ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ...

of 65 /65
ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Εφαρμογών Γραφείο Διασύνδεσης-Εξυπηρέτησης Φοιτητών & Νέων Αποφοίτων Στατιστική Ανάλυση: Κομνηνέλλη Φωτεινή, Απόφοιτος ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ. Σταύρου Ελισσαίος, Απόφοιτος ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ. Φουσκάκης Δημήτρης, Λέκτορας ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ.

Embed Size (px)

Transcript of ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ...

Page 1: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

ΈΡΕΥΝΑ

ΓΙΑ

ΤΟΥΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ

ΣΕΜΦΕ

Εθνικό

Μετσόβιο

ΠολυτεχνείοΣχολή

Εφαρμοσμένων

Μαθηματικών

και

Φυσικών

Εφαρμογών

Γραφείο

Διασύνδεσης-Εξυπηρέτησης

Φοιτητών

& Νέων

Αποφοίτων

Στατιστική

Ανάλυση:Κομνηνέλλη

Φωτεινή, Απόφοιτος

ΣΕΜΦΕ

ΕΜΠ.

Σταύρου

Ελισσαίος, Απόφοιτος

ΣΕΜΦΕ

ΕΜΠ.Φουσκάκης

Δημήτρης, Λέκτορας

ΣΕΜΦΕ

ΕΜΠ.

Page 2: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Συγκρότηση

του

ΔείγματοςΗ υλοποιηθείσα έρευνα είναι απογραφική και αφορά όλους τουςαποφοίτους της ΣΕΜΦΕ που απέκτησαν δίπλωμα την περίοδο 2004-2006 (330 απόφοιτοι).Η έρευνα διεξήχθη το Νοέμβριο του 2007. Ο βαθμός απόκρισης ήταν66% (από τους 330 απόφοιτους με τους οποίους οι συνεντευκτέςπροσπάθησαν να επικοινωνήσουν απάντησαν οι 218). Ο βασικός λόγος που ορισμένοι από τους αποφοίτους δεν συμμετείχαντελικά στην έρευνα είναι ότι στάθηκε αδύνατο να ευρεθούν. Ελάχιστοιήταν οι απόφοιτοι που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα(2.4%). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεφωνικήςσυνέντευξης, για τους απόφοιτους που βρίσκονταν στην Ελλάδα, ενώγια τους αποφοίτους που βρίσκονται στο εξωτερικό το ερωτηματολόγιοστάλθηκε ηλεκτρονικά. Οι συνεντευκτές ήταν φοιτητές/φοιτήτριες ήτελειόφοιτοι του ΕΜΠ.Για τους 58 απόφοιτους (17.6%) που βρίσκονταν στο εξωτερικό, ευρέθησαν 37 διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στηνηλεκτρονική αποστολή των ερωτηματολογίων απάντησαν οι 12 (βαθμόςαπόκρισης 32.4%).

Page 3: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Ενότητες

Ερωτηματολογίου

Γενικά ΣτοιχείαΣτοιχεία ΣπουδώνΗ σημερινή Κατάσταση της ΑπασχόλησηςΑντιλήψεις και Στάσεις

Page 4: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Γενικά

ΣτοιχείαΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

22

6579

39

13

0

20

40

60

80

100

24 25 26 27 28

ΗΛΙΚΙΑ

ΣΥΧΝ

ΟΤΗΤΑ

ΦΥΛΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

119

99

0

20

40

60

80

100

120

140

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΦΥΛΟ

ΣΥΧΝ

ΟΤΗ

ΤΑ

Page 5: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Γενικά

Στοιχεία

ΑΘΗΝΑ Η΄ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

148

70

0

50

100

150

200

ΝΑΙ ΌΧΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

181

729

0

50

100

150

200

ΑΘΗΝΑ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΠΑΤΡΑ

ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ

ΠΟΛΗ

ΣΥΧΝ

ΟΤΗ

ΤΑ

ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ

12098

0

50

100

150

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΧΝ

ΟΤΗ

ΤΑ

Page 6: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Γενικά

ΣτοιχείαΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΕΡΑ - ΜΗΤΕΡΑΣ

7,35%

38,99%

13,33%

27,50%

12,83%

0%

38,99%

0,46%

11,47%

6,88%

2,75%

39,45%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Μεταπτυχιακόςτίτλος ή

Διδακτορικό

ΠτυχίοΑνωτάτωνΣχολών

Πτυχίο ΑνώτερηςΤεχν. Επαγ.Εκπαίδευσης

ΑπολυτήριοΜέσης

Εκπαίδευσης

ΑπολυτήριοΔημοτικού

Δεν πήγεκαθόλου σχολείο

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΤΕΡΑΣ

ΜΗΤΕΡΑΠοσοστό

Page 7: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Γενικά

ΣτοιχείαΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΤΕΡΑ - ΜΗΤΕΡΑΣ

42,66%

21,10%23,85%

9,63%

0,46% 0% 2,29%

10,09%

19,72%

0,92%

9,17% 9,17%

15,60%

35,32%

0,00%5,00%

10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%

ΔΗΜΟ

ΣΙΟΣ Υ

ΠΑΛΛ

ΗΛΟΣ

ΙΔΙΩΤ

ΙΚΟΣ Υ

ΠΑΛΛ

ΗΛΟΣ

ΕΛΕΥ

ΘΕΡΟ

Σ ΕΠΑ

ΓΓΕΛ

ΜΑΤΙΑ

ΣΣΥ

ΝΤΑΞ

ΙΟΥΧ

ΟΣ

ΑΝΕΡ

ΓΟΣ

ΑΝΕΝ

ΕΡΓΟ

Σ

ΔΕΝ

ΞΕΡΩ

- ΔΕΝ

ΑΠΑ

ΝΤΩ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΠΑΤΕΡΑΣ

ΜΗΤΕΡΑ

Ποσοστό

Page 8: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

Σπουδών

Επιλογή Κατεύθυνσης σπουδών

60%

40%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

1Κατεύθ. Μαθηματικών Κατεύθ. Φυσικών

Page 9: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

ΣπουδώνΈτος εισαγωγής – Συχνότητες (%)

Μαθηματικοί Φυσικοί Συνολικά 1999 68 (60,2%) 45 (39,8%) 113 (51,8%) 2000 53 (60,9%) 34 (39,1%) 87 (39,9%) 2001 10 (55,5%) 8 (44,5%) 18 (8,3%)

Σύνολο 131 (60%) 87 (40%) 218 (100,0%)

Απόφοιτοι ανά έτος εισαγωγής

0

20

40

60

80

100

120

1999 2000 2001

113

87

18

Page 10: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

Σπουδών

Διάρκεια φοίτησης (μήνες) - Διάμεσος (ενδοτετ/κό εύρος) Μαθηματικοί 62 (12) Φυσικοί 66 (11,5) Συνολικά 65 (12)

P – VALUE (Mann – Whitney) 0.12

Βαθμός Πτυχίου - Διάμεσος (ενδοτετ/κό εύρος) Μαθηματικοί 7,42 (0,72) Φυσικοί 7,16 (0,63) Συνολικά 7,31 (0,68)

P – VALUE (Mann-Whitney) 0.002 *

Page 11: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

ΣπουδώνΡοές κατεύθυνσης Εφ. Μαθηματικών

Ανάλυση Στατιστική Πληροφορική Μηχανική Ανάλυση - 15 (11,5%) 4 (3,1%) 6 (4,6%) Στατιστική - - 74 (56,9%) 28 (21,5%)

Πληροφορική - - - 3 (2,3%) Μηχανική - - - - Σύνολο 25 (19,2%) 117 (90%) 81 (62,3%) 37 (28,5%)

Επιλογές Ροών κατεύθυνσης Εφ .Μαθηματικών

11,5%

3,1% 4,6%

56,9%

21,5%

2,3%0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

1. Ανάλυση-Στατιστική

2. Ανάλυση-Πληροφορική

3. Ανάλυση-Μηχανική

4. Στατιστική-Πληροφορική

5. Στατιστική-Μηχανική

6. Πληροφορική-Μηχανική

Page 12: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

Σπουδών

Ροές κατεύθυνσης Εφ. Φυσικής

Υπολ.& Θεωρ. Φυσ.

Πυρηνική Φυσική

Οπτοηλ/κή & Λέιζερ

Φυσική Υλικών

Μηχανική Υλικών

Υπολ.& Θεωρ. Φυσ. - 4 (4,7%) 2 (2,3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) Πυρηνική Φυσική - - 26 (30,2%) 3 (3,5%) 0 (0.0%) Οπτοηλ/κή & Λέιζερ - - - 42 (48,8%) 3 (3,5%) Φυσική Υλικών - - - - 6 (7%) Μηχανική Υλικών - - - - -

Σύνολο 6 (7%) 33 (38,4%) 73 (84,9%) 51 (59,3%) 9 (10,5%)

Page 13: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

ΣπουδώνΕπιλογές Ροών κατεύθυνσης Εφ.Φυσικής

4,7%2,3%

0,0% 0,0%

30,2%

3,5%0,0%

48,8%

3,5%7,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1.Υπολ.& Θεωρ. Φυς.- Πυρην .

2.Υπολ.& Θεωρ. Φυς.- Λέιζερ

3.Υπολ.& Θεωρ. Φυς.- Φυσ. Υλικ.

4.Υπολ.& Θεωρ. Φυς.- Μηχαν.Υλικ.

5.Πυρηνική - Οπτοηλ/κή & Λέιζερ

6.Πυρηνική - Φυσική Υλικών

7.Πυρηνική - Μηχανική Υλικών

8.Οπτοηλ/κή & Λέιζερ- Φυσ. Υλικ.

9.Οπτοηλ/κή & Λέιζερ- Μηχαν.Υλικ.

10.Φυσική Υλικ.- Μηχανική Υλικών

Page 14: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

Σπουδών

Βαθμός πτυχίου και Ροές κατεύθυνσης Εφ. Μαθηματικών

Συνδυασμοί Ροών Βαθμός

(διάμεσος - ενδοτετ/κό εύρος) # Παρατηρήσεων 1. Ανάλυση- Στατιστική 7,83 (0,78) 15 2. Ανάλυση- Πληροφορική 8,36 (1,54) 4 3. Ανάλυση- Μηχανική 7,94 (1,71) 6 4. Στατιστική- Πληροφορική 7,42 (0,59) 74 5. Στατιστική- Μηχανική 7,30 (0,48) 28 6. Πληροφορική- Μηχανική 6,80 (1,19) 3

Σύνολο 7,42 (0,72) 130

Page 15: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

Σπουδών

Βαθμός πτυχίου και Ροές κατεύθυνσης Εφ. Φυσικής

Συνδυασμοί Ροών Βαθμός

(διάμεσος - ενδοτετ/κό εύρος) # Παρατηρήσεων1. Υπολ.& Θεωρ. Φυς.- Πυρηνική 7,84 (1,17) 4 2. Υπολ.& Θεωρ. Φυς.- Οπτοηλ/κή & Λέιζερ 6,82 (0,23) 2 3. Υπολ.& Θεωρ. Φυς.- Φυσική Υλικών - 0 4. Υπολ.& Θεωρ. Φυς.- Μηχανική Υλικ. - 0 5. Πυρηνική - Οπτοηλ/κή & Λέιζερ 7,18 (0,60) 26 6. Πυρηνική - Φυσική Υλικών 6,78 (0,24) 3 7. Πυρηνική - Μηχανική Υλικών - 0 8. Οπτοηλ/κή & Λέιζερ- Φυσική Υλικών 7,20 (0,60) 42 9. Οπτοηλ/κή & Λέιζερ- Μηχανική Υλικ. 6,85 (0,36) 3 10. Φυσική Υλικ.- Μηχανική Υλικών 7,18 (0,50) 6

Σύνολο 7,42 (0,72) 86

Page 16: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

ΣπουδώνΣειρά προτίμησης στο μηχανογραφικό και Έτος εισαγωγής

Σειρά Εισαχθέντες το 1999 Εισαχθέντες μετά το 1999 1η 35 (33,98%) 32 (30,76%) 2η 28 (27,18%) 21 (20,19%) 3η 9 (8,74%) 12 (11,54%) 4η 10 (9,71%) 11 (10,57%)

5η-10η 18 (17,48%) 19 (18,27%) 11η-25η 3 (2,91%) 9 (8,67%) Σύνολο 103 (100%) 104 (100%)

Ενδιαφέρον ως προς το αντικείμενο κατά την εισαγωγή στη ΣΕΜΦΕ

0,0%

3,1%

29,8

% 32,8

%

29,8

%

4,6%

0,0%

2,3%

32,2

% 35,6

%

26,4

%

3,4%

0,0%

2,8%

30,7

% 33,9

%

28,4

%

4,1%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

1.Καθόλου 2.Λίγο 3.Αρκετά 4.Πολύ 5.Πάραπολύ

6.Δεν τογνώριζα

Μαθηματικοί

Φυσικοί

Σύνολο

Page 17: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

ΣπουδώνΕνδιαφέρον ως προς το αντικείμενο κατά τη διάρκεια των

σπουδών

0,0%

6,1%

28,2

%

43,5

%

21,4

%

0,8%1,1%

6,9%

32,2

%

0,0%0,5%

6,4%

30,7

%

0,5%

25,3

%

34,5

%

22,9

%

39,0

%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1.Καθόλου 2.Λίγο 3.Αρκετά 4.Πολύ 5.Πάραπολύ

6.Δεναπαντώ

ΜαθηματικοίΦυσικοί

Σύνολο

Ενδιαφέρον ως προς το αντικείμενο κατά τη διάρκεια των σπουδών

Μαθηματικοί Φυσικοί Σύνολο P – VALUE

(Mann – Whitney) Μέση τιμή (τυπική απόκλιση) 3,81 (0,85) 3,74 (0,96) 3,78 (0,89) 0.60

Eργασία

κατά

τη

διάρκεια

των

σπουδώνσε

αντικείμενο

σχετικό

με

τις

σπουδες

Αριθμός

αποφοίτων Ποσοστό

αποφοίτων

1. Ναι 68 31,2%

2. Όχι 150 68,8%

Σύνολο 218 100,0%

Page 18: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

ΣπουδώνΔιάρκεια φοίτησης (μήνες) - Διάμεσος (ενδοτετ/κό εύρος)

Εργασία κατά την Διάρκεια Σπουδών 69 (13)

Όχι Εργασία κατά την Διάρκεια Σπουδών 65 (12)

Συνολικά 65 (12) P – VALUE

(Mann – Whitney) 0.28 Βαθμός Πτυχίου - Διάμεσος (ενδοτετ/κό εύρος)

Εργασία κατά την Διάρκεια Σπουδών 7,33 (0,77)

Όχι Εργασία κατά την Διάρκεια Σπουδών 7,31 (0,62)

Συνολικά 7,31 (0,68) P – VALUE

(Mann-Whitney) 0.96

Page 19: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

Σπουδών

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών

45,4% 34,4%

20,2%

1. Ναι2. Όχι3. Σε εξέλιξη

Χώρα παρακολούθησης Μεταπτυχιακού προγράμματος

84,0%

9,4%

0,9% 5,7

%

85,3%

5,9%

1,5% 7,4%

0,0%

10,0%20,0%30,0%

40,0%

50,0%

60,0%70,0%80,0%

90,0%

1. Ελλάδα 2. ΗνωμένοΒασίλειο

3. ΗΠΑ -Καναδάς

4. Υπόλ. ΔυτικήΕυρώπη

Μαθηματικοί

Φυσικοί

Page 20: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

Σπουδών

Αντικείμενο Μεταπτυχιακών Σπουδών αποφοίτων Εφ. Μαθηματικών

4,7%11,3% 8,5% 9,4%

41,5%

20,8%

3,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1. Ανάλυση

2. Στατιστική

3. Πληροφορική4. Μηχανική

5. Εφαρμοσμένα Μαθ/κά & Πρ...

6. Οικονομία & Διοίκηση7. Άλλο

Page 21: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

ΣπουδώνΑντικείμενο Μεταπτυχιακών Σπουδών αποφοίτων Εφ. Φυσικής

10,3%

45,6%

7,4%2,9%

19,1%14,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1. Θεωρητική Φυσική2. Εφαρμοσμένη Φυσική3. Μηχανική

4. Επιστήμη Υλικών5. Δίκτυα & Τηλεπικοινωνίες6. Άλλο

Στην

κατηγορία

«Εφαρμοσμένη

Φυσική»

έχουν

συμπεριληφθεί

αντικείμενα

όπως

:

Ιατρική

Φυσική, Βιοφυσική, Φυσική

και

Τεχνολογικές

Εφαρμογές, Μικροσυστήματα

και

Νανοδιατάξεις, Νανοτεχνολογία, Οπτική, Ακουστική, Μικροηλεκτρονική…

Στην

κατηγορία

«Μηχανική» (των

Φυσικών) έχουν

συμπεριληφθεί

αντικείμενα

όπως

:

Εφαρμοσμένη

Μηχανική, Υπολογιστική

Μηχανική, Νανομηχανική…

Page 22: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

Σπουδών

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και Ροές κατεύθυνσης Εφ. Μαθηματικών Συνδυασμοί Ροών Ναι Όχι Σε εξέλιξη Σύνολο 1. Ανάλυση- Στατιστική 6 (40,0%) 3 (20,0%) 6 (40,0%) 15 (11,5%) 2. Ανάλυση- Πληροφορική 1 (25,0%) 2 (50,0%) 1 (25,0%) 4 (3,1%) 3. Ανάλυση- Μηχανική 2 (33,3%) 1 (16,7%) 3 (50,0%) 6 (4,6%) 4. Στατιστική- Πληροφορική 28 (37,8%) 12 (16,2%) 34 (45,9%) 74 (56,9%) 5. Στατιστική- Μηχανική 8 (28,6%) 6 (21,4%) 14 (50,0%) 28 (21,5%) 6. Πληροφορική- Μηχανική 1 (33,3%) 1 (33,3%) 1 (33,3%) 3 (2,4%) Σύνολο 46 (35,4%) 25 (19,2%) 59 (45,4%) 130 (100,0%)

Page 23: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

Σπουδών

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και Ροές κατεύθυνσης Εφ. Φυσικής Συνδυασμοί Ροών Ναι Όχι Σε εξέλιξη Σύνολο 1.Υπολ.& Θεωρ. Φυσ.- Πυρην. 2 (50,0%) 1 (25,0%) 1 (25,0%) 4 (4,6%) 2.Υπολ.& Θεωρ. Φυσ.- Λέιζερ 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (100,0%) 2 (2,3%) 3.Υπολ.& Θεωρ. Φυσ.- Φυσ. Υλικ. 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4.Υπολ.& Θεωρ. Φυσ.- Μηχαν.Υλικ. 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0.0%) 5.Πυρηνική - Οπτοηλ/κή & Λέιζερ 6 (23,1%) 6 (23,1%) 14 (53,8%) 26 (30,2%) 6.Πυρηνική - Φυσική Υλικών 0 (0,0%) 2 (66,7%) 1 (33,3%) 3 (3,5%) 7.Πυρηνική - Μηχανική Υλικών 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 8.Οπτοηλ/κή & Λέιζερ- Φυσ. Υλικ. 17 (40,5%) 6 (14,3%) 19 (45,2%) 42 (48,8%) 9.Οπτοηλ/κή & Λέιζερ- Μηχαν.Υλικ. 1 (33,3%) 2 (66,7%) 0 (0,0%) 3 (3,5%) 10.Φυσική Υλικ.- Μηχανική Υλικών 2 (33,3%) 2 (33,3%) 2 (33,3%) 6 (7,1%) Σύνολο 28 (11.6%) 19 (22,1%) 39 (66.3%) 86 (100,0%)

Page 24: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

Σπουδών

Χώρα εκπόνησης Διδακτορικής διατριβής 83

,3%

8,3%

8,3%

0,0%

71,4%

7,1%

7,1% 14

,3%

0,0%

10,0% 20,0%

30,0%

40,0% 50,0%

60,0%

70,0% 80,0%

90,0%

1. Ελλάδα 2. ΗνωμένοΒασίλειο

3. ΗΠΑ -Καναδάς

4. Υπόλ. ΔυτικήΕυρώπη

Μαθηματικοί Φυσικοί

Διδακτορική Διατριβή

23,9% 0,0%

76,1%

1. Ναι

2. Όχι

3. Σε εξέλιξη

Page 25: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

Σπουδών

Διδακτορικό δίπλωμα και Ροές κατεύθυνσης Εφ. Μαθηματικών Συνδυασμοί Ροών Ναι Όχι Σε εξέλιξη Σύνολο 1. Ανάλυση- Στατιστική 0 (0,0%) 12 (80,0%) 3 (20,0%) 15 (11,5%) 2. Ανάλυση- Πληροφορική 0 (0,0%) 4 (100,0%) 0 (0,0%) 4 (3,1%) 3. Ανάλυση- Μηχανική 0 (0,0%) 4 (66,7%) 2 (33,3%) 6 (4,6%) 4. Στατιστική- Πληροφορική 0 (0,0%) 59 (79,7%) 15 (20,3%) 74 (56,9%) 5. Στατιστική- Μηχανική 0 (0,0%) 24 (85,7%) 4 (14,3%) 28 (21,5%) 6. Πληροφορική- Μηχανική 0 (0,0%) 3 (100,0%) 0 (0,0%) 3 (2,4%) Σύνολο 0 (0,0%) 106 (81,5%) 24 (18,5%) 130 (100,0%)

Page 26: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

Σπουδών

Διδακτορικό δίπλωμα και Ροές κατεύθυνσης Εφ. Φυσικής Συνδυασμοί Ροών Ναι Όχι Σε εξέλιξη Σύνολο 1.Υπολ.& Θεωρ. Φυς.- Πυρην. 0 (0,0%) 2 (50,0%) 2 (50,0%) 4 (4,6%) 2.Υπολ.& Θεωρ. Φυς.- Λέιζερ 0 (0,0%) 2 (100,0%) 0 (0,0%) 2 (2,3%) 3.Υπολ.& Θεωρ. Φυς.- Φυσ. Υλικ. 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4.Υπολ.& Θεωρ. Φυς.- Μηχαν.Υλικ. 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 5.Πυρηνική - Οπτοηλ/κή & Λέιζερ 0 (0,0%) 18 (69,2%) 8 (30,8%) 26 (30,2%) 6.Πυρηνική - Φυσική Υλικών 0 (0,0%) 3 (100,0%) 0 (0,0%) 3 (3,5%) 7.Πυρηνική - Μηχανική Υλικών 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 8.Οπτοηλ/κή & Λέιζερ- Φυσ. Υλικ. 0 (0,0%) 31 (73,8%) 11 (26,2%) 42 (48,8%) 9.Οπτοηλ/κή & Λέιζερ- Μηχαν.Υλικ. 0 (0,0%) 1 (33,3%) 2 (66,7%) 3 (3,5%) 10.Φυσική Υλικ.- Μηχανική Υλικών 0 (0,0%) 2 (33,3%) 4 (66,7%) 6 (7,1%) Σύνολο 0 (0,0%) 59 (68.6%) 27 (31,4%) 86 (100,0%)

Page 27: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Στοιχεία

Σπουδών

Πρωτεύον κίνητρο για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών

51,9

%

13,9

% 25,9

%

6,5%

1,9%

62,7

%

21,3

%

8,0%

6,7%

1,3%

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%

1.Επιστημονικό ενδιαφέρον

2.Εύρεση εργασίας

3.Καλύτερη σταδιοδρομία

4.Έλλειψη επαγγελ.

δι...

5.Άλλος

λόγος

Μαθηματικοί

Φυσικοί

Page 28: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Η

σημερινή

Κατάσταση

της Απασχόλησης

Επαγγελματική κατάσταση των αποφοίτων

55,7

%

9,2%

35,1

%

8,1%

46,5

%51,6

%

8,8%

39,6

%45,3

%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Εργαζόμενος Άνεργος Μη ενεργός

Μαθηματικοί

Φυσικοί

Σύνολο Αποφοίτων

Page 29: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Η

σημερινή

Κατάσταση

της Απασχόλησης

Διάρκεια

της

ανεργίας

(σε

μήνες)

Μήνες Αριθμός

αποφοίτων Ποσοστό

αποφοίτων

1-3 11 57,9%

4-12 5 26,3%

≥12 3 15,8%

Σύνολο 19 100,0%

Πρωτεύων

λόγος

ανεργίας

Λόγος Μαθηματικοί Φυσικοί Σύνολο

1.Ανεπάρκεια

αντίστοιχων

θέσεων 3 (25,0%) 1 (14,3%) 4 (21,1%)

2.Άγνοια

εργοδοτών

για

τη

ΣΕΜΦΕ 3 (25,0%) 2 (28,6%) 5 (26,3%)

3.Έλλειψη

εμπειρίας 2 (16,7%) 1 (14,3%) 3 (15,8%)

4.Άλλος

λόγος 4 (33,3%) 3 (42,9%) 7 (36,8%)

Σύνολο 12 (63,1%) 7 (36,9%) 19 (100,0%)

Page 30: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Η

σημερινή

Κατάσταση

της Απασχόλησης

Κύριος τρόπος αναζήτησης εργασίας Τρόπος Σύνολο αποφοίτων

1. Οικογενειακές γνωριμίες/ φίλοι 7 (36,8%) 2. Συστάσεις καθηγητών 1 (5,3%) 3. Διαγωνισμοί 3 (15,8%) 4. Αγγελίες (τύπος και διαδίκτυο) 8 (42,1%) 5. Άλλο 0 (0,0%) Σύνολο 19 (100,0%)

Αναζήτηση

εργασίας

κατά

τον

τελευταίο

μήνα

Αριθμός

αποφοίτων Ποσοστό

αποφοίτων

1. Ναι 11 57,9%

2. Όχι 8 42,1%

Σύνολο 19 100,0%

Page 31: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Η

σημερινή

Κατάσταση

της Απασχόλησης

Νομική

μορφή

της

εργοδότριας

επιχείρησης

Μαθηματικοί Φυσικοί Σύνολο

1. Δημόσια

υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., Τοπική

αυτοδιοίκηση 7 (9,6%) 6 (15,4%) 13 (11,6%)

2. Δημόσια

επιχείρηση 3 (4,1%) 7 (17,9%) 10 (8,9%)

3. Ιδιωτική

επιχείρηση

Ανώνυμος

Εταιρία 37 (50,7%) 8 (20,5%) 45 (40,2%)

4. Ιδιωτική

επιχείρηση

Προσωπική

(Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) 10 (13,7%) 5 (12,8%) 15 (13,4%)

5. Ιδιωτική

επιχείρηση

Ατομική 6 (8,2%) 5 (12,8%) 11 (9,8%)

6. Άλλο 10 (13,7%) 8 (20,5%) 18 (16,1%)

Σύνολο 73 (65,2%) 39 (34,8%) 112 (100,0%)

Λόγοι

μη

ενεργοποίησης

Λόγοι Αριθμός

αποφοίτων Ποσοστό

αποφοίτων

1. Στρατιωτική

θητεία 21 23,1%

2. Οικογενειακές

υποχρεώσεις 0 0,0%

3. Μεταπτυχιακές

σπουδές 65 71,4%

4. Άλλος

λόγος 5 5,5%

Page 32: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Κλάδος απασχόλησης των αποφοίτων

0,0%

0,0%

1,4%

1,4%

5,5%

28,8%

2,7%

12,3%

4,1%

20,5%

2,7%

6,8%

1,4%

4,1%

8,2%

0,0%

2,6%

7,7%

0,0%

10,3%

2,6%

7,7%

7,7%

2,6%

17,9%

5,1%

25,6%

0,0%

7,7%

2,6%

0,0%

0,9%

3,6%

0,9%

7,1%

19,6%

4,5%

10,7%

3,6%

19,6%

3,6%

13,4%

0,9%

5,4%

6,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

1.Πρωτογενής τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, ορυχεία,λατομεία)

2.Μεταποίηση

3.Ηλεκτρισμός, φωταέριο, ύδρευση

4.Κατασκευές

5.Εμπόριο, μεταφορές, αποθηκεύσεις

6.Τράπεζες, ασφάλειες

7.Επικοινωνίες

8.Πληροφορική

9.Λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τρίτους

10.Ιδιωτική εκπαίδευση, Φροντιστήρια

11.Λοιπές υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα

12.Ερευνητικά Ιδρύματα - Κέντρα

13.Δημόσια εκπαίδευση

14.Δημόσια διοίκηση και λοιπές υπηρεσίες του ευρύτερουΔημόσιου Τομέα

15.Άλλο

Μαθηματικοί

Φυσικοί

Σύνολο αποφοίτων

Page 33: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Η

σημερινή

Κατάσταση

της Απασχόλησης

Σχέσεις εργασίας των απασχολούμενων αποφοίτων

11,0%

1,4%

8,2%

68,5%

11,0%

0,0%

17,9%

10,3%

23,1%

35,9%

10,3%

2,6%

13,4%

4,5%

13,4%

57,1%

10,7%

0,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Ελεύθεροςεπαγγελματίας

Οιονεί μισθωτός

Δημόσιοςυπάλληλος

Ιδιωτικός υπάλληλος

Άλλο

ΔΞ/ΔΑ

Μαθηματικοί

Φυσικοί

Σύνολο αποφοίτων

Page 34: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Η

σημερινή

Κατάσταση

της Απασχόλησης

Σχετικότητα της εργασίας με την ειδικότητα των αποφοίτων

57,5%

42,5%

56,4%

43,6%

57,1%

42,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Ναι Όχι

Μαθηματικοί

Φυσικοί

Σύνολο αποφοίτων

Page 35: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Η

σημερινή

Κατάσταση

της Απασχόλησης

Λόγοι αναντιστοιχίας του αντικειμένου εργασίας με την ειδικότητα των αποφοίτων

22,6

%

3,2%

29,0

%

6,5%11

,8%

0,0%

17,6

%

38,7

% 47,1

%

23,5

%

2,1%

27,1

%

10,4

%

41,7

%

18,8

%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

1. Δυσκο

λίες στη

ν έυρεσ

η εργασ

ίας

2. Αναντ

ιστοιχία

θέσεων

εργασί

ας

3. Καλύτ

ερες α

ποδοχέ

ς/συνθ

ήκες

4. Προσω

πικοί λ

όγοι

5. Άλλος

λόγος

Μαθηματικοί Φυσικοί Σύνολο

Page 36: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Τομέας αρμοδιοτήτων των αποφοίτων

8,3%

1,4%

1,4%

8,3%

19,4%

6,9%

4,2%

12,5%

1,4%

19,4%

0,0%

16,7%

15,4%

10,3%

5,1%

2,6%

10,3%

5,1%

10,3%

2,6%

5,1%

17,9%

5,1%

10,3%

10,8%

4,5%

2,7%

6,3%

16,2%

6,3%

6,3%

9,0%

2,7%

18,9%

1,8%

14,4%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

1.Εφαρμοσμένη έρευνα: τεχνική ανάπτυξηπροϊόντων, προσαρμογή τεχνολογίας

2.Βασική έρευνα

3.Τομείς Υγείας (π .χ. Φυσικός Νοσοκομείου,Βιοιατρική)

4.Στατιστική

5.Πληροφορική υποστήριξη

6.Διοίκηση, διαχείριση έργων

7.Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών(τεχνικοοικονομικού-διοικητικού περιεχομένου)

8.Χρηματο-οικονομική διαχείριση

9.Τεχνική υποστήριξη

10.Εκπαίδευση-Κατάρτιση

11.Τεχνικές Μελέτες

12.Άλλο

ΜαθηματικοίΦυσικοί

Σύνολο αποφοίτων

Page 37: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Η

σημερινή

Κατάσταση

της Απασχόλησης

Διάστημα

απασχόλησης

στην

παρούσα

εργασία

σε

μήνες

Διάμεσος

(ενδοτετ/κό

εύρος)

Μαθηματικοί 12 (20)

[μήνες]

Φυσικοί 11 (14)

[μήνες]

Σύνολο 12 (19)

[μήνες]

Συνολικό καθαρό μηνιαίο εισόδημα

34,2%

8,2%

2,7%

1,4%

0,0%

53,4%

2,6%5,1

%

28,2%

64,1%

32,1%

7,1%

1,8%

1,8%

57,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

500-1000ευρώ

1000-1500ευρώ

1500-2000ευρώ

2000 ευρώκαι άνω

ΔΞ/ΔΑ

Μαθηματικοί Φυσικοί Σύνολο αποφοίτων

Page 38: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Η

σημερινή

Κατάσταση

της Απασχόλησης

Πρόθεση αλλαγής απασχόλησης - απόφοιτοι κατεύθ. Εφ. Μαθηματικών

1. Προσωρινή απασχόληση

34,2%

4. ΔΞ/ΔΑ 16,4%

3. Παραμονή για αρκετό καιρό

32,9% 2. Παραμονή υπό όρους 16,4%

Πρόθεση αλλαγής απασχόλησης - απόφοιτοι κατεύθ. Εφ. Φυσικής

1. Προσωρινή απασχόληση

56,4%

4. ΔΞ/ΔΑ 7,7%

3. Παραμονή για αρκετό καιρό

25,6%

2. Παραμονή υπό όρους 10,3%

Πρόθεση αλλαγής απασχόλησης

42,0%

14,3%

30,4%

13,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

1. Προσωρινήαπασχόληση

2. Παραμονήυπό όρους

3. Παραμονή γιααρκετό καιρό

4. ΔΞ/ΔΑ

Σύνολο αποφοίτων

Page 39: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

ΣτάσειςΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑΣ - ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ

ΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1,37% 8,22% 30,14% 49,32% 10,96%ΦΥΣΙΚΟΙ 2,63% 5,26% 36,84% 39,47% 15,79%

1 (ΠΟΛΥ ΔΥΣΑΡ

2 3 45

(ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟ

ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ

- ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟ

ΤΗΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗ

ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 73 3.60 0.85

ΦΥΣΙΚΟΙ 38 3.60 0.92

ΣΥΝΟΛΟ 111 3.60 0.87

P – VALUE(Mann – Whitney)

0.96

Page 40: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

ΣτάσειςΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΣΟ

ΣΤΟ

1 ΕΠΙΛΟΓΗ

2 ΕΠΙΛΟΓΗ

1 ΕΠΙΛΟΓΗ 27,52% 43,12% 14,68% 13,30% 1,38%

2 ΕΠΙΛΟΓΗ 27,52% 17,43% 20,18% 3,67% 31,19%

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΞΕΡΩ - ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

78,08%

21,12%

64,10%

35,90%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΟΣΟ

ΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙΦΥΣΙΚΟΙ

Page 41: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

Στάσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

10,55%12,39%

18,81%

11,93%

30,28%

13,76%

2,29%

5,96%4,13%

21,10%

17,43%

14,22%

24,77%

12,39%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ,

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ,

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΩ

ΤΟΒΟ

ΥΛΙΑ

–ΗΓΕΤΙΚΗ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟ

ΜΙΚΗ

ΔΙΑΘΕΣΗ

,ΦΑΝΤΑΣΙΑ,

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ

ΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΚΑΙ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ

ΣΚΕΨΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ

ΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

,ΜΕΘ

ΟΔΙΚΟ

ΤΗΤΑ

,ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΝ

ΞΕΡΩ

- ΔΕΝ

ΑΠΑΝΤΩ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΠΟΣΟ

ΣΤΟ

1 ΕΠΙΛΟΓΗ

2 ΕΠΙΛΟΓΗ

Page 42: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

ΣτάσειςΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΟΣΟ

ΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 9,92% 26,72% 34,35% 22,14% 5,34% 1,53%

ΦΥΣΙΚΟΙ 14,94% 18,39% 37,93% 22,99% 4,60% 1,15%

1 (ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝ

2 3 4 5 (ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ - ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΤΗΣ

ΑΓΟΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗ

ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 130 2.88 1.06

ΦΥΣΙΚΟΙ 85 2.81 1.08

ΣΥΝΟΛΟ 215 2.85 1.07

P – VALUE(Mann – Whitney)

0.99

Page 43: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

Στάσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΟΥ

ΒΑΘΜΟΥ

ΣΤΟΝ

ΟΠΟΙΟ

Η

ΤΩΡΙΝΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ

ΤΙΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ

ΠΟΥ

ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑ

ΤΙΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗ

ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 73 2.52 1.23

ΦΥΣΙΚΟΙ 39 2.80 1.36

ΣΥΝΟΛΟ 112 2.62 1.28

P – VALUE(Mann – Whitney)

0.32

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΤΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ

ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 23,29% 32,88% 19,18% 17,81% 6,85%ΦΥΣΙΚΟΙ 20,51% 23,08% 30,77% 7,69% 17,95%

1 2 3 4 5

1: Καθόλου5: Πάρα

Πολύ

Page 44: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

Στάσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΟΥ

ΒΑΘΜΟΥ

ΣΤΟΝ

ΟΠΟΙΟ

Η

ΤΩΡΙΝΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ

ΤΙΣ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΥ

ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑ

ΤΙΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗ

ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 72 3.35 1.17

ΦΥΣΙΚΟΙ 39 3.44 1.07

ΣΥΝΟΛΟ 111 3.38 1.13

P – VALUE(Mann – Whitney)

0.80

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΤΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ

ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 2,78% 27,78% 20,83% 29,17% 19,44%ΦΥΣΙΚΟΙ 2,56% 15,38% 38,46% 23,08% 20,51%

1 2 3 4 5

1: Καθόλου5: Πάρα

Πολύ

Page 45: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

Στάσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΣ

ΠΡΟΣ

ΤΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

- ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗ

ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 132 3.74 0.95

ΦΥΣΙΚΟΙ 86 3.79 1.01

ΣΥΝΟΛΟ 218 3.76 0.97

P- VALUE(Mann – Whitney)

0.43

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1,53% 6,11% 33,59% 34,35% 24,43%ΦΥΣΙΚΟΙ 3,45% 8,05% 17,24% 48,28% 22,99%

1 2 3 4 5

1: Καθόλου5: Πάρα

Πολύ

Page 46: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

Στάσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΣ

ΠΡΟΣ

ΤΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗ

ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 131 2.89 0.96

ΦΥΣΙΚΟΙ 86 2.88 0.94

ΣΥΝΟΛΟ 217 2.89 0.95

P – VALUE(Mann – Whitney)

0.88

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΟΣΟ

ΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 7,75% 23,26% 45,74% 18,60% 4,65%ΦΥΣΙΚΟΙ 6,98% 27,91% 38,37% 24,42% 2,33%

1 2 3 4 5

1: Καθόλου5: Πάρα

Πολύ

Page 47: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

Στάσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗ

ΧΡΗΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η/Υ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗ

ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 132 3.02 1.07

ΦΥΣΙΚΟΙ 86 2.72 0.98

ΣΥΝΟΛΟ 218 2.90 1.04

P – VALUE(Mann – Whitney)

0.04 *

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 7,69% 25,38% 32,31% 26,92% 7,69%ΦΥΣΙΚΟΙ 11,63% 26,74% 44,19% 13,95% 3,49%

1 2 3 4 5

1: Καθόλου5: Πάρα

Πολύ

Page 48: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

Στάσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΚΘΕΣΕΩΝ

- ΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗ

ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 132 2.78 1.17

ΦΥΣΙΚΟΙ 85 3.17 1.09

ΣΥΝΟΛΟ 217 2.93 1.16

P- VALUE(Mann – Whitney)

< 0.01 *

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 17,69% 23,08% 30,77% 21,54% 6,92%ΦΥΣΙΚΟΙ 9,41% 14,12% 32,94% 35,29% 8,24%

1 2 3 4 5

1: Καθόλου5: Πάρα

Πολύ

Page 49: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

Στάσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΣ

ΠΡΟΣ

ΤΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ

ΓΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗ

ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 131 2.14 1.02

ΦΥΣΙΚΟΙ 85 1.74 0.83

ΣΥΝΟΛΟ 216 1.98 0.97

P – VALUE(Mann – Whitney)

< 0.01 *

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΟΣΟ

ΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 30,23% 38,76% 20,16% 8,53% 2,33%ΦΥΣΙΚΟΙ 48,24% 34,12% 14,12% 3,53% 0,00%

1 2 3 4 5

1: Καθόλου5: Πάρα

Πολύ

Page 50: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

Στάσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΣ

ΠΡΟΣ

ΤΙΣ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗ

ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 131 3.99 0.78

ΦΥΣΙΚΟΙ 86 3.48 0.96

ΣΥΝΟΛΟ 217 3.79 0.89

P – VALUE(Mann – Whitney)

< 0.01 *

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 0,00% 3,08% 21,54% 48,46% 26,92%ΦΥΣΙΚΟΙ 5,81% 5,81% 32,56% 46,51% 9,30%

1 2 3 4 5

1: Καθόλου5: Πάρα

Πολύ

Page 51: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

Στάσεις

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΟΥ

ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΩΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

ΠΟΥ

ΕΔΩΣΕ

ΓΙΑ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΝΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗ

ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 132 3.89 0.84

ΦΥΣΙΚΟΙ 86 3.80 0.92

ΣΥΝΟΛΟ 218 3.85 0.87

P – VALUE(Mann – Whitney)

0.48

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΕΩΝ

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΟΣΟ

ΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 2,31% 3,08% 19,23% 54,62% 20,77%ΦΥΣΙΚΟΙ 2,33% 4,65% 25,58% 45,35% 22,09%

1 2 3 4 5

1: Καθόλου5: Πάρα

Πολύ

Page 52: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

ΣτάσειςΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

89,45%

10,55%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

100,00%

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΟΣΟ

ΣΤΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

17,01%

40,72%

23,71%

17,53%

1,03%0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΝΚΟΣΜΟ ΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΑΔΕΝ ΜΟΥ

ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΚΑΤΙΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΚΑΤΑΛΑΒΑΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΗΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΟΧΙΟΣΟ ΘΑ ΗΘΕΛΑ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΕΠΛΗΡΩΣ ΣΤΙΣ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΜΟΥ

ΆΛΛΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΟΣΟ

ΣΤΟ

Page 53: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

Στάσεις

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗ

ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 132 3.22 0.89

ΦΥΣΙΚΟΙ 86 3.22 0.76

ΣΥΝΟΛΟ 218 3.22 0.84

P – VALUE(Mann – Whitney)

0.83

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 2,31% 16,92% 45,38% 28,46% 6,92%ΦΥΣΙΚΟΙ 2,33% 9,30% 54,65% 30,23% 3,49%

1 2 3 4 5

1: Καθόλου5: Πάρα

Πολύ

Page 54: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

Στάσεις

ΕΜΦΑΣΗ

ΠΟΥ

ΠΡΕΠΕΙ

ΝΑ

ΔΙΝΕΤΑΙ

ΩΣ

ΠΡΟΣ

ΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΙ

ΤΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗ

ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 131 4.15 0.82

ΦΥΣΙΚΟΙ 86 4.31 0.72

ΣΥΝΟΛΟ 217 4.21 0.78

P – VALUE(Mann – Whitney)

0.09

ΕΜΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

ΕΜΦΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 1,55% 0,78% 15,50%46,51% 35,66%ΦΥΣΙΚΟΙ 0,00% 2,33% 8,14% 45,35% 44,19%

1 2 3 4 5

1: Καθόλου5: Πάρα

Πολύ

Page 55: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

Στάσεις

ΕΜΦΑΣΗ

ΠΟΥ

ΠΡΕΠΕΙ

ΝΑ

ΔΙΝΕΤΑΙ

ΩΣ

ΠΡΟΣ

ΤΙΣ

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗ

ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 132 3.93 1.02

ΦΥΣΙΚΟΙ 86 3.90 0.90

ΣΥΝΟΛΟ 218 3.92 0.97

P – VALUE(Mann – Whitney)

0.64

ΕΜΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

ΕΜΦΑΣΗ

ΠΟΣΟ

ΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 3,85% 3,85% 21,54% 37,69% 33,08%ΦΥΣΙΚΟΙ 1,16% 4,65% 23,26% 43,02% 27,91%

1 2 3 4 5

1: Καθόλου5: Πάρα

Πολύ

Page 56: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

Στάσεις

ΕΜΦΑΣΗ

ΠΟΥ

ΠΡΕΠΕΙ

ΝΑ

ΔΙΝΕΤΑΙ

ΩΣ

ΠΡΟΣ

ΤΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η/Υ

ΣΤΗΝ

ΕΠΙΛΥΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗ

ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 132 4.54 0.71

ΦΥΣΙΚΟΙ 85 4.48 0.73

ΣΥΝΟΛΟ 217 4.52 0.72

P – VALUE(Mann – Whitney)

0.65

1: Καθόλου5: Πάρα

Πολύ

ΕΜΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗΝ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

ΕΜΦΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 0,77% 0,00% 8,46% 26,15 64,62ΦΥΣΙΚΟΙ 0,00% 1,18% 10,59 27,06 61,18

1 2 3 4 5

Page 57: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

Στάσεις

1: Καθόλου5: Πάρα

Πολύ

ΕΜΦΑΣΗ

ΠΟΥ

ΠΡΕΠΕΙ

ΝΑ

ΔΙΝΕΤΑΙ

ΩΣ

ΠΡΟΣ

ΤΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

(REPORTS), ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

(PRESENTATIONS)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗ

ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 132 3.97 0.87

ΦΥΣΙΚΟΙ 86 4.16 0.80

ΣΥΝΟΛΟ 218 4.05 0.85

P – VALUE(Mann – Whitney)

0.12

ΕΜΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

(REPORTS), ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (PRESENTATIONS)

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

ΕΜΦΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 0,77% 3,08% 25,38% 39,23% 31,54%ΦΥΣΙΚΟΙ 0,00% 2,33% 16,28% 43,02% 38,37%

1 2 3 4 5

Page 58: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

Στάσεις

1: Καθόλου5: Πάρα

Πολύ

ΕΜΦΑΣΗ

ΠΟΥ

ΠΡΕΠΕΙ

ΝΑ

ΔΙΝΕΤΑΙ

ΩΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗ

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΕΩΝ

ΜΕ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗ

ΤΙΜΗ ΤΥΠΙΚΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 132 4.46 0.77

ΦΥΣΙΚΟΙ 86 4.50 0.75

ΣΥΝΟΛΟ 218 4.48 0.76

P – VALUE(Mann – Whitney)

0.67

ΕΜΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

ΓΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

ΕΜΦΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 0,77% 0,00% 12,31% 26,15% 60,77%ΦΥΣΙΚΟΙ 1,16% 0,00% 8,14% 29,07% 61,63%

1 2 3 4 5

Page 59: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

ΣτάσειςΣΠΟΥΔΕΣ ΞΑΝΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

0,00%

50,00%

100,00%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 88,46% 11,54%ΦΥΣΙΚΟΙ 83,72% 16,28%

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΞΑΝΑ

ΤΟΥ

ΙΔΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΝΑΙ 11588.46 %

7283.72 %

18786.57%

ΟΧΙ 1511.54 %

1416.28 %

2913.43%

ΣΥΝΟΛΟ 13060.18 %

8639.82 %

216100 %

P – VALUE(X2 test)

0.32

Page 60: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

Στάσεις

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΞΑΝΑ

ΤΟΥ

ΙΔΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΩΣ

ΠΡΟΣ

ΤΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΝΑΙ 4837.50 %

1719.77 %

6530.37 %

ΟΧΙ 8062.50 %

6980.23 %

14969.63 %

ΣΥΝΟΛΟ 12859.81 %

8640.19 %

214100 %

P – VALUE(X2 test)

< 0.01 *

ΣΠΟΥΔΕΣ ΞΑΝΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

37,50%

62,50%

19,77%

80,23%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΟΣΟ

ΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙΦΥΣΙΚΟΙ

Page 61: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Αντιλήψεις

και

ΣτάσειςΣΚΟΠΙΜΗ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΡΟΩΝ Η’ Ο ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΔΗ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 77,52% 22,48%

ΦΥΣΙΚΟΙ 76,47% 23,53%

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΣΚΟΠΙΜΗ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΡΟΩΝ Η’ Ο

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΠΟΙΩΝ

ΑΠΟ

ΤΙΣ

ΗΔΗ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

ΝΑΙ 10077.52 %

6576.47 %

16577.10 %

ΟΧΙ 2922.48 %

2023.53 %

4922.90 %

ΣΥΝΟΛΟ 12960.28 %

8539.72 %

214100 %

P – VALUE(X2 test)

0.94

Page 62: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Μοντέλο

Γραμμικής

Παλινδρόμησης για

τον

Βαθμό

Πτυχίου

Μεταβλητές Συντελεστές P-value 95% Δ.Ε.

ΚατεύθυνσηΜαθηματικού

ΕφαρμογώνΦυσικού

ΕφαρμογώνΑναφορά

-0.15-

0.02*-

(-0.29, -0.02)

Επίπεδο

Εκπαίδευσης

ΠατέραΜεταπτυχιακός

Τίτλος

ή

ΔιδακτορικόΠτυχίο

Ανωτάτων

ΣχολώνΠτυχίο

Ανώτερης

Τεχν. Επαγ. ΕκπαίδευσηςΑπολυτήριο

Μέσης

ΕκπαίδευσηςΑπολυτήριο

Δημοτικού

Αναφορά-0.42-0.33-0.400.14

-< 0.01*0.05*0.01*0.47

-(-0.70, -0.13)(-0.68, -0.01)(-0.73, -0.08)(-0.26, 0.56)

Επίπεδο

Εκπαίδευσης

ΜητέραςΜεταπτυχιακός

Τίτλος

ή

ΔιδακτορικόΠτυχίο

Ανωτάτων

ΣχολώνΠτυχίο

Ανώτερης

Τεχν. Επαγ. ΕκπαίδευσηςΑπολυτήριο

Μέσης

ΕκπαίδευσηςΑπολυτήριο

ΔημοτικούΔεν

πήγε

καθόλου

σχολείο

Αναφορά-0.14-0.29-0.12-0.61-0.19

-0.540.280.590.03*0.73

-(-0.58, 0.30)(-0.81, 0.23)(-0.58, 0.34)(-1.16, -0.06)(-1.25, 0.87)

Διάρκεια

Φοίτησης

(Μήνες) -0.20 < 0.01 * (-0.30, -0.11)

Διάρκεια

Φοίτησης2

(Μήνες) 0.01 < 0.01 * (0.01, 0.02)

Σειρά

προτίμησης

Σχολής

στο

μηχανογραφικό -0.01 0.16 (-0.03, 0.01)

Page 63: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Μοντέλο

Λογιστικής

Παλινδρόμησης

για

της Μεταπτυχιακές

Σπουδές

(0 = όχι, 1 = ναι)

Μεταβλητές Odds Ratio P-value 95% Δ.Ε.

Βαθμός

Πτυχίου 2.58 0.07 (0.92, 7.26)

ΚατεύθυνσηΜαθηματικού

ΕφαρμογώνΦυσικού

ΕφαρμογώνΑναφορά

2.03-

0.12-

(0.82, 5.02)

Επίπεδο

Εκπαίδευσης

Πατέρα 0.96 0.86 (0.58, 1.56)

Επίπεδο

Εκπαίδευσης

Μητέρας 0.98 0.95 (0.60, 1.62)

Διάρκεια

Φοίτησης

(Μήνες) 0.94 0.03* (0.89, 0.99)

Σειρά

προτίμησης

Σχολής

στο

μηχανογραφικό 1.00 0.95 (0.90, 1.11)

Page 64: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Μοντέλο

Λογιστικής

Παλινδρόμησης

για

την Επαγγελματική

Κατάσταση

(0 = άνεργος, 1

= εργαζόμενος)Μεταβλητές Odds Ratio P-value 95% Δ.Ε.

Βαθμός

Πτυχίου 0.84 0.77 (0.27, 2.62)

ΚατεύθυνσηΜαθηματικού

ΕφαρμογώνΦυσικού

ΕφαρμογώνΑναφορά

0.75-

0.63-

(0.24, 2.36)

Μεταπτυχιακές

ΣπουδέςΌχιΝαι

Αναφορά0.39

-0.23

-(0.08, 1.82)

Επίπεδο

Εκπαίδευσης

Πατέρα 1.73 0.12 (0.87, 3.47)

Επίπεδο

Εκπαίδευσης

Μητέρας 0.69 0.27 (0.35, 1.35)

Διάρκεια

Φοίτησης

(Μήνες) 0.90 0.03* (0.82, 0.99)

Σειρά

προτίμησης

Σχολής

στο

μηχανογραφικό 1.05 0.48 (0.90, 1.24)

Πρακτική

ΆσκησηΝαιΟχι

Αναφορά0.19

-0.02

*-

(0.05, 0.79)

Εργασία κατά την διάρκεια σπουδώνΝαιΟχι

Αναφορά0.48

-0.24

-(0.14, 1.62)

Page 65: ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕsemfe.ntua.gr/files/pdf/apofoitoi-ereuna202008.pdfΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ

Έρευνα για τους αποφοίτους της ΣΕΜΦΕ

Μοντέλο

Λογιστικής

Παλινδρόμησης

για

το συνολικό

καθαρό

μηνιαίο

εισόδημα

από

την

(τις) εργασία

(ες) (0 < 1000€, 1 ≥

1000€

)Μεταβλητές Odds Ratio P-value 95% Δ.Ε.

Βαθμός

Πτυχίου 1.03 0.94 (0.44, 2.43)

ΚατεύθυνσηΜαθηματικού

ΕφαρμογώνΦυσικού

ΕφαρμογώνΑναφορά

0.63-

0.32-

(0.25, 1.57)

Μεταπτυχιακές

ΣπουδέςΌχιΝαι

Αναφορά1.02

-0.96

-(0.34, 3.03)

Επίπεδο

Εκπαίδευσης

Πατέρα 1.31 0.30 (0.78, 2.20)

Επίπεδο

Εκπαίδευσης

Μητέρας 0.53 0.03* (0.30, 0.93)

Διάρκεια

Φοίτησης

(Μήνες) 0.97 0.32 (0.89, 1.04)

Σειρά

προτίμησης

Σχολής

στο

μηχανογραφικό 0.93 0.22 (0.82, 1.04)

Πρακτική

ΆσκησηΝαιΟχι

Αναφορά0.79

-0.43

-(0.42, 7.68)

Εργασία κατά την διάρκεια σπουδώνΝαιΟχι

Αναφορά1.03

-0.95

-(0.41, 2.55)