ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

download ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

of 201

Transcript of ΧΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

 • ,

  [email protected]

 • 2

 • , - , . - . ( - , ) . , , 1950, - .

  , - , . - , .

  . - , . - -: ( 3 ), ( 4 ) .

  2013-14. . (. 1-3) - ( -) (. 4-9) . 40% .

  , 2014X. A

  i

 • 0.

  ii

 • i

  1 11.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  1.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.2.2 Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.2.3 Liouville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

  1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  1.4.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.4.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.4.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.4.4 . . . . . . . . . . . . . 131.4.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.4.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  1.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  2 A 212.1 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.4 ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

  3 B 373.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  3.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403.2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433.2.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

  3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473.3.1 . . . . . . . . . . . . 473.3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483.3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

  3.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  iii

 • 4 574.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  4.1.1 . . . . . . 574.1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584.1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594.1.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  4.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

  4.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674.3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674.3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684.3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694.3.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704.3.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 714.3.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

  4.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

  5 775.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

  5.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775.1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785.1.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805.2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815.2.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825.2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

  5.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

  5.5.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875.5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895.5.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915.5.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

  5.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

  5.8.1 qubit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005.8.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035.8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

  6 1116.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

  6.1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1116.1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

  6.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

  iv

 • 6.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1126.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1146.2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1176.2.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

  6.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236.3.1 qubit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236.3.2 Wigner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1246.3.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

  6.4 . . . . . . . . . . . . . . 1296.4.1 Wigner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1296.4.2 Kennard-Robertson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1306.4.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

  7 1377.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1377.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1397.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1407.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1427.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

  7.5.1 qubit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1437.5.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1447.5.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

  7.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1457.6.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1457.6.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

  7.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1487.7.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1487.7.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1497.7.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

  8 1538.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1538.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

  8.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1548.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1558.2.3 . . . . . . . . . 1568.2.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

  8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1598.3.1 . . . . . . . . . . . . . . . . 1598.3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

  8.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1638.4.1 qubit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1638.4.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1648.4.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

  v

 • . ,

  9 1699.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1699.2 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

  9.2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1729.2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1729.2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

  9.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1759.3.1 qubit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1759.3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

  9.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1779.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

  9.5.1 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1829.5.2 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1839.5.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

  189.1 Hermite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

  .2.1 H . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190.2.2 Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

  .3 Laguerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

  vi

 • 1

  , , . . , , . , - .

  . , , . , .

  1.1 ,

  1687, 20 . .

  1. . t 2 R ( )

  x = (x1; x2; x3) 2 R3; .

  2. , ( -). N t N - ri, i = 1; 2; : : : ; N . , , N ri(t).

  3. . , - ri(t) 2o

  mid2ridt2

  = Fi (1.1)

  1

 • . ,

  1.1:

  mi i, ,

  Fi i.

  4. ,

  Fi =Xj 6=i

  Fi(rj); (1.2)

  Fi(rj) j i. o

  Fi(rj) = Fj(ri): (1.3)

  N 3N - . , ri(0) _ri(0) ri(t) t 2 R.

  (). t0 t ( ).

  1.1. Laplace

  . , -, , ,

  2

 • 1.

  . .

  P.S. de Laplace, (1801).

  1.2 1.2.1

  - . (, ) , , .

  , . , - , .

  N . 3 - qa, a = 1; 2; : : : ; 3N . qa Q . qa ,Q = R3N .

  i pi = mi _ri. N 3 , pa. a , pa qa.

  3N 3N , , . ,

  = (q1; p1; : : : ; q3N ; p3N):

  = R6N N ( ).

  H : !R,

  H(qa; pa) =3NXa=1

  p2a2ma

  + V (q1; q2; : : : ; q3N); (1.4)

  V : Q ! R . E . .

  , . .

  3

 • . ,

  _qa =@H

  @pa_pa = @H

  @qa(1.5)

  qa = @V@qa

  ; (1.6)

  (1.1), Fa =@V /@qa. E . (1.5) H ., (1.4), .

  1.2.2 Poisson N

  , F : ! R, F (qa; pa).

  _F =Xa

  @F

  @qa_qa +

  @F

  @pa_pa

  =Xa

  @F

  @qa

  @H

  @qa @F@pa

  @H

  @qa

  = fF;Hg; (1.7)

  Poisson F G ,

  fF;Gg :=Xa

  @F

  @qa

  @G

  @qa @F@pa

  @G

  @qa

  : (1.8)

  Poisson

  fqa; qbg = 0 (1.9)fpa; pbg = 0 (1.10)fqa; pbg = ab; (1.11)

  ab Kronecker

  ab =

  1 a = b0 a 6= b : (1.12)

  Poisson

  1. fG;Fg = fF;Gg ()2. fF;GHg = fF;GgH + fF;HgG ( Leibniz)3. ffF;Gg; Hg+ ffH;Fg; Gg+ ffG;Hg; Fg = 0 ( Jacobi),

  F;G H . Poisson

  .

  4

 • 1.

  1.2.3 Liouville Liouville .

  U , U . , , .

  [U ] U

  [U ] :=

  ZU

  d3Nqd3Np: (1.13)

  . U t qa pa, t + t q0a = qa+ t@H/@pa p0a = pa t@H/@qa.

  @(q0a; p0a)

  @(qa; pa)= 1: (1.14)

  o U t+ t

  [U 0]t+t =ZU

  d3Nq0d3Np0 =ZU

  @(q0a; p0a)

  @(qa; pa)d3Nqd3Np

  =

  ZU

  d3Nqd3Np = [U ]t: (1.15)

  , . Liouville.

  Liouville . , .

  , .

  1.3 -

  . 19 - , . Faraday Maxwell , , .

  - , E B. q F (- Lorentz)

  F = q(E+ v B); (1.16)

  v .

  5

 • . ,

  - Maxwell

  r E = (1.17)r B = 0 (1.18)r E = 1

  c

  @B@t

  (1.19)

  r B = 1c

  @E@t

  + j; (1.20)

  , j c . , = j = 0 Maxwell

  r2E = 1c2@2E@t2

  : (1.21)

  E(x; t) = E0eikxi!t; (1.22)

  E0 , k ! . - . (1.21)

  ! = cjkj: (1.23) (1.22) . (1.17) = 0 k E0 = 0. , . - E .

  1.4 ,

  . - . o , , .

  1.4.1 . , -

  - . ,

  o Lorentz- Heavyside, : 0 = 0 = 1. e = 0; 54 1013m3/2kg1/2/s.

  6

 • 1.

  , - .

  . -, 1, 2, 3, 4, 5 6. A = B = - 5 6. f1g, f2g, f3g, f4g, f5g,f6g, A f1; 3; 5g B f5; 6g. f1; 2; 3; 4; 5; 6g.

  . - . -. (

  ). . .

  A A = A, A A [ A = A \ A = ;.

  A B , A \ B = ;. . .

  1.1 . - 36 1 6.

  = f(1; 1); (1; 2); (1; 3); (1; 4); (1; 5); (1; 6); (2; 1); (2; 2); (2; 3); (2; 4); (2; 5); (2; 6);(3; 1); (3; 2); (3; 3); (3; 4); (3; 5); (3; 6); (4; 1); (4; 2); (4; 3); (4; 4); (4; 5); (4; 6);

  (5; 1); (5; 2); (5; 3); (5; 4); (5; 5); (5; 6); (6; 1); (6; 2); (6; 3); (6; 4); (6; 5); (6; 6)g:

  ,

  1. A = = f(6; 6)g (1 ).

  2. B = = f(1; 2); (2; 1)g (2 )

  3. C = = f(1; 5); (5; 1); (2; 4); (4; 2); (3; 3)g (5 )

  4. D = = f(1; 6); (6; 1); (2; 5); (5; 2); (3; 4); (4; 3)g (6 )

  5. ( ) - ( )

  - (ne-grained) (coarse-grained). .

  . , , 32 . , , =f1; 2; Xg.

  7

 • . ,

  1.2: .

  1.4.2 , ( )

  . Prob A Prob(A) [0; 1]. Prob(A) A.

  .

  Kolmogorov

  1. A;B , A \B = ;, Prob(A [B) = Prob(A) + Prob(B):

  2. Prob(;) = 0.3. Prob() = 1.

  Prob( A) = 1 Prob(A); (1.24) A .

  B A. B AB B[ (AB) = A. Kolmogorov

  Prob(AB) = Prob(A) Prob(B) (1.25) B A.

  ,

  Prob(A [B) = Prob(A) + Prob(B) Prob(A \B): (1.26)

  8

 • 1.

  . A0 = A (A (A \B),B0 = A (A (A \B), C = A \B A0 [ B0 [ C = A [ B. 1 Kolmogorov, Prob(A [ B) =Prob(A (A \B)) + Prob(B (A \B)) + Prob(A \B), (1.26) (1.25).

  = fx1; x2; : : : ; xng, n . - n pi = Prob(fxig), i = 1; : : : n, fxig.

  nXi=1

  pi = 1: (1.27)

  n pi !w = (p1; p2; : : : ; pn): (1.28)

  Kolmogorov - . ,

  Prob(fx1; x3g) = Prob(fx1g) + Prob(fx3g) = p1 + p3: f : ! R

  = fx1; x2; : : : ; xng: pi, ,

  f : hfi :=Pni=1 pif(xi). n- f : hfni :=Pni=1 pif(xi)n. f f : (f)2 := hf 2i hfi2. 1 2, 1 = fx1; x2; : : : ; xng

  2 = fy1; y2; : : : ; ymg. ( 1.1, - , 1 = 2 = f1; 2; 3; 4; 5; 6g.) (xi; ya), i = 1; : : : ; n a = 1; : : :m. O pia := Prob[f(xi; ya)g].

  p1i p2a

  p1i =mXa=1

  pia = Prob(fxig 2) (1.29)

  p2a =nXi=1

  pia = Prob(1 fyag): (1.30)

  p1i 1 p2a 2.

  1 2 ,

  1 2 .

  1.2. - 1.1. p = 1/36 36

  . A;B;C D 1.1

  Prob(A) = 136; Prob(B) = 2

  36=

  1

  18; Prob(C) = 5

  36; Prob(D) = 6

  36=

  1

  6:

  9

 • . ,

  . . .

  A;B , A B, Prob(AjB),

  Prob(AjB) = Prob(A \B)Prob(B) : (1.31)

  1.3. 1.1 1.2. D = E = Prob(DjE). ,

  E = f(3; 3); (3; 4); (3; 5); (3; 6); (4; 3); (4; 4); (4; 5); (4; 6);(5; 3); (5; 4); (5; 5); (5; 6); (6; 3); (6; 4); (6; 5); (6; 6)g:

  E 16 . (3,4) (4,3). Prob(DjE) = 2/16 = 1/8. ,

  D \ E = f(3; 4); (4; 3)g;

  Prob(D\E) = 2/36 = 1/18. Prob(E) = 16/36 = 4/9. Prob(D\E)/Prob(E) =(1/18)/(4/9) = 1/8, .

  P(AjB) = P(A), - : B A. P(A \B) = Prob(A)Prob(B).

  1.4. ( ) 7. , ;. Ai 7 i , i = 1; 2; 3. 1.2, 7 16 , p(Ai) = 1 16 = 56 . L 7, L = A1\A2\A3. , Prob(L) = Prob(A1 \ A2 \ A3) = Prob(A1)Prob(A2)Prob(A3) = (5/6)3 = 125216 . W L, Prob(W ) = 1 Prob(L) =1 125216 = 91216 ' 0; 42.

  1.5. , 1 p 0 q = 1 p. . N . Prob(n) 1 n ( 0 N n )

  Prob(n) = pnqNn N !(N n)!n! : (1.32)

  10

 • 1.

  1.6. 1.4, 1 : p

 • . ,

  p(x; y) =R2, x y.

  p1(x) =

  Zdyp(x; y) p2(y) =

  Zdxp(x; y) (1.38)

  x y .

  1.2.

  . - Kolmogorov, . .

  An , n = 1; : : : ;1, An \Am = ; n 6= m,

  Prob([1n=1An) =1Xn=1

  Prob(An):

  , . R, U

  [a; b]

  . . - f : R ! R, .

  , - , . . - , . 5 .

  - , Kolmogorov, .

  1.7. R .

  pGauss(x) =1p22

  e(xx0)2

  22 ; (1.39)

  , x0 . - Z 1

  1dxx2neax

  2=

  r

  a

  1 3 : : : (2n 1)(2a)n

  (1.40)Z 11

  dxx2n+1eax2

  = 0; (1.41)

  n a > 0.

  12

 • 1.

  1.3: () = . - .

  (1.40, 1.41)

  hxi = x0; x = : (1.42)

  pLorentz(x) =1

  2 + (x x0)2 ; (1.43)

  x0 . hxi = x0. x (x =1 hx2i =1).

  1.4.4

  1.4.2. - . , , , , - .

  , , .

  1. . . 3 1, 1/(3 + 1) = 1/4. :

  13

 • . ,

  . .

  2. , - . ( ) - . : , - . , . .

  3. . , . . .

  , : - . - .

  1. . , - N . , - nA . A nA/N . , N -, nA/N Prob(A). ( .) . , .

  2. - , . Prob(AjB), . A B Prob(AjB) = 1. B ! A. B,

  14

 • 1.

  ( ) A. B ! A , Prob(AjB) = 1 , 0 <

 • . ,

  , , . - , . , , . ( ): , , 5m/s 10m/s.

  =

  =

  =

  : ! R+,

  (q1; p1; q2; p2 : : : ; q3N ; p3N)d3Nqd3Np (1.44)

  d3Nqd3Np. , ,Z

  d3Nqd3Np (q1; p1; q2; p2 : : : ; q3N ; p3N) = 1: (1.45)

  = (q1; p1; : : : ; q3N ; p3N) , (1.45)

  Rd() = 1, d = d3Nqd3Np.

  - ( ), - Liouville

  @

  @t= fH; g; (1.46)

  H .. (1.45) t, d/dt = 0,

  @

  @t+Xa

  @

  @qa_qa +

  @

  @pa_pa

  = 0: (1.47)

  _qa; _pa (1.5) . (1.8) - . (1.46).

  Gibbs , , T ,

  can() = Z1e

  H()kBT ; (1.48)

  16

 • 1.

  kB Boltzmann, Z . - (1.45),

  Z =

  Zde

  H()kBT : (1.49)

  hEi =RdH()eH()RdeH()

  = @ logZ@

  ; (1.50)

  = 1/(kBT ).

  1.4.6 ,

  () . . . . - , 6 . 2 f1; 2; 3; 4; 5; 6g.

  ., . C .

  1. C \ C0 = ;; 6= 0 ( )

  2. [C = ( ).

  . . - ( ) - . F : ! R,

  F () =X

  C(); x 2 ; (1.51)

  C C 2 ., F : ! R, -

  C,

  C = f 2 jF () = g: (1.52)

  : F .

  17

 • . ,

  1.4: C .

  1.5 -

  , - .

  1. . . 2 , - (- ).

  2. . F . (1.52), F .

  3. . - . - U , Prob(U) =

  Rd()U().

  4. . , - (1.5) Liouville (1.46).

  5. . , . (1.31).

  6. . 1 1, 2 - 2, 1 2 1 2. .

  ( R6, - R6 R6 = R12.), , , , .

  18

 • 1.

  1.

  . . . . -

  . .

  2. , 14 , . . ;

  3. , , - . - , . . ( .) ( ) ;

  4. ( ) ( ). 5% - 5 95%. 5 0,05. - ; ( .)

  5. -X .

  () 95% X 300 400GeV .() X 30% 70% -

  .() 2016 .

  .

  1.

  ( ). - (1,2) (2,1) . , .

  19

 • . ,

  2. : ( ). (1,2) (2,1) , (2,2) . , .

  3. ; 1 2.

  4. 6 50%, . (i) , (ii) , (iii) ;

  5. . p > ; p(t), [t; t+ t].

  6. ( Brown). . -. t t(x),

  @t@t

  =1

  2D@2t@x2

  ; (1.53)

  D .

  () . (1.53)

  t(x) =1p2Dt

  Zdx0 exp

  (x x0)

  2

  2Dt

  0(x0); (1.54)

  0 t = 0.() t = 0 x0 = 0,

  hx(t)i x(t).

  , . H. Goldstein,

  (, 1980).

  , . C.Anastopoulos, Parcle or Wave: The Evoluon of the Concept of Maer in Modern Physics (PrincetonUniversity Press, 2008), . 1.-3. , . R. Dugas,A History of Mechanics (Dover, 2011).

  , . M. R. Spiegel, (,).

  , I. Hacking, An Introduconto Probability and Inducve Logic (Cambridge University Press, 2001).

  , . C. J. Isham,Lectures on Quantum Theory (Allied Publishers, 2001), . 4.

  20

 • 2

  A

  , - . , , . - , .

  2.1 K

  , , , . .C. N. Yang, Parcle Physics (Princeton University Press, 1961).

  - : .

  , -. , . . . . . -. , , , . .

  , . - . . , . , . - : .

  21

 • . ,

  . .

  ! . !, hEi . V [!; !+!] g(V; !)!, g(V; !) . 1

  g(V; !) =8V !2

  2c3: (2.1)

  (!)! V - [!; ! + !]

  (!) = g(V; !)hEi: (2.2)

  hEi m !

  H =p2

  2m+

  1

  2m!2q2: (2.3)

  Z = 2!

  , . (1.50)

  hEi = 1 (2.4)

  (!) =8V !2kBT

  2c3: (2.5)

  (2.5) Z 10

  d!(!) Z 1

  d!!2

  . , . - (!) - . 2.1.

  . - - . -.

  (Max Planck) 1900. - (!), -. . .

  : , . - !, , ,

  22

 • 2. A

  2.1: - ( ) . , .

  h! nh!, n = 0; 1; 2; : : :. h , h = 1:0545 1034m2kg/s.

  , . , pn ! nh! (n )

  pn =enh!

  Z; (2.6)

  Z =1Xn=0

  enh! =1

  1 eh!: (2.7)

  (2.6) .

  hEi =P1

  n=0(nh!)enh!

  Z= @

  @logZ = h!

  eh! 1: (2.8)

  (!)

  (!) =8V h!3

  2c3(eh! 1); (2.9)

  . . (2.9) . 2.2 . h!

 • . ,

  2.2: . (2.9) . a b c.

  2.2

  (Albert Einstein), (1905) .

  ...[ ] . , , , , , -.

  - . - , ; ( 103104 .) - , .

  , - ! ,

  E = h!: (2.10)

  . k ,

  p = hk: (2.11)

  , . ( 1925) .

  . ,

  A. Einstein, Ann. Physik 17, 132 (1905).

  24

 • 2. A

  . , 19 . , , 20 . - Maxwell.

  Compton, (1923). , . - . (2.10) .(2.11), ( , . 3)

  0 = 2hmec

  (1 cos ); (2.12)

  , 0 , ( ) me . . (2.12) , , - .

  Compton, ., . 2.1.

  2.1.

  2.3.

  M (down converter). - . (1012 1010) , . ( ) .

  (beam splier). : 50% 50% - 90o.

  D0; D1; D2 , - .

  , D0 , D1 D2. , D1 D2, D1 D2 . - D0D1 D0D2, D1D2. D1D2

  25

 • . ,

  2.3: (. 2.1 ).

  .

  2.3

  . 1895 Rntgen - , 1896 J. J. Thomson H. Bequerel -, 1900 . Rutherford F. Soddy (). , , , .

  (Rutherford) . H. Geiger .Marsden, . 2.4. -, 90o. . , ( ) . .

  , , Coulomb, -.

  K - . Coulomb, . , . (. 4) 1011s - . .

  (Niels Bohr), .

  26

 • 2. A

  2.4: . . , , .

  , .

  . . ( ). , . , , . .

  , , . , h,

  L = nh; n = 1; 2; : : : (2.13)

  n (2.13) . (2.13)

  . 2 Coulomb mev2/r =e2/(4r2), r

  v2 = e2/(4mer): (2.14)

  mevr = nh, (2.14) - r

  rn =4h2

  mee2n2: (2.15)

  E = 12mv2e2/(4r) (2.14) E =

  e2/(8r). r . (2.15)

  27

 • . ,

  En = E1n2; (2.16)

  E1 = e4me/(322h2) ' 13; 6eV - (n = 1). , (2.15) r1 = 0,

  0 =4h2

  mee2' 0; 5 1010m (2.17)

  . (3.40) .

  , - .

  - Em En, n m n < m.

  h!m;m = Em En = E1

  1

  n2 1m2

  ; (2.18)

  Rydberg 1888.

  , , - .

  . , , ... . . - , . .

  . . , . . - , . , - .

  , - . - , :

  (20.3.1913). N. Bohr, Essays 1958-1962 on Atomic Physics and HumanKnowledge (Vintage Books, New York, 1963).

  28

 • 2. A

  n .

  ( , ) - n . En = En+1 En .

  EnEn

  ! 0; n!1; (2.19)

  . - (2.19) (En/En n1) (En/En n1).

  2.4 ; , ,

  . 1924 , (Louis de Broglie).

  . . -

  E = h!, !. , - . .

  [ ] , -. , .

  : ( ) . . , , [..] , .

  , .

  k - ! (. 2.2)

  vg =@!

  @k : (2.20)

  , m

  v = pm

  =@E

  @p ; (2.21)

  L. de Broglie, Nobel Lecture (12.12.1929)

  29

 • . ,

  E = p22m

  . - , vg = v. E = h!, (2.20) (2.21)

  p = hk: (2.22) (2.22) = 2/jkj

  = 2h

  jpj : (2.23)

  .

  2.2. .

  vg . A(x; t)

  A(x; t) =

  ZdkA(k)eikxi!(k)t; (2.24)

  ! k. - , A(k) - k k0. Taylor,

  !k = !0 + vg(k k0); (2.25)

  !0 = !(k0) vg = (@!/@k)k=k0 . (2.24)

  A(x; t) = ei(vgk0!0)tZdkA(k)eikxivgt; (2.26)

  jA(x; t)j = jA(x vgt; 0)j: (2.27)

  jA(x; t)j2, (2.27) vg.

  - d - (). , , () (. 2.3).

  2.3. .

  , d . C. Davisson L. Germer 1927 ( !) (). -

  30

 • 2. A

  d - (d ' 1010m.)

  , 1929 I. Estermann O. Stern NaCl, (). 1940, E. O. Wollan C. Shull .

  , ( o ) . 60 , Young . - ().

  (), (), () ().

  -

  C48H26F24N8O8

  114 1.298 (). ( ' 5pm) ( 1nm)!

  . - , . mP =

  phc/G ' 2 108kg -

  (G ). , !

  C. J. Davisson, Bell System Tech. J. 7 , 90 (1928)I. Estermann and O. Stern, Z. Phys. 61, 95 (1930); I. Estermann, R. Frisch, and O. Stern, Z.

  Phys. 73, 348 (1931).C. Jnsson, Z. Phys. 161, 454474 (1961).A. Zeilinger, R. Ghler, C. G. Shull, W. Treimer, and W. Mampe, Rev. Mod. Phys. 60, 1067

  (1988).D. W. Keith, M. L. Schaenburg, H. I. Smith, and D. E. Pritchard, Phys. Rev. Le. 61, 1580

  (1988); O. Carnal and J. Mlynek, Phys. Rev. Le. 66, 2689(1991).M. Arndt, et al., Nature 401, 680 (1999)T. Jumann et al, Nature Nanotechnology 7, 297 (2012)

  (. . 2.5), 19 (. 6). .

  , - . , ( ). - , . . , . , - . , . .

  31

 • . ,

  2.5: . . . . - .).

  . , . . 10.000 , 50.000 (. . 2.6). , . . , .

  ; ( ). , . - , : , , . , .

  . , . - . . .

  [A Tonomura et al, American Journal of Physics57, 117 (1989)] 1 103s 1; 5 108m/s. 150km 1; 5m. - , .

  32

 • 2. A

  2.6: Tonomura. : ) 8 , ) 270 , ) 2000 , ) 60000 .

  ( ), , - . , . .

  1. -

  , 19 . ;

  2. - . . , . ;

  3. - . ;

  1. L

  ( ) (/L)3 .

  g(V; !) =8V !2

  2c3; (2.28)

  33

 • . ,

  V = L3.

  2. (2.9) !/T = b b.

  3. . (2.12) - . - - E = c

  pp2 +m2ec2.

  4. q a E Larmor

  dE

  dt= 2q

  2a2

  3c3: (2.29)

  r. E = e2/(8r). . (2.29)

  dr

  dt= e

  4

  3c3m2er2: (2.30)

  r(0) = r0 (r = 0)

  =m2ec

  3r30e4

  : (2.31)

  r0 ' 1010m, .

  5. (2.21)

  E = cpp2 +m2c2 p = mv/

  p1 v2/c2):

  6. Young (. 2.7). A1(t; x) A2(t; x). d L -.

  () kd sin , k .

  () A, - I(y) = jA1 +A2j2

  I(y) = 4jAj2 cos2kd sin

  2

  ; (2.32)

  y.()

  sin ' y/L.

  34

 • 2. A

  2.7: .

  , . H. Kragh, (,

  2004). . , (, ), .1 .

  MaxJammer, The Conceptual Development of Quantum Mechanics, (2nd ed: New York: American Instuteof Physics, 1989).

  B. L. van derWaerden, Sources of Quantum Mechanics (Dover, 2007).

  , www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1922/Bohr-lecture.html

  , www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1929/broglie-lecture.html

  - ,

  P. Rodger, Physics World, September 2002 (. 15). M. Arndt and A. Zeilinger, Physics World, March 2005.

  Hitachi :www.youtube.com/watch?v=PanqoHa_B6c

  .www.youtube.com/watch?v=vCiOMQIRU7I.

  35

 • . ,

  36

 • 3

  B

  , , . - , , . - .

  , - : . , .

  3.1

  -. - , . . , . , .W. Bragg, 1922.

  -. Bragg , . (Werner Heisenberg).

  -

  !nm = [E(n) E(m)]/h (3.1)

  n m E(n) ( ). n. x(n; t).

  The Robert Boyle Lecture 1921, Scienc Monthly 14, 158 (1922).W. Heisenberg, Zeit. Phys. 33, 879, 1925.

  37

 • . ,

  , x(n; t) Fourier

  x(n; t) =1X

  m=1xm(n; t)eim!(n)t; (3.2)

  !(n) n T (n) n: !(n) = 2/T (n). x(n; t) , !n;m = m!(n) m n, . (3.2). Maxwell, . , (3.1). x(n; t) .

  - . , - (3.1). .

  1. , Anm m n.

  Anm ! Anmei!nmt; (3.3) !nm (3.1).

  2. Anm , . 1 . - a Anm, a2

  Bnm =Xl

  AnlAlm; (3.4)

  (3.3). (3.4) - . . ( - ). , Anm . - .

  3. Xnm x , Pnm p, X

  l

  (XnlPlm PnlXlm) = ihnm; (3.5)

  X P

  XP PX = ih1: (3.6)

  38

 • 3. B

  - .

  -, . , - .

  . - , ( ) , . - .

  , . , . , (Max Born) Pascuale Jordan (Paul Dirac) .

  3.2 3.2.1

  , - , . (Erwin Schrdinger), .

  , - (t; x) = eikxi!t. E = h! p = hk E p ! k ,

  ih @@t (t; x) (t; x)

  E.

  ih @@x

  (t; x) p.

  E = p22m

  (-) m, (t; x)

  ih@ (x; t)

  @t= h

  2

  2m

  @2 (x; t)

  @x2: (3.7)

  (3.7) . ; O . -

  H =p2

  2m+ V (x)

  39

 • . ,

  V (x) , h

  2

  2m@2

  @x2 (3.7) ( p2

  2m)

  h2

  2m@2

  @x2+ V (x) .

  ( )

  ih@ (x; t)

  @t=

  h

  2

  2m

  @2

  @x2+ V (x)

  (x; t): (3.8)

  . ,

  ih@ (r; t)@t

  =

  h

  2

  2mr2 + V (r)

  (r; t): (3.9)

  ! E = h!.

  (r; t) = E(r)eiEt/h (3.10)

  . (3.9) h

  2

  2mr2 + V (r)

  E(r) = EE(r): (3.11)

  , (x; t) = E(x)eiEt/h . (3.8), -

  h2

  2m

  @2

  @x2+ V (x)

  E(x) = EE(x): (3.12)

  3.2.2 -

  m ! , . (3.12) V (x) = 1

  2m!2x2,

  h2

  2m

  @2

  @x2+

  1

  2m!2x2

  E(x) = EE(x): (3.13)

  , , . , . (3.13) -

  limx!1

  (x) = 0: (3.14)

  (3.13) m;! h, : x0 =

  qhm!

  . x = x/x0, .(3.13)

  00E + (2 2)E = 0; (3.15)

  40

 • 3. B

  0 ,

  =E

  h!: (3.16)

  >> p, . (3.15)

  00E 2E = 0: (3.17)

  s = 122, . (3.17) d2E/ds2 + E = 0,

  es es. . (3.17) e2/2, e2/2 (3.14).

  E . (3.15) () = e2/2uE(). . (3.15)

  u00E 2u0E + (2 1)uE = 0: (3.18)

  . (3.18) Hermite. o 3.1, Hermite (3.14),

  = n+1

  2; n = 0; 1; 2; : : : : (3.19)

  . (3.18) n - Hermite Hn(). Hermite,. .

  n = 0; 1; 2; : : :

  n(x) = Cn exphm!

  2hx2iHn

  rm!

  hx

  ; (3.20)

  Cn . Cn n(x) :

  Rdxj

  phin(x)j2 = 1. Hermite () jCnj22nn!

  px0,

  Cn =1p2nn!

  m!h

  1/4: (3.21)

  n(x) 3.1. ( )

  En = (n+1

  2)h!: (3.22)

  . 1

  2h!

  .

  41

 • . ,

  3.1: (3.20) n =0; 1; 2; : : : ; 7.

  R11 dxjn(x)j2 = 1.

  3.1. Hermite.

  uE() = 0

  uE() =1Xk=0

  akk; (3.23)

  ak. uE

  u0E() =1Xk=0

  ak+1(k + 1)k; u00E() =

  1Xk=0

  ak+2(k + 1)(k + 2)k: (3.24)

  (3.18) - ak

  ak+2 =2(k + 12 )(k + 1)(k + 2)

  ak: (3.25)

  , - . - (3.25) 2, a0 a1 - ak. a0 P1

  l=0 a2l2l a1

  P1l=0 a2l+1

  2l+1 . 12 = n, n = 0; 1; 2; : : :, an+2 = 0 (3.23)

  n . a0 = 1 a1 = 2 Hermite Hn(). E() = e

  2/2uE() (3.14).

  , (3.23) . k , ak+2/ak 2/k. , e2

  P1l=0 a2l

  2l a2l = 1/l!. a2l+2/a2l 1l , ak+2/ak 2/k,

  42

 • 3. B

  (3.23). uE() e2 E()

  e2/2. (3.14) . (3.14) 12 = n -

  (3.22).

  3.2.3 (3.11)

  , V (r), r = jrj.

  (r; ; ), r 2 [0;1), 2 [0; ] 2 [0; 2]. Laplace

  r2f = 1r2

  @

  @r

  r2@f

  @r

  +

  1

  r2 sin @

  @

  sin @f

  @

  +

  1

  r2 sin2 @2f

  @2; (3.26)

  f(r; ; ).

  E(r; ; ) = R(r)Ylm(; ); (3.27)

  Y lm(; ) . R(r) . l m l = 0; 1; 2; : : : m =l;l + 1; : : : ; l 1; l.

  r2r2Y lm(; ) =1

  sin @

  @

  sin @Y

  lm(; )

  @

  +

  1

  sin2 @2Y lm(; )

  @2

  = l(l + 1)Y lm(; ): (3.28) . (3.27) . (3.11) R(r)

  h2

  2mr2d

  dr

  r2dR(r)

  dr

  +

  h2l(l + 1)

  2mr2+ V (r)

  R(r) = ER(r) (3.29)

  . (3.29) u(r) = rR(r) R(r).

  h22m

  d2u(r)

  dr2+

  h2l(l + 1)

  2mr2+ V (r)

  u(r) = Eu(r) (3.30)

  . (3.29) V (r). , . (3.12),

  V (r) = V (r) +h2l(l + 1)

  2mr2: (3.31)

  (3.30) u(r) l , m.

  ( ) E(r) ! 0 ! 1. , E - r = 0. , . (3.30)

  u(0) = 0 limr!1

  u(r) = 0 (3.32)

  43

 • . ,

  Coulomb ,Z . , .

  V (r) = Ze2

  4r; (3.33)

  Z . m me. ( , , . 2.)

  . (3.30 (3.33) h;me e, , . . (2.17),

  0 =4h2

  mee2(3.34)

  = Zr/0 r, . (3.30)

  u00 ++

  2

  l(l + 1)

  2

  u = 0: (3.35)

  0

  =2meE

  20

  h2Z2: (3.36)

  (3.32). ! 0, .(3.35) 2u00 = l(l+1), u = l+1 u = l. (3.32), . ! 1, . (3.35) u00 + u = 0, u = e

  pjj

  , < 0. u()

  u() = l+1epjjf(); (3.37)

  . (3.35)

  f 00 + 2(l + 1pjj)f 0 + 2(1 (l + 1)

  pjj)f = 0 (3.38)

  . (3.38) (3.32) - n > l jj = n2. 3.2. . (3.38) (n l 1)- fnl(). - Laguerre. .

  , - () n; lm, n = 1; 2; 3; : : :, 0 l < n l m l,

  nlm(r; ; ) = Cn;l

  Zr

  0

  le Zn0

  rfn;l

  Zr

  0

  Y ml (; ); (3.39)

  Cn;l . n

  En = Z2e4me

  322h2n2; (3.40)

  44

 • 3. B

  3.2: Rn;l(r) (3.39) , n l.

  3.2. (3.38)

  f() = 0

  f() =1Xk=0

  akk; (3.41)

  ak.

  f 00() =1Xk=0

  ak+1(k + 1)kk; f 0() =

  1Xk=0

  akkk; f 0() =

  1Xk=0

  ak+1(k + 1)k:

  (3.38) - ak

  ak+1 =2[pjj(l + 1 + k) 1](k + 1)(k + 2l + 2)

  ak: (3.42)

  k = k 1 pjj(l+1+k) = 1, ak+1 = 0 (3.41) k . n = l+k+1 >l,

  jj = n2; (3.43)

  n l 1. (3.43), (3.42)

  k ak+1/ak = 2pjj/k.

  f() exp[2pjj]. u()

  l+1epjj (3.32)

  . (3.32) (3.43) (3.40).

  45

 • . ,

  Laguerre Ln , - fnl() = L2l+1nl1(/n)

  a0 = L2l+1nl1(0) =

  n+ l

  n l 1: (3.44)

  fn;l():

  f1;0() = f2;0() = 2(1 /2) f2;1() = f3;0() = 3(1 2

  3 +

  2

  272) f3;1() = 6(1 1

  9) f3;2() = : (3.45)

  , nlm -

  Rr2 sin drddjnlmj2 = 1.

  nlm(r; ; ) =

  s2

  n0

  3(n l 1)!2n(n+ l)!

  eZrn0

  2r

  n0

  lL2l+1nl1

  2Zr

  n0

  Y ml (; ): (3.46)

  3.2.4 .

  , , .

  , N

  i@

  @t(r1; : : : ; rN) =

  "

  NXi=1

  h2

  2mir2i + V (r1; : : : ; rN)

  # (r1; : : : ; rN); (3.47)

  mi V (r1; : : : ; rN) . . .

  . -. , .

  . : . 3. .

  - . .

  1. i. (x; t), . .

  46

 • 3. B

  2. N , - N . Q = R3N N . , - R3.

  3. . (r; t) (3.9), (r;t) . , .

  3.3.

  io 1926 - . , - . , , - . .

  . - ... . : , -. : , . - , , -, , .

  W.Heisenberg,Quantum theory and its interpretaons, Quantumtheory and Measurement, eds. J. A. Wheeler and W. H. Zurek (Princeton UniversityPress 1983).

  3.3 3.3.1

  , -, . : -

  N t = 0, t N(t) = N0et - , . - .

  47

 • . ,

  , . .

  . n(x) i En. X^ P^ - (x)

  X^ (x) = x (x); P^ (x) = i @@x

  (x): (3.48)

  , , (3.6) . E

  Xmn =

  Zdx m(x; t)x n(x; t) (3.49)

  Pmn =

  Zdx m(x; t)(i@/@x) n(x; t): (3.50)

  (3.10), n(x; t) = n(x)eiEnt/h. Xmn Pmn

  Xmn(t) = Xmn(0)ei(EmEn)t/h; Pmn(t) = Pmn(0)ei(EmEn)t/h; (3.51)

  (3.3). , , ,

  . .

  3.3.2 .

  . - . - , . , . , -

  x w; (3.52) w .

  . - . , p = 2h/. ,

  p 2h: (3.53)

  w 0; 47/NA NA . 2 1,45. w = 0; 3 . (3.54) xp > 2h.

  48

 • 3. B

  3.3: . . , - . -. .

  (3.52) (3.53)

  xp (2w)h h: (3.54) (3.54) . -

  . x p .

  (3.54) , . . . t. , t. E = @E

  @pp = vp, v .

  t x = vt, . (3.54)

  Et > h (3.55)

  . ,

  , (3.54) : x p , x - p . x p .

  49

 • . ,

  , , . , - .

  , - , . , .

  , . . - , . , , , 3.4.

  3.4.

  - (3.55). . T . , . , m1 m2 (1) (2) E = (m1 m2)c2. , E -. t . Et .

  . L. Rosenfeld :

  ... . , - , . . . , , , .... .

  , , , . - , . E m : E = mc2. F = mg , m = F/g. - pz ( -) F = p/T , T . E = pzc2/(Tg).

  ,

  W. Heisenberg, Physics and Philosophy (Prometheus Books, New York, 1999).

  50

 • 3. B

  . , z z+z, T T +t , t/T = gz/c2T . z , t .

  Et pzc2

  Tg

  gzT

  c2= pzz > h; (3.56)

  - . - ().

  Albert Einstein: Philosopher-Scienst, P.A.Schilp editor (Evanston 1949). Quantum theory and Measurement,edited by J. A. Wheeler and W. H. Zurek. , . A. C. de laTorre et al, Eur. J. Phys. 21, 253 (2000).

  3.3.3

  . , - . , .

  : (x; t) (x; t) = j (x; t)j2 x t. , U R3 , Prob(U; t) U t

  Prob(U; t) =ZU

  d3xj (x; t)j2: (3.57)

  j (r; t)j2 .Z

  d3xj (x; t)j2 = 1: (3.58)

  (5.2) (3.9). ,

  @

  @t=

  @

  @t+

  @

  @t= i

  h h

  2

  2mr2 + V

  +

  i

  h

  h

  2

  2mr2 + V

  =

  ih

  2m( r2 r2 ); (3.59)

  . (3.9). (3.59)

  @

  @t+r JS = 0; (3.60)

  JS

  JS =ih

  2m( r r ) : (3.61)

  51

 • . ,

  U

  @

  @tProb(U; t) =

  I@U

  d2 JS; (3.62)

  @U U . U = R3 @U , ( ).

  @

  @t

  Zd3xj (x; t)j2 = 0; (3.63)

  (5.2) .

  , ( ) .

  j (x; t)j2 , t. . Prob(U; t) . - . , t , - j (x; t)j2. .

  3.4

  . ( ) 5 Solvay , 1927, .

  , : . - . . , , , - 1927. M , . , .

  Solvay . - . . . .

  , - . , . .

  52

 • 3. B

  3.4: . W. Heisenberg, The Physical Principles of the Quantum Theory (Dover, New York, 1949).

  : . . , . - .

  . - -. . - - .

  , -, . . (J. vonNeumann), . , , (Hilbert) - .

  - . , - , , . , .

  P. Dirac, The Principles of Quantum Mechanics (Oxford University Press, 1930). J. von Neumann, MathemascheGrundlagen der Quantenmechanik (Berlin: Julius Springer, 1932).

  53

 • . ,

  6 . - . 1.5. 3.1. 6 . , . , -. , . .

  3.1:

  H H

  1.

  .

  2. .

  3. x p - .

  4. - , - .

  5. JS ;

  1.

  m V (r) = 12m!2r2.

  2. . (3.47) m M r1 r2 . V (r1 r2) . rc m +M

  54

 • 3. B

  x = r1 r2 V (x),

  =Mm

  m+M: (3.64)

  .

  3. m ! . -

  (x; t) = C(t) exphm!

  2h[x q(t)]2 + ip(t)x/h

  i: (3.65)

  (3.65) q(t) p(t) .

  4. ( ) ear2 a > 0; , ( ) 1/ cosh(bx), b > 0;

  . . 2.

  ,. . , , . 5-6.

  , . . , (, 1978).

  J.A. Wheeler and W. H. Zurek, Quantum Theory and Measurement (Princeton University Press, 1984).

  , http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1932/heisenberg-lecture.html

  , http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1933/schrodinger-lecture.html

  , http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1954/born-lecture.html

  55

 • . ,

  56

 • 4

  - . . . , - . .

  h = c = 1.

  4.1 4.1.1

  .

  1. . -: 1(r; t) 2(r; t) c1 1(r; t) + c2 2(r; t) , c1 c2. - . i -.

  2. - , - .

  3. (3.50)

  Rdx (x)(x) (x)

  (x). j (x)j2 . .

  , . .

  57

 • . ,

  4.1.2 ,

  . 1. V C V -

  : ; 2 V + 2 V , : 2 C 2 V 2 V ,

  .1. ; ; 2 V (+ ) + = + (+ ).2. ; 2 V + = + .3. 0 2 V + 0 = , 2 V .4. 2 V , 2 V , + () = 0.5. 1; 2 2 C, 1(2) = (12).6. 2 V , 1 = .7. 2 C ; 2 V (+ ) = + .8. 1; 2 2 C (1 + 2) = 1+ 2.

  2. V V .

  , . 3. V . 4. V ; 2 H (; ) .

  2 C ; ; 2 H, ( + ; ) = (; ) + (; ). ( ).

  ; 2 H, ( ; ) = (; ). () 2 H, (; ) 0. (; ) = 0 = 0. () , .

  1. : (; + ) = (; ) + (; ). 5. kk 2 V : jjjj =p(; ) 6. D(; ) ; 2 V :D(; ) = k k.

  (0) V .

  58

 • 4.

  4.1.3 V -

  . V , . V Cn n.

  2 Cn

  =

  0BB@12: : :n

  1CCA (4.1) , ; 2 Cn

  (; ) =nXi=0

  ii : (4.2)

  , . 2, , (x). .

  7. V -, .

  , . 4.1. , - V n V , V . . - .

  4.1.4 1. l2 = fi; i = 1; 2; : : :g

  P1i=1 jij2 0 N n;m > N kn mk < .

  Cauchy V . , V - R. n(x) = tanh(nx)/(1+x2) - , sgn(x)/(1 + x2) x = 0, V .

  .

  60

 • 4.

  10. V , fn 2 V jn = 1; 2; : : :g Cauchy, 2 V .

  , , .

  11. fnjn = 1; 2; : : :g V V . 2 V > 0, N n > N j(n; ) (; )j < .

  . . , n(x) = sin(nx) L2([0; 2])

  [0; 2]

  (; ) =

  Z 20

  dx(x)(x): (4.6)

  n n ! 1. - (x) limn!1(n; ) = 0. fng 0

  w-limn!1n = 0: (4.7)

  4.2 . -

  .

  1. , .

  . , . .

  . 6 1 , .

  4.2.1 1, .

  , ; . ,

  . , , , .

  . , - , . .

  61

 • . ,

  , (J.W. Gibbs). , () , . . , -.

  - . : - . -. . 1 2. , 1 - , 2 ( ). - .

  : - .

  - . - . , - , .

  - . , . - - . .

  4.2.2

  . H. ; 2 H - , + ( 2 C) . - - , , .

  - , + . - ,

  62

 • 4.

  4.1: Mach-Zehnder ( ). ! - ! + ! " ".

  , , , . : .

  + . E1 E2, + E1 E2. + E1 E2 .

  Mach-Zehnder

  - . , , . Mach-Zehnder, 4.1.

  Mach-Zehnder (beam splier). ( 50%) . - , - . . - ( ) . - .

  ! () " (). ( 45o) 90o ( Snell). i .

  63

 • . ,

  ! ! i "; " ! i !: (4.8)

  , (4.8).

  ! ! 1p2(i " + !); " ! 1p

  2( " + i !); (4.9)

  ( !; !) = ( "; ") = 1 ( !; ") = 0. 1/p2

  . U ! -

  ! . ( U .) , 4.1 !, - , 1p

  2( !+!) ip2( !!).

  U : ! ! ! Mach-Zehnder .

  - . , - . , - .

  .

  . , - . , - . 5e = 5 7e = 7 .

  . 5e+ 7e, 5e 7e. , . . , . : . . 7 .

  .

  E. Schrdinger, Proceedings of the American Philosophical Society, 124, 323 (1935). QuantumTheory and Measurement, J.A. Wheeler and W.H. Zurek, eds. (Princeton University Press, New Jersey 1983).

  64

 • 4.

  ( ): , 12 , . , , . , . ( ) .

  , ....

  . (.. ) - , . . . -.

  - , - , - .

  -, Schrdinger . (. . 4.2), - , . , - . . . , , - . , .

  - . . 8, , - , - . () , .

  . - , N . - , (1015Kg) 1012amu .

  65

 • . ,

  4.2: - , . () , - . . () . , , . () . , , ....(;)

  . . - - : . - 4.2.

  4.2. .

  -.

  1. 1996, S. Haroche cole Normale Suprieure (), - = c1+c2, - . 5-10.

  2. 1996, D. J. Wineland Naonal Instute of Standards andTechnology () Be+ (x) = [ (x x1) + (x x2)]/

  p2,

  x = 0. jx1 x2j ' 80nm, -

  - , 4.2.

  66

 • 4.

  ' 7nm, ( 0; 1nm). .

  3. 2000 2002 , Del () StonyBrooke (), - -. A . - 1010 , 103 ().

  M. Brune et al, Phys. Rev. Le. 77, 4887 (1996).C. Monroe et al, Science 272, 1131 (1996).C. H. van der Wal et al, Science 290, 773 (2000)J. R. Friedman et al, Nature 406, 43 (2002).J. I. Korsbakken et al, EPL 89, 30003 (2010).

  , . : - ( ) , , . 6, -.

  4.3

  , : , - , .

  4.3.1 ; H.

  2. ( ) (; ) = 0, k+ k2 = kk2 + k k2: (4.10)

  . k+ k2 = (+ ; + ) = (; ) + ( ; ) + (; ) + (; ) = kk2 + k k2. 3. ( Schwarz) j(; ) kkk k, = , 2 C.. = 0, . 6= 0 = (; ) ; . (; ) = (; ) (; )( ; )/( ; ) = 0,

  kk2 = (; )( ; )

  2 + kk2 = j(; )j2k k2 + kk2 j(; )j2k k2 : kk2k k2 j(; )j2 Schwarz. h = 0, = = (; )/( ; ) 2 C.

  Schwarz 1 (; )kkk k 1, .

  67

 • . ,

  12. (; ) ;

  cos (; ) = j(; )jkkk k : (4.11)

  4. ( ) jkk k kj k+ k kk+ k k.. (kk + k k)2 k + k2 = kk2 + k k2 + 2kk k k kk2 k k2 (; ) ( ; ) =2kk k k

  1 Re(; )kkk k

  2kk k k

  1 j(; )jkkk k

  0,

  Schwarz. k+ k kk+ k k. .

  5. ( )

  (; ) =1

  4

  k+ k2 k k2 + ik+ i k2 ik i k2 : (4.12). .

  .

  4.3.2 13. feig - (ei; ej) = ij .

  14. feig H - .

  (Cn), o - . - .

  15. .

  - . . - , .

  -. , i feig . (i 2 f1; 2; : : : ; ng) (i 2 f1; 2; : : :g). , .

  Pi

  Pni=1

  P1i=1.

  .

  68

 • 4.

  6. ( ) feig H, and =

  Pi ciei, ci 2 C. ci = (; ei).

  . =Pi ciei ej . , (; ej) =

  Pi ci(ei; ej) =

  Pi ciij = cj .

  7. ( Parseval) feig H 2 H, kk2 =Pi j(ei; )j2.. =Pi ciei,

  kk2 = (; ) =Xi

  Xj

  ci cj(ei; ej) =Xi

  Xj

  ci cjij

  =Xi

  jcij2 =Xi

  j(ei; )j2;

  6.

  6

  =Xi

  (; ei)ei: (4.13)

  2 H feig . . (4.13) .

  feig fdag H.

  Uia = (ei; da): (4.14)

  - .

  1. ei =P

  a Uiada, da =P

  i Uiaei.

  2.P

  a UiaUja = ij ,

  Pi UiaU

  ib = ab. ( Uia .)

  4.3.3 H1 H2.

  16. F : H1 ! H2

  1. -- .

  2. : F (+ ) = F () + F ( ).

  3. : kF ()k = kk 2 H1.

  , , :

  (F (); F ( ))H2 = (; )H1 : (4.15)

  69

 • . ,

  17. . .

  H n fe1; : : : ; eng . - 2 H = Pni=1 ciei H Cn, F () = (c1; : : : ; cn). Parseval . n Cn.

  H, fe1; e2; : : :g

  F : H ! l2 ,

  F () = fc1; c2; c3; : : :g (4.16) = P1i=1 ciei. Parseval . l2, .

  . . (-) . , - .

  ( ) - . - , , , .

  4.3.4 .

  H1 H2,

  =

  0BB@c1c2: : :cn

  1CCA 2 H1 =0BB@

  d1d2: : :dm

  1CCA 2 H2: (4.17) H1 H2

  =

  0BBBBBB@c1: : :cnd1: : :dm

  1CCCCCCA (4.18)

  -. K .

  70

 • 4.

  8. Cn Cm = Cn+m. 9. 0+ 0 = 2 H1 2 H2. H1 H2 . 10. ( .) feig H1 fojg H2, fei 0; 0 ojg H1 H2.

  , . 18. H1 H2 H1 H2, 2 H1 H2, (1 1) + (2 2) =(1 + 2) ( 1 + 2) (1 1; 2 2) = (1; 2) + ( 1; 2).

  4.3.5 19. V H H . ; 2 V 2 C, + 2 V .

  . - V , n 2 V , - V . V .

  V . . - -. , -. 20. Span(S) S H H Pa caa ( ), ca 2 C a 2 S. 21. V ? V H 2 H (; ) = 0 2 V .

  21 V ?? = V . , 2 V 2 V ? = 0. 11. ( ) V H. 2 H = V + V ? , V 2 V V ? 2 V?. V V .. feig V . H fwkg V ?. = Pi(; ei)ei +Pk(;wk)wk. V = =P

  i(; ei)ei V ? =P

  k(;wk)wk, = V + V ? . 0V 0V ? = 0V + 0V ? .

  V 0V = V ? 0V ? . V V ?, V 0V =V ? 0V ? = 0.

  10 11 H = V V ?.

  71

 • . ,

  4.3.6 -

  . H

  =

  0BB@12: : :n

  1CCA 2 H; (4.19) (4.2).

  O H H = (1; 2; : : : ; n) : (4.20)

  (; )H =Xi

  ii : (4.21)

  .1. 2 H : H ! C,

  2 H, (f) =Pi ii 2 H. H H.

  2. 2 H . (4.19) = (1; 2; : : : ; n) 2 H. !

  (; )H = ( ; )H; (4.22) ; 2 H. H H ! . , ,H = H. Riesz.

  . - . 4.3, .

  4.3.

  22. H H - H, : H ! C,

  (+ ) = () + ( ); (4.23)

  ; 2 H 2 C. H (1+2)() =1()+2() 1; 2 2 H, 2 H 2 C.

  kk = sup2H

  j()jp(; )

  : (4.24)

  72

 • 4.

  , H ( 5).

  12. ( Riesz) 2 H, 2 H () = (; ) 2 H.. feig H. i = (ei) i, =

  Pi

  i ei. 2 H, (; ) =

  Pi i(; ei) =

  Pi (ei)(; ei) =

  (P

  i(; ei)ei) = !(). . 0 () = (; 0) 2 H, (; 0) = 0, 2 H. = 0, k 0k = 0, , = 0.

  4.4 Riesz ,

  . , 2 H ket j i. ket

  , .. , , . ,

  j 4 i ket. ket

  1p2j,i+ 1p

  2j/i

  4.2.

  H bra hj. Riesz, bra ket. h j H ket j i.

  Riesz H braket: hj i.

  ketbra . (jihj) j i = hj iji. .

  ket = = n 1. bra = = 1 n. braket = ( 1 n) ( n 1) = 1 1 = . ketbra = ( n 1) ( 1 n) = n n = .

  feng jni, n = 1; 2; : : : , -

  ket. , (3.39) Schrdinger jn; l;mi.

  73

 • . ,

  j i jni j i =Pn jnihnjfi.

  1 =Xn

  jnihnj: (4.25)

  , o - bra ket. -, j iH Hhj.

  !! To (; ) - h ji , .

  , 5.6 . - , - . 5.6 .

  1. ;

  2. 1 . - 100 . . , 1 1023 -. ;

  3. . ;

  4. : , , . -;

  5. R; (i) ex2/x, (ii) 1/px2 + 1,

  (iii) eax, (iv)sin(x)/x, (v) 1/pjxj.

  1. 0

  2. ( ! ei) ;

  2. qp(x) = C exp(x q)2/(22) + ipx L2(R), C -

  .

  () C, qp .

  74

 • 4.

  () ( qp; q0p0).

  3. p(x) = 1p2eipx 1

  2x2 . p -

  > 0, = 0. ( p; p0). ! 0;

  Hilbert , . C. J. Isham, Lectures on Quantum Theory

  (Allied Publishers, 2001), . 2.

  , . L. E. Ballenne, Quantum Mechanics: aModern Development (World Scienc, 1998), . 8.

  , . V. Scarani, Quantum Physics: A FirstEncounter: Interference, Entanglement, and Reality (Oxford University Press 2006).

  , . . , (, , 2008), . 1.

  N. Young, An Introducon toHilbert Space (Cambridge University Press, 1988) . 1-6 D. W. Cohen An Introducon to HilbertSpace and Quantum Logic (Springer, 1989) . 1-4.

  , . A. J. Legge,Phys. Scr. 2002, 69 (2002) M. Arndt and K. Horberger, Nature Physics 10, 271 (2014).

  D. J. Wineland, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2012/wineland-lecture.html

  S. Haroche, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2012/haroche-lecture.html

  75

 • . ,

  76

 • 5

  , . : ,, . , - . .

  5.1 5.1.1

  .

  23. A^ H A^ : H ! H, 2 H A^ 2 H, A^(+ ) = A^+ A^ , ; 2 H 2 C.

  . .

  H 1. . (A^+ B^) := A^+ B^, 2 H.2. . (A^) = A^, 2 C 2 H.3. . (A^B^) := A^(B^), 2 H. .

  1. H , 1.

  2. A^; B^ C^, (A^B^)C^ = A^(B^C^). ()

  3. A^; B^ C^ 2 C, A^(B^ + C^) = A^B^ + A^C^ (B^ + C^)A^ = B^A^+ C^A^. ().

  4. 1^ 1^ = 2 H, 1^A^ = A^1^ = A^ A^. ().

  77

 • . ,

  5. 0^ 0^ = 0 2 H, 0^A^ = A^0^ = 0^ A^+ 0^ = A^, A^

  .

  A^. B^, A^B^ = B^A^ = 1^, B^ A^ A^1.

  13. ( .) A^ B^ , (A^B^)1 =B^1A^1. .

  24. A^y A^, (A^; ) = (; A^y ), ; 2 H.

  (cA^ + B^)y = cA^y + B^y, A^ B^ c 2 C. 14. ( ). (A^B^)y = B^yA^y.. (A^B^; ) = (B^; A^y ) = (; B^yA^y ). (A^B^; ) = (; (A^B^)y ), (; (A^B^)y ) = (; B^yA^y ) ; 2 H.

  feng H A^ - Amn = (A^en; em). =

  Pn cnen.

  A^ =Xn

  cnA^en =Xn;m

  cn(A^en; em)em =Xm

  (Xn

  Amncn)em; (5.1)

  . ! A^ cm ! c0m

  PnAmncn -

  feng. cn , Amn .

  Amn = hmjA^jni. ket, bra ket. , (A^; B^C^ ) (C^yB^yA^; ) braket h jC^yB^yA^ji.

  5.1.2 A^ H.

  25. ( ). 2 H A^ = a , a 2 C, A^ A^.

  A^ , c1 + c2 , c1; c2 2 H A^ . a Va . a.

  A^ a , - . , Va . Va a.

  78

 • 5.

  26. (kernel) A^ a = 0. ker(A^).

  A^ . ( A^f = 0, A^1A^f = 0, f = 0). ker(A^) = f0g. 15. ( ). A^ A^ =a , A^n A^n = an , n = 1; 2; 3; : : :.. n = 2, A^2 = A^(a ) = aA^ = a2 . n.

  5.1.3 27. kA^k A^

  kA^k = sup 2H

  kA^ kk k : (5.2)

  (supremum) . (5.2) ., (k k)

  . . . -

  .

  I

  A^ B^ H .1. kA^k = 0, A^ = 0.2. kA^k = jjkA^k, 2 C.3. kA^ k kA^k k k, 2 H.4. kA^+ B^k kA^k+ kB^k.

  . 2 H k(A^+B^) k = kA^ +B^ k kA^ k+kB^ k (kA^k+kB^k)k k. (5.2) .

  5. ( Cauchy-Schwartz.) kA^B^k kA^k kB^k.. kA^B^ k kA^kkB^ k kA^kkB^kk k, 2 H. (5.2) .

  1. (H = Cn), - n n. . Aij , i; j = 1; 2; : : : ; n .

  2. - . , - x^ (x) = x (x) L2(R) -. 0(x) = ex2/2 2 L2(R). L(x) = 0(xL) L.

  kx^ Lk/k Xk =rX2 +

  1

  2

  79

 • . ,

  , L. x^ . - . . , x^ L2(R) 1/

  px2 + 1

  x/px2 + 1, .

  3. DA^ - A^ - H A^ . - A^ . A^ - (A^; ), ; 2 H. , x^ 0(x) = 1/

  px2 + 1, -

  = ex2/px2 + 1, > 0.

  (x^ 0; ) lim!0(x^ ; ).

  4. - .

  5. H B(H).

  5.2

  5.2.1 28. (normal) A^, A^A^y =A^yA^.

  16. ( ). A^ , A^ A^y .. A^ = a . k(A^ya1^) k2 = ((A^ya1^) ; (A^ya1^) ) = ((A^a1^)(A^ya1^) ; ) = ((A^y a1^)(A^ a1^) ; ) = 0, (A^ a1^) = 0. A^y = a .

  17. ( ) A^ , kA^k = supi jaij ai A^.. kA^ k2 = (A^yA^ ; ). A^ A^yA^ ( ). 16, A^yA^ jaij2 ai A^. .

  O . - , .

  5.2.2 29. A^ A^ = A^y.

  80

 • 5.

  18. ( ) -.. A^ = a (A^ ; ) = a( ; ) ( ; A^ ) = a( ; ). ( ; A^ ) =(A^ ; ), a = a. 19. ( ) A^ , A^ = a ; A^ = a0, a 6= a0, (; ) = 0.. (A^ ; ) = a( ; ) (A^; ) = a0(; ). (; A^ ) = a0(; ) a0 , (a a0)(; ) = 0. a 6= a0, .

  19 , feng .

  - .

  , Va. -

  . , . . Cn, A - det(A^ a1) = 0, a. n, n . n . Cn.

  5.2.3 30. (unitary) U^ U^ y = U^1. 20. () U^ jj = 1.. U^ = k k = 1. 1 = U^ y U^ y . o U^ , U^ y . = 1 jj2 = 1.

  17, kU^k = 1 P^ . 21. ( ) feig fe0ig. - U^ e0i = U^ei, i.. U^

  U^ =X

  ( ; ei)e0i:

  U^ , ,(U^ yU^ ; ) = (U^ ; U^) =

  Xi;j

  ( ; ei)(; ej)(e0i; e

  0j) =

  Xi

  ( ; ei)(ej ; ) = ( ; )

  U^ yU^ = 1^. U^ U^ y = 1^

  22. ( ) .. U^1U^2(U^1U^2)y = U^1U^2U^ y2 U^

  y1 = U^1U^

  y1 = 1^.

  H , H U(H). Un = U(Cn) U1 = U(l2).

  81

 • . ,

  5.2.4 31. P^ P^ 2 = P^ . 23. 0 1.. 15 , P^ = , 2 = , = 0 = 1.

  17, kP^k = 1 P^ . H (k k = 1),

  P^ P^ = (; ) 2 H . P^ = j ih j. P^ .

  n S = fe1; : : : ; eng.. P^S P^S =

  Pni=1(; ei)ei 2 H. P^S

  . P^S =Pn

  i=1 jiihij . -

  . . 24. ( ) ( ) V H P^V , o. ,

  V P^V P^V = V , V 2 H V 11. V ? P^V ? = 1^ P^V .

  P^ V1 1 P^ .

  5.1. 5.1.

  , , - ( ) - .

  , / . , (, , ) -. A . . (1.36) . ,

  1. A. A = 1 A.2. A \B. A\B = A B .3. A, B , A \ B = ;.

  A B = 0.4. A A[B. A[B = A+B

  A B .5. A B, A B = A.

  A;B A;B .

  ,

  82

 • 5.

  . A . , (

  ) . (), - (, , ).

  , . .

  . : ( C) = (A ) ( C).

  . - . . .

  ( ) /, .

  1. V , - V ?. - P^V ? = 1^ P^V .

  2. VA VB , A VA VB . P^VA P^VA = P^VB P^VA = P^VA .

  3. A A . VA V ?B . , VA VB 0 .

  4. VA VB : P^VA P^VB = P^VB P^VA .

  P^V1 P^V2 P^V1 + P^V2 P^V1 P^V2 -

  .

  , .

  G. Birkho and J. vonNeumann,Annals of Mathemacs, 37, 823 (1936).

  5.2.5 32. A^ (A^ ; ) 0 2 H. A^ , A^ 0. 25. ( ) -.. A^ a < 0, (A^ ; ) =a( ; ) < 0. .

  83

 • . ,

  26. () > 0 A^ 0; B^ 0, A^+ B^ 0.. .

  33. ( ) A^ B^, A^ B^, A^ B^ 0. 27. A^, A^yA^ 0.. , (A^yA^; ) = (A^; A^) = kA^k2 0.

  5.3 A^,

  A^n = A^A^ : : : A^; n : (5.3)

  hn(x) =Pn

  k=0 ckxk, n , ck,

  hn(A^). -

  . - , . , . , - f(x) = ex hn(x) =

  Pnk=1 x

  k/k!, n ! 1. f(A^) f : R! R.

  . -, fn(x) = (1 + tanh(nx))/2 n ! 0 -

  (x) =

  0 x < 01 x > 0

  : (5.4)

  ,

  gn(x) =1

  2(fn(x a) + fn(b x)) (5.5)

  [a;b](x) [a; b] R. -

  f(A^) f :R! C . . .

  : eA^ =P1n=1 1n!A^n. : U(A^) -

  U R. A^: n

  pA^.

  84

 • 5.

  27, A^, A^yA^ 0. - jA^j :=

  pA^yA^.

  15 hn(x), hn(A^) =hn(a) , A^ = a . .

  28. ( ) A^ - A^ = a , f(A^) f

  f(A^) = f(a) : (5.6)

  A^ -. R f(x) = g(x)h(x),

  f(A^) = g(A^)h(A^): (5.7)

  , .

  eixeix = 1 (eiA^)y = eiA^ A^ , eiA^ .

  2U = U , U(A^) , A^ .

  , f(x) = g(x) , - : f(A^) = g(A^).

  1. (1 x)1 = 1 + x + x2 + x3 + : : : jxj < 1, A^, jjA^jj < 1,

  (1 A^)1 = 1 + A^+ A^2 + A^3 + : : : : (5.8)

  2. eix = lim!0R1+i1+i

  deix A^,

  eiA^ = lim!0

  Z 1+i1+i

  dei( A^)1: (5.9)

  ( A^)1 . (5.9) (resolvent) - A^.

  5.4 34. A^ B^ [A^; B^] := A^B^ B^A^. 29. ( ) A^ B^ , C^ = i[A^; B^] .. C^y = i(A^B^ B^A^)y = i(B^A^ A^B^) = i[B^; A^] = C^.

  85

 • . ,

  30. ( ) .

  1. [A^; 1^] = 0.

  2. [A^; B^] = [B^; A^].3. [A^; B^ + C^] = [A^; B^] + [A^; C^].

  4. [A^; B^C^] = [A^; B^]C^ + B^[A^; C^].

  5. [A^; [B^; C^]] + [C^; [A^; B^]] + [B^; [C^; A^]] = 0. ( Jacobi)

  31. ( BakerCampbellHausdor.)

  eA^eB^ = expA^+ B^ +

  1

  2[A^; B^] +

  1

  12[A^; [A^; B^]] 1

  12[B^; [A^; B^]] + : : :

  :

  . C^ = log[eA^eB^]. eA^eB^ = (1+ A^+ 12A^2+ 13!A^3 : : :)(1+ B^+ 12B^2+ 13!B^3+ : : :) =1 + (A^ + B^) + 12(A^

  2 + B^2 + 2A^B^) + 16(A^3 + 3A^2B^ + 3A^B^2 + B^3) + : : :.

  log(1 + x) = x 12x2 + 13x3 + : : : C^. A^ B^ . .

  32. ( )

  eA^B^eA^ = B^ + [A^; B^] +1

  2![A^; [A^; B^]] +

  1

  3![A^; [A^; [A^; B^]]] + : : : :

  . esA^B^esA^ Taylor s = 0. s = 1. Taylor B^. [A^; ]. .

  x^ p^ - (3.6), [X^; P^ ] = i. , o L2(R; dx x^ (x) = x (x) p^ = i@ (x)/@x, 2 L2(R; dx).

  [x^n; p^] = inX^n1: (5.10)

  f(x) Taylor

  [f(x^); P^ ] = if 0(x^): (5.11)

  [x^; f(p^)] = if 0(p^).

  5.5

  . - , - . - .

  86

 • 5.

  , (). . , , .

  5.5.1 -

  . - .

  A^ CN . - an, n = 1; 2; : : : ; N . jni, jni ! eijni.

  N jni CN , 1^ =PNn=1 jnihnj. ,

  A^ =NXn=1

  anjnihnj: (5.12)

  Aij = hijA^jji, jni (un)i = hijni, (5.12)

  Aij =NXn=1

  an(un)i(un)j ; (5.13)

  . A^ CN

  . K , K < N . 5.1.2, an,n = 1; 2; : : : ; K Vn, an. Dn Vn - ,

  PKn=1Dn = K.

  P^n Vn - A^.

  33. ( .) P^n A^,

  1.PK

  n=1 P^n = 1 ( )

  2. P^nP^m = P^nnm ( ).

  . n, Dn jn; ini, in = 1; 2; : : : ; Dn Vn, hn; injn; jni = injn . Vn X

  in

  jn; inihn; inj = P^n: (5.14)

  19, hn; injm; jmi = 0 n 6= m. P^nP^n = 0 n 6= m, .

  87

 • . ,

  jn; ini CN : PKn=1Dn = N .

  KXn=1

  DnXin=1

  jn; inihn; inj = 1^; (5.15)

  . (5.14) .

  - (. . 1.4.6), . 5.7. ( ) .

  , (5.13)

  A^ =KXn=1

  DnXin=1

  anjn; inihn; inj =KXn=1

  anP^n: (5.16)

  28 f ,

  f(A^) =KXn=1

  f(an)P^n: (5.17)

  . 34. ( ) - A^ an - P^n,

  1. O .

  2. . (5.16).

  3. f : R! R . (5.17).

  1. C3, . . 5.8.1.

  2. C3 /

  A^ =

  0@ 2 0 00 1 3i0 3i 1

  1A : det(A^ 1^) = 0,

  (+ 2)(2 2 8) = 0; = 2 = 4. = 4

  j4i = 1p2

  0@ 0i1

  1A88

 • 5.

  = 2 0@ c1c2ic2

  1A ; c1; c2 2 C, V2. V2

  j 2; ai =0@ 10

  0

  1A j 2; bi = 1p2

  0@ 01i

  1A : = 4

  P^4 = j4ih4j = 12

  0@ 0i1

  1A 0 i 1 = 12

  0@ 0 0 00 1 i0 i 1

  1A : = 2

  P^2 = j 2; aih2; aj+ j 2; bih2; bj

  =

  0@ 100

  1A 1 0 0 + 12

  0@ 01i

  1A 0 1 i

  =

  0@ 1 0 00 12 i20 i2

  12

  1A : A^

  A^ = (2)0@ 1 0 00 12 i2

  0 i212

  1A+ (4)12

  0@ 0 0 00 1 i0 i 1

  1A : eiA^x . (5.17)

  eiA^x = e2ix

  0@ 1 0 00 12 i20 i2

  12

  1A+ e4ix 12

  0@ 0 0 00 1 i0 i 1

  1A :5.5.2

  . , , .

  p^ = i@/@x L2(R; dx). k(x) = eikx p^k = kk, - , . - . , . ket jki p^jki = kjki, .

  89

 • . ,

  ket jki. , -, ket jki .

  1. , (A^) A^. (A^) A^ ( ) ( ). ket jki , - . 5.2.

  2. , ket . 5.3.

  -, , - , p^ = i@/@x L2(R; dx) .

  5.2.

  35. (A^) A^ H A^ 1^ .

  .1. A^ (A^). , A^ 1^

  , .2. x^ L2(R; dx). x^ 1^ -

  (x). (x) (x )1. , x = . , = R + iI ,

  k(x^ )1 k2 =Zdx

  j (x)j2(x R)2 + 2I

  1jI j2Zdxj (x)j2 (5.18)

  (x) x = R. jj(x^ )1jj = jI j1, (x^ )1 I = 0. (x^) = R.

  3. H^ = @2x L2(R; dx). (k) Fourier (x). H^ (x) =

  Rdkeikxk2 (k), (H^ 1)1 (x) =R

  dkeikx(k2 )1 (k). 0 k . , (H^ 1^)1 - 0, (H^) = R+.

  1. A^ p(A^) (A^), -

  (point spectrum) . 2 p(A^), (A^ 1^)1 2 V, V o A^.

  2. (absolutely connuous spectrum) c(A^) A^ (A^) (A^

  90

 • 5.

  1^) . 2 c(A^) (A^ 1^)1 . V H (A^1^)1 2 V . . 2 , (x )1 (x) 2 R () 6= 0. , (x) 0(x) 0() = 0 (x) = 0(x) (x) [ /2; + /2] . kk2 = R dxj(x)j2 < c2, c j(x)j. 0 k 0k2 < , (x)1 0(x) . (x )1 0(x) . x^ .

  3. (singular spectrum) s(A^) . , -.

  4. (A^) = p(A^) [ c(A^) [ s(A^). . , A^

  H, HpHcHs A^p, A^c A^s , .

  5.5.3

  . p^ = i@x H = L2(R; dx).

  fk;(x) =1p2

  eikx12x2 ; (5.19)

  > 0. , ketjk; i. ket jki

  hkj i = lim!0hk; j i = lim

  !0

  Zdxp2

  eikx12x2 (x) (5.20)

  j i 2 H. , braket hkj i - (x): (k) = 1p

  2

  Rdxeikx (x).

  (5.20) . lim!0(i@xfk; kfk;) = 0.

  lim!0

  (p^ k1^)jk; i = 0; (5.21)

  p^jki = kjki: (5.22) . (5.22)

  , . (5.21).

  91

 • . ,

  , hk; jk0; i = (k k0),

  () =

  r1

  4e

  2

  4 : (5.23)

  ()

  1. () = () 0.2. lim!0 () = 0 6= 0. lim!0 (0) =1.3.Rd() = 1. lim!0

  Rdn() = 0, n.

  4. f(),

  lim!0

  Zdf()() = f(0): (5.24)

  To () ! 0, () . i , - , .

  36. (x), Zdxf(x)(x) = f(0) (5.25)

  f 0. (5.25) .

  (5.23). (5.23) , . , .

  lim

  !0

  (2 + x2)= (x): (5.26)

  , (5.24)

  35. ( .)

  1. (x) = (x)..

  Rdx(x)f(x) = R dy(y)f(y) = (0) = R dx(x)f(x).

  f , .

  2. (g(x)) =P

  i(xxi)jg0(xi)j , xi g(xi) = 0.

  . RU1dx[g(x)]f(x) U1 x1

  y = g(x) 1-1 . y, dy = g0(x)dx = g0(g1(y))dx. Z

  U1

  dy(y)f(g1(y))jg0(g1(y))j =

  f(g1(0))jg0(g1(0))j =

  f(x1)

  jg0(x1)j =1

  jg0(x1)jZUdx(x x1)f(x):

  92

 • 5.

  x = xi Zdx[g(x)]f(x) =

  Xi

  jg0(xi)j1Zdx(x xi)f(x)

  f , .

  3. (ax) = 1jaj(x).. 2 f(x) = ax.

  4.R11 dke

  ikx = 2(x)..

  R11 dke

  ikx 12k2 =

  pe

  k2

  4 = 2(x), - . (5.23). ! 0.

  , o hk; jk0; i ! 0,

  hkjk0i = (k k0): (5.27)

  5.3.

  . 4.3.6 H - H C. Riesz 1-1 .

  , . .4.1.3 1-1 . . H H , H . Riesz H = H

  H : (5.28)

  jki . , H = L2(R) , jxja a > 0. (x) ,

  f 2 !Zdx(x)f(x) = f(0); (5.29)

  C. .

  (;H;) (rigged Hilbert space).

  .

  36. ( .) j i; ji 2 L2(R), Zdkknhjkihkj i = hjp^nj i; (5.30)

  93

 • . ,

  n = 0; 1; 2; : : :, jki (5.20).. . (5.20) hkj i = (2)1/2 R dxeikx (x).

  I =

  Zdkknhjkihkj i =

  Zdkdxdx0kn(x0)eik(x

  0x) (x)

  =

  Zdk

  2dxdx0kneik(x

  0x)(x0) (x):

  35.4, Zdk

  2kneikx = (i@x)n

  Zdk

  2eikx = (i@x)n(x):

  I =Rdxdx0(i@x0)n(x0 x)(x0) (x). ,

  I =

  Zdxdx0(x x0)(i@x0)n(x0) (x) =

  Zdx(i@x)n(x) (x)

  =

  Zdx(x)(i@x)n (x) = hjp^nj i:

  (5.30) j i; ji 2 L2(R), Zdkknjkihkj = p^n; n = 0; 1; 2; : : : : (5.31)

  (5.31) 1. n = 0, :

  Rdkjkihkj = 1^.

  2. n = 1 p^:Rdkkjkihkj = p^.

  3. hn(k),Rdkhn(k)jkihkj = hn(p^)

  4. f

  Rdkf(k)jkihkj = f(p^)

  34, - . jpihpj , 36.

  f U U R, -

  P^U = U(p^) =

  ZU

  dkjkihkj; (5.32)

  ( ) U . P^U 1. P^U1P^U2 = P^U1\U2 .

  2. U1 \ U2 = 0, P^U1 + P^U2 = P^U1[U2 .3. P^R = 1^. P^U U R -

  (Projector-Valued-Measure, PVM).

  94

 • 5.

  5.5.4 .

  A^ . -: H Hc Hd , Hc Hd .

  A^ 36 .

  -, . , .

  c(A^) R, A^. - U c(A^) P^U = U(A^), .

  1. P^U1P^U2 = P^U1\U2 .

  2. U1 \ U2 = 0, P^U1 + P^U2 = P^U1[U2 .3. P^R = 1^.

  P^U . (5.32).

  P^, ,

  P^ = P^[;+] (5.33)

  ! 0. P^ , jkihkj , .

  1^ =

  ZdP^ (5.34)

  A^ =

  ZP^d (5.35)

  f(A^) =

  Zf()P^d: (5.36)

  1. x^ L2(R; dx)

  x^ =

  Zdxxjxihxj; (5.37)

  ket jxi hxjx0i = (x x0): (5.38)

  x ket jxi x = (x x). (x)

  (x) = hxj i: (5.39)

  95

 • . ,

  jki

  hxjki = 1p2

  eikx: (5.40)

  2. ket j i - (x) = hxj i, - (k) = hkj i. , p^ (x): p^ (x) =i@ @x ,

  p^j i =Zdkkhkj ijki; (5.41)

  p^ (k) : p^ (k) = k (k). - . - . , .

  3. h^ = p^2 L2(R; dx) h^ =R10 dP^,

  P^ =1

  2p(jkihkj+ j kihkj) ; (5.42)

  k =p jki ket .

  4. L2(R3; dx1dx2dx3) jx1; x2; x3i,

  (x1; x2; x3) = hx1; x2; x3j i: (5.43) hx1; x2; x3jx01; x02; x03i = (x1 x01)(x2 x02)(x3 x03).

  x^i =

  Zd3xxijx1; x2; x3ihx1; x2; x3j: (5.44)

  P^x1 x^1

  P^x1 =

  Zdx2dx3jx1; x2; x3ihx1; x2; x3j: (5.45)

  P^x2 P^x3 . o . - r^ , r^jri = rjri, hrjr0i = 3(r r0).

  5.6 37. A^ H

  TrA^ =Xn

  hnjA^jni; (5.46)

  n H.

  96

 • 5.

  37. .. jn0i Tr0 .

  Tr0A^ =Xn0hn0jA^jn0i =

  Xn0

  Xm;n

  hn0jnihnjA^jmihmjn0i

  =Xm;n

  hmjnihnjA^jmi =Xn

  Xn

  hnjA^jni = TrA^:

  38. 1. Tr(A^+ B^) = TrA^+ B^, 2 C.

  . .

  2. Tr(A^B^) = Tr(B^A^)..

  Tr(A^B^) =Xn

  hnjA^B^jni =Xn

  Xm

  hnjA^jmihmjB^jni

  =Xm

  hmjB^A^jmi = Tr(B^A^):

  3. Tr(j ihj) = hj i.. Tr(j ihj) =Pnhnj ihjni = hj1^j i = hj i:

  4. P^ N - TrP^ = N .. P^ PNi=1 jiihij, jii . TrP^ =

  PNi=1hijii = N .

  5. A^ =P

  n anP^n, TrA^ =P

  n anDn, Dn =TrP^n.. .

  . . , - P^U =

  RUdkjkihkj. ,

  TrP^U =

  ZU

  dkhkjki =ZU

  dk(0) =1:

  5.4. Hilbert-Schmidt

  HHS - H. , .

  38. ( Hilbert-Schmidt) A^; B^

  hA^; B^yi = Tr(A^B^y): (5.47)

  jjA^jjHS =qTr(A^yA^): (5.48)

  jjA^jjHS

 • . ,

  Schwarz Hilbert-Schmidt

  jTr(A^B^y)j2 Tr(A^yA^)Tr(B^yB^): (5.49)

  A^ B^ Hilbert-Schmidt, .

  A^ A^ =P

  n anP^n,

  kA^kHS =sX

  n

  Dnjanj2; (5.50)

  Dn = TrP^n . 17 Hilbert-Schmidt

  (. 21) kA^kHS kA^k. , ,

  kA^ktr = TrjA^j; (5.51)

  jA^j A^. kA^ktr 1 .

  A^,

  kA^ktr =Xn

  Dnjanj: (5.52)

  xi x21 + x22 + : : : x2n (jx1j+jx2j+ : : : jxnj)2,

  kA^ktr kA^kHS kA^k (5.53)

  5.7 , -

  , . 1.4.6.

  C, - . := C C X

  = 1: (5.54)

  f : ! R,

  f(x) =X

  (x): x 2 : (5.55)

  (5.54) (5.55) .

  1. A^ H$ f : ! R.2. A^$ f .

  98

 • 5.

  3. A^$ C .4. H$ . .

  2. A^ H - . , - A^, o A^.

  , - (ne-grained). , . - (coarse-grained).

  A^1 -. , A^2; A^3 , ([A^a; A^b] =0, a; b = 0; 1; 2; : : : ; N ), jni

  A^ajni = a;njni: (5.56) jni N - (1;n; 2;n; : : : ; N;n). .

  , . - . , -.

  , . , x^ L2(R; dx), (x^) = R, n ,

  n = [(n 12); (n+

  1

  2)]; (5.57)

  n 2 Z. n xn = n. .

  P^n =

  Zn

  dxjxihxj (5.58)

  Xn

  P^n =

  Zn

  dxjxihxj =Z[nn

  dxjxihxj =ZRdxjxihxj = 1^; (5.59)

  P^nP^m = mnP^n: (5.60)

  99

 • . ,

  2 . . , , .

  , , . A^ A^ = Pn anP^n, P^n . , - Q^, jqi. P^n jqi + jq0i q 6= q0. [Q^; P^n] = 0 [Q^; A^] = 0. Q^ - .

  . ; ; , -. , - : . .

  . - . - , , , -. . , - , - .

  5.8 5.8.1 qubit

  o C2 - . C2 . , .

  .

  1. - j0i j1i. j0i; j1i .

  100

 • 5.

  2. C2 ( ).

  3. . - , R L. jLi, jRi , .

  qubit, , . qubit .

  Pauli

  C2

  A^ = a01 +Xi

  ai^i; (5.61)

  i Pauli,

  ^1 =

  0 11 0

  ; ^2 =

  0 ii 0

  ; ^3 =

  1 00 1

  : (5.62)

  Pauli

  1. (^i)2 = 1^.

  2. ^1^2 = i3, ^2^1 = i3.

  3. ^2^3 = i1, ^3^2 = i1.

  4. ^3^1 = i2, ^1^3 = i2.

  ^i^j = 1^ij + i3X

  k=1

  ijk^k; (5.63)

  ijk

  ijk =

  8

 • . ,

  A^ = a01 +P

  i ai^i a+ = a0 + jaj a = a0 jaj, jaj = pa a.

  ja+i = 1p2jaj(jaj a3)

  a1 ia2jaj a3

  ;

  jai = 1p2jaj(jaj a3)

  jaj+ a3a1 ia2

  : (5.65)

  P^ = jaihaj = 12

  1

  Xi

  aijaj ^i

  !: (5.66)

  B qubit

  n = ajaj : (5.67)

  R3, S2. a0 - , jaj . qubit -

  Pni=1 ni^i, n

  Pauli = (^1; ^2; ^3), (5.61)

  A^ = a01^ + a ; (5.68)

  (5.66)

  P^ =1

  2(1 n ) : (5.69)

  , (5.63)

  (a )(b ) = a b+ i(a b) ; (5.70)

  a b =3Xi=1

  aibi (5.71)

  (a b)k =3Xi=1

  3Xi=1

  ijkaibj

  = (a2b3 a3b2; a3b1 a1b3; a1b2 a2b1): (5.72)

  102

 • 5.

  qubit, 01

  ;

  10