το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

Click here to load reader

 • date post

  22-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  568
 • download

  21

Embed Size (px)

description

Συνολική παρουσίαση του κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων

Transcript of το κοινοτικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων

 • 2009

 • 2

  ................................................................................................................ 13 .................................................................................................................. 20

  . ........................................................................................................................... 24 .................................................................................................................... 24

  .................................................................................................................... 26 ................................................................................................. 26 1. ................................................................. 26 2. ................................................................. 30 3. ............................................................................................. 31 4. ....................................................................... 36 4. ............................................... 38 6. ............................................................... 39 7. ......................................................... 43 8. .............................................................. 43 9. ..................................................... 44 10. ................................................. 44 11. ,

  ...................................................................................................................... 47 .................................................................................................................. 48 .................................. 48 1. To ......... 52 2. .............................................. 56

  2.1. ................................................................................................. 58 2.2. ....................................................................................... 58

  3. ....................................... 59 3.1. ........................................... 60 3.2. 2004/18 "

  , " . ................................................................................... 62

  3.3. 2004/17/EK " , , ", 66

  3.4. ............................................................................... 69 4. ................................................. 72 5. : To

  ......................................................................................... 72 6. ..................................... 74 7. 2007/66/ ............ 75 ................................................................................................................. 77 ................ 77 1. UNCITRAL .......................................... 77 2. .................................................. 79 3. H ()

  ............................................................................................................................ 80 4. ............. 82 5. ....... 85 6. 2004/18 2004/17

  ............................................................................................................................. 86 7.

  ........................................................................................ 90

 • 3

  7.1. ............................................................................ 90 7.2. ............................................................................. 93

  7.3 ............................................................................................ 94 V. ................................................................................................................ 95 . 95 1. .................................................................................. 96 2.

  ............................................................................................................ 100 3. ............................................................................. 103

  4. ................................................... 104 5.

  .......................................................................................................................... 107 6.

  ........................................................................................................................ 109 7. ........... 114

  V ................................................................................................................ 117 ........................................................................ 117 .................... 117

  (4.7.2001) ................................ 121 ......................................................... 122 1.

  ........................................................................................................................................... 123 2.

  .............................................................................................................. 126 3. ..................................................... 129 4. ....................................................................................... 131 5.

  ........................................................................................................................ 132 6.

  ....................................................................................................... 133 6.1. .......................................................... 133 6.2. ..................................................................................... 136 7. ................................................................ 136 8. ..................................................................... 140 9. - ........... 146 VI ............................................................................................................... 148

  ........................................................................................................................ 148 1. .............................. 150

  2. ................... 151 3. ............................................. 152 4. ................................ 155 5. ....................................................................... 155 6. .................. 156 7. ............................................................................................. 156

  8. .................................................................................. 157 9.

  ..................................................................................................... 158 10. 159

  11. ......................................................................... 163

 • 4

  12. ( OLAF) ........ 163 13. ...................... 164 14. .............................................................. 166 15. ............................... 168

  16. - .................................................................................... 171

  17. ........................................................ 175 18. ....................... 179 19. .................. 180 VI. .............................................................................................................. 182

  ........................ 182 1. ............................. 184 2.

  . .................................................................................................................... 190 3. .................. 193 3.1. H ..................................................................................... 193

  3.2. ............................................................................... 194 3.3. ...................................................................................... 195 3.4. : ...................... 197 3.5. ........................................................................................ 199 3.6. ................................... 201 3.7. contra legem

  ............................................................................................................ 203 ..................................................................................... 207 . ......................................................................................................................... 210 .................. 210 ...................... 211 ...................................................................................................................... 213 ............................ 213

  1. ................................................................................................... 215

  2. O 218

  3. 225

  4. 2004/17/ ......................................................... 227 5. .......................................... 228 6.

  ..................................................................................................................... 230 7. 43 49 ........................................................................... 233 8.

  ................................................................................................... 236 9. ....... 240 10. 2004/18

  2004/17 242 11.

  ............................................................................................................................ 243 ............................................................................................................ 244

  :

  ...................................................................................... 244 1. .............................................................. 246 2. .......................... 246

 • 5

  3. ................................................................................................ 250 4. ....................................................................................... 257 5. ............................ 258 6. ........................................... 259 7. ............................................................................. 261 8. .................................................................................. 262 9. ............................................................................................ 263 10. ........................................ 265 ................................................................................................................... 271 .................................. 271 1.

  ................................................................. 271 2. 2004/18/

  31 2004 , 2004/17/ 31 2004 , , .............................................................................................................................. 272

  2.1. ....................................................... 272 2.2 ............................................................. 273 2004/18 2004/17 ..................................................................... 277 IV ................................................................................................................... 281

  2004/18 2004/17 .............................................................................................................. 281 1. 2004/18: -

  .............................................................................................................................. 281 2. 2004/17: ,

  , , - ................................................................................................. 282

  2004/17 2004/18 .................................................... 284 3. ........................................................ 285 3.1 ................................................................................................. 286 3.2 ......................................................................................................... 287 3.3 .................................................................................................. 289 4. , ................................................ 291 4.1 .................................................................................. 291 4.2 ......................................................................... 296 4.3 ........................................................................... 299 4.4 ........................................................ 301 4.5.

  ............................................................................................................................................... 302 V .................................................................................................................... 304

  .......................................................... 304 1. ............................................................................................ 304 1.1. ........ 304 1.2 2004/18 ................................................................... 306 1.3 2004/17 ................................................................... 307 1.4 .......................................................... 307 1.5 .................................................... 308 2. ............................................................................................. 312

 • 6

  2.1 ' 2004/18/ ............................................................................................................... 312

  2.2 '

  2004/17/ ............................................................................................................... 315 VI ................................................................................................................... 318 ........................................................................................................ 318

  2004/18/ 2004/17/

  ............................................................ 318 1.

  .............................................................................................................................. 319 2. ,

  ....................................................................................................................... 322 3. ........... 323 . ............................................................................................ 324 . ............................................................................................................ 325 . ....................................................................... 329 . ............................ 332 . .................... 337 4. ..................................................................................................... 343 5.

  345 6.

  348 7. 2004/17/:

  .................................................. 350 7.1 ......................................................................................... 351 7.2 ............................... 352

  VI ............................................................................................................. 354 H ............................... 354 1. ................................................................. 355 2. ............................................................... 359 3.

  360 4. ....................................................................................... 362 4.1. ..................... 362 4.2 ............................................................................................ 363 4.3 .............................................................................. 363 4.4 ............................................................................................ 365 4.5 ............................................................................. 367 . .......................................... 368 .

  2004/18 2004/17 .............................................................................................................. 368 .................................................................................. 371 .

  .................................................................................................................... 372 .

  ........................................................................................................... 373 .

  ............................................................................................................. 374 .

  ....................................................................................... 374 .1 ........................................................................ 374

 • 7

  .2 ............................................................................................. 376 . .......................................... 376 4.6 ...................................................................................... 378 4.7 ............................................................................................... 381 4.8 ..................... 384 . ....................................................................... 384 . ............................................................. 384 . ....................................... 385 ..................................................................................... 386 VII: ............................................................................................................... 388 ................................................................................ 388 1. .................................................. 388 2. .............................. 388 2.1 ............................................. 390 2.2 ........................................................ 390 2.3 / ................................................................ 391 3. ............................................................................. 393 4. ............................................................................ 396 4.1 ....................... 396 4.2 .............................. 398 I ................................................................................................................... 400 ................................................................................. 400 1.

  400 1.1 ................................................................................................ 403 1.2 .................................... 404 2. ................................. 408 3. ,

  ................................................................ 410 4. ................................ 411

  5. ................ 412 6. ........................ 414 IX ................................................................................................................... 417 .............................................................. 417 1. ............................................................................... 417 2. ............ 417 3 2004 ........................................................................................ 420 4 ....................... 420 5 SIMAP ........................................................................... 420 6 ............................................................................................ 421 7. ................................................................................ 422 8. ................................................... 424 .................................................................................................................... 429 ....................... 429 1. ....................................... 429 2.

  431 3.

  432 3.1 2004/18/ , 31

  2004 ........................................................................................................................ 432

 • 8

  3.2 296 .................................................................. 432 4. 2003

  ............................................................. 436 5. ............ 436 6. 2005

  ........................ 438

  7. 2006 ..................................... 439 8. H

  440 9. ............................................................ 443

  10 ............................................................................................ 445 10.1 .............................................................................................................. 445 10.2 .................................................................... 445 10.3 ............................................................................... 446 10.4

  ................................................................. 448 10.4

  ........................................................................................................................... 450 ................................................................................................................... 452 ................................................................... 452 . .................... 456 1. ..................... 456 2. ........................... 459 3. ..................................................... 462 4. .......................................... 464 5. ...................................... 465 6. ........ 468 7. ................................................................ 471 8.

  ........................................................................................................................ 472 9. ................................................. 474 11. ........................................................ 477 .

  ............................................................................................. 479 1. (PPP) .......................... 479 B.O.T. (Build / Operate / Transfer) .... (Build / Own / Operate /

  Transfer). ............................................................................................................................... 482 ... (Build / Transfer / Operate). .............................................................. 483 . (Private Services Contract: Operations and

  Maintenance), ,

  . .................................................................................. 483 PFI ................................................................................................................. 486 2. C-437/07 28 2008

  487 3. ........................................................................... 488 4.

  (12.4.2000) ............................................................................................................................ 488 5.

  5.2.2008 490

 • 9

  6. ..... 491 7.

  .................................................................................................................... 493 8. ........................ 494

  9. ...................................................................................... 496 10. -

  ......................................................................................................... 500 11. ........................... 502 .

  ............................................................................................................. 504 1. 2004/18

  504 2.

  504 2.1. ............................................................................................................ 505 2.2. ................................................................................................. 509 2.3. ............................................................................. 510 2.4. - ........................................ 513 2.5. ............................. 514 2.6. ......................................................................... 515 2.7. ............................................................... 517 2.8. step- in ................................................ 517 2.9. .......... 518 2.10. ................................................................................................ 520 2.11. ratio ....................................................................................... 520 2.12. ..................................... 522 2.13. ................................................................................ 523

  2.14. ............................................................................................................ 526

  V. O .................... 530 1. ..................................................................................................... 530 2.

  ..................................................................................................................................... 532 3. ............................. 533 4. ............................................................................................ 534 5. ................................................................................... 535 6.

  ........................................................................... 536 7. .................... 536 8. ......................................... 537 9.

  .................................................................................................................... 540 10. .................................................................................... 540 .................................................................................................................. 544

  .............................................................................................................................. 544 O ........................................................... 544 . 2004/18 2004/17 ....... 546 1.

  548 2. .............. 552

 • 10

  2.1. 23 2006

  (2006/C 179/02) ..................... 553 2.1.1. .............................. 554 2.1.2.

  ................................................................................... 555 2.2.

  ................................................................................... 555 2.2.1. ................................................... 555 2.2.2. .......................................................................................... 556 2.2.3. ..................................................................... 556 2.2.4. ......................................................................................... 557 3. -

  ................................................................................................................. 557 . ..... 561 1. 2004/18 ......................... 561 2. 2004/17 ......................... 564 3. . 566 . ........................................................... 567 1.

  93/36/ 14 1993 .......................................................................... 567

  2. 2004/18 569 3. 2004/17 . 569 V. ........................................................................ 572 V.

  ............................................................................................................................................... 575 VI. ................................................................... 580 VII. ............................................... 585 VIII. .................................................................................. 590 IX. ...................................... 597

  X. ......................................................................... 601 .................. 601

  2007 .................................................................................... 603 1. 2004 .................................................................................. 604 2. 2006 ....................................... 605 3.

  () ....................................................................................................... 605 4.

  () ............................ 608 5.

  ................................................................................ 609 ................................................................................................ 611 ........................................................................................................................... 614 .................... 614 ...................................................................................................................... 617 1. ........................................... 617 2. 20

  - UNCITRAL . 618 3. ................... 621 3.1 ......................................................................................... 621

 • 11

  3.2 .......................................................................................... 622 3.3. ..................................................................................... 622 3.4 .................. 623 3.5. ......................................................................................... 624

  3.6 89/665/ 626 4.

  .................................................................................................................... 629 4.1 ........... 630

  ................................................................................................................ 630

  ........................................................................ 630 .............................................. 631 ................................................................ 633 ............................................................................. 633 4.2 .......................................................................................... 634 4.3 ..................................................................... 634 4.4 :

  ............................................................................................................................................... 634 5. .......................................................... 636

  ..................................................................................................................... 637 ............................................................. 637 1. 89/665/

  ................................................................. 637 2.

  638 3.

  ........................................... 640 4.

  ..................................... 644 5.

  644 .................................................................................................................... 647 .................................................................................................... 647

  1. ......................................... 647 2. .......................................................... 654

  ..................................................................................................................... 656 3.

  662 4.

  ..................................................................................................... 668 5. ...................................................................... 669 6. ................................................................... 672 7. ......................................................................................... 676 8. .................................................................. 677

  9. ................ 679

  9.1 ..................................... 680 9.2 ...................... 682 V ............................................................................................................... 684 ................................................ 684

  1. H 92/13/ 25 1992 ,

 • 12

  , ,

  .................................................................................................................... 684 2. .......................................................... 685 3. ................. 685 ) ............................................... 685 ) ........................................................................................ 687

  ) ................. 688 11. V............................................................................................................... 690

  ................................................................ 690 1. 2006 ........................................................................... 690

  2. ................. 696 4. ........................................ 698

  VI ................................................................................................................... 701 2007/66/ 89/665/

  92/13/............................................................................................................................. 701 1. ............................................................................ 701

  2 ........................................ 703 3 ..................................................................................... 706 4 .......................................... 709 5 ................................................................... 714 6 .......................................................................................................... 716 7 .................................................... 722 8 ...... 725 9 ............................................................. 725

  K VI ................................................................................................................... 729 ..................................................................................... 729 1. ................................ 729 2.

  ......................................................................................................... 730 ................................................................................................ 733 ......................................................................................................................... 737 ............................................................................................. 742 .................................................................................................. 773

 • 13

  AbfallR Zeitschrift fr das Recht der Abfallwirtschaft

  AG Aktiengesellschaft

  AJDA ctualit juridique de droit administratif

  AK A

  AN

  AR Archiv des ffentlichen Rechts

  .

  (=

  . ()

  Bd. Band

  .

  BverfG Bundesverfassungsgericht

  CDE Cahiers de droit europen

  CE Conseil dEtat

  CMLR Common Market Law Review

  . ()

 • 14

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ()

  ( )

  D. Dalloz ()

  DB Der Betrieb ()

  DV Die ffentliche Verwaltung ()

  DVBl. Deutsches Verwaltungsblatt ()

  EC European Community

  ()

  .

  ()

  EE ()

  ()

  ()

 • 15

  EG Europische Gemeinschaften

  EGV Vertrag ber die Europische Gemeinschaft

  European Investment Bank

  EIPA Institut Europen d Administration Publique

  EJIL European Journal of International Law ()

  ()

  ELJ European Law Journal ()

  .

  .

  EOE

  E

  EU Europische Union

  EuGH Gerichtshof der Europischen Gemeinschaften

  EuZW Europische Zeitschrift fr Wirtschaftsrecht ()

  EWS Europischer Wirtschftsraum

  IBRD International Bank for Reconstruction and Development

  Gaz.Pal. Gazette du Palais

  GmbH Gesellschaft mit begrenzter Haftung

  GWB Gesetz gegen Wetbewerbsbeschrnkungen

 • 16

  ()

  JCMS Journal of Common Market Studies

  JuS Juristische Schulung

  ICLQ International and Comparative Law Quarterly ()

  Leb. Lebon

  LGDJ Librairie Gnrale de droit et jurisprudence

  .

  NJW Neue Juristische Wochenschrift ()

  ()

  .

  NvWZ Neue Zeitschrift fr Verwaltungsrecht

  NZBau Neue Zeitschrift fr Baurecht und Vergaberecht

 • 17

  LAF Office Europeen de lutte anifraude

  .

  ()

  PPLR Public Procurement Law Review

  PPP Public Private Partnerships

  PUF Presses Universitaires de France

  RdA Das Recht der Arbeit ()

  RMC Revue du March commun ()

  RGDIP Revue Gnrale de Droit International Public ()

  RTD Pub Rivista Trimestriale Diritto Publico

  Rev Adm Revue Administrative

  .

  .

 • 18

  .

  TEE

  C Tribunal des Conflits

  75 75

  ()

  UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law

  WTO World Trade Organization

  YEL Yearbook of European Law ()

  FCE Forum Constitutionis Europae

  VergabeR Vergaberecht-Zeitschrift fr das gesamte Vergaberecht

  VerwArch Verwaltungsarchiv

 • 19

  ZIP Zeitschrift fr Wirtschftsrecht

  ZfBR Zeitschrift fr deutsches und internationales Bau- und

  Vergaberecht

  ZHR Zeitschrift fr das gesamte Handels- und Wirtschftsrecht

 • 20

  , , . .

  , . . .

  . . ; . ( 3 2008 C-444/06 3 2008). , , . . . ; ; ; To . . 2004/17. ;

  .

  .

  . . . .

 • 21

  . . . . , . .

  . . , , , . , . . . . . . . . . .

  . . . ; ;

 • 22

  . .

  . . . . . , . , . . .

  . . . . . .

  . , , . . . . .

 • 23

  . . , . . . .

  . , .

  &

 • 24

  .

 • 25

 • 26

  1.

  19

  .

  1.

  . 20

  2

  3.

  361

  ()

  4. 361

  1 Zimmermann R., Foreword, in E. Wieacker, A history of Private Law in Europe,

  Oxford University Press, 1996.

  2 Atiyah P.S., The Rise and Fall of the Freedom of Contract, Oxford University Press

  1979, Buckley F.H., (ed) The Fall and Rise of Freedom of Contract, Durham, Duke

  University Press, 1999 . 3 . Arrowsmith S., Public Procurement as an Instrument of Policy and

  the Impact of Market Liberalisation, Law Quarterly Review, 1995, London, Vol. 111, April

  . 235-284, , , , . 235 ., ., , . . 2007 , ., , 2002, ., , 2009 .

  4 Langlais A., L'influence du droit communautaire sur la libert contractuelle du dcideur

  public dans le cadre du contrat de partenariat, RDP, 2006, n 6, Mewett A. W., The Theory of Government Contracts, Mc Gill Law Journal, 1959, . 1601, Kadner Graziano T., Le contrat en droit priv europen, Exercices de comparaison et d'harmonisation, 2007. Helbing

  & Lichtenhahn - Dossiers de droit europen, ., , . . , 2006 .169 ., ., , , . . , 1998, . 243 .

 • 27

  5 .

  . 197 198 6.

  ;

  ;

  To

  common law

  culpa in contrahendo7. To

  .

  .

  ;

  8

  .

  . .

  .

  5 ., , . . , . 395 .,

  ., , , . . , 1998, . 245 . 6 ., , . . , . 417 .,

  ., , , 1983, . 339 . . ., ., (), 35, 1987, . 701 .

  7 MacQueen H., Zimmermann R., (eds), European Contract Law, Edinburgh studies in

  Law V2, Edinburgh University Press, Hector MacQueen, Good Faith, . 61 . . 82 85., Sagaert V., La rforme du droit priv en France N10, Un modle pour le droit priv europen ?, 2008, Larcier - Contrats & Patrimoine, Wicker G., Droit europen du contrat et droits du contrat en Europe N20, Quelles

  perspectives pour quel quilibre ?. Litec - Editions du JurisClasseur, Colloques & dbats2008

  8 .

  Erik Marschher Rostock . . http://www.nott.ac.uk/shared/shared_procurement/PhDconference/PhDConference200

  7papers/Contract_and_adaptation_of_Contracts_in_the_European_Public_Procureme

  nt_Law___Erik_Marschner.pdf.

 • 28

  9.

  ,

  .

  10.

  11.

  .

  12 .

  .

  .

  .

  13

  14.

  9 ., , , -

  1999, . 48 . 10

  Fauvarque- Cosson B., Mazeaud D., (eds), European Contract law, Materials for a

  Common Frame of Reference: Terminology, Guiding Principles, Model Rules, sellier,

  european law publishers, 2008, . 4 . Sagaert V., La rforme du droit priv en France N10, Un modle pour le droit priv europen ?, 2008, Larcier - Contrats & Patrimoine

  11

  ., , , . . , 1998, . 264 ., ., , , - 1999, . 48 .

  12

  ., , , . . , 1998, . 253 .

  13 Mewett A. W., The Theory of Government Contracts, Mc Gill Law Journal, 1959,

  . 222-246.

  14 . Turpin C., Government Procurement and Contracts, Longman, 1989.

  ., , . . , 2006 . 10, 11 12 . 37, 38, ., , 1960, . 237 ., ., , , 1957,

 • 29

  15. O

  13 2005 C-84/03, .

  16 .

  17

  113 ., ., , , ., , , , 2009, ., , 2006, ., , 2009. . . Linotte D. Mestre A., Services Publics et Droit public conomique. LiTEC, Chenot B., Droit public conomique, Cours de Droit IEP, Paris, 1957-58, De Laubadre A., De Corail J.L., La crise de la notion de service public, LGDJ, 1954, De Corail J.L., Le juge administratif et la

  qualification des interventions de lEtat dans le domaine de lconomie, Et. homm.Ch. Einsenmann, Chenot B., La notion de service public dans la jurisprudence conomique de Conseil dEtat, EDCE, 1950, Jeanneau B., Droit des services publics et des entreprises nationaux, Dalloz 1983. . Maurer H., Allgemeines Verwaltungsrecht, C.H. Beck Mnchen, 2004, . 362 .., Kopp F./Ramsauer U., Verwaltungsverfahrensgesetz Kommentar, C.H. Beck Mnchen 2008, 54 VwVfG . 1082 . ., Erichsen H.U./Ehlers D., Allgemeines Verwaltungsrecht, De Gruyter Recht Berlin 2005, . 699 . ., Waechter K., Der ffentlichrechtliche Vertrag, JZ 2006, . 166 . ., Lange K., Die Abgrenzung des ffentlich-rechtlichen Vertrages vom privatrechtlichen Vertrag, NVwZ 1983, . 313 . .

  15

  De Laubadre A., Moderne A. Delvolv P., Trait de contrats administratifs, t. 1 2e ed., LGDJ 1983, . 283, ., , , . N. 1991, ., , , , 2009.

  16

  Richer L., Le march public: problmes actuels de dfinition, CJEG, 1986, . 37 .

  17

  . Fauvarque Cosson B., Mazeaud D, (ed), European Contract Law, sellier european law publishers, 2008 , Hector L. MacQueen, Reinhard Zimmermann, European Contract Law, Edinburgh University Press

  2005

  . http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/

  http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_en.ht

  m http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.part1.1995/

 • 30

  (). ,

  9 %

  15 %

  1987.

  18.

  .

  .

  ,

  19.

  2.

  20

  21 .

  .

  .

  http://www.jur.uva.nl/csecl/object.cfm/objectid=E8460963-662F-42E2-

  A804B9B75373074D Max Planck

  http://www.mpipriv.de/ww/en/pub/research/research_work/european_and_universal_p

  rivate/contract_law/principles_of_european_contrac.cfm

  18 Turpin C., Government Procurement and Contracts, Longman, 1989, Mewett A. W.,

  The Theory of Government Contracts, Mc Gill Law Journal, 1959, . 222-246.

  19 Allan W. (et al.), Global competition and transnational regulations: new

  developments, Paris, ICC, 1996

  20 . ., , -

  - - ( ), 2009, . 6 . .

  21 . L Huillier J., Les contrats administratifs tiennent-ils lieu de loi a l Administration ? D. 1953, chron.88

 • 31

  1772

  22 , .

  19 20

  .

  G. Jeze 20

  Conseil d Etat

  service public

  Georges Pequignot

  ,

  .

  .

  .

  .

  23.

  3.

  ,

  .

  .

  , ,

  .

  2004/17

  .

  22 Richer L., Droit des contrats administratifs, 2e ed. LGDJ, , 17. 23

  Richer L., Droit des contrats administratifs, 2e ed. LGDJ, .30 . , Chapus R., Droit du contentieux administratif, 13e d., Montchrestien, 2008, Waline J., Droit administratif, 22e d., Dalloz, 2008, Lombard F., La cause dans les contrats administratifs, thse, Dalloz, NBT, t. 77, 2008, Gahdoun P.-Y., La libert contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, thse, Dalloz, NBT, t. 76, 2008 Richer L., Droit des contrats administratifs, 6e d., LGDJ, 2008, Cabanes C., Neveu B., Droit de la concurrence dans les contrats publics, Le Moniteur, 2008.

 • 32

  .

  public

  procurement24, appalti pubblici, oeffentlicher Vetrag

  marchs publics.

  25

  24

  . Public Procurement is the term used to describe the purchasing of works, supplies and services by national, regional and local public bodies,

  including central government, local authorities, fire and police authorities, defence, health

  services, joint consortia of public bodies, and public and private utilities. Throughout

  Europe, the public sector and utilities, referred to as 'contracting authorities', need to

  purchase goods and services for a huge range of activities. Many of these form large

  contracts which must be advertised all over Europe, the annual value amounts to around

  500 billion, estimated at around 11.5% of EU Gross national product. This represents potentially profitable opportunities for companies to supply the market at home and

  overseas. http://www.publictender.co.uk/eu-procurement.html

  . : Government procurement, also called public tendering, or public procurement, is the procurement of goods and services on behalf of a

  public authority, such as a government agency. With 10 to 15% of GDP in developed

  countries, and up to 20% in developing countries, government procurement accounts for a

  substantial part of the global economy. To prevent fraud, waste, corruption or local

  protectionism, the law of most countries regulates government procurement more or less

  closely. It usually requires the procuring authority to issue public tenders if the value of the

  procurement exceeds a certain threshold. Government procurement is also the subject of the

  Agreement on Government Procurement, a plurilateral international treaty under the auspices

  of the WTO.

  . Arrowsmith S., The Law of Public and Utilities Procurement, Sweet & Maxwell, 2005.

  25

  , : 77/62/ 21 1976 71/305/ .

  1 77/62/, , , , , , , . .

  1 71/305/, , , ,

 • 33

  26 .

  .

  ,

  10-15% of GDP

  20% of GDP .

  (only binding to WTO members who choose to

  sign) Agreement on Government Procurement (GPA)

  1994. 26

  , , . H

  .

  .

  .

  , .

  .

  23/1993

  71/304, 71/305, 78/669, 89/440, 89/665

  ( 8/93 ), . 2290/1995 `28

  2728. ,

  , , , , 40 (NICE), 71/304/

  26

  . Interpreter et traduire,actes de colloque international des 25 et 26 novembre 2005, Faculte de droit de Toulon, J.J. Sueur (dir), ruillant 2007, Greech R., Law and language in the European Union. The paradox of a Babel united in diversity , Europa Law Publishing, 2005.

  27

  ., , 2004, . 192.

  28

  . http://www.wto.org/English/tratop_e/gproc_e/gproc_e.htm

 • 34

  ,

  ,

  ,

  29. 30

  .

  ,

  31.

  1987 -

  32

  .

  .

  33. To

  ,

  .

  .

  : .

  29

  Joerges Ch., The Europeanization of Private Law as a Rationalization Process and as a

  Context of Legal Disciplines' - an Analysis of the Directive on Unfair Terms in Consumer

  Contracts, European Review of Private Law, 1995, ., , . . , 2006 . 12 .

  30 . .. . 32 . 3669/2008: . . , , , 31 .

  31

  . http://simap.europa.eu/supplier/national-procurement-databases_en.html#greece

  32 . C 358 31/12/1987 . 0001 0082

  Turpin C., Government Procurement and Contracts, Longman, 1989.

  33

  () 213/2008 28/11/2007.

 • 35

  34.

  .

  35.

  36 (

  )

  .

  ,

  .

  .

  .

  .

  ,

  .

  34 Kadner Graziano T., Le contrat en droit priv europen, Exercices de comparaison et

  d'harmonisation, 2007. Helbing & Lichtenhahn - Dossiers de droit europen

  35 . C-382/05 18 2007

  . 30 : ,

  92/50 (., , 20 2005, C-264/03, , 2005, . I-8831, 36, 18 2007, C-220/05, Auroux .., , 40). C-220/05, 18 2007 Jean Auroux ..

  40 , . 1, , , (., , 20 2005, C-264/03, , 2005, . 8831, 36).

  36 C-399/98, 12 2001 Ordine degli Architetti delle Province di Milano e

  Lodi, .

 • 36

  .

  4.

  (public procurement government

  procurement law)

  37.

  .

  37

  ., ., , 2002, . 629, ., , 2003, . 1128 ., ., . () , , . . 1995, ., , 2009, ., , , , 2005, ., , 36, . . 2003, ., , 1:1993, . 57-80, ., , 1999, . 79-95, ., , 2008, ., , , . . . , -, 2003, ., , . . 1992, ., , . , , . 2001, ., , . . 2007, ., , , , 1995, ., , 2004, ., , 10-11, 2008, . 1171 ., ., , , , , 2000, . ., . , 2005, , , ., O . 3389/2005, , 2005, ., , , 2004, ., , 1999, 30, . 69 , ., ., , , . . 2001, ., , . . , 2000.

 • 37

  .

  ,

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  38.

  .

  .

  .

  .

  .

  ,

  .

  .

  38 Rivero J., Les phnomnes d'imitation des modles trangers en droit administratif,

  in: Miscellanea W.J Ganshof Van Der Meersch, Bruylant, 1972, tome III, . 19, Schwarze J., Le droit administratif sous linfluence de lEurope : une tude sur la convergence des ordres juridiques nationaux dans lUnion europenne, Nomos/Bruylant, 1996, Bezancon X., Typologie, contenu et droit compar des contrats publics en Europe, Rev. du march unique europen, 1999, n 3, . 11.

 • 38

  .

  . .

  ,

  .

  4.

  39.

  .

  .

  . 19 , ,

  .

  2

  GATT

  40 .

  .

  Mercosur , NAFTA , ,

  41.

  39

  Reich A., International Public Procurement Law, spen Publisher, 1968. 40

  ., ., , , , .

  41

  Snyder Fr., ed. Regional and Global Regulation of International Trade Oxford, Hart

  Publishing, 2002, Schnitzer S., Understanding International Trade Law Southernhay East,

  Exeter , Law Matters, 2006.

 • 39

  42.

  43.

  44.

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  6.

  () .

  4 94/800 22

  1994 Agreement on Government Procurement:

  1. This Agreement applies to any law, regulation, procedure or practice regarding

  any procurement by entities covered by this Agreement, as specified in Appendix I.

  42

  Arrowsmith S., National and international perspectives on the regulation of public

  procurement: harmony or conflict?, Public procurement: global revolution / ed. S.

  Arrowsmith and A. Davies. London, Kluwer Law International, 1998, . 3-26, Arrowsmith, Sue, J. Linarelli, and D. Wallace, Jr., Regulating Public Procurement:

  National and International Perspectives, 2000, The Hague, Kluwer Law International, Blank

  A., and Marceau G., A history of multilateral negotiations on procurement: from ITO to

  WTO, Law and policy in public purchasing: the WTO Agreement on Government

  Procurement. Ann Arbor, University of Michigan Press, 1997, . 31-55 43

  B. Carreau D., Julliard P., Droit international conomique, LGDJ, 4ed., . 6 .

  44

  Graaf G. DE and M. King, Towards a more global government procurement market

  : the expansion of the GATT Government Procurement Agreement in the context of the

  Uruguay Round, Intl Law., 29, 1995, . 435-452.

 • 40

  2. This Agreement applies to procurement by any contractual means, including

  through such methods as purchase or as lease, rental or hire purchase, with or without

  an option to buy, including any combination of products and services.

  , ,

  , .

  .

  UNCITRAL45

  . K

  ,

  .

  46.

  2004/17/EK

  , 31 2004,

  ,

  , 47

  2004/18/ 31

  2004 ,

  48.

  . 1 2004/18:

  " "

  ,

  ..

  45

  Beviglia-Zampetti A., The UNCITRAL Model law on Procurement of Goods,

  Construction and Services, Law and policy in public purchasing: the WTO Agreement on

  Government Procurement. Ann Arbor : University of Michigan Press, 1997, . 273-287

  46 Linarelli J., The WTO Agreement on Government Procurement and the

  UNCITRAL Model Procurement Law: A View From Outside the Region, , Asian Journal of

  WTO and Health Law and Policy, Vol. 1, . 317, 2006

  47 . L 134 30/04/2004 . 0001 - 0113

  48 . L 134 30/04/2004 . 0114 - 0240

 • 41

  .

  49,

  .

  .

  ,

  50.

  UNCITRAL.

  .

  49

  18 1999, C-107/1998, Teckal, . 46 : 46. Viano, ,

  1, , 93/36. , AGAC 93/36 .

  47. , 1, , 93/36, , , , .

  48. AGAC , , Viano .

  49. , .

  50. , 1, , 93/36, , ' , , , , , . , , .

  51. , 93/36 , , , , , .

  50

  Frenz W., Handbuch Europarecht, Band 3 Beihilfe und Vergaberecht, Spinger

  -- 2007, . 614.

 • 42

  2004/17

  (CPV) 51. ,

  .

  2

  .

  2004/18 2004/17

  52 .

  .

  . ,

  .

  .

  .

  :

  ,

  .

  51

  CPV . CPV . (8 ) , . CPV 15.3.2008 17.9.2008

  52 (20) , , , 2004/17/EK , 31 2004, , , (9). , , , .

 • 43

  7.

  ,

  ,

  .

  53 , 54 ,

  ,

  .

  .

  ,

  .

  8.

  ,

  .

  .

  .

  .

  .

  55.

  56 , ,

  53

  . 28 1999, C-81/98, Alcatel Austria Bundesministerium fr Wissenschaft und Verkehr, . 20.

  54

  Crass N., Der ffentliche Auftraggeber: eine Untersuchung am Beispiel der ffentlich0rechtlichen Kreditinstitute und Energieversogungsunternehmen, 2004, Ohler F., Zum Begriff des ffentlicehn Auftraggebers im europischen Vergaberecht, 2001.

  55

  .

  56 . 2004/18 (10)

  , . , , , ,

 • 44

  .

  .

  9.

  . ,

  , ,

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  .

  . .

  .

  10.

  ,

  UN Convention for the International Sale of Goods (11/5/1980)

  57 . ,

  . , , , .

  57 Grundmann St., European Contract Law(s) of what colour? ERCL 2/2005 . 185

  . 186, Garcia K., Le droit civil europen, Nouvelle matire,

 • 45

  25

  ,

  .

  2001

  , 11 2001,

  [COM (2001) 398 - C 255

  13.09.2001].58.

  .

  , 12 2003,

  , 59 .

  .

  60.

  :

  1) :

  [COM(2005) 456 - ].

  2) , , COM(2007)447

  61.

  nouveau concept, 2008, Larcier - Europe(s), Nadaud S., Codifier le droit civil europen, 2008, Larcier - Europe(s)

  Cabrillac R., Mazeaud D., Prm A. , Le contrat en Europe aujourd'hui et demain, Colloque du 22 juin 2007, 2008, Socit de lgislation compare - Travaux de l'Association Henri Capitant

  Association Henri Capitant des amis de la culture juridique franaise. Principes contractuels communs, Projet de cadre commun de rfrence, Volume n 7, 2008, Socit de lgislation compare - Droit priv compar et europen

  Association Henri Capitant des amis de la culture juridique franaise, Socit de lgislation compare. Terminologie contractuelle commune. Projet de cadre commun de

  rfrence. Volume n 6, Socit de lgislation compare. Droit priv compar et europen2008

  58

  Grundmann St., European Contract Law(s) of what colour? ERCL 2/2005 . 185 . 187.

  59 .http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/analytic

  aldoc_el.pdf . 60

  http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l33158.htm

 • 46

  62,

  ,

  .

  87/102/ 22/12/1986, 1999/44/

  25/5/1999 63.

  64

  61 .

  http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_en.ht

  m :

  : [COM(2004) 651 - ], - - [COM(2003) 68 - C 63 15.03.2003]

  7 2007.

  62

  EE C 158 26.6.1989, .400, EE C 205 25.7.1994, .518, EE C 140 13.6.2002, .538, C 76 25.3.2004, .95, 2005/2022 ()

  63 Grundmann St., European Contract Law(s) of what colour? ERCL 2/2005 . 185

  64

  . Fauvarque Cosson , Mazeaud, (ed), European Contract Law, sellier european law publishers, 2008 , MacQueen H. , Zimmermann R., European Contract Law, Edinburgh University Press 2005

  . http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/

  http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_en.ht

  m http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.part1.1995/

  http://www.jur.uva.nl/csecl/object.cfm/objectid=E8460963-662F-42E2-

  A804B9B75373074D Max Planck

  http://www.mpipriv.de/ww/en/pub/research/research_work/european_and_universal_p

  rivate/contract_law/principles_of_european_contrac.cfm

 • 47

  .

  65.

  11. ,

  ,

  66.

  .

  .

  .

  .

  67.

  65

  Grundmann St., European Contract Law(s) of what colour? ERCL 2/2005 . 185 . 194., Hertwig St., Praxis der ffentlichen Auftragsvergabe, C.H. Beck Mnchen 2005, . 1.

  66 Grynfogel C., Droit communautaire de la concurrence, 3

  e dition L.G.D.J. 2008,

  Mourre A., Mondialisation, politique industrielle et droit communautaire de la concurrence,

  2007, Bruylant, Triantafyllou D, Les rgles de la concurrence et lactivit tatique y compris les marchs publics, Revue trimestrielle de droit europen, 32(1), janvier-mars, 1996, . 57-76, Vagstad Steinar, Promoting Fair Competition in Public Procurement, Journal of Public Economics, 58 (2), October, 1995, . 283-307, Lang, John Temple, Subsidiarity and Public Purchasing: Who Should Apply Competition Law to Collusive

  Tendering and How Should They Do it?, European Public Law, 4 (1), 1998, March, . 55- 68.

  67 Maddalon P., La notion de march dans la jurisprudence de la Cour de Justice des

  Communauts europennes, Tome 253, 2007, L.G.D.J. - Thses

 • 48

  ,

  ,

  68 ,

  .

  ,

  .

  . ; ,

  , E

  ;

  ;

  ,

  .

  , 2%

  .

  69

  68 Bovis Ch., EC public procurement: case law and regulation, oxford university press,

  2006, . 1., Linditch F., Le droit des marchs publics, 4e dition, 2006, Dalloz - Connaissance du droit

  69 : 2004/18 " , " 2004/17/EK

 • 49

  .

  70 .

  71.

  72 , 73 .

  " , , ", .

  70

  36 2004/18

  (36) . . , . , (Common Procurement Vocabulary, CPV), () . 2195/200270 (12), . , .

  71 Mattera A. , Les nouvelles rgles communautaires sur les marchs publics : cheval de

  Troie des pays tiers dans la fortresse europenne?, RMUE, 1995, no. 4, . 154-162, Mattera A., La Politique Communautaire des Marchs Publics: Ncessit ou Souci de Perfectionnisme, Revue du March Unique Europen,1996, 4/1996, . 9-54, Medhurst D., EU Public Procurement Law,1997, Malden, Mass., Blackwell Science, Monti M.,

  March Publics et March Unique, Revue du March Unique Europen, 4/1996, 1996, . 5-8, Gohon J.-P, Les marchs publics communautaires, Que sais-je ?, Paris, PUF, 1991

  72 . 22 2007 Damaso

  Ruiz- Jarabo Colomer C-393/06 Ing. Aigner, Wasser-Wrme-Umwelt GmbH

  2004/17 2004/18: ( )

  31. : . , 2004/18 2004/17, , :

 • 50

  1987 ,

  199274.

  75

  , 76 .

  ,

  .

  ,

  . , . , (buy national) ( ).

  73 , 22 1989, 103/88, Costanzo 18,)

  10 1998, C-360/96, BFI Holding ( 41), 3 2000, C-380/98, University of Cambridge ( 16), 1 2001, C-237/99, ( 41).

  74 Dubos O., Kauffmann P., L'Europe des services, L'approfondissement du march

  intrieur, 2009, Pedone - Collection Droits Europens, Maddalon P., La notion de march dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communauts europennes, Tome 253, 2007, L.G.D.J. - Thses

  75

  Bovis Ch., EC public procurement: case law and regulation, oxford university press,

  2006, . 20 , Mattera A., Les Nouvelles Rgles Communautaires sur les Marchs Publics: Cheval de Troie des Pays Tiers dans la Forteresse Europnne?, Revue du March Unique Europen, 4/1995, 1995, . 157-162, Mattera A., La Politique Communautaire des Marchs Publics: Ncessit ou Souci de Perfectionnisme, Revue du March Unique Europen,1996, 4/1996, . 9-54, Medhurst D., EU Public Procurement Law,1997, Malden, Mass., Blackwell Science, Monti M., Marchs Publics et March Unique, Revue du March Unique Europen, 4/1996, 1996, . 5-8, rrowsmith S., A guide to the Procurement Cases of the Court of Justice, Earlsgate press, 1992, Arrowsmith S. and Davies A. (eds.), Public

  Procurement: Global Revolution, London; Boston, Mass., Kluwer Law Internationa 1998.l.,

  rabant A., Les marchs publics et prives dans l'UE et Oute- mer.Tome I, II, Bruylant, Bruxelles. 1992, 1996, ( ), Linditch F., Le droit des marchs publics, 4

  e dition, 2006, Dalloz - Connaissance du droit, Lanzarone E., Palmier S.,

  Abcdaire des marchs publics, 2008, Berger-Levrault - Le Point Sur 76

  Egger A., Europisches Vergaberecht, Nomos Baden Baden 2008, . 26.

 • 51

  77 .

  78

  79 .

  80.

  198981,

  , ,

  .

  89/665/ 21 1989 ,

  77 Arrowsmith S., Public Procurement as an Instrument of Policy and the Impact of

  Market Liberalisation, Law Quarterly Review, 1995, London, Vol. 111, April , . 235-284.

  78 . 46 2004/18:

  (46) , .

  79

  . . 2 2004/18:

  (2) , , , , , , , , , . , , , . , .

  80

  . 89/665/ 92/13/.

  81 Lorenzo N. VAN Rooij, J. M. Hebly (dir.), European Public Procurement:

  Legislative History of the Classic Directive 2004/18/ec, Kluwer Law International 2006,

  . 1500

 • 52

  .

  ,

  .

  ,

  ,

  89/665/ 82 .

  ,

  83.

  1. To

  84, 85,

  82

  :

  , , , , .

  83

  18 2007, C-503/2004 , . 35, 12 2002, C-470/1999 Universale Bau ., . 71.

  84

  . . ., , , 2006 , ., , . . , 1989.

  85 .

  . Joerges Ch., European Economic Law, the Nation-State and the Maastricht Treaty, in: R. Dehousse (ed.) Europe

  After Maastricht. An Ever Closer Union?, Mnchen: Beck, 1994, 29-62. Joerges Ch., The Market without the State? `The Economic Constitution' of the European Community and the

  Rebirth of Regulatory Politics, European Integration online Papers Vol.1, no. 19,

  http://eiop.or.at/eiop/texte/1997-019a.htm. . B. , Petersmann E.-U.,. International and European Trade and Environmental Law after the Uruguay Round.

  London, The Hague, Boston: Kluwer Law International, 1995. . xiv, 161. Index. Dfl 122; Cottier T., Human rights and international trade, 2005, Oxford: OUP, Craig and De

  Burca, EC Law: text cases and materials, 3rd edition, Oxford University Press, 2002, De

  Burca and Scott (eds.), The EU and the WTO legal and constitutional issues, Hart

  Publishing, 2003, Dillon, International trade and economic law and the European Union,

  Hart Publishing, 2002, Gonzalea-Pelaez A., Human rights and world trade, 2005, London,

  New York: Routledge, Griffin B., The law of international trade, 3rd ed., 1999, London:

  Butterworths, Kennedy and Southwick (eds.), The political economy of international trade

  law essays in honour of Robert E. Hudec, Cambridge University Press, 2002, Lowenfeld,

  International economic law, Oxford University Press, 2003, Mares, Business and human

  rights: a compilations of documents, Martinus Nijhoff, 2004, Matsushita et al., The world

 • 53

  . ,

  86,

  .

  ad hoc

  .

  .

  ( ) ,

  .

  .

  .

  .

  , 87

  trade organisation - law, practice and policy, Oxford University Press, 2004, Morris S.,

  Trade and human rights, 2002, Aldershot: Ashgate, Ortino, Basic legal instruments for the

  liberalisation of trade: a comparative analysis of EC and WTO law, Hart Publishing, 2004,

  Palmeter, The WTO as a legal system - essays on international trade law and policy,

  Cameron May Ltd., International Law Publishers, 2003, Perez, Ecological sensitivity and

  global legal pluralism rethinking the trade and environment conflict, Hart Publishing, 2004,

  Petersmann, E.U. ed., Reforming the worl trading system: legitimacy, efficiency, and

  democratic governance, 2005, Oxford, London: OUP, Qureshi A., The world trade

  organization: implementing international trade norms, 1996, Manchester: Manchester

  University Press, Sellman P., Law of international trade casebook, 15th edition, 1994,

  London: HLT Publications, Synder, Regional and global regulation of international trade,

  Hart Publishing, 2002, Weiler J.H.H., The EU, the WTO and the NAFTA: towards a

  common law of international trade?, 2000, Oxford: Oxford University Press.

  86 Kapteyn P.J.G., McDonnell A.M., Mortelmans K.J.M., The Law of the European Union and the European Communities, 4

  e edition, 2008, Kluwer Law International

  87

  . Burley, A.-M. and W. Mattli, Europe before the Court: A Political Theory of Legal Integration, International Organisation 47, 1993, . 41-76, Everson M., Laws in Conflict. A Rationally Integrated European Insurance Market?, Ph.D. Thesis, EUI

  Florence,1993, Farrell J. and G. Saloner, Economic Issues in Standardization, MIT

  Working Paper Department of Economics No. 393: Cambridge, Mass, 1985, Faull J., Effect

  on Trade Between Member States and Community-Member State Jurisdiction, in: B. Hawk

  (ed.), Fordham Corporate Law Institute, 1989, Franck Th.M., The Power of Legitimacy

  among Nations, New York-Oxford, 1990, Weiler J.H.H., The Community System: The

 • 54

  .

  88.

  89 ,

  , , ,

  ,

  , 90.

  .

  91.

  Dual Character of Supranationalism, Yearbook of European Law 1, 1981, . 257-306, , Supranational Law and Supranational System: Legal Structure and Political Process in the European Community, Ph.D. Thesis, 1982, EUI, Florence, Weiler J.H.H., The European

  Community in Change; Exit, Voice and Loyality. A Revisionist View of Institutional

  Reform of the EEC, EUI, Florence, 1986, Rasmussen H., On Law and Policy in the

  European Court of Justice, 1986, Dordrecht/Boston/Lancaster, Reich N., Competition

  Between Legal Orders: A New Paradigm of EC Law?, Common Market Law Review 29,

  1992, . 861-896.

  88 . C- 213/07 16/12/2008

  48 , , (., , 14 2004, C-210/03, Swedish Match, 2004, . I-11893, 47), (., , Fabricom, 34).

  89

  . ., , . . , 2002.

  90

  Bovis C., The Regulation of Public Procurement as a Key Element of European

  Economic Law, European Law Journal, Volume 4, n 2, June 1998, . 220-242, Kohl B., Droit de la construction et de la promotion immobilire en Europe, Vers une harmonisation de la protection du consommateur en droit de la construction ? Bruylant, 2009

  91 43 49 , ,

  . 71/305/ , 26 1971 , , , . D.

 • 55

  ,

  ,

  , .

  .

  .

  92.

  1

  .

  .

  .

  Ruiz-Jarabo Colomer 27 2007 C-147/06 C-148/06 SECAP Spa Comune di Torino.

  92 Arrowsmith S. and Davies A. (eds.), Public Procurement: Global

  Revolution, London; Boston, Mass., Kluwer Law Internationa 1998.l, Dillon S. ,

  International Trade and Economic Law and the European Union (Paperback) Hart Pub

  September 2002, ., , . . , 2000, .

 • 56

  2.

  . ,

  1985 ,

  , ,

  .

  , .

  .

  , :

  .

  .

  1960- 7093.

  1969 1962

  ( 36/62)

  94.

  1966 66/683

  1970 70/32

  95.

  93 N. Lorenzo VAN Rooij, J. M. Hebly (dir.), European Public Procurement:

  Legislative History of the Classic Directive 2004/18/ec, Kluwer Law International 2006,

  . 1500

  94

  Bovis Ch., EC public procurement: case law and regulation, oxford university press,

  2006, . 96

  95 . Arrowsmith S. and Davies . (eds), Public Procurement: Global Revolution, Kluwer Law International: London/The Hague/London/Boston, 1998,

  Arrowsmith S., with Trybus M., Public Procurement: the Continuing Revolution Kluwer

  International, 2002

 • 57

  .

  96.

  .

  .

  ,

  ,

  .

  .

  .

  97.

  96

  Bovis Ch., EC public procurement: case law and regulation, oxford university press,

  2006, . 331 .

  97 Bovis Ch. H., EU public procurement law, Edward Elgar Publishing 2007, Bovis, C.,

  Public Procurement in the European Union, Palgrave-Macmillan, 2005, New York, Bovis

  C., Developing Public Procurement Regulation: jurisprudence and its influence on law

  making', 2006 Common Market Law Review, vol. 43 . 461-495, Bovis C., The New Public Procurement Legal Framework, European Public Law, 2006, vol. 12 (1), . 73-109, Bovis C., The New Public Procurement Regime of the European Union: a critical analysis

  of policy, law and jurisprudence, European Law Review, 2005, vol. 30 (5), . 607-630, Simon Evers Hjelmborg, Peter Stig Jakobsen and Sune Troels Poulsen, Public

  Procurement Law - The EU Directive on Public Contracts, Copenhagen: DJF Publishing, 2006, . 450.

 • 58

  2.1.

  ,

  ,

  ,

  , ,

  .

  .

  .

  , ,

  98.

  2.2.

  .

  .

  .

  .

  .

  98 Bovis C., Developing public procurement regulation: Jurisprudence and its influence

  on law making, 43 Common Market Law Review, 2006, . 461-495.

 • 59

  .

  .

  ,

  ,

  .

  .

  .

  .

  ,

  .

  3.

  2004/18

  " ,

  " 2004/17/ "

  , ,

  ".

  99.

  99

  . Nielsen R., Treumer S. (ed), The new EU public procurement directives, Djof Publishing, Danemark, 2005, Kirat T., Bayon D.,. Les marchs publics de la dfense,

 • 60

  .

  3.1.

  2004/18 "

  , ",

  93/37/

  , 93/36/

  92/50/

  100 97/52/

  92/50/, 93/36/ 93/37/

  ,

  2001/78/

  .

  H

  93/37/

  71/305/, . 71/305/

  80/767/, 89/440/,

  GATT101.

  Droit du contrat public, pratique administrative et enjeux conomiques, Emile Bruylant, 2006.

  100 . Bovis Ch., EC public procurement: case law and regulation, oxford university press, 2006, . 95 , Arrowsmith S. and Hartley K., Public Procurement, Edward Elgar, 2002, Arrowsmith S., The Law of Public and Utilities Procurement, Sweet & Maxwell,

  1996, 1st ed, ., , , 1995, ., , , . , , 1997, ., , .

  101 .

  Bovis C., The Next Public Procurement Regime of the European Union: A Critical Analysis

  of Policy, Law and Jurisprudence, 7. E.L. Rev. 2005, 30(5), . 607-630, Catala N., (dir.), L'Europe et les marchs publics, Eyrolles, 1994, Delvolv P., De nouveaux contrats publics, les contrats globaux, RFD adm. 2004, ., 1079. ./ ., .

 • 61

  97/52/ 13

  1997 92/50/, 93/36/

  93/37/

  , ,

  , 13 1998.

  93/36/ 14 1993

  77/62/, 80/767/, 88/295/.

  97/52/

  13 1997 92/50/,

  93/36/ 93/37/

  ,

  , , 13 1998.

  92/50/ 18 1992

  97/52/ 13

  1997 92/50/, 93/36/

  93/37/

  , ,

  , 13 1998.

  97/52/

  92/50/ ( ), 93/37/ ( )

  93/36/ ( ).

  GATT. 13.10.1998.

  2001/78/ , 13 2001,

  IV 93/36/ , IV, V

  VI 93/37/ , III IV

  92/50/ ,

  97/52/, XII XV, XVII XVIII

  , , 1993, . 561, - ., , , , 1995, 49., . 17/9/1998 C-323/96 , 93/37/.

 • 62

  93/38/ , 98/4/

  .

  H 93/38/ 14 1993

  , ,

  90/531/ 102 .

  2004/17.

  98/4/ 93/38/,

  16.02.2000.

  ,

  .

  103.

  3.2. 2004/18

  "

  , " .

  104.

  25 , 2004,

  .

  102

  90/531/ 17 1990 , , . . L 297 29/10/1990 . 0001 - 0048

  103 Trybus M., Improving the efficiency of public procurement systems in the context of

  the European Union enlargement process, Public Contract Law Journal, Spring 2006.

  104

  2006, 1.500 . , . 16% () (). http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l22009.htm

  . : " " (, 28-29 1985) COM(85) 310, 1985, http://europa.eu/documents/comm/white_papers/index_el.htm.

 • 63

  ,

  .

  105.

  ,

  ( )

  ,

  . ,

  .

  .

  .

  . ,

  .

  2004/18 "

  , ",

  ,

  COM(2000)275//2, 30.08.2000106107.

  105

  http://europa.eu/scadplus/leg/el/lvb/l22009.htm : , 2%

  106

  Mattera A., Les Nouvelles Rgles Communautaires sur les Marchs Publics: