γυμνασιο ερχομαστε

of 4 /4
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ 3 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ

Embed Size (px)

Transcript of γυμνασιο ερχομαστε

Page 1: γυμνασιο ερχομαστε

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΕΠΙΡΡΟΕΣ

Page 2: γυμνασιο ερχομαστε

ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΕΠΙΡΡΟΕΣ

Page 3: γυμνασιο ερχομαστε

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Page 4: γυμνασιο ερχομαστε

ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ