ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΙΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΗΜΕΡΟ

download ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΙΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΗΜΕΡΟ

of 123

Transcript of ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΙΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΗΜΕΡΟ

 • (.1,1-3,24)

  ... 954

  : . ...

  2009

 • () 11. , .1,1 92. 1 193. 2 254. 3 285. 4 336. 5 397. 6 438. 6 459. 7 62

  (2,4-25)

  66 68 69 72 74 77 - 80 84 86 87 89 90

  91 92 98 101 103 105 106 109 (22-24) 111 115 117

 • 1

  -. , , - , , . , - . -: 1) 2) -. . . 1,1-2,4 , , . 2,4-25, . - 1. - (1,1-31) (.2,1-4). - . . , 2,4-25 - . . - , 26-29 7-8 15-24 . , - , , . -, . . . , -, . , 2. , - . , , . - , 3 , 4.

  1 . , , .22-23. 2 . 20,4. 3 . 24,2. 104,5. 4 . Anderson, From Creation to New Creation, . 19-20

 • 2

  , , , , 5. -. . , - , -, Tiamat, , - -. , - , . , , -, 6, - .7 , . . - . , . . ( ), , .8 -. , - , . : ) , ) .9 -. . . , , , . . - . , , . . , - , , , .10 (J), . 5 . 46,1-3. 6 , 9,13, . 74,14-114. 89,10 .27,1-51,9. 7 . 104, 7-9, . 8, 27-29. 8 Anderson, From Creation to New Creation, . 21-22. . . , , . , . 76. 9 G. Barth, God with us, . 14. 10 U. Cassuto, A. Commentary on the book of Genesis, . 8..

 • 3

  , - -, . - . , -, . , - : , . . -:

  ) , , ,

  ) , (Elohim), (Samayim), (eres), , . 35 , 21 .

  ) . ) , ) 14 , 11, ) , ,

  . Cassuto

  , , (. 1-2,4) .

  . , 1-24 - - ( ).

  - , -, , . . , .12 , , , . , .13 , : - , . . - . , -

  11 U. Cassuto, A. Commentary of the book of Genesis, .13. 12 J. Skinner, A critical and exegetical commentary on Genesis, .9. 13 .., .7..

 • 4

  , , - . .14 . 15, . : () . , , .16 . . . . .17 . -, . , . - , , . - .18 . . .19 - , : ) , ) - , : , , )

  14 . 29C-30A 35A. 41C.0. 15 , PG94, 812C: , , , , . , . PG94,1512B. 16 . . . , , , . 155-156. 17 . , , , . 13 , , . , PG80, .101 , . , , 2, 18, PG6, 1081. , , 8, .71-72. , , , PG44, 260BC. 18 ( , , 1, 3 PG7, 1122 : , ( PG8,22, .1080). 19 , , PG44, A, .264c: .

 • 5

  - , , , . , , .20 - . , , . . 2,4-25 , 6 . 19 . 19 , . .21 , , . 1 . Elohim , . Cassuto . , - -, .22 , , - . . 2-3, , , . , -, , , .23 , - , , ..24 , 1 , - , - . , - . . 2,4, , - .25 , , . , - .

  20 . . , , , . 195. 21 D.E. Cowan, Genesis I-II, From Eden to Babel, .33. 22 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 71-72. 23 K. Mathews, The new American commentary, Genesis I-II vol.1, .184. 24 D.E. Cowan, Genesis, I-II, .34. 25 J.B. Coffman, Commentary on Genesis, .41.

 • 6

  . . , , , , . , . , .26 . . -. . . .27 . , .28 O - . . , . -, 29.

  . (J) -. . : , , , , . . , . , , , , .30

  . . , . , .31

  - . , - , . , . ,

  26 , , PG44, 184C. . . , , PG31, 841B: , . . , , .. 27 . , , PG25,6C. 28 . , , 1, PG26,117: . PG25, 81C: , , . 29 . , , PG94, 1525CD. 30 . . , , . , . 33-36. 31 .1, 21-22.

 • 7

  , , .32

  , .33

  , , , ( ), .34 , - , .

  , - , . . .35

  - , , . . . 36. . - . - .37

  . . . , .38

  . - , - . ,

  32 . , , . 51. 33 . , , 1,20 PG26, 53A: . , - , . 1, 7 PG26, 25: . , , PG44, 184C: , , . , - . , , PG94, 1537C: . , , . , , . . , PG94, 812C. 34 . . , , . 53-54. 35 . , PG29, 1, . 1: , ; , , , . 36 . , , PG29, 33: , , . 37 , - : , - , , ( , 30). 38 . , , PG29, 33A: , .

 • 8

  , . , .39

  39 , , PG85, . 29: ..

 • 9

  . 1,1:

  .

  -, . - , -: , , 2 . o.40 - , .2 , - , . 3 - . . . -- .41

  Westerman .42 Rashi (Pabbi Solomon ben Isaac) Abrahan ibn Ezra - 1 : . Ibn Ezra - : -. . -, .43

  1 . , , , , , , . . , - - .44

  . bar - . , , , . . , , , .45 bara , -. (bara),

  40 R. Davidson, Genesis I-II, . 12. 41 .., .15. 42 Cl. Westermann, Genesis I-II, . 95. 43 Claus Westermann, Genesis I-II (Translated by J.J. Scullion), . 95. 44 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, .20. 45 .. , , . 58-59.

 • 10

  . . - , , , . , - 46. , , .

  , . .47

  (Elohim) , , - , , , , .

  ,

  . - , - . , -.48

  , - ( ), , -, 1 . , 49.

  , , .50

  , (.1,1) , . , . . , , () ().51

  . , . -, , . .52

  46 , , 4G83, 916: , . , . . . , , , . , . 105. 47 . , , PG29, 4A: , , . 48 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, .20. 49 Donald E. Cowan, From Eden to Babel, . 48. 50 (. 2,9.17). - ( 38,19) - (.7,11), (. 9,7). 51 , , . , PG53, .30. 52 . , , PG29, 8B: . ! , .

 • 11

  . - . - .

  . - 53. , , - .

  . .54

  . , . - . - .55

  - . - : , .56

  . , , , . . , . - . , - , , , -, , . .57

  . . . -58.

  . . , . . -

  53 . , . , 983 : , , , , . 54 . , , PG29, 16B: , , . , .. 55 . , , PG29, 13B. 56 , , PG44, . 72: , , -. 57 . , , PG29, . 16CD-17A: , . ., .. 58 , , PG87A, . 37.

 • 12

  , . .59

  , . , . .60

  .61 , , -

  , -. : ) - ) . ( 1,1) - . - , -, , . . - . , , - .62

  , : . , , , . , . , - . .63

  . , - - 64.

  , - . , . ( ), , - 65.

  , /. -

  59 , , PG87A, .37BC. 60 , PG87A, . 49. 61 , , PG44, .72: , . 62 , , PG87A, . 32C-37B. 63 . , 16 . 64 38,7: , . 65 , , PG80, . 84BC.

 • 13

  , . , . . - , -66.

  . , - (. , 1)67.

  . . : , , , , .68

  . (. ) (. ).

  , Cassuto, -. Cassuto tb.wbbb - . tb = bb = . . . .69

  , . - . , , , . , , . , tb.wbbb. . , .70

  O Westermann - - , , .71

  tb.wbbb , -, , . , , .

  66 /, , PG85, .1624-1625. 67 , , PG33, . 1563 68 .1,16. 69 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, .22. 70 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, .23. 71 . Cl. Westermann, Genesis, I-II, . 104..

 • 14

  72, , .

  , tb, . , - . 73 tb - (midbar). tb.wbbb -, .74

  . , , , , , . , . - , 75. , , , - .

  . , -. - , , , - , .76

  , . , - , , . - - .77

  , . : -. . . . - , - . , , . , -78 , , . . -

  72 . 4,23.25 . 73 .32,10. 74 tb.wbbb . . Mathews, Genesis I-II, .131. . J. Skinner, Acritical com-mentary on Genesis, . 16-17. 75 . , , PG29, B , .29D-32C. 76 . , , . , PG53, .31. 77 , , PG44, . 77D-78A. 78 , , PG44, . 80-80D.

 • 15

  . , .79

  ) , ) , .

  . -. , .80

  , , , . . .

  , -

  . - , - .

  , , (tb.wbbb), .

  (tehm) , - . . - . (te-hom) Tihmat Tiamat, . - ( , -).81

  (thm) . , , -, .

  . tehm . - . , , - .82

  - Westermann tehm , .83

  79 , , PG50, . 85: , , , , . . , , PG87A, . 41. 80 , , , PG150, 1133D: , , , . 81 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 23. 82 .., . 24-25. 83 Claus Westermann, Genesis, a commentary, . 105.

 • 16

  (tehom) , Marduc Tiamat -. , .

  . . - (tehom) . . . , . - . .84

  . .85

  - , . . , . .86

  . . , . , ( ).87

  . . - , . , . , - , .88

  . .89

  . , , , , .

  (Hagiga 12), ruach,

  . , . Cassuto -. , - , ,

  84 . , , PG29, B , .37. 85 , , PG44, .84. 86 , , PG80, ., . 88. 87 , , PG33, . 1563: , . , . 88 , , PG158, . 32-33. 89 , , PG87A, .44. . /, , PG85, . 1628. , , PG87A, .44. . , , PG101, .140.

 • 17

  90. rah Elohm, ruh el - 33,4.91

  rhaph , .32,11. , - , , , , .92 .

  , ruh . , , , - . , , -, . - (), o (), () ().93 .

  . . . , , , . .

  . . , , .94

  , () - . . , . -, . , -. .95

  , . . : , . , - .96 - 97. 90 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, .24. 91 .. . 25. 92 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, .25. 93 . . /, , . 75.. 94 . , , PG29, .44: , , . 95 . , , PG53, . 33: ; , , , . 96 , , PG33, .1563CD. 97 , , PG56, . 436.

 • 18

  O / . , - . , .98

  , -: -. , - . , . . -, .99

  , - . , .100

  , , PG80, .89BC. . , , PG87, . 48. 98 /, , PG33, . 162. 99 . 32 [33], 6: . 33, . 100 . 32,11.

 • 19

  (. 3-5)

  .9 .

  . -

  , - , .101

  Cassuto , (ipssim ver-ba) . - () ( ). - . , , - .102

  Westermann . . , , .103

  , - , , , . - , , .104

  . .105

  , , , . , , . , . .106

  , . -

  101 Jumes Hastings, The Great texts of the bible, . 38-39. 102 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, .26. 103 Claus Westermann, Genesis I-II, commentary, . 111. 104 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 26. 105 .. , ( ), . 95. 106 D. Anderson, From creation to new Creation, . 28-29.

 • 20

  . . .107 - .108

  , . , , -, , .109

  , , -.110

  . . , .111

  , , .

  , 112. , , , , , . , , , - .113

  , . . -114.

  . . , (-), . . , , .115

  .4 , . 107 . , , PG29, . 45: , , , . , . 108 , , PG44, .73. 109 . , , 2, 31, PG26, 213B. 110 - , .1,3. 111 . , , PG29, .121: , . 112 , PG44, .76. 113 .. .76C. 114 , , PG53, , .34. , . - . , - , PG18, .709. , PG44, .81. 115 . , , PG29, E .96: - , .

 • 21

  . (tb) - , , , . , - , , (.2). - -, .116

  - . - , , , .117

  , .118

  , . , - . , , . .119 , .120

  - . - (.4,18) .121

  Westermann (-, , ) - . -, - . - . - . - -. , .122

  O .123

  . , .124

  , , , .125

  116 Kenneth Mathews, Genesis 1- II: 26, . 146. 117 , . , . 35. 118 , , PG87A, .49: , . 119 . , , PG39, .344. 120 , , PG 6,17. 121 J.T. Willis, Genesis, .83. 122 Claus Westermann, Genesis I-II, A commentary, . 113-114. 123 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, .26. 124 , 38, 19-20: , ;. 125 , , . 3, G53, . 35.

 • 22

  , , . - , . -. . . , - .126

  .5 . ,

  , . . - , - . -, .127

  , . , . . 2. , . - .128

  - , . - .

  . , -, .129

  (, ) (, ). , , , - .130

  , . () (). . . ( ), , - 131. -

  126 , , . 3, PG87A, .52C. 127 Claus Westermann, Genesis 1-11. A commentary, . 114. . . / , . 80.. 128 Claus Westermann, Genesis 1-11. A commentary, .115. 129 . , , PG29, B , .48BC. 130 , , PG87, .52C. . , , PG56, .436-437. 131 . , PG 29, . , . 49 .

 • 23

  , . , -132. , , . 133.

  . - . -134.

  , - , -135.

  (. 2,5), , - .

  . - 136.

  , . (. ym), . . - . , , , - , - .

  ym . 19 , . (ym), - , 137.

  , - . - . , - 138.

  . - . . , . - , , - . , , , ,

  132 .., . 49 49 . . : . 19,33-34 . 6, 38-21,4 . ( .) 19,11-28,19 133 . , PG 29, , . 17 : , . , 134 , , PG 44, . 72 . 135 , , , . 34. 136 . , , 2, 48, PG 26, . 249 . 137 Cleason L. Arher, A Survey of old Testamenti introduction, . 198-199. 138 . , , . , . 29-30.

 • 24

  , , , 139.

  . -, , , 140.

  . . , , 141.

  - . , 142.

  . , , , ..., - 143.

  , , - , . , , , .

  139 . , , . , . 177. 140 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 30. 141 . , , PG 29, . 49 C: , . . , , . 142 , , PG 53, . , . 35. 143 , , PG 87, . 60 D: ... , , , .

 • 25

  (6-8)

  . - . .

  ,

  . -, - , . (. 104,13 9,6), . . 144 145.

  Cassuto , . , Marduk ( ), Tiamat, , , . . . - 146. , , - , .

  - Westermann, - , . - () () () - . - 147. . 7 , -. . 8 . , .

  , : . , . - . , . , , 144 John Skinner, A critical and exegetical book of Genesis, . 32. 145 . 28,17: , . 77[78],23, . . 7,2. . 24,18 . 7,11 .. 146 U. Cassuto, A cmmentary on the book of Genesis, . 32. 147 Claus Westermann, Genesis 1-11, A commentary, . 117.

 • 26

  . , . , - 148. . , , , , . 149. - . - . , 150. O - . , , , . 151. . , , -, , 152. . 7, . . , , 153. . , , 154. (. 8) . . , , - . - , , , 155. . , -, . 156. , 157.

  148 U. Cassuto, A cmmentary on the book of Genesis, . 34. 149 . , PG 29, , . 53 C. 150 , , PG 44, . 81 . . /, -, PG 85, . 1625 BC. 151 , , . , . 43. 152 , , PG 80, . 92 C. 153 . , PG 29, , . 64 . 154 , , PG 87 , . 72 . 155 . 103 (104), 2-3: , .... 156 16, 19. 24, 51. 157 . 65, 17. 66, 22. . 6, 9. 7, 4. . 21, 1.

 • 27

  . , - , , - , . .... 158. . -. , 159. , . 160. : . , . . .

  158 , , PG 56, . 442. 159 . , PG 29, , . 68 -68 C. 160 , , PG 87 , . 69.

 • 28

  (. 1, 9-11)

  , . . - . . (. 14-15). . . , - 161.

  . 9. . . , . , . - . . - , , - , , - , - 162.

  Cassuto , . - , -. - , . , . () 163.

  Cassuto , - , .. - . , .

  , , -

  161 J.H. Sailhamer, Genesis, (The expositors bible commentary), . 31. 162 Kenneth Mathews, Genesis 1-11:26, . 151. 163 U. Cassuto, Acommontary on the book of Genesis, . 36-37.

 • 29

  , . .

  . .

  . . 164.

  -, , .

  . , 165. - , . .. ( -, , , ...)166.

  167.

  , - . . , . 168. . 10 . .

  , . - . Westermann . . - . -, 169.

  . , . . . , 170.

  164 . , PG 29, , . 84 -84 C. 165 , , PG 44, . 100 C. 166 , , PG 80, , . 76 . 167 , , PG 87 , . 76 : , , ... , , . , , , . 62-63: , . () , , , , , . 168 . , PG 29, . , . 82 . 169 Claus Westermann, Genesis 1-11, A commentary, . 122. 170 . , PG 29, . , . 89 : ... .

 • 30

  , . , - 171.

  . . , 172.

  , , , , 173. , . , 174. , . - .

  .

  . 11 . , ,

  . .

  , - . , : ) ) 175.

  . - . 176. , , . . - , 177. -, . , , - , 178.

  171 .., . 84 . 172 . 103 [104], 9: , , . 38, 10-11: . : . ! . 173 , , PG 87 , . 75-76. 174 . . . 1,1. 12,7. 13,15. 15,18. 26,24. 175 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 39-40. 176 Kenneth Mathews Genesis 1-11:26, volume A, . 152. . Claus Westermann, Genesis 1-11, A commentary, . 125. 177 . Mathews, .., . 152. 178 C. Keil, F. Delitzsch, Commentary on the old Testament, . 56.

 • 31

  - , : 179.

  Cassuto , . () . (dese), sbb s, . dese tadbs, : , . : 1) , . sbb 2) (s). , 29-30 -, 180.

  () - 181. - . , (. 4,25). (toledt) . (. . 12,7. 15,5. 22, 17-18) , . .

  - . -. 182.

  . , , , , , . - , - . . - 183.

  184.

  , , , , . 185.

  ()186. .

  179 Donald E. Cowan, From Eden to Babel, . 24. 180 V. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 40. 181 . 3,15. 9,9. 12,7. 182 .., . 152. 183 . , PG 29, . , . 116 C. 184 .., . 93 -96 . 185 , , PG 87 , . 81 . 186 , , PG 12, . 92 : , , ... , .

 • 32

  , . . , - , -, .

  -. : . . , , . , 187.

  . . - , - . 188.

  . 12

  , , .

  ,

  . , 189.

  , , , , , .

  , , . 190.

  , : , , .

  187 , , . , . 92. 188 , , , . 93. 189 . , PG 29, , 1, 96 . 190 , , PG 18, . 716 : , , , .

 • 33

  . 14 , - .

  -

  . .

  Westermann, -, -. - , , 191. . .

  , , .

  . ( ) 192.

  . ,

  , , ) , . ., 17-18, , 193.

  , , . , - -. , - . . , - - 194.

  Skinner . ) - ) - ) - . - , 195.

  191 Claus Westermann, Genesis 1-11, A commentary, . 127. 192 . . 4,19 17,9. 193 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 43. 194 .., . 43. 195 John Skinner, A critical and exegetical commentary on Genesis, . 25.

 • 34

  - Shamash Yareah 196.

  . - , . Cassuto . , . . . , , - , . - , 197.

  , , . Weby ( ) . -198.

  , - . . ; Vulgata . limeiroth hammeorth. : , 199.

  196 Donald Cowan, From Eden to Babel, . 21. 197 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 44. 198 .., . 44. 199 .., . 45.

 • 35

  . 15 , . . 16 , - , .

  (haggedhlm) -, (haggdhl) -. . : () (. ), ) - 200.

  17-18 . . 201.

  , , - , , . , .

  . - 202. . 203.

  , ... 1 -204.

  . . . , -205.

  . , , .

  , , 206.

  , .

  200 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 45. 201 . J. Sailhamer, Genesis, EX B.C., Vol. 2, . 34, J.B. Coffman, Commentary on Genesis, . 34. 202 . , PG 29, , . 96 . 203 , , . , . 58. 204 , , PG 18, . 717 BC. . , , PG 80, . 96. 205. , , PG 158, . 57 CD. 206 , , PG 87 , . 88 D.

 • 36

  . , , . , , - , . , , 207. - 208.

  . . , , 209.

  210, - 211.

  . - . 212 213.

  , - () (). . , 214.

  . () () . , . 215 216. 217.

  . . - , .

  . , 218.

  207 . , PG 29, , . 125 . 208 .., . 129 132 . 209 , , . , . 59-60. 210 , , PG 80, . 96 C. 211 , , PG 56, . 450. 212 . , , PG 29, . 133 D - 136 A: . , - . , , . , . 60. 213 , , PG 18, . 720 D 721 A. . , , PG 87 , . 92 92 B. 214 . , PG 29, , . 137 D. 215 .., . 1240: . . 216 , , PG 53, . 59: , , , , . 217 , , PG 18, . 720 : . . , , PG 87 , . 88. 218 ., 4: ....

 • 37

  17-18 . - . 219.

  - . , - 220.

  221.

  , , , .

  . . , (. 4 ), , . . - , 222.

  . , - . - , . - . . , , : 223.

  , 224. 225.

  , , . , , , - 226.

  . 1 - , , , ..227

  . , ,

  , . - . -

  219 , , PG 53, . 59. 220 . . . , , . 202. 221 , , PG 33, . 1564: , , , , ... , , , .... 222 . , PG 29, , . 121 . 223 , , PG 44, 224 , , PG 80, . , . 93-96. 225 , , PG 18, . 717 B. 226 , , PG 87 , . 88 BC. 227 , , PG 56, . 449.

 • 38

  . . - . , , 228.

  228 , , , , , . 72-73.

 • 39

  (. 1, 20-23).

  , . - 229.

  20-23, - . ( ). Cassuto - . , - . , ..230

  , - , . 231, . . , 232.

  tannm - , 233. . (nepes hy), -. , - . (nepes hy) . , . -. 234.

  , , . . 235.

  Westermann , - . - . - . . , 236.

  229 J. Skinner, A critical and execetical commentary on Genesis, . 27. 230 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 49. 231 . 27,1 . 74,14 . 148,7 . 51,9. 232 U. Cassuto, .., . 49. 233 Kenneth Mathews, Genesis 1-11: 26, . 156. 234 Claus Westermann, Genesis 1-11, A commentary, . 139. 235 C.E. Keil, F. Delitzsch, Commentary on the old Testament, . 61. 236 Claus Westermann, Genesis 1-11, A commentary, . 139.

 • 40

  . - 237. . . 20 . - . .

  - , .

  . 238 239. . , - , .

  . , . . 240. , . .

  - - . , , -, 241.

  , - . . . 242.

  - (. 2,7). . . - .

  237 V. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 52. 238 . , PG 29, , . 148 C: . , , . , .... 239 , , PG 87 , . 100BC: . . , , PG 33, . 1564: , , . /, PG 85, . 1629 D. 240 . , PG 29, , . 148 : .... 241 , , . , . 65. 242 . , PG 29, . 149 : , , , , , , ... . . . , , PG 18.

 • 41

  . , - , . - , , , 243.

  , . , , -244. . 21: , , . .

  . - . (. 1,1), - (. 1,21) (. 1,26). .

  . , - . . -, , , - . , - . , 245.

  , , - , .

  . . , -. -246.

  , . , 247.

  248. . -

  , () ) . 243 , , PG 87 , . 100 CD: . , - , . 244 , , PG 87 , . 101. 245 . 148,7: , . 246 . , PG 29, . 149 C: , -, .... 247 . , PG 29, . 116 D: - , , -. 248 , , PG 44, . 72 72 C.

 • 42

  , . . , . , , 249.

  , . 250.

  , 22 -, . ( -) . , , , . , - . , 251.

  . , , 252.

  253, 254. . -

  . . .

  . , 255.

  , . , , -.

  249 . , PG 29, , . 161 : , . .... 250 , , PG 87 , . 104 . , , PG 80, . 97 . 251 , , . , . 66 . , , PG 80, , . 97. 252 , , PG 87 , . 104. 253 , , PG 80, , . 97. 254 , , PG 33, . 1564 C. 255 , , , . 76: . ..., , ... , - , .

 • 43

  (. 1,24-25)

  . 24 : , . .

  . () () , , , () 256.

  , Jacob, . . , , , . , , . , , 257.

  (nepes haya) . . , 258.

  Westermann . 5 - , 6 . 259.

  . . . , - . - . , . . , , , (, ) .

  , , , .

  256 Keil-Delitzsch, Commentary on the old Testament, . 61. 257 B. Jacob, The first book of bible Genesis, . 9. 258 Kenneth Mathews, Genesis 1-11: 26, . 160. 259 Claus Westermann, Genesis 1-11, A commentary, . 142.

 • 44

  , , . 260.

  . - , , . - , . 261.

  . , , .. , - .. 262.

  . . , , , . , , 263.

  6 .

  () 21, , - , , . , , , 264

  260 . , PG 29, . , . 165 C. 261 , , PG 87 , . 105-106. 262 , , PG 56, . 462. 263 , , PG 18, . 737 -749. 264 , , PG 87 , . 108 . , , PG56, .459: , , . .. , . .

 • 45

  . 26-31

  . 26

  26-29, , . . . , - . , . ) - ) . : - , , , . Westermann , -. - 2 , , . 265. , , - 266. (bara) 27. . (. 24), - 267. (bra) (s). , . , . - . Cassuto , - , - . . - Cassuto : ) , )

  265 Claus Westermann, Genesis 1-11 A commendary, . 143 .. 266 Kenneth A. Mathews, Genesis 1-11:26, Volume I, . 161. 267 .., . 161.

 • 46

  , , -. - . . 22,19 . 2-8 1-2.268 : ) , ) , ) , . - , ) . : - , (. 1,1-2,3). - ) , ) . 27 . , -. 269. , - , , . , . Mathews , - , -. 270 - 271. - , . .. . , , -, , 272. 273. , -. , - . , ,

  268 U. Cassuto, A commendary on the book of Genesis, . 55. 269 Kenneth A. Mathews, TNAC, Genesis 1-11:26, . 161-162. 270 . 8,30. 271 Kenneth Mathews, TNAC, Genesis 1-11:26, . 163. 272 . . James Hastings, The Great Texts of the Bible, . 47. 273 . : ( , . , P.G. 80, . 101).

 • 47

  () 274. . . . . , , . . - . , . . . , - , -. , - . - (. ) . 275, , - . , - 276. , .... . -, . 277 , , , , , 278. 279. 280. . . 281. , . - 274 . . Keil-Delitsch, Commentary on the Old Testament, . 62-63. 275 . 9,2: . . -. 276 . , , P.G. 29, . , . 205ABC. 277 , , , P.G.44, . 260BC: ... , , , , . .... 278 , , . , P.G. 53, . 93. 279 , , . , P.G. 53, . 71-72: , , .... 280 , , P.G. 80, . 101C. . , , P.G. 85, . 44C. 281 . , , 46, P.G. 25, . 93: ....

 • 48

  -282. . . 283. , . . , . 284. . : - ; , , , 285.

  , P (. 1,1-2,4), - , . 8 . . 17,1-14. - . -286. . , Mathews . - . . (tselem) (-). Mathews - 287. Keil Delitsch, . - 288. , , , . - , , .

  282 , , 2, P.G. 18, . 1081: ... -, . 283 , , P.G. 56, . 465. 284 . 4,4. . , , P.G. 87A, . 113BC. 285 , , , , , . 79. 286 . 1,26-28 . . , , . 86 .. 287 Kenneth A. Mathews, TNAC, Genesis 1-11:26, . 164. 288 Keil and Delitsch, Commentary on the Old Testament, . 63.

 • 49

  , , , 289.

  Westermann - . - , - . , . - 290. - . ......... 291. , 292. , , , . Westermann . Dillman, E. Knig, O. Procksch, o W. Eichrodt P. Heinisch, J. Junker .. - Humbert Zimmerli. Eichrodt - . . G. Von Rad, , . . - (. ) . , 293. - . K.L. Schmidt (1,26) -, -294. K.L. Schmidt Karl Barth, T.C. Vriezen. . . - . O V. Rad , - ( ), . . 295.

  289 Kenneth A. Mathews, TNAC, Genesis 1-11:26, . 148. 290 Claus Westermann, Genesis 1-11, A commentary, . 148. 291 , , . 69. 292 Claus Westermann, Genesis 1-11, A commentary, . 149. 293 . Westermann, Genesis 1-11, A commentary, . 150. 294 .., . 150 .. 295 Claus Westermann, Genesis 1-11, A commentary, . 151-152.

 • 50

  Cassuto - . , - , () 296. - . Skinner , 297. (. dham), ) ) , ,, - . Mathews Adhmam , , . . 27 ( )298. K . - , , 299. , 300 . , - , -. , , 301. . . , . , - 302. , - . , , - , 303. -. . -, . , . , , -

  296 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 56. 297 J. Skinner, A critical and exegetical commentary on Genesis, . 32. 298 Kenneth A. Mathews, TNAC, Genesis 1-11:26, . 163. 299 ., 15,47. 300 . 4,4. . 1,15. 301 , 588, 87, 493, 267C. 302 . . .. , , . 218-219. 303 , , VI, 9,11.

 • 51

  304. -305. , . (), , , . . - , . -, . - . . . -306. . - 307. , , - 308. . . 309. . . . , . . . , - - 310. .

  304 . . . , . 245-246. 305 . . 14,16-17: , , , , , . 306 , 12: ... , . 307 - , : , ( , 22, . 1080). 308 , : , P.G. 44, . 273: , . 309 . , , P.G. 30, . 32C. 310 , , . , P.G. 53, . 78-79.

 • 52

  . . 311. . . , , . . . , - . 312. (- , ). , . . . . - . , , 313. . . - , . , . : 314. . -315. . , , , 316. () -, , 317.

  311 , , P.G. 94, . 541 BC: ... - , . . . , , , , .... . . . 2,23, . 4,24: . 312 , , , P.G. 44, (, , . 39). 313 , : , P.G. 44, . 379BC. 314 , , . , . 78. 315 , , P.G. 80, . 105: . . . , , , , , ... . 316 , , P.G. 12, . 96-97. 317 , , P.G. 33, . 1564D-1565A: ... , , : , ... , , ... ....

 • 53

  . , , 318. - (. ), . 319. , . - , 320. 321. . . , -322. , , . , . . - , , 323. 324. - ( ) -. 325. , . , : - 326. - 327. ,

  318 , , 5,4, P.G. 56, . 475: , . - ... , ... .... 319 , : , . 273C , . , , P.G. 44, . 340 . 320 , , P.G. 94,2,12, . 920 . 321 , , , P.G. 150, . 1145 1148: , , , , . 322 . , , 3,6, P.G. 25, . 101. 323 , , P.G. 44, . 184 : . , . , , . 324 , P.G. 101, , . 256BC. 325 , , P.G. 44, . 233-236: , , ... - , ... . 326 , , P.G. 87A, . 120. 327 , , P.G. 42, . 344: , - ...

 • 54

  328. , . , , , , , . 329. , - , . , . - , . , -, 330. - , , , , , , 331. 332. , . - , . - 333.

  . , . , , . . 334. . , 335, , 336. , ,

  328 , , P.G. 150, . 1361 BC: - , , . 329 . . . , , , . 197-198. 330 , , 11,4, P.G. 49, . 124 , . 21,4, P.G. 62, 154. 331 . 3,8. 32,30, 33,3, . 5,11 9,16, . 52,10, . 4,10. 332 . 4,15: , . 333 , : , P.G. 44, . 261. 334 . 5,1 . . 11,1: , . 1,6: . 335 . 11,44. 336 5,48 . 1,14 . 3,2.

 • 55

  . -, , , . 337. . , , 338. - . - . - . . - . , 339. . , -, , . 340. . , 341. . 1,26, . . 342, - . , - , 343. -344. . 26:

  - (vadhah). , 337 , , P.G. 94, . 920: . . 338 , : , P.G. 44, . 273C. 339 , , P.G. 54, . 591. . , , P.G. 80, . 116. 340 , , P.G. 56, . 475. . , , P.G. 87A, . 128. 341 , , , , . 79: ; , , , , . 342 . . 2,23: . 343 . . 17, 2-3: . 344 . 8,5-6: ... , , , . . . 143 [144], 7,17.

 • 56

  , , - . . -345. 346 347. , - . , -348. , . - . . 349, 350 351 . , . . .

  . 27 , ,

  -. . -, / / . . , 352. (B. Berakhoth 61a), (Erubin 182, Bereshith Rabba VIII 1), , . . - . , - . Cassuto . -

  345 , : , P.G. 44, . 116 : ... . , . 346 , P.G. 80, . , . 105: . . 347 , , P.G. 87A, . 116: , . 348 , , , , . 80: , . 349 . , , , 7, . 178: ... , . 350 , , P.G. 80, . 150. 351 , , P.G. 87A, . 116: , , , , - , . 352 .. , , . 273 ..

 • 57

  , - . , , - , ( )353. Skinner354. O Westermann . . , - , - , 355. . a. () - , () 356.

  . 28

  . 28 . . , , - . , . , - 28 - , 357. , . . , - , , , . , -, . , 31 , , (. 1,31)358. 353 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 57-58. 354 John Skinner, A critical and exegetical commentary, . 33. 355 . . Claus Westermann, Genesis 1-11, A commentary, . 160. 356 . , , P.G. 30, . 13C: , , , . , : , P.G. 44, . 260C: . , , .... 357 C.E. Keil-E.Delitzch, Commentary on the old Testament, . 65. 358 . . J.T.Willis, Genesis, WL/OT, Abilene, . 89. , . . Kenneth Mathews, Genesis 1-11:26, T.N.A.C., . 173-174.

 • 58

  Westermann - . -, . , . , , . 359. - . (. 1,28), , ( ), 360. - , , 361. 362. . - . , . , .... , , (. 1,1-24 2,46-25) 363 364. , , . 2,19, , - . . 29: . , , , ,

  , . . . . - , ( )365.

  359 . . Claus Westermann, Genesis 1-11, commentary, . 160-161. 360 .., . 161. 361 , : , P.G. 44, . 272: ... .... 362 , , . 272: .... 363 . 8,7: , . 364 . . 10,2: . . . 9,2: .... 365 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 59.

 • 59

  - . , , - 366. , . . . (. 65,25)367. , , . - , - - , . 368. . , . , , . - , . . , - , . , . , , - 369. Westermann , -, . . (1,29)370. . 1,29. , , , . . - . , , - , , ... - , 371.

  366 .., . 59-60. 367 . 65,25: , , . 368 J.Skinner, A critical and exegetical commentary on Genesis, . 34. 369 . . Keil-Delitsch, Commentary on the old Testament, . 66. 370 Clauss Westermann, Genesis 1-11, . 163. 371 . , , . 80-81.

 • 60

  . 30 , ,

  . . . , , . . . , - . -. , - ) ) - . skinner - , - . , .. - 372. .

  372 John Skinner, A critical and exegetical commentry on Genesis, . 34.

 • 61

  . 31 , . ,

  - . , -, . - . , 373. , , , . , 374. . , . , , , , . , . , . -, , . 375. , .

  373 . 103 [104], 24: . . 4,4: . 374 , , P.G. 44, . 92C: ... . 375 , , P.G. 94, . 1517, 1540.

 • 62

  .

  . (2,1-4) . 1-2: . -

  , , - , .

  (2,1-3), - , . . , - . Westermann - (. 2, 1-3). ) ) . . 1) 2) . , , . , , - .376 , . , , - . , . 377. . , . , - , - . , . , .378 . . - . . , -, .379 - . , : .

  376 Claus Westermann, Genesis 1-11, .167. 377 .., .167. 378 .., . 168. 379 .. U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, .61.

 • 63

  Cassuto - , 2 3.380 , .381 . 3:

  , .

  3 . Cassuto .

  . , - . . , - . .382

  . Sabattu sapattu, Nannazy. sabbatu . .383

  Westermann . - -. . Westermann , , , .384

  - , , . .385

  , . . -.

  , - .386

  -

  380 .., . 61-62. Cassuto , . . R. Davidson, Genesis 1-11, .27, Westermann, Genesis 1-11, .169 . 381 , 16,19, . 19, 28, .1,20. 382 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, .65. 383 .., . 65. 384 Claus Westermann, Genesis, 1-11, A commentary, .170. 385 .., . 171. 386 , , PG87A.141.

 • 64

  . : ) - , . - .387 - , . , - , , : . - , . , , , . , .388

  - . . , . , . . , .389 . .390

  . - . . , .

  . , , , . , , .391

  . - , , . , , . , , .392

  - . , -

  387 , , PG , .97A-97D. 388 .., .97CD. 389 , , PG151, , . 495. 390 .4,11. 391 , , PG151, , .499. 392 , , 7, . , , . 83-84.

 • 65

  , . -.393

  4 . - , .

  .4: . . -. Cassuto - (.1,1). , , - . .394

  393 .31,16: . 394 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, .70.

 • 66

  (. 2,4-25)

  .... (. 1,1-2,4) , , , - . - -, : .. 2,4 , 3 , . 2 6 , . 19 , . - - 1 . , , . - 1 . - Elohim -.395 , -. . , 2 . , -, , , . 3 - , .396 Cassuto . - . , - .397 2 3 -

  395 D. Gowan, From Edem to Babel, . 33-34. 396 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, .71. 397 .., . 72.

 • 67

  , .398/ , Mathews, - , - . , .399 , , , , (. 2,25). . . . -. , 3 , -, .400 () (. 4-7), ) ( ) (.8-17) , ) (.18-25)401.

  398 Kenneth A. Mathews, TNAC, Genesis 1-11: 26, . 184-185. 399 .., .185. 400 .., .185. 401 John T. Willis, Genesis ACU Press, . 99.

 • 68

  (4-6).

  , , -

  . . , , . , . , - . . 1,11-12 . (. 1,11) , . , , , .402

  402 . . J.B. Coffman, Commentary on Genesis, . 46.

 • 69

  H (.7)

  . 7: , , - .

  7 . - . , ( ). , , . () . , Khnum .403 , . , . (adham) (adhama). - (). . - , , - , : .404 405 - . , .406 . . , . - , -.407 , , .408 , , , , . .409

  403 R. Davidson, Genesis 1-11, .C.B.C., . 30. 404 B. Jacob, The First book of the Bible, Genesis, .16. 405 . 3,19 406 , , PG80, ., . 165. , -, , PG87, .129C. , -, PG133, . 1104: , , .. , , PG33, , . 347, 81 : .. 407 . , , PG30, . 53: , . .. 408 , , PG44, 204D: , . .. 409 , , , . , .4, . 30: , ..

 • 70

  . . - .410 , - , . - - , . - Knum . 33,4: 411. Westermann . - , - (), , . Vviezen, Holzinger, Delitzsch .., - , - .412 Mathews - . . . , - .413 Cowan (hayyah) . (nephesch) . , , . , , , - . , . , - -. , - , , .414 - , . - .415 . .416

  410 . , , PG158, .157D: , . . 411 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 106. 412 Claus Westermann, Genesis 1-11, .207. 413 Kenneth Mathews, Genesis 11: 26, TNAC, .197. 414 D.E. Cowan, From Edem to Babel, .40. 415 , , . 12, PG53, .108: , .

 • 71

  , , . , . - . , .417 . . , .418 . -. - .419 () , . - . , , .420 . , , , , . - .421 . - , . , , . , - . ( + ). , . 422. -

  416 , , PG94, .920: , . . , , PG18, .749B: . 417 , , PG80, . , .121. 418 , , , PG66, . 637: , . 419 , , PG75, .584CD. 420 .. . . 103 [104], 29: , . 12,7: , , . 421 , , PG44, .233CD: , . , . . , , PG94, . 920 . , , PG25, .65. 422 , , PG40, .504-505C: , , , . , .

 • 72

  . .423 . , . 424. , . . - .425 - 426 . -.427 . .428 . 8

  , . J - . , . . - .429 , , , - . . . -430. -. . 431. 432.

  423 , , PG66, .637. 424 . , , PG25, .65. 425 ...65C. 426 42cd, 80b-81c. 427 , , PG53, . 177, . 428 , , PG7, .325. 429 Kenneth A. Mathwes, Genesis 1-11:26, TNAC, . 101. 430 , , . 13, . 108: , - , . , , P.G. 94, . 912D-913A: -, , . ... , .. . 431 . , , , . 85. 432 , , P.G. 87A, . 157C.

 • 73

  . - . . Cowan J, , . J . J . , . . - , . . 433. - . , . . . 434. . 435. . 436. . , 437. 438. , . , - 439. . 440. 433 O.E. Cowan, From Edem to Babel, .40-41 434 J.T. Willis, Genesis, A.C.U., .105. 435 , , . 13, .108: . , .. 436 , , PG87, . 157C: .. 437 , , PG66, .637. 438 , , PG12, . 100. 439 , , PG43, .117. 440 . , , . 85-86: . , . , - , ..

 • 74

  . - . - , , . . . ( ), , . - . . , .441 . - , -. , . , -, .442 , . . - , .443

  . 9

  . . - . Cassuto , . , : ) , ) , . .2,9 . 1,12. - .444

  441 , , PG6, .1092. 442 , , PG94, .916C. 443 . 23,43. 444 U.Cassuto, A commentary on the book of Genesis, .108.

 • 75

  .445 2 , , - . 446 -.447 ) ) , , -. . . , . Mathews , . (.. 3,18. 11,30, 13,12).448 , . (.3,22) , .449 , . - , , . , , , 450. . . . , . () , . , , 451. , . , - 452. - , , .

  445 . J. T. Willis, Genesis, A.C.U., .104. 446 , , PG87, .161A. 447 , , 24, .1089. 448 Kenneth A. Mathews, Genesis, 1-11:26, TNAC, .202. 449 .., .203. 450 , , P.G. 6, . 1089: . ... , .... 451 , , P.G. 80, . , . 124. 452 , , P.G. 94, . 916: , , ....

 • 76

  , -, 453. . , . . . . -, , , , - . . . . -, 454. , - J. J, . . , . - . J , - 455. . , , . - d456. , . 457. , . - , : . - . Cassuto . . , Cunkel Dornseif Gordis. 453 . 3, 22. 454 , , P.G. 6, . 1089D 1093D , , , , 1693D: , , , , .... 455 James K. West, Introduction to the old Tstament, . 86-87. 456 .., . 87. . Westermann (Genesis 1-11, . 213-214). 457 . 2,7: , .

 • 77

  . : ) - - ) - 458. , Dilmanns . . , . (. 3,13 -8,10-11). - 459. . . . - , , 460. 19,8-10 - , - . , -, . . - 461. . 10-14: .

  . . , . . . . . . . , .

  . 10-14 (. 2,4-3,24). 10 ..., Cassuto - - . 10, Cassuto, 6 - . 6, 458 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 111. 459 Kenneth A. Mathews, Genesis 1-11:26, TNAC, . 205 .. 460 .., . 206. 461 Kenneth A. Mathews, Genesis 1-11:26, TNAC, . 206-207.

 • 78

  , . 10, . 462. . (ps). (-n) hreq [i] , (qah) (gah) , . , - (. 2,10-14)463. . , , . . - . , 464. -. (. . 22,1). .

  . 15 , ,

  , . 15, . 8 . , 10-14, 8. . - . Cassuto , , . . - . 7 . , 465. . , 466. . . . , - ,

  462 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 114-115. 463 .., . 116. 464 .., . 117. 465 Claus Westermann, Genesis, . 220. 466 Kenneth A. Mathews, Commentary on the Whole Bible, M.H.C., vol. 1, . 16.

 • 79

  467. . - . , . , , - 468. . 469. , . 470. . - - . , - . - . 471.

  467 , , . 14,2, P.G. 53, . 113. 468 , , , , , . 80-90, . 86 . , . , ... ... .... 469 , , P.G. 6, . 1089D. 470 . 4,13: , . 471 , - , . : .. , , ( , , , ).

 • 80

  . 16-17: .

  , . , .

  . - . (. 17) . - , . , 472. , . - . . , - ( ) - , , - . - . Westermann - - . :

  ) . - .

  () . K. Buddle.

  () , . Cressman: - , - . , - 473. Westermann -, Schmidt Gunkel. , Petersen , ... (. , 26-29)474. () , . () . Westermann Delitsch, Coppens, von Rad. -

  472 , P.G. 85, , , . 49CD. 473 . . Claus Westermann, Genesis, . 243. 474 .., . 243.

 • 81

  . - . 475. - , - . - . . - , . . . (. 3,5: , )476.

  - .

  () , - , . . -. -, - .477

  , .478

  - - .

  .479 , ,

  . . - . , . , - . , , , . , - . - .480 475 Claus Westermann, Genesis 1-11, . 244 .. 476 R. Davidson, Genesis 1-11, TCBC, 4th Edition, . 35. 477 , , . 16, .132-133. , , , . 478 . , , PG94, .913: , , , . 479 , , PG85, , .92C: , -, , . 480 , , 6,2, PG54, .606.

 • 82

  , - , , , -.481

  - , , . -.482

  - . , , .

  , . -.483

  . , -.484

  , , , . -, . . , -, , , - .

  , .

  . , . , . , , .485

  . Cassuto . ()

  , () , , () , - , () - , , ()

  481 .., . 607: , , , , , , . 482 , , PG94, . 913: . , , . , , . , .916D-917. 483 , , PG6, .1092: , . . , . 484 , , , 38,1., 6,1 PG7, 1105-1137. 485 .5,5.

 • 83

  , -. , , .486

  , -.

  : ( ) , , . -, , - .487 Westermann , .488

  . , () . - . () , - .

  , , , .

  , - , .489

  , . , .490

  - , , . , 491 - 492

  , , . , , - .

  . .493 ,

  . - . : ()

  486 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, .125. 487 .., . 125. 488 Claus Westermann, Genesis I-II, A commentary, .225. 489 , , .16,5, PG53, .132. 490 , , PG94, .1569. 491 , , 2,27, PG6, .1093C: ; . ; . . , . 492 , , PG40, .513: , . . . , , . .. 493 . 5,21: , , .

 • 84

  () -.

  . . , - . .494

  . 18: . . .

  18-25 -

  .

  , -

  : . - . . - , .495

  - . , , - , , . . - .496

  - . - . -.497

  494 , , , PG150, .1157-1160: , . . , , : . 495 C.T. Francisco, Genesis, TBBC, .128. 496 J.T. Willis, Genesis, A.C.U., .110. 497 R. Davidson, Genesis, 1-11, TCBC, .37.

 • 85

  , .498

  H -

  Westermann . , . . , , . Westermann - (.2,4, 25). . - , - .499

  . , . .

  Westermann . : . . , .500

  . , , : .501

  . .

  - . - . - . . .502

  498 J.B.Coffman, Commentary on Genesis, .54. 499 Claus Westermann, Genesis 1-11, A commentary, .226. 500 Claus Westermann, Genesis 1-11, A commentary, .227. 501 , , . 14,4, .116. 502 . , , PG30, .33: , , . . , . 60..

 • 86

  (.19-20) -

  , . . , .

  . - , .

  O . . , (isha) ish (), . - - , , .503

  . Westermann - , . - . - . - .

  J . , .504

  O .505

  , , - . -, - , , . .506

  , . , , .507 503 B. Jacob, The First book of the Bible, Genesis, .20. 504 Claus Westermann, Genesis 1-11, .228-229. 505 , , PG56, .481. 506 , , PG54, .606. 507 , , .87.

 • 87

  . 21: .

  (.7) (.19) , -

  () . . , , .

  (. 1,27) (bara) (asah) (). .508

  : . , , . . - (tavdemah), .

  () , , - , .509

  . . - . , , - . ( ), .510

  Cassuto . - . - . . (.23) : .511

  , . . , , .512

  .

  508 J.T.Willis, Genesis, .112-113. 509 .. Keil-Delitzsch, The First book of Moses, .88-89. 510 J.B. Coffman, Commentary on Genesis, .55. 511 U. Cassuto, A Commentary on the book of Genesis, . 134. 512 .., .134.

 • 88

  , / . - .513

  .514

  . . -

  ( ), , , -.515

  .22: ,

  . .

  () .

  , - . - .516

  . .

  . 23: .

  . , . . -

  . . - .517

  , (ishshah)= (ish) =. , .518

  Westermann , , . Wes-termann (.20). ,

  513 /, , PG85, .1636. 514 , , , , PG85, .48C. 515 , , PG56, .483. 516 . , , PG80, ., . 165: . , , -, . . /, , PG85, .1636. 517 B. Jacob, The first book of the Bible, Genesis, .21. 518 D. Cowan, From Eden to Babel, .49.

 • 89

  - . -, .519

  - . , . , , , - , , . , , - , , . , .520

  ( ) , , . .521

  , , . . .522

  , - . . , , . . , - . . . .523

  . 24:

  -.

  Cassuto ,

  . , , . Cassuto , , , , , . , , .524

  ,

  519 Claus Westermann, Genesis 1-11, A commentary, . 231. 520 , , .6, .606. 521 , , PG33, .345. 522 , , , .21. 523 , , 8, . 89-90. . , . 524 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 137. . R. Davidson,Genesis 1-11, TCBC, . 38.

 • 90

  , . . -.525

  . . . . : . , . , -.526

  . 25: , , .

  25 -

  . - (. .3,7). , .527

  -. 528. - . -, , , .529

  525 , , , , ., .90. 526 .5,22-23. 527 . . J. Skinner, A critical and exegetical commentary on Genesis, sel. 70-71. 528 , , PG53, .123: . 529 , , PG94, . 916.

 • 91

  . 3,1-24. .2,25 -

  . , . -, 2,25 .

  O Westermann , . 2 . , , .530

  3 . 3: (1-7) (. 11-19).

  (J) Westermann, , .531

  Westermann, - J , , , ... - , -. , , -. , J -, , - , , .532

  1-6, . . , . - , , . () .533

  530 Claus Westermann, Genesis 1-11, A commentary, . 190-191. 531 .. .195. 532 Claus Westermann, Genesis 1-11, A commentary, . 197. 533 John T. Wills, ACU,.117.

 • 92

  . 1. , . . ;.

  , 7. , . .1-7, .

  (nhs), . - (nhs)= . 21, 7-9, . 8,15, . 23.32 .. (nhs) (nehset)=, . , , . 21,9 ((nhs nehset). (nhs), (nehset) , .534

  , - () () .

  . (rm) (rumm) =, - (. 2,25-3,1).

  - , - .535

  . - .536

  , . , , . .537

  O (rum) , , , . - . , , .538

  , . , . , .539

  . - () - () .

  534 V.P. Hamilton, TNCOT, The book of Genesis 1-17, . 187. 535 P. Ellis, The men and the message of the Old Testament, .10. 536 H. Seebass, Genesis, Urgeshichte (1,1-11,26), New Kirchener, .120. 537 J. Skinner, A critical and exegetical commentary on Genesis, .71. 538 , , PG33, .1566CD. 539 , , PG80, . , .128D: , . . , .

 • 93

  , , () () . () . . 3,15 . , . , , .540

  , . , . . . / -. -.541

  . - .542

  .543 To , . .

  : , , , .544

  - (), . Hamilton .

  2,3 5. - . , .545

  , .546

  . 547. . , . , - . Cassuto, , - . 540 Claus Westermann, Genesis 1-11, A commentary, . 237. . Th. C. Vriezen, An Outline of old Testament. Theology, .103.. 541 /, , PG85, .1636C: , . 542 , . ., PG85, .53C: . , . 15.12,9. 543 . , , PG80, ., .129. 544 V.P. Hamilton, The book of Genesis. Chapters 1-17, .188. 545 .., . 188. 546 , , PG53, .127. 547 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 142.

 • 94

  . 2-3 . -

  , , , , , , .

  , . . , (. 1), . 3, (. 3). . . . , 548. , . , , - 549. , , (. ) 550. , 551. - . - , . , - 552.

  . 4 . . . . - : . 553. .

  548 C.H. Mackintosch, , . , . 28. 549 , , PG 80, . , . 129 . 550 , , PG 33, 1566D-1567A, . 129. 551 , , PG 56, . 486: , , . 552 , , . 90: , ... , . , . 553 Odil Steck, Die Paradieserzhlung, Biblischen Studien, . 104.

 • 95

  , , , - , 554. - , - . , , -555. , , -556. . 5 , , ,

  , , . , . - , . Skinner , . 557. . (-) , . . - . -, . 558. , . . . 559. -. . - . , 560. . 6

  , ,

  554 , , , PG 85, . 56C. 555 V.P. Hamilton, Genesis, Chapters 1-17, . 190. 556 . 5,12-13. 557 J. Skinner, A critical and exegetical commentary on Genesis, . 75. 558 , , PG 80, . , . 129BC. 559 , , PG 85, . 57. 560 , , PG 87A, . 487.

 • 96

  . . . - 561. , . Westermann . - , 562. , . , -, , , - . , 563. . -. , , - . . - 564. . . . 565. O Hamilton , - . 7. - (malus) () malurn ()566.

  . . 567. . - , - . - , -, . . 7 ,

  . () - () () . .

  561 , , . 16,3, . 129: - .... 562 Claus Westermann, Genesis 1-11, A commentary, . 249. 563 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 147. 564 , , PG 87A, st. 189B. 565 , , . , . 600. 566 V.P. Hamilton, The book of Genesis, Chpapters 1-17, . 191. 567 . , , PG 94, . 924.

 • 97

  . Westermann - () - . () , () () Procksch , , -568. : - 569. . . . , . amilton . arrurim - errurim 570. . . , - . . 571. . . . . . - 572. . . . . . , 573. . - . , (). , , -

  568 Claus Westermann, Genesis 1-11, A commentary, . 250. 569 , , PG 7, . 963. 570 V.P. Hamilton, The book of Genesis, Chapters 1-17, . 191. 571 , , PG 33, . 1568 BC. 572 , , PG 66, . 640 . . , , , 25, PG 6, . 1092. . , , 3, PG 25, . 141. 573 , , , , . 91.

 • 98

  . , , -, 574. / - . , . , - 575. , - , . . 8

  ,

  8 , - . - . , 576. , . . - 577. , , - , , . . Cassuto - , (. 9) . . . . 5, 24 . 14,6 . 11,13 578. A . - . . - . - , . 6 , . . . . . , . : , . 579.

  574 J.T. Willis Genesis, . 123-124. 575 /, , PG 85, . 1637 C. 576 J.B. Coffman, Commentary on Genesis, J.B.CC, . 65. 577 . J.H. Sailhamer, T.E.B.C., . 52. B. Jacob, The First book of the bible, Genesis, . 26. 578 U. Cassuto, A commentary on the book of Genesis, . 151-152. 579 , , PG 56, . 490-491.

 • 99

  o . . 580. , - . - . , . - 581. . 9 ; . , , . , . - , . -582. Hamilton , . , . 583. , . . . - , . -584. - . 585. - . . :