Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν

31

description

Η ιεραρχία, η κυριαρχία και ο σεξισμός δεν εξαφανίζονται με τον "δημοκρατικό συγκεντρωτισμό" , με μία "επαναστατική ηγεσία" με ένα "εργατικό κράτος" και με μία σχεδιασμένη οικονομία. Εκείνο που πρεπει να δημιουργήσουμε για να αντικαταστήσουμε την αστική κοινωνία δεν είναι μόνο η αταξική κοινωνία που οραματίστηκε ο σοσιαλισμός, αλλά και η μη καταπιεστική ουτοπία που οραματίστηκε ο αναρχισμός.

Transcript of Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν

Page 1: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 2: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 3: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 4: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 5: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 6: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 7: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 8: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 9: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 10: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 11: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 12: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 13: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 14: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 15: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 16: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 17: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 18: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 19: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 20: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 21: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 22: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 23: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 24: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 25: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 26: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 27: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 28: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 29: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 30: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν
Page 31: Ιεραρχία και Κυριαρχία-Μαραίη Μπούκτσιν