Θεραπευτικά Βότανα και Φυτά

download Θεραπευτικά Βότανα και Φυτά

of 98

 • date post

  27-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  255
 • download

  16

Embed Size (px)

description

Θεραπευτικά Βότανα και Φυτά Ηλιοπούλου Κανελλα

Transcript of Θεραπευτικά Βότανα και Φυτά

 • ~' 9"ur Yrt.ct

  :r:ps p r :p: : r r, rs pa:rs ros

  rr:s s r ros prpr

 • :~ YT~kfi Bo~ifi krl

  '

 • HIERBAS PLANTAS CURA V AS Copyright 1997, Editorial LIBSA

  MADRID, SPAIN

  :

  Copyright 1998

  ' 2002

  IPIA 104-106, 113 64

  .: 0030 -10 - 8615466 Fax: 0030 -10- 8615206

  E-mail: iridaeditions@internet.gr :

  : t : - : . & ..

  :

  ::~ npnC! wv p. Q . , ;n :8y: w ;nv :vn~ 8vv,

  y: : : n: ~? w, ~v ;n6: :v vv : ;v .

  , , ,

  .

  ISBN: 960-86089-2-9 Printed in Spain

 • n :1\: ... ...... ... .. ...... ............ .. ...... ... .. ... ............. ..... .. ..... .... .... .... ...... .... ............ ... ..... ... ...... ...... .. ... .. 5

  I . ........................... ...... ..... ......... ..... ....... ........... .......... ..... 6

  2. ................. 8

  3. ... .... .. ... .......... .... ... ... ...... ........... ...... ...... .. ......... .. ....................... ... .... .. 12

  4. .... ........ ............. ......... ....... .. ......................................................... ... .... .. 18

  5. ............. .... ....... ............................. ....... ......... .................... ........................ .. ... 24

  6. .......................... ... ..... ...... 26

  7. ....... .... ...... ............... .. .... ... ... ....... .. ...... .. ... ........ .......... ...... ....... .. .... ............. .... 28

  8. ........ ....... .... ..... .. ........... ...... .......... ......... .. 31

  9. .......................... 36

  I . ............................. ... .. ........ 38

  11. .................. ........ ...... .. ....... .. ........ ...... ........ ................... ...... 44

  12. ........ .. .. ..... ......... .... ... ........................... ....... ..................... ... 50

  13. ....................................... .... ... ....... .... .... ... ..... ........................ ... ... ... 52

  14. ....... .... ..... .... ................ ................................................................................... 93

  15. .......................................................... .. ... ... ... 95

  16. .... .. .. .. .... ............................. .... .................... 96

 • ,
 • OriOM~~~ (riO

  Ray, ,

  ,

  -

  -

  .

  Karl Linne, 18 . , ""

  - .

  , , ,

  (regnum egetabile).

  ' ,

  ~

  . ,

  , ,

  , ,

  .

  ,

  .

 • ~,------------------------------------------------------~7

  J"",.:- v.:- ("':

 • _ _,

  , -

  iriO ~( firifiTOM~fi kfi~ ~r10~fi i i

  , ~

  t . 11i :

  ) : , .

  ) :

  . ,

  . ) :

  -

  (CO: ).

  , -

  .... _:

  -:

  )

  ,

  .

  ) . . )

  .

  , .

  ) ,

  , .

  , i

  rj.

  ( . '

 • 9

  J-1 J"~"'"''{{~~.., 6\VS ~-"' ~,rr.,.r;:~;: r"' '"'"'~0:~-"'j"' ,; r~r:rcr~r i s r..-, ..-..,l"6Lr''f''_.,., r,ct. ""'l""r'-'S

  b 1j ( 1j ~11j ),

  6 .

  1j c . .

  .

  1j :. .

  . (. rj . 6 : S rS S

  4 1j 5 . c. 6 c. :

  f).

  19 . Hugo Von Mohl , , 6

  .

  1881 Max Schultze 6 ,

  : v j f vj .

  c.

  '". . . .

  J .

  6

  :

  I. 1j S r) .

  2. S ) .

  ci : ) :.

  ci, )

  1j, rj .

  ) : ,

  .

  ) : .

  : . :

  -

  . ' ci 6

  S : .

  ( , : .. , ..)

  .

  1j 5 , rj

  . ci

  5 .

  cS

 • .A-vr~C'A Cir\ \.' Ci~ \.' ~rf.J'"\.'V /t\.'t"t"Ar\1{,:. J'"'-' "' /{\ t"A J'"'-'r.:., , ~V\ \ r C'J'".S rA Cii{J'"A(-"" '-' Ar\.'Ci\Z.VI"-""' r~ "'(''(. ~'-''{.:.z.,.. corA cor""'j.:~A. j("''-' l{r.:.z.,.. co.-,..v ~~'"'f"'''{'

  rWV I{ArWv /{\ CiAI{J'"ArC. Z. "tS CirA CiAI{J'"ArC.r~\.'t"~A.

  .

  ,

  : ~, , . ,

  , , , .

  , , , , , a

  , . , . , , , ,

  . , -

  ,

  . , , ,

  . .

  , ' . ' , , i

  , ,

  .

  , ,

  , .

  - - , , c

  .

  . -

  .

  f

  , .

  i .

  : .

  i .

  , i) .

 • co :rt-b ;v-"' fV-"' Z &-VV'-"'Vb COV, CO V ri.:rf:-"' -"'COI(~!:.:
 • ~~ ~

  k

  ~1 ~ ~ _l ~:-

  5. c. c. [)c.-, :;

  . c. m1, ) .

  :; ) :; , ., :; - . . . 1i :; u'>, c. . 25 .000 - 30.000 ) 5

  . 5 5 c. ( (> ) />:; ~i :; c. 150 .

  . i (> .

  u(1 q-! 5 5-

  . .

  , , 300 . :;

  ,

  ,

  . 3.740 .

  ) 5 -

 • "" "('"" ::< ')'"". "" (' r"" r ., r"' s."". f""'f""s r\
 • 14

  , {'t ''\r:: i}"'"'\.'V C'-"' V lt{'f'"' J"'-"'f-"'tr'O'\rC'r .. t.b r'O'\V "'11' "' \. 'C'"' }"' ~..V f"'"'f{'~~'O'\S t-"' C' Jo-v'"' ::f WV"' \.'V C'r"' v;r,b, fi ,.."''JOrWVr-"'' t\.'f,v

 • , a ,

  . ,

  , .

  , " -'',

  .

  Lobara pulnonara ~

  ~. ~ .

  , . -

  . .

  Usnea barbata

  ,

  !, .

  . , - .

  !.

  I ! .:{]0C})\1 ~ ~ ........................ .

  '~ -~~~' . ~~

  5.000 . c.

  ,

  , ~) ~ ,

  ( 6)

  . - ,

  .

  , c5 !>

  . , !)

  . ,

  , ~.

  . Adiantaceae, Aspleniaceae, Aspidiaceae, Hypolepi-daceae, Equisetaceae Lycopodia-ceae.

  Dryoptersfilx-mas (Syn.: Aspdun Nephrodumfilx-mas)

  (.,)

  u), .

  . (RIizoic Filicis) , ) ~ (Extractum Filicis) .

  . ,

  () ~.

  I

 • Phyllts scolopendrn (Syn.: 8c:led /ge)

  [)i> :. c. c l> i u): : ci.

  nl iJV c. jc. (Hchl Linguce Ccine:c).

  terdn qln (.)

  c. ci i . : l>

  : . () li : ( . (-J bi l> .

  dt capll.s ee-s

  (. , )

  : : 40 :. ci : , :. iJV, -

  : iJV ~ci. : iJV, : : : .

  :

  iJV J.

  ~j l>.

  : : , c. c.c : .

  Ceteraclz officnaum (Syn.: le c-eteC'h)

  ( . , )

  a : f)ci:. 6 ci, c.

  ci . : .

  E::kOYIZE::Tikfl jl ;:r,? ~ . /

  w : jusct

  5 m c

  6 ci i : 6 . :, ,

  ci

  i c5 cS c. ci . : i.\e c.c.u):

  f). f). m m, , c. f) :

  mj.

  qsetn arense (. , )

  c ~ . f)c

  . j (eL Equiseti).

  Equsetum telnatea (. , )

  6

  , . , ,

 • , , 1j 1j. ; 2 . ;

  ; ; ;. ;

  c5,

  .

  flY~OOJI~A J. j

  "Jb "J ; /!g/. ..

  biJ . . 6 5 n. m f1c1J. (

  j b6. b; . 1j . 1j ( ()

  i ; -

  , ; c.. (

  ). 5.

  Lycopodn claatun

  ;. i-

  . . '

  ; . 5 c. c5; ;.

  ); . .

  1i '

  i; j.

  Hperza selago (Syn.: Lycopodn :;e/ago)

  .

  5 , . 1i .

  . ) -

  17

  j.

  Lycopodun sarns

  1i. ; 30 '.

  . 1j - 1j.

  . a .

 • NTPfi fi

  ), ) .

  i

  . , -

  , ,

  i ().

  , 1l () .

  175.000 .

  .

  .

  () .

  . (, , .).

 • 19

  1--1 rz...c. :v..c. r"' rr~r""' ,...., ... 6r"'f' z. :. r"' .:r.: r.:. {""' ri6..v r.,._ . .,,....,,.,._. ""',..."'ff"'.:f ""',...,:. r"' iS""'.,.f"'S

  rS 9 r:~r.,{iS "''-'6:s r: rs .,_,....,_:s r ri.:r:r ""''

  . , , ,

  . ; ; .

  ; , .

  1i , , .

  1i

  , , , .

  : ,

  (.. ). ,

  (.. ). ,

  (.. ) .

  TMHMfifi C. fi:~ fiMOY

  ' ~;(z"'j}g_

  -

  ,

  ; . i, m1 .