Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό...

of 33 /33
0

Embed Size (px)

Transcript of Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό...

Page 1: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

0

Page 2: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

1

Περιεχόμενα

1. Περιγραφή μουσείου ..............................................................................................2

2. Τίτλος και θέμα εκπαιδευτικού προγράμματος .........................................3

3. Η ομάδα που απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα .....................3

4. Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος ..............................................................3

5. Εκθεσιακά στοιχεία ...................................................................................................4

6. Σενάριο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ......................................................5

7. Αξιολόγηση ................................................................................................................ 11

8. Απαιτήσεις υλοποίησης ...................................................................................... 16

9. Εκπαιδευτικό υλικό ................................................................................................ 18

10. Ο χώρος του Μ.Κ.Θ................................................................................................ 28

11. Βιβλιογραφία ........................................................................................................... 32

Page 3: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

2

1. Περιγραφή μουσείου

Η ίδρυση του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης χρονολογείται

το 1995 και αποτελεί το πρώτο μουσείο κινηματογράφου στην Ελλάδα.

Ένας άλλος λόγος, που αποτέλεσε κίνητρο της δημιουργίας του

μουσείου, ήταν η άμεση σχέση, που θα είχε με το Φεστιβάλ

κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ο εκθεσιακός χώρος ξετυλίγεται με τη

μορφή μπομπίνας, που υπάρχει στο διάδρομο. Ως κεντρικός άξονας

των εκθέσεών του επιλέχθηκε ο ελληνικός κινηματογράφος. Ο κάθε

επισκέπτης, αναλαμβάνοντας το ρόλο του θεατή, έχει την επιλογή μέσα

από διάφορες ταινίες και χωρίς την ύπαρξη χρονολογιών, που μπορεί

να τον κουράσουν, να γνωρίσει την εξέλιξη του ελληνικού

κινηματογράφου. Το μουσείο κατέχει συλλογές, που περιέχουν

κινηματογραφικές μηχανές και είναι διαθέσιμες στο κοινό του. Ο

συγκεκριμένος χώρος, λοιπόν, καθώς συμβαδίζει και με την τεχνολογία,

ακολουθεί πιστά την διαδρομή της εξέλιξης του ελληνικού

κινηματογράφου, εκφράζοντας την με ένα πρωτότυπο και ευφάνταστο

τρόπο. Επιπλέον, εκτός από τις συλλογές, που υπάρχουν στο χώρο

αυτό, πραγματοποιούνται και κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, που

αφορούν συνήθως σχολεία. Τέλος, έχει δημιουργηθεί και βιβλιοθήκη

μέσα στο μουσείο, την οποία μπορούν να επισκεφθούν όσοι πάνε στο

σε αυτό, ώστε να πάρουν περισσότερες πληροφορίες για το

περιβάλλον του και το περιεχόμενό του.1

1Χουρμουζιάδη Α., «Το σινεμά στο μουσείο;», στο Καϊάφα Ο. (επιμ.), Θέατρο και

κινηματογράφος: Θεωρία και κριτική, Έκδοση της Εταιρίας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού

και Γενικής Παιδείας, Αθήνα, 2012

Page 4: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

3

2. Τίτλος και θέμα εκπαιδευτικού προγράμματος

Ο τίτλος του εκπαιδευτικού προγράμματος, που επιλέξαμε να

δημιουργήσουμε, είναι «Δειξ’ το μου με φωτοκόμικς». Το κυρίως θέμα

του είναι η δημιουργία φωτογραφικών εικόνων, μέσα από τις οποίες οι

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα περιγράφουν μία μικρή ιστορία με

αρχή, μέση και τέλος. Τα φωτοκόμικς είναι μία σειρά φωτογραφιών με

ένα συγκεκριμένο αφηγηματικό σενάριο. Είναι ένας πολύ απλός τρόπος

να αφηγηθεί ο καθένας μία φανταστική ή πραγματική ιστορία, χωρίς να

χρειάζονται ιδιαίτερα εξεζητημένα μέσα για να πραγματοποιηθεί.

3. Η ομάδα που απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η δράση αυτή προτείνεται για παιδιά ηλικίας από 9 ως 12 ετών.

Απευθυνόμαστε σε σχολεία, τα οποία επιθυμούν να διευρύνουν τη

φαντασία των μαθητών τους και να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν μια

πρώτη επαφή με τα οπτικοακουστικά μέσα. Τα παιδιά αυτών των

ηλικιών χρειάζονται πρόκληση του ενδιαφέροντος τους, ώστε να

στρέψουν την προσοχή τους στο περιεχόμενο του μουσείου.2 Κάτι τέτοιο

μπορεί να επιτευχθεί, όταν γίνεται το ίδιο το παιδί ο σεναριογράφος, ο

σκηνοθέτης ή ο ηθοποιός μιας εικονογραφημένης ιστορίας.

4. Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος

o Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να μπορέσουν οι

μικροί επισκέπτες να εξοικειωθούν με το αντικείμενο και τη

συλλογή του μουσείου και να πάρουν ένα μικρό δείγμα για τον

τρόπο, με τον οποίο λειτουργούν οι οπτικοακουστικές τέχνες.

o Μέσω της φωτογράφισης στιγμιότυπων για τη δημιουργία της

ιστορίας, ο χώρος του μουσείου γίνεται φιλικότερος προς αυτούς,

καθώς έρχονται σε άμεση επαφή μαζί του.

2Black Graham, Το ελκυστικό μουσείο, Μουσεία και επισκέπτες, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου

Πειραιώς, Αθήνα, 2009

Page 5: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

4

o Χάρη στα φωτοκόμικς, το μουσείο για αυτά παύει να είναι κάτι

παθητικό και πληκτικό και με αυτή τη δράση επιτυγχάνει να γίνεται

ένας ευχάριστος χώρος ψυχαγωγίας και μάθησης, καθώς τα

παιδιά διδάσκονται στην πράξη τις βασικές έννοιες των

οπτικοακουστικών μέσων.

o Με τη συγγραφή σεναρίου και τη δημιουργία ιστοριών

διευρύνεται η φαντασία και αυξάνεται η δημιουργικότητα των

παιδιών.

o Τα παιδιά μαθαίνουν τον τρόπο λειτουργίας της φωτογραφικής

μηχανής και αυτό τους κινεί περισσότερο τη περιέργεια, ώστε να

μάθουν πώς λειτουργεί ένα περισσότερο πολύπλοκο μέσο

καταγραφής, σαν την κάμερα. Ίσως μετά την εμπειρία τους στη

δράση να τους δοθεί το έναυσμα να ασχοληθούν επαγγελματικά

με ένα κομμάτι του κινηματογράφου.

o Λόγω του χωρισμού τους σε ομάδες, μαθαίνουν πώς να

συνεργάζονται με τους υπολοίπους, ώστε να βγει το επιθυμητό

αποτέλεσμα, καθώς για να πετύχουν τα φωτοκόμικς τους πρέπει

να καταφέρουν να επικοινωνήσουν σωστά.

5. Εκθεσιακά στοιχεία

Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που προτείνουμε, σκοπεύουμε να

χρησιμοποιήσουμε όλη τη βασική έκθεση του μουσείου. Ο εκθεσιακός

χώρος μοιάζει με μια μπομπίνα που ξετυλίγεται και φτάνει από τις αρχές

του ελληνικού κινηματογράφου μέχρι το σήμερα. Αυτό γίνεται μέσω της

αντίστροφης μέτρησης από το 8 έως το 1. Το μεγαλύτερο κομμάτι της

δράσης θα γίνει εκεί, καθώς επιθυμούμε να είναι το ίδιο το μουσείο το

θέμα τους για τα φωτοκόμικς.

Page 6: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

5

6. Σενάριο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Καλωσόρισμα 10’

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπολογίζεται να διαρκέσει 120

λεπτά. Στο πρώτο στάδιο του προγράμματος, που θα διαρκέσει περίπου

10 λεπτά, οι μαθητές εισέρχονται μαζί με τους δασκάλους τους στο

χώρο του μουσείου και τους υποδέχεται ο μουσειοπαιδαγωγός, που έχει

αναλάβει το πρόγραμμα. Γίνεται μία πρώτη γνωριμία του

μουσειοπαιδαγωγού με την σχολική ομάδα στο χώρο των εκπαιδευτικών

και μία σύντομη αναφορά στην ιστορία του μουσείου, τις αποστολές

του και το ρόλο του, καθώς είναι το μοναδικό μουσείο κινηματογράφου

που υπάρχει στην Ελλάδα. Ακολουθεί ο ακριβής διάλογος.

« Καλώς ήρθατε στο μουσείο κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το

όνομά μου είναι … και είμαι ο/η υπεύθυνος για την εκπαιδευτική δράση,

που θα κάνουμε σήμερα. Για να θυμάμαι τα δικά σας ονόματα, όμως,

θα ήθελα στα αυτοκόλλητα, που θα σας δώσω να τα γράψετε με

μεγάλα γράμματα, ώστε να τα βλέπω.

Το μουσείο αυτό δημιουργήθηκε για να «ξετυλίξει» τη τεράστια πορεία

αυτού του μέσου από τη πρώιμη περίοδο του ελληνικού σινεμά μέχρι το

σήμερα. Επιπλέον, σκοπός του είναι να διαφυλάξει ότι όλοι αυτοί οι

θησαυροί, που μας έχουν μείνει στο σινεμά, θα διατηρηθούν και θα

περάσουν από γενιές σε γενιές. Εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω το

πόσο σημαντικό είναι για τη πόλη και τη χώρα μας γενικότερα, καθώς

είναι το μοναδικό μουσείο κινηματογράφου, που υπάρχει στην Ελλάδα.

Γνωρίζει κανείς όμως τι είναι ο κινηματογράφος;

Κινηματογράφος είναι οτιδήποτε περιέχει κινούμενη εικόνα. Αυτό

σημαίνει ότι μπορεί να είναι οι μεγάλες ταινίες του σινεμά ή ακόμα και

κάτι, που μπορούμε να το γυρίσουμε μόνοι μας. Αυτό εξηγείται και από

τον αρχικό του όρο, μιας και ο κινηματογράφος αποτελεί ένα μέσο

τεχνικής καταγραφής της κίνησης και της οπτικοποίησής της.

Page 7: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

6

Για το τι είναι φωτογραφία, έχει κάποιος από εσάς άποψη;

Φωτογραφία είναι η αποτύπωση της οποιαδήποτε προσωπικής μας

στιγμής και όχι μόνο αυτές στα περιοδικά και στις εκθέσεις. Μέσω των

φωτογραφιών, μπορεί κανείς να καταγράψει ακόμα και μια ολόκληρη

ιστορία του.

Στο χαρτί τι μπορεί κάποιος να κάνει παιδιά;

Στο χαρτί έχουμε τη δυνατότητα να γράψουμε τις σκέψεις μας και να

εκφραστούμε με ελεύθερο τρόπο μέσα από ιστορίες και οτιδήποτε άλλο

μας έρχεται στο μυαλό.

Όλα αυτά όμως πώς συνδέονται; Ξέρετε;

Αν κανείς συνδυάσει τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία και το κείμενο,

προκύπτουν τα φωτοκόμικς. Τα φωτοκόμικς είναι μία μορφή οπτικής

τέχνης, που συνδυάζει φωτογραφίες με γραπτό κείμενο, το οποίο

βρίσκεται σε συννεφάκια κειμένου ή λεζάντες. Αποτελεί έναν εύκολο και

διασκεδαστικό τρόπο να αναπαραστήσει κανείς ένα θέμα, ακόμα και μια

ιστορία χωρίς την απαίτηση ιδιαίτερων κινηματογραφικών γνώσεων.

Αφού σας είπα όλα αυτά και σας «βομβάρδισα» με πληροφορίες, ήρθε

η ώρα να παίξουμε το πρώτο μας παιχνίδι, που θα έχει σχέση με την

έκθεση εδώ. Μέσα στην έκθεση βρίσκονται σκορπισμένες έξι

φωτογραφίες (βλ. Εκπαιδευτικό Υλικό), τις οποίες εσείς θα πρέπει να

βρείτε και να μου φέρετε. Είναι κάτω χαμηλά και, η καθεμιά είναι μέσα σε

έναν φάκελο, που γράφει πάνω «Ψάξε μέσα». Αφού τις βρείτε

προσπαθήστε όλοι μαζί να φτιάξετε με αυτές μια μικρή ιστορία. »

Παιχνίδι και περιήγηση στην έκθεση 15’

Σε αυτό το σημείο τα παιδιά πηγαίνουν και βλέπουν την έκθεση,

προσπαθώντας να βρουν τις φωτογραφίες και να δημιουργήσουν μια

ιστορία με αυτές. Το στάδιο αυτό θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά.

Page 8: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

7

Οδηγίες εκπαιδευτικού προγράμματος 15’

Στη συνέχεια τα παιδιά επιστρέφουν στoν χώρο των εκπαιδευτικών

προγραμμάτων. Εκεί θα συζητήσουν για τις ιστορίες, που έφτιαξαν από

τις φωτογραφίες και μέσα από αυτές θα δοθούν ακριβείς οδηγίες

σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν. Η διάρκεια αυτής της διαδικασίας θα

είναι 15 λεπτά.

«Προκειμένου να βγάλετε καλές φωτογραφίες σαν κι αυτές, που

μαζέψατε, πρέπει να μάθουμε τι πλάνο είναι το καθένα από αυτά, ώστε

να κάνετε μια πετυχημένη δική σας ιστορία. Κοντινό πλάνο είναι η εικόνα

που τραβάμε, όταν φτάσουμε κοντά στο σημείο που επιθυμούμε με

στόχο να δώσουμε έμφαση σε αυτό. Από αυτές τις εικόνες που βρήκατε,

ποια πιστεύετε ότι δείχνει κοντινό πλάνο; Η αντιπροσωπευτική είναι η

εικόνα 3, στην οποία δίνεται έμφαση στο πρόσωπο της Καρέζη, καθώς

ο σκηνοθέτης επιθυμεί να δείξει το συναίσθημα και τις εκφράσεις.

Από την άλλη, μεσαίο κάδρο είναι η εστίαση του σημείου, που θέλουμε

να τονίσουμε από τη μέση και πάνω. Τα περισσότερα πλάνα των

ταινιών βασίζονται σε αυτά. Όμως πείτε μου τώρα, ποιες από αυτές

αποτελούν παραδείγματα μεσαίων πλάνων; Μόνο η εικόνα 4 μας δείχνει

τους πρωταγωνιστές από τη μέση και πάνω.

Τέλος, γενικό κάδρο είναι ένα στιγμιότυπο, που περιλαμβάνει σημεία του

γενικότερου χώρου, από όπου παίρνουμε τη φωτογραφία. Πείτε μου,

όμως, πάλι εικόνες, που δείχνουν αυτό, που μόλις σας περιέγραψα. Η

εικόνες 1,5 και 6 μας δίνουν μια τελείως γενική αίσθηση και οπτική για το

χώρο και τη δράση σε αυτόν.

Για να κάνετε τα φωτοκόμικς θα σας δοθούν λευκά χαρτόνια, στα οποία

θα πρέπει να κολλήσετε τις φωτογραφίες με τη σωστή σειρά αναλόγως

την ιστορία σας. Τα μπαλονάκια, που θα γράψετε τους διαλόγους, θα

είναι με μαύρο μαρκαδόρο. Για το καλύτερο αποτέλεσμα αφήγησης

μίας ιστορίας με φωτοκόμικς πρέπει να προσπαθήσετε να τραβήξετε

Page 9: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

8

όσες περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε, στις οποίες συνίσταται να

χρησιμοποιήσετε όλα τα είδη κάδρων, που αναφέραμε πριν, ώστε να

τονιστεί καλύτερα η ιστορία σας και όταν πλέον έχει τελειώσει η

φωτογράφηση, πρέπει να προσέξετε καλά ποιες φωτογραφίες θα

διαλέξετε για να είναι πιο πετυχημένη η ιστορία. Πριν όμως, αποφασίσετε

να γράψετε τα κείμενα σε κάθε μπαλονάκι, θα πρέπει να τα γράψετε σε

ένα πρόχειρο χαρτί.» Σε αυτό το σημείο τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες

των τεσσάρων ατόμων και εξηγούνται οι ρόλοι, που θα έχει ο καθένας

τους μέσα στην ομάδα.

«Για να καταφέρετε να φτιάξετε μια καλή εικονογραφημένη ιστορία, θα

πρέπει ο καθένας σας να μπει σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και το

κάθε μέλος να έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Σε κάθε ομάδα θα

πρέπει να υπάρχει ένας σκηνοθέτης, ένας σεναριογράφος και δύο

ηθοποιοί.» Μοιράζονται από τον μουσειοπαιδαγωγό οι αρμοδιότητες

των παιδιών και παίρνει το καθένα από μια κάρτα με το ρόλο του (βλ.

Εκπαιδευτικό Υλικό), στην οποία υπάρχουν πληροφορίες για το τι πρέπει

να κάνει στα φωτοκόμικς. Τα παιδιά διαβάζουν τις κάρτες τους και

ρωτούν το μουσειοπαιδαγωγό, σε περίπτωση που δεν έχουν καταλάβει

κάτι. Έπειτα, τις κάρτες αυτές τις κρεμάνε στο λαιμό τους, ώστε να μη

συμβεί κάποια παρεξήγηση ή παρερμηνεία κυρίως μεταξύ τους σε ό,τι

έχει να κάνει με τη δουλειά του καθενός στα φωτοκόμικς.

«Και τώρα, που μάθατε τα πάντα για τα φωτοκόμικς και τους ρόλους,

που θα έχετε στην ομάδα σας, θα σας πω και το θέμα με βάση το οποίο

θα εικονογραφήσετε την ιστορία σας. Αυτό είναι «Ζωντανεύοντας το

μουσείο». Όπως καταλαβαίνετε ολόκληρη η δράση θα στηριχθεί στα

εκθέματα του χώρου και θα πρέπει εσείς να φτιάξετε μια φανταστική

ιστορία με βάση αυτά. Δείτε πώς θα ήταν αν βρισκόσασταν μπροστά τη

στιγμή, που όλα τα εκθέματα θα άρχιζαν να κινούνται και να σας μιλάνε

και τι μπορεί να κάνατε. Θα σας άρεσε ή θα φοβόσασταν; Να ξέρετε

όμως, ότι στο τέλος θα πρέπει να επιλέξετε δώδεκα φωτογραφίες για να

«πείτε» την ιστορία σας.»

Page 10: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

9

Απορίες παιδιών και σχεδιασμός σεναρίου φωτοκόμικς 10’

Σε αυτό το στάδιο ο μουσειοπαιδαγωγός ακούει τις τυχόν απορίες των

παιδιών ως προς το πώς να κάνουν τη δράση, δίνει από μια

φωτογραφική μηχανή σε κάθε ομάδα και ακολουθεί μια μικρή

«σύσκεψη» των ομάδων, που θα διαρκέσει περίπου 10 λεπτά, για να

σκεφτούν το σενάριό τους και περίπου πώς θα είναι οι φωτογραφίες

τους.

Υλοποίηση φωτοκόμικς 30’

Για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στην έκθεση ή ανάμεσα στις

ομάδες των παιδιών, θα πάνε πρώτα για τη φωτογράφιση των ιστοριών

οι τρεις ομάδες για 15 λεπτά. Έπειτα, θα ακολουθήσουν οι άλλες δύο, οι

οποίες θα έχουν, επίσης, 15 λεπτά στη διάθεσή τους για τη

φωτογράφιση.

Στο διάστημα, που θα περιμένει η μία ομάδα την άλλη, θα γίνει εναλλάξ

μια γενική συζήτηση για τις ταινίες, που τους αρέσουν, ποιες έχουν δει,

αν τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν με κάποιο αντικείμενο του

κινηματογράφου κ.α. Η συζήτηση αυτή θεωρούμε πως είναι καλό να

βασιστεί στον αυθορμητισμό, καθώς από κάθε παιδί παίρνει κανείς

άλλες πληροφορίες και είναι ενδιαφέρον για αυτά να ανακαλύψουν τον

εαυτό τους και αν τους αρέσει η ιδέα της έβδομης τέχνης, αλλά και για

εμάς τους ίδιους, μιας τα παιδιά είναι ξεχωριστές προσωπικότητες και με

αρκετά διαφορετικές και περίεργες απαντήσεις πολλές φορές.

Εκτύπωση των φωτοκόμικς 20’

Αφού τελειώσουν και οι πέντε ομάδες με τη φωτογράφιση θα τους

δοθούν 20 λεπτά για την εκτύπωσή τους συνολικά. Ο

μουσειοπαιδαγωγός σε αυτό το σημείο καλείται να τους πει τα

ακόλουθα.

Page 11: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

10

«Αφού, λοιπόν, κάνατε τη φωτογράφιση, ήρθε η ώρα να επιλέξετε τις

φωτογραφίες που θα κρατήσετε και να τις εκτυπώσουμε. Θα σας

παρακαλούσα να έρχεται με τη σειρά η κάθε ομάδα, ώστε να μη γίνει

κάποιο λάθος.» Η κάθε ομάδα έχει 4 λεπτά, για να επιλέξει και να

εκτυπώσει τις φωτογραφίες της. Όταν έχουν εκτυπωθεί, δίνονται στα

παιδιά μαύροι μαρκαδόροι για τους διαλόγους, ψαλίδια για να κόψουν

το άσπρο περίγραμμα από τις εκτυπωμένες φωτογραφίες, καθώς και

κόλλες και 2 χαρτόνια για να τελειοποιήσουν τα φωτοκόμικς. Στο

συγκεκριμένο στάδιο, όμως, ο μουσειοπαιδαγωγός πρέπει να τους πει

πώς να τα τοποθετήσουν στο χαρτί.

Τοποθέτηση φωτογραφιών στο χαρτί 10’

«Όπως όλοι γνωρίζετε το ανθρώπινο μάτι διαβάζει από τα αριστερά

προς τα δεξιά και με αυτή τη σειρά θα ήταν σωστό να κολλήσετε τις

φωτογραφίες σας κάθετα στα χαρτόνια. Τώρα μπορείτε να δείτε με πια

σειρά θα τις βάλετε, να τις κολλήσετε στα χαρτόνια και να γράψετε και

τους διαλόγους και τις λεζάντες.» Για 10 λεπτά, τα παιδιά ασχολούνται με

το τελευταίο στάδιο του προγράμματος.

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου και αποχαιρετισμός 10’

Σε αυτό το σημείο έχουν μείνει 10 λεπτά. Δίνεται στους μαθητές και στους

δασκάλους ένα ερωτηματολόγιο (βλ. Αξιολόγηση) με ερωτήσεις, που

αφορούν τη συγκεκριμένη δράση (περίπου 2 λεπτά) και γίνεται μια

σύντομη συζήτηση με τα παιδιά για το αν πέρασαν όμορφα στο

μουσείο (3 λεπτά). Στο τέλος (5 λεπτά) ο μουσειοπαιδαγωγός

αποχαιρετά μαθητές και δασκάλους. «Δυστυχώς εδώ θα πρέπει να σας

αποχαιρετήσουμε, ελπίζουμε να σας άρεσε το παιχνίδι, που κάναμε και

να περάσατε ευχάριστα και όχι βαρετά. Δεν τελειώνει όμως εδώ η τέχνη

του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών μέσων. Γι’ αυτό και σας

προτείνουμε να συνεχίσετε, μαζί με τον δάσκαλό σας, τις ανακαλύψεις

στην τάξη, ή με τους γονείς σας στο σπίτι.»

Page 12: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

11

7. Αξιολόγηση

Φύλλο αξιολόγησης εκπαιδευτικών

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών (σελ. 1)

Page 13: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

12

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών (σελ. 2)

Page 14: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

13

Σχολιασμός ερωτηματολογίου

Το συγκεκριμένο φύλλο αξιολόγησης απευθύνεται στους

εκπαιδευτικούς, που είναι υπεύθυνοι για την κάθε τάξη, που θα πάρει

μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Περιέχει 8 ερωτήσεις, οι οποίες

αφορούν τη γνώμη, που σχημάτισε ο κάθε εκπαιδευτικός σε θέματα

υλοποίησης και διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος. Έχει ως

στόχο την καταγραφή των απόψεων για την βελτίωση της

συγκεκριμένης δράσης μέσα από καινούριες ιδέες, που θα

αποτυπωθούν και την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα νέα και τα

προγράμματα του μουσείου, εφόσον εκείνοι το επιθυμούν.

Page 15: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

14

Φύλλο αξιολόγησης μαθητών

Ερωτηματολόγιο για τους μαθητές

Page 16: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

15

Σχολιασμός ερωτηματολογίου

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού μας προγράμματος για το μουσείο

κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προτείνεται το συγκεκριμένο

ερωτηματολόγιο για μαθητές 9-12 ετών, με στόχο να καταγραφούν οι

προτιμήσεις, οι απόψεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών σε σχέση με

τα οπτικοακουστικά μέσα, καθώς και την εμπειρία τους από την

επίσκεψή τους στο μουσείο. Οι ερωτήσεις είναι κατανοητές για παιδιά

μικρής ηλικίας και χρησιμοποιήθηκε αρκετά και το χρώμα, ώστε να γίνει

περισσότερο ενδιαφέρον σε αυτά. Παράλληλα, αποσκοπεί στην

εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη δομή του εκπαιδευτικού

προγράμματος και το ποσοστό επιτυχίας του σε σχέση με τους

αρχικούς στόχους, που τέθηκαν.

Συνοδευτικά ερωτηματολογίων (μαθητών & δασκάλων)

Προκειμένου να ευχαριστήσουμε τους επισκέπτες μας (μικρούς και

μεγάλους) για τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά

και για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για λόγους αξιολόγησης,

θα υπάρχει και κάτι συνοδευτικό με αυτό. Τα φύλλα των

ερωτηματολογίων των μαθητών και των καθηγητών θα βρίσκονται

μέσα σ’ έναν φάκελο, στου οποίου το εξώφυλλο θα υπάρχει το

λογότυπο του μουσείου και θα γράφει «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δειξ’

το μου με φωτοκόμικς» ερωτηματολόγιο μαθητών» για τα παιδιά και

«Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δειξ’ το μου με φωτοκόμικς»

ερωτηματολόγιο συνοδών» για τους δασκάλους. Μέσα σε αυτόν θα

υπάρχουν οι έξι εικόνες, που χρησιμοποιήθηκαν στο παιχνίδι, ως

ανταμοιβή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Έτσι οι

επισκέπτες θα βγάζουν το ερωτηματολόγιο από το φάκελο, θα το

αφήνουν, στο σημείο, που τους έχει επισημανθεί και θα κρατούν το

υπόλοιπο περιεχόμενο του φακέλου.

Page 17: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

16

8. Απαιτήσεις υλοποίησης

Επιθυμητό όριο για την διεξαγωγή του προγράμματος είναι τα 20 άτομα

και απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη ενός ειδικού χώρου στο

μουσείο. Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος χρειάζεται

σε αρχικό στάδιο μία ενημέρωση των εκπαιδευτικών, που θα αφορά το

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα στάδια υλοποίησης του, καθώς και τους

εκπαιδευτικούς στόχους που υπάρχουν σ’ αυτό. Η ενημέρωση αυτή θα

γίνει μέσα από μια σειρά έντυπων επιστολών (βλ. Εκπαιδευτικό Υλικό),

που θα δοθούν σε όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Έπειτα, ο

εκπαιδευτικός, που θα επιλέξει αυτή τη δράση, θα βρίσκεται σε θέση να

γνωστοποιήσει και στους μαθητές του την επίσκεψή τους στο μουσείο,

ώστε να έχουν μια μικρή άποψη και ιδέα με το τι θα ασχοληθούν, όταν

έρθουν και να προετοιμαστούν κατάλληλα, με βάση τις προτάσεις

δραστηριοτήτων, που έχουν ορισθεί στο έντυπο.

Για την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος κρίνεται

απαραίτητη η παρουσία ενός τουλάχιστον μουσειοπαιδαγωγού, και

πέντε βοηθών για κάθε ομάδα παιδιών, που θα αποτελείται από 4

άτομα, με σκοπό να τους ενημερώνουν σχετικά με το πρόγραμμα και να

τους παρέχουν την βοήθεια τους, όταν τη χρειάζονται. Επειδή το

πρόγραμμα αυτό εμπεριέχει πολλή δράση και πολλές κινήσεις, είναι

δύσκολο να προσαρμοστεί σε Αμέα. Παρόλα αυτά αν νιώθουν οι

δάσκαλοι, ότι μπορούν να κινηθούν με άνεση μέσα στο χώρο, μπορούν

να δηλώσουν συμμετοχή παρέχοντάς τους την κατάλληλη βοήθεια.

Όσον αφορά τον καιρό, επειδή το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα

διεξάγεται μέσα στο χώρο του μουσείου οι καιρικές συνθήκες, που θα

επικρατούν τις εκάστοτε ημέρες, δεν επηρεάζουν τη διεξαγωγή του ούτε

θετικά, ούτε αρνητικά.

Page 18: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

17

Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος εξοπλισμού, που είναι

απαραίτητος για την ομαλή διεξαγωγή και υλοποίηση αυτής της

δράσης. Χρειάζονται οπωσδήποτε πέντε φωτογραφικές μηχανές, τις

οποίες θα πρέπει να προμηθευτεί το μουσείο πριν την υλοποίηση αυτού

του εκπαιδευτικού προγράμματος. Έπειτα, θα πρέπει να υπάρχει

εκτυπωτής στο χώρο, όπου θα γίνει η δράση, ώστε να εκτυπωθούν οι

φωτογραφίες και τα παιδιά να τις κολλήσουν μετά σε μεγάλα χαρτόνια.

Συνεπώς, είναι αναγκαίο να βρίσκονται στο χώρο και αρκετά χαρτόνια,

καθώς και γραφική ύλη (κόλλες, μαύροι μαρκαδόροι, ψαλίδια, χαρτιά

A4, που θα είναι το πρόχειρό τους).

Page 19: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

18

9. Εκπαιδευτικό υλικό

I. Παρακάτω είναι οι έξι φωτογραφίες, που θα ψάξουν τα παιδιά,

στα πλαίσια του εισαγωγικού παιχνιδιού.

Εικόνα 1: Απόσπασμα από την ταινία «Κάτι να καίει»

Εικόνα 2: Απόσπασμα από την ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο»

Page 20: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

19

Εικόνα 3: Απόσπασμα από την ταινία «Δελησταύρου Και Υιός»

Εικόνα 4: Απόσπασμα από την ταινία «Το ξύλο βγήκε απ’ τον παράδεισο»

Page 21: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

20

Εικόνα 5: Απόσπασμα από την ταινία «Ξύπνα Βασίλη»

Εικόνα 6: Απόσπασμα από την ταινία «Μια Ιταλίδα απ’ την Κυψέλη»

Page 22: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

21

II. Οι κάρτες των παιδιών με τους ρόλους τους:

Οι οδηγίες για το ρόλο του σκηνοθέτη

Οι οδηγίες για το ρόλο του σεναριογράφου

Page 23: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

22

Οι οδηγίες για το ρόλο του ηθοποιού

Όλες οι κάρτες θα είναι πλαστικοποιημένες και θα κρέμονται από

σχοινάκια, για να τις περάσουν τα παιδιά στο λαιμό τους, ώστε να

γνωρίζει ο ένας το ρόλο του άλλου και να μην υπάρξουν προβλήματα

ανάμεσά τους.

Page 24: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

23

III. Σχεδιάγραμμα τοποθέτησης των φωτογραφιών στο χαρτόνι.

Δίνεται στους βοηθούς του μουσειοπαιδαγωγού, ώστε να

γνωρίζουν να δείξουν στα παιδιά πώς να κολλήσουν τις

φωτογραφίες τους και πώς να γράψουν σε αυτές τα κείμενα.

Σχεδιάγραμμα για τους βοηθούς του μουσειοπαιδαγωγού

Page 25: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

24

IV. Εδώ βρίσκεται το ενημερωτικό έντυπο σχετικά με το εκπαιδευτικό

πρόγραμμα, που θα λάβουν οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία από

το μουσείο.

Ενημερωτικό Έντυπο (σελ. 1)

Page 26: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

25

Ενημερωτικό έντυπο (σελ. 2)

Page 27: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

26

Ενημερωτικό έντυπο (σελ. 3)

Page 28: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

27

Ενημερωτικό έντυπο (σελ. 4)

Page 29: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

28

10. Ο χώρος του Μ.Κ.Θ.

Η κεντρική είσοδος του μουσείου Αριστερά της κεντρικής εισόδου (υποδοχή)

Δεξιά της κεντρικής εισόδου Η είσοδος προς την έκθεση

Ο χώρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ο χώρος με μαξιλάρια για τους μαθητές

(υπολογιστές)

Page 30: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

29

Στις παρακάτω εικόνες είναι η έκθεση του μουσείου, στην οποία θα

πραγματοποιηθεί και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Page 31: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

30

Page 32: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

31

Ο διάδρομος προς την έξοδο

Page 33: Μουσείο Επικοινωνία Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

32

11. Βιβλιογραφία

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

«Παίζουμε αγαλματάκια;», Πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς.

Διαθέσιμο διαδικτυακά στη διεύθυνση:

http://www.namuseum.gr/education/edmaterial/Paizoume_agalmata

kia_2010.pdf. Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης: 30/1/2014

Νάκου Ε. (2006). Μουσεία και σχολεία – Εμπειρίες και προοπτικές. Στο

Επιστημονικό Διήμερο Πανεπιστημίου Κρήτης «Η τέχνη και ο πολιτισμός

ως πεδίο ευέλικτων διαθεματικών προσεγγίσεων. Προτάσεις για την

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.». Ρέθυμνο 13 – 14 Μαΐου 2006.

Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Νικονάνου Ν., Μουσειοπαιδαγωγική. Από τη θεωρία στην πράξη,

Εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα, 2010

Συλλογικό έργο, Μουσεία και εκπαίδευση, επιμέλεια Μπίλη Βέμη, Ειρήνη

Νάκου, Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα, 2010.

Χουρμουζιάδη Α., «Το σινεμά στο μουσείο;», στο Καϊάφα Ο. (επιμ.),

Θέατρο και κινηματογράφος: Θεωρία και κριτική, Έκδοση της Εταιρίας

Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα, 2012

Black G., Το ελκυστικό μουσείο, Μουσεία και επισκέπτες, Πολιτιστικό

Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα, 2009