Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια...

of 14 /14
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – τάσεις και προοπτικές Δρ ΑΓΓ. ΚΑΡΤΑΣ Δρ ΑΓΓ. ΚΑΡΤΑΣ, Τομεάρχης ΤΑΛΔ Τομεάρχης ΤΑΛΔ/ ΔΠΠ-Η ΔΠΠ-Η/ ΔΕΗ ΔΕΗ Ν. ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ Υποτομεάρχης ΤΑΛΔ Ν. ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ Υποτομεάρχης ΤΑΛΔ/ ΔΠΠ-Η ΔΠΠ-Η/ ΔΕΗ ΔΕΗ ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Ημερίδα ΠΣΧΜ & ΤΕΕ, Πάτρα 24-2-2010

Embed Size (px)

description

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – τάσεις και προοπτικές. Δρ ΑΓΓ. ΚΑΡΤΑΣ , Τομεάρχης ΤΑΛΔ / ΔΠΠ-Η / ΔΕΗ Ν. ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ Υποτομεάρχης ΤΑΛΔ / ΔΠΠ-Η / ΔΕΗ. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια...

Page 1: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – τάσεις και προοπτικές

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – τάσεις και προοπτικές

Δρ ΑΓΓ. ΚΑΡΤΑΣΔρ ΑΓΓ. ΚΑΡΤΑΣ,, Τομεάρχης ΤΑΛΔ Τομεάρχης ΤΑΛΔ//ΔΠΠ-ΗΔΠΠ-Η//ΔΕΗΔΕΗΝ. ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ Υποτομεάρχης ΤΑΛΔΝ. ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ Υποτομεάρχης ΤΑΛΔ//ΔΠΠ-ΗΔΠΠ-Η//ΔΕΗ ΔΕΗ

ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΟ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Ημερίδα ΠΣΧΜ & ΤΕΕ, Πάτρα 24-2-2010

Page 2: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – τάσεις και προοπτικές

• Ο Νόμος 3468/2006 προώθησε κατά προτεραιότητα την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Ιδιαίτερη όμως ήταν η έξαρση του ενδιαφέροντος ανάπτυξης Φ/Β σταθμών (υψηλή τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας, απαλλαγή κάθε αδειοδοτικής διαδικασίας για σταθμούς έως και 20kW).

• Παρατηρήθηκε έντονα το φαινόμενο κατάτμησης ισχύος, που έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα του Νομοθέτη (διεσπαρμένη μικρή παραγωγή) και οδηγεί σε ανορθολογικές καταστάσεις (πολλαπλασιασμός εκτελούμενων εργασιών, καταχρηστική εφαρμογή ευνοϊκής τιμολόγησης).

• Προσωρινή αναστολή παραλαβής αιτήσεων για Φ/Β ισχύος έως και 20kW (η συνολική αιτηθείσα ισχύς υπερέβη το αρχικό όριο των 50MW).

• Με στόχο την διεσπαρμένη μικρή παραγωγή, αναπτύχθηκε Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β σταθμών ισχύος ως 10kW σε δώματα και στέγες κτιρίων (ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009).

• Η ΔΕΗ ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην διαχείριση του εξαιρετικά μεγάλου όγκου αιτημάτων σύνδεσης χωρίς να διαπιστωθούν καθυστερήσεις στο δικό της έργο.

Γενικά για τις ΑΠΕΓενικά για τις ΑΠΕ

Page 3: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – τάσεις και προοπτικές

Εξέλιξη των Α/Π και των ΜΥΗΣ (εγκατεστημένη ισχύς & πλήθος) στην ΔΠΠ-Η(Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων)

- 94 Α/Π συνολικής ισχύος 1268 MW- 69 ΜΥΗΣ συνολικής ισχύος 174 MW(στην Περ. Δ. Ελλάδας σε λειτουργία: 4 Α/Π ισχύος 80 MW και 8 ΜΥΗΣ ισχύος 16 MW)

Υφιστάμενη κατάσταση Α/Π και ΜΥΗΣΥφιστάμενη κατάσταση Α/Π και ΜΥΗΣ

50.8

365.35.4

116.9

117.7

785.8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Α/Π MYHΣ

MW

Σε λειτουργία Με σύμβαση έργων σύνδεσηςΜε μελέτη ένταξης στο δίκτυο Αιτήσεις σε εκκρεμότητα

(94) (69)

Page 4: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – τάσεις και προοπτικές

Εξέλιξη των Φ/Β σταθμών (εγκατεστημένη ισχύς & πλήθος) στην ΔΠΠ-Η(Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ηπείρου)

- 117 Φ/Β σταθμοί στη ΜΤ συνολικής ισχύος 104 MW- 1581 Φ/Β σταθμοί στη ΧΤ συνολικής ισχύος 74 MW(στην Περ. Δ. Ελλάδας σε λειτουργία: 1 στη ΜΤ ισχύος 0,15 MW και 35 στη ΧΤ ισχύος 2,3 MW)

52,5 45,7

35,1

10,3

10,84,911,5 7,6

0

20

40

60

80

100

120

Φ/Β MT Φ/Β ΧΤ

MW

Σε λειτουργία Με σύμβαση έργων σύνδεσηςΜε μελέτη ένταξης στο δίκτυο Αιτήσεις σε εκκρεμότητα

(117) (1581)

(26 ΦΒ)

(74 ΦΒ)

(12 ΦΒ)(5 ΦΒ)

(258 ΦΒ)

(961 ΦΒ)

(181 ΦΒ)

(181 ΦΒ)

Υφιστάμενη κατάσταση Φ/ΒΥφιστάμενη κατάσταση Φ/Β

Page 5: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – τάσεις και προοπτικές

Γεωγραφική κατανομή της ισχύος [MW] των Φ/Β σταθμών στη ΜΤ 117 αιτήσεις Φ/Β σταθμών στη ΜΤ συνολικής 117 αιτήσεις Φ/Β σταθμών στη ΜΤ συνολικής

ισχύος 104 MWισχύος 104 MW

Υφιστάμενη κατάσταση Φ/Β στη Μ.ΤΥφιστάμενη κατάσταση Φ/Β στη Μ.Τ

Περιφέρεια Πελοποννήσου

69,5

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

24,4

Περιφέρεια Ηπείρου

10,0

22 Φ/Β

20 Φ/Β

75 Φ/Β

Page 6: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – τάσεις και προοπτικές

Γεωγραφική κατανομή της ισχύος [MW] των Φ/Β σταθμών στη XΤ 1 1581581 αιτήσεις Φ/Β σταθμών στη αιτήσεις Φ/Β σταθμών στη XXΤ συνολικής Τ συνολικής

ισχύος 74 MWισχύος 74 MW

Υφιστάμενη κατάσταση Φ/Β στη Χ.ΤΥφιστάμενη κατάσταση Φ/Β στη Χ.Τ

Περιφέρεια Πελοποννήσου

33,0

Περιφέρεια Ηπείρου

9,5 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

21,6

244 Φ/Β

694 Φ/Β

643 Φ/Β

Page 7: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – τάσεις και προοπτικές

Προβλήματα απορρόφησης ισχύος - κορεσμός Προβλήματα απορρόφησης ισχύος - κορεσμός

Δίκτυα Διανομής

• Η έντονη διείσδυση ισχύος από Φ/Β σταθμούς στα δίκτυα ΧΤ και ΜΤ μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα από την αντίστροφη ροή ενέργειας (υπέρταση, διαταραχές και παραμόρφωση της τάσης, προβλήματα στην ποιότητα ενέργειας, σημαντικές απώλειες ενέργειας σε ώρες ελαχίστου φορτίου, κλπ).

• Η ΔΕΗ έχει ήδη έγκαιρα εντοπίσει τις περιπτώσεις γραμμών ΜΤ στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης επιπλέον ισχύος από Φ/Β σταθμούς (ΧΤ και ΜΤ) λόγω κορεσμού τους.

Page 8: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – τάσεις και προοπτικές

Προβλήματα απορρόφησης ισχύος - κορεσμός Προβλήματα απορρόφησης ισχύος - κορεσμός

Δίκτυα Μεταφοράς

• Χαρακτηριστικό το παράδειγμα στην Πελοπόννησο: Με τις τρέχουσες δυνατότητες του Συστήματος Μεταφοράς μπορούν συνολικά να απορροφηθούν περίπου 1100 MW αιολικής ισχύος. Σήμερα λειτουργούν περί τα 300 MW αιολικών, οι χορηγηθείσες άδειες παραγωγής έχουν συνολικά ισχύ περί τα 1800 MW, ενώ σε εκκρεμότητα παραμένουν αιτήσεις των οποίων η ισχύς υπερβαίνει τα 6000 MW!

• Ο βέλτιστος τρόπος διευθέτησης του ζητήματος κορεσμού των δικτύων είναι η κατασκευή νέων δικτυακών υποδομών.

Page 9: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – τάσεις και προοπτικές

Σχέδιο Νόμου «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Σχέδιο Νόμου «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής»Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής»

• Εθνικός στόχος: επίτευξη του κοινού ευρωπαϊκού στόχου 20-20-20 το 2020 για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

• Το νομοσχέδιο επιδιώκει να παρέμβει σε κομβικά σημεία της αδειοδοτικής διαδικασίας αλλά και στα βασικά κίνητρα για την προσέλκυση έργων ΑΠΕ στην χώρα.

• Απλοποιεί την αδειοδότηση σταθμών ΑΠΕ και μάλιστα απαλλάσει από άδεια παραγωγής στις παρακάτω περιπτώσεις:

– Φωτοβολταϊκά: όλα ανεξαρτήτως ισχύος

– Αιολικά: μέχρι 700kW

– MYHE: μέχρι 10MW

– Γεωθερμία και βιομάζα: μέχρι 5MW

– Συμπαραγωγή: μέχρι 5MW θερμικής ισχύος.

Page 10: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – τάσεις και προοπτικές

Σχέδιο Νόμου «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Σχέδιο Νόμου «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής»Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής»

• Η έλλειψη διαδικασίας αδειοδότησης για τους παραπάνω σταθμούς, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία τους και την απορρόφηση τους από το Σύστημα δεδομένου ότι, δεν αναφέρεται με σαφήνεια ποιος αρμόδιος φορέας ελέγχει την εγκατάσταση των σταθμών αυτών, το καθεστώς και τους όρους λειτουργίας τους.

• Η τιμολόγηση της ενέργειας από Φ/Β συστήματα προτείνεται ως ακολούθως:

Παραγωγή ενέργειας από: Προτεινόμενη τιμή ενέργειας [€/MWh]

από νομοσχέδιο

Υφιστάμενη τιμή ενέργειας [€/MWh]

Φ/Β έως 10kW (ειδικό πρόγραμμα σε κτιριακές εγκαταστάσεις)

550 550

Φ/Β ισχύος <100kW 400 450 ή 500

Φ/Β ισχύος >100kW 320 400 ή 450

Page 11: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – τάσεις και προοπτικές

Το προτεινόμενο πάρκο στην Μεγαλόπολη ισχύος 50MW θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως

Υπάρχοντα και Υπό Κατασκευή Φ/Β > 20 MW

Ισχύς (MW) ΤοποθεσίαΈτος

ΛειτουργίαςΠρομηθευτής Φ/Β

Στοιχείων

100Μεγάλη έρημος,

Κίνα 2010 Yingli Solar (CHI)

42+20Moura,

Πορτογαλία2009 Yingli Solar (CHI)

50Μεγαλόπολη,

Ελλάδα2011  

23Extremadura,

Ισπανία2007 Suntech (CHI)

20Beneixama,

Ισπανία2007 City Solar (DE)

Page 12: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – τάσεις και προοπτικές

Φ/Β Πάρκο 50MW στη Μεγαλόπολη

• Ύψος επένδυσης 250 εκατ.€

• Εγκατ. Ισχύς 50 MW

• Ετήσια παραγωγή 58 GWH

• Κάλυψη 28.000 νοικοκυριών ή το 42% των νοικοκυριών του Ν. Αρκαδίας.

• Αποφυγή εκπομπής ετησίως:

200 ton SO2

48.000 ton CO2

86 ton NOx

• Έσοδο ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 23 εκατ.€ Ετησίως

• Εξοικονόμηση περίπου 5εκατ.€ που δαπανώνται

από τη ΔΕΗ ετησίως για ενοικίαση Η/Ζ

στη Μεγαλόπολη κάθε καλοκαίρι.

Page 13: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – τάσεις και προοπτικές

ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα

• Η ΔΕΗ υποστηρίζει ενεργά τις προσπάθειες της Πολιτείας και των επενδυτών για την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, και ιδιαίτερα της διεσπαρμένης παραγωγής, στο ενεργειακό μας ισοζύγιο.

• Το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις ΑΠΕ είναι ιδιαίτερα μεγάλο και στην Περιφέρειά μας, ιδίως για Φ/Β σταθμούς αλλά και για μεγάλα Α/Π.

• Η μείωση των εγγυημένων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμούς που προβλέπεται στο νομοσχέδιο, ενδέχεται να περιορίσει το επενδυτικό ενδιαφέρον για νέους Φ/Β σταθμούς.

• Με δεδομένη στο νομοσχέδιο την απαλλαγή σταθμών ΑΠΕ από άδεια παραγωγής, θα πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια ποιος αρμόδιος φορέας ελέγχει την εγκατάσταση των σταθμών αυτών, το καθεστώς και τους όρους λειτουργίας τους.

• Επιβάλλεται η σωστή ερμηνεία του ζητήματος κορεσμού των δικτύων στο νομοσχέδιο, έτσι ώστε να επιτευχθεί χωρίς προβλήματα η ταχεία και ορθολογική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Page 14: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – τάσεις και προοπτικές

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΗΠΕΙΡΟΥ