κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

of 49 /49
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΟΙ 13 ΧΩΡΕΣ- ΣΤΑΘΜΟΣ)

Embed Size (px)

Transcript of κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Page 1: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.(ΟΙ 13 ΧΩΡΕΣ-

ΣΤΑΘΜΟΣ)

Page 2: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

ΓΑΛΛΙΑ Κοινωνική ασφάλιση(Sécurité Sociale) Αρρώστια Γηρατειά Οικογένεια Ατυχήματα

Page 3: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Αρρώστια: Παροχές ανά κλάδο:1)Ασθένεια:Προσφέρεται

πλήρη κάλυψη των φαρμακευτικών εξόδων,του εξοπλισμού,των εργαστηριακών εξετάσεων,των οδοντοστοιχιών,αποκατάσταση,αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών,τη νοσηλεία σε νοσοκομείο κ.α.Η παροχή αυτή επηρεάζεται από την τωρινή ή παρελθοντική επαγγελματική κατάσταση του ατόμου.

2)Οικουμενική κάλυψη υγείας:Ισχύει για όσους κατείχαν σταθερή οικία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για αυτούς στην πιο μειονεκτική θέση.

Page 4: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Γηρατειά:Το συνταξιοδοτικό σύστημα στη Γαλλία οργανώνεται σε τρία επίπεδα,το υποχρεωτικό σύστημα,ένα σχέδιο συνήθως υποχρεωτικό και τέλος,σε πολλαπλές ρυθμίσεις.

Το επίδομα που δίνεται σε κάθε ηλικιωμένο ο οποίος δεν βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση.Αυτό ισχύει και σε χήρους,χήρες σε δυσμενή οικονομική κατάσταση.Αυτό το επίδομα πληρώνεται μετά τα 55.

Page 5: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Οικογένεια:Επιδόματα για κάθε παιδί μετά το 3ο ,για άτομα ή σπίτια που οι προμήθειες τους δεν υπερέχουν μια οροφή,για γονείς που έχουν υιοθετήσει,για ειδική εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες μέχρι τα 20 τους,για γονείς με ορφανά παιδιά,η διανομή στο σχολείο μαθητών κάτω των 18 που συνεχίζουν τις σπουδές και το εισόδημα τους δεν ξεπερνάει το 55% της SMIC,η παροχή στέγης σε οικογένειες υπό ανθυγιεινές συνθήκες,και για τη στέγαση ηλικιωμένων,αναπήρων,μερικών άνεργων και μερικών ευεργετούμενων από την RMI που ζουν υπό ανθυγιεινές συνθήκες.

Page 6: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

)Ατυχήματα στο χώρο εργασίας:Ισχύει για κάθε είδους ατυχήματα στη δουλειά,για ατυχήματα σε επαγγελματικά ταξίδια και για αρρώστιες που επηρεάζουν το άτομο στο χώρο εργασίας.

Page 7: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

ΙΤΑΛΙΑ Κοινωνική ασφάλιση Αρρώστια Γηρατειά Οικογένεια Ατυχήματα Θάνατος

Page 8: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας
Page 9: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Πότε δικαιούστε υγειονομική περίθαλψηΗ δημόσια υπηρεσία υγείας βασίζεται στον τόπο

κατοικίας. Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης παρέχονται σε όσους είναι εγγεγραμμένοι

στα τοπικά κέντρα υγείας (Azienda sanitaria locale) καθώς και στα πρόσωπα που

είναι επιλέξιμα βάσει της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Όλοι οι

ιταλοί πολίτες που διαμένουν στην Ιταλία, όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε σύστημα

υγειονομικής περίθαλψης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ

εργάζονται στην Ιταλία, καθώς και τα εξαρτώμενα από αυτούς πρόσωπα, δικαιούνται παροχές

ιατρικής φροντίδας.

Page 10: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Πότε δικαιούστε παροχές γήρατος; Ο νόμος περί συνταξιοδοτικών

μεταρρυθμίσεων Αρ. 214 της 22ας Δεκεμβρίου 2011

επέφερε μειωμένες επιλογές στον τρόπο πρόσβασης στο καθεστώς σύνταξης, σε δύο

διόδους: τη σύνταξη γήρατος και την πρόωρη σύνταξη.

Page 11: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας
Page 12: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Πότε δικαιούστε παροχές μητρότητας και πατρότητας;

Οι εργαζόμενες γυναίκες – ή οι πατέρες, εφόσον συντρέχει περίπτωση

υποχρεούνται/δικαιούνται βάσει του νόμου να λαμβάνουν πεντάμηνη άδεια

μητρότητας (ή πατρότητας) κατά το διάστημα πριν και μετά τον τοκετό.

Page 13: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας
Page 14: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Επιδόματα θανάτου Το INAIL χορηγεί εφάπαξ επίδομα θανάτου

στους επιζώντες που τεκμηριώνουν επιπλέον έξοδα οφειλόμενα στον θάνατο

ασφαλισμένου που προκλήθηκε από εργατικό

ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια (1.936,80 ευρώ).

Page 15: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

ΟΛΛΑΝΔΙΑ Κοινωνική ασφάλιση Αρρώστια Γηρατειά Οικογένεια Αναπηρία

Page 16: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας
Page 17: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Η ιατρική περίθαλψη καλύπτεται από δύο διαφορετικά καθεστώτα ασφάλισης που

αλληλοσυμπληρώνονται: ασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλιση ειδικών

εξόδων ασθένειας. Η τελευταία βασίζεται στο γενικό νόμο περί έκτακτων δαπανών

λόγω ασθένειας (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, AWBZ). Δικαιώματα στα επιδόματα ασθένειας κατά τη διάρκεια του

χρόνου ασφάλισης Ο αστικός κώδικας υποχρεώνει τον εργοδότη να εξακολουθήσει να

καταβάλλει σε ασθενή μισθωτό, κατά τα δύο πρώτα χρόνια ασθένειας,

τουλάχιστον το 70% του μισθού του. Για τα άτομα που δεν έχουν εργοδότη (πλέον), ο νόμος

για την ασφάλιση ασθένειας χρησιμεύει ως δίχτυ ασφαλείας. Μετά από διάστημα δύο

ετών το άτομο δικαιούται επίδομα WIA.

Page 18: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Πότε δικαιούστε παροχές γήρατος; Εφόσον κατοικείτε ή εργάζεστε στις Κάτω

Χώρες, είστε ασφαλισμένος δυνάμει του νόμου περί γενικής ασφάλισης γήρατος

(Algemene Ouderdomswet, AOW). Κατά κανόνα, όλοι οι άνδρες και όλες οι γυναίκες

δικαιούνται σύνταξη γήρατος στην ηλικία των 65 ετών. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις,

μια προαιρετική ασφάλιση βάσει του νόμου περί γενικής ασφάλισης γήρατος είναι επίσης

δυνατή στο εξωτερικό.

Page 19: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Πότε δικαιούστε παροχές μητρότητας και πατρότητας;

Οι ασφαλισμένοι βάσει του νόμου περί υγειονομικής ασφάλισης δικαιούνται, μεταξύ

άλλων, επίδομα μητρότητας. Οι ασφαλισμένοι βάσει του AWBZ δικαιούνται ειδικότερα

επίδομα για την μητέρα και το παιδί. Αν είστε άμεσα ασφαλισμένη στις Κάτω Χώρες

ως μισθωτή, δικαιούστε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παροχές μητρότητας σε

χρήμα (Zwangerschapsuitkering ή WAZO, Wet Arbeid en Zorg).

Page 20: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Πότε δικαιούστε παροχές αναπηρίας; Μισθωτοί εργαζόμενοι Ο νόμος περί «εργασίας και εισοδήματος σύμφωνα με την

ικανότητα για εργασία» (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, WIA) καλύπτει όλους

τους μισθωτούς εργαζομένους που παρουσιάζουν ολική ή μερική ανικανότητα

για εργασία.Ως ολική ή μερική ανικανότητα για εργασία θεωρείται η

αδυναμία ενός ατόμου, ως αποτέλεσμα ασθένειας ή αναπηρίας, να εξασφαλίσει απολαβές

ίσες με αυτές που κατά κανόνα αποκομίζουν οι υγιείς εργαζόμενοι παρόμοιας

εκπαίδευσης και ισοδύναμων δεξιοτήτων στον τρέχοντα ή στον προηγούμενο τόπο εργασίας

ή στην ευρύτερη περιφέρεια αυτού.

Page 21: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

ΔΑΝΙΑ

Page 22: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας
Page 23: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Η Δανία είναι αγροτική χώρα λόγω της μορφολογίας του εδάφους της που ευνοεί τις καλλιέργειες. Το βιοτικό επίπεδο των Δανών είναι αρκετά υψηλό. . Καλλιεργούνται κυρίως δημητριακά (κριθάρι, βρώμη, σιτάρι) και εκτρέφονται χοίροι, αιγοπρόβατα και άλογα. Αποτελεί μια καπιταλιστική οικονομία της ελεύθερης αγοράς και ένα μεγάλο κράτος πρόνοιας.

Page 24: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Page 25: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Η οικονομία της Φινλανδίας στηρίζεται στην εκμετάλλευση του δασικού πλούτου. Τα δάση αποτελούν τον εθνικό θησαυρό της χώρας.

Είναι ίσως η πιο διάσημη χώρα για τη γαλήνια και όμορφη φύση της.

Τα απέραντα δάση, ένα μοναδικό αρχιπέλαγος και χιλιάδες λίμνες δημιουργούν έναν εντυπωσιακό συνδυασμό πλούσιων σε βλάστηση λόφων και νερών.

Page 26: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Η Φιλανδία είναι γνωστή ως "Χώρα των χιλίων λιμνών", αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν συνολικά 187.888 λίμνες.

Page 27: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Η Φινλανδική εκπαίδευση θεωρείται από τις καλύτερες του κόσμου.

Το βιοτικό και μορφωτικό επίπεδο των Φιλανδών είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Page 28: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

ΙΣΠΑΝΙΑ

Page 29: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας
Page 30: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΗ Ισπανία θεωρείται από τις περισσότερο γεωργικές χώρες της Ευρώπης. Η κτηνοτροφία στην Ισπανία θεωρείται αρκετά προοδευμένη ειδικά μετά την ένωση όλων των Ισπανών κτηνοτρόφων σε Συνομοσπονδία, η οποία και πέτυχε την εισαγωγή των καλύτερων ειδών για τα εδάφη της χώρας που παρέχουν άφθονους βοσκοτόπους. Άλλοι σημαντικοί τομείς της Ισπανικής Οικονομίας είναι το εμπόριο, ο τουρισμός, η αλιεία και η βιομηχανία.

Page 31: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας
Page 32: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Page 33: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

 Πορτογαλία είναι μια χώρα με πλούσια ιστορία στη ναυτιλία και τις εξερευνήσεις. Βρίσκεται στην Ιβηρική χερσόνησο προς τη μεριά του Ατλαντικού.

Page 34: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Εστιακός πόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στην Πορτογαλία

Page 35: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας
Page 36: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

ΑΓΓΛΙΑ

Page 37: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Η Αγγλία είναι μια χώρα της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Οι ντόπιοι και οι επισκέπτες σίγουροι για νέα και συναρπαστικά στοιχεία που συνεχώς ανανεώνονται.

Page 38: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Page 39: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Η χώρα έχει το προνόμιο να διατηρεί το υψηλότερο στον κόσμο κατά κεφαλήν εισόδημα, ένα από τα καλύτερα παγκοσμίως συστήματα στοιχειώδους και επαγγελματικής εκπαίδευσης, παράλληλα με εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό ανεργίας.

Page 40: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

ΒΕΛΓΙΟ

Page 41: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Η οικονομία της χώρας βασίζεται στον τριτογενή παραγωγικό τομέα (υπηρεσίες). Σύμφωνα με στοιχεία του 2007, 2% του ενεργού πληθυσμού απασχολείται στην γεωργία, 25% στην βιομηχανία και 73% στον τομέα των υπηρεσιών. Η ανεργία βρίσκεται στο επίπεδο του 7%, ενώ το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας φθάνει το 15,2%.

Page 42: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

ΑΥΣΤΡΙΑ Η Δημοκρατία της Αυστρίας είναι

μεσόγειο κράτος της Κεντρικής Ευρώπης και αποτελεί ομοσπονδία 9 κρατιδίων.

Page 43: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Υποχρεωτική ασφάλιση συντάξεως Υποχρεωτική ασφάλιση ασθένειας Υποχρεωτική ασφάλιση μακροχρόνιας

φροντίδας Υποχρεωτική ασφάλιση για ατυχήματα Υποχρεωτική ασφάλιση ανεργίας Σύνταξη λόγω μερικής αναπηρίας

(Erwerbsminderung) Κανονική σύνταξη γήρατος

(Regelaltersrente) Επίδομα τέκνου

Page 44: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας
Page 45: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

ΕΛΛΑΔΑ

Page 46: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο Τουρισμός αποτελεί μία πολύ

σημαντική βιομηχανία, που συνεισφέρει κι αυτή σε μεγάλο ποσοστό του Α.Ε.Π

Page 47: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

Μεγάλες προκλήσεις παραμένουν η μείωση της ανεργίας και η περαιτέρω ανοικοδόμηση της οικονομίας μέσω και της ιδιωτικοποίησης διαφόρων μεγάλων κρατικών εταιρειών, η αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης, διόρθωση του φορολογικού συστήματος, και η ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών αδυναμιών.

Page 48: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας
Page 49: κοινωνικές παροχές γαλλίας,ιταλίας,ολλανδίας

ΤΕΛΟΣ