Sep- 1957 Feb

Ditto: (SA1:1438/50/2) 198/59/3

Page 31: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

393 1957 Dec- 1971 Apr

Main and Minor Forests Re-Delimitation by 198/1959/4 two Orders in Council under the Forest Law:(SA1:1438/50/3)

394 1955 Sep- 1957 Dec

The Sheep, Goats and Pigs Law: (SA1:696/49/3)

200/59

395 1957 Dec- 1964 Jun

Ditto: (SA1:696/49/4) 200/59/2

396 1964 May- 1976 Sep

The Sheep, Goats and Pigs Law (The Livestock Enumeration Law 28 of 1964). Enumeration of Animals

200/59/3

397 1977 Jun Ditto 200/59/4

[398] Irrigation Association of Kalochorio Lefkas “Koskinas” Water Nicosia District. Transfer to the Ministry of Interior

Wanting

201/59

399 1959 Aug- 1974 May

International Congress on Viticulture (SA1:1703/50/2)

202/59

400 1957 Jul-1958 May

Proposed Western Mesaoria Water Conservation Area

203/59

401 1949 Apr- 1971 Dec

Commonwealth Entomological Confer­ence - Commonwealth Mycological Conference (SA1:1024/49/11)

204/59/3

402 1955 Jan- 1958 Aug

The Immovable Property (Tenure, Registration and Valuation) Law: (SA1:1560/55/1)

205/59/2

403 1956 Sep- 1965 Apr

Ditto: (SA1:1560/55/2) 205/59/3

404 1965 May- 1969 Oct

Ditto: Agricultural Access Law 205/59/4

405 1970 Mar- 1977 Sep

Ditto: Agricultural Access Law, Cap.224 205/59/5

406 1980 Sep- 1990 Mar

Ditto 205/59/6

Page 32: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΑΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

407 1953 Oct- 1959 Oct

Maize(SA1:1498/53)

207/1959

408 1952 Apr-1953 Jun

Grazing in State Forests - Petitions: (SA1:1149/44/2)

208/59

409 1954 Oct- 1961 Apr

Ditto: (SA1:1686/54) 208/59/2

410 1961 Jan-1962 Apr

Grazing in State Forests - Petitions 208/59/3

411 1962 Apr- 1987 Jan

Ditto 208/59/4

[412] Lefka Kafizes Water Supply (Sent to the Ministry of Interior)

Wanting

209/59

413 1950 Jul- 1952 Feb

Vine Plants and Cuttings - Import of (SA1:1928/50/1)

210/59

414 1954 Nov- 1989 Mar

Ditto 210/59/2

415 1951 May-1952 Aug

Underground Water Conservation Areas: (SA1:1488/51/1)

221/59

416 1955 Mar- 1961 Aug

Ditto: General Paper (SA1:1488/51/2)

221/59/2

417 1961 Jul- 1976 Oct

Ditto: General Paper, Cap.351 221/59/3

418 1976 Nov-1977 Nov

Ditto: General Paper, Cap.351 221/59/4

419 1958 Dec- 1988 Jan

The Contageous Diseases (Animals) Law, Cap.45

222/59

420 1949 Feb- 1959 Nov

Polis Plantation (SA1:653/59)

224/59

[421] Second Famagusta Water Supply Scheme. (Sent to the Ministry of Interior)

Wanting

225/59

Page 33: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

422 1955 Jan- 1972 Feb

Village Fuel Areas Orders in Council and Notices (SA1:1490/53/2)

226/1959

423 1955 Oct- 1978 Nov

International Wheat Agreement: (SA1:1536/49/2)

228/59

424 1979 Jan- 1986 Jul

International Wheat Agreement: 228/59/2

425 1989 Jul- Oct

International Wheat Agreement 228/59/3

426 1959 Oct- 1987 Dec

District Co-Ordination Committees 229/59

427 1959 Oct- 1961 Dec

“Melia” Minor State Forest 230/59

428 1959 Sep- 1961 Jul

F.A.O. Membership 233/59

429 1961 Jul- Dec

Ditto 233/59/2

430 1961 Oct- 1963 Nov

Ditto 233/59/3

431 1962 Sep-1963 Oct

Ditto 233/59/4

432 1958 Feb- 1968 Oct

Studies in the Flora and Fauna of Cyprus: (SA1:1088/58)

237/59

433 1968 Oct- 1973 Jul

Ditto 237/59/2

434 1973 Jul- 1978 Oct

Studies in the Flora and Fauna of Cyprus

237/59/3

435 1978 Oct- 1985 Sep

Ditto 237/59/4

436 1985 Sep-1986 Oct

Ditto 237/59/5

Page 34: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

[437]

K.A.2000

237/1959/6

438 1959 May- 1961 Mar

Afendrika Chiftlik 238/59

439 1959 Oct- Nov

Eight- Class Elementary Schools 242/59

440 1959 Oct- 1969 Jun

Government Farm, Athalassa 249/59

441 1969 Jan- Oct

Ditto 249/59/2

442 1969 Sep- 1974 Feb

Ditto 249/59/3

[443]K.A.1994

249/59/4

444 1974 Feb- 1988 Mar

Government Farm, Athalassa 249/59/5

445 1988 Mar-1989 Nov

Ditto 249/59/6

446 1959 Oct 1990 Feb

Destruction of Stray Dogs 254/59

447 1959 Oct- 1962 Mar

European Commission for the Control of Foot and Mouth Disease

255/59

448 1957 Jun- 1970 Mar

Philia - Massari Soil Conservation Division: (SA1:1307/1957)

256/59

449 1970 May- 1972 Nov

Ditto 256/59/2

450 1956 Aug- 1971 May

Trimiklini Soil Conservation Scheme. Limassol District: (SA1:1385/56)

257/59

451 1971 Jun- 1975 Jul

Ditto 257/59/2

Page 35: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

[452] Ayios Symeon, Korovia and Galinoponni Water Supply (was sent to Ministry of Interior)

Wanting

259/1959

[453] Ayios Symeon Water Supply, Famagusta District (Sent to the Ministry of Interior

Wanting

260/59

454 1954 Oct- 1959 Nov

Uprooting and Destruction of Cotton Plants: (SA1:1883/49/2)

263/59/3

455 1959 Oct- 1968 May

Ayios Merkourios Village - Removal of 264/59

456 1952 Nov- 1959 Nov

Purchase of Trees Standing on Government Land: (SA1:1737/52)

266/59

457 1949 Dec- 1953 Nov

International Congresses of Soil Science: (SA1:1200/50/1)

267/59/2

458 1955 Jun- 1960 Jan

Ditto: (SA1:1200/50/2) 267/59/3

459 Supply of fuel wood for the Army (SA1:1456/55)

268/59

460 1974 Sep- Oct

Sale of Forest Trees from Burnt Areas

268/59/2

461 1974 Oct- Nov

Ditto 268/59/3

462 1974 Nov- Dee

Ditto 268/59/4

463 1974 Nov- Dee

Ditto 268/59/5

464 1974 Dec-1975 Jan

Ditto 268/59/6

465 1975 Jan- Apr

Ditto 268/59/7

Page 36: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin not to be used

Rcfcrence

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

466 1975 Apr- Aug

Sale of Forest Trees from Burnt Areas

268/1959/8

467 1975 Jul- Dec

Ditto 268/59/9

468 1975 Dec-1976 Jul

Ditto 268/59/10

469 1976 Jul- Dec

Sale of Forest Trees from Burnt Areas

268/59/11

470 1976 Dec-1977 May

Ditto 268/59/12

471 1977 Feb- 1983 Jul

Ditto 268/59/13

472 1974 Aug- 1976 Mar

Sale of Forest Trees from Burnt Areas - Forest Consultative Committee

268/59/A

473 1976 Apr- 1978 Jun

Sale of Forest Trees from Burnt Areas - Forest Consultative Committee

268/1959/A/2

474 1959 Jun- 1964 Feb

Eastern Mesaoria Irrigation Works 269/59

475 1956 Jul- 1962 Oct

Agricultural Holdings Bill (SA1:1340/56)

270/59

[476]

Wanting

271/59

[477] Agricultural Provident Fund, 1959 (Transferred to Agricultural Insurance Organization)

Wanting

272/59/1

[478]

Wanting

272/59/2

[479] 272/59/3

Wanting

Page 37: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

[480] Agricultural Provident Fund Wanting

274/1959/1

[481]Wanting

274/59/2

[482]Wanting

274/59/3

[483]Wanting

274/59/4

[484]Wanting

274/1959/5

[485]Wanting

274/59/6

[486]Wanting

274/59/7

[487]Wanting

274/59/8

[488]Wanting

274/59/9

[489]Wanting

274/59/10

490 1969 Feb- 1978 Sep

Agricultural Provident Fund 274/59/11

491 1955 Oct- 1959 Dec

Ayia Varvara Land Development Scheme - Paphos District (SA1:1283/55)

275/59

492 1952 Nov- 1974 Jun

Morphou Central Experiment Farm Water Supply (SA1:1745/52)

276/59

493 1957 Sep- 1965 Jun

“Menzidhes” (Angastina - Kornokipos) soil Conservation Division - Nicosia District

277/59

Page 38: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

494 1959 Νον- 1971 Feb

National Parks and equivalent reserves

281/1959

495 1972 Jan- 1984 Feb

National Parks and equivalent reserves 281/59/2

496 1984 Mar- 1989 Feb

Ditto 281/59/3

497 1988 Dec- 1990 May

Ditto 281/59/4

498 1989 Oct-1990 Jun

Ditto 281/59/5

499 1959 Nov- 1962 Jun

Petra Water Supply 283/59

500 1959 Nov- 1969 Apr

Agricultural and other censuses 287/59

501 1969 Sep- 1982 Nov

Ditto: (Statistics Co-ordination Committee)

287/59/2

502 1959 Jul- 1961 May

Famagusta - Dherynia Irrigation Division Recharge Works

288/59

503 1961 May- 1965 Jan

Ditto 288/59/2

504 1965 Jan-1966 May

Ditto 288/59/3

505 1966 May- 1968 Sep

Ditto 288/59/4

506 1968 Oct- 1970 Mar

Ditto 288/59/5

507 1970 Mar- 1974 Nov

Ditto 288/59/6

508 1949 Jan-1950 Sep

Proposed Soil Conservation Law: (SA1:604/49/1)

295/59

Page 39: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

509 1950 Sep- 1952 May

Proposed Soil Conservation Law: (SA1:604/49/2)

295/1959

510 1952 May- 1954 Dec

Soil Conservation Law: (SA1:604/49/3)

[295/59]

511 1955 Apr- 1975 Mar

Ditto: (SA1:604/49/4) 295/59

512 1984 Jul- 1989 May

Ditto 295/59/2

513 1950 Mar- 1960 Sep

Co-Operative Societies Rules (SA1:1425/50)

298/59

514 1967 May- 1970 Dec

Co-Operative Societies Rules 298/59/2

515 1949 Sep- 1960 Feb

Government Zivania Scheme Staff (SA1:1504/49/A)

299/59

516 1959 Dec- 1962 Jul

Proposal for legislation to eradicate the eucalyptus trees

304/59

517 1944 Oct- 1949 Dec

Dhimmata Settlement (SA1:970/44)

306/59

518 1955 Jun- 1959 Nov

Nea Dhimmata: (SA1:1363/55)

306/59

519 1950 Nov- 1952 Dec

Ditto:(SA1.970/44/2)

306/59/2

520 1952 Dec- 1954 Jul

Ditto:(SA1:970/44/3)

306/59/3

521 1959 Nov- 1966 May

Nea Dhimmata 306/59/4

522 1966 May- 1972 Mar

Ditto: 306/59/5

523 1972 Jun- 1983 Jan

Ditto 306/59/6

Page 40: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

524 1956 Jan- 1964 Jan

Ayios Theodoros Soil Conservation Division - Larnaca District: (SA1:1060/56)

307/1959

525 1989 Jul-1990 Mar

Ditto 307/59/2

526 1955 Jan- 1957 Dec

Commonwealth Agricultural Bureaux: (SA1:940/48/4)

311/59

527 1955 Feb- 1964 Nov

Commonwealth Agricultural Bureaux: Review Conference (SA1:940/48/4)

311/59/2

528 1945 Aug- 1967 Mar

Fisheries Law and Regulations Law, Cap.88: (SA1:1962/49)

312/59

529 1967 Mar- 1970 Feb

Fisheries Law and Regulations Law, Cap.88.

312/1959/2

530 1970 Apr-1971 Aug

Ditto 312/59/3

531 1971 Jul- 1973 Aug

Ditto 312/59/4

532 1973 Aug- 1986 Mar

Ditto 312/59/5

533 1986 Mar- 1989 Oct

Ditto 312/59/6

534 1989 Jul-1990 Jul

Ditto 312/59/7

534A 1990 Aug- Oct

Ditto 312/59/8

535 1959 Nov-1960 Apr

Arbutus Berries 313/59

536 1956 Apr- Nov

Proposed declaration of a part of the Morphou Bay Control Area as a “Protected Area” under the Wells Law

314/59

537 1955 Dec- 1963 Feb

Land Required for the Greater Nicosia Water Supply Scheme - Acquisition of: (SA1:1394/55)

315/59

Page 41: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

538 1963 Feb- 1968 Aug

Land Required for the Greater Nicosia Water Supply Scheme - Acquisition of

315/1959/11

[539] Agriculture Produce Insurance Wanting

316/59

540 1950 Nov- 1952 Apr

Annual Reports to the Food and Agricultural Organization:(SA1:2099/50/1)

541 1952 May- 1954 Oct

Ditto: (SA1:2099/50/2)

[542]

Wanting

317/59

543 1959 Sep- 1979 May

Development of Akamas Forest for Agricultural Purposes

317/59/2

544 1979 May- 1986 Mar

Ditto 317/59/3

[545]

Wanting

318/59

546 1957 Jan- 1960 Feb

Training in Rodent Control (SA1:1238/57)

319/59

547 1949 Feb- 1960 Sep

Goats Law, 1913 to 1948 (SA1:1070/49)

320/59

548 1960 Oct- 1986 Jun

Goats Law 320/59/2

549 1949 Jan- 1954 Sep

Government Animals - Death and Disposal of those Declared as Unserviceable: (SA1:500/49)

322/59

550 1954 Oct- 1963 Jul

Ditto: (SA1:500/49/2) 322/59

551 1953Jun- 1962 Dec

European Commission on the Control of Foot and Mouth Disease:(SA1:1356/53)

323/59

Page 42: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

552 1962 Oct-1963 Apr

European Commission on the Control of Foot and Mouth Disease

323/1959/2

553 1963 Sep- 1969 Aug

Ditto 323/59/3

554 1969 Oct- 1972 Jan

Ditto 323/59/4

555 1971 Sep- 1973 Apr

Ditto 323/59/5

556 1973 Apr- 1975 Jan

Ditto 323/59/6

557 1975 Jan- 1979 Nov

European Commission on the Control of Foot and Mouth Disease

323/59/7

558 1979 Oct- 1985 Mar

Ditto 323/59/8

559 1985 Mar- 1990 Feb

Ditto 323/59/9

560 1949 Jan- 1954 Oct

Moufflon - General Paper: (SA1:540/49)

325/59

561 1955 Jan- 1970 Mar

Ditto: (SA1:540/49/2) 325/59/2

562 1970 Mar- 1979 May

Ditto 325/59/3

563 1979 May- 1990 Jan

Ditto 325/59/4

563A 1990 Jan- Mar

Ditto 325/59/5

564 1954 Aug- 1986 Aug

Damage caused to vineyards and gardens by moufflon: (SA1:1510/54)

326/59

565 1986 Sep- 1990 Feb

Ditto 326/59/2

Page 43: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

566 1954 Mar- 1957 Nov

Animal Diseases: (SA1:1239/54)

330/1959

567 1957 Nov- 1960 Nov

Ditto: General Paper (SA1:1239/54/2)

330/59/2

568 1960 Sep-1961 Feb

Ditto: General Paper 330/59/3

569 1961 Feb- Oct

Ditto 330/59/4

570 1961 Oct- 1964 Jun

Ditto: Cap.45 330/59/5

571 1964 May- 1966 May

Ditto: Cap.45 330/59/6

572 1966 May-1967 Mar

Animal Diseases - Fees Payable, General Paper, Cap.45

330/59/7

573 1967 Feb-1968 Jan

Animal Diseases - Fees Payable, General Paper, Cap.45

330/59/8

574 1967 Dec-1968 Nov

Ditto 330/59/9

575 1968 Nov- 1970 Mar

Ditto 330/59/10

576 1970 Mar- Dee

Ditto 330/59/11

577 1970 Dec- 1973 Mar

Ditto 330/59/12

578 1973 Mar- 1976 Jul

Ditto 330/59/13

579 1977 Oct- 1980 May

Animal Diseases - Fees Payable, General Paper, Cap.45

330/59/14

580 1980 Apr- 1985 Apr

Ditto 330/59/15

Page 44: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

581 1986 May- 1989 Jul

Animal Diseases - Fees Payable, General Paper, Cap.45

330/1959/16

582 1989 Aug-1990 Apr

Ditto 330/59/17

583 1956 Mar-1957 Oct

Nicosia Water Supply - Morphou Bay Scheme: (SA1:1150/56/1)

331/59

584 1958 Jan-1959 Aug

Ditto: (SA1:1150/56/2) 331/59/2

585 1953 Aug- 1959 Jan

Tylliria Area - Survey of (SA1:1303/55)

332/59

[586] Number not used 333/59/1

587 1954 Feb- Apr

Spraying and Dusting Equipment for insecticides: (SA1:1142/54/1)

333/1959/2

588 1954 Dec- 1962 Aug

Ditto: (SA1:1142/54/2) 333/59/3

589 1962 Aug- 1968 Oct

Ditto 333/59/4

590 1968 Oct-1969 Sep

Ditto 333/59/5

591 1969 Sep-1970 Dec

Air Spraying 333/59/6

592 1970 Dec-1971 Sep

Ditto 333/59/7

593 1971 Sep-1972 Jul

Air Spraying 333/59/8

594 1972 Jul-1973 Nov

Ditto 333/59/9

595 1973 Feb- Jul

Ditto 333/59/10

596 1973 May-1974 May

Ditto 333/59/11

Page 45: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

597 1974 Jun- 1979 Jul

Air Spraying 333/1959/12

598 1979 Aug- 1987 Dec

Ditto 333/59/13

599 1987 Dec- 1989 Jan

Air Spraying 333/59/14

600 1989 Feb-1990 Mar

Ditto 333/59/15

601 1954 Dec- 1963 Oct

F.A.O. Pesticides in Agriculture Information Service (SA1:1704/54)

334/59

602 1957 Jun- 1960 Apr

Kioshkly Chiftlik Water, Ayios Andreas Quarter, Nicosia

335/1959

603 1954 Dec-1955 Jul

1. The Sale of Food and Drugs Law

2. Regulations made thereunder (SA1:1232/54/2)

336/59

604 1960 Feb- 1968 Dec

Ditto 336/59/2

605 1968 Jul- 1988 Jun

Ditto 336/59/3

606 1956 Sep- 1962 Apr

Consolidation of Land Holdings: (SA1:1438/56)

337/59

607 1962 Dec- 1966 Jan

Ditto 337/59/2

608 1966 Jan-1967 Feb

Ditto 337/59/3

609 1967 Feb- 1969 Feb

Ditto 337/59/4

610 1969 Feb- Jul

Ditto 337/59/5

611 1969 Jul- Oct

Ditto: Land Consolidation Law 24/1969 337/59/6

Page 46: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

612 1969 Sep-1970 Mar

Consolidation of Land Holdings: Land Consolidation Law 221/69 blue 72 in 337/59/V

337/1959/7

613 1970 Feb- Jul

Ditto: Land Consolidation Law 221/69 blue 72 in 337/59/5

337/59/8

614 1970 Jul-1971 Feb

Ditto 337/59/9

615 1971 Jan- Aug

Land Consolidation 337/59/10

616 1971 Jun- Dec

Consolidation of Land Holdings 337/59/11

617 1971 Dec-1972 Jul

Ditto 337/59/12

618 1972 Jul- Nov

Ditto: Law 24/1969 337/59/13

619 1972 Sep-1973 Jan

Consolidation of Land Holdings - Law 24/1969:

337/59/14

620 1972 Dec-1973 Aug

Ditto: (BI.1) 337/59/15

621 1973 Aug- 1976 Jan

Ditto: (BI.1 in vol.15) 337/59/16

[622] 1976-1983K.A.1993

337/59/16

623 1976 Jan- 1983 Jun

Consolidation of Land Holdings Law: 24/69 - BI.1 in Col.15 52/71 - 8/73

337/59/17

624 1983 Aug- 1985 Aug

Ditto: 24/69 - 52/71 - 8/73 - 18/83 - 44/85 337/59/18

624A 1989 Consolidation of Land Holdings Law: 24/69 Bl. 1 in Vol. 5 52/71, 8/73, 44/85

337/59/19

625 1971 Aug- 1973 Feb

Land Consolidation Authority - Minutes of the meetings of

337/59/C

Page 47: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

626 1973 Mar- 1975 Feb

Land Consolidation Authority - Minutes of the meetings of

337/1959/C/2

627 1975 Feb- Oct

Ditto 337/59/C/3

628 1975 Nov- 1977 Feb

Ditto 337/59/C/4

629 1977 Jun-1978 Jul

Ditto 337/59/C/5

630 1978 Jul-1979 Jul

Ditto 337/59/C/6

631 1979 Sep-1980 Aug

Land Consolidation Authority - Minutes of the meetings of

337/59/C/7

632 1980 Aug-1981 Aug

Ditto 337/59/C/8

633 1981 Sep-1982 Mar

Land Consolidation Authority - Minutes of the meetings of

337/59/C/9

634 1982 Mar-1983 Jun

Ditto 337/59/C/10

635 1983 Jul- 1985 Aug

Ditto 337/59/C/11

636 1957 Jul- 1980 Nov

Kakopetria - Ay. Nicolaos Road 339/59

637 1958 Sep- 1962 Mar

Kythrea Villages Water Supply Scheme

1. Neochorio2. Trachoni3. Palekythro4. Beykeuy5. Epicho6. Exo Metochi:(SA1:1203/58)

340/59

638 1962 Feb-1963 Jun

Ditto 340/59/II

Page 48: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

639 1927 Apr- 1935 Feb

A Bill to regulate and improve the Supply and Distribution of water to the Village of Kythrea for Drinking and other Domestic Purposes

341/1959

640 1931 May- 1943 Apr

1. The Kefalovryso Water Supply Improvement Law, 1932

2. Bye-Law made thereunder (SA1:1147/31)

342/59

641 1949 Mar- 1955 Feb

Combined Water Supply for the Villages of Central Mesaoria

343/59

642 1949 Jan- 1955 Jan

Legislation for the Control and Supervision of Seafishing at the Ports and Around the Coast of Cyprus

345/59

643 1950 Dec- 1956 Jan

Introduction of Fresh Water Fish in Cyprus: (SA1:2178/50)

346/59

644 1966 Jul-1967 Nov

Ditto 346/59/2

645 1957 Dec-1958 Jun

1. Fisheries Law2. Regulations (SA1:11472/57)

347/59

646 1958 Sep- 1981 Aug

Fishing in Cyprus Territorial Waters (SA1:11224/58)

348/59

647 1958 Oct- Nov

Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas

349/59

648 1950 Jun- 1968 Sep

Lease of Land to Boy-Scouts and Girl Guides Associations

350/59

649 1967 Nov- 1975 Dec

Ditto 350/59/2

650 1953 Nov- 1966 Nov

Saddle Clubs (SA1:1547/53)

351/59

651 1949 Mar- 1974 May

The Silkworm Industry Protection Laws and Regulations (SA1:822/49)

352/59

Page 49: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

652 1958 Apr- Jun

Application by the Cyprus Agricultural and Transport Co. Ltd for the lease of Hali Land and Minor Forest Land

354/1959

653 1953 Nov- 1972 Feb

Tropical Agriculture, the Journal of the Imperial College of Tropical Agriculture (SA1:1154/54)

355/59

654 1955 Feb- 1960 Jun

The Imperial College of Tropical Agriculture, Trinidad

356/59/3

655 1951 Dec- 1956 Mar

Felling of Trees on Government Land: (SA1:1827/51)

357/59

656 1957 Jul- 1973 May

Felling of Trees on Government Land: (SA1:1827/51/2)

357/59/2

657 1973 Jul- 1989 Jul

Ditto 357/59/3

658 1949 Jun- 1954 Oct

Government Forest Land - Exchange of for Private Property: (SA1:1238/49/1)

359/59

658A 1954 Dec- 1962 Jul

Ditto: (SA1:1238/49/2) 359/59/2

659 1962 Jul- 1966 Dec

Ditto 359/59/3

660 1967 Jan- 1972 Sep

Government Forest Land and Other Land - Exchange of for Private Property

359/59/4

661 1972 Sep-1973 Oct

Ditto 359/59/5

662 1973 May- 1976 Dec

Ditto 359/59/6

663 1977 Jan- 1986 May

Ditto 359/59/7

664 1955 Feb-1956 Aug

Kythrea Area of Development - Declaration of under the Water (Development Distribution) Law: (SA1:1661/55)

361/59

Page 50: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

665 1956 Aug- 1960 Jun

Ditto: (SA1:1661/55/2) 361/1959/2

666 1954 May- 1960 Oct

Catchment Water Areas Protection and Improvement of (SA1:1223/57)

362/59

667 1955 Aug- 1979 Mar

Utilization of Solar Energy and the Exploitation of Brackish Desalting of Water by Electro Dialysis - Solar Energy for Irrigation and other Agricultural Applications

363/59

668 1979 Mar- 1989 Oct

Ditto 363/59/2

669 1952 Apr- 1957 Aug

Distillation of Water (SA1:1338/52)

364/59

670 1952 Apr- 1959 Jan

1. Free Range goat grazing2. Integration of Crop and Animal

Husbandry (Mora Scheme) (SA1:1479/52)

366/59

671 1959 Dec- 1969 Mar

Food Standards Committee Report on Preservatives in Food. The Commodity and Services (Regulation and Control) Laws 1962-1966

21/60

672 1960 Jan- 1966 Mar

Law of the Sea 26/60

673 1955 Nov- 1961 Aug

Minutes of the Paphos Chiftliks Committee

27/60

674 1959 Jul- 1969 Mar

Technical Staff Committee, Department of Agriculture

28/60

675 1969 Mar- 1986 Sep

Ditto 28/60/2

676 1986 Sep- 1989 Aug

Ditto 28/60/3

677 1989 Oct-1990 Sep

Ditto 28/60/4

Page 51: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

678 1960 Jan- 1963 Apr

River Training 31/1960

679 1965 Jan- 1969 Aug

River Training Encroachments on River Beds

31/60/2

680 1969 Aug- 1971 Oct

Ditto 31/60/3

681 1971 Oct- 1978 Mar

Ditto 31/60/4

682 1978 Mar- 1990 Sep

Ditto 31/60/5

683 1960 Feb- 1990 Sep

Improvement of Grape and Wine Production in Cyprus

42/60

684 1960 Feb- 1963 Feb

Office International de la Vigne et du Vin

48/60

685 1963 Feb- 1966 Apr

Ditto 48/60/2

686 1966 Apr- 1968 Apr

Ditto 48/60/3

687 1968 May- 1971 Jan

Ditto 48/60/4

688 1971 Jan-1972 Jan

Ditto 48/60/5

689 1972 Jan-1973 Jul

Ditto 48/60/6

690 1973 Jul- 1975 Dec

Ditto 48/60/7

691 1975 Dec- 1977 May

Ditto 48/60/8

692 1977 Jun- 1979 Jun

Ditto 48/60/9

Page 52: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

693 1979 Jul- 1982 May

Office International de la Vigne et du Vin

48/1960/10

694 1982 Jun- 1984 Aug

Ditto 48/60/11

695 1984 Aug- 1986 Feb

Ditto 48/60/12

696 1985 Nov- 1987 Jan

Ditto 48/60/13

697 1987 Jan-1988 Sep

Ditto 48/60/14

698 1988 Sep-1989 Dec

Office International de la Vigne et du Vin

48/60/15

699 1989 Dec-1990 Sep

Ditto 48/60/16

700 1960 Feb- 1969 Oct

Agricultural Statistics 53/60

701 1970 Mar- 1980 Sep

Ditto 53/60/2

702 1980 Dec-1981 Nov

Ditto 53/60/3

703 1981 Nov- 1986 Oct

Ditto 53/60/4

704 1986 Oct- 1990 Sep

Ditto 53/60/5

705 1960 Mar- Oct

Economic Advisory Commission 54/60

706 1960 Dec- 1962 Dec

Ditto: (American Grain) 54/60/A

707 1963 Mar- Sep

Ditto: (American Grain) 54/60/A/2

Page 53: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

708 1960 Oct-1961 Jan

Ditto: United Nations Technical Assistance

54/1960/B

709 1960 Mar- Νον

Rural Indebtedness 62/60

710 1960 Feb- 1964 Nov

Seed Production - General Paper 63/60

711 1964 Dec- 1966 Nov

Ditto 63/60/2

712 1966 Dec- 1969 Sep

Ditto 63/60/3

713 1969 Nov- 1973 Sep

Seed Production - General Paper 63/60/4

714 1973 Sep- 1977 Apr

Ditto 63/60/5

715 1977 May- 1989 Jun

Ditto 63/60/6

716 1989 Aug- Nov

Ditto 63/60/7

717 1960 Mar- 1988 Aug

Nursery Garden Saittas 65/60

718 1990 Jul Ditto 65/60/2

719 1960 Mar- 1964 Jun

Encroachment on Government Land 66/60

720 1963 Nov- 1966 May

Ditto 66/60/II

721 1966 Oct- 1981 Feb

Ditto 66/60/III

722 1981 May- 1990 Mar

Ditto 66/60/IV

723 1960 Mar- 1989 Sep

Athalassa Nursery and Plantation 72/60

Page 54: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

723A 1960 Mar- 1985 Apr

Horse Racing and Breeding ' 73/60

724 1960 Mar- 1989 Feb

Mining Industry 75/60

725 1989 Apr- Feb

Ditto 75/60/2

726 1960 Apr- 1975 Apr

Agreements and other Contracts Confidential

77/60

727 1975 May- 1982 Feb

Agreements and other Contracts 77/60/2

728 1982 Jan- 1989 Mar

Agreements and other Contracts 77/60/3

729 1960 Apr- 1982 Mar

Public Garden and other Green Areas of Nicosia

78/60

730 1960 Apr- 1972 Jun

Office Procedure 80/60

731 1972 Jul- 1989 Jul

Ditto 80/60/2

732 1989 Aug-1990 Sep

Ditto 80/60/3

733 1960 Mar- 1977 Aug

Amiantos Mines - Damage Resulting from the Operations of

82/60

734 1977 Aug- 1979 Sep

Ditto 82/60/2

735 1979 Sep- 1982 Sep

Ditto 82/60/3

736 1982 Oct- 1987 Aug

Ditto 82/60/4

737 1987 Aug- 1990 Aug

Ditto 82/60/5

Page 55: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

738 1960 May- 1969 Mar

Milk Marketing Board 83/1960

739 1969 Mar- Jun

Milk Marketing Board (Cyprus Dairy Industry Organization)

83/60/2

740 1969 Jun-1970 Jan

Ditto 83/60/3

741 1970 Jan- Aug

Ditto 83/60/4

742 1970 Aug- Dee

Ditto 83/60/5

743 1970 Nov-1971 May

Milk Marketing Board (Cyprus Dairy Industry Organization):Law 19/70 and Law 16/71

83/60/6

744 1971 May- Oct

Ditto 83/60/7

745 1971 May-1972 Jun

Ditto 83/60/8

746 1972 Jun-1973 Feb

Ditto 83/60/9

747 1973 Feb- 1975 May

Milk Marketing Board (Cyprus Dairy Industry Organization)

83/60/10

748 1975 Sep- 1979 Nov

Ditto 83/60/11

749 1979 Nov- 1986 Mar

Ditto 83/60/12

750 1986 Mar-1987 May

Ditto 83/60/13

751 1987 May- 1990 Aug

Ditto 83/60/14

752 1990 Aug- Sep

Ditto 83/60/15

Page 56: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

753 1969 Jul-1970 Jan

Milk Marketing Board - Minutes of the Meetings of

83/1960/A

754 1970 Jan- May

Ditto: (Cyprus Dairy Industry Organization)

83/60/A/2

755 1970 May- Oct

Milk Marketing Board - Minutes of the Meetings of

83/60/A/3

756 1970 Oct-1971 Jul

Ditto 83/60/A/4

757 1971 Jul-1972 Mar

Ditto 83/60/A/5

758 1972 Mar-1973 Jul

Milk Marketing Board - Minutes of the Meetings of

83/1960/A/6

759 1972 Dec- 1976 Nov

Ditto 83/60/A/7

760 1976 Dec- 1979 Mar

Ditto 83/60/A/8

761 1979 Mar-1980 Dec

Milk Marketing Board - Minutes of the Meetings of

83/60/A/9

762 1981 Feb- 1985 Mar

Milk Marketing Board (Cyprus Dairy Industry Organization) - Minutes of the Meetings of

8 3/60/A/10

763 1985 Apr- 1987 Oct

Ditto 83/60/A/11

764 1987 Nov- 1989 May

Ditto 83/60/A/12

765 1989 Jun-1990 Oct

Ditto 8 3/60/A/13

766 1960 Apr-1961 Dec

Alevga - Removal to another place 85/60

767 1960 May- 1969 Feb

Commonwealth Forestry Institute 90/60

Page 57: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Refcrcncc

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

768 1960 May- 1962 Dec

Bee-Keeping Industry 91/1960

769 1962 Jun- 1964 May

Ditto 91/60/2

770 1964 May- 1966 Jul

Ditto 91/60/3

771 1966 Jul- 1970 Jul

Ditto 91/60/4

772 1970 Jul-1971 Dec

Ditto 91/60/5

773 1971 Dec- 1973 Aug

Bee-Keeping Industry 91/60/6

[774]

Wanting

91/60/7

[775]

Wanting

91/60/8

776 1976 Feb- 1979 Sep

Bee-Keeping Industry 91/60/9

111 1979 Sep- 1986 Jun

Ditto 91/60/10

778 1986 Jun- 1988 Aug

Ditto 91/60/11

779 1988 Sep- 1990 Sep

Ditto 91/60/12

780 1960 May- 1962 Dec

Staff - General Paper 93/60

781 1962 Dec- 1970 Feb

Ditto 93/60/II

782 1970 May- 1988 Oct

Ditto 93/60/111

Page 58: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

783 1960 May- 1982 May

Pig Fattening Units 96/1960

784 1960 May- 1971 Jan

Reports and Activities of the Cyprus Turkish Farmers Union

97/60

785 1960 Jun- 1975 Jan

Reports and Activities of P.E.K. 98/60

786 1976 May- 1988 Jul

Ditto 98/60/2

787 1961 Jun- 1966 May

Reports and Activities of E.K.A. 99/60

788 1966 May- 1973 Mar

Reports and Activities of E.K.A. 99/60/2

789 1973 Apr- 1978 Jan

Ditto 99/60/3

790 1978 Mar- 1984 May

Ditto 99/60/4

791 1984 May- 1988 Aug

Ditto 99/60/5

792 1988 Aug- 1990 Aug

Ditto 99/60/6

793 1990 Aug- Sep

Ditto 99/60/7

794 1960 Mar- 1973 Jul

Supply of Water by Tanker to Villages whose supply may fall to less than 4 gallons per head per day

101/60

795 1973 Jul- 1977 Aug

Ditto 101/60/2

796 1960 May- 1963 Feb

Importation of Animals 102/60

797 1963 Apr-1964 Jul

Ditto 102/60/2

Page 59: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

798 1964 Jul- 1966 Jun

Importation of Animals 102/1960/3

799 1966 Apr- 1968 Nov

Ditto 102/60/4

800 1966 Oct- 1970 Feb

Ditto 102/60/5

801 1970 Feb- 1972 Aug

Ditto 102/60/6

802 1972 May- 1979 Nov

Ditto 102/60/7

803 1979 Nov- 1990 Aug

Importation of Animals 102/60/8

804 1960 Jun- 1963 Oct

World Meteorological Organization Membership

104/60

805 1963 Sep- 1968 May

Ditto 104/60/2

806 1968 May- 1979 Feb

Ditto 104/60/3

807 1979 Feb- 1988 Oct

Ditto 104/60/4

808 1956 Jan- 1962 Nov

Amadhies, Ayios loannis (Selemani) and Limnitis Water Supply

105/60

809 1962 Dec-1963 Jul

Ditto 105/60/11

810 1960 May- 1965 Jan

Five-Year Development Plan (First) 107/60

811 1965 Jan-1966 Oct

Five-Year Development Plan (First) 107/60/2

812 1966 Oct-1967 May

Ditto 107/60/3

Page 60: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

813 1960 Jul- 1985 Jul

Sheep and Goats (Shepherds’ Licensing and Control) Law, Cap. 157

121/1960

814 1960 Jul- 1979 Mar

Timber for Box Making 122/60

815 1979 Mar- 1989 Feb

Ditto 122/60/2

816 1960 Jul- 1969 Oct

Fodders the Animal feeding stuffs Control Law

123/60

817 1969 Oct- 1973 Apr

Ditto 123/60/2

818 1973 Apr- 1976 Jun

Fodders the Animal feeding stuffs Control Law

123/60/3

819 1976 Jun- 1980 Jul

Ditto 123/60/4

820 1980 Aug- 1983 Aug

Ditto 123/60/5

821 1983 Aug- 1986 Aug

Ditto 123/60/6

822 1986 Aug- 1989 Jul

Ditto 123/60/7

823 1989 Aug-1990 Oct

Ditto 123/60/8

824 1990 Oct- Dec

Ditto 123/60/9

825 1960 May- 1967 Jan

Artificial Fertilizers 125/60

826 1967 Jan- 1974 Jun

Ditto 125/60/2

827 1974 Jun- 1979 Dec

Ditto 125/60/3

Page 61: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

828 1980 Jan- 1984 Oct

Artificial Fertilizers 125/1960/4

829 1984 Oct- 1988 Feb

Ditto 125/60/5

830 1988 Mar- 1990 Nov

Ditto 125/60/6

831 1950 Nov- 1955 Sep

Artificial Rain Making (SA1:2108/50)

128/60

832 1957 Apr- 1968 Sep

Ditto: (SA1:2108/50/2) 128/60/2

833 1968 Oct- 1970 Apr

Artificial Rain Making 128/60/3

834 1970 Apr- Oct

Ditto 128/60/4

835 1970 Sep-1971 Mar

Ditto 128/60/5

836 1971 Apr-1972 Jan

Ditto 128/60/6

837 1972 Jan- Oct

Artificial Rain Making 128/60/7

838 1972 Oct-1973 Feb

Ditto 128/60/8

839 1972 Dec-1973 Feb

Ditto 128/60/9

840 1973 Feb- May

Ditto 128/60/10

841 1973 May- Jul

Ditto 128/60/11

842 1973 Jul- 1987 Feb

Ditto 128/60/12

Page 62: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

843 1989 Dec1990 Jan

Artificial Rain Making 128/1960/13

844 1970 Apr- Oct

Cloud Seeding (Artificial Rain Making) Reports by the Weather Engineering Corporation of America

128/60/A

845 1960 Jul- 1983 Oct

Water (Domestic Purposes) Village Supplies Law Cap.311

129/60

846 1960 Jun- 1980 Apr

1. Installation of a main T.V. Aerial mast at Yialias

2. Lease of Forest land to CYTA at Yialia - Madhari - Troodos for the erection of Repeater stations

132/60

847 1980 Aug- 1986 Mar

Ditto 132/60/2

848 1960 Sep- 1967 Sep

Cyprus Constitution 139/60

849 1960 Sep- 1975 Feb

Rats - Destruction of 142/60

850 1975 May- 1978 Jun

Ditto 142/60/2

851 1978 May- 1981 Aug

Ditto 142/60/3

852 Ditto 142/60/4

853 1983 Sep- 1989 Feb

Ditto 142/60/5

854 1989 Mar-1990 Aug

Ditto 142/60/6

855 1990 Sep- Nov

Ditto 142/60/7

856 1960 Aug- 1969 Sep

International Society for Horticultural Science (International Horticultural Congress)

143/60

Page 63: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

857 1955 Sep- 1968 Nov

Agricultural Credit 146/1960

858 1968 Nov- 1973 Jan

Ditto 146/60/2

859 1973 Feb- 1976 Jun

Ditto 146/60/3

860 1976 May- 1983 Apr

Agricultural Credit 146/60/4

861 1983 Apr- 1988 Oct

Ditto 146/60/5

862 1988 Nov-1989 Sep

Ditto 146/60/6

863 1989 Sep-1990 Oct

Ditto 146/60/7

864 1960 Aug- 1985 Oct

Laws, the execution of which falls within the domain of the: Forest Department and Forest Law

148/60

865 1960 Aug- 1965 May

Ditto: (Chief Officer Crops, Research and Extension). Director of the Department of Agricultural

149/60

866 1960 Aug- 1978 Jan

Ditto: Chief Officer, Veterinary Service 150/60

867 1960 Aug- 1967 Mar

Ditto: Chief Officer, Animal Husbandry 151/60

868 1960 Aug-1961 Dec

Ditto: Chief Water Development Officer 152/60

869 1960 Sep- 1967 Apr

Stud Stables 155/60

870 1960 Sep- 1970 Jun

Poultry Husbandry 156/60

871 1970 Sep- 1973 Apr

Ditto 156/60/2

Page 64: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

872 1973 Apr- 1979 Oct

Poultry Husbandry 156/1960/3

873 1979 Nov- 1985 Mar

Ditto 156/60/4

874 1985 Feb- 1989 Aug

Ditto 156/60/5

875 1989 Nov-1990 Nov

Poultry Husbandry 156/60/6

876 1960 Oct- 1969 Jul

Assistance by the British Forces for fighting Forest Fires

157/60

877 1960 Sep- 1962 Mar

Cyprus Boundary Commission 160/60

878 1961 May- 1968 Sep

Rural Development 161/60

879 1970 Oct- 1981 Nov

Ditto 161/60/2

880 1981 Nov-1982 Oct

Ditto 161/60/3

881 1982 Oct- 1984 Jan

Ditto 161/60/4

882 1984 Feb- 1989 Aug

Ditto 161/60/5

883 1960 Sep-1961 Oct

Citrus Industry 162/60

884 1962 May-1963 Jul

Ditto 162/60

885 1963 Aug- Sep

Ditto 162/60/2

886 1961 Sep- 1974 Jun

Ditto 162/60/3

Page 65: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

886A 1974 Jun- 1989 Apr

Citrus Industry 162/1960/4

886B 1989 Apr- 1991 Jun

Ditto 162/60/5

887 1960 Aug- 1979 Feb

Accesses and Farm Roads 164/60

888 1979 Feb- 1983 May

Accesses and Farm Roads 164/60/2

889 1983 May- 1989 Jul

Ditto 164/60/3

890 1989 Aug-1990 Nov

Ditto 164/60/4

891 1960 Sep- 1962 Sep

Plant Diseases - General Diseases 168/60

892 1962 Sep- 1968 Jul

Ditto 168/60/2

893 1968 Sep- 1985 Aug

Ditto 168/60/3

894 1985 Oct- 1990 Jun

Ditto 168/60/4

895 1956 Feb-1957 Jun

Platres Dam (SA1:1107/57)

169/60

896 1950 May- 1955 Feb

The Adulteration of Agricultural Produce Law (SA1:1642/50/1)

171/60

897 1955 May- 1961 Jun

Ditto(SA1:1642/50/2)

171/60/2

898 1960 Oct- 1965 Oct

Staff, Ministry of Agriculture and Natural Resources

172/60

899 1965 Apr- 1969 Jul

Ditto 172/60/2

Page 66: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

900 1965 Oct- 1968 Jan

Staff, Ministry of Agriculture and Natural Resources

172/1960/111

901 1969 Aug- 1973 Mar

Ditto: Other than Clerical 172/60/3

902 1973 Jan- 1988 Aug

Ditto 172/60/4

903 1988 Aug-1989 Apr

Staff, Ministry of Agriculture and Natural Resources: Other than Clerical

172/60/5

904 1989 Mar- Aug

Ditto 172/60/6

905 1960 Oct- 1963 Jul

Rural Central School Pergamos 173/60

906 1960 Aug- 1990 Jun

Visits by the Minister of Agr. Officers, District Staff and all Departments under this Ministry

174/60

907 1960 Sep- 1962 May

Public Administration - Council of Ministers Instructions

175/60

908 1962 May- 1965 Mar

Ditto 175/60/2

909 1960 Dec- 1967 Mar

Ditto 175/60/3

910 1967 Mar- 1971 Sep

Ditto 175/60/4

911 1971 Sep- 1983 May

Ditto 175/60/5

912 1983 Mar- 1989 May

Ditto 175/60/6

913 1951 Nov- 1966 Oct

Syngrasi Reservoir (SA1:1063/52)

180/60

914 1966 Sep- 1969 Sep

Ditto 180/60/2

Page 67: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

915 1969 Oct- 1974 Jul

Syngrasi Reservoir 180/1960/3

916 1960 Oct- 1979 May

Visits and Announcements by His Excellency the President of the Republic of Cyprus

182/60

917 1980 Apr-1981 Jun

Ditto 182/60/2

918 1981 Apr- 1985 Aug

Visits and Announcements by His Excellency the President of the Republic of Cyprus

182/60/3

919 1985 Jul 1989 Jan

Ditto 182/60/4

920 1989 Jan1990 Nov

Ditto 182/60/5

921 1959 Jan- 1965 Jun

Reorganization of the Agricultural Department

190/60

922 1965 Apr- 1974 Nov

Ditto 190/60/2

923 1981 Oct- Nov

Ditto 190/60/3

924 1960 Nov- 1967 Aug

American Aid: Projects under the American Grain Aid (P.L.480)

191/60

925 1960 Nov- 1973 Jul

United Nations

a) Utilization and Use of International Rivers

b) Permanent Sovereignty over Natural Resources

200/60

926 1960 Nov- Dee

Lease of Government Land to Cyprus Cement Co.

205/60

927 1960 Nov- 1966 Dec

Planting of trees on Government Land and Road Sides

208/60

Page 68: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Rcfcrcncc

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

928 1966 Dec- 1969 Apr

Planting of trees on Government Land and Road Sides

208/1960/2

929 1969 Apr- 1977 Jan

Ditto 208/60/3

930 1977 Feb- 1982 Nov

Ditto 208/60/4

931 1982 Nov- 1986 Jan

Ditto 208/60/5

932 1986 Jan- 1990 Jan

Planting of trees on Government Land and Road Sides

208/60/6

933 1990 Jan- Sep

Ditto 208/60/7

934 1960 Nov- 1963 Jan

Sale of Seedlings from Nursery Gardens to Farmers

209/60

935 1962 Dec- 1971 Jan

Ditto 209/60/2

936 1971 Feb- 1979 Nov

Ditto 209/60/3

937 1979 Nov- 1986 Mar

Ditto 209/60/4

938 1986 May 1990 Aug

Ditto 209/60/5

939 1990 Sep- Nov

Ditto 209/60/6

940 1960 Nov- 1964 May

United States of America grant of excess property of the Department of Defence

217/60

941 1960 Dec- 1965 Nov

Dairy Industry 219/60

942 1965 Sep- 1967 Jun

Ditto 219/60/2

Page 69: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

943 1967 Jun-1968 Jun

United States of America grant of excess property of the Department of Defense

219/1960/3

944 1968 Nov- 1970 Jul

Ditto: (Including F.A.O.) 219/60/4

945 1970 Aug- 1978 Nov

Ditto: (Including F.A.O) 219/60/5

946 1980 Nov- 1986 Apr

Ditto: (Including F.A.O.) 219/60/6

947 1986 Apr- 1990 Sep

Ditto 219/60/7

948 1960 Dec- 1966 Sep

Veterinary Services 222/60

949 1966 Sep- 1971 Apr

Ditto 222/60/2

950 1971 Sep- 1976 Oct

Ditto 222/60/3

951 1976 Oct- 1976 Jun

Ditto 222/60/4

952 1986 Jun- 1990 Oct

Ditto 222/60/5

953 1960 Dec- 1965 Mar

New Year’s Message 223/60

954 1960 Dec-1961 Apr

Grant of Forest Land to Ayios Symeon for the Building of a School

225/60

955 1960 Dec- 1962 Sep

Lease of Krevatas Spring toMr. Michael N. Platritis (or Prastitis) ofLefka

230/60

956 1961 Jan- 1986 Feb

Imports of Grapefruits, pears, peaches etc. for

235/60

957 1961 Feb- 1966 May

New Veterinary Headquarters 31/61

Page 70: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

958 1961 Jan- 1966 May

Cyprus Membership to the Office International des Epizooties (OIE), Paris

32/1961

959 1966 Jun- 1974 May

Ditto 32/61/2

960 1974 May- 1978 Feb

Ditto 32/61/3

961 1978 Jan-1979 Jun

Ditto 32/61/4

962 1979 Oct- 1981 Jul

Ditto 32/61/5

963 1981 Aug- 1984 Jun

Office International des Epizooties (O.I.E.) - Membership

32/61/6

964 1984 Jul- 1988 Jan

Cyprus Membership to the Office International des Epizooties (O.I.E.), Paris

32/61/7

965 1988 Jan- 1990 Oct

Ditto 32/61/8

966 1961 Jan- 1971 Dec

Acquisition of Privately owned Land for Distribution to Landless farmers

35/61

967 1960 Aug- 1972 Feb

Lease of Forest Land on Troodos to Mr. Charalambos Pingos

36/61

968 1961 Feb-1962 Nov

Morocampos Self-Sufficient Unit 37/61

969 1961 Feb- 1969 Dec

Livadhi Village - Transfer of from Paphos Forest

39/61

970 1961 Jan- Apr

Licenses to erect, use or work a wood burning heater

40/61

971 1961 Feb- Aug

Encouragement for Local Agricultural Production and Consumption of Locally produced fruit

41/61

Page 71: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

972 1961 Feb- 1982 Jan

Rent Restriction Law 43/1961

973 1961 Jan- 1969 Jan

(Economic Advisory Commission) Projects under the American Grain Aid

47/61

974 1961 Jan-1962 Jun

Agricultural Research Institute 49/61

975 1962 Jun- Dec

Ditto 49/61/2

976 1962 Dec-1963 Dec

Ditto 49/61/3

977 1963 Apr Ditto 49/61/4

978 1963 Dec- 1966 May

Agricultural Research Institute 49/61/5

979 1966 May-1967 Jul

Ditto 49/61/6

980 1967 Jun- 1969 Feb

Ditto 49/61/7

981 1969 Feb-1970 Apr

Ditto 49/61/8

982 1970 Jul- 1989 Sep

Ditto 49/61/9

983 1963 Aug- Nov

National Agricultural Research Advisory Council - Papers Connected with

49/61/A

984 1961 Mar- 1964 May

Ayia Erini Plantation 54/61

985 1961 Mar- 1986 Jul

Forest Station, Evrychou 55/61

986 1961 Mar- 1964 Feb

Peace Corps - Establishment of by President Kenned

57/61

Page 72: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

987 1961 Mar- 1971 Dec

Advisory Committee, Ministry of Agriculture and Natural Resources

60/1961

988 1961 Mar- 1960 Feb

Visits of Administrative Officer of the MA&NR and Agricultural Officers to Villages

63/61

989 1961 Mar- 1988 Oct

Forest Policy 68/61

990 1955 Apr- 1977 Nov

Forest Telecommunication Services 70/61

991 1961 Jan- 1978 Sep

Cyprus Grain Commission - American Aid

71/61

992 1961 Mar- 1970 Feb

Cyprus Grain Commission - Grain Law 72/61

993 1970 Mar- 1989 Jul

Cyprus Grain Commission - Grain Control Law (Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου)

72/61/3

994 1961 Feb- 1963 Apr

Cyprus Grain Commission Grain Control

73/61

995 1963 Apr- Aug

Ditto 73/61/1

996 1963 Jul-1964 May

Ditto 73/61/2

997 1964 May-1965 Sep

Ditto 73/61/3

998 1965 Aug-1966 Oct

Ditto 73/61/4

999 1966 Oct- 1968 Feb

Ditto 73/61/5

1000 1968 Apr-1969 Jun

Ditto 73/61/6

1001 1969 Jul- 1971 Oct

Ditto 73/61/7

Page 73: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1002 1971 Νον- 1975 Νον

Cyprus Grain Commission Grain Control

73/1961/8

1003 1976 Feb- 1979 Sep

Ditto 73/61/9

1004 1980 Jul- 1989 Jun

Ditto 73/61/10

1005 1989 Aug-1990 Dec

Cyprus Grain Commission Grain Control

73/61/11

1006 1961 Mar- 1971 Oct

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

76/61

1007 1971 Oct- 1980 May

Ditto 76/61/2

1008 1980 Jun- 1990 Sep

Ditto 76/61/3

1009 1961 Mar- 1990 Jul

Visits of the Hon. Minister and Ministry Officials abroad

77/61

1010 1961 Apr- 1969 Jun

Forest Road in the Kafizides Area of Lefka

85/61

1011 1961 Apr- 1967 Mar

Morphou Sawmill and Disposal of Sawn Timber

91/61

1012 1967 Feb- 1978 Apr

Ditto 91/61/2

1013 1961 Mar- 1970 May

Fumigation Chambers 93/61

1014 1961 Apr- 1970 May

Destruction of Locusts 94/61

1015 1970 May- 1989 Jan

Ditto 94/61/2

1016 1988 Dec-1989 Apr

Ditto 94/61/3

Page 74: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1017 1989 Mar-1990 Aug

Destruction of Locusts 94/1961/4

1018 1990 Sep Ditto 94/61/5

1019 1961 May- 1988 Jun

Kellia Village - Matters relating to 101/61

1020 1961 May- 1970 Sep

Office Notes - Instructions 105/61

1021 1970 Sep- 1979 Jan

Ditto 105/61/2

1022 1979 Apr- 1989 Jun

Ditto 105/61/3

1023 1984 Jun- 1989 May

Ditto 105/61/4

1024 1961 Mar- 1973 Feb

Removal of Mosphileri Village to another site

107/61

1025 1961 May-1962 Jun

Water Conservation Area of the Coastal Area from Polis to Nea Dhimmata

109/61

1026 1961 May- 1971 Oct

Messages to and from the Ministry of Agriculture and Natural Resources

110/61

[1027]

Wanting

110/61/2

1028 1974 Dec- 1990 Nov

Messages to and from the Ministry of Agriculture and Natural Resources

110/61/3

1029 1961 May- Jun

Removal of Sellain t’ Appi Village to another site

112/61

1030 1961 Jun- 1979 May

Destruction of Queen Hornets 117/61

1031 1979 May Ditto 117/61/2

Page 75: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1032 1955 Jan- 1980 Apr

Nursery Garden Galata 127/1961

1033 1980 Jun- 1982 Mar

Nursery Garden Galata 127/61/2

1034 1961 Jun- 1965 Feb

Requisitions of sites and installations for Military purposes

131/61

1035 1961 Jun- 1898 Sep

Dangerous Drugs Regulations - Cultivation of Cannabis Prohibition Law

132/61

1036 1961 Jul- 1964 Jan

Acquisition of Land under section 6 of the Land Acquisition Law, Cap.266

138/61

1037 1961 Jun- 1978 Mar

International Union of Forest Research Organisations

139/61

1038 1978 Mar- 1989 Mar

Ditto 139/61/2

1039 1989 Jun-1990 Mar

Ditto 139/61/3

1040 1961 Jul- Sep

Economic Planning Commission Functional Committee Confidential

140/61

1041 1961 Aug-1962 May

Ditto 140/61/2

1042 1961 Nov-1962 Dec

Economic Planning Commission Functional Committee Confidential

140/61/3

1043 1962 Dec- 1966 Feb

Ditto 140/61/4

1044 1961 Jun- 1969 Aug

Schemes of Service Policy Paper 141/61

1045 1970 Jun- 1990Jul

Ditto 141/61/2

1046 1961 Jul- 1975 May

British Commonwealth Scientific Committee

143/61

Page 76: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin not to be used

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1047 1975 Νον- 1978 Feb

British Commonwealth Scientific Committee, Science Council

143/1961/2

1048 1978 Feb- May

Ditto 143/61/3

1049 1978 Jun- Nov

Ditto 143/61/4

1050 1978 Oct-1979 Jul

Ditto 143/61/5

1051 1979 Jul- Oct

Ditto 143/61/6

1052 1979 Nov-1980 Aug

Ditto 143/61/7

1053 1980 Aug- 1982 Jul

Ditto 143/61/8

1054 1982 Jul- 1984 Jun

British Commonwealth Science Council 143/61/9

1055 1984 Jun- 1990 Oct

Ditto 143/61/10

1056 1961 Jul-1962 Nov

Saline Water Conversion Processes 144/1961

1057 1966 Sep- Nov

Forest Fires 154/61/A

1058 1961 Aug- 1970 Jul

Assistance by Foreign Embassies for the Development of Cyprus

160/61

1059 1961 Jul- 1968 Oct

Legal Advice from the Attorney General of the Republic

165/61

1060 1969 Jan-1970 Oct

Ditto 165/61/2

1061 1970 Oct- 1976 Mar

Ditto 165/61/3

Page 77: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1062 1977 Jun- 1979 May

Legal Advice from the Attorney General of the Republic - General M.P.

165/1961/4

1063 1979 May- 1988 Sep

Ditto 165/61/5

1064 1988 Nov- 1990 Jul

Ditto 165/61/6

1065 1961 Sep- 1968 Sep

Sale of Animals from Government Farms and Stations

167/61

1066 1968 Nov- 1983 Jan

Ditto 167/61/2

1067 1983 Mar- 1989 Oct

Ditto 167/61/3

1068 1962 Jul- 1985 Oct

Contribution by villages in the execution of water supply and irrigation schemes

169/61

1069 1986 Apr- 1990 Jun

Contribution by villages in the execution of water supply and irrigation schemes

169/61/2

1070 1990 Jun- 1992 Aug

Ditto 169/61/3

1071 1960 Dec- 1965 Mar

Pooling of Mechanical Resources of Government Departments

175/61

1072 1965 Apr- 1969 Oct

Ditto 175/61/2

1073 1969 Oct-1970 May

Ditto 175/61/3

1074 1970 May-1971 Dec

Ditto 175/61/4

1075 1971 Nov- 1973 Jun

Ditto 175/61/5

1076 1973 Jan- Dee

Ditto 175/61/6

Page 78: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1077 1973 Dec-1974 Mar

Pooling of Mechanical Resources of Government Departments

175/1961/7

1078 1974 Mar- May

Ditto 175/61/8

1079 1974 May- Dee

Ditto 175/61/9

1080 1974 Dec- 1976 Aug

Ditto 175/61/10

1081 1976 Aug-1977 Jun

Ditto 175/61/11

1082 1977 Jun- 1979 Aug

Pooling of Mechanical Resources of Government Departments

175/61/12

1083 1980 Feb- 1985 Jan

Ditto 175/61/13

1084 1985 Jan- 1991 Jan

Ditto 175/61/14

1085 1961 Sep- 1988 Jan

Works carried out by Government to be given out on contract

176/61

1086 1954 Oct- 1962 Dec

Kridhia Land Use Scheme 177/61

1087 1961 Sep- 1988 Aug

Public Rivers Protection Law 183/61

1088 1961 Oct . Training of the Greek and Turkish Army Stationed in Cyprus

187/61

1089 1961 Oct- 1966 Nov

Tobacco Cultivation and Tobacco Industry in Cyprus

188/61

1090 1966 Dec- 1969 Jan

Ditto 188/61/2

1091 1969 Jan- 1976 Jun

Ditto 188/61/3

Page 79: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1092 1976 Νον- 1990 Jun

Tobacco Cultivation and Tobacco Industry in Cyprus

188/1961/4

1093 1961 Oct- 1966 Sep

Water Conservation Area Morphou 190/61

1094 1961 Aug- 1987 Dec

Merchant Shipping - Safety Regulations and Seamen Law

191/61

1095 1961 Nov- 1981 Apr

Sericulture 198/61

1096 1990 Jun Ditto 198/61/2

1097 1961 Nov- 1973 Sep

Importation of produce by the Greek and Turkish Armies in Cyprus

202/61

1098 1943 Oct- 1967 Feb

Fresh Water Fish Ponds in the Syrianokhori area

204/61

1099 1961 Nov- 1977 Dec

F.A.O. International Plant Protection Organization

206/61

1100 1978 Oct- 1989 Aug

Ditto 206/61/2

1101 1989 Oct- 1991 Jun

International Plant Protection Convection (IPPC)

206/61/3

1102 1961 Nov- 1971 Apr

Leases of Poultry Units 209/61

1103 1961 Oct- 1982 Sep

Export of Carobs 211/61

1104 1961 Nov- 1989 Feb

Oil-Bearing Cultivations of Soya Beans, Sunflower and Safflower

212/61

1104A 1989 Mar- Oct

Ditto 212/61/2

1105 1961 Dec- 1990 Sep

Schedule of work in the Department of Agriculture

213/61

1106 1962 Jan-1963 Apr

Agricultural Provident Fund for the Calendar year 1962

5/62

Page 80: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1107 1963 Mar- Jun

Agricultural Provident Fund for the Calendar year 1962

5/1962/2

1108 1964 Jun- 1980 Mar

International Dairy Congresses 26/62/63

1109 1962 Jan- 1967 Jun

Purchase and Supply of Vaccines and Drugs by the Veterinary Department

27/62

1110 1967 Jun-1968 Dec

Ditto 27/62/2

1111 1969 Jan- 1981 Feb

Ditto 27/62/3

1112 1962 Feb- 1967 Sep

Pasture Trials 35/62

1113 1967 Oct- 1989 Sep

Ditto 35/62/2

1114 1989 Oct-1990 Oct

Ditto 35/62/3

1115 1962 Jan- 1968 Oct

Agricultural Debtors Relief Law 1961 and Law 29 of 1962

39/62

1116 1970 Sep-1971 Sep

Ditto 39/62/2

1117 1962 Feb- 1979 Aug

Animal Feeding Stuffs Regulations 45/62

1118 1960 Dec- 1968 May

Public Service Commission Procedural Matters and Public Service Code Law 33 of 1967

46/62

1119 1968 May- 1987 Jun

Ditto: Ο περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμος του 1990 (Ν.1/90)

46/62/2

1120 1990 Feb Ditto 46/62/3

1121 1962 Jan- Nov

Turkish Bulletins “Local” and “Foreign” 48/62

Page 81: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1122 1962 Νον-1963 Jun

Turkish Bulletins “Local” and “Foreign” 48/1962/11

1123 1962 Feb- 1966 Jul

Cooperative for American Relief Everywhere (CARE)

49/62

1124 1961 Dec- 1969 Nov

International Commission on Irrigation and Drainage

53/62

1125 1962 Feb- 1970 Oct

Administration of Sovereign Base Areas Legislation by Republican Officers

56/62

1126 1962 Mar- 1966 Jul

Water Conservation Area of Western Mesaoria (Morphou Area)

57/62

1127 1966 Aug- 1969 Apr

Ditto 57/62/2

1128 1962 Mar- 1982 Mar

Lambousa School (Ex Reform School Lapithos)

59/62

1129 1962 Mar- 1974 Sep

Plant Quarantine Station Ayia Erini 62/62

1130 1962 Apr- 1989 May

International and Local flower shows in Cyprus

63/62

1131 1989 May- 1991 Apr

Ditto 63/62/2

1132 1962 Mar- May

Establishment of a District Water Development Office in Paphos and Famagusta

64/62

1133 1962 Mar-1963 May

Water Legislation - Report by Dr Krausz and Dr Caponera

65/62

1134 1963 Mar- May

Ditto 65/62/2

1135 1961 Vice-President: Annual Report of 66/62

1136 1962 Apr- 1966 Sep

F.A.O. International Herbage Seed Certification Scheme Membership

68/62

Page 82: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

1137 1962 Apr- 1974 Nov

Land Required in Connection with the Morphou Bay Scheme - Main Pipeline

71/1962

1138 1962 May- 1974 Jun

German Team in Hydrological Research 78/62

1139 1962 Apr- 1980 Feb

International Atomic Energy Agency - Membership

83/62

1140 1980 Mar- 1989 Apr

Ditto 83/62/2

1141 1989 Jun- 1991 Jul

Ditto 83/62/3

1142 1962 May- 1989 Feb

Nomenclature for Government Services 84/62

1143 1990 Jan- Aug

Ditto 84/62/2

1144 1962 Apr-1963 Apr

The Central Society for the Equipment of Territory (SCET) Mission on Water Resources

85/62

1145 1963 Apr- 1967 Jan

Societe Centrale pour L’ Equipement du Territoire (SCET) Mission on Water Resources

85/62/2

1146 1962 May- 1987 Mar

Animals. Poisoning of 87/62

1147 1959 Dec- 1964 Jun

Fishing Shelters 92/62

1148 1963 Nov- 1965 Mar

Ditto 92/62/2

1149 1965 Feb-1966 May

Fishing Shelters 92/62/3

1150 1966 May-1967 Jun

Ditto 92/62/4

1151 1967 Jun-1968 Dec

Ditto 92/62/5

Page 83: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1152 1968 Dec-1969 Sep

Fishing Shelters 92/1962/6

1153 1969 Sep-1970 Dec

Ditto 92/62/7

1154 1970 Dec- 1972 Jan

Ditto 92/62/8

1155 1972 Jan-1973 Feb

Ditto 92/62/9

1156 1973 Feb- 1979 Apr

Ditto 92/62/10

1157 1979 May- 1991 Feb

Ditto 92/62/11

1158 1969 Jun- 1977 Dec

Agreement with the French Republic on Technical Assistance

96/62

1159 1980 Oct- 1988 Mar

Ditto 96/62/2

1160 1962 May- 1972 Sep

Refuse - Disposal of on Government Land

97/62

1161 1962 May- 1965 Dec

Investigation for Ground Water and Minerals in Cyprus under the U.N. special Fund Project

98/62

1162 1966 Feb- 1971 Jul

Investigation for Ground Water and Minerals in Cyprus under the U.N. special Fund Project

98/62/2

1163 1971 Jul- 1974 Oct

Ditto 98/62/3

1164 1962 Apr- 1966 Jun

Financial Facilities to Fishermen 102/62

1165 1966 Jun- 1969 Jan

Ditto 102/62/2

1166 1968 Dec- 1971 Mar

Ditto 102/62/3

Page 84: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1167 1971 Feb- Dee

Financial Facilities to Fishermen 102/1962/4

1168 1971 Dec- 1976 May

Ditto 102/62/5

1169 1976 May-1977 Dec

Ditto 102/62/6

1170 1977 Dec- 1980 May

Ditto 102/62/7

1171 1980 May- 1988 Jan

Ditto 102/62/8

1172 1988 Jan- 1991 Feb

Ditto 102/62/9

1173 1962 Jun-1963 Jun

United States Aid Mission - Technical Assistance under

104/62

1174 1963 May-1964 Mar

Ditto 104/62/11

1175 1964 Mar-1965 Aug

United States Aid Mission - Technical Assistance under

104/62/1II

1176 1965 Sep-1966 May

Ditto 104/62/IV

1177 1966 May- 1969 Jul

Ditto 104/62/V

1178 1969 Oct- 1991 Jan

Ditto 104/62/VI

1179 1962 Jul- 1969 Mar

Foreign Aid and Expert Assistance by Foreign Governments

107/62

1180 1969 Sep- 1989 Oct

Ditto 107/62/2

1181 1962 Jun- Dec

F.A.O. World Food Programme 108/62

Page 85: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1182 1962 Jul- 1971 Nov

Fish Culture in Akrotiri Lake 111/1962

1183 1971 Nov- 1974 Jan

Ditto 111/62/2

1184 1962 Jul- Sep

Kornokypos Village Matters relating to (Famagusta District)

112/62

1185 1962 Mar-1963 Feb

Paphos Chiftliks- Court Proceedings- (Mr Parisinos’ report on Paphos

Chiftliks appears at bis.23-21)

114/62

1186 1962 Aug-1963 Feb

Hourly-Paid employees on clerical and other non-manual work in Government offices

117/62

1187 1963 Feb-1964 Sep

Ditto 117/62/2

1188 1964 Sep- 1963 Feb

Daily and Hourly employees on clerical and other non-manual work in Government offices

117/62/3

1189 1966 May-1967 Mar

Daily and Hourly-Paid employees and other non-manual workers in Government offices

117/62/4

1190 1967 Mar- 1969 Sep

Ditto 117/62/5

1191 1969 Oct- 1976 Oct

Ditto 117/62/6

1192 1976 Nov- 1979 Jan

Ditto 117/62/7

1193 1979 Mar- 1985 Feb

Ditto 117/62/8

1194 1985 Jul- 1987 May

Ditto 117/62/9

Page 86: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1195 1987 May- 1990 Nov

Daily and Hourly-Paid employees and other non-manual workers in Government offices

117/1962/10

1196 1991 Jan- Feb

Ditto 117/62/11

1197 1962 Aug- Sep

European Common Market 118/62

1198 1967 Mar- Jun

Ditto 118/62/2

1199 1967 Jun-1968 Nov

Ditto 118/62/3

1200 1968 Dec- 1970 Dec

Ditto 118/62/4

1201 1971 Jun Ditto 118/62/5

1202 1971 Jun-1972 Mar

Ditto 118/62/6

1203 1972 Mar- Sep

Ditto 118/62/7

1204 1972 Oct- Nov

Ditto 118/62/8

1205 1972 Nov- Dee

Ditto 118/62/9

1206 1973 Jan- Feb

Ditto 118/62/10

1207 1973 Mar- May

Ditto 118/62/11

1208 1973 May- Aug

Ditto 118/62/12

1209 1973 Aug-1974 May

Ditto 118/62/13

Page 87: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ANRI

1210

1211

1212

1213

1214

1215

1216

1217

1218

1219

1220

1221

1222

1223

1224

1225

Date Description

1974 May- Sep

1974 Sep-1975 Jun

1975 Jun-1976 Feb

1976 Feb-1977 May

1977 Jul-1978 Apr

1978 Jun-1979 May

1979 May- Jun

1979 Jun- Dec

1979 Dec-1980 Feb

1980 Feb

1980 Mar

1980 Apr- Jun

1980 Jul-1981 Jan

1981 Jan

1981 Jan- Mar

1981 Mar- May

European Common Market

Ditto

Ditto

Ditto

European Common Market

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

ANRI

Former Reference

118/1962/14

118/62/15

118/62/16

118/62/17

118/62/18

118/62/19

118/62/20

118/62/21

118/62/22

118/62/23

118/62/24

118/62/25

118/62/26

118/62/27

118/62/28

118/62/29

Page 88: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1226 1981 May- Jun

European Common Market 118/1962/30

1227 1981 Oct- Nov

Ditto 118/62/31

1228 1981 Dec-1982 May

Ditto 118/62/32

1229 1982 May- Dee

European Common Market 118/62/33

1230 1982 Dec- 1984 Feb

Ditto 118/62/34

1231 1984 Feb- May

Ditto 118/62/35

1232 1984 Jun-1985 Feb

Ditto 118/62/36

1233 1985 Feb- Jul

Ditto 118/62/37

1234 1985 Jul- Dec

Ditto 118/62/38

1235 1985 Nov- Dee

Ditto 118/62/39

1236 1985 Dec-1986 Mar

Ditto 118/62/40

1237 1985 Dec-1986 Feb

Ditto 118/62/41

1238 1986 Feb- Apr

Ditto 118/62/42

1239 1986 Apr- Oct

Ditto 118/62/43

1240 1986 Oct- Nov

Ditto 118/62/44

Page 89: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

1241 1986 Jan-1987 Feb

European Common Market 118/1962/45

1242 1987 Mar- Jun

Ditto 118/62/46

1243 1987 May- Sep

European Common Market 118/62/47

1244 1987 Jul- Oct

Ditto 118/62/48

1245 1987 Oct-1988 Feb

Ditto 118/62/49

1246 1988 Feb- Sep

Ditto 118/62/50

1247 1988 Oct-1989 Feb

Ditto 118/62/51

1248 1989 Feb- Nov

Ditto 118/62/52

1249 1989 Oct-1990 Nov

Ditto 118/62/53

1250 1990 Nov-1991 May

Ditto 118/62/54

1251 1973 May- 1980 May

Ditto 118/62/A

1252 1980 May- 1987 Dec

Ditto 118/62/A/2

1253 1962 Jul- 1966 Jun

Desalination of Sea Water 119/62

1254 1966 Jun- 1968 Jan

Desalting of Sea Water 119/62/2

1255 1967 Dec- 1970 Dec

Ditto 119/62/3

Page 90: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1256 1970 Νον-1971 Jan

Desalting of Sea Water 119/1962/4

1257 1971 Jan- Aug

Desalination of Sea Water 119/62/5

1258 1971 Jul-1972 Jun

Ditto 119/62/6

1259 1972 Jul-1973 Mar

Ditto 119/62/7

1260 1973 Jan- 1976 Dec

Ditto 119/62/8

1261 1976 Dec- 1980 Oct

Ditto 119/62/9

1262 1980 Oct- 1989 Dec

Ditto 119/62/10

1263 1989 Dec- 1991 May

Ditto 119/62/11

1264 1971 Jan Desalination of Sea Water - Offers for the supply of Desalting Plants

119/62/A

1265 1971 Jan Ditto 119/62/A/2

1266 1971 Feb- Jul

Ditto 119/62/A/3

1267 1971 Jul- 1973 Sep

Ditto 119/62/A/4

1268 1962 Jul- 1967 Feb

Toxoptera Citricidus Survey by European and Mediterranean Plant Protection Organization

121/62

1269 1962 Aug-1963 Nov

Vermins - Destruction of 122/62

1270 1962 Sep- 1974 Mar

Organization and Methods (O&M) 124/62

Page 91: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1271 1962 Sep- 1964 Jun

Control of the sale of Agricultural Chemicals - Legislation for

130/1962

1272 1964 Sep- 1966 May

Control of the sale of Agricultural Chemicals - Legislation for

130/62/2

1273 1966 Jun-1967 Jul

Control of the sale of Agricultural Chemicals - Legislation for (0 περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμος): (Σελ. 60: Νομοθεσία)

130/62/3

1274 1967 Feb- 1971 Sep

Ditto 130/62/4

1275 1971 Nov- 1976 Jul

Ditto: (2/67, 70/72 (σελ. 44)) 130/62/5

1276 1979 Nov- 1989 May

Ditto 130/62/6

1277 1989 Jul- 19900ct

Control of the sale of AgriculturalChemicals - Legislation for(Ο περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμος)

130/62/7

1278 1962 Sep- 1980 May

Aerial Photographs 131/62

1279 1982 Aug- 1991 Feb

Ditto 131/62/2

[1280] Registration of Vineyards Law 82/63, 15/11/63

Wanting

132/62

[1281] DittoWanting

132/62/2

1282 Ditto 132/62/3

1283 1962 Jul- Dec

Requests by Villagers to the Vice-President - General

133/62

1284 1960 Sep- 1987 Feb

Transfers of Public Officers: Regulation and Policy

136/62

Page 92: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1285 1962 Sep- 1976 Jul

Vacation and Sick Leave for Public Officers - Regulations and Policy

138/1962

1286 1976 Nov- 1989 May

Ditto 138/62/2

1287 1989 Jul- 1991 Jan

Ditto 138/62/3

1288 1962 Sep-1963 Jan

Vegetable Gum - Manufacture of 140/62

1289 1962 May- 1986 Aug

Soil Surveys in Cyprus 145/62

1290 1962 Jun- 1966 Jul

Lease of Evkaf Land near the old Railway Station

146/62

1291 1967 Feb-1968 Sep

Ditto 146/62/2

1292 1962 Sep- Dee

Progress reports asked for by the President

147/62

1293 1962 Oct- 1980 Sep

Tylliria Area - Development of 150/62

1294 1980 Oct- 1982 Nov

Ditto 150/62/2

1295 1982 Nov- 1988 May

Ditto 150/62/3

1296 1962 Oct-1963 Aug

National Agricultural Research Advisory Council

151/62

1297 1963 Sep- 1968 Feb

Ditto 151/62/2

1298 1949 Feb- Nov

Private Land within or adjacent to Main State Forests - Purchase of:(SA1:791/49/1)

152/62

1299 1949 Nov- 1951 May

Ditto: (SA1:791/49/2) 152/62/2

Page 93: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1300 1951 May- 1954 Jul

Private Land within or adjacent to Main State Forests - Purchase of:(SA1:791/49/3)

152/1962/3

1301 1954 Jul- Oct

Ditto(SA1:791/49/4)

152/62/4

1302 1954 Nov- 1959 Jul

Ditto: (SA1:791/49/5) 152/62/5

1303 1962 Oct- 1967 Jul

Land adjacent to Main State Forests - Purchase of

152/62/6

1304 1967 Mar- 1969 Oct

Ditto 152/62/7

1305 1969 Oct-1970 Nov

Ditto 152/62/8

1306 1970 Dec-1971 Oct

Ditto 152/62/9

1307 1971 Mar- 1973 May

Ditto 152/62/10

1308 1973 May- Dee

Ditto 152/62/11

1309 1973 Nov- 1979 Sep

Ditto 152/62/12

1310 1984 May- 1986 Jun

Land adjacent to Main State Forests - Purchase of

152/62/13

1311 1989 Jan- 1991 Mar

Ditto 152/62/14

1312 1962 Feb- 1967 Jan

Subsidies 153/62

1313 1967 Feb- 1984 May

Ditto 153/62/2

1314 1984 May- 1986 Jun

Ditto 153/62/3

Page 94: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1315 1986 Jul- 1989 Aug

Subsidies 153/1962/4

1316 1989 Sep- 1991 Jan

Ditto 153/62/5

1317 1962 Jul- 1973 Jan

Cottage Industry 158/62

1318 1962 Sep-1963 Jan

Visit of the Minister to the Unites States 159/62

1319 1962 Oct-1963 Jan

Report by Dr Elda Robb, Home Economic Officer, F.A.O., on her visit to Cyprus with regard to village women’s club (Mother Craft / Home Craft)

164/62

1320 1964 Nov- 1968 Feb

Reorganization of the Forest Department 165/62

1321 1974 Jan- 1990 Jul

Ditto 165/62/2

1322 1962 Dec- 1968 Jun

F.A.O. General Fisheries Council for the Mediterranean

167/62

1323 1962 Nov- 1973 Jun

Veterinary Quarantine and Lairage Stables at Famagusta

169/62

1324 1973 May- 1976 Aug

Ditto 169/62/2

1325 1962 Dec- 1989 May

Contribution by Government to various international organizations and institutions

170/62

1326 1962 Jun- 1966 Jun

Minutes of the Meetings of the National Committee for the Freedom from Hunger Campaign

174/62

1327 1963 Nov- 1965 Jun

Agricultural Provident Fund for the Calendar Year 1963

5/63

1328 1963 Jan- 1990 Oct

Vine and other land for experimental stations

26/63

Page 95: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1329 1963 Jan- 1969 Aug

Agios Pappos Lands and Department of Crown Lands Lapithos

27/1963

1330 1963 Jan- Jan

Commonwealth Countries Plan of Mutual Assistance on Law Reform

30/63

1331 1963 Jan- 1983 Dec

Importation of Birds for shooting purposes

31/63

1332 1963 Feb- 1986 Oct

Tobacco Plant Diseases 32/63

1333 1989 Sep- Oct

Ditto 32/63/2

1334 1963 Feb- 1990 Nov

Establishment of a Solar Physics Observatory

34/63

1335 1963 Feb Fresh Water Fishes Preservation Law, 1963

35/63

1336 1963 Feb- 1970 May

F.A.O. Fishery Statistics including Cyprus

37/63

1337 1963 Mar- 1970 Sep

Technical and Financial Assistance by the German Government (West)

38/63

1338 1970 Aug-1971 Nov

Technical and Financial Assistance by the Federal Republic of Germany

38/63/2

1339 1971 Oct-1972 Jan

Technical and Financial Assistance by the West Germany Government

38/63/3

1340 1972 Jan-1973 Feb

Technical and Financial Assistance by the Federal Republic of Germany

38/63/4

1341 1974 Apr- 1980 Aug

Ditto: West 38/63/5

1342 1980 Aug-1981 Jan

Ditto 38/63/6

1343 1981 Jan- 1990 Sep

Ditto 38/63/7

Page 96: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1344 1963 Feb- 1966 Jul

Minutes of the meetings of the National Agricultural Research Advisory Council

39/1963

1345 1962 Oct- 1964 Nov

Ayia Erini village Matters relating to 40/63

1346 1963 Feb- 1972 Aug

F.A.O. / W.H.O. expert panel on veterinary education

41/63

1347 1963 Feb-1964 Jun

Compensation payable by the United Kingdom authorities to certain people whose water supplies have been affected by the War Department Boreholes

42/63

1348 1963 Jan- Sep

Turkish Magazine “The News Digest” Monthly Survey of facts and comments on Cyprus

44/63

1349 1962 Apr- 1968 Sep

Akheritou Reservoir 48/63

1350 1963 Mar- 1972 Mar

International Centre for Higher Studies in Mediterranean Agriculture

49/63

1351 1972 Mar- 1985 Apr

Ditto 49/63/2

1352 1985 Mar- 1990 Nov

Ditto 49/63/3

1353 1985 Mar- 1990 Nov

Ditto 49/63/4

1354 1963 Mar- 1967 Feb

Youth Leadership Training Centre in Cyprus by the United Nations

51/63

1355 1963 Apr Turkish Chamber of Commerce 53/63

1356 1963 Apr- 1976 Aug

Trikoukkia Agricultural Station - KEGE Trikoukkias

57/63

1357 1976 Dec- 1982 Nov

Ditto 57/63/2

Page 97: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1358 1982 Νον- 1990 Jun

Trikoukkia Agricultural Station - KEGE Trikoukkias

57/1963/3

1359 1963 Apr- 1989 Dec

Importation and Export of Poultry0

59/63

1360 1990 Jan- Nov

Ditto 59/63/2

1361 1963 Apr-1964 Jun

Water Legislation Law 32/64 and Amendment Law 35/65

60/63

1362 1964 Jun- Sep

Water Legislation Law 32/64 60/63/2

1363 1964 Sep-1965 May

Water Legislation Law 32/64 60/63/3

1364 1963 May- 1966 Feb

Water Legislation Law 32/64 and Amendment Law 35/65

60/63/4

1365 1966 Feb- Jul

Ditto 60/63/5

1366 1966 Jun-1967 Feb

Ditto 60/63/6

1367 1967 Feb-1968 Mar

Ditto 60/63/7

1368 1968 Mar- Oct

Ditto 60/63/8

1369 1968 Oct-1969 Jan

Ditto 60/63/9

1370 1968 Dec-1969 Oct

Ditto 60/63/10

1371 1969 Nov- 1971 Sep

Ditto: Special Measures Law 60/63/11

1372 1971 Oct- 1978 Oct

Water Legislation Law 32/64 and Amendment Law 35/65, 17/75 Special Measures Law (bl.93 Am. Law 17/75)

60/63/12

Page 98: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

[1373] Water Legislation Law 32/64 and Amendment Law 35/65, 17/75 Special Measures Law (bl.93 Am. Law 17/75)

Wanting

60/1963/13

1374 1978 Νον- 1990 Νον

Ditto 60/63/14

1375 1966 Feb- Sep

Water Legislation Special Measures Law Administration of

60/63/A

1376 1966 Oct- 1974 Feb

Water Legislation Special Measures Law Administration of

60/63/A/2

1377 1969 Jan- Aug

Water Legislation Special Measures Law - Minutes of the Meetings of the Advisory Committees

60/63/B

1378 1969 Aug-1970 Feb

Ditto 60/63/B/2

1379 1970 Feb- 1975 May

Ditto 60/63/B/3

1380 1963 Jun- 1965 Sep

Activities of the Ministry of Agriculture and Natural Resources

67/63

1381 1965 Sep-1966 Sep

Ditto 67/63/2

1382 1966 Oct-1967 Mar

Ditto 67/63/3

1383 1967 Mar- 1969 Jan

Ditto 67/63/4

1384 1969 Mar-1970 Sep

Ditto 67/63/5

1385 1970 Sep- 1974 Feb

Ditto 67/63/6

1386 1984 May- 1987 Feb

Ditto 67/63/7

Page 99: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

1387 1963 May- 1970 May

Pig Industry 69/1963

1388 1970 May-1971 Nov

Ditto 69/63/2

1389 1971 Nov- 1979 Sep

Ditto 69/63/3

1390 1979 Sep- 1985 Jul

Pig Industry 69/63/4

1391 1985 Jun- 1988 Nov

Ditto 69/63/5

1392 1988 Oct-1989 Sep

Ditto 69/63/6

1393 1989 Sep- 1991 Mar

Ditto 69/63/7

1394 1963 Jun- 1971 Jan

Morphou Central Experimental Farm 70/63

1395 1971 Jan- 1974 Jan

Ditto 70/63/2

1396 1974 Feb- Sep

Ditto 70/63/3

1397 1963 May- Jul

Peronospora Plant Disease on Vines 72/63

1398 1963 Jul-1964 May

Ditto 72/63/2

1399 1964 May- 1971 May

Ditto 72/63/3

1400 1972 Apr- 1988 Mar

Ditto 72/63/4

1401 1988 Mar- 1991 Jan

Ditto 72/63/5

Page 100: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1402 1963 Jun- Sep

Ayios loannis (Selemani) (Nicosia District) Village - Matters relating to

73/1963

1403 1963 Jun- 1990 Aug

International Water Supply Association and International Association for Water Law

74/63

1404 1963 Jul- 1980 Jan

Mussel Scale Control of “ΑΧΙΒΑΔΩΤΗ ΨΩΡΑ”

75/63

1405 1963 Jun- 1968 Nov

1. Rural Youth for Cyprus by U.S. Aid Mission to Cyprus

2. U.S. International Farm Youth Exchange Programme

76/63

76/63

1406 1969 Jan- 1972 Mar

Ditto 76/63/2

1407 1946 Feb- 1954 Apr

Proposed establishment of a Vivarium at Latchi and Orphani (Larnaca District) by Mr Alexandras Frangescou of Larnaca (SA1:528/1946)

78/63

1408 1963 Jun- 1967 Dec

Vivarium at Latchi and Orphani Lakes, Larnaca District, by Mr Alexandras Frangescou of Larnaca

78/63/II

1409 1963 Dec- 1968 Jun

Irregularities in the Water Development Department

80/63

1410 1968 Aug- 1991 Aug

Ditto 80/63/2

1411 1963 Jan- 1980 Aug

F.A.O. Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of the United Nations

81/63

1412 1981 Jun- 1990 Aug

Ditto 81/63/2

1413 1963 Jul Project for Improved Irrigation Practice 84/63

1414 1963 Jul- 1968 Nov

Meat Marketing 86/63

Page 101: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1415 1968 Νον- 1977 Jan

Meat Marketing 86/1963/2

1416 1978 Mar- 1987 Dec

Ditto 86/63/3

1417 1988 Mar- 1991 Mar

Ditto 86/63/4

1418 1987 Dec- 1991 Apr

Ditto: Technical Committee for 86/63/A

1419 1963 Sep- 1988 Dec

Nursery Garden, Zakaki 93/63

1420 1963 Oct- 1965 Jul

Plans for replacing existing cereals and other crops with others

96/63

1421 1963 Oct- 1965 Jun

Reorganization of Veterinary Department

98/63

1422 1968 Mar- 1974 Oct

Ditto 98/63/2

1423 1963 Oct- Nov

Paleambela Village - Matters relating to 99/63

1424 1963 Sep- 1987 May

Dry land cultivation experiments - Dry Farming Project

100/63

1425 1989 Sep- Dee

Ditto 100/63/2

1426 1963 Aug- 1966 Jul

Project for the supply of maize under the World Food Programme “Dry Farming”

102/63

1427 1966 Jul- Oct

Ditto 102/63/2

1428 1966 Oct- 1968 Mar

Ditto 102/63/3

1429 1968 Mar- Sep

Ditto 102/63/4

Page 102: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1430 1968 Sep-1969 Jan

Project for the supply of maize under the World Food Programme “Dry Farming”

102/1963/5

1431 1969 Mar- Jul

Ditto 102/63/6

1432 1969 Jul-1970 Feb

Project for the supply of maize under the World Food Programme: No.309

102/63/7

1433 1970 Feb- Sep

Project for the supply of maize under the World Food Programme “Mixed Farming in Dry Land Area" Project No.309

102/63/8

1434 1970 Sep-1971 Feb

Ditto 102/63/9

1435 1971 Feb- Jul

Ditto 102/63/10

1436 1971 Jul- Oct

Ditto 102/63/11

1437 1971 Oct- Dec

Ditto 102/63/12

1438 1971 Dec-1972 May

Ditto 102/63/13

1439 1972 Apr- Oct

Project for the supply of maize under the World Food Programme “Mixed Farming in Dry Land Area” Project No.309

102/63/14

1440 1972 ( Μ ­Ι 973 Apr

Ditto 102/63/15

1441 1973 Apr- Oct

Ditto 102/63/16

1442 1973 Oct-1974 Oct

Ditto 102/63/17

Page 103: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1443 1974 Oct-1975 Sep

“Mixed Farming in Dry Land Areas” World Food Programme Project No.309

102/1963/18

1444 1975 Sep- 1977 Nov

Ditto 102/63/19

1445 1978 Jan- 1990 Jan

Ditto 102/63/20

1446 1969 Nov-1970 Apr

Mixed Farming Project - World Food Programme Extension of “Plan of Operation” No.309

102/63/A

1447 1970 Apr- 1972 Dec

Ditto 102/63/A/2

1448 1970 Apr Mixed Farming Project - World Food Programme Extension of “Original Plan of Operation”

102/63/B

1449 1963 Oct- 1971 Oct

Development of multiple use Forests 105/63

1450 1963 Nov- 1991 Jun

Save Water Campaign 107/63

1451 1991 Apr- Jun

Ditto 107/63/2

1452 1963 Nov- 1989 Aug

Vine Industry (Regulation and Control) Law / Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων Νόμοι, 1965-1989

119/1963

1453 1989 Oct-1990 Jun

Ditto 119/63/2

1454 1970 Apr- Oct

Drought Relief Measures Law 19/1970 Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 1970

122/63

1455 1964 Jan- Sep

Drought Relief Measures 122/63

1456 1964 Sep- 1966 May

Ditto 122/63/2

Page 104: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1457 1964 Νον- 1966 May

Drought Relief Measures 122/1963/3

1458 1966 May- Oct

Ditto 122/63/4

1459 1966 Oct-1967 Mar

Ditto 122/63/5

1460 1967 Apr-1968 Jun

Ditto 122/63/6

1461 1968 May- Oct

Ditto 122/63/7

1462 1968 Oct- Nov

Ditto 122/63/8

1463 1968 Sep-1969 Nov

Ditto 122/63/9

1464 1969 Nov-1970 Mar

Drought Relief Measures Law 65/1966 122/63/10

1465 1970 Mar- Apr

Drought Relief Measures Law 65/1966 122/63/11

1466 1970 Apr- May

Ditto 122/63/12

1467 1970 May- Jun

Drought Relief Measures Law 65/1966 New Law 19/1970

122/63/13

1468 1970 Jun- Sep

Ditto 122/63/14

1469 1970 Sep-1971 Apr

Drought Relief Measures Law 19/1970 122/63/15

1470 1971 May-1972 Jun

Drought Relief Measures Law 19/1970 and Law 16/1971

122/63/16

1471 1972 May- Jun

Ditto 122/63/17

Page 105: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1472 1972 Jun- Oct

Drought Relief Measures Law 19/1970 and Law 16/1971

122/1963/18

1473 1972 Aug-1973 Jan

Ditto 122/63/19

1474 1972 Dec- 1977 Jun

Ditto: 21/73 (bl.106), 3/74 (bl.119), 14/75 (bl. 141), 71/75 (bl.161), 71/76

122/63/20

1475 1968 Jun- Aug

Drought Relief Measures, Lists of Nicosia District

122/63/A

1476 1970 Jun- 1973 Jan

Drought-Stricken farmers 1970: Nicosia District List thereof, Form “B”

122/63/A

1477 1973 Jan- 1973 Feb

Drought-Stricken farmers 1972: Nicosia District List thereof

122/63/A

1478 1972 Jun- Dec

Drought 1972: List of drought-stricken livestock keepers, Nicosia District

122/63/A

1479 1968 May- Jun

Drought Relief Measures- Lists of- Famagusta District

122/63/B

1480 1972 Mar- May

Drought 1972- List of Drought-Stricken Livestock

Keepers- Famagusta District

122/63/B

1481 1972 Mar- Dee

Ditto 122/63/B2

1482 1973 Jan- Mar

Ditto 122/63/B/3

1483 1972 Aug- Sep

Drought-Stricken Farmers 1972, Famagusta District - Lists of

122/63/B

1484 1972 Sep Ditto 122/63/B/2

1485 1972 Sep-1973 Apr

Ditto 122/63/B/3

Page 106: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1486 1970 Jun- Sep

Drought-Stricken Farmers 1970, Famagusta District - Lists of - Form B

122/1963/B

1487 1970 Aug- Nov

Ditto 122/63/B/2

1488 1972 May- Sep

Drought 1972 - List of Drought-Stricken Livestock Keepers - Limassol District

122/63/C

1489 1970 Jun- Jul

Drought-Stricken Farmers 1970 - Limassol District - List of - Form “B”

122/63/C

1490 1972 May-1973 Jan

Drought 1972- List of Drought-Stricken Livestock

keepers - Larnaca District122/63/D

1491 1968 May- Jun

Drought Relief Measures - Lists of - Larnaca District

122/63/D

1492 1970 May- Nov

Drought-Stricken Farmers 1970 - Larnaca District - Lists of - Form “B"

122/63/D

1493 1972 Jul-1973 May

Drought-Stricken Farmers 1972 - Paphos District - Lists of

122/63/E

1494 1972 May Drought 1972 - Lists of Drought-Stricken Livestock Keepers - Paphos District

122/63/E

1495 1972 Sep- Dee

Ditto 122/63/E/2

1496 1970 Jul- Nov

Drought-Stricken Farmers 1970 - Paphos District - Lists of - Form “B"

122/63/E

1497 1972 Sep-1973 Feb

Drought 1972 - List of Drought- Stricken Livestock Keepers - Kyrenia District

122/63/F

1498 1972 May-1973 Jun

Drought Relief Measures - Forms used for

122/63/G

1499 1970 Jun- Drought Relief Measures - Petitions 122/63/H

1500 1970 Sep- Dee

Ditto 122/63/H/2

Page 107: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1501 1970 Sep- 1972 Mar

Drought Relief Measures - Petitions 122/1963/H/3

1502 1970 Nov- 1972 May

Ditto 122/63/H/4

[1503] DittoWanting

122/63/H/5

1504 1972 Dec-1973 Mar

Drought Relief Measures - Petitions 122/63/H/6

1505 1973 Jan- May

Ditto 122/63/H/7

1506 1970 Jul- Oct

Food Aid to Drought-Stricken Farmers 1970: Famagusta District - Lists of ’’Form”

122/63/K

1507 1970 Jul Ditto: Limassol District - Lists of "Form C”

122/63/L

1508 1970 Jul Ditto: Larnaca District - Lists of “Form C”

122/63/M

1509 1970Jun Ditto: Paphos District - Lists of “Form C”

122/63/N

1510 1970 Jul- Oct

Drought-Stricken Livestock Keepers 1970: Famagusta District - Lists of “Form C”

122/63/Q

1511 1970 Jul Ditto: Limassol District - Lists of “Form E”

122/63/R

1512 1970 Jul Ditto: Larnaca District - Lists of “Form E”

122/63/S

1513 1970 Jun Ditto: Paphos District Lists of "Form E”

122/63/T

1514 1963 May- 1966 Jun

Springs and Wells in State Forests - Leasing of

123/63

1515 1966 Jun- 1969 Jun

Ditto 123/63/2

Page 108: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1516 1969 Dec- 1975 Mar

Springs and Wells in State Forests - Leasing of

123/1963/3

1517 1975 Apr- 1990 Jan

Ditto 123/63/4

1518 1990 Jan-1991 Mar

Ditto 123/63/5

1519 1963 Nov- 1990 Oct

Hilton Hotel Nicosia 128/63

1520 1963 Aug- Nov

Marketing and Research Project on the Production and Disposal of Milk

131/63

1521 1963 Nov- 1966 Nov

Development of Water Resources of Cyprus and Masterplan for Watershed Planning - U.N. Special Fund Project

137/63

1522 1966 Dec- 1968 Apr

Development of Water Resources of Cyprus and Masterplan for Water Planning - U.N. Special Fund Project

137/63/2

1523 1968 Apr-1969 Mar

Ditto 137/63/3

1524 1969 Mar- Jul

Ditto 137/63/4

1525 1969 Jul- Nov

Ditto 137/63/5

1526 1969 Oct-1970 Jan

Ditto 137/63/6

1527 1970 Jan- Feb

Ditto 137/63/7

1528 1970 Feb- May

Ditto 137/63/8

1529 1970 May- Oct

Ditto 137/63/9

1530 1970 Oct-1971 Feb

Ditto 137/63/10

Page 109: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1531 1971 Feb- Oct

Development of Water Resources of Cyprus and Masterplan for Water Planning - U.N. Special Fund Project

137/1963/11

1532 1971 Oct Development of Water Resources of Cyprus and Masterplan for Watershed Planning - U.N. Special Fund Project

137/63/12

1533 1971 Oct- 1983 Mar

Ditto: C.W.P.P. 137/63/13

1534 1982 Sep- 1987 Feb

Ditto: C.W.P.P. 137/63/14

1535 1966 Jul- 1968 Sep

Ditto: Personnel 137/63/A

1536 1968 Oct-1969 Dec

Ditto: Personnel 137/63/A/2

1537 1969 Dec-1970 Aug

Ditto: Personnel 137/63/A/3

1538 1970 Aug-1971 Dec

Ditto: Personnel 137/63/A/4

1539 1963 Oct- 1969 Dec

Cyprus Horticulture 140/63

1540 1963 Dec- 1966 Sep

Vegetables 141/63

1541 1966 Oct- 1969 Sep

Ditto 141/63/2

1542 1969 Oct- 1971 Dec

Ditto 141/63/3

1543 1972 Jan- 1974 Oct

Ditto 141/63/4

1544 1974 Nov-1975 Oct

Ditto 141/63/5

1545 1975 Nov-1976 Oct

Ditto 141/63/6

Page 110: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1546 1976 Oct- 1989 Jun

Vegetables and Flowers - Scheme for the Development of

141/1963/7

1547 1989 May- 1991 Mar

Ditto 141/63/8

1548 1962 Feb- 1967 Jan

United Nations Special Fund Agricultural Research Project: Inventory of Equipment

144/63

1549 1962 Feb- 1964 Feb

Ditto: Annual Progress Reports - Submission of

145/63

1550 1963 Dec- 1967 Dec

Agricultural Planning and Focal Zone Development in Cyprus

150/63

1551 1964 Jan-1965 Feb

Agricultural Provident Fund for the Calendar Year 1964

5/1964

1552 1964 Feb-1965 May

Emergency Measures Secret 28/64

1553 1965 Mar-1966 Sep

Ditto 28/64/2

1554 1966 Sep-1967 May

Ditto 28/64/3

1555 1967 May-1968 Sep

Ditto 28/64/4

1556 1970 May- 1979 Oct

Ditto 28/64/5

1557 1963 Aug- 1967 Mar

Meat Hygiene Law 29/64

1558 1967 Mar-1968 Aug

Meat Hygiene Law and Slaughter- Houses Deker’s Report

29/64/2

1559 1968 Sep-1969 Feb

Meat Hygiene Law and Slaughter- Houses Deker’s Report: In Vol.2

29/64/3

1560 1969 Apr- 1971 Jan

Ditto 29/64/4

Page 111: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1561 1971 Jan- May

Meat Hygiene Law and Slaughter- Houses Deker’s Report: In Vol.2

29/1964/5

1562 1971 Apr-1972 May

Ditto 29/64/6

1563 1972 May- 1974 Feb

Ditto 29/64/7

1564 1974 Feb- 1976 Apr

Ditto 29/64/8

1565 1976 Apr-1977 Nov

Ditto: (Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου κλπ)

29/64/9

1566 1977 Nov-1978 Dec

Ditto: (Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 12490, 11.7.1973)

29/64/10

1567 1978 Dec-1979 Nov

Ditto: (Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 12490, 11.7.1973)

29/64/11

1568 1979 Nov- 1981 Jan

Ditto: (Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 12490, 11.7.1973)

29/64/12

1569 1981 Jan- 1983 Dec

Ditto: (Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 12490, 11.7.1973 και 29.9.83 για την έναρξη του Νόμου)

29/64/13

1570 1984 Jan-1985 Jul

Ditto 29/64/14

1571 1985 Jul- 1988 Mar

Ditto 29/64/15

1572 1988 Mar- 1990 Oct

Ditto 29/64/16

1573 1990 Jan-1991 Jul

Meat Hygiene Law and Slaughter- Houses Deker’s Report

29/64/17

1574 1964 Feb- 1977 Feb

Council of Europe Convention for the Regulation of International Transport of Animals

31/64

Page 112: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1575 1978 Jul- 1991 Apr

Council of Europe Convention for the Regulation of International Transport of Animals

31/1964/2

1576 1961 Feb- 1966 Jun

Reports to F.A.O. under Article XI of the Constitution

32/64

1577 1967 Feb-1968 Jun

Ditto 32/64/2

1578 1968 May- 1970 Feb

Ditto 32/64/3

1579 1970 Apr- 1981 Feb

1. Reports to F.A.O. under Article XI of the Constitution

2. Instruments Relating to Treaties Concluded under Articles XIV / XV of the Constitution

32/64/4

1580 1964 Feb- 1969 Nov

Kourris-Garyllis Watershed Planning 33/64

1581 1970 Sep- 1972 Jul

Ditto 33/64/2

1582 1972 Jul- 1979 Oct

Ditto 33/64/3

1583 1979 Oct- 1982 Aug

Ditto 33/64/4

1584 1982 Sep- 1986 Jan

Ditto 33/64/5

1585 1986 Feb- 1989 Feb

Kourris-Garyllis Watershed Planning 33/64/6

1586 1989 Feb- 1991 Mar

Ditto 33/64/7

1587 1964 Feb-1965 Oct

Lefka Area Watershed Planning (Xeros, Marathasa, Karkotis and Atsas Rivers: Watersheds of)

34/64

1588 1964 Feb- 1968 Mar

Irregularities in the Veterinary Department

35/64

Page 113: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1589 1966 Νον- 1986 May

Irregularities in the Veterinary Department

35/1964/2

1590 1964 Apr- 1966 Sep

Water Use Improvement Projects 38/64

1591 1966 Sep- 1968 Feb

Ditto 38/64/2

1592 1968 Feb-1969 May

Ditto 38/64/3

1593 1969 May- 1969 Nov

Ditto 38/64/4

1594 1969 Oct- 1971 Feb

Ditto 38/64/5

1595 1971 Feb-1972 Apr

Ditto 38/64/6

1596 1972 Jan-1973 Jan

Ditto 38/64/7

1597 1973 Jan-1974 Jan

Ditto 38/64/8

1598 1974 Jan-1975 Feb

Ditto 38/64/9

1599 1975 Feb-1976 Apr

Water Use Improvement Projects 38/64/10

1600 1976 Mar- Aug

Ditto 38/64/11

1601 1976 Aug-1977 Feb

Ditto 38/64/12

1602 1977 Jan- May

Ditto 38/64/13

1603 1977 May-1978 Mar

Ditto 38/64/14

Page 114: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1604 1978 Mar-1979 Mar

Water Use Improvement Projects 38/1964/15

1605 1979 Apr-1980 Aug

Ditto 38/64/16

1606 1980 Aug-1981 Jun

Ditto 38/64/17

1607 1981 Jul- 1983 Dec

Ditto 38/64/18

1608 1983 Dec- 1991 May

Ditto 38/64/19

1609 1964 Apr- 1969 Feb

Land Reform 41/64

1610 1963 Dec- 1966 Mar

Seed Production Centre 44/64

1611 1966 Mar- 1968 Sep

Ditto 44/64/2

1612 1968 Nov- 1971 Jun

Ditto 44/64/3

1613 1971 Jul- 1975 Jan

Seed Production Centre 44/64/4

1614 1975 Jan- 1982 May

Ditto 44/64/5

1615 1982 Sep- 1989 Jan

Ditto 44/64/6

1616 1989 Feb-1990 Jun

Ditto 44/64/7

1616A 1990 Apr-1991 Feb

Ditto 44/64/8

1617 1964 Apr- 1971 May

Emergency Expenditure 45/64

Page 115: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1618 1964 May- 1966 Apr

United Nations Agencies Regional Technical Assistance Programmes

50/1964

1619 1964 May Animal Market - Nicosia 51/64

1620 1964 May- 1966 Jun

Cyprus Water Resources 52/64

1621 1966 Jun- 1968 Sep

Ditto 52/64/2

1622 1968 Oct- 1977 Dec

Ditto 52/64/3

1623 1977 Nov- 1983 May

Ditto 52/64/4

1624 1983 Jul- 1991 May

Ditto 52/64/5

1625 1964 May- 1981 Jun

Population Growth - Economic and Social Development

53/64

1626 1981 Sep- 1988 Mar

Ditto 53/64

1627 1964 Apr- 1966 Oct

Pitsilia Area - Development of 54/1964

1628 1966 Nov- 1968 Dec

Ditto 54/64/2

1629 1968 Dec- 1973 Aug

Ditto 54/64/3

1630 1973 Aug- 1978 Jan

Ditto 54/64/4

1631 1980 Dec- 1989 Jul

Ditto 54/64/5

1632 1964 Jun-1965 Feb

Minutes of the Meetings with Unficyp 56/64

1633 1965 Mar- 1968 Sep

Ditto 56/64/2

Page 116: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1634 1968 Oct-1969 Sep

Minutes of the Meetings with Unficyp 56/1964/3

1635 1969 Sep-1970 Nov

Ditto 56/64/4

1636 1970 Dec-1971 Nov

Ditto 56/64/5

1637 1971 Dec- 1973 Mar

Ditto 56/64/6

1638 1973 Mar-1974 Jul

Ditto 56/64/7

1639 1951 Aug- 1958 Jun

The Irrigation Charges Regulations 57/1964

1640 1964 Jan- 1966 May

Ditto 57/64/2

1641 1966 Jun- 1969 Nov

Ditto 57/64/3

1642 1969 Nov- 1973 Jun

The Irrigation Charges Regulations 57/64/4

1643 1973 Jul- 1979 Mar

Ditto 57/64/5

1644 1979 Apr- 1982 Aug

The Irrigation Charges Regulations - Water Rates for Irrigation

57/64/6

1645 1982 Aug- 1985 Jun

Ditto 57/64/7

1646 1985 Jun-1986 Dec

Ditto 57/64/8

1647 1987 Jan- Dee

Ditto 57/64/9

1648 1988 Apr-1989 Apr

Ditto 57/64/10

Page 117: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin not to be used

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

1649 1989 Apr- Aug

The Irrigation Charges Regulations - Water Rates for Irrigation

57/1964/11

1650 1989 May-1990 Feb

Ditto 57/64/12

1651 1990 Jan- 1992 Jan

Ditto 57/64/13

1652 1950 Nov- 1976 Nov

Qualifications for Practicing Veterinary Surgery - Veterinary Council Βασικό Διάταγμα περί Εγγραφής Κτηνιάτρων154-153

65/64

1653 1976 Nov- 1985 Jan

Qualifications for Practicing Veterinary Surgery - Veterinary Council -Veterinary Surgeons Law, Cap. 103

65/64/2

1654 1982 Nov- 1989 Apr

Ditto 65/64/3

1655 1989 Feb- 1991 May

Qualifications for Practicing Veterinary Surgery - Veterinary Council -Veterinary Surgeons Law, Cap. 103

65/64/4

1656 1964 Jun- 1981 Oct

Forest Parks Urban Areas - Establishment of

66/64

1657 1964 Jun- Sep

Lease of Mylous Spring 69/64

1658 1964 Jul- 1966 May

Civil Defense - Measures of 73/64

1659 1966 Jun- 1970 Apr

Ditto 73/64/2

1660 1970 Mar- 1975 Feb

Ditto 73/64/3

1661 1975 Feb- 1977 Feb

Ditto 73/64/4

1662 1977 Feb-1978 Dec

Ditto 73/64/5

Page 118: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1663 1979 Jan- 1990 Feb

Civil Defense - Measures of 73/1964/6

1664 1969 Jun- 1971 Aug

Κατάλογος Συνεργείων Πολιτικής Άμυνας

73/64/A

1665 1964 Jul- 1974 Jun

Veterinary Station at Kyrenia 74/64

1666 1964· Jan- 1985 Jan

Re-Organization of the Water Development Department

79/64

1667 1984 Nov- 1986 Jan

Ditto 79/64/2

1667A 1967 Apr- 1987 Sep

Council of Europe Committee of Experts for the Conservation of Nature and Landscape - Meeting of -

78/64/31

1667B 1987 Sep- 1987 Dec

Ditto 78/64/32

1667C 1988 Jan- 1988 Aug

Ditto 78/64/33

1668 1986 Jan- Jun

Re-Organization of the Water Development Department

79/64/3

1669 1986 Jun- 1989 Nov

Ditto 79/64/4

1670 1964 Nov- Dee

Co-ordinating Committee 82/64

1671 1964 Nov-1965 Apr

Ditto 82/64/2

1672 1965 Apr- Dee

Ditto 82/64/3

1673 1964 Sep- 1966 Mar

Ditto: Ministers Personal file 82/64/4

1674 1965 Dec-1966 Aug

Ditto 82/64/4

Page 119: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

1675 1967 May-1968 Feb

Co-ordinating Committee: Ministers Personal file

82/1964/5

1676 1949 Mar- Dee

Agricultural Produce for Export - Legislation for: (SA1:825/1949/1)

84/64

1677 1949 Jun- 1951 Jun

Ditto: (SA1:825/49/2) 84/64/2

1678 1951 Jul- 1953 May

Ditto: (SA1:825/1949/3) 84/64/3

1679 1951 Jul- 1953 May

Agricultural Produce for Export - Legislation for, Cap.39: (SA1:825/1949/4)

84/64/4

1680 1953 Oct- 1957 Oct

Ditto: (SA1:825/49/5) 84/64/5

1681 1957 Dec- 1964 Sep

Ditto: (SA1:825/49/6) 84/64/6

1682 1973 Feb- Sep

International Olive Oil Agreement 86/1964/A

1683 1973 Sep- 1979 Jun

Ditto 82/64/A/2

1684 1979 Sep- 1991 Feb

Ditto 86/64/A/3

1685 1964 Sep-1965 Nov

The Office of the Chief of Staff of the National Guard - Correspondence with

89/64

1686 1964 Oct- 1968 Nov

Game - Protection of 94/64

1687 1968 Nov- 1970 Mar

Ditto 94/64/2

1688 1970 Mar-1971 Jun

Ditto 94/64/3

1689 1971 Jun-1972 Jul

Ditto 94/64/4

Page 120: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1690 1972 Jul- 1976 Jun

Game - Protection of 94/1964/5

[1691] DittoWanting

94/64/6

1692 1982 Sep- 1988 Jul

Ditto 94/64/7

1693 1988 Jul- 1991 Mar

Ditto 94/64/8

1694 1964 Sep- 1974 Jul

Xeros Area - Development of 95/64

1695 1964 Jan- 1966 May

Compensation and/or Financial Aid for Damages caused during the Disturbances

98/64

1696 1966 May- 1969 Jan

Ditto 98/64/2

1697 1969 Feb- 1973 Apr

Ditto 98/64/3

1698 1973 Apr- 1991 Mar

Ditto: Damages caused by National Guard

98/64/4

1699 1964 Nov- 1967 Jan

Interviews by the Minister 99/64

1700 1967 Jan- 1969 Aug

Ditto 99/64/2

1701 1969 Sep-1970 Nov

Ditto 99/64/3

1702 1970 Nov-1971 Nov

Ditto 99/64/4

1703 1971 Nov-1972 May

Ditto 99/64/5

1704 1972 Jul-1973 Mar

Ditto 99/64/6

Page 121: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1705 1973 Apr- 1975 Jan

Interviews by the Minister 99/1964/7

1706 1975 Feb-1976 Apr

Ditto 99/64/8

1707 1976 Feb-1977 Dec

Ditto 99/64/9

1708 1978 Jan- 1988 Mar

Interviews by the Minister 99/64/10

1709 1963 Nov- 1985 Jun

Lanitis Farm 101/64

1710 1987 Oct-1988 Apr

Ditto 101/64/11

1711 1964 Nov- 1967 Jul

Land Use Policy 102/64

1712 1969 May- 1982 Aug

Ditto 102/64/2

1713 1989 Aug Ditto 102/64/3

1714 1963 Mar- 1966 Mar

Tree Dedication Scheme 103/64

1715 1964 Nov- 1970 Oct

Missions from Greece 104/64

1716 1970 Nov- 1991 Mar

Ditto 104/64/2

1717 1964 Jul- 1968 May

Strakka Farm 108/64

1718 1965 Jan- 1976 Aug

Hides and Skins 1/1965

1719 1976 Sep- 1980 May

Ditto 1/65/2

Page 122: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

1720 1980 May- 1990 Sep

Hides and Skins 1/1965/3

1721 1964 Dec- 1974 Jun

Plant Protection Convention between Cyprus and Bulgaria

2/65

1722 1974 Jun- 1977 May

Plant Protection Convention between Cyprus and Bulgaria

2/65/2

1723 1964 Dec- 1977 May

Veterinary - Sanitary Convention between Cyprus and Bulgaria

4/65

1724 1964 Oct- 1966 Jan

Agricultural Provident Fund 1965 5/65

1725 1965 Jan- 1987 Jun

International Monetary Fund 29/65

1726 1965 Jan- 1967 Feb

Statistics General Paper 32/65

1727 1966 Jul- 1988 Nov

Statistics General Paper - Statistics Coordination Committee

32/65/2

1728 1989 Nov- 1991 Feb

Ditto 32/65/3

1729 1965 Feb- 1989 Jul

Complaints against Certain Officers and Departments under this Ministry

33/65

1730 1964 Nov- 1966 May

Technical Officers - Exchange of between Cyprus and Greece

34/65

1731 1966 May- 1984 Nov

Technical Officers - Exchange between the Ministries of Cyprus and foreign countries

34/65/2

1732 1965 Sep-1966 Jun

Reports from the Greek Technical Officers attached to Agricultural Department

34/65/A

1733 1965 Feb- 1967 Feb

Plant Protection 35/65

1734 1967 May- 1989 Jun

Ditto 35/65/2

Page 123: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

1735 1989 Jun- 1991 Jul

Plant Protection 35/1965/3

1736 1965 Feb- 1974 Feb

Denarka Forest - Development of 38/65

1737 1965 Feb- Jun

Development Zones (Reform Law) 44/65

1738 1965 Mar- 1968 Dec

Larnaca Region - Development of 45/65

1739 1969 Mar-1970 Mar

Ditto 45/65/2

1740 1965 Mar- 1971 Sep

Delegation of Powers 46/65

1741 1973 Mar- 1989 Mar

Ditto 46/65/2

1742 1965 Mar- 1968 Aug

Fishermen’s Co-operative Union 48/65

1743 1965 Mar- 1972 Aug

Reports of the United Nations Mediator on Cyprus

49/65

1744 1972 Dec- 1974 Sep

Ditto 49/65/2

1745 1975 Dec- 1986 May

1. Reports of the United Nations Mediator on Cyprus

2. Reports of the United Nations Operation on Cyprus

49/65/3

1746 1965 Feb- 1967 Jan

Commodity Committees 54/65

1747 1965 Apr- 1968 Nov

F.A.O. World Agricultural Census 57/65

1748 1969 Oct- 1974 Oct

F.A.O. World Agricultural Census 57/65/2

1749 1974 Nov- 1977 Jun

Ditto 57/65/3

Page 124: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ANRI

1750

1751

1752

1753

1754

1755

1756

1757

1758

1759

1760

1761

1762

1763

Date Description

1977 Sep- 1979 May

1979 May-1980 Sep

1981 Mar- Apr

1982 Apr- 1985 Jun

1985 Jun-1986 Jul

1986 Sep- Oct

1986 Nov- 1991 Jan

1965 Apr- Nov

1965 May- 1969 Mar

1969 Mar-1970 Oct

1970 Jul- 1976 Jun

1976 Aug- 1980 May

1980 May- 1988 Mar

1988 Apr- 1991 May

F.A.O. World Agricultural Census

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

F.A.O. World Agricultural Census

Vivarium at Rizokarpaso - Establishment of by Mr. Savvas M. Kareklas of Rizokarpaso

Artificial Insemination

Ditto

Ditto

Ditto

Artificial Insemination

Ditto

ANRI

Former Reference

57/1965/4

57/65/5

57/65/6

57/65/7

57/65/8

57/65/9

57/65/10

58/65

59/65

59/65/2

59/65/3

59/65/4

59/65/5

59/65/6

Page 125: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1764 1965 May- 1978 Feb

Concession of Land to Agricultural Research Institute from Paphos Chiftliks and other Farms - Stations for Vegetables Research Purposes

60/1965

[1765] Agricultural Training Centre K.E.G.E. Wanting

63/65

[1766] DittoWanting

63/65/2

1767 1985 Oct-1986 Jun

Ditto 63/65/3

1768 1965 May-1966 Sep

Near East Animal Health Institute - Establishment of in Cyprus

64/65

1769 1966 Sep- 1969 Nov

Near East Animal Health Institute - Establishment of in Cyprus (U.N. Special Fund / F.A.O.). Strengthening of the Veterinary Services

64/65/2

1770 1969 Jul-1970 Jun

Ditto: CYP/7 64/65/3

1771 1970 Jul-1971 Jun

Ditto: CYP/7 64/65/4

1772 1971 Mar- Aug

Ditto: CYP/7 64/65/5

1773 1971 Oct- 1974 Apr

Ditto: CYP/7 64/65/6

1774 1974 Apr- 1977 Sep

Near East Animal Health Institute - Establishment of in Cyprus (U.N. Special Fund / F.A.O.). Strengthening of the Veterinary Services: CYP/7

64/65/7

1775 1977 Oct- 1979 Sep

Ditto: CYP/7 64/65/8

1776 1969 May- 1971 Dec

Near East Animal Health Institute - Employment of Turkish Officers

64/65/A

Page 126: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1777 1969 Sep- 1972 May

Near East Animal Health Institute- Establishment of in Cyprus- Strengthening of the Veterinary

Services U.N. Special Fund, F.A.O.- Plan of Operation

64/1965/B

1778 1972 May- 1976 Aug

Near East Animal Health Institute Establishment of the Veterinary Services

- U.N. Special Fund - F.A.O.

- Plan of Operation

64/65/B/2

1779 1969 Dec- 1972 Jun

Co-Ordinating Committee of the Strengthening of the Veterinary Services Project CYP.7 - Minutes of the Meetings

64/65/C

1780 1970 Mar- 1973 Sep

Strengthening of the Veterinary Services U.N. Special Fund Project CYP.7 - Personnel

64/65/D

1781 1973 Aug- 1976 Jun

Ditto: CYP./515 64/65/D/2

1782 1976 Jul- 1986 Dec

Ditto: CYP./515 64/65/D/3

1783 1970 May-1971 Aug

Strengthening of Veterinary Services (U.N. Special Fund F.A.O. CYP.7)- Training and Fellowship

64/65/E

1784 1971 Aug- 1975 Nov

Ditto 64/65/E/2

1785 1976 May- Jun

Strengthening of the Veterinary Services- CYP/71/515- Paratuberculosis

(Johne’s Disease) Situation in Sheep and Goats in Cyprus

- Report by Aubrey B. Larsen, D.V.M., Consultant on Paratuberculosis

64/65/F

Page 127: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1786 1976 May-1977 Jul

Strengthening of the Veterinary Services U.N. Project CYP/74/005- Disease Control - Zoonoses in

Cyprus- Report by J.H. Steele, Consultant

(Public Health)

64/1965/G

1787 1976 Oct Strengthening of the Veterinary Services Veterinary Services U.N. Project CYP.75/015- Animal Disease Control- Report on Virology by Mr D.H. Evans

64/65/H

1788 1977 Mar- Jun

Strengthening of the Veterinary Services U.N. Project CYP/Phase II. The Organization of Veterinary Laboratory Services in Cyprus - Report by Mr A.B. Paterson

64/65/I

1789 1965 Feb- 1968 Oct

Agricultural Policy 65/65

1790 1968 Nov- 1989 Jul

Agricultural Policy 65/65/2

1791 1989 Jul- Aug

Ditto 65/65/3

1792 1965 Jun- 1971 Dec

Galata Soil Conservation Works (Division)

67/65

[1793] Ditto (Ολη η αλληλογραφία αυτού του φακέλου μετακινήθηκε και τοποθετήθηκε στο φάκελο 135/64/1 του Τμήματος Γεωργίας

Wanting

67/65/2

1794 1990 Jun-1991 Apr

Γαλάτα - Σύνδεσμος Διατηρήσεως Εδάφους

67/65/3

1795 1965 Jul- 1970 Sep

Soil Conservation Works, Argaka Village

69/65

1796 1970 Oct-1971 Apr

Ditto 69/65/2

Page 128: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1797 1971 Apr-1972 Jan

Soil Conservation Works, Argaka Village

69/1965/3

1798 1972 Jan-1973 Feb

Ditto 69/65/4

1799 1973 Feb-1974 May

Ditto 69/65/5

1800 1975 May- 1988 Jun

Ditto 69/65/6

1801 1989 Jun- Jul

Ditto 69/65/7

1802 1965 Feb- 1969 Jun

Home Economics 70/65

1803 1970 May- 1975 Dec

Ditto 70/65/2

1804 1975 Dec-1976 Nov

Ditto 70/65/3

1805 1976 Feb- 1989 Dec

Ditto 70/65/4

1806 1990 Jan-1991 Nov

Ditto 70/65/5

1807 1965 Aug- 1970 Mar

Soil Conservation Works, Agros 71/65

1808 1970 Mar-1971 Dec

Ditto 71/65/2

1809 1972 Jan- 1974 Jun

Ditto 71/65/3

1810 1975 May- 1989 Oct

Ditto 71/65/4

1811 1990 Jan-1991 May

Ditto 71/65/5

1812 1963 Feb- 1977 Aug

Fisheries - Financial Assistance under the U.N. Special Fund

74/65

Page 129: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1813 1965 Sep- 1969 Nov

Agricultural Research Institute - Master Plan

78/1965

1814 1965 Nov- 1981 Sep

Cotton - Cultivation of 84/65

1815 1965 May-1966 Jun

Extension Services - Integration of 85/65

1816 1966 Aug- Oct

Extension Services - Integration of 85/65/2

1817 1965 Oct- 1967 Feb

Forest Industry - Development of, Cyprus Forest Industries Ltd

86/65

1818 1967 Apr- 1971 Oct

Ditto 86/65/2

1819 1971 Oct-1972 Aug

Ditto 86/65/3

1820 1972 Sep-1973 Mar

Ditto 86/65/4

1821 1972 Oct-1973 Aug

Ditto 86/65/5

1822 1973 Aug-1974 Feb

Ditto 86/65/6

1823 1974 Feb- Nov

Ditto 86/65/7

1824 1974 Nov-1975 Nov

Ditto 86/65/8

1825 1975 Nov- 1977 Nov

Ditto 86/65/9

1826 1977 Oct- 1979 Sep

Ditto 86/65/10

1827 1979 Sep- 1981 Jan

Ditto 86/65/11

1828 1981 Jan-1982 Feb

Ditto 86/65/12

Page 130: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1829 1982 Feb-1983 Oct

Forest Industry - Development of, Cyprus Forest Industries Ltd

86/1965/13

1830 1983 Oct- 1987 Sep

Forest Industry - Development of, Cyprus Forest Industries Ltd

86/65/14

1831 1987 Sep- 1990 Jun

Ditto 86/65/15

1832 1990 Jun-1991 Apr

Ditto 86/65/16

1833 1965 Dec-1966 Jun

Water Conservation Area of South-eastern Mesaoria

1/1966

1834 1966 May- 1968 Sep

Ditto 1/66/2

1835 1968 Sep- Nov

Ditto 1/66/3

1836 1968 Nov-1969 Nov

Ditto 1/66/5

1837 1969 Oct- 1971 May

Ditto: Kokkinokhoria 1/66/5

1838 1971 Jul- 1978 May

Ditto: Kokkinokhoria 1/66/6

1839 1978 Jul- 1985 Jun

Ditto: Kokkinokhoria 1/66/7

1840 1985 Oct- 1991 May

Ditto: Kokkinokhoria 1/66/8

1841 1965 Dec- 1985 Sep

Livestock matters - Committee on 2/66

1842 1966 Jan-1967 Nov

Agricultural Provident Fund 1966 5/66

1843 1966 Jan- 1973 Feb

Deciduous Trees - Cultivation of 6/66

1844 1974 Feb- 1979 Jan

Ditto 6/66/2

Page 131: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1845 1966 Jan- 1990 May

Mushroom - Cultivation of 28/1966

1846 1966 Mar- Νον

Agricultural High School - Establishment of in Cyprus

29/66

1847 1966 Mar- 1968 Apr

Fisheries Department - Organization and Administration of

31/66

1848 1965 Nov- 1979 Feb

Hay - Making of 32/66

1849 1980 Oct- 1987 May

Ditto 32/66/2

1850 1987 May- 1991 Jun

Ditto 32/66/3

1851 1966 Mar- 1972 Oct

Karpasia Area - Development of 38/66

1852 1966 Apr- Dee

Citrus Plantations Survey and Registration 43/66

1853 1966 Dec-1967 Aug

Ditto 43/66/2

1854 1967 Aug-1968 Dec

Ditto 43/66/3

1855 1968 Aug-1969 Aug

Ditto 43/66/4

1856 1969 Jul- 1971 Sep

Citrus Plantations Survey and Registration 43/66/5

1857 1971 Oct- 1986 Oct

Ditto 43/66/6

1858 1969 Sep- 1972 Feb

Citrus Plantations - Minutes of Meetings 43/66/A

1859 1972 Feb-1973 Feb

Ditto 43/66/A/2

1860 1971 Oct- 1974 Mar

Citrus Plantations Survey and Registration Revision - Registration for

43/66/B

Page 132: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1861 1966 Apr- 1990 Dec

Schedule of Duties M.A.&N.R. 44/1966

1862 1966 Apr- 1978 Mar

Destruction of Bats 47/66

1863 1966 Apr- 1971 Feb

Soil Conservation Works, Kelokedhara 49/66

1864 1971 Mar- 1974 Sep

Ditto 49/66/2

1865 1976 Jan- 1979 Aug

Ditto 49/66/3

1866 1966 May- 1991 May

Minister of Agriculture and Natural Resources

53/66

1867 1966 May- 1990 July

Exchange of Visits of farmers from and to Greece

54/66

1868 1966 May Development of Government Lands at the Villages of Kalogrea, Agios Amvrosios and Hartzia

58/66

1869 1966 Apr- 1970 Jul

Damages caused by sparrows and sky-larks (trahilae), rabbits and hares

61/66

1870 1970 Jul- 1982 Aug

Ditto 61/66/2

1871 1982 Dec- 1991 Apr

Ditto 61/66/3

1872 1966 Jun- 1971 Aug

Pollution of the Sea 62/66

1873 1971 Jul-1972 Dec

Ditto 62/66/2

1874 1972 Dec-1973 Dec

Ditto 62/66/3

1875 1973 Dec- 1976 Jun

Ditto 62/66/4

1876 1976 Sep- 1979 Nov

Ditto 62/66/5

Page 133: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1877 1980 Jun-1981 Feb

Pollution of the Sea 62/1966/6

1878 1981 Feb-1982 Sep

Ditto 62/66/7

1879 1982 Sep-1983 Jun

Ditto 62/66/8

1880 1983 Jun- 1986 Mar

Ditto 62/66/9

1881 1986 Mar- 1988 Aug

Ditto 62/66/10

1882 1988 Aug-1989 Jul

Ditto 62/66/11

1883 1989 Jul-1990 May

Pollution of the Sea 62/66/12

1884 1990 May-1991 May

Ditto 62/66/13

1885 1966 Jun- 1970 Nov

Codification of the Laws relating to the Veterinary Services

69/66

1886 1970 Nov- 1989 Feb

Ditto 69/66/2

1887 1966 May- 1968 Apr

Lease of Forest Land G.P. 71/66

1888 1968 Mar-1969 Oct

Ditto 71/66/2

1889 1969 Aug- 1971 Apr

Ditto 71/66/3

1890 1971 Apr- Nov

Ditto 71/66/4

1891 1971 Nov- 1973 Jan

Ditto 71/66/5

1892 1973 Feb- 1982 Apr

Ditto 71/66/6

Page 134: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1893 1982 - 1991

Lease of Forest Land G.P. 71/1966/7

1894 1989 Feb- 1991 May

Ditto 71/66/8

1895 1966 Jul- 1985 Jul

Sugar Beet - Cultivation of 72/66

1896 1985 Jul-1986 Sep

Sugar Beet - Cultivation of 72/66/2

1897 1966 Jul- Aug

Geneva Conventions 73/66

1898 1966 Aug- 1970 Jun

Soil Conservation Works, Pomos 74/66

1899 1970 Jul-1971 Mar

Ditto 74/66/2

1900 1971 Apr- Nov

Ditto 74/66/3

1901 1971 Nov- Dee

Soil Conservation Division, Pomos 74/66/4

1902 1971 Dec-1972 May

Ditto 74/66/5

1903 1972 May-1973 May

Ditto 74/66/6

1904 Ditto 74/66/7

1905 1974 May- 1989 Jun

Ditto 74/66/8

1906 1989 Aug-1990 Feb

Ditto 74/66/9

1907 1966 Jul- 1970 Feb

Soil Conservation Works, Kalopanayiotis 75/66

1908 1970 Feb-1971 Jun

Ditto 75/66/2

Page 135: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1909 1971 Jun-1972 May

Soil Conservation Works, Kalopanayiotis 75/1966/3

1910 1972 May-1973 May

Ditto 75/66/4

1911 1973 May- 1975 Jun

Soil Conservation Works, Kalopanayiotis 75/66/5

1912 1975 Aug- 1991 Apr

Ditto 75/66/6

1913 1966 Aug- 1989 Dec

Rabbit Breeding 76/66

1914 1966 Aug- 1987 Aug

Animal Nutrition 77/66

1915 1966 Aug- 1990 Feb

The Fruit Growers and Exporters Association / Σύνδεσμος Κυπρίων Εξαγωγέων Φρούτων και Λαχανικών

78/66

1916 1966 Aug- 1988 Oct

Complaints against the Fisheries Department

80/66

1917 1966 Aug Progress Reports on Meat and Milk from Sheep

81/66

1918 1966 Aug- Sep

Area Defense Groups Law, 1966 82/66

1919 1966 Aug- 1972 Feb

Private Nurseries - Control of 83/66

1920 1964 Feb- 1966 Sep

Policy Decisions on Financing, Maintenance, Management and Planning of Major Irrigation Projects and Water Rates

86/66

1921 1967 Jan- 1981 Jun

Ditto 86/66/2

1922 1981 Aug-1982 Nov

Ditto 86/66/3

1923 1966 Sep-1967 Jul

Fisheries Special Fund Project 88/66

Page 136: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1924 1966 Sep- 1968 Nov

Massari Dam 90/1966

1925 1968 Dec- 1970 May

Ditto 90/66/2

1926 1970 May-1971 Jun

Ditto 90/66/3

1927 1971 Jun- 1973 Feb

Ditto 90/66/4

1928 1973 Mar- 1979 Nov

Ditto 90/66/5

1929 1990 Nov-1991 Feb

Ditto 90/66/6

1930 1966 Sep- 1975 Aug

Veterinary Station: Leonarisso 91/66

1931 1966 Oct- 1974 Sep

Ditto: Morphou 94/66

1932 1966 Oct- 1973 May

The Republic of Cyprus Army (Composition, Enrolment and Discipline) Amendment Law, 1966

97/66

1933 1966 Oct- 1974 Jun

Forestry consultants 98/66

1934 1966 Oct- 1973 Nov

Sewage and sewerage 102/66

1935 1973 Nov- 1976 Jul

Sewage and sewerage and solid refuse - Disposal of

102/66/2

1936 1976 Aug-1977 Dec

Ditto 102/66/3

1937 1978 Jan-1979 Jun

Ditto 102/66/4

1938 1979 Mar-1980 May

Sewage and sewerage and solid refuse - Disposal of

102/66/5

1939 1980 May-1981 Feb

Ditto 102/66/6

Page 137: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1940 1981 Feb-1982 Apr

Sewage and sewerage and solid refuse - Disposal of

102/1966/7

1941 1982 Jun- Sep

Ditto 102/66/8

1942 1982 Sep-1983 Jan

Ditto 102/66/9

1943 1983 Mar- 1991 Mar

Ditto 102/66/10

1944 1966 Nov- 1990 Jan

Ski-lift on Troodos Installation of Cyprus Ski Club / Όμιλος Χιονοδρόμων Κύπρου

104/66

1945 1990 Jan-1991 Apr

Ditto 104/66/2

1946 1966 Oct- 1968 Apr

“Mahania” Tourist Area - Kyrenia District - Facilities by Government for the Development o f : (With black file with architectural sketches)

106/66

1947 1969 Jan- 1972 Sep

Ditto 106/66/2

1948 1966 Nov Tree Planting Area Law 110/66

1949 1966 Dec- 1971 Dec

Citrus Pests and Diseases - Control of

113/66

1950 1971 Dec- 1979 May

Ditto 113/66/2

1951 1981 Jun- 1990 Jun

Citrus Pests and Diseases - Control of

113/66/3

1952 1966 Dec- 1975 Oct

Limassol Town and Suburbs - Development of. Extension of Municipal Boundaries

1/1967

1953 1975 Nov- 1980 Feb

Ditto 1/67/2

1954 1980 Feb- Oct

Ditto 1/67/3

Page 138: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

m 1§$δ Νον- 1989 Apr

LimassoPfown°and Suburbs - Development of. Extension of Municipal Boundaries

rorws#fir

1956 1966 Dec- 1969 Jun

Agricultural Provident Fund, 1967 5/67

1957 1966 Dec- 1976 Mar

Irregularities in the Department of Agriculture

6/67

1958 1967 Feb Trends in Agricultural Land Use and Gross Output of Agriculture, Fisheries and Forestry - Report by P. Yiassemides, Agricultural Research Officer

21/67

1959 1967 Jan- 1971 May

Practical Agricultural School - Proposed establishment of in Famagusta District

26/67

1960 1966 Dec- 1976 Sep

Encouragement of Cow Breeding and Beef Production

28/67

1961 1976 Nov- 1989 Feb

Ditto 28/67/2

1962 1989 Oct- 1991 Mar

Ditto 28/67/3

[1963] Goat and Sheep Breeding Unit - Establishment of at Margo

Wanting

29/67

1964 1968 Nov- 1970 Apr

Goat and Sheep Breeding Unit - Establishment of at Margo

29/67/2

1965 1970 Mar- Oct

Ditto 29/67/3

1966 1970 Oct-1971 Mar

Ditto 29/67/4

1967 1971 Mar-1972 Jan

Ditto 29/67/5

1968 1972 Jan- Apr

Ditto 29/67/6

1969 1972 Apr- 1974 Mar

Ditto 29/67/7

Page 139: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1970 1974 Apr- 1976 Oct

Goat and Sheep Breeding Unit - Establishment of at Margo

29/1967/8

1971 1976 Oct- 1990 Oct

Ditto 29/67/9

1972 1966 Oct- 1971 Jun

Training of Livestock Keepers and Livestock Extension

30/67

1973 1971 Jul- 1973 Jan

Ditto 30/67/2

1974 1973 Jun- 1990 Sep

Ditto 30/67/3

1975 1967 Feb- Dee

Soil Conservation Works under the World Food Programme

32/67

1976 1967 Nov-1968 Nov

Ditto 32/67/2

1977 1968 Nov-1969 Oct

Ditto 32/67/3

1978 1969 Nov- 1971 Apr

Soil Conservation Works under the World Food Programme

32/67/4

1979 1971 Apr-1972 Sep

Ditto 32/67/5

1980 1972 Sep- 1974 Apr

Soil Conservation Works under the World Food Programme - Project No.418

32/67/6

1981 1974 Apr-1975 Oct

Ditto 32/67/7

1982 1975 Oct-1976 Jul

Ditto 32/67/8

1983 1976 Jul-1977 Mar

Ditto 32/67/9

1984 1977 Mar-1978 Jul

1. Soil Conservation Works under the World Food Programme - Project No.418

2. Assistance to Displaced Fishermen

32/67/10

Page 140: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1985 1978 Jul- Νον

1. Soil Conservation Works under the World Food Programme - Project

No.4182. Assistance to Displaced Fishermen

32/1967/11

1986 1979 Jan- Sep

Ditto 32/67/12

1987 1979 Sep-1980 Jul

Ditto 32/67/13

1988 1980 Jun-1981 Sep

Ditto 32/67/14

1989 1981 Oct- 1983 Oct

Ditto 32/67/15

1990 1983 Sep- 1987 Mar

Ditto 32/67/16

1991 1987 Mar- 1991 Jun

1. Soil Conservation Works under the World Food Programme - Project No.418

2. Assistance to Displaced Fishermen

32/67/17

1992 1967 Feb- 1971 Sep

Onions 33/67

1993 1971 Sep- 1977 Aug

Ditto 33/67/2

1994 1980 Jan- 1989 Sep

Ditto 33/67/3

1995 1989 Oct- 1991 Aug

Ditto 33/67/4

1996 1967 Feb- 1969 Jun

Hire Purchase, Credit Sales and Hiring of Property Control Law 32 of 1966 (Building Sites)

38/67

1997 1966 Nov- 1991 Jul

Banana Cultivation 39/67

1998 1967 Mar- 1977 Dec

Proposed Establishment of Fish Vivariums in Cyprus (Latsi and Orphani Lakes)

41/67

Page 141: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1999 1967 Mar- 1971 Feb

Facilities rendered to Turks and Damages caused by them to Greek property during the emergency period

43/1967

2000 1971 Feb- 1979 May

Ditto 43/67/2

2001 1979 May Ditto 43/67/3

2002 1967 Apr- 1990 Aug

Aquarium - Establishment of in Cyprus

49/67

2003 1967 May- 1974 Jun

Development of Kantara-Halefka for Tourist Purposes

55/67

2004 1967 Jun- 1972 Jan

Development of Paphos Region 60/67

2005 1971 Dec- 1980 May

Ditto 60/67/2

2006 1980 Jun- 1989 Mar

Ditto 60/67/3

2007 1967 Jun- 1978 Jul

Veterinary Surgeons Association - Establishment of a Commonwealth Veterinary Association

62/67

2008 1990 Jun- Aug

Ditto 62/67/2

2009 1967 Jun- 1987 Oct

Feeding Program for Schools and Hospitals under UN/FAO World Food Programme

64/67

2010 1967 Jun-1968 Mar

Report by Professor Constantinos Vlakhos from Greece on the Improvement of Animal Husbandry

65/67

2011 1967 Jun- 1970 Sep

Morphou Development and Improvement Committee - Establishment of

66/67

2012 1967 Jul-1968 Nov

Forest Land - Exchange of with Land of the Archbishopric

69/67

2013 1968 Dec- 1975 Apr

Ditto 69/67/2

Page 142: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2014 1967 Jul- 1969 Jan

Re-Organization of the Meteorological Services

71/1967

2015 1969 Feb-1970 Feb

Ditto 71/67/2

2016 1970 Mar- 1974 Dec

Re-Organization of the Meteorological Services. Note: (Sub-Committee report on the Re-organization of the Met Services, bis. 48-23)

71/67/3

2017 1975 Mar- 1988 Apr

Ditto 71/67/4

2018 1989 Nov- Dee

Ditto 71/67/5

2019 1967 Jul- 1990 Sep

Aromatic Plants - Report of Dr Skroumbis from Greece

72/67

2020 1990 Sep-1991 Aug

Ditto 72/67/2

2021 1967 Aug- 1969 Aug

Importation of Calves 80/67

2022 1969 Sep-1970 Nov

Importation of Calves for Fattening and Resale

80/67/2

2023 1970 Mar- 1976 Aug

Ditto 80/67/3

2024 1976 Aug- 1981 Feb

Ditto: Importation of Cows 80/67/4

2025 1981 Aug- 1984 Mar

Ditto: Importation of Cows 80/67/5

2026 1969 Oct- Nov

Importation of Calves 80/67/A

2027 1967 Aug- Nov

Report by Professor N. Chalkias of Greece on Irrigation Techniques

81/67

2028 1967 Sep- 1980 Oct

United Nations Programme for the Advancement of Women

83/67

Page 143: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2029 1980 Dec-1981 Oct

United Nations Programme for the Advancement of Women

83/1967/2

2030 1981 Apr-1982 Sep

United Nations Programme for the Advancement of Women

83/67/3

2031 1982 Jul- 1984 Jun

Ditto 83/67/4

2032 1984 May-1985 Jun

Ditto 83/67/5

2033 1985 May- 1987 Jul

Ditto 83/67/6

2034 1988 Mar- Jun

Ditto 83/67/7

2035 1967 Oct- 1969 Nov

Re-Organization of the Public Service 89/67

2036 1969 Nov- 1972 Jan

Ditto 89/67/2

2037 1972 Feb- 1976 Sep

Ditto 89/67/3

2038 1976 Sep- 1980 Sep

Ditto 89/67/4

2039 1979 Nov- 1981 Mar

Ditto 89/67/5

2040 1981 Mar-1982 Oct

Ditto 89/67/6

2041 1982 Nov- 1987 Mar

Ditto 89/67/7

2042 1971 Mar- Oct

Ditto: Committee for 89/67/A

2043 1971 Jul- Oct

Ditto 89/67/A/2

2044 1971 Oct- 1974 Mar

Re-Organization of the Public Service 89/67/A/3

Page 144: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2045 1972 Jun- 1984 Oct

Ditto: Government Laboratory Facilities - Amalgamation of

89/1967/B

2046 1972 Dec-1973 Jan

Ditto: Committees and Commissions 89/67/C

2047 1967 Oct-1968 Jun

Animal Production and Improvement Project (UN)

91/67

2048 1968 Jun-1969 Aug

Ditto 91/67/2

2049 1969 Sep-1970 Jun

Animal Production and Improvement Project - CYP/11 (U.N.)

91/67/3

2050 1970 Jun-1971 Sep

Ditto 91/67/4

2051 1971 Sep-1972 Jul

Livestock Production Improvement Project CYP/11 (U.N.)

91/67/5

2052 1972 Aug-1973 Jul

Ditto 91/67/6

2053 1973 Mar-1974 May

Ditto 91/67/7

2054 1974 May- Jul

Ditto 91/67/8

2055 1974 Nov- 1976 Sep

Ditto: (CYP/70/511) 91/67/9

2056 1967 Sep- 1980 Feb

Ditto: (CYP/70/511) 91/67/10

2057 1970 Nov- 1976 May

Animal Production Centre, Margo U.N. Project CYP/11 - Plan of Operation

91/67/A

2058 1971 May- 1975 Jul

Livestock Production Improvement Project CYP/11 - U.N. Personnel

91/67/B

2059 1971 Jul- 1975 Jan

Animal Production Improvement Project - CYP/11 - Minutes of Meetings

91/67/C

2060 1975 Jan Ditto 91/67/C/2

Page 145: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2061 1971 Jul- 1976 Oct

Animal Production Improvement Project CYP/11 - Training of Project Personnel

91/1967/D

2062 1967 Nov- 1988 Sep

Marketing of Perishable Products 92/67

2063 1988 Oct- 1991 May

Ditto 92/67/2

2064 1967 Nov-1968 Nov

Establishment of a breeding unit for Pheasants fasianos and Partridges

94/67

2065 1967 Nov- 1990 Oct

Sales and Marketing of Fish 96/67

2066 1967 Oct- 1973 Jul

Yermasoyia dam - Arbitration for 100/67

2067 1967 Dec- 1970 Jun

New Cereal Seed Production Farm 102/67

2068 1967 Dec- 1971 Nov

Plant Protection Law - Plant Protection Association (Collective Control Measures etc)

103/67

2069 1971 Sep-1972 Nov

Ditto: Law 19/72 103/67/2

2070 1972 Nov- 1989 May

Ditto: Law 72/88 103/67/3

2071 1990 Apr- Jul

Ditto: Law 72/88 103/67/4

2072 1967 Dec- 1980 Mar

Departmental Charges 104/67

2073 1980 Apr- 1989 Apr

Ditto 104/67/2

2074 1989 Jun- 1991 Sep

Ditto 104/67/3

2075 1967 Nov- 1969 Aug

“Programme Approach” and “Price Stabilization” schemes under the World Food Programme

105/67

Page 146: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2076 1965 Aug- 1974 Jan

Purchase of the Borehole from Mr Polyvios S. Kyriakides (Limassol)

106/1967

2077 1967 Jun- 1991 Feb

Cyprus Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA)

2/1968

2078 1967 Nov- 1969 Apr

Agricultural Provident Fund, 1968

5/68

2079 1967 Dec- 1972 Mar

Fallow Utilization Project 7/68

2080 1968 Jan- 1989 Jun

Potato Industry G. P. 24/68

2081 1989 Aug- 1991 Sep

Ditto 24/68/2

2082 1968 Feb- 1991 Mar

Irrigation Division Law, Cap.342, G.P. 26/68

2083 1968 Feb- 1987 Jun

Irrigation Association Law, Cap. 115, G.P.

27/68

2084 1968 Feb- 1983 Apr

Cooperation in the field of Plant Protection and Plant Quarantine between Cyprus and the German Democratic Republic

28/68

2085 1968 Feb- 1976 Apr

Cooperation in the Field of the Veterinary Sanitary system between Cyprus and the German Democratic Republic

29/68

2086 1967 Sep- Dee

Consultative Committee on Agricultural Development

30/68

2087 1968 Feb- 1972 Feb

Government Water Works Law, Cap.341 - Law 129/68

31/68

2088 1972 Feb- 1977 Mar

Ditto: 1/77 (bl. 172) 31/68/2

2089 1977 Apr- 1979 Jul

Ditto: 1/77 (bl.172 in Vol.II) 31/68/3

2090 1980 May- 1986 Dec

Ditto: 1/77 (bl. 172) 31/68/3

Page 147: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2091 1987 Jan- 1992 Oct

Government Water Works Law, Cap.341 - Laws 129/68 and 1/77

31/1968/5

2092 1968 Feb- 1972 Mar

Increasing the Production and Use of Edible Protein - UN questionnaire

32/68

2093 1968 Feb- 1982 May

Meeting of Senior Members of the Agricultural Department at the University College of Wales and elsewhere in England

33/68

2094 1968 Mar- 1988 Sep

Development of Communal Forests G.P.

35/68

2095 1968 Mar- 1985 Feb

International Cotton Advisory Committee 36/68

2096 1968 Apr- 1980 Feb

F.A.O. European Inland Fisheries Advisory Commission (E.I.F.A.C.)

40/68

2097 1980 Mar- 1990 Jul

F.A.O. European Inland Fisheries Advisory Commission (E.I.F.A.C.)

40/68/2

2098 1968 Apr- 1987 Aug

Public Loans Law 41/68

2099 1968 Apr- 1976 Jun

The Morphou Citrus Co-operative (Sodem Ltd)

42/68

2100 1968 Oct Soil Conservation Works, Patriki 44/68

2101 1968 May- 1991 Oct

Cyprus Missions Abroad 45/68

2102 1968 Jun- 1976 Feb

Reclamation of Akrotiri Salt Lake 47/68

2103 1976 Jan- 1991 Jul

Reclamation of Akrotiri Salt Lake and Surrounding Area

47/68/2

2104 1968-1991

Regional Agricultural Stations 51/68

2105 1968 Jul- 1977 Feb

Amalgamation of the Registry of the Department of Agriculture with that of the Ministry

53/68

Page 148: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2106 1968 Aug- 1976 Nov

Purchase of Private Property by Government

59/1968

2107 1978 Feb- 1988 May

Ditto 59/68/2

2108 1968 Sep- 1977 Feb

Policy on Agricultural Projects and the Disposal of Agricultural Products

62/68

2109 1977 Mar-1978 Sep

Policy on Agricultural Projects and the Disposal of Agricultural Products

62/68/2

2110 1978 Sep- 1980 Feb

Ditto 62/68/3

2111 1980 Mar- 1983 Jan

Ditto 62/68/4

2112 1983 Jan- 1991 Nov

Ditto 62/68/5

2113 1968 Apr- 1974 May

International Commission on Large Dams 64/68

2114 1974 Jan- 1989 Feb

Ditto 64/68/2

2115 1989 Dec- 1991 Feb

Ditto 64/68

2116 1968 May- 1983 Jul

1. International Association of Merchanization of Field Experiments

2. International Agricultural Mechanization Conference

66/68

2117 1983 Aug- 1991 Feb

Ditto 66/68/2

2118 1968 Apr- 1976 Dec

Cold Stores 67/68

2119 1976 Nov- 1987 Jun

Ditto 67/68/2

2120 1989 Jul- 1991 Mar

Ditto 67/68/3

Page 149: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2121 1968 Sep- 1971 Aug

Soil Conservation Works “Hartzi - Koukos”, Kyperounda

68/1968

2122 1971 Sep- 1974 Jun

Ditto 68/68/2

2123 1974 Jun- 1977 Jun

Ditto 68/68/3

2124 1967 Mar- 1970 Nov

Pancyprian Agriculturists Union 71/68

2125 1970 Dec- 1972 Nov

Pancyprian Agriculturists Union (Seminars on Agricultural Development)

71/68/2

2126 1972 Nov-1973 Jul

Ditto 71/68/3

2127 1973 Jul- 1977 May

Pancyprian Agriculturists Union 71/68/4

2128 1977 Jan- 1989 May

Ditto 71/68/5

2129 1989 Aug- 1991 Sep

Ditto 71/68/6

2130 1968 Sep- 1973 Mar

Matters arising out of the emergency of the Turkish Rebellion

74/68

2131 1973 Mar-1974 Jul

Ditto 74/68/2

2132 1968 Sep Soil Conservation Works, Gypsou Village 75/68

2133 1968 Oct- 1975 Mar

Reafforestation G.P. 76/68

2134 1975 Mar-1976 Aug

Ditto 76/68/2

2135 1976 Aug- 1978 Jan

Ditto 76/68/3

2136 1978 Jan-1979 Sep

Reafforestation G.P. 76/68/4

Page 150: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2137 1979 Oct- 1982 Oct

Reafforestation G.P. 76/1968/5

2138 1982 Sep- 1986 Jun

Ditto 76/68/6

2139 1986 Jun- 1989 Feb

Ditto 76/68/7

2140 1989 Jan- 1991 Oct

Ditto 76/68/8

2141 1968 Oct- 1971 Jun

Removal of Livestock Units outside Residential Areas - Assistance for

77/68

2142 1971 Jul- 1977 Mar

Ditto 77/68/2

2143 1977 Mar- 1980 May

Ditto 77/68/3

2144 1980 May- 1986 Mar

Ditto 77/68/4

2145 1986 Apr- 1989 Oct

Ditto 77/68/5

2146 1989 Oct- 1992 Jan

Ditto 77/68/6

2147 1968 Sep- 1980 Jun

Athletics G.P. 78/68

2148 1980-1989 Ditto 78/68/2

2149 1989 Dec- 1991 Jun

Ditto 78/68/3

2150 1966 Dec- 1977 Nov

Larnaca Salt Lake 80/68

2151 1978 Mar- 1989 Jun

Ditto 80/68/2

2152 1989 May- 1991 Jul

Ditto 80/68/3

Page 151: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2153 1968 Oct- 1977 Jan

Soil Conservation Works, Pachyammos Village

81/1968

2154 1968 Nov- 1971 Sep

Soil Consolidation and Soil Conservation G.P.

88/68

2155 1968 Nov- 1971 Apr

Agricultural Aircraft 89/68

2156 1971 Mar- Aug

Ditto 89/68/2

2157 1971 Jul- Dec

Ditto 89/68/3

2158 1971 Nov-01972 Oct

Temporary - Confidential: Agricultural Aircraft

89/68/3

2159 1971 Dec- 1973 Dec

Agricultural Aircraft 89/68/4

2160 1974 Jan- 1976 Aug

Ditto 89/68/5

2161 1976 Apr- 1984 Apr

Ditto 89/68/6

2162 1984 May- 1991 Jul

Ditto 89/68/7

2163 1968 Sep- 1970 Sep

Vegetable Demonstration Farm at Akhelia 91/68

2164 1970 Aug- 1972 Jan

Ditto 91/68/2

2165 1972 Jan- 1987 Oct

Vegetable Demonstration Farm at Akhelia 91/68/3

2166 1989 Nov- 1991 Sep

Ditto 91/68/4

2167 1968 Dec- 1988 Nov

Government Nurseries and Farms G.P. 93/68

2168 1968 Nov- 1970 Oct

Agricultural Provident Fund, 1969

5/1969

Page 152: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANR1

ANRI Date Description Former Reference

2169 1970 Dec-1971 Apr

Agricultural Provident Fund, 1969

5/1969/2

2170 Number not used (29-100/1969)

2171 1968 Oct-1969 Jul

Enquiry into the Construction of Yermasoyia Dam: (Authorised by the Council of Ministers)

101/69

2172 1969 Jul- Aug

Ditto 101/69/2

2173 1969 Jan- Mar

Visit of Mr Boerma, Director General of F.A.O., to Cyprus

102/69

2174 1968 Oct-1969 Mar

Local Training Course on Irrigation Techniques

103/69

2175 1969 Mar- Jul

Ditto 103/69/2

2176 1969 Jan-1970 Feb

Feasibility Studies for the three Main Watershed Areas in Cyprus. (Morphou - Limassol - Larnaca - Famagusta)U.N. Special Fund Project

105/69

2177 1970 Feb-1971 Apr

Ditto 105/69/2

2178 1969 Jan- Oct

Κυπριακή Επιτροπή Διατηρήσεως του Φυσικού Περιβάλλοντος

106/69

2179 1969 Oct-1970 Aug

Ομοίως 106/69/2

2180 1970 Aug-1971 Feb

Ομοίως 106/69/3

2181 1971 Feb- Sep

Ομοίως 106/69/4

2182 1971 Sep-1972 Jun

Ομοίως 106/69/5

2183 1972 Jun- 1973 Feb

Ομοίως 106/69/6

Page 153: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2184 1972 Νον- 1983 Oct

Κυπριακή Επιτροπή Διατηρήσεως του Φυσικού Περιβάλλοντος

106/1969/7

2185 1984 Nov- Dee

Ομοίως 106/69/8

2186 1969 Jan-1970 Jan

Meetings of the Heads of Departments with the Director General

107/69

2187 1970 Jan-1971 Dec

Ditto 107/69/2

2188 1972 Jan- 1974 Dec

Ditto 107/69/3

2189 1975 Apr- 1979 Nov

Ditto 107/69/4

2190 1980 Jan- 1983 Oct

Ditto 107/69/5

2191 1983 Nov- 1985 Sep

Ditto 107/69/6

2192 1985 Oct- 1987 Jun

Ditto 107/69/7

2193 1987 Jun-1988 Mar

Meetings of the Heads of Departments with the Director General

107/69/8

2194 1988 Mar- 1991 Jan

Ditto 107/69/9

2195 1991 Jan- Nov

Ditto 107/69/10

2196 1969 Jan- 1988 Oct

Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου Φυτεύσεως 110/69 Αμπέλων Κανονισμοί

2197 1969 Jan- 1983 Nov

Soil Conservation Works, Phinikaria, Limassol District

111/69

2198 1969 Jan- 1990 Jun

Soil Conservation Works, Akrounda, Limassol District

112/69

Page 154: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2199 1969 Feb Stratigraphy and Hydrogeology of the Neogene Rocks in the Northern Foothills of the Troodos Massif, Cyprus. Thesis of Mr S.L. Zomenis, Hydrogeologist in the Department of Geological Survey

116/1969

2200 1969 Feb- 1975 Oct

British Technical Assistance Programme (Ground water studies in Kyrenia Range) Development of Water Resourses

119/69

2201 1968 Aug- 1991 May

Immovable property - Acquirement of by Public Officers - Article 6 of the Public Service Law 1/1990

121/69

2202 1969 Feb- 1979 Nov

Marine Science and Technology International Co-operation in problems related to the oceans - International Ocean Institute

122/69

2203 1979 Jun- 1991 Apr

Ditto 122/69/2

2204 1969 Feb- Nov

Avocado Orchard / Development of in Cyprus

123/69

2205 1969 Nov-1970 Jul

Avocado Orchard / Development of in Cyprus

123/69/2

2206 1970 Jul-1971 Apr

Avocado 123/69/3

2207 1971 Apr- 1973 Apr

Avocado Orchard / Development of in Cyprus

123/69/4

2208 1973 Mar-1974 Apr

Ditto 123/69/5

2209 1974 May-1975 May

Ditto 123/69/6

2210 1975 Sep- 1988 Sep

Ditto 123/69/7

2211 1968 Oct- 1972 Oct

Fisheries and Geological Research on the Eastern Mediterranean

124/69

Page 155: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2212 1972 Oct- 1987 Sep

Fisheries - Geological etc. Research in Cyprus and within Cyprus Territorial Waters

124/1969/2

2213 1987 Oct-1988 Sep

Ditto 124/69/3

2214 1988 Sep- 1991 Sep

Ditto 124/69/4

2215 1969 Feb- 1971 Dec

Regional Program of Improvement of Olive Production in the Mediterranean Countries and Near East (to be extended to Various South American Countries) - Setting up of a Technical Committee attached to the F.A.O. - International Centre for the Improvement and Demonstration of Olive Production Techniques

126/69

2216 1971 Nov- 1974 Oct

Ditto 126/69/2

2217 1974 Oct- 1976 Mar

F.A.O. Regional Program of Olive Production in the Mediterranean Countries and Near East

126/69/3

2218 1976 Apr- 1978 Oct

Ditto 126/69/4

2219 1979 May-1980 Dec

Ditto 126/69/5

2220 1981 Feb-1982 Mar

Ditto 126/69/6

2221 1982 Mar- May

Ditto 126/69/7

2222 1982 May- Oct

Ditto 126/69/8

2223 1982 Oct-1983 May

Ditto 126/69/9

2224 1983 Apr-1984 Feb

Ditto 126/69/10

Page 156: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

mk Date

1984 Feb-Description

F.A.O. Regional Program of Olive Production in the Mediterranean Countries and Near East

Former Reference

126/1969/111984 Jun

2226 1984 Jun-1985 Jan

Ditto 126/69/12

2227 1984 Nov-1985 May

Ditto 126/69/13

2228 1985 May- Dee

Ditto 126/69/14

2229 1985 Dec-1986 Mar

Ditto 126/69/15

2230 1986 Jan- Apr

Ditto 126/69/16

2231 1986 Apr- Dee

F.A.O. Regional Program of Olive Production in the Mediterranean Countries and Near East

126/69/17

2232 1986 Dec- 1989 Jun

Ditto 126/69/18

2233 1991 Mar- 1993 Jan

Ditto 126/69/19

2234 1969 Mar- Sep

Development Projects - Execution and Progress of

129/69

2235 1969 Sep- 1974 Aug

Ditto 129/69/2

2236 1989 Oct Ditto 129/69/3

2237 1969 Mar- 1984 Jan

Oenology - Model Winery at Limassol 131/69

2238 1984 Feb- 1989 Nov

Oenology - Model Winery at Limassol 131/69/2

2239 1989 Nov- 1991 Aug

Ditto 131/69/3

2240 1969 Mar-1970 Jul

Agricultural Roads 134/69

Page 157: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2241 1970 Jul- 1973 Aug

Agricultural Roads 134/1969/2

2242 1973 Jul- 1976 Jun

Ditto 134/69/3

2243 1976 Jun- 1988 Jan

Ditto 134/69/4

2244 1988 Mar- 1991 Nov

Ditto 134/69/5

2245 1969 Mar-1970 Feb

Pilot Plant for the Utilization of Carobs, Grapes Waste and Olive Waste - Establishment of in Cyprus

136/69

2246 1970 Mar-1971 Apr

Ditto 136/69/2

2247 1971 May- 1976 May

Ditto: under the F.A.O./U.N.D.P. 136/69/3

2248 1969 Mar- 1977 Jun

Cyprus Citrus Fruit Organization (Export) Bill - Establishment of

137/69

2249 1969 Apr-1970 Sep

Monthly meetings of the Hon. Minister with the Heads of Departments

139/69

2250 1970 Sep- 1972 Jun

Ditto 139/69/2

2251 1972 Jun- 1974 Apr

Meetings of the Hon. Minister with the Heads of Departments

139/69/3

2252 1975 Sep- 1977 Feb

Ditto 139/69/4

2253 1977 May- 1990 Sep

Ditto 139/69/5

2254 1990 Sep-1991 Feb

Ditto 139/69/6

2255 1969 Mar-1970 May

U.N. Conference on Human Environment to be held in 1972

140/69

2256 1970 May-1971 Jun

Ditto 140/69/2

Page 158: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

[2257] U.N. Conference on Human Environment to be held in 1972

Wanting

140/1969/3

2258 1969 Apr- 1983 Oct

Veterinary - Sanitary Convention between the Government of the Socialist Republic of Romania and the Government of the Republic of Cyprus

142/69

2259 1983 Nov- 1987 Feb

Ditto 142/69/2

2260 1969 Mar- May

Council of F.A.O. 52nd Session, 9-20.6.1969

143/69

2261 1969 May- Sep

Ditto 143/69/2

2262 1969 Oct- May

Council of F.A.O. G.P. 52nd Session, 9-20.6.1969

143/69/3

2263 1971 Oct- 1983 Nov

Ditto 143/69/4

2264 1989 Jun- 1991 Nov

Ditto 143/69/5

2265 1969 Apr-1970 Mar

Report by Tahal Engineers Ltd- Interim Assessment of the Cyprus

Water Resources- U.N. Special Fund Project - Survey

of Ground Water and Mineral Resources in Cyprus

145/69

2266 1969 Apr- 1976 Jun

U.N. Questionnaire on Economic Trends - Problems and Policies

146/69

2267 1969 Apr- 1991 Feb

Certification of Signatures 147/69

2268 1969 Apr- 1974 May

Removal of Ayios Photios-Statos, Pano Kyvidhes and Korphi Villages - Matters Relating to

149/69

2269 1969 May- 1973 Jun

The Ford Foundation 150/69

Page 159: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2270 1969 May- 1982 Feb

Reports Arising from Projects sponsored by the U.N. Special Fund and executed by F.A.O. in foreign countries

151/1969

2271 1969 May- 1977 Nov

Evaporation Control 152/69

2272 1969 May- Jul

Co-Ordination of Activities of various Committees Dealing with the approval of Loans to Farmers for the execution of various Agricultural Development Schemes

154/69

2273 1969 May- 1974 Apr

Water Conservation Area, Ktima-Peyia 155/69

2274 1969 May- 1973 Apr

Vinegrowers Union (O.K.A.) 158/69

2275 1969 May- 1988 Apr

International Cartographical Exhibitions - Cyprus Geographical Association

164/69

2276 1991 Mar- 1991 Aug

Γεωγραφικός Όμιλος Κύπρου 164/69/2

2277 1969 Jun- Dec

Agricultural Insurance Organization - Establishment of

165/69

2278 1969 Dec-1970 Dec

Ditto 165/69/2

2279 1970 Dec-1971 Mar

Ditto 165/69/3

[2280] DittoWanting

165/69/4

2281 1971 Jul-1972 Mar

Ditto 165/69/5

2282 1972 Mar- Jun

Agricultural Insurance Organization - Establishment of

165/69/6

2283 1972 May- Aug

Ditto 165/69/7

2284 1972 Sep-1973 Feb

Ditto 165/69/8

Page 160: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2285 1973 Mar- 1975 Jan

Agricultural Insurance Organization - Establishment of

165/1969/9

2286 1975 Jan- 1977 Apr

Ditto 165/69/10

2287 1978 Dec- 1987 Jul

Ditto 165/69/11

2288 1989 Feb- 1991 Jul

Ditto 165/69/12

2289 1972 Jan- 1974 Aug

Agricultural Insurance Organization - Establishment of - Καταστάσεις δεικνύουσαι το είδος και ποσοστόν ζημίας εις γεωργικά προϊόντα

165/69

2290 1969 May Symboulas Farm 166/69

2291 1969 Jun- 1971 May

Visit to Cyprus of members of the Public Administration Course for overseas Government Officers to study Administration and Development in Cyprus

167/69

2292 1969 Jun- 1974 Mar

Toxicity and Carcinogenicity of Food Additives, Chemicals, Compounds, Drugs, etc - Research on

168/69

2293 1969 Jul- Nov

Irrigation Schemes in Morphou, Akrotiri and Famagusta - Proposed Financing of by the I.B.R.D.

169/69

2294 1969 Dec- 1971 Feb

Irrigation Schemes in Morphou, Akrotiri and Famagusta - Proposed Financing of by the I.B.R.D.

169/69/2

2295 1969 Jul- 1982 Jul

Beetroots - Cultivation of 171/69

2296 1969 Jul The Turkish Red Crescent Society 172/69

2297 1969 Jul- 1973 May

“Valia” Minor State Forest - Exploitation of

173/69

2298 1969 Aug- 1972 Jan

Clerical Staff, M.A.&N.R. 175/69

Page 161: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2299 1972 Jan- 1980 May

Clerical Staff, M.A.&N.R. 175/1969/2

2300 1980 Aug- 1991 Oct

Ditto 175/69/3

2301 1969 Aug- 1972 Jul

Young Offenders - Training Centre Athalassa

185/69

[2302] International Commission for the Scientific Exploration of the Mediterranean Sea

Wanting

186/69

2303 1971 Jun- 1977 May

Ditto 186/69/2

2304 1977 Jul- 1980 Sep

Ditto 186/69/3

2305 1980 Oct- 1985 May

Ditto 186/69/4

2306 1985 May- 1991 Nov

Ditto 186/69/5

2307 1969 Aug- 1991 Sep

F.A.O. Index Numbers of Agricultural Production

187/69

2308 1969 Aug- 1971 Apr

Current Developments in Land and Water Utilization in Cyprus - Reports by K. Smith of A. Zagni

188/69

2309 1969 Jul- 1987 Dec

Central Authority for the Running of Livestock Markets, Slaughter-Houses and Meat Markets - Setting up of a Sub-Committee for the preparation of Legislation for the establishment of

189/69

2310 1969 Sep- 1990 Nov

Annual Agricultural Seminar at Prodromos and other Local Agricultural Seminars

190/69

2311 1991 Feb- Jun

Annual Agricultural Seminar at Prodromos and other Local Agricultural Seminars

190/69/2

Page 162: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2312 1969 Sep- 1971 May

Storage of Agricultural Produce 194/1969

2313 1971 Feb-1972 May

Ditto 194/69/2

2314 1972 May- 1980 Jun

Ditto 194/69/3

2315 1989 Nov Ditto 194/69/4

2316 1969 Sep- 1975 Oct

Economic Commission for Europe U.N. - G.P.

197/69

2317 1975 Oct- 1977 Mar

Economic Commission for Europe U.N. - G.P.

197/69/2

2318 1977 Apr- 1980 Sep

Ditto 197/69/3

2319 1980 Sep- 1985 Jul

Ditto 197/69/4

2320 1985 Jul- 1991 Jun

Ditto 197/69/5

2321 1969 Sep-1970 Apr

New Asbestos Mine at Troodos - Establishment of

202/69

2322 1970 Sep- 1980 May

Ditto 202/69/2

2323 1980 May- 1984 Mar

New Asbestos Mine at Troodos - Establishment of

202/69/3

2324 1969 Oct- 1978 Jul

Soil Conservation Works, Palechori 205/69

2325 1969 Oct- 1990 Jun

Interviews by the Director General 206/69

2326 1969 Mar- 1971 Oct

Speeches made by the Minister of Agriculture and Natural Resources

209/69

2327 1971 Oct- 1977 Jan

Ditto 209/69/2

Page 163: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2328 1977 Mar- 1982 Jul

Speeches made by the Minister of Agriculture and Natural Resources

209/1969/3

2329 1982 Oct- 1989 Feb

Ditto 209/69/4

2330 1989 Feb-1990 Jan

Speeches made by the Minister of Agriculture and Natural Resources

209/69/5

2331 1990 Feb-1991 Mar

Ditto 209/69/6

2332 1991 May-1992 Feb

Ditto 209/69/7

2333 1969 Jun- 1990 Sep

Speeches made by the Director General, M.A.&N.R.

210/69

2334 1969 Oct-1970 Dec

Livestock Industry 212/69

2335 1970 Dec- 1979 Jul

Ditto 212/69/2

2336 1979 Sep - 1990 Jan

Ditto 212/69/3

2337 1989 Jun-1990 Dec

Ditto 212/69/4

2338 1969 Oct- 1971 Oct

Industrial Plantations - Establishment of 213/69

2339 1969 Sep- 1978 Jun

Livestock Project in the Kokkinochoria Area - Establishment of

216/69

2340 1969 Oct- 1971 Oct

Stock-Breeding Units - Orites 217/69

2341 1969 Sep- 1972 Nov

Livestock Areas - Establishment of 218/69

2342 1973 Jan- 1977 Apr

Ditto 218/69/2

2343 1977 Jun- 1979 Jun

Ditto 218/69/3

Page 164: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2344 1979 May- 1982 Oct

Livestock Areas - Establishment of 218/1969/4

2345 1982 Oct- 1985 May

Ditto 218/69/5

2346 1985 Jun- 1987 Jan

Ditto 218/69/6

2347 1986 Dec- 1988 Sep

Ditto 218/69/7

2348 1988 Sep- 1991 Dec

Ditto 218/69/8

2349 1969 Sep- 1976 Apr

Milk Recording and Registration of Dairy Cattle and Sheep

219/69

2350 1980 Jun- 1983 Jun

Ditto 219/69/2

2351 1983 Sep- 1992 Jan

Ditto 219/69/3

2352 1969 Oct- Nov

Extraordinary meetings of the Director General with Senior Officers of the Departments under the Ministry

222/69

2353 1969 Oct FAO/SIDA/Cyprus Seminar on Forestry Public Relations held in Cyprus from 29.9.1969 to 18.10.1969

223/69

2354 1969 Nov-1970 May

50th General Assembly of the International Vine and Wine Office to be held in Cyprus in September 1970

225/69

2355 1970 May- Aug

Ditto 225/69/2

2356 1970 Aug- Dee

Ditto 225/69/3

2357 1970 May- Sep

50th General Assembly of the International 225/69/A Vine and Wine Office to be held in Cyprus in September 1970: Reports for Reproduction

2358 1961 Dec- 1971 Mar

Karavostasi Antiflood Works 226/69

Page 165: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2359 1971 May- 1973 Jun

Karavostasi Antiflood Works 226/1969/2

2360 1969 Nov- 1990 Sep

Voroklini Lake land Reclamation and drainage of

228/69

2361 1969 Nov- 1973 Jul

Akheritou Village Land Reclamation and Drainage at

229/69

2362 1969 Nov Water Conservation Area, Karavostasi - Peristeronari - Petra

232/69

2363 1969 Nov- 1971 May

1. National Sovereignty over the Continental Shelf outside Territorial Waters

2. International Convention determining the maximum width at the territorial waters and fishing zones

3. Proposed U.N. Conference on the Law of the Sea

234/69

2364 1971 Sep-1972 Jun

Ditto 234/69/2

2365 1972 Jun- Oct

Ditto 234/69/3

2366 1972 Oct- 1974 Jan

Ditto 34/69/4

2367 1974 Feb- 1977 Dec

Ditto 234/69/5

2368 1977 Dec- 1990 May

Ditto 34/69/6

2369 1970 Jul- 1992 Jan

Ditto 234/69/7

2370 1969 Dec- 1976 Mar

Land Consolidation, Palechori Village 235/69

2371 1976 Apr- 1980 Feb

Ditto 235/69/2

2372 1980 Feb- 1988 Jun

Ditto 235/69/3

Page 166: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2373 1988 Jul- 1991 Apr

Land Consolidation, Palechori Village 235/1969/4

2374 1969 Dec- 1971 May

Lefkara Dam 237/69

2375 1971 May-1972 Nov

Ditto 237/69/2

2376 1972 Nov-1973 Apr

Ditto 237/69/3

2377 1973 Apr- 1985 Sep

Ditto 237/69/4

2378 1985 Sep- 1993 Mar

Ditto 237/69/5

2379 1971 Aug- 1977 Apr

Lefkara Dam - Irrigation Scheme 237/69/D

2380 1977 Jun- 1990 Dec

Lefkara Dam - Irrigation Scheme 237/69/D/2

2381 1969 Nov- 1974 Dec

Land Consolidation - Kissonerga Village 238/69

2382 1975 Feb- 1982 May

Ditto 238/69/2

2383 1983 Jan- 1991 Apr

Ditto 238/69/3

2384 1969 Dec- 1988 Aug

Co-ordination of the activities of the Department of Agriculture and the Agricultural Research Institute

239/69

2385 1988 Oct- 1991 Mar

Ditto 239/69/2

2386 1969 Nov- 1990 Dec

International Convention on the Fishermen’s Articles of Agreement, 1959, No.114

240/69

Page 167: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2387 1969 Dec- 1971 Sep

1. Biological control of Insects2. Regional Training Centre for the

sterile male techniques in fruit flies - Establishment in Cyprus (Eradication of the Med. fruit fly)

243/1969

2388 1971 Oct- 1973 Aug

Ditto 243/69/2

2389 1973 Aug- Dee

Ditto 243/69/3

2390 1973 Dec-1974 May

Ditto 243/69/4

2391 1974 May- 1991 Nov

Ditto 243/69/5

2392 1969 Nov- 1973 Apr

Commonwealth Agricultural Bureaux G.P. - Membership to

244/69

2393 1973 May- 1975 Nov

Ditto 244/69/2

2394 1976 Feb- 1981 Feb

Ditto 244/69/3

2395 1981 Apr- 1987 Jan

Ditto 244/69/4

2396 1987 Jan-1988 Oct

Ditto 244/69/5

2397 1988 Nov- 1992 Apr

Ditto 244/69/6

2398 1969 Dec-1970 Mar

Consideration of the Question of the Increasing Value of Land by a Ministerial Committee

247/69

2399 1969 Dec- 1971 Aug

Establishment of a wildlife, forest parks and recreation Service and a College of Natural Resources in Cyprus - Proposal for

248/69

2400 1971 Oct-1972 Sep

Ditto 248/69/2

Page 168: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2401 1972 Sep- 1976 Aug

College of Natural Resources - Establishment of in Cyprus

248/69/3

2402 1979 Jan-1980 Jan

Ditto 248/69/4

2403 1980 Jan- Apr

Ditto 248/69/5

2404 1980 Apr- Sep

Ditto 248/69/6

2405 1980 Sep- 1983 Apr

Ditto 248/69/7

2406 1969 Dec- 1980 Dec

Agreement on Cultural, Scientific and Technical Co-operation between the Republic of Cyprus and the French Republic

249/69

2407 1981 Mar- 1984 May

Ditto 249/69/2

2408 1984 Oct- 1991 Nov

Ditto 249/69/3

2409 1969 Dec- 1971 Sep

Agricultural Provident Fund, 1970 12/1970

2410 1969 Dec-1970 Jul

Study of Economic and Social Development of Rural populations in Mediterranean mountain regions - F.A.O.

102/70

2411 1970 Oct- 1972 Jun

Ditto 102/70/2

2412 1969 Feb- 1974 May

Morphou Gardeners Union 106/70

2413 1970 Jan- 1984 May

1. International Council of Game2. International Council for Bird

Preservation

107/70

2414 1984 May- 1987 Aug

Ditto 107/70/2

Page 169: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2415 1987 Sep- 1991 Jan

1. International Council of Game2. International Council for Bird

Preservation

107/1970/3

2416 1967 Apr- 1992 Mar

The Drugs (Control of Guality, Supply and Prices) Law 6/1967 - Drugs Council

108/70

2417 1970 Jan- 1989 Dec

Departmental Staff Committee - Fisheries Department

112/70

2418 1989 Dec Departmental Staff Committee - Fisheries Department

112/70/2

2419 1980 Oct- 1990 May

Departmental Staff Committee - Meteorology

113/70

2420 1970 Jan- 1982 Sep

Removal of Villages to new sites - Requests for

114/70

2421 1970 Jan- 1976 Oct

Seed potatoes 117/70

2422 1976 Nov- 1981 Dec

Ditto 117/70/2

2423 1982 Mar- 1986 Aug

Ditto 117/70/3

2424 1986 Sep- 1988 Feb

Ditto 117/70/4

2425 1988 Apr- 1990 Dec

Ditto 117/70/5

2426 1990 Dec- 1992 Mar

Ditto 117/70/6

2427 1970 Feb- 1991 Apr

Co-operation between the Ministries of Agriculture of Cyprus and Israel

119/70

2428 1970 Feb- 1979 Apr

Agreement on Educational, Cultural, Scientific and Technical Co-operation between Cyprus and Yugoslavia

121/70

2429 1979 Apr- 1984 Mar

Ditto 121/70/2

Page 170: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2430 1984 Mar- 1987 Oct

Agreement on Educational, Cultural, Scientific and Technical Co-operation between Cyprus and Yugoslavia

121/1970/3

2431 1987 Nov- 1991 Dec

Agreement on Educational, Cultural, Scientific and Technical Co-operation between Cyprus and Yugoslavia

121/70/4

2432 1970 Jan- 1979 Jul

Athalassa Dam 122/70

2433 1981 Sep- 1989 Jun

Ditto 122/70/2

2434 1970 Feb- 1974 Mar

F.A.O. Regional Research Institute for the Improvement and Production of Basic Field Food Crops: Establishment of

128/70

2435 1974 Apr-1975 Oct

Ditto 128/70/2

2436 1975 Oct-1976 Mar

Ditto 128/70/3

2437 1976 Mar- Aug

Ditto 128/70/4

2438 1976 Aug-1977 Apr

Ditto 128/70/5

2439 1977 Apr- Aug

Ditto 128/70/6

2440 1977 Sep-1978 Oct

Ditto 128/70/7

2441 1978 Oct-1979 Apr

Ditto 128/70/8

2442 1979 Apr-1980 Mar

Ditto 128/70/9

2443 1980 Feb- Sep

Ditto 128/70/10

2444 1980 Sep- 1982 May

F.A.O. Regional Research Institute for the Improvement and Production of Basic Field Food Crops

128/70/11

Page 171: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2445 1982 May- 1989 Jul

F.A.O. Regional Research Institute for the Improvement and Production of Basic Field Food Crops

128/70/12

2446 1970 Feb- 1989 Feb

Convention Concerning Co-operation in the field of Quarantine and Plant Protection between Romania Cyprus

130/70

2447 1970 Feb- 1976 Jul

Shrimps and prawns culture 134/70

2448 1969 Dec- 1974 Nov

Khlorakas Land Consolidation 140/70

2449 1974 Dec- 1980 Aug

Ditto 140/70/2

2450 1971 Nov-1972 Jun

3rd Five-Year Development Plan - Consultative Committee on Agricultural Development

142/70/L

2451 1972 Jun- Aug

Ditto 142/70/L/2

2452 1975 Oct- 1977 Nov

3rd Five-Year Development Plan- Implementation of the Emergency

Economic Plan 1975-1976-1977- Co-ordination Committee for

142/70/0

2453 1970 Mar Ayia Marina (Paphos) Soil Conservation Division

143/70

2454 1970 Mar Καθιέρωσις προτύπου ορθογραφίας και μεταγραφής εις Διεθνές Αλφάβητον των Κυπριακών Γεωγραφικών Ονομάτων και Τοπωνυμίων της Κύπρου

147/70

2455 1970 Mar-1971 Nov

Livestock Exhibitions 150/70

2456 1970 Mar- 1977 Jul

F.A.O.: Constitution and General Rules of 151/70

2457 1970 Nov- 1991 Jun

Entomology G.P. Entomological Collection 154/70

2458 1970 Apr- 1980 Sep

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Social Research Centre)

155/70

Page 172: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2459 1981 Mar- 1983 Nov

Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

(Social Research Centre)155/1970/2

2460 1970 Apr-1971 Jul

Akrounda Land Consolidation 159/70

2461 1971 Oct- 1974 Nov

Ditto 159/70/2

2462 1975 Jan- 1977 Mar

Ditto 159/70/3

2463 1977 Mar- 1980 May

Ditto 159/70/4

2464 1980-1990 Ditto 159/70/5

2465 1970 Apr- 1974 Nov

Phinikaria Land Consolidation 160/70

2466 1975 Mar- 1990 Jul

Ditto 160/70/2

2467 1970 Apr- 1973 Oct

Prastio Kellakiou Land Consolidation 162/70

2468 1970 Apr- 1989 Jun

Reorganization of the Fisheries Department

164/70

2469 1970 Mar- 1979 Feb

Foreshore protection (Law Cap.59) 167/70

2470 1975 Aug- 1987 Apr

Ditto 167/70/2

2471 1987 May- 1992 Apr

Ditto 167/70/3

2472 1970 May-1971 Aug

Morphou Hospital - Erection of 168/70

2473 1970 May- 1972 Oct

Soil Conservation Division - Mavros Kolymbos - Kyperounda

171/70

2474 1970 May- 1977 Jun

Ditto 171/70/2

Page 173: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2475 1970 May-1971 Jan

Land Reclamation and drainage, Ziripillis - Kelokedhara

176/1970

2476 1970 May- 1972 Feb

F.A.O. / Near East Plant Protection Commission

177/70

2477 1972 Feb- Aug

Ditto 177/70/2

2478 1973 Jan- 1986 Nov

Ditto 177/70/3

2479 1970 Jan-1971 May

Akrotiri Feasibility Study, under the British Technical Assistance Programme

178/70

2480 1971 May- Sep

Ditto 178/70/2

2481 1971 Jul-1972 Feb

Ditto 178/70/3

2482 1972 Feb- Apr

Ditto 178/70/4

2483 1972 Apr- 1974 May

Akrotiri Feasibility Study, under the British Technical Assistance Programme

178/70/5

2484 1974 Jun-1975 Aug

Ditto 178/70/6

2485 1975 Aug-1976 Feb

Ditto 178/70/7

2486 1970 Jun- 1979 Mar

Land Consolidation, Arsos Village 182/70

2487 1979 Mar-1980 Jun

Ditto 182/70/2

2488 1980 May- 1984 Mar

Ditto 182/70/3

2489 1984 Mar- 1991 Jun

Ditto 182/70/4

2490 Area benefited by Mavrokolymbos Dam Land Consolidation Scheme

185/70

Page 174: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2491 1970 Jul- 1974 May

Disposal of Hali and other Government Lands - Policy Paper

186/1970

2492 1974 Jun- 1986 Feb

Hali and other Government Lands - Disposal of - Policy Paper

186/70/2

2493 1986 Apr- 1990 Nov

Ditto 186/70/3

2494 1970 Jul- 1991 Oct

Convention (F.A.O.) on the Conservation of the Living Resources of the South-East Atlantic

187/70

2495 1970 Jul- 1972 Feb

Structure and Activities of the Departments 189/70 under the Ministry of Agriculture and Natural Resources

2496 1973 Dec- 1990 Feb

Ditto 189/70/2

2497 1970 Jul- 1974 Nov

Structure and Activities of the Department of Agriculture

189/70/A

2498 1987 Nov- 1989 Feb

Ditto 189/70/A/2

2499 1970 Oct- 1989 Mar

Structure and Activities of Forest Department

189/70/B

2500 1970 Aug- 1988 Jun

Structure and Activities of the Department of: Water Development

189/70/C

2501 1970 Jul- 1989 Jun

Ditto: Veterinary Services 189/70/D

2502 1970 Oct- 1989 Mar

Structure and Activities of: Agricultural Research Institute

189/70/E

2503 1970 Oct- 1989 Mar

Ditto: Fisheries Department 189/70/F

2504 1970 Jul- 1989 Jan

Ditto: Meteorological Service 189/70/G

2505 1970 Oct- 1989 Feb

Ditto: Geological Survey Department 189/70/H

Page 175: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2506 1987 Νον- Structure and Activities Department of: Land Consolidation

189/1970/1

2507 1987 Νον-1988 Jan

Structure and Activities of: Agriculture Insurance Organization

189/70/J

2508 1970 Jul- 1979 Jun

Self-Rising system of sprinkler Irrigation - Establishment of in Cyprus

193/70

2509 1970 Aug-1971 Mar

Army Worm Research Project 199/70

2510 1971 Jan- Sep

Ditto 199/70/2

2511 1971 Sep-1972 Apr

Army Worm Research Project 199/70/3

2512 1972 Apr-1973 Feb

Ditto 199/70/4

2513 1973 Feb-1974 May

Ditto 199/70/5

2514 1974 May- 1977 Oct

Ditto 199/70/6

2515 1970 Aug-1971 May

Frogs Culture Unit - Establishment of 200/70

2516 1970 Aug- 1991 Mar

Joint Water Committee, Republic of Cyprus and Sovereign Base Areas

207/70

2517 1991 May-1992 May

Joint Water Committee, Republic of Cyprus and Sovereign Base Areas

207/70/2

2518 1970 Aug- 1987 Jun

Co-operation between the Minister and the Director General of the Ministry of Agriculture and Co-operation between the Director General of the Ministry of Agriculture and the Heads of Departments

208/70

2519 1970 Aug- 1988 Sep

Land Consolidation - Pano Arodhes Village

210/70

2520 1988 Sep- 1991 Oct

Ditto 210/70/2

Page 176: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2521 1991 Dec-1992 Feb

Land Consolidation - Pano Arodhes Village

210/1970/3

2522 1970 Sep- 1985 Oct

F.A.O. 25th Anniversary 211/70

2523 1985 Oct-1986 Oct

F.A.O. 40th Anniversary 211/70/2

2524 1970 Jul- 1972 Oct

Lefkara Land Consolidation 212/70

2525 1970 Apr- 1972 Jan

Kouklia - Kondea - Kalopsidha - Lysi: Controlled Area under the Water Legislation (Special Measures) Law

214/70

2526 1970 Jun- 1972 Jan

Kiti Dam Area Controlled under the Water Legislation (Special Measures) Law 32/64 and 35/65

215/70

2527 1970 Jun- 1979 Feb

Polemidhia - Yermasoyia Controlled Area under the Water Legislation (Special Measures) Law

216/70

2528 1970 Sep- 1987 Jun

European Agreement on the Restriction of the use of certain Detergents in washing preparations

223/70

2529 1970 Sep- 1983 Aug

Troodos Area Scheme 224/70

2530 1983 Aug- 1985 Oct

Ditto 224/70/2

2531 1985 Nov- 1989 Jul

Ditto 224/70/3

2532 1989 Feb- 1992 May

Ditto 224/70/4

2533 1970 Jun-1971 Jul

Fish Culture Unit - Establishment of by Mr G.A. Nicolaides

228/70

2534 1971 Jul- 1990 Jan

Ditto 228/70/2

2535 1990 Jan- Mar

Ditto 228/70/3

Page 177: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2536 1970 May-1971 Dec

Fish Culture Unit - Establishment of by Mr Georgios Michael

229/1970

2537 1971 Nov- 1979 Apr

Ditto 229/70/2

2538 1970 Sep-1971 May

Industrial Unit for Sterilized Milk - Proposed establishment of by Mini-Maxi Ltd

231/70

2539 1970 Oct-1971 Oct

Donations for the Erection of a Statue in Honour of Panayiotis Yennadios

232/70

2540 1970 May- 1972 Feb

Geological Survey Department brought under the Ministry of Agriculture and Natural Resources

233/70

2541 1972 Feb- 1987 Sep

Ditto 233/70/2

2542 1970 Oct- 1972 Oct

Water Problem of Western Mesaoria (Morphou Area)

234/70

2543 1972 Oct- 1976 Sep

Ditto 234/70/2

2544 1970 Oct-1971 Jul

Apostolos Andreas Main State Forest - Development of

236/70

2545 1970 Sep-1971 Dec

Morphou - Tylliria Feasibility studies 237/70

2546 1972 Jan- Mar

Ditto: U.N. Special Fund Project CYP.13 237/70/2

2547 1972 Mar- Sep

Ditto 237/70/3

2548 1972 Sep-1973 Mar

Ditto 237/70/4

2549 1973 Feb- Jun

Ditto 237/70/5

2550 1973 Jul- Nov

Ditto 237/70/6

Page 178: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2551 1973 Νον- 1976 Jan

Morphou - Tylliria Feasibility studies 237/1970/7

2552 1976 Jan- Apr

Ditto 237/70/8

2553 1972 Jul- 1974 Apr

Ditto:- U.N. Special Fund Project CYP.13- Plan of operation

237/70/A

2554 1972 Oct-1973 Mar

Ditto:- Co-ordination Committee- Reports on

237/70/B

2555 1973 Mar- Aug

Ditto 237/70/B/2

2556 1973 Aug-1974 May

Ditto 237/70/B/3

2557 1974 May-1975 Jan

Ditto 237/70/B/4

2558 1975 Jan- Jan

Ditto 237/70/B/5

2559 1973 Jun-1974 Nov

Ditto: Personnel 237/70/C

2560 1974 Jun- Jul

Morphou Irrigation Project - Acquisition of Land

237/70/D

2561 1970 Nov- 1985 Nov

Research on Bluetongue in Cyprus 246/70

2562 1970 Nov- 1992 Jun

Private Drillers and Drilling Rigs - Legislation for the control of - Illegal Drilling

247/70

2563 1970 Mar-1971 Dec

Lease of Forest Land at Cape Greco to Somera Company

249/70

2564 1972 Jun- 1983 May

Ditto 249/70/2

2565 1983 May- 1992 Jun

Ditto 249/70/3

Page 179: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2566 1968 Dec- 1976 Sep

Installation of a Seismic station in Cyprus 258/1970

2567 1976 Sep- 1978 Oct

Ditto 258/70/2

2568 1978 Dec- 1980 Dec

Ditto 258/70/3

2569 1981 Jan- 1990 May

Ditto 258/70/4

2570 1990 Nov- 1992 Apr

Ditto 258/70/5

2571 1970 Nov- 1982 Jan

F.A.O. Activities in the European Region: F.A.O. Activities General Paper

262/70

2572 1982 Oct- 1992 May

Ditto 262/70/2

2573 1970 Dec- 1973 Jul

Paphos - Limassol - Larnaca - Famagusta Diversion Scheme

265/70

2574 1973 Jul- 1976 Nov

Southern Conveyor Project 265/70/2

2575 1976 Nov-1977 Apr

Paphos - Limassol - Larnaca - Famagusta Diversion Scheme - Southern Conveyor Project

265/70/3

2576 1977 Mar-1978 Aug

Ditto 265/70/4

2577 1978 Aug-1979 Mar

Paphos - Limassol - Larnaca - Famagusta Diversion Scheme - Southern Conveyor Project

265/70/5

2578 1979 Mar- Nov

Ditto 265/70/6

2579 1979 Nov-1980 Apr

Ditto 265/70/7

2580 1980 Apr- Jun

Ditto 265/70/8

Page 180: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2581 1980 Apr- Jun

Paphos - Limassol - Larnaca - Famagusta Diversion Scheme - Southern Conveyor Project

265/1970/9

2582 1980 Jun- Sep

Ditto 265/70/10

2583 1980 Sep-1981 May

Ditto 265/70/11

2584 1981 May- Aug

Ditto 265/70/12

2585 1981 Aug- Oct

Ditto 265/70/13

2586 1981 Sep-1982 Apr

Ditto 265/70/14

2587 1982 Mar- Oct

Ditto 265/70/15

2588 1982 Sep-1983 Jan

Ditto 265/70/16

2589 1983 Jan- Mar

Ditto 265/70/17

2590 1983 Mar- Aug

Ditto 265/70/18

2591 1983 Aug- Dee

Paphos - Limassol - Larnaca - Famagusta Diversion Scheme - Southern Conveyor Project

265/70/19

2592 1984 Jan-1985 Apr

Ditto 265/70/20

2593 1985 Mar- 1991 Mar

Southern Conveyor Project 265/70/21

2594 1991 Aug-1992 Feb

Southern Conveyor Project 265/70/22

2595 1978 Jun- 1982 Sep

Southern Conveyor Project - Personnel 265/70/A

Page 181: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ANRI

This margin not to be used 2596

2597

2598

2599

2600

2601

2602

2603

[2604]

2605

2606

2607

Date

1982 Sep- 1984 Sep

1984 Aug-1985 Jan

1985-1989

1970 Nov-1971 Aug

1971 Aug-1972 Apr

1972 Apr- 1976 Jan

1976 Jan- 1979 Jun

1979 May-1980 Jun

1980-1987

1970 Nov-1971 Oct

1970 Oct- 1974 Aug

1974 Nov- 1977 Jan

Description

Southern Conveyor Project - Personnel

Ditto

Ditto

Water Administration - Revision of Legislation of

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

K.A.1996

Development Projects - Control of Settings up of a unit for under the Planning Bureau

Integrated Control Programme of Citrus Pests

Ditto

Former Reference

265/1970/A/2

265/70/A/3

265/70/A/4

266/70

266/70/2

266/70/3

266/70/4

266/70/5

266/70/6

268/70

271/70

271/70/2

Page 182: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

1971

2608 1970 Dec- 1972 May

Agricultural Provident Fund 1971 12/1971

2609 1972 Mar- Νον

Annual Report for the Year 1971 Department of Agricultural

27/71

2610 1971 Dec- 1974 Feb

Brief Annual Report 1971 Department of Agricultural

27/71/A

2611 1971 Jan- 1977 May

European Convention on the Protection of International Fresh Water against Pollution meetings of an Ad-Hoc Committee (Council of Europe) for the preparation of

104/71

2612 1977 Apr- 1987 May

Ditto 104/71/2

2613 1970 Dec- 1973 Apr

Khirokitia Dam 107/71

2614 1970 Dec- 1995 Sep

Σωτηριάδειο και Σέργειο Βραβείο 108/71

2615 1969 May- 1971 Oct

Visit of Mr. Francisco Aguino, Executive Director of F.A.O. - W.F.P. to Cyprus in May 1971

111/71

2616 1971 Apr- Jun

Registration and Survey of Vineyards, 1971

113/71

2617 1971 Jul- 1973 Mar

Registration and Survey of Vineyards, 1971

113/71/2

2618 1973 Feb- 1989 Sep

Ditto 113/71/3

2619 1989 Nov- 1992 Mar

Ditto 113/71/4

2620 1992 May- 1994 Apr

Ditto 113/71/5

2621 1994 Apr-1995 Apr

Ditto 113/71/6

Page 183: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2622 1971 Feb- 1973 Feb

Mineral Resources in Cyprus 115/1971

2623 1973 Jan- 1980 Jan

Ditto 115/71/2

2624 1980 Mar- 1996 Oct

Ditto 115/71/3

2625 1971 Jan- 1978 Mar

Viticulture and Oenology Development of (Vine Replanting Scheme)

116/71

2626 1978 Mar-1979 Mar

Ditto 116/71/2

2627 1979 Mar-1980 Apr

Ditto 116/71/3

2628 1980 Apr-1981 Feb

Ditto 116/71/4

2629 1981 Feb- Jun

Ditto 116/71/5

2630 1981 Jun-1982 Jun

Viticulture and Oenology Development of (Vine Replanting Scheme)

116/71/6

2631 1982 Jun-1983 Sep

Ditto 116/71/7

2632 1983 Sep-1984 Dec

Ditto 116/71/8

2633 1985 Feb- 1987 Jun

Ditto 116/71/9

2634 1987 Jul- 1989 Aug

Ditto 116/71/10

2635 1989 Aug-1990 Aug

Ditto 116/71/11

2636 1990 Sep- 1993 Jan

Ditto 116/71/12

2637 1993 Jan- 1997 Apr

Ditto 116/71/13

Page 184: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2638 1970 Oct- 1976 Mar

Morphou Bay - Pollution of - Measures for the protection of

117/1971

2639 1971 Jan- Jul

Statute of the European Farmers - Sub Committee of the Council of Europe for the preparation of

118/71

2640 1971 Oct- 1987 Nov

Ditto 118/71/2

2641 1971 Feb- 1976 Feb

Kyrenia Range, Water Resources - Reports by Dr. Frank Dixey

120/71

[2642] 1971 Jan- Feb

An Investigation into a ground-water supply for Famagusta in the Vasilikos - Tremithos Area. Report by Dr. Frank Dixey

Wanting

121/71

[2643] 1970 Nov-1971 Apr

Ayios Loucas Main State Forest - Development of

Wanting

123/71

2644 1974 Jan- Feb

Development of Rural Land granded to Government by the Archbishopric Questionnairs: Nicosia (1-97)

129/71/A/1

2645 1974 Mar Ditto: Kyrenia (1-14), Famagusta (1-30), Larnaca (1-29)

129/71/A/2

2646 1971 Jun- 1973 Jun

Development of Rural Land granted to Government by the Archbishopric

129/71

2647 1973 Jun- 1975 May

Ditto 129/71/2

2648 1975 Jun1976 May

Ditto 129/71/3

2649 1976 May-1977 Apr

Ditto 129/71/4

2650 1977 May- 1979 May

Ditto 129/71/5

2651 1979 Jul- 1981 Feb

Ditto 129/71/6

Page 185: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2652 1976 May- 1981 Nov

Development of Rural Land granted to Government by the Archbishopric

129/1971/7

2653 1981 Oct-1982 Dec

Development of Rural Land granted to Government by the Archbishopric

129/71/8

2654 1982 Dec- 1984 Jan

Ditto 129/71/9

2655 1983 Dec- 1985 Apr

Ditto 129/71/10

2656 1985 Feb-1986 Jan

Ditto 129/71/11

2657 1986 Mar- 1997 Mar

Ditto 129/71/12

2658 1970 Jun- 1995 Jul

Establishment of fish farms Loans for terms and conditions for

131/71

2659 1971 Feb- 1974 Mar

Grey Mullet, Production o f- Assistance from the

132/71

2660 1971 Mar- 1974 Oct

9th F.A.O. European Regional Conference to be held in Lausanne, Switzerland 7-12.10.1974

134/71

2661 1971 Mar- 1997 Feb

International Union of Geological Sciences

138/71

2662 1975 Nov- 1977 Jun

Kissonerga - Soil Conservation Works 140/71

2663 1971 Mar- Jun

Cyprus Water Planning Project Paphos Feasibility Study phase B

143/71

2664 1971 Jul- Sep

Cyprus Water Planning Project Paphos Feasibility Study phase B

143/71/1

2665 1971 Jun- Aug

Ditto 143/71/2

2666 1971 Aug- Nov

Ditto 143/71/3

2667 1971 Nov-1972 Feb

Ditto 143/71/4

Page 186: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2668 1972 Feb- Sep

Cyprus Water Planning Project Paphos Feasibility Study phase B

143/1971/5

2669 1972 Sep-1973 Jul

Ditto 143/71/6

2670 1973 Aug-1974 Jan

Ditto 143/71/7

2671 1974 Feb-1975 Jul

Ditto 143/71/8

2672 1971 Mar- 1988 Nov

Date Palm - Growing of in Cyprus 144/71

2673 1994 Nov- 1997 Feb

Ditto 144/71/2

2674 1971 Mar-1972 Feb

F.A.O. Seminar of Agricultural by Products Utilization - to be held in Cyprus in 1971

146/71

2675 1972 Feb- Jul

Ditto 146/71/2

2676 1971 Mar Water Conservation Area Yiolou - Yiolou - Skoulli

148/71

2677 1971 Mar- 1985 Jan

Khirokitia treatment Works 150/71

2678 1985 May- 1990 Jun

Ditto 150/71/2

2679 1990 Jun- 1995 Feb

Ditto 150/71/3

2680 1971 Mar- 1986 Sep

Lefkara, Khirokitia, Phrenaros Pipeline 151/71

2681 1971 Mar- 1991 Feb

Pedhieos River - Irrigation Distribution System

152/71

2682 1971 Mar- 1975 Apr

Production of Organic Fertilizer from Town Refuse - Establishment of a plant for

153/71

Page 187: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2683 1971 Mar- 1977 Jan

Anarita (Paphos) Soil Conservation Works

154/1971

2684 1971 Feb- 1979 Jun

Natural History Museum a: Collection of embalmed birds 1971 b: Collection of Insects

155/71

[2685] DittoK.A.2005

155/71/2

2686 1971 Apr-1972 Apr

International Federation of Olive Growers

157/71

2687 1971 Mar- 1995 Apr

Agreement for cultural, economic and technical co-operation between the Government of the Republic of Cyprus And the Government of Italy.

158/71

2688 1996 Jan- 1996 Nov

Ditto 158/71/2

2689 1969 Nov- 1972 Nov

Syrianochori Soil Conservation Works - River Training at Syrianokhori, Serrachis, Ovghos River

160/71

2690 1971 Mar- 1974 Apr

Ditto 160/71

2691 1972 Oct Ditto 160/71/2

2692 1971 Mar- 1989 Sep

Meetings of the Director General with Senior Officers of the Ministry

161/71

2693 1995 May- Jun Ditto 161/71/2

2694 1971 Mar- Sep

F.A.O. 16th Session of Conference 163/71

2695 1971 Jul- Sep

Ditto 163/71/2

2696 1971 Sep- Nov

Ditto 163/71/3

2697 1971 Nov-1972 Mar

Ditto 163/71/4

Page 188: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ANRI

This margin

not to be

used2698

2699

2700

2701

2702

2703

2704

2705

2706

2707

2708

2709

2710

Date

1972 Feb

1971 Apr- 1974 Apr

1974 May-1975 Apr

1975 Apr- 1979 Mar

1979 Mar- 1988 Jul

1988 Aug-1989 Nov

1990 Feb- Nov

1991 Jan- 1993 Jun

1993 Jun- 1995 Mar

1995 Aug-1996 Oct

1971 Apr- 1974 Mar

1974 Nov- 1981 Mar

1981 Apr-1982 Apr

Description

F.A.O. 16th Session of Conference

Man and the Bioshere - Unesco's Programme on - National Committee for

Man and the Bioshere - Unesco's Programme on - National Committee for

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

F.A.O. - Organization and Administration of Agricultural Research in the Near East Region Study and Meetings on - International Agricultural Research

Ditto

Ditto

ANRI

Former Reference

163/1971/5

170/71

170/71/2

170/71/3

170/71/4

170/71/5

170/71/6

170/71/7

170/71/8

170/71/9

173/71

173/71/2

173/71/3

2711 1982 Apr- 1983 Jun

Ditto 173/71/4

Page 189: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2712 1983 Aug- 1995 Mar

F.A.O. - Organization and Administration of Agricultural Research in the Near East Region Study and Meetings on - International Agricultural Research

173/1971/5

2713 1995 Aug- 1997 Dec

Ditto 173/71/6

2714 1971 Apr- Jun

Improvement of Agriculture in the Eastern Mesaoria Plan Report by Abdullah Arar F.A.O. - Regional Land and Water Development Officer

174/71

2715 1971 Apr- 1975 Feb

F.A.O. - Regional Fishery Programme for the Development of Fisheries in the Near East Region - Assistance for the Development of Fisheries in Cyprus

175/71

2716 1973 Dec- 1975 Sep

Drilling and Investigations for Ground Water - Committee for

176/71 /B

2717 1975 Jun- 1977 Apr

Ditto 176/71/B/2

2718 1977 Apr- 1979 Dec

Ditto 176/71/B/3

2719 1980 Apr- 1984 Jul

Ditto 176/71/B/4

2720 1984 Aug- 1991 Aug

Ditto 176/71/B/5

2721 1991 Sep- 1997 May

Ditto 176/71/B/6

2722 1971 Apr- 1988 Dec

Agreement for Co-Operation in the field of Culture, Science Education between the Government of the Republic of Cyprus and the Government of the Czechoslovak Socialist Republic

178/71

2723 1990 Feb- 1997 Feb

Ditto 178/71/2

2724 1971 Apr- Jun

Assessed values for Properties 179/71

Page 190: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin

not to be

used

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2725 1971 May-1972 Feb

Fish Culture Unit Establishment of by Mr. Akis Christoforou and others Lease of Forest Land for

180/1971

2726 1971 Jul-1972 Feb

Brucellosis Control of - Report by Dr. Alton - bl.2

183/71

2727 1972 Feb- Nov

Ditto 183/71/2

2728 1972 Dec- 1974 Apr

Ditto 183/71/3

2729 1974 Apr- 1976 Aug

Ditto 183/71/4

2730 1976 Aug- 1979 Dec

Ditto 183/71/5

2731 1978 Feb- Dee

Ditto 183/71/6

2732 1979 Jan-1980 May

Ditto 183/71/7

2733 1980 May-1981 Jul

Ditto 183/71/8

2734 1981 Aug-1982 Jul

Brucellosis Control of - Report by Dr. Alton - bl.2

183/71/9

2735 1982 Aug- 1985 May

Ditto 183/71/10

2736 1985 Mar- 1990 Jan

Ditto 183/71/11

2737 1990 Jan- 1997 Jan

Ditto 183/71/12

2738 1971 May-1972 May

Join Sixth Sessions of the F.A.O.Near East Commission on Agricultural Statistics and the Near East Commission on Agricultural Planning to be held in Cyprus 24.4.72 - 4.5.72

186/71

2739 1972 Apr- May

Ditto (Reports) 186/71/2

Page 191: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2740 1972 May- Sep

Join Sixth Sessions of the F.A.O.Near East Commission on Agricultural Statistics and the Near East Commission on Agricultural Planning to be held in Cyprus 24.4.72 -4.5.72

186/1971/3

2741 1971 May- 1977 Sep

Athalassa Forest Park Area Scheme 187/71

2742 1971 Aug Athalassa Regional Park - Draft Report

187/71

2743 1977 Oct- 1985 May

Athalassa Forest Park Area Scheme 187/71/2

2744 1984 Mar- 1988 Jun

Ditto 187/71/3

2745 1988 May- Jun

Ditto 187/71/4

2746 1988 Apr-1989 May

Athalassa Forest Park Area Scheme 187/71/5

2747 1989 May- Jul

Ditto 187/71/6

2748 1989 Jul- Nov

Ditto 187/71/7

2749 1989 Nov-1990 Jan

Ditto 187/71/8

2750 1990 Jan- May

Ditto 187/71/9

2751 1990 May- Aug

Ditto 187/71/10

2752 1990 Jun-1991 Mar

Athalassa Forest Park Area Scheme 187/71/11

2753 1991 Jan-1992 Sep

Ditto 187/71/12

2754 1992 Sep- 1995 Aug

Ditto 187/71/13

Page 192: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2755 1995 Sep- 1997 Mar

Athalassa Forest Park Area Scheme 187/1971/14

2756 1971 May- 1978 Nov

World Wildlife Fund 189/71

2757 1969 Jun- Jul

Policy Regarding Drilling of Boreholes for Water Supplies and disposal of Water to Local Bodies

191/71

2758 1971 May- 1976 Jan

Co-Operative Agreement between the MANR and the Arid Lands - Agricultural Development Program of the Ford Foundation to Strengthen Research and Production Programs

193/71

[2759]

Wanting

194/71

2760 1971 May- 1979 Jul

World Veterinary Association 195/71

2761 1996 May- Jun

Ditto 195/71/2

2762 1971 Jun- 1983 Apr

Vasa (Kilaniou) Land Consolidation 197/71

2763 1971 Jun- 1976 May

Solea Valley, Agios Nicolaos Dam 198/71

2764 1971 Jun- 1989 Apr

Agricultural Awards 199/71

2765 1989 Aug- 1996 Jul

Ditto 199/71/2

2766 1971 Jun- 1977 Sep

Conventions G.P. 202/71

2767 1978 Feb- 1990 May

Ditto 202/71/2

2768 1971 Jun- 1982 Feb

Fish Culture Unit Establishment of Mr Charalambos Mylonas of Nicosia - Lease of Forest Land For

205/71

Page 193: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin

not to be

used

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2769 1982 Sep- 1997 Mar

Fish Culture Unit Establishment of Mr Charalambos Mylonas of Nicosia - Lease of Forest Land For

205/1971/2

2770 1971 Jul- 1989 Mar

Combined Water Supply Scheme Skarinou - Ayios Theodoros - Alaminos

207/71

2771 1971 Jul-1972 Apr

F.A.O. - European Commission for the Control of Foot and Mouth Disease XIV Session of the Executive Committee meeting to be held in Cyprus in 1972

211/71

2772 1971 Aug- 1979 Mar

Lymbia Dam 212/71

2773 1979 Mar- 1981 May

Ditto 212/71/2

2774 1981 Apr- 1992 Nov

Ditto 212/71/3

2775 1992 Dec- 1996 Apr

Ditto 212/71/4

2776 1971 Aug-1972 Sep

Lamb Milk Replaces Demonstration in Cyprus - Proposals for an Agreement between the National Renderers Association and the Ministry of Agriculture Cyprus

214/71

2777 1971 Sep- 1980 Apr

Nissou Regional Water Supply Scheme Serving Lymbia - Shia - Kornos - Pyrga - Mosphiloti - Psevdas

216/71

2778 1980 Apr- 1997 Feb

Ditto 216/71/2

2779 1971 May- Sep

Damages caused by mines 217/71

2780 1971 Oct- 1976 Jan

Ditto 217/71/2

[2781] 217/71/3

Wanting

Page 194: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2782 1992 Oct- 1997 Apr

Damages caused by mines 217/1971/4

2783 1971 Oct- 1973 Sep

F.A.O. Animal Production and Health Development Centre in the Near East (NEATEC) (Previously named) Near East Animal Health Institute - Correspond, in file 64/65

229/71

2784 1973 Sep-1974 Aug

Ditto 229/71/2

2785 1974 Aug-1975 Aug

Ditto 229/71/3

2786 1975 Aug-1976 Mar

Ditto 229/71/4

2787 1976 Apr-1977 Apr

Ditto 229/71/5

2788 1977 Apr-1978 Sep

Ditto 229/71/6

2789 1978 Apr- 1980 Mar

Ditto 229/71/7

2790 1980 Mar- 1982 Jul

Ditto 229/71/8

2791 1982 Nov- 1986 Sep

F.A.O. Animal Production and Health Development Centre in the Near East (NEATEC) (Previously named) Near East Animal Health Institute - Corresp. in file 64/65

229/71/9

2792 1986 Sep- 1988 Sep

Ditto 229/71/10

2793 1988 Nov- 1997 Feb

Ditto 229/71/11

2794 1971 Oct- 1979 Jun

Dhypotamos Dam site 231/71

2795 1981 Dec-1982 Oct

Ditto 231/71/2

Page 195: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2796 1982 Νον- 1997 Apr

Dhypotamos Dam site 231/1971/3

2797 1971 Oct- 1988 Aug

Grain Silos 234/71

2798 1988 Sep- 1994 Jun

Ditto 234/71/2

2799 1971 Nov- Dee

Standard Agreement on Operational Assistance between the United Nations and other International Organizations and the Government of the Republic of Cyprus

237/71

2800 1971 Nov- 1997 Feb

Water Pollution Control of 238/71

2801 1971 Oct- 1976 May

Country Programme Proposal for United Nations Development Programme Assistance: 1972-1976, 1977-1981

239/71

2802 1976 Aug- 1982 Sep

Ditto: 1982-1986, UND.P/IPF Assistance

239/71/2

2803 1982 Sep- 1987 Feb

Ditto 239/71/3

2804 1971 Nov- 1979 Jun

Usage of Dams for Various Purposes other than Irrigation

242/71

2805 1979 Jul- 1985 Mar

Ditto 242/71/2

2806 1985 Mar- 1987 Jan

Ditto 242/71/3

2807 1987 Jan-1988 Oct

Ditto 242/71/4

2808 1988 Jan- 1997 Jan

Ditto 242/71/5

2809 1988 Nov- 1997 Mar

Ditto 242/71/A

Page 196: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2810 1971 Νον- 1975 Mar

Production of good quality milk - Scheme for the Encouragement

243/1971

2811 1971 Νον- 1973 Jun

Fish Culture Unit Establishment of by Mr. Andreas lacovides of Kakopetria - Lease of Forest Land for

244/71

2812 1971 Νον- 1981 Apr

Προβλήματα σχετικά με έργα Υδατικής Αναπτύξεως και ο Τούρκικος Παράγων

245/71

[2813] Ομοίως

Κ.Α.2010

245/71/2

2814 1971 Νον- 1978 Jun

Forage Dehydration Plant Drying of Lucerne - Agricultural by products and other wastes

249/71

2815 1971 Dec- 1988 May

F.A.O. World Food Programme Emergency Food Supply Scheme

252/71

2816 1971 Dec- 1976 Oct

Project for the production of out-of-season high valued crops

253/71

2817 1971 Dec- 1978 Apr

Touristic Areas - Water Supply to 254/71

2818 1978 May- 1996 Aug

Ditto 254/71/2

2819 1971 Dec- 1988 Oct

Fishing Vessels (Registration, Sales, Tranfer and Mortgage) Law 77/1971

255/71

2820 1991 Nov- 1996 Feb

Ditto 255/71/2

2821 1971 Nov- 1973 Jun

Agricultural Provident Fund 19721972

12/1972

2822 1972 Jan- 1976 Sep

Agricultural Training Centre at Margo Farm

101/72

Page 197: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2823 1971 Dec- 1973 Mar

Institute of Humman Sciences Boston College - Conference on Environmental Consideration of Developing Nations to be held in Cyprus

103/1972

2824 1971 Dec Loutros Dam 104/72

2825 1972 Jan-1973 Dec

Arakapas Dam 105/72

2826 1973 Dec- 1985 Nov

Ditto 105/72/2

2827 1986 Mar- 1996 Nov

Ditto 105/72/3

2828 1973 Jan- Jun

Yermasoyia Dam 108/72

2829 1972 Jan- 1979 May

Cyprus Continental Shelf 109/72

2830 1972 Jan- 1990 Jan

Kalavasos Dam 110/72

2831 Film on Water use: The Story of a Drop (File given to the Land Consolidation Department on 2.5.80

111/72

2832 1973 May- 1982 Sep

Film on Water use: The story of a Drop

111/72/2

2833 1972 Jan- 1975 Mar

F.A.O. Committee on Agriculture 112/72

2834 1975 Mar- 1979 May

Ditto 112/72/2

2835 1980 Dec- 1983 Nov

Ditto 112/72/3

2836 1985 Nov- 1993 Nov

Ditto 112/72/4

Page 198: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin

not to be

used

G

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2837 1984 Νον-1985 Apr

F.A.O. Committee on Agriculture: 8th Session, Rome 18.2 - 2.3.85

112/1972/A

2838 1987 Mar- Apr

Ditto: 9th Session, Rome 23.3 -1.4.87 112/72/B

2839 1988 Oct-1989 May

Ditto: 10th Session, Rome 26.4 - 5.5.89 112/72/C

2840 1991 Feb- May

Ditto: 11th Session, Rome 22.4 - 30.4.91 112/72/D

2841 1993 Jan- May

Ditto: 12th Session, of the Committee, Rome, Italy, 26.4 - 4.5.93

112/72/E

2842 1995 Jan- Apr

Ditto: 13th Session, Rome 27.3 - 31.3.95 112/72/F

2843 1997 Feb- Sep

Ditto: 14th Session 112/72/G

2844 1972 Feb-1973 Jul

Fish Culture Unit Establishment of by Mr. Makis Christou - Lease of Forest Land for

117/72

2845 1972 Feb- Jun

Registration and Survey of Cereals for the Crop Year 1971-1972

118/72

2846 1972 Feb- 1978 Aug

Council of Europe Committee of Experts on the Protection of Animals - The European Convention for the Protection of Animals kept for Farming Purposes

125/72

2847 1978 Sep- 1982 May

Ditto 125/72/2

2848 1982 May- 1991 Apr

Ditto 125/72/3

2849 1991 Apr- 1996 Sep

Ditto 125/72/4

2850 1996 Dec-1997 Apr

Ditto 125/72/5

Page 199: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2851 1971 Νον-1972 Mar

Visit to Cyprus of Mr. M.A. Nour Assistant Director - General of F.A.O. for Near East Affairs

127/1972

2852 1972 Mar-1973 Jul

Gaidhouras - Land Consolidation 128/72

2853 1972 Mar- 1993 Aug

Control of fires in the Country side 134/72

2854 1993 Sep-1994 Feb

Ditto 134/72/2

2855 1994 Feb- 1996 Dec

Ditto 134/72/3

2856 1972 Oct-1973 Jun

F.A.O./I.A.E.A. Symposium on Isotopes and Radiation Techniques in Soil Physics, Irrigation and Drainage Problems to be held in Cyprus: 1973

136/72/1

2857 1973 Jun- Sep

Ditto: 3 - 7 September 1973 136/72/2

2858 1990 Apr- 1996 May

Silage Making 137/72

2859 1972 Apr- Jul

Pilot Plant for the Utilization of Carobs - Joint Project between the Cyprus Government and Tate and Lyle Ltd.

141/72

2860 1972 Jun- 1975 Aug

Mixed Farming Project Scheme for the Relief of Turkish Stricken Areas, by Granting Government Assistance to the Stock Farmers who completed 5 Years Participation in the Project

144/72

2861 1972 Jun- 1982 Dec

Food and Nutrition - Government Committee on

149/72

2862 1989 Aug- Sep

Ditto 149/72/2

Page 200: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2863 1972 Jul- 1992 Aug

Treaty of Friendship and Financial Relations between Cyprus - U.S.A.

151/1972

2864 1972 Jun- 1978 May

International Union for the Protection of New Plants Varieties - International Convention for the Protection of New Plants Varieties

152/72

2865 1978 May-1979 May

Ditto 152/72/2

[2866] DittoWantingK.A.2006

152/72/3

2867 1972 Jul- 1983 Dec

Regional Combined Water Supply Scheme Serving the Villages: Tricomo, Boghaz, Gastria, Arnadhi, Spathariko Ayios Georghios, Limnia, Ayios Serghios, Styllos, Engomi, Trypimeni - Regional Scheme

153/72

2868 1972 Aug- 1975 May

Convention for the Protection of the World - Cultural and Natural Heritage

163/72

[2869] DittoWantingK.A.2006

163/72/2

2870 1972 Sep- 1983 Apr

Council of Europe - Europian soil Charter study group of soil conservation

165/72

2871 1972 Sep-1973 Jun

Technical Session on Table Grapes to be held in Cyprus in July 1973 - Organized by the International Wine and Vine Office

167/72

2872 1973 Jun- Dec

Ditto 167/72/2

2873 1973 Dec Ditto 167/72/3

2874 1972 Sep- 1984 Aug

Poultry Hygiene Scheme 168/72

2875 1989 Oct-1990 Nov

Ditto 168/72/2

Page 201: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ANRI

This margin

not to be

used

o

2876

2877

2878

2879

2880

2881

2882

2883

2884

2885

[2886]

2887

2888

2889

2890

[2891]

Date

1972 Sep-1973 Sep

1973 Sep

1972 Aug-1973 Sep

1973 Sep- Dee

1973 Dec-1974 Mar

1972 Oct-1973 Sep

1973 Sep-1974 Oct

1974 Oct- 1976 Jan

1976 Jan- 1984 May

1984 Jun- 1986 Oct

1988 Dec- 1993 May

1993 May- 1996 Oct

1972 Oct- 1979 Dec

1979 Dec- 1985 Nov

Description

F.A.O. - 17th Session of the Conference, Rome - November 1973

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Nature Conservation in Cyprus

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

DittoWanting

Ditto

Ditto

Potato - Growers Problems of

Ditto

Ditto

Wanting

ANRI

Former Reference

169/1972

169/72/2

169/72/3

169/72/4

169/72/5

172/72

172/72/2

172/72/3

172/72/4

172/72/5

172/72/6

172/72/7

172/72/8

173/72

173/72/2

173/72/3

Page 202: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2892 1972 Νον- 1997 May

Plant Protection Associations General Papers

175/1972

2893 1973 Apr-1974 Jun

Plant Protection Association of Olive Pests - Agricultural Area: Neo-Khorion Kythreas serving the villages, Neo-Khorion - Voni - Palekythro - Trachoni

175/72/1

2894 1973 Apr- 1989 Feb

Ditto : Akaki serving the villages Akaki - Menico - Avlona

175/72/2

2895 1972 Oct-1973 Dec

Ditto: Tymbou 175/72/3

2896 1973 Apr- Aug

Ditto: Tseri 175/72/4

2897 1972 Nov- 1986 Aug

Ditto: Kyrenia serving the villages Kyrenia - Ayios Georghios - Trimithi - Karmi - Thermia

175/72/5

2898 1972 Nov- 1974 May

Ditto: Ayios Epiktitos serving the villages Ayios Epiktitos, Thermia, Klepini, Bella-Paiss

175/72/6

2899 1974 May Ditto: Akanthou 175/72/7

2900 1972 Nov Plant Protection Association of Cereal Pests - Agricultural Area: Kormakitis serving the villages Kormakitis, Myrtou, Dhiorios, Karpashia, Panagra

175/72/8

2901 1972 Nov- Dee

Ditto: Dhicomo serving the villages Dhicomo, Koutsoventis, Sykhari, Vouno

175/72/9

2902 1972 Dec Ditto: Kontemenos serving the villages Kontemenos, Ayios Ermolaos, Sysklipos, Asomatos, Larnaca tis Lapithou

175/72/10

2903 1972 Nov Plant Protection Association of Cereal Pests - Agricultural Area: Yerolakkos serving the villages Yerolakkos, Ayios Vassilios, Skylloura, Ayia Marina, Mammari, Dhenia

175/72/11

Page 203: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2904 1972 Nov Plant Protection Association of Cereal: Pests - Agricultural Area: Mia Milia serving the villages Mia Milia, Kaimakli, Eylenja, Neon Khorion

175/1972/12

2905 1972 Nov Ditto: Exo-Metochi serving the villages Exo-Metochi, Voni, Trachoni, Palekythro

175/72/13

2906 1973 Aug-1974 May

Plant Protection Association of Olive Pests - Agricultural Area: Kythrea

175/72/14

2907 1973 May- 1994 May

Plant Protection Association of Vines Pests - Agricultural Area: Pissouri

175/72/15

2908 1973 Dec- 1975 Apr

Plant Protection Association of Cereal Pests - Agricultural Area: Stylli

175/72/16

2909 1973 Dec- 1975 Apr

Ditto: Acheritou 175/72/17

2910 1973 Dec- 1975 Apr

Ditto: Mousoulita 175/72/18

2911 1973 Dec- 1975 Apr

Ditto: Gaidhouras 175/72/19

2912 1973 Dec- 1975 Apr

Ditto: Limnia 175/72/20

2913 1973 Dec- 1975 Apr

Ditto: Strongylos 175/72/21

2914 1973 Dec- 1975 Apr

Ditto: Kalopsidha 175/72/22

2915 1973 Dec- 1975 Apr

Plant Protection Association of Cereal Pests - Agricultural Area: Vatyli

175/72/23

2916 1974 Feb-1975 Apr

Ditto: Peristeronopiyi 175/72/24

2917 1975 Apr Ditto: Pyrga - Famagusta 175/72/25

2918 1973 Dec- 1975 Apr

Ditto: Prastio - Famagusta 175/72/26

Page 204: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2919 1976 Jul- 1991 May

Plant Protection Association of Olive Pests - Agricultural Area: Lythrodontas

175/1972/27

2920 1978 Apr- 1997 Nov

Ditto: Serving the villages Evrychou, Korakou, Linou, Phlasou, Katydhata

175/72/28

2921 1978 May- 1995 Jul

Ditto: Mazotos 175/72/29

2922 1979 May- 1984 Aug

Ditto: Aredhiou, Malounta, Klirou 175/72/30

2923 1979 May- 1983 Jan

Ditto: Kornos, Dhelikipos 175/72/31

2924 1979 Dec- 1995 Jul

Ditto: Anaphotia*

175/72/32

2925 1980 Mar- 1995 Jul

Ditto: Analiontas, Mathiatis, Shia 175/72/33

2926 1980 Mar- 1995 Oct

Ditto: Peristerona, Orounda, Kato Moni

175/72/34

2927 1980 Mar- 1988 Mar

Ditto: Pera Orinis, Episkopio, Politiko, Ayios loannis, Agrokipia, Kalo Khorion (Klirou)

175/72/35

2928 1980 Jun- 1984 Jan

Plant Protection Association of Olive Pests - Agricultural Area: Aradippou

175/72/36

2929 1980 Jun- 1984 Jan

Ditto: Athienou 175/72/37

2930 1981 Sep- 1993 Feb

Plant Protection Association of Vines Pests: Alektora

175/72/38

2931 1981 Oct- 1993 Feb

Ditto: Paramali 175/72/39

2932 1981 Nov- 1993 Feb

Ditto: Avdemou 175/72/40

2933 1984 Jun- 1994 May

Ditto: Pakhna 175/72/41

Page 205: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin

not to be

used

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ANRI Date Description

2934 1982 Mar- 1995 Jul

Plant Protection Association of Olives Pests - Agricultural Area: Anglisides

2935 1984 Sep- 1987 Jul

Ditto: Ghourri, Pharmakas, Phikardou

2936 1984 Sep- 1988 Dec

Plant Protection Association of Walnut trees - Agricultural Area: Pharmakas

2937 1984 Jan- 1988 Dec

Ditto: Kambi Pharmaka

2938 1984 Oct- Nov

Plant Protection Association of Vine Pests - Agricultural Area: Omodhos

2939 1985 Jan- 1995 Aug

Plant Protection Association of Olive Pests: Ora - Melini

2940 1985 Jan- Oct

Plant Protection Association of Walnut trees - Agricultural Area: Palechori

2941 1987 Nov-1988 Jul

Plant Protection Association of Vine Pests - Agricultural Area: Pano and Kato Arodhes

2942 1994 Nov Ditto

2943 1987 Dec-1988 Apr

Ditto: Letymbou, Paphos District

2944 1987 Dec-1988 Jan

Ditto: Polemi

2945 1987 Dec-1988 Jan

Ditto: Mandria, Limassol District

2946 1988 Απρ- louv-

Σύνδεσμος Προστασίας Αμυγδαλιάς - Γεωργική Περιφέρεια Λιμνατίου Λεμεσού

2947 1988 louv- 1993 Αυγ

Σύνδεσμος Προστασίας της Αμπέλου - Γεωργική Περιφέρεια Κάθηκα, Ακουρσο

2948 1988 Οκτ- 1995 Απρ

Σύνδεσμος Προστασίας των Εσπεριδοειδών - Γεωργική Περιφέρεια Γερμασόγειας

ANRI

Former Reference

175/1972/42

175/72/43

175/72/44

175/72/45

175/72/46

175/72/47

175/72/48

175/72/49

175/72/49/2

175/72/50

175/72/51

175/72/52

175/72/53

175/72/54

175/72/55

Page 206: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin

not to be

used

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2949 1989 Μαρ- Απρ

Σύνδεσμος Προστασίας του Αμπελιού - Γεωργική Περιοχή: Ίννιας, Επαρχίας Πάφου

175/1972/56

2950 1989 Μαρ- 1993 Φεβ

Ομοίως: Ύψωνας Λεμεσού 175/72/57

2951 1989 Μαϊ- Ιουν

Ομοίως: Πέγεια Πάφου 175/72/58

2952 1989 Ιουλ- Σεπ

Ομοίως: Καλλέπεια Πάφου 175/72/59

2953 1990 Ιαν- 1997 Ιαν

Σύνδεσμος Προστασίας της Ελιάς - Γεωργική Περιφέρεια Ξυλιάτου: Ξυλιάτος, Χανδριά, Αγρίδια, Κυπερούντα, Λαγουδερά, Σαράντι, Αγία Μαρίνα

175/72/60

2954 1991 Απρ- Οκτ

Σύνδεσμος Προστασίας του Αμπελιού: Πάνω και Κάτω Ακουρδάλειας και Μηλιούς

175/72/61

2955 1991 Δεκ- 1997 Γεν

Ομοίως: Παναγιάς, Βρετσιών, Λαπιθκιού και Ασπρογιάς

175/72/62

2956 1992 Ιουν- Ιουλ

Ομοίως: Στατού, Αγίου Φωτίου και Φαλιάς Πάφου

175/72/63

2957 1993 Ιαν- Ιουλ

Σύνδεσμος Προστασίας της Ελιάς Χοιροκοιτίας

175/72/64

2958 1994 Dec- 1996 Jun

Σύνδεσμος Προστασίας του Αμπελιού Αμαργέτης, Ελεδιώ και Αξύλου

175/72/65

2959 1995 Φεβ- Μαρ

Σύνδεσμος Προστασίας των Σιτηρών από το Σηριβίδι Γεωργικής Περιφέρειας Αναρίτας

175/72/66

2960 1996 Sep- Oct

Σύνδεσμος Προστασίας του Αμπελιού Οελέτρα

175/72/67

2961 1973 Feb-1974 May

Executive Committee of Nature Conservation

176/72

2962 1972 Nov- 1980 Mar

Air Pollution 177/72

Page 207: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ANRI

This margin

not to be

used2963

2964

2965

2966

[2967]

2968

2969

2970

2971

[2972]

2973

2974

2975

2976

2977

Date

1980 Apr- 1990 Feb

1990 Feb- 1992 Oct

1992 Oct- 1996 Sep

1972 Jul- 1988 Aug

Description

1972 Oct- 1977 Jul

1977 Jul-1978 Sep

1980 Mar- 1987 Feb

1987 Feb- 1990 Oct

1995 Jun- 1997 Apr

1972 Sep-1973 Apr

1973 Apr- Jun

1969 Feb- 1978 Mar

1978 Mar-1979 Mar

Air Pollution

Ditto

Ditto

Nature Reserves

Local Old Houses and Villages of Native Architecture Presentation of

Wanting

K.A.2006

Nature Conservation Legislation

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Wanting

Meeting on citrus pests, Nicosia 17 - 20.4.73 Organized by the European Plant Protection Association

Ditto

Acquisition of Land Surplus to Requirement

Ditto

ANRI

Former Reference

177/1972/2

177/72/3

177/72/4

178/72

179/72

180/72

180/72/2

180/72/3

180/72/4

180/72/5

180/72/6

181/72/1

181/72/2

182/72

182/72/2

Page 208: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Rcferencc

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2978 1972 Νον- 1978 Feb

Co-Operative Farm Mandria 183/1972

2979 1972 Sep- 1974 Apr

Touristic Mesaoria Festival 185/72

2980 1972 Nov- 1984 Mar

World Population Conference 1974 186/72

2981 1972 Oct- 1986 Feb

Control of the sale of Agricultural Chemicals Law 2/67, 7/83 - Pest Control Products Board

187/72

2982 1986 Feb- 1993 Mar

Ditto 187/72/2

2983 1972 Nov Ayios Theodoras (Soleas) Dam - Atsas River

189/72

2984 1972 Nov Water Conservation Area Kormakitis, Dhiorios

190/72

2985 1966 Aug- 1981 Jul

International Green Week - Berlin 191/72

2986 1982 Jan- 1993 Jan

International Green Week - Berlin 27.1-5.2.89

191/72/2

[2987]

Wanting

191/72/3

[2988]

Wanting

191/72/4

2989 1972 Dec- 1983 Apr

Land Consolidation Authority Titles of Registration

193/72

2990 1972 Aug- 1977 Apr

Pesticides Control of - Quality Control Laboratory Establishment of - Assistance from Unido

196/72

2991 1972 Apr- 1979 Nov

Ditto 196/72/2

Page 209: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

2992 1980 Jan- 1985 Sep

Pesticides Control of - Quality Control Laboratory Establishment of - Assistance from Unido

196/1972/3

2993 1985 Sep- 1988 Jan

Ditto 196/72/4

2994 1988 Aug- 1994 Mar

Ditto 196/72/5

2995 1995 Jun-1996 Oct

Ditto 196/72/6

[2996] Pesticides Control of Quality Laboratory Secret

WantingK.A.2006

196/72/A

2997 1972 Dec- 1991 Aug

The Agricultural Machinery and Implements Industry - Promotion of - Assistance from Unido

197/72

[2998]

Wanting

1973

12/73

2999 1973 Jan- 1988 Apr

World Association of Veterinary Food - Hygienists

102/73

3000 1988 Mar- 1990 Feb

Ditto 102/73/2

3001 1973Jan- May

Financial Assistance to Drought - Stricken Livestock Keepers

103/73

3002 1973 May- 1977 Dec

Ditto 103/73/2

3003 1973 Mar-1974 Jul

Drought Relief Measures to Drought-stricken Livestocks Keepers 1972-1973: Nicosia District

103/73/A

3004 1973 Jan- Oct

Ditto: Famagusta District 103/73/B

Page 210: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3005 1973 Νον-1974 Mar

Drought Relief Measures to: Drought-stricken Livestocks Keepers 1972-1973: Famagusta District

103/1973/B/2

3006 1973 Mar-1974 Feb

Ditto: Limassol District 103/73/C

3007 1973 Apr-1974 Jan

Ditto: Larnaca District 103/73/D

3008 1973 Feb- Jun

Ditto: Paphos District 103/73/E

3009 1973 Jan-1974 Jun

Ditto: Kyrenia District 103/73/F

3010 1973 May- Aug

Assistance to Drought-Stricken Cow Breeders 1973: Nicosia District

103/73/G

3011 1973 Mar- Jul

Ditto: Famagusta District 103/73/H

3012 1973 May- Oct

Ditto: Limassol District 103/73/1

3013 1973 May- Jun

Ditto: Larnaca District 103/73/J

3014 1973 May- Jun

Ditto: Paphos District 103/73/K

3015 1973 Apr- May

Ditto: Kyrenia District 103/73/L

3016 1973 Jan- Jul

Financial Assistance to Drought-Stricken Livestock Keepers 1973 (Sheep and Coats Breeders and Cowbreeders) Criteria for

103/73/M

3017 1973 Jan-1974 Mar

Sovereign Base Areas Lands and other Property Relinquishment of E.T.C.

107/73

[3018] DittoWantingK.A.2006

107/73/2

Page 211: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3019 1973 Jan-1974 Jun

Desalination of Brackish Water. Establishment of units for

111/1973

3020 1974 Jun- 1979 Mar

Ditto 111/73/2

3021 1979 Mar-1980 Sep

Desalination of Brackish Water. Establishment of units for

111/73/3

3022 1980 Oct- 1988 Jul

Ditto 111/73/4

3023 1989 Jul- Aug

Ditto 111/73/5

3024 1973Jan- Jun

Drought Relief Measures 1972-1973 113/73

3025 1973 May- Jun

Ditto 113/73/2

3026 1973 Apr- May

Ditto 113/73/3

3027 1973 May- Jun

Ditto 113/73/4

3028 1973 May- Oct

Ditto 113/73/5

3029 1973 Oct-1974 Sep

Ditto 113/73/6

3030 1974 Apr- 1981 Apr

Ditto 113/73/7

3031 1981 Apr- 1994 Jun

Ditto 113/73/8

3032 1973 Jun-1974 Nov

Drought-Stricken Farmers 1973: Nicosia District

113/73/A

3033 1973 Sep- Nov

Ditto: Famagusta District 113/73/B

3034 1973 Dec- 1975 Feb

Drought-Stricken Farmers 1973: Famagusta District

113/73/B/2

Page 212: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3035 1973 Jul- 1975 Feb

Drought-Stricken Farmers 1973: Limassol District

113/1973/C

3036 1973 Jun- Dec

Ditto: Larnaca District 113/73/D

3037 1974 Jan- Jun

Ditto: Larnaca District 113/73/D/2

3038 1973 Aug- 1975 Aug

Ditto: Paphos District 113/73/E

3039 1973 Jul-1974 Jul

Ditto: Kyrenia District 113/73/F

3040 1973 Jun- Nov

Ditto: Appeals 113/73/G

3041 1973 Nov-1974 Sep

Ditto: Appeals 113/73/G/2

3042 1973 Jan-1974 Aug

International Atomic Energy - Agency G.P.

115/73

3043 1974 Oct-1975 Jun

Ditto 115/73/2

3044 1975 Jun- 1977 Aug

Ditto 115/73/3

3045 1976 Sep-1977 Dec

Ditto 115/73/4

3046 1978 May- 1981 Feb

Ditto 115/73/5

3047 1981 Mar- 1985 Mar

International Atomic Energy - Agency G.P.

115/73/6

3048 1985 Oct- 1992 Nov

Ditto 115/73/7

3049 1992 Dec- 1995 Apr

Ditto 115/73/8

Page 213: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

[3050] International Atomic Energy - Agency G.P.

WantingK.A.2006

115/1973/9

3051 1973 Jan- 1975 Apr

International Atomic Energy Agency - Technical Assistance to Cyprus

116/73

3052 1975 May- 1979 May

Ditto 116/73/2

3053 1979 May- 1981 Sep

Ditto 116/73/3

3054 1981 Sep- 1983 Sep

Ditto 116/73/4

3055 1983 Sep- 1986 Sep

Ditto 116/73/5

3056 1986 Sep- 1991 Sep

Ditto 116/73/6

[3057] DittoWantingK.A.2006

116/73/7

[3058] DittoWantingK.A.2006

116/73/8

3059 1996 Jan-1997 Mar

Ditto 116/73/9

3060 1970 Oct- 1975 Jul

Ayios Sergios, Fishing Shelter 119/73

[3061] Agricultural Economic Planning Wanting

121/73

3062 1973 Aug- 1980 Nov

Ditto 121/73/2

3063 1973 Dec- 1978 Dec

Ditto 121/73/3

3064 1973 Feb- 1980 Jan

Farm Management 122/73

Page 214: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin

not to be

used

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3065 1980 Mar-1981 Mar

Farm Management 122/1973/2

3066 1973 Feb- 1975 Feb

Assistance from the German Federal Republic to Assist the Drought-Stricken Farmers - Request for

124/73

3067 1973 Jan- 1984 Aug

Development of Water Resources - Policy on

127/73

3068 1973 Feb- Oct

World Conference on Animal Production 128/73

3069 1973 Feb-1974 Mar

Fishing Shelter: Vavilas 131/73

3070 1973 Feb-1974 Jul

Ditto: Lapithos 132/73

3071 1973 Feb-1974 Mar

Ditto: Koma tou Yialou 133/73

3072 1973 Mar-1974 Mar

Ditto: Yialousa 135/73

3073 1973 Jun- 1989 Nov

Fishing Shelter: Yialousa 135/73/2

3074 1973 Jun- 1989 Nov

Ditto: Ayia Napa 136/73

3075 1989 Nov- 1997 Mar

Ditto 136/73/2

3076 1973 Feb- Oct

Ditto: Karavostasi 137/73

3077 1974 Jan- 1992 Sep

Ditto: Ormidhia 138/73

[3078] Ditto: OrmidhiaWantingK.A.2006

138/73/2

3079 1973 May-1974 Apr

Ditto: Karavas 139/73

Page 215: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3080 1973 Mar Fishing Shelter: Ayios Amvrosios 140/1973

3081 Latchi Fishing Shelter 141/73

3082 1986 Mar- 1993 Aug

Ditto 141/73/2

3083 1994 Mar- 1997 Apr

Ditto 141/73/3

3084 1973 Apr- May

Ditto: Boghaz 142/73

3085 1973Aug- 1974 Sep

Ditto: Akanthou 144/73

[3086] Fishing Shelter: Xylophagou Wanting K.A.2010

145/73

3087 1974 Jan- 1989 Jul

Fishing Shelter - Peyia, Ayios Georghios, Paphos

148/73

3088 1982 Sep-1983 Jun

Ditto 148/73/2

[3089] DittoWantingK.A.2010

148/73/3

3090 1975 Jun- 1981 Feb

Ditto: Investigations into the Construction (Copies from the file 12(5) 12(5)1 and 12(5)2

148/73/A

3091 1973 Jul- Sep

Fishing Shelter: Ayios Philon, Limassol

149/73

3092 1972 May- 1974 Aug

Westland Import Ltd. (M.K.) Joint Venture and Agreement: Production of out of season vegetables and Achelia vegetable - Demonstration Farm

154/73

Page 216: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3093 1973 Feb-1974 Feb

F.A.O. Integrated Rural Development 156/1973

3094 1974 Feb- 1979 Oct

Ditto 156/73/2

3095 1982 Feb- 1987 Feb

Ditto 156/73/3

3096 1971 Jul- 1978 Apr

Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat

161/73

[3097] Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat

WantingK.A.2006

161/73/2

[3098] DittoWantingK.A.2006

161/73/3

3099 1973 Apr- 1980 Dec

International Regional Programme of U.N.D.P.

163/73

3100 1981 Jan- 1984 Jan

Ditto 163/73/2

3101 1973 Feb-1974 Oct

European Confederation of Agriculture 165/73

3102 1975 Jan- 1980 Nov

Ditto 165/73/2

3103 1981 Jan- 1983 Mar

Ditto 165/73/3

3104 1983 Mar- 1989 Jul

Ditto 165/73/4

3105 1989 Dec-1990 Nov

Ditto 165/73/5

3106 1990 Nov- 1997 Jan

Ditto 165/73/6

Page 217: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3107 1973 May- 1979 Jun

World Environment Day 169/1973

3108 1979 Jun- 1986 Aug

World Environment Day 169/73/2

3109 1987 Jan- 1990 Jun

Ditto 169/73/3

3110 1991 Apr- 1996 Jun

Ditto 169/73/4

3111 1973 May-1974 Mar

Fish Culture Unit - Establishment of by Mr. Andreas Adamides from Nicosia - Lease of Forest Land for

172/73

3112 1973 Apr- Nov

1: Fourth Session of the F.A.O. Regional Commission on Land and Water Use in Near East

2: Seminar on Reclamation and Management of Sandy Soils Cyprus December 1973

175/73

3113 1973 Apr- 1975 Nov

Ditto 175/73/2

3114 1973 May-1974 Apr

Supply of Water by Tankers for Irrigation

184/73

3115 1974 May- 1996 Jul

Ditto 184/73/2

3116 1973 Jun Nata, Soil Conservation Works and River Training

191/73

3117 1976 Nov-1977 Jun

Soil Conservation Division Khlorakas 192/73

3118 1973 Jun- 1976 Nov

International Control for the spread of Major Communicable Fish Diseases - Convention for

195/73

3118A 1973 Jun- 1992 Dec

Rent Control, Agricultural Land Law 96/73 and 185/86

200/73

3119 1973 Oct- 1990 Oct

Nature Conservation Awards 207/73

Page 218: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3120 1990 Oct- 1994 Nov

Nature Conservation Awards 207/1973/2

3121 1994 Nov- 1997 Feb

Ditto 207/73/3

3122 1973 Jul-1974 Jul

Ecclesiastical matters 208/73

3123 1973 Jul- 1978 Mar

Social Security Scheme for Farmers - European Convention on the Social Protection of Farmers

210/73

3124 1973 Jul-1974 Mar

Tricomo Communal Forest 211/73

3125 1973 Aug- 1975 Feb

Staff Relations - Forest Department 212/73

3126 1974 Jun- 1975Jan

Ditto 212/73/2

3127 1974 Dec Ditto 212/73/3

3128 1973 Aug- 1983 Nov

Asgata Dam 213/73

3129 1973 Jul- Oct

Issue of Drilling Permits at Alethrico Area - Enquiries on

214/73

3130 1973 Aug- 1996 Sep

Perapedhi Dam, Kryos River 216/73

3131 1973 Sep- 1986 Mar

Control of the sale and use of Agricultural Chemicals G.P.

219/73

3132 1986 Feb- 1988 Mar

Ditto 219/73/2

3133 1988 Apr-1989 Jul

Ditto 219/73/3

3134 1989 Aug- 1991 Jul

Ditto 219/73/4

3135 1991 Jul-1992 Jan

Ditto 219/73/5

Page 219: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3136 1992 Jan-1993 Apr

Control of the sale and use of Agricultural Chemicals G.P.

219/1973/6

3137 1993 Apr- 1995 Apr

Ditto 219/73/7

3138 1995 Apr-1996 May

Ditto 219/73/8

3139 1996 May-1997 Mar

Ditto 219/73/9

3140 1973 Aug- 1979 Jun

Lefkara: Soil Conservation Works 220/73

3141 1973 Aug- 1983 May

Land Consolidation Authority - Purchase of Land Loans for

221/73

3142 1973 Sep- 1981 Jan

Land Consolidation Authority Government Lands - Government Consent to Abide by the Provision of Section 57 of Law 24/69

222/73

3143 1973 Aug- 1991 May

Chromium Mines 223/73

3144 1973 Sep F.A.O. Status and Role of Permanent Representatives

224/73

3145 1973 Mar- 1977 Feb

Request to the E.E.C. for Assistance to Cypriot Farmers and Livestock keepers Affected by Drought

225/73

3146 1974 Mar- 1977 Feb

Ditto 225/73/2

3147 1973 Jun-1974 Feb

Water Conservation Area of Akanthou 227/73

3148 1973 Sep- 1988 Jul

Marking of Trees 228/73

3149 1978 Jun- 1989 Mar

Ditto: (Frazer Report) 228/73/2

3150 1989 Feb- May

Ditto 228/73/3

Page 220: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin

not to be

used

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3151 1989 May- 1991 Jan

Marking of Trees 228/1973/4

3152 1991 Feb- 1996 Oct

Ditto 228/73/5

3153 1973 Sep- 1996 Sep

Σαλιγκάρια 229/73

3154 1973 Sep- 1980 Sep

F.A.O. Seed Industry Development Programme (S.I.D.P.)

231/73

3155 1980 Oct- 1991 Mar

F.A.O. Seed Industry Development Programme (S.I.D.P.)

231/73/2

3156 1992 Mar- 1995 Dec

Ditto 231/73/3

3157 1973 Aug- 1975 Oct

Hydrocarbons and Geothermical Energy - Investigations for

233/73

3158 1973 Sep- 1986 Nov

F.A.O. Agris: International Information System for the Agricultural Sciences and Technology

234/73

3159 1986 Nov- 1989 Mar

Ditto 234/73/2

3160 1973 Oct- 1993 Dec

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

235/73

3161 1973 Sep- 1985 May

International Parliamentary Conference on the Environment

236/73

3162 1987 Aug-1988 Jun

Ditto 236/73/2

3163 1973 Mar- 1978 Oct

Nature Conservation Service Staff 239/73

[3164] DittoWanting

239/73/2

3165 1973 Nov- 1986 Feb

Land Consolidation Authority Construction of Roads e.t.c. Lands

240/73

for

Page 221: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3166 1986 Feb- 1992 Apr

Land Consolidation Authority Construction of Roads e.t.c. Lands for

240/1973/2

3167 1992 May- 1995 May

Land Consolidation Authority Construction of Roads e.t.c. Lands for

240/73/3

3168 1995 May-1996 Apr

Ditto 240/73/4

3169 1973 Oct-1974 Jan

Fish Culture Unit Establishment of by Messrs Andreas and Petris Evangelou of Xylophagou - Lease of Forest Land for

241/73

3170 1973 Nov- 1979 Oct

Engagement of Cypriot Experts by F.A.O. - Other International Organizations and Foreign Countries

244/73

3171 1979 Oct- 1995 Mar

Ditto 244/73/2

3172 1995 Mar-1996 Jun

Ditto 244/73/3

3173 1973 Apr- 1980 Jul

Pancypian Federation of students and Young Scientists

247/73

3174 1973 Nov-1974 Aug

Agricultural Projects Course (To be held in Cyprus)

248/73

3175 1973 Nov-1974 May

Kolymbos Forest - Development of 249/73

3176 1973 May- Dee

National Committee on Land and Water Use

252/73

3177 1973 Nov-1974 Jul

Regional Research Institute - Establishment of in Cyprus

253/73

Page 222: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3178 1974 Jan-1975 Jun

Agricultural Provident Fund 19741974

12/1974

3179 1973 Dec- 1976 Jul

Scientific and Technological Co-operation among European Member Countries

101/74

3180 1973 Dec-1974 Nov

F.A.O. Commission on Fertilizers - International Fertilizer Supply Scheme

103/74

3181 1975 Jan-1976 Dec

Ditto 103/74/2

3182 1976 Dec- 1978 Oct

Ditto 103/74/3

3183 1978 Nov- 1980 Jun

Ditto 103/74/4

3184 1980 Jun-1981 Aug

Ditto 103/74/5

3185 1981 Sep-1982 May

Ditto 103/74/6

3186 1982 May-1983 Feb

Ditto 103/74/7

3187 1983 Mar- 1985 Jun

Ditto 103/74/8

3188 1985 Oct- 1996 Feb

Ditto 103/74/9

3189 1997 Mar- 1997 Mar

Ditto 103/74/10

3190 1973 Dec-1974 Nov

Petroleum Refinery and Flash Distillation Plant - Establishment of at Pentayia by a Private Co.

105/74

3191 1974 Jan- 1983 Feb

Potima Co-Operative Farm Peyia Petima Chiftlik

110/74

3192 1983 Mar- 1993 May

Ditto 110/74/2

Page 223: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

[3193] Potima Co-Operative Farm Peyia Petima Chiftlik

WantingK.A.2006

110/1974/3

3194 1974 Jan-1975 Feb

Pentadaktylos Rock - National Forest Park

111/74

3195 1974 Jan- Jun

Paphos Irrigation Project - Financed by the I.B.R.D.

113/74

3196 1974 May- Jun

Ditto 113/74/2

3197 1974 Oct-1975 Apr

Ditto 113/74/3

3198 1975 Apr-1976 Mar

Ditto 113/74/4

3199 1976 Mar- Nov

Ditto 113/74/5

3200 1976 Nov-1977 Mar

Ditto 113/74/6

3201 1977 Mar-1978 Aug

Ditto 113/74/7

3202 1978 Aug-1979 Aug

Ditto 113/74/8

3203 1979 Aug-1980 Oct

Ditto 113/74/9

3204 1980 Aug-1981 Jul

Paphos Irrigation Project Financed by the I.B.R.D.

113/74/10

3205 1981 Jun-1982 Aug

Ditto 113/74/11

3206 1982 Aug-1983 Dec

Ditto 113/74/12

3207 1984 Jan- 1987 Mar

Ditto 113/74/13

Page 224: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3208 1987 Mar- 1989 Aug

Paphos Irrigation Project Financed by the I.B.R.D.

113/1974/14

3209 1989 Sep-1990 Aug

Ditto 113/74/15

3210 1990 Jul- 1992 Aug

Ditto 113/74/16

3211 1992 Aug- 1996 Mar

Ditto 113/74/17

3212 1996 Mar-1997 Apr

Ditto 113/74/18

3213 1975 Dec- 1977 Apr

Paphos Irrigation Project Financed by the I.B.R.D. - Withdrawals from Loan “1960 CY”

113/74/C

3214 1977 May-1978 Jul

Ditto 113/7 4/C/2

3215 1978 Jul- Nov

Ditto 113/7 4/C/3

3216 1978 Nov-1979 May

Ditto 113/74/C/4

3217 1979 May- Jun

Paphos Irrigation Project Financed by the I.B.R.D. - Withdrawals from Loan "1960 CY”

113/7 4/C/5

3218 1979 Jul Ditto 113/74/C/6

3219 1979 Sep- Oct

Ditto 113/74/C/7

3220 1979 Oct- Nov

Ditto 113/7 4/C/8

3221 1979 Dec-1980 Jan

Ditto 113/74/C/9

3222 1980 Jan Ditto 113/74/C/10

3223 1980 Jan- Feb

Ditto 113/74/C/11

Page 225: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin

not to be

used

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3224 1980 Feb-1981 Oct

Paphos Irrigation Project Financed by the I.B.R.D. - Withdrawals from Loan “1960 CY”

113/1974/C/1:

3225 1981 Oct-1982 Mar

Ditto 113/7 4/C/13

3226 1974 Jan- 1979 Nov

U.N. Revolving Fund from Natural Resources Exploration

118/74

3227 1979 Dec- 1986 May

Ditto 118/74/2

3228 1996 Nov- 1996 Nov

Ditto 118/74/3

3229 1974 Jan- 1989 Jul

Technical and Financial Co-Operation between Cyprus and the European Economic Community

119/74

3230 1972 Sep- 1974 Jun

Commonwealth Youth Affairs Council - Commonwealth Youth Programme

123/74

3231 1974 Jun Ditto 123/74/2

3232 1974 Jun-1975 Jan

Ditto 123/74/3

3233 1975 Jan- 1979 Apr

Commonwealth Youth Affairs Council - Commonwealth Youth Programme - Cyprus Youth Council

123/74/4

3234 1979 May- Nov

Ditto 123/74/5

3235 1979 Nov- 1982 Oct

Ditto 123/74/6

3236 1982 Nov- 1985 Jan

Ditto 123/74/7

3237 1985 Jan- 1990 Aug

Ditto 123/74/8

3238 1990 Sep- 1992 Sep

Ditto 123/74/9

Page 226: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3239 1975 Jan- 1991 May

Conveyance and Supply of Water to Cyprus from Abroad

127/1974

3240 1991 May-1992 Jul

Ditto 127/74/2

3241 1974 Feb- 1995 Nov

Marine Environment protection committee - Inter. Government Maritime consultative organization

128/74

3242 1974 Feb- 1981 Nov

Nature Conservation Fund 132/74

3243 1974 Mar-1975 Aug

Agreement on Technical and Economic Co-Operation in Agriculture between Cyprus - Libya

133/74

3244 1975 Sep- 1981 Jul

Ditto 133/74/2

3245 1981 Jul- 1988 Sep

Ditto 133/74/3

3246 1990 Feb-1991 Oct

Ditto 133/74/4

3247 1991 Sep-1992 Mar

Ditto 133/74/5

3248 1996 Aug- 1996 Oct

Ditto 133/74/6

3249 1977 Jul- Sep

The Libyan - Cyprus Agricultural Constructions Company - Limited

133/74/A

3250 1974 Mar- Sep

Agricultural Aviation Proposal Midair International Ltd. (Kanada)

139/74

3251 1974 Feb- 1996 Jan

International Organization of Citrus Virologistis (I.O.C.V)

140/74

3252 1973 Nov- 1978 Mar

Dhiarizos - Xeropotamos - Ezousa Ktima - Peyia, Controlled Area under the Special Measures Law

141/74

3253 1974 Mar- 1976 Mar

World Food Security - F.A.O. AD/HOC - Working Party On

142/74

Page 227: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3254 1976 Apr-1977 Feb

World Food Security - F.A.O. AD/HOC - Working Party On

142/1974/2

3255 1977 Mar- 1979 Sep

World Food Security - F.A.O. AD/HOC - Working Party On

142/74/3

3256 1979 Sep- 1993 Nov

Ditto 142/74/4

3257 1994 Dec- 1996 Aug

Ditto 142/74/5

3258 1977 Jan- 1984 Oct

F.A.O. Second Session of the Committee on World Food Security Rome, 13-19 April 1977

142/74/A

3259 1978 Feb- May

F.A.O. Third Session of the Committee on World Food Security Rome, 24-28 April 1978

142/74/B

3260 1980 Jan- Apr

F.A.O. Fifth Session of the Committee on World Food Security Rome,27 .3- 3.4.1980

142/74/C

3261 1981 Jan- Apr

F.A.O. Sixth Session of the Committee on World Food Security Rome, 8.4-15.4.1981

142/74/D

3262 1982 Jan- Aug

F.A.O. Seventh Session of the Committee on World Food Security Rome, 31.3-7.4.1982

142/74/E

3263 1983 Jan- May

F.A.O. Eighth Session of the Committee on World Food Security Rome, 13.4-20.4.1983

142/74/F

3264 1984 Jan- Jun

F.A.O. Ninth Session of the Committee on World Food Security Rome, 11.4-18.4.1984

142/74/G

3265 1985 Jan- Apr

F.A.O. Tenth Session of the Committee on World Food Security Rome, 10.4-17.4.1985

142/74/H

3266 1986 Jan- Jun

F.A.O. Eleventh Session of the Committee 142/74/1 on World Food Security Rome,9.4 - 16.4.1986

Page 228: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3267 1987 Jan- Apr

F.A.O. Twelfth Session of the Committee on World Food Security Rome, 8.4-15.4.1987

142/1974/J

3268 1988 Feb- Apr

F.A.O. Thirteenth Session of the Committee on World Food Security Rome, 13.4-19.4.1988

142/74/K

3269 1989 Jan- Apr

F.A.O. Fourteenth Session of the Committee on World Food Security Rome, 3.4-7.4.1989

142/74/L

3270 1990 Jan- Apr

F.A.O. Fifteenth Session of the Committee on World Food Security Rome, 26.3 - 30.3.1990

142/74/M

3271 1991 Jan- Mar

F.A.O. Sixteenth Session of the Committee on World Food Security Rome, 11.3-15.3.1991

142/74/N

3272 1992 Jan- Apr

F.A.O. Seventeenth Session of the Committee on World Food Security Rome, 23.3 -27.3.1992

142/74/0

3273 1993 Jan- Apr

F.A.O. Eighteenth Session of the Committee on World Food Security Rome, 29 .3- 1.4.1993

142/74/P

3274 1994 Mar- Apr

F.A.O. Nineteenth Session of the Committee on World Food Security Rome, 22.3 -25.3.1994

142/74/Q

3275 1995 Jan- Apr

F.A.O. Twentieth Session of the Committee on World Food Security Rome, 25 - 28.4.1995

142/74/R

3276 1995 Dec- 1996 Feb

F.A.O. Twenty - First Session of the Committee on World Food Security Rome, 29.1 -2.2.1996

142/74/S

3277 1996 Jul- Nov

F.A.O. Twenty - Second Session of the Committee on World Food Security Rome

142/74/T

3278 1997 Jan- 1997 Apr

F.A.O. Twenty - Third Session of the Committee on World Food Security Rome

142/74/U

Page 229: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin

not to be

used

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3279 1974 Mar- 1982 Jan

Commonwealth Farming Co. Ltd. Sheep Husbandry Venture in Cyprus

144/1974

3280 1975 May Cereals, 1974 Production in the Turkish Held Areas - Payment of by the Co-Operative Societies Lists of (Note: The Lists placed in Agricult, file 107/75/A)

144/74/A

3281 1974 Apr- 1978 May

Drought Relief Measures 1974 147/74

3282 1973 Feb- Oct

Technical and Financial Assistance from the Federal Republic of Germany (West Germany) for the Strengthening of the Veterinary Services

148/74

3283 1973 Oct- 1976 Jun

Ditto 148/74/2

3284 1976 Jun-1977 Nov

Ditto 148/74/3

3285 1977 Nov- 1979 Feb

Ditto 148/74/4

3286 1979 Feb- Oct

Technical and Financial Assistance from the Federal Republic of Germany (West Germany) for the Strengthening of the Veterinary Services

148/74/5

3287 1979 Oct- Nov

Ditto 148/74/6

3288 1979 Nov- 1981 Sep

Ditto 148/74/7

3289 1981 Aug- 1983 Sep

Ditto 148/74/8

3290 1983 Sep- 1988 Dec

Ditto 148/74/9

3291 1974 Jan-1975 Nov

German Aid (Federal Republic of Germany) for Irrigation Works

149/74

Page 230: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3292 1975 Oct- 1977 Jul

German Aid (Federal Republic of Germany) for Irrigation Works

149/1974/2

3293 1977 Aug-1978 Sep

Ditto 149/74/3

3294 1978 Aug-1979 Nov

Ditto 149/74/4

3295 1979 Nov- 1981 Feb

Ditto 149/74/5

3296 1981 Feb-1982 May

Ditto 149/74/6

3297 1982 Jun- 1984 May

Ditto 149/74/7

3298 1984 Jul- 1989 Oct

Ditto 149/74/8

3299 1974 Jun- 1976 Aug

Technical and Financial Assistance from the German Federal Republic to Forest Department

150/74

3300 1976 Sep- 1979 Jan

Ditto 150/74/2

3301 1979 Feb- 1991 Jan

Ditto 150/74/3

3302 1974 Apr- 1978 Feb

Technical and Financial Assistance from the German Federal Republic for Land Consolidation

151/74

3303 1978 Feb- 1982 Nov

Ditto 151/74/2

3304 1974 Jun- 1981 Oct

Kambia Mines 156/74

3305 1976 Apr- 1993 Jan

Yerakies Soil Conservation Works 160/74

3306 1974 Jul- 1978 Feb

Absence of staff of the MANR without leave

162/74

Page 231: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3307 1974 Aug- Sep

Financial Assistance to Farmersi and Livestock Keepers Affected by the War

163/1974

3308 1974 Sep- Nov

Ditto 163/74/2

[3309] DittoWanting

163/74/3

3310 1974 Oct- Dec

Ditto 163/74/4

3311 1974 Dec-1975 Apr

Financial Assistance to Farmersi and Livestock Keepers Affected by the War

163/74/5

3312 1975 Feb- Sep

Financial and other Assistance to Displaced Persons

163/74/6

3313 1975 Sep- Dee

Ditto 163/74/7

3314 1975 Dec-1976 Apr

Ditto 163/74/8

3315 1976 Apr- Sep

Ditto 163/74/9

3316 1976 Sep- Oct

Ditto 163/74/10

3317 1976 Oct-1977 Apr

Ditto 163/74/11

3318 1977 Apr-1978 Jun

Ditto 163/74/12

3319 1978 Jul- 1986 Mar

Ditto 163/74/13

3320 1986 Mar- 1988 Sep

Ditto 163/74/14

3321 1988 Oct- 1992 Aug

Ditto 163/74/15

Page 232: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

[ 3322] Financial Assistance to Farmers and Livestock Keepers Affected by the War - Project for Emergency Aid in the Form of Loans to the Stock Breeders Petitions on

Wanting

163/1974/A

[3323] Financial Assistance to Farmers and Livestock Keepers Affected by the War - Project for Emergency Aid in the Form of Loans to the Stock Breeders Petitions on

Wanting

163/74/A/2

3324 1975 Mar- Νον

Ditto 163/74/A/3

3325 1975 Dec-1976 May

Ditto 163/74/A/4

3326 1976 Jun- 1980 Aug

Ditto 163/74/A/5

3327 1980 Oct- 1997 Feb

Ditto 163/74/A/6

3328 1974 Nov- 1976 Feb

Financial Assistance to Farmers and Livestock Keepers Affected by the War - Petitions

163/74/B

3329 1976 Feb-1977 Feb

Ditto 163/74/B/2

3330 1977 Jan- Oct

Ditto 163/74/B/3

3331 1977 Oct- 1979 Nov

Ditto 163/74/B/4

3332 1980 Sep- 1991 Jun

Ditto 163/74/B/5

3333 1975 Jan- Oct

Assistance to Farmers and Livestock Keepers Affected by the Turkish Invasion - Subsidized Barley

163/74/C

Page 233: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3334 1975 Sep-1976 Mar

Assistance to Farmers and Livestock Keepers Affected by the Turkish Invasion - Subsidized Barley

163/1974/C/2

3335 1976 Jan- 1979 Mar

Ditto 163/74/C/3

[3336] Matters Arising out of the Turkish Invasion

Wanting

164/74

[3337] DittoWanting

164/74/2

3338 1974 Sep- Oct

Ditto 164/74/3

3339 1974 Oct- Dec

Ditto 164/74/4

3340 1974 Dec-1975 Mar

Ditto 164/74/5

3341 1975 Mar- Jun

Ditto 164/74/6

3342 1975 Jun-1976 Jun

Ditto 164/74/7

3343 1976 Jun- Oct

Ditto 164/74/8

3344 1977 Feb- 1980 May

Ditto 164/74/9

3345 1980 May- 1985 Nov

Ditto 164/74/10

3346 1985 Nov- 1995 Oct

Ditto 164/74/11

[3347] Matters Arising out of the Turkish Invasion (See file No.140/75 of Department of Agriculture)

Wanting

164/74/A

Page 234: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3348 1974 Sep- 1978 Oct

Matters arising out of the Turkish Invasion - Losses and Damages of Government Property

164/1974/B

[3349] DittoWanting

164/74/C

3350 1974 Aug-1975 Feb

Ditto 164/74/D

[3351] Matters arising out of the Turkish Invasion - Technical and Financial Assistance from Foreign Government and International Organizations

Wanting

164/74/E

3352 1974 Dec-1975 Jul

Ditto 164/74/E/2

3353 1974 Aug- 1977 Sep

Matters arising out of the Turkish Invasion - Motor Vehicles on Loan to the National Guard

164/74/F

3354 1974 Sep-1975 Sep

Emergency Plan for the Development of Fisheries

168/74

3355 1975 Feb- 1977 Mar

Ditto 168/74/2

3356 1989 Dec-1990 Jan

Ditto 168/74/3

3357 1974 Sep- 1985 May

Uncultivated Lands and Abandoned Premises

171/74

3358 1974 Oct- 1990 Aug

F.A.O. Internship - Programme F.A.O. Professional Training for Agricultural Development P.T.A.D.

173/74

3359 1974 Oct-1975 Feb

United Nations - Environmental Programme

176/74

3360 1975 Feb- Aug

Ditto 176/74/2

3361 1975 Sep-1976 Jan

Ditto 176/74/3

Page 235: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ANRI

This margin

not to be

used3362

3363

3364

3365

3366

3367

3368

3369

3370

3371

3372

3373

3374

3375

3376

Date

1976 Jan- Jun

1976 May- Nov

1976 Nov-1977 May

1977 Jul- 1979 Jul

1979 Apr- 1981 Oct

1981 Sep- 1986 Jun

1986 Jun- 1992 Jul

1992 Sep- 1995 Mar

1995 Jul-1996 Oct

1989 Aug- 1991 Jul

1991 Jul- Sep

1992 Apr-1993 Mar

1974 Oct- Nov

1974 Oct- 1976 Apr

1974 Nov- 1976 Dec

Description

United Nations - Environmental Programme

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

United Nations - Environmental Programme

U.N.E.P. a: Press b: Speech c: Mediascan

Ditto

Ditto

Soil Conservation Division Ayios Georghios, Peyias

Advisory Committee on the Utilization of Timber

Technical and Financial Assistance from the Federal Republic of Germany to the Department of Agriculture

ANRI

Former Reference

176/1974/4

176/74/5

176/74/6

176/74/7

176/74/8

176/74/9

176/74/10

176/74/11

176/74/12

176/74/B

176/74/B/2

176/74/B/3

179/74

183/74

185/74

Page 236: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3377 1978 Dec-1979 Apr

Technical and Financial Assistance from the Federal Republic of Germany to the Department of Agriculture

185/1974/2

3378 1979 May-1980 Sep

Ditto 185/74/3

3379 1980 Sep-1981 Oct

Ditto 185/74/4

3380 1981 Sep-1982 Feb

Ditto 185/74/5

3381 1982 Feb- 1984 Sep

Technical and Financial Assistance from the Federal Republic of Germany to the Department of Agriculture

185/74/6

3382 1984 Sep- 1994 Aug

Ditto 185/74/7

3383 1974 Nov- 1980 Jan

Environmental Pollution of Industry (UNIDO)

186/74

3384 1981 Jan- 1985 Sep

Ditto 186/74/2

3385 1985 Feb- 1987 Aug

Ditto 186/74/3

3386 1987 Aug-1988 Jan

Ditto 186/74/4

3387 1988 Jan- Jul

Ditto 186/74/5

3388 1988 Jul- Sep

Ditto 186/74/6

3389 1988 Sep- Oct

Ditto 186/74/7

3390 1988 Oct-1989 Jul

Ditto 186/74/8

3391 1989 Apr- 1992 Jan

Ditto 186/74/9

Page 237: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3392 1991 Dec- 1995 Sep

Environmental Pollution of Industry (UNIDO)

186/1974/10

3393 1995 Aug- 1997 Apr

Ditto 186/74/11

3394 1974 Nov-1975 Jun

Integrated Rural Development, Pitsilia Area

188/74

3395 1975 May- Sep

Ditto 188/74/2

3396 1975 Sep-1976 Mar

Ditto 188/74/3

3397 1976 Mar- Apr

Ditto 188/74/4

3398 1976 Apr Ditto 188/74/5

3399 1976 May Ditto 188/74/6

3400 1976 May- Jun

Ditto 188/74/7

3401 1976 Jun- Jul

Ditto 188/74/8

3402 1976 Jul- Oct

Ditto 188/74/9

3403 1976 Sep- Oct

Ditto 188/74/10

3404 1976 Oct-1977 Jan

Ditto 188/74/11

3405 1976 Dec-1977 Feb

Ditto 188/74/12

3406 1977 Feb- Apr

Ditto 188/74/13

3407 1977 May- Jul

Ditto 188/74/14

Page 238: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3408 1977 Jun- Sep

Integrated Rural Development, 188/1974/15

3409 1977 Sep-1978 Jan

Ditto 188/74/16

3410 1978 Feb- 1980 Feb

Ditto 188/74/17

3411 1980 Feb-1981 Mar

Ditto 188/74/18

3412 1981 Mar-1982 Mar

Ditto 188/74/19

3413 1982 Mar- 1985 Sep

Ditto 188/74/20

3414 1985 Sep Ditto 188/74/21

3415 1985 Sep- 1993 Dec

Ditto 188/74/22

3416 1974 Sep- 1985 Mar

International Society for the Protection of Animals

190/74

3417 1974 Oct- 1985 Aug

Chain of Wells at Ayia Paraskevi Nicosia (Known as Neron tou Necrotaphiou)

192/74

3418 1974 Nov- 1976 Jul

F.A.O. 18th Session of the Conference

193/74

[3419] Ditto: Agenda and Documents of Wanting

193/74/A

3420 1975 Aug-1976 Jul

Ditto: Agenda and Documents of 193/74/A/2

3421 1974 Sep- 1976 Jul

Agricultural Units at Akhelia and Kouklia Chiftliks - Establishment of

194/74

3422 1976 Jul- 1980 Jan

Ditto 194/74/2

3423 1980 Jul- 1986 Nov

Ditto 194/74/3

Page 239: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3424 1987 Jan- 1994 Jun

Agricultural Units at Akhelia and Kouklia Chiftliks - Establishment of

194/174/4

3425 1965 Oct- 1976 Jan

North Eubean Foundation Ltd. 199/74

3426 1974 Dec- 1976 Apr

Commonwealth Ministerial Meeting on Food Production and Rural Development

202/74

3427 1979 Aug- Oct

Ditto 202/74/2

3428 1979 Nov-1980 Mar

Ditto 202/74/3

3429 1980 Oct-1981 Feb

Ditto 202/74/4

3430 1981 Jan- Dee

Ditto 202/74/5

3431 1981 Dec- 1983 Nov

Ditto 202/74/6

3432 1984 Mar-1985 Mar

Ditto 202/74/7

3433 1985 Mar- 1987 Nov

Ditto 202/74/8

3434 1987 Oct- 1990 Jun

Commonwealth Ministerial Meeting on Food Production and Rural Development

202//74/9

3435 1991 Jan- 1993 May

Ditto 202/74/10

3436 1974 Nov- 1979 Feb

Joint F.A.O./W.H.O. Food Standards Programme Codex Committee on Pesticide Residues

203/74

3437 1979 Dec- 1997 Feb

Ditto 203/74/2

Page 240: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3438 1975 Jan-1976 Nov

Agricultural Provident Fund 19751975

12/75

3439 1975 Jan- 1982 Apr

Kouklia, Paphos - Co-Operative Farm 101/75

3440 1975 Jan- 1978 Feb

Costing of Crops and Livestock Products

102/75

3441 1979 Mar- 1983 Feb

Ditto 102/75/2

3442 1983 Mar- 1985 Dec

Ditto 102/75/3

3443 1985 Dec- 1988 Oct

Ditto 102/75/4

3444 1988 Oct- 1990 Sep

Ditto 102/75/5

3445 1990 Sep- 1992 Sep

Ditto 102/75/6

3446 1992 Nov- 1995 Jun

Costing of Crops and Livestock Products 102/75/7

3447 1995 Jun- 1997 Apr

Ditto 102/75/8

3448 1974 Dec- 1976 Oct

Resettlement of Displaced Livestock Breeders W.F.P. Project No.2165/Q

104/75

3449 1976 Nov- 1978 Feb

Ditto 104/75/2

3450 1975 Jan- 1980 Mar

Korakou Dam 105/75

3451 1975 Jan- Oct

The International Referral System for sources of Environmental Information

110/75

3452 1975 Sep-1976 Feb

Ditto 110/75/2

Page 241: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3453 1976 Feb- 1978 Jul

The International Referral System for sources of Environmental Information

110/1975/3

3454 1978 Jul-1979 Jul

Ditto 110/75/4

3455 1979 Jul- 1984 May

Ditto 110/75/5

3456 1984 May- 1986 Sep

Ditto 110/75/6

3457 1986 Nov- 1988 Jun

Ditto 110/75/7

3458 1988 May- 1992 Sep

Ditto 110/75/8

3459 1992 Dec- 1994 Sep

The International Referral System for Sources of Environmental Information

110/75/9

3460 1994 Oct- 1997 Feb

Ditto 110/75/10

3461 1975 Feb- Oct

Sale of Crops and Livestock Products by the Turks - Export of Greek Citrus Fruit by the Turks - Trade between Greeks and Turks

111/75

3462 1975 Oct- 1985 May

Ditto 111/75/2

3463 1974 Sep- 1976 Jun

Utilization of Refugee Labour for Agricultural and other Development Schemes

112/75

3464 1974 Aug-1975 Mar

Financial Assistance and Food Aid from E.O.K. (E.E.C.) for Refugees

113/75

3465 1974 Aug-1975 Dec

Technical and Financial Assistance from Greece - Fisheries Department

114/75

3466 1974 Oct- 1976 Nov

Wheat and Barley Production (Agricultural Economist) U.N. Project CYP/74/009

115/75

Page 242: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3467 1975 Feb- May

Request to the Government of the Federal Republic of Germany for Assistance to the Refugee Farmers and Refugee Concentration Areas of Cyprus

117/1975

3468 1975 Feb- 1979 Jan

Agricultural Advisory Committee 120/75

3469 1979 Mar- 1983 Jui

Ditto 120/75/2

3470 1983 Aug- 1989 Mar

Agricultural Advisory Committee 120/75/3

3471 1989 Mar-1990 Jan

Ditto 120/75/4

3472 1990 Jan-1991 Feb

Ditto 120/75/5

3473 1991 Mar-1992 Oct

Ditto 120/75/6

3474 1992 Nov- 1994 Oct

Ditto 120/75/7

3475 1995 Jan- 1997 Apr

Ditto 120/75/8

3476 1975 Feb- Jul

Resettlement of Displaced and needy Farmers for Crop, and Poultry Production W.F.P. Project

122/75

3477 1975 Feb- Aug

Reactivation of Agriculture 123/75

3478 1975 Aug-1976 Apr

Ditto 123/75/2

3479 1975 Feb- Oct

Agricultural Land Fruit Gardens Vineyards and other Property owned by the Turks in the South Part of Cyprus

125/75

Page 243: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3480 1975 Νον-1976 Feb

Abandoned Turkish Property in the Government Controlled Area - Central Committee for the Protection and Management of

125/1975/2

3481 1976 Feb- Aug

Abandoned Turkish Property in the Government Controlled Area - Central Committee for the Protection and Management of

125/75/3

3482 1976 Jun-1977 Feb

Ditto 125/75/4

3483 1977 Feb- Sep

Ditto 125/75/5

3484 1977 Sep-1978 Jun

Ditto 125/75/6

3485 1978 Jun-1979 Dec

Ditto 125/75/7

3486 1979 Dec- 1981 Sep

Ditto 125/75/8

3487 1981 Sep-1982 Aug

Ditto 125/75/9

3488 1982 Sep- 1985 Jan

Ditto 125/75/10

3489 1985 Jan- 1987 Jan

Ditto 125/75/11

3490 1987 Jan- 1989 Jan

Ditto 125/75/12

3491 1989 Jan- 1991 Apr

Ditto 125/75/13

3492 1991 Jun- 1996 Oct

Ditto 125/75/14

3493 1975 Aug- 1979 Jun

Abandoned Property of the Turkish Cypriots - Petitions from Greek Cypriots

125/75/A

Page 244: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3494 1979 Jul- 1982 Apr

Abandoned Property of the Turkish Cypriots - Petitions from Greek Cypriots

125/1975/A/2

3495 1982 May- 1997 May

Ditto 125/75/A/3

3496 1993 Αυγ-1994 Ιουλ

Ιεραρχικές Προσφυγές για Τουρκοκυπριακές Περιουσίες / Hierarchical Resources for Turkish Cypriot Property

125/75/B

3497 1994 Jul- 1997 Feb

Ditto 125/75/B/2

3498 1997 Feb- May

Ditto 125/75/B/3

3499 1975 Mar- Oct

F.A.O. Near East / Government Co-Operative Programme

129/75

3500 1975 Oct- 1981 Jan

Ditto 129/75/2

3501 1981 Mar- 1985 Dec

Ditto 129/75/3

3502 1986 Jan- 1996 Oct

Ditto 129/75/4

3503 1975 Μαϊ-1976 louv

Συλλυπητήρια Τηλεγραφήματα κ.λ.π. επί τω θανάτω του Γενικού Διευθυντού / Telegrams of Condolences etc on the death of the Director General

132/75

3504 1975 Mar- Apr

Vasilikos - Pentaskinos, Irrigation Project

135/75

3505 1975 Mar-1976 Jul

Ditto 135/75/2

3506 1976 May-1977 May

Ditto 135/75/3

3507 1977 Apr-1978 Feb

Ditto 135/75/4

Page 245: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ANRI

This margin

not to be

used3508

3509

3510

3511

3512

3513

3514

3515

3516

3517

3518

3519

3520

3521

3522

3523

Date

1978 Feb- Jun

1978 Jun- Dec

1978 Dec-1979 May

1979 May-1980 Jul

1980 Jul-1981 Jul

1981 Jul-1982 Sep

1982 Oct-1983 Jul

1983 Jul-1984 Jun

1984 Jun-1985 Oct

1985 Nov- 1991 Nov

1993 Mar

1975 Apr- 1985 Sep

1985 Sep- 1991 Sep

1991 Sep- 1997 Feb

1975 Mar- 1978 Nov

1978 Nov

Description

Vasilikos - Pentaskinos, Irrigation Project

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Vasilikos - Pentaskinos, Irrigation Project

Ditto

Ditto

Ditto

Scheme for Loans guaranteed by Government

Ditto

Ditto

F.A.O. Agricultural Sector Analysis Documentation and Information System (Asadis)

Ditto

ANRI

Former Reference

135/1975/5

135/75/6

135/75/7

135/75/8

135/75/9

135/75/10

135/75/11

135/75/12

135/75/13

135/75/14

135/75/15

136/75

136/75/2

136/75/3

137/75

137/75/2

Page 246: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3524 1975 Mar- Jun

Matters relating to Enclaved Greek Cypriots: Assistance to

138/1975

3525 1975 Apr-1976 May

Ditto 138/75/2

3526 1976 Jun- 1984 Nov

Ditto 138/75/3

[3527] Matters relating to Enclaved Greek Cypriots: On Loan to the Ministry of Agricultural (MoA)

Wanting

138/75/4

[3528] Matters relating to Enclaved Greek Cypriots: On Loan to the (MoA)

Wanting

138/75/5

3529 1991 Oct- 1996 Oct

Ditto 138/75/6

3530 1996 Nov-1997 May

Ditto 138/75/7

3531 1975 Φεβ- Αυγ

Επαναδραστηριοποίηση τις Οικονομίας / Reactivation of the Economy

139/75

3532 1976 Μαϊ- 1984 Μαϊ

Ομοίως 139/75/2

3533 1975 Feb- 1977 May

Cereals 1974 Production in the Turkish held Areas Creation of a Special Fund for Agricultural Schemes

144/75

3534 1977 May-1978 Mar

Ditto 144/75/2

3535 1975 Apr- 1985 Mar

Ahepa Peach Corp in Cyprus 145/75

3536 1975 Apr-1976 Dec

Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture

149/75

3537 1977 Jan-1978 Feb

Ditto 149/75/2

Page 247: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin

not to be

used

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3538 1978 Mar-1979 Jun

Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture

149/1975/3

3539 1979 May-1980 Mar

Ditto 149/75/4

3540 1980 Apr-1981 Jun

Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture

149/75/5

3541 1981 Jun-1982 Mar

Ditto 149/75/6

3542 1982 Mar- Oct

Ditto 149/75/7

3543 1982 Sep-1983 Sep

Ditto 149/75/8

3544 1983 Sep-1984 Jun

Ditto 149/75/9

3545 1984 Jun- Dec

Ditto 149/75/10

3546 1985 Mar- Sep

Ditto 149/75/11

3547 1985 Sep-1986 May

Ditto 149/75/12

3548 1986 May- Nov

Ditto 149/75/13

3549 1986 Nov-1987 Jun

Ditto 149/75/14

3550 1987 Jun- Nov

Ditto 149/75/15

3551 1987 Nov-1988 Sep

Ditto 149/75/16

3552 1988 Sep-1989 Jul

Ditto 149/75/17

3553 1989 Jun-1990 Jan

Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture

149/75/18

Page 248: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3554 1990 Jan- Aug

Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture

149/1975/19

3555 1990 Sep-1991 Apr

Ditto 149/75/20

3556 1991 May- Nov

Ditto 149/75/21

3557 1991 Nov-1992 May

Ditto 149/75/22

3558 1992 Jun- Sep

Ditto 149/75/23

3559 1992 Oct-1993 Jan

Ditto 149/75/24

3560 1993 Feb- Sep

Ditto 149/75/25

3561 1993 Oct-1994 Aug

Ditto 149/75/26

3562 1994 Aug-1995 Feb

Ditto 149/75/27

3563 1995 Feb- Oct

Ditto 149/75/28

3564 1995 Nov-1996 Oct

Ditto 149/75/29

3565 1996 Sep-1997 May

Ditto 149/75/30

3566 1975 May- 1977 Nov

Salvaging of burnt timber and reforestation, Paphos Forest U.N.D.P. - CYP/74/007

151/75

3567 1975 Jun- 1977 Jun

Technical and Financial Assistance from Greece to the Department of Agriculture

157/75

3568 1975 Jun- 1979 Jul

Public Beaches 158/75

Page 249: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ANRI

This margin

not to be

used3569

3570

3571

3572

3573

3574

3575

3576

3577

3578

3579

3580

3581

3582

Date

1975 Jun- 1979 Apr

1979 Aug- Nov

1979 Nov-1980 Aug

1980 Aug-1981 Dec

1981 Oct- Dec

1982 Feb- Oct

1982 Sep-1983 Apr

1983 Apr- 1985 Apr

1985 Apr- 1987 Sep

1987 Sep- 1989 Jun

1989 Jul-1990 Aug

1990 Aug-1991 May

1991 May-1992 Sep

1992 Oct- 1995 May

Description

International Board for Plant Genetic Resources - European Co-Operative Programme

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

International Board for Plant Genetic Resources - European Co-Operative Programme - Plant Protection CYP/88/002

International Board for Plant Genetic Resources - European Co-Operative Programme - Plant Protection CYP/88/002

Ditto

Ditto

ANRI

Former Reference

159/1975

159/75/2

159/75/3

159/75/4

159/75/5

159/75/6

159/75/7

159/75/8

159/75/9

159/75/10

159/75/11

159/75/12

159/75/13

159/75/14

Page 250: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3583 1995 Sep-1996 May

International Board for Plant Genetic Resources - European Co-Operative Programme - Plant Protection CYP/88/002

159/1975/15

3584 1996 Jun-1997 Oct

Ditto 159/75/16

3585 1975 Jul- 1989 Feb

Paphos Irrigation Project (Financed by the I.B.R.D.) - Project Advisory Committee

166/75

3586 1975 Jul- 1977 Feb

Paphos Irrigation Project (Financed by the I.B.R.D.) - Project Policy and Co-Ordination Committee

167/75

3587 1977 May- 1979 Jan

Ditto 167/75/2

3588 1979 Jan-1980 Oct

Ditto 167/75/3

3589 1980 Dec- 1984 May

Ditto 167/75/4

3590 1984 May- 1988 Sep

Ditto 167/75/5

3591 1975 Jun-1976 Nov

Financing of Development Projects and Schemes by the International Bank of Reconstruction and Development - I.B.R.D.

169/75

3592 1977 Jan- 1983 Apr

Ditto 169/75/2

3593 1983 Feb- 1989 Aug

Ditto 169/75/3

3594 1991 Oct- 1993 Dec

Ditto 169/75/4

3595 1975 Jul- 1978 Jun

Akheras Farm 172/75

3596 1994 Sep Ditto 172/75/2

Page 251: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3597 1975 Jun-1976 Aug

Assistance from the United Nations High Commission for Refugees (U.N.H.C.R.)

180/1975

3598 1976 Aug-1977 Sep

Ditto 180/75/2

3599 1977 Sep-1978 Jul

Ditto 180/75/3

3600 1978 Jul-1979 Jul

Ditto 180/75/4

3601 1979 Jul-1980 Sep

Ditto 180/75/5

3602 1980 Sep- 1985 Nov

Ditto 180/75/6

3603 1985 Nov- 1990 Jan

Ditto 180/75/7

3604 1990 Feb-1991 Feb

Assistance from the United Nations High Commission for Refugees (U.N.H.C.R.)

180/75/8

3605 1991 Feb- Nov

Ditto 180/75/9

3606 1991 Nov-1992 Nov

Ditto 180/75/10

3607 1992 Dec-1993 Sep

Ditto 180/75/11

3608 1993 Sep-1994 Sep

Ditto 180/75/12

3609 1994 Sep-1995 Jun

Ditto 180/75/13

3610 1995 May- Oct

Ditto 180/75/14

3611 1995 Aug-1996 Feb

Ditto 180/75/15

Page 252: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3612 1996 Feb-1997 Feb

Assistance from the United Nations High Commission for Refugees (U.N.H.C.R.)

180/1975/16

3613 1975 Aug- 1977 Nov

United Nations Development Programme - Technical Co-Operation among Developing Countries

181/75

3614 1977 Dec- 1982 Sep

Ditto 181/75/2

3615 1982 Nov- 1985 Jun

Ditto 181/75/3

3616 1985 May- 1990 Dec

United Nations Development Programme - Technical Co-Operation among Developing Countries

181/75/4

3617 1991 Jul- 1996 Dec

Ditto 181/75/5

3618 1975 Sep- Oct

Sheep and Goats Units for Displaced Livestock Breeders

184/75

3619 1975 Sep-1976 Feb

Arsos - Soil Conservation Division 185/75

3620 1975 Oct- 1990 Aug

United Kingdom Programme of Technical Assistance

186/75

3621 1975 Aug- 1979 Jul

Movement of Livestock and Livestock Products from the Turkish Occupied Areas to the Controlled Areas

189/75

3622 1979 Sep- 1981 Oct

Ditto 189/75/2

3623 1981 Jan- 1984 Feb

Ditto 189/75/3

3624 1984 Mar- 1987 Feb

Ditto 189/75/4

3625 1987 Sep- 1989 Mar

Ditto 189/75/5

Page 253: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3626 1989 Apr- 1993 Feb

Movement of Livestock and Livestock Products from the Turkish Occupied Areas to the Controlled Areas

189/1975/6

3627 1993 May- 1995 Jan

Ditto 189/75/7

3628 1995 Jan- 1997 Apr

Movement of Livestock and Livestock Products from the Turkish Occupied Areas to the Controlled Areas

189/75/8

3629 1975 Jun- 1979 Mar

Bentonite and Terra Umbra (Umber) Resources - Development of - U.N. Project CYP/75/018

195/75

3630 1979 Mar- Nov

Ditto 195/75/2

3631 1979 Nov- 1981 Jan

Ditto 195/75/3

3632 1981 Feb- 1992 Apr

Ditto 195/75/4

3633 1975 Apr-1976 Jul

Blue Plan for actions in the Mediterranean Region

198/75

3634 1976 Jul- Dec

Ditto 198/75/2

3635 1976 Dec-1977 May

Ditto 198/75/3

3636 1977 Feb- 1980 Mar

Ditto 198/75/4

3637 1980 Mar- 1982 Oct

Ditto 198/75/5

3638 1982 Sep-1983 Nov

Ditto 198/75/6

3639 1983 Dec-1984 Jan

Ditto 198/75/7

3640 1984 Feb- Apr

Ditto 198/75/8

Page 254: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3641 1984 Mar- Dee

Blue Plan for actions in the Mediterranean Region

198/1975/9

3642 1984 Dec-1985 Aug

Ditto 198/75/10

3643 1985 Sep-1986 Mar

Ditto 198/75/11

3644 1986 Mar- May

Ditto 198/75/12

3645 1986 May- Jul

Ditto 198/75/13

3646 1986 Aug- Nov

Ditto 198/75/14

3647 1986 Nov-1987 May

Ditto 198/75/15

3648 1987 May- Jun

Ditto 198/75/16

3649 1987 Jun- Nov

Ditto 198/75/17

3650 1987 Sep-1988 Jul

Ditto 198/75/18

3651 1988 Aug-1989 Aug

Ditto 198/75/19

3652 1989 Oct- 1992 Aug

Ditto 198/75/20

3653 1992 Sep- 1996 Oct

Ditto 198/75/21

3654 1975 Nov-1976 Jun

F.A.O. Preparatory Programme Development Mission to Cyprus (Dec.1975)

199/75

3655 1976 Aug- 1978 Nov

Ditto 199/75/2

Page 255: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3656 1975 May-1976 Nov

Agricultural Marketing Research and Information in the Near East and North Africa - U.N. Project REM/74/015

200/1975

3657 1976 Νον- 1978 Feb

Ditto 200/75/2

3658 1978 Jan- 1982 Feb

Ditto 200/75/3

3659 1982 Oct-1983 Apr

Ditto 200/75/4

3660 1975 Nov- 1977 Aug

Agricultural Provident Fund 19761976

12/1976

3661 1976 Jan- 1988 Oct

Donations in memory of late Rogeros Michaelides - Rogirion Award

26/76

3662 1989 Oct- 1995 Sep

Ditto 26/76/2

3663 1976 Jan- Oct

Unemployed Agriculturalists - Applications for Employment

27/76

3664 1976 Oct- 1979 Dec

Ditto 27/76/2

3665 1979 Dec- 1986 Jul

Unemployed Agriculturalists - Applications for Employment

27/76/3

3666 1986 Jul- 1993 Apr

Ditto 27/76/4

3667 1976 Jan- 1978 Dec

Specialized Courses and Studies in Agricultural Engineering in Technical Schools

29/76

3668 1975 Okt Τιμαί Πωλήσεως Ξυλείας εις το Δασονομείον - Έρευνα

31/76

3669 1975 Dec-1976 May

Utilization of Boreholes owned by the Turkish Cypriots

32/76

3670 1976 May- 1978 Feb

Ditto 32/76/2

Page 256: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3671 1978 Feb- 1995 Nov

Utilization of Boreholes owned by the Turkish Cypriots

32/1976/3

3672 1976 Feb- 1978 Mar

Disposal of Surplus Land within Land Consolidation Areas belonging to the Land Consolidation Authority

34/76

3673 1976 Feb- 1986 Sep

Akrotiri Lake 35/76

3674 1975 Aug- 1978 Oct

Paphos Irrigation Project Disposal of Surplus Chiftliks Lands

40/76

3675 1978 Jul-1979 Mar

Ditto 40/76/2

3676 1980 Feb-1981 Aug

Ditto 40/76/3

3677 1981 Aug- 1989 Jan

Paphos Irrigation Project Disposal of Surplus Chiftliks Lands

40/76/4

3678 1989 Jan- Nov

Ditto 40/76/5

3679 1989 Dec- 1993 Jan

Ditto 40/76/6

3680 1992 Dec- 1994 Sep

Ditto 40/76/7

3681 1976 Mar- 1979 Jun

Nucleus Breeding Units of Sheep and Goats

46/76

3682 1976 Mar- 1978 Oct

Utilization of Hali Lands for the Creation or/and expansion of Forests

47/76

3683 1978 Dec-1979 Feb

Ditto 47/76/2

3684 1978 Dec-1979 Aug

Ditto 47/76/3

3685 1979 Sep-1980 Apr

Ditto 47/76/4

Page 257: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3686 1980 Feb-1981 Jul

Utilization of Hali Lands for the Creation or/and expansion of Forests

47/1976/5

3687 1981 Jul-1982 Nov

Ditto 47/76/6

3688 1982 Nov-1983 Apr

Ditto 47/76/7

3689 1983 Feb-1984 Jun

Ditto 47/76/8

3690 1984 May-1985 Jul

Utilization of Hali Lands for the Creation or/and expansion of Forests

47/76/9

3691 1985 May-1986 May

Ditto 47/76/10

3692 1986 Apr- 1988 Aug

Ditto 47/76/11

3693 1988 Jun- 1992 Nov

Ditto 47/76/12

3694 1992 Nov- 1995 Feb

Ditto 47/76/13

3695 1995 Mar-1996 May

Ditto 47/76/14

3696 1996 May-1997 Jun

Ditto 47/76/15

3697 1976 Mar-1977 Oct

Paphos Irrigation Project Progress Reports

58/76

3698 1978 Jan-1979 Apr

Ditto 58/76/2

3699 1979 Jul-1980 Jan

Ditto 58/76/3

3700 1980 Feb- Dee

Ditto 58/76/4

3701 1981 Jan- Nov

Ditto 58/76/5

Page 258: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3702 1982 Feb-1983 Feb

Paphos Irrigation Project Progress Reports

58/1976/6

3703 1976 Apr- 1991 Jan

Mamonia Chiftliks 59/76

3704 1991 Jan- 1996 May

Ditto 59/76/2

3705 1976 Jan- 1978 Sep

Grants of Loans to Refugee Farmers for the Purchase of Agricultural Machinery and Implements

61/76

3706 1976 Jan- 1978 Mar

Livestock Insurance 63/76

3707 1975 May- 1977 Jan

International Fund for Agricultural Development

65/76

3708 1976 Dec- 1978 Jan

Ditto 65/76/2

3709 1978 Feb-1979 Aug

Ditto 65/76/3

3710 1979 Aug-1980 May

Ditto 65/76/4

3711 1980 May- Aug

Ditto 65/76/5

3712 1980 Aug- Dee

Ditto 65/76/6

3713 1980 Dec-1981 Jul

Ditto 65/76/7

3714 1981 Aug-1982 Feb

Ditto 65/76/8

3715 1982 Jan- Jul

Ditto 65/76/9

3716 1982 Jun- Dec

International Fund for Agricultural Development

65/76/10

Page 259: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin

not to be

used

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3717 1982 Νον-1983 May

International Fund for Agricultural Development

65/1976/11

3718 1983 May- Νον

Ditto 65/76/12

3719 1983 Νον-1984 Apr

Ditto 65/76/13

3720 1984 Apr-1985 Aug

Ditto 65/76/14

3721 1985 Aug- 1988 Apr

Ditto 65/76/15

3722 1988 Mar- May

Ditto 65/76/16

3723 1988 Apr- Sep

Ditto 65/76/17

3724 1988 Sep- Nov

Ditto 65/76/18

3725 1988 Nov- Dee

Ditto 65/76/19

3726 1989 Feb- Jul

Ditto 65/76/20

3727 1989 Sep Ditto 65/76/21

3728 1989 Oct- 1994 Jul

Ditto 65/76/22

3729 1995 Nov-1996 Jan

Ditto 65/76/23

3730 1977 Sep- 1986 Apr

Paphos Irrigation Project Management of the Project after Completion

69/76

3731 1983 Apr- 1986 Dec

Ditto 69/76/2

3732 1977 Nov- 1989 Feb

Paphos Irrigation Project - Loan Agreement

70/76

Page 260: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3733 1976 May- 1979 Sep

Utilization of Government Land at Yeroskipos (Formerly known as property of late Emilia Fray)

76/1976

3734 1979 Sep-1980 Sep

Ditto 76/76/2

3735 1980 Sep- 1984 Nov

Ditto 76/76/3

3736 1989 Nov- 1993 Oct

Ditto 76/76/4

3737 1994 Aug- Sep

Ditto 76/76/5

3738 1976 Apr-1977 Jun

United Nations Development Programme G.P.

77/76

3739 1977 Jul- 1982 Jan

Ditto 77/76/2

3740 1982 Oct- 1992 Nov

Ditto 77/76/3

3741 1990 Dec- 1995 Jun

Ditto 77/76/4

3742 1976 May- 1980 Nov

International Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Fauna

79/76

3743 1985 Jun- 1994 Nov

International Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Fauna

79/76/2

3744 1994 Nov- 1997 Apr

Ditto 79/76/3

3745 1976 May- 1989 Apr

Khandria, Soil Conservation Division 82/76

3746 1989 Oct- 2003 Mar

Ditto 82/76/2

Page 261: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3747 1976 Apr- 1979 Mar

I.A.V.C.E.I. Ophiolite Symposium in Cyprus, spring 1978, International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior

84/1976

3748 1979 Apr- 1994 Feb

Ditto 84/76/2

3749 1976 Jul-1977 Sep

a: Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution

b: Protocol for Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Dumping from ships and Aircrafts

c: Protocol concerning the Co-Operation in Combating Pollution of the Mediterranean Sea from oil etc in cases of emergency

86/76

3750 1977 Oct- 1979 Jan

Ditto 86/76/2

3751 1979 Jan- Jun

Ditto 86/76/3

3752 1979 Jun-1980 Jun

Ditto 86/76/4

3753 1980 Nov- 1983 Mar

Ditto 86/76/5

3754 1983 Mar-1984 Dec

Ditto 86/76/6

3755 1985 Feb- Aug

Ditto 86/76/7

3756 1985 Aug-1986 May

Ditto 86/76/8

3757 1986 May-1987 Sep

Ditto 86/76/9

3758 1988 Oct-1989 Feb

Ditto 86/76/10

Page 262: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin

not to be

used

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3759 1989 Feb-1990 Feb

a: Convention for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution

b: Protocol for Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Dumping from ships and Aircrafts

c: Protocol concerning the Co-Operation in Combating Pollution of the Mediterranean Sea from oil etc in cases of emergency

86/1976/11

3760 1990 Jan- 1992 Oct

Ditto 86/76/12

3761 1992 Dec- 1995 Aug

Ditto 86/76/13

3762 1995 Jun1996 Feb

Ditto 86/76/14

3763 1995 Dec-1996 Jun

Ditto 86/76/15

3764 1996 May-1997 Mar

Ditto 86/76/16

3765 1989 Jul- 1995 Mar

Πρωτόκολλο για εξερεύνηση και εκμετάλλευση της Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας και του θαλάσσιου βυθού και του υπεδάφους του

86/76/A

3766 1976 Jun- 1995 Jan

Production of table grapes 88/76

3767 1995 Feb- 1997 Jun

Ditto 88/76/2

3768 1976 Feb- 1980 Feb

Vienna: Convention on the Law of Treaties

91/76

3769 1976 Jun- 1978 Aug

10th F.A.O. Regional Conference for Europe - Bucharest, Romania 20-25.9.76

95/76

3770 1976 Sep- 1994 Feb

International seed testing association 100/76

Page 263: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3771 1976 Feb- 1981 Sep

Consolidation of Land Holdings G.P.

101/1976

3772 1981 Sep- 1989 Feb

Ditto 101/76/2

3773 1989 Apr- 1996 Sep

Ditto 101/76/3

3774 1996 Nov-1997 Feb

Ditto 101/76/4

3775 1976 Apr-1977 Jul

F.A.O. Technical Co-Operation Programme

103/76

3776 1977 Jun-1978 Apr

Ditto 103/76/2

3777 1978 May-1979 Apr

Ditto 103/76/3

3778 1979 May-1980 Mar

Ditto 103/76/4

3779 1980 Mar-1981 Jan

Ditto 103/76/5

3780 1981 Feb- 1983 Dec

Ditto 103/76/6

3781 1983 Dec- 1986 Jan

F.A.O. Technical Co-Operation Programme

103/76/7

3782 1986 Jan- 1990 Nov

Ditto 103/76/8

3783 1990 Dec- 1997 May

Ditto 103/76/9

3784 1976 Oct- 1982 Sep

Noranda Mines Ltd 104/76

Page 264: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3785 1976 Sep- 1980 Apr

European Convention on the Conservation of Wildlife and Natural Habitats

106/1976

3786 1980 May- 1983 Oct

Ditto 106/76/2

3787 1983 Dec- 1985 Jan

Ditto 106/76/3

3788 1985 Jan- Nov

Ditto 106/76/4

3789 1985 Dec- 1987 Aug

Ditto 106/76/5

3790 1987 Jul-1988 Mar

Ditto 106/76/6

3791 1988 Mar-1989 Jan

Ditto 106/76/7

[3792] DittoWantingK.A.2006

106/76/8

[3793] European Convention on the Conservation of Wildlife and Natural Habitats

WantingK.A.2006

106/76/9

[3794] DittoWantingK.A.2006

106/76/10

[3795] DittoWantingK.A.2006

106/76/11

[3796] DittoWantingK.A.2006

106/76/12

Page 265: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

[3797] European Convention on the Conservation of Wildlife and Natural Habitats - Group of Exports on the Conservation of Birds

WantingK.A.2006

106/1976/A

[3798] DittoWantingK.A.2006

106/76/B

[3799] DittoWantingK.A.2006

106/76/Γ

3800 1976 Apr- 1996 Apr

United Nations Habitat and Human Settlement Foundations

108/76

3801 1996 Apr-1997 Feb

Ditto 108/76/2

3802 1976 Feb- 1981 Feb

F.A.O. Country Representative 109/76

3803 1981 Jan- 1995 Jul

F.A.O. Country Representative 109/76/2

3804 1976 Oct-1977 Jul

Investigations in the sales of burnt timber by the Forest Department

110/76

3805 1977 Sep-1978 Feb

Ditto 110/76/2

3806 1976 Oct- 1990 Jul

Co-Operative Farming 111/76

3807 1976 Nov- 1978 Apr

F.A.O. 19th Session of the Conference 112/76

3808 1976 Aug-1977 Dec

Ditto: Agenda and Session Documents 112/76/A

3809 1976 Dec-1977 Dec

Ditto: Candidature for the Council of F.A.O.

112/76/B

3810 1976 Oct-1977 Oct

Ditto: Application for Membership in 112/76/C

Page 266: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3811 1976 Oct- 1988 Jul

European (Mariculture Society) Agriculture Society

113/1976

3812 1889 Jul- 1993 May

Ditto 113/76/2

3813 1976 Nov- 1987 Apr

Provision of Seeds of Improved Varieties under the F.A.O. - Near East Co-Operative Programme, Project REM 502 BAH NECP

121/76

3814 1976 Oct- 1983 Oct

F.A.O. Regional Food and Nutrition Commission for the Near East

122/76

3815 1981 Apr- Sep

F.A.O. Regional Food and Nutrition Commission for the Near East:First Session, Rome 8-11.9.81

122/76/A

3816 1976 Dec- 1984 Aug

Commonwealth Association of Scientific Agricultural Societies C.A.S.A.S W

126/76

3817 1976 Nov- 1979 Aug

U.N.E.P.

1: Subregional Oil Combating Centers 2: The Mediterranean Regional

Oil-Combating Centre Malta

127/76

3818 1979 Sep- 1989 Sep

Ditto 127/76/2

3819 1989 Oct- 1992 Apr

Ditto 127/76/3

3820 1979 Sep- 1984 May

U.N.E.P. - Regional Oil Combating Centre for the Mediterranean Sea Newsletter

127/76/A

3821 1977 Jan-1978 Sep

Agricultural Provident Fund 19771977

12/1977

3822 1977 Jan-1978 Nov

World Environment Report 34/77

3823 1980 Oct- 1985 Apr

Ditto 34/77/2

Page 267: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin

not to be

used

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3824 1977 Feb- 1981 Jan

Drought Relief Measures 1977-1978 36/1977

3825 1977 Mar- 1981 Nov

Union of Mediterranean Towns 37/77

3826 1977 Mar- Aug

Technical and Financial Assistance from the Royal Netherlands Government

39/77

3827 1975 Nov- 1991 Oct

Paralimni Lake - Land Reclamation and Irrigation Project

44/77

[3828] DittoWantingK.A.2006

44/77/2

3829 1977 Mar- 1979 Jun

Energy Resources 45/77

3830 1979 Jun-1980 Oct

Ditto 45/77/2

3831 1980 Jan- 1983 Jun

Ditto 45/77/3

3832 1983 Jun-1984 May

Ditto 45/77/4

[3833] DittoWantingK.A.2006

45/77/5

3834 1977 Apr-1978 Jul

Rainfall Infiltration Studies Assistance from the U.K. Institute of Geological Science

46/77

3835 1977 Feb- Aug

International Co-Operation to Combat Desertification - U.N. Conferences on Desertification

48/77

3836 1977 Sep-1978 Apr

Ditto 48/77/2

3837 1978 Apr-1979 Aug

International Co-Operation to Combat Desertification - U.N. Conferences on Desertification

48/77/3

Page 268: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3838 1982 Sep-1983 Oct

Ditto 48/1977/4

3839 1983 May- 1992 Jul

Ditto 48/77/5

3840 1993 Feb-1994 Nov

Ditto 48/77/6

[3841] DittoWantingK.A.2006

48/77/7

3842 1977 Apr- Aug

Agricultural Insurance Organization Legislation and Regulations, Law No. 19/77

49/77

3843 1977 Jul- 1979 Jun

Ditto 49/77/2

3844 1975 Jun- 1981 Sep

Ditto 49/77/3

3845 1982 Jan- 1986 Apr

Ditto 49/77/4

3846 1985 Nov- 1988 Jun

Ditto 49/77/5

3847 1988 May-1989 Jan

Ditto 49/77/6

3848 1989 Jan- 1991 Jan

Ditto 49/77/7

3849 1991 Jan- Jul

Ditto 49/77/8

3850 1991 Jun-1992 Mar

Agricultural Insurance Organization Legislation and Regulations, Law No. 19/77

49/77/9

3851 1992 Feb-1993 May

Ditto 49/77/10

3852 1993 Jan-1994 Jun

Ditto 49/77/11

Page 269: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3853 1994 Jun- 1997 May

Agricultural Insurance Organization Legislation and Regulations, Law No. 19/77

49/1977/12

3854 1997 Apr- 1997 Jun

Ditto 49/77/13

3855 1977 May- Nov

Agricultural Insurance Organization, Board of Directors - Minutes of Meetings of

50/77

3856 1977 Dec- 1979 May

Ditto 50/77/2

3857 1979 May-1980 Jun

Ditto 50/77/3

3858 1980 Jul-1981 Sep

Ditto 50/77/4

3859 1981 Aug-1982 Aug

Ditto 50/77/5

3860 1982 Jul-1983 May

Ditto 50/77/6

3861 1983 Jun- Nov

Ditto 50/77/7

3862 1983 Nov-1984 Apr

Agricultural Insurance Organization, Board of Directors - Minutes of Meetings of

50/77/8

3863 1984 Apr- Oct

Ditto 50/77/9

3864 1984 Oct-1985 Sep

Ditto 50/77/10

3865 1985 Oct- 1987 Oct

Ditto 50/77/11

3866 1987 Dec- 1993 Dec

Ditto 50/77/12

Page 270: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ANRI

This margin

not to be

used3867

3868

3869

3870

3871

3872

3873

3874

3875

3876

3877

3878

3879

3880

3881

Date

1985 Mar- Aug

1985 Sep-1986 Mar

1986 Apr- Jun

1986 Jun- Dec

1987 Jan- May

1987 May- Nov

1987 Dec-1988 Jul

1988 Aug-1989 Apr

1989 May- Jul

1989 Sep-1990 Jun

1990 Sep-1991 Apr

1991 Jun- Oct

1991 Nov-1992 Jun

1992 Jul-1993 Feb

1993 Mar- Oct

Description

Agricultural Insurance Organization, Board of Directors - Agenda of Meetings of

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Agricultural Insurance Organization, Board of Directors - Agenda of Meetings of

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

ANRI

Former Reference

50/1977/A

50/77/A/2

50/77/A/3

50/77/A/4

50/77/A/5

50/77/A/6

50/77/A/7

50/77/A/8

50/77/A/9

50/77/A/10

50/77/A/11

50/77/A/12

50/77/A/13

50/77/A/14

50/77/A/15

Page 271: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3882 1994 Feb- Dee

Agricultural Insurance Organization, Board of Directors - Agenda of Meetings of

50/1977/A/16

3883 1995 Feb- Oct

Ditto 50/77/A/17

3884 1995 Oct-1996 May

Ditto 50/77/A/18

3885 1996 Jun- Oct

Ditto 50/77/A/19

3886 1996 Oct-1997 Jan

Ditto 50/77/A/20

3887 Ditto 50/77/A/21

3887A 1997 Feb- Jun

Ditto 50/77/A/22

3888 1977 Jun-1978 Jan

United Nations Environment Programme Mediterranean Action Plan

62/77

3889 1978 Jan- 1980 Oct

Ditto 62/77/2

3890 1981 Jan- 1991 Jun

Ditto 62/77/3

3891 1991 Nov- 1993 Jul

Ditto 62/77/4

3892 1993 Jun-1994 Jan

Ditto 62/77/5

3893 1993 Jul- 1996 Jan

Ditto 62/77/6

[3894] DittoWantingK.A.2006

62/77/7

3895 1977 Jun- 1984 May

Milk and Dairies Hygienic 65/77

Page 272: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3896 1984 Jun- 1987 Jan

Milk and Dairies Hygienic 65/1977/2

3897 1990 Jul- 1996 May

Ditto 65/77/3

3898 1977 Jul- 1979 Jul

Environmental Ad Hoc Committee 71/77

3899 1979 Jul-1980 Nov

Ditto 71/77/2

3900 1980 Nov- 1986 Jun

Ditto 71/77/3

3901 1977 Jul- 1997 Mar

Geological Map of the World Commission for

73/77

3902 1977 Jul- 1986 Nov

U.N.E.P. Association of Protected Mediterranean Areas

74/77

3903 1977 Jul-1978 Jul

Khrysokhou Watershed Irrigation Project

76/77

3904 1978 Jul-1979 Jan

Ditto 76/77/2

3905 1979 Jan- Jun

Ditto 76/77/3

3906 1979 Jun-1980 Jun

Ditto 76/77/4

3907 1980 May-1981 Jan

Ditto 76/77/5

3908 1981 Jan- Sep

Ditto 76/77/6

3909 1981 Jul-1982 Jan

Ditto 76/77/7

3910 1981 Nov-1982 Mar

Ditto 76/77/8

3911 1982 Mar- Aug

Ditto 76/77/9

Page 273: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3912 1982 Jul-1983 Mar

Khrysokhou Watershed Irrigation Project

76/1977/10

3913 1983 Mar- 1985 May

Ditto 76/77/11

3914 1985 May- 1987 May

Khrysokhou Watershed Irrigation Project

76/77/12

3915 1987 Jun- 1991 Aug

Ditto 76/77/13

3916 1991 Sep- 1996 Mar

Ditto 76/77/14

3917 1977 Nov- 1980 May

Agricultural Insurance Organization - Foreign Technical and Financial Assistance

88/77

3918 1980 Jun- 1987 May

Ditto 88/77/2

3919 1987 May- 1991 Nov

Ditto 88/77/3

3920 1977 Aug- Oct

Pitsilia - Integrated Rural Development Offers from Foreign and Local Firms for Consultancy Services

92/77

3921 1977 βερ- Ο ct

Ditto 92/77/2

3922 1977 Oct- Dec

Ditto 92/77/3

3923 1977 Dec-1978 Mar

Ditto 92/77/4

3924 1978 Apr-1979 May

Ditto 92/77/5

3925 1979 Jun- 1984 Sep

Ditto 92/77/6

3926 1977 Aug- 1980 Oct

Pitsilia - Integrated Rural Development Project - Loan Agreement

93/77

3927 1980 Dec- 1989 Feb

Ditto 93/77/2

Page 274: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3928 1977 Νον- 1979 May

Pitsilia - Integrated Rural Development Project - Project Policy Committee

94/1977

3929 1979 Jun-1980 Dec

Ditto 94/77/2

3930 1980 Dec-1981 Feb

Ditto 94/77/3

3931 1981 Feb-1982 May

Ditto 94/77/4

3932 1982 Jul- 1984 Apr

Ditto 94/77/5

3933 1977 Nov-1978 Mar

Pitsilia - Integrated Rural Development Project - Co-Ordination Committee

95/77

3934 1977 Sep- 1980 Aug

Technical and Financial Assistance from the German Federal Republic for the Development and Strengthening of the Meteorological Service

100/77

3935 1977 Oct- 1982 Sep

Technical and Financial Assistance from the German Federal Republic to the Agriculture Research Institute - Integrated Project for the Production of off - Season Vegetables

101/77

3936 1982 Sep- 1984 Oct

Ditto 101/77/2

3937 1984 Oct- 1987 Feb

Ditto 101/77/3

3938 1977 Sep- 1979 Mar

Technical and Financial Assistance from the German Federal Republic to the Fisheries Department

102/77

3939 1977 Jun- 1979 Mar

Sea Dredging Project 105/77

3940 1977 Oct- 1979 Feb

The International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA)

107/77

3941 1979 Feb-1980 Oct

Ditto 107/77/2

Page 275: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3942 1980 Oct- 1982 Jan

The International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA)

107/1977/3

3943 1982 Jan- 1984 Mar

Ditto 107/77/4

3944 1984 Apr-1985 Nov

Ditto 107/77/5

3945 1985 Nov- 1987 Jul

Ditto 107/77/6

3946 1987 Jul- 1989 Jun

Ditto 107/77/7

3947 1989 May- 1992 Oct

Ditto 107/77/8

3948 1992 Oct- 1997 May

Ditto 107/77/9

3948A 1977 Oct- 1986 Mar

Veterinary Station Akaki 108/77

3949 1977 Jul- 1979 Sep

Akrotiri Delta Ground Water Development Project F.A.O./T.C.P. 6/CYP/01/1

111/77

3950 1979 Oct-1980 Mar

Ditto 111/77/2

3951 1977 Oct- 1984 Aug

Raisin Production F.A.O./T.C.P. Project 6/CYP/03/1

112/77

3952 1977 Oct- 1980 Aug

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Soil Conservation Works Co-Ordination Committee for

113/77

3953 1980 Sep-1981 May

Ditto 113/77/2

3954 1981 May-1982 Oct

Ditto 113/77/3

3955 1982 Oct- 1984 Oct

Ditto 113/77/4

Page 276: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3956 1977 Oct- 1979 Apr

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Irrigation Division Co-Ordination Committee for

114/1977

3957 1979 Mar-1980 Sep

Ditto 114/77/2

3958 1980 Sep-1981 Jun

Ditto 114/77/3

3959 1981 Jun-1982 Feb

Ditto 114/77/4

3960 1982 Mar-1983 Mar

Ditto 114/77/5

3961 1983 Mar- Oct

Ditto 114/77/6

3962 1983 Oct-1984 May

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Irrigation Division Co-Ordination Committee for

114/77/7

3963 1984 May-1985 Sep

Ditto 114/77/8

3964 1985 Sep Ditto 114/77/9

3965 1985 Sep-1986 Jun

Ditto 114/77/10

3966 1977 Oct-1978 Sep

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Farm Board Co-Ordination Committee for

115/77

3967 1978 Oct- 1980 Sep

Pitsilia Integrated Rural Development Project Farm Boards, Village Boards Village Streets - Co-Ordination Committee for

115/77/2

3968 1980 Sep- 1983 Feb

Ditto 115/77/3

3969 1983 Feb- Nov

Ditto 115/77/4

Page 277: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3970 1977 Oct- 1979 Apr

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Improvement of Minor Irrigation Works, and Water Supplies Co-Ordination Committee

116/1977

3971 1979 Apr- May

Ditto 116/77/2

3972 1979 Jun-1980 Nov

r

Ditto 116/77/3

3973 1980 Dec- 1983 Feb

Ditto 116/77/4

3974 1983 Feb-1984 Jun

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Improvement of Minor Irrigation Works, and Water Supplies Co-Ordination Committee

116/77/5

3975 1977 Oct-1978 Aug

Xyliatos Dam 117/77

3976 1978 Sep-1979 May

Ditto 117/77/2

3977 1979 Jun Ditto 117/77/3

3978 1979 May-1980 Mar

Ditto 117/77/4

3979 1980 Mar Ditto 117/77/5

3980 1980 Mar- Jul

Ditto 117/77/6

3981 1980 Jun- Sep

Ditto 117/77/7

3982 1980 Sep-1981 Feb

Ditto 117/77/8

3983 1981 Apr- Jul

Ditto 117/77/9

3984 1981 Mar- Aug

Ditto 117/77/10

Page 278: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

3985 1981 Aug- Dee

Xyliatos Dam 117/1977/11

3986 1981 Dec-1982 Jan

Ditto 117/77/12

3987 1982 Jan- Apr

Ditto 117/77/13

3988 1982 Apr- Jul

Xyliatos Dam 117/77/14

3989 1982 Aug- Dee

Ditto 117/77/15

3990 1982 Dec-1983 May

Ditto 117/77/16

3991 1983 Apr- Oct

Ditto 117/77/17

3992 1983 Oct- Dec

Ditto 117/77/18

3993 1984 Jan- Jul

Ditto 117/77/19

3994 1984 May-1985 May

Ditto 117/77/20

3995 1985 Apr- 1988 Feb

Ditto 117/77/21

3996 1988 Feb- 1992 Jul

Ditto 117/77/22

3997 1992 Jul- 1997 Jun

Ditto 117/77/23

3998 1978 May Pitsilia Integrated Rural Development Project. Xyliatos Dam. Consultuncy Services: Tenders for

117/77/A

3999 1978 Jun- 1981 Apr

Ditto: Tenders for 117/77/A/2

Page 279: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4000 1979 Mar-1980 Jan

Pitsilia Integrated Rural Development Project. Xyliatos Dam. Consultancy Services: Contractors

117/1977/B

4001 1981 Nov-1982 Jul

Ditto: Arbitration for 117/77/B/2

4002 1978 Nov-1979 May

Pitsilia Integrated Rural Development Project. Financed by IBRD. Withdrawals from Loan

119/77

4003 1979 Jun-1980 Mar

Ditto 119/77/2

4004 1980 Mar- Nov

Ditto 119/77/3

4005 1980 Nov-1981 May

Ditto 119/77/4

4006 1981 May- Oct

Ditto 119/77/5

4007 1981 Dec-1982 Apr

Ditto 119/77/6

4008 1982 May- Sep

Ditto 119/77/7

4009 1982 Nov-1983 May

Ditto 119/77/8

4010 1983 Jun- Sep

Ditto 119/77/9

4011 1983 Dec-1984 Aug

Ditto 119/77/10

4012 1977 Oct-1978 Oct

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Medical Services

120/77

4013 1978 Oct-1979 Dec

Ditto 120/77/2

4014 1979 Dec- 1981 Jan

Ditto 120/77/3

Page 280: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4015 1981 Jan- 1984 Jun

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Medical Services

120/1977/4

4016 1977 Sep- 1982 May

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Personnel

121/77

4017 1982 May-1983 May

Ditto 121/77/2

4018 1977 Dec-1978 Jul

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Consultants

122/77

4019 1978 Jul-1979 Jan

Ditto 122/77/2

4020 1979 Jan- 1984 Oct

Ditto 122/77/3

4021 1977 Dec- 1987 Oct

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Veterinary Services

123/77

4022 1977 Dec-1978 Sep

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Roads

124/77

4023 1978 Oct- 1985 Jul

Ditto 124/77/2

4024 1977 Dec- 1979 Mar

Agros Farmers Training Centre and Buildings for the Depts. of Agriculture and Veterinary Services

125/77

4025 1979 May Ditto 125/77/2

4026 1979 May- Jun

Ditto 125/77/3

4027 1979 Jun-1980 Dec

Ditto 125/77/4

4028 1980 Dec- 1982 Oct

Ditto 125/77/5

4029 1982 Oct- 1988 Dec

Ditto 125/77/6

4030 1989 Jul- 1997 Jan

Ditto 125/77/7

Page 281: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4031 1987 Jan- 1997 Apr

Overtime of Government Workers: Department of Agriculture - Correspondence

128/1977/Aa

4032 1980 May- 1997 Mar

Ditto: Department of Water Department - Correspondence

128/77/Ca

4033 1988 Apr- 1997 May

Ditto: Department of Fisheries - Correspondence

128/77/Fa

4034 1977 Dec- 1988 Nov

Production of Rose Water F.A.O./T.C.P. - Project 6/CYP/05/1

129/77

4035 1982 Nov- 1997 Jan

Ditto 129/77/2

[4036] CertificatesWantingK.A.2008

130/77

4037 1977 Dec- 1981 Feb

International Drinking Water and Sanitation Decade 1981-1990

131/77

4038 1981 Feb- 1984 Jul

Ditto 131/77/2

4039 1984 Jul- 1996 Jul

Ditto 131/77/3

4040 1978 Jan- 1982 Jan

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Educational Facilities

132/77

4041 1982 Jan Ditto 132/77/2

4042 1982 Jan- 1985 Jun

Ditto 132/77/3

4043 1978 Jan- 1984 Jun

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Land Consolidation Schemes

133/77

4044 1978 Feb- Sep

Pitsilia Integrated Rural Development - Agricultural Credit

134/77

4045 1978 Sep- 1980 Apr

Ditto 134/77/2

Page 282: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4046 1980 Apr- 1983 Nov

Pitsilia Integrated Rural Development - Agricultural Credit

134/1977/3

4047 1978 Feb- 1981 Jun

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Application for

134/77/A

4048 1981 Jun-1982 Mar

Ditto 134/77/A/2

4049 1982 Mar- 1986 Mar

Ditto 134/77/A/3

4050 1978 Jan- 1980 Feb

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Agricultural Services - Agricultural Crops

135/77

4051 1980 Feb-1981 Feb

Ditto 135/77/2

4052 1981 Mar- Oct

Ditto 135/77/3

4053 1981 Nov-1982 May

Ditto 135/77/4

4054 1982 May- 1984 Dec

Ditto 135/77/5

4055 1977 Nov- 1980 May

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Drilling Programme

136/77

4056 1980 Jun- 1982 Feb

Ditto 136/77/2

4057 1982 Mar-1983 Aug

Ditto 136/77/3

4058 1978 Feb- 1980 Mar

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Reports to the World Bank

137/77

4059 1983 Apr-1984 Jun

Ditto 137/77/2

4060 1984 Jun- Jul

Ditto 137/77/3

Page 283: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4061 1984 Jun-1985 Mar

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Reports to the World Bank

137/1977/4

4062 1985 Mar- Aug

Ditto 137/77/5

4063 1978 Mar- Apr

Pitsilia Integrated Rural Development Project. Tenders for Consultancy on Evaluation of the System on Investment Financing for the Agricultural Sector in Cyprus

138/77

4064 1978 Apr- May

Ditto 138/77/2

4065 1978 May- 1984 Oct

Ditto 138/77/3

4066 1978 Mar- 1980 Dec

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Economic Aspects

139/77

4067 1980 Dec- 1982 Nov

Ditto 139/77/2

4068 1982 Nov-1983 Dec

Ditto 139/77/3

4069 1984 Jan- 1988 Jun

Ditto 139/77/4

4070 1978 Mar- 1984 Dec

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Meteorological Stations and Services

140/77

4071 1978 Apr- 1980 May

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Orini Larnaca

141/77

4072 1980 May-1981 Nov

Ditto 141/77/2

4073 1981 Nov- 1984 Apr

Ditto 141/77/3

4074 1984 May- 1990 Oct

Ditto 141/77/4

Page 284: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ANRI

This margin

not to be

used4075

4076

4077

4078

4079

4080

4081

4082

4083

4084

4085

4086

4087

4088

4089

Date

1978 May- 1980 Aug

1980 Aug-1981 Dec

1982 Apr- Dee

1983 Jan- 1989 Nov

1978 May-1980 Sep

1980 Sep- 1983 Jul

1983 Jul- 1986 Jan

1978 Jun- Nov

1979 Jan- Jun

1979 Jun- Dee

1979 Nov-1980 Jun

1980 Aug- Dee

1980 Oct-1981 Jun

1981 Jun-1982 Mar

1982 Mar- May

Description

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Allotments

Ditto

Ditto

Ditto

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Missions from the World Bank

Ditto

Ditto

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Progress Report

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Progress Report

Ditto

ANRI

Former Reference

142/1977

142/77/2

142/77/3

142/77/4

143/77

143/77/2

143/77/3

144/77

144/77/2

144/77/3

144/77/4

144/77/5

144/77/6

144/77/7

144/77/8

Page 285: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4090 1982 Jun-1983 Jan

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Progress Report

144/1977/9

4091 1983 Jan- May

Ditto 144/77/10

4092 1983 Jun-1984 Jan

Ditto 144/77/11

4093 1984 Jan- May

Ditto 144/77/12

4094 1984 Jul-1985 Feb

Ditto 144/77/13

4095 1978 Jan- Aug

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Pelendria, Pond Irrigation Works

145/77

4096 1978 Aug-1979 Feb

Ditto 145/77/2

4097 1979 Feb- 1981 Jan

Ditto 145/77/3

4098 1980 Dec- 1983 Nov

Ditto 145/77/4

4099 1983 Dec- 1989 Nov

Ditto 145/77/5

4100 1978 Jan- Jul

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Eptagonia, Pond Irrigation Works

146/77

4101 1978 Jul- Dec

Ditto 146/77/2

4102 1978 Dec- 1980 Mar

Ditto 146/77/3

4103 1980 Mar- Aug

Ditto 146/77/4

4104 1980 Aug- Oct

Ditto 146/77/5

Page 286: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4105 1980 Oct-1981 Oct

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Eptagonia, Pond Irrigation Works

146/1977/6

4106 1981 Oct- 1983 Jun

Ditto 146/77/7

4107 1983 Jun- 1988 Sep

Ditto 146/77/8

4108 1978 Feb- 1980 Aug

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Potamitissa, Irrigation Works

147/77

4109 1980 Aug- 1986 Oct

Ditto 147/77/2

4110 1978 Feb- 1981 Jan

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Agros, Irrigation Works

148/77

4111 1981 Feb- 1983 Oct

Ditto 148/77/2

4112 1983 Oct- 1989 Apr

Ditto 148/77/3

4113 1978 Feb- 1980 Mar

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Arakapas

149/77

4114 1980 Mar- Oct

Ditto: Irrigation Works 149/77/2

4115 1980 Oct-1981 Jul

Ditto 149/77/3

4116 1981 Aug-1982 May

Ditto 149/77/4

4117 1982 May- Dee

Ditto 149/77/5

4118 1982 Dec-1983 Mar

Ditto 149/77/6

4119 1983 Apr- 1988 Dec

Ditto 149/77/7

Page 287: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin

not to be

used

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4120 1978 Feb-1979 May

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Ayii Vavatsinias Irrigation Works

150/1977

4121 1979 Jun-1980 Apr

Ditto 150/77/2

4122 1980 Apr-1981 May

Ditto 150/77/3

4123 1981 Apr-1982 Jul

Ditto 150/77/4

4124 1982 Aug-1983 Jan

Ditto 150/77/5

4125 1983 Jun-1984 Jul

Ditto 150/77/6

4126 1984 Jul- 1988 Sep

Ditto 150/77/7

4127 1978 Jul- 1986 Nov

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Askas Irrigation Works

151/77

4128 1978 Jul- 1986 May

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Alona Irrigation Works

152/77

4129 1978 Aug- 1984 Oct

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Accounts

153/77

4130 1986 Dec Ditto 153/77/2

4131 1978 Sep- 1980 Mar

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Reports by Experts and Consultants

154/77

4132 1977 Dec- 1980 May

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Correspondence with the World Bank

155/77

4133 1980 Jun- 1982 Feb

Ditto 155/77/2

4134 1982 Apr- 1985 Jul

Ditto 155/77/3

Page 288: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4135 1978 Sep-1979 Dec

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Supply of Stores - Equipment - Machinery

156/1977

4136 1979 Dec-1980 Aug

Ditto 156/77/2

4137 1980 Aug- Dee

Ditto 156/77/3

4138 1981 Jan- 1983 Nov

Ditto 156/77/4

4139 1983 Nov- 1986 Feb

Ditto 156/77/5

4140 1978 Sep- 1981 Jan

Pitsilia Integrated Rural Development - Plan of Work

157/77

4141 1981 Jan- 1984 May

Ditto 157/77/2

4142 1978 Sep-1979 Jul

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Khandria Pond Irrigation Works Schemes

158/77

4143 1979 Jul- 1981 Nov

Ditto 158/77/2

4144 1981 Dec- 1989 May

Ditto 158/77/3

4145 1978 Nov-1979 Jun

Ditto.Tenders for

158/77/A

4146 1978 Oct- 1983 Mar

Pitsilia Integrated Rural Development Project - District Meetings

159/77

4147 1978 Oct- 1984 Aug

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Communal Forests

160/77

4148 1978 Dec- 1983 May

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Ayia Erini - Kannavia - Irrigation Works

161/77

4149 1978 Nov- 1986 Jan

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Living of Ponds

162/77

Page 289: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4150 1978 Feb- 1980 Mar

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Akarnou Ponds - Irrigation Works

163/1977

4151 1980 Mar- Oct

Ditto 163/77/2

4152 1980 Oct- 1982 May

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Akapnou Ponds - Irrigation Works

163/77/3

4153 1982 Jun- 1987 Apr

Ditto 163/77/4

4154 1978 Feb- 1981 Oct

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Ayios Theodoros (Limassol) - Irrigation Works

164/77

4155 1981 Nov- 1986 May

Ditto 164/77/2

4156 1979 Jan- Nov

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Melini Pond - Irrigation Works

165/77

4157 1979 Oct- 1987 Jan

Ditto 165/77/2

4158 1979 Jan- 1981 May

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Revotes

166/77

4159 1981 Jun-1982 Apr

Ditto 166/77/2

4160 1982 Dec- 1986 Feb

Ditto 166/77/3

4161 1986 Mar- 1988 May

Ditto 166/77/4

4162 1978 Apr- Dee

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Xyliatos - Lagouthera Road

167/77

4163 1979 Mar- Jun

Ditto 167/77/2

4164 1979 Jun-1980 Aug

Ditto 167/77/3

Page 290: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4165 1980 Aug-1981 Mar

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Xyliatos - Lagouthera Road

167/1977/4

4166 1981 Mar-1982 Oct

Ditto 167/77/5

4167 1982 Sep- 1988 Sep

Ditto 167/77/6

4168 1978 Jan- 1980 Dec

Pitsilia Integrated Rural Development Project Road of Lagouthera - Polystipos

168/77

4169 1981 Jan- 1984 Oct

Ditto 168/77/2

4170 1984 Nov- 1986 Sep

Ditto 168/77/3

4171 1977 Dec- 1981 May

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Eptagonia - Melini Road

169/77

4172 1981 May- 1986 Sep

Ditto 169/77/2

4173 1978 Apr- 1980 Dec

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Ora - Khirokitia Road

170/77

4174 1981 Feb- 1983 Mar

Ditto 170/77/2

4175 1978 Jan- 1980 Jun

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Arakapas (Dhierona) - Eptagonia Road

171/77

4176 1978 Jan- 1982 Nov

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Alona - Agros Road

172/77

4177 1978 Jan-1979 Jun

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Eptagonia - Akapnou Road

173/77

4178 1978 Jan- 1981 Jan

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Sykopetra - Arakapas

174/77

4179 1977 Dec- 1980 Mar

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Village Streets

175/77

Page 291: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4180 1980 Mar-1981 Jan

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Village Streets

175/1977/2

4181 1981 Jan-1982 Nov

Ditto 175/77/3

4182 1982 Nov- 1986 Oct

Ditto 175/77/4

4183 1977 Dec- 1980 Mar

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Farm Roads

176/77

4184 1980 Mar- 1982 Jun

Ditto 176/77/2

4185 1982 Jan- 1995 Mar

Ditto 176/77/3

[4186]

Wanting

177/77

4187 1979 Feb-1980 Dec

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Akapnou Land Consolidation Scheme

179/77

4188 1979 Feb-1980 Aug

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Kalon Khorion (Limassol) Irrigation Works

180/77

4189 1980 Sep- 1986 Oct

Ditto 180/77/2

4190 1979 Mar- Nov

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Film

181/77

4191 1979 Mar- 1985 Dec

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Kambi Pond

182/77

4192 1978 Mar- 1981 Aug

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Coordinating Working Committee on Economic Matters

183/77

4193 1979 Mar-1980 Oct

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Pharmakas Ponds

184/77

Page 292: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4194 1980 Νον- 1983 Jan

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Pharmakas Ponds

184/1977/2

4195 1983 Jan Ditto 184/77/3

4196 1983 Jan- 1987 Jul

Ditto 184/77/4

4197 1979 Apr-1980 Dec

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Visits to the Project Area

185/77

4198 1980 Dec- 1982 Apr

Ditto 185/77/2

4199 1982 May- 1993 Jan

Ditto 185/77/3

4200 1983 Jan- 1985 Jul

Ditto 185/77/4

4201 1979 Sep-1980 Mar

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Kato Mylos Irrigation Works

186/77

4202 1980 Mar- Sep

Ditto 186/77/2

4203 1980 Oct Ditto 186/77/3

4204 1980 Oct- 1983 Mar

Ditto 186/77/4

4205 1983 Apr- 1987 Mar

Ditto 186/77/5

4206 1979 Jul-1980 Jul

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Irrigation Rehabilitation Schemes G.P.

187/77

4207 1980 Jul-1981 Sep

Ditto 187/77/2

4208 1981 Sep-1982 Jul

Ditto 187/77/3

4209 1982 Jul-1983 Jun

Ditto 187/77/4

Page 293: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4210 1983 Jun-1984 Aug

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Irrigation Rehabilitation Schemes G.P.

187/1977/5

4211 1980 Apr-1981 Mar

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Ayios loannis (A) Irrigation Works

188/77

4212 1981 Mar- 1986 Jan

Ditto 188/77/2

4213 1979 Jun- 1986 Jul

Pitsilia Integrated Rural Development Project Louvaras Irrigation Works

189/77

4214 1980 Jul-1981 Oct

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Agridhia Irrigation Works

190/77

4215 1981 Oct Ditto 190/77/2

4216 1981 Oct-1982 Mar

Ditto 190/77/3

4217 1982 May Ditto 190/77/4

4218 1982 May- 1987 Apr

Ditto 190/77/5

4219 1980 Jun-1981 Apr

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Publicity - Speeches - Articles

191/77

4220 1981 Apr-1982 Feb

Ditto 191/77/2

4221 1982 Mar- Nov

Ditto 191/77/3

4222 1982 Dec- 1984 May

Ditto 191/77/4

4223 1984 May- Oct

Ditto 191/77/5

4224 1980 Jul-1981 Dec

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Lagouthera Irrigation Works

192/77

4225 1981 Dec Ditto 192/77/2

Page 294: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4226 1981 Dec-1982 Jul

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Lagouthera Irrigation Works

192/1977/3

4227 1982 Jul Ditto 192/77/4

4228 1982 Sep- 1984 Dec

Ditto 192/77/5

4229 1985 May- 1987 Jul

Ditto 192/77/6

4230 1980 Jul- 1985 Aug

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Sarandi Irrigation Works

193/77

4231 1980 Jul-1981 Oct

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Kyperounda Irrigation Works

194/77

4232 1981 Oct Ditto 194/77/2

4233 1981 Oct-1982 Mar

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Kyperounda Irrigation Works

194/77/3

4234 1982 Apr Ditto 194/77/4

4235 1982 Mar-1983 Mar

Ditto 194/77/5

4236 1983 Mar- 1987 Jun

Ditto 194/77/6

4237 1980 Jul- 1986 Nov

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Polystipos Irrigation Works

195/77

4238 1980 Jul- 1987 Jan

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Odhou Irrigation Works

196/77

4239 1980 Aug-1981 Aug

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Motoring and Evaluation

197/77

4240 1981 Sep-1982 Aug

Ditto 197/77/2

4241 1982 Aug- Sep

Ditto 197/77/3

4242 1982 Sep-1983 Jun

Ditto 197/77/4

Page 295: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4243 1983 Jun Pitsilia Integrated Rural Development Project - Motoring and Evaluation

197/1977/5

4244 1983 Jul- 1991 May

Ditto 197/77/6

4245 1978 Jul- 1982 Nov

Members of the Pitsilia Project Divisions

197/77/B

[4246]

Wanting

198/77

4247 1981 Jan- 1985 May

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Spilia Irrigation Works

200/77

4248 1981 Feb-1982 Oct

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Ora Pond

201/77

4249 1982 Nov Ditto 201/77/2

4250 1982 Nov- 1985 Mar

Ditto 201/77/3

4251 1985 Mar-1986 Sep

Ditto 201/77/4

4252 1981 May- 1995 Apr

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Kato Amiantos Pond

202/77

4253 1981 Oct- 1986 Aug

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Dhymes Irrigation Works

203/77

4254 1979 Sep- 1983 Feb

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Gourri Irrigation Works

204/77

4255 1981 Oct-1982 Jul

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Ayios Constantinos Irrigation Works

205/77

4256 1982 Aug- 1989 May

Ditto 205/77/2

4257 1981 Oct-1982 Dec

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Dierona Irrigation Works

206/77

Page 296: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin

not to be

used

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4258 1982 Dec-1983 Feb

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Dierona Irrigation Works

206/1977/2

4259 1983 Feb Ditto 206/77/3

4260 1983 Feb- 1989 May

Ditto 206/77/4

4261 1981 Oct- 1986 Sep

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Zoopygi Irrigation Works

208/77

4262 1982 Dec- 1986 Jun

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Sykopetra Irrigation Works

210/77

4263 1983 Sep-1984 Jun

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Planning Co-Ordination Committee

211/77

4264 1984 Jul- Oct

Ditto 211/77/2

4265 1984 Jun- Dec

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Claims from the Contractors Charilaos Brothers Constructions Ltd. and others

213/77

4266 1985 Dec-1986 Mar

Pitsilia Integrated Rural Development Project - Project Performance Audit Report

215/77

4267 1978 Feb- 1997 Mar

International Council for Laboratory Animal Science

1978

32/78

4268 1977 Νοε- 1980 louv-

Εργοστάσιον Επεξεργασίας Φαιοχώματος εις Τρούλλους - Εταιρεία Φαιοχώματος Μαντοβάνη Λτδ.

33/78

4269 1980 May- 1995 Feb

Εργοστάσιο επεξεργασίας φαιοχώματος στους Τρούλλους. Εταιρεία φαιοχώματος Μαντοβάννη ΛΤΔ

33/78/2

4270 1978 Mar- 1992 Dec

Mediterranean Phytopathological Union 34/78

4271 1978 Mar-1979 Oct

F.A.O. - Food Losses Prevention Programme

38/78

Page 297: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4272 1979 Νον-1980 Mar

F.A.O. - Food Losses Prevention Programme

38/1978/2

4273 1980 Apr-1981 May

Ditto 38/78/3

4274 1981 May- 1983 Nov

Ditto 38/78/4

4275 1983 Nov- 1990 Dec

Ditto 38/78/5

4276 1978 Mar-1979 Mar

Environmental Education and Training 40/78

4277 1979 Dec- 1981 Sep

Ditto 40/78/2

4278 1981 Oct- 1995 Jul

Ditto 40/78/3

4279 1995 Jul-1996 Sep

Ditto 40/78/4

[4280] DittoWantingK.A.2006

40/78/5

4281 1978 Mar- 1990 Mar

Governor's Beach Area - Development of 42/78

4282 1990 Jun-1991 Feb

Ditto 42/78/2

4283 1978 Mar- 1984 Dec

United Nations Environment Programme Coordinating Committee on the Ozone Layer

44/78

4284 1985 Feb- 1987 Feb

United Nations Environment Programme Coordinating Committee on the Ozone Layer

44/78/2

4285 1987 Mar-1988 Jun

Ditto 44/78/3

4286 1988 Jul-1989 Jan

Ditto 44/78/4

Page 298: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4287 1989 Jan- Jul

United Nations Environment Programme Coordinating Committee on the Ozone Layer

44/1978/5

4288 1989 Jul- Nov

Ditto 44/78/6

4289 1989 Oct-1990 Aug

Ditto 44/78/7

4290 1990 Aug-1991 Mar

Ditto: (Montreal Protocol) 44/78/8

4291 1991 Mar-1992 Jan

Ditto 44/78/9

4292 1992 Feb- Nov

Ditto 44/78/10

4293 1992 Jul-1993 May

Ditto 44/78/11

4294 1993 Apr- Sep

Ditto 44/78/12

4295 1993 Oct-1994 Jan

Ditto 44/78/13

[4296] DittoWantingK.A.2006

44/78/14

[4297] DittoWantingK.A.2006

44/78/15

[4298] DittoWantingK.A.2006

44/78/16

[4299] DittoWantingK.A.2006

44/78/17

[4300] DittoWantingK.A.2008

44/78/18

Page 299: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin

not to be

used

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4301 1978 Apr- 1987 Dec

President's House at Mari 45/1978

4302 1973 Oct- 1991 May

Titles of Registration of Private Property within State Forests “Hali Lands”

46/78

4303 1991 Jun- 1997 May

Ditto 46/78/2

4304 1978 Apr- 1996 Nov

Ditto 51/78

4305 1978 Apr- 1986 Jul

Meneou Farm 52/78

4306 1978 May- 1991 Sep

Arakapas Soil Conservation Division 56/78

4307 1991 Oct- 1994 Jun

Arakapas Soil Conservation Division 56/78/2

4308 1978 Feb- 1990 Jan

Eftagonia - Akapnou Soil Conservation Division

57/78

4309 1990 Feb- 1994 Dec

Ditto 57/78/2

4310 1978 Feb-1979 Apr

United Nations Environment Programme - Environmental Fund

60/78

4311 1978 Sep- 1985 Nov

Ditto 60/78/2

4312 1985 Nov- 1992 Jan

Ditto 60/78/3

4313 1992 Feb- 1997 Mar

Ditto 60/78/4

4314 1977 Dec- 1996 Dec

United Nations Environment Programme Register of International Convention and Protocols in the field of the Environment

61/78

4315 1978 Feb-1979 Sep

United Nations Environment Programme - The State of the Environment

62/78

Page 300: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4316 1979 Oct- 1996 Nov

United Nations Environment Programme - The State of the Environment

62/1978/2

4317 1978 Jan- 1987 Feb

Toxic Substances 63/78

4318 1987 Feb-1988 Apr

Ditto 63/78/2

4319 1988 Apr-1989 Jan

Toxic Substances 63/78/3

4320 1989 Jan-1990 Oct

Ditto 63/78/4

4321 1990 Oct- 1993 Jun

Ditto 63/78/5

4322 1978 Jun- 1990 Jan

Polemidhia and Yermasoyia Government W aterWorks Management Committee

65/78

4323 1978 Jun-1979 Feb

Vasilikos - Pendaskinos Project Nicosia Water Supply

74/78

4324 1979 Feb-1980 May

Ditto 74/78/2

4325 1980 Jun- 1982 Mar

Ditto 74/78/3

4326 1982 Apr-1983 Aug

Ditto 74/78/4

4327 1977 Apr- 1979 Dec

Seed Potatoes F.A.O./TCP - 6/CYP/02/T 77/78

4328 1979 Dec-1980 Feb

Ditto 77/78/2

4329 1978 Jul- 1983 Dec

United Nations Environment Programme - Agriculture Development in the Mediterranean Regional MEDRAP

78/78

4330 1983 Dec- 1985 Feb

Ditto 78/78/2

Page 301: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4331 1985 Feb-1986 Jan

United Nations Environment Programme - Agriculture Development in the Mediterranean Regional MEDRAP

78/1978/3

4332 1986 Jan- 1986 Dec

United Nations Environment Programme - Agriculture Development in the Mediterranean Regional MEDRAP

78/78/4

4333 1987 Jan- 1989 Jan

Ditto 78/78/5

4334 1989 Jan- 1992 Nov

Ditto 78/78/6

4335 1992 Dec- 1995 Nov

Ditto 78/78/7

4336 1978 Jul- Oct

Paphos Irrigation Project - Experts Reports

80/78

4337 1978 Jul-1979 Mar

11th F.A.O. Regional Conference for Europe - Lisbon, Portugal 2 - 7.10.78

81/78

4338 1978 Oct Ditto: Documents 81/78/A

4339 1978 Aug- 1982 Jan

Improvement of Cereal Production under Dryland Conditions T.F. CYP501 (KUW) - Near East Co-Operative Programme

83/78

4340 1977 Nov- 1981 Sep

Ayia Napa Communal Forest 89/78

4341 1981 Sep- 1987 May

Ditto 89/78/2

4342 1996 Jul-1997 May

Agreement between U.S.S.R and the Republic of Cyprus

92/78

4343 1978 Sep-1979 Mar

United Nations Development Programme Inter-Regional Project Import Procurement of Food Commodities I NT/77/015/B/01/40

94/78

4344 1978 Sep-1979 Mar

Fruit and Vegetables - Production and Export Project

95/78

Page 302: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4345 1979 Mar- Oct

Fruit and Vegetables - Production and Export Project

95/1978/2

4346 1979 Νον-1980 Sep

Ditto 95/78/3

4347 1980 Sep-1981 Apr

Ditto 95/78/4

4348 1981 Mar- Dee

Ditto 95/78/5

4349 1982 Jan- 1985 Apr

Ditto 95/78/6

4350 1985 Apr- Jun

Ditto 95/78/7

4351 1985 Jun-1986 Feb

Ditto 95/78/8

4352 1986 Feb- 1989 Aug

Ditto 95/78/9

4353 1979 Jul- Dee

F.A.O. -20th Session of the Conference 10 - 29.11.79

98/78

4354 1979 Dec-1980 Jan

Ditto 98/78/2

4355 1978 Sep-1979 Aug

Ditto: Agenda - Session Documents 98/78/A

4356 1979 Sep- Oct

Ditto: Agenda - Session Documents 98/78/A/2

4357 1979 Oct- Nov

F.A.O. - 20th Session of the Conference 10 - 29.11.79 - Agenda - Session Documents

98/78/A/3

4358 1979 Nov-1980 May

Ditto 98/78/A/4

4359 1979 Apr-1980 Jun

F.A.O. 20th Session of the Conference 10 - 29.11.79 - Candidatures for the Council of F.A.O.

98/78/B

Page 303: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4360 1979 Mar- Dee

F.A.O. 20th Session of the Conference - Application for Membership in F.A.O.

98/1978/C

4361 1978 Aug-1979 Sep

Seed Legislation 101/78

4362 1980 Jan- 1989 Jan

Ditto 101/78/2

4363 1989 Mar- 1996 Jan

Ditto 101/78/3

4364 1978 Oct- 1985 Feb

F.A.O. Regional Study on Rainfed Agriculture

103/78

4365 1977 Aug- 1981 Aug

Khrysokhou Valley Irrigation Project - Utilization of Boreholes 8/66, 43/74, 74/75, 59/75 and 57/77

107/78

4366 1981 Sep- 1987 Mar

Ditto 107/78/2

4367 1977 May- 1995 Feb

Illegal construction of a dam on Ezousa (Karkotis) river by Anatoliko (Ayios Neophytos) Monastery

112/78

4368 1978 May- 1980 May

Agreement in the Fields of Agriculture Food Industry and Irrigation between Cyprus - Bulgaria

113/78

4369 1980 May- 1995 Apr

Agreement in the Fields of Agriculture Food Industry and Irrigation between Cyprus - Bulgaria

113/78/2

4370 1978 Nov- 1985 Jul

Glazed Ceramic Tiles Industry 116/78

4371 1978 Jun-1979 Sep

Southern Conveyor Project Management Committee - Minutes of the meetings of

117/78

4372 1979 Sep-1980 Dec

Ditto 117/78/2

4373 1980 Mar-1981 Oct

Ditto 117/78/3

Page 304: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4374 1981 Oct- 1983 Mar

Southern Conveyor Project Management Committee - Minutes of the meetings of

117/1978/4

4375 1978 Nov- 1981 Mar

Water Rates for Domestic Water Supplies

119/78

4376 1981 Mar- Oct

Ditto 119/78/2

4377 1981 Dec-1982 Jan

Ditto 119/78/3

4378 1982 Jan- 1984 Sep

Ditto 119/78/4

4379 1984 Mar-1985 Jul

Ditto 119/78/5

4380 1985 May- 1987 Jan

Ditto 119/78/6

4381 1986 Oct- 1989 Apr

Water Rates for Domestic Water Supplies

119/78/7

4382 1989 Apr-1990 Aug

Ditto 119/78/8

4383 1990 Oct- 1994 Aug

Ditto 119/78/9

4384 1994 Aug- 1997 Apr

Ditto 119/78/10

4385 1978 Nov-1979 Sep

F.A.O. - 9th Joint Session of the Near East Commissions on Agricultural Planning and Agricultural Statistics

120/78

4386 1979 Sep-1980 Apr

Ditto 120/78/2

4387 1979 Jan- May

Loan Agreement with International Bank Reconstruction Development Vasilikos - Pendaskinos Project

1979

28/79

4388 1979 Jun- 1989 Feb

Ditto 28/79/2

Page 305: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ANRI

This margin

not to be

used4389

4390

4391

4392

4393

[4394]

4395

4396

4397

4398

4399

4400

4401

4402

4403

4404

Date

1979 Jan- 1983 Mar

1978 May-1979 Apr

1979 Sep- 1981 Sep

1981 Nov- 1987 Apr

1987 Oct- 1989 Sep

1989 Nov-1990 Jul

1990 Jul-1991 Aug

1991 Feb-1992 Sep

1993 Feb- Aug

1994 Feb- Aug

1995 Feb- Aug

1996 Feb-1997 Feb

1979 Jan-1980 Sep

1980 Sep-1981 Sep

1981 Sep- 1984 Feb

Description

Paphos Irrigation Project - New Agricultural Research Substation at Akhelia

Southern Conveyor Project - Progress Reports

Ditto

Southern Conveyor Project - Progress Reports

Ditto

Number not Used

Southern Conveyor Project - Progress Reports

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Ditto

Reading University Co-Operation with

Ditto

Ditto

ANRI

Former Reference

29/1979

33/79

33/79/2

33/79/3

33/79/4

33/79/5

33/79/6

33/79/7

33/79/8

33/79/9

33/79/10

33/79/11

34/79

34/79/2

34/79/3

Page 306: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4405 1984 Feb-1985 Nov

Reading University Co-Operation with 34/1979/4

4406 1986 Aug- 1991 Nov

Ditto 34/79/5

4407 1991 Nov- 1995 Apr

Ditto 34/79/6

4408 1995 May- 1997 May

Ditto 34/79/7

4409 1979 Feb- 1996 Jan

Contacts and services rendered Turkish community on veterinary matters

42/79

4410 1979 Feb-1980 Apr

Production and Marketing of Milk - Scheme of Loans to Sheep and Coats Keepers

44/79

4411 1980 Mar-1981 Feb

Ditto 44/79/2

4412 1990 Jul Ditto 44/79/3

4413 1979 Mar- 1988 Mar

U.N.E.P. Mediterranean Trust Fund - For the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution

47/79

4414 1979 Feb- 1987 Feb

Vasilikos - Pendaskinos Project - Project Policy and Co-Ordination Committee (P.P.C.C.)

51/79

4415 1987 Mar Ditto 51/79/2

4416 1980 Mar- 1986 Mar

Vasilikos - Pendaskinos Project - Project Advisory Committee (P.A.C.)

52/79

4417 1979 Feb-1980 Dec

Swine Farm Effluent Disposal of 60/79

4418 1981 Jan- 1992 Oct

Ditto 60/79/2

4419 1992 Oct- Dec

Ditto 60/79/3

Page 307: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4420 1992 Dec- 1994 Jan

Swine Farm Effluent Disposal of 60/1979/4

4421 1994 Feb- 1994 Jun

Ditto 60/79/5

4422 1994 Jun-1995 Aug

Ditto 60/79/6

4423 1995 Aug- 1997 May

Ditto 60/79/7

4424 1979 Apr- 1987 Jul

World Council of Churches Aid-From 61/79

4425 1976 Nov- 1982 Dec

Veterinary Health Scheme - Scheme for the Self-Employment of Unemployed Veterinarians

62/79

4426 1982 Dec- 1989 Nov

Ditto 62/79/2

4427 1989 Dec- 1992 May

Ditto 62/79/3

4428 1991 Apr- 1995 Mar

Veterinary Health Scheme - Scheme for the Self-Employment of Unemployed Veterinarians

62/79/4

4429 1995 Apr- 1997 Apr

Ditto 62/79/5

4430 1979 Apr- 1995 Apr

Ditto 63/79

4431 1959-1967 Obsolete Files and other Documents - Destruction of

64/79

4432 1979 May Jul

International Association of Astacology 66/79

4433 1979 May- 1984 Aug

Industrial Environmental Impact Assessment and Environmental Criteria for the siting of Industry

71/79

4434 1979 Jul- 1982 Oct

Vasilikos - Pentaskinos Project - Loan Agreement with the Kuwait Fund for Arab Economic Development

83/79

Page 308: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4435 1982 Νον- 1994 Νον

Vasilikos - Pentaskinos Project - Loan Agreement with the Kuwait Fund for Arab Economic Development

83/1979/2

4436 1995 Apr- 1997 Apr

Ditto 83/79/3

4437 1979 Oct- Dec

Southern Conveyor Project - Water Distribution at Kokkinochoria Terminal

84/79

4438 1980 Jan-1981 Feb

Ditto: and points en route 84/79/2

4439 1981 Sep- 1985 Sep

Southern Conveyor Project - Water Distribution at Kokkinochoria Terminal

84/79/3

4440 1985 Sep- Oct

Southern Conveyor Project - Water Distribution for Irrigation - Agrotiri, Parekklishia, Kiti, Mazotos, Kokkinochoria

84/79/4

4441 1985 Oct-1986 Jun

Ditto 84/79/5

4442 1986 Jun-1987 Mar

Ditto 84/79/6

4443 1987 Apr- Sep

Ditto 84/79/7

4444 1988 Jan- Jul

Ditto 84/79/8/A

4445 1987 Sep- 1997 Jun

Ditto 84/79/8

4446 1979 Mar-1980 May

Khrysokhou Watershed Irrigation Project - Co-Ordination Committee

86/79

4447 1980 Jun- 1982 Feb

Ditto 86/79/2

4448 1979 Sep- 1983 Aug

Shrimp Farms - Establishment of by Individual Bodies - Lease of Government Land for

87/79

Page 309: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This margin

not to be

used

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4449 1991 Mar- 1995 May

Shrimp Farms - Establishment of by Individual Bodies - Lease of Government Land for

87/1979/2

4450 1979 Jul- 1983 Jul

Foxes - Destruction of 90/79

4451 1979 Jun- 1990 Jan

Co-Operation between Cyprus and India in the Field of Agriculture

93/79

4452 1989 Dec- 1992 May

Ditto 93/79/2

4453 1992 Apr-1993 Sep

Ditto 93/79/3

4454 1993 Sep- 1997 May

Ditto 93/79/4

4455 1978 Feb- 1987 Aug

Diseases of Plants (Prevention) (Cap.49) Law 47/78

94/79

4456 1989 Jul- Oct

Ditto 94/79/2

4457 1989 Sep- 1995 Dec

Ditto 94/79/3

4458 1996 Jan-1997 Feb

Ditto 94/79/4

4459 1979 May- Aug

Environmental Protection in Greece 96/79

4460 1979 Nov-1980 Feb

Ditto 96/79/2

4461 1979 Jul- 1981 Jul

U.N.E.P. - International Register of Potentially Toxic Chemicals

99/79

4462 1981 Jul- 1983 Oct

Ditto 99/79/2

4463 1983 Oct- 1985 Apr

U.N.E.P. - International Register of Potentially Toxic Chemicals

99/79/3

Page 310: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Former Reference

4464 1985 May- 1987 Jun

U.N.E.P. - International Register of Potentially Toxic Chemicals

99/1979/4

4465 1987 Jun- 1996 May

Ditto 99/79/5

4466 1979 Aug- 1983 Dec

F.A.O. - Regional Centre for Integrated Rural Development in the Year East

101/79

4467 1983 Nov- 1994 Feb

Ditto 101/79/2

4468 1996 Aug-1997 Feb

Ditto 101/79/3

4469 1979 Sep- 1982 Oct

Movement of Agricultural Products from the Turkish Occupied Areas to the Greek Controlled Areas

115/79

4470 1982 Dec- 1988 Apr

Ditto 115/79/2

4471 1988 May- 1991 Nov

Ditto 115/79/3

4472 1992 Jun- 1994 Jan

Ditto 115/79/4

4473 1994 Jan- 1997 Jun

Ditto 115/79/5

4474 1979 Oct-1980 Sep

Inventory of Forests 119/79

4475 1980 Sep-1981 Dec

Inventory of Forests 119/79/2

4476 1981 Sep- 1991 Jan

Ditto 119/79/3

4477 1991 Jul- Oct

Ditto 119/79/4

4478 1979 Jul- 1985 Sep

Paphos Irrigation Project - Water Rates 121/79

Page 311: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ANRI

This margin

not to be

used4479

4480

4481

4482

4483

Date Description

1985 Dec- Paphos Irrigation Project - Water Rates1994 May

1979 Jun- Vasilikos, Pendaskinos Project - Panel1985 May of Experts

1979 Feb- 12th F.A.O. - Regional Conference for1980 Oct Europe, Athens, 22 - 27.9.1980

1980 Oct Ditto

1979 Nov- Australian Financial and Technical1995 Sep Assistance

ANRI

Former Reference

121/1979/2

125/79

131/79

131/79/2

132/79

4484 1995 Nov-1996 Aug

Ditto 132/79/2

Page 312: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4485 1979 Sep- 1981 Feb

15th FAO Regional Conference for the Near East Saudi Arabia 22-27/3/80. Abu Dhabi, United Arab Emirates.

31/1980

4486 1981 Feb- 1981 Dec

Ditto 31/80/2

4487 1980 Feb- 1983 Jan

The State of Agriculture in Cyprus - Report on. 41/80

4488 1983 Sep Ditto 41/80/2

4489 1983 Sep- 1986 Nov

Ditto 41/80/3

4490 1986 Nov- 1989 Sep

Ditto 41/80/4

4491 1979 Dec- 1984 Nov

Regional development and applications of components of the Hydrological Operational Multipurpose Programme of WHO.

42/80

4492 1967 Dec- 1996 Oct

Akamas and Lara Areas - Development of Coral Bay

46/80/1

4493 1986 O ct-1987 Feb

Ditto 46/80/2

4494 1987 Feb- Oct

Ditto 46/80/3

4495 1987 Nov-1988 Apr

Ditto 46/80/4

4496 1988 May-1989 Jan

Ditto 46/80/5

4497 1988 Dec-1989 Mar

Ditto 46/80/6

4498 1989 Mar- Nov

Ditto 46/80/7

4499 1990 Jan-1991 Jul

Ditto 46/80/8

Page 313: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This marginnot to beused

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4500 1991 Jul- Sep

Akamas and Lara Areas - Development o f Coral Bay

46/80/9

4501 1991 Jul-1992 Jan

Ditto 46/80/10

4502 1992 Feb-1993 Jan

Ditto 46/80/11

4503 1993 Jan- May

Ditto 46/80/12

4504 1993 May- Sep

Ditto 46/80/13

4505 1993 Sep Oct

Ditto 46/80/14

[4506] Wanting 46/80/15

[4507] Wanting 46/80/16

[4508] Wanting 46/80/17

[4509] W anting 46/80/18

[4510] W anting 46/80/19

[4511] W anting 46/80/20

[4512] Wanting 46/80/21

[4513] W anting 46/80/22

[4514] W anting 46/80/23

[4515] KA 2011 46/80/24

[4516] KA 2011 46/80/25

[4517] KA 2012 46/80/26

[4518] KA 2012 46/80/27

[4519] KA 2012 46/80/28

Page 314: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

[4520] Akamas and Lara Areas - Development of Coral BayKA 2013

46/80/29

[4521] KA 2013 46/80/30

[4522] KA 2013 46/80/31

[4523] KA 2014 46/80/32

[4524] W anting 46/80/A

[4525] W anting 46/80/A2

[4526] W anting 46/80/A3

4527 1980 Mar- 1994 Feb

Cultural Educational, Scientific and Technical Co-Op between Cyprus and Austria

48/80

4528 1995 Mar-1996 Dec

Ditto 48/80/2

4529 1978 Oct- 1983 Jul

Inter-Parliamentary Union - Sub-committee for the study of the means to control the pollution of the Mediterranean Sea.

51/80

4530 1979 Jul- 1981 Nov

Project for the improved Utilization of Straw in animal feeding.

53/80

4531 1980 Apr- 1991 May

FAO - Investment Centre 54/80

4532 1980 Apr- 1995 Feb

I.A.E,A. Convention on the Physical Production of Nuclear Material

57/80

4533 1995 Feb- 1998 Apr

Ditto 57/80/2

4534 1980 May- 1994 Apr

Vasilikos-Pendaskinos project- research Station- Agricultural Research

67/80

4535 1998 Mar- 2000 Sep

Ditto 67/80/2

4536 1980 May- Dee

United Nations interim fund for science and technology for development.

68/80

Page 315: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4537 1980 May- 1986 Oct

Agreement between Cyprus and Hungary on Plant protection.

69/80

4538 1985 Dec-1986 Jan

The International potato centre - Region IV - Middle East and North Africa.

71/80

4539 1980 May- 1982 Jun

Agrarian reform and Rural Development Assistance from the United Nations.

73/80

4540 1982 Jun-1983 Feb

Ditto 73/80/2

4541 1983 Feb- 1987 Feb

Ditto 73/80/3

4542 1987 Feb-1988 Dec

Ditto 73/80/4

4543 1981 Feb-Nov

F.A.O 21st session of the conference Rome Nov. 1981.

77/80

4544 1981 O ct-1982 Sep

Ditto 77/80/2

[4545] W anting 77/80/3

4546 1981 Nov- Dee

F.A.O 21st session of the conference Rome Nov. 1981. Agenda and Session Documents

77/80/A

4547 1981 Nov Ditto 77/80/A2

4548 1980 Jun-1981 Sep

Ditto 77/80/B

4549 1981 Sep- Oct

Ditto 77/80/B2

4550 1981 O ct-1982 Nov

Ditto 77/80/B3

4551 1980 Apr-1981 Sep

F.A.O 21st session of the conference Rome Nov. 1981. Application of Membership

77/80/C

4552 1980 Jun-1981 Sep

FAO World Food Day 81/80

Page 316: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4553 1981 Sep-1982 May

FAO World Food Day 81/80/2

4554 1982 Apr- Oct

Ditto 81/80/3

4555 1982 Nov-1983 Dec

Ditto 81/80/4

4556 1983 Nov- 1985 Jan

Ditto 81/80/5

4557 1985 Jan- Oct

Ditto 81/80/6

4558 1985 O ct- 1987 May

Ditto 81/80/7

4559 1987 Jun Dec

Ditto 81/80/8

4560 1987 Nov- 1989 Oct

Ditto 81/80/9

4561 1989 Oct-1990 Oct

Ditto 81/80/10

4562 1990 Oct-1991 Nov

Ditto 81/80/11

4563 1991 Nov- 1993 Oct

Ditto 81/80/12

4564 1993 O ct-1994 Oct

Ditto 81/80/13

4565 1995 Apr- 1999 Oct

Ditto 81/80/14

4566 2000 Mar- 2002 Oct

Ditto 81/80/15

[4567] KA 2012 96/80

4568 1982 Feb- Aug

16th FAO Regional Conference for the Near East Nicosia 25-29/10/82

97/80

Page 317: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4569 1982 Aug- Oct

16th FAO Regional Conference for the Near East Nicosia 25-29/10/82

97/80/2

4570 1982 Sep- Nov

Ditto 97/80/3

4571 1982 Nov-1983 Dec

Ditto 97/80/4

4572 1982 Nov- 16th FAO Regional Conference for the Near East Nicosia 25-29/10/82. List of Participants

97/80/A

4573 1982 Jun- Oct

16th FAO Regional Conference for the Near East Nicosia 25-29/10/82. Hotel Reservations

97/80/B

4574 1982 Sep- Oct

Ditto 97/80/B2

4575 1982 Jul- 1982 Sep

Ditto 97/90/C

4576 1982 Sep-1983 Mar

16th FAO Regional Conference for the Near East Nicosia 25-29/10/82. Invoices

97/80/D

4577 1980 O ct- 1996 Nov

Cultural Scientific - Educational and Technical Cooperation Between Cyprus - Canada

107/80

4578 1980 Oct-1981 Oct

5 - Years Development Plan 108/80

4579 1981 Oct- Dec

Ditto 108/80/2

4580 1981 Dec-1982 Jan

Ditto 108/80/3

4581 1982 Jan- Jun

Ditto 108/80/4

4582 1982 Jul- 1984 Sep

Ditto 108/80/5

4583 1981 Jul- 1984 Jun

Ditto 108/1980/A

Page 318: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4584 1980 O c t- 1982 Jan

FA.O Executive Committee of the European Commission on Agriculture

110/80

4585 1982 Jan- May

Ditto 110/80/2

4586 1982 Apr-1983 May

Ditto 110/80/3

4587 1983 Jun- 1997 Jun

Ditto 110/80/4

4588 1980 Oct- 1987 Feb

Environment Statistics 111/80/1

[4589] W anting 111/80/2

[4590] KA 2011 111/80/3

[4591] KA 2011 111/80/4

[4592] KA 2012 111/80/5

[4593] KA 2014 111/80/6

4594 1980 O ct- 1982 Mar

F.A.O European Cooperative Network on New and renewable energy in Agriculture

113/80

4595 1982 Mar- Aug

Ditto 113/80/2

4596 1982 Oct- 1986 Sep

Ditto 113/80/3

4597 1986 Sep- 1991 May

Ditto 113/80/4

4598 1993 Sep-1994 May

Ditto 113/80/5

4599 1980 O c t- 1992 Oct

European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods By Air (A D R)

115/80

[4600] W anting 124/80

[4601] KA 2014 124/80/2

Page 319: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4602 1980 Νον- 1989 Jun

U.R.E.R Mediterranean Priority Actions Programme-Renewable Sources of Energy (Merenerse)

127/80

4603 1980 Dec- 1984 Mar

Council of Europe Ministerial Conference on the Environment. Convocation of the Committee of Senior Officials in change of the preparation of.

128/80/1

4604 1984 Apr- Dee

Ditto 128/80/2

4605 1985 Feb-1986 May

Ditto 128/80/3

4606 1986 May-1987 May

Ditto 128/80/4

[4607] W anting 128/80/5

4608 1992 Mar-1993 Dec

Council of Europe. Committee of Ministers.

128/80/A

[4609] W anting 129/80

4610 1980 Dec- 1983 Aug

Financial Assistance to drought stricken livestock keepers 1980-1981-1982

129/80/2

4611 1983 Aug- 1988 Jan

Ditto 129/80/3

4612 1980 Dec- 2001 Sep

Co-Operation between Cyprus - Mexico in the Field of Agriculture

137/80

4613 1980 Dec- 1982 Nov

U.N.E.P International Informal Consultations 139/80

4614 1981 Feb-1982 Aug

Marathasa Area Rural Development Scheme 38/1981

4615 1982 Oct- 1996 May

Ditto 38/81/2

4616 1996 Nov- 2000 Sep

Ditto 38/81/3

Page 320: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4617 1902 Dec-1903 Feb

Marathasa Area Rural Development Scheme 38/81/4

4618 1981 Jan- Dee

Project for the Development of Animal Husbandry 39/81

4619 1981 Nov-1982 Sep

Ditto 39/81/2

4620 1982 Nov-1983 May

Ditto 39/81/3

4621 1983 Jun-1984 Jun

Ditto 39/81/4

4622 1984 Jun- 1987 Dec

Ditto 39/81/5

4623 1988 Mar- Aug

Ditto 39/81/6

4624 1988 Sep-1989 May

Ditto 39/81/7

4625 1989 Jun- 1995 Jun

Ditto 39/81/8

4626 1981 Feb- 1994 Oct

Marketing of fruit and vegetable Law 1980 40/81

4627 1981 Mar- 1989 Dec

Ditto 61/81

4628 1990 Jan- 1996 Nov

Ditto 61/81/2

4629 1998 Jan- 2002 Sep

Ditto 61/81/3

4630 1981 Apr-2002 May

Limni Mines 64/81

4631 1981 Apr- 1994 Jan

Financial and Technical Co-Operation Between Cyprus and Holland

66/81

Page 321: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

R eference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4632 1994 Feb- 2001 Apr

Financial and Technical Co-Operation Between Cyprus and Holland

66/81/2

4633 2001 May- 2003 Feb

Ditto 66/81/3

4634 1981 Apr- 1997 Nov

Irregularities in the Forest Department 68/81

4635 1981 May-1982 May

Aphrodite Resort Development - by Lanitis E.C. Estates Ltd.

84/81

4636 1982 Jun- 1990 Oct

Ditto 84/81/2

4637 1990 Nov- 1993 Feb

Ditto 84/81/3

4638 1993 Feb-1994 Jul

Ditto 84/81/4

[4639] KA 2009 84/81/5

4640 1998 Dec- 2002 Nov

Ditto 84/81/6

4641 1981 May- 1983 May

Extension and Research. Investment Project 86/81

4642 1983 May Ditto 86/81/2

4643 1983 May Ditto 86/81/3

4644 1983 Jun Ditto 86/81/4

4645 1983 May- Jun

Ditto 86/81/5

4646 1983 Jun- Oct

Ditto 86/81/6

4647 1983 Nov Ditto 86/81/7

4648 1983 O ct-1984 Feb

Extension and Research. Investment Project 86/81/8

Page 322: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4649 1984 Feb- Mar

Extension and Research. Investment Project 86/81/9

4650 1984 Mar Ditto 86/81/10

4651 1984 Mar Ditto 86/81/11

4652 1984 Mar- Apr

Ditto 86/81/12

4653 1984 Apr- Jun

Ditto 86/81/13

4654 1984 Jun Ditto 86/81/14

4655 1984 May- Jul

Ditto 86/81/15

4656 1984 Jul Ditto 86/81/16

4657 1984 Jul- Dec

Ditto 86/81/17

4658 1984 Nov- 1986 Mar

Ditto 86/81/18

4659 1986 Mar- 1989 Feb

Ditto 86/81/19

4660 1989 Mar- Oct

Ditto 86/81/20

4661 1989 Oct- 1993 Apr

Ditto 86/81/21

4662 1981 Jun- 1984 May

Fruit and vegetable export project, export development advisory and committee.

Horticulturecoordinating

96/81

4663 1984 Jun-1985 May

Ditto 96/81/2

4664 1985 May- Nov

Fruit and vegetable export project, export development advisory and committee.

Horticulturecoordinating

96/81/3

Page 323: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This marginnot to beused

R eference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4665 1985 Dec- 1987 May

Fruit and vegetable export project. Horticulture export development advisory and coordinating committee.

96/81/4

4666 1981 Jun- 1985 Feb

Fruit and vegetables export project - loan agreement No 1988 CY - withdrawals of funds from the loan account.

97/81

4667 1985 Feb- 1990 Apr

Ditto 97/81/2

4668 1981 Jun- 1984 Aug

Removal of Alassa village 100/81

4669 1984 Aug- Nov

Ditto 100/81/2

4670 1984 Nov-1985 Jan

Ditto 100/81/3

4671 1985 Jan- 1985 May

Ditto 100/81/4

4672 1985 May-1986 Mar

Ditto 100/81/5

4673 1986 Mar- Jul

Ditto 100/81/6

4674 1986 Jun-1987 Mar

Ditto 100/81/7

4675 1987 Mar- 1991 May

Ditto 100/81/8

4676 1991 Oct- 1998 Dec

Ditto 100/81/9

4677 1981 Jul- 1988 Oct

The Cyprus Pipe Industries Ltd 103/81

4678 1981 Jul- 1985 Mar

Fruit and Vegetables production and export project. - Scholarships and Training of personnel.

104/81

4679 1981 Aug- 1983 Apr

Fruit and Vegetables production and export project. Consultants and Personnel.

110/81

Page 324: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

R eference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4680 1983 Apr- 1985 Mar

Fruit and Vegetables production and export project. Consultants and Personnel.

110/81/2

4681 1985 Apr- 1988 Feb

Ditto 110/81/3

4682 1981 Sep- 1991 Jun

Wine Consumption - Encouragement of 112/81

4683 1981 Sep- 1986 May

U.N.E.P Mediterranean action plan environmental assessment Med Pol

113/81

4684 1986 Jun-1987 Mar

Ditto 113/81/2

4685 1987 Mar- 1992 Oct

Ditto 113/81/3

[4686] W anting 113/81/4

[4687] KA 2011 113/81/5

[4688] KA 2014 113/81/6

4689 1981 Oct-1982 Apr

Water Authority 117/81

4690 1982 Apr- 1984 Aug

Ditto 117/81/2

4691 1984 Aug-1985 Jul

Ditto 117/81/3

4692 1985 Jul- 1987 Jan

Ditto 117/81/4

4693 1987 Nov-1988 Apr

Ditto 117/81/5

4694 1988 Aug- Apr

Ditto 117/81/6

4695 1988 May-1989 May

Ditto 117/81/7

Page 325: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4696 1989 May- 1991 Jun

Water Authority 117/81/8

4697 1991 Jan-1992 Dec

Ditto 117/81/9

4698 1993 Jan- 1997 Jul

Ditto 117/81/10

4699 1997 Jul- 1999 Aug

Ditto 117/81/11

4700 1999 Aug- 2001 Jan

Ditto 117/81/12

4701 2001 Jan- Oct

Ditto 117/81/13

4702 2001 Jun- 2003 Mar

Ditto 117/81/14

4703 1982 Nov-1983 Mar

Water Authority. Confidential 117/81/A

4704 1985 Feb- Apr

Water Authority. For Consultancy Service 117/81/B

4705 1981 Sep- 1983 Aug

F.A.O Regional Project on Food and Nutrition Rem/029/LIB

118/81

4706 1981 Oct- 1989 Feb

Southern Conveyor Project - Progress Reports to the House of Representatives - Debates in the House of Representatives

121/81

4707 1989 Feb- 1996 Mar

Ditto 121/81/2

4708 1996 Apr- 2000 Apr

Ditto 121/81/3

4709 1981 Oct- 1986 Mar

Chrysochou Irrigation Project - Progress Reports to the House of Representatives - Debates in the House of Representatives

122/81

4710 1981 Oct- 1987 Jun

Cyprus Agriculture Forestry and General Workers Trade Union

126/81

Page 326: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ A N R I

A N R I Date Description Form er Reference

4711 1981 Dec- 1988 Jun

The Agriculturists Law 1982 136/81

4712 1988 Jun-1989 Jun

Ditto 136/81/2

4713 1989 Sep-1990 Nov

Ditto 136/81/3

4714 1990 Dec- 1996 Apr

Ditto 136/81/4

4715 1996 Oct- 2000 Feb

Ditto 136/81/5

4716 1981 Dec- 1990 Sep

1. Radio and Television Agricultural Programme2. Publications in the "Countryman".

140/81

4717 1991 Jun- 1995 Aug

Ditto 140/81/2

4718 1996 Mar- 1998 Jun

Ditto 140/81/3

4719 1982 Feb- 1987 Jan

Ατασθαλίες στη Δημόσια Υπηρεσία 40/1982

4720 1982 Feb- 1985 Feb

FAO Representation in Cyprus Activity Reports 43/82

4721 1985 Apr-1986 Feb

Ditto 43/82/2

4722 1989 Aug-1990 Nov

Ditto 43/82/3

4723 1982 Feb- 1985 Mar

Natural Calamities G.P 45/82

4724 1985 Mar- Dee

Ditto 45/82/2

4725 1985 Dec- 1987 Jun

Ditto 45/82/3

Page 327: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4726 1987 May- Νον

Natural Calamities G.P 45/82/4

4727 1987 Dec-1988 Aug

Ditto 45/82/5

4728 1988 Aug-1989 Mar

Ditto 45/82/6

4729 1989 Feb- Apr

Ditto 45/82/7

4730 1989 Mar- May

Ditto 45/82/8

4731 1989 Apr- 1991 May

Ditto 45/82/9

4732 1991 May-1992 Oct

Ditto 45/82/10

4733 1992 Nov- 1994 May

Ditto 45/82/11

4734 1994 Apr- 1996 Sep

Ditto 45/82/12

4735 1996 Sep-1997 Jun

Ditto 45/82/13

4736 1997 Jun-1998 Oct

Ditto 45/82/14

4737 1998 Oct- 2002 Feb

Ditto 45/82/15

4738 2002 Apr- Nov

Ditto 45/82/16

4739 2002 Aug- Nov

Ditto 45/82/17

4740 2002 Oct -2003 Feb

Ditto 45/82/18

Page 328: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This marginnot to beused

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ A N R I

A N R I Date Description Form er Reference

4741 1982 Mar-1983 Sep

Natural Calamities. Nicosia District 45/82/A

4742 1983 Sep- 1988 Feb

Ditto 45/82/A2

4743 1988 Feb-1989 Jun

Ditto 45/82/A3

4744 1989Jun- 1992 May

Ditto 45/82/A4

4745 1992 Jun- 1996 Jan

Ditto 45/82/A5

4746 1996 Feb-1997 Nov

Ditto 45/82/A6

4747 1997 Nov- 2000 Feb

Ditto 45/82/A7

4748 2000 Mar- 2002 Apr

Ditto 45/82/A8

4749 2002 Apr-2003 Apr

Ditto 45/82/A9

4750 2003 Feb- Mar

Ditto 45/82/A 10

4751 1982 Feb-1983 Nov

Natural Calamities. Famagusta District 45/82/B

4752 1984 Nov- 1988 Apr

Ditto 45/82/B2

4753 1988 Mar- Sep

Ditto 45/82/B3

4754 1988 Sep- 1993 Jan

Ditto 45/82/B4

4755 1993 Jan- 1998 Sep

Ditto 45/82/B5

Page 329: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ A N R I

A N R I Date Description Form er Reference

4756 1998 Dec- 2003 Feb

Natural Calamities. Famagusta District 45/82/B6

4757 1982 May- 1984 Feb

Natural Calamities. Limassol District 45/82/C

4758 1984 Feb- 1987 Oct

Ditto 45/82/C2

4759 1987 Oct-1988 Sep

Ditto 45/82/C3

4760 1988 Sep- 1992 Apr

Ditto 45/82/C4

4761 1992 May- 1995 May

Ditto 45/82/C5

4762 1995 Jan- 1997 Jun

Ditto 45/82/C6

4763 1997 Jun- 1999 Mar

Ditto 45/82/C7

4764 1999 Apr-2000 Oct

Ditto 45/82/C8

4765 2000 Oct- 2002 Jun

Ditto 45/82/C9

4766 2002 Jun-2003 Mar

Ditto 45/82/C 10

4767 1982 Mar- 1985 Jul

Natural Calamities. Lamaca District 45/82/D

4768 1985 Jul- 1989 Feb

Ditto 45/82/D2

4769 1989 Feb- 1992 Sep

Ditto 45/82/D3

4770 1992 Sep- 1997 Jun

Ditto 45/82/D4

Page 330: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4771 1997 Jul- 2001 Aug

Natural Calamities. Lamaca District 45/82/D5

4772 2001 May- 2003 Jan

Ditto 45/82/D6

4773 1982 May- 1986 Jan

Natural Calamities. Paphos District 45/82/E

4774 1986 Feb- May

Ditto 45/82/E2

4775 1986 Oct- 1988 Mar

Ditto 45/82/E3

4776 1988 Feb-1989 Mar

Ditto 45/82/E4

4777 1989 Mar- Dee

Ditto 45/82/E5

4778 1989 Nov-1990 Feb

Ditto 45/82/E6

4779 1990 Jan- 1992 Aug

Ditto 45/82/E7

4780 1992 Sep- 1995 May

Ditto 45/82/E8

4781 1995 Jun- 1997 May

Ditto 45/82/E9

4782 1997 Jul- 1999 Mar

Ditto 45/82/El 0

4783 1997 Mar- 2001 Aug

Ditto 45/82/El 1

4784 2001 Sep- 2003 Feb

Ditto 45/82/El 2

4785 2001 Dec-2002 Jul

Natural Calamities. Fisheries 45/82/F

Page 331: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4786 2002 May-2003 Mar

Natural Calamities. Fisheries 45/82/F2

4787 2003 Feb- Mar

Ditto 45/82/F3

4788 2003 Feb- Mar

Ditto 45/82/F4

4789 1982 Feb- 1988 Jan

Meetings of the Director-General 47/82

4790 1981 Jun- 1990 Jul

Consultative Services Organisation 48/82

4791 1982 Feb- 1986 Oct

Research Contract No 3074/1G between the A.R.I -I.A.E.A - Coordinated Programme on the use of nuclear Techniques in Improving pasture management

50/82

4792 1982 Feb- Mar

The FAO Study Agriculture: Toward 2000 63/82

4793 1982 Mar- Dee

FAO Workshop on Emergency Disease Control 64/82

4794 1982 Mar- 1998 Nov

Zygi-Maroni-Mazotos Coastal-Road 68/82

4795 1982 Feb- May

Regional Rural Development Scheme Salamiou - Kelokedara Region.

69/82

4796 1982 Mar- 2002 Sep

Π.Ο.Β.Ε.Κ Παγκύπρια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών

70/82

4797 1982 Feb- 1990 May

Permanent Representation of Cyprus to FAO 71/82

4798 1990 Jun- 1995 Sep

Ditto 71/82/2

[4799] W anting 71/82/3

[4800] Permanent Representation of Cyprus to FAO Wanting

71/82/4

Page 332: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4801 1981 Dec- 1984 Apr

Land Consolidation within the Southern Conveyor project

79/82

4802 1984 Jun- 1986 Aug

Ditto 79/82/2

4803 1986 Sep- 1991 Mar

Ditto 79/82/3

4804 1986 Sep- 1989 Feb

Ditto 79/82/A

4805 1989 Mar- 1992 Jul

Ditto 79/82/A2

4806 1982 Apr- 1986 Nov

IAEA Research Contract (3 185/1G) Program The use of Radioimmunoassay and Related Procedures to improve the reproductive performance of domesticated herbivores indigenous to arid and semi-arid regions

81/82

4807 1982 May- 1989 Feb

Strengthening Research in Animal Production Through the Application of Nuclear Techniques - under the I.A.E.A Technical Assistance program

85/82

4808 1982 May- 1989 Apr

Technical and Financial Co-Operation between Cyprus-Greece

86/82

4809 1982 May- 1987 Jan

Association for the protection of the Cyprus Environment - other Associations, (cancelled, see 293/89)

92/82

4810 1982 May- 1986 Jan

Contacts and Services rendered to the Turkish Community on Agricultural Matters

93/82

4811 1994 Nov- 2002 Nov

Ditto 93/82/2

4812 1982 May- 1985 Sep

Meeting with other ministries on outstanding and/or Policy Matters

94/82

4813 1982 Apr- 1989 Dec

The Livestock Sheds milk and milk products 96/82

4814 1990 Jul- 1998 May

Ditto 96/82/2

Page 333: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This marginnot to beused

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4815 1982 Jun- 2002 Jun

Co-Operation between agricultural insurance organization Cyprus and Agricultural Insurance Organization Greece

100/82

4816 1982 Jul-1983 May

Co-Operation Between Cyprus and Hungary in the Field of Agriculture and food

101/82

4817 1983 May- Nov

Ditto 101/82/2

4818 1985 Feb- 2002 Nov

Ditto 101/82/3

4819 1982 Jul- Oct

13th FAO Regional Conference for Europe Sofia- Bulgaria 4-8/10/82

105/82

4820 1982 Sep-1983 Jun

Ditto 105/82/2

4821 1982 Jul- 1989 Oct

Fontana Amoroza Coast Ltd - Tourist and Agricultural Development.

106/82

[4822] Wanting 106/82/2

[4823] Wanting 106/82/3

4824 1982 Jul- 1984 Mar

FAO working party on women and the Agricultural family in Rural Development

107/82

4825 1984 Apr- 1991 Apr

Ditto 107/82/2

4826 1991 Jul- 2002 Aug

Ditto 107/82/3

4827 1988Jun- Jul

FAO working party on women and the Agricultural family in Rural Development. 4th Session. R om e-Italy . 11-14/10/1988

107/82/A

4828 1990 Jul- Aug

FAO working party on women and the Agricultural family in Rural Development. 5th Session. Czechoslovakia. 2-5/10/1990

107/82/B

4829 1992 Jul- Oct

FAO working party on women and the Agricultural family in Rural Development. 6th Session. Austria. 13-16/10/1992

107/82/C

Page 334: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This marginnot to beused

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4830 1994 Jul-1995 Oct

FAO working party on women and the Agricultural family in Rural Development. 7th Session. Athens. 18-21/10/1994

107/82/D

4831 1996 Jul- Sep

FAO working party on women and the Agricultural family in Rural Development. 8th Session. Iceland. 25-28/9/1996

107/82/E

4832 1998 Jul FAO working party on women and the Agricultural family in Rural Development. 9th Session. Yervan - Armenia. 30/9—3/10/1998

107/82/F

4833 2000 Jul- Aug

FAO working party on women and the Agricultural family in Rural Development. 10th Session. Roma

107/82/G

4834 1982 Aug-1983 Sep

1) International Youths Year2) International Conference for the Old Age. - Ministerial Committee for.

109/82

4835 1983 Oct- 1988 May

Ditto 109/82/2

4836 1982 Sep- 1984 Oct

Fruit and Vegetable production and export project - progress retorts.

116/82

4837 1984 Oct- 1986 May

Ditto 116/82/2

4838 1986 Nov- 1989 May

Ditto 116/82/3

4839 1989 May- Oct

Ditto 116/82/4

4840 1983 Aug-1984 Apr

FAO 22nd Session of the conference Rome 5- 24/11/83

120/82

4841 1983 Jul- Oct

FAO 22nd Session of the conference Rome 5- 24/11/83. Agenda and Session Documents.

120/82/A

4842 1983 Nov-1984 Jan

Ditto 120/82/A2

4843 1982 Jul-1983 Oct

FAO 22nd Session of the conference Rome 5- 24/11/83. Application of Membership

120/82/B

Page 335: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANR1

ANRI Date Description Form er Reference

4844 1983 Mar- Νον

FAO 22nd Session of the conference Rome 5- 24/11/83. Candidature of the Council

120/82/C

4845 1982 Sep- 1985 Jun

Permanent Ministerial Committee for the Study of Major Projects

123/82

4846 1986 Jan Ditto 123/82/2

4847 1982 Oct- 1990 Apr

Pancyprian Cow-breeders Association 129/82

4848 1990 Aug- 1995 Mar

Ditto 129/82/2

4849 1995 Mar- 2001 Jun

Ditto 129/82/3

4850 2001 Jun- 2003 Mar

Ditto 129/82/4

4851 1982 Oct-1983 Dec

Akrotiri Bay Hotels LTD Ladies Mile Development of

130/82/1

4852 1984 Jan- 1990 Sep

Ditto 130/82/2

4853 1982 Oct- 1987 Jan

Agricultural Museum 131/82

4854 1987 Feb- 1989 Feb

Ditto 131/82/2

4855 1989 Jan-1990 Jun

Ditto 131/82/3

4856 1990 Jan- 1992 Jun

Ditto 131/82/4

4857 1992 Jun- 2003 Apr

Ditto 131/82/5

4858 1990 May-1991 May

Νόμος Προνοών περί της ιδρύσεως ταμείου για την ανέγερση Μουσείου Κυπριακής υπαίθρου.

131/82/A

4859 1990Jan- 1992 May

Συμβουλευτική Επιτροπή Μουσείου Κυπριακής υπαίθρου.

131/82/B

Page 336: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4860 1982 Apr- 1984 Aug

International Development Research Center - Canada

133/82

4861 1984 Sep- 1989 Aug

Ditto 133/82/2

4862 1989 Sep- 1994 Jun

Ditto 133/82/3

4863 1980 Feb- 1993 Jan

Agricultural Gymnasium - Proposed Establish­ment of at Yeroskipou

134/82

4864 1982 Oct- 1985 Sep

Commonwealth Secretariat - Publications 32/1983

4865 1985 Oct- Nov

Ditto 32/83/2

4866 1985 Oct- 1990 Oct

Ditto 32/83/3

4867 1991 Jan-1992 Dec

Ditto 32/83/4

4868 1993 Mar- 1995 Oct

Ditto 32/83/5

4869 1997 Sep- 2000 Sep

Ditto 32/83/6

4870 2001 May- Sep

Ditto 32/83/7

4871 1983 Jan- 2001 Aug

Μεσογειακό Ινστιτούτο Υδάτων 34/83

4872 1982 Jul 1984 Jun

FAO World Conference on Fisheries Management and Development

43/83

4873 1984Jun- Oct

Ditto 43/83/2

4874 1984 Oct- 1990 Sep

Ditto 43/83/3

Page 337: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This marginnot to beused

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4875 1983 Mar- 1990 Oct

Planning Unit 45/83

4876 1977 Jan- 1991 Feb

Schemes of Service Ministry of Agriculture and Natural Resources

47/83

4877 1983 Mar- 1990 Feb

Fruit and Vegetable Export Project - Missions from the World Bank - Correspondence with the World Bank

48/83

4878 1983 Mar-1984 Nov

Committee of Experts on the Environment 50/83

4879 1984 Dec- 1986 Nov

Ditto 50/83/2

4880 1983 Apr- 1990 Dec

Co Operation between the Republic of Cyprus and the German Democratic Republic in the Field of Agriculture

53/83

4881 1983 Mar-1984 May

FAO Technical Consultation on Agricultural Research Cooperation in the Near East and North Africa (Cyprus, 17-19/10/83)

54/83

4882 1983 Apr- 1985 Mar

Prevention of Animal Diseases from the Turkish Controlled Areas - Scheme for

55/83

4883 1983 Feb- 1999 Oct

Σχέδιο επαναδραστηριοποίησης Εκτοπισθέντων Ξενοδόχων

56/83

4884 1983 Apr- 1989 Aug

Technical - Economic - Trade - Agriculture Scientific and Cultural Cooperation Between Cyprus - Zambia

62/83

4885 1983 Apr- 1993 Jul

E.M.E στο Βασιλικό - Τσιμεντοποιία Βασιλικού - Περιβαλλοντικές Πτυχές

68/83

4886 1993 Jul- 2003 Sep

Ditto 68/83/2

4887 1983 Apr- 1993 Dec

Southern Conveyor Project Mission from the World Bank

70/83/1

4888 1994 Jan- 1997 Mar

Ditto 70/83/2

Page 338: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4889 1983 May- 1985 Nov

Chrysochou Watershed Irrigation Project Project Policy Coordination Committee

72/83

4890 1986 Mar- 1993 Jun

Ditto 72/83/2

4891 1983 May- 1989 Aug

Chrysochou Irrigation Project - Loan Agreement with the World Bank

73/83

4892 1989 Nov- 1991 Jun

Ditto 73/83/2

4893 1983 May- 1991 Apr

Vegetable Dehydration Plant in Cyprus- Establishment of

76/83

4894 1983 Jan- 1988 May

Sale of problematic agricultural products to Eastern & European Countries against the purchase from them goods and machinery and the execution of development projects in Cyprus

77/83

4895 1988 May- 1994 Sep

Ditto 77/83/2

4896 1983 Jun Cyprus Agriculture in facts and figures 79/83

4897 1983 Jun- Oct

Ditto 79/83/2

4898 1983 Nov- 1985 Jan

Ditto 79/83/3

4899 1983 Oct- 1986 Dec

Δάσος Λεμεσού (Κακομάλλης) 81/83

4900 1987 Oct- 1990 Dec

Ditto 81/83/2

4901 1983 Jun- 1985 Mar

Commonwealth science council - conferences - seminars - study tours G.P.

82/83

4902 1985 Mar- 1989 Jul

Ditto 82/83/2

4903 1989 Jul- 2001 Dec

Ditto 82/83/3

Page 339: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This marginnot to beused

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4904 1983 Jun- Dec

Integrated rural development scheme in winegrowing areas G.P.

83/83

4905 1983 Dec-1984 Sep

Integrated rural development scheme in winegrowing areas G.P.

83/83/A

4906 1984 Sep-1985 Mar

Ditto 83/83/A2

4907 1985 Feb- 1987 Dec

Ditto 83/83/A3

4908 1987 Nov- 1990 Nov

Ditto 83/83/A4

4909 1983 Dec-1984 Jan

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - project preparation committee

83/83/1

4910 1984 Jan- 1984 Feb

Ditto 83/83/1/II

4911 1984 Feb- Jul

Ditto 83/83/1/III

4912 1983 Dec-1984 Nov

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - I.B.R.D. FAO Invest. Center Identif. Mission

83/83/2

4913 1984 Dec-1985 Jul

Ditto 83/83/2/1

4914 1984 Jan- 1986 Dec

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Oenology Museum Omodos

83/83/3

4915 1984 Sep- 1988 Mar

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Cropping Patterns

83/83/4

4916 1984 Sep- 1989 Feb

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Road Development

83/83/5

4917 1984 Jun- 1986 Aug

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Offers and Enquiries from foreign and Local firms

83/83/6

Page 340: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This marginnot to beused

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4918 1984 Jun- 2002 Jul

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Omodos Dam

83/83/7

4919 1984 Jul- 1988 Oct

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Medical Services

83/83/8

4920 1984 Aug-1985 Aug

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Geological Investigation on proposed Roads and Dams

83/83/9

4921 1985 Sep-1986 Dec

Ditto 83/83/9/2

4922 1989 Mar Ditto 83/83/9/3

4923 1984 Sep- 1988 May

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Touristic Development

83/83/10

4924 1984 Sep-1985 Mar

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Educational Facilities

83/83/11

4925 1984 Oct- 1986 Jul

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Irrigation Works

83/83/12

4926 1986 Apr- 1990 Apr

Ditto 83/83/12/2

4927 1984 Oct Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Publicity

83/83/13

4928 1984 Sep- 1988 Feb

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Water Supply

83/83/14

4929 1984 Oct-1985 Aug

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Land Consolidation Scheme

83/83/15

4930 1984 Oct- 1989 Sep

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Works connected with traditional areas - Squares and conserve. Schemes

83/83/16

4931 1984 Dec Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Sewerage System

83/83/17

Page 341: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

R eference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4932 1985 Mar- 1990 Feb

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Consultants for the construction of dams

83/83/18

4933 1985 Feb- Jun

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Industrial development

83/83/19

4934 1985 May- 1990 Jun

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Research activities of the Agricultural Research Institute

83/83/20

4935 1985 Jul- 1987 Apr

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Development Estimates 1986

83/83/21

4936 1985 Aug-1986 Feb

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Development Estimates 1985

83/83/22

4937 1986 Jun-1987 Mar

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Platys and Xylourikos Dams

83/83/23

4938 1987 Nov-1988 Sep

Ditto 83/83/23/2

4939 1988 Sep- 1991 Feb

Ditto 83/83/23/3

4940 1991 Mar- 1994 Dec

Ditto 83/83/23/4

4941 1995 Jan- 2002 May

Ditto 83/83/23/5

4942 1991 Apr Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Platys and Xylourikos Dams. Απαλλοτρίωση Ιδιωτικής Ακίνητης Περιουσίας

83/83/23/A

4943 1986 Jun-1987 Feb

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Machinery and Vehicles

83/83/24

Page 342: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This marginnot to beused

R eference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4944 1987 Feb- Νον

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Development Estimates 1987

83/83/25

4945 1987 Νον-1988 Jan

Ditto 83/83/25/2

4946 1987 Jul-1988 Jun

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Development Estimates 1988

83/83/26

4947 1988 Jan Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Land Consolidation

83/83/27

4948 1988 May- 1990 May

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Κατασκευή Υδατοφράκτη Φοινί - Καμινάρια

83/83/28

4949 1989 Feb- Apr

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Development Estimates 1989

83/83/29

4950 1990 Feb- Jul

Krassokhoria (wine growing villages) integrated rural development project - Development Estimates 1990

83/83/30

4951 1983 Jun- 1985 Sep

Αναδιάρθρωση του Θεσμικού Πλαισίου Προωθήσεως των Εξαγωγών Κύπρου - Ειδική Επιτροπή

85/83

4952 1983 Jun-1984 Feb

Environmental Management and Legislation CYP/83/003

86/83

4953 1984 Feb-1985 Mar

Ditto 86/83/2

4954 1985 Feb-1986 Feb

Ditto 86/83/3

4955 1986 Feb- 1990 Aug

Ditto 86/83/4

4956 1983 Jun- 1994 Dec

Technical-Scientific and Cultural Co-Operation Between Cyprus-Argentina

87/83

Page 343: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4957 1983 Jul Central Agricultural Co-Operative Union of Egypt (C.A.C.U)

91/83

4958 1983 Apr- 1991 Jan

Three monthly reports on development projects 92/83

4959 1983 Dec- 1988 Apr

Three monthly reports on development projects Department of Agriculture

92/83/A

4960 1988 Sep- 1991 Apr

Ditto 92/83/A2

4961 1983 Nov- 1991 Mar

Three monthly reports on development projects Department of Forests

92/83/B

4962 1989 Oct- 1991 Oct

Three monthly reports on development projects Department of Water Development

92/83/C

4963 1992 Feb- Oct

Ditto 92/83/C2

4964 1993 Jan- Oct

Ditto 92/83/C3

4965 1994 Feb- Oct

Ditto 92/83/C4

4966 1995 Feb- Oct

Ditto 92/83/C5

4967 1996 Feb- Jul

Ditto 92/83/C6

4968 1983 Oct- 1991 Jan

Three monthly reports on development projects Department of Veterinary Services

92/83/D

4969 1983 Nov- 1990 Jun

Three monthly reports on development projects Agricultural Research Institute

92/83/E

4970 1983 Oct- 1991 Feb

Three monthly reports on development projects Department of Fisheries

92/83/F

4971 1983 Oct- 1989 Jan

Three monthly reports on development projects Department of Geological Surveys

92/83/G

Page 344: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

R eference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4972 1989 May-1990 Jan

Three monthly reports on development projects Department of Geological Surveys

92/83/G2

4973 1983 Oct- 1991 Jan

Three monthly reports on development projects Department of Meteorological Service

92/83/H

4974 1983 Oct- 1991 Jan

Three monthly reports on development projects Land Consolidation Department

92/83/1

4975 1983 Aug- 1995 Jan

Tseri Livestock Area 96/83

4976 1995 Apr- 2003 Mar

Ditto 96/83/2

4977 1983 Aug- 1989 Apr

Livadhia livestock area 101/83

4978 1989 Apr- 1998 Jun

Ditto 101/83/2

4979 1998 Jul- Aug

Ditto 101/83/3

4980 1983 Aug- 1986 Aug

Agricultural Insurance Organization - Insurance of agricultural crops

102/83

4981 1986 Sep- 1989 Feb

Ditto 102/83/2

4982 1989 Feb- 1992 Mar

Ditto 102/83/3

4983 1992 Jun- 2002 Feb

Ditto 102/83/4

4984 1983 May- 1997 Jun

Commonwealth Institute 109/83

4985 1983 Sep- 2000 Nov

Σύμβαση περί καταργήσεως της υποχρεωτικής προς νομιμοποίηση αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων

112/83

4986 1982 Jul- 1984 Jun

Nicosia town and suburbs sewerage and waste water treatment and disposal of

113/83

Page 345: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

4987 1984 Jul- 1993 Jan

Nicosia town and suburbs sewerage water treatment and disposal of

and waste 113/83/2

4988 1993 Jun- 1999 Oct

Ditto 113/83/3

4989 1999 Oct- 2003 Mar

Ditto 113/83/4

4990 1980 Mar- 1982 Dec

Limassol town and suburbs sewerage water treatment and disposal of

and waste 114/83

4991 1983 Aug Oct-

Ditto 114/83/2

4992 1983 Sep-1984 Nov

Ditto 114/83/3

4993 1984 Nov-1985 Oct

Ditto 114/83/4

4994 1985 Oct- 1988 Oct

Ditto 114/83/5

4995 1988 Nov-1989 Dec

Ditto 114/83/6

4996 1989 Dec-1990 Jun

Ditto 114/83/7

4997 1990Jun- Sep

Ditto 114/83/8

4998 1990 Sep-1991 Jun

Ditto 114/83/9

4999 1991Jun- Oct

Ditto 114/83/10

5000 1991 Nov- 1993 Nov

Ditto 114/83/11

5001 1993 Dec- 2002 Aug

Ditto 114/83/12

Page 346: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This marginnot to beused

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5002 1982 Apr- 1985 Mar

Lamaca town and suburbs sewerage water treatment and disposal

and waste 115/83

5003 1985 May-1986 Mar

Ditto 115/83/2

5004 1986 Apr- 1991 Jan

Ditto 115/83/3

5005 1991 Feb- Sep

Ditto 115/83/4

5006 1991 Sep- 1994 May

Ditto 115/83/5

5007 1994 Jun-1995 Mar

Ditto 115/83/6

5008 1995 Feb- Dee

Ditto 115/83/7

5009 1996 Jan- 2003 Jan

Ditto 115/83/8

5010 2003 Jan- Apr

Ditto 115/83/9

5011 1995 Apr- 2003 Feb

Ditto 115/83/A

5012 1982 Apr- 1995 Jun

Paphos town and suburbs sewerage water treatment and disposal of

and waste 116/83

5013 1995 Jun- 1997 Oct

Ditto 116/83/2

5014 1997 Sep- 2001 Jul

Ditto 116/83/3

5015 2001 Oct-2002 Dec

Ditto 116/83/4

5016 1982 Jun- 1984 Oct

Sewerage and waste water treatment in villages 117/83

Page 347: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5017 1984 Oct- 1991 Jan

Sewerage and waste water treatment in villages 117/83/A

5018 1984 Oct- 1991 Jan

Ditto 117/83/2

5019 1991 Feb- 1994 Sep

Ditto 117/83/3

5020 1994 Aug- 2001 May

Ditto 117/83/4

5021 2001 May- 2003 Mar

Ditto 117/83/5

5022 1982 May-1983 Dec

Central service/administration for sewerage/waste water treatment and disposal of

119/83

5023 1983 Nov-1984 Oct

Ditto 119/83/2

5024 1984 Oct- 1997 Apr

Ditto 119/83/3

5025 1997 Oct-1998 Oct

Ditto 119/83/4

5026 1983 Oct- 1990 Jan

Kophinou central slaughter 124/83

5027 1990 Feb- 1992 Aug

Ditto 124/83/2

5028 1992 Oct- 1994 Mar

Ditto 124/83/3

5029 1994 Mar- Jun

Ditto 124/83/4

5030 1994 Jun-1995 Jun

Ditto 124/83/5

5031 1995 Jun- 1997 Apr

Ditto 124/83/6

Page 348: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5032 1997 Jun-1998 Aug

Kophinou central slaughter 124/83/7

5033 1998 Aug-1999 Sep

Ditto 124/83/8

5034 1999 Oct- 2001 Aug

Ditto 124/83/9

5035 2001 Sep- 2003 Feb

Ditto 124/83/10

5036 1983 Oct- 1995 Sep

Fruit Producers - Problems of 125/83

5037 1995 Sep-1996 Dec

Ditto 125/83/2

5038 1996 Dec- 2001 Mar

Ditto 125/83/3

[5039] W anting 125/83/4

5040 2001 Apr-2002 Dec

Ditto 125/83/5

5041 2002 Nov-2003 Jul

Ditto 125/83/6

5042 1982 May-1983 Dec

Hellenic Chemical Industries - Board of Directors - Minutes of

127/83

5043 1984 Jan- Apr

Ditto 127/83/2

5044 1984 Mar- Jun

Ditto 127/83/3

5045 1984 Aug-1985 Apr

Ditto 127/83/4

5046 1985 May-1986 May

Ditto 127/83/5

5047 1986 May- Dee

Ditto 127/83/6

Page 349: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This marginnot to beused

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ A N R I

A N R I Date Description Form er Reference

5048 1987 Jan- Dee

Hellenic Chemical Industries - Board of Directors - Minutes of

127/83/7

5049 1988 Jan- Jul

Ditto 127/83/8

5050 1983 Oct- 1988 Mar

European Association for animal production E.A.A.P

128/83

5051 1988 Mar- 2003 Feb-

Ditto 128/83/2

5052 1983 Oct- 1998 Oct

FAO Near East Regional Commission on agriculture

132/83

5053 1985 Feb- Dee

1st session of the Near East Regional Commission on agriculture Cairo, Egypt, 30/3-2/4/85

132/83/A

5054 1987 Jan- Oct

2nd session of the Near East Regional Commission on agriculture Damascus, Syria, 8-12/6/1987

132/83/B

5055 1988 Oct-1989 Sep

3rd session of the Near East Regional Commission on agriculture Cyprus, 11-15/9/1989

132/83/C

5056 1989 Sep-1990 Apr

Ditto 132/83/C2

5057 1990 Jul-1991 Dec

4th session of the Near East Regional Commission on agriculture in Amman, Jordan, 8-12/12/1991

132/83/D

5058 1992 Nov- 1994 Feb

5th session of the Near East Regional Commission on agriculture in Cairo-Egypt 27/6-2/7/1993

132/83/E

5059 1995 Mar- 1995 Aug

6th session of the Near East Regional Commission on agriculture in Ankara-Turkey 26-30/6/1995

132/83/F

5060 1996 Aug 7th session of the Near East Regional Commission on agriculture

132/83/G

5061 1983 Oct- 1993 Nov

FAO Near East regional economic and social policy commission

133/83

5062 1985 Sep-1986 Jul

FAO Near East regional economic and social policy commission. 1st session, Syria Damascus 1- 4/10/1985

133/83/A

Page 350: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5063 1987 May-1988 Jan

FAO Near East regional economic and social policy commission. 2nd session, Istanbul, Turkey 7-11/9/1987

133/83/B

5064 1989 Jul- Oct

FAO Near East regional economic and social policy commission. 3rd session, Cairo, Egypt 15- 19/10/1989

133/83/C

5065 1991 Aug- 1993 Apr

FAO Near East regional economic and social policy commission. 4th session, Damascus, Syria 13-17/10/1991

133/83/D

5066 1993 Sep-1994 Apr

FAO Near East regional economic and social policy commission. 5th session, Novakghott, Mauritania 17-21/10/1993

133/83/E

5067 1994 Jun- 1996 Jul

FAO Near East regional economic and social policy commission. 6th session, Nicosia, Cyprus

133/83/F

5068 1997 Jul- Sep

FAO Near East regional economic and social policy commission. 7th session, Damascus, Syria 13-16/10/1997

133/83/G

5069 1983 Aug-1984 Jul

Coordination planning committee M.A.N.R. 136/83

5070 1984 Sep- 1993 Jan

Ditto 136/83/2

5071 1983 Nov- 2000 Mar

Κτηνοτροφική περιοχή Επισκοπής (Λεμεσός) 137/83

5072 1983 Nov- 1995 Jun

Orounda Livestock Area 138/83

5073 1983 Nov- 1987 Oct

Governmental Publications central committee for publication

139/83

5074 1988 Jan- 1991 Sep

Ditto 139/83/2

5075 1991 Sep- 1994 Jan

Ditto 139/83/3

5076 1994 May- 1997 Mar

Ditto 139/83/4

Page 351: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5077 1997 Mar-1998 Oct

Governmental Publications central committee for publication

139/83/5

5078 1998 Nov- 2000 Nov

Ditto 139/83/6

5079 2000 Nov- 2003 Feb

Ditto 139/83/7

5080 1983 Nov- 1997 Jun

Legal Advice on agricultural insurance matters 140/83

5081 1983 Oct- 1993 Dec

International service of national agricultural research I.S.N.A.R.

143/83

5082 1983 Nov-1984 Oct

Construction of water wells TCP/CYP/2302 Project - Report by E.H. zander

145/83

5083 1983 Nov-1984 May

Water resources institute for the Mediterranean islands - establishment of in Cyprus

146/83

5084 1984 May-1985 Mar

Ditto 146/83/2

5085 1985 Apr- 1987 Mar

Ditto 146/83/3

5086 1983 Nov-1984 Nov

Measures for the encouragement of young farmers 148/83

5087 1984 Sep- Dee

Ditto 148/83/2

5088 1984 Dec- 1991 Jan

Ditto 148/83/3

5089 1991 Mar- 1997 Mar

Ditto 148/83/4

5090 1997 Apr- 2003 May

Ditto 148/83/5

5091 1983 Nov- 1993 Dec

Kiwi ( A k t w 1 5 i o ) 149/83

Page 352: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5092 1993 Dec- 2001 Aug

Kiwi (Ακτινίδιο) 149/83/2

5093 1983 May- 1985 Jan

Nicosia Master Plan 153/83

5094 1985 Feb- Aug

Ditto 153/83/2

5095 1983 Dec- 1999 Apr

Economic and technical cooperation between Cyprus-Kuwait

156/83

5096 1983 Dec- 1985 Jul

Research and extension services investment project preparation mission

157/83

5097 1983 Dec- 1988 Apr

Special campaign for information on the Cyprus problem

32/1984

5098 1989 Dec- 1996 Aug

Ditto 32/84/2

5099 1984 Jan- 1984 Apr

Drought relief measures 1984 34/84

5100 1984 Mar-1985 Mar

Ditto 34/84/2

5101 1985 Apr-1986 Feb

Ditto 34/84/3

5102 1986 Feb- Apr

Ditto 34/84/4

5103 1986 Apr-1987 Feb

Ditto 34/84/5

5104 1987 Jan- 1987 Mar

Drought relief measures (1984, 1985, 1986, 1987, 1988)

34/84/6

5105 1987 Mar-1988 Feb

Ditto 34/84/7

5106 1984 Jan- 1987 May

Drought relief measures 1984- Petitions 34/84/A

Page 353: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5107 1983 Dec-1984 Feb

17th FAO regional conference for the Near East - Aden 11-15/3/84

36/84

5108 1984 Jan- Jun

Ditto 36/84/2

5109 1984 Oct Ditto 36/84/3

5110 1984 Jan-1985 Jul

Touristic development of Paphos district 39/84

[5111] W anting 39/84/2

5112 1984 Nov- 1989 May

Production & Handling of healthy (virus tested) propagation stocks - scheme for

41/84

5113 1989 May- 2000 Jan

Ditto 41/84/2

5114 1982 Sep- 1984 Apr

ΒΕΑΠ (Πολεμίου) oenology company 42/84

5115 1984Jan- Sep

Commonwealth science council 13th biennial meeting

43/84

5116 1984 Jul-1985 Jan

Ditto 43/84/2

5117 1986 Feb Ditto 43/84/3

5118 1984 Feb- 1986 Jul

Cyprus-America scholarship programme (CASP) 50/84

5119 1986 Nov- 1991 Jan

Ditto 50/84/2

5120 1991 Jan- 1995 Oct

Ditto 50/84/3

5121 1996 May- 1999 Nov

Ditto 50/84/4

5122 2000 May- 2003 Feb

Ditto 50/84/5

Page 354: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANR1

ANRI Date Description Form er Reference

5123 1983 Dec- 1989 Sep

Akrotiri Fish Farm Ltd 55/84

5124 1984 Feb- Mar

European Common Market Meetings with

59/84

5125 1984 Mar Ditto 59/84/2

5126 1984 Feb- 1987 Feb

Pedieos River 61/84

5127 1987 Mar- 1994 Feb

Ditto 61/84/2

5128 1994 Mar-1995 Jun

Ditto 61/84/3

5129 1995 May- 2003 Sep

Ditto 61/84/4

5130 1984 Feb- Nov

Revision and Amendment Committee for the Cyprus Legislation on the Environment

66/84

5131 1984 Mar- Jul

Coordinating Committee on E.E.C. Matters 69/84

5132 1984 Jun-1985 May

Ditto 69/84/2

5133 1985 May- 1991 Feb-

Ditto 69/84/3

5134 1992 Jun- Aug

Ditto 69/84/4

5135 1987 Dec- 1989 Mar

Κλιμάκιο EOK. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

69/84/A

5136 1989 Jun- 1995 May

Ditto 69/84/Α/2

5137 1995 May- 1997 May

Ditto 69/84/A/3

5138 1988 Mar Κλιμάκιο ΕΟΚ. Άλλων Υπουργείων 69/84/B

Page 355: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5139 1984 Apr- 1996 Feb

Ministerial Committees 71/84

5140 1984 Dec-1985 May

Ministerial Committees Limassol Water Supply

71/84/1

5141 1985 Jan-1986 Mar

Ministerial CommitteesOlive products marketing products (SEKEP)

71/84/2

5142 1985 Jan-1986 Apr

Ministerial Committees Subsidies to displaced persons

71/84/3

5143 1985 Sep Ministerial CommitteesGrant-sale -exchange-lease of hali and other state land

71/84/4/1

5144 1985 Sep- Nov

Ditto 71/84/4/II

5145 1985 Nov-1986 Jan

Ditto 71/84/4/III

5146 1986 Mar- Jul

Ditto 71/84/4/IV

5147 1986 Oct Ministerial CommitteesGrant-sale -exchange-lease of hali and other state land

71/84/4/V

5148 1986 Oct-1987 Feb

Ditto 71/84/4/VI

5149 1987 Apr- 1987 Jun

Ditto 71/84/4/VII

5150 1987 Jul Ditto 71/84/4/VIII

5151 1989 Oct-1990 Mar

Ditto 71/84/4/IX

5152 1990 Apr Ditto 71/84/4/X

5153 1990 Apr- Jul

Ditto 71/84/XI

Page 356: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This marginnot to beused

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5154 1990 Sep- Νον

Ministerial Committees. Grant-sale -exchange- lease of hali and other state land

71/84/4/XII

5155 1990 Νον-1991 Jan

Ditto 71/84/4/XIII

5156 1991 Feb- Jul

Ditto 71/84/4/XIV

5157 1991 Jul Ditto 71/84/4/XV

[5158] Wanting 71/84/4/2

[5159] Wanting 71/84/4/3

[5160] Wanting 71/84/4/4

[5161] Wanting 71/84/4/5

[5162] Wanting 71/84/4/6

[5163] W anting 71/84/4/7

[5164] W anting 71/84/4/8

[5165] W anting 71/84/4/9

[5166] W anting 71/84/4/10

[5167] W anting 71/84/4/11

[5168] W anting 71/84/4/12

[5169] Wanting 71/84/4/13

[5170] Wanting 71/84/4/14

[5171] W anting 71/84/4/15

5172 1991 Aug-1992 Sep

Grant, sale, exchange, lease of hali and other state land - ministerial committee -

71/84/4/16

5173 1991 Nov-1992 Jan

Ditto 71/84/4/17

Page 357: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5174 1992Jan- Apr

Grant, sale, exchange, lease of hali and other state land - ministerial committee -

71/84/4/18

5175 1992 Mar- Apr

Ditto 71/84/4/19

5176 1992 Jul- Oct

Ditto 71/84/4/20

5177 1992 Oct- Dec

Ditto 71/84/4/21

5178 1992 Dec-1993 Apr

Ditto 71/84/4/22

5179 1993 Mar- May

Ditto 71/84/4/23

5180 1993 Jun Ditto 71/84/4/24

5181 1993 Jun- Oct

Ditto 71/84/4/25

5182 1993 Oct- Dec

Ditto 71/84/4/26

5183 1993 Dec-1994 Jun

Ditto 71/84/4/27

5184 1994 Jul- Aug

Ditto 71/84/4/28

5185 1994 Jul- Sep

Ditto 71/84/4/29

5186 1994 Oct-1995 Jan

Ditto 71/84/4/30

5187 1995 Feb Ditto 71/84/4/31

5188 1995 Apr- May

Ditto 71/84/4/32

5189 1995Jun- Sep

Ditto 71/84/4/33

Page 358: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5190 1995 Oct Grant, sale, exchange, lease of hali and other state land - ministerial committee -

71/84/4/34

5191 1995 Oct-1996 Feb

Ditto 71/84/4/35

5192 1996 Feb Ditto 71/84/4/36

5193 1996 Feb- Mar

Ditto 71/84/4/37

5194 1996 Jul Ditto 71/84/4/38

5195 1996 Nov-1997 Jan

Ditto 71/84/4/39

5196 1997 Feb Ditto 71/84/4/40

5197 1996 Dee-1997 May

Ditto 71/84/4/41

5198 1997 Jul- Aug

Ditto 71/84/4/42

5199 1997 Sep Ditto 71/84/4/43

5200 1998 Apr- Oct

Ditto 71/84/4/44

5201 1998 Nov- Dee

Ditto 71/84/4/45

5202 1998 Dec-1999 Mar

Ditto 71/84/4/46

[5203] W anting 71/84/4/47

[5204] Wanting 71/84/4/48

5205 1999 Nov-2000 Mar

Υπουργική επιτροπή για μελέτη αιτήσεων για διάθεση (παραχώρηση, πώληση, ανταλλαγή, εκμίσθωση) χαλίτικης και κρατικής γης.

71/84/4/49

5206 2000 Feb- Apr

Ditto 71/84/4/50

Page 359: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

R eference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5207 2000 Jun Υπουργική επιτροπή για μελέτη αιτήσεων για διάθεση (παραχώρηση, πώληση, ανταλλαγή, εκμίσθωση) χαλίτικης και κρατικής γης.

71/84/4/51

5208 2000 Nov Ditto 71/84/4/52

5209 2000 Nov Ditto 71/84/4/53

5210 2001 Mar Ditto 71/84/4/54

[5211] Wanting 71/84/4/55

5212 2001 Jul Ditto 71/84/4/56

5213 2001 Jul Ditto 71/84/4/57

5214 2001 Jul Ditto 71/84/4/58

[5215] W anting 71/84/4/59

[5216] Wanting 71/84/4/60

[5217] Wanting 71/84/4/61

[5218] Wanting 71/84/4/62

5219 1985 Feb- May

Construction of a shelter at Zygi for the National Guard - Ministerial Committee for-

71/84/5

5220 1985 Feb- 1988 Jul

Representation of Agricultural and Labour Organizations in Committees - Ministerial Committee for the Study of-

71/84/6

5221 1983 Apr- 1990 Jun

Joint Staff Committee ΜΕΠ Ministerial Committee-

71/84/7

[5222] W anting 71/84/7/2

5223 1987 Aug- 1989 Aug

Tenders Ministerial Committee For - 71/84/8/1

5224 1994 Dec- 1996 Aug

Ditto 71/84/8/2

5225 1984 Apr- May

Ελληνικές χημικές βιομηχανίες 71/84/9

Page 360: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This marginnot to beused

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANR1

ANRI Date Description Form er Reference

5226 1983 Jul- 1985 Jul

Ελληνικές χημικές βιομηχανίες 71/84/9/2

5227 1985 Apr- Oct

Water Charges from Government Water - Ministerial Committee for

71/84/10

5228 1985 Apr- Nov

Εντολή ορισμένων υπαλλήλων του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στην Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία

71/84/11

5229 1984 May- Sep

Enclaved Persons Ministerial Committee for 71/84/12

5230 1985 Jun- 1991 Jun

Government Workers Ministerial Committee for 71/84/13

5231 1985 Jun- Sep

Industrial Zones Ministerial Committee for 71/84/14

5232 1986 Jul- 1988 Mar

Προβληματικά Κυπριακά Προϊόντα και προώθηση της εξαγωγής τους με την μέθοδο των αντισταθμιστικών εξαγωγών (countertrade). Σύσταση ειδικής τεχνικής συμβουλευτικής επιτροπής.

71/84/15

5233 1986 Sep Υπουργική Επιτροπή για μελέτη της αίτησης του κου. Γιάγκου Στυλιανού για χαλάρωση των περιορισμών της χρήσης γης για ανέγερση οικοδομής στην περιοχή Λατσί της Πόλης Χρυσοχούς.

71/84/16

5234 1987 Feb- 1990 Dec

Υπουργική Επιτροπή για μελέτη αποζημίωσης/αντιμισθίας κοινοταρχών

71/84/17

5235 1987 Apr- 1995 Oct

Υπουργική Επιτροπή α) για ίδρυση συμβουλίων εμπορίας, β) για να μελετήσει το όλο φάσμα γης σύνθεσης των διοικητικών συμβουλίων των συμβουλίων εμπορίας

71/84/18

5236 1988 Jan- Jul

Υπουργική Επιτροπή για ένταξη πατατών στη γεωργική ασφάλιση

71/84/19

5237 1988 Apr- 1995 Aug

Υπουργική Επιτροπή για Κυβερνητικά Κτίρια 71/84/20

Page 361: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This marginnot to beused

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5238 1995 Sep- 1997 Apr

Υπουργική Επιτροπή για Κυβερνητικά Κτίρια 71/84/20/2

5239 1988 May- 1990 Jan

Υπουργική Επιτροπή για μελέτη του θέματος της μηχανογράφησης όλων των Κυβερνητικών Υπηρεσιών

71/84/21

5240 1988 Jun Σύσταση Συμβουλίου Στρατηγικού προγραμματισμού και τεχνολογίας για το βιομηχανικό τομέα - Υπουργική Επιτροπή

71/84/22

5241 1988 Jul- Dee

Υπουργική Επιτροπή για δημιουργία διεύθυνσης για προώθηση εξαγωγής υπηρεσιών

71/84/23

5242 1989 May Υπουργική επιτροπή για την αναζωογόνηση της περιοχής Πελενδρίου

71/84/24

5243 1989 Nov 50ή επέτειος της ίδρυσης του Κυπριακού Συντάγματος - Υπουργική Επιτροπή

71/84/25

5244 1990Jan- Apr

α) ο περί προστασίας και αναπτύξεως θηραμάτων και άγριων πτηνών (τροποποιητικός) νόμος του 1990.β) οι περί ρυθμίσεως των όρων διορισμού και παροχής ωφελημάτων εις τους θηροφύλακες (τροποποιητικοί) κανονισμοί του 1990 Υπουργική Επιτροπή

71/84/26

5245 1990 Feb-1991 Oct

Υπουργική Επιτροπή σχετικά με αίτηση του Αχιλλέα Τουμάζου για έκδοση προνομίου λατομείου στην περιοχή Πυργών για την παραγωγή σπαστών σκυρών και άμμου

71/84/27

5246 1990 Jun-1991 Sep

Υπουργική Επιτροπή για τα οικονομικά των Δήμων

71/84/28

5247 1991 Jan-1992 Feb

Υπουργική Επιτροπή για θέματα Ε.Ο.Κ. 71/84/29

5248 1992 Jan-1993 Dec

Ditto 71/84/29/2

5249 1994 Jan-1995 Jun

Ditto 71/84/29/3

Page 362: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANR1

ANRI Date Description Form er Reference

5250 1995 Jun-1996 Jan

Υπουργική Επιτροπή για θέματα Ε.Ο.Κ. 71/84/29/4

5251 1996 Feb- Apr

Ditto 71/84/29/5

5252 1996 Apr- May

Ditto 71/84/29/6

5253 1996Jun- Sep

Ditto 71/84/29/7

5254 1996 Sep-1997 Jan

Ditto 71/84/29/8

5255 1996 Dec-1997 Feb

Ditto 71/84/29/9

5256 1997 Mar-1998 Oct

Ditto 71/84/29/10

[5257] Υπουργική Επιτροπή για θέματα Ε.Ο.Κ W anting

71/84/29/11

5258 1991 Sep- 1996 Jan

Υπουργική Επιτροπή για απαλλοτρίωση και επίταξη ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας για τη δημιουργία απομονωτικής λωρίδας στη ζώνη οχληρών βιομηχανιών στο Τσέρι

71/84/30

5259 1992 Feb- Apr

Υπουργική Επιτροπή για την ανέγερση νέου κεντρικού εργαστηρίου του Τμήματος Δημοσίων Έργων

71/84/31

5260 1992 Aug Υπουργική Επιτροπή για εξέταση της αίτησης του τ/κ Γιαχιά Χατζημουσταφά για να επιστραφεί σ' αυτόν κτηματική περιουσία που κατέχει στο χωριό Δρομολαξιά

71/84/32

5261 1992 Sep Υπουργική Επιτροπή για ανέγερση νέων κτιρίων για το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το σύστημα περιφερειακού ελέγχου κυκλοφορίας (scoot) και απαλλοτρίωση γης για δημιουργία χώρων στάθμευσης

71/84/33

Page 363: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This marginnot to beused

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ A N R I

A N R I Date Description Form er Reference

5262 1993 Jan Υπουργική Επιτροπή για εξέταση της αίτησης του κ. Δανιήλ Χασσιτωφ και άλλων για παραχώρηση χαλάρωσης των προνοιών της ΚΔΠ 196/76 σχετικά με αίτηση διαχωρισμού οικοπέδων στην Ορόκλινη

71/84/34

5263 1993 Jan-1994 Jul

Υπουργική Επιτροπή για εξέταση της αίτησης της εταιρείας Grecian Hotel enterprises ltd που εδρεύει στην Αγία Νάπα, για την παραχώρηση άδειας χρήσης κρατικής γης στο Παραλίμνι και χαλάρωση των προνοιών της ΚΔΠ 98/73

71/84/35

5264 1993 Mar- Aug

Υπουργική Επιτροπή για μελέτη του θέματος της αγοράς μήλων και ακτινιδίων από τους παραγωγούς, της επιδότησης των εσπεριδοειδών και της εξεύρεσης τρόπων εμπορίας των φασολιών εγχώριας παραγωγής

71/84/36

5265 1993 Mar- Jun

Υπουργική Επιτροπή για μελέτη των χαλαρώσεων για διαχωρισμό γης και για ανέγερση οικοδομών

71/84/37

5266 1993 Jun- Aug

Ditto 71/84/37/2

5267 1993 Aug- Oct

Ditto 71/84/37/3

5268 1993 Nov- Dee

Ditto 71/84/37/4

5269 1993 Dec-1994 Jan

Ditto 71/84/37/5

5270 1994 Feb Ditto 71/84/37/6

5271 1994 Feb- Jun

Ditto 71/84/37/7

5272 1994 Jun- Jul

Ditto 71/84/37/8

5273 1994 Jul- Sep

Ditto 71/84/37/9

5274 1994 Sep- Nov

Ditto 71/84/37/10

Page 364: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ A N R I

A N R I Date Description Form er Reference

5275 1994 Nov- Dee

Υπουργική Επιτροπή για μελέτη των χαλαρώσεων για διαχωρισμό γης και για ανέγερση οικοδομών

71/84/37/11

5276 1994 Dec-1995 Feb

Ditto 71/84/37/12

5277 1995 Feb- Apr

Ditto 71/84/37/13

5278 1995 Apr Ditto 71/84/37/14

5279 1995 May Ditto 71/84/37/15

5280 1995 May- Jul

Ditto 71/84/37/16

5281 1995 Aug- Oct

Ditto 71/84/37/17

5282 1995 Oct- Nov

Ditto 71/84/37/18

5283 1995 Dee-1996 Jan

Ditto 71/84/37/19

5284 1996Jan- Feb

Ditto 71/84/37/20

5285 1996 Mar Ditto 71/84/37/21

5286 1996 Apr- May

Ditto 71/84/37/22

5287 1996 Jun- Sep

Ditto 71/84/37/23

5288 1996 Oct- Nov

Ditto 71/84/37/24

5289 1996 Dee-1997 Feb

Ditto 71/84/37/25

5290 1997 Feb- Apr

Ditto 71/84/37/26

Page 365: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5291 1997 May- Jul

Υπουργική Επιτροπή για μελέτη των χαλαρώσεων για διαχωρισμό γης και για ανέγερση οικοδομών

71/84/37/27

5292 1997 Jul- Sep

Ditto 71/84/37/28

5293 1997 Sep- Oct

Ditto 71/84/37/29

5294 1997 Sep- Nov

Ditto 71/84/37/30

5295 1998 Apr Ditto 71/84/37/31

5296 1998 Apr- Jun

Ditto 71/84/37/32

5297 1998 Jul-1999 Jun

Ditto 71/84/37/33

5298 1999Jun- Jul

Ditto 71/84/37/34

5299 1999 Dec Ditto 71/84/37/35

5300 2000 Jan- Feb

Ditto 71/84/37/36

5301 2000 Feb- Mar

Ditto 71/84/37/37

5302 2000 Mar- Aug

Ditto 71/84/37/38

5303 2000 Nov-2001 Jan

Ditto 71/84/37/39

5304 2001 Mar- Apr

Ditto 71/84/37/40

5305 2001 Jul- Nov

Ditto 71/84/37/41

5306 2001 Nov-2002 Jan

Ditto 71/84/37/42

Page 366: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ A N R I

A N R I Date Description Form er Reference

5307 2002 Mar- Apr

Υπουργική Επιτροπή για μελέτη των χαλαρώσεων για διαχωρισμό γης και για ανέγερση οικοδομών

71/84/37/43

5308 2002 Sep Ditto 71/84/37/44

5309 1993 Apr-1994 Jan

Υπουργική Επιτροπή για την αξιολόγηση συμφωνίας σύνδεσης Κύπρου - Ε.Ε

71/84/38

5310 1994 Jan Ditto 71/84/38/2

5311 1993 Jul- Dec

Υπουργική Επιτροπή για μελέτη της συμπληρωματικής δήλωσης της αποστολής του διεθνούς νομισματικού ταμείου στην Κύπρο.

71/84/39

[5312] W anting 71/84/40

[5313] W anting 71/84/41

[5314] W anting 71/84/42

[5315] W anting 71/84/43

5316 1995 Jan- 1997 Feb

Υπουργική Επιτροπή για μελέτη της ρύθμισης δημιουργίας ξενοδοχειακών κλινών

71/84/44

5317 1997 Mar- 2000 Jun

Ditto 71/84/44/2

5318 1984 Apr-1985 Mar

Smallholder sheep and goat production project I.F.A.D loan agreement 148 cy.

73/84

5319 1985 Apr- 1990 Aug

Ditto 73/84/2

5320 1984 Apr- 1992 Aug

Agroindustrial by products - scheme for the utilization of

74/84

5321 1994 Oct- 1999 Oct

Ditto 74/84/2

5322 2000 Feb Ditto 74/84/3

5323 1984 Apr- 1988 Apr

Planning committee on policy 77/84

Page 367: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This marginnot to beused

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5324 1984 May- 1987 Dec

Collaboration between the Government of the Republic of Cyprus and the department of agricultural marketing - University of Newcastle

80/84

5325 1984 May-1985 Apr

Agricultural produce planning and marketing of 83/84

5326 1985 Apr- Oct

Ditto 83/84/2

5327 1985 Sep- 1989 Nov

Ditto 83/84/3

5328 1989 Nov- 1992 Mar

Ditto 83/84/4

5329 1992 Jul- 1995 Sep

Ditto 83/84/5

5330 1995 Sep- 2002 Apr

Ditto 83/84/6

5331 1995 Sep- 2002 Dec

Προγραμματισμός και συντονισμός της παραγωγής και διάθεσης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων - προβλέψεις για την φυτική παραγωγή

83/84/A

5332 1984 May- 1993 Sep

Sheep breeding research and development project - co-operation with the Western Australian of agriculture

88/84

5333 1984 May- 1990 Jul

United Nations economic for Europe conferences seminars - meetings - Study tours

95/84

5334 1990 Aug- 1998 Sep

Ditto 95/84/2

5335 1998 Oct- 2002 Oct

Ditto 95/84/3

5336 1984 May- Nov

Vyzakia Dam 98/84/1

5337 1985 Jan- 1990 Jan

Ditto 98/84/2

Page 368: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5338 1990 Jan- 1997 Jan

Vyzakia Dam 98/84/3

5339 1997 Jan- 2003 Feb

Ditto 98/84/4

5340 1987 Feb- 1994 Oct

Vyzakia Dam - consultancy services for the design etc.

98/84/A

5341 1991 Sep- 1998 Jan

Vyzakia irrigation project construction of Vizakia Dam contract No 39/91/39

98/84/B

5342 1991 Jan- 1995 Oct

Υδατοφράκτης Βυζακιάς. Απαλλοτριώσεις/ Επιτάξεις

98/84/C

5343 1995 Oct- 2002 Oct

Υδατοφράκτης Βυζακιάς και αρδευτικό δίκτυο Βυζακιάς και Αγίου Γεωργίου Καυκάλλου. Απαλλοτριώσεις/Επιτάξεις

98/84/C2

5344 1984 May- 1986 Dec

Alassa livestock area 102/84

5345 1987 Jan- 2003 Feb

Alassa livestock area 102/84/2

[5346] Wanting 104/84

5347 2001 Feb-2002 May

Touristic Policy 104/84/2

5348 1984 Jun- 1988 Jun

Project for the development of animal husbandly', - project policy and coordination committee

106/84

[5349] Wanting 111/84

[5350] Wanting 111/84/2

[5351] W anting 111/84/3

[5352] Wanting 111/84/4

[5353] Wanting 111/84/5

[5354] W anting 111/84/6

[5355] W anting 111/84/7

Page 369: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5356 1984 Jul- 1986 Aug

Scholarships - courses - study tours offered by the Italian government

112/84

5357 1986 Sep- 1990 Mar

Ditto 112/84/2

5358 1984 Jul- 1989 Aug

FA .O Association of agricultural research institutions in the Near and North Africa

114/84

5359 1993 Nov- 1997 Sep

Ditto 114/84/2

5360 1997 O ct- 2001 Oct

Ditto 114/84/3

5361 2002 Mar-2003 Feb

Ditto 114/84/4

5362 1987 Mar- Dee

F.A.O Association of agricultural research institutions in the Near and North Africa.2nd general conference Nicosia, Cyprus 15-17/12/1987

114/84/A

5363 1989 Mar- Oct

F.A.O Association of agricultural research institutions in the Near and North Africa 3nd general conference Cairo 17-20/12/89

114/84/B

[5364] W anting 116/84

5365 1984 Jul- 2003 Jul

Memory and struggle day 20th July Ημέρα μνήμης και αγώνα εναντίον του πραξικοπήματος και της Τουρκικής εισβολής 20 Ιουλίου

118/84

5366 1984 Apr- 1994 Feb

Cooperation between the Ministries of Agriculture of Cyprus and Yemen Arab Republic.

119/84

5367 1983 Feb- 1989 Jan

Cyprus coal use study 124/84

5368 1984 Jul- 1989 Sep

Diseases of cattle 128/84

5369 1996 Sep-1997 Jun

Ασθένειες βοοειδών 128/84/2

Page 370: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5370 1997 Jun- 2001 Jan

Ασθένειες βοοειδών 128/84/3

5371 2000 Nov-2001 Feb

Ditto 128/84/4

5372 2001 Feb- May

Ditto 128/84/5

[5373] Wanting 128/84/6

5374 2001 Aug-2002 Apr

Ασθένειες βοοειδών 128/84/7

5375 2002 Feb- Sep

Ditto 128/84/8

5376 2002 Sep-2003 Mar

Ditto 128/84/9

5377 1984 Jun- 1989 Apr

International Association on water pollution research and control

129/84

5378 1989 May- 1992 Jun

Ditto 129/84/2

5379 1983 Oct- 1992 Oct

Swine health scheme 130/84

5380 1984 Aug- Sep

Trade agreement between the Government of the Republic of Cyprus and the Government of the United Arab Emirates

131/84

5381 1984 Aug- 1992 Dec

Convention on the prohibition of military or any other hostile use o f environment modification techniques

132/84

5382 1984 Jul- Sep

Kili Land consolidation scheme 133/84

5383 1984 Aug- 1988 Jul

International fund for agricultural development - Annual report

142/84

5384 1988 Sep- 1995 Jan

Ditto 142/84/2

Page 371: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ A N R I

A N R I Date Description Form er Reference

5385 1996 May- 1999 Jun

International fund for agricultural development - Annual report

142/84/3

5386 1984 Sep-1985 Jan

FAO international code of conduct on the distribution and use of pesticides

150/84

5387 2001 Nov-2002 Sep

Ditto 150/84/2

5388 1984 Sep- 1989 Feb

Aquaculture technologies 151/84

5389 1993 Jul- 1995 Mar

Ditto 151/84/2

5390 1995 Apr- 1997 Oct

Ditto 151/84/3

5391 1998 Jan- 2000 Oct

Aquaculture technologies co. ltd 151/84/4

5392 1984 Sep- 1987 Jan

Southern Counselor project studies- study tours-workshops and training of staff.- FAO computerized system for agricultural and population planning (cappa) TCP/CYP/6651 (T)

156/84

5393 1987 Jan- 1993 Aug

Ditto 156/84/2

5394 1984 Sep Cultural scientific and technical co-operation between Cyprus and Papua New Guinea

157/84

5395 1978 Jul- 1997 Mar

International Fund for Agricultural development (I.F.A.D) - contributions to

158/84

5396 1997 May- 2002 Apr

Ditto 158/84/2

5397 1984 Oct- 1989 Nov

Women in agriculture 163/84

5398 1989 Dec- 1993 Mar

Ditto 163/84/2

5399 1993 May- 2000 Feb

Ditto 163/84/3

Page 372: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This marginnot to beused

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ A N R I

A N R I Date Description Form er Reference

5400 2002 May- Jul

Women in agriculture 163/84/4

5401 1982 Dec- 1985 May

Visit of the Minister of agriculture of Greece to Cyprus

164/84

[5402] Wanting 170/84

[5403] Wanting 170/84/A

[5404] W anting 170/84/A2

[5405] W anting 170/84/A3

[5406] W anting 170/84/A4

[5407] W anting 170/84/A5

[5408] Wanting 170/84/A6

[5409] Wanting 170/84/A7

[5410] Wanting 170/84/A8

[5411] Wanting 170/84/A9

[5412] Wanting 170/84/B

[5413] W anting 170/84/C

5414 1984 Nov- 1987 Jun

Perishable products produces - problems of 171/84

5415 1994 Jan- 2003 May

Ditto 171/84/2

5416 1984 Nov- 1988 May

Reports of the permanent representation of Cyprus to FAO

173/84

5417 1988 Apr- 1999 Mar

Ditto 173/84/2

5418 1981 Aug- 1984 Dec

Water resources in the Tilliria region - development of

174/84

Page 373: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This marginnot to beused

Reference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5419 1984 Νον- 1992 Jul

Ayia Napa Sewerage system 176/84

5420 1992 Dec- 2000 May

Αποχετευτικό σύστημα Αγίας Νάπας 176/84/2

5421 1985 Jan- 1988 Feb

Kakopetria Sewerage system 177/84

5422 1988 Mar- 2002 Apr

Ditto 177/84/2

5423 1985 Jan- 1990 Jun

Pera Chorio (Nisou) sewerage system 178/84

5424 1991 Nov-1992 Nov

Ditto 178/84/2

5425 1993 Jan- 2002 Nov

Pera Chorio (Nisou) sewerage system 178/84/3

5426 1988 Feb-1989 Oct

Commonwealth engineers council 179/84

5427 1986 Apr- 1994 Jul

-Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών -Προστασία καταναλωτών

182/84

5428 1996 Feb- 2001 May

-Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών -Προστασία καταναλωτών -Παγκόσμια μέρα του καταναλωτή

182/84/2

5429 2001 Sep-2002 Jul

Ditto 182/84/3

5430 1984 Jan- 1988 Jun

Royal agricultural society of England 184/84

5431 1988 Oct- 1992 May

Ditto 184/84/2

5432 1992 May- 1995 Oct

Ditto 184/84/3

5433 1997 May- 2003 Feb

Ditto 184/84/4

Page 374: ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ · ANR1/1-5440 . Reference ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

This marginnot to beused

O

R eference

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ANRI

ANRI Date Description Form er Reference

5434 1984 Dec- 2001 Feb

Επισκέψεις Γενικού Διευθυντή Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στα χωριά

185/84

5435 1984 Dec- 1991 Dec

1. Pancyprian animal husbandry association2. Pancyprian & district animal husbandry

187/84

5436 1992 Nov- 1999 Jan

1. Pancyprian animal husbandry association2. Pancyprian & district animal husbandry3. Κεντρική επιτροπή κτηνοτροφών παγκύπριο Κτηνοτροφικό συνέδριο.

187/84/2

5437 1984 Nov- 1987 Mar

Contributions of communities for development projects

188/84

[5438] W anting 188/84/2

5439 1984 Dec-1985 Jan

Local administration (villages) law (draft) 189/84

5440 1985 Feb- Apr

Ditto 189/84/2