καπνισμα ντέντε αλεξάνδρα

13
ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Transcript of καπνισμα ντέντε αλεξάνδρα

Page 1: καπνισμα ντέντε αλεξάνδρα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Page 2: καπνισμα ντέντε αλεξάνδρα

Σημαντικές πληροφορίες για το κάπνισμα

• Με το κάπνισμα λοιπόν, ο ανθρώπινος οργανισμός αρχικά δυσκολεύεται να συνηθίσει τις ξένες (βλαβερές) ουσίες που εμπεριέχει ο καπνός (και που εισέρχονται στον οργανισμό των καπνιστών κυρίως με το κάπνισμα του τσιγάρου). Με το πέρασμα του καιρού, ο ανθρώπινος οργανισμός αναγκάζεται να συμβιβαστεί και στην συνέχεια να αποδεχτεί όλο και περισσότερο τον καπνό.Παράλληλα, η πράξη του καπνίσματος αρχίζει να δημιουργεί εθισμό και κατά συνέπεια ο ίδιος ο καπνιστής πιστεύει πως ο οργανισμός του χρειάζεται το κάπνισμα!

Page 3: καπνισμα ντέντε αλεξάνδρα

Σημαντικές πληροφορίες για το κάπνισμα

• Παρόλο που οι περισσότεροι καπνιστές φτάνουν στο σημείο να θεωρούν το τσιγάρο «απαραίτητο», είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε πως ο μόνος λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι το γεγονός πως οι ίδιοι οι καπνιστές (και κατά συνέπεια οι οργανισμοί τους) πλέον είναι εθισμένοι στο κάπνισμα (ως πράξη) καθώς επίσης και στις βλαβερές ουσίες του καπνού. Το κάπνισμα αποτελεί κύριο παράγοντα στην εμφάνιση σοβαρών ασθενειών που μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και τον θάνατο!

Page 4: καπνισμα ντέντε αλεξάνδρα
Page 5: καπνισμα ντέντε αλεξάνδρα

Οι πιο σημαντικές συνέπειες του καπνίσματος είναι:

• Καρκίνος του πνεύμονα ( Ευθύνεται για το 90% των θανάτων λόγω καρκίνου του πνεύμονα! )

• Καρκίνος της στοματικής κοιλότητας (τοπική εμφάνιση καρκίνου – μια από τις πιο καταστρεπτικές συνέπειες του καπνίσματος)

• Καρκίνος του λάρυγγα (τοπική εμφάνιση καρκίνου – μια από τις πιο καταστρεπτικές συνέπειες του καπνίσματος)

• Καρκίνος του οισοφάγου (τοπική εμφάνιση καρκίνου – μια από τις πιο καταστρεπτικές συνέπειες του καπνίσματος)

Page 6: καπνισμα ντέντε αλεξάνδρα

Οι πιο σημαντικές συνέπειες του καπνίσματος είναι:

• Καρκίνος ουροδόχου κύστης (50% των ασθενών με καρκίνο της ουροδόχου κύστης, είναι ή ήταν καπνιστές!)

• Καρδιακές παθήσεις (άλλη μια από τις πιο επικίνδυνες συνέπειες του καπνίσματος)

• Μείωση της καλής χοληστερίνης με συνέπεια να αυξάνεται ο κίνδυνος αρτηριοσκλήρυνσης.

• Εμφύσημα

Page 7: καπνισμα ντέντε αλεξάνδρα
Page 8: καπνισμα ντέντε αλεξάνδρα

H Ψυχολογική Εξάρτηση από το Kάπνισμα

• Αντικείμενο της ψυχολογίας του καπνίσματος αποτελεί το ερώτημα γιατί οι άνθρωποι ξεκινούν το κάπνισμα και για ποιο λόγο διατηρούν τη συμπεριφορά αυτή παρά του γνωστούς κινδύνους. Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει η θεωρία της συμπεριφοράς που στηρίζεται σε δυο βασικές αρχές της μάθησης: την κλασσική εξαρτημένη μάθηση και τη συντελεστική μάθηση. Οι καπνιστές δεν γεννήθηκαν καπνιστές, έμαθαν τη συμπεριφορά αυτή με το πέρασμα του χρόνου. Για τη διακοπή του καπνίσματος πιο σημαντικές δεν είναι οι αιτίες που κάποιος ξεκίνησε το κάπνισμα, αλλά οι συνθήκες οι οποίες διατηρούν τη συμπεριφορά του καπνίσματος. Χρειάστηκε καιρό για να γίνει κάποιος καπνιστής. Έτσι χρειάζεται καιρός και για να μάθει κάποιος να ζει χωρίς το τσιγάρο.

Page 9: καπνισμα ντέντε αλεξάνδρα
Page 10: καπνισμα ντέντε αλεξάνδρα

Κόψτε το τσιγάρο με το μαχαίρι!

• Οι καπνιστές πρέπει να αναγνωρίσουν ότι είναι τοξικομανείς. Η νικοτίνη είναι ένα έντονα εθιστικό ναρκωτικό. Το σώμα του καπνιστή απαιτεί τη συντήρηση ενός ορισμένου επιπέδου νικοτίνης στην κυκλοφορία του αίματος. Εάν αυτό το επίπεδο δεν διατηρείται, ο καπνιστής θα δοκιμάσει τους ποικίλους βαθμούς συνδρόμου στέρησης του ναρκωτικού. Όσο χαμηλότερο το επίπεδο, τόσο μεγαλύτερη η ένταση.

Page 11: καπνισμα ντέντε αλεξάνδρα

Κόψτε το τσιγάρο με το μαχαίρι!

• Εφ' όσον παραμείνει οποιαδήποτε νικοτίνη στην κυκλοφορία του αίματος το σώμα θα απαιτεί τη συμπλήρωσή του. Μόλις σταματήσει να καπνίζει ο καπνιστής, το επίπεδο νικοτίνης θα μειώνεται, βαθμιαία θα μηδενιστεί και η σωματική εξάρτηση θα σταματήσει. Ο πόθος για ένα τσιγάρο μπορεί να συνεχιστεί, αλλά αυτό θα οφείλεται σε ψυχολογικούς λόγους και όχι σε σωματική εξάρτηση.

Page 12: καπνισμα ντέντε αλεξάνδρα
Page 13: καπνισμα ντέντε αλεξάνδρα

Εργασία της μαθήτριας Αλεξάνδρα Ντέντε