ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

of 47 /47
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Embed Size (px)

description

 

Transcript of ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Page 1: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Page 2: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

1ο Γυμνάσιο Λάρισας 1ο Γυμνάσιο Λάρισας Σχολικό έτος 2011 - 2012Σχολικό έτος 2011 - 2012

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

ΡΕΑΛΙΣΜΟΥΡΕΑΛΙΣΜΟΥ(Σχολή Μονάχου)(Σχολή Μονάχου)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ

Page 3: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: :

ΜΩΥΣΗΣ ΣΑΛΤΙΕΛΜΩΥΣΗΣ ΣΑΛΤΙΕΛ

ΜΑΘΗΤΕΣ:ΜΑΘΗΤΕΣ:

ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΒΛΑΧΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΔΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑΖΑΧΑΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΚΟΤΑΡΕΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗΚΟΤΑΡΕΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΜΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΜΑΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ :ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑ : We will meet again We will meet again

Page 4: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ-ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΑΧΟΥΣΧΟΛΗ ΜΟΝΑΧΟΥ

Η Η σχολή του Μονάχουσχολή του Μονάχου ή αλλιώς ή αλλιώς Ακαδημαϊκός ΡεαλισμόςΑκαδημαϊκός Ρεαλισμός αποτελεί το πλέον σημαντικό αποτελεί το πλέον σημαντικό εικαστικό κίνημα στην Ελλάδα του εικαστικό κίνημα στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, με έντονες επιρροές 19ου αιώνα, με έντονες επιρροές από την ομώνυμη Βασιλική από την ομώνυμη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών του Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου. Η δημιουργία της Μονάχου. Η δημιουργία της ρομαντικής Σχολής του Μονάχου ρομαντικής Σχολής του Μονάχου οφείλεται κατά κύριο λόγο στους οφείλεται κατά κύριο λόγο στους ιδιαίτερους δεσμούς που ιδιαίτερους δεσμούς που δημιουργήθηκαν ανάμεσα στην δημιουργήθηκαν ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βαυαρία στα χρόνια Ελλάδα και τη Βαυαρία στα χρόνια του Όθωνα. του Όθωνα.

Page 5: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ-ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΑΧΟΥΣΧΟΛΗ ΜΟΝΑΧΟΥ

Το έργο των ζωγράφων της Το έργο των ζωγράφων της Σχολής του Μονάχου διακρίνεται Σχολής του Μονάχου διακρίνεται για την άριστη τεχνική στη χρήση για την άριστη τεχνική στη χρήση των χρωμάτων σε βάρος της των χρωμάτων σε βάρος της εκφραστικότητας. Οι σκηνές που εκφραστικότητας. Οι σκηνές που απεικονίζουν οι ζωγράφοι του απεικονίζουν οι ζωγράφοι του ακαδημαϊκού ρεαλισμού έχουν ακαδημαϊκού ρεαλισμού έχουν κάτι το πομπώδες και θεατρικό, κάτι το πομπώδες και θεατρικό, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει την χωρίς όμως αυτό να σημαίνει την παντελή έλλειψη συναισθημάτων.παντελή έλλειψη συναισθημάτων.

Στον ακαδημαϊκό ρεαλισμό Στον ακαδημαϊκό ρεαλισμό προέχει η ηθογραφία, δηλαδή η προέχει η ηθογραφία, δηλαδή η απεικόνιση του βίου των αστικών απεικόνιση του βίου των αστικών κέντρων και κυρίως της υπαίθρου, κέντρων και κυρίως της υπαίθρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην απόδοση με ιδιαίτερη έμφαση στην απόδοση του αρχιτεκτονήματος, της του αρχιτεκτονήματος, της τοπικής φορεσιάς και των τοπικής φορεσιάς και των αντικειμένων. αντικειμένων.

Page 6: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ1842-1901

Page 7: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΩΜΑ

1842 :1842 : ΓέννησηΓέννηση του Νικολάου Γύζη του Νικολάου Γύζη στο Σκλαβοχώρι της Τήνου στο Σκλαβοχώρι της Τήνου

1850:1850: Παρακολούθηση μαθημάτων στο Παρακολούθηση μαθημάτων στο ΠολυτεχνείοΠολυτεχνείο

1854/1864:1854/1864: Σπουδές στο ΠολυτεχνείοΣπουδές στο Πολυτεχνείο 1865:1865: Υποτροφία από το Ίδρυμα Υποτροφία από το Ίδρυμα

Ευαγγελίστριας Τήνου στο ΜόναχοΕυαγγελίστριας Τήνου στο Μόναχο 1872/74:1872/74: Πρώτο ταξίδι στην Ελλάδα από Πρώτο ταξίδι στην Ελλάδα από

τις σπουδές στο Μόναχοτις σπουδές στο Μόναχο 1873:1873: Εκπαιδευτικό ταξίδι με το Εκπαιδευτικό ταξίδι με το

Νικηφόρο Λύτρα στηνΝικηφόρο Λύτρα στην Μικρά ΑσίαΜικρά Ασία 1874:1874: Επιστροφή στο ΜόναχοΕπιστροφή στο Μόναχο 1877:1877: Γάμος με την Άρτεμη ΝάζουΓάμος με την Άρτεμη Νάζου

Page 8: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΩΜΑ

1879: 1879: Γέννηση της κόρης του ΠηνελόπηςΓέννηση της κόρης του Πηνελόπης 1880: 1880: Επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Καλών Επίτιμο μέλος της Ακαδημίας Καλών

Τεχνών του ΜονάχουΤεχνών του Μονάχου 1881: 1881: Γέννηση της κόρης του ΜαργαρίταςΓέννηση της κόρης του Μαργαρίτας 1882: 1882: Συμμετοχή σε έκθεση στην ΒιέννηΣυμμετοχή σε έκθεση στην Βιέννη

Συμμετοχή σε έκθεση στην Συμμετοχή σε έκθεση στην Νυρεμβέργη Νυρεμβέργη

1884: 1884: Γέννηση του γιου του ΤηλέμαχουΓέννηση του γιου του Τηλέμαχου 1888:1888: Τακτικός καθηγητής στην Ακαδημία Τακτικός καθηγητής στην Ακαδημία

Καλών Τεχνών τουΚαλών Τεχνών του ΜονάχουΜονάχου 1890: 1890: Γέννηση της κόρης του ΙφιγένειαςΓέννηση της κόρης του Ιφιγένειας 1901: 1901: Θάνατος του Νικολάου Γυζη Θάνατος του Νικολάου Γυζη

Page 9: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΓΥΖΗΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΓΥΖΗ

Το έργο του Γύζη όπως προκύπτει απ’την ποικιλία των θεμάτων του, υπήρξε πολύπλευρο.

Αυτό που ενδιέφερε το ζωγράφο δεν ήταν η αρμονία μιας ευτυχισμένης οικογενειακής ζωής αλλά κυρίως τα συμβάντα όπως χιουμοριστικά, κωμικά, γιορταστικά, καταστάσεις τραγικές και θλιβερές.

Page 10: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΓΥΖΗΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΓΥΖΗ

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο άνθρωπος μέσα στο περιβάλλον του καθώς επίσης ανθρώπινες μορφές μέσα σ’ ένα εξιδανικευμένο κόσμο.

Το κύριο μοτίβο των ηθογραφιών του είναι η οικογένεια στα διάφορα βιώματά της.

Page 11: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΓΥΖΗΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΓΥΖΗ

Ο ζωγράφος αφοσιώθηκε στην απόδοση του κοσμου των παιδιών. Ζωγραφίζει παιδιά όλων των ηλικιών από βρέφη μέχρι εφήβους.

Σε λίγους πίνακες ο Γύζης καταπιάστηκε με σκηνές όπου περιθωριακοί τύποι παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Page 12: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΓΥΖΗΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΓΥΖΗ

Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε σπάνια το ζωγράφο είναι η Τουρκοκρατία. Στο έργο του «Το κρυφό σχολειό» παρουσιάζεται ένα επεισόδιο το οποίο προϋποθέτει την καταπίεση των Τούρκων χωρίς όμως να το δείχνει φανερά.

Page 13: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΓΥΖΗΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΓΥΖΗ

Ακόμα κι αν οι τίτλοι έργων του μιλούν για αγώνες οι πολεμικές σκηνές απουσιάζουν.

Page 14: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΓΥΖΗΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΓΥΖΗ

Η σημαντικότερη αλληγορική μορφή για το Γύζη είναι η γυναικεία μορφή με ιδεαλιστικό πρόσωπο που κρατάει μία λύρα.

Στα θρησκευτικά έργα , που αντιπροσωπεύουν τα οράματα του καλλιτέχνη στα τελευταία χρόνια της ζωής του ,δηλώνουν την έντονη υπαρξιακή του αγωνία.

Page 15: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΓΥΖΗΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΓΥΖΗ

Το κυρίαρχο θέμα είναι ο αγώνας, η πάλη εναντίον του κακού και η νίκη του καλού.

Σε αυτά τα έργα κυριαρχούν το φως και το σκοτάδι, ενώ ο χώρος καθορίζεται ελάχιστα.

Page 16: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΓΥΖΗΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. ΓΥΖΗ

Ένα σημαντικό ρόλο στο έργο του Γύζη παίζει η μουσική.

Στις 7 Απριλίου 1875 γράφει στο Νικόλαο Νάζο «Πόσο πτωχός είναι ο ζωγράφος απέναντι του ποιητού! Αν ξαναγεννηθώ θα γίνω ποιητής και μουσικός.»

Page 17: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

«Η πιο επιφανής «Η πιο επιφανής φυσιογνωμία της φυσιογνωμία της Ελληνικής ζωγραφικής Ελληνικής ζωγραφικής του 19ου αιώνα»του 19ου αιώνα»

Πέγκυ ΚουνενάκηΠέγκυ Κουνενάκη

Page 18: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

«Ο Γύζης απεικόνιζε «Ο Γύζης απεικόνιζε κυρίως τη γνησιότητα κυρίως τη γνησιότητα ψυχής των απλών ψυχής των απλών ανθρώπων»ανθρώπων»

Γιάννης ΠαπαϊωάννουΓιάννης Παπαϊωάννου

Page 19: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

«Στράφηκε νωρίς σε «Στράφηκε νωρίς σε μορφές έκφρασης που μορφές έκφρασης που εμπεριείχαν πρωτοπόρες εμπεριείχαν πρωτοπόρες ιδέες και ενσάρκωσαν ιδέες και ενσάρκωσαν νέα καλλιτεχνικά νέα καλλιτεχνικά ρεύματα»ρεύματα»

Έλλη ΜισιρλήΈλλη Μισιρλή

Page 20: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗΓΥΖΗ

10 Μαρτίου 1875 10 Μαρτίου 1875 (στον Νικόλαο Νάζο) (στον Νικόλαο Νάζο) «…Σας ευχαριστώ δια τους «…Σας ευχαριστώ δια τους

μενεξέδες του Χαϊδαριού…» μενεξέδες του Χαϊδαριού…»

29 Μαρτίου29 Μαρτίου 1876 1876 (στον Νικόλαο Νάζο) (στον Νικόλαο Νάζο) «…Επειδή ήρεσε της Άρτεμις «…Επειδή ήρεσε της Άρτεμις

(κόρη του Νάζου - δεν είχε (κόρη του Νάζου - δεν είχε ακόμα παντρευτεί τον ακόμα παντρευτεί τον

Γύζη) το σπητικό ψωμί, Γύζη) το σπητικό ψωμί, γράφω εις το σπήτι(στους γράφω εις το σπήτι(στους δικούς του) να της κάμουν δικούς του) να της κάμουν μια κουλούρα την Λαμπρή μια κουλούρα την Λαμπρή με4 αυγά και την παρακαλώ με4 αυγά και την παρακαλώ να την δεχθή και να την να την δεχθή και να την φάγη εις το Χαϊδάρι εις την φάγη εις το Χαϊδάρι εις την ταράτσα…» ταράτσα…»

Page 21: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗΓΥΖΗ

24 Ιανουαρίου 1877 (στον 24 Ιανουαρίου 1877 (στον Νικόλαο Νάζο) Νικόλαο Νάζο)

«… Λένε ότι τα ψάρια της «… Λένε ότι τα ψάρια της Σαλαμίνος είναι πολύ Σαλαμίνος είναι πολύ μαργιόλικα και φοβούμαι, μαργιόλικα και φοβούμαι,

όταν εγυρίσατε εις το όταν εγυρίσατε εις το Χαϊδάρι, μην απλώσατε τα Χαϊδάρι, μην απλώσατε τα αγκίστρια και τα δίχτυα σας αγκίστρια και τα δίχτυα σας εις τα κοτόπουλα…» εις τα κοτόπουλα…» (προφανώς αμφιβάλλει εάν (προφανώς αμφιβάλλει εάν πράγματι ο Νάζος και η πράγματι ο Νάζος και η παρέα του ψάρεψαν κάτι παρέα του ψάρεψαν κάτι σημαντικό στη Σαλαμίνα)σημαντικό στη Σαλαμίνα)

Page 22: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗΓΥΖΗ

18 Σεπτεμβρίου 1978 (στον 18 Σεπτεμβρίου 1978 (στον Νικόλαο Νάζο) Νικόλαο Νάζο)

«… Το νέον μου ατελιέ είναι μεγάλο «… Το νέον μου ατελιέ είναι μεγάλο και ωραίον, απέναντι δε έχω μιαν και ωραίον, απέναντι δε έχω μιαν μεγάλην μεγάλην

πεδιάδα… Εξερχόμενος και πεδιάδα… Εξερχόμενος και εισερχόμενος εις αυτό απαντώ εισερχόμενος εις αυτό απαντώ καθ΄ οδόνκαθ΄ οδόνκορυδαλούς, οι οποίοι πετώντες κορυδαλούς, οι οποίοι πετώντες κελαηδούν το γνωστόν σας κελαηδούν το γνωστόν σας κελαδημά των. Τικελαδημά των. Τιωραίον που είναι! Εν ριπή ωραίον που είναι! Εν ριπή οφθαλμού με φέρνει εις Χαϊδάρι οφθαλμού με φέρνει εις Χαϊδάρι ή εις Φάληρον καιή εις Φάληρον καιμε κάμνει να βλέπω τα με κάμνει να βλέπω τα Αθήνας…»Αθήνας…»

Page 23: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ:Η ΣΥΜΒΟΛΗ :Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΤΟΥ ΣΤΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣΣΤΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ

Η αφίσα ως τρόπος διαφήμισης Η αφίσα ως τρόπος διαφήμισης και διάδοσης προϊόντων ή και διάδοσης προϊόντων ή υπηρεσιών είναι δημιούργημα του υπηρεσιών είναι δημιούργημα του 19ου αιώνα και σχετίζεται με τη 19ου αιώνα και σχετίζεται με τη γιγάντωση και εκβιομηχάνιση γιγάντωση και εκβιομηχάνιση των ευρωπαϊκών πόλεων. Στα των ευρωπαϊκών πόλεων. Στα 1888 τοποθετείται η πρώτη αφίσα 1888 τοποθετείται η πρώτη αφίσα του καλλιτέχνη, το του καλλιτέχνη, το Πνεύμα της Πνεύμα της ΤέχνηςΤέχνης, που φιλοτέχνησε για την , που φιλοτέχνησε για την 3η Διεθνή Έκθεση στο 3η Διεθνή Έκθεση στο Glaspalast, επιχειρώντας να Glaspalast, επιχειρώντας να προσδώσει στο νέο αυτό είδος μια προσδώσει στο νέο αυτό είδος μια τελείως διαφορετική μορφή. τελείως διαφορετική μορφή. Αποτέλεσε πραγματικά μια νέα Αποτέλεσε πραγματικά μια νέα πρόταση που ανταποκρινόταν πρόταση που ανταποκρινόταν στις επιταγές των καιρώνστις επιταγές των καιρών

Page 24: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ:ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣΤΟΥ ΣΤΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ

Τα ίδια χαρακτηριστικά Τα ίδια χαρακτηριστικά διαπιστώνονται και στην αφίσα της διαπιστώνονται και στην αφίσα της ΙστορίαςΙστορίας που χρησιμοποιήθηκε για τη που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφήμιση της 6ης Διεθνούς Έκθεσης διαφήμιση της 6ης Διεθνούς Έκθεσης στο Glaspalast το 1892 και παρέμεινε στο Glaspalast το 1892 και παρέμεινε το σύμβολο των εκθέσεων επί 26 το σύμβολο των εκθέσεων επί 26 χρόνια. Η μεγάλη αρχαιοπρεπής χρόνια. Η μεγάλη αρχαιοπρεπής μορφή της προσωποποίησης της μορφή της προσωποποίησης της Ιστορίας με το μακρύ χιτώνα που Ιστορίας με το μακρύ χιτώνα που κρατάει στο χέρι σύμβολα των κρατάει στο χέρι σύμβολα των Τεχνών είναι εντυπωσιακή, ενώ το Τεχνών είναι εντυπωσιακή, ενώ το παιδί με την κουκούλα, που παιδί με την κουκούλα, που υποβαστάζει το χέρι της με τη υποβαστάζει το χέρι της με τη γραφίδα, αναφέρεται στην πόλη του γραφίδα, αναφέρεται στην πόλη του Μονάχου, η οποία έχει μεγάλη Μονάχου, η οποία έχει μεγάλη καλλιτεχνική παράδοση. Οι καλλιτεχνική παράδοση. Οι αντιθέσεις κόκκινου, μαύρου άσπρου αντιθέσεις κόκκινου, μαύρου άσπρου και χρυσού σε μεγάλες επιφάνειες και χρυσού σε μεγάλες επιφάνειες επιτυγχάνουν τη προσέγγιση του επιτυγχάνουν τη προσέγγιση του θεατή θεατή

Page 25: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΦΙΣΕΣΑΦΙΣΕΣ

Page 26: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝΑΓΩΝΩΝ

Νικόλαος Γύζης Νικόλαος Γύζης (1842-1901)(1842-1901)

Ελληνικό Ελληνικό Λογοτεχνικό και Λογοτεχνικό και Ιστορικό ΑρχείοΙστορικό Αρχείο

Page 27: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΒΙΒΛΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΙΚ. ΒΙΒΛΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΙΚ. ΓΥΖΗΓΥΖΗ

Page 28: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ο πίνακας του Ο πίνακας του Νικόλαου Νικόλαου ΓύζηΓύζη, που είναι σήμερα , που είναι σήμερα γνωστός ως γνωστός ως Το Κρυφό Το Κρυφό Σχολειὀ,Σχολειὀ, εκτέθηκε για πρώτη εκτέθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα το 1888 με φορά στην Αθήνα το 1888 με τίτλο τίτλο Έλληνικόν Σχολείον Έλληνικόν Σχολείον έν καιρώ δουλείαςέν καιρώ δουλείας. . Το 1899 Το 1899 ο Ιωάννης Πολέμης, ο Ιωάννης Πολέμης, εμπνεόμενος, όπως δήλωνε ο εμπνεόμενος, όπως δήλωνε ο ίδιος, από τον πίνακα του ίδιος, από τον πίνακα του Γύζη, έγραψε και δημοσίευσε Γύζη, έγραψε και δημοσίευσε το πασίγνωστο ποίημα του το πασίγνωστο ποίημα του «Το Κρυφό Σχολειό», τίτλος «Το Κρυφό Σχολειό», τίτλος που – χάρη στη δημοτικότητα που – χάρη στη δημοτικότητα που απέκτησε γρήγορα το που απέκτησε γρήγορα το ποίημα- αντικατέστησε τον ποίημα- αντικατέστησε τον αρχικό τίτλο του έργου του αρχικό τίτλο του έργου του Γύζη. Γύζη.

Page 29: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΔεν υπάρχει καμιά εν υπάρχει καμιά

ιστορική πηγή που να ιστορική πηγή που να μαρτυρεί ότι οι τουρκικές μαρτυρεί ότι οι τουρκικές αρχές απαγόρευαν τη αρχές απαγόρευαν τη λειτουργία ελληνικών λειτουργία ελληνικών σχολείων. σχολείων. Άλλωστε και μόνο Άλλωστε και μόνο το γεγονός ότι καθόλη την το γεγονός ότι καθόλη την Τουρκο κρατία λειτουργούσαν Τουρκο κρατία λειτουργούσαν – φανερά βέβαια- – φανερά βέβαια- εκατοντάδες σχολεία σε εκατοντάδες σχολεία σε πόλεις και χωριά δηλώνει ότι πόλεις και χωριά δηλώνει ότι δεν υπήρχε λόγος λειτουργίας δεν υπήρχε λόγος λειτουργίας κρυφών σχολείων. Η σχετική κρυφών σχολείων. Η σχετική υστερογενής παράδοση, υστερογενής παράδοση, ωστόσο, μπορεί να γίνει ωστόσο, μπορεί να γίνει δεκτή όχι ως ιστορική δεκτή όχι ως ιστορική πραγματικότητα, αλλά ως πραγματικότητα, αλλά ως δραματοποιημένος δραματοποιημένος συμβολισμός των δυσμενών συμβολισμός των δυσμενών συνθηκών, υπό τις οποίες συνθηκών, υπό τις οποίες λειτουργούσαν τα σχολεία λειτουργούσαν τα σχολεία κατά την Τουρκοκρατία.κατά την Τουρκοκρατία.

Page 30: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ

Ο χορός των μουσώνΟ χορός των μουσών

Δόξα

κορίτσικορίτσι

Page 31: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ Η ΔΟΞΑΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ Η ΔΟΞΑ Ο «Ριπ», στα σχόλιά του Ο «Ριπ», στα σχόλιά του

για τον πίνακα του για τον πίνακα του Νικόλαου Γύζη με θέμα την Νικόλαου Γύζη με θέμα την «Δόξα των Ψαρών», ήταν «Δόξα των Ψαρών», ήταν αρκετά καυστικός και αρκετά καυστικός και απόλυτος. Χωρίς να απόλυτος. Χωρίς να προσέξει τις αρετές του προσέξει τις αρετές του έργου και το βαθύτερο έργου και το βαθύτερο νόημα του καλλιτέχνη, το νόημα του καλλιτέχνη, το χαρακτήρισε «χαρακτήρισε «γέννημα γέννημα παράτολμης υψιπέτιδος παράτολμης υψιπέτιδος φαντασίας».φαντασίας». Η άποψή του Η άποψή του αυτή επηρέασε ένα μεγάλο αυτή επηρέασε ένα μεγάλο μέρος του αθηναϊκού μέρος του αθηναϊκού κοινού, ενώ το πλατύ κοινό κοινού, ενώ το πλατύ κοινό των Αθηνών που δεν είχε των Αθηνών που δεν είχε συνηθίσει σε τέτοιου συνηθίσει σε τέτοιου είδους παράσταση, δεν είδους παράσταση, δεν μπόρεσε να αντέξει σ αὐτή μπόρεσε να αντέξει σ αὐτή τη νέα καινοτομική τη νέα καινοτομική δουλειά του καλλιτέχνη δουλειά του καλλιτέχνη και τον αποδοκίμασε. και τον αποδοκίμασε.

Page 32: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ ……Δεν Δεν

ζωγραφίζονται αι ζωγραφίζονται αι λέξεις, αλλά το λέξεις, αλλά το πνεύμα αυτών.πνεύμα αυτών.

Αν και το έργον μου Αν και το έργον μου ποτέ δεν έγινεν όπως ποτέ δεν έγινεν όπως ακριβώς το ακριβώς το αισθανόμουν και ποτέ αισθανόμουν και ποτέ δεν ήμουν ευτυχής, δεν ήμουν ευτυχής, ουδέ ευχαριστημένος, ουδέ ευχαριστημένος, ουχ ήττον την δόξαν ουχ ήττον την δόξαν των Ψαρών, οφείλω να των Ψαρών, οφείλω να το υπερασπισθώ, είναι το υπερασπισθώ, είναι πνευματικόν τέκνον πνευματικόν τέκνον και αν είναι χωλόν, και αν είναι χωλόν, δεν το ανέχομαι να δεν το ανέχομαι να μου το περιγελάσουνμου το περιγελάσουν. .

Η Καταστροφή των ΨαρώνΗ Καταστροφή των Ψαρών

Στων Ψαρών την ολόμαυρη Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχηράχη

περπατώντας η Δόξα μονάχη,περπατώντας η Δόξα μονάχη,μελετά τα λαμπρά παλικάριαμελετά τα λαμπρά παλικάριακαι στην κόμη στεφάνι φορείκαι στην κόμη στεφάνι φορείγινωμένο από λίγα χορτάριαγινωμένο από λίγα χορτάριαπου ’χαν μείνει στην έρημη που ’χαν μείνει στην έρημη

γη.γη.

Η άλλη εκδοχή του Η άλλη εκδοχή του ποιήματος είναι:ποιήματος είναι:

Και στο χέρι στεφάνι κρατεί,Και στο χέρι στεφάνι κρατεί,γινωμένο από λίγα χορτάριαγινωμένο από λίγα χορτάριαπου ’χαν μείνει στην έρημη γη.που ’χαν μείνει στην έρημη γη.

Page 33: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ

Γιαγιά και παιδιά (1883)

Πολεμιστής της Πολεμιστής της ΑνατολήςΑνατολής

Page 34: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ

Η ΔόξαΗ Δόξα

ΜάναΜάνα

Page 35: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ

Τα ορφανά Τα ορφανά , , 18711871 Εθνική Πινακοθήκη Εθνική Πινακοθήκη

Μετά την πτώση των Μετά την πτώση των ΨαρώνΨαρών

Εθνική Εθνική ΠινακοθήκηΠινακοθήκη

Page 36: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ

ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ Ο ΚΟΥΡΕΑΣΟ ΚΟΥΡΕΑΣ18801880

Page 37: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ

Ο Αρχάγγελος Ο Αρχάγγελος ΓαβριήλΓαβριήλ

Το Πενθούν Το Πενθούν πνεύμαπνεύμα

ιδεαλιστική περίοδος

Page 38: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται (π. 1895-1900) Το χαμίνιΤο χαμίνι

Page 39: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΥΖΗ

«Ο χορός των «Ο χορός των νυμφών»,νυμφών»,

 «Οι ακρογιαλιές της

Τήνου»

Page 40: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓιάντεςΓιάντες(ηθογραφική περίοδος)(ηθογραφική περίοδος) 18781878

Λάδι σε μουσαμά Λάδι σε μουσαμά

Εθνική ΠινακοθήκηΕθνική Πινακοθήκη

Page 41: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τ΄αρραβωνιάσματα Τ΄αρραβωνιάσματα (ηθογραφική περίοδος)(ηθογραφική περίοδος)

Page 42: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η αποστήθισηΗ αποστήθιση 18831883

Page 43: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΓΕΥΣΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ!!ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΓΕΥΣΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ!!Ερχόμαστεεεεεεεεεεεεε!!!!!!!!!!!!Ερχόμαστεεεεεεεεεεεεε!!!!!!!!!!!!

Page 44: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Γ1:Γ1: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Page 45: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Γ1 : 25/11/2011Γ1 : 25/11/2011

Page 46: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 26/11/201126/11/2011

Page 47: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

27/11/201127/11/2011