Το μυστικό της επιτυχίας των Ηγετών

7
Χρυσός Κύκλος

Transcript of Το μυστικό της επιτυχίας των Ηγετών

Page 1: Το μυστικό της επιτυχίας των Ηγετών

Χρυσός Κύκλος

Page 2: Το μυστικό της επιτυχίας των Ηγετών

www.startwithwhy.com

Simon Sinek

Γιατί κάποιοι (κάποιοι: οργανισµοί, άνθρωποι, ιδέες κ.τ.λ.) επιτυγχάνουν ενώ άλλοι όχι;

Page 3: Το μυστικό της επιτυχίας των Ηγετών

“Ο κόσµος δεν αγοράζει αυτό που κάνεις αλλά το λόγο για τον οποίον το κάνεις”

Simon Sinek

Page 4: Το μυστικό της επιτυχίας των Ηγετών

What?

Τι είναι το προϊόν ή η υπηρεσία

How?

Why?

Πως; Χαρακτηριστικά όπως Ανταγ.Πλεονεκτηµα,

διαδικασία παραγωγης κλπΓιατί; Λόγος ύπαρξης

Παραδοσιακός τρόπος προσέγγισης

Page 5: Το μυστικό της επιτυχίας των Ηγετών

Προτεινόµενος τρόπος προσέγγισης

How?

Why?

What?

Τι είναι το προϊόν ή η υπηρεσία

Πως; Χαρακτηριστικά όπως Ανταγ.Πλεονεκτηµα,

διαδικασία παραγωγης κλπΓιατί; Λόγος ύπαρξης

Page 6: Το μυστικό της επιτυχίας των Ηγετών

Μην προσπαθείτε απλώς να παράγετε, να δηµιουργείτε, να επιχειρείτε.Σκεφτείτε το Γιατί παράγετε, Γιατί δηµιουργείτε, Γιατί επιχειρείτε.

Page 7: Το μυστικό της επιτυχίας των Ηγετών

Εθν. Μακαρίου 45, Ρόδος

09:00-15:00

22410-24460

Δ∆ευτέρα-Παρασκευή

www.dingo.gr

www.blog.dingo.gr

www.library.dingo.gr

www.facebook.com/DingoGr